| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Σάββατο, 08/06/2024

 

 

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Κύπρου σε ξένο νόμισμα (IDR) σε «BBB+» από «BBB», προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch δίδοντας παράλληλα και θετικές προοπτικές. 

 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου, η αναβάθμιση και οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν τις μειωμένες ευπάθειες σε χρηματοοικονομικούς κλυδωνισμούς, την ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κραδασμούς και τις ευνοϊκές μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές τάσεις, που υποστηρίζονται από μια ισχυρή δέσμευση για δημοσιονομική σύνεση, η οποία αναμένεται ότι θα συνεχίσει να οδηγεί σε συνεχείς βελτιώσεις το αξιόχρεο της χώρας.

Παράλληλα, ο οίκος υπογραμμίζει τα μειωμένα ρίσκα που αναδύονται από τον τραπεζικό κλάδο, καθώς το πιστωτικό προφίλ του τραπεζικού τομέα συνεχίζει να ενισχύεται χάρη στη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού, την αύξηση της κερδοφορίας και τα μεγάλα αποθέματα ρευστότητας και κεφαλαίου.

«Σε συνδυασμό με τη σημαντική απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα την τελευταία δεκαετία, πιστεύουμε ότι αυτό έχει μειώσει τους κινδύνους για τη μακρο-σταθερότητα και γύρω από ενδεχόμενες υποχρεώσεις προς το δημόσιο», επισημαίνει ο οίκος. 

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΔΔ) ήταν 7,9% στο τέλος του 2023, ο χαμηλότερος από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και από το ανώτατο όριο κοντά στο 50%.

Επιπλέον, η ποιότητα του ενεργητικού αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω, σύμφωνα με τον οίκο, λόγω της δυναμικής ανάπτυξης και των σταθερών προοπτικών για τις αγορές εργασίας και στέγασης.

Οι θετικές τάσεις στην κερδοφορία των τραπεζών λόγω υψηλότερων επιτοκίων, μεταφράστηκαν επίσης σε βελτιώσεις στις μετρήσεις φερεγγυότητας για τον τραπεζικό τομέα, με τον δείκτη κοινών μετοχών Tier 1 να φθάνει το 21,5% τον Δεκέμβριο, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ του 16%.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2024 Greek Finance Forum