| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τετάρτη, 17/05/2023

 

 

Πρόκειται σύμφωνα με κύκλους της διοίκησης για ένα ενδοομιλικό σχήμα χρηματοδότησης θυγατρικών του Ομίλου, μέσω του οποίου θα επιτυγχάνονται χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης.

 

 

Στους σκοπούς της εταιρείας όπως καταγράφονται στο καταστατικό της, περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών χορήγησης πιστώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (χωρίς να αποτελεί νομισματικό ίδρυμα), η  απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών ή αμοιβαίων κεφαλαίων οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας (παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου) και η  παροχή δραστηριοτήτων διαχείρισης κεφαλαίου.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπο εταιρείας ή κοινοπραξίας, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς. Επίσης, μπορεί να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους και να αγοράζει, μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα, αυτοκίνητα καθώς και λοιπά μέσα και να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Finance είναι ύψους 1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχει καταβληθεί ήδη το 20% ενώ προβλέπεται το υπόλοιπο να κατατεθεί σταδιακά σε περίοδο 5ετίας. Το διοικητικό της συμβούλιο της απαρτίζεται από τα ηγετικά στελέχη της Lamda Development, δηλαδή τους κ.κ. Οδυσσέα Αθανασίου, πρόεδρο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, μέλος, Χαράλαμπο Γκορίτσα, διευθύνοντα σύμβουλο και Θεόδωρο Γαβριηλίδη, μέλος.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum