| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Παρασκευή, 19/05/2023

 

 

Η ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα τόσο των νέων της Gen Z (περιλαμβάνει όσους και όσες γεννήθηκαν μεταξύ 1996 και 2015) όσο και της προηγούμενης γενιάς που έχει μείνει γνωστή ως η γενιά των millennials (αναφέρεται σε γεννηθέντες μεταξύ 1981 και 1995). Πρόκειται για δύο γενιές που λόγω και της πρόσφατης και αναπάντεχης υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, αναθεωρούν τον ρόλο της εργασίας στη ζωή τους.

 

 

Όπως γράφει η Καθημερινή, έτσι, ζητούν ευέλικτες εργασιακές συµφωνίες, συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων µερικής απασχόλησης που γίνονται πιο ελκυστικές. Η έρευνα του 2023 της Deloitte για τους Gen Z και τους Millennials διερευνά πώς τα ανατρεπτικά γεγονότα των τελευταίων τριών ετών διαµόρφωσαν τις ζωές και τις απόψεις των ερωτηθέντων. Συγκεντρώνει στοιχεία από περισσότερους από 22.000 Gen Z και millennials ερωτηθέντες σε 44 χώρες. Οι απαντήσεις τους αποκαλύπτουν ότι, ενώ αναγνωρίζουν κάποια θετική αλλαγή, εξακολουθούν να είναι βαθιά ανήσυχοι για το µέλλον τους.

Οι Gen Z και οι millennials αναγνωρίζουν την πρόοδο στον χώρο εργασίας, αλλά αναζητούν µεγαλύτερη ευελιξία και ισορροπία µεταξύ εργασίας/ζωής. Περίπου το ένα τρίτο των εργαζοµένων πλήρους ή µερικής απασχόλησης δηλώνουν πολύ ικανοποιηµένοι µε την ισορροπία µεταξύ της εργασίας και της ζωής τους, σε σύγκριση µε µόνο έναν στους πέντε το 2019.

Σηµειώνεται επίσης ότι πολλοί ερωτηθέντες έχουν πλέον υβριδικά µοντέλα εργασίας, ένα όφελος το οποίο εκτιµούν βαθιά. Την ίδια στιγµή, οι ευέλικτες εργασιακές συµφωνίες αποτελούν υψηλή προτεραιότητα. Θα ήθελαν δηλαδή να δουν τους εργοδότες τους να προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδροµίας για υπαλλήλους µερικής απασχόλησης, περισσότερες θέσεις εργασίας µερικής απασχόλησης συνολικά και την επιλογή για πιο ευέλικτο ωράριο για τους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης (π.χ. τετραήµερη εργασία την εβδοµάδα).

Το κόστος ζωής παραµένει µία από τις κύριες ανησυχίες και η οικονοµική αβεβαιότητα εµποδίζει την ικανότητα των ερωτηθέντων να σχεδιάσουν το µέλλον τους. Περίπου έξι στους δέκα Gen Z και τα δύο τρίτα των millennials πιστεύουν ότι η οικονοµία θα επιδεινωθεί ή θα παραµείνει στάσιµη στη χώρα τους τον επόµενο χρόνο.

Μεταξύ αυτών, πολλοί εκτιµούν ότι θα γίνει πιο δύσκολο ή αδύνατο να αγοράσουν ένα σπίτι ή να δηµιουργήσουν οικογένεια. Περισσότεροι από τους µισούς Gen Z (51%) και millennials (52%) σηµειώνουν ότι ζουν από µισθό σε µισθό (αύξηση πέντε ποσοστιαίων µονάδων σε σχέση µε το 2022).

Παρά τις επιθυµίες τους για καλύτερη ισορροπία εργασίας/ζωής και µείωση των ωρών εργασίας, πολλοί Gen Z (46%) και millennials (37%) αναγκάζονται να βρουν και δεύτερη δουλειά πλήρους ή µερικής απασχόλησης προκειµένου να τα βγάλουν πέρα.

Οι πιο δηµοφιλείς επιλογές δεύτερης δουλειάς είναι η πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο, η περιστασιακή εργασία (gig work), όπως το delivery φαγητού ή εφαρµογές που προσφέρουν υπηρεσίες µεταφοράς, η επιδίωξη καλλιτεχνικών φιλοδοξιών και το influencing στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum