Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

   

GFF Insider

Καθημερινά Σχόλια για ζητήματα οικονομία - χρηματιστηρίου & Όχι μόνο....

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 
 
15/02/19
 

Συνάντηση Τσακαλώτου με τραπεζίτες για «κόκκινα δάνεια» και capital controls

Συνάντηση με τους διευθύνοντες συμβούλους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και τη γενική γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), είχε στο υπουργείο Οικονομικών ο υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη και σε αυτή τέθηκαν τα θέματα που απασχολούν τις τράπεζες, όπως η αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων και ο οδικός χάρτης για τα capital controls. Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι Φωκίων Καραβίας (Eurobank), Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς), Παύλος Μυλωνάς (Alpha Bank ), Βασίλης Ψάλτης (Εθνική) και Χαρίκλεια Απαλαγάκη (ΕΕΤ).

 

To Χρηματιστήριο Αθηνών συμμετέχει στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ 

Σε συνέχεια της αίτησης και της πρόκρισής του ως Διεθνής Λειτουργός χρηματιστηριακών αγορών όσον αφορά τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ, που διοργάνωσε η Αρχή Κεφαλαιαγοράς (CMA) του Κουβέιτ, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε να συμμετάσχει ως πάροχος τεχνικών, επιχειρησιακών και επιχειρηματικών υπηρεσιών προς το Χρηματιστήριο του Κουβέιτ μέσω της δημιουργίας μιας κοινοπραξίας με την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή προκριθέντων Τοπικών Εταιριών για να προχωρήσει στην τελική διαδικασία υποβολής προσφορών.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2019, η Κοινοπραξία που αποτελείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) ως διεθνής λειτουργός χρηματιστηριακών αγορών, και ένα ευρύ αριθμό από κορυφαίους, εισηγμένους ομίλους στο Κουβέιτ, και συγκεκριμένα τις Arzan Financial Group (ARZAN) (ARZAN), First InvestmentCompany (FIC) και National Investments Company (NIC), κέρδισαν τον διαγωνισμό, μέσω της διαδικασίας κλειστών προσφορών που διοργάνωσε η CMA, για την απόκτηση του 44% του μετοχικού κεφαλαίου του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ, του μοναδικού λειτουργού αγοράς, και ένα από τα κορυφαία χρηματιστήρια στην περιοχή του Κόλπου.

Η Κοινοπραξία προσέφερε 0,237 δηνάρια Κουβέιτ (EUR0,69) ανά μετοχή για την απόκτηση του ανωτέρω ποσοστού. Ένα μερίδιο 6% ανήκει στο Public Institution For Social Security (PIFSS), ενώ το υπόλοιπο 50% θα διατεθεί στο κοινό μέσω εισαγωγής στο χρηματιστήριο (IPO). Η προκύπτουσα συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ είναι περίπου 0,8% που αντιστοιχεί σε επένδυση ύψους EUR1 εκ. περίπου.

Η ενεργή συμμετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ είναι μέρος της στρατηγικής του Ομίλου να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του σε συστήματα και υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και μετα-συναλλακτικής δραστηριότητας που χρησιμοποιούνται με επιτυχία στη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας, με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) από το 2008, στην παροχή συστημάτων και υπηρεσιών προς τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), στον σχεδιασμό και στην υποστήριξη λύσεων προς τρίτους στο χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και στην εγκατάσταση και παροχή συστημάτων και υπηρεσιών προς το Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ).

AXIA Ventures Group Limited ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο της συναλλαγής, ενώ η Al Tamimi & Company ενήργησε ως νομικός σύμβουλος.

Ως επόμενο βήμα, το Χρηματιστήριο Αθηνών μαζί με τους εταίρους της Κοινοπραξίας θα συνεργαστεί στενά με την CMA και το Χρηματιστήριο του Κουβέιτ για την υλοποίηση των κοινών στρατηγικών στόχων. Η Κοινοπραξία σκοπεύει να υποστηρίξει την επέκταση και ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ μέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων που θα υποστηρίξουν τη ροή κεφαλαίων από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές σε εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ. 

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών δήλωσε: «Το Χρηματιστήριο Αθηνών, ως λειτουργός αγοράς και ως εισηγμένη εταιρία έχει την απαιτούμενη εμπειρία, και με τη συνεργασία των συνεταίρων του σκοπεύει να έχει ενεργή συμμετοχή στο Χρηματιστήριο του Κουβέιτ ας πάροχος τεχνικών και λειτουργικών λύσεων και σύμβουλος ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο να ενισχύσει το προφίλ του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ στην περιοχή και τη δημιουργία αξίας μέσω της στενής στρατηγικής συνεργασίας των δύο λειτουργών αγορών στο μέλλον.»

Ο κ. Bader Al-Kharafi, εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας δήλωσε: «Αυτή η πρωτοποριακή επένδυση θα αποτελέσει ορόσημο στην ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ. Η πρόσφατη αναδιοργάνωσή του και η συμμετοχή του ως αναδυόμενης αγοράς σε πολλούς σημαντικούς διεθνείς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των FTSE και MSCI, δείχνει ότι το χρηματιστήριο του Κουβέιτ είναι ένας ελκυστικός προορισμός για τους τοπικούς και διεθνείς επενδυτές».

Σχετικά με την National Investment Company

Η National Investments Company, είναι εισηγμένη εταιρία με έδρα το Κουβέιτ, η οποία δραστηριοποιείται στον επενδυτικό τομέα και στην διαχείριση κεφαλαίων. Η εταιρία, μαζί με τις θυγατρικές της, είναι οργανωμένη σε εφτά (7) επιχειρηματικούς τομείς και συγκεκριμένα στη διαχείριση κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων - με έμφαση σε διακριτική (discretionary) και μη διακριτική (non-discretionary) διαχείριση λογαριασμών θεσμικών επενδυτών και ιδιωτών υψηλής καθαρής θέσης (high net worth)-, στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας - με έμφαση στην εγχώρια και διεθνή αγορά ακινήτων-, στην εταιρική χρηματοοικονομική (corporate finance) – με έμφαση στην επενδυτική συμβουλευτική σε Μ&Αs-, στις ιδιωτικές τοποθετήσεις (Private Equity) - με έμφαση σε άμεσες επενδύσεις –, στη διαχείριση διαθεσίμων (Treasury) με έμφαση στην επενδυτική συμβουλευτική στην έρευνα και ανάλυση - με έμφαση στην ανάλυση διαχείρισης κεφαλαίων -  και στα ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών.

Σχετικά με την Arzan Financial Group

H Arzan Financial Group, είναι εισηγμένη εταιρία με έδρα το Κουβέιτ η οποία παρέχει εξατομικευμένη χρηματοοικονομική διαχείριση και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η δραστηριότητα της εταιρίας περιλαμβάνει διαχείριση περιουσίας, διαχείριση δανείων και πιστώσεων, διαχείριση κεφαλαίων και επενδύσεις τύπου Venture Capital. Το τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας συμβουλεύει πελάτες σε θέματα ακίνητης περιουσίας, ιδιωτικών τοποθετήσεων και επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα. Στον τομέα εταιρικής χρηματοοικονομικής η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες σε Μικρο-μεσαίες Εταιρίες (ΜμΕ), προσφέροντας διευκόλυνση στο κεφάλαιο κίνησης σε συνδυασμό με υπηρεσίες factoring χονδρικής λιανικής. Το τμήμα Διαχείρισης Κεφαλαίων και Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών προσφέρει υπηρεσίες χρηματιστηριακές καθώς και πλατφόρμες σε όλη την αγορά της Μέσης Ανατολής. Το τμήμα των Venture Capital επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογικές startups στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική στην Αμερική και στην Ευρώπη

Σχετικά με την First Investment Company

Η First Investment Co είναι εισηγμένη εταιρία με έδρα το Κουβέιτ η οποία παρέχει κυρίως επενδυτικές υπηρεσίες με βάση τις αρχές της Sharia. Η εταιρία ασχολείται με ιδιωτικές τοποθετήσεις, venture capital και διαχείριση χαρτοφυλακίου. Έχει 3 Τομείς: Άμεσες Επενδύσεις για τη δημιουργία νέων εταιριών, συμβουλευτική σε  Μ&Αs, διαχείριση ακίνητης περιουσίας και Διαχείριση Κεφαλαίων. Διαχειρίζεται 3 funds, το First Gulf Equity Fund, το First Arabian Equity 2000 Fund και το Muthanna Money Market Fund

Σχετικά με το ΑΤΗΕΧ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του το 1876, συμμετέχει σταθερά στην χρηματοοικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου.

Ο Όμιλός Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποτελείται από την εισηγμένη εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX)» (Σύμβολο: ΕΧΑΕ), το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ATHEXCSD)» και την «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών (ATHEXClear)». Ο Όμιλος διαθέτει την τεχνογνωσία, τις υποδομές και τις κατάλληλες πιστοποιήσεις αναφορικά με τα παρακάτω:

Την οργάνωση και λειτουργία χρηματιστηριακών αγορών

Την εκκαθάριση συναλλαγών τόσο σε κινητές αξίες και παράγωγα προϊόντα, αποτελώντας έναν από τους 17 αδειοδοτημένους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους (CCP) στην ΕΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 648/2012 (EMIR), παρέχοντας ήδη υπηρεσίες εκκαθάρισης σε όλες τις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΑΤΗΕΧ) – την Αγορά Κινητών Αξιών, την Αγορά Παραγώγων και την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α).

Την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ιδιωτικού δικτύου για την πρόσβαση στο Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Οικοσύστημα, παρέχοντας σημεία πρόσβασης σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο (ATHEX Network).

Την παροχή συστημάτων λειτουργιών και υπηρεσιών στην χρηματοοικονομική κοινότητα (επενδυτικές εταιρίες, τράπεζες), λειτουργούς αγορών (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου – ΧΑΚ, Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου – ΔΕΣΦΑ και σύντομα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας – ΕΝΕΧ) και σε τρίτους (υπηρεσίες φιλοξενίας συστημάτων, ανάπτυξη εφαρμογών, κλπ)

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως "Designated Offshore Securities Market (DOSM) υπό τον Κανονισμό S της SEC - USA, και υπό το MPFA του Hong Kong, προσφέρει μέσω των αγορών του λύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία σε επιχειρήσεις, επεκτείνει τις επενδυτικές επιλογές προσφέροντας ένα ασφαλές, σταθερό και αποτελεσματικό περιβάλλον, πλήρως εναρμονισμένο με διεθνείς πρακτικές και με το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Έχει αποκτήσει το ISO 22301:2012 το οποίο αποτελεί διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας για όλες τις εταιρίες του, περιλαμβάνοντας όλες τις λειτουργίες του καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει.

Οι εταιρίες του Ομίλου είναι ενεργά μέλη των οργανώσεων: Federation of European Securities Exchanges (FESE), World Federation of Exchanges (WFE), Federation of European and Asian Stock Exchanges (FEAS), European Central Securities Depositories Association (ECSDA) και European Association of CCP Clearing Houses (EACH)

Σε μία περίοδο όπου ο ρόλος των αγορών κεφαλαίου στην αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης εταιριών είναι σημαντικά αναβαθμισμένος, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει λάβει σειρά πρωτοβουλιών προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προωθήσει τις Ελληνικές εταιρίες στης διεθνή επενδυτική κοινότητα.

 

OTE: Ανακοίνωση Ακύρωσης και Διαγραφής Ιδίων Μετοχών

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 19/12/2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την ακύρωση σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 του συνόλου των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων εβδομήντα (10.211.070) ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83€ η κάθε μία, που κατείχε η Εταιρεία κατά την ως άνω ημερομηνία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (€28.897.328,10) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της. 

Οι προαναφερόμενες ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν  ως ακολούθως: (i) 8.890.960 ίδιες μετοχές, αποκτήθηκαν στο διάστημα από 04/04/2018 έως 13/11/2018, με μέση τιμή αγοράς €10,53 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 15/02/2018) Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους, (ii) 1.320.110 ίδιες μετοχές, αποκτήθηκαν στο διάστημα από 02/01/2014 έως 14/10/2014, με μέση τιμή αγοράς €10,82 ανά μετοχή, στο πλαίσιο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, με σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεων από πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό, οι οποίες εν τέλει δεν διανεμήθηκαν ούτε πωλήθηκαν.

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανέρχεται  πλέον σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (€1.358.228.272,77) (από €1.387.125.600,87 προ της μείωσης) και διαιρείται σε τετρακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες δεκαεννέα (479.939.319) κοινές ονομαστικές μετοχές (από 490.150.389 κοινές ονομαστικές μετοχές προ της ακύρωσης), ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€2,83) η κάθε μία.

Την 05/02/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό πρωτοκόλλου 15156/05-02-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίαση της 14/02/2019 για την ως άνω ακύρωση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χ.Α. των άνω ιδίων μετοχών ορίστηκε η 19/02/2019, ημερομηνία κατά την οποία παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 10.211.070 μετοχών που ακυρώνονται και διαγράφονται κατά τα ανωτέρω.

 

Αύξηση 100% στα κέρδη προ φόρων του ΟΛΠ

Σε 132,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ το 2018, έναντι 111,5 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 19,2 %. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση που ενέκρινε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού, η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης κατά περίπου 27,8% ή κατά περίπου 12,2 εκατ. ευρώ και των εσόδων από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων κατά περίπου 25,3% ή κατά περίπου 5,1 εκατ.

Επιπλέον αύξηση εσόδων σημειώθηκε στον τομέα διακίνησης αυτοκινήτων κατά 13,2% ή ποσού 1,6 εκατ. ευρώ και και της ναυπηγοεπισκευής κατά 37,4% ή 2,6 εκατ. ευρώ

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 42,3 εκατ. το 2018 έναντι 21,2 εκατ. το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 100%. Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 147 % σε 27,9 εκατ. ευρώ έναντι 11,3 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017.

Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν αύξηση 4,3% και ανήλθαν σε 94,1 εκατ. ευρώ, οι αμοιβές προσωπικού παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν σε 55,4 εκατ. έναντι 57,8 εκατ. το 2017.

Η μείωση ποσού 2,4 εκατ. οφείλεται κυρίως στη χορήγηση κινήτρων εθελούσιας αποχώρησης σε όσους εργαζόμενους είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Επίσης ο ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλει 4,8 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2018 έναντι 4,1 εκατ. το 2017.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν και τα διαθέσιμα που ανήλθαν σε 80,9 εκατ. ευρώ έναντι 61,9 εκατ. ευρώ το 2017.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,424 ευρώ από 0,1712 ευρώ το 2017 (αύξηση 148%).

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu:

"Το 2018 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά για την ΟΛΠ Α.Ε. από άποψη κερδοφορίας μέχρι την επόμενη! Όλες οι επιχειρησιακές μονάδες συνεχώς βελτιώνουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και το οικονομικό τους αποτέλεσμα. Περιμένουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις από το ελληνικό κράτος ώστε να επιταχύνουμε την υλοποίηση των επενδύσεων, που όπως προκύπτει και από τα σημερινά αποτελέσματα δημιουργούν προστιθέμενη αξία και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους μετόχους, τους εργαζομένους, τις τοπικές κοινωνίες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΟΛΠ Α.Ε."

 

Ποινικές διώξεις για τα δάνεια της Τράπεζας Αττικής

Ποινικές διώξεις, κακουργηματικού χαρακτήρα, άσκησε η Εισαγγελία Διαφθοράς, για τα επισφαλή δάνεια ύψους 60.000.000 ευρώ, της Τράπεζας Αττικής.

Οι επίκουροι εισαγγελείς Χρήστος Ντζούρας και Γιώργος Πολυκράτης άσκησαν διώξεις για απιστία κατά συναυτουργία και κατά μόνας, άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση και για απλή συνέργεια στην απιστία, σε βάρος πρώην μελών του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, καθώς και για ηθική αυτουργία στην απιστία σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων πέντε εταιριών που ωφελήθηκαν από τα δάνεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελείς διαπίστωσαν ότι προκλήθηκε ζημία στην περιουσία της τράπεζας από πέντε περιπτώσεις δανείων συνολικού ύψους περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ, κατά την περίοδο 2011 – 2015. Τα δάνεια αυτά εκτιμάται ότι χορηγήθηκαν στις εμπλεκόμενες εταιρίες, οι οποίες είχαν χαμηλή πιστοληπτική διαβάθμιση, με επιτόκιο πολύ χαμηλότερο από το προβλεπόμενο και με μηδενική ή μερική εξασφάλιση.

Δύο περιπτώσεις δανείων σε εταιρίες αρχειοθετήθηκαν καθώς οι εμπλεκόμενοι είχαν αποπληρώσει ολοσχερώς τα χρέη τους.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει μετά από πόρισμα και μηνυτήρια αναφορά της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είχε διαπιστώσει συστηματική χορήγηση των επίμαχων επισφαλών δανείων από την Τράπεζα Αττικής.

 
14/02/19
 

H ανακοίνωση της Folli Follie για την συμφωνία με τους πιστωτές ..

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (η «Εταιρεία») παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.

Κατά την σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την σύναψη επικαιροποιημένης προκαταρκτικής συμφωνίας (term sheet) με ομάδα ομολογιούχων αναφορικά με την προτεινόμενη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του Ομίλου. Επί τη βάσει της εν λόγω συμφωνίας, η Εταιρεία θα απευθύνει πρόσκληση προς όλους τους ομολογιούχους δανειστές της για την παροχή συναίνεσης, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας από το απαιτούμενο κατά νόμον ποσοστό των πιστωτών της.

Η Εταιρεία θα επανέλθει με περαιτέρω ανακοινώσεις της προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις επόμενες ενέργειές της αναφορικά με την εν εξελίξει διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

 

Coca-Cola HBC: Στα €680,7 εκατ. τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη …. Αύξηση κύκλου εργασιών

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της στο Χ.Α., αύξηση εσόδων για δεύτερο διαδοχικό έτος ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC AG, ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές προϊόντων της The Coca-Cola Company.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη για το σύνολο του 2018 αυξήθηκαν κατά 9,6% και ανήλθαν σε €680,7 εκατ. και τα συγκρίσιμα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 5,9%.

Γνωστοποίησε επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή €0,57 – μια αύξηση της τάξης του 5,6% σε σχέση με το μέρισμα του 2017.

Αναλυτικά, τα ετήσια βασικά μεγέθη:
•    Δεύτερη συνεχής χρονιά αύξησης των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση άνω του εύρους 4-5% που είχαμε θέσει ως στόχο, με συνεχιζόμενη καλή πρόοδο προς την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων για το 2020.

•    Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση σημείωσαν αύξηση 6,0%, ενώ τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε δημοσιευμένη βάση κατέγραψαν αύξηση 2,1%.

•    Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 1,7% ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών διαχείρισης της αύξησης των εσόδων συμπεριλαμβανομένης της προϊοντικής καινοτομίας, των αυξήσεων των τιμών και του βελτιωμένου μείγματος συσκευασίας.

˗    Στον τομέα των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων αγορών καταγράφηκε βελτίωση του μείγματος προϊόντων και τιμών με υψηλότερο ρυθμό από ότι το 2017.

˗    Στον τομέα των αναδυόμενων αγορών σημειώθηκε συγκρατημένη αύξηση του μείγματος προϊόντων και τιμών κατά 2,4%, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λόγω των αυξήσεων των τιμών των προϊόντων μας το 2016/17 στη Νιγηρία και της μείωσης των πωλήσεων των premium σημάτων οινοπνευματωδών ποτών στη Ρωσία.

•    Η αύξηση του όγκου πωλήσεων επιταχύνθηκε κατά 4,2%, με ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, λόγω της κατηγορίας των ανθρακούχων αναψυκτικών.

˗    Καταγράφηκε ανάπτυξη σε ευρεία βάση, με συνεχιζόμενη θετική πορεία στις χώρες των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων αγορών.

˗    Οι όγκοι πωλήσεων στη Νιγηρία υποχώρησαν εν μέσω έντονων ανταγωνιστικών πιέσεων.

˗    Καταγράφηκε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες περιλαμβανομένης της κατηγορίας του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού, οι πωλήσεις του οποίου ανέκαμψαν μετά την κυκλοφορία του τσαγιού FUZE.

•    Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,6%, σε €680,7 εκατ.. Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης, σε 10,2%. Το περιθώριο κέρδους σε δημοσιευμένη βάση αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης, σε 9,6%. Οι βασικοί παράγοντες περιλάμβαναν:

˗    Τη λειτουργική μόχλευση από τα οφέλη των πρωτοβουλιών διαχείρισης της αύξησης των εσόδων και την ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεων.

˗    Τη μείωση κατά 20 μονάδες βάσης των συγκρίσιμων λειτουργικών εξόδων ως ποσοστό των καθαρών εσόδων, μια καλή επίδοση σε μία χρονιά συνεχιζόμενων επενδύσεων σε καινοτομία και ενέργειες μάρκετινγκ.

˗    Τα ελαφρώς ευνοϊκά κόστη πρώτων υλών και την αντιστάθμιση του αρνητικού αντίκτυπου των συναλλαγματικών μεταβολών

•    Τα συγκρίσιμα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 5,9%, με υψηλότερη κερδοφορία, χαμηλότερα έσοδα από τόκους και αυξημένο πραγματικό φορολογικό συντελεστή

•    Οι καθαρές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα €370,0 εκατ.. Η αύξηση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες αντισταθμίστηκε από την αύξηση κατά €49 εκατ. των καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών, καθώς επιταχύναμε, όπως είχε προγραμματιστεί, τις επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία που συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση των εσόδων.

•    Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή €0,57 – μια αύξηση της τάξης του 5,6% σε σχέση με το μέρισμα του 2017.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:
"Το 2018 πετύχαμε ακόμη μία πολύ καλή επίδοση με ρυθμό αύξησης των εσόδων πέραν του εύρους που είχαμε θέσει ως στόχο και ακόμη μία βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Η ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, ενισχύθηκε από νέες κυκλοφορίες προϊόντων σεαριθμό-ρεκόρ, ενώ σημειώθηκε βελτίωση τιμής και μείγματος προϊόντων για όγδοη συνεχόμενη χρονιά. Αυτή η ανάπτυξη υποστήριξε την πρόοδο των περιθωρίων κέρδους, την οποία πετύχαμε μαζί με την αύξηση των επενδύσεών μας σε ενέργειες μάρκετινγκ.

Η ξεκάθαρη εστίασή μας σε ενέργειες βελτιστοποίησης της βάσης κόστους συνεχίζεται, καθώς επενδύουμε στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Η κατάσταση της επιχείρησης, οι ικανότητες και η αφοσίωση των ανθρώπων μας και η συνολική εμπορική μας πρόταση μας κάνουν να πιστεύουμε περισσότερο στην  ικανότητά μας να συνεχίσουμε την αύξηση των εσόδων και περιθωρίων κέρδους".

 
13/02/19
 

 

Η REGGEBORGH INVEST B.V. αύξησε το ποσοστό της στην Γεκτερνα

 

Σύμφωνα με το Ν.3556/2007, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από τον μέτοχο REGGEBORGH INVEST B.V. ότι στις 11/2/2019 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου μεγαλύτερη του 3%. Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. δήλωσε ότι δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό  πρόσωπο ή άλλη οντότητα και  δεν  ελέγχει  άλλη  επιχείρηση/επιχειρήσεις  που  κατέχουν  άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

 

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν την συναλλαγή: 10.376.362 ήτοι  ποσοστό 10,0329 % του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την συναλλαγή: 13.491.873, ήτοι ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 13,0452% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Μνημόνιο συνεργασίας Χρηματιστηρίου Αθηνών - Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) υπέγραψαν σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο οριοθετεί τη μεταξύ τους συνεργασία για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την πραγματοποίηση δράσεων, στο πλαίσιο των κοινών θέσεών τους.  

Σκοπός του Μνημονίου είναι η ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς, μέσω, ιδίως, της ενημέρωσης, επιμόρφωσης, έρευνας και ανάλυσης δεδομένων.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε από τον κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΧΑ και τον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, Πρόεδρο του ΟΕΕ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κ. Κόλλιας δήλωσε: «Στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προχωρήσαμε με χαρά και χωρίς δεύτερη σκέψη στην υπογραφή του συγκεκριμένου μνημονίου συνεργασίας. Διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς μοχλούς επιστροφής στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μέσα από τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ώστε αυτές να αναπτυχθούν υγιώς, να ενισχύσουν την παρουσία τους εντός συνόρων, αλλά και την εξωστρέφειά τους, μέσω στήριξης των εξαγωγών και των υπολοίπων δραστηριοτήτων τους.

Και δηλώνουμε, για ακόμα μια φορά, ότι θα είμαστε αρωγοί, στο μέτρο που μας αναλογεί, σε αυτή την ύψιστης σημασίας προσπάθεια για τη χώρα.».

Ο κ. Λαζαρίδης προσέθεσε : «Η συνεργασία μας με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλουμε ως Όμιλος, για να αναδειχθεί ο θεσμός του Χρηματιστηρίου ως εργαλείου χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και βασικού πυλώνα της οικονομίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας σχεδιάζουμε πρωτοβουλίες και δράσεις, για την επίτευξη από κοινού συγκεκριμένων στόχων, προσβλέποντας πάντα στην ουσιαστική συμβολή για οικονομική ανάπτυξη».

 

 

Οριακές μεταβολές στο Χ.Α., με πολύ χαμηλό τζίρο …. Γνωστός ο στόχος

 

Οριακές απώλειες 0,35% καταγράφονται στο Χ.Α., με χαμηλό τζίρο 7,8εκ ευρώ και απώλειες 0,53% στις τράπεζες (όλα αυτά στις 12:36). Και με το ΓΔ να είναι 653,01 μονάδες και όλα να δείχνουνε πως αυτή η εικόνα θα συνεχιστεί μέχρι το κλείσιμο. Το μεγάλο ζητούμενο για το Χ.Α. είναι η παραμονή υψηλότερα των 650 μονάδων, κάτι το οποίο προσπαθεί η αγορά κατά τις τελευταίες ημέρες. Και με βάση αυτήν την παραμονή, παράλληλα με την παραμονή του τραπεζικού δείκτη υψηλότερα των 400 – 410 μονάδων (αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 419 μονάδες) η αγορά θα μπορούσε να κάνει την υπέρβαση.

 

 

 

Hγετική θέση στον κατασκευαστικό κλάδο την επόμενη πενταετία διεκδικεί η Intrakat

Χρονιά ορόσημο θεωρεί το 2019 για την Intrakat ο Διευθύνων Σύμβουλος, Πέτρος Σουρέτης. Σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σουρέτης εστιάζει στη συμμαχία της εταιρείας με τον Δημήτρη Κούτρα, που δημιούργησε νέα δεδομένα στον κατασκευαστικό κλάδο, ξεδιπλώνει τη στρατηγική της και ορίζει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 ανακοινώθηκε συμφωνία εξαγοράς 6.095.431 μετοχών (ποσοστό 20%) της Intrakat από τον Δημήτρη Κούτρα έναντι 8 εκατ. ευρώ και ένα μήνα αργότερα ο κ. Κούτρας ανέλαβε τη θέση του Προέδρου της εταιρείας με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Πέτρο Σουρέτη.

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σουρέτης, η συμφωνία της Intracom Holdings, του Ομίλου Κόκκαλη, με τον Δημήτρη Κούτρα,  χαρακτηρίστηκε ως «κορυφαία εξέλιξη» στον κατασκευαστικό χώρο καθώς δημιούργησε νέα δεδομένα με πολλαπλασιαστική δυναμική. 

Παράλληλα, προσθέτει ότι ο Όμιλος Intrakat,  διατηρώντας την εξωστρέφεια του, είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος και φιλοδοξεί να κατακτήσει ηγετική θέση στην προσεχή πενταετία. «Έχουμε σαφή στρατηγική και θα επικεντρωθούμε σε κατασκευές δημοσίων έργων υποδομής, ΣΔΙΤ, έργα περιβάλλοντος και καινοτομίας» επισημαίνει ο κ. Σουρέτης.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Intrakat, Πέτρου Σουρέτη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στη δημοσιογράφο Mαρία Τσιβγέλη.

ΕΡ. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια; 


ΑΠ. Μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης που έπληξε καίρια τον κατασκευαστικό χώρο και επέφερε σημαντικές αλλαγές σε μετοχικά και εταιρικά σχήματα, η μετά κρίση εποχή διαγράφεται σε ένα νέο τοπίο. Είμαι αισιόδοξος λοιπόν, αλλά υπό τρεις προϋποθέσεις: Να υπάρχει πολιτική σταθερότητα συνοδευόμενη από τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, για να ξεπεραστούν οι εύλογες ανησυχίες των επενδυτών, να επιστρέψει στην κανονικότητα το τραπεζικό σύστημα ώστε να χρηματοδοτηθεί η υγιής επιχειρηματικότητα και να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένους τομείς όπου υπάρχει σημαντικό πεδίο ανάπτυξης, όπως ο Τουρισμός, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κ.ά. 

ΕΡ. Ο κατασκευαστικός χώρος πάντως έγινε από ατμομηχανή της οικονομίας, το τελευταίο βαγόνι της
 

ΑΠ. Να το θέσω πιο σωστά; Παραμένει ατμομηχανή αλλά χρειάζεται «καύσιμα» και ανασχεδιασμό της πορείας της, νέες «ράγες» νέα στόχευση και φυσικά νέα αντίληψη στο επιχειρείν. Εμείς περάσαμε ήδη από την προηγούμενη χρονιά στην post crisis εποχή της Intrakat, αναδιοργανωθήκαμε και έχουμε σαφή στρατηγική..

ΕΡ. Όπως η σύμπραξη με τον Δημήτρη Κούτρα; 
 

ΑΠ. Αυτή είναι μια κορυφαία στρατηγική συμφωνία από κάθε άποψη, που εκφράζει το πνεύμα του professional DNA μας. Ο Δημήτρης Κούτρας πέρα από θρυλική θα σας έλεγα προσωπικότητα στο χώρο μας, είναι κι ένας πολύ δυναμικός επιχειρηματίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι συναντηθήκαμε στο σωστό timing. Μέσα στο 2018 ολοκληρώσαμε την εταιρική αναδιοργάνωση με την Intradevelopment που είναι εξειδικευμένη εταιρεία ανάπτυξης οικιστικών, εμπορικών και τουριστικών ακινήτων καθώς και  την δραστηριότητα αιολικής ενέργειας να περνούν  στην Intracom Holdings. Επίσης ενδοεταιρικά προχωρήσαμε σε οργανωτική αναμόρφωση με νέες  καθαρές δομές, σύγχρονο management και τεχνοκρατική κουλτούρα. Είναι δηλαδή μια συνολική στρατηγική που φυσικά υλοποιείται βήμα προς βήμα. 

ΕΡ. Είναι προφανές ότι θέλετε να «μεγαλώσετε» και μάλιστα γρήγορα 
 

ΑΠ. Κοιτάξτε ρεαλιστικά, όχι με μεγαλοστομίες, στοχεύουμε την επόμενη πενταετία να κατακτήσουμε ηγετική θέση στον χώρο. Τονίζω το «ρεαλιστικά» γιατί σήμερα π.χ έχουμε ανεκτέλεστο 500 εκατ. ευρώ, ολοκληρώσαμε ήδη τα έργα στα 3 από τα 14 αεροδρόμια της Fraport ενώ διαθέτουμε πλέον ανταγωνιστικό μηχανισμό παραγωγής έργων. Μην ξεχνάτε ότι η Intrakat είναι ήδη στο top 5 των τεχνικών εταιρειών, είναι εισηγμένη, έχει μια πορεία 30 και πλέον χρόνων καθώς ιδρύθηκε από τον Σωκράτη Κόκκαλη το 1987, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχοντας αναλάβει και εκτελέσει σύνθετα έργα. Οπότε ναι είμαστε φιλόδοξοι για το άμεσο μέλλον αλλά χτίζουμε πάνω σε πολύ στέρεες βάσεις.  
  
ΕΡ. Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι σας, για το 2019 δηλαδή; 
 

ΑΠ. Προσωπικά θεωρώ ότι το 2019 είναι χρονιά ορόσημο για την Intrakat για τους λόγους που είπα νωρίτερα, επειδή είμαστε έτοιμοι από κάθε πλευρά. Ασφαλώς έχουμε ξεκάθαρους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε: Τα Δημόσια αλλά και τα μεγάλα ιδιωτικά έργα υποδομών που εκτιμώ ότι θα λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης γενικότερα. Φυσικά τα ΣΔΙΤ και τα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα καθώς αποτελούν την ας πούμε «σταθερά» του κατασκευαστικού χώρου και τέλος στο καινοτόμο πεδίο της «Πράσινης Οικονομίας» και της smart economy στα οποία πιστεύουμε ότι η Intrakat έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι η leading εταιρεία. Γεωγραφικά μιλώντας καθώς έχουμε διεθνή παρουσία το footprint της δραστηριότητας μας είναι τα  Βαλκάνια και οι παραμεσόγειες χώρες. Έχουμε στόχο να φτάσουμε τα 300 εκατ. ευρώ turnover το 2019.

ΕΡ. Μιλήσατε πριν για το τραπεζικό σύστημα ως προς την χρηματοδότηση του κατασκευαστικού χώρου. Εσείς που προσβλέπετε ; 
 

ΑΠ. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε «πολυμήχανοι» και να χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία στήριξης της αγοράς ανάλογα. Υπάρχουν εργαλεία όπως και διαθέσιμοι πόροι από διαφορετικές πηγές, όπως το νέο ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Υπάρχουν οι Παραχωρήσεις έργων και τα ιδιωτικά κεφάλαια όπως και τα investment funds. Δεν ισχυρίζομαι ότι ο σχεδιασμός μπορεί να είναι το ίδιο εύκολος όπως στο παρελθόν, ισχυρίζομαι όμως ότι αν υπάρχει σαφής στόχευση, σωστός προγραμματισμός και εταιρική αξιοπιστία, διασφαλίζεται και η χρηματοδότηση.

 

ΕΡ. Αν σας ζητούσα να περιγράψετε με πέντε λέξεις την Intrakat σήμερα πώς θα την ορίζατε; 
 

ΑΠ. Με πέντε λέξεις δύσκολο ... Ας πούμε : Αξιόπιστη, έμπειρη, δυναμική και καινοτόμα για το αύριο... Εξι λέξεις ! 

 
12/02/19
 

Γκότσης: Δεν υπάρχει θέμα ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος στην αντιμετώπιση ενός πολύ μεγάλου προβλήματος», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαράλαμπος Γκότσης, μιλώντας στον ρ/σ «Πρακτορείο 104,9 FM», για τη χθεσινή συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός για το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων και το νέο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας.

«Πάμε με την προσδοκία να λύσουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για πολλούς και διαφόρους λόγους και μακροοικονομικούς, αλλά και κοινωνικούς. Αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία, είναι πράγματι να δώσουμε αξία στα λόγια του κ. Δραγασάκη προ ημερών, ο οποίος δεν αναφέρθηκε -όπως εσφαλμένα μεταδόθηκε -σε ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αλλά στην ανάγκη να επιλυθεί το θέμα αυτό που είναι το σημαντικότερο. Διότι αν δεν επιλυθεί το θέμα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θα μείνουν σε εκκρεμότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς σχετικά για το αν υπάρχει σύγκλιση (των δύο πλευρών) για τα κριτήρια ένταξης στο νέο πλαίσιο προστασίας (της πρώτης κατοικίας), ο κ. Γκότσης σημείωσε πως «τα πράγματα δείχνουν ότι θα υπάρξει μια σύγκλιση εκεί» και πρόσθεσε:

«Το θέμα είναι στην πράξη πώς θα λειτουργήσει και πώς θα εφαρμοστεί διότι αντιλαμβάνεστε ότι πέρα από τις οριζόντιες ρυθμίσεις θα πρέπει να υπάρχουν και εξειδικευμένα κριτήρια τα οποία να αφορούν τον κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και άνθρωποι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν το κάνουν. Θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι με όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε πολύ μεγάλες δυσκολίες ή στους ανθρώπους οι οποίοι μέσα στην κρίση βρέθηκαν σε δυσκολίες και οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν».

«Η ομάδα που βρέθηκε χθες ενώπιον του κυρίου πρωθυπουργού και την επάρκεια έχει και τη βούληση, ώστε να υπάρξει μια λύση» επισήμανε ο κ. Γκότσης και πρόσθεσε: «θα πρέπει να δοθεί μια γενικότερη λύση στο θέμα των κόκκινων δανείων και όχι μόνο για τα στεγαστικά διότι έχουμε και τα επιχειρηματικά».

«Εκεί (στο πεδίο των επιχειρηματικών δανείων) γίνεται μια προσπάθεια αυτή την εποχή με τα δύο σχέδια που έχουν προταθεί της Τραπέζης της Ελλάδος και του ΤΧΣ και τα οποία παρουσιάζονται αυτές τις μέρες και στο ξένο επενδυτικό κοινό, ώστε να υπάρξει μια προσπάθεια επικοινωνίας λύσεων οι οποίες να είναι αποδεκτές και από την αγορά ευρύτερα, διότι σε λίγο θα βγούμε ίσως με δεκαετή ομόλογα στις ξένες αγορές και εκεί θα πρέπει να έχουμε μια ανάλογη επιτυχία, όπως είχαμε με τα πενταετή προ ημερών, ώστε, σιγά - σιγά, η χώρα να επιστρέψει στην κανονικότητα και να βρίσκει κεφάλαια να χρηματοδοτεί τις ανάγκες της, αλλά και σε κάποιο επιτόκιο το οποίο να μην είναι πολύ υψηλό. Αυτό γίνεται σταδιακά» σημείωσε ο κ. Γκότσης.

Ο κ. Γκότσης τόνισε ότι «ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών δεν υπάρχει», για να συμπληρώσει: «Μην ξεχνάτε ότι πριν από οκτώ μήνες έγινε το πολύ αυστηρό stress test, ένας έλεγχος της επάρκειας κεφαλαίων των τραπεζών, όπου εκεί οι τράπεζες έδειξαν ότι είναι πολύ πιο πάνω από τα ελάχιστα απαιτούμενα κεφάλαια για την επάρκειά τους».

Συνεπώς -συνέχισε ο κ. Γκότσης- «δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, μάλιστα οι τράπεζες διαθέτουν ακόμη και ένα περιθώριο για να μειωθούν τα ίδια κεφάλαιά τους στο πλαίσιο και των σχεδίων για την επίλυση των κόκκινων δανείων μέσω των προτάσεων του ΤΧΣ και της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρα, έχουμε κάποια περιθώρια από εκεί, ώστε να προχωρήσουμε σε κάποια λύση, η οποία να ανταποκριθεί στους σχεδιασμούς που υπάρχουν ώστε μέχρι το 2021 να έχουν μειωθεί κατά 50 δισεκατομμύρια».

Ο κ. Γκότσης σημείωσε ότι «είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα (τα κόκκινα δάνεια), διότι αν δείτε πως είναι η έκθεση των ξένων τραπεζών στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Ευρώπης θα δείτε ότι μιλάμε για ποσοστά 10% της Ιταλίας και εμείς έχουμε 45% (το ποσοστό) μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα πρέπει γενναίες λύσεις να δοθούν, οι οποίες υποθέτω ότι θα πονέσουν και κάποιους, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, δηλαδή και να μην μπορούμε να αποπληρώσουμε τα δάνειά μας και καλή ζωή να περνάμε και να μένουμε σε σπίτια 300 τετραγωνικών και εκεί θα πρέπει να ακολουθήσουμε άλλες λύσεις».

«Αν λύσουμε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, αν το δρομολογήσουμε θετικά, να αρχίσει να εισρέει και χρήμα από πληρωμές δανείων στις τράπεζες, από τη μία και από την άλλη αν στη διαδρομή, στην επόμενη διαπραγμάτευση που θα γίνει μειώσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα η χώρα θα έχει πολύ καλές προοπτικές την επόμενη δεκαετία να ανακτήσει όλο το χαμένος έδαφος της κρίσης, διότι αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος μας να επιστρέψουμε σε υγιή βάση πλέον στα εισοδήματα και την πρόοδο που είχαμε επιδείξει προηγουμένως, αλλά με ασθενή ποδάρια».

 

 

Alpha Bank: Στο 5,92% το ποσοστό της BlackRock ... Με 5,03% η Schroders

 

Τα δικαιώματα ψήφου της BlackRock σύμφωνα με ανακοίνωση της Αlpha Bank αντιστοιχούν πλέον στο 5,92%. 

 

Συγκεκριμένα, η Alpha Bank A.E. (η "Τράπεζα") ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3864/2010, ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 16.11.2018 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 15.11.2018 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.   

 

Παράλληλα η Alpha Bank ανακοίνωσε πως η Schroders plc, κατόπιν της από 11.2.2019 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 7.2.2019 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

 

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

 

 

 

Χ.Α.: Ένας είναι ο μεγάλος στόχος για τη συνεδρίαση της Τρίτης….

Με το χρηματιστήριο να ξεκινάει τη συνεδρίαση της Τρίτης με οριακά κέρδη (655,45 μονάδες, +0,13%), ένας είναι πάντα ο μεγάλος στόχος για το Χ.Α. ….. Η γνωστή παραμονή υψηλότερα των 640 - 650 μονάδων. Κάτι το οποίο παλεύει, με παλινδρομήσεις, η αγορά εδώ και αρκετό καιρό. Και ως γνωστόν. Μια τέτοια επιτυχής παραμονής θα έβαζε την αγορά σε ένα νέο ανοδικό trend. 

Συμβάσεις συνολικής αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ υπέγραψε η ΤΕΡΝΑ

Τέσσερα νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ ανέλαβε πρόσφατα στο εξωτερικό η εταιρεία ΤΕΡΝΑ, 100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πρόκειται για δύο νέα έργα στην Κύπρο, ένα στο Άμπου Ντάμπι και ένα στο Μπαχρέιν.

Πιο αναλυτικά:

Στην Κύπρο, η ΤΕΡΝΑ ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) μονάδων αποθείωσης του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής στο Βασιλικό, για λογαριασμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Το έργο, προϋπολογισμού άνω των 30 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των μονάδων 1 και 2 του Βασιλικού μαζί με όλα τα απαραίτητα έργα πολιτικού μηχανικού. Το σύνολο των εργασιών θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2020.

Επίσης στην Κύπρο, η ΤΕΡΝΑ ανέλαβε την κατασκευή της νέας εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων των ΕΛΠΕ στο Βασιλικό. Η διάρκεια κατασκευής είναι ένα έτος και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 23,5 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα φάση ανάπτυξης, το έργο, συνολικής χωρητικότητας αποθήκευσης 69.000 μ.3, θα αποτελείται από έντεκα (11) δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και μία (1) δεξαμενή πυρόσβεσης. Η εγκατάσταση θα διαθέτει πλήρως αυτόνομο πυροσβεστικό δίκτυο αποτελούμενο από δεξαμενή πυρόσβεσης χωρητικότητας 4.000 μ.3.

Στο Άμπου Ντάμπι, η ΤΕΡΝΑ ανέλαβε έργο προϋπολογισμού 8,5 εκατ. ευρώ για λογαριασμό του Diyafah International School. Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση σειράς τεχνικών εργασιών σε κτήριο συνολικής επιφάνειας 93.186 τ.μ. Η διάρκεια κατασκευής είναι δέκα (10) μήνες.

Στο Μπαχρέιν, τέλος, η ΤΕΡΝΑ σε κοινοπραξία με την εταιρεία CGCE  (ΤΕΡΝΑ 50% – CGCE 50%) έχει αναλάβει την κατασκευή των γεφυρών σύνδεσης των νησιών Al Madina Al Shamaliya (9, 10, 11 και 12). Το έργο έχει προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ και ανατέθηκε στην κοινοπραξία από το Υπουργείο Στέγασης του Μπαχρέιν.

 
11/02/19
 

 

UBS: Σύσταση αγοράς για Eurobank, Alpha Bank …. Οι νέες τιμές στόχου για τις τράπεζες…

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η UBS σε έκθεση για τις ελληνικές τράπεζες. Οι τιμές των μετοχών την τελευταία χρονιά έχουνε καταγράψει μεγάλη πτώση μέχρι και 75%, με την πτώση να συνεχίζεται και στις αρχές του 2019, φθάνοντας το 10%. Και όπως σχολιάζουνε οι αναλυτές της UBS, oι εξελίξεις έχουν κάνει τι τιμές κάποιων μετοχών να δείχνουν σχετικά φθηνά αποτιμημένες με τον δείκτη τιμής/ενσώματη λογιστική αξία (Τ/ΤΒV) στο 0,3 με βάση τις προβλέψεις για το 2019 και καλά περιθώρια ασφαλείας σε ότι αφορά τα κεφάλαια, σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει η UBS.

 

Ειδικότερα,

 

H UBS αν κα μειώνει την τιμή στόχου της Alpha Bank (την οποία μαζί με την Eurobank προτιμάει περισσότερο) στα 1,27 ευρώ από 1,43 ευρώ, δίνει σύσταση αγορά, λόγων των περιθωρίων που υπάρχουνε από την τρέχουσα τιμή, μετά την πρόσφατη πτώση.  

 

Όσον αφορά την Eurobank, είναι ενδιαφέρον πως η UBS αυξάνει την τιμή στόχου, στα 0,78 από 0,55 ευρώ προηγουμένως, με σύσταση αγορά και περιθώρια ανόδου σε σχέση με την τρέχουσα τιμή.

 

Αναφορικά με την ΕΤΕ, η UBS δίνει σύσταση Neutral (ουδέτερη), με τιμή στόχου 1,15 ευρώ (έναντι 1,07 ευρώ). Τέλος, σύσταση «πώληση» θέτει για την Πειραιώς για την οποία η τιμή στόχος κατεβαίνει στα 0,48 ευρώ από 0,71 ευρώ. Να σημειωθεί ότι στα 0,48 ευρώ η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας είναι μόλις 210εκ ευρώ έναντι της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης των 310εκ ευρώ.

 

 

Ιντρακόμ: Εκσυγχρονισμός Αεροσκαφών AWACS των ΗΠΑ : Σύμβαση IDE - BOEING

 

Η IDE, εταιρεία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο χώρο της άμυνας και ασφάλειας, είναι θυγατρική της Intracom Holdings, ενός από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους τεχνολογίας της Ελλάδας. Η IDE κατέχει μοναδική τεχνογνωσία στη σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής σε τακτικές επικοινωνίες, ασφάλεια πληροφοριών, συστήματα διοίκησης ελέγχου και επικοινωνιών (C3I), συστήματα επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ισχύος, ηλεκτρονικά πυραυλικών συστημάτων, με επανδρωμένα οχήματα (UAVs και USVs) καθώς και λογισμικό αμυντικών εφαρμογών.

Η εταιρεία συμμετέχει επίσης σε διεθνή προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής όπως και σε διεθνείς συνεργασίες για την παραγωγή και εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού και περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών του ΝΑΤΟ. Μεταξύ των πελατών και χρηστών προϊόντων της IDE είναι η Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ινδονησία, Ισπανία, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο (NATO/NSPA), Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.

 

Μ. Παναγιωτάκης: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα τα φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά είναι το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και η ΔΕΗ έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς διαθέτει πολλές εκτάσεις για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικού Ρεύματος από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) που έγινε στη Θεσσαλονίκη. 

    Ο κ.Παναγιωτάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα της ΔΕΗ για τα επόμενα χρόνια «εξαιρετικά φιλόδοξο», καθώς «μέχρι το 2022 θα τετραπλασιάσει την εγκαταστημένη της ισχύ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέχρι το 2030 θα την 15πλασιάσει. Θα αυξήσουμε τις επενδύσεις μας στον τομέα αυτό με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από αυτούς που προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός».

    Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Βασίλης Τσολακίδης, είπε πως «αυτή την περίοδο η χώρα μας έχει εκπονήσει ένα μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό με σοβαρούς και φιλόδοξους στόχους. Προβλέπεται τριπλασιασμός των επενδύσεων στα φωτοβολταϊκά μέχρι το 2030. Γενικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο τομέας που θα γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις, προβλέπεται περίπου ένα επενδυτικό πακέτο 35 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 για να επιτευχθούν οι στόχοι».

    Ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλης Βερροιόπουλος, συμπλήρωσε πως τα φωτοβολταϊκά ξαναμπαίνουν στον χάρτη της ενέργειας στη χώρας, μετά τη μεγάλη κρίση που βίωσαν το 2014, με το καινούργιο σύστημα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

    Εκ μέρους της ΠΟΣΠΗΕΦ ο πρόεδρος, Γιάννης Παναγής, τόνισε πως «οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον» και πως «η φετινή χρονιά θα είναι σηματωρός, γιατί έχουμε μια επανεκκίνηση στο κομμάτι των επενδύσεων». 

    Στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, Κώστας Γιουτίκας. Είπε πως η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους προσανατολίζονται ώστε «να δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να δώσουμε σε ομάδες πληθυσμών (που είναι) ιδιαίτερα ευαίσθητες, ενεργειακή επάρκεια».

    Στην ετήσια εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικού Ρεύματος από Φωτοβολταϊκά έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο βουλευτής της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης, ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Αρβανιτίδης και η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου. 

 
09/02/19
 

ΔΕΗ: Έως τον Μάιο η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τις λιγνιτικές μονάδες 

Την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού πώλησης των λιγνιτικών μονάδων σε Μελίτη Φλώρινας και Μεγαλόπολη Αρκαδίας προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ,  Μανώλης Παναγιωτάκης.

«Πρόκειται για μία οικονομική, επιχειρηματική, συναλλαγή και δεν χρειάζεται δραματοποίηση. Ο στόχος μας να πωληθούν οι λιγνιτικές μονάδες, παραμένει» δήλωσε, λίγες ημέρες μετά την αποτυχία ολοκλήρωσης του σχετικού διαγωνισμού.

Ο επικεφαλής της Επιχείρησης, στο περιθώριο της ετήσιας εκδήλωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικού Ρεύματος από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ), διαβεβαίωσε ότι η ΔΕΗ «πολύ σύντομα θα προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού» και ότι «σύντομα θα έχουν επιλυθεί οι βασικές εκκρεμότητες».

Ερωτηθείς για το πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η επαναπροκήρυξη, εκτίμησε ότι οι σχετικές διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο.

«Εμείς είμαστε έτοιμοι. Είμαστε σε θέση και έχουμε ξεκινήσει συγκεκριμένες ενέργειες. Με άλλο κλίμα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παναγιωτάκης τόνισε επιπλέον, ότι «η ΔΕΗ θέλει να πωληθούν αυτές οι μονάδες για να στραφούμε πιο αποφασιστικά προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

«Ο λιγνίτης χρειάζεται για τη χώρα, είναι απαραίτητος, αλλά δεν μπορεί και ούτε θέλει η ΔΕΗ μόνη της να διαχειρίζεται τη λιγνιτική παραγωγή. Είμαστε ευθυγραμμισμένοι, από αυτή την άποψη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι είδε ότι κάναμε ό,τι ήταν δυνατό, σε δύσκολες συνθήκες, να πωληθούν οι μονάδες» εξήγησε, μεταξύ άλλων.

Και κατέληξε: «Προφανώς δεν ήταν δυνατόν να τις χαρίσουμε ή να αποδεχτούμε όρους που κάποιοι θα έπαιρναν περισσότερα στην πορεία απ’ αυτά που θα μας έδιναν».

 

Η Ελλάκτωρ πούλησε τα κεντρικά της γραφεία

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της, η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι πωλήθηκε σήμερα το ακίνητο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, επί της οδού Ερμού 25, στη Νέα Κηφισιά Αττικής. Αγοραστής του ακινήτου, συνολικής επιφάνειας 16.219,11 τ.μ. κυρίων χώρων και 14.452,71 τ.μ. βοηθητικών χώρων (στάθμευση, αποθήκες κ.α.) είναι η εταιρεία ORILINA Α.Ε.Ε.Α.Π., που κατέβαλε τίμημα πώλησης ύψους 25,5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως παράλληλα συμφωνήθηκε η εκμίσθωση των χώρων του κτηρίου, όπως ο Όμιλος χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα, από την νέα Ιδιοκτήτρια προς την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για περίοδο πέντε ετών, με δικαίωμα μονομερούς εκ μέρους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ παράτασης της μίσθωσης για άλλα 5 χρόνια. Τέλος, η επίπτωση της ανωτέρω πώλησης στα αποτελέσματα της χρήσης 2019 είναι μη σημαντική (κέρδος 0,2 εκ. ευρώ).

 

 

Άγονος ο διαγωνισμός για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

 

Άγονος κηρύχθηκε με σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ο διαγωνισμός για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας, όπως ανακοίνωσε επίσημα απόψε η επιχείρηση.

 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού κατατέθηκαν δύο προσφορές, η μία εκ των οποίων υπεβλήθη υπό προϋποθέσεις, ενώ η δεύτερη που αφορούσε τη μονάδα της Φλώρινας απείχε, κατά τις πληροφορίες, σημαντικά από το επίπεδο της αποτίμησης.

Η αιτιολογία για την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου είναι η έλλειψη ικανοποιητικών προσφορών.

 

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η επιχείρηση είναι έτοιμη να προβεί το συντομότερο σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού και επισημαίνει τα εξής:

 

«Ανεξάρτητα από την έκβαση της συγκεκριμένης διαδικασίας, ο στόχος της αποεπένδυσης του λιγνιτικού δυναμικού παραμένει όπως έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ. Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις της ΕΕ, ιδιαίτερα με τη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού, είναι έτοιμη να προβεί το συντομότερο σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, με την πεποίθηση ότι με τη διευθέτηση σημερινών εκκρεμοτήτων, όπως τα ΑΔΙ, και με την έμπρακτη απόδειξη μέσω της λειτουργίας των διαφόρων μέτρων εξοικονόμησης και βελτίωσης της αποδοτικότητας των προς πώληση θυγατρικών εταιρειών, η νέα διαδικασία θα είναι επιτυχής.

 

Ευχαριστούμε όλους τους επενδυτές που έλαβαν μέρος στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας.

 

Η ΔΕΗ παραμένει στη διάθεσή τους, όπως και στη διάθεση κάθε άλλου ενδιαφερομένου, ώστε να έχουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία με πλήρη αξιοπιστία για να πάρουν τις αποφάσεις τους.

 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους συμβούλους και βέβαια τα στελέχη των προς απόσχιση θυγατρικών εταιρειών για την εξαιρετική και με υψηλό επαγγελματισμό δουλειά τους. Με την ευκαιρία αυτήν, τονίζω ότι από πλευράς μας όσες ενέργειες αναλογούσαν στη ΔΕΗ πραγματοποιήθηκαν άψογα και ακριβώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, πράγμα για το οποίο απαιτήθηκαν κάθε είδους πολύ μεγάλοι πόροι, ανάληψη ευθυνών και διαχείριση πολύπλοκων προβλημάτων».

 
08/02/19
 

Χ.Α.: Στη μάχη με τις 640 – 650 μονάδες τα βλέμμετα …. Άνοδος 5,22% από τις αρχές του χρόνου

Με το χρηματιστήριο, την Παρασκευή και μετά την πτώση της Πέμπτης, να προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες της (στις 12:14 ήταν στο +0,03%). Όλα τα βλέμματα, εδώ και ημέρες, να είναι στραμμένα στη μάχη με τις ισχυρές αντιστάσεις στις 640 – 650 μονάδες, με ανάγκη η δείκτης να μην επιστρέψει χαμηλότερα τους. Και αν μπορεί να επιστρέψει υψηλότερα των 650 μονάδων, όπως είχε συμβεί για δύο συνεδριάσεις προσφάτως. Και κάπως έτσι, ο ΓΔ βρίσκεται από 01/01 στο +5,22%, το οποίο αν και φαίνεται καλή επίδοση δεν είναι ακριβώς έτσι. Και αυτό αφενός γιατί η αγορά μας υπολείπεται της ανόδου των υπολοίπων αγορών. Αφετέρου γιατί όλα αυτά συμβαίνουνε μετά τη μεγάλη πτώση της προηγούμενης χρονιάς, το οποίο είχε βρει το Χ.Α. στις πρώτες θέσεις των απωλειών διεθνώς. Τέλος, όσον αφορά τον τραπεζικό δείκτη, αυτός από 01/01/19 βρίσκεται στο -10,21%.

 

 

Καθαρά κέρδη €51,3εκ. για τη χρήση 2018 παρουσίασε η GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ

 

Στα €51,3εκ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ για τη χρήση 2018 έναντι €63,1εκ. της αντίστοιχης περσινής χρήσης παρουσιάζοντας για άλλη μια χρονιά ισχυρή κερδοφορία. Τα λειτουργικά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από αποτίμηση ανήλθαν για τη χρήση 2018 σε €47,7εκ. έναντι €46,5εκ. της αντίστοιχης περσινής χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 3%. Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά τη χρήση 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση ήταν η ακόλουθη: 1. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €72,4εκ. έναντι €65,0εκ. (αύξηση 11%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017, καθώς και των νέων επενδύσεων του 2018. 2. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε €18,2εκ. έναντι €18,9εκ.. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της χρήσης προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού €1,0εκ., ενώ από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2017 προέκυψε κέρδος ποσού €17,2εκ.. 3. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε €0,85εκ. έναντι €0,99εκ (μείωση 14%). Η μείωση αποδίδεται κυρίως στα πολύ χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων, ως αποτέλεσμα τις πολιτικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου. 4. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €6,4εκ. έναντι €4,2εκ. (αύξηση 52%). Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στα αυξημένα δανειακά κεφάλαια της Εταιρίας. Επιπρόσθετα, στο κονδύλι περιλαμβάνεται εφάπαξ χρηματοοικονομικό έξοδο ποσού €0,75εκ. που σχετίζεται με τα νεοαναληφθέντα δάνεια. 5. Οι φόροι ακινήτων ανήλθαν σε €6,7εκ. έναντι €5,8εκ. (αύξηση 16%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 στον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). 6. Τα έξοδα φόρων ανήλθαν σε €8,5εκ. έναντι €7,9εκ. (αύξηση 8%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το β΄ εξάμηνο 2017 και στη χρήση 2018, στον υπολογισμό του φόρου ενεργητικού. Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής: • Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 1,0x • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 19% • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 22% • Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): €30,1εκ. • Προσαρμοσμένο EBITDΑ: €47,9εκ. Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 31 η Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν σε €64εκ. από €54εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2017 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε €226εκ. από €138εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2017. Την 31 η Δεκεμβρίου 2018, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα €871εκ. ή €8,60 ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε €9,03 ανά μετοχή

 
07/02/19
 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Χρηματιστήριο Αθηνών και η EBRD στηρίζουν την εισαγωγή ΜμΕ στο Χρηματιστήριο

Η ΕBRD και το Χρηματιστήριο Αθηνών εγκαινιάζουν το νέο Πρόγραμμα Υποστήριξης ΜμΕ στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει ΜμΕ να έχουν πρόσβαση στην χρηματιστηριακή αγορά

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD) και το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) υπέγραψαν σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο να ενισχύσουν τη δραστηριότητα της τοπικής κεφαλαιαγοράς και να στηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην προετοιμασία τους για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκδοση νέων μετοχών ή εταιρικών ομολόγων, μέσω δημόσιας προσφοράς.

Με την υποστήριξη του Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας της ΕBRD, το νέο Πρόγραμμα Προετοιμασίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με στόχο την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο («SME Pre-Listing Support Programme») θα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ που επιθυμούν να εισαχθούν στο ΧΑ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για περίοδο 30 μηνών από την ΕBRD σε στενή συνεργασία με το ΧΑ, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα να υλοποιεί το πρόγραμμα Roots, που έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει τις ΜμΕ να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω της τοπικής κεφαλαιαγοράς.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας του Roots. Για κάθε επιχείρηση που θα επιλεγεί θα διεξαχθεί εις βάθος ανάλυση αναφορικά με την ετοιμότητά της για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο. Βάσει της ανάλυσης αυτής θα εκπονηθεί και υλοποιηθεί ένα προσαρμοσμένο πλάνο συμβουλευτικής υποστήριξης της  από εξειδικευμένους συμβούλους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων» και της «Πρωτοβουλίας Στήριξης Τοπικών Νομισμάτων και Τοπικών Κεφαλαιαγορών» της ΕBRD.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του o Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στάθης Γιαννακίδης.

Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε παρουσία του κ. Ηλία Ξανθάκου, Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της κας Sabina Dziurman, Επικεφαλής της ΕBRD για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο κ. Ξανθάκος δήλωσε: «Η υλοποίηση του προγράμματος στην Ελλάδα αποτελεί σημαντική καινοτομία και θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από άλλες χώρες, συντελώντας στη βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων πάνω σε εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης, πέραν του τραπεζικού δανεισμού. Παράλληλα, θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για την αναζωογόνηση της δοκιμαζόμενης ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία μέσω του Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας με την EBRD, από το οποίο χρηματοδοτείται επίσης και ένα ακόμα πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας και το οποίο υλοποιείται από την EBRD».

Η κα. Dziurman πρόσθεσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε στην Ελλάδα το Πρόγραμμα Προετοιμασίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, το οποίο όχι μόνο θα μας επιτρέψει να βοηθήσουμε περαιτέρω τις τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και να στηρίξουμε την ανάπτυξη της τοπικής κεφαλαιαγοράς. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και θα αναδείξει εκείνες τις επιχειρήσεις που δύναται να προσελκύσουν εγχώριους και ξένους επενδυτές.»

Ο κ. Λαζαρίδης σχολίασε: «Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι, που ενώνουμε δυνάμεις με την EBRD, ένα οργανισμό με τον οποίο ήδη συνεργαζόμαστε σε πολλά πεδία με επιτυχία, σε μια υπόθεση καίριας σημασίας για την Ελληνική Οικονομία, αυτή της άμεσης και αποτελεσματικής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς για την άντληση κεφαλαίων από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό που θα έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την εμπειρία της EBRD στην υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών προς αυτό το σκοπό. Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Roots, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, το SME Pre-Listing Support Programme, θα αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό και ωφέλιμο για  την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ευχαριστούμε θερμά, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης που λειτούργησε καταλυτικά στο να έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα.»

 

Βρέθηκε αγοραστής για το διαμέρισμα της Folli Follie στο Χονγκ Κονγκ

Ζήτημα εικοσιτετραώρων φέρεται να είναι η πώληση του διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Folli Follie Group στο Χονγκ Κονγκ. Το ακίνητο, που χρησιμοποιούσε τουλάχιστον μέχρι τώρα ως κατοικία η οικογένεια Κουτσολιούτσου, πωλείται προκειμένου η εταιρεία να διασφαλίσει ρευστότητα, καθώς οι ταμειακές της ροές έχουν επιδεινωθεί ιδιαιτέρως.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Καθημερινή, κάτι αναμενόμενο, ύστερα από τόσους μήνες λειτουργίας σε κατάσταση κρίσης, με τις πιστώσεις προς αυτήν ανύπαρκτες και τους προμηθευτές να απαιτούν συχνά 100% εξόφληση κατά την παραγγελία. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές με γνώση της διαδικασίας, έχει υπογραφεί σχετικό προσύμφωνο με επενδυτή, αν και δεν ξεκαθαρίζεται το τίμημα το οποίο έχει συμφωνηθεί. Πάντως η Deloitte, στο project falcon όπως έχει ονομαστεί το αρχικό σχέδιο εξυγίανσης, αποτιμά το εν λόγω ακίνητο (αλλά μαζί και με κάποιες αποθήκες ιδιοκτησίας της Folli Follie στην υπό κινεζική κυριαρχία πόλη) μεταξύ 15 και 20 εκατ. ευρώ. Παραμένει αδιευκρίνιστο το κατά πόσον η συναλλαγή θα αφορά εξ ολοκλήρου πώληση ή ενεχυρίασή του έναντι χρηματοδότησης, όπως και το εάν τη χρηματοδότηση αυτή θα την παράσχουν συμφέροντα που συνδέονται με τους ομολογιούχους. Οι πιστωτές αυτοί ακόμα αξιολογούν τις επιλογές τους σε σχέση με την προσπάθεια ανάκτησης των απαιτήσεών τους, αλλά παράλληλα παρακολουθούν στενά διά των συμβούλων τους τις κινήσεις αυτές της διοίκησης της Folli Follie Group.

Η τελευταία τους παρέμβαση αφορά την απαίτηση ενδελεχούς ελέγχου της διαδικασίας πώλησης της FF Cosmetics, 100% θυγατρικής του ομίλου Folli Follie Group, η οποία επίσης φέρεται να βρίσκεται στα τελικά της στάδια, με υποψήφιο αγοραστή συμφέροντα που συνδέονται με την οικογένεια Χόντου των ομώνυμων καταστημάτων εμπορίας καλλυντικών. Η FF Cosmetics στον ισολογισμό της για το 2017 εμφανίζει κύκλο εργασιών της τάξης των 11,7 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το 2016, κέρδη EBITDA 853,1 χιλιάδες ευρώ έναντι 399,5 χιλιάδες και χαμηλό δανεισμό. Η Folli Follie Group εισήλθε τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των καλλυντικών και κατόρθωσε ταχύτατα να αναλάβει την αντιπροσώπευση brands παγκοσμίου φήμης όπως η Dolce & Gabbana και η Shiseido, αλλά και όσων ανήκουν στην COTY (Lancaster, Joop, Chloe). Βέβαια, η δραστηριότητα της Folli Follie Group στα καλλυντικά επεκτείνεται και πέραν των εμπορικών συμφωνιών που έχει συνάψει, δεδομένου ότι έχει λανσάρει και δικό της προϊόν ενώ διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της και ανεξάρτητα brands στον τομέα των αρωματικών.

Σύμφωνα πάντα με την Καθημερινή, εφόσον οι δύο αυτές συναλλαγές προχωρήσουν, η Folli Follie Group αποκτά ανάσα ρευστότητας που μπορεί να της δώσει τον απαραίτητο χρόνο για ακόμα μία προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με τους πιστωτές της. Οι ομολογιούχοι πιστωτές και η διοίκηση της Folli Follie αναμένεται να συναντηθούν τελικά, έπειτα από αρκετές αναβολές, στα μέσα της ερχομένης εβδομάδας. Ομως, πλέον, εκτιμάται πως οι πιθανότητες συμφωνίας αναδιάρθρωσης με χρηματοδότηση της εταιρείας με πρόσθετα κεφάλαια της τάξης των 40 εκατομμυρίων και άνω από τους ομολογιούχους είναι πολύ περιορισμένες σε σχέση με μερικούς μήνες νωρίτερα, ενώ παράλληλα αξιολογούνται ενδελεχώς σενάρια επιβολής προσωρινής διοίκησης ή ακόμα και πλήρους ρευστοποίησης της εταιρείας, προκειμένου να ανακτηθούν απαιτήσεις της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Επενδύσεις ύψους 175 εκατ. ευρώ από την ΕΥΑΘ

Μέσα στην άνοιξη του 2019 αναμένεται να προκηρυχθεί το έργο κατασκευής της φάσης Α2 της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ), καθώς η όλη διαδικασία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της έγκρισης των τευχών δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ποσού 21,5 εκατ. ευρώ, θα έχει διάρκεια 30 μηνών μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την κατακύρωσή του, όπως γνωστοποίησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ).

Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου θεωρείται ότι θα προσφέρει μια κρίσιμη υποδομή για τη Θεσσαλονίκη, καθώς θα ενισχύσει τη λειτουργία του βασικού υδραγωγείου του Αλιάκμονα, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες ποσότητες νερού για την κάλυψη έκτακτων και μελλοντικών υδροδοτικών αναγκών των υφιστάμενων, αλλά και των νέων περιοχών που πρόκειται να ενταχθούν στη ζώνη ευθύνης της ΕΥΑΘ. Η φάση Α2 της ΕΕΝΘ περιλαμβάνεται στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, συνολικού ύψους 175 εκατ. ευρώ, το οποίο η ΕΥΑΘ ΑΕ υπενθυμίζει με σημερινή της ανακοίνωση, με αφορμή -όπως επισημαίνει- δημοσιεύματα που ακολούθησαν τη διακοπή, από εργαζόμενους, της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

"Στην ΕΥΑΘ Α.Ε, ίσως για πρώτη φορά στην 20ετή επιχειρηματική της ιστορία, (...) εκπονήθηκε και υλοποιείται ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων αξίας 175 εκατ. που περιλαμβάνει δεκάδες μελέτες και έργα στον τομέα της συντήρησης, αντικατάστασης και επέκτασης των υποδομών του υδροδοτικού και αποχετευτικού συστήματος της πόλης, κάποια από τα οποία δυστυχώς θα έπρεπε να είχαν μελετηθεί και υλοποιηθεί πριν από αρκετά χρόνια" υπογραμμίζεται.

Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ, Α2 φάση), τα αποχετευτικά έργα ολοκλήρωσης της σύνδεσης των χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης (έργα περιοχής Δενδροποτάμου και κόμβου Κ16), ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, η επέκταση του τηλε-ελέγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης (4,1 εκατ. ευρώ), η συμφωνία-πλαίσιο για την ενίσχυση κι επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού (5,4 εκατ.), και τα αποχετευτικά έργα αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών και παραλιακού αγωγού (5,4 εκατ. ευρώ).

Σε σχέση με τη λειτουργία των σημερινών εγκαταστάσεων η ΕΥΑΘ διευκρινίζει ότι "μέχρι σήμερα, δυστυχώς, μόνο το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας (χημείο) λειτουργεί από τις αρχές του 2018 με μόνιμο προσωπικό της ΕΥΑΘ, δεδομένου ότι -σύμφωνα και με τις εισηγήσεις των αρμόδιων διευθύνσεων- δεν υπάρχει επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την ανάληψη από την εταιρεία της πλήρους λειτουργίας τους. Η διοίκηση λοιπόν, με αίσθημα ευθύνης για την ομαλή και ποιοτική τροφοδοσία με πόσιμο νερό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του ενός και πλέον εκατομμυρίου κατοίκων, με τεκμηριωμένη πρότασή της προς το εποπτεύον υπουργείο ζήτησε την έγκριση προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ επιπλέον 80 νέων θέσεων προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν, μεταξύ άλλων, και τα υφιστάμενα κενά στελέχωσης στο διυλιστήριο".

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ανακοίνωση και στην κοινωνική μέριμνα της εταιρείας, καθώς -όπως επισημαίνεται- παρά τα σοβαρά και κοστοβόρα προβλήματα της τελευταίας διετίας, που "στο σύνολό τους οφείλονταν είτε στην αποεπένδυση των προηγούμενων χρόνων είτε σε εξωγενείς παράγοντες", η ΕΥΑΘ κατάφερε όχι μόνο να συγκρατήσει το επιπλέον οικονομικό κόστος, αλλά να παρουσιάσει και πολύ σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα. Με βάση αυτά, διευκρινίζεται, αποφάσισε να υλοποιήσει το "κοινωνικό μέρισμα" για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να προτείνει προς έγκριση στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τα συναρμόδια υπουργεία -για πρώτη φορά στα χρονικά της- σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς σχεδόν όλων των κατηγοριών των καταναλωτών της.

Κατά την ΕΥΑΘ, η τιμολογιακή πολιτική και των επόμενων ετών διέπεται από αυτήν ακριβώς τη λογική της "ενθάρρυνσης" νοικοκυριών κι επαγγελματιών που σέβονται τον πολύτιμο φυσικό πόρο, ενώ παράλληλα διασφαλίζει και διευρύνει την πρόσβαση στο κοινό αυτό αγαθό των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

 

Τράπεζα Κύπρου: Πούλησε μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 34εκ ευρώ σε εταιρία με έδρα την Τσεχία

Η Τράπεζα Κύπρου ήρθε σε συμφωνία με την APS Delta sro για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων αξίας, στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, 34 εκατ.ευρώ. Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της για μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεών της και γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση. Επίσης, συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 9.700 δάνεια που βρίσκονται σε μεγάλη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων 8.800 ιδιωτών και 900 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως αναφέρει η Τράπεζα Κύπρου, "η συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στον ισολογισμό και την κερδοφορία της". Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και υπόκειται σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες βάσει της σχετικής νομοθεσίας και κατόπιν έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η APS Delta sro είναι θυγατρική της APS Capital Group sro, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Τσεχία η οποία εξειδικεύεται στην επένδυση, διαχείριση και ανάκτηση δανειακών χαρτοφυλακίων στο χώρο της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 
06/02/19
 

Τα στατιστικά του Χ.Α. τον Ιανουάριο

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €36,67 δισ., αυξημένη κατά 4,1% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 4,6%.

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.  

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 64,8% έναντι 64,6% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,4%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (602,94 εκατ. ευρώ ή 1,6%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,8% έναντι 63,3% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,8%.

Συνολική αξία συναλλαγών €0,83 δις (αυξημένη κατά 9,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 50,5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 479.325.317 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 8,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (443.250.352 τεμάχια) και μείωση 61,2% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018 (1.235.399.832 τεμάχια).

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιανουάριο 2019 πραγματοποίησαν το 61,4% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

14,17 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 12,55 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

569 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 427 τον προηγούμενο μήνα).

Κέρδη της τάξης του 3,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

 

Στο 0,50% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του δημοσίου

Με σημαντικά μειωμένη απόδοση που διαμορφώθηκε στο 0,50% το δημόσιο άντλησε σήμερα το 812,5 εκατ. ευρώ στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας αποτυπώνουν το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται στις αγορές μετά και την έκδοση του πενταετούς ομολόγου.

Σημειώνεται ότι η απόδοση στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας είχε διαμορφωθεί στο 0,67%

Επίσης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών σημαντική υπερκάλυψη κατά 2,11 φορές παρουσίασαν οι προσφορές σε σχέση με το δημοπρατούμενο ποσό το οποίο ανήλθε στο 1,316 δισ. ευρώ. Στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία το δημοπρατούμενο ποσό είχε υπερκαλυψθεί κατά 1,83 φορές.

 

Τράπεζα Πειραιώς: Εξελίξεις στα εργασιακά της τράπεζας

Εξελίξεις στα «εσωτερικά» ζητήματα της Τράπεζας Πειραιώς καθώς έντονη αναστάτωση επικρατεί στο προσωπικό, ενόψει του σχεδιασμού απόσχισης τμημάτων διαχείρισης προβληματικών δανείων, τα οποία θα μεταφερθούν σε funds, ενώ την Πέμπτη έχει προγραμματισθεί ενημερωτική συνάντηση στελεχών της τράπεζας με εκπροσώπους των σωματείων.

Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ, πριν λίγες ημέρες έγινε στάση εργασίας στη μονάδα διαχείρισης δανείων σε οριστική καθυστέρηση (Recovery Business Unit – RBU), με συγκέντρωση μεγάλου αριθμού εργαζομένων στο κτίριο της Λ. Μεσογείων, ενώ συγκεντρώσεις έγιναν επίσης σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Πορεία εργαζομένων κατέληξε στο κτίριο διοίκησης της τράπεζας, στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Αμερικής,  ενώ εκπρόσωποι των εργαζομένων έγιναν δεκτοί από στελέχη της τράπεζας.

Όπως ανακοίνωσε η συνδικαλιστική παράταξη Αγωνιστική Συνεργασία στην ΟΤΟΕ, εκπρόσωποι των τριών σωματείων, που συναντήθηκαν με τα στελέχη της τράπεζας, ανακοίνωσαν ότι δεν διαψεύσθηκαν τα σενάρια απόσχισης της RBU. Ωστόσο, η διοίκηση δήλωσε ότι θα ενημερώσει επίσημα σε συνάντηση με όλα τα σωματεία, την Πέμπτη.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της Αγωνιστικής Συνεργασίας στην ΟΤΟΕ, την προηγούμενη βδομάδα γενικοί διευθυντές των Διευθύνσεων της Τράπεζας Πειραιώς που διαχειρίζονται ή εμπλέκονται στα δάνεια οριστικής καθυστέρησης, επιβεβαίωσαν τις φήμες για  το σχεδιασμό  μεταφοράς ολόκληρων τμημάτων με εργαζομένους σε ξένα funds,  με τις σχέσεις εργασίας των εργαζομένων να είναι στον αέρα.

 

Η INTRALOT ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 550 ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ PHOTON

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της στο Χ.Α., η LOTTO Hamburg GmbH, μία από τις Κρατικές Λοταρίες της Γερμανίας, ανέθεσε στην INTRALOT Global Operations B.V. θυγατρική εταιρεία της INTRALOT S.A., σύμβαση αντικατάστασης τερματικών τυχερών παιχνιδιών. Η INTRALOT επελέγη ως προμηθευτής τεχνολογίας λογισμικού κατόπιν διεξοδικής διαγωνιστικής διαδικασίας και αξιολόγησης επικύρωσης (proof-of-concept). Η συμφωνία περιλαμβάνει την παράδοση 550 τερματικών τυχερών παιχνιδιών PHOTON, εκτυπωτών και οθονών, συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου λογισμικού λειτουργικού συστήματος και των περιφερειακών συστημάτων, καθώς και προαιρετική παράδοση επιπλέον 100 τερματικών τυχερών παιχνιδιών PHOTON κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η συμφωνία καλύπτει επίσης τη συντήρηση και υποστήριξη των τερματικών, και του ενσωματωμένου λογισμικού λειτουργικού συστήματος και των οθονών. To PHOTON αποτελεί κορυφαίο τερματικό λοταρίας και το πρώτο πλήρους μεγέθους τερματικό για τα λιανικά δίκτυα, το οποίο αξιοποιεί τη χρήση τεχνολογίας ανίχνευσης εικόνων για την ανάγνωση δελτίων και γραμμικών κωδικών κάθε είδους. Η πλήρης απουσία κινούμενων εξαρτημάτων μαζί με την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία ICON Digital Imaging της INTRALOT, επιτυγχάνει αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία, ταχύτητα και ευκολία χρήσης σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, όπως πιστοποιούν οι πράκτορες σε όλο τον κόσμο. Το PHOTON προσφέρει το μικρότερο αποτύπωμα στην κατηγορία του, πρωτοποριακή ισχύ επεξεργασίας με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μοναδική σπονδυλωτή αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με πολλές επιλογές και πρόσθετα όπως συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, πολλαπλές τεχνολογίες συνδεσιμότητας και εξωτερικές web κάμερες. Επομένως, το PHOTON είναι μία λύση υψηλής και οικονομικής απόδοσης για κάθε Λοταρία που αναζητά ασφαλή και ευέλικτα τερματικά που συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας. Η LOTTO HAMBURG είναι ο κρατικός αδειοδοτημένος οργανισμός διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών του ομόσπονδου κρατιδίου του Αμβούργου και προσφέρει παιχνίδια όπως LOTTO 6από49, GlücksSpirale, KENO, EuroJackpot καθώς επίσης και τα νόμιμα αθλητικά στοιχηματικά παιχνίδια ODDSET και Toto για πάνω από 60 χρόνια. Η LOTTO Hamburg GmbH διαθέτει σήμερα περίπου 440 σημεία πώλησης που κατανέμονται σε όλη την μητροπολιτική περιοχή του ομόσπονδου κρατιδίου του Αμβούργου, στα οποία οι παίκτες ενημερώνονται για τα προϊόντα που προσφέρει η LOTTO Hamburg και όπου καταθέτουν τα στοιχήματά τους. Το 2018 η Λοταρία σημείωσε πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρησιακά έσοδα. Τον Σεπτέμβριο του 2018, η INTRALOT ανέλαβε το δεκαετές συμβόλαιο για την παροχή της νέας πλατφόρμας ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών με δυνατότητα παράλληλης διαχείρισης πολλαπλών οργανισμών τυχερών παιχνιδιών, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της LOTTO HAMBURG, καθώς επίσης και στη γερμανική αγορά κρατικών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ οργανισμών διαχείρισης τυχερών παιχνιδιών, ώστε να υποστηρίξει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους της LOTTO HAMBURG. Ο κ. Michael Heinrich, Διευθύνων Σύμβουλος της LOTTO HAMBURG GmbH, δήλωσε: «Τα Σημεία Πώλησης της Λοταρίας μας είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτών μας στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών και η αντικατάσταση των τερματικών τυχερών παιχνιδιών αποτελεί τμήμα του σχεδίου μας που αφορά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του λιανικού δικτύου της λοταρίας μας. Η λύση της INTRALOT καθορίστηκε ως η κορυφαία στον κλάδο και η βέλτιστη που θα καλύψει πλήρως τις ιδιαίτερες ανάγκες της LOTTO Hamburg. Είμαστε ενθουσιασμένοι να ανακοινώσουμε την ανάθεση της σύμβασης στην INTRALOT, συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους.» Ο κ. Νίκος Νικολακόπουλος, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της INTRALOT, δήλωσε: «Σε συνέχεια της πρόσφατης ανάθεσης έργου που αφορά στην παράδοση της νέας σουίτας λοταριακού λογισμικού στη LOTTO Hamburg, αποτελεί τιμή για εμάς η διαρκής εμπιστοσύνη που μας δείχνει η LOTTO Hamburg και η απόφασή της να επιλέξει την INTALOT ως τον τεχνολογικό προμηθευτή των νέων και αναβαθμισμένων τερματικών τυχερών παιχνιδιών. Η επιλογή της επικυρώνει την άριστη συνεργασία μας και αποδεικνύει ότι έχουμε ικανοποιήσει επιτυχώς τους Στρατηγικούς και Επιχειρησιακούς στόχους της LOTTO Hamburg. Οι λιανικοί πωλητές και οι παίκτες της Λοταρίας θα απολαύσουν την ευκολία που προσφέρουν τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα τερματικά τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο και προσβλέπουμε στην επόμενη δεκαετία της συνεργασίας μας.»

 
05/02/19
 

Trastor: Ολοκλήρωση απόκτησης επενδυτικού ακινήτου στο κτίριο που βρίσκεται στη Φιλελλήνων & ‘Οθωνος, στο Σύνταγμα

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 11.10.2018 ανακοίνωσης της με την οποία γνωστοποίησε ότι ανακηρύχθηκε πλειοδότρια σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την απόκτηση επενδυτικού ακινήτου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 05.02.2019 ολοκλήρωσε την εν λόγω αγορά. Πρόκειται για την απόκτηση οριζόντιας ιδιοκτησίας του 2ου ορόφου, επιφάνειας 211,67 τ.μ. στο διατηρητέο κτίριο στην οδό Φιλελλήνων & ‘Οθωνος στο κέντρο της Αθήνας, του οποίου είναι ήδη ιδιοκτήτρια του 3ου, 4ου και 5ου ορόφου. Το τίμημα που προσέφερε η Εταιρεία ανήλθε στα 682.500 ευρώ.

 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα επένδυση 300 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ενέργειας

 

Σε μία ακόμη σημαντική επένδυση στην ελληνική αγορά ενέργειας προχωρά ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προωθώντας την κατασκευή και λειτουργία μιας νέας μονάδας φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου.

 

Ήδη, υπεβλήθη στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής για τη συγκεκριμένη μονάδα ονομαστικής καθαρής ισχύος 660 MW, η οποία θα αναπτυχθεί στην Κομοτηνή.

 

Πρόκειται για μία επένδυση της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, η οποία θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιο μονάδων φυσικού αερίου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ηγετική θέση που κατέχει συνολικά στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής (από συμβατικές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

 

Στόχος είναι η κατασκευή της νέας μονάδας να ξεκινήσει εντός του 2020, ώστε να τεθεί σε εμπορική λειτουργεία το καλοκαίρι του 2023. Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής θα δημιουργηθούν περίπου 500 θέσεις εργασίας, ενώ 100 άμεσες κι έμμεσες θέσεις εργασίας θα προκύψουν κατά την περίοδο λειτουργίας.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν ο πρώτος ιδιωτικός Όμιλος που δραστηριοποιήθηκε στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς κατασκεύασε και λειτουργεί επιτυχώς από το 2004 την πρώτη ιδιωτική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ΗΡΩΝ Ι στη Βοιωτία). Ακολούθησε το 2009 ένας δεύτερος σταθμός συνδυασμένου κύκλου (ΗΡΩΝ ΙΙ) στην ίδια θέση.

 

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δραστηριοποιείται στην παραγωγή θερμικής ενέργειας μέσω της συμμετοχής του στην εταιρεία ΗΡΩΝ Α.Ε, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν επίσης οι ΕΝGΙΕ (πρώην GDF Suez) και Qatar Petroleum, δύο κορυφαίοι διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι. Η εταιρεία ΗΡΩΝ Α.Ε δραστηριοποιείται στους τομείς παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Διαθέτει δύο θερμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ 147 MW και  435 MW (ΗΡΩΝ Ι & ΗΡΩΝ ΙΙ αντίστοιχα) στη Βοιωτία, ενώ κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των ιδιωτών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει ηγετική θέση και στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1286 MW στην Ευρώπη και την Αμερική.

 

Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ πρέπει να βελτιώσει την κερδοφορία της

Σε αναλυτική τοποθέτηση αναφορικά με την πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας, οι προσφορές για τις οποίες αναμένονται την Τετάρτη προχώρησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας της εταιρίας.

«Σε δύο ημέρες είναι η καθορισμένη ημερομηνία για την υποβολή προσφορών για την αποεπένδυση του λιγνιτικού δυναμικού. Από την πλευρά μας έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, ώστε οι μονάδες να γίνουν κερδοφόρες, ως ανεξάρτητες εταιρείες.

Σε λίγες ώρες, θα μάθουμε εάν οι υποψήφιοι επενδυτές είχαν το χρόνο να αξιολογήσουν επαρκώς όλα, και τα πιο πρόσφατα δεδομένα, που τους γνωστοποιήσαμε», τόνισε ο επικεφαλής της ΔΕΗ και πρόσθεσε:

«Είναι γνωστό ότι σε απάντηση της δήλωσής μου ότι οι μονάδες θα πωληθούν με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ικανοποιητικό τίμημα, κάποιοι κύκλοι φέρονται να έχουν ζητήσει να τους καθορίσουμε εμείς το εύλογο τίμημα. Λοιπόν απαντάμε: Δεν περιμένουμε ότι οι ιδιώτες επενδυτές, θα προσφέρουν τέτοια ποσά ώστε να τα ανακτήσουν σε 25 και πλέον χρόνια, όπως η ΔΕΗ. Ας τα ανακτήσουν στα μισά χρόνια.»

» Έτσι θα προκύψει και το εύλογο τίμημα αλλά και θα καταδειχθεί ότι αυτοί που θα αγοράσουν τις μονάδες έχουν πλήρη επίγνωση της σημασίας του προϊόντος του ηλεκτρισμού, όχι μόνο από κοινωνική αλλά και από επιχειρηματική άποψη. Σε αγορές και χώρες πολύ πιο ώριμες και οικονομικά ανεπτυγμένες οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού δεν βασίζονται σε μεγάλα περιθώρια κέρδους αλλά στην ποσότητα του προϊόντος. Εμείς πάντως από την πλευρά μας θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος».

Αναφερόμενος στο άνοιγμα της λιανικής αγοράς ο κ. Παναγιωτάκης επανέλαβε ότι οι ρυθμοί και οι στόχοι που έχουν τεθεί δεν είναι ρεαλιστικοί.

Υπογράμμισε ότι μέσω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, που αφορά τη διάθεση λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής η ΔΕΗ καλείται φέτος να διαθέσει ενέργεια που υπερβαίνει το σύνολο της εν λόγω παραγωγής.

«Με άλλα λόγια η ΔΕΗ θα δημοπρατεί και ποσότητα ενέργειας πέραν της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής την οποία προφανώς θα προμηθεύεται από την αγορά», τόνισε ο κ. Παναγιωτάκης.

Αναφερόμενος τέλος στα οικονομικά της επιχείρησης υπογράμμισε ότι «για να συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή της, και ειδικότερα να βγει στις αγορές και να πραγματοποιήσει και το φετινό επενδυτικό της πρόγραμμα αντίστοιχου μεγέθους με το περσινό, πρέπει να βελτιώσει την κερδοφορία της.»

» Από την πλευρά μας, κατέληξε, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα. Πέρα από τη σημαντική μείωση των λειτουργικών μας δαπανών κατά πολλές δεκάδες εκατ. το χρόνο μέσα από σφιχτή διαχείριση, είμαστε πλέον σε θέση να σχεδιάζουμε δυνατότητες άντλησης πρόσθετης ρευστότητας εκατοντάδων εκατ. με αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου των οφειλών μας. Αυτό με αξιοποίηση των δράσεων για την εισπραξιμότητα και τη μελέτη του χαρτοφυλακίου από την Qualco.»

» Έτσι, σε συνδυασμό με τη γραμμή χρηματοδότησης από τις τράπεζες θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας. Ωστόσο η αισιόδοξη αυτή προοπτική δεν αναιρεί τις ανάγκες για αύξηση της κερδοφορίας, όρο για τη μόνιμη και ασφαλή λύση των προβλημάτων».

 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα επένδυση 300 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ενέργειας

Όπως ανακοινώθηκε, σε μία ακόμη σημαντική επένδυση στην ελληνική αγορά ενέργειας προχωρά ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προωθώντας την κατασκευή και λειτουργία μιας νέας μονάδας φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου.

Ήδη, υπεβλήθη στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής για τη συγκεκριμένη μονάδα ονομαστικής καθαρής ισχύος 660 MW, η οποία θα αναπτυχθεί στην Κομοτηνή.

Πρόκειται για μία επένδυση της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, η οποία θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιο μονάδων φυσικού αερίου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ηγετική θέση που κατέχει συνολικά στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής (από συμβατικές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Στόχος είναι η κατασκευή της νέας μονάδας να ξεκινήσει εντός του 2020, ώστε να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το καλοκαίρι του 2023. Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής θα δημιουργηθούν περίπου 500 θέσεις εργασίας, ενώ 100 άμεσες κι έμμεσες θέσεις εργασίας θα προκύψουν κατά την περίοδο λειτουργίας.

 

COSCO Shipping NEBULA : Το μεγαλύτερο containership που έχει έρθει στον Πειραιά

Στον Πειραιά ήρθε σήμερα το COSCO Shipping NEBULA,που ειναι μαζί με το αδερφό του COSCO Shipping Universe, το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορεματοκιβωτίων που έχει έρθει στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας απο θέμα χωρητικότητας.

Μαζί με το αδερφό του έχουν ονομαστική χωρητικοτητα 21.237 TEU

. Το COSCO Shipping Nebula έχει μηκος 400 μέτρα ,πλάτος 58,6 και μέγιστο βύθισμα 16 μέτρα.Μπορεί να πλεύσει με ταχύτητα 22 κόμβων.

Η άφιξη του σήμερα το πρωί μέσα απο το φακό του pireaspiraeus.com

 
04/02/19
 

 

Μαξίμου: Εκτακτη σύσκεψη για κόκκινα δάνεια και νόμο Κατσέλη

 

Το κυβερνητικό σχέδιο σχετικά με την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και του διαδόχου σχήματος για το νόμο Κατσέλη-Σταθάκη βρίσκεται στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης στο Μαξίμου, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο του.

 

Με τα χρονικά περιθώρια για παρουσίαση του εν λόγω κυβερνητικού σχεδίου στην Κομισιόν να στενεύουν και ήδη να έχει αρχίσει η γκρίνια από τους θεσμούς, στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος και υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης, οι επικεφαλης του οικονομικού επιτελείου Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιώργος Χουλιαράκης, καθώς και ο Δημήτρης Λιάκος.

 

Κέρδη στο Χ.Α. με γνωστό το στόχο ….

Ανοδικά έχει ξεκινήσει το Χ.Α. τη Δευτέρα, στις 644,34 μονάδες, +0,45%, με τζίρο 9,3εκ ευρώ και τις τράπεζες στο +3,32%.  Και φυσικά ο στόχος από εδώ και πέρα για το ΓΔ είναι γνωστός. Η διάσπαση των πολύ ισχυρών αντιστάσεων στα επίπεδα των 640 – 650 μονάδων, στα  όρια των οποίων κινείται ο δείκτης. Απλώς θυμίζουμε πως οριστική διάσπαση τους θα ανοίξει το δρόμο για σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την αγορά, τουλάχιστον όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς.

 

Οι τελευταίες τιμές των ελληνικών ομολόγων … Πάντα κάτω του 4% το 10ετές ομόλογο...

Κάτω από το 4% συνεχίζει να κινείται η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου (στο 3,90%) στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Στο 2,85% η απόδοση του 5ετούς ελληνικού ομολόγου, με τις τάσεις αποκλιμάκωσης στην αγορά να συνεχίζονται.

Greece 1M

3.600

Greece 3M

1.440

Greece 6M

1.510

Greece 5Y

2.853

Greece 10Y

3.904

Greece 15Y

4.502

Greece 20Y

4.774

Greece 25Y

4.890

 
02/02/19
 

Γ. Σταθάκης: Ο ΑΔΜΗΕ έχει προοπτική να αξίζει σύντομα διπλάσια από την αξία του πριν αποσπαστεί από τη ΔΕΗ

Ο ΑΔΜΗΕ έχει προοπτική να αξίζει σύντομα διπλάσια από την αξία που είχε όταν αποσπάστηκε από τη ΔΕΗ, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης μιλώντας σήμερα στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΑΔΜΗΕ.

Ο κ. Σταθάκης ανέφερε ακόμη ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού, χαρακτηρίζοντας ως κλειδί για αυτές τις διασυνδέσεις -τόσο αυτές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας (διασύνδεση Κυκλάδων, δύο διασυνδέσεις της Κρήτης) όσο και τις διασυνοριακές- που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του μοντέλου στόχου της Κομισιόν για την ενοποίηση της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Οι διασυνδέσεις, τόνισε, αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, το περιβάλλον, αλλά και τη διείσδυση των ΑΠΕ στο δίκτυο μεταφοράς.

Ο υπουργός ανέφερε τέλος ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού, που προβλέπει μερίδιο συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην τελική κατανάλωση στο 32% και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 32,5 % ενώ το μερίδιο των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας αναμένεται να διαμορφωθεί σχεδόν στο 57% της συνολικής.

 

Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π.: Πώληση 2 διαμερισμάτων με κέρδος 36% σε 10 μήνες

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην πώληση 2 οριζόντιων ιδιοκτησιών 391,43τμ, οικιστικής χρήσης. Οι ιδιοκτησίες αποτελούν μέρος κτίσματος στη διασταύρωση των Δαιδάλου 20 και Μονής Αστερίου 12-12Α, στην Aθήνα. Το τίμημα διαμορφώθηκε σε 849.000,00 ευρώ και η εκτιμηθείσα αξία, από ανεξάρτητους εκτιμητές, προσδιορίστηκε σε 850.000,00 ευρώ. Οι ιδιοκτησίες είχαν αποκτήθηκαν τον Μάρτιο του 2018 έναντι 640.000,00 ευρώ.

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος, Μάριος Αποστολίνας, δήλωσε: «Αποφασίσαμε να ρευστοποιήσουμε 2 διαμερίσματα, που δεν αποτελούν core assets για την Εταιρεία μας.  Συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων μισθωμάτων, καταγράψαμε 36% κέρδος σε 10 μήνες. Τα έσοδα θα κατευθυνθούν σε projects υψηλής κερδοφορίας».

 
01/02/19
 

Πωλήθηκε η Κρητών Αρτος

Η εισηγμένη εταιρεία παραγωγής παραδοσιακών κρητικών προϊόντων αρτοποιίας και snacks Kρητών Αρτος άλλαξε χέρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με εξωχρηματιστηριακές  πράξεις έχει μεταβιβαστεί άνω του 60% του μετοχικού κεφαλαίου στον όμιλο Switzgroup. Το Switzgroup είναι ο επενδυτικός βραχίονας της οικογένειας Khorakiwala από την Ινδία στα τρόφιμα, τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια.

Το Switzgroup έχει ήδη εξαγοράσει στην Ελλάδα δύο εταιρείες από τον κλάδο των πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, την  Olympic foods και την CSM Bakery Solutions και στο πλάνο του είναι να επενδύσει το επόμενο διάστημα περίπου 100 εκατ. ευρώ για εξαγορές και άλλων επιχειρήσεων, πάντα στον κλάδο των τροφίμων, στη χώρα μας.

Το πολύ καλό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Κρητών Αρτος και η δυνατότητα ενίσχυσης της εξαγωγικής της δραστηριότητας προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του ινδικού ομίλου που προσέφερε περίπου 1 ευρώ ανά μετοχή για να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της κρητικής εταιρείας.

Η Κρητών Αρτος έχει ετήσιο τζίρο 6,5 εκατ. ευρώ, 1,2 εκατ. ευρώ κέρδη ebitda και πολύ χαμηλό δανεισμό. Το 20% των πωλήσεών της εταιρείας διοχετεύεται στις αγορές του εξωτερικού.

Η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παραμένει άγνωστο αν η Switzgroup θα επιδιώξει στο μέλλον την έξοδο της εταιρείας από το ΧΑ.

 

Moody’s: Πιστωτικά θετική η έξοδος στις αγορές

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Moody’s σε ανάλυση της. Η την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές είναι πιστωτικά θετική. Όπως σχολιάζουνε οι αναλυτές της Moody’s, η Ελλάδα επέστρεψε στις 29 Ιανουαρίου στις αγορές αντλώντας 2,5δις ευρώ με την έκδοση πενταετούς ομολόγου. Και αυτή ήταν η πρώτη έκδοση ομολόγων από την ελληνική κυβέρνηση μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018 και την πρώτη έκδοση ομολόγου εκτός προγράμματος διάσωσης μετά από σχεδόν μια δεκαετία εξάρτησης από τη χρηματοδότηση της ΕΕ και του ΔΝΤ. Σύμφωνα πάντα με τα όσα σχολιάζει ο οίκος αξιολόγησης, η έξοδος στις αγορές αντανακλά τη βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και ανοίγει τον δρόμο ώστε η Ελλάδα να επιστρέψει πλήρως στη χρηματοδότηση από την αγορά.

Όπως αναφέρει η Moody’s, αν και το κόστος δανεισμού είναι μεγαλύτερο από αυτό που πληρώνει η Ελλάδα επί των δανείων που έλαβε από τον EFSF και τον ΕSM, ωστόσο ο χρόνος της έκδοσης ήταν καλός, η ζήτηση σημαντική και η απόδοση του 3,6% εύκολα διαχειρίσιμη για την Ελλάδα.

Τέλος, οι  αναλυτές της Moody’s σχολιάζουνε με τη στήριξη ενός σημαντικού κεφαλαιακού «μαξιλαριού» ύψους περίπου 26,5δις ευρώ ή 13,8% του ΑΕΠ και την ισχυρή στήριξη των πιστωτών της ευρωζώνης (χαρακτηριστικά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2018),  η Ελλάδα θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις κεφαλαιαγορές. Σημειώνεται πως με βάση τον προγραμματισμό του ΟΔΔΗΧ, προβλέπεται έκδοση ομολόγων ύψους έως 7δις, με την έκδοση προ ημερών να καλύπτει το 36% του στόχου που έχει τεθεί.

 

Κόκκινα δάνεια: Το αργότερο μέχρι αρχές Μαρτίου στη Βουλή το νέο πλαίσιο

Tο αργότερο στις αρχές Μαρτίου θα έρθει στη Βουλή το νέο πλαίσιο για τα «κόκκινα δάνεια», ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας, Γιάννης Δραγασάκης. «Η μείωση των κόκκινων δανείων πρέπει να επιδιώκεται και να θεωρείται κοινωνικός στόχος», σημείωσε στις επιτροπές της Βουλής, προσθέτοντας πως η νέα ρύθμιση δεν θα μπορούσε να έρθει νωρίτερα, καθώς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή μήπως τυχόν λάθος κινήσεις οδηγήσουν στην απαίτηση νέων κεφαλαίων που θα επιβάρυναν τους φορολογούμενους.

 
31/01/19
 

Οκτώ ευρωπαϊκές τράπεζες κατηγορούνται για καρτέλ στα ομόλογα από την Κομισιόν

Η αρχή ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άσκησε διώξεις σήμερα εναντίον οκτών τραπεζών - χωρίς να τις κατονομάζει - με την κατηγορία ότι σχημάτισαν καρτέλ στην αγορά κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης το χρονικό διάστημα μεταξύ 2007 και 2012.

Η Επιτροπή ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι ορισμένοι χρη?ατιστές-διαπραγ?ατευτές (traders) στις τράπεζες αντάλλαξαν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και συντόνισαν επενδυτικές στρατηγικές για την αγορά και πώληση ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων.

Ο συντονισμός έγινε κυρίως μέσω διαδικτυακών φόρουμ συζητήσεων, σημειώνει η Επιτροπή.

«Η Επιτροπή έχει ανησυχίες ότι σε διαφορετικές περιόδους από το 2007 ως το 2012, οι οκτώ τράπεζες συμμετείχαν σε καρτέλ το οποίο είχε σαν στόχο να διαστρεβλώσει τον ανταγωνισμό κατά την απόκτηση και τη διαπραγμάτευση ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων» υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Στις 20 Δεκεμβρίου, οι Βρυξέλλες είχε επιβάλλει ποινές για συμμετοχή σε καρτέλ ομολόγων στις Credit Suisse, Credit Agricole, Deutsche Bank και Bank of America Merrill Lynch.

 

Μια από τα ίδια στο Χ.Α. …. Με στόχο πάντα τις αντιστάσεις στις 640 – 650 μονάδες ….

Αν και η αγορά ξεκίνησε με κέφια (με αυξημένο τζίρο) και άνοδο 0,70%, στη μια το μεσημέρι όλα τα κέρδη έχουνε χαθεί, με το ΓΔ να βρίσκεται στις 635,48 μονάδες, -0,03% (το οποίο και το χαμηλό ημέρας, πάντα μέχρι στιγμής). Και φυσικά αν υπάρχει ένας στόχος αυτός δεν είναι άλλος από τη διάσπαση των αντιστάσεων στα επίπεδα των 640 – 650 μονάδων. Σημειώνεται πως το σημερινό υψηλό ημέρας είναι οι 640,57 μονάδες, ακριβώς δηλαδή στα όρια των αντιστάσεων. Και όλα αυτά στο τέλος του πρώτου μήνα του χρόνου, που βρίσκει το ΓΔ στο +3,49% και ο τραπεζικός δείκτης στο -14,38%!!!

Συνεχίζονται και σήμερα οι πιέσεις στη μετοχή της Alpha Bank

Συνολικά με τις τράπεζες να βρίσκονται στο χαμηλό της ημέρας και σε απόσταση από το υψηλό, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται την Πέμπτη για ακόμη μια φορά στην Alpha Bank, η οποία στις 13:05 βρίσκεται στο -3,46%, στα 0,8795 ευρώ. Σημειώνεται πως οι απώλειες από 01/01 είναι 20,32%. Και οι συζητήσεις στην αγορά δίνουνε και παίρνουνε. Αν οι πιέσεις οφείλονται στις πωλήσεις κάποιου/ων ξένων επενδυτών που πουλάνε; Αν προεξοφλεί εξελίξεις; Η συνδυασμός των δύο ; Και να μην ξεχνάμε πως μιλάμε για ιστορικά χαμηλά, με την κεφαλαιοποίηση να έχει μειωθεί στα 1,35δις ευρώ.

Τράπεζα Ελλάδος ... Συνεχίζεται η άνοδος..

Για ακόμη μια συνεδρίαση κέρδη σήμερα στην Ελλάδος, η οποία βρίσκεται στο 13,50 ευρώ, +1,52%. Και όπως σημειώνεται στο GFF, τα βλέμματα ενόψει και των ανακοινώσεων για το μέρισμα, στρέφονται στις ισχυρές αντιστάσεις στα επίπεδα των 13,70 – 13,80 ευρώ.

 

Εξαγορά της EPS της Eurobank στην Ελλάδα από τον ιταλικό όμιλο Cerved

Ο Όμιλος Cerved Group S.p.A. - που κατέχει ηγετική θέση στην Ιταλία στους τομείς ανάλυσης πιστωτικού κινδύνου και διαχείρισης απαιτήσεων - μέσω της θυγατρικής του Cerved Credit Management Group S.r.l. - υπέγραψε σήμερα με τη Eurobank δεσμευτική συμφωνία για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης για την παροχή υπηρεσιών για ακίνητα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Cerved θα αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Property Services A.E. (EPS) στην Ελλάδα καθώς και τις θυγατρικές της, Eurobank Property Services S.A. στη Ρουμανία και ERB Property Services D.O.O. Belgrade στη Σερβία από τη Eurobank ( «Συμφωνία»). Οι μεταβιβαζόμενες εταιρείες κατέχουν ηγετική θέση ως πάροχοι υπηρεσιών για ακίνητα στις αγορές που δραστηριοποιούνται, παρέχοντας ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών αποτίμησης, μεσιτείας (πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων), τεχνικού ελέγχου, έρευνας αγοράς και διαχείρισης ακίνητων. Στόχος της Συμφωνίας είναι η EPS και οι θυγατρικές της να αξιοποιήσουν στο μέγιστο το δυναμικό τους για την εξυπηρέτηση των τραπεζών και των επενδυτών, επωφελούμενες παράλληλα και από την τεχνογνωσία και τη μεθοδολογία της Cerved.

H EPS Ελλάδας έχει επίσης οριστεί ως ο κύριος πάροχος υπηρεσιών για ακίνητα για τη Eurobank για τα επόμενα πέντε χρόνια σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες αποτίμησης ακινήτων με σκοπό την εξασφάλιση νέων υποθηκών και επαναξιολογήσεων για εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα εξασφαλισμένα ανοίγματα. Επιπρόσθετα η «Συμφωνία παροχής υπηρεσιών» περιλαμβάνει διαχείριση ακινήτων και δραστηριότητες πρακτόρευσης στο χαρτοφυλάκιο της Eurobank με την υφιστάμενη και τη μελλοντική ροή των ανακτηθέντων ακινήτων που σχετίζονται με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία απομόχλευσης.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες για παρόμοιες συναλλαγές και αναμένεται να λάβει χώρα το πρώτο τρίμηνο του 2019 μέσω της εξαγοράς του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της EPS, έναντι ποσού 8 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον θα καταβληθεί πρόσθετο ποσό έως και 5 εκατ. ευρώ εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και προϋποθέσεις στο χρονικό πλαίσιο μέχρι το 2023. Παράλληλα η EPS θα συνάψει συμφωνία τριετούς διάρκειας, με μηχανισμό αυτόματης ανανέωσης έως 2 επιπλέον έτη, για την παροχή υπηρεσιών για ακίνητα στη Eurobank.

Η συναλλαγή είναι σύμφωνη με τους στρατηγικούς στόχους της Cerved με σκοπό να επεκτείνει την παρουσία της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινώντας από την Ελλάδα και τη Ρουμανία αξιοποιώντας τη βαθιά της γνώση της διαχείρισης απαιτήσεων και τις αποδεδειγμένες δυνατότητες της σε όλα τα πεδία διαχείρισης ανοιγμάτων: διαχείριση απαιτήσεων, νομικές υπηρεσίες και επαναπροώθηση ακινήτων στην αγορά (asset remarketing). Επίσης να παρέχει υπηρεσίες real estate στο εξωτερικό, αποκτώντας υψηλής ποιότητας παρόχους που θα προσφέρουν ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, από την αξιολόγηση έως τους τεχνικούς ελέγχους καθώς και στην μεσιτεία/επαναπροώθηση για την εξυπηρέτηση των τραπεζών και των επενδυτών με έμφαση στα μη εξυπηρετούμενα εξασφαλισμένα ανοίγματα.

Η Eurobank στο πλαίσιο της στρατηγικής της να επικεντρωθεί στις βασικές της εργασίες προτίθεται να υιοθετήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο outsourcing σε ότι σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών real estate και έτσι έχει προσδιορίσει τη Cerved ως στρατηγικό της εταίρο.

O κ. Andrea Mignanelli, Chief Executive Officer του Ομίλου Cerved Credit Management, δήλωσε: "Η απόκτηση της Eurobank Property Services είναι σύμφωνη με την πρόθεσή μας να παγιώσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως ένας ηγετικός, ανεξάρτητος, παίκτης στον τομέα διαχείρισης πιστώσεων, επεκτείνοντας τη γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών real estate, μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών στην Ιταλία και το εξωτερικό. Προσδοκούμε να καταστήσουμε τη Eurobank Property Services έναν ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών real estate που θα επωφελείται από σχετικές εμπορικές συνέργειες με τη Cerved Credit Management Ελλάδος, τη νέα μας θυγατρική που απέκτησε πρόσφατα άδεια για διαχείριση NPEs από την Τράπεζα της Ελλάδας. Αναμένουμε πως οι δραστηριότητες μας στην Ελλάδα θα αποφέρουν έσοδα άνω των 10 εκατ. ευρώ το 2019 σε ετήσια βάση (pro forma) με ένα ελκυστικό αναπτυξιακό προφίλ μεσο-μακροπρόθεσμα, υποστηριζόμενο από την προνομιακή σύμβαση παροχής με τη Eurobank. Επιπροσθέτως η Eurobank Property Services S.A. στη Ρουμανία θα επωφεληθεί από εμπορικές και επιχειρησιακές συνέργειες με τις ήδη εδραιωμένες δραστηριότητες διαχείρισης πιστώσεων της Cerved στη Ρουμανία "

Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: "Μέσω αυτής της συναλλαγής, η Eurobank συνεχίζει να εφαρμόζει πιστά τη στρατηγική εστίασης στις τραπεζικές εργασίες. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από την EPS, σε ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογής και δημιουργούμε μια στρατηγική συνεργασία στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με το real estate με τη Cerved, που είναι μια εταιρεία με ευρεία παρουσία και τεχνογνωσία στο πεδίο αυτό. Η είσοδος στην ελληνική αγορά παικτών όπως η Cerved θα συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν δημιουργηθεί από τον μεγάλο όγκο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και της πιθανής διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων των τραπεζών στο πλαίσιο της διαχείρισης αυτών των ανοιγμάτων".

Ο κ. Δημήτρης Ανδρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Property Services, δήλωσε: "Εκ μέρους της Eurobank Property Services, θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή την συμφωνία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του νέου μετόχου μας και τις αναμενόμενες συνέργειες με μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο της διαχείρισης ανοιγμάτων, η EPS θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της και θα καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών ακινήτων στην Ελλάδα".

 
30/01/19
 

Bloomberg: Το ελληνικό 10ετές ομόλογο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 7 μονάδες βάσης στο 3,91%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, μία ημέρα μετά την έκδοση νέου 5ετούς ομολόγου από τη χώρα, μεταδίδει το Bloomberg.

Η απόδοση ομολόγων που λήγουν το 2023 μειώθηκε στο 2,9%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο. Η μεταβολή στις ελληνικές μετοχές ήταν μικρή, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο 1,9%.

Guardian: «H Ελλάδα εκδίδει ομόλογο»

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση επέστρεψε στις χρηματοπιστωτικές αγορές με έκδοση ενός νέου πενταετούς ομολόγου, αναφέρει η εφημερίδα Guardian.

Η έξοδος, η πρώτη από τότε που η Αθήνα βγήκε από το πρόγραμμα διάσωσης τον περασμένο Αύγουστο, έχει κρίσιμη σημασία για τη δοκιμή της εμπιστοσύνης των επενδυτών σε μια εποχή που οι αγορές έχουν αποδειχθεί πιο δύσκολες από το αναμενόμενο -εν μέρει λόγω της αναταραχής της αγοράς από την Ιταλία αλλά κυρίως λόγω του χρέους της χώρας, στο 185% του ΑΕΠ, που είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Η συμφωνία -ορόσημο της Παρασκευής για την επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης με τη πΓΔΜ άνοιξε μία δίοδο σε αυτή την αβεβαιότητα, αναφέρουν οι αναλυτές, ωθώντας προς τα πάνω τις αποδόσεις των ομολόγων. Και η πώληση φαίνεται να πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο -η Αθήνα άντλησε € 2,5 δισ., με επιτόκιο μόλις 3,6%. Αυτό θα μπορούσε να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι η Ελλάδα μπορεί να χρηματοδοτήσει τον εαυτό της, αντί να χρειάζεται νέα οικονομική βοήθεια.

 

FolliFollie: Μεγαλώνει το δικαστικό μέτωπο για τη Folli Follie

Με κατάθεση αγωγών προχωρούν οι μικρομέτοχοι της Folli Follie, που είχαν χθες άλλο ένα ραντεβού με τη Δικαιοσύνη διεκδικώντας αποζημιώσεις από την εισηγμένη εταιρεία, η οποία ενάμιση μήνα μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία με τους ομολογιούχους πιστωτές της δεν έχει κάνει καμία πρόοδο στα ανοιχτά μέτωπα που αντιμετωπίζει.

Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, χθες συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτηση ανακοπής της διαδικασίας πλειστηριασμού του ποσοστού που κατείχε στην Αττικά Πολυκαταστήματα η FF Group (35,7%, το οποίο είχε περιέλθει στον έλεγχο των τραπεζών). Το αίτημα είχε κατατεθεί από ομάδα 96 επενδυτών, που εκπροσωπούνται από την Ένωση Ελλήνων Επενδυτών και με βάση το άρθρο 936 παρ.1 του ΚΠολ.Δ ουσιαστικά πίεσαν για να κατοχυρώσουν δικαιώματα. Επικαλέστηκαν την καταχρηστική στάση της εταιρείας και το επιχείρημα ότι η δίκαιη τιμή εκποίησης του παραπάνω ποσοστού αγγίζει τα 70 εκατ. ευρώ (από 41.598.264,4 εκατ. ευρώ ή 10,98 ευρώ ανά μετοχή που ορίστηκε στην προκήρυξη του πλειστηριασμού και αποτέλεσε και την τιμή της συναλλαγής).

Σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, μέτοχοι της FF Group προχωρούν σε ασφαλιστικά μέτρα και τακτικές αγωγές, ενώ στις 6 Φεβρουαρίου έχει οριστεί σχετική δικάσιμος.

Το δικαστικό μέτωπο παραμένει η πιο σοβαρή πρόκληση για την εταιρεία, η οποία δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη τη συναίνεση των χρηματοοικονομικών πιστωτών της και το σχέδιο εξυγίανσης παραμένει ζητούμενο. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν διακοπεί αλλά και οι προσαρμογές στο term sheet της προκαταρκτικής συμφωνίας δεν έχουν γίνει με αποτέλεσμα η επαναληπτική συνέλευση των ομολογιούχων να πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρείται οριστικοποίηση του κειμένου και σύγκληση της συνέλευσης την Παρασκευή ή αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο έλεγχος

Επίσης δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι τις διαπραγματεύσεις δυσχεραίνει η συνεχής εναλλαγή προσώπων τόσο στο Δ.Σ. όσο και σε κρίσιμα τμήματα του ομίλου, από το λογιστήριο μέχρι τις διοικήσεις των θυγατρικών. Αυτό δημιουργεί προσκόμματα ακόμη και στον οικονομικό έλεγχο, που αποτελεί ένα δύσκολο έργο για την PwC, η οποία το ανέλαβε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Μάλιστα, πληροφορίες έφεραν χθες τον ελεγκτικό οίκο να εκφράζει αδυναμία σύνταξης γνώμης - κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί με την EΥ πέρυσι. Όμως με την αμφισβήτηση της έκδοσης αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων 2017 τίθεται εν αμφιβόλω η προοπτική του σχεδίου εξυγίανσης με προσφυγή στο άρθρο 106 βδ του πτωχευτικού νόμου. Αρμόδιες πηγές διεμήνυαν πάντως ότι το έργο είναι σε εξέλιξη αλλά θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο (από την αρχική πρόβλεψη μέσα Ιανουαρίου και τη μεταγενέστερη για αρχές Φεβρουαρίου) λόγω πολυπλοκότητας.

Εν τω μεταξύ, η περιορισμένη ρευστότητα αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη απειλή στις εν εξελίξει διαδικασίες, αν και προς το παρόν οι εργαζόμενοι πληρώνονται κανονικά και εξαντλούνται τα περιθώρια για τη διαχείριση υποχρεώσεων σε προμηθευτές και Δημόσιο. Εν κατακλείδι και υπό το πρίσμα των παραπάνω, το σχέδιο εξυγίανσης της Folli Follie εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται στον «αέρα».  

 
29/01/19
 

Alpha Bank: Νέες πιέσεις σήμερα από ξένο χαρτοφυλάκιο…

Σε μια ήρεμη σε γενικές γραμμές συνεδρίαση μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, με το ΓΔ να καταγράφει οριακές απώλειες 0,20% στις 12:20. Νέες σημαντικές απώλειες καταγράφονται στη μετοχή της Alpha Bank, η οποία βρίσκεται στο -2,99%, σε συνέχεια της πτώσης των προηγούμενων ημερών. Και οι πληροφορίες επιμένουνε για πωλήσεις οι οποίες υπάρχουνε από συγκεκριμένο ξένο επενδυτή, με μεγάλη θέση στην τράπεζα. Είναι χαρακτηριστικό πως η τράπεζα από 01/01 βρίσκεται στο -17,55%, τις δεύτερες μεγαλύτερες απώλειες μετά την Πειραιώς.

Οι απώλειες των τραπεζών από 01/01

Και σε σχέση με τα παραπάνω μια μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις αποδόσεις των τραπεζών από 01/01. Και όπως φαίνεται, με μακράν τη χειρότερη εικόνα η Πειραιώς και ακολουθεί η Alpha Bank. Με τις μικρότερες απώλειες η Eurobank, η οποία και πέρσι είχε τη χειρότερη εικόνα.

Τράπεζα Πειραιώς: -31,85%

Alpha Bank: -17,27%

ETE: -13,55%

Eurobank: -5,56%

 

Τραπεζικός Δείκτης

 

 
28/01/19
 

 

Θα επιταχυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους

 

Επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων στο πρώτο εξάμηνο του έτους ανήγγειλε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ 'Αρης Ξενόφος μιλώντας σήμερα στο Athens Energy Forum καθώς όπως είπε το 2019 είναι εκλογική χρονιά και είναι αναμενόμενο στη συνέχεια ο ρυθμός να επιβραδυνθεί. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που ισχύουν τώρα οι προσφορές για το 50,1% των μετοχών των Ελληνικών Πετρελαίων αναμένονται στη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου ενώ μέσα στο Φεβρουάριο αναμένεται η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για το διαχωρισμό της ΔΕΠΑ σε εταιρεία υποδομών και εμπορίας και την έναρξη στη συνέχεια της διαδικασίας αποκρατικοποίησης.

 

Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους τοποθετείται εξάλλου η έναρξη της διαδικασίας για την αξιοποίηση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στην Καβάλα η οποία όπως τόνισε ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην σταθεροποίηση των τιμών του φυσικού αερίου.

 

Τιτάνας: Μεγάλες απώλειες μετά την ανακοίνωση για την δημόσια πρόταση

 

Απώλειες 6% καταγράφονται το πρωί της Δευτέρας στη μετοχή του Τιτάνα κοινού, στο άκουσμα της είδησης για την αποτυχίας της δημόσιας πρότασης. Αντίστοιχα απώλειες 3,5% καταγράφονται στη μετοχή του ΤΙΤΠ.

 

Με τον νέο επικεφαλής του SSM συναντήθηκε η ΕEΤ

Με τον νέο επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), κ. Andrea Enria και τους συνεργάτες του, πραγματοποιήθηκε στην Φρανκφούρτη συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στο πλαίσιο των καθιερωμένων συναντήσεων της ΕΕΤ με τις εποπτικές αρχές.

Η ΕΕΤ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού της Συμβουλίου και τους Διευθύνοντες Συμβούλους των ελληνικών συστημικών τραπεζών που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ.

Η αντιπροσωπεία της ΕΕΤ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΕΤ, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στον κ. Andrea Enria την ουσιαστική βελτίωση των βασικών μεγεθών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που συντελείται τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς. Δηλαδή τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας, την επιστροφή καταθέσεων, την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, τη μείωση των NPEs και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Παράλληλα εξελίσσεται ο λειτουργικός μετασχηματισμός των τραπεζών, ώστε οι τελευταίες να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις προκλήσεις της τεχνολογίας, του ανταγωνισμού και του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου.

Συζητήθηκαν επίσης, οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και οι στόχοι που έχουν τεθεί, ώστε να επιταχυνθεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση και ο σημαντικός περιορισμός του ύψους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), και να αποκατασταθεί πλήρως η ικανότητα των τραπεζών να εκπληρώσουν τη βασική αποστολή τους, δηλαδή τη χρηματοδότηση της οικονομίας και των επενδύσεων, καθώς και την ολόπλευρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους.

Στη συνάντηση, η αντιπροσωπεία της ΕΕΤ επιβεβαίωσε στο νέο Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού την πάγια θέση των ελληνικών τραπεζών να συνεργαστούν πλήρως με τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές και να υλοποιήσουν όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, καθώς και τις υπάρχουσες δεσμεύσεις τους. Ο τελικός στόχος είναι η επιτυχής αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η πλήρης συμμόρφωση στο νέο εποπτικό πλαίσιο, η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, η απρόσκοπτη πρόσβαση των τραπεζών στις διεθνείς αγορές και η περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας τους.

 
26/01/19
 

 

Νέος CEO στη Folli-Follie o Αναστάσιος Φράγκου

 

Η Folli-Follie ανακοίνωσε την εκλογή του κ. Αναστάσιου Φράγκου ως Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, με άμεση ισχύ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρία αναφέρει πως «σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και τον Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Εταιρεία ανακοινώνει την εκλογή του κ. Αναστάσιου Φράγκου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αυτού, κ. Νάρκισσου Γεωργιάδη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

Ενόψει των ανωτέρω, ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

1. ΑΒΡΑΑΜ Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ – Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ – Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. ΖHANG HAOLEI – Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Ο κ. Αβραάμ Κ. Γούναρης, Πρόεδρος του Ομίλου FF GROUP δήλωσε: «Ο κ. Αναστάσιος Φράγκου αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στη διοικητική ομάδα της Εταιρείας. Η μακρά εμπειρία του αλλά και η εξειδίκευσή του στη διαχείριση εταιρικών αναδιαρθρώσεων και μετασχηματισμών θα προσδώσει δυναμική στην εν εξελίξει διαδικασία ανάκαμψης στην οποία βρίσκεται η εταιρεία μας και θα θέσει τις βάσεις για το μέλλον της».

 

Ο κ. Αναστάσιος Φράγκου δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης διεθνούς μου επαγγελματικής πορείας, έχω διαπιστώσει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που καταφέρνουν να αναδειχθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ελάχιστες. Μία από αυτές που το κατάφεραν είναι η Folli Follie. Ένα επιτυχημένο ελληνικό σήμα, που μπορεί κανείς να συναντήσει στις εμπορικές μητροπόλεις όλου του κόσμου. Για το λόγο αυτό, ανταποκρίθηκα αμέσως στην πρόσκληση να αναλάβω τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας και να συμβάλω στη σημαντική προσπάθεια που γίνεται, με στόχο να ξεπεράσει η FF Group τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να επανέλθει σε μια τροχιά ανάκαμψης. Μαζί με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας, θα εργαστούμε με αφοσίωση, σεβασμό και ευθύνη προς τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, πελάτες και μετόχους μας για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της».

 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της εταιρία, ο κ. Φράγκου αποτελεί ένα αξιόλογο στέλεχος με περισσότερα από 25 έτη διεθνούς εμπειρίας σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Αφρική και μία εξίσου επιτυχημένη πορεία σε πολυεθνικές εταιρείες. Ειδικεύεται σε θέματα αναδιάρθρωσης, ανάκαμψης (turnaround) και επέκτασης επιχειρήσεων. Παράλληλα, διαθέτει σε βάθος γνώση και εμπειρία σε σημαντικούς κλάδους όπως: τα προϊόντα ταχείας κατανάλωσης (FMCG’ s), Κατασκευές, Ενέργεια, Real Estate κ.α. Έχει διατελέσει CEO και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου Janus Continental ενώ παλαιότερα COO και CFO της εταιρείας Super-Max. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA με ειδίκευση στο Marketing από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Καλιφόρνια (California State University), στις ΗΠΑ.

 

Τι απαντάει η Μυτιληναίος σε ερώτημα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς

Με ανακοίνωση της στο χρηματιστήριο η εταιρεία αναφέρει τα ακόλουθα:

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την ανάληψη και πορεία υλοποίησης  έργων του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών στο εξωτερικό, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ενδιάμεσες και ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της Εταιρείας καθώς και στα σχετικά δελτία τύπου της Εταιρείας των τελευταίων πέντε ετών, που βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (https://www.mytilineos.gr/el-gr/financial-results/download-files και https://www.mytilineos.gr/el-gr/company-news/of-mytilineos).

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ θα συνεχίσει, ως οφείλει, να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πορεία των έργων στο εξωτερικό μέσω των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών εκθέσεων ή και με ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

 
 
25/01/19
 

Παναγιωτάκης: Η ΔΕΗ δεν πρόκειται να ξεπουλήσει τις λιγνιτικές μονάδες

Η ΔΕΗ πωλεί τις λιγνιτικές μονάδες συμμορφούμενη με τις αποφάσεις των κοινοτικών οργάνων, αλλά δεν πρόκειται να τις ξεπουλήσει, επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφορικά με την αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας. 

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ σημειώνει ότι η απαξίωση των μονάδων από ορισμένες πλευρές δεν εδράζεται σε καμία απολύτως βάση και προφανώς αποσκοπεί σε δημιουργία διαπραγματευτικού κλίματος ενώ υπογραμμίζει ότι οι διαδικασίες από πλευράς ΔΕΗ για την πώληση ολοκληρώθηκαν έγκαιρα και με επαγγελματικό τρόπο.

Αναλυτικά, στην τοποθέτησή του για το θέμα της αποεπένδυσης ύστερα από σχετική ερώτηση, ο κ. Παναγιωτάκης επισημαίνει τα εξής:

«Όπως έχω δηλώσει κατ΄ επανάληψη η πώληση των λιγνιτικών μονάδων, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, είναι μία διαδικασία πολύπλοκη που απαιτεί επίλυση πολλών προβλημάτων και διευθέτηση σημαντικών εκκρεμοτήτων που επηρεάζουν την έκβαση του εγχειρήματος ουσιαστικά. Αναφέρομαι μεταξύ άλλων στα γνωστά θέματα των ΑΔΙ και του κόστους προμήθειας λιγνίτη στον ΑΗΣ Μελίτης, για τα οποία απαιτούνται ακόμη περαιτέρω ενέργειες. 

Για το λόγο αυτό όπως γνωρίζετε είχα θέσει εξ αρχής δημόσια αλλά και επίσημα στους αρμόδιους Κοινοτικούς Θεσμούς ζήτημα επανακαθορισμού του χρονοδιαγράμματος ώστε οι προσφορές να κατατεθούν προς το τέλος Φεβρουαρίου, παρά το γεγονός -το υπογραμμίζω ιδιαίτερα αυτό- ότι από πλευράς ΔΕΗ όλη η τυπική διαδικασία που της αναλογούσε έχει γίνει χωρίς ούτε μια ημέρα καθυστέρηση και με άψογο επαγγελματικά τρόπο.

Πρόσφατα, με τις αποχωρήσεις του προσωπικού με συνταξιοδότηση και μεταθέσεις στη ΔΕΗ και στο ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργήθηκαν νέα οικονομικά δεδομένα στις δύο υπό παραχώρηση θυγατρικές, Μεγαλόπολη και Μελίτη.

Με την παράταση που δόθηκε μετά από κοινή απόφαση με το Υπουργείο, πρώτον οι υποψήφιοι επενδυτές θα έχουν το χρόνο να αξιολογήσουν με ασφάλεια τα νέα αυτά δεδομένα, και δεύτερον ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα δύο εκκρεμούντα θέματα, ΑΔΙ και τροφοδοσία Μελίτης.

Με την ευκαιρία αυτή τονίζω ότι οι προς παραχώρηση μονάδες είναι κερδοφόρες και έχουν μεγάλη αξία για την στήριξή του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και την ασφάλεια εφοδιασμού. Κατά συνέπεια η απαξίωσή τους από ορισμένες πλευρές δεν εδράζεται σε καμία απολύτως βάση και προφανώς αποσκοπεί σε δημιουργία διαπραγματευτικού κλίματος.

Σε κάθε περίπτωση, όπως έχω δηλώσει εξ αρχής η ΔΕΗ πωλεί τις μονάδες συμμορφούμενη με τις αποφάσεις των κοινοτικών οργάνων, αλλά δεν πρόκειται να τις ξεπουλήσει!».

 
 

Πλησιάζει η ώρα της δοκιμασίας των γνωστών πολύ ισχυρών αντιστάσεων (640 – 650 μονάδες)…

Νέα προσπάθεια αντίδρασης καταγράφεται το πρωί της Παρασκευής στο Χ.Α., με το κλίμα να είναι θετικό από το πρωί και την αγορά σιγά – σιγά να ανεβάζει στροφές. Και κάπως έτσι, στις 12:08, το Χ.Α. βρίσκεται στο +0,73% με τις τραπεζικές μετοχές στο +3,38%. Και με το ΓΔ στις 636,85 μονάδες πλησιάζει η ώρα της μεγάλης δοκιμασίας των ισχυρών αντιστάσεων στα επίπεδα των 640 – 650 μονάδων. Και σημειώνεται πως είναι η 4η φορά τους τελευταίους μήνες που η αγορά κάνει την ίδια κίνηση. Από τις στηρίξεις στις 600 - 610 μονάδες στις αντιστάσεις στις 640 – 650 μονάδες. Απλώς θυμίζουμε πως από τη διάσπαση των τελευταίων αυτών αντιστάσεων περνάει η όποια ουσιαστικά βελτίωση της διαγραμματικής εικόνας, μετά από μήνες.

 

 

Ελλάκτωρ: Πολεμάει να διασπάσει ισχυρές αντιστάσεις…  

 

Καλά κινείται το πρωί της Παρασκευής η μετοχή του Ελλάκτωρα (1,332 ευρώ, +2,94%). Και κλειδί είναι η παραμονή της μετοχής υψηλότερα των 1,29 – 1,30 ευρώ. Μια παραμονή η οποία μαζί με τη διάσπαση των ισχυρών αντιστάσεων στα επίπεδα των 1,33 – 1,34 ευρώ, θα ανοίξει το δρόμο για μια κίνηση προς τις επόμενες αντιστάσεις στα επίπεδα των 1,49 – 1,50 ή και 1,55 – 1,56 ευρώ.

 

 
24/01/19
 

Από τις 5/2 η επιστροφή κεφαλαίου 0,42 ευρώ ανά μετοχή της Grivalia

H Grivalia με επιστολή της στο ΧΑ ενημερώνει πωςαπό την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 οι ίδιες μετοχές της εταιρείας (4.857.273 μετοχές) ακυρώνονται και διαγράφονται.

Επίσης, από την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 οι λοιπές μετοχές της εταιρείας (96.402.727 μετοχές) θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 1,71 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,42 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου 0,42 ευρώ ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019.

 
 
 

Παραιτήθηκε ο Δ. Δημόπουλος από το ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας

 

Η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει ότι, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώθηκε η παραίτηση του εκτελεστικού μέλους, κ. Δημήτριου Δημόπουλου, ο οποίος στο εξής θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Διοίκηση της Τράπεζας.

 

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκλογή του κ. Δημήτριου Καποτόπουλου, Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Τραπεζικής ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας.

 

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα ευχαριστεί θερμά τον κ. Δ. Δημόπουλο για την πολύχρονη προσφορά του και τη διαχρονική συνδρομή του στο έργο του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 
 

Aegean: Συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης

Την πρόθεσή της να συμμετάσχει και να υποβάλει προσφορά στην διαδικασία διαπραγμάτευσης (κλειστή διαδικασία) χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, που προκηρύσσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας χρήσης υποστέγου για τις ανάγκες συντήρησης των αεροσκαφών της ΥΠΑ/ΜΠΜ στον Δ.Α.Α., σύμφωνα με την ΑΠ Δ11/Ε/34574/15295/19.12.2018, οικονομικού προϋπολογισμού 144.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανακοίνωσε η Aegean.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 27η Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00.

 

 

 

Ο Ρομπέρτο Καραχάννας των ΕΛΠΕ νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών
 

Με την ομόφωνη επανεκλογή του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΚΟ και γενικού διευθυντή Εμπορίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ρομπέρτο Καραχάννα, στη θέση του προέδρου ΣΕΕΠΕ για δεύτερο συνεχές εξάμηνο, ολοκληρώθηκε χθες η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος.

 

Στη συνέλευση επαναβεβαιώθηκε η βούληση όλων των εταιρειών να αντιμετωπίσουν συντεταγμένα τα χρόνια προβλήματα του κλάδου, αλλά και να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις σημαντικές προκλήσεις ενόψει του Ενεργειακού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού.


Πιο συγκεκριμένα, στο νέο διοικητικό συμβούλιο που θα ασκεί καθήκοντα από 1/2/2019 έως 31/7/2019, πρόεδρος αναλαμβάνει ο Ρομπέρτο Καραχάννας (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), με αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Κονταξή (LPC ΑΕ - μέλος Ομίλου ΜΟH) και γραμματέα τον Γιάννη Αληγιζάκη (ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ).

 

Ακολούθως, στο εξάμηνο από 1/8/2019 μέχρι και 31/1/2020, πρόεδρος θα αναλάβει ο κ. Αληγιζάκης, με αντιπρόεδρο τον κ. Κονταξή και γραμματέα τον κ. Καραχάννα. Όπως αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΕΠΕ, θα υπάρξει σταδιακή εναλλαγή προσώπων στο Προεδρείο και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ανά εξάμηνο, προκειμένου να εκπροσωπούνται εκ περιτροπής όλες οι Εταιρείες Εμπορίας.

 

«Με ομόφωνες αποφάσεις, επιδεικνύοντας σοβαρότητα και υπευθυνότητα και εστιάζοντας στα σοβαρά ζητήματα του Κλάδου, μακριά από μικροσυμφέροντα, κατορθώσαμε να αναβαθμίσουμε τον ρόλο του ΣΕΕΠΕ» δήλωσε κατά την ομιλία του στα μέλη του συνδέσμου ο κ. Καραχάννας, προσθέτοντας ότι πλέον ο Σύνδεσμος έχει οικοδομήσει αρραγές μέτωπο με Πρατηριούχους, Ομοσπονδίες και το Ταμείο για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλανίζουν την Αγορά.

 

Προτεραιότητες του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος παραμένουν, η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την καταπολέμηση της παραβατικότητας, η υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών, η αντιμετώπιση της νοθείας καυσίμων, του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών και κάθε μορφής παραεμπορίου, η προστασία των πρατηριούχων που πλήττονται από αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η εξυγίανση της αγοράς και η λειτουργία της σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα, ενόψει και του Ενεργειακού Μετασχηματισμού, ο Κλάδος προετοιμάζεται να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.

 
23/01/19
 

Τιτάνας: Συνεχίζονται οι αγορές μετοχών από την οικογένεια Κανελλόπουλου

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ( η Εταιρία) ανακοινώνει,  σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014,  ότι η ΕΔΥΒΕΜ ΛΤΔ (Eλληνικά Δομικά Υλικά Βιομηχανική Εμπορική Μεταφορική Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ), νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Ανδρέα Κανελλόπουλο, προέβη την 21/01/2019 σε αγορά 20.558 κοινών μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας ευρώ 416.301,85.

 

 

Χωρίς αποτέλεσμα οι συζητήσεις Πειραιώς για Trastor

 

Εντονες προβλέπονται οι διεργασίες στην Trastor ΑΕΕΑΠ κατά τη διάρκεια του 2019, καθώς η εισηγμένη θα μπορούσε, δυνητικά, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία μετασχηματισμού του κλάδου των επενδυτικών εταιρειών ακινήτων προς την κατεύθυνση της συγκέντρωσης και της δημιουργίας ισχυρότερων σχημάτων, ιδίως μετά την επικείμενη αποχώρηση της Grivalia Properties από το Χρηματιστήριο.

 

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το τελευταίο διάστημα η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό στην εταιρεία με 39,4%, έχει προχωρήσει σε σειρά συζητήσεων με ενδιαφερόμενους επενδυτές, κυρίως ξένα funds, με αντικείμενο την πώληση του μεριδίου της, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής των τραπεζών να απεμπλακούν από περιουσιακά στοιχεία που δεν άπτονται του βασικού τους αντικειμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα επιδιωχθεί η εκ νέου εύρεση πιθανού αγοραστή. Μάλιστα, στην αγορά σημειώνουν ότι είναι πιθανό, ο όποιος επενδυτής προκύψει στο μέλλον να προέρχεται από τον τομέα της διαχείρισης κόκκινων δανείων, «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά κάποιον από τους ομίλους που έχουν ήδη αγοράσει χαρτοφυλάκια με εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Οπως αναφέρουν στελέχη του κλάδου, ένας τέτοιος επενδυτής θα είχε σημαντικό λόγο να τοποθετηθεί και σε μια ΑΕΕΑΠ, στην οποία θα μπορούσε να μεταβιβάσει τα ακίνητα εισοδήματος που έχει αποκτήσει από τα κόκκινα δάνεια και να εγγράψει άμεσα κέρδη, μόνο και μόνο από την αποτίμηση των ακινήτων στην εύλογη αξία, όπως οφείλουν να πράττουν οι εταιρείες του κλάδου. Από την άλλη πλευρά, η Trastor έχει ήδη στρατηγικό επενδυτή την αμερικανική Varde Partners, γεγονός που ίσως να λειτουργεί αποθαρρυντικά για κάποιους από τους ενδιαφερόμενους.

 

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η Trastor έχει ενισχύσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας, με τη συνδρομή των κεφαλαίων της Varde Partners. Το 2018 ολοκληρώθηκε με επενδύσεις της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ, ενώ εκκρεμεί και η επισημοποίηση νέων συμφωνιών απόκτησης ακινήτων αξίας της τάξεως των οκτώ εκατ. ευρώ, που προέκυψαν κατά τις τελευταίες ημέρες του προηγούμενου έτους. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η οριστικοποίηση της απόκτησης δύο εμπορικών καταστημάτων, ένα στο κέντρο της Αθήνας και ένα σε δευτερεύουσα αγορά.

 

Αναφορικά με το τρέχον έτος, στόχος της διοίκησης είναι ο εκ νέου διπλασιασμός του επενδυτικού προγράμματος, μέσω της πραγματοποίησης αγορών ακινήτων αξίας άνω των 60 εκατ. ευρώ. Για τον σκοπό αυτό εξετάζεται, χωρίς επί του παρόντος να έχει ληφθεί σχετική απόφαση, το ενδεχόμενο πραγματοποίησης νέας αύξησης κεφαλαίου της τάξεως των 60-70 εκατ. ευρώ. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Varde Partners, η οποία ελέγχει ήδη το 56% της Trastor μέσω της θυγατρικής της Wert RED, προτίθεται να καλύψει τυχόν αδιάθετες μετοχές. Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, η εισηγμένη προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού δανείου 24 εκατ. ευρώ. Συνολικά, από την είσοδο της Varde Partners στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις της τάξεως των 50-55 εκατ. ευρώ, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Trastor, που πλέον ανέρχεται σε 110 εκατ. ευρώ.

 

Κατά το 2018, η εισηγμένη επικεντρώθηκε κυρίως στην απόκτηση κτιρίων γραφείων, δίνοντας έμφαση στην τοποθεσία των κτιρίων, ποντάροντας και στη δυνατότητα αναβάθμισης των ακινήτων που αποκτώνται, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία τους και να εξασφαλιστεί υψηλότερο μίσθωμα. Σημαντικές επενδύσεις πραγματοποίησε η εταιρεία και στα εμπορικά καταστήματα, με το ενδιαφέρον να αφορά κυρίως την ευρύτερη περιοχή της πλατείας Συντάγματος (π.χ. Ερμού) και άλλα κεντρικά σημεία.

 

Νέα συμφωνία Eurobank - ΕταΕ ύψους 10 εκατ. ευρώ για μικροπιστώσεις

Την επέκταση συμφωνίας για τη χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), υπέγραψαν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕταΕ) και η Eurobank.

Με τη νέα συμφωνία, συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, το ΕταΕ θα παρέχει εγγυήσεις προς την Eurobank προσφέροντάς της τη δυνατότητα να διαθέσει μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ με ευνοϊκούς όρους, για την κάλυψη δαπανών κεφαλαίου κίνησης και απόκτησης παγίων στοιχείων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αυτοαπασχολουμένους, με δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση αλλά και στην αγορά εργασίας. Η Eurobank ξεκινά άμεσα την υλοποίηση της νέας συμφωνίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της τράπεζας. Στόχος είναι οι χρηματοδοτούμενοι είτε να αναπτύξουν την επιχείρησή τους δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας ή να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση δημιουργώντας τη δική τους θέση εργασίας. Πέραν της χρηματοδότησης, μέσω του προγράμματος παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως εστιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης σε όσους ενταχθούν.

Ο θεσμός της μικρο-πίστωσης (micro-financing), ειδικά σε μια συγκυρία όπως η σημερινή στην Ελλάδα με την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για πολλούς αυτοαπασχολούμενους και να προσφέρει ανάσα σε πολλές μικρές επιχειρήσεις. Η νέα συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, ενώ ενισχύει τη διαρκή προσπάθεια της τράπεζας να συμβάλλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο που ενισχύει τη χρηματοδοτική της εμβέλεια. Η Eurobank αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια μια συγκροτημένη στρατηγική διεθνών συνεργασιών, συμπράττοντας με κορυφαίους διεθνείς φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η EBRD, το Eυρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Παγκόσμια Τράπεζα, για να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους.

Tο πρόγραμμα εγγυήσεων EaSI χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., η οποία στηρίζει τη μικροχρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με συνολικό κονδύλι ύψους 193 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Στόχος είναι η αύξηση της πρόσβασης στη μικροχρηματοδότηση, δηλαδή τα δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ, ιδίως για τα ευάλωτα πρόσωπα και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, για πρώτη φορά, η Ε.Ε. στηρίζει τις κοινωνικές επιχειρήσεις με επενδύσεις ύψους έως και 500.000 ευρώ.

 
22/01/19
 

 

Τα όσα λέει η Folli Follie για τα ασφαλιστικά μέτρα

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία»), επ' αφορμή των σημερινών δημοσιευμάτων του Τύπου, στα οποία γίνεται λόγος περί «αποδοχής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Ένωσης Επενδυτών» κατά της Εταιρείας μας, παρέχει στο επενδυτικό κοινό την εξής ενημέρωση.

 

Συζητήθηκε σήμερα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 8.11.2018 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 56 επενδυτών με αίτημα την συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας (μεταξύ άλλων) μέχρι του ποσού 2,3 εκ. Ευρώ. Επί της εν λόγω αιτήσεως είχε ήδη χορηγηθεί προσωρινή διαταγή απαγόρευσης της μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μέχρι το εν λόγω ποσό, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.11.2018 ανακοίνωση της Εταιρείας μας. Μετά το πέρας της συζήτησης, η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου διατήρησε την ισχύ της ως άνω προσωρινής διαταγής μέχρι την έκδοση απόφασης – όπως συνήθως γίνεται – και δεν εξέδωσε απόφαση επί της προαναφερθείσας αίτησης, όπως ανακριβώς αναφέρεται από μερίδα του Τύπου. Η Εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση με την έκδοση της απόφασης επί της εν λόγω αίτησης.

 

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

 

Χωρίς να πείθει, προσπαθεί να αντιδράσει το Χ.Α. ….

 

Χωρίς να μπορεί να πείσει (πάντα μέχρι στιγμής) και με τις τραπεζικές μετοχές να είναι ο αδύναμος κρίκος του χρηματιστηρίου (είναι χρηματιστηριακά άρρωστες). Να αντιδράσει προσπαθεί το Χ.Α., με το ΓΔ στις 11:52 να βρίσκεται στο +0,70%, με τις τράπεζες, μετά την τελευταία μεγάλη πτώση, στο +1%, αν και φυσικά κανείς δε μπορεί να είναι ικανοποιημένος από αυτήν την πτώση. Σε κάθε περίπτωση και με βάση την παραμονή υψηλότερα των 600 – 610 μονάδων. Αν υπάρχει ένα ζητούμενο για την αγορά, αυτό είναι μια εκ νέου προσέγγιση των αντιστάσεων στις 640  - 650 μονάδων.  Παράλληλα πολύ σημαντικό είναι ο FTSE 25 να καταφέρει να μείνει υψηλότερα των 1.635 – 1.645 μονάδων, κάτι το οποίο προς στιγμήν επιτυγχάνεται.

 

FTSE 25

 

 

Προς αποχώρηση η Εθνική Τράπεζα από την Πανγαία

 

Σε τροχιά αποχώρησης από την Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα,  στο πλαίσιο της συμφωνίας της το 2013 με την Invel. Εκτός απροόπτου, η Εθνική Τράπεζα θα πουλήσει στην Invel το σύνολο της συμμετοχής της στην Πανγαία, δηλαδή το 33% του μετοχικού της κεφαλαίου, που με βάση την κεφαλαιοποίηση της ΑΕΕΑΠ (συνολικά 1.241,7 εκατ. ευρώ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει αξία περίπου 400 εκατ. ευρώ.

 

Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, η Invel Real Estate εξαγόρασε το 65% της Πανγαία με σύμβαση που υπέγραψε με την Εθνική Τράπεζα (30/12/2013), έναντι συνολικού τιμήματος 653 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία προέβλεπε η Εθνική Τράπεζα να συνεχίσει να έχει τον έλεγχο της ΑΕΕΑΠ για πέντε έτη, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2018. Οι δύο πλευρές, όπως έχουν ανακοινώσει, έχουν προβεί στην τροποποίηση της αρχικής τους συμφωνίας, παρατείνοντάς την για ακόμα τρεις μήνες και συγκεκριμένα μέχρι την 31η/3/2019.

 

Η παράταση αυτή της χρονικής διάρκειας της Συμφωνίας Μετόχων συνεπάγεται και την αντίστοιχη παράταση του δικαιώματος αγοράς των μετοχών που κατέχει η Εθνική Τράπεζα από την Invel (call option) στη μεσοσταθμική τιμή της Πανγαία ΑΕΕΑΠ του τελευταίου τριμήνου του 2018 και επί τη βάσει των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται.

Σύμφωνα πάντα με την Ναυτεμπορική, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις για τη νέα συμφωνία προχωρούν και παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες στο εσωτερικό της Invel προκειμένου να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση για την εξαγορά του 33% της Πανγαία, που θα την καταστήσει πλέον τον μοναδικό της μέτοχο.

 

Υπενθυμίζεται ότι στην εν λόγω επενδυτική πλατφόρμα διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity fund) με επικεφαλής τον Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, πέρσι εισήλθαν τα επενδυτικά κεφάλαια Castlelake και Coller Capital.

 

Εφόσον η διαδικασία για την έξοδο της Εθνικής ολοκληρωθεί, το επόμενο βήμα, όπως εκτιμάται, θα είναι η προσπάθεια της ΑΕΕΑΠ να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με έναν διπλό στόχο: Να εξασφαλίσει κεφάλαια για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, που με βάση τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία (9μηνο 2018) έχει αξία 1.655,7 εκατ. ευρώ, και να αποκτήσει ικανή διασπορά στη μετοχή της (σήμερα το free float είναι στο 2%), κάτι που επιβάλλεται και από τη νομοθεσία για τις ΑΕΕΑΠ. Το πιθανότερο είναι η αύξηση κεφαλαίου να επιχειρηθεί στο τέλος του έτους ή στις αρχές του επομένου.

 

Το 2018 η Πανγαία ήταν αρκετά δραστήρια, ανακοινώνοντας συμφωνίες εξαγοράς ακινήτων της τάξεως των 280 εκατ. ευρώ. Η μεγαλύτερη σε αξία (149 εκατ. ευρώ), η οποία τυπικά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, είναι η εξαγορά από την Τράπεζα Κύπρου του CYREIT Variable Investment Company (Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων - ΟΕΕ), ο οποίος έχει στην κατοχή του 21 εμπορικά ακίνητα στην Κύπρο. Στη συμφωνία αυτή περιλαμβάνονται και δύο όμορα εμπορικά ακίνητα στην Αθήνα.

 

Πρόσφατα ανακοίνωσε την εξαγορά κτηρίου γραφείων στο κέντρο της Σόφιας στη Βουλγαρία (City Tower), έναντι συνολικού τιμήματος 78,6 εκατ., ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι συζητά μία ακόμα εξαγορά ξενοδοχείου στην Κύπρο.

 

Πρόκειται για το Hilton στη Λευκωσία. Εφόσον η συμφωνία κλείσει, η Πανγαία θα αποκτήσει το 96,82% της Cyprus Tourism Development Company, ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Hilton, το οποίο ελέγχεται από τη MIG (75,08%) και τη Louis Plc (21,74%).  

 
21/01/19
 

 

Τεχνική Ολυμπιακή: Βγάζει προς πώληση το Πόρτο Καρράς

Συμβάσεις με αντικείμενο την υπόδειξη επενδυτών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν στοιχεία της Πόρτο Καρράς ή της ίδιας της εταιρείας κατήρτισε η Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ.

Ειδικότερα, η εταιρεία επισημαίνει σε σημερινή της ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο ότι προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίηση της περιουσίας της ιδίας και των θυγατρικών αυτής, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, δυνατότητες συνέργειας με άλλες επιχειρήσεις και επενδυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατήρτισε με τις εταιρείες Cushman & Wakefield s.r.o. και Profin Management Limited τις από 21 Ιανουαρίου 2019 συμβάσεις με αντικείμενο την υπόδειξη επενδυτών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν στοιχεία του ενεργητικού της Πόρτο Καρράς ή της εταιρείας.

 

ΤτΕ: Ελλειμμα €3,8 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 11μηνο

 

Σημαντική επιδείνωση εμφάνισε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018, αγγίζοντας τα 3,8 δισ. ευρώ έναντι 1,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε όμως μερικώς από τη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

 

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κατά 2,5 δισεκ. ευρώ, παρά τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των εξαγωγών, καθώς επιταχύνθηκαν και οι εισαγωγές σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017 (σε τρέχουσες τιμές). Σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,3% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,3%) και οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,8% (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,8%).

 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,3 δισεκ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών επιδεινώθηκε. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 10,6% και 9,7% αντίστοιχα. Επίσης, άνοδο κατά 14,7% σημείωσαν και οι εισπράξεις από μεταφορές.

 

Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, μεγαλύτερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 3,4 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,2 δισεκ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017.

 

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και συγκεκριμένα στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις και υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού – οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν ξένες άμεσες επενδύσεις – κατέγραψαν αύξηση κατά 651 εκατ. ευρώ και 3,4 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα.

 

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 944 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 1,6 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

 

 

Σε θετικό έδαφος περνούν οι υπό αποκρατικοποίηση μονάδες της ΔΕΗ

 

Στην κερδοφορία περνούν σταδιακά οι θυγατρικές της ΔΕΗ Μεγαλόπολης και Μελίτης που περιλαμβάνουν τις υπό αποκρατικοποίηση λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, με βάση τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου 2018 που γνωστοποιήθηκαν επισήμως από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο στη ΔΕΗ την Παρασκευή.

 

   Συγκεκριμένα, η Μεγαλόπολη στο τέταρτο τρίμηνο κατέγραψε μηδενικά κέρδη ενώ η μονάδα της Μελίτης είχε ζημιές ύψους 0,9 εκατομμυρίων ευρώ (έναντι ζημιών 3 και 5 εκατομμυρίων αντίστοιχα στο προηγούμενο τρίμηνο). Σε συνδυασμό με τη σημαντική ελάφρυνση του εργατικού κόστους (κυρίως στη Μεγαλόπολη), λόγω της εφαρμογής προγράμματος εθελουσίας εξόδου, την αναμενόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγκριση για την αποζημίωση των μονάδων για τη διαθεσιμότητα ισχύος, καθώς και την πιο ευέλικτη διαχείριση που θα είναι σε θέση να ασκήσουν οι ιδιώτες επενδυτές που θα ενδιαφερθούν για τις μονάδες, οι δύο θυγατρικές καθίστανται κερδοφόρες, σχολίασε σχετικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης.

 

   Το χρονοδιάγραμμα για την αποεπένδυση των μονάδων παραμένει μέχρι στιγμής ως είχε εγκριθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, η κατάθεση των προσφορών - αν δεν υπάρξει νέα παράταση- θα γίνει την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου και η κατακύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ στις 31 Ιανουαρίου.

 

   Ο κ. Παναγιωτάκης εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι την Παρασκευή εγκρίθηκε από το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αποζημίωση και της νέας μονάδας της ΔΕΗ Πτολεμαΐδας με Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος.

 
20/01/19
 

 

ΔΕΗ: Αντισταθμιστικά μέτρα ώστε όποιες αυξήσεις να μην «φτάσουν» στους καταναλωτές 

Μηχανισμός αντιστάθμισης μέσω του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) ώστε οι αναμενόμενες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ να μην επιβαρύνουν τον τελικό λογαριασμό που πληρώνουν οι πελάτες της επιχείρησης τίθεται σε εφαρμογή, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης τόνισε ότι η επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να απορροφά τις επιβαρύνσεις και ότι χρειάζεται αύξηση στα τιμολόγια η οποία όπως επισήμανε, θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και δικαιότερη.

Ακολούθησε κατηγορηματική δήλωση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, σύμφωνα με τον οποίο δεν θα υπάρξει αύξηση στην τιμή του ρεύματος.

Η λύση που προκρίνεται κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες περιλαμβάνει τα εξής:

– Η ΔΕΗ θα ενσωματώσει στα τιμολόγια ρήτρα ρύπων ή οριακής τιμής, που θα παρακολουθεί τις διακυμάνσεις του κόστους των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή της τιμής της ενέργειας που διαμορφώνεται στην ημερήσια αγορά ρεύματος, με πιθανότερη εκδοχή την πρώτη.

– Η αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής αυξάνει αυτόματα τις εισροές στον λογαριασμό χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών και δημιουργεί έτσι προϋποθέσεις για μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις ο λογαριασμός των ΑΠΕ προβλέπεται στο τέλος του 2019 να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 108 εκατ. ευρώ (αφού αφαιρεθεί προηγουμένως περιθώριο ασφαλείας ύψους 70 εκατ. ευρώ που προβλέπει η νομοθεσία), που σημαίνει ότι υπάρχει επιπλέον περιθώριο για μείωση του ΕΤΜΕΑΡ.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή για την υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων, ο επικεφαλής της ΔΕΗ υπογράμμισε εξάλλου ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το υπουργείο καθώς και ότι στόχος είναι η συνολική επιβάρυνση των καταναλωτών να είναι σχεδόν μηδενική. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι με την εισαγωγή της ρήτρας η ΔΕΗ δεν πρόκειται να ανακτήσει το σύνολο του επιπλέον κόστους που επωμίζεται από την αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου αλλά μόνο ένα μικρό μέρος του.

Πέρα από την προσθήκη της ρήτρας, από πλευράς ΔΕΗ εξετάζεται και η μείωση του ποσοστού έκπτωσης για τους συνεπείς στις πληρωμές καταναλωτές, που είναι σήμερα 15%.

Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της ΔΕΗ χαρακτήρισε απαραίτητη την προσαρμογή των τιμολογίων για τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της επιχείρησης και την εξασφάλιση καλύτερων όρων δανεισμού από την διεθνή αγορά στο πλαίσιο της έκδοσης που προετοιμάζεται τις προσεχείς εβδομάδες.

 
19/01/19
 

Εντός του μηνός κρίνεται το μέλλον ΕΒΖ, ΕΛΒΟ, Hellenic Steel

 

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέλλον τριών υπερχρεωμένων επιχειρήσεων της χώρας. Πρόκειται για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ), την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) και τη Hellenic Steel. Aν και τα περιθώρια ελιγμών είναι λίγα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας άφησε «παράθυρα» για την εξυγίανσή τους από ενδιαφερόμενους επενδυτές.

 

Ο κ. Πιτσιόρλας, επισκεπτόμενος χθες τη Θεσσαλονίκη και τις εγκαταστάσεις της ΕΒΖ, άφησε μεγάλα περιθώρια εξυγίανσης της Hellenic Steel. Εξέφρασε ωστόσο συγκρατημένη αισιοδοξία για τις EBZ και ΕΛΒΟ. Αναφορικά με την ΕΒΖ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω και των καταλήψεων που πραγματοποίησαν οι τευτλοπαραγωγοί στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Πιτσιόρλας ανέφερε ότι το μέλλον της θα κριθεί έως τις 31 Ιανουαρίου. Αν υπάρξει στρατηγικό ενδιαφέρον, τότε την αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης, βάσει του άρθρου 106 του πτωχευτικού κώδικα, θα καταθέσει ο στρατηγικός επενδυτής. Σε άλλη περίπτωση, θα το πράξει ο βασικός πιστωτής της επιχείρησης, η Τράπεζα Πειραιώς.

 

Όπως γράφει η Καθημερινή, το πιο πιθανό –όπως έδειξε και η σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή λίγο πριν από τις γιορτές για τις μετατάξεις προσωπικού της ΕΒΖ– είναι να συμβεί το δεύτερο. Μια τέτοια λύση θα σημάνει τη διακοπή της παραγωγής για τουλάχιστον 18 μήνες. «Ενάμιση χρόνο δεν θα ανάψουν τα φουγάρα των εργοστασίων, δεν θα σπαρθούν τεύτλα», είπε ο κ. Πιτσιόρλας, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς το σχέδιο εξυγίανσης. «Εφόσον η εξυγίανση/αναδιάρθρωση της εταιρείας προχωρήσει με στρατηγικό επενδυτή», πρόσθεσε, «τότε η καλλιέργεια θα συνεχίσει απρόσκοπτα».

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο εξυγίανσης της Πειραιώς προβλέπει την ανταλλαγή τραπεζικού χρέους ύψους 180 εκατ. ευρώ με περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 90 εκατ. ευρώ (εργοστάσια, μηχανήματα κ.λπ.) και «κούρεμα» των υποχρεώσεων σε προμηθευτές κατά 90%. Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Πιτσιόρλα, εφόσον κατατεθεί το αίτημα εξυγίανσης στο δικαστήριο και ξεκινήσει διαδικασία κρατικής ενίσχυσης της επιχείρησης ύψους 15 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2019, αφού βεβαίως αυτή εγκριθεί από την Κομισιόν. Τέλος ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας διαβεβαίωσε τους τευτλοπαραγωγούς ότι θα εξοφληθούν οι οφειλές της επιχείρησης προς αυτούς και ειδικά το κονδύλι που αφορά τον καταβαλλόμενο ΦΠΑ ύψους 500 χιλ. ευρώ.

 

Αναφορικά με την ΕΛΒΟ, ο υφυπουργός Οικονομίας Στ. Πιτσιόρλας είπε ότι σύντομα θα ξεκινήσει ο τρίτος κατά σειράν διαγωνισμός πώλησης της εταιρείας. «Από την εικόνα που έχω, υπάρχει αισιοδοξία ότι αυτός θα έχει θετικό αποτέλεσμα, εν αντιθέσει με τους δύο προηγούμενους που είχαν τρέξει», είπε ο κ. Πιτσιόρλας. Σημείωσε ακόμη ότι θα υπάρξει νέος διαγωνισμός εντός των επομένων 10 έως 15 ημερών.

 

Τέλος, για την Hellenic Steel, ο κ. Πιτσιόρλας φάνηκε περισσότερο αισιόδοξος. Ο αναπληρωτής υπουργός τη χαρακτήρισε μια «σημαντική βιομηχανία» για την οποία ενδιαφέρεται ένας «σοβαρός και γνώστης του αντικειμένου της εταιρείας» επενδυτής. Πρόκειται για την Jordan International, η οποία, σύμφωνα με τον κ. Πιτσιόρλα, προτίθεται να προχωρήσει σε επενδύσεις συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές, σύμφωνα με τον αναπλ. υπουργό Οικονομίας, εξασφαλίζουν όχι μόνο την επαναλειτουργία της βιομηχανίας, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

 
18/01/19
 


ΤΕΡΝΑ: Νέο έργο προϋπολογισμού 262 εκατ. ευρώ στη Σερβία

Νέο έργο προϋπολογισμού 262 εκατ. ευρώ ανέλαβε η εταιρεία ΤΕΡΝΑ, 100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το έργο αφορά την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου του Βελιγραδίου «Νίκολα Τέσλα» από την κοινοπραξία των εταιρειών Vinci (51%) - TΕΡΝΑ (49%).

Η διάρκεια κατασκευής είναι πέντε έτη, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Το έργο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και επέκταση του αεροδρομίου Βελιγραδίου, με στόχο την αύξηση της ικανότητας εξυπηρέτησης της ταξιδιωτικής και εμπορευματικής εναέριας μετακίνησης, από και προς την Σερβία, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα αλλά και τα προβλεπόμενα για τα επόμενα  έτη στοιχεία.

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της σύμβασης θα υλοποιηθούν τα κάτωθι έργα:

Α. Τερματικοί Σταθμοί (Terminal Buildings) :

-Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 42.000 τ.μ..

-Ανακαίνιση υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας 15.000 τ.μ.

Β. Εξωτερικός χώρος αεροδρομίου – εξυπηρέτηση αεροσκαφών  (Airside) :

-Κατασκευή νέου διαδρόμου προσγείωσης / απογείωσης μήκους 3.500 μ.

-Ανακαίνιση/αναβάθμιση υφισταμένου διαδρόμου προσγείωσης / απογείωσης μήκους 3.400 μ.

-Κατασκευή εννέα συνδετήριων διαδρόμων κυκλοφορίας αεροσκαφών (TWY) από και προς τον διάδρομο προσγείωσης / απογείωσης.

-Επέκταση υφισταμένων χώρων στάθμευσης αεροσκαφών (Aprons) και κατασκευή νέου, συνολικής επιφάνειας 55.000 τ.μ..

-Επέκταση υφισταμένου χώρου απόψυξης αεροσκαφών για τις περιόδους παγετού (Deicing pad), επιφάνειας 6.000 τ.μ..

Γ. Εξωτερικός χώρος αεροδρομίου – εξυπηρέτηση άφιξης/αναχώρησης ταξιδιωτών  (Landside) :

-Κατασκευή χώρων στάθμευσης  2.400 θέσεων.

-Κατασκευή υποδομών εξυπηρέτησης των αφίξεων και των αναχωρήσεων έμπροσθεν του νέου κτιρίου τερματικού σταθμού.

-Κατασκευή οδοποιίας 3.500 μ. για την κίνηση των οχημάτων

-Περιλαμβάνονται το αποχετευτικό σύστημα ομβρίων, η σήμανση, η διαγράμμιση, ο φωτισμός και οι κάμερες παρακολούθησης (CCTV).

-Κτίρια βοηθητικών εγκαταστάσεων και άλλες υποδομές,  όπως βιολογικός σταθμός διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, κτίριο παραγωγής θέρμανσης (Heating Plant), μετεωρολογικό σταθμό,  φωτοβολταϊκό πάρκο κ.ά.

 
 

 

Εγκρίθηκε το σχέδιο αναδιοργάνωσης της ΔΕΗ

Τη μεγαλύτερη αναδιοργάνωση της ΔΕΗ, μετά το 2001, αποφάσισε την Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, τη στροφή της επιχείρησης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη διεύθυνση ουσιαστικά θα ενσωματώσει τις υπηρεσίες της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», άλλοτε θυγατρικής της επιχείρησης, η οποία πλέον απορροφήθηκε από τη μητρική εταιρεία.

Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας θα μετατραπεί σε διεύθυνση πωλήσεων και θα έχει την ευθύνη των τιμολογίων και του σχεδιασμού της εμπορίας. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής θα εστιάσει στην εποπτεία των θυγατρικών της ΔΕΗ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όσο για το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων και τα σχέδια ανάπτυξης της επιχείρησης θα τα επιβλέπει ο νέος αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γρηγόρης Κωστάκης. Η εσωτερική διάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων αναμένεται να περατωθεί εντός του Φεβρουαρίου.

Οι στόχοι της αναδιοργάνωσης είναι οι εξής:

1. Δημιουργία προϋποθέσεων για την αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Δημιουργία προϋποθέσεων για την εφαρμογή επιχειρησιακού πλάνου για ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της τροφοδοσίας των νησιών με βέλτιστη αξιοποίηση των ΑΠΕ.

3. Ανάπτυξη του δυναμικού των πωλήσεων της ΔΕΗ για την ουσιαστική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών της και δημιουργία προϋποθέσεων για προώθηση νέων προϊόντων, όπως το Φυσικό Αέριο, και των ενεργειακών υπηρεσιών.

4. Υποστήριξη της επέκτασης της ΔΕΗ σε νέες αγορές στο εξωτερικό και στην αποτελεσματική εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών και των επιχειρηματικών συνεργασιών.

5. Αναβάθμιση της έρευνας και ανάπτυξης και της συμμετοχής της Επιχείρησης σε ερευνητικά προγράμματα.

6. Αναβάθμιση της παρακολούθησης και επεξεργασίας των ρυθμιστικών θεμάτων και των σχέσεων με την Ε.Ε.

 

Παλαιότερα Σχόλια

 

Plus500

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....