| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τετάρτη, 05/06/2024

 

 

Τα βασικά σημεία των τοποθετήσεων της διευθυντικής ομάδας της Εθνικής Τράπεζας στο ευρωπαϊκό οικονομικό συνέδριο της Goldman Sachs που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2024 παρουσιάζει η επενδυτική τράπεζα σε σημερινό της note. Στο συνέδριο παραβρέθηκαν ο Παύλος Μυλωνάς (Διευθύνων Σύμβουλος), ο Χρήστος Χριστοδούλου (CFO) και ο Γρηγόρης Παπαγρηγόρης (Επικεφαλής του IR).

 

 

Όπως γράφει ο Ο.Τ., υπενθυμίζεται εδώ ότι η Goldman Sachs έχει δώσει σύσταση «Αγορά» για την Εθνική και αποτιμά τη μετοχή χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία προσαρμοσμένου κεφαλαίου ROTE/COE δίνοντας τιμή στόχο στα 10 ευρώ.

Για το Μέρισμα

Η Εθνική αναμένει από την ΕΚΤ να ανακοινώσει την απόφαση της για τα ελληνικά μερίσματα εντός του Ιουνίου. Η τράπεζα επανέλαβε την καθοδήγηση για αποπληρωμή 30% από τα κέρδη του 2023 και την προοπτική για αύξηση της πληρωμής μερισμάτων προς το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο μεσοπρόθεσμα (50% έως το 2025).

Σχολιάζοντας τα ανοίγματα σε αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις, η διοίκηση είπε ότι δεν αναμένει ότι θα αποτελέσουν εμπόδιο στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές μερισμάτων της και οι DTC δεν ήταν μέρος των KPIs που περιγράφηκαν από τη ρυθμιστική αρχή για μερίσματα.

Για τις επαναγορές

Η Εθνική δήλωσε ότι η πιθανότητα επαναγοράς μετοχών το 2024 είναι χαμηλή (πέρα από την πληρωμή μερίσματος 30% σε μετρητά για τα κέρδη του 2023). Η διοίκηση είπε επίσης ότι δεν συζήτησε βραχυπρόθεσμες επαναγορές με τη ρυθμιστική αρχή, αλλά μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο το επόμενο έτος (2025).

Για την κατανομή κεφαλαίου

Η Εθνική ανέφερε ελάχιστο στόχο του δείκτη CET1 στο 14% (έναντι 18,6% το α’ τρίμηνο του 2024), και κατέταξε τις αμοιβές των μετόχων (μερίσματα/επαναγορές) και την εγχώρια οργανική ανάπτυξη ως βασικές προτεραιότητες στο σχέδιο κατανομής κεφαλαίων σε αυτό το στάδιο.

Διερευνά επίσης διάφορες άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού εκτός Ελλάδας, της χωριστής αγοράς δανείων, καθώς και των συγχωνεύσεων και εξαγορών (συμπεριλαμβανομένων των fintechs).

Επίσης, δεν βλέπει κάποιο λόγο για την έκδοση κεφαλαίου AT1 σε αυτό το στάδιο. Υπάρχουν περιορισμένα περιθώρια περαιτέρω βελτιστοποίησης των RWA ως τρόπου ξεκλειδώματος τυχόν βελτίωσης στην πλευρά του λόγου CET1.

Εταιρικός δανεισμός

Η Εθνική προβλέπει αύξηση εταιρικού δανεισμού CAGR κατά 9% την περίοδο 2023-2026 και αυτή η προοπτική ανάπτυξης υποστηρίζεται από τον αγωγό χρηματοδότησης που βλέπει από τις εταιρείες.

Ωστόσο, βλέπει κάποια εποχικότητα στους όγκους, με το πρώτο εξάμηνο να επηρεάζεται από τις αποπληρωμές και την ισχυρότερη αύξηση του όγκου το δεύτερο εξάμηνο. Τα υψηλά επιτόκια οδηγούν σε υψηλότερες αποπληρωμές (επομένως επηρεάζουν τους όγκους το 1ο τρίμηνο του 2024), ωστόσο η διοίκηση είναι σίγουρη για την καθοδήγησή της στη δημιουργία δανείων το 2024.

Κατά τη διάρκεια των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του έτους, η διοίκηση σημείωσε ότι οι νέες εκταμιεύσεις δανείων αυξήθηκαν απότομα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Για τα επιτόκια και τα περιθώρια (NIM)

Η Εθνική έχει αυξήσει το μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων σταθερού επιτοκίου και των διαρθρωτικών αντισταθμίσεων (π.χ. swap επιτοκίων) προκειμένου να επεκτείνει τα υψηλότερα επιτόκια στην πλευρά της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων και να προστατεύσει τα NIM από μειώσεις επιτοκίων.

Η Εθνική έχει χαρτοφυλάκιο διαρθρωτικών αντισταθμίσεων περίπου 10 δισ. ευρώ για τις οποίες έχει κόστος 5-6 εκατ. ευρώ το μήνα το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η τρέχουσα ευαισθησία NII σε μια παράλληλη μετατόπιση 100 μ.β. στην καμπύλη των επιτοκίων συνεπάγεται θετικό αντίκτυπο στα (επιτοκιακά έσοδα) NII κατά 140-150 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την διοίκηση, ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων σε συνδυασμό με καταθέσεις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες μπορεί να υποστηρίξει το NIM το 2024 (με αποτέλεσμα υψηλότερο NIM από το 2,9% που είχε καθοριστεί για το 2024).

Καθοδήγηση

Η Εθνική ανακοίνωσε ότι θα παράσχει επικαιροποιημένη καθοδήγηση για το 2024 κατά τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2024. Η εταιρεία ανέφερε τα NIM και το κόστος κινδύνου μεταξύ των περιοχών για πιθανές αναθεωρήσεις (καθώς αυτές οι μετρήσεις έχουν αποδώσει καλύτερα από το αναμενόμενο μέχρι στιγμής).

Δάνεια με κρατική εγγύηση

Σύμφωνα με προηγούμενα σχόλια, η Εθνική είπε ότι η καθοδήγησή της για τον CET1 αφορά προβλέψεις για δάνεια με κρατική εγγύηση, περίπου 100 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του έτους και επιπλέον 150-200 εκατ. ευρώ τους επόμενους 12 μήνες που θα πρέπει να συνοδεύονται από αποπληρωμές.

Η τράπεζα δεν αναμένει εκπλήξεις σε αυτό το χαρτοφυλάκιο.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2024 Greek Finance Forum