| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Παρασκευή, 17/03/2023

 

 

Πληθώρα ρυθμίσεων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Οικονομικών, αφού εκτός από τις νέες διατάξεις για την αποπληρωμή των οφειλών στο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ, προβλέπει διαγραφές προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις, νέο μητρώο Ακίνητων, αυτόματη συμπλήρωση Ε9, αλλαγές στο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, αυστηρά πρόστιμα για μη διασύνδεση των POS με την ΑΑΔΕ, τη ρύθμιση για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα κ.λπ. 

 

 

Όπως γράφει η Σίσσυ Σταυροπιερράκου στην Ημερησία, αναλυτικότερα οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι:

Ρυθμίσεις οφειλών: Αναβιώνουν οι ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων ενώ θεσπίζεται νέο σχήμα 36 - 72 δόσεων για τους φορολογούμενους οι οποίοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους πριν την ενεργειακή κρίση. Το νέο πλαίσιο εξόφλησης παλαιών και νέων οφειλών προς την Εφορία θα τρέξει από τον Απρίλιο. Στις νέες ρυθμίσεις εντάσσονται χρέη που είχαν προβλήματα αποπληρωμής από τον Νοεμβριο του 2021 και μετά. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023. Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις, πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο του αιτούντος:
- να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022,
- να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία,
- αν ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών των 72 – 120 δόσεων η ρύθμιση αυτή να βρίσκεται σε ισχύ.

Οφειλές σε ΟΤΑ: Προβλέπεται ρύθμιση των οφειλών προς τους δήμους σε 36 έως και 72 δόσεις και αναβίωση του παλιού προγράμματος των 100 δόσεων για όσους την έχασαν.
 

Κατάργηση προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος: Για μηδενικές, πιστωτικές ή και για δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ δεν θα επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ. Για όσους φορολογούμενους υπάρχει εκκρεμοδικία, είτε δηλαδή έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών είτε στα Διοικητικά Δικαστήρια, η κατάργηση του προστίμου θα έχει αναδρομική ισχύ.

Εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών: Μονιμοποιείται η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, με στόχο την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. από τις χιλιάδες εκκρεμείς προσφυγές των φορολογουμένων. Όσοι ενταχθούν στην εξώδικη αυτή διαδικασία θα κερδίζουν έκπτωση έως 75% στις προσαυξήσεις και αποπληρωμή των φόρων και προστίμων μέχρι και σε 24 δόσεις.

Διασύνδεση POS με ΑΑΔΕ: Προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 50.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος για την παραβίαση της υποχρεωτικής διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών με την ΑΑΔΕ.

Αυτόματη συμπλήρωση Ε9: Η δήλωση Ε9 θα συμπληρώνεται αυτόματα από τη φορολογική διοίκηση με άντληση των στοιχείων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ. Έτσι οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να αλλάζουν οι ίδιοι τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9 σε περίπτωση αγοραπωλησίας, γονικής παροχής ή δωρεάς ακινήτου.

Διαγραφή προστίμων σε βραχυχρόνιες μισθώσεις: Καταργείται το πρόστιμο των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής εφόσον το εισόδημα έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Πρόστιμα που εκδόθηκαν από την 1η.1.2018 ακυρώνονται και επιστρέφονται.

Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ: Παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2023 οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για εστίαση, μεταφορές, πολιτισμό και αθλητισμό.

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Ανοίγει από τις 3 Απριλίου η πλατφόρμα για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Σύμφωνα με την διάταξη αν κάποιος επανακυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του για ένα μήνα θα πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12 για 4 μήνες τα 4/12 και ούτω καθεξής.
 

Αποδεικτικά ενημερότητας: Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου όπου υπάρχουν χρέη του φορολογουμένου, αλλά είναι ενταγμένα σε ρύθμιση θα εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση ποσοστού 70 % επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή.

Μητρώο Ακινήτων: Δημιουργείται Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων με τις όλες μεταβολές στην ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων. Απαιτείται πριν την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς ακινήτου η επικαιροποίηση των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ: Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να έχει πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ της τρέχουσας χρονιάς και των 5 προηγούμενων ετών.

Τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ: Καταργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ, όταν προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης του φόρου.

Συμβολαιογράφοι: Περιορίζεται το πεδίο ευθύνης τους για τις μεταβιβάσεις αφού θα πρέπει να βεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ των πέντε προηγουμένων της μεταβίβασης ετών και όχι ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος όπως ίσχυε έως τώρα.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επεκτείνονται στην τρέχουσα χρήση τα κίνητρα για την επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης (μείωση παραγραφής, αποσβέσεις επί του μνημονευόμενου εξοπλισμού προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%, δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα προσαυξημένες κατά 100%.

Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο θα συνεχιστεί και το 2023.

Αναστέλλεται εις βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης έως την 31η.7.2023.

Μειώνεται στο 5% από 10% ο συντελεστής φορολόγησης μερισμάτων που διανείμουν στους μετόχους οι ναυτιλιακές εταιρίες.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum