| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros |   

   

GFF Insider

Καθημερινά Σχόλια για ζητήματα οικονομία - χρηματιστηρίου & Όχι μόνο....

 

22/11/19

 

Lamda Development: Στα 6,70 ευρώ η τιμή ΑΜΚ

Στα 6,70 ευρώ ανά μετοχή όρισε το διοικητικό συμβούλιο της Lamda Development την τιμή των νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι, με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 10ης Οκτωβρίου, η Lamda θα προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 650.000.100 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι 2.166.667.000 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Με βάση την Τιμή Διάθεσης, το ονομαστικό ποσό της Αύξησης θα ισούται με ποσό 29.104.482,00 ευρώ και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση 97.014.940 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ εκάστη.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις της Συνέλευσης, θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,216918965991410 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος.

 

21/11/19

Aegean Airlines - Αύξηση 10% στον κύκλο εργασιών 12% αύξηση στους επιβάτες εξωτερικού €77,1 εκ κέρδη μετά από φόρους

Η AEGEAN ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2019, παρουσιάζοντας ενοποιημένα έσοδα ύψους €1.031,9 εκ., αυξημένα κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €77,1 εκ. από €80,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 7% και ανήλθε σε 11,6 εκ. επιβάτες, με την εταιρεία να επενδύει σε 6% υψηλότερη χωρητικότητα, η οποία ανήλθε σε 13,9 εκ. θέσεις. Στο δίκτυο εσωτερικού η AEGEAN και η Olympic Air μετέφεραν 4,9 εκ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 2%, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού ταξίδεψαν 6,7 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2018. Η μέση πληρότητα πτήσεων βελτιώθηκε σε 84,5% το 2019 από 83,6% το 2018. Ο Όμιλος προσέφερε 8% περισσότερες χιλιομετρικές θέσεις, πραγματοποιώντας 5% περισσότερες πτήσεις. Η εφαρμογή του λογιστικού προτύπου Δ.Π.Χ.Α. 16 επιβάρυνε τα καθαρά κέρδη προ φόρων κατά €14 εκ. ενώ αρνητική ήταν και η επίδραση από την αύξηση του μέσου μοναδιαίου κόστους καυσίμου που επηρέασε το αποτέλεσμα κατά €16 εκ. το εννεάμηνο του 2019. Η AEGEAN εξακολουθεί να διατηρεί καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (Νet Cash) ύψους €101 εκ.1 μετά και την κεφαλαιοποίηση του συνόλου των μελλοντικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις λειτουργικές μισθώσεις των αεροσκαφών και την υποχρέωση που προέκυψε από την έκδοση του ομολόγου. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €231 εκ. στο εννεάμηνο του 2019. Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Η AEGEAN σημείωσε σημαντική βελτίωση των επιχειρησιακών της μεγεθών το εννεάμηνο του 2019 και κατάφερε να επιτύχει 12% αύξηση στην κίνηση εξωτερικού παρά την οριακή αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού στο σύνολο της χώρας. Καταφέραμε να καλύψουμε το σύνολο της επιβάρυνσης από την αύξηση του κόστους των καυσίμων. Επιπλέον, πετύχαμε σε συγκρίσιμη βάση με την αντίστοιχη περίοδο 1 Καθαρά ταμειακά διαθέσιμα υπολογιζόμενα με βάση τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα €637,2 εκ. και συνολικές υποχρεώσεις €536,3 εκ. (μισθώσεις (€339,5 εκ.) και ομολογιακό δάνειο (€196,8 εκ.)). 2 του 2018, μη λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίπτωση του λογιστικού προτύπου Δ.Π.Χ.Α 16, θετικό πρόσημο στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών. Η προσπάθεια μας για επέκταση της τουριστικής περιόδου η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της δυναμικής του τουρισμού στη χώρα μας απέδωσε σε αποτέλεσμα το δεύτερο τρίμηνο. Θετική διαφαίνεται η δυναμική και για το τελευταίο τρίμηνο του έτους».

 

Τιτάν: Εξαγοράζει τις μειοψηφικές συμμετοχές της IFC σε θυγατρικές του

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Titan Cement International SA ενέκρινε στην χτεσινή συνεδρίασή του την απόκτηση από την International Finance Corporation (IFC) των μειοψηφικών συμμετοχών που η τελευταία κατέχει στις επιχειρήσεις του Ομίλου TΙΤΑΝ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Αίγυπτο.

Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε €81,8 εκατομμύρια.

Όπως αναφέρει η Titan Cement International σε σχετική ανακοίνωση, με την ενίσχυση της επένδυσής του στις θυγατρικές, ο Όμιλος υπογραμμίζει την μακροπρόθεσμη επιχειρηματική του στρατηγική στις χώρες αυτές, διευκολύνοντας την περαιτέρω ανάπτυξη.

Σημειώνει επίσης ότι με αυτή την συναλλαγή περατώνεται η επιτυχημένη συνεργασία του Ομίλου με την IFC, η οποία δομήθηκε σταδιακά από το 2008 σε Αλβανία, Αίγυπτο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο.

Η συνεργασία αυτή βοήθησε τον Όμιλο TITAN να αντιμετωπίσει απαιτητικές συνθήκες αγοράς σε δύσκολους καιρούς. Ταυτόχρονα, η IFC συνέδραμε και καθοδήγησε τις προσπάθειες του Ομίλου για την βελτιστοποίηση των πρακτικών του σε θέματα περιβάλλοντος, βιωσιμότητας και διακυβέρνησης στις χώρες αυτές. Η επωφελής συνεργασία με την IFC διήρκεσε περισσότερο από δέκα χρόνια.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την πλήρωση αναβλητικών αιρέσεων.

ΕΛΒΕ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ 

Τα παρακάτω αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της.

Ανακοινώνεται από την εταιρία "ΕΛ.ΒΕ Α.Ε." (εφεξής "η Εταιρία") ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4ης Σεπτεμβρίου 2019 αποφάσισε, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ   826.875 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,46 σε ευρώ 0,21 και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,25 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ  694.575 διαιρούμενο σε 3.307.500 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,21 η κάθε μία. To Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενέκρινε με την υπ' αριθ  90941/12-9-2019  απόφαση του την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου κατά τη συνεδρίαση της 3/10/2019 ( Αρ.Πρωτ.3659 4-10-2019 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,25 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας από την 4-12-2019   οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,21 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,25 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 5-12-2019 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 11-12-2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας.

 1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

 2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα Εθνική Τράπεζα, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.

 3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 12-12-2022, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, Άγιος Ανδρέας Καβάλας. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 25940-23600 , κ. Θανάσης Κοσμίδης)

 

20/11/19

 

 

Autohellas: Αυξημένες κατά 15,9% οι πωλήσεις του ομίλου το εννεάμηνο του 2019 …. Αύξηση και κερδών…

 

Στο ποσό των 418,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Autohellas το εννεάμηνο του 2019 έναντι 361,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 15,9%.

 

Την ίδια περίοδο, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA) διαμορφώθηκαν στα 127,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 9,4%.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε κέρδη 40,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 37,6 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 7,9%.

 

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου κατά την 30/09/2019 έφτασαν τα 272,5 εκατ. ευρώ έναντι 245,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μέσα στο εννεάμηνο του 2019 πραγματοποιήθηκε επένδυση σε αγορές νέων αυτοκινήτων ύψους 143,9 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός στόλος του ομίλου έχει αυξηθεί κατά 2.900 αυτοκίνητα σε σχέση με την 30/9/2018, φτάνοντας τα 47.600 αυτοκίνητα από τα οποία, τα 35.100 στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα 12.500 στις 7 χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος στο εξωτερικό.

 

Συνολικά, η δραστηριότητα των μισθώσεων σε Ελλάδα και στις θυγατρικές στο εξωτερικό σημείωσε αύξηση 3,7%.

 

Οι μακροχρόνιες μισθώσεις συνέχισαν να αναπτύσσονται με μεγαλύτερο ρυθμό στην Ελλάδα -αλλά και στις χώρες του εξωτερικού- ενώ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις σημείωσαν επιβράδυνση, επηρεαζόμενες και από την πορεία των αεροπορικών αφίξεων που ήταν οριακά θετική στην Ελλάδα αλλά και σε κάποιες αγορές του εξωτερικού.

 

Η δραστηριότητα της πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ως συμπληρωματική δραστηριότητα των μισθώσεων, εμφανίστηκε ενισχυμένη κατά 13.2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Παράλληλα, η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και υπηρεσιών συνεισέφερε συνολικά 219,9 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών του ομίλου έναντι 172,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους παρουσιάζοντας αύξηση 27,6%, συμβάλλοντας με ποσοστό της τάξεως του 53% στον κύκλο εργασιών του ομίλου. Το ποσοστό αύξησης του κλάδου της εμπορίας των αυτοκινήτων ξεπέρασε σημαντικά το ποσοστό αύξησης της αγοράς, το οποίο κυμάνθηκε στο 10% διευρύνοντας το μερίδιο που κατέχει στην ελληνική αγορά τόσο σε επίπεδο εισαγωγής χονδρικής όσο και λιανικών πωλήσεων.

 

Ελεγχόμενες απώλειες στο Χ.Α., με μικρό τζίρο ….

Ελεγχόμενες απώλειες, μικρότερες από το πρωί. Καταγράφονται το μεσημέρι της Τετάρτης, με το ΓΔ στις 13:05 να βρίσκεται 890,01 μονάδες, -0,38%. Από αυτά που κρατάμε είναι πως ο τζίρος είναι αρκετά χαμηλός, στα 15,7εκ ευρώ. Και αυτό κρίνεται θετικά, αφού μιλάμε για μια αμιγώς πτωτική συνεδρίαση από το πρωί. Στο -0,77% ο τραπεζικός δείκτης.

Συνεχίζει να προσπαθεί τις αντιστάσεις …..

Στο +0,41% βρίσκεται η μετοχή του ΟΠΑΠ, στα 9,855 ευρώ. Και η μετοχή όπως εδώ και καιρό. Προσπαθεί να διασπάσει τις αντιστάσεις στα 9,80 και 9,90 – 10,00 ευρώ. Από τις αρχές του χρόνου  η μετοχή βρίσκεται στο +29,76%.

ΟΛΘ – ΟΛΠ ytd

Σε αυτό το σημείο ας ρίξουμε μια ματιά στις αποδόσεις των δύο λιμανιών από τις αρχές του χρόνου, με τη μετοχή του ΟΛΠ να κερδίζει κατά κράτους αυτήν του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, το οποίο χρηματιστηριακά έχει μια αρκετά μέτρια χρονιά. Έτσι λοιπόν, ο ΟΛΠ ytd βρίσκεται στο εντυπωσιακό 55,53% και ο ΟΛΘ μόλις στο +3,92%.

 

Alpha Bank: Άνω του 5% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της BlackRock

Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3864/2010, ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 19.11.2019 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 18.11.2019 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, αφαιρουμένων αυτών που κατέχει το ΤΧΣ.

 

ΔΕΗ: Η νέα σύνθεση του Δ.Σ.

Την εκλογή του νέου αναπληρωτή CEO της, Γεωργίου Καρακούση, ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Τζαννίνη μέχρι το τέλος της θητείας του οργάνου, στις 16.12.2021, αποφάσισε το Δ.Σ. της ΔΕΗ.

Επομένως, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητα εκάστου Μέλους του έχει ως εξής: 
• Στάσσης Γεώργιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022. 
• Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022. 
• Βενιέρης Γεώργιος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 16.12.2021. 
• Βλασσόπουλος Αναστάσιος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022. 
• Δοξάκη Δέσποινα, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 26.6.2022. 
• Θεοδωρίδης Στέφανος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022.

• Καρακούσης Γεώργιος, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 16.12.2021.

• Καραλευθέρης Παντελής, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων με θητεία έως και τις 6.6.2022. 
• Καρδαμάκης Στέφανος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022. 
• Πατεράκης Αλέξανδρος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 21.8.2022. 
• Φωτόπουλος Νικόλαος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος - Εκπρόσωπος των Εργαζομένων με θητεία έως και τις 6.6.2022.

 

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στο +153,3% το EBITDA στο εννεάμηνο του 2019

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Στα 1.016,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το εννεάμηνο του 2019, έναντι 1.381,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 75,6 εκατ. ευρώ έναντι -16,8 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων καταγράφηκαν κέρδη 31,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 77,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες 4,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 102,8 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή, για το εννεάμηνο του 2019, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,1361 ευρώ έναντι ζημιών 0,7264 ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη κατέγραψαν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Παραχωρήσεις, κατά το εννεάμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα, κυρίως, της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και της ενίσχυσης της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους αντίστοιχα, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την επίδραση από το σημαντικά μειωμένο κύκλο εργασιών του κλάδου της κατασκευής. Επιπλέον, η θετική συνεισφορά του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων αντικατοπτρίζεται και στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου, καθώς ανήλθαν, στο εννεάμηνο του 2019, στα 151,2 εκατ. ευρώ έναντι των 59,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο 2018, σημειώνοντας αύξηση 153,3%, ενώ το περιθώριο EBITDA για το εννεάμηνο 2019 ήταν 14,9% έναντι 4,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2019, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε: «Η συνεχώς ανοδική πορεία του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων επιβεβαιώνει πλήρως τη στρατηγική του ομίλου για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας σε αυτές τις δραστηριότητες, καθώς επιδεικνύουν σταθερά θετική απόδοση και συνεισφέρουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Παράλληλα, η συστηματική προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο ομίλου για τη συνολική βελτίωση της απόδοσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δείχνει σταδιακά να αποδίδει, όπως αποδεικνύει και η συνεχής και σημαντική βελτίωση σε επίπεδο EBITDA».

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του ομίλου, στις 30.09.2019, διαμορφώθηκε στα 815,3 εκατ. ευρώ έναντι 584,1 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2018.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, στο εννεάμηνο του 2019, σημειώθηκαν έσοδα 14,9 εκατ. ευρώ έναντι μηδενικών εσόδων για το εννεάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20,9 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2018 και τα μετά από φόρους ήταν κέρδη 7,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20,9 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2018. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο τρίτο τρίμηνο του 2019, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ με απορρόφηση της θυγατρικής της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ.

Νέο διοικητικό συμβούλιο στον όμιλο Olympia

Ο όμιλος εταιριών Olympia, ολοκληρώνοντας την αναδιοργάνωση της διοικητικής δομής και οργάνωσης που είχε ξεκινήσει το 2016, ανακοίνωσε  «τη νέα εποχή εταιρικής διακυβέρνησης»  ακολουθώντας ένα μοντέλο διακυβέρνησης και κανόνων διαφάνειας, με βάση τις καλύτερες πρακτικές διεθνώς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τo μέλλον του ομίλου Olympia ενισχύεται από το συνδυασμό μιας πολύ ικανής Διοικητικής Ομάδας και ενός πολύ ισχυρού Διοικητικού Συμβουλίου με ανεξάρτητα μέλη πολύ υψηλού επιπέδου που θα συνδράμουν καθοριστικά στη νέα εποχή του Ομίλου Olympia».

Σε αυτή τη φιλοσοφία, όπως υποστηρίζει η διοίκηση, «η τελευταία Γενική Συνέλευση του Ομίλου Olympia εξέλεξε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που θα ισχυροποιήσει την κουλτούρα της εταιρικής διακυβέρνησης στον Όμιλο Olympia, αλλά και στο σύνολο των εταιρειών τις οποίες ελέγχει». Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, ως ακολούθως:

* Γιάννης Καραγιάννης, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

* Carla Cico, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

* Ρόμπυ Μπουρλάς, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

* Muriel de Lathouwer, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

* Δημήτριος Γκούμας, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

* Τατιάνα Φαφαλιού, μη εκτελεστικό μέλος

* Χρήστος Καλογεράκης, μη εκτελεστικό μέλος

* Γιώργος Ξηρουχάκης, εκτελεστικό μέλος

* Γιάννης Παντολέων, εκτελεστικό μέλος

Η διοίκηση του ομίλου καλωσορίζει την κα Cico, «η οποία διαθέτει σημαντική εμπειρία στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, με πολυετή θητεία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και την κα De Lathouwer με μακρά πορεία στον κλάδο του ΙΤ και της τεχνολογίας».

H κα Cico είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Commify Group (εταιρεία τεχνολογίας) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Allegion Plc (εταιρεία προϊόντων ασφαλείας). Διατέλεσε CEO της Rivoli S.p.A., εταιρείας υποδομών, και πιο πριν, CEO της Ambrosetti Consulting. Επίσης, διετέλεσε CEO της Brazil Telecom (2001-2005), θέση για την οποία έχει συμπεριληφθεί στις λίστες των Forbes και Fortune. Επίσης, το Reuters την ανακήρυξε «καλύτερη CEO» στο χώρο των τηλεπικοινωνιών για την Λατινική Αμερική.

Η κ. Muriel De Lathouwer είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Shurgard (μεγαλύτερη εταιρεία στην Ευρώπη σε κέντρα αποθήκευσης), επίσης είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coderdojo Belgium (club δωρεάν προγραμματισμού για παιδιά), της CFΕ (βιομηχανικός όμιλος), της Amoobi (εταιρεία τεχνολογίας που επικεντρώνεται στις λύσεις βελτιστοποίησης της λιανικής πώλησης) και της CPH (συνεταιριστικής τράπεζας). Στο παρελθόν έχει διατελέσει CEO, Managing Director και Executive Board Member της EVS Belgium, κορυφαία εταιρία στον κόσμο στα συστήματα παραγωγής ψηφιακών βίντεο.

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη διεθνή εμπειρία τους, «θα συμβάλλουν περαιτέρω στην υιοθέτηση διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, αλλά παράλληλα, με την πολυετή εμπειρία τους, θα προσδώσουν αξία και στην επιχειρηματική ανάπτυξη του ομίλου». Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1/3 των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Olympia αποτελείται από γυναίκες, ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των αξιών της ισότητας και συμμετοχικότητας.

Ο Όμιλος Olympia «μέσα από το όραμα του ιδρυτή του, έχει μετεξελιχθεί σε έναν διεθνή επενδυτικό όμιλο με πολυσχιδή παρουσία σε 9 χώρες στην ευρωπαϊκή αγορά, μέσα από 6 θυγατρικές εταιρίες. Το νέο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει διασφαλίζει την ουσιαστική εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, για να προστατεύονται επαρκώς οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι καθώς και όσοι συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με τον Όμιλο Olympia, με κυρίαρχο στόχο την μακροβιότητα του οργανισμού, την αρμονική συνύπαρξη τωρινών και μελλοντικών μετόχων, αλλά και τις μελλοντικές συνεργασίες με ξένους επενδυτές», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

 

19/11/19

 
 

Alpha Bank – Κέρδη 92εκ ευρώ στο 9μηνο

Αποτελέσματα 9μηνο ανακοίνωσε η Alpha Bank. Και τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων είναι τα ακόλουθα:

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ενισχυμένο κατά 25 μονάδες βάσης, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 18,1%. Η Ενσώματη Καθαρή Θέση ενισχύθηκε περαιτέρω σε Ευρώ 8 δισ. έναντι Ευρώ 7,9 δισ. στο τέλος του β’ τριμήνου. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,2.

· Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 2,1 δισ. το γ’ τρίμηνο, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης χαρτοφυλακίου επιλεγμένων μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (“Project Neptune”) στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει της αναμενόμενης πώλησής τους. Από την αρχή του έτους, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 0,9 δισ.

· Το γ΄ τρίμηνο, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 215,6 εκατ. (+0,8%), καθώς η μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη συνεισφορά των Καθαρών Εσόδων από Προμήθειες. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 285,2 εκατ., μειωμένο κατά 11,6% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων.

· Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 91,6 εκατ. το εννεάμηνο 2019, έναντι Ευρώ 53,8 εκατ. το εννεάμηνο 2018.

· Το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο 2019, θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αποχώρηση περισσότερων από 830 Εργαζομένων, με αναμενόμενο όφελος περίπου Ευρώ 35 εκατ. στις Δαπάνες Προσωπικού, σε ετήσια βάση.

· Τον Οκτώβριο 2019, η Alpha Bank σύναψε συμφωνία συνεργασίας μακροχρόνιας διάρκειας με την εταιρεία “doValue” με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) και ακίνητων περιουσιακών της στοιχείων (REO) στην Κύπρο, συνολικής λογιστικής αξίας (Gross Book Value) Ευρώ 3,2 δισ. περίπου.

 

Fourlis: Στα 6εκ ευρώ τα κέρδη στο 9μηνο

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Ο Όμιλος FOURLIS το εννεάμηνο του 2019 παρουσίασε πωλήσεις € 339,4 εκατ., έναντι € 325,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2018 αυξημένες κατά 4,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 44,4 εκατ., μετά την εφαρμογή του προτύπου IFRS 16. Το συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε € 29,2 εκατ. έναντι € 28,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 7,9 εκατ. ενώ σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 10,1 εκατ. έναντι κερδών € 9,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 6,0 εκατ. Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 218,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (€ 213,1 εκατ.). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,3% συγκρινόμενες με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Το EBITDA στο εννεάμηνο του 2019 ανήλθε στα € 25,9 εκατ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε € 20,8 εκατ. έναντι € 20,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 8,1 εκατ. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 10 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, τρία στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο. Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό ρυθμό και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν στα € 121,2 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (€ 112,7 εκατ.) Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,1%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 9,3%, με όλες τις χώρες να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA € 19,4 εκατ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε € 9,5 εκατ. έναντι € 9,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο € 1,0 εκατ. Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 135 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 31 στη Ρουμανία, 23 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 13 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της INTERSPORT παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εντός του 2019, το e-commerce θα λειτουργεί σε όλες τις χώρες δραστηριότητας του Ομίλου.

 

Ιντραλότ – Το αντίτιμο για την πώληση του ποσοστού στην Gamenet

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η INTRALOT, σε συνέχεια της από 23/10/19 γνωστοποίησής της όσον αφορά την υπογραφή συμφωνητικού με την «Gamma Bidco S.r.I.», εταιρία που συνεστήθη για λογαριασμό κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Apollo Management IX, L.P. (συνδεδεμένη με την Apollo Global Management, Inc), σχετικά με την πώληση του ποσοστού συμμετοχής στην Gamenet (6.000.000 μετοχές ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου), ανακοινώνει ότι η τελική τιμή διάθεσης ανήλθε από 12,5 ευρώ σε 13 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε συνολικό τίμημα 78 εκατ. ευρώ, κατόπιν εκπλήρωσης συμβατικών όρων του υπογεγραμμένου Συμφωνητικού Αγοράς Μετοχών.

 

ΟΤΕ & Γεκτερνα συνεχίζουνε τις αγορές ιδίων μετοχών

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ΟΤΕ σε ανακοίνωση του στο Χ.Α.:

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 18/11/2019, αγόρασε 71.474 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €13,3944 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €957.350,39, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει  7.915.595 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,649% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Γεκτερνα

Παράλληλα με τον ΟΤΕ, τις αγορές ιδίων μετοχών συνεχίζει και η Γεκτερνα:

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27/6/2018 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 18/11/2019, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 4.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,8150 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  27.260,00 ευρώ. 

 

18/11/19

 

Μυτιληναίος: Προτεινόμενη έκδοση €500 εκατομμυρίων Ομολογιών με λήξη το 2024

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της: Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Mytilineos») ανακοινώνει σήμερα ότι η άμεση θυγατρική της εταιρεία με έδρα στο Λουξεμβούργο, Mytilineos Financial Partners S.A. (η «Εκδότρια»), προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2024 (η «Έκδοση» και οι «Ομολογίες» αντίστοιχα), υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα πραγματοποιηθεί. Σε σχέση με την Έκδοση, οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers). Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2019. Η Mytilineos ανήκει στους κορυφαίους βιομηχανικούς ομίλους, με διεθνώς διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς: Μεταλλουργία, Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο και Έργα EPC & Υποδομών. Με έδρα στην Ελλάδα, διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία με έργα σε 25 χώρες πέντε ηπείρων. Οι μετοχές της Μytilineos, που ιδρύθηκε ως οικογενειακή επιχείρηση το 1908, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 με χρηματιστηριακή αξία την 31η Οκτωβρίου 2019 ύψους € 1,4 δισ.

Εθνική: Ολοκληρώθηκε η πώληση NPEs αξίας 1,2 δισ. ευρώ στην Asopus LP

Ολοκληρώθηκε από την Εθνική η διαδικασία πώλησης χαρτοφυλακίου ανεξασφάλιστων μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών δανείων και δανείων και πιστώσεων προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο προς την Asopus LP.

Όπως σημειώνει η ΕΤΕ σε ανακοίνωσή της, η Asopus είναι εταιρεία συνδεδεμένη με επενδυτικά κεφάλαια, διαχειριστής των οποίων είναι η CarVal Investors L.P.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε πάνω από 9% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ (βάσει του δείκτη CET 1 για το α’ τρίμηνο του 2019).

Σημειώνεται ότι η συναλλαγή πέτυχε το υψηλότερο μέχρι σήμερα τίμημα για πωλήσεις δανείων χωρίς εξασφαλίσεις.

MLS Innovation Inc: Η νέα MAIC γίνεται διαθέσιμη για όλες τις Android συσκευές

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της, η MLS ανακοινώνει την είσοδο της Πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης και Αναγνώρισης Φωνής MAIC™ (ΜLS Artificial Intelligence Center) σε όλες τις Android συσκευές. 

Με παρουσία στην αγορά για πάνω από 7 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου κινητού τηλεφώνου με ενσωματωμένες τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και τεχνητής νοημοσύνης, και έχοντας χτίσει μια βάση >300Κ ενεργών χρηστών, η MLS επαναπροσδιορίζει τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τη φορητή μας συσκευή παρουσιάζοντας την επόμενη γενιά MAIC™.

Πιο συγκεκριμένα, κατεβάζοντας την εφαρμογή, οι  χρήστες θα επεκτείνουν τις δυνατότητες της συσκευής τους και θα μπορούν μιλώντας Ελληνικά, να κάνουν μια ευρεία γκάμα από ενέργειες. Ενδεικτικά, θα μπορούν, μιλώντας με φυσικό τρόπο, να ζητήσουν από τη MAIC:

Ξύπνησέ με στις 8 το πρωί

Βρες μου κινέζικα εστιατόρια

Τι καιρό θα κάνει αύριο στο Λονδίνο;

Άνοιξε τα φώτα στο σαλόνι

Βρες το κοντινότερο ATM

Η παραπάνω ενδεικτική λίστα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες αναβαθμίσεις της εφαρμογής, ως απόρροια των αναγκών των χρηστών.

Με δυο διαθέσιμα version στο Play Store, ένα για τις MLS συσκευές και ένα για τις υπόλοιπες Android, ο χρήστης αποκτά για πρώτη φορά στην Ελληνική γλώσσα τις εμπλουτισμένες δυνατότητες που παρέχει η νέα ψηφιακή βοηθός, αναβαθμίζοντας κατά πολύ την εμπειρία χρήσης. Ως εκ τούτου, χρήστες χωρίς εξοικείωση με την τεχνολογία είναι πλέον σε θέση να διευκολύνουν την καθημερινότητα τους, μιλώντας στο κινητό ή στο tablet τους.

Η MAIC™ θα είναι διαθέσιμη δωρεάν για τις συσκευές της MLS, ανεβάζοντας το επίπεδο  των MLS smartphone και tablet και δίνοντάς τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στις συσκευές τρίτων, η MAIC™ θα είναι διαθέσιμη με χρέωση, και θα μπαίνει στη θέση της ψηφιακής βοηθού της Google η οποία είναι στα Αγγλικά. 

Εκτός από την Ελληνική MAIC™ στο Play Store, η MLS θα προχωρήσει σε εκδόσεις και σε άλλες γλώσσες (Σερβικά, Βουλγαρικά κλπ). Το εν λόγω προϊόν θα παρουσιαστεί και σε παρόχους τηλεπικοινωνιών, με στόχο αποκλειστικές συμφωνίες ανά χώρα για όλα τα Android κινητά που διαθέτει ο εκάστοτε πάροχος στην αγορά του, έναντι ενός royalty ανά συσκευή.

 

16/11/19

 

ΤτΕ: Πέρασαν το stress test οι μη συστημικές τράπεζες

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τις μη συστημικές εγχώριες τράπεζες, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του μήνα, χωρίς να προκύψει ανάγκη για άμεση άντληση κεφαλαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την άσκηση δεν προέκυψε θέμα κεφαλαιακής ενίσχυσης για Attica Bank, Praxia, Optima, (πρώην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος) και Aegean Baltic Bank, ενώ σε κάποιες συνεταιριστικές τράπεζες δίνεται περιθώριο ενός έτους να ενισχύσουν περαιτέρω τα κεφάλαιά τους.

Η άσκηση ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο και διεξήχθη από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), υπό την επίβλεψη της ΕΚΤ. Ως βάση αναφοράς ελήφθησαν τα στοιχεία τέλους χρήσης 2018. Η άσκηση κάλυψε τριετή χρονικό ορίζοντα (2019-2021), αξιολογώντας την ανθεκτικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων, βάσει δύο προκαθορισμένων σεναρίων, ενός βασικού και ενός δυσμενούς, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Η μεθοδολογία και τα υποδείγματα υποβολής στοιχείων ήταν βασισμένα στην αντίστοιχη άσκηση της Ευρωπαικής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority- EBA) για το 2018. Τα αποτελέσματα της άσκησης θα ενσωματωθούν στην Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) των επιμέρους πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με συνδεδεμένες εταιρείες

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της στο χρηματιστήριο: Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (εφεξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της γενικότερης αναδιοργάνωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ, αποφάσισε την 11η Νοεμβρίου 2019 την έναρξη διαδικασιών για τη συγχώνευση της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες α)  «ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» (εφεξής αναφερόμενη ως «ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ») και β)  «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής αναφερόμενη ως «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ»), με απορρόφησή τους από την Εταιρεία. Οι εν λόγω συγχωνεύσεις κρίνονται σκόπιμες καθώς θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος μέσω της κοινής πλέον διαχείρισης των εν λόγω συνδεδεμένων εταιρειών από την Εταιρεία και τη σκοπούμενη απλοποίηση της δομής του Ομίλου.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία των συναφών συγχωνεύσεων θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και 30 έως 38 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30.09.2019. Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας τελεί υπό την λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των συναφών εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

 

15/11/19

 

Οι τιμές στόχοι της Euroxx για τις ελληνικές τράπεζες

Σημαντικά περιθώρια ανόδου βλέπει η Euroxx για τις τιμές των τραπεζικών μετοχών.

Ειδικότερα οι τιμές στόχοι (στις οποίες υπάρχει ανοδική αναθεώρηση) της χρηματιστηριακής είναι οι ακόλουθες:

ΕΤΕ: 3,80 ευρώ (από 3 ευρώ προηγουμένως)

Eurobank: 1,30 ευρώ (από 1 ευρώ προηγουμένως)

Alpha Bank: 2,30 ευρώ (από 2 ευρώ προηγουμένως)

Τράπεζα Πειραιώς: 3,60 ευρώ (από 3,30 ευρώ προηγουμένως)

 

ΑΔΜΗΕ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει τους επενδυτές ότι η Αριάδνη Interconnection, 100% θυγατρική εταιρεία της συγγενούς της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα καλωδιακά τμήματα της Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής και την ανάδειξη των αναδόχων για τα τέσσερα επιμέρους τμήματα του έργου.

Μετά τη διενέργεια ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στις 14 Νοεμβρίου 2019, μειοδότριες εταιρείες ανακηρύχθηκαν οι κάτωθι:

Η Prysmian, για το πρώτο τμήμα  το οποίο αφορά στην μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του ενός από τα δυο υποβρύχια καλώδια που θα συνδέουν την Κρήτη με την Αττική και των σταθμών ηλεκτροδίων σε Κρήτη και Αττική.

Η Nexans, για το δεύτερο τμήμα το οποίο αφορά το δεύτερο υποβρύχιο καλώδιο.

Οι εταιρείες Ελληνικά Καλώδια-ΝΚΤ για το τρίτο τμήμα το οποίο αφορά στα υπόγεια καλωδιακά τμήματα που θα συνδέσουν τους Σταθμούς Μετατροπής σε Κρήτη και Αττική με τα υποβρύχια καλωδιακά τμήματα.

Η Prysmian, για το τέταρτο τμήμα το οποίο αφορά στην μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση οπτικών ινών.

Το έργο έχει ενταχθεί στα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Ο Πρόεδρος της «Αριάδνη Interconnection» και Πρόεδρος και CEO του μητρικού ομίλου ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Η ανάδειξη αναδόχων για τα καλωδιακά τμήματα του έργου επιβεβαιώνει την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου υποδομής στην Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς καθυστερήσεις. Η διασύνδεση της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που αποτελεί προτεραιότητα του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα έως το 2023, εισέρχεται με επιτυχία στη φάση υλοποίησης».

 

FF Group: Προσωρινή διαταγή μέχρι 4εκ ευρώ..

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εταιρεία, με ανακοίνωση της την Πέμπτη. Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεών της διευκρινίζει ότι στο πλαίσιο αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων, που είχε υποβληθεί από δύο (2) ομολογιούχους πιστωτές της Εταιρείας συναφώς με την κατατεθείσα αίτηση πτώχευσης, έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή, βάσει της οποίας τυχόν διάθεση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει ελάχιστη εναπομείνασα αξία ενσώματων παγίων ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000). Η εν λόγω προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι την συζήτηση της κυρίως αίτησης προληπτικών μέτρων στις 10 Ιανουαρίου 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ανέρχεται σε 45 εκατομμύρια Ευρώ περίπου (και σε 135 εκατομμύρια Ευρώ περίπου σε επίπεδο ενοποίησης), η εν λόγω προσωρινή διαταγή δεν ασκεί επιρροή στην δραστηριότητα της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

 

14/11/19

 

Με πωλήσεις άνω των 266 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο ο Όμιλος Σαράντη

Στο ποσό των 266,82 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη το εννεάμηνο του 2019, από 244,77 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 9,01%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η άνοδος αυτή οφείλεται στην βελτίωση των πωλήσεων στην Ελλάδα, η οποία ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες της διοίκησης, σε συνδυασμό με την θετική επίδοση των ξένων χωρών του ομίλου.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους 91,95 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2019, συγκριτικά με 86,69 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 6,06%.

Οι ξένες χώρες, οι οποίες συμμετέχουν κατά 65,54% στο σύνολο των πωλήσεων του oμίλου, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 10,62% και διαμορφώθηκαν σε 174,87 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019 από 158,08 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Κατά το εννεάμηνο του 2019, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 16,78% στα 35,41 εκατ. ευρώ από 30,32 εκατ. ευρώ, και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 13,27% το εννεάμηνο του 2019, από 12,39% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 27,18 εκατ. ευρώ από 25,64 εκατ. ευρώ που ήταν στο εννεάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 6,00%, και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 10,19% από 10,47% το περυσινό εννεάμηνο.

 

Νέες καταγγελίες για κρούσματα κακοδιαχείρισης στην Creta Farms

Την ώρα που η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για την εξαγορά της Creta Farms εισέρχεται στην τελική ευθεία –η καταληκτική προθεσμία και ώρα είναι η 18η Νοεμβρίου στις 9 μ.μ.– συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η δικαστική διάσταση της υπόθεσης. Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», έχει κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στον οικονομικό εισαγγελέα ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης, ένας εκ των ιδρυτών και βασικών μετόχων της Creta Farms, στο πλαίσιο της διερεύνησης από τις δικαστικές αρχές του εάν έχουν διαπραχθεί από τη διοίκηση της αλλαντοβιομηχανίας τα αδικήματα της απιστίας και της υπεξαίρεσης σε βαθμό κακουργήματος.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, η έρευνα που έχει διαταχθεί σχετίζεται –όπως είχε αποκαλύψει η «Κ» από το καλοκαίρι– με όσα εντόπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τόσο στο πόρισμα ελέγχου που διενήργησε η PwC όσο και στις καταγγελίες στις οποίες προέβη ο Κ. Δομαζάκης εις βάρος κυρίως του αδελφού του Μάνου και άλλων μελών της διοίκησης. Ο Κ. Δομαζάκης, μάλιστα, στις 10 Οκτωβρίου 2019 προχώρησε στην κατάθεση μιας ακόμη αγωγής κατά της Creta Farms, από την οποία προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία όχι μόνο για την τύχη των 11,6 εκατ. ευρώ με τα οποία ισχυρίζεται ότι δάνεισε την εταιρεία και δεν έλαβε πίσω, αλλά και για «ύποπτες» διαδρομές άλλων ποσών.

Μεταξύ άλλων, λοιπόν, στην αγωγή προβαίνει στους ακόλουθους ισχυρισμούς:

– Κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2013-Νοεμβρίου 2015, η Creta Farms φέρεται να έχει καταβάλει ποσό περίπου 575.000 ευρώ σε εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων (σ.σ. τα ακριβή στοιχεία είναι σε γνώση της «Κ»). Το ποσό αυτό, σύμφωνα με τον Κ. Δομαζάκη, «δεν αποτελεί τίμημα για πραγματικά παρασχεθείσες υπηρεσίες, αλλά καταβλήθηκε για αλλότριους προς την εταιρεία σκοπούς και επί προφανή και αυταπόδεικτη περιουσιακή βλάβη αυτής».

– Κατά το χρονικό διάστημα από 17/12/2015 έως 11/12/2017 έγιναν 18 αποστολές χρημάτων από την Creta Farms στην εταιρεία Novaplot Enterprises Ltd, συνολικού ύψους 410.200 ευρώ. Σημειώνεται ότι η Novaplot είναι η εταιρεία που είχαν συστήσει στην Κύπρο οι αδελφοί Δομαζάκη και κατέχουν από 50% έκαστος. Σε αυτήν είχαν μεταβιβάσει τα σήματα και τις ευρεσιτεχνίες της Creta Farms. Οι παραπάνω αποστολές, σύμφωνα πάντα με όσα ισχυρίζεται ο Κ. Δομαζάκης, πραγματοποιήθηκαν με ενυπόγραφες εντολές του αδελφού του Μάνου βάσει ανύπαρκτων συμβάσεων. Από το ποσό των 410.200 ευρώ, ποσό 318.000 ευρώ περίπου κατέληξε σε προσωπικό λογαριασμό του Μ. Δομαζάκη στις ΗΠΑ. Στη Novaplot μεταφέρθηκε ακόμη ένα ποσό 80.000 ευρώ. Μέρος αυτού, και συγκεκριμένα περίπου 57.000 ευρώ, μεταφέρθηκε επίσης σε λογαριασμό του Μ. Δομαζάκη.

– Κατά το χρονικό διάστημα από 19/9/2017 έως 28/2/2018, η Creta Farms κατέβαλε σε διαφημιστική εταιρεία ποσό 124.000 ευρώ για υπηρεσίες που ποτέ δεν της παρασχέθηκαν.

– Η Creta Farms κατέβαλε 1,78 εκατ. ευρώ για έργα βελτιώσεων στις εγκαταστάσεις της στο Ρέθυμνο τα έτη 2011 και 2013, 2014 και 2015, έργα που σύμφωνα με τον Κ. Δομαζάκη δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

– Η εταιρεία φέρεται επίσης να κατέβαλε το ποσό των 8 εκατ. ευρώ για εγκατάσταση λογισμικού SAP, το οποίο, όμως, όπως καταγγέλλεται, είναι παρηκμασμένο και διάτρητο.

– Επιπλέον, η εταιρεία δεν προέβη σε απογραφή την τελευταία πενταετία. Ο Κ. Δομαζάκης υποστηρίζει ότι κατόπιν επιμονής του έγινε μία, τον Σεπτέμβριο του 2018, κατά την οποία αποκαλύφθηκε έλλειμμα 90 τόνων έτοιμων και ημιέτοιμων προϊόντων αξίας 300.000 ευρώ. 

 

Eurobank: Στο 31,71% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax

Στο 31,71% διαμορφώθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax στην Eurobank στις 7 Νοεμβρίου, που αντιστοιχεί σε 1.159.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank. 

Συγκεκριμένα, κατήλθε του ορίου του 1/3 επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ.

Coca-Cola HBC AG: Προχωρά στην έκδοση ομολόγου 10 ετών

Η Coca-Cola HBC AG και η Coca-Cola HBC Finance B.V. ("Εκδότης") ανακοίνωσαν σήμερα την έκδοση ομολόγου διάρκειας 10 ετών σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου.

Οι ομολογίες θα φέρουν την εγγύηση της Coca-Cola HBC.

Το ομόλογο θα εκδοθεί στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme) ύψους €5 δισ, ανάλογα και με τις συνθήκες στην αγορά.

 

Motor Oil: Διανομή μερίσματος 0,35 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος μεικτού ποσού 0,35 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2019 αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Motor Oil κατά τη συνεδρίασή του στις 13 Νοεμβρίου.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, το διοικητικό συμβούλιο όρισε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων, και έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019 οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

- Αποκοπή δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019: Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 (δηλαδή πριν την 20η Δεκεμβρίου 2019 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται).

- Δικαιούχοι προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου 2019 (record date).

- Έναρξη πληρωμής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019: Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019.

Οι λεπτομέρειες καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2019 θα γνωστοποιηθούν από την εταιρεία με μεταγενέστερη ανακοίνωση.

 

13/11/19

 

Coca Cola: Αύξηση των μεγεθών στο 9μηνο

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της: "ικανοποιητικές επιδόσεις σε ένα τρίμηνο που οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρέασαν τους όγκους πωλήσεων του κλάδου σε όλες τις αγορές μας".

 

Ειδικότερα, ανακοίνωσε, αύξηση των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 3,4%, ή κατά 2,3% εάν εξαιρέσουμε την επίδραση που είχε η εξαγορά της Bambi.

 

Συνέχιση της σημαντικής προόδου που έχει σημειωθεί σε όλους τους βασικούς τομείς στους οποίους εστιάζει η στρατηγική μας:
 

-    Η καινοτομία ενισχύει την αύξηση του μεριδίου αγοράς και συνέβαλε στην ανάπτυξη κατά 3,7 μονάδες βάσης στο τρίμηνο.
-    Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση επιταχύνθηκε, γεγονός που αποδίδεται στις αυξήσεις τιμών και στο θετικό μείγμα συσκευασίας και κατηγορίας προϊόντων.

 

Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 1,1% στο τρίμηνο, ή κατά -0,1% εάν εξαιρέσουμε την εξαγορά της Bambi. Οι συναλλαγές αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τον όγκο πωλήσεων και τα σήματά μας αύξησαν ή διατήρησαν το μερίδιο αγοράς στην πλειονότητα των αγορών μας, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν πτώση του όγκου πωλήσεων στον κλάδο σε αρκετές από τις βασικές μας χώρες.
 

-    Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκαν κατά 1,2%, καταγράφοντας επιτάχυνση συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο και την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 

-    Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές υποχώρησαν κατά 4,0%, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν σημειώσει ισχυρή αύξηση κατά 11,3%. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Αύγουστο στις σημαντικότερες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.
 

-    Οι όγκοι πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 3,0%, ή κατά 0,8% εάν εξαιρέσουμε την εξαγορά της Bambi.  Η συνεχιζόμενη αύξηση του όγκου πωλήσεων σε Ρουμανία, Ουκρανία και Νιγηρία, όπου η αγορά ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, αντισταθμίστηκε κατά ένα μέρος από την πτώση του όγκου πωλήσεων στη Ρωσία λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα αλλά και της υψηλής συγκριτικής βάσης.

 

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 2,3%, ή 2,4% εάν εξαιρέσουμε την εξαγορά της Bambi, σημειώνοντας αύξηση άνω του 1% έναντι του πρώτου εξαμήνου και του αντίστοιχου διαστήματος πέρυσι.
 

-    Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκαν κατά 0,3%, καθώς οι αυξήσεις τιμών και το θετικό μείγμα κατηγορίας προϊόντων και συσκευασίας αντισταθμίστηκαν από το δυσμενές μείγμα καναλιών διανομής.
 

-    Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση στις αναπτυσσόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 4,6%, ενισχυόμενα από την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής μας με έμφαση στο μείγμα τιμών, κατηγορίας προϊόντων και συσκευασίας, με σκοπό την ενίσχυση της αύξησης των εσόδων.
 

-    Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 3,4%, ή κατά 3,1% εάν εξαιρέσουμε την εξαγορά της Bambi, με σημαντική βελτίωση να καταγράφεται στο μείγμα προϊόντων/τιμών σε όλες τις αγορές εκτός της Νιγηρίας. Στη Νιγηρία, οι επενδύσεις με στόχο την τελική τιμή των προϊόντων μας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα με επιτυχία, έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστική μας θέση συμβάλλοντας στην αύξηση του όγκου πωλήσεων τον Οκτώβριο.

 

Αναμένουμε αύξηση των εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 4.0% – 4.5% σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένης συνεισφοράς 70 μονάδων βάσης από την εξαγορά της Bambi.

 

Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις στη διάρκεια του τριμήνου ήταν ευνοϊκότερες από ό,τι αναμέναμε. Για το σύνολο του έτους αναμένουμε αρνητικό αντίκτυπο ύψους €15 εκατ., μια βελτίωση της τάξης των €5 εκατ. σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμησή μας.

 

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:
 

"Σε ένα τρίμηνο που ο ασυνήθιστα ψυχρός και βροχερός καιρός κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, συμπίεσε τον όγκο πωλήσεων στον κλάδο σε πολλές από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, αισθανόμαστε ικανοποιημένοι που αυξήσαμε ή διατηρήσαμε το μερίδιο μας στην πλειονότητα των αγορών μας και που σημειώσαμε πρόοδο με την εμπορική μας στρατηγική, η οποία βελτίωσε ακόμα περισσότερο το μείγμα προϊόντων/τιμών και συνετέλεσε στη διατήρηση της ανάπτυξης σε βασικούς τομείς που εστιάζει η στρατηγική μας όπως τα προϊόντα με το σήμα Coke, τα ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες, τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη και η καινοτομία. Είμαστε επίσης περήφανοι που ο Δείκτης Βιωσιμότητας Dow Jones μας ανέδειξε ως την πιο βιώσιμη εταιρεία ποτών και αναψυκτικών στην Ευρώπη για έκτη φορά μέσα σε επτά χρόνια.

 

Για το σύνολο του έτους, είμαστε ικανοποιημένοι από την επιτάχυνση που παρατηρούμε στο τέταρτο τρίμηνο, η οποία μας δίνει την πεποίθηση ότι το 2019 θα είναι μια χρονιά ισχυρής αύξησης των εσόδων μας σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και καλής ανάπτυξης των περιθωρίων κέρδους".

 

Περιληπτική Ενημέρωση

Για άλλη μία φορά, αυξήσαμε ή διατηρήσαμε στα ίδια επίπεδα το μερίδιο αγοράς στην πλειοψηφία των αγορών μας και σημειώσαμε ικανοποιητική πρόοδο στους τομείς στρατηγικής μας εστίασης παρά τον ασυνήθιστα ψυχρό και βροχερό καιρικό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που οδήγησαν σε μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων του κλάδου στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών (NARTD) σε αρκετές από τις αγορές μας.

Είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι καταγράφεται ικανοποιητική αύξηση του όγκου πωλήσεων σε ευρεία βάση στα προϊόντα με το σήμα Coke, τα ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες και το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων με χαμηλή και μηδενική ζάχαρη, που αποτελούν βασικούς τομείς στους οποίους εστιάζει η στρατηγική μας, καθώς και από το γεγονός ότι η καινοτομία συνεχίζει επίσης να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξή μας. Στη διάρκεια του τριμήνου, αυτοί οι τομείς, στην ανάπτυξη των οποίων στηρίζουμε τα μακροπρόθεσμα σχέδιά μας, επηρεάστηκαν αρνητικά από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κυρίως στην Ελβετία, στην Αυστρία, στις αναπτυσσόμενες αγορές και στη Ρωσία. Συνολικά, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 1,1%, ή κατά -0,1% εάν εξαιρέσουμε την εξαγορά της Bambi.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 2,3%, ή κατά 2,4% εάν εξαιρέσουμε την επίδραση που είχε η εξαγορά της Bambi, οδηγώντας σε επιτάχυνση άνω του 1% έναντι του ρυθμού αύξησης που καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο και το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις αυξήσεις τιμών, το θετικό μείγμα κατηγορίας προϊόντων και τις αλλαγές στις συσκευασίες που οδήγησαν σε βελτίωση του μείγματος συσκευασιών άμεσης κατανάλωσης κατά 260 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Η θετική αυτή επίδραση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τον αντίκτυπο της στρατηγικής αύξησης των τιμών των προϊόντων μας στη Νιγηρία, όπου είμαστε ικανοποιημένοι από τις ισχυρές επιδόσεις του όγκου πωλήσεων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής νέων και πιο προσιτών τιμών στην αγορά, που θέτουν τη βάση για αύξηση της δυναμικής μας. Εξαιρώντας την επίδραση της Νιγηρίας, τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 3,0%, αποδεικνύοντας περαιτέρω τα ικανοποιητικά αποτελέσματα από τη στρατηγική μας βελτίωσης της αξίας που κερδίζουμε από κάθε κιβώτιο που πουλάμε. Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 3,8%, ενισχυόμενα από τις ευνοϊκές συναλλαγματικές μεταβολές.

Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ανήλθε σε 3,4%, ή σε 2,3% εάν εξαιρέσουμε την επίδραση που είχε η εξαγορά της Bambi. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι.

 

 

Να γίνει ο Πειραιάς Νο 1 λιμάνι της Ευρώπης επιδιώκουν Ελλάδα και Κίνα

 

Διάλογο για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το επενδυτικό πρόγραμμα της Cosco στον Πειραιά θα επιτραπεί να διευρυνθεί από τον τρέχοντα προϋπολογισμό των 600 εκατ. ευρώ στα 900 εκατ. ευρώ, με την κατασκευή ενός νέου τέταρτου προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων, αναμένεται να ξεκινήσει η κινεζική εταιρεία με την ελληνική κυβέρνηση. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, παράλληλα, θα «τρέξουν» άμεσα όλα τα ήδη αδειοδοτημένα έργα, αρχής γενομένης από την επέκταση του επιβατικού λιμένα κρουαζιέρας και του νέου τερματικού σταθμού υποδοχής επισκεπτών του οποίου έχει ολοκληρωθεί τόσο η διαδικασία ανάθεσης όσο και το χρηματοδοτικό σχήμα. Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει για τον Πειραιά μετά τις δύο συναντήσεις κορυφής του Ελληνα πρωθυπουργού με τον Κινέζο πρόεδρο, στη Σαγκάη και στην Αθήνα, αλλά και τις επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επικεφαλής της Cosco.

 

Επιπλέον, κατέστη ξεκάθαρο πως Πεκίνο και Αθήνα ομονοούν στον στόχο να γίνει ο Πειραιάς το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Υπό αυτό το πρίσμα οι τελευταίες εξελίξεις συνοψίζονται ως εξής: Την Κυριακή σε άρθρο του στην «Καθημερινή» ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, υπογράμμισε πως «οφείλουμε να αναβαθμίσουμε σταθερά την έμπρακτη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς, εμβαθύνοντας στα υπάρχοντα πεδία συνεργασίας και επεκτείνοντας την κλίμακα των επενδύσεων, με το έργο στο λιμάνι του Πειραιά να αποτελεί το “κεφάλι του Δράκου”».

 

Χρηματοδότηση

 

Χθες το απόγευμα, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο πρόεδρος της Κίνας, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Cosco στον Πειραιά. Λίγες ώρες πριν, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και ο πρόεδρος της Cosco Shipping Corporation, Xu Lirong, υπέγραφαν στην Αθήνα μνημόνιο στο οποίο δηλώνεται με επίσημο τρόπο η βούληση των δύο πλευρών να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Cosco στον Λιμένα Πειραιώς, που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της κινεζικής πλευράς. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Andrew McDowell, ο διευθυντής του ΟΛΠ Θανάσης Λιάγκος και ο πρόεδρος της Εxport - Import Bank of China, Xu Xiaolian, υπέγραψαν συμφωνία χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της Cosco από την ΕΤΕπ με την παροχή εγγυήσεων από την Εxport - Import Bank, ύψους αρχικά 100 εκατ. ευρώ και επιπλέον 40 εκατ. ευρώ σε δεύτερη φάση.

 

Αντισταθμιστικά

 

Μια εβδομάδα νωρίτερα, κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στα κεντρικά της Cosco στη Σαγκάη, η ελληνική κυβέρνηση διά στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη άνοιξε τη συζήτηση για αντισταθμιστικά οφέλη από την Cosco προς την τοπική κοινωνία του Πειραιά και των άλλων παραλιμένιων δήμων, προκειμένου να αρθούν οι διευρυμένες επιφυλάξεις και ενστάσεις και να προχωρήσει η έγκριση της πρόσθετης επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ για την επέκταση του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά με έναν νέο τέταρτο προβλήτα. Υπενθυμίζεται ότι ο ελεγχόμενος πλειοψηφικά από την Cosco ΟΛΠ σχεδίαζε έναν ακόμα τέταρτο μεγάλο προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων δυναμικότητας 2,8 εκατ. εμπορευματοκιβωτίων (TEU) ανατολικά του προβλήτα Ι, στην περιοχή που ονομάζεται Γ2. Χωροθέτηση που προκαλεί και τις μεγάλες αντιδράσεις των ναυπηγοεπισκευαστών και της τοπικής κοινωνίας. Στόχος της ανάπτυξης αυτού του επιπλέον προβλήτα είναι η αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας του λιμανιού πάνω από τα 10 εκατ. TEU από 7 εκατ. TEU που θα είναι σύντομα μετά και την επισκευή του υπάρχοντος προβλήτα Ι. Αυτά τα 7 εκατ. TEU αναμένεται να έχουν προσεγγισθεί το 2021, αφού ήδη φέτος πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5,5 εκατ.

 

Τι θέλει η Αθήνα

 

Ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει πως αποδίδει μεγάλη σημασία στις νέες υποδομές που θα δημιουργηθούν στον Πειραιά, στα καινούργια ξενοδοχεία, στην ανάδειξη του Πειραιά ως κέντρου παγκόσμιας εμβέλειας ως προς την κρουαζιέρα και στο κινεζικό ενδιαφέρον για τη ναυπηγοεπισκευή, τονίζοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να στηριχθεί στην πολύ σημαντική εγχώρια ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα που υπάρχει στο Πέραμα. Για τον προβλήτα ΙV έχει σημειώσει πως «είναι ένα σημείο που είναι προς συζήτηση. Η κυβέρνηση είναι εξαρχής πολύ θετική, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε και την τοπική κοινωνία –ενδεχομένως, μέσα από μια σειρά από αντισταθμιστικά οφέλη– ότι αυτή η επένδυση θα είναι συνολικά προς όφελός της και δεν θα υποβαθμίσει την ποιότητα του περιβάλλοντος». 

 

Πηγή: Καθημερινή

 

12/11/19

 

Τα όσα εκτιμά η Axia για τη Lamda Development και το ελληνικό

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της Axia για τη Lamda Development, το Ελληνικό θα είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπτυξη στην Ευρώπη σε συνολική έκταση 6,2 εκατ. τ.μ. (6,2 χιλ. στρέμματα) εκ των οποίων τα 2,7 εκατ. τ.μ. θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή οικιστικών κοινοτήτων, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων, ενός καζίνο resort, γραφείων και άλλων πολιτιστικών χώρων και χώρων αναψυχής. Η Axia εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του 2024, η συνολική εσωτερική αξία (NAV) της Lamda θα μπορούσε να φθάσει τα 3,46δις ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Axia. Το project του Ελληνικού θα μπορούσε να δημιουργήσει καθαρές ταμειακές ροές (προ φόρων) μεγαλύτερες των 3,0δις ευρώ κατά τη διάρκεια των επόμενων 20 ετών. Όπως σημειώνεται στην ανάλυση, στο τέλος του πρώτου σταδίου ανάπτυξης στο τέλος του 2024, η δημιουργία NAV του έργου εκτιμάται σε 1,79δις ευρώ.  

Σύμφωνα πάντα με την Axia, η περίοδος ανάπτυξης θα μπορούσε να επιταχυνθεί σημαντικά και οι ταμειακές ροές να διαφέρουν εάν η Lamda αποφασίσει να προχωρήσει σε συνεργασία με την JVC για να αναπτύξουν εκτάσεις ή να πουλήσουν περισσότερη γη. Σύμφωνα πάντα με τα όσα σχολιάζει η Axia, εάν η Lamda αποφασίσει να μην αναπτύξει αλλά να πουλήσει όλη τη γη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού, τότε τo NAV της εισηγμένης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 585εκ ευρώ (από 486,1εκ σήμερα).

Όπως σημειώνεται στην ανάλυση, οι κεφαλαιακές δαπάνες του έργου για την Lamda (εξαιρουμένου του καζίνο (IRC) και των χρηματοοικονομικών εξόδων) αναμένεται να προσεγγίσουν τα 5,9δις ευρώ στην 20ετία  (1,4δις ευρώ για τα πρώτα 5 έτη), ενώ η συνολική επένδυση (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των μετοχών της Ελληνικόν Α.Ε και τα χρηματοοικονομικά έξοδα) θα διαμορφωθεί στα 7,3δις ευρώ (1,97δις ευρώ κατά τη διάρκεια των πρώτων 5 ετών).

Όπως αναφέρει η Axia η εταιρεία προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 650εκ ευρώ. Τα έσοδα αυτά, μαζί με τραπεζική χρηματοδότηση και τα έσοδα από πωλήσεις, θα χρηματοδοτήσουν άνετα την πρώτη φάση του έργου, ενώ ο κύριος μέτοχος της Lamda δήλωσε ότι προτίθεται να καλύψει το σύνολο ή μέρος της αύξησης κεφαλαίου.

Τέλος, όπως σημειώνει η Axia, περιμένει σημαντική δημιουργία αξίας από τις υπάρχουσες δραστηριότητες της Lamda. Κατά τα προσεχή έτη, αυτό θα έλθει λόγω της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας και κυρίως στην αναμενόμενη συρρίκνωση της απόδοσης των εμπορικών κέντρων της εταιρείας. Ο συνδυασμός των παραπάνω θα οδηγήσει το NAV του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων της Lamda να υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα 5 χρόνια (από 486,1εκ ευρώ τώρα σε 942εκ ευρώ το 2024).

 
 

Alpha Bank – Άνω του 5% η Schroders plc

Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα») ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι η Schroders plc, κατόπιν της από 11.11.2019 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 8.11.2019 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

ΑΔΜΗΕ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει τους επενδυτές, ότι στις 11 Νοεμβρίου η συγγενής της εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε., υπέγραψε με τη State Grid Corporation of China συμφωνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στη θυγατρική εταιρεία «Αριάδνη Interconnection», η οποία υλοποιεί την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ, Μάνο Μανουσάκη, και τον Πρόεδρο της State Grid Corporation of China, Kou Wei, στο Μέγαρο Μαξίμου, μαζί με 15 ακόμη συμφωνίες στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Xi Jinping στην Ελλάδα.

Η συμφωνία που υπέγραψαν τα δύο μέρη αποτυπώνει το έμπρακτο ενδιαφέρον της State Grid Corporation of China να αποκτήσει μερίδιο έως 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Αριάδνη Interconnection, στο πλαίσιο μελλοντικής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρει σχετικά: «Ο ΑΔΜΗΕ καλωσορίζει το ενδιαφέρον της State Grid Corporation of China, στρατηγικού εταίρου της Εταιρείας, να επενδύσει στην Αριάδνη Interconnection, μετέχοντας με τον τρόπο αυτό στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ».

 

11/11/19

 

Παραδόθηκαν οι επιστολές για τη λειτουργία δύο κινεζικών τραπεζών στην Ελλάδα

Παραδόθηκαν τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της τελετής για την υπογραφή 16 διακρατικών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδος και Κίνας, οι επιστολές του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα προς τις δύο κινεζικές τράπεζες (Industrial and Commercial Bank of China και Bank of China (Europe) Luxembourg) με τις οποίες παρέχεται η άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα. Τις επιστολές παρέδωσε ο υποδιοικητής της ΤτΕ Θεόδωρος Μητράκος.

Στο μεταξύ, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας είχε το Σάββατο συνάντηση με αντιπροσωπεία της Industrial and Commercial Bank of China. Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο πρόεδρος της τράπεζας Chen Siqing, ο γενικός διευθυντής του τμήματος Διεθνούς Τραπεζικής Zhang Weiwu και ο επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Αθήνα Chen Guangping.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενημερώσει την Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., με έδρα το Λουξεμβούργο, ότι μπορεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με Γραφείο Αντιπροσωπείας. Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε πρόσφατα το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος της Bank of China (Europe) Luxembourg, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου.

 

Δάνειο 100 εκατ. ευρώ από ΕΤΕπ σε Cosco για έργα στον ΟΛΠ

Δάνειο ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ενέκρινε, όπως μεταδίδουν οι ΑΧΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και κατά την επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπινγκ στην Αθήνα.

Τα 100 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτήσουν το τμήμα των ιδίων κεφαλαίων που απαιτεί η πρώτη φάση του έργου της επέκτασης του επιβατικού λιμένα κρουαζιέρας, του νέου τερματικού σταθμού υποδοχής επισκεπτών του επιβατικού λιμένα, του σταθμού στάθμευσης αυτοκινήτων και της νέας περιοχής logistics στον χώρο του πρώην ΟΔΔΥ.

 

Οι 12 προσωπικότητες που θα βρεθούν στο γεύμα προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζινπίνγκ, το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραθέσει γεύμα προς τιμήν του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας.

Από την ελληνική κυβέρνηση στο γεύμα θα βρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Αλέξης Πατέλης, επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού.

Επίσης, στο γεύμα θα παρακαθίσουν η επικεφαλής του «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος, οι εφοπλιστές Γιώργος Προκοπίου, Μελίνα Τραυλού και Πάνος Λασκαρίδης, καθώς και οι επιχειρηματίες Μιχάλης Λεμπιδάκης και Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος.

Η πρώτη ημέρα της επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στην Ελλάδα θα ολοκληρωθεί με το επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου στις 19:00, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, στο οποίο θα παραστεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, στις 10:30, ο κ. Σι Τζινπίνγκ, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ξεναγηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης.

 

09/11/19

 

Ο οίκος S&P ανακοίνωσε την αναβάθμιση του αξιόχρεου ελληνικών τραπεζών

Την αναβάθμιση του αξιόχρεου τριών ελληνικών τραπεζών - της Εθνικής, της Eurobank και της Alpha Bank - καθώς και της προοπτικής του αξιόχρεου της Τράπεζας Πειραιώς σε θετική από σταθερή ανακοίνωσε σήμερα ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P, σε συνέχεια της αναβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ελληνικού δημοσίου στις 25 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, ο οίκος αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank και της Alpha Bank στη βαθμίδα 'B' με θετική προοπτική από 'B-', ενώ επιβεβαίωσε το αντίστοιχο αξιόχρεο της Τράπεζας Πειραιώς σε 'B-', αναβαθμίζοντας παράλληλα την προοπτική του σε θετική από σταθερή. Ο οίκος επιβεβαίωσε επίσης το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Aegean Baltic Bank σε 'B' με την προοπτική να είναι σταθερή.

O S&P αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία βελτιώνεται χάρη «στη στερεή εγχώρια ζήτηση, τη μείωση της ανεργίας, την αυξανόμενη διάθεση των επενδυτών για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και την πρόσφατη απόφαση για την άρση των απομεινάντων ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων χωρίς καμία αρνητική επίδραση στην τάση των καταθέσεων». Σε συνδυασμό, προσθέτει, με την ανάκαμψη των τιμών των ακινήτων στην Ελλάδα, τα πιστωτικά προφίλ των τραπεζών αναμένεται να βελτιωθούν. «Αν και προβλέπουμε ότι οι συνολικοί οικονομικοί και χρηματοδοτικοί κίνδυνοι των ελληνικών τραπεζών θα συνεχίσουν να μειώνονται, πιστεύουμε ότι η επίδραση στο αξιόχρεο των ελληνικών τραπεζών θα διαφέρει, λόγω των ξεχωριστών ισχυρών και αδύναμων σημείων τους», αναφέρει ο οίκος.

Ο οίκος σημειώνει ακόμη ότι τα θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών τραπεζών βελτιώνονται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σταθερότητας στις 20 Αυγούστου του 2018, σημειώνοντας ότι «η δέσμευση της προηγούμενης και της σημερινής κυβέρνησης στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποφέρουν καρπούς, όπως φαίνεται από τη βελτίωση της εμπιστοσύνης όλων των οικονομικών παραγόντων και ξένων επενδυτών».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο S&P στην ισχυρή αύξηση των τιμών των κατοικιών και των εμπορικών ακινήτων από τα τέλη του 2017. «Ο ρυθμός της ανάκαμψης των τιμών των κατοικιών και των εμπορικών ακινήτων έχουν μεγάλη σημασία για τις ελληνικές τράπεζες», οι οποίες καθαρίζουν περίπου 75 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, με βάση τα στοιχεία στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σημειώνει, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε ότι η βελτίωση της αγοράς ακινήτων μπορεί να στηρίξει τις τράπεζες στις προσπάθειές τους να μειώσουν τα «κόκκινα» δάνεια με πωλήσεις καλυμμένων ομολόγων (secured bonds) σε εγχώριους και ξένους αγοραστές προβληματικού χρέους». Περίπου 20 από τους φορείς αυτούς, προσθέτει, ενδιαφέρονται για την αγορά «κόκκινων» δανείων καθώς βελτιώνονται οι προοπτικές ανάκαμψης.

 

08/11/19

 

 

Γεωργιάδης: Καμία ανάμιξη του υπουργείου στην έφοδο στις τράπεζες

Καμία ανάμιξη δεν είχε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο χθεσινό περιστατικό με την έφοδο της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις τράπεζες, επεσήμανε ο Άδωνις Γεωργιάδης από τον ΣΚΑΪ 100,3.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ξεκαθάρισε ότι την απόφαση για την έφοδο πήρε η Επιτροπή Ανταγωνισμού που είναι εντελώς ανεξάρτητη. «Ήταν μία θεσμική λειτουργία του κράτους», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, εξηγώντας ότι υπήρχαν καταγγελίες περί εναρμονισμένων πρακτικών και έπρεπε η Επιτροπή να κάνει έλεγχο.

Για το μεταναστευτικό ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι «μας ξεπέρασαν λίγο τα γεγονότα» αλλά εξήγησε ότι η κυβέρνηση πήρε μέτρα με το νομοσχέδιο που πήρε στην Βουλή. Δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να καταστραφεί, ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υπογράμμισε ότι αν τα κυβερνητικά μέτρα δεν είναι αρκετά τότε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει και άλλα.

Ανακοίνωση της Folli Follie για την αναβολή της αίτησης πτώχευσης από 2 ομολογιούχους

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της … Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 10.10.2019 και 18.10.2019 ανακοινώσεών της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η συζήτηση της αίτησης των δύο (2) ομολογιούχων πιστωτών με αίτημα την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση (που είχε επαναπροσδιοριστεί με κλήση κατόπιν της ματαίωσής της στην αρχική δικάσιμο) αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 8ης Ιανουαρίου 2020, αιτήσει της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

 

07/11/19

 

 

Τιτάν: Αύξηση του EBITDA, αλλά και μείωση των καθαρών κερδών στο 9μηνο

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της στο Χ.Α. Το 3ο τρίμηνο του 2019 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ παρουσίασε, σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2018, αύξηση των πωλήσεων (+8,7%), των λειτουργικών αποτελεσμάτων ΕΒΙΤDA (+15,4%) και των καθαρών κερδών (+25,7%), χάρη στις καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς όπου δραστηριοποιείται, εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο. Η βελτιωμένη απόδοση του 3ου τριμήνου συνέβαλε στη θετική εξέλιξη των μεγεθών του εννεαμήνου. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 9,7% και ανήλθε σε €1.208,5 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 5,8% και ανήλθαν σε €208,4 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν κατά 9,9% και ανήλθαν σε €45,3 εκ., πτώση που σχετίζεται με τις υψηλότερες αποσβέσεις που οφείλονται μερικώς στην υιοθέτηση του προτύπου IFRS 16, καθώς και στην ενοποίηση της Τουρκίας για όλο το 2019.

 

Το τρέχον έτος ο δυναμισμός του κλάδου κατασκευών στις Νοτιοανατολικές ΗΠΑ, η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η σχετική βελτίωση των επιδόσεων στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει σε βελτίωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων, αντισταθμίζοντας τις χαμηλές αποδόσεις στις αγορές της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

 

 

 Μετά την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής και την ολοκλήρωση του δικαιώματος εξαγοράς, η Titan Cement International SA (“TCI”) απέκτησε το σύνολο (100%) των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (“ΤΙΤΑΝ”).  Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της. Η παραπάνω συναλλαγή ήταν μία αναδιοργάνωση του Ομίλου, η οποία δεν άλλαξε την ουσία των αναφερόμενων οικονομικών στοιχείων. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της TCI συντάσσονται χρησιμοποιώντας τα ποσά των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΤΙΤΑΝ.

 

OTE – Αύξηση των μεγεθών στο 9μηνο…

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της, τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2019, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα ακόμη καλό τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τις θετικές τάσεις που καταγράφονται από την αρχή του έτους. Στην Ελλάδα, τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής αυξήθηκαν για ακόμα μια φορά, γεγονός που αποτυπώνεται στους περισσότερους λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικής ίνας και δεδομένων, περιοχές όπου έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε επενδύσει δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Στην Ρουμανία, διαφαίνονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών μας, με τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής να σταθεροποιούνται σταδιακά και την κερδοφορία να δείχνει σημάδια βελτίωσης. Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στη μείωση του κόστους με διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες, ενώ βελτιώνονται και οι ταμειακές ροές.

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Το EBITDA Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό περιθώριο κερδοφορίας. Επιβεβαιώνουμε τις προβλέψεις μας ως προς τις ταμειακές ροές, οι οποίες θα επωφεληθούν, έστω και προσωρινά, από την ενδεχόμενη χρονική αναβολή διεξαγωγής δημοπρασίας για το φάσμα κινητής. Μετά την έκδοση ομολόγου αξίας €500εκατ. με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, η Standard & Poor’s αναβάθμισε την πιστοληπτική μας ικανότητα, καθιστώντας τον ΟΤΕ τη μοναδική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα με αξιολόγηση “επενδυτικής βαθμίδας’’. Για το σύνολο του έτους, πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα και ότι θα δημιουργήσουμε το υπόβαθρο για ανάπτυξη στην Ρουμανία».

Προοπτικές

Στην Ελλάδα, όπου η ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική, στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη. Οι επιδόσεις στη Ρουμανία δείχνουν να σταθεροποιούνται μετά από τα μέτρα που εφαρμόζονται και έχουν ήδη ξεκινήσει να αποφέρουν καρπούς. Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την ανάπτυξή του και τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλες τις δραστηριότητές του. Ο Όμιλος έχει εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ψηφιακοποίηση των δραστηριοτήτων του και της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά θετική επίδραση. Για το 2019, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε €650 εκατ. περίπου. Ως αποτέλεσμα βελτιστοποίησης των επενδύσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει ότι το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €450 εκατ. περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε €350 εκατ. περίπου, μη λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη μετάθεση της διεξαγωγής δημοπρασίας για φάσμα κινητής στο επόμενο έτος.

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 3,7% και διαμορφώθηκαν σε €1.011,3 εκατ., οδηγούμενα από την αύξηση κατά 2,2% στα έσοδα της Ελλάδας και κατά 7,4% στα έσοδα της Ρουμανίας λόγω ισχυρής επίδοσης στον τομέα των υπηρεσιών χονδρικής.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε €618,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 3,5% λόγω και της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 16 (Μισθώσεις). Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2018.  

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε κατά 3,8% σε €375,7 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 37,2%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, σημείωσε αύξηση 5,9%, σε €339,6 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 44,0%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €193,5 εκατ., σε σύγκριση με €172,4 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας. Οι αποσβέσεις και απομειώσεις, συνολικού ύψους €202,5 εκατ., αυξήθηκαν κατά 10,5% συγκριτικά με το Γ΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα των αποσβέσεων των μισθώσεων μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €34,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με €34,4 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2018.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 16,6% και ανήλθαν σε €125,1 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2019, από €107,3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2018.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ΄ τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε €133,0 εκατ., μειωμένες κατά 10,1%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €94,6 εκατ. και €38,4 εκατ., αντίστοιχα.

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €120,9 εκατ. εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, παρουσιάζοντας μείωση €7,6 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς από την μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, ήταν €772,5 εκατ., μειωμένος κατά 4,3% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των ΔΠΧΑ 16, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε €1.181,5 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,9 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

 

06/11/19

 

Jumbo: Νέα καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία

Με τη ευρεία και ενεργή συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούν το 82,5% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της JUMBO.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ευχαριστημένοι πελάτες, ασφαλείς εργαζόμενοι και ικανοποιημένοι μέτοχοι συνθέτουν το ισοσκελές τρίγωνο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου JUMBO που για μία ακόμη χρονιά ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς.

Οι μέτοχοι ενέκριναν την πρόταση της διοίκησης για τη νέα αυξημένη κατά 20% μερισματική πολιτική του Ομίλου. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος 0,47 ευρώ (μεικτό) ανά μετοχή, από 0,39 ευρώ πέρυσι. Η διοίκηση επανέλαβε την πρόθεσή της να διατηρήσει την κατά 20% αύξηση στο μέρισμα που θα προταθεί για την χρήση που θα λήξει τον Δεκέμβριο του 2019 καθώς και για τη χρήση που θα λήξει τον Δεκέμβριο του 2020.

Ανταποκρινόμενη στην προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να κινητροδοτήσει επενδύσεις και αναπτυξιακές στρατηγικές, η διοίκηση του Ομίλου πρότεινε την ταύτιση της εταιρικής χρήσης με το ημερολογιακό έτος ώστε η εταιρεία να μην υστερήσει χρονολογικά έναντι των υπολοίπων εισηγμένων εταιρειών ως προς την αναγγελθείσα νέα αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρική χρήση θα ξεκινά τον Ιανουάριο κάθε χρόνο μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Κατ’ εξαίρεση για φέτος, η οικονομική χρήση ξεκίνησε τον Ιούλιο και θα ολοκληρωθεί 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η διαρκής προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότητας και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς, είναι το στοιχείο που επικοινώνησε η διοίκηση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης μετόχων.

Κομβικής σημασίας της προσπάθειας αυτής είναι η ένταξη στην τροφοδοτική αλυσίδα νέων ενδιάμεσων κέντρων διανομής την επόμενη τριετία εφαρμόζοντας πλέον το μοντέλο last minute delivery.

Επιπλέον συνεχίζεται το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου όσον αφορά την επέκταση του δικτύου καταστημάτων. Σε λίγες μέρες, στην δυναμική αγορά της Ρουμανίας, θα λειτουργήσει το νέο ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα στην πόλη Brasov (14.000τ.μ. περίπου). Ο σχεδιασμός της διοίκησης προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2020, στο δίκτυο καταστημάτων θα προστεθεί ένα νέο κατάστημα στην Ελλάδα (9.000 τ.μ. περίπου) και ένα νέο υπερ- κατάστημα στην Λευκωσία (11.000 τ.μ. περίπου). Επίσης θα λειτουργήσει στην Craiova, στη Ρουμανία, ένα νέο ιδιόκτητο κατάστημα (12.000 τ.μ. περίπου) ενώ στο ίδιο συγκρότημα θα στεγαστούν αποθήκες και υπηρεσίες για την e – jumbo της Ρουμανίας (33.000 τ.μ. περίπου).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Η Standard & Poor’s αναβάθμισε τη ΔΕΗ σε B- με σταθερές προοπτικές 

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ κατά μία βαθμίδα από CCC+ σε B- με σταθερές προοπτικές προχώρησε ο οίκος Standard & Poor's, σε συνέχεια και της αναβάθμισης του αξιόχρεου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η ΔΕΗ σε σχετική ανακοίνωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την αναβάθμιση και επισημαίνει ότι στην έκθεσή της η S&P αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΗ αναμένεται να αναστρέψουν την αρνητική πορεία των τελευταίων 18 μηνών και να βελτιώσουν σημαντικά τις αδύναμες οικονομικές επιδόσεις τής περιόδου αυτής. Η βελτίωση αυτή συνέβαλε στην απόφαση αναβάθμισης από τον οίκο. Συγκεκριμένα, στην έκθεση αναβάθμισης η S&P αναφέρεται:

   - στις τιμολογιακές αναπροσαρμογές από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, οι οποίες, όπως τονίζεται, είναι ουδέτερες για τους καταναλωτές, καθώς και

   - στην κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ από τον Οκτώβριο του 2019, υπογραμμίζοντας ότι ήταν ένα μέτρο που υποχρέωνε την ΔΕΗ να δημοπρατεί ενέργεια κάτω από την τιμή της αγοράς, δηλαδή επί ζημία.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια έκθεση, τα παραπάνω μέτρα αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και αποκλιμάκωση του δείκτη Καθαρός Δανεισμός/EBITDA σε 9x το 2019 έναντι 13.5x το 2018.

Η S&P χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης για πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028 και σημειώνει ότι εάν αυτή προχωρήσει, τότε θα επιτευχθεί πιο γρήγορα ο στρατηγικός στόχος της ΔΕΗ για τον μετασχηματισμό της παραγωγικής της βάσης, με μείωση της εξάρτησης από το λιγνίτη και σημαντική αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της εταιρείας.

Μάλιστα, ο οίκος αναφέρει πως η καταγραφή προόδου στη διαδικασία μετασχηματισμού της ΔΕΗ θα είναι κριτήριο για πιθανή περαιτέρω αναβάθμιση στο μέλλον.

 

ΔΕH: Ανακοίνωση για το ποσοστό του Silchester (άνω του 10%)…

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα αναφορικά με την συμμετοχή της εταιρείας «Silchester International Investors LLP” (“Silchester”) στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι το συνολικό ποσοστό των πέντε (5) αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η Silchester παραμένει υψηλότερο του 10%.

Η από 5.11.2019 ανακοίνωση της ΔΕΗ  αφορά στη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ Α.Ε. του «Silchester International Investors International Value Equity Trust», το οποίο είναι ένα (1) εκ των πέντε (5) παραπάνω αμοιβαίων κεφαλαίων της Silchester.

 

EBZ : Έκλεισε η συμφωνία με την Royal Sugar

Έκλεισε η συμφωνία μεταξύ ΕΒΖ, Τράπεζας Πειραιώς, Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και Royal Sugar.

Με τη συμφωνία αυτή, διασώζεται η τευτλοπαραγωγή και τίθεται άμεσα σε λειτουργία το εργοστάσιο στο Πλατύ.

 

Τη συμφωνία για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ανακοίνωσε μέσω twitter ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης.

 

Συμφωνία EBZ με Royal Sugar

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Aδωνι Γεωργιάδη, υπεγράφη σήμερα, Τρίτη 5 Νοεμβρίου, η συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, της Τράπεζας Πειραιώς, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και της Royal Sugar.

Το παρών έδωσαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Σκρέκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, κ. Χρήστος Πούρης, ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας, κ. Αλέξανδρος Παπαδημητρίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Royal Sugar, κ. Χρήστος Καραθανάσης.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε:

«Ένα μεγάλο πρόβλημα που μας κληροδοτήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, μετά από δική μου επίπονη προσπάθεια, του κ. Σκρέκα και του κ. Παπαθανάση, βρήκε τη λύση του. Ένας δυνατός Έλληνας επιχειρηματίας, ο κύριος Καραθανάσης, αποφάσισε να αναλάβει ένα σημαντικό ρίσκο, αλλά στο τέλος θα βγάλει και τους τευτλοπαραγωγούς και την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ασπροπρόσωπους. Η Ελλάδα θα ξαναμπεί στο χάρτη της παραγωγής ζάχαρης».

Στη συνέχεια, ο κ. Παπαθανάσης είπε:

«Με τη σημερινή συμφωνία δίνουμε μια νέα πνοή σε μια παλιά ακμάζουσα βιομηχανία, αυτή της ζάχαρης. Πιστεύουμε ότι αυτή η αρχή θα είναι η αρχή μιας μεγάλης πορείας έτσι ώστε να επαναδραστηριοποιηθεί η παραγωγή και η βιομηχανία της ζάχαρης στην Ελλάδα».

Από την πλευρά του, ο κ. Σκρέκας πρόσθεσε:

«Με την άριστη συνεργασία της ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα διασφαλίζεται η συνέχιση μιας πολύ σημαντικής καλλιέργειας στην Ελλάδα, αυτή της τευτλοκαλλιέργειας εξασφαλίζοντας έτσι το αγροτικό εισόδημα στους Έλληνες τευτλοπαραγωγούς».

Τέλος, ο κ. Καραθανάσης τόνισε:

«Είναι μία ιστορική συμφωνία σε ένα πολύ στρατηγικό προϊόν. Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι την επόμενη μέρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, κ. Γεωργιάδη όπως και τον κ. Παπαθανάση, τον κ. Σκρέκα, τον κ. Βορίδη και την κ. Αραμπατζή. Επίσης, την Τράπεζα Πειραιώς, την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών. Έχουμε δέσει πλέον και θα πορευτούμε μαζί τα επόμενα χρόνια».

 

ΑΚΤΩΡ: Ανάδοχος σιδηροδρομικού έργου στη Ρουμανία προϋπολογισμού 573 εκατ. ευρώ

Οριστικός ανάδοχος για σιδηροδρομικό έργο προϋπολογισμού 573 εκατ. ευρώ, αναδείχθηκε η ΑΚΤΩΡ στη Ρουμανία, ως επικεφαλής (leader με ποσοστό 60%) κοινοπραξίας με τις εταιρείες ALSTOM (20%) και ARCADA (20%).

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην αποκατάσταση και την αναβάθμιση του τμήματος «Apata – Cata» της σιδηροδρομικής γραμμής Brasov – Simeria, η οποία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών Ρήνου-Δούναβη. Πρόκειται για το τρίτο τμήμα που αναλαμβάνει η θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στη συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή, καθώς τον Ιούνιο η ΑΚΤΩΡ αναδείχθηκε ανάδοχος και για το έργο αναβάθμισης των δύο όμορων σιδηροδρομικών τμημάτων «Brasov – Apata» και «Cata – Sighisoara», με συνολικό προϋπολογισμό 627 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η εκτέλεση ενός ευρέως φάσματος σιδηροδρομικών εργασιών αναβάθμισης της γραμμής σε υποδομή και υπερδομή, μεταξύ των οποίων η αποκατάσταση δοµικών έργων (σιδηροδροµικές γέφυρες, σταθμοί, οδογέφυρες και αποχετευτικοί αγωγοί), ο εκσυγχρονισμός των τοπικών διασταυρώσεων, η ηλεκτροδότηση, καθώς και η αναβάθµιση των συστηµάτων σηµατοδότησης και επικοινωνιών. Η ολοκλήρωση των εργασιών εντός διαστήματος 48 μηνών, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, θα επιτρέψει την κίνηση εμπορικών και επιβατικών τρένων με μέγιστη ταχύτητα 120 χλμ./ω και 160 χλμ./ω αντίστοιχα, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ενώ το συνολικό μήκος του σιδηροδρομικού τμήματος θα μειωθεί από τα 44 χλμ. σήμερα στα 28,2 χλμ., περιλαμβάνοντας δύο σήραγγες, οι οποίες πρόκειται να φτάνουν σε μήκος τα 12 χλμ..

Σημειώνεται πως τον Απρίλιο, η ΑΚΤΩΡ προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή οδικού έργου (Lot 3 της Περιφερειακής Οδού Βουκουρεστίου) με προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ, ενώ διαθέτει ακόμη τέσσερα μεγάλα οδικά και σιδηροδρομικά έργα υπό κατασκευή στη Ρουμανία, μεταξύ των οποίων οι αυτοκινητόδρομοι «Baia Mare – Sighetu Marmatiei» και «Sebes – Turda», καθώς και τα σιδηροδρομικά τμήματα «Micasasa – Coslariu» και «Gurasada – Ilteu 2C».

 

05/11/19

 

 

ΕΛΠΕ: Στα 167εκ ευρώ τα κέρδη στο 9μηνο … Προμέρισμα 0,25 ευρώ…

 

Σημαντική βελτίωση κατέγραψε η συγκρίσιμη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων σύμφωνα με τα αποτελέσματα γ' τριμήνου και 9μήνου που ανακοινώθηκαν. Συγκεκριμένα τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 201 εκατ. ευρώ στο γ' τρίμηνο, ενώ τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 90 εκατ. ευρώ. 

 

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιευμένα μεγέθη οι πωλήσεις στο γ' τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 2,438 δισ. ευρώ και στο 9μηνο στα 6,805 δισ. ευρώ, τα δημοσιευμένα EBITDA στα 141 εκατ. ευρώ στο γ' τρίμηνο και στα 463 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη στα 46 εκατ. ευρώ στο γ' τρίμηνο και στα 167 εκατ. ευρώ στο 9μηνο. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αλλά και τις ευνοϊκές προοπτικές που διαγράφονται για τον όμιλο, το ΔΣ αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή εντός του Ιανουαρίου του 2020. 

 

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά 15% στο 1,509 δισ. ευρώ από 1,773 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2018. 

 

Προμέρισμα 0,25 ευρώ ανά μετοχή

 

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, η αύξηση της συνολικής παραγωγής στους 4,3 εκατ. τόνους, καθώς και η καλή λειτουργία των μονάδων, παρά τα επικείμενα προγραμματισμένα σταματήματα για συντήρηση (end of run performance) και τις δοκιμές για τα νέα καύσιμα ναυτιλίας, οδήγησαν τις πωλήσεις πάνω από τα 4 εκτατ. τόνους. Αντίστοιχα, οι βελτιωμένες επιδόσεις των εταιριών λιανικής εμπορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνέβαλλαν στη διατήρηση υψηλών αποτελεσμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, αλλά και τις ευνοϊκές προοπτικές που διαγράφονται για τον Όμιλο, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, που θα πραγματοποιηθεί εντός Ιανουαρίου 2020.

 

Θετική συνεισφορά στις καλές επιδόσεις είχε η βελτίωση του περιβάλλοντος διύλισης, παρά το γεγονός ότι τα διεθνή περιθώρια διύλισης εξακολουθούν να υπολείπονται των ιστορικά υψηλών επιπέδων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και η αποκατάσταση των προβλημάτων στις υποδομές εφοδιασμού αργού πετρελαίου στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά και η ενισχυμένη ισοτιμία του δολαρίου.  

 

Όσον αφορά τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΠ Αποτελέσματα, αυτά επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις μεταβολές των διεθνών τιμών αργού οι οποίες  στο Γ’ Τρίμηνο 2019 υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2 ετών, επηρεάζοντας τον κύκλο εργασιών που διαμορφώθηκε στα €2,3 δισ. (-12%). Αντίστοιχα, αρνητική ήταν η επίδραση και στα καθαρά κέρδη του τριμήνου, καθώς η αποτίμηση αποθεμάτων οδήγησε σε υποτίμηση ύψους €43 εκατ., σε αντίθεση με τα κέρδη από αποθέματα €52 εκ., που είχαν καταγραφεί κατά το  Γ’ τρίμηνο του 2018, λόγω της τότε αύξησης των τιμών. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα το 2019 ενσωματώνουν, όπως προβλέπεται από την 1/1/2019, τις επιπτώσεις του νέου προτύπου ΔΠΧA 16 που αφορά στις μισθώσεις πρατηρίων κυρίως, αλλά και λοιπών παγίων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του Ομίλου. 

 

Η βελτίωση στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου συνεχίζεται σταθερά, με το κόστος δανεισμού να παρουσιάζει νέα μείωση κατά 25% στο Γ’ Τρίμηνο, στα €27 εκατ., κυρίως σαν αποτέλεσμα της  αποπληρωμής τον Ιούλιο του ομολόγου έκδοσης 2014, ύψους €325 εκατ. Επιπλέον, εντός του Γ’ Τριμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην επιτυχή έκδοση νέου ευρωομολόγου ύψους €500 εκατ. με τοκομερίδιο 2%, με παράλληλη μερική αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολογιών λήξης 2021. Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε επιπλέον μείωση του χρηματοοικονομικό κόστους κατά περίπου €15 εκατ. σε ετήσια βάση, σημειώνοντας συνολική μείωση άνω του 50% την τελευταία τριετία, με την ανάλογη ουσιαστική θετική επίπτωση στο προφίλ ελεύθερων ταμειακών ροών του Ομίλου και τη δυνατότητα διανομής μερισμάτων.

 

Θετικές οι προοπτικές

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: "Τα βελτιωμένα αποτελέσματα του τριμήνου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς αποτελούν την καλύτερη επίδοση των τελευταίων τριών τριμήνων, μετά και από τη ουσιαστική βελτίωση του περιβάλλοντος. Δραστηριοποιούμαστε σε ένα κλάδο με έντονη κυκλικότητα χωρίς δυνατότητα επιρροής των διεθνών εξελίξεων. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να εστιάζουμε στα σημεία που μπορούμε να επηρεάσουμε μέσα από τις στρατηγικές μας επιλογές, τη σωστή διαχείριση και λειτουργία των επιχειρηματικών μας μονάδων, αλλά και τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα. Παρόλο που το 2019 ο Όμιλος αντιμετώπισε το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον διύλισης των τελευταίων ετών, τα αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική του θέση είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Αντίθετα, θετική εικόνα παρουσιάζει η εγχώρια αγορά καυσίμων, σημειώνοντας αύξηση κατά 3%. Θεωρούμε, ότι οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα, με την εισαγωγή και των νέων καυσίμων ναυτιλίας, θα είναι θετικές, όπως άλλωστε καταδεικνύει και η δυναμική  πορεία της Εταιρίας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση ομολόγου στο Γ’ τρίμηνο, επιβεβαιώνει εκ νέου την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Θα ήθελα, για ακόμη μια φορά, να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη και τους εργαζομένους που συνδράμουν αποφασιστικά με τη προσπάθεια τους στην πορεία αυτή."

 

Ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον διύλισης με ενδυνάμωση του δολαρίου

 

Οι μακροοικονομικές εξελίξεις, κυρίως αναφορικά τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, οδήγησαν σε υποχώρηση των διεθνών τιμών αργού, με τις τιμές του Brent να κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα $62/bbl, χαμηλότερες τόσο σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2018 ($69/bbl), όσο και με το Γ’ Τρίμηνο 2018 ($76/bbl). 

 

Το δολάριο συνέχισε να ενισχύεται για ένα ακόμα τρίμηνο, με την μέση ισοτιμία για το Γ’ Τρίμηνο να διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας διετίας, στο 1.11 έναντι του ευρώ, επηρεασμένο κυρίως από τη νομισματική πολιτική που ακολουθείται από τις κεντρικές τράπεζες.

 

Σημαντική εξέλιξη σε ότι αφορά τα περιθώρια προϊόντων είναι η υποχώρηση του περιθωρίου μαζούτ (Fuel Oil),  σε σχέση με τα υπόλοιπα που σημείωσαν ουσιαστική άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και οδήγησαν σε ανάκαμψη των διεθνών περιθωρίων διύλισης συγκριτικά με το Α’ Εξάμηνο. Η τάση αυτή και ιδιαίτερα για το ντίζελ, φαίνεται να ενισχύεται στο Δ’ Τρίμηνο ενόψει της εφαρμογής του νέου κανονισμού ναυτιλιακών καυσίμων και επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Ομίλου για ελαχιστοποίηση παραγωγής μαζούτ και αύξηση παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας, τόσο αναφορικά με την επένδυση στο Διυλιστήριο Ελευσίνας, αλλά και το νέο μοντέλο λειτουργίας του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου που θα ακολουθηθεί για το 2020 και τα νέα καύσιμα ναυτιλίας.

 

Η διαμόρφωση  της τιμής του Ρωσικού αργού στη Μεσόγειο σε επίπεδα αντίστοιχα των αργών τύπου Brent, με σημαντική ωστόσο μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια του Τριμήνου, οδήγησε τα διυλιστήρια να λειτουργούν με μειωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης, σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, τα περιθώρια για διυλιστήρια τύπου FCC κυμάνθηκαν στα $4,9/bbl, έναντι $5,7/bbl πέρυσι και τα περιθώρια Hydrocracking στα  $4,8/bbl (Γ’ Τρίμηνο 2018: $5,6/bbl).

 

Αύξηση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων

 

Η συνολική ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων παρουσίασε αύξηση κατά 3%, στα 1,6 εκατ. τόνους στο Γ΄ Τρίμηνο 2019, με αντίστοιχη άνοδο να καταγράφεται και στα επίγεια καύσιμα κίνησης, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριμήνων. Σημαντική αύξηση 14% σημείωσε η αδασμολόγητη αγορά, κυρίως λόγω ναυτιλιακών καυσίμων (+22%).  

 

Ισχυρός ισολογισμός, βελτίωση κεφαλαιακής δομής, μείωση χρηματοοικονομικού κόστους

 

Η νέα διεθνής ομολογιακή έκδοση ύψους €500 εκατ., με το χαμηλότερο κόστος που έχει δανειστεί ο Όμιλος για πάνω από 10 χρόνια, σε συνδυασμό με τη μερική αναχρηματοδότηση των ομολόγων λήξης 2021 μέσω δημόσιας προσφοράς και την αποπληρωμή των διεθνών ομολογιών ύψους €325 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο, αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση άνω των €30 εκατ. στο χρηματοοικονομικό κόστος. Επιπλέον, η νέα έκδοση έχει βελτιωμένους εμπορικούς όρους συγκριτικά με τις προηγούμενες, προσφέροντας σημαντική ευελιξία, ενώ επεκτείνει και το προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου. 

 

Ο Καθαρός Δανεισμός στο Γ’ Τρίμηνο 2019 διαμορφώθηκε στα €1,5 δισ., δραστικά μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, με το Συντελεστή Μόχλευσης να κυμαίνεται στο 39%.

 

Σημαντικές εξελίξεις

 

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου σχεδιάζει τη μετάβασή του στο νέο μοντέλο λειτουργίας εντός του Νοεμβρίου, εν όψει εφαρμογής της νέας οδηγίας MARPOL για τις προδιαγραφές καυσίμων ναυτιλίας, ώστε να ανταποκριθεί ουσιαστικά και με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τις αγοράς. Ήδη, έχει διασφαλιστεί σημαντικό μέρος των αναγκών σε πρώτες ύλες για τη λειτουργία του επόμενου χρονικού διαστήματος, ώστε να υλοποιηθεί απρόσκοπτα ο σχεδιασμός.

 

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου στο Διυλιστήριο Ελευσίνας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, με ασφάλεια και εντός χρονοδιαγράμματος, προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας για εκτεταμένες εργασίες συντήρησης (full turnaround) σε όλες τις μονάδες του. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και το διυλιστήριο θα επαναλειτουργήσει στις επόμενες ημέρες.

 

Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής, το Ελληνικό Κοινοβούλιο προχώρησε σε κύρωση των Συμβάσεων Μίσθωσης για τις θαλάσσιες περιοχές ‘Δυτικά Κρήτης’ και ‘Νοτιοδυτικά Κρήτης’ (Total 40% - Operator, ExxonMobil 40%, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 20%), ‘Ιόνιο’ (REPSOL 50% - operator, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 50%) και ‘Κυπαρισσιακός Κόλπος’ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 100%), με έναρξη ισχύος των Συμβάσεων την 10 Οκτωβρίου 2019, ενώ συνεχίζονται οι προγραμματισμένες περιβαλλοντικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες στις υπόλοιπες παραχωρήσεις στη Δ. Ελλάδα.
   
Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2019 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:

 

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
 

Το Γ’ Τρίμηνο 2019, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €129 εκατ. (-25%).
 

Η παραγωγή ανήλθε στα 3,8 εκατ. τόνους (-5%) και οι πωλήσεις στα 4 εκατ. τόνους (-1%). 
 

Το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ ανήλθε στα 10,1 δολ. ανά βαρέλι, ανακάμπτοντας σημαντικά σε σχέση με το Α’ εξάμηνο. 
 

Κατά το Γ’ Τρίμηνο διευρύνθηκε περισσότερο το μείγμα αργών, στο πλαίσιο διενέργειας δοκιμαστικής λειτουργίας για τις νέες προδιαγραφές ΙΜΟ.

 

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
 

Η μείωση όγκων πωλήσεων πολυπροπυλενίου (-5%), καθώς και η επίπτωση της πορείας των διεθνών τιμών στην αποτίμηση αποθεμάτων, οδήγησαν τα Συγκρίσιμα EBITDA στα €20 εκατ. (-20%). 

 

ΕΜΠΟΡΙΑ
 

Τα EBITDA της Εμπορίας ανήλθαν σε €51 εκατ., με το Εννεάμηνο να διαμορφώνεται στα €111 εκατ.. Εξαιρουμένης της επίπτωσης εφαρμογής ΔΠΧΑ 16, το Συγκρίσιμο EBITDA Γ’ Τριμήνου διαμορφώθηκε στα €46 εκατ. (+9%), με το Εννεάμηνο στα €86 εκατ. (+7%).
Στην Εγχώρια Εμπορία η βελτίωση επιδόσεων στον κλάδο Λιανικής και Αεροπορικών καυσίμων οδήγησε τα Συγκρίσιμο EBITDA Γ’ Τριμήνου στα €27 εκατ. (+5%).
 

Βελτίωση κερδοφορίας κατεγράφη στις περισσότερες αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, με αποτέλεσμα το Συγκρίσιμο EBITDA Γ’ Τριμήνου να παρουσιάσει άνοδο στα €19 εκατ. (+16%).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
 

Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το Εννεάμηνο, ανήλθε στα €17 εκατ..  
 

Το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα €8 εκατ. (+79%), λόγω αυξημένης παραγωγής και στα δύο εργοστάσια.

 

 

Τράπεζα Πειραιώς:  Δεν υπόκειται σε ποινική έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές

 

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα στον τύπο, η Τράπεζα Πειραιώς επισημαίνει ότι δεν υπόκειται σε ποινική έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές. Τα ενδιαφερόμενα μέρη παραπέμπονται σχετικά στην ανακοίνωση της ΕΚΤ (link), η οποία αφορά ευρήματα εποπτικού ελέγχου για υπόθεση του 2015. Επιπλέον, όπως επιβεβαιώνεται σε σχετική μεταγενέστερη ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς (link), δεν υφίστανται περαιτέρω διαδικασίες, οι οποίες να αφορούν την ίδια την Τράπεζα. Τα δημοσιεύματα στον τύπο αφορούν υποθέσεις παρελθόντων ετών, οι οποίες ανάγονται στο 2014 και στο 2015. Δεν αναμένεται καμία επίπτωση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Τράπεζας ή επιπρόσθετη επιβάρυνση ως αποτέλεσμα των ανωτέρω.

 

 

ΔΕΗ: Πωλητής το Silchester…Κάτω από το 5% το ποσοστό του….

 

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της στο Χ.Α. …. Σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 και κατόπιν της από 1.11.2019 σχετικής γνωστοποίησης της εταιρίας «Silchester International Investors LLP» («Silchester») με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων της «Silchester International Investors International Value Equity Trust», η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι η συνολική άμεση συμμετοχή της «Silchester International Investors International Value Equity Trust» μειώθηκε στις 31.10.2019 από 5,01% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ ή 11.632.267 μετοχές σε 4,96% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ ή 11.515.991 μετοχές.

 

Σημειώνεται ότι στις 30.11.2011 η «Silchester» γνωστοποίησε ότι είχε τον έλεγχο σε ποσοστό υψηλότερο του 10% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε. μέσω (5) αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται, ένα εκ των οποίων είναι και η «Silchester International Investors International Value Equity Trust».

 

Αντιμέτωπος με τρεις προκλήσεις ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών

Αντιμέτωπο με πολλές και δύσκολες προκλήσεις θα βρεθεί το επόμενο διάστημα το νέο μεγάλο επιχειρηματικό σχήμα που πρόκειται να δημιουργηθεί στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών από τη συγχώνευση του ομίλου «Ανδρομέδα» με τις εταιρείες «Σελόντα» και «Νηρεύς». Το όραμα της συγχώνευσης, όραμα δεκαετιών για πολλούς εμπλεκόμενους στον κλάδο, πραγματώνεται τελικά με μεγάλη καθυστέρηση και όχι υπό κανονικές συνθήκες, αλλά ως ανάγκη μπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών.

Όπως γράφει η Καθημερινή, και η ολοκλήρωση της συγχώνευσης, που χρονικά τοποθετείται στα τέλη του 2019 με αρχές του 2020, βρίσκει τον κλάδο εξαιρετικά πληγωμένο τόσο από την υπερχρέωση όσο και από την κατάρρευση των τιμών σε τσιπούρα και λαβράκι, τιμές οι οποίες διαμορφώνονται το τρέχον έτος σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι το τελευταίο μεγάλο «αγκάθι» για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα στις τράπεζες, οι οποίες εδώ και πέντε χρόνια αποτελούν τους βασικούς μετόχους των εταιρειών «Σελόντα» και «Νηρεύς», και τον όμιλο «Ανδρομέδα» δεν υπάρχει πια, καθώς η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) ενέκρινε την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων των δύο πρώτων εταιρειών προς τρίτους που αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η συγκέντρωση. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο δρόμος από εδώ και πέρα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.

Κατ’ αρχάς, πέρα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (υπογραφή της τελικής συμφωνίας, έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών των «Σελόντα» και «Νηρέα» και διαγραφή των τελευταίων από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών) εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί πολύς χρόνος και μεγάλη προσπάθεια για να λειτουργήσουν ουσιαστικά οι τρεις εταιρείες ως μία, ενιαία. Αυτό συμβαίνει, άλλωστε, σε κάθε συγχώνευση και το λιγότερο που θα απαιτηθεί, όπως εκτιμούν, παράγοντες του κλάδου είναι ένα έτος.

Η έτερη μεγάλη πρόκληση είναι η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού που δέχονται οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες από την Τουρκία, ανταγωνισμός στον οποίο το μεγάλο σχήμα που δημιουργείται εκτιμάται ότι μπορεί να αντεπεξέλθει πιο αποτελεσματικά. Οι πιέσεις από τη γείτονα οφείλονται αφενός στην πλεονασματική της παραγωγή και αφετέρου στις πολύ χαμηλές τιμές που διαθέτει τα ψάρια της.

Αν και μέχρι το 2011 η Ελλάδα ήταν πρώτη σε παραγωγή λαβρακίου ιχθυοκαλλιέργειας με την παραγωγή να φτάνει τότε τις 45.000 τόνους και της Τουρκίας 43.200 τόνους, το 2012 έχασε την πρωτοκαθεδρία στο είδος αυτό και δεν την έχει κερδίσει ξανά έως σήμερα.

Μάλιστα, ενώ η παραγωγή λαβρακίου στην Ελλάδα παρέμεινε τα χρόνια που ακολούθησαν έως σήμερα στα ίδια επίπεδα, 45.000-50.000 τόνους ετησίως, στην Τουρκία διπλασιάστηκε. Στην τσιπούρα η Ελλάδα έχασε τα πρωτεία το 2016, όταν η παραγωγή της διαμορφώθηκε σε 56.000 τόνους και της Τουρκίας σε 62.000 τόνους.

Στο επίπεδο των εξαγωγών, η Ελλάδα εξακολουθεί να υπερτερεί της Τουρκίας, αν και με βραχεία κεφαλή και με ρυθμό ανάπτυξης εξαιρετικά χαμηλό. Το 2018, οι εξαγωγές της Ελλάδας αυξήθηκαν σε σύγκριση με το 2017 μόλις κατά 0,22% –μάλιστα στο λαβράκι κατέγραψαν υποχώρηση 1%– ενώ της Τουρκίας αυξήθηκαν το ίδιο διάστημα κατά περίπου 20%. Οσο για τις τιμές; Στο λαβράκι οι τιμές έχουν υποχωρήσει σε σύγκριση με πέρυσι –που ήταν ήδη χαμηλές– κατά 10% περίπου και στην τσιπούρα κατά 5%.

Η τρίτη μεγάλη πρόκληση είναι τα εσωτερικά «μέτωπα». Κάποιοι εκ των παλιών μετόχων των υπό συγχώνευση εταιρειών που γνωρίζουν τα κόλπα, κατά το κοινώς λεγόμενον, και έχουν πρόσβαση στα υψηλά κλιμάκια του πολιτικού συστήματος λυμαίνονται τον χώρο με τρεις κυρίως τρόπους: δεσμεύουν θέσεις όπου κανονικά πρέπει να εγκατασταθούν μονάδες ενεργών επιχειρήσεων, «βοηθούν» μικρές εταιρείες του κλάδου, καθιστώντας τες εξαρτώμενες από αυτούς προκειμένου στο τέλος να αποκτήσουν τον έλεγχό τους, ενώ παράγοντες με γνώση των τεκταινόμενων καταγγέλλουν ότι ένα περίπου 10% της παραγωγής διακινείται στη «μαύρη αγορά», χωρίς παραστατικά, στρεβλώνοντας με αυτό τον τρόπο τον ανταγωνισμό. Οι ποσότητες αυτές διακινούνται κυρίως στον κλάδο της εστίασης, χωρίς όμως να απουσιάζουν και από το λιανεμπόριο.

Πέρα από τις προκλήσεις, η μεγάλη συγχώνευση στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών δημιουργεί και νέα δεδομένα στον επιχειρηματικό χάρτη. Πλέον τα funds (Amerra και Mubadala που ελέγχουν την «Ανδρομέδα» και στα οποία θα καταλήξουν και οι «Νηρεύς» και «Σελόντα», καθώς και η Diorasis), αλλά και δύο μεσαίες εταιρείες (τα «Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς» και η «Γαλαξίδι Ιχθυοκαλλιέργειες») θα ελέγχουν πάνω από το 80% της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα. Η μεγάλη συγχώνευση, εξάλλου, εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει επιπλέον κεφάλαια στη χώρα από υφιστάμενους στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών επενδυτές, καθώς και από νέους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς πρόκειται για μια αγορά τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ, ενώ εάν συνυπολογιστούν οι έμμεσα εμπλεκόμενες δραστηριότητες που φτάνουν μέχρι και τη ναυπήγηση σκαφών στην Ελλάδα που χρησιμοποιούνται για να ταΐζονται τα ψάρια, αναμένεται να φτάσει το 1 δισ. ευρώ.

Πηγή: Καθημερινή

 

04/11/19

 

 

Morgan Stanely – Αναβάθμιση για ΑΛΦΑ, υποβάθμιση για Eurobank, με φόντο τον «Ηρακλή». Οι τιμές στόχου..

 

Σε αναβάθμιση της σύστασής της για τη μετοχή της Alpha Bank σε equal-weight από underweight και παράλληλα σε υποβάθμιση της σύστασής της για την Eurobank σε equal-weight από overweight προχώρησε η Morgan Stanley, στον απόηχο της έγκρισης του σχεδίου Ηρακλής. Επίσης, η Morgan Stanley σχολιάζει πως για την Εθνική συνεχίζει να παραμένει overweight και για την Πειραιώς underweight. Μάλιστα όπως σχολιάζουνε οι αναλυτές της Morgan Stanley, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η λιγότερα προτεινόμενη τράπεζα από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

 

Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας, oι κρατικές εγγυήσεις (σχέδιο Ηρακλής) θα κάνουν τις τιτλοποιήσεις πιο ελκυστικό εργαλείο μείωσης των NPE. Ωστόσο η μείωση του κινδύνου στους ισολογισμούς των τραπεζών έχει αποτιμηθεί από την αγορά στην άνοδο των τιμών κατά τους τελευταίους μήνες, χωρίς περιθώρια ανόδου των τιμών των μετοχών των ελληνικών τραπεζών.

 

Αναφορικά με τις τιμές στόχου.

 

Για την Alpha Bank η Μorgan Stanley προχωράει σε γεννία αύξηση της τιμής-στόχου, στα 1,70 ευρώ από 1,20 ευρώ, με την τιμή πάντως στο ταμπλό να είναι πλέον μεγαλύτερη (1,886 ευρώ το πρωί της Δευτέρας).

 

Όσον αφορά την ΕΤΕ, η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 3,10 ευρώ, οριακά δηλαδή υψηλότερα της τρέχουσας τιμής.

Αναφορικά με την Eurobank, καταγράφεται μείωση του στόχου, στα 0,90 από 1 ευρώ.

Στα 2 από 1,3 ευρώ αυξάνεται την τιμή στόχου, τιμή πάντως η οποία είναι πολύ χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή της μετοχής.

 

Παπουτσάνης: Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας στο 9μηνο

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της, αυξημένη κατά 80% κερδοφορία εμφανίζει η Παπουτσάνης στο εννεάμηνο, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ αυξημένος κατά 23% εμφανίζεται και ο τζίρος της εταιρείας.

Συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €22,4 εκατ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,33 εκατ. (έναντι 0,76 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018) αυξημένα κατά 76% σε σχέση με το πρώτους εννέα μήνες του 2018.

∙Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1,03 εκατ. έναντι €0,57 εκατ. το εννεάμηνο πέρυσι, βελτιωμένα κατά 80%.

 

 

 

1.1.2019-

 

 

1.1.2018-

 

 

Μεταβολή%

 

 

 

30.09.2019

 

 

30.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύκλος εργασιών

 

€ 22,40 εκατ.

 

€ 18,23 εκατ.

23%

 

 

 

 

 

 

 

 

Μικτό κέρδος

 

€ 6,20 εκατ.

 

€ 4,92 εκατ.

26%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και

 

€ 2,67 εκατ.

 

€ 2,00 εκατ.

33%

 

αποσβέσεων EBITDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη προ φόρων

 

€ 1,33 εκατ.

 

€ 0,76 εκατ.

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέρδη μετά από φόρους

 

€ 1,03 εκατ.

 

€ 0,57 εκατ.

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε:

"Είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία του εννεάμηνου και είμαστε πεπεισμένοι ότι το 2019 θα αποτελέσει άλλη μία χρονιά ισχυρής ανάπτυξης και θετικών επιδόσεων για την Παπουτσάνης. Υπάρχει καλή δυναμική στην εταιρία και έχουμε τη βεβαιότητα ότι το 2020 θα είναι μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά. Η στρατηγική για την ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της εξαγωγικής δραστηριότητας παραμένει σταθερή. Παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διεύρυνση των συνεργασιών με υφιστάμενους συνεργάτες και της σύναψης νέων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων".

Επιχειρηματική προοπτική

Οι προοπτικές παραμένουν θετικές για το υπόλοιπο του 2019. Το 2020, η ανάπτυξη αναμένεται ανάλογη με την τρέχουσα ανάπτυξη του εννεάμηνου, οδηγούμενη από:

∙την πλήρη ανάπτυξη υφιστάμενης συνεργασίας στον τομέα παραγωγής σαπώνων για την ευρωπαϊκή αγορά με πολυεθνική εταιρία που θα οδηγήσει σε περεταίρω αύξηση αυτής της συνεργασίας κατά 30%.

∙την επέκταση της εν λόγω συνεργασίας και στην παραγωγή ξενοδοχειακών προϊόντων, αλλά και άλλων ειδικών προϊόντων που απαιτούν εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως η παραγωγή και συσκευασία κρεμών εν θερμώ.

∙την έμφαση σε νέα καινοτόμα προϊόντα με μειωμένη χρήση πρώτων υλών που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η εταιρία έχει ήδη επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και έχει συνάψει συνεργασίες για την παραγωγή αυτών. Στόχος είναι η καθετοποίηση της παραγωγής των εν λόγω προϊόντων, με παράλληλη σημαντική ανάπτυξη της κατηγορίας.

∙Τη διεύρυνση της κατηγορίας των σαπωνωμαζών μέσω της προσέλκυσης νέων πελατών εξωτερικού, της προσθήκης νέων καινοτόμων προϊόντων που βασίζονται στην υψηλή τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η εταιρία , καθώς και τις συνεχείς επενδύσεις με έμφαση πλέον στις συνθετικές σαπωνόμαζες, κατηγορία που παρουσιάζει και πολύ μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον λόγω της δυνατότητας παρασκευής προϊόντων που μηδενίζουν τη χρήση πλαστικών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα.

 

02/11/19

 
 

Κρι-Κρι: Επενδύσεις 27 εκατ. για την τριετία 2019-2021

Την υλοποίηση νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 27 εκατ. ευρώ, με ίδια κεφάλαια, την τριετία 2019- 2021 προγραμματίζει η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι-Κρι, στοχεύοντας στην επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας στο γιαούρτι και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων παγωτού. Παράλληλα η διοίκηση διερευνά την είσοδο της εταιρείας σε άλλες κατηγορίες τροφίμων που θα είναι ελληνικά, παραδοσιακά και υγιεινά.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Τσινάβος στο πλαίσιο επίσκεψης χθες δημοσιογράφων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στις Σέρρες, η Κρι-Κρι πέρυσι ολοκλήρωσε ένα πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 43 εκατ. ευρώ που αφορούσε πάγιο εξοπλισμό και πλέον προχωρά στην υλοποίηση νέων επενδύσεων ύψους 27 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, επενδύσεις 12 εκατ. ευρώ αφορούν την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, 6 εκατ. ευρώ εκσυγχρονισμούς, 5 εκατ. ευρώ κατασκευή και λειτουργία ενός σταθμού βιοαερίου και 4 εκατ. ευρώ αφορούν αντικαταστάσεις μηχανολογικού εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι στις νέες επενδύσεις περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας νέας γραμμής παραγωγής καινοτόμου προϊόντος παγωτού για την ελληνική και τη διεθνή αγορά, ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Τσινάβο, η Κρι-Κρι συνεχίζει και το 2019 την ανοδική της πορεία. Συγκεκριμένα το 2019 εκτιμάται ότι ο τζίρος θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ από 94 εκατ. ευρώ το 2018. Όπως είπε ο επικεφαλής της εισηγμένης εταιρείας, κατά την περίοδο 2000-2018 η Κρι-Κρι κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 13,9%. Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με το 2000 έχει υπερδεκαπλασιάσει τον τζίρο της που ήταν 9,1 εκατ. ευρώ.

Η δυναμική πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται και στα μερίδια αγοράς της. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς (σε όγκο) γιαουρτιού στην Ελλάδα διαμορφώνεται σήμερα σε 15,8% καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των επώνυμων γιαουρτιών. Σύμφωνα με τον κ. Τσινάβο, η διείσδυση της Κρι-Κρι στα ελληνικά νοικοκυριά είναι πολύ μεγάλη καθώς παράγει πάνω από 80% των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας με αποτέλεσμα περίπου ένα στα τέσσερα γιαούρτια στην ελληνική αγορά να έχουν παραχθεί από την εταιρεία.

Επίσης το μερίδιο αγοράς (σε όγκο) παγωτού στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 15,5%. Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει 16.500 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και 5.000 σημεία πώλησης σε Κύπρο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Ιράκ και Κίνα. Η Κρι – Κρι εξάγει το 40% της παραγωγής της – κυρίως γιαούρτι- σε 30 χώρες.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα συνεργασίας με στρατηγικό επενδυτή, ο κ. Τσινάβος διευκρίνισε ότι η διοίκηση της Κρι-Κρι «δεν ψάχνει για επενδυτές». Όπως είπε, «έχουμε στο χρηματιστήριο ένα free float της τάξης του 26%. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες κάτω από προϋποθέσεις που θα δώσουν σημαντική ώθηση στην εταιρεία» και συνέχισε «η εταιρεία επενδύει συνεχώς, έχει ελάχιστο δανεισμό, σημαντική ανάπτυξη και είναι κερδοφόρα. Οι μέτοχοι είναι ευχαριστημένοι και δεν βιαζόμαστε να προχωρήσουμε σε εκχώρηση ποσοστού».

Παράλληλα υποστήριξε ότι η Κρι-Κρι δεν ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε εξαγορά άλλης εταιρείας, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η ελληνική αγορά είναι πολύ μικρή για μια εταιρεία να διαθέτει πολλά brands στην ίδια κατηγορία».

Αναφορικά με το Brexit και τα προβλήματα που πιθανόν να δημιουργήσει στην εταιρεία, ο επικεφαλής της Κρι-Κρι επεσήμανε ότι έχει γίνει ειδική μελέτη για την αντιμετώπισή τους και εκτίμησε ότι η ομαλή έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ θα επιβαρύνει το κόστος κατά 2-3% ( πχ μεταφορικά κόστη), επιβάρυνση η οποία έχει ήδη συνυπολογιστεί. Σημειώνεται ότι στις εξαγωγές γιαουρτιού, πρώτη αγορά για την Κρι-Κρι είναι η βρετανική, με πωλήσεις 18-20 εκατ. ευρώ.

 

01/11/19

 

 

PAPERPACK: Κέρδη 1,35 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Στο ποσό των 14.156  χιλ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της εταιρείας PAPERPACK ΑΒΕΕ, στο εννεάμηνο του 2019 έναντι 12.469 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 13,53%.

Το μεικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 30,67% έναντι 26,36% την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  3.378 χιλ. ευρώ έναντι 1.756 χιλ. ευρώ  την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και στην υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 από 1/1/2019.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.930 χιλ. ευρώ έναντι 986 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 1.358 χιλ. ευρώ έναντι 650 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της εταιρείας την 30/09/2019 ανέρχεται σε 161 άτομα ενώ την 30/09/2018 ανερχόταν σε 163 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,3436 ευρώ έναντι 0,1644 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 3.446 χιλ. ευρώ έναντι θετικών ροών 864 χλ. ευρώ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 2.093 χιλ. ευρώ έναντι 2.375 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση των λειτουργικών ροών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση των αποθεμάτων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αλλά και στην αύξηση των κερδών.

Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας εξαιρουμένων των υποχρεώσεων λειτουργικών μισθώσεων λόγω εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16, μειώθηκε κατά 1.638 χιλ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2018.

ΕΤΕ: Στις 21 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα του Γ' τριμήνου

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα Γ΄ τριμήνου 2019 την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 στις 17:30, ώρα Ελλάδος. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 18:45, της ίδιας ημέρας, για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.

 

31/10/19

 

Στο 39,98% η συμμετοχή της Sazka Group στον ΟΠΑΠ

Συνολικά 23.323.179 μετοχές προσφέρθηκαν στην SAZKA Group στο πλαίσιο της Δημόσιας προσφοράς, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο.

Σε αυτή σημειώνει ότι «κατατέθηκαν 20 Δηλώσεις Αποδοχής από Μετόχους που αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση προσφέροντας συνολικά 23.323.179 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 7,25% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ίδιων μετοχών της Εταιρείας) ή περίπου 7,29% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης θα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 39,98% του ΟΠΑΠ ή 40,21% αν εξαιρεθούν οι ίδιες μετοχές.

Στην Trastor το κτίριο επί της οδού Μιχαλακοπούλου που στέγαζε τον ΔΟΛ

Η εταιρεία Trastor πλειοδότησε με 25 εκατ. ευρώ στον διαγωνισμό που διοργανώθηκε από την Εθνική Leasing για την απόκτηση αυτοτελούς πολυώροφου κτιρίου γραφείων επί της οδού Μιχαλακοπούλου, που στέγαζε τον Δημσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «η Trastor ΑΕΕΑΠ, στο πλαίσιο συμμετοχής της σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, ο οποίος διοργανώθηκε από την Εθνική Leasing ΑΕ, προσέφερε το ποσό των 25.000.000 ευρώ για την απόκτηση αυτοτελούς πολυώροφου κτιρίου γραφείων επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 80 στην Αθήνα και ανακηρύχθηκε πλειοδότρια. H εταιρεία θα ενημερώσει περαιτέρω το επενδυτικό κοινό εφόσον ολοκληρωθεί η κατακύρωση του διαγωνισμού και καταρτιστεί το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου».

 

 

Κομισιόν: Πράσινο φως στην εξαγορά Νηρέα - Σελόντα από Andromeda Seafood

 

Την εξαγορά του Νηρέα και της Σελόντα από τον Όμιλο Andromeda Seafood, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή περιλαμβάνει τη συμμετοχή της AMERRA Capital Management LLC και της Mubadala Investment Company ως μετόχων στο νέο επενδυτικό σχήμα.

 

Ο Thor Talseth, πρόεδρος του Oμίλου Andromeda Seafood, δήλωσε: «Με την ένωση των δυνάμεων του Νηρέα, της Σελόντα και της Ανδρομέδα, θα είμαστε σε θέση να ορίσουμε νέα πρότυπα απόδοσης στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια. Ο συνδυασμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των τριών εταιρειών θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία και να προωθήσουμε την καινοτομία προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων και της αγοράς προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας στο σύνολό της».

 

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Andromeda Seafood, Alex Myers, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στα μέσα Νοεμβρίου, δήλωσε: «Σήμερα μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, όπου κάθε εταιρεία θα φέρει μακρά παράδοση, βαθιά τεχνογνωσία και εντυπωσιακά επιτεύγματα. Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνομαι μέλος του Ομίλου και του κλάδου αυτή τη σημαντική στιγμή».

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Ανδρομέδα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος όμιλος εταιρειών στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια. Με 5 στρατηγικής τοποθεσίας παραγωγικά κέντρα σε Ελλάδα και Ισπανία, είναι ένας κορυφαίος παίκτης σε περισσότερες από 25 βασικές αγορές, σε 5 ηπείρους. 

 

Ο Όμιλος Ανδρομέδα απασχολεί συνολικά 640 άτομα (270 στην Ισπανία και 370 στην Ελλάδα).
 

Διαθέτει καθετοποιημένη παραγωγή: γόνου, εκτροφής, συσκευασίας, μεταποίησης και διανομής προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Τα βασικά είδη που παράγει ο Όμιλος Ανδρομέδα είναι η τσιπούρα, το λαβράκι και ο κρανιός. Έχοντας καταφέρει να αναπτύσσεται δυναμικά, με την υποστήριξη της AMERRA Capital Management LLC, η Ανδρομέδα έχει εξελιχθεί σε έναν ισχυρό όμιλο εταιρειών, με στόχο να καθιερωθεί ως ένας σημαντικός παίκτης στην παγκόσμια ιχθυοκαλλιέργεια.

 

 

Διευθύνων σύμβουλος ΕΛΠΕ: Ακραίο σενάριο το μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου σε Ελλάδα

 

Πολύ αισιόδοξο και ακραίο σενάριο χαρακτήρισε σήμερα μέσω του ΣΚΑΙ ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης  τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν σε επιστημονική συνάντηση, ότι υπάρχουν ενδείξεις για μεγάλο κοίτασμα φυσικού αεριού στον ελλαδικό χώρο, ανάλογο του κοιτάσματος Ζορ της Αιγύπτου. 

 

Κάλο θα ήταν να περιμένουμε λίγο ανέφερε και πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα ερευνών των ΕΛΠΕ θα πάρει τρία με πέντε χρονιά για να ωριμάσει.

 

Αναβάθμιση αξιόχρεου ΟΤΕ από S&P

Στην αναβάθμιση του μακροχρόνιου αξιόχρεου του ΟΤΕ στη βαθμίδα "ΒΒΒ-" προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P, με την προοπτική (outlook) του αξιόχρεου του ΟΤΕ να είναι σταθερή. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση "BBB-" αποτελεί επενδυτική διαβάθμιση. 

   Όπως αναφέρει ο οίκος, η αναβάθμιση του ΟΤΕ ακολουθεί την αναβάθμιση της Ελλάδας στις 25 Οκτωβρίου στη βαθμίδα ΒΒ- από Β+, η οποία αντανακλά κυρίως τη σταθερή βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και τη σταδιακή ανάκαμψη των οικονομικών προοπτικών της.

   Η μείωση της πολιτικής αβεβαιότητας της Ελλάδας και η βελτίωση των οικονομικών προοπτικών της «παρέχουν ένα πιο ευνοϊκό λειτουργικό περιβάλλον για τον ΟΤΕ», σημειώνει ο οίκος.

 

30/10/19

 

 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Άνοδος του όγκου πωλήσεων κατά 3,1% το πρώτο εννεάμηνο του 2019

 

Tην οργανική της ανάπτυξη συνέχισε στο εννεάμηνο του 2019 η ElvalHalcor, με τους όγκους πωλήσεων να αυξάνονται κατά 3,1% συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, βελτιώνοντας το προϊοντικό μίγμα και τις τιμές κατεργασίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Καθώς οι τιμές των μετάλλων συνέχισαν να μειώνονται σε σύγκριση με το πρώτο ενvεάμηνο του 2018, με τις μέσες τιμές του αλουμινίου, του χαλκού και του ψευδαργύρου να είναι μειωμένες κατά 11,1%, 3,4% και 8,4%, αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,599.8 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2019, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (1.599,4 εκατ. ευρώ).

 

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA), που απεικονίζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor βελτιώθηκαν κατά 16,4 εκατ. ευρώ ή 15,3% στο εννεάμηνο, αγγίζοντας τα 123,5 εκατ. ευρώ έναντι 107,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

 

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 122,1 εκατ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2019 έναντι 126,2 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018 λόγω των λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία 4,6 εκατ. ευρώ για την τρέχουσα περίοδο, έναντι κέρδους 17,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Αυτή η μείωση, προήλθε από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές και επηρέασε τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που διαμορφώθηκαν σε 118,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο, έναντι 124,6 εκατ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2018.

 

Tο ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 21,3% το πρώτο εννεάμηνο του 2019, σε σύγκριση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων δανεισμού, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών.

 

Η αυξημένη οργανική κερδοφορία του Ομίλου, όπως αποτυπώνεται στα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και το βελτιωμένο χρηματοοικονομικό κόστος, υπερκέρασαν τη μείωση του αποτελέσματος του μετάλλου, οδηγώντας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων σε 60,2 εκατ. ευρώ έναντι 52,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 43,0 εκατ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2019, έναντι 43,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2018.

 

 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Επένδυση ύψους 280 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσει 1.000 νέες θέσεις εργασίας

 

Στην έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου Ρεθύμνου» που προωθεί η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προχώρησε πρόσφατα με απόφασή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.  Κωστής Χατζηδάκης.

 

Ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου αποτελεί μία μεγάλη πρότυπη πράσινη επένδυση.  Το συνολικό ύψος της αναμένεται να φτάσει τα 280 εκατ. ευρώ και κατά την περίοδο κατασκευής του έργου θα δημιουργηθούν περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγχώρια προστιθέμενη αξία της επένδυσης υπερβαίνει το 60% κι αναμένεται να φτάσει τα 170 εκατ. ευρώ.

 

Η υλοποίηση του έργου θα αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού ελλείμματος της Κρήτης. Παράλληλα, θα επιφέρει μια σειρά από συνοδευτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και στην Κρήτη γενικότερα, καθώς θα αποδίδει στους επωφελούμενους δήμους Ρεθύμνου, Αμαρίου, Σητείας και στις κοινότητές τους, αλλά και στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), συνολικά 4,6 εκατ. ευρώ ετησίως, κατά την εικοσιπεντάχρονη περίοδο της σύμβασης.

 

Αναφερόμενος στην επένδυση του Υβριδικού Σταθμού Αμαρίου ο Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ. Γιώργος Περιστέρης, δήλωσε: «Η εταιρεία μας συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην καθαρή ενέργεια, προωθώντας σημαντικές επενδύσεις και στην αποθήκευση ενέργειας, η υλοποίηση των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την μέγιστη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ και την επίτευξη των εθνικών μας ενεργειακών στόχων. Η επένδυση που προωθούμε στην Κρήτη ήδη από το 2011 είναι ένα πρωτοποριακό έργο για τα ελληνικά δεδομένα και ταυτόχρονα αποτελεί το μεγαλύτερο υβριδικό έργο στην Ευρώπη. Συνδυάζει την παραγωγή καθαρής ενέργειας και την αποθήκευση κι έρχεται να απαντήσει αποτελεσματικά κι οικονομικά στο υπαρκτό πρόβλημα του ενεργειακού ελλείμματος που αντιμετωπίζει, όπως είναι γνωστό εδώ και χρόνια, η Κρήτη. Αν, μάλιστα, μας είχε επιτραπεί να προχωρήσουμε εγκαίρως στην υλοποίηση της επένδυσης, είναι βέβαιο ότι η Κρήτη θα είχε ήδη διασφαλισμένη ηλεκτρική επάρκεια».

 

Αναλυτικότερα, ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου βασίζεται στην ενεργειακή αξιοποίηση του Φράγματος Ποταμών και συνδυάζει την παραγωγή αιολικής ενέργειας με την αποθήκευσή της μέσω αντλησιοταμίευσης. Αποτελεί συνδυασμό αιολικού πάρκου εγκαταστημένης ισχύος 89,1 ΜW, υδροηλεκτρικού έως 93 ΜW και συγκροτήματος αντλιών δυναμικότητας 140 ΜW. Το έργο εξασφαλίζει πλήρη ευελιξία και ασφάλεια εφοδιασμού, τόσο στην παρούσα φάση όσο και μετά τη διασύνδεση της Κρήτης, παρέχοντας υψηλής ποιότητας επικουρικές υπηρεσίες και δυνατότητα μαζικής αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας. Το όφελός του, βάση αντίστοιχων μελετών, υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ, προστατεύοντας το νησί από κινδύνους μπλακάουτ. Επίσης, μπορεί πλήρως να υποκαταστήσει τις αεριοστροβιλικές μονάδες της Κρήτης, οι οποίες από 1/1/2020 μπαίνουν σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για το εν λόγω έργο ήδη από το 2011. Μάλιστα, κατά τη διαβούλευση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το έργο έλαβε περί τις 90 θετικές γνωμοδοτήσεις από τις υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης. Ο φάκελος της μελέτης παραπέμφθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), τον Νοέμβριο του 2018, το οποίο αποφάσισε την έγκρισή της και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που προσφάτως υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός. 

 

29/10/19

 

Αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός της ΟΛΘ ΑΕ

Στην αγορά αυτοκινούμενου γερανού (Mobile Harbour Crane) μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 144 τόνων από την εταιρεία Liebherr, προχώρησε η ΟΛΘ ΑΕ. 

Η απόκτηση του νέου αυτοκινούμενου γερανού,  ύψους περίπου 4 εκ. ευρώ, (πλέον ΦΠΑ), είναι μέρος του προγράμματος υποχρεωτικών επενδύσεων. Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε, ο γερανός αναμένεται να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα σε 5 μήνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, τόσο στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) όσο και στο σταθμό συμβατικού φορτίου. 

Σε ανακοίνωση της η ΟΛΘ ΑΕ , επισημαίνει ότι η  αναβάθμιση του εξοπλισμού της “ έχει ως στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του επιπέδου εξυπηρέτησης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στρατηγικό και πρωταρχικό στόχο της εταιρείας”. 

 

Τεχνική Ολυμπιακή: Διαπραγματεύσεις για την πώληση του Πόρτο Καρράς

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Σε συνέχεια της από 21.1.2019 ανακοίνωσης, η Εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (εφεξής Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από επενδυτές, αποφάσισε με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας, να εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με επενδυτή, προκειμένου ο τελευταίος να αποκτήσει τις μετοχές της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Υπενθυμίζεται, συναφώς, ότι η Εταιρεία έχει εισφέρει τις μετοχές της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ A.E. στην εταιρεία με την επωνυμία «T.O INTERNATIONAL HOLDING Ltd». Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε νέα εξέλιξη επί του θέματος.

 

Μείωση των συνολικών καταθέσεων τον Σεπτέμβριο…

Μικρή αύξηση εμφάνισαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών διαμορφώθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 114,4 δισ. ευρώ από 114,2 δισ. ευρώ που ήταν τον Αύγουστο.

Στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα οι καταθέσεις παρουσίασαν μείωση κατά 622 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1,019 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 5,7% από 6,2% τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά μείωση κατά 723 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 25 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 4,1% από 5,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 467 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 167 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 256 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 192 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, αύξηση κατά 101 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 1,044 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,0% από 6,3% τον προηγούμενο μήνα.

 

Προμήθειες συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ εισέπραξαν οι τράπεζες το Α' εξάμηνο 2019

Περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ το μήνα είναι αναγκασμένοι να καταβάλλουν στις τράπεζες οι Ελληνες καταναλωτές για τις προμήθειες που χρεώνουν σε πάσης φύσεως υπηρεσίες. 

    Οπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Εurobank και Αlpha Bank) στο πρώτο εξάμηνο του έτους συνολικά χρέωσαν τους πελάτες τους με προμήθειες περίπου 700 εκατ.ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία αυτά οι τράπεζες είχαν προχωρήσει σε αυξήσεις στις χρεώσες αυτές οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν ακόμη και το 10%.  

    Η κυβέρνηση επιχείρησε να βάλει φρένο σ΄αυτές τις πρακτικές των τραπεζων. Ετσι ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε την περασμένη Πέμπτη με τους επικεφαλής των πιστωτικών ιδρυμάτων (Π.Μυλωνάς, Χ.Μεγάλου, Φ.Καραβίας και Β.Ψάλτης), τους ζήτησε να ανακαλέσουν τις αυξήσεις που είχαν ήδη επιβάλλει σε σειρά υπηρεσιών. Οι αυξήσεις αυτές, τις οποίες οι τράπεζες ήδη έχουν περάσει στην τιμολογιακή τους πολιτική, είχαν ως αποτέλεσμα να βελτιώσουν σημαντικά την εικόνα που αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019. Είναι ενδεικτικό ότι το κονδύλι «έσοδα από προμήθειες» που εμφανίζεται σε αυτά, κατέγραψε αύξηση η οποία  αγγίζει το 5%. Παρά ταύτα ο πρωθυπουργός επεσήμανε στους τραπεζίτες ότι οι αυξήσεις αυτές δεν δικαιολογούνται, όταν μάλιστα γίνονται σε ένα οικονομικό περιβάλλον πολύ καλύτερο. Ο ίδιος τους ζήτησε να επιστρέψουν στο προηγούμενο πλαίσιο. 

                     ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   
                               (σε εκατ.ευρω)
Τράπεζα                    Α΄Εξαμ,2018              Α' Εξαμ.2019
--------
            
Εθνική                       158                         164

Πειραιώς                    180                         188

Εurobank                   138                         156

Alpha Bank                197,7                       191,5

ΣΥΝΟΛΟ                   673,7                       699,5

   
    "Πρωταθλήτρια" στις προμήθειες της αναδεικνύεται η Alpha Bank, καθώς όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του πίνακα η συγκεκριμένη τράπεζα εισπράτει, παρά το μέγεθος της, τα περισσότερα έσοδα από προμήθειες για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της. Η τράπεζα όμως, η οποια αύξησε περισσότερο τα ακαθάριστα έσοδα από τις προμήθειες που χρεώνει στους καταναλωτές ήταν η Eurobank, σε ποσοστό 13%. 
   Ολες όμως σχεδόν οι τράπεζες επέβαλαν φέτος πιο τσουχτερές χρεώσεις στις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, αλλά και γενικότερα στις υπηρεσίες που προσφέρουν στη λεγόμενη λιανική τραπεζική. Ετσι για παράδειγμα η Alpha Bank ενώ εμφανίζει μειωμένα συνολικά έσοδα από προμήθειες στο πρώτο εξάμηνο φέτος, τα έσοδα από προμήθειες που επέβαλε στις πιστωτικές κάρτες ήταν αυξημένα (στα 40,5 εκατ. ευρώ από 37,3 εκατ. ευρώ πέρυσι). Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Εθνική Τράπεζα η οποία ανακοίνωσε αύξηση των εσόδων που σχετίζονται με κάρτες, ψηφιακά δίκτυα κλπ κατά 9%, στα 51 εκατ. ευρώ. Τέλος, η Τράπεζα Πειραώς αύξησε τα έσοδα της από τις προμήθειες στη λιανική τραπεζική στα 106 εκατ. ευρώ από 97 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

    Το ζήτημα των προμηθειών ήρθε στο προσκήνιο προσφάτως, όταν οι τράπεζες προχώρησαν στην επιβολή νέων χρεώσεων σε μία σειρά υπηρεσιών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν άδικες από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Οπως για παράδειγμα, να πληρώνει κάποιος επιπλέον κόστος για να μάθει απλώς την κίνηση του λογαριασμού του ή να επιβαρύνεται ένας νησιώτης που αναγκαστικά εξυπηρετείται από το ΑΤΜ μιας τράπεζας επειδή στο χωριό του πολύ απλά δεν υπάρχει άλλη. Είχαν προηγηθεί ωστόσο μία σειρά από χρεώσεις οι οποίες πέρασαν σιωπηρά, όπως η προμήθεια για αντικατάσταση κάρτας, αν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του πελάτη, ακόμη και σε περίπτωση κλοπής, αλλά και η κατακόρυφη αύξηση του ενοικίου στις τραπεζικές θυρίδες, όταν αυτές λόγω του κινδύνου του Grexit, αλλά και της αύξησης της εγκληματικότητας έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς. 
   

     Η "βεντάλια" των προμηθειών "ανοίγει" μέχρι τα λεγόμενα ψηφιακά εναλλακτικά δίκτυα, παρόλο που οι ίδιες οι τράπεζες επιδιώκουν να στρέψουν την πελατεία τους προς αυτά, προκειμένου να περιοριστεί η χρήση του γκισέ, μειώνοντας έτσι το προσωπικό τους και συνακόλουθα το λειτουργικό τους κόστος. 

 

MLS: Επαναξιολόγηση της εταιρείας με αλλαγή rating ..

Όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία …. H εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως στις 23.10.2019, η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της εταιρίας και αξιολόγησε το Credit Rating στη ζώνη πιστοληπτικής διαβάθμισης C.

Lamda Development: Συναλλαγές μεταξύ των μετόχων..

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η εταιρεία με την επωνυμία «Consolidated Lamda Holdings S.A.» (CLH), προέβη στις 23 Οκτωβρίου 2019 σε πώληση 2.551.097 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή πώλησης 7,00 ευρώ και συνολική αξία 17.857.679,00 ευρώ.

Η CLH είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Φώτιο Αντωνάτο, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας.

 

27/10/19

 

Προμήθειες 700 εκατ. ευρώ κατέβαλαν οι καταναλωτές στις τράπεζες το πρώτο εξάμηνο του 2019 

Περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ το μήνα είναι αναγκασμένοι να καταβάλλουν στις τράπεζες οι Ελληνες καταναλωτές για τις προμήθειες που χρεώνουν σε πάσης φύσεως υπηρεσίες.

Οπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Εurobank και Αlpha Bank) στο πρώτο εξάμηνο του έτους συνολικά χρέωσαν τους πελάτες τους με προμήθειες περίπου 700 εκατ.ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία αυτά οι τράπεζες είχαν προχωρήσει σε αυξήσεις στις χρεώσες αυτές οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν ακόμη και το 10%.

Η κυβέρνηση επιχείρησε να βάλει φρένο σ΄αυτές τις πρακτικές των τραπεζων. Ετσι ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε την περασμένη Πέμπτη με τους επικεφαλής των πιστωτικών ιδρυμάτων (Π.Μυλωνάς, Χ.Μεγάλου, Φ.Καραβίας και Β.Ψάλτης), τους ζήτησε να ανακαλέσουν τις αυξήσεις που είχαν ήδη επιβάλλει σε σειρά υπηρεσιών. Οι αυξήσεις αυτές, τις οποίες οι τράπεζες ήδη έχουν περάσει στην τιμολογιακή τους πολιτική, είχαν ως αποτέλεσμα να βελτιώσουν σημαντικά την εικόνα που αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019. Είναι ενδεικτικό ότι το κονδύλι «έσοδα από προμήθειες» που εμφανίζεται σε αυτά, κατέγραψε αύξηση η οποία αγγίζει το 5%. Παρά ταύτα ο πρωθυπουργός επεσήμανε στους τραπεζίτες ότι οι αυξήσεις αυτές δεν δικαιολογούνται, όταν μάλιστα γίνονται σε ένα οικονομικό περιβάλλον πολύ καλύτερο. Ο ίδιος τους ζήτησε να επιστρέψουν στο προηγούμενο πλαίσιο.

 

26/10/19

 

 

ΔΕΗ: Εθελούσια έξοδος και 1.500 προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ - Όλες οι αλλαγές

 

Στοχευμένες αποχωρήσεις εργαζοµένων µέσω προγράµµατος εθελουσίας εξόδου, αποτύπωση των αναγκών σε προσωπικό µε βάση ένα νέο οργανόγραµµα το οποίο θα προκύψει από τη µορφή που θα λάβει η εταιρεία στα επόµενα χρόνια και στη συνέχεια πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού µέσα από πιο ευέλικτες διαδικασίες σε σχέση µε το αυστηρό πλαίσιο που ισχύει σήµερα. Αυτές είναι οι βασικές κινήσεις που ετοιµάζει η διοίκηση της ∆ΕΗ όσον αφορά τα εργασιακά θέµατα και τη στελέχωσή της.

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Έθνος, αυτήν τη στιγµή στη ∆ΕΗ υπάρχει ανορθολογική κατανοµή προσωπικού, µε τα τεχνικά πόστα να είναι υποστελεχωµένα, και το διοικητικό προσωπικό, σε πολλές περιπτώσεις, να είναι υπεράριθµο. Κατά κανόνα, επίσης, το υπάρχον προσωπικό, παρά τις περικοπές που έγιναν στα χρόνια της κρίσης, έχει υψηλές αµοιβές, αφενός επειδή οι συµβάσεις του «έρχονται» από τις παλιές καλές εποχές, αφετέρου επειδή καθένας από τους εργαζόµενους µετράει πολλά χρόνια προϋπηρεσίας.

 

Το µισθολογικό κόστος της ∆ΕΗ διαµορφώθηκε πέρυσι στα 790 εκατ. ευρώ, γεγονός που σηµαίνει ένα µέσο κόστος ανά εργαζόµενο γύρω στα 49.000 ευρώ, το οποίο είναι υψηλό, ακριβώς επειδή ο µέσος όρος ηλικίας του προσωπικού υπερβαίνει τα 52 χρόνια, και αντίστοιχα διαµορφώνονται οι απολαβές του.

 

Στόχος των αλλαγών που ετοιµάζει η διοίκηση είναι να στελεχωθεί πιο ορθολογικά η επιχείρηση και ταυτόχρονα να µειωθεί το εργασιακό κόστος, παρά τις νέες προσλήψεις.

 

Πηγές της ∆ΕΗ εκτιµούν ότι οι στοχευµένες εθελουσίες έξοδοι θα εστιάσουν σε µια δεξαµενή περίπου 2.000 εργαζοµένων, που αφορά κυρίως σε υποστηρικτικό προσωπικό και όχι σε τεχνίτες ή απασχολούµενους στην εµπορία. Εθελουσίες που θα εξειδικευθούν το επόµενο διάστηµα µέσα από το business plan που θα εκπονηθεί και οι οποίες υπολογίζεται ότι θα έχουν ένα κόστος 30 εκατ. ευρώ, δεδοµένης της αποζηµίωσης των 15.000 ευρώ που δικαιούνται όσοι αποχωρούν.

 

Από τους γνωρίζοντες, η υπόθεση «εθελουσία» χαρακτηρίζεται ως µια άσκηση λεπτής ισορροπίας, καθώς οι αποχωρήσεις θα πρέπει να είναι «χειρουργικές» και να γίνουν σε τοµείς κυρίως υποστηρικτικούς και όχι αιχµής.

 

Τι δείχνουν οι μελέτες 

 

Σήµερα επί συνόλου περίπου 9.500 εργαζοµένων, οι 6.000-6.500, δηλαδή το 65%- 70% είναι τεχνικό προσωπικό. Από τα υπόλοιπα 3.000-3.500 άτοµα, τα 800-900 απασχολούνται στην εµπορία και περίπου 2.000 είναι διοικητικοί.

 

Παρότι οι µελέτες έχουν αρχίσει να γίνονται, το πόσοι εργαζόµενοι θα χρειαστεί να προσληφθούν µέσα από τις νέες διαδικασίες ουδείς µπορεί να το πει σήµερα µε βεβαιότητα. Και τούτο διότι δεν έχει διαµορφωθεί το νέο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα «δείχνει» σε ποιους τοµείς θα αναπτυχθεί η επιχείρηση, ενώ εκκρεµεί και το πλήρες σχέδιο για την απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων, για την οποία έχει δεσµευθεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

 

Για τον υπολογισµό των αναγκών θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη το πόσοι από τους εργαζόµενους θα αποχωρήσουν φυσιολογικά λόγω συνταξιοδότησης. Το προηγούµενο διάστηµα ο ρυθµός συνταξιοδοτήσεων ήταν περίπου 700 άτοµα τον χρόνο. Η προοπτική όµως προγράµµατος εθελουσίας εξόδου έχει ήδη προκαλέσει τις πρώτες ανακλήσεις αιτηµάτων για συνταξιοδότηση, καθώς πολλοί προσδοκούν ότι θα φύγουν µε καλύτερους όρους και συνεπώς προτιµούν να περιµένουν.

 

«Η εθελουσία δεν θα έχει τέτοιο χαρακτήρα. ∆εν πρόκειται να δώσουµε λεφτά σε εργαζόµενους που θα αποχωρήσουν ούτως ή άλλως εντός ολίγων µηνών» απαντά παρ’ όλα αυτά αρµόδια πηγή του ΥΠΕΝ.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι σηµερινές -ανεπίσηµες και µη οριστικές βεβαίως- εκτιµήσεις κάνουν λόγο για πρόσληψη σε πρώτη φάση τουλάχιστον 1.000 µε 1.500 νέων εργαζοµένων. Στη συνέχεια θα αξιολογηθεί εάν υπάρχουν ανάγκες και σε συνδυασµό µε τη γενικότερη πορεία των οικονοµικών της ∆ΕΗ θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Σηµαντικό είναι ότι οι νέες προσλήψεις δεν θα γίνουν µε το ασφυκτικό πλαίσιο των εταιρειών του ∆ηµοσίου. Θα γίνουν µε τους όρους και τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, χωρίς όµως να γίνονται µέσω του ανώτατου οργάνου.

 

Το νέο πλαίσιο περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο που έχει ετοιµάσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και πρόκειται σε λίγες µέρες να κατατεθεί στη Βουλή. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το νοµοσχέδιο θα προβλέπει ότι οι προσλήψεις θα ελέγχονται από το ΑΣΕΠ µόνο εκ των υστέρων.

 

Με τον ίδιο στόχο αναµένεται να θεσπιστεί και η άρση του πλαφόν των αµοιβών τουλάχιστον στα διοικητικά στελέχη, µια και για τους «απλούς» εργαζόµενους «τρέχουν» οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας. «Η ∆ΕH χρειάζεται ανθρώπους που να έχουν δουλέψει στην αγορά για τον εκσυγχρονισµό και την αλλαγή νοοτροπίας, κάτι άλλωστε που σηµατοδότησε και η επιλογή του διευθύνοντος συµβούλου Γιώργου Στάσση και άλλων µελών του διοικητικού συµβουλίου» δηλώνει στο «Εθνος της Κυριακής» ανώτατο στέλεχος του ΥΠΕΝ, επιχειρηµατολογώντας για την ανάγκη του νέου θεσµικού πλαισίου. Υπενθυµίζεται ότι στη δηµόσια εταιρεία ισχύει το πλαφόν των αποδοχών του γενικού γραµµατέα υπουργείου.

 

Οι διαγωνισμοί

 

Με το νοµοσχέδιο Χατζηδάκη, που έρχεται τις επόµενες ηµέρες στη Βουλή, υιοθετούνται σοβαρές αλλαγές και σε ό,τι αφορά στη διενέργεια των διαγωνισµών για τις προµήθειες υλικών και την παροχή υπηρεσιών. Σήµερα οι διαδικασίες αυτές ακολουθούν εκείνες του ∆ηµοσίου, µε αποτέλεσµα να είναι χρονοβόρες, την ώρα που οι ανταγωνιστές της ∆ΕH δεν έχουν τέτοιες υποχρεώσεις.

 

Οι διαγωνισµοί που δεν θα υπάγονται στους κανόνες του ∆ηµοσίου θα είναι εκείνοι για ανταγωνιστικές δραστηριότητες και όχι για παράδειγµα αυτοί του ∆Ε∆- ∆ΗΕ, όπου λόγω του µονοπωλίου απαιτούνται διαφανείς διαδικασίες (π.χ. προµήθεια στύλων διανοµής ρεύµατος).

 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της δηµόσιας εταιρείας τις πρώτες ηµέρες της θητείας του είχε φέρει ως παράδειγµα της στρέβλωσης µε τις προµήθειες της ∆ΕH τη συµµετοχή της σε διαγωνισµούς της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ.

 

Οι ανταγωνιστές της δηµόσιας εταιρείας γνωρίζουν εκ των προτέρων τα κοστολογικά στοιχεία (π.χ. κόστος προµήθειας φωτοβολταϊκών πάνελ ή εξοπλισµού αιολικού σταθµού), µε αποτέλεσµα να συµµετέχουν στις δηµοπρασίες της ΡΑΕ µε χαµηλότερες από τη ∆ΕH προσφορές. Ετσι, η δηµόσια εταιρεία χάνει έργα και συµµετοχή στον τοµέα των ΑΠΕ.

 

Γ. Χαντζηνικολάου: Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας 

«Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και να υποστηρίζει τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Θα εξακολουθούμε να χαράσσουμε καινοτόμους δρόμους με προοπτική να δημιουργούμε αξία και να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας» επισήμανε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γεώργιος Χαντζηνικολάου, κατά τον χαιρετισμό του στο έκτο πανελλήνιο συνέδριο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Μεταξύ άλλων, εστίασε στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Τράπεζα και οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής, την υποστήριξη των επενδύσεων των αγροτών, με έμφαση στην καινοτομία, που χρηματοδοτούνται και μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, την ομαλή είσοδο των νέων αγροτών, καθώς και την εκπαίδευση και την ενημέρωση των παραγωγών.

Στον στόχο του συνεδρίου για «την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και τη διαμόρφωση και εφαρμογή μίας μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία θα απαντά στις προκλήσεις της εποχής και στις ανάγκες του παραγωγικού κόσμου της χώρας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας» αναφέρθηκε ο Χριστόδουλος Αντωνιάδης, σύμβουλος εμπορικής και αγροτικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, πρόεδρος ΔΣ της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, κηρύσσοντας την επίσημη έναρξη των εργασιών του.

«Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και σχεδιάζει πολιτικές, με το βλέμμα πάντα στο μέλλον και ειδικότερα στην υπό διαμόρφωση Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027. Ανοίγουμε δρόμους και προοπτικές ανάπτυξης για τους αγρότες, τις Ομάδες Παραγωγών, τους Συνεταιρισμούς και τις συναφείς μορφές έκφρασης του κλάδου, καλύπτοντας άμεσα ζητήματα ρευστότητας και τις επενδυτικές τους ανάγκες με πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών, που προσαρμόζονται στις ανάγκες του αγρότη», επισήμανε ο Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, αναπληρωτής γενικός διευθυντής αγροτικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς.

Η «Καινοτομία για Βιώσιμη Αγροδιατροφή: Το Παρόν & το Μέλλον της ΚΑΠ», ήταν το αντικείμενο συζήτησης του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

 

25/10/19

 

ΥΠΕΝ: Ικανοποίηση στην Κομισιόν για απολιγνιτοποίηση και ιδιωτικοποίηση ΔΕΔΔΗΕ

Ικανοποίηση για δυο βασικούς άξονες της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης, την κατάργηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ εκφράζουν στις Βρυξέλες οι εκπρόσωποι της Κομισιόν, κατά τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας για την ελληνική οικονομία.

Το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ ως το 2028 εξήγγειλε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης για περιβαλλοντικούς (μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα) αλλά και οικονομικούς λόγους δεδομένου ότι οι εν λόγω μονάδες είναι ζημιογόνες για την επιχείρηση. Σχετική αναφορά έκανε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης από το βήμα ενεργειακού συνεδρίου, τονίζοντας ότι οι ζημιές της ΔΕΗ από τη λιγνιτική παραγωγή διαμορφώθηκαν πέρυσι στα 200 εκατ. ευρώ και εφέτος αναμένεται να αυξηθούν στα 300 εκατ. Ο υπουργός τόνισε ακόμη ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2009 με την οποία καταδικάστηκε η χώρα μας για το μονοπώλιο της ΔΕΗ στο λιγνίτη έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι διαγωνισμοί για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της επιχείρησης που διεξήχθησαν από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν άγονοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές οι εκπρόσωποι της Κομισιόν διατύπωσαν ερωτήματα για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της απολιγνιτοποίησης και τις λεπτομέρειες για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, το νομοσχέδιο της ΔΕΗ και την ισορροπία που θα διαμορφωθεί στην αγορά ενέργειας ανάμεσα στους βασικούς παίκτες.

Το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά από το 2020 ενώ το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για την εξαίρεση της ΔΕΗ από γραφειοκρατικές διαδικασίες (προμηθειών, προσλήψεων κλπ.) σε τομείς που είναι ανοιχτοί στον ανταγωνισμό θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Νέα πρόστιμα σε Γ. Κουτσολιούτσο και Folli-Follie

Στην επιβολή προστίμου ύψους €2.500.000 στον κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο και ύψους €500.000 στην εταιρεία Folli-Follie προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά τα βαρύτατα πρόστιμα που επέβαλε το περασμένο έτος και αρχές του 2019.

Ταυτόχρονα η Επιτροπή ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους €5.000.000 στον κ. Chiu Chuen Law, Διευθυντή και μέλος ΔΣ σε θυγατρικές εταιρίες της Folli-Follie.

Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 856η/24.10.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου ύψους €5.000.000 στον κ. Chiu Chuen Law, Διευθυντή και μέλος ΔΣ σε θυγατρικές εταιρίες της FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Ασία, για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως η χειραγώγηση αγοράς ορίζεται από το άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) του Κανονισμού, μέσω των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση 2016, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 12.04.2017.

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €2.500.000 στον κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως η χειραγώγηση αγοράς ορίζεται από το άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) του Κανονισμού αυτού, μέσω της από 06.05.2018 ανακοίνωσης του ίδιου που δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την επιβολή προστίμου ύψους €500.000 στην εταιρία FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπως η χειραγώγηση αγοράς ορίζεται από το άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) του Κανονισμού αυτού, μέσω των από 04.05.2018 και 10.5.2018 ανακοινώσεών της που δημοσιοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την επιβολή προστίμου ύψους €3.000 στην εταιρία TRIPLE A EXPERTS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., για παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1 περ. (στ) της απόφασης 1/808/07.02.2018 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω οργανωτικών ελλείψεων.

 

24/10/19

 

Νέο ιστορικό χαμηλό του 10ετούς ομόλογου, στο 1,23%

Σε νέο ιστορικό ρεκόρ, 1,23%, υποχώρησε σήμερα η απόδοση του 10ετούς ομόλογου.

   Το αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στη δευτερογενή αγορά εντάθηκε μετά τη συνέντευξη του προέδρου της ΕΚΤ, καθώς ο Μάριο Ντράγκι υπεραμύνθηκε των αρνητικών επιτοκίων, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι θα συνεχιστούν οι αγορές ομολόγων (πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης).

   Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 53 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 36 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα καταγράφηκε στο 10ετές ομόλογο με 21 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 1,26 έναντι 0,40% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,66% από 1,69% χθες.

   Στην αγορά συναλλάγματος, υποχωρεί σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται νωρίς το απόγευμα στα 1,1098 δολ. από το επίπεδο των 1,1123 δολ. που άνοιξε η αγορά.

   Στη διατραπεζική αγορά, τα επιτόκια στις περισσότερες περιόδους δεν σημείωσαν αξιόλογη μεταβολή. Έτσι, το επιτόκιο στη διάρκεια του ενός έτους κυμαινόταν στο -0,337%. Στο εξάμηνο διαμορφώθηκε στο -0,381%, στο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο -0,421% και, τέλος, στον μήνα το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο -0,476%.

   Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 1,1128 δολ.

 

“ΔΕΗ: Μεγάλες ζημίες από τις λιγνιτικές μονάδες”

 

Η ΔΕΗ έχασε πέρυσι 200 εκατομμύρια ευρώ από τις λιγνιτικές μονάδες και το 2019 η ζημιά αναμένεται να είναι μεγαλύτερη. Το κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων είχε δρομολογηθεί, όμως είχε υστερήσει η προετοιμασία για την μεταλιγνιτική περίοδο και "προσπαθούμε τώρα να καλύψουμε το κενό". Συγκεκριμένα, τις επισημάνσεις αυτές έκανε σήμερα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, μιλώντας στο συνέδριο με θέμα "Ανανεώσιμες Πηγές και Αποθήκευση Ενέργειας" που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Ο υφυπουργός χαρακτήρισε φιλόδοξο τον στόχο για πλήρη απολιγνιτοποίηση ως το 2028, είναι όμως αναγκαίος για περιβαλοντικούς και οικονομικούς λόγους.

 

 

Μυτιληναίος: Βελτίωση μεγεθών στο 9μηνο …. Στα 120εκ ευρώ τα κέρδη..

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της, στο εννεάμηνο του 2019 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) συνεχίζει να καταγράφει επιδόσεις αντίστοιχα υψηλές με αυτές του Α΄ εξαμήνου. Σε ενοποιημένη βάση: • O Κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.547,9 εκατ., έναντι €1.084,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 42,7%. • Τα Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €248,0 εκατ. έναντι €218,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 13,7%. • Τα Καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €120,6 εκατ. έναντι €117,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 2,5%. • Αντίστοιχα τα Κέρδη ανά Μετοχή ανήλθαν σε €0,844 έναντι €0,824 την αντίστοιχη περίοδο του 2018. • Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €449 εκατ.

 


Τομέας Μεταλλουργίας Ο Τομέας Μεταλλουργίας συνέχισε να καταγράφει ισχυρή επίδοση στο εννεάμηνο του 2019, παρά το αδύναμο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στις τιμές των εμπορευμάτων την τρέχουσα περίοδο, σε μεγάλο βαθμό λόγω των «εμπορικών πολέμων» που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παρά τις σημαντικές προκλήσεις, η MYTILINEOS πέτυχε υψηλή κερδοφορία και υψηλά λειτουργικά περιθώρια κέρδους, βασιζόμενη στο πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους και τη συνεπή και επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου. Στο εννεάμηνο του 2019, η μέση τιμή του αλουμινίου στο LME παρέμεινε σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα που παρατηρήθηκαν στο Α΄ εξάμηνο του 2019, με τη μέση τιμή του αλουμινίου στα $1.829/t, μειωμένη κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η πτώση των τιμών αλουμινίου αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις υψηλότερες τιμές premia των προϊόντων αλουμινίου που κατέγραψαν αύξηση κατά 5%. Από τον Ιούνιο του 2019, η MYTILINEOS, στο πλαίσιο του προγράμματος New Era 250, ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., επεκτείνοντας έτσι τις δραστηριότητές της και στην παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου (scrap recycling). Η εξαγορά αυξάνει τη συνολική ετήσια παραγωγή αλουμινίου κατά 37.000t / έτος σε 222.000t / έτος, ενώ ξεκινά και η νέα εγκατάσταση χύτευσης στις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος που αυξάνει τη δυναμικότητα του εργοστασίου με χρήση δευτερόχυτου αλουμινίου κατά 12.000t / έτος. Με αυτόν τον τρόπο, η MYTILINEOS μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, αυξάνοντας παράλληλα τη συνολική παραγωγή αλουμινίου. Ήδη, μέσω αυτής της εξαγοράς, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τόνο σε παραγωγή 234.000t / έτος, μειώνεται κατά 19%. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο χυτήριο και στην παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου, η συνολική παραγωγή προβλέπεται να αυξηθεί σε 250.000t / έτος μέχρι το 2022, ενώ η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τόνο προβλέπεται να μειωθεί κατά 25%. Αναφορικά με τις τιμές της αλουμίνας, ο δείκτης API συνέχισε να υποχωρεί σε χαμηλότερα επίπεδα μετά από την αυξημένη μεταβλητότητα που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του 2018, έτος το οποίο χαρακτηρίστηκε από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, που επηρέασαν τον μεγαλύτερο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου εκτός Κίνας και την περικοπή παραγωγής από το μεγαλύτερο εργοστάσιο αλουμίνας στον κόσμο. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς εξομάλυνσης της αγοράς εντός του 2019, η μέση τιμή του δείκτη API μειώθηκε κατά 27,7% σε $349/t σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η MYTILINEOS κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει διατηρήσει τη θέση της ανάμεσα στους πιο ανταγωνιστικούς παραγωγούς αλουμίνας και αλουμινίου παγκοσμίως, και βρίσκεται στο ανταγωνιστικότερο 25% της παγκόσμιας παραγωγής. Το νέο πρόγραμμα μείωσης του κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας που ξεκίνησε το τρίτο τρίμηνο (Κωδική Ονομασία: Ήφαιστος), επικεντρώνεται στη διατήρηση αυτής της θέσης. mytilineos.gr

 

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου Το πρώτο εννεάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Ο συνδυασμός χαμηλών τιμών φυσικού αεριού και υψηλών τιμών CO2 είχε ως αποτέλεσμα την σημαντικά αυξημένη παραγωγή των μονάδων Φ.Α. (κατά 26,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018). Η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές CO2, οδήγησαν σε άνοδο της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) η οποία κατά μέσο όρο διαμορφώθηκε στα €65,27/MWh, 14,6% υψηλότερη, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα ανωτέρω (αυξημένη ζήτηση & υψηλή τιμή CO2), σε συνδυασμό με την δυνατότητα προμήθειας Φ.Α. σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, μέσω της αγοράς φορτίων Υ.Φ.Α., και τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των μονάδων της Εταιρείας, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής τους στις 4,1 TWh (αύξηση 19,9% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2018). Η συνολική παραγωγή από θερμικές και ΑΠΕ μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 4,4 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10,9% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα συμπεριλαμβανομένων και των καθαρών εισαγωγών. Η MYTILINEOS, έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στην απευθείας προμήθεια LNG και Φ.Α. αγωγού με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών-προμηθευτών, συνεχίζει να δημιουργεί ευκαιρίες για προμήθεια Φ.Α. σε ανταγωνιστικούς όρους, επωφελούμενη ταυτόχρονα από τις τρέχουσες τάσεις χαμηλών τιμών στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου για τη MYTILINEOS ήταν σημαντικά χαμηλότερο από τη μέση τιμή της ελληνικής αγοράς. Η MYTILINEOS, εκμεταλλευόμενη το μεγάλο μέγεθος του χαρτοφυλακίου προμήθειας Φ.Α. λόγω των υψηλών ίδιων αναγκών, όπως επίσης και την πρόσβαση σε ανταγωνιστικές και διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας, έχει εισέλθει δυναμικά στην χονδρεμπορική αγορά (πωλήσεις σε τρίτους). Το μερίδιο της MYTILINEOS επί των συνολικών εισαγωγών Φ.Α. στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 35% το 2019, ενώ περίπου το 40% του χαρτοφυλακίου της προορίζεται για πωλήσεις σε τρίτους. Όσον αφορά τη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της εκπροσωπώντας πλέον 172.000 πελάτες ηλεκτρισμού και 10.750 πελάτες Φ.Α. έναντι 129.000 και 4.600 πελατών τον Δεκέμβριο του 2018. Στις 2 Οκτωβρίου σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ενεργειακό κέντρο του Αγ. Νικολάου, έγινε η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου για την κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) που θα έχει ισχύ 826MW με τον αεριοστρόβιλο H-Class της GE. Ο σταθμός θα συμβάλει αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη σε ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον μίγμα παραγωγής καυσίμων. Η ημερομηνία έναρξης mytilineos.gr λειτουργίας του σταθμού τοποθετείται στο τέλος του τέταρτου τρίμηνου του 2021. Το έργο εκτελείται από τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών με αξιοσημείωτες συνέργειες, όχι μόνο λόγω του μειωμένου κόστους της επένδυσης, αλλά και λόγω της ενίσχυσης των διαπιστευτηρίων του Τομέα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά την ικανότητά του να κατασκευάζει μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία που είναι διαθέσιμη στην αγορά. Στο εννεάμηνο του 2019, τέθηκαν σε λειτουργία δύο νέα Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 26,3 MW ανεβάζοντας πλέον το δυναμικό παραγωγής της Εταιρείας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών στα 203 MW, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται 2 επιπλέον Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 19,1 MW. Τέλος, την 1η Ιουλίου του 2019, η Εταιρεία έλαβε, με επιτυχία, μέρος στην ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ που προκήρυξε η ΡΑΕ για ένα επιπλέον Αιολικό Πάρκο ισχύος 44,0 MW.

 

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών Στο Εννεάμηνο του 2019, οι οικονομικές επιδόσεις του Τομέα διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ανάλογα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώθηκε σε €1,078 εκατ., εκ των οποίων τα €255 εκατ. αφορούσαν έργα EPC ηλιακής ενέργειας. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις επιδόσεις του Τομέα στο εννεάμηνο του 2019 είχαν τα εξής έργα: • «Μελέτη, Προμήθεια και κατασκευή (EPC) Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας ισχύος 250 MW» στην Γκάνα συμβατικού τιμήματος $369 εκατ. • «Προμήθεια, Σχεδιασμός και Κατασκευή Φωτοβολταΐκού Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού μέγιστης ισχύος 100 MWp» στην περιοχή Ζαμπούλ του Καζακστάν (ΜΚΑΤ) συμβατικού τιμήματος $92,5 εκατ. • Προμήθεια, Σχεδιασμός και Κατασκευή Φωτοβολταΐκού Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού μέγιστης ισχύος 300 MWp» στην περιοχή Cáceres της Ισπανίας (TALASOL) συμβατικού τιμήματος €192,5 εκατ. Η Εταιρεία συνεχίζει να εστιάζει στην έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων και στην ανάληψη νέων έργων και επενδύσεων σε στοχευμένες αγορές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Παράλληλα συνεχίζεται η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα έργων κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων, μέσω της θυγατρικής εταιρείας METKA EGN. Η συγκεκριμένη mytilineos.gr δραστηριότητα αναμένεται το 2019 να έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών του Τομέα, καθώς προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η εκτέλεση των συμβάσεων που αναλήφθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

 

OTE: Στο 1,531% οι ίδιες μετοχές…

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 23/10/2019, αγόρασε 11.400 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €13,3952 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €152.705,60, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. 

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 7.346.023 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,531% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

 

23/10/19

 

Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ: Εκταμίευση ομολογιακών δανείων, ύψους 49,7 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η σημαντική αναχρηματοδότηση, ύψους 38,05 εκατ. ευρώ και 11,65 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, για την εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ και τη θυγατρική της εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ, μέσω της σχετικής εκταμίευσης των κοινών ομολογιακών δανείων που είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο 2019, με διοργανώτρια τράπεζα την Alpha Bank.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμος, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, της ρευστότητας και της κερδοφορίας του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια της αναχρηματοδότησης ανέρχεται σε πέντε χρόνια, με ομολογιούχους δανειστές την Alpha Τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Eurobank Ergasias και την Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το επόμενο διάστημα, η ΕΛΓΕΚΑ και η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ θα συνεχίσουν το επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξής τους, στοχεύοντας στην ισχυροποίηση της εμπορικής θέσης τους και των οικονομικών μεγεθών τους, μέσω νέων συνεργασιών και παροχής βέλτιστων υπηρεσιών.

 

 

Aegean Airlines (ΑΡΑΙΓ): Με 1,32εκ μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της ΛΑΜΔΑ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προέβη στις 22 Οκτωβρίου 2019 σε αγορά 1.319.840 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 7,00 ευρώ και συνολική αξία 9.238.880,00 ευρώ.

 

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας.

 

 

OTE: Διαψεύδει deal συμμετοχής στην Ιντραλότ…

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

 

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), σε απάντηση της από 22-10-2019 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με αιτούμενη πληροφόρηση, ανακοινώνει τα εξής:

 

1)    Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρονται σε ενδεχόμενη εξαγορά ή συμμετοχή του ΟΤΕ ή οιασδήποτε θυγατρικής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot Α.Ε. ή και της Intrasoft Α.Ε., σημειώνουμε πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση, συζήτηση, ή απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

2)    Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί συνεργασίας των εταιρειών ΟΤΕ – Intralot στον τομέα παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου, σημειώνουμε πως ο Όμιλος ΟΤΕ προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στο πεδίο αυτό, και για το σκοπό αυτό η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. της 12/06/2018 ενέκρινε την  τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς τον εταιρικό σκοπό, γεγονός που ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εγκρίνει τη δημιουργία με την Intralot  μιας νέας εταιρείας, η οποία θα ελέγχεται πλειοψηφικά από τον Όμιλο ΟΤΕ και η οποία θα αιτηθεί άδεια διαδικτυακού στοιχηματισμού. Ωστόσο, η οριστική απόφαση για την δραστηριοποίηση αυτή θα εξαρτηθεί από την τελική μορφή του θεσμικού πλαισίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή. 

 

3)    Η Εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με το νόμο, άμεσα στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εάν και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις.

 

 

Ανακοίνωση πώλησης του ποσοστού συμμετοχής της INTRALOT στην Gamenet

 

Η INTRALOT γνωστοποιεί ότι η θυγατρική της Intralot Italian Investments B.V υπέγραψε με την ιταλική εταιρία «Gamma Bidco S.r.I.» (εταιρεία που συνεστήθη με κεφάλαια που διαχειρίζεται η Apollo Management IX, L.P.) συμφωνία πώλησης του ποσοστού συμμετοχής της στην Gamenet (6.000.000 μετοχές, ήτοι 20% του μετοχικού της κεφαλαίου), έναντι τιμήματος €75 εκατ. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και αρχές ανταγωνισμού.

 

22/10/19

 

Lavipharm: Η υπόθεση του Τ. Λαβίδα στις ΗΠΑ δεν συνδέεται κατά κανέναν τρόπο με την εταιρεία

Κατά κανέναν τρόπο δεν συνδέεται με την Lavipharm η υπόθεση που διερευνάται από τις Αρχές στις ΗΠΑ και στην οποία εμπλέκεται το όνομα του Τηλέμαχου Λαβίδα, μέλους του Δ.Σ. της, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, με αφορμή χθεσινά δημοσιεύματα.

Η Lavipharm σημειώνει ότι τον χειρισμό της υπόθεσης, για την οποία ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας έχει δηλώσει μη παραδοχή των κατηγοριών, έχουν αναλάβει οι δικηγόροι του στην Αμερική.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση δημοσίευμα του Bloomberg τόσο ο Τηλέμαχος Λαβίδας όσο και ο Γιώργος Νίκας εμφανίζονται ως ύποπτοι σε υπόθεση που αφορά παράνομη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικών με επενδυτικές κινήσεις στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης συνελήφθη στέλεχος της Goldman Sachs ως ύποπτο και αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερο με εγγύηση 250.000 δολαρίων, ενώ θα παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου. Ο Τηλέμαχος Λαβίδας οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου την Παρασκευή και κρίθηκε προφυλακιστέος χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση, ως ύποπτος φυγής, σύμφωνα με δικαστικές πηγές.

 

Quest: Τα όσα λέει η εταιρεία για την αγορά λευκών ειδών

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Κατόπιν  σχετικού  ερωτήματος  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς  (επιστολή  με  αριθμ.  3825/21.10.2019) και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και του επενδυτικού  κοινού, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»  και  το  διακριτικό  τίτλο  «Quest  Holdings»  που  εδρεύει  στο  Δήμο  Καλλιθέας,  Αργυρουπόλεως 2Α και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121763701000 (η «Εταιρεία») προβαίνει στην εξής  ανακοίνωση αναφορικά με πρόσφατο (στις 19‐10‐2019) δημοσίευμα της εφημερίδας «Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», με τίτλο «Στην αγορά λευκών συσκευών επιδιώκει να μπει η Quest». 

Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω δημοσίευμα εμπεριέχει πληροφορίες που ελέγχονται ως 

προς την ακρίβεια τους αναφορικά με τα ακολούθως αναφερόμενα:  «Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται ο όμιλος Quest να καταθέσει σχέδιο εξυγίανσης  της  εισαγωγικής  Γ.  Ε.  Δημητρίου Α.Ε.  Αν  το  σχέδιο  γίνει  αποδεκτό  από  τις  πιστώτριες  τράπεζες  της  εισαγωγικής  επιχείρησης  ηλεκτρικών  συσκευών,  τότε  ο  έλεγχος  της  τελευταίας θα περάσει στον όμιλο Quest, ο οποίος πλέον θα αποκτήσει δραστηριότητες  στην αγορά των ηλεκτρικών και λευκών συσκευών.  Στελέχη του ομίλου Quest αναφέρουν ότι, με τη συμφωνία απόκτησης του ελέγχου τη  Γ.Ε.  Δημητρίου,  πρώτιστος  στόχος  είναι  η  αγορά  των  κλιματιστικών,  στην  οποία  η  εισαγωγική  επιχείρηση  ηλεκτρικών  συσκευών  έχει  ικανοποιητική  παρουσία,  διαθέτοντας  γνωστές  μάρκες…  Στην  πράξη,  όμως,  εφόσον  το  σχέδιο  εξυγίανσης  προχωρήσει, θα φέρει τον όμιλο Quest στα περίπου 40 χρόνια ύπαρξης, για πρώτη φορά  στην αγορά των ηλεκτρικών / λευκών συσκευών…».  Ως προς το ανωτέρω δημοσίευμα, η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τόσο η ίδια όσο και όλες οι  εταιρείες  του  ομίλου  Quest  δεν  νομιμοποιούνται  και  δεν  επίκειται  να  καταθέσουν  σχέδιο εξυγίανσης της εισαγωγικής Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε..   Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι στο πλαίσιο εξεύρεσης νέων επενδύσεων και ανάπτυξης της  επιχειρηματικής της δραστηριότητας εξετάζει και τη δυνατότητα μετοχικής συμμετοχής   στον όμιλο εταιρειών Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει διερευνητικές  επαφές και έχει προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εξέταση  του ενδεχόμενου  επένδυσης στον όμιλο εταιρειών Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε., υπό την αίρεση εκπλήρωσης ρητά  απαριθμούμενων  (στην  από  Φεβρουαρίου  2019  εμπιστευτική  και  μη  δεσμευτική  επιστολή  της  και  στο  από  Μαΐου  2019  εμπιστευτικό  και  μη  δεσμευτικό  «Μνημόνιο  Συνεργασίας  και  Αμοιβαίας  Κατανόησης»)  αιρέσεων  και  προϋποθέσεων,  μεταξύ  των  οποίων  και  η  προηγούμενη  αναδιάρθρωση  των  υφιστάμενων  υποχρεώσεών    τους  .  Συνεπώς, αφενός δεν έχει συναφθεί οιαδήποτε οριστική συμφωνία, αφ΄ ετέρου για να  ξεκινήσει  οιαδήποτε  διαπραγμάτευση  για  την  κατάρτιση  συμφωνίας  απαιτείται  να  πληρωθούν οι αιρέσεις και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί ως ανωτέρω.  Περαιτέρω,  προς  διευκρίνιση  του  ως  άνω  δημοσιεύματος  της  εφημερίδας  «Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,  η  100%  θυγατρική  της  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «INFO  QUEST  TECHNOLOGIES  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», ως  εκ  της  δραστηριότητάς  της,  έχει υπογράψει με τις εταιρείες «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  «SSM  AΝΩΝΥΜΗ  EΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ»  του  ομίλου  Γ.  Ε.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε. συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας ορισμένου χρόνου και αντικειμένου  (εισαγωγή  και  εμπορία  ορισμένων  προϊόντων,  ιδίως  προϊόντων  «ΤΟΥΟΤΟΜΙ»  και  «Singer»).  Επίσης,  εταιρείες  του  ομίλου  Γ.  Ε.  Δημητρίου  είναι  ‐  στο  πλαίσιο  των  δραστηριοτήτων τους ‐ πελάτες της «INFO QUEST TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ». Η Εταιρεία θα προβεί σύμφωνα με το νόμο, αμελλητί, στις απαραίτητες ανακοινώσεις  του επενδυτικού κοινού, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί οιαδήποτε οριστική συμφωνία. 

Lamda Development: Ανακοίνωση της εταιρείας σχετικά με κ. Βασιλάκη και κ. Κυριακόπουλο….  

Η εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κανονισμού 596/2014, έκαστος όπως ισχύει, ότι την 21.10.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώθηκε για την παραίτηση των κ.κ. Ευτύχιου Βασιλάκη και  Οδυσσέα Κυριακόπουλου από τη θέση τους ως μελών  στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. Στην ίδια απόφαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκαν την ανακοίνωση κατά την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της παύσης της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης, α) για τον κ. Βασιλάκη, 1.319.840 ιδίων μετοχών στην εταιρεία με την επωνυμία «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία», στην οποία ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης είναι εκτελεστικό μέλος και Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικός μέτοχος (με ποσοστό συμμετοχής 36,68%), ενώ κατέχει και καίρια διοικητική θέση και β) για τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, 546.167 ιδίων μετοχών στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΥΜΗΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», λόγω δηλωθείσας μετοχικής σχέσης του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό, όπως ο νόμος ορίζει, για τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης το συντομότερο δυνατόν.

 

Folli – Follie: Ματαιώθηκε η συζήτηση για την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση...

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 10.10.2019 ανακοίνωσής της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η συζήτηση της αίτησης των δύο (2) ομολογιούχων πιστωτών με αίτημα την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση ματαιώθηκε κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 16ης Οκτωβρίου 2019. Οι αιτούντες επανέφεραν με κλήση τους την εν λόγω αίτηση προς συζήτηση στην δικάσιμο της 6ης Νοεμβρίου 2019.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

 
 

Σε αναμονή για διάθεση μετοχών των ΕΛΠΕ

Υψηλότερη τιμή της μετοχής περιμένει η κυβέρνηση για να δώσει το πράσινο φως να προχωρήσει η διάθεση μέρους του 35% που κατέχει στα ΕΛΠΕ μέσω του Χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Goldman Sachs που είναι ο σύμβουλος ιδιωτικοποίησης μαζί με την Εθνική Τράπεζα εκτιμά ότι η μετοχή των ΕΛΠΕ στο Χ.Α. μπορεί να φτάσει τα 9 ευρώ, γεγονός που θα δώσει υψηλότερα έσοδα στο Δημόσιο και θα επιτρέψει τη διατήρηση ενός υψηλότερου ποσοστού υπό τον έλεγχό του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Καθημερινής, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως ο πραγματικός λόγος είναι ότι η κυβέρνηση πιέζεται από τη ρητορική της αντιπολίτευσης περί ξεπουλήματος, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε συμφωνήσει και προωθούσε πώληση με πολύ χαμηλότερο τίμημα, καθώς όπως προκύπτει με βάση την τότε αποτίμηση, η τιμή της μετοχής θα ήταν κάτω από τα 7 ευρώ.

Η κυβέρνηση θα ήθελε να αποφύγει επίσης και μια κριτική ότι «τα δίνει όλα στον Λάτση», μετά και τις εξελίξεις στο Ελληνικό. Στην πλευρά του ομίλου Λάτση επικρατεί αμηχανία, αλλά αποφεύγει να κάνει οποιαδήποτε σχόλιο παραπέμποντας στον άλλο μέτοχο, δηλαδή κυβέρνηση και Δημόσιο. Η έκδοση του ομολόγου, πάντως, των ΕΛΠΕ έδειξε πως υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από επενδυτές για την εταιρεία, που σημαίνει ότι η συγκυρία είναι θετική.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση θα πρέπει να οριστικοποιήσει τη θέση της και να συμφωνήσει με τους θεσμούς πριν από την αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος τον Δεκέμβριο, αφού η αποκρατικοποίηση των ΕΛΠΕ από την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση συμφώνησε ότι θα προέλθουν έσοδα τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ, είναι ένα από τα προαπαιτούμενα.

Πρόθεση του Δημοσίου είναι να διαθέσει μέσω του Χρηματιστηρίου ένα ποσοστό της τάξεως του 15%-20%. Η επιλογή του Χρηματιστηρίου ελήφθη μετά την απόφαση του Ομίλου Λάτση να μη διαθέσει το ποσοστό του προς πώληση.  Οι σύμβουλοι ιδιωτικοποίησης διερεύνησαν έπειτα από αυτό τις πιθανότητες να βρεθεί αγοραστής για το σύνολο του 35% του ποσοστού του Δημοσίου, διαπιστώθηκε όμως ότι κανείς δεν ήταν πρόθυμος να διαθέσει τεράστια ποσά για να είναι απλώς μέτοχος μειοψηφίας.

 

21/10/19

 

Ο οίκος αξιολόγησης Scope αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας σε ΒΒ από ΒΒ-

Ο γερμανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας σε ΒΒ από ΒΒ-, διατηρώντας θετική την προοπτική του. Η συνέχεια των μεταρρυθμίσεων και η βελτίωση της βιωσιμότητας του μεσοπρόθεσμου δημόσιου χρέους ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στην αναβάθμιση, ενώ ο οίκος σημειώνει ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών και η αδύναμη μακροπρόθεσμη μακροοικονομική βιωσιμότητα αποτελούν περιορισμούς.

Σύμφωνα με τον οίκο, η αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα στηρίζεται στους εξής δύο παράγοντες:

Πρώτον, στη βελτίωση της βιωσιμότητας του μεσοπρόθεσμου δημόσιου χρέους, η οποία στηρίζεται από ένα ιστορικό διατηρήσιμης δημοσιονομικής πειθαρχίας, ένα σημαντικό ταμειακό απόθεμα ασφαλείας και ένα πιο ισχυρό προφίλ χρέους ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης χρέους της Ελλάδας, το οποίο έχει ωφεληθεί επίσης από μέτρα ελάφρυνσης του χρέους εκ μέρους των πολυμερών δανειστών της και από πιο ευνοϊκά επιτόκια.

Δεύτερον, στη βελτιωμένη πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα και τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, μετά τον σχηματισμό μονοκομματικής αυτοδύναμης κυβέρνησης μετά τις εκλογές του Ιουλίου 2019. «Η νέα κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έχει θέσει ως προτεραιότητα μία σειρά διαρθρωτικών και φιλικών προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση σημαντικών διαρθρωτικών οικονομικών στενοτήτων και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Η επιβεβαίωση της θετικής προοπτικής του αξιόχρεου αντανακλά την προσδοκία του οίκου:

Πρώτον, μίας επιτάχυνσης στη μείωση του πολύ υψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) των ελληνικών τραπεζών, που θα ενισχύσει την ικανότητά τους να χρηματοδοτούν επενδύσεις και να στηρίζουν την πραγματική οικονομία

Δεύτερον, μίας ενίσχυσης της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής με τη συνέχιση της εφαρμογής φιλικών στις επιχειρήσεις διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Τρίτον, της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν συμφωνηθεί με τους επίσημους δανειστές, δεδομένης της δέσμευσης της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Τέταρτον, της πολιτικής σταθερότητας στα επόμενα χρόνια, δεδομένης της σταθερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της νέας ελληνικής κυβέρνησης, μειώνοντας τον κίνδυνο αναστροφών των πολιτικών στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εποπτείας από τους πολυμερείς πιστωτές, οι περιοδικές αξιολογήσεις των οποίων παραμένουν προϋπόθεση για την ενεργοποίηση μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους.

«Κάθε ένα από τους παράγοντες αυτούς, ή ένας συνδυασμός τους, θα μπορούσε, κατά την άποψη του Scope, να βελτιώσει σημαντικά τη μακροπρόθεσμη μακροοικονομική βιωσιμότητα και την πρόσβαση της πραγματικής οικονομίας στην αναγκαία ρευστότητα, αυξάνοντας έτσι την καταναλωτική και επιχειρηματική εμπιστοσύνη και ενισχύοντας τη δυνατότητα των Ελλήνων δανειοληπτών να αντιμετωπίζουν τα χρέη τους», σημειώνει ο οίκος.

 

MLS: Αγορά ιδίων ομολόγων

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η εταιρεία με την επωνυμία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Δ.Σ της εταιρείας  αποφάσισε στις 18/10/2019  την αγορά ιδίων ομολόγων που εκδόθηκαν δυνάμει των από 11/07/2016, 31/08/2017 και 25/07/2019  Κοινών Ομολογιακών Δανείων και διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 και έως του ποσού 1.670.000 ευρώ  με σκοπό την οριστική μείωση των υποχρεώσεών της. Κατόπιν της αγοράς, η εταιρεία θα προβεί άμεσα στην ακύρωση των αποκτώμενων ομολογιών

 

 

Δύο ψηλά εμπόδια για την πώληση της ΔΕΠΑ

 

Στρωμένος με νάρκες είναι ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Η ρήτρα take or pay στη σύμβαση προμήθειας με τη ρωσική Gazprom και η πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε καταχρηστικό τον τρόπο υπολογισμού που τιμολογεί το φυσικό αέριο, περιορίζοντας έτσι το χρέος της ΕLFE –η οποία είχε προσφύγει– κατά 60 εκατ. ευρώ, αναδεικνύονται σε μείζονα προβλήματα για την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας αλλά και για την πορεία του νέου εγχειρήματος ιδιωτικοποίησης.

 

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, η απόφαση του Πρωτοδικείου μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για αντίστοιχες κινήσεις και από άλλους πελάτες της ΔΕΠΑ, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεών τους σε ό,τι αφορά τη φόρμουλα τιμολόγησης του φυσικού αερίου, ανατρέποντας πλήρως τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας. Επιπροσθέτως, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα λειτουργήσει αποθαρρυντικά για τους επενδυτές ενόψει της ιδιωτικοποίησης. Η διοίκηση της ΔΕΠΑ αναμένεται να προσφύγει στο Εφετείο κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου, επιδιώκοντας μάλιστα επίσπευση κατά το δυνατόν της εκδίκασής της, ώστε η υπόθεση να έχει ξεκαθαρίσει τουλάχιστον μέχρι την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών στους επικείμενους παράλληλους διαγωνισμούς για την πώληση του 100% του ποσοστού που κατέχει το Δημόσιο στην Εμπορία και στις Υποδομές, δηλαδή ποσοστό 65% του συνόλου της ΔΕΠΑ.

 

Ακόμη πιο σημαντικό θέμα για την πορεία της ΔΕΠΑ είναι οι ρήτρες take or pay (πληρώνεις ακόμη και αν δεν απορροφήσεις τις προβλεπόμενες ποσότητες αερίου) που περιλαμβάνoνται στην τελευταία αναθεωρημένη σύμβαση που υπέγραψε το 2014 με την Gazprom. H σημαντική μείωση του μεριδίου της ΔΕΠΑ κάτω από το 50% το 2019 και η συνεχώς μειούμενη τάση του λόγω της έντασης του ανταγωνισμού και της αδυναμίας των προηγούμενων διοικήσεων να προβλέψουν εγκαίρως το νέο περιβάλλον που άρχισε να διαμορφώνεται από το 2016 και μετά, θέτουν σε εφαρμογή τη ρήτρα του take or pay για τις συμβολαιοποιημένες ποσότητες του 2019. Η ΔΕΠΑ δεν κατάφερε να απορροφήσει γύρω στα 200 εκατ. κ.μ. αερίου (περί τα 2 εκατ. μεγαβατώρες) και θα πρέπει να προπληρώσει στην Gazprom περί τα 30 εκατ. ευρώ. Το πρόβλημα ωστόσο δεν αφορά μόνο το 2019 αλλά τα έτη μέχρι και το 2026 που λήγει η σύμβαση με τη ρωσική εταιρεία, γι’ αυτό και η νέα διοίκηση της ΔΕΠΑ του κ. Κωνσταντίνου Ξιφαρά βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Αγ. Πετρούπολη, προκειμένου να επαναδιαπραγματευθεί με την Gazprom τις ρήτρες take or pay αλλά και την τιμή προμήθειας του αερίου. Στο θέμα της τιμής φαίνεται ότι υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης στη βάση μιας συγκριτικής ανάλυσης τιμολόγησης άλλων πελατών της Gazprom, και η ρωσική εταιρεία φέρεται να έχει αποδεχθεί να μπει στη φόρμουλα τιμολόγησης κατά ένα ποσοστό και η τιμή του αερίου που διαμορφώνεται στα ευρωπαϊκά hub. Aντιθέτως, στο θέμα των take or pay η ρωσική πλευρά είναι όχι μόνο αρνητική αλλά και σοβαρά ενοχλημένη από τη στρατηγική που ακολούθησε η ΔΕΠΑ στο θέμα του LNG. Η ΔΕΠΑ φέρεται να έχει χάσει στο θέμα των  take or pay τη διαπραγματευτική της ισχύ, δεδομένου ότι οι προηγούμενες διοικήσεις προχώρησαν σε αυξημένες εισαγωγές LNG, οι οποίες εάν δεν είχαν γίνει δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή πρόβλημα με την απορρόφηση των συμβολαιοποιημένων ρωσικών ποσοτήτων.

 

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης αναμένεται μέσα στην εβδομάδα η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Ο νέος νόμος θα προβλέπει δύο παράλληλους διαγωνισμούς για το 100% που κατέχει το Δημόσιο στην Εμπορία και στις Υποδομές. Θα αποτυπώνει επίσης πρόβλεψη για την υποχρέωση του επενδυτή που θα αναδειχθεί, και στην περίπτωση που αυτός δεν είναι τα ΕΛΠΕ, να εξαγοράσει και το ποσοστό των ΕΛΠΕ σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν που θα δώσει για το 65% του Δημοσίου. Οσον αφορά, τέλος, τις διεθνείς δραστηριότητες, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται, είναι η μεταφορά τους σε ανεξάρτητη εταιρεία του Δημοσίου.

 

Πηγή: Καθημερινή

 

20/10/19

 

 

Μήνυμα «ρεαλιστικής αισιοδοξίας» για τη πορεία της ελληνικής οικονομίας εξέπεμψε ο Χρ. Σταϊκούρας στην Ετήσια Σύνοδο του ΔΝΤ

 

Μήνυμα «ρεαλιστικής αισιοδοξίας» εξέπεμψε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά τη διάρκεια των επαφών που είχε στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον. 

 

Στις συναντήσεις με εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, ομολόγους του, επικεφαλής των θεσμών αλλά και ηγετικά στελέχη του Ταμείου,  ο Έλληνας υπουργός παρουσίασε τους στόχους που έχουν ήδη υλοποιηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο της νέας κυβέρνησης, τονίζοντας την θετική ανταπόκριση που έχουν λάβει από τις αγορές και τους θεσμούς. Επιπλέον, εστίασε στους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί ο οδικός χάρτης για την οικονομική πορεία της χώρας. 

«Πάνω σε αυτούς τους άξονες θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα έτσι ώστε μέχρι το Γιούρογκρουπ στις αρχές Δεκεμβρίου να έχουμε μια επιτυχή κατάληξη της τέταρτης αξιολόγησης» τόνισε χαρακτηριστικά.

Εκτιμώντας ότι το μήνυμα του βρήκε «εξαιρετική ανταπόκριση» στην Ουάσιγκτον, ο Έλληνας υπουργός σημείωσε πως το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις σε βασικούς πυλώνες της οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι ο δημοσιονομικός τομέας, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας και η διαχείριση του δημόσιου χρέους. Όπως εξήγησε, στόχος είναι όχι μόνο να τονωθεί η ανάπτυξη, αλλά και να διασφαλιστεί ότι αυτό θα γίνει με κοινωνικό πρόσημο.

«Η εικόνα ήταν εξαιρετική. Αυτή αποτυπώνεται άλλωστε και στις αγορές. Η χώρα βγήκε και δανείστηκε με εξαιρετικά χαμηλό κόστος και συνεχίζει να δανείζεται με εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα είναι στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Υπάρχουν, λοιπόν, στοιχεία ρεαλιστικής αισιοδοξίας», ανέφερε.

Οι Πρωτοβουλίες των Επόμενων Τριών Μηνών 

Ο Χρήστος Σταϊκούρας εστίασε αρχικά στο γεγονός ότι έχει επιτευχθεί συναίνεση με τους θεσμούς για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων παρά το γεγονός ότι κυβερνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μειώσεις φόρων. 

«Είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι με τα σημερινά δεδομένα έχουμε με τους θεσμούς μια καταρχήν συμφωνία για το ποιες είναι οι εκτιμήσεις και των δύο πλευρών για το 2019 και το 2020», σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών. 

Συνεχίζοντας, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι η νομοθέτηση αλλά και η ταχεία υλοποίηση του προγράμματος  «Ηρακλής» αποτελεί βασική προτεραιότητα με στόχο να αντιμετωπιστεί με συστηματικό τρόπο το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Αναφερόμενος στους άλλους βραχυπρόθεσμους στόχους, ο Έλληνας υπουργός σημείωσε ότι:

-    «Ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με τις διαθρωτικές αλλαγές που ουσιαστικά εμπεριέχονται στον επενδυτικό νόμο που συζητάμε αυτές τις μέρες στο ελληνικό κοινοβούλιο».
-    «Ο τέταρτος άξονας έχει να κάνει με μια ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος στη χώρα, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές διαθρωτικές αλλαγές που θα δημιουργήσουν υψηλότερη και σταθερότερη οικονομική ανάπτυξη».
-    «Ο πέμπτος άξονας έχει να κάνει με το να κλείσουμε εκκρεμότητες που έχει αφήσει η κυβέρνηση από την τρίτη αξιολόγηση σε πολλά διαφορετικά πεδία και μέτωπα». 
-    «Και ένας επιπλέον άξονας, είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποπληρωμής εμπροσθοβαρώς ενός σημαντικού τμήματος του δανείου που έχουμε πάρει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που είναι και το ακριβότερο».

Δεν Υπάρχει Θέμα για Συντάξεις και Αφορολόγητο


Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πολ Τόμσεν και την νέα παρότρυνση για μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και το αφορολόγητο, Έλληνας αξιωματούχος τόνισε πως για την ελληνική πλευρά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στο τραπέζι. Μάλιστα σημείωσε ότι ούτε οι θεσμοί θέτουν πλέον το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ για το ΔΝΤ παρατήρησε ότι παρόλο που δεν μπορεί να κάνει «οβιδιακές μεταμορφώσεις» έχει αρχίσει να εγκαταλείπει σταδιακά αυτή τη θέση.

Πως Βλέπει η Ελληνική Πλευρά τις Εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την Ανάπτυξη

Στον απόηχο των χαμηλών εκτιμήσεων του ΔΝΤ για την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο αξιωματούχος σχολίασε ότι η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει για επεκτατικά μέτρα με τους θεσμούς, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση του Ταμείου. 
«Με δεδομένο ότι το ΔΝΤ έχει πάντα χαμηλότερες εκτιμήσεις για την ανάπτυξη από τις προβλέψεις της Ελλάδας και των θεσμών, το γεγονός ότι για το 2020 προβλέπει μεγαλύτερη ανάπτυξη από το 2019, για εμένα είναι αρκετό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα του υπουργού Οικονομικών στην Ουάσιγκτον 

Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε με τη νέα Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και με την επόμενη Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Επιπλέον πραγματοποίησε συνάντηση με το υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδιο για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, κ. Keith Krach.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του υπουργού περιλάμβανε συναντήσεις με επενδυτικούς και τραπεζικούς ομίλους, καθώς και με οίκους αξιολόγησης, όπως μεταξύ άλλων, η BlackRock, η Deutsche Bank, η BNP Paribas, η Credit Suisse, η J.P. Morgan, η HSBC, η Citibank, η Nomura Bank, η Moody’s και η DBRS, ενώ πραγματοποίησε ομιλία και σε εκδήλωση της Bank of America Merrill Lynch.

Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών συμμετείχε στις εργασίες της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις, όπου πλέον η Ελλάδα συμμετέχει ως τακτικό μέλος. Υπενθυμίζεται ότι στόχος της Συμμαχίας είναι η προώθηση ισχυρών συλλογικών δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και των επιπτώσεών της. 

 
 

19/10/19

 

ΤΕΝΕΡΓ: Στο 2,6% η απόδοση ….. 4,56φορές η υπέρ-κάλυψη ….

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank Α.Ε. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 18.10.2019, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3401/2005, όπως ισχύει, το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 150.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €150 εκατ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €684 εκατ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,6%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,6% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 97.500 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 52.500 Ομολογίες (35% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

 

18/10/19

 

 

Φωτοβολταϊκό πάρκο 2 MW από την ΕΥΔΑΠ στις Αχαρνές

 

Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 2MW κατασκευάστηκε και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στις Αχαρνές, από τις οποίες τροφοδοτείται με νερό το 60% των περιοχών του Λεκανοπεδίου και ειδικά οι περιοχές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο.

 

   Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εντάσσεται στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης της εταιρείας, που προβλέπει συστηματική στροφή σε πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον, αποσκοπώντας στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της χώρας, προκειμένου να υπηρετηθούν οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί στόχοι για το 2030.

 

   Το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή του έναρξη, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα με την κατασκευή νέων φωτοβολταϊκών σταθμών και σε άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ο νέος σταθμός που αποτελεί επένδυση συνολικής δαπάνης 1,6 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια και ολοκληρώθηκε εγκαίρως μέσα σε ενάμιση μήνα. 

 

   Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, μετά την επίσκεψή του στον νέο φωτοβολταϊκό σταθμό, δήλωσε: «το κύριο μέλημά μας στην ΕΥΔΑΠ δεν είναι μόνο το καθαρό νερό, αλλά και η στροφή της εταιρείας μας σε καθαρές πηγές ενέργειας, ώστε να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον για όλους μας».

 

Συμφωνία Lamda Development και Εθνικής για το The Mall Athens

Με τη συμφωνία της Lamda Development να καταβάλει στην Εθνική Τράπεζα περίπου 11 εκατ. ευρώ για την αγορά δύο οικοπέδων της τράπεζας κοντά στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens και την έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, κλείνει, εκτός απροόπτου, η υπόθεση της νομιμοποίησης του πρώτου εμπορικού κέντρου της χώρας. Το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρωθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Το The Mall Athens υλοποιήθηκε με βάση τον νόμο 3207/03, για τον οποίο έπειτα από περίπου 10 χρόνια το 2013 το ΣτΕ εξέδωσε τελεσίδικη απόφαση (υπ. αριθμόν 376/2014), με την οποία έκρινε παράνομη την ανέγερση του εμπορικού κέντρου, μαζί με παρακείμενο κτήριο γραφείων και ακύρωσε την οικοδομική τους άδεια, λόγω έλλειψης περιβαλλοντικής μελέτης.

Στη συνέχεια με απόφαση της τότε κυβέρνησης (Ιούνιος 2014) το The Mall Athens εντάσσεται στις «fast track» επενδύσεις, του νόμου 3894/2010 περί «επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων» και δρομολογήθηκε η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ).

Τα δύο οικόπεδα της Εθνικής που θα έρθουν στην ιδιοκτησία της Lamda και σήμερα χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση αυτοκινήτων του Δήμου Αμαρουσίου, θα μετατραπούν σε ελεύθερους για το κοινό χώρους.

 

PASAL: Συμφωνία με την STERNER STENHUS

Η PASAL Development Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύναψε συμφωνία με την STERNER STENHUS GREECE AB (με έδρα στην Kungens Kurva της Σουηδίας) (ο «Επενδυτής») η οποία προβλέπει ότι ο Επενδυτής θα προβεί σε κεφαλαιακή ενίσχυσή της Εταιρείας ύψους €10.000.000 μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνοντας μετοχές της Εταιρείας που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα διαμορφωθεί κατόπιν της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα με την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η Εταιρεία θα εξασφαλίσει μέσω δανεισμού, είτε από τον Επενδυτή είτε από πιστωτικό ίδρυμα, πρόσθετα κεφάλαια ύψους €13.000.000. Η συμφωνία προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει €22.000.000 από τα κεφάλαια αυτά προκειμένου να προβεί σε ολοσχερή εξόφληση των οφειλών της προς την Alpha Bank Α.Ε.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της διεξαγωγής από τον Επενδυτή νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου στην Εταιρεία, διάρκειας περίπου ενός μήνα, με ικανοποιητικά για τον Επενδυτή αποτελέσματα και της εκ μέρος της Εταιρείας τήρησης των υποχρεώσεών της από την από 29.03.2018 συμφωνία εξυγίανσης, που έχει επικυρωθεί με την υπ' αριθμ. 712/29.08.2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εφόσον οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις συντρέξουν, η παραπάνω συναλλαγή θα λάβει χώρα έως το τέλος Φεβρουαρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης έως 60 ημέρες, και η Εταιρεία θα προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων εταιρικών αποφάσεων και, εν γένει, σε όλες τις διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της.

Με την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας από τον Επενδυτή θα επιτευχθεί η χρηματοοικονομική εξυγίανση της Εταιρείας και θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξή της. Σημειώνεται ότι η PASAL και σήμερα δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εργαζόμενους, ενώ μετά και την επικείμενη πώληση θυγατρικής εταιρείας (ιδιοκτήτριας του εμπορικού AthensHeart) ο τραπεζικός της δανεισμός θα μειωθεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Η Διοίκηση της PASAL, με την οργάνωση και την εμπειρία της και με την υποστήριξη της STERNER STENHUS θα είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που παρουσιάζονται στον κλάδο του εγχώριου real estate.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με επόμενες ανακοινώσεις της για την εξέλιξη της παραπάνω συναλλαγής .

 

17/10/19

 

Βιοχάλκο: Έγκριση σύστασης της Noval Property ως ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ)

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της: Η Viohalco ανακοινώνει ότι την 15η Οκτωβρίου 2019 εγκρίθηκε η σύσταση της Noval Property, ως ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ). Η Noval Property συστάθηκε μέσω της συγχώνευσης της Noval AE και της Βετ ΑΕ, με παράλληλη και ταυτόχρονη εισφορά ακινήτων εις είδος από έτερες συνδεδεμένες των συγχωνευόμενων εταιριών εταιρίες. Η Noval Property διαθέτει χαρτοφυλάκιο 41 ακινήτων, κυρίως στην Ελλάδα και δευτερευόντως στη Βουλγαρία, που περιλαμβάνουν εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία κλπ. συνολικής επιφάνειας άνω των 400.000 τ.μ. Σχετικά με τη Viohalco Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες κορυφαίες εταιρίες μεταποίησης μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών (VIO) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (BIO). Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα και είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για τη δημιουργία μιας δυναμικής παγκόσμιας βάσης πελατών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία, Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco έχουν, συγκεντρωτικά, ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 4,4 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό κλάδο τεχνολογίας καθώς και έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και δραστηριότητες ανακύκλωσης και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγουν επιπλέον έσοδα μέσω της εμπορικής αξιοποίησής τους.

 

Moody's και DBRS λένε ΟΚ για το σχέδιο «Ηρακλής»

Πιστωτικά θετικό γεγονός (credit positive) για τις ελληνικές τράπεζες θεωρεί ο οίκος Moody's το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχήμα προστασίας ενεργητικού (APS), γνωστό και ως «Ηρακλής», με το οποίο θα αντιμετωπιστεί το φλέγον ζήτημα των κόκκινων δανείων. Ψήφο εμπιστοσύνης δίνει και ο οίκος DBRS, που σχολιάζει πως ο «Ηρακλής» είναι έτοιμος να «σηκώσει» την Ελλάδα. 

Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, ο Moody's  αναφέρει ότι το σχήμα θα βοηθήσει στη μείωση του μεγάλου αποθέματος των κόκκινων δανείων και κατά συνέπεια στην βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών. Αυτό με τη σειρά του θα ενισχύσει σταδιακά τη δανειοδοτική τους ικανότητα και τελικά την κερδοφορία τους, εξηγεί. Ωστόσο σημειώνει πως θα υπάρξει κάποια επίπτωση στα επίπεδα των κεφαλαίων τους την περίοδο 2020-21. 

«Η έγκριση του APS είναι πιστωτικά θετική για τις ελληνικές τράπεζες, γιατί προσφέρει ένα πρόσθετο εργαλεί για τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, επιταχύνοντας τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μέσω τιτλοποιήσεων» αναφέρεται στο σημείωμα του οίκου, που σπεύδει να σχολιάσει πως το ποσοστό των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο μεταξύ των χωρών, που αξιολογεί. 

Ο οίκος υπενθυμίζει τον τρόπο λειτουργίας του σχήματος, που χτίστηκε στα ιταλικά πρότυπα και εκτιμά ότι οι τράπεζες θα απαλλαγούν από κόκκινα δάνεια αξίας 30 δισ. ευρώ. 

Ο DBRS από την πλευρά του σχολιάζει πως το σχήμα «δεν θα μεταμορφώσει άμεσα την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας», αλλά πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα, που θα ενδυναμώσει τον τραπεζικό τομέα της χώρας, ώστε και αυτός με τη σειρά του να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη. 

Όπως εξηγούν οι αναλυτές του η κυβέρνηση παρεμβαίνει, όπως συνέβη και με το ιταλικό GACS, ως ιδιώτης επενδυτής και για αυτό δεν πρόκειται για κρατική ενίσχυση. Ωστόσο το ρίσκο για το ελληνικό δημόσιο είναι πολύ χαμηλό. Ο DBRS πιστεύει μάλιστα ότι το σχήμα αυτό θα ακολουθηθεί και σε άλλες χώρες, που έχουν ανάγκη από εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών, αν και υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτή της Πορτογαλίας, όπου έλαβαν χώρα εκτεταμένες τιτλοποιήσεις χωρίς κρατική εγγύηση. «Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως ο ηράκλειος άθλος της μείωσης των ευρωπαϊκών κόκκινων δανείων θα περιλαμβάνει στο προσεχές μέλλον τη χρήση τιτλοποιήσεων» καταλήγει.

 

Πώς θα «τρέξει» η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ

Με γρήγορους ρυθμούς θέλει να δρομολογήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, έπειτα από την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στα τέλη του τρέχοντος μήνα. Ενδεικτικό είναι πως, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη φάση των διαδικασιών για την πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΔΕΠΑ Δικτύων, που θα διεξαχθούν παράλληλα, προγραμματίζεται να ξεκινήσει ήδη από τον Νοέμβριο, πριν δηλαδή ολοκληρωθεί η υπαγωγή στις δύο παραπάνω ανεξάρτητες εταιρικές οντότητες των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε εμπορία και υποδομές.

 

Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, έτσι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το γεγονός ότι το νομοσχέδιο θα προβλέπει ποια ακριβώς asset θα «περάσουν» στις δύο εταιρείες, θα δώσει τη δυνατότητα ώστε ήδη από τον Νοέμβριο να «τρέξει» το πρώτο στάδιο των διαγωνισμών για την πώλησή τους, με την προετοιμασία των data room και τη δημοσίευση των διεθνών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Έτσι, μέσω των data room, οι υποψήφιοι επενδυτές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑ σε εμπορία και δίκτυα αντίστοιχα, θα αποκτήσουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, πριν τελειώσει η διαδικασία της απόσχισης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠΕΝ, οι επενδυτές θα χρειαστούν ένα χρονικό διάστημα 4-5 μηνών ώστε να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για τις εταιρείες. Έτσι, το υπουργείο προβλέπει πως οι δεσμευτικές προσφορές στους δύο διαγωνισμούς θα υποβληθούν τον προσεχή Μάρτιο με Απρίλιο.

Τα ποσοστά

Σύμφωνα με όλες τις συγκλίνουσες ενδείξεις και για τις δύο εταιρείες το ΥΠΕΝ προσανατολίζεται να εκχωρήσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο στην υφιστάμενη ΔΕΠΑ, δηλαδή το 65%. Το υπόλοιπο 35% ανήκει στα Ελληνικά Πετρέλαια,  κάτι που σημαίνει πως ο Όμιλος θα κατέχει το αντίστοιχο ποσοστό στη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τη ΔΕΠΑ Δικτύων, μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό της υφιστάμενης επιχείρησης.

Όπως είναι γνωστό τα Ελληνικά Πετρέλαια έχουν δηλώσει δημόσια πως ενδιαφέρονται να εμπλακούν πολύ πιο ενεργά στην εμπορία φυσικού αερίου, μέσω όμως ενός επιχειρηματικού σχήματος στο οποίο θα κατέχουν την πλειοψηφία. Έτσι, όσον αφορά ειδικά τον διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, πρόκειται να υιοθετηθεί μία «φόρμουλα» που θα διασφαλίζει ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια είτε θα αποκτήσουν το σύνολο των μετοχών της εταιρείας είτε θα αποχωρήσουν από αυτήν. Γι’ αυτό τον σκοπό στον διαγωνισμό θα υπάρχει όρος που θα δεσμεύει τα ΕΛΠΕ να παραχωρήσουν το ποσοστό τους (35%) στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, στην περίπτωση που δεν πλειοδοτήσουν για την απόκτηση του 65% που κατέχει το Δημόσιο.

Στην πράξη αυτό σημαίνει πως τα ΕΛΠΕ θα μπορούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τις υπόλοιπες μετοχές της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δηλαδή το 65% του Δημοσίου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι επενδυτές για το 100% της εταιρείας. Όλες οι προσφορές θα συγκριθούν με βάση το προσφερόμενο τίμημα ανά μετοχή: αν το ποσό που προσφέρουν τα Ελληνικά Πετρέλαια είναι το μεγαλύτερο, τότε θα περάσει υπό την κυριότητά τους και το 65% του Δημοσίου, με συνέπεια να καταστούν αποκλειστικοί μέτοχοι της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Στην περίπτωση που, αντίθετα, το υψηλότερο τίμημα ανά μετοχή προέρχεται από κάποιο άλλο σχήμα, τότε αυτό θα αποκτήσει το 100% της πωλούμενης εταιρείας.

Όπως έχει ήδη γράψει η «Ν», τα Ελληνικά Πετρέλαια πρόκειται να αποχωρήσουν από τις δραστηριότητες λειτουργίας και ανάπτυξης δικτύων διανομής, στις οποίες θα βρεθούν να κατέχουν και πάλι το 35% μετά την απόσχιση της ΔΕΠΑ. Έτσι, με δεδομένο ότι το Δημόσιο φαίνεται να προτίθεται και σε αυτή την περίπτωση να πουλήσει το σύνολο της συμμετοχής του (65%), στον διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ Δικτύων θα «βγει» το 100% της εταιρείας.

Οι συμμετοχές

Εκτός «κάδρου» ιδιωτικοποίησης θα μείνει η συμμετοχή της ΔΕΠΑ σε διακρατικά πρότζεκτ (όπως για παράδειγμα στον αγωγό IGB). Για τον σκοπό αυτό ένα σενάριο που μελετάται κατά τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ είναι οι συμμετοχές να εισφερθούν σε μία τρίτη εταιρεία, ανεξάρτητη από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τη ΔΕΠΑ Δικτύων. Ένα εναλλακτικό σχέδιο που έχει πέσει στο τραπέζι, χωρίς ακόμη να έχει ληφθεί οριστική απόφαση, είναι να «περάσουν» στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ).

Πηγή: Ναυτεμπορική

 

16/10/19

 
 

Ελληνικό : Πώς θα γίνει η ανάπλαση της παραλίας – Η πρόταση για το καζίνο

Εξι χρόνια πέρασαν σχεδόν από την 1η Νοεμβρίου του 2013, όταν τα στελέχη της Lamda Development και της Foster Partners παρουσίασαν στο Λονδίνο, στην οικογένεια Λάτση, το master plan για το έργο της ανάπλασης του Ελληνικού. Η οικογένεια μετά από λίγες εβδομάδες άναψε το πράσινο φως και τον Νοέμβριο του 2014 η Lamda ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής στον σχετικό διαγωνισμό.

Όπως γράφει ο Βασίλης Κώτσης στο Βήμα, αφού χρειάστηκε να περάσουν άλλα πέντε χρόνια γραφειοκρατικής υστερίας το έργο είναι έτοιμο να ξεκινήσει και η Lamda, μόνη της πλέον, αφού στην πορεία κινέζοι και άραβες συνεργάτες αποχώρησαν, δηλώνει έτοιμη να μπει στην έκταση από τον ερχόμενο Ιανουάριο και να χρηματοδοτήσει το εμβληματικό αυτό project των 8 δισ. ευρώ (1 δισ. το τίμημα για την έκταση και 7 δισ. ευρώ επενδύσεις).

Την περασμένη Πέμπτη η γενική συνέλευση της εταιρείας ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ύψους 650 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Οδυσσέα Αθανασίου, η αύξηση θα καλύψει ένα μέρος των κεφαλαίων ύψους 2 δισ. ευρώ που θα επενδύσει η εταιρεία κατά την πρώτη πενταετία στην έκταση των 6.200 στρεμμάτων του παλαιού αεροδρομίου.

Συμμετοχή

Ειδικότερα, θα αξιοποιηθούν 600 εκατ. από τα 650 εκατ. της αύξησης, 400 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από έσοδα της πρώτης πενταετίας (πωλήσεις κατοικιών και ενοίκιο από το καζίνο), 850 εκατ. θα είναι τραπεζικός δανεισμός και 150 εκατ. ευρώ από έκδοση ομολόγου που θα εισαχθεί στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος του ΧΑ ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε μικροεπενδυτές να συμμετάσχουν στην επένδυση. Από τα 2 δισ., τα 500 εκατ. θα καλύψουν τις δύο πρώτες δόσεις του τιμήματος των 915 εκατ. για τη μεταβίβαση της έκτασης στη Lamda και το 1,5 δισ. θα χρηματοδοτήσει στην πρώτη πενταετία μέρος της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης, τη μαρίνα, το ενυδρείο, το παραλιακό ξενοδοχείο, παραθαλάσσιες πολυτελείς βίλες, τον πύργο γραφείων, τα δύο εμπορικά κέντρα, καθώς και το 40% του μητροπολιτικού πάρκου.

Η πρώτη πενταετία

Αν συμπεριληφθεί και το 1 δισ. που θα επενδύσει ο πλειοδότης στον διαγωνισμό του καζίνου για την άδεια, για πεντάστερο ξενοδοχείο, για συνεδριακό κέντρο και για αθλητικό χώρο, οι επενδύσεις της πρώτης πενταετίας θα προσεγγίσουν τα 2,5 δισ. Στην πρώτη πενταετία προβλέπεται πως το οικιστικό τμήμα θα συνεισφέρει το 43% των εσόδων, τα δύο εμπορικά κέντρα το 35%, ενώ τα υπόλοιπα έσοδα θα προέρχονται από το καζίνο και τα ξενοδοχεία.

Σε ό,τι αφορά την αύξηση κεφαλαίου είναι πλήρως εγγυημένη καθώς ο όμιλος Λάτση εκτός από την άσκηση των δικών του δικαιωμάτων (54% ή 350 εκατ. ευρώ) έχει δεσμευθεί και για την κάλυψη αδιάθετων μετοχών. Επίσης θα συμμετάσχει το σχήμα της Voxcove των επιχειρηματιών Γερμανού – Κάτσου με περίπου 60 εκατ. και η Aegean με 11 εκατ. ευρώ. Η τιμή της αύξησης και η αναλογία με την οποία θα συμμετάσχουν οι παλαιοί μέτοχοι θα αποφασιστεί μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συζητήσεις

Η διοίκηση της Lamda Develοpment βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με επενδυτές για συνεργασίες σε όλες τις αναπτύξεις του πρώτου σταδίου. Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου, «το μόνο που σκοπεύουμε να φτιάξουμε εμείς είναι τα εμπορικά κέντρα. Θα φτιάξουμε κοινοπραξίες και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συμμετάσχουμε  με μειοψηφικό ποσοστό. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τους καλύτερους στον τομέα τους. Ετσι μειώνουμε το ρίσκο της επένδυσης. Ηδη, πολλοί πρέσβεις μάς έχουν επισκεφθεί και μας έχουν κοινοποιήσει το ενδιαφέρον εταιρειών από τις χώρες τους για να συμμετάσχουν στην επένδυση του Ελληνικού».

Οπως δήλωσε ο πρόεδρος της Lamda κ. Τάσος Γιαννίτσης, «το έργο θα αποτελέσει σημείο πολλαπλής αναφοράς για την Ελλάδα, που αφήνει πίσω τα δύσκολα χρόνια της κρίσης και οδεύει προς το μέλλον. Η έναρξη και η ομαλή πρόοδός του θα αποτελέσει παράδειγμα που θα υποκινήσει και άλλους επενδυτές να εμπιστευθούν την ελληνική οικονομία».

10.000 κατοικίες

Η Lamda Development, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Οδυσσέα Αθανασίου θα μπει στην έκταση τον ερχόμενο Ιανουάριο. Οι πρώτες εργασίες θα αφορούν κατεδαφίσεις κτιρίων, καθαρισμό του οικοπέδου, αρχιτεκτονικές μελέτες για έργα-τοπόσημα, ενώ όπως αποκάλυψε η επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης του 2016 προβλέπει πως για να καταβληθεί η δεύτερη δόση του τιμήματος θα πρέπει να έχουν βγει όλες οι οικοδομικές άδειες. Πάντως, για να ξεκινήσει η ανάπλαση θα πρέπει να έχει προπωληθεί το 30% των κατοικιών ώστε να έχει εξασφαλιστεί ένα μαξιλάρι ρευστότητας. Ο σχεδιασμός της Lamda είναι σε βάθος 25ετιας να έχει πωλήσει 10.000 κατοικίες.

Η πρόταση για το καζίνο

Την επενδυτική τους πρόταση για το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό με την επωνυμία «Inspire Athens» εφόσον κερδίσουν τον διαγωνισμό της ΕΕΕΠ παρουσίασαν η Mohegan Gaming & Entertainment και ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι δυο τους υπέβαλαν προσφορά για την ανάληψη της άδειας καζίνου με έτερο διεκδικητή τη Hard Rock International.

Tο συγκρότημα με τα δύο ψηλά κτίρια θα είναι μια μοντέρνα έκδοση μιας Καρυάτιδας, σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό γραφείο Steelman Partners που το σχεδίασε.
Ο κ. Μάριο Κοντομέρκος, πρόεδρος και CEO της Mohegan, κατά την παρουσίαση της πρότασης τόνισε πως πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση που θα μετατρέψει την Αθήνα σε έναν παγκόσμιο πόλο φιλοξενίας και ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το «Inspire Athens» θα δημιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας ενώ θα αυξήσει κατά 10% τις αφίξεις στην Αττική. Στο project του καζίνου που θα προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ η Mohegan συμμετέχει με 65% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 35%. Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωσή της η Hard Rock International διευκρίνισε πως υπέβαλε προσφορά «μόνη της, ως εταιρεία που βασίζεται αποκλειστικά στη δική της ικανότητα να σχεδιάσει, να κατασκευάσει, να λειτουργήσει και να χρηματοδοτήσει το έργο». Η αναφορά αυτή προφανώς έγινε για να διαψευστούν πληροφορίες που την έφεραν να έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με τον όμιλο της Intrakat.

 

 

H Alpha Bank αναπροσαρμόζει τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων

 

H Alpha Bank αναπροσαρμόζει τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων.

 

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα:

 

Τα επιτόκια σε όλες τις νέες χορηγήσεις καταναλωτικών τοκοχρεωλυτικών δάνειων, από το Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, μειώνονται κατά 25 μονάδες βάσης (0,25%).

 

Τα επιτόκια καταθέσεων των λογαριασμών "Alpha Έξυπνη Αποταμίευση”, "Alpha Ταμιευτήριο”, "Alpha Ταμιευτήριο Plus”, " Σειρά Alpha 1|2|3”, "Alpha Μισθοδοσία”, "Alpha Double” και "Alpha Ταμιευτήριο Μετ’ Αποδοχών” μειώνονται κατά δύο μονάδες βάσης (0,02%) μεσοσταθμικά.

 

Τα νέα μειωμένα επιτόκια καταθέσεων και καταναλωτικών δανείων τίθενται σε ισχύ την 16 Δεκεμβρίου 2019, με εξαίρεση το νέο επιτόκιο του καταθετικού λογαριασμού "Alpha Έξυπνη Αποταμίευση”, που θα ισχύσει από την 1 Ιανουαρίου 2020.

 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι την 2 Οκτωβρίου 2019, η Τράπεζα προέβη σε σημαντική μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων των νέων στεγαστικών δανείων κατά περίπου 40 μονάδες βάσης (0,40%) μεσοσταθμικά, εισάγοντας νέα προγράμματα σταθερού επιτοκίου, με ιδιαίτερα βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Τράπεζας ή στην ιστοσελίδα www.alpha.gr.

 

 

Jumbo: Στις 6/11 η Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος

 

Στις 6/11, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της JUMBO με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης των ετησίων κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019 με τη λήψη αποφάσεων περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 έως 30.06.2019 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.

 

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, ως εξής:

 

α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση την 6.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00,
β. Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 18.11.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00’, σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας, που απαιτείται κατά την πρώτη συνεδρίαση
 

Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της εταιρικής χρήσης από την 1.7.2018 έως την 30.6.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

2. Έγκριση διάθεσης των ετησίων κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019 με τη λήψη αποφάσεων περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 έως 30.06.2019 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.

 

3. Έγκριση χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019 κατά την έννοια του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

 

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση από 1.7.2018 έως 30.6.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 1.7.2018 έως 30.6.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ (γ)’ του Ν. 4548/2018.

 

5. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με διετή θητεία.

 

7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του N. 4449/2017.

 

8. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 34 του Καταστατικού της εταιρείας για την εταιρική χρήση. Η δωδεκάμηνη εταιρική χρήση θα είναι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η διαχειριστική χρήση, που άρχισε την 1η Ιουλίου 2019 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

 

Διατύπωση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

 

9. Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την προσαρμογή και εναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σύμφωνα και με το άρθρο 183 παρ. 1 αυτού. Διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

 

10. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης, η οποία άρχισε από την 1.7.2019 και θα λήξει την 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

 

15/10/19

 

Jumbo: Αλλάζει μερισματική πολιτική αυξάνοντας το μέρισμα….

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της ….

H Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Νοεμβρίου θα αποτελέσει αφετηρία σημαντικών εξελίξεων για τον Όμιλο JUMBO.

Ως ελάχιστη ανταπόδοση του Ομίλου προς τους μετόχους για την σταθερή εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν τα χρόνια της κρίσης, η διοίκηση αποφάσισε να αλλάξει την μερισματική πολιτική αυξάνοντας κατά 20% το σχετικό κονδύλι όχι μόνον φέτος αλλά και για τα επόμενα 2 χρόνια.

Η διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου επιτρέπει στη διοίκηση να εισηγηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση της 6ης Νοεμβρίου, τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,47 Ευρώ (μεικτό) ανά μετοχή από 0,39 Ευρώ πέρυσι.

Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι έχουν ήδη εισπράξει το προμέρισμα της 14ης Μάϊου 2019, των 0,19 Ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) και εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση θα διανεμηθεί και το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί σε  0,28 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό).

 

Εξι επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την Creta Farms

Δύο σημαντικά βήματα για την άρση του αδιεξόδου στην Creta Farms –χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μακρύς και δίχως εμπόδια ο δρόμος για τη σωτηρία της εταιρείας– έγιναν χθες. Οι πιστώτριες τράπεζες της αλλαντοβιομηχανίας προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας την τοποθέτηση προσωρινής «υπηρεσιακής» διοίκησης στην Creta Farms, ενώ χθες άνοιξε και το λεγόμενο data center για τους έξι ενδιαφερόμενους επενδυτές, προκειμένου να αποκτήσουν μια πιο πλήρη εικόνα για την εταιρεία και αναλόγως να προχωρήσουν στην επόμενη κίνηση, δηλαδή στην κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς. Η προσφυγή των τραπεζών στη Δικαιοσύνη –έστω και καθυστερημένα– φέρεται να προκάλεσε ικανοποίηση στο ένα «στρατόπεδο», αυτό του Κωνσταντίνου Δομαζάκη, αλλά και στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιάδη.

Ειδικότερα, οι πιστώτριες τράπεζες κατέθεσαν αίτηση στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου (καθώς στο Ρέθυμνο είναι η έδρα της Creta Farms) ζητώντας την τοποθέτηση προσωρινής διοίκησης στην εταιρεία. Η αίτηση θα συζητηθεί αύριο Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου, και η έκδοση απόφασης αναμένεται εντός της ίδιας ημέρας. Πρόκειται για ενέργεια που δεν απορρέει από τον πτωχευτικό κώδικα, αλλά από τον αστικό κώδικα, και συγκεκριμένα το άρθρο 69, το οποίο προβλέπει το δικαίωμα του δικαστή να διορίζει προσωρινή διοίκηση σε εταιρεία, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, εάν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου ή εάν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου. Τα πρόσωπα που προτείνουν οι τράπεζες να απαρτίζουν την τριμελή προσωρινή διοίκηση της Creta Farms είναι οι κ. Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος, επιχειρηματίας, Στέφανος Ξενάκης, οικονομολόγος, και Δημήτρης Τσίρμπας, επιχειρηματίας. Ο κ. Παπαγιαννόπουλος προτείνεται να αναλάβει το αξίωμα του προέδρου στην εταιρεία.

Οι πιστώτριες τράπεζες αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε αυτή τη λύση, καθώς, όπως υποστηρίζουν στη σχετική αίτησή τους (όπως την παρουσίασε χθες το ενημερωτικό site euro2day.gr), αμφισβητείται η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας, γεγονός που είχε ως συνέπεια η εταιρεία τις τελευταίες εβδομάδες να βρίσκεται σε αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας της και της παραγωγικής και συναλλακτικής της δραστηριότητας.

Η σταγόνα πάντως που ξεχείλισε το ποτήρι και οδήγησε τις τράπεζες στο να καταφύγουν στη Δικαιοσύνη φαίνεται να είναι το γεγονός ότι αν και ο Κ. Δομαζάκης είχε αποδεχθεί το αίτημα των τραπεζών για τοποθέτηση διοίκησης κοινής αποδοχής, δεν έπραξε το ίδιο ο αδελφός του Μάνος, αρνούμενος να εγκαταλείψει τη θέση του επικεφαλής της εταιρείας. Ανάλογη δυσκολία συνεργασίας φέρεται να είχε ο τελευταίος και με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χθες, εξάλλου, άνοιξε το data center για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται να εξαγοράσουν την Creta Farms. Να σημειώσουμε ότι μη δεσμευτικές προσφορές έχουν καταθέσει οι: Σπύρος Θεοδωρόπουλος (μέσω της αλλαντοβιομηχανίας ΝΙΚΑΣ), Δημήτρης Βιντζηλαίος (του fund Impala Invest και βασικός μέτοχος της Λακωνικής Τροφίμων), ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Δουζόγλου, το fund Lime Capital Partners (έχει εξαγοράσει τη γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη»), το αμερικανικό fund HIG. Πληροφορίες θέλουν να υπάρχει και έκτος ενδιαφερόμενος, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστή η ταυτότητά του. Κύκλοι με γνώση της υπόθεσης εκτιμούν πάντως ότι θα δοθεί παράταση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών και δεν θα είναι η 31η Οκτωβρίου η καταληκτική προθεσμία.

Χθες, τέλος, ανακοινώθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών ότι το ποσοστό του Κ. Δομαζάκη διαμορφώνεται στο 30,59% από 43,28%, λόγω της εκχώρησης των δικαιωμάτων ψήφου στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν νέες μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου, όπως αυτές έχουν προκύψει από την εκχώρηση των δικαιωμάτων ψήφου των αδερφών Δομαζάκη στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. 

 

Mytilineos: Στήριξη πρωτοβουλίας «Ενδιάμεση Δομή Φιλοξενίας Γυναικών σε Επισφάλεια»

Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο των κοινωνικών της επενδύσεων, στηρίζει την πρωτοβουλία της «Ενδιάμεσης Δομής Φιλοξενίας Γυναικών σε Επισφάλεια» του σωματείου «Γιατροί του Κόσμου».

Η εταιρεία διαχρονικά επιλέγει πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την δημιουργία μέτρων κοινωνικής προστασίας και οικοδόμησης της ομαλής ένταξης στην κοινωνία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η συγκεκριμένη μοναδική δομή φιλοξενίας, προέκυψε μέσα από την ολοκληρωμένη εκτίμηση αναγκών γυναικών σε επισφάλεια που πραγματοποίησε το σωματείο. Είναι χωρητικότητας 24 ατόμων, διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια καθώς και χώρους δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας οι οποίοι είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ μέσω ειδικού αναβατορίου και ανελκυστήρα.

Το προσδοκόμενο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας είναι η στέγαση, η ενδυνάμωση, η ένταξη και η μεταπαρακολούθηση, των φιλοξενούμενων γυναικών και μητέρων με παιδιά ώστε να διασφαλιστεί ομαλά η κοινωνική τους προσαρμογή και να αποφευχθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα υποτροπής στα προ της αποκατάστασης προβλήματα.

Η MYTILINEOS συμβάλλει στην αρτιότερη υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας τόσο με την παροχή ειδών ατομικής και βρεφικής υγιεινής όσο και με την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης και σίτισης των φιλοξενούμενων γυναικών και των παιδιών τους. Παράλληλα έχει αναλάβει το κόστος όλων των αναγκαίων εργασιών συντήρησης του κτηρίου που στεγάζεται η δομή. 

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη αξία για την MYTILINEOS, καθώς γίνεται αρωγός στην προσπάθεια του σωματείου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για στέγαση άστεγων γυναικών και μητέρων με παιδιά που δεν εντάσσονται στις συνήθεις δομές φιλοξενίας (π.χ. άνεργες μητέρες με παιδιά, ηλικιωμένες υπό έξωση από την κατοικία τους, κ.α.). Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και στην ανακούφιση κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.

Η συνεργασία της MYTILINEOS με τους «Γιατρούς του Κόσμου», υλοποιείται στο πλαίσιο των  στρατηγικών συμπράξεων που αναπτύσσει η εταιρεία με σημαντικούς κοινωνικούς φορείς για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 1, 10 και 17), συμβάλλοντας στην πλήρη αξιοποίηση της αποτελεσματικής οργάνωσης και της πολυετούς εμπειρίας του σωματείου, μέσω των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας που προσφέρει στην ελληνική κοινωνία.

 

14/10/19

 
 

Συνεργασία της Alpha Bank με την doValue Group για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Κύπρο

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με υποβολή προσφορών, σύναψε συμφωνία συνεργασίας μακροχρόνιας διάρκειας με την εταιρεία doValue SpA, με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου της Τράπεζας στην Κύπρο, το οποίο περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (REO), συνολικής λογιστικής αξίας (Gross Book Value) 3,2 δισ. ευρώ περίπου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η doValue προβλέπεται να συστήσει μία εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Κύπρο, στην οποία θα μεταβιβαστεί η υφιστάμενη δραστηριότητα της Alpha Bank στην Κύπρο ως προς τον τομέα αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου του ομίλου για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, και είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις κανονιστικές του υποχρεώσεις. Επιπλέον, θα επιτρέψει στην Alpha Bank να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων της, με έμφαση στη διοχέτευση ρευστότητας και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην κυπριακή αγορά.

Η μεταβίβαση υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, και η διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα ξεκινήσει αμέσως μετά.

H doValue, πρώην doBank SpA, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, είναι κορυφαία εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων για λογαριασμό τραπεζών και επενδυτών στη Νότια Ευρώπη. Με παρουσία στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η doValue διαθέτει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στον τομέα αυτό, διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 140 δισ. ευρώ περίπου και απασχολεί πάνω από 2.200 εργαζομένους.

 

ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου …

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σήμερα στις 14 Οκτωβρίου 2019, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «GMD ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποπεράτωση υφιστάμενου ημιτελούς Ξενοδοχείου Β' κατηγορίας και αναβάθμιση σε Ξενοδοχείο 5*, 57 κλινών, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, ανάπλαση όψεων, προσθήκη ημιυπαίθριου κατ' επέκταση, κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη θέση ΒΑΘΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΑΣΟΥ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 5.518.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης όλων των εργασιών και παράδοσης του έργου ορίστηκε η 31η Μαΐου 2020.

 

Την Τετάρτη η δημόσια προσφορά για το «πράσινο ομόλογο» της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Η δημόσια προσφορά για το «πράσινο ομόλογο» της Τέρνα Ενεργειακή ξεκινά την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 κι ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.

Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του.

Η έκδοση υλοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς και μέχρι το ποσό των 150 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η έκδοση έως 150.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ.

Το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, είναι το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση έγινε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την υλοποίηση πράσινων επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

Από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ), θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.

Αύριο Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης.

 

Έρχονται τέσσερα νέα εταιρικά ομόλογα ύψους 1,5 δισ. ευρώ

Επενδυτική «μανία» για τα εταιρικά ομόλογα των εισηγμένων εταιρειών παρατηρείται το τελευταίο τετράμηνο του 2019 μετά την επιτυχημένη έκδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Ελληνικής Δημοκρατίας την προηγούμενη εβδομάδα και τις 2 εκδόσεις του ΟΤΕ  και των ΕΛΠΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει ο Ανέστης Ντόκας στην Ναυτεμπορική, το αποτέλεσμα είναι οι επενδυτές να προχωρούν σε τοποθετήσεις στα εταιρικά ομόλογα των ελληνικών εισηγμένων προκειμένου να πετύχουν καλές αποδόσεις για τις αποταμιεύσεις τους. Αυτή η δυναμική που έχει διαμορφωθεί κάνει την προσπάθεια των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για άντληση κεφαλαίων να γίνεται πιο ελκυστική. Η επιτυχημένη έκδοση του ΟΤΕ, όπου το 7ετές ομόλογο έφερε επιτόκιο κάτω του 1%, στο 0,875%, η οποία και έγινε μία μέρα πριν από την έναρξη του roadshow της ΕΧΑΕ  τον περασμένο μήνα, συζητήθηκε έντονα στο Λονδίνο, με τα funds που βρέθηκαν εκεί να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για εκδόσεις που θα ακολουθήσουν.

Επίσης ισχυρή ήταν η ζήτηση που συγκέντρωσε το 5ετές ομόλογο των ΕΛΠΕ, στις 28 Σεπτεμβρίου, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,125%, έναντι 2,5% που ήταν η αρχική εκτίμηση κατά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.

Πιο αναλυτικά, οι προσφορές των επενδυτών διαμορφώθηκαν στο 1,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας πάνω από τρεις φορές τον αρχικό στόχο για άντληση 400 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε τον όμιλο να αυξήσει το ποσό που ζητούσε στα 500 εκατ. ευρώ. Οι αρχικές εκτιμήσεις «έβλεπαν» επιτόκιο ακόμη και κάτω του 2%, αλλά η επιλογή να αυξηθεί το ζητούμενο ποσό ώθησε την απόδοση ελαφρά υψηλότερα.Οι πληροφορίες που υπάρχουν από εγχώρια και διεθνή funds είναι ότι περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ επιδιώκουν να αντλήσουν μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο του 2020 οι εισηγμένες εταιρείες του FTSE 25 μέσω της έκδοσης εταιρικών ομολόγων που θα απευθύνονται είτε στο εγχώριο αποταμιευτικό κοινό είτε στους διεθνείς επενδυτές μέσω της έκδοσης διεθνών εταιρικών ομολόγων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της «Ν», μέχρι και το τέλος του 2019 αναμένεται να έχουν εκδώσει εταιρικά ομόλογα οι εξής εισηγμένες: ΟΠΑΠ,  Τιτάν, Μυτιληναίος,  ΔΕΗ.

Το «πράσινο» ομόλογο

Ήδη η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εκδίδει αυτή την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 ομόλογο επταετούς διάρκειας και ύψους 150 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύτηκε χθες, το ομόλογο είναι και το πρώτο ελληνικής εταιρείας που έχει λάβει πιστοποίηση ως «πράσινο» από τον διεθνή φορέα Climate Bond Initiative, στοιχείο που αναμένεται να ενισχύσει την απήχησή του στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο της εισηγμένης, θα εκδοθούν 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία της καθεμιάς τα 1.000 ευρώ. Στόχος της εταιρείας είναι να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει για να αποπληρώσει πλήρως τον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό της ύψους 60 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το δάνειο που είχε λάβει το 2017 για την αποπληρωμή του τότε κοινού ομολογιακού δανείου.

Επιπλέον, ποσό της τάξεως των 90 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για να εξοφληθεί βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός που αξιοποιήθηκε για να αποπληρωθεί μέρος του τιμήματος που δόθηκε για την εξαγορά του αιολικού πάρκου Μπέαρκατ 1 στο Τέξας των ΗΠΑ. Επίσης, μέρος των κεφαλαίων αυτών θα δαπανηθεί για την κατασκευή 14 νέων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 218 MW.

Η επόμενη έκδοση μέσα στο 2019 θα αφορά και τον Τιτάνα. Η διοίκηση της μεγαλύτερης ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας το επιβεβαίωσε στο πρόσφατο roadshow του Λονδίνου για την επικείμενη έκδοση εταιρικού ομολόγου με σκοπό την αποπληρωμή ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ που λήγει το 2021 και εκδόθηκε το 2016 το οποίο έχει ετήσιο επιτόκιο 3,5%. Στόχος της διοίκησης είναι το νέο εταιρικό ομόλογο να είναι 2% χαμηλότερο από τη σημερινή απόδοση και να κινείται στο επίπεδο του 1,5%. Θυμίζουμε ότι η διοίκηση του Τιτάνα είχε προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση και το 2017 για την αποπληρωμή τίτλου που έληγε τον Ιούλιο του 2019.

Η επόμενη εισηγμένη είναι ο ΟΠΑΠ, αφού τα στελέχη του οργανισμού το είχαν επίσης αποκαλύψει στο roadshow του Λονδίνου. Στόχος της νέας έκδοσης είναι η αποπληρωμή του εταιρικού ομολόγου που λήγει τον Μάρτιο του 2022, αλλά και η μείωση του δανεισμού της εισηγμένης εταιρείας.

Την έκδοση διεθνούς εταιρικού ομολόγου σχεδιάζει και η νέα διοίκηση της ΔΕΗ.  Πιθανότατα η κίνηση αυτή αναμένεται στις αρχές του 2020 και αφού ο νέος πρόεδρος Γ. Στάσσης εξετάσει με τους συνεργάτες του το κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Ο όμιλος Μυτιληναίου επίσης είναι στα άμεσα σχέδιά του, πιθανότατα το α’ εξάμηνο του 2020, να προχωρήσει στην έκδοση εταιρικού ομολόγου για να αποπληρώσει το υφιστάμενο ομόλογο το οποίο έχει μία απόδοση στο 2,39% με το κουπόνι στο 3,50% και λήγει στις 27 Ιουνίου 2022. Όπως έχει ανακοινώσει πρόσφατα ο πρόεδρος του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο όμιλος εισήλθε πλέον σε μία νέα φάση που ετοιμάζει νέο κύκλο εξαγορών.

Στις τράπεζες αναμένεται η Alpha Bank  να ακολουθήσει τα βήματα των Πειραιώς και Εθνικής και να εκδώσει ομόλογο τίτλο Tier ΙΙ ύψους 300-400 εκατ. ευρώ με κουπόνι κάτω από 7%. Η έκδοση του ομολόγου σχεδιάζεται στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στο ξεκίνημα του 2020 αναμένεται και η έκδοση νέου τίτλου από την Τράπεζα Πειραιώς.

Άντληση κεφαλαίων

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, «η αγορά εταιρικών ομολόγων αποτελεί μια εναλλακτική πηγή άντλησης κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον αποκτούν τη δυνατότητα αντί να προσφεύγουν μόνο στον τραπεζικό δανεισμό ή σε ξένες αγορές, να αντλούν κεφάλαια από την εσωτερική αγορά παρέχοντας ταυτόχρονα και τη δυνατότητα στους εγχώριους αποταμιευτές να επενδύσουν τα χρήματά τους με ικανοποιητικές αποδόσεις. Η πορεία της νέας αγοράς δείχνει ότι ήλθε για να μείνει και να αποτελέσει έναν κεντρικό πυλώνα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και στην επέκταση της εθνικής μας παραγωγής».

Τα ίδια στελέχη τονίζουν ότι υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον για ελληνικές εκδόσεις, λόγω των χαμηλών αποδόσεων που υπάρχουν στην Ευρώπη, και οτιδήποτε «δίνει» απόδοση έχει ισχυρή ζήτηση. Η περίοδος που διανύουμε θεωρείται άκρως ευνοϊκή για αναδιάρθρωση του δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων και για νέες χρηματοδοτήσεις από τις αγορές. Και, βεβαίως, η ζήτηση αυτή έχει δημιουργήσει μια νέα πηγή εσόδων και για τις εταιρείες που λειτουργούν στις εκδόσεις ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, συντονιστές.

Πηγή: Ανέστης Ντόκας - Ναυτεμπορική

 

11/10/19

 
 
 

 

Τέρνα Ενεργειακή: Νέες επενδύσεις άνω των 250 εκατ. ευρώ

 

Στην υλοποίηση νέων επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 250 εκατ. ευρώ στην παραγωγή καθαρής ενέργειας προχωρά η Τέρνα Ενεργειακή.

 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει μέσα στο 2019 την υλοποίηση επένδυσης της τάξης των 150 εκατ. ευρώ στην περιοχή της Εύβοιας, με την κατασκευή εννέα αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 121 MW. Το έργο θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020.

 

Παράλληλα, μέσω των πρόσφατων διαγωνισμών, η Τέρνα Ενεργειακή εξασφάλισε επιπλέον έργα στην Κεντρική Ελλάδα, όπου θα κατασκευαστούν νέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 96,6 MW. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων αυτών ξεπερνά τα 104 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή των αιολικών πάρκων  αναμένεται να ξεκινήσει τους προσεχείς μήνες, ενώ η ολοκλήρωσή τους θα γίνει σταδιακά εντός της διετίας 2021 - 2022. 

 

Αναφερόμενος στις νέες επενδύσεις της Τέρνα Ενεργειακή στην Ελλάδα ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Γιώργος Περιστέρης δήλωσε: «Για περισσότερα από 20 χρόνια επενδύουμε συστηματικά στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ. Είμαστε πρωτοπόροι στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επιδιώκοντας συνεχώς με τις επενδύσεις μας - παρά τα προβλήματα και τις μεγάλες καθυστερήσεις -  την ταχύτερη και μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ στην ελληνική ενεργειακή αγορά. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελεί εδώ και καιρό τον μεγαλύτερο επενδυτή στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ και ταυτόχρονα την μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία ΑΠΕ διεθνώς. Πιστοί στο επενδυτικό μας πλάνο και τις τεράστιες προοπτικές της χώρας μας στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε νέες επενδύσεις στην παραγωγή αιολικής ενέργειας, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ. Ελπίζουμε σύντομα να υλοποιηθούν οι θεσμικές παρεμβάσεις που χρόνια τώρα εκκρεμούν, προκειμένου να υλοποιήσουμε επιπλέον επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 800 εκατ. ευρώ στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας μέσω αντλησιοταμίευσης, δημιουργώντας εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας. Επενδύσεις καθόλα ώριμες κι έτοιμες να υλοποιηθούν άμεσα. Εδώ και δεκαετίες πιστεύουμε και τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, προσελκύοντας τεράστιες επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, τις διασυνδέσεις και την αποθήκευση με μεθόδους που εμπεριέχουν μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία, προς όφελος του περιβάλλοντος, της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της εθνικής ενεργειακής ασφάλειας κι αυτάρκειας». 

 

Συνεχίζονται οι αγορές μετοχών από τον Καματάκη στην MLS

Η εταιρεία με ανακοίνωση της στο Χ.Α. αναφέρει τα ακόλουθα:

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι ο κ.Ιωάννης Καματάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος την Τετάρτη 09/10/2019 πραγματοποίησε αγορά  2.370 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 7.113,36 ευρώ και την  Πέμπτη  10/10/2019 πραγματοποίησε αγορά  2.861 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 8.459,64 ευρώ

 

Νέα έργα αξίας 740 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η ΑΒΑΞ

Στην υπογραφή συμβάσεων για την ανάληψη δύο ενεργειακών έργων και ενός έργου υποδομής προχώρησε η ΑΒΑΞ. Η πρώτη σύμβαση που υπέγραψε σήμερα η εταιρεία αφορά τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός νέου σταθμού ενέργειας στην Bismayah του Ιράκ, ισχύος 1.650 ΜW και αξίας 533 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που ανατέθηκε ποτέ σε εταιρεία ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό.

Το έργο, διάρκειας 32 μηνών, ανατέθηκε από τον όμιλο Mass Global Holdings για λογαριασμό του οποίου αυτό το διάστημα η εταιρεία ολοκληρώνει τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ανάλογου σταθμού ισχύος 1.500 MW στην ίδια περιοχή, στα περίχωρα της Βαγδάτης. Σημειώνεται ότι η αθροιστική ισχύς 3.150 MW των σταθμών «Bismayah 2» και «Bismayah 3» που έχουν ανατεθεί στην εταιρεία, αντιστοιχεί στο 64% της εγκατεστημένης ισχύος όλων των μονάδων φυσικού αερίου της Ελλάδος.

Επίσης, η ΑΒΑΞ υπέγραψε επίσης με την εταιρεία ICGB στη Σόφια της Βουλγαρίας την σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδα - Βουλγαρία (Έργο IGB)», ύψους 145 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο έργο υψηλής σημασίας, καθώς ο αγωγός IGB θα συνδέσει τον υφιστάμενο εθνικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου στην Κομοτηνή και το ελληνικό τμήμα του αγωγού Trans Adriatic (TAP) με τον υπάρχοντα αγωγό μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου κοντά στη Βουλγαρική πόλη της Stara Zagora. Η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες.

Τέλος, η ΑΒΑΞ υπέγραψε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας σύμβαση με την κρατική υπηρεσία οδοποιίας Hrvatske Ceste για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Ston Bypass (DC414), και συγκεκριμένα για τα τμήματα Sparagovici/ Zaradeze - Prapratno και Prapratno - Doli, συνολικού προϋπολογισμού 68,8 εκατ. ευρώ και διάρκειας 28 μηνών. Το έργο βρίσκεται στην δυτική ακτή της Κροατίας και περιλαμβάνει την κατασκευή Εθνικής Οδού, μήκους 18 χιλιομέτρων.

Το έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα, καθώς θα προσφέρει πρόσβαση στην υπό κατασκευή γέφυρα Peljesac, για την σύνδεση της περιοχής του Dubrovnik με την υπόλοιπη Κροατία, χωρίς την ανάγκη διέλευσης μέσω Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Με τα έργα αυτά ο Όμιλος ενισχύει σημαντικά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του, το οποίο διαμορφώνεται σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ, με το 85% να προέρχεται από έργα του εξωτερικού.

 

10/10/19

 
 

 

Lamda Development: Έγκριση της ΑΜΚ….

 

Όπως αναμένονταν, στην έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ προχώρησε σήμερα η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Lamda Development, με το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία να αναμένεται ότι θα γίνει γνωστό μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όπως ειπώθηκε, η χρηματοδότηση της πρώτης φάσης του έργου ανάπλασης στο Ελληνικό θα είναι ύψους 2 δισ. ευρώ και θα προέλθει από την ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. ευρώ, από έσοδα 400 εκατ.  που θα είναι τμήμα των εκτιμώμενων πωλήσεων 1,2 δισ. ευρώ, από δανεισμό 850 εκατ. ευρώ και από την έκδοση ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ.

 

"Έχει ενισχύσει την αυτοπεποίθησή μας ότι η οικογένεια Λάτση δεν θα συμμετάσχει μόνο με το ποσό που της αναλογεί, δηλαδή 350 εκατ. ευρώ, αλλά θα στηρίξει όλη την ΑΜΚ. Επίσης, ο δεύτερος μέτοχος της εταιρείας, το σχήμα Π. Γερμανού-Κάτσου, θα συμμετάσχει κατά το ποσοστό του στο έργο. Επομένως, το επενδυτικό ρίσκο είναι πολύ μικρό την πρώτη πενταετία" σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Develeopment Οδυσσέας Αθανασίου.

 

"Η σύλληψη της ιδέας του Ελληνικού ξεκίνησε από τον όμιλο Λάτση, που παρέμεινε από την αρχή προσηλωμένος. Αυτό που φάνταζε πριν από χρόνια ουτοπικό πέρασε την πόρτα της πραγματικότητας. Για τη Lamda Development το πρώτο ορόσημο ήταν η 14/11/2014, οπότε ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής. Το δεύτερο ορόσημο είναι η ΑΜΚ, το τρίτο σχετίζεται με την έναρξη της επένδυσης και το τέταρτο ορόσημο αφορά τα έργα που θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται και που θα οδηγήσουν σε ένα σύνολο,  που θα αποτελεί σημείο πολλαπλής αναφοράς για την Ελλάδα" ανέφερε ο πρόεδρος της Lamda Development Τάσος Γιαννίτσης.

 

"Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες"

 

Ο κ. Αθανασίου τόνισε ότι η Lamda Development είναι έτοιμη, από πλευράς χρηματοδότησης, να υλοποιήσει το έργο αυτόνομα. Ωστόσο, επιδιώκει τις συνεργασίες με τις καλύτερες εταιρείες στον τομέα τους. "Θέλουμε να συνεργαστούμε με τους καλύτερους στον τομέα τους. Το μόνο που σκοπεύουμε να αναπτύξουμε εμείς, είναι τα malls. Για το ξενοδοχείο, τον ουρανοξύστη, τη μαρίνα και τα γραφεία είμαστε σε πολύ καλό στάδιο συνεργασιών με τους καλύτερους στον τομέα τους. Με τον τρόπο αυτό μετριάζεται το execution risk" ανέφερε ο κ. Αθανασίου.

 

Σχετικά με την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της Aegean, ο κ. Αθανασίου σημείωσε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος, με τη συνεργασία με την αεροπορική να αφορά στον τομέα του marketing και της επικοινωνίας.

 

Εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση της πρώτης φάσης 

 

Η πρώτη φάση του έργου, που θα διαρκέσει 5 χρόνια, περιλαμβάνει την ανάπτυξη του συνόλου της παραλιακής ζώνης, που συνδέεται με τη θάλασσα και το ολοκληρωμένο συγκρότημα με καζίνο (IRC) που "θα φέρει τουρισμό με μεγάλη καταναλωτική δύναμη". 

 

Στο βόρειο κομμάτι της έκτασης θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο mall στην Ελλάδα -μεγαλύτερο κατά 15%-20% σε σχέση με το Mall Athens Αμαρουσίου- τα κτήρια γραφείων,  ενώ το άνω με το κάτω μέρος θα συνδέεται με το 40% του πάρκου. 

 

"Το business plan είναι διπλάσιο σε οικονομικό μέγεθος, που είναι ύψους 2 δισ. ευρώ,  από αυτό που είχαμε δεσμευθεί στην πολιτεία" σημείωσε ο κ. Αθανασίου.

 

Όπως ανέφερε ο κ. Αθανασίου, το 37% του έργου θα υλοποιηθεί την πρώτη πενταετία, με τις προβλέπεις να κάνουν λόγο για εμφάνιση κερδών τον τέταρτο χρόνο του έργου. Εκτιμάται ακόμη ότι το 43% της κερδοφορίας θα προέλθει από τις κατοικίες την πρώτη τετραετία, ενώ υπολογίζεται ότι το σχέδιο της εταιρείας προβλέπει την ανάπτυξη περίπου 800 οικιστικών μονάδων.

 

Συνολικά, "η κερδοφορία που έπεται είναι εκθετική και στηρίζεται στο οικιστικό κομμάτι" όπως είπε ο κ. Αθανασίου.  Για το σύνολο του έργου το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων σε ποσοστό 58%, θα προέλθει από τις 10 χιλιάδες κατοικίες, που θα αναπτυχθούν. Στην πρώτη πενταετία η εταιρεία θα πωλήσει τα πιο "ασφαλή" τμήματα οικιστικών μονάδων στην παραλία, με το πλάνο της εταιρείας να εκτείνεται σε ορίζοντα 25 ετών. Η πρώτη φάση του έργου, όπως είπε, θα θέσει το έργο στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, ενώ η απορρόφηση των κατοικιών θα κρίνει την πορεία των υπόλοιπων φάσεων.

 

Η Lamda Development έχει προβλέψει ελάχιστες τιμές πώλησης για τις κατοικίες ύψους 3.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

 

Επίσης, θα αναπτυχθεί ξενοδοχείο με χίλια δωμάτια το οποίο υπολογίζεται ότι θα αυξήσει την καταναλωτική δαπάνη για το σύνολο των εισερχόμενων τουριστών -περίπου 1 εκατ.- κατά 1,5 δισ. ευρώ. Θα αναπτυχθεί ακόμη το μεγαλύτερο mall στην Ελλάδα (Vouliagmenis mall) για το οποίο οι προβλέψεις για μηνιαία ενοίκια εμπορικών καταστημάτων είναι 37 ευρώ ανά τ.μ., αλλά κι ένα boutique mall στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά.

 

Σε επίπεδο μεγεθών, όπως έγινε γνωστό σήμερα η εσωτερική αξία της εταιρείας ανέρχεται σε 486 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την ΑΜΚ θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Το project του Ελληνικού δεν περιέχεται στην αξία της εταιρείας, με την εταιρεία να εμφανίζει κερδοφορία 20% μεγαλύτερη σε σχέση με το peak του 2008.

 

Ταμειακή ένεση 200 εκατ. ευρώ στο ταμείο της ΔΕΗ

Ταμειακή ένεση ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως αναφέρει το capital.gr, πρόκειται για ένα ακόμη μέτρο από το πακέτο διάσωσης της ΔΕΗ που έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση προκειμένου να ξεπεράσει η επιχείρηση τον κάβο του ανοίγματος των 900 εκατ. ευρώ που διαπιστώθηκε από τη νέα διοίκηση όταν ανέλαβε το καλοκαίρι.

Τα 200 εκατ. ευρώ αφορούν σε οφειλές που είχε το κράτος προς τη ΔΕΗ καθώς δεν είχε καταβάλει στη ΔΕΚΟ το πλήρες κόστος των λεγόμενων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, δηλαδή του κόστους που επωμίζεται η ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση των νησιών και για τα κοινωνικά τιμολόγια.

Πρόκειται για οφειλές που αφορούν στην περίοδο 2007 - 2011. Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει το άρθρο 16 του πολυνομοσχεδίου "Το οφειλόμενο αντάλλαγμα για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας της περιόδου 2007 -2011 που δεν έχει αποδοθεί στη ΔΕΗ ΑΕ καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται ενός 10 ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης και σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που διαθέτει ιδίως από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ. Ο αρμόδιος Διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ οφείλει να αποδώσει το αντάλλαγμα αυτό στη ΔΕΗ ΑΕ, χωρίς άλλη διαδικασία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το ανωτέρω κόστος παροχής ΥΚΩ της περιόδου 2007 -2011, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ, η οποία προστίθεται στις προβλεπόμενες πιστώσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 36 ν. 4067/2012 (Α’ 79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”.

 

Nέο νομοθετικό πλαίσιο για την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

Ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:

«Σήμερα, μία ακόμη προγραμματική δέσμευση της Κυβέρνησης, υλοποιείται.

Η Κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου για την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Πλαίσιο με το οποίο ρυθμίζεται η συγκεκριμένη αγορά.

Αγορά που παρέμενε ουσιαστικά αρρύθμιστη από το 2011.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα προχωρούσε σε νομοθετική παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα μέχρι το τέλος του 2018 αλλά ουδέποτε το έπραξε.

Με την παρούσα νομοθετική παρέμβαση:

Εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά παρόχων.

Διασφαλίζεται η ασφαλής συμμετοχή των παικτών.

Προσελκύονται επενδύσεις.

Αυξάνονται τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων καθώς επίσης και μέσω του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της φορολογητέας βάσης της εν λόγω αγοράς.

Ενισχύεται η προστασία των παικτών, με τη μετακίνηση σημαντικού μέρους αυτών από τα παράνομα δίκτυα διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, στα νόμιμα και πλήρως ελεγχόμενα δίκτυα.

Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο:

Θεσμοθετείται η ανοικτού τύπου αδειοδοτική διαδικασία, στο πρότυπο του ευρύτατα αποδεκτού στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη μοντέλου.

Προβλέπονται – αποκλειστικά – δύο είδη αδειών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Μία για «διαδικτυακό στοίχημα» και μία για «λοιπά διαδικτυακά παίγνια» (τύπου καζίνο, πόκερ και παραλλαγές του). Τα παιχνίδια και των δύο κατηγοριών δύνανται να διενεργούνται και με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών.

Ορίζεται το αντίτιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής διαδικτυακού στοιχήματος στα 3.000.000 ευρώ και για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων στα 2.000.000 ευρώ. Η άδεια έχει διάρκεια 7 έτη με δυνατότητα ανανέωσης με εκ νέου καταβολή ιδίου τιμήματος.

Καθορίζονται αυστηρές νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας, καθώς και κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης, με κριτήριο την προστασία των συμφερόντων των παικτών και την εν γένει ασφαλή διεξαγωγή της όλης δραστηριότητας.

Ενισχύεται ο εποπτικός ρόλος της αρμόδιας Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Προβλέπεται ότι η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω συστημάτων συνδεδεμένων με το Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου στο οποίο έχει πρόσβαση η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Αποσαφηνίζονται και εξορθολογίζονται οι  κανόνες φορολόγησης τόσο των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια, όσο και των παικτών.

Συμπερασματικά, με την παρούσα νομοθετική παρέμβαση προωθείται, με διαφάνεια και ορθολογισμό, ένα σύγχρονο και δίκαιο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

 

09/10/19

 
 

 

Eurobank: Άνω του 5% το ποσοστό της Capital

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωση της:

 

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, όπως ισχύουν, τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία «The Capital Group Companies, Inc.» (εφεξής «CGC»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η CGC, υπερέβη στις 04.10.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ»), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 5,1302%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 190.289.209 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών Eurobank. 2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία CGC, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η CGC, υπερέβη στις 04.10.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 5,2033%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 190.289.209 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών Eurobank.

 

Ξεπέρασαν τα 7,6δις ευρώ οι προσφορές για το 10ετες ομόλογο 

Επιτυχημένη  ήταν η χθεσινή επανέκδοση (reopening) του 10ετούς ελληνικού ομολόγου το οποίο είχε εκδοθεί τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) πέτυχε στην τέταρτη φετινή έξοδό του στις αγορές τρία στα τρία: χαμηλή απόδοση, μεγάλο όγκο προσφορών και εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή θεσμικών επενδυτών.

Στην ανακοίνωσή του για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου ο ΟΔΔΗΧ τονίζει ότι, σύμφωνα με τη στρατηγική του Ελληνικού Δημοσίου, η έκδοση αυτή μειώνει την εξάρτηση του Δημοσίου από έντοκα γραμμάτια, ενώ αυξάνει τη ρευστότητα του 10ετούς τίτλου αναφοράς και εδραιώνει την ομαλοποίηση της πρόσβασης της Ελλάδας στις αγορές.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το 87,2% της χθεσινής επανέκδοσης του δεκαετούς ομολόγου καλύφθηκε από θεσμικά χαρτοφυλάκια (real money investors) και μόλις το 12,8% από hedge funds, κάτι που σημαίνει πως οι πιθανότητες άτακτης ρευστοποίησης του ομολόγου σε περιόδους αναταραχής θα είναι σαφώς πιο περιορισμένες.

Ο αριθμός των επενδυτών που συμμετείχαν στη χθεσινή συναλλαγή ξεπέρασε τους 250, με τη μερίδα του λέοντος να προέρχεται από τις τάξεις των διαχειριστών κεφαλαίων (63,4%), ενώ ακολούθησαν hedge funds (12,8%), τράπεζες (10,9%), ασφαλιστικές/συνταξιοδοτικά ταμεία (8,6%) και CB/OIs (4,3%).

Η συντριπτική πλειονότητα των αγοραστών του χθεσινού ομολόγου, ήτοι ποσοστό 95,3%, προήλθε από το εξωτερικό και μόλις το 4,7% ήταν Έλληνες.

Η προέλευση των επενδυτών με κριτήριο τη γεωγραφική κατανομή τους ήταν η ακόλουθη: Βρετανία 49%, Σκανδιναβικά κράτη 10,1%, Γερμανία/Αυστρία 8,7%, ΗΠΑ 7,5%, Γαλλία 7,5%, Ελλάδα 4,7%, Ιταλία 4,5%, Κράτη της Ιβηρικής 1,3%, Υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη 4,2%, Λοιπές χώρες 2,5%.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι η Ελλάδα στοχεύει σε μια επιτυχημένη έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου ξεκαθαρίζοντας ότι «ο στόχος δεν είναι να κάνουμε μια μεγάλη έκδοση, ο στόχος είναι να κάνουμε μια πετυχημένη έκδοση με καλή διασπορά στους επενδυτές και με ένα χαμηλό κόστος δανεισμού».

Όπως σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, «το ζητούμενο είναι να είσαι σε επαφή με τις αγορές, να εκμεταλλεύεσαι τις σωστές συνθήκες και να αξιοποιείς κατάλληλα τους πόρους, που αντλούνται».

Το οικονομικό επιτελείο ήθελε να εκμεταλλευθεί, όπως και συνέβη, το άκρως ευνοϊκό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις διεθνείς αγορές για το κρατικό χρέος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, το βιβλίο προσφορών άνοιξε χθες στις 10.45 το πρωί (ώρα Ελλάδος), με την αρχική τιμολόγηση της απόδοσης να διαμορφώνεται στο 1,55%.

Το ισχυρό ενδιαφέρον για τη συναλλαγή ήταν εμφανές από το ξεκίνημα και έως τις 13.15 (ώρα Ελλάδος) οι προσφορές ξεπερνούσαν τα 5,4 δισ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε τότε στο 1,5% και το μέγεθος της έκδοσης στα 1,5 δισ. ευρώ.

Το βιβλίο έκλεισε στις 15.00 (ώρα Ελλάδος), με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 7,6 δισ. ευρώ. Lead managers της χθεσινής έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan, που είχαν αναλάβει και την αρχική έκδοση στις 5 Μαρτίου.

 

Συμφωνία Βαρβαρέσος Α.Ε. - τραπεζών

Επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας «Βαρβαρέσος Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» και των ελληνικών τραπεζών και εκτιμάται ότι οι εξαγωγές της με τις νέες επενδύσεις πρόκειται να διπλασιαστούν στους επόμενους μήνες. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα ο υπουργός δήλωσε «τους τελευταίους δύο μήνες ασχοληθήκαμε επισταμένως με το να ολοκληρώσουμε μια συμφωνία μεταξύ της εταιρείας "Βαρβαρέσος Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία" και των ελληνικών τραπεζών. Μια συμφωνία που στόχο είχε τη διάσωση των θέσεων εργασίας, την προστασία του κεφαλαίου των τραπεζών αλλά και την ανάπτυξη μιας ελληνικής εταιρείας που εξάγει το 90% της παραγωγής της, παράγει εξαιρετικό, ανταγωνιστικό προϊόν και έχει λαμπρές προοπτικές για το μέλλον. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αυτή η συμφωνία επετεύχθη, η εταιρεία προχωρά την πορεία της και οι εξαγωγές της με τις νέες επενδύσεις πρόκειται να διπλασιαστούν στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ όλους τους εμπλεκόμενους για το πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας που επέδειξαν».

 

 

Αγορές μετοχών από Καματάκη (MLS) μετά τη μεγάλη πτώση

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της, στη σκιά της χθεσινής μεγάλης πτώσης 15%. ….. Ο βασικός μέτοχος της εισηγμένης προχώρησε αγορές μετοχών.

 

Ειδικότερα, η εισηγμένη αναφέρει στην ανακοίνωση της:

 

Η εταιρία MLS πληροφορική Α.Ε με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι ο κ.Ιωάννης Καματάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος την Τρίτη 08/10/2019 πραγματοποίησε αγορά  12.789  μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 41.789,82 ευρώ .

 

08/10/19

 

Trastor - Νέα ΑΜΚ....

Σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 72,6 εκατ. ευρώ προχωρά η Trastor ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) προκειμένου να συμμετάσχει στη διεκδίκηση σημαντικών επαγγελματικών ακινήτων που πρόκειται να βγουν (ή έχουν ήδη βγει) προς πώληση το επόμενο διάστημα.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί γρηγορότερα η απαιτούμενη ρευστότητα, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση (29/10/2019) για την αύξηση κεφαλαίου οι μέτοχοι της εταιρείας θα κληθούν να αποφασίσουν και για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) έως περίπου 41 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον βασικό μέτοχο της εταιρείας, τη Wert Red S.a.r.l. (θυγατρική της Varde Partners).

 

Ενδυναμώνει την ομάδα του ο ΟΠΑΠ

Με ένα από τα πιο έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη στην επικοινωνία, τον Γιάννη Ρόκκα, ο ΟΠΑΠ ενισχύει την δύναμη πυρός του. Ο Γιάννης Ρόκας αναλαμβάνει Επικεφαλής Marketing Επικοινωνίας στον ΟΠΑΠ έχοντας τη συνολική ευθύνη για τις ομάδες Brand/Above the Line, Media Buying, Sponsorships και Below the Line.

Από τη νέα του θέση, ο Γιάννης Ρόκκας, θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων ολοκληρωμένης εμπορικής επικοινωνίας, με απώτερο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής του brand ΟΠΑΠ και των προϊόντων της εταιρείας.

Ο Γιάννης Ρόκκας διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών, έχοντας υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις στο διαφημιστικό και τον τραπεζικό κλάδο. Πριν την έλευση του στην Ομάδα του ΟΠΑΠ, κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στην Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας μεταξύ άλλων τη συνολική ευθύνη για τα προγράμματα μάρκετινγκ,  επικοινωνίας και ενίσχυσης της εμπειρίας του πελάτη του ομίλου.

Επίσης, ο Κωστής Πάικος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή του Digital Center of Excellence, στην Ομάδα Τεχνολογίας & Digital του ΟΠΑΠ. Ο Κωστής Πάικος προέρχεται από την Eurobank, στην οποία εργάστηκε τα τελευταία 17 χρόνια και κατείχε μέχρι πρόσφατα τη θέση του Διευθυντή Digital Services & User Engagement. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, θα συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών παγκόσμιας κλάσης, τόσο εντός της εταιρείας, όσο και προς τους πελάτες του ΟΠΑΠ.

'Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το reopening της έκδοσης του 10ετούς ομολόγου του περασμένου Μαρτίου, με την αρχική τιμολόγηση της απόδοσης να διαμορφώνεται στο 1,55%, που αποτελεί και ιστορικά χαμηλά επίπεδα για το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου.

Στις αγορές ξαναβγαίνει το ελληνικό Δημόσιο με το άνοιγμα της τελευταίας έκδοσης του δεκαετούς ομολόγου.

O Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους το ελληνικό Δημόσιο έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan να ξανανοίξουν υφιστάμενη έκδοση 10ετούς ομολόγου λήξης τον Μάρτιο του 2029.

Η απόδοση του τίτλου στη δευτερογενή αγορά κυμαίνεται στο 1,385%, ενώ το σταθερό επιτόκιο του ομολόγου που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο φέτος είχε διαμοφωθεί στο 3,9% (η Αθήνα είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή επισημαίνεται ότι η δανειακή στρατηγική θα στοχεύσει φέτος στη διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, στην παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας για τη διατήρηση μιας αξιόπιστης καμπύλης αποδόσεων ελληνικών κρατικών χρεογράφων, στην περαιτέρω μείωση των περιθωρίων δανεισμού καθώς και στην περαιτέρω διασφάλιση της συνέπειας του ελληνικού Δημοσίου, ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της ευρωζώνης.

 

Ανακοίνωση της Hard Rock International

Η Hard Rock International κατέθεσε επισήμως την προσφορά της στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 στο πλαίσιο του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο, Ξενοδοχείο και Πολιτιστικό Κέντρο στο Ελληνικό.

Η Hard Rock International υπέβαλε την προσφορά της μόνη της, ως Εταιρεία που βασίζεται αποκλειστικά στη δική της ικανότητα να σχεδιάσει, να κατασκευάσει, να λειτουργήσει και να χρηματοδοτήσει το έργο.

Η Hard Rock International δεσμεύεται να διαθέσει τις μοναδικές της ικανότητες προκειμένου να δημιουργήσει στο Ελληνικό ένα Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών για τον Ελληνικό λαό.

Ανυπομονούμε να οργανώσουμε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα για να μοιραστούμε το όραμά μας με τους Έλληνες και τον υπόλοιπο κόσμο, όταν, όπως ευελπιστούμε, κατακυρωθεί στην Εταιρεία μας ο Διαγωνισμός από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

 

07/10/19

 

 

Πρόστιμα 400.000 ευρώ στον ΟΤΕ για διαφημιστικά μηνύματα

 

Δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 400.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον ΟΤΕ για παράβαση της νομοθεσίας περί προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (διαφημιστικά μηνύματα και τηλεφωνήματα).

 

Ειδικότερα, με απόφαση της Αρχής επιβλήθηκε πρόστιμό 200.000 ευρώ στον ΟΤΕ μετά από καταγγελίες συνδρομητών του οι οποίοι, αν και είχαν εγγραφεί στο μητρώο αντιρρήσεων («opt-out») του παρόχου τους, είχαν λάβει τηλεφωνικές κλήσεις από τρίτες εταιρείες για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Στην δεύτερη περίπτωση, υπήρξαν και πάλι στην Αρχή καταγγελίες από παραλήπτες μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου του ΟΤΕ σχετικά με τη μη δυνατότητα διαγραφής τους από τη λίστα αποδεκτών μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου.

 

Κατά την εξέταση των καταγγελιών προέκυψε ότι από το 2013 και μετά, λόγω τεχνικού σφάλματος, δεν λειτουργούσε η διαγραφή από τις λίστες αποδεκτών των μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου για όσους παραλήπτες το ζητούσαν μέσω του συνδέσμου “unsubscribe”.

 

Σύμφωνα με την Αρχή, ο ΟΤΕ δεν διέθετε την προβλεπόμενη διαδικασία. Μετά από παρέμβαση της Αρχής διορθώθηκε το σφάλμα στην συνέχεια και έτσι προέβη στη διαγραφή 8.000 περίπου προσώπων από τις λίστες αποδεκτών των μηνυμάτων, οι οποίοι είχαν ανεπιτυχώς προσπαθήσει να διαγραφούν από το 2013 και μετά.

 

Και στην δεύτερη αυτή περίπτωση η Αρχή επέβαλε στον ΟΤΕ δεύτερο πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ.

 

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda με 1,66% η Aegean Airlines

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της, η AEGEAN προχωρά σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, συμπράττοντας στο μεγαλύτερο έργο ανάπτυξης της χώρας, που μπορεί να δώσει νέα ώθηση στον τουρισμό της Αθήνας, στο Ελληνικό.

Συγκεκριμένα, η AEGEAN ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τη Lamda Development για την προώθηση του Ελληνικού. Ειδικότερα, η AEGEAN θα παρουσιάζει στους επιβάτες της υλικό με τα χαρακτηριστικά αλλά και τις νέες υπηρεσίες, εμπειρίες και προϊόντα που θα μπορούν να απολαμβάνουν με την εξέλιξη του έργου. Στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή διάχυση του έργου στους επιβάτες της AEGEAN, η πλειονότητα των οποίων προέρχονται από πόλεις του εξωτερικού, και μέσω αυτής της υποστήριξης της επιτυχούς ανάπτυξης του.

Με τη σύμπραξη αυτή, η AEGEAN ανακηρύσσεται ως ο «Επίσημος Αερομεταφορέας του Ελληνικού» και στο εξής, θα προβάλλεται με αυτήν της την ιδιότητα από τον φορέα ανάπτυξης του έργου στις παρουσιάσεις αλλά και στο υλικό επικοινωνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έτσι, η AEGEAN συνδέει το όνομα της με το πλέον εμβληματικό, αναπτυξιακό έργο στη χώρα, η επιτυχία του οποίου αποτελεί εθνικό στόχο, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Με δεδομένο ότι η AEGEAN δραστηριοποιείται σε 44 χώρες, με δίκτυο 151 προορισμών και μεταφέρει 14 εκ επιβάτες ετησίως, είναι προφανές ότι η σύμπραξη αυτή θα έχει ισχυρή αποτελεσματικότητα και για τα δυο μέρη.

Πέραν της προβολής του έργου, η AEGEAN θα συμμετέχει στην επένδυση, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης, αγοράζοντας ίδιες μετοχές της Lamda Development που αντιστοιχούν στο 1.66% του μετοχικού της κεφαλαίου. Πρόθεση της είναι να συμμετέχει και στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ασκώντας τα δικαιώματα των μετοχών που θα έχει αποκτήσει, διαμορφώνοντας έτσι, το σύνολο της σκοπούμενης επένδυσης της AEGEAN στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Development, στα 20 εκ ευρώ.

Αναφερόμενος στη σύμπραξη αυτή, ο Πρόεδρος της AEGEAN κ. Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε: «Το Ελληνικό, είναι έργο πνοής και εθνικής σημασίας στον κύριο κόμβο, στην καρδιά της δραστηριότητάς μας. Αναβαθμίζει το πρόσωπο της Αθήνας και της χώρας στο εξωτερικό, δημιουργεί νέους λόγους επίσκεψης, συμβάλλει στην άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού καθιερώνοντας την πόλη στις City Break επιλογές διεθνώς. Η AEGEAN, η αεροπορική εταιρεία της Ελλάδας και της Αθήνας, στηρίζει την προσπάθεια αυτή, που δημιουργεί πολλαπλασιαστικές συνέργειες».

Τι αναφέρει η ΛΑΜΔΑ

Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης της Lamda Development, σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για πώληση μέρους των ιδίων μετοχών (ποσοστού 1.66% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας) στην εταιρεία ΑEGEAN, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε:

«Η Lamda Development βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, θα είναι η αρχή για μια ευρύτερη και σημαντικότατη συνεργασία με την AEGEAN, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο των αερομεταφορών στην Ελλάδα, που θα την καταστήσει επίσημο αερομεταφορέα του Ελληνικού. Στόχος είναι η συνεργασία αυτή να αποτελέσει ένα πρώτο, εξαιρετικό δείγμα συνένωσης δυνάμεων και ανάπτυξης συνεργιών, ώστε να καταστεί η Αθήνα παγκόσμιος τουριστικός προορισμός.

Ταυτόχρονα, αποτελεί αφετηρία μελλοντικών συνεργιών μεταξύ των δύο εταιρειών και επιβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξη και βαθιά πίστη του επιχειρηματικού κόσμου στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού».

 

Χατζηδάκης - ΔΕΗ: Διακοπή ρεύματος σε 30.000 κακοπληρωτές 

H κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο τους στρατηγικούς κακοπληρωτές της ΔΕΗ κι όπως επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΚωστής Χατζηδάκης, μπορεί να την... πληρώσουν και κάποιοι άδικα.

Όπως τόνισε ο υπουργός στον ΣΚΑΪ έχει δοθεί εντολή από τη ΔΕΗ για 30.000 αποκοπές ρεύματος σε καταναλωτές που χρωστάνε, ενώ μπορούν να πληρώσουν. «Ξέρουμε ότι τα μισά περίπου από αυτά που μπορεί να εισπράξει η ΔΕΗ, τα χρωστάν 60.000 συμπολίτες μας που φτωχούς δεν τους λες», τόνισε. «Θα μου πείτε, αποκλείεται να γίνει λάθος και να κοπεί το ρεύμα σε κάποιον που έχει ανάγκη; Ευθέως λέω δεν αποκλείω και είμαστε εδώ για να διορθώνουμε αμέσως το πρόβλημα».

Οσον αφορά στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, ο υπουργός Ενέργειας επεσήμανε ότι με την παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να προχωρήσει η πώληση, καθώς η επιχείρηση αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και μέχρι να εξυγιανθεί αποκλείεται να βρεθεί ενδιαφερόμενος. Ωστόσο, είπε ότι αυτό που μπορεί να γίνει άμεσα και να δώσει μια μικρή ώθηση είναι η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΗΕ που είναι το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ.

 

Χατζηδάκης: Ο άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης της ΔΕΗ αποφεύχθηκε

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Έθνος της Κυριακής» αναφέρει ότι λόγω των κυβερνητικών μέτρων που «έδωσαν προοπτική» «ο άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης της ΔΕΗ αποφεύχθηκε» όμως «βεβαίως η κατάσταση της επιχείρησης δεν έγινε παραδεισένια».

Στη συνέντευξή του μιλά για σειρά διαρθρωτικών μέτρων που αφορούν στην σταδιακή απόσυρση λιγνιτικών μονάδων με χρονικό όριο το 2028, την κατάργηση των ΝΟΜΕ, την απελευθέρωση της ΔΕΗ «από τον ζουρλομανδύα του νόμου περί ΔΕΚΟ», την προώθηση της μερικής ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ, και την ενθάρρυνση της ΔΕΗ για άνοιγμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σημειώνει ότι τα μέτρα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες «για την απελευθέρωση της αγοράς Ενέργειας», ενώ τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν περί τα μέσα Νοεμβρίου.

«Η πιθανότητα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή καθώς δεν υπάρχει κανείς ενδιαφερόμενος» τονίζει ο Κ. Χατζηδάκης.

Σε ό,τι αφορά τα ΕΛΠΕ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντικρούοντας τις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε ότι η κυβέρνηση «συνεχίζει την πολιτική του κ. Τσίπρα καθώς ο ίδιος είχε συμφωνήσει με τους θεσμούς μόλις τον περασμένο Ιούνιο να διερευνήσει το ΤΑΙΠΕΔ όλες τις δυνατότητες για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει τώρα το ΤΑΙΠΕΔ».

Σημειώνει ότι «ο κ. Τσίπρας διαφωνεί με τον εαυτό του» και κάνει λόγο για «υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ που καταψήφισε τις συμβάσεις εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Ιόνιο, τις ίδιες συμβάσεις για τις οποίες πανηγύριζε μόλις τον περασμένο Ιούνιο».

 

06/10/19

 

Πού και πώς θα αναπτυχθούν οι 7 γειτονιές του Ελληνικού

 

Την εικόνα που θα έχουν οι επτά γειτονιές του Ελληνικού δίνει η τέταρτη και τελευταία απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόκειται για τις επτά περιοχές κατοικίας που θα βρίσκονται περιμετρικά του πάρκου και οι οποίες με το σχέδιο αυτό συγκεκριμενοποιούνται σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου. Η απόφαση καθυστέρησε ένα δεκαήμερο να εκδοθεί, καθώς έπρεπε να γίνουν διορθώσεις της τελευταίας στιγμής.

Μετά τις αποφάσεις για το πάρκο, τις «περιοχές ανάπτυξης» (στις οποίες περιλαμβάνεται και το καζίνο) και την παραλιακή ζώνη, προχθές δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3687Β) η έγκριση των πολεοδομικών μελετών για τις επτά περιοχές κατοικίας. Σύμφωνα με την απόφαση και τους χάρτες που τη συνοδεύουν:

1. Γειτονιά Ολυμπιακής Αεροπορίας. Περιοχή κατοικίας στα βορειοανατολικά της έκτασης, με όριο τη λεωφόρο Ποσειδώνος (μέγιστη δόμηση 231.400 τ.μ.). Στα τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα που «βλέπουν» προς το εσωτερικό του πάρκου θα επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων έως 50 μέτρα.

2. Δυτική γειτονιά του πάρκου. Περιοχή κατοικίας (μέγιστη δόμηση 416.700 τ.μ.) που «κυκλώνει» τη σημερινή κατοικημένη «λωρίδα» κατά μήκος της λεωφόρου Ποσειδώνος στο Ελληνικό. Περιλαμβάνει στα όριά της τη Διεύθυνση Επιθεώρησης της ΥΠΑ και το Κέντρο Διανομής της ΔΕΗ, που παραμένουν. Σε επαφή με τη σημερινή περιοχή κατοικίας θα έχει ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις.

3. Ανατολική γειτονιά του πάρκου. Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της έκτασης, κοντά στο μεγάλο κτίριο της ΥΠΑ. Εκεί βρίσκεται μια από τις πύλες του Ελληνικού, η οποία θα καταλήγει σε ένα μεγάλο υπόγειο πάρκινγκ, ακριβώς δίπλα από το κτίριο Σαάρινεν. Στην περιοχή παραμένουν τα κτίρια της ΕΜΥ. Καταλαμβάνει έκταση 318 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 161 είναι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.

4. Γειτονιά επιχειρηματικού κέντρου λεωφόρου Βουλιαγμένης. Βρίσκεται πίσω από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του σταθμού μετρό Αργυρούπολης. Περιλαμβάνει το αμαξοστάσιο του τραμ. Εχει χρήση πολεοδομικού κέντρου, επομένως εκεί θα αναπτυχθούν εμπορικά καταστήματα, γραφεία και κτίρια άλλων χρήσεων (μέγιστη δόμηση 675.000 τ.μ.). Στο άκρο του επιτρέπεται να κατασκευαστεί ένας από τους ουρανοξύστες (έως 200 μέτρα) και μεγάλο εμπορικό κέντρο.

5. Γειτονιά του λόφου. Βρίσκεται πίσω από το πολεοδομικό κέντρο της Βουλιαγμένης, ανάμεσα στον λόφο Χασάνι και στα τρία διατηρητέα υπόστεγα της Αεροπορίας. Θα έχει κυρίως κατοικίες, με μέγιστη δόμηση 162.800 τ.μ.

6. Γειτονιά των Τραχώνων. Περιοχή κατοικίας που ορίζεται από το υπό ανασύσταση ρέμα Τραχώνων. Θα έχει 11 οικοδομικά τετράγωνα και μέγιστη δόμηση 161.400 τ.μ.

7. Γειτονιά παραλίας Αγίου Κοσμά. Το «φιλέτο» του Ελληνικού, έκτασης 300 στρεμμάτων (εκ των οποίων το μισό κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι), με «πρόσωπο» στη θάλασσα. Θα περιλαμβάνει περιοχές αμιγούς κατοικίας και έναν ουρανοξύστη (έως 200 μέτρα).

Να σημειωθεί ότι οι περιοχές περιλαμβάνουν και τμήμα της υπό διαμόρφωση «πολιτιστικής διαδρομής», την οποία θα εγκρίνει σε επόμενη φάση το υπουργείο Πολιτισμού. Οι σημερινές αρχαιολογικές αποθήκες θα μεταφερθούν σε άλλο σημείο με δαπάνη του επενδυτή. 

Πηγή: Καθημερινή

 

04/10/19

 

Η Hard Rock International κατέθεσε την προσφορά της για το "καζίνο" στο Ελληνικο

«H σημερινή ημέρα είναι μία μεγάλη ημέρα για την Ελλάδα και η Hard Rock International είναι πολύ υπερήφανη για την κατάθεση της προσφοράς μας στο Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο στο Ελληνικό», δήλωσε ο John Eder, Executive Vice President & Chief FinancialOfficer της Hard Rock International, παραδίδοντας σήμερα στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων την ειδικά κατασκευασμένη σφραγισμένη τροχήλατη βαλίτσα με το λογότυπο της Eταιρείας, που περιείχε την προσφορά της στο "Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο, Ξενοδοχείο και Πολιτιστικό Κέντρο στο Ελληνικό" (νομιμοποιητικά δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική προσφορά).

«Για μία ακόμη φορά ευχαριστούμε τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους Έλληνες εδώ και τρεις δεκαετίες και ανυπομονούμε να κάνουμε αυτόν τον ήδη ισχυρό δεσμό ακόμη πιο δυνατό για πολλά χρόνια ακόμη», πρόσθεσε, οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας.

 
 
 

Ελληνικό: Έφτασε η μεγάλη μέρα για την επένδυση των 8 δισ.€

Για πρώτη φορά βρέθηκαν, χθες, από κοινού, δημόσια, σε ειδική εκδήλωση του Δήμου Αργυρούπολης-Ελληνικού, οι δύο διεκδικητές, οι αμερικανικές εταιρείες Mohegan Gaming & Entertainment και Hard Rock International του έργου της κατασκευής του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο (Integrated Resort Casino) στην έκταση του πρώην διεθνούς αεροδρομίου.

Στην εκδήλωση, που είχε ως θέμα την επένδυση, συνολικού προϋπολογισμού 8 δισ. ευρώ, στο Ελληνικό εκτός από τα υψηλόβαθμα στελέχη των δύο υποψήφιων εταιρειών, το «παρών» έδωσαν ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, το ανώτατο στέλεχος της εισηγμένης εταιρείας Δημήτρης Ζωντανός, ο  υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο Δήμαρχος Αργυρούπολης-Ελληνικού Γ.Κωνσταντάτος.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mohegan Μάριο Κοντομέρκος, που έχει συμπράξει με τον κατασκευαστικό όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και πρόκειται να καταθέσει τη μία από τις δύο δεσμευτικές προσφορές, σήμερα, για τη διεκδίκηση του IRC, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν πουλήσαμε ποτέ κάτι που κατασκευάσαμε», επιθυμώντας να καταδείξει τη μακροχρόνια δέσμευση της εταιρείας στις περιοχές που επενδύει.

Τόνισε ότι η εταιρεία, σταθερά, πραγματοποιεί δράσεις εθελοντικής και φιλανθρωπικής προσφοράς, έχοντας επενδύσει σημαντικά ποσά στην Αμερική για τη βελτίωση υποδομών, όπως το δίκτυο ύδρευσης και μάλιστα σε περιοχές εκτός της δικαιοδοσίας της. H επένδυση στο Ελληνικό θα μεταμορφώσει όχι μόνο την Αττική, αλλά και συνολικά τη χώρα, όπως είπε ο ελληνικής καταγωγής Μάριο Κοντομέρκος.

Όπως αναφέρει το Έθνος, από την πλευρά του, το υψηλόβαθμο στέλεχος της Hard Rock International John Eder ανέφερε ότι το 1971, οπότε ξεκίνησε την λειτουργία της, η εταιρεία διέθετε μόλις 2 άτομα. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα από όλους τους οίκους αξιολόγησης στις ΗΠΑ, ενώ είναι ένας από τους καλύτερους εργοδότες στην Αμερική.

Οι εκπρόσωποι των δύο εταιρειών περιορίστηκαν να διατυπώσουν, εκ νέου, τη δέσμευσή τους για την υλοποίηση του IRC στο Ελληνικό με όρους αειφορίας και κοινωνικής ευθύνης, αλλά δεν αποκάλυψαν τα όσα σχεδιάζουν, κάτι που υπήρξε αναμενόμενο, λόγω των αυστηρών κανονιστικών συμμορφώσεων που προβλέπει η συμμετοχή τους στο σημερινό διαγωνισμό. Όπως όμως, έχουν αναφέρει, η επένδυση για το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο ενδέχεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

Επίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα, όπου θα δείχνουμε προς τους επενδυτές μας το καλό μας πρόσωπο», σημειώνοντας ότι η επένδυση στο Ελληνικό θα είναι το σύμβολο της νέας Ελλάδας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου απηύθυνε κάλεσμα σε όσους επιχειρηματίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στον έργο, που αποτελεί την μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που θα γίνει στην Ελλάδα και την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης. Εκτός από τις 75.000 θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, θα υλοποιηθούν αναβαθμισμένες δημόσιες συγκοινωνίες, δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων άνω των 50 χιλιομέτρων, καινούργια παραλία 1,5 χλμ. ελεύθερης πρόσβασης, και το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης.

Ο διαγωνισμός

Η ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο (Integrated Resort Casino), κρίνει την τύχη συνολικά του έργου αξιοποίησης του Ελληνικού, καθώς η συμβολή του IRC στην κερδοφορία της επένδυσης είναι πολύ σημαντική.

Ποια είναι όμως, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη διαγωνιστική διαδικασία;

Οι εκπρόσωποι των υποψήφιων επενδυτών θα καταθέσουν μέχρι τις 11 το πρωί τις προσφορές τους, ενώ λίγες ώρες αργότερα, στις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου της τυπικής πληρότητας των φακέλων.

Στη συνέχεια τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται σε τρία στάδια που περιλαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών, της τεχνικής πρότασης και της οικονομικής προσφοράς.

Η διαδικασία μέχρι την ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή δεν αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από ενάμιση μήνα. Στη συνέχεια η σύμβαση παραχώρησης θα οδηγηθεί προς έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας θα σημάνει την καταβολή από την Lamda Development της πρώτης δόσης, ύψους 300 εκατ. ευρώ, από το σύνολο των 915 εκατ. ευρώ του τιμήματος για το Ελληνικό. Και κατ’επέκταση, τη σταδιακή έναρξη των -σε πρώτη φάση πρόδρομων-κατασκευαστικών εργασιών.

 

03/10/19

 

Ανάθεση έργου στην INTRASOFT από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

Η INTRASOFT International, η παγκόσμια εταιρεία Πληροφορικής, ανέλαβε νέο έργο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), το οποίο καλύπτει υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), ο οποίος ιδρύθηκε το 2007 και έχει έδρα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, ασχολείται με την εφαρμογή της πρωτοποριακής νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα, προς όφελος της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Για την επόμενη τετραετία, η INTRASOFT International θα είναι επικεφαλής κοινοπραξίας για το έργο της παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, καθώς και τεχνικής, λειτουργικής υποστήριξης. Η σύμβαση καλύπτει επίσης την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, υποστήριξης εσωτερικών εργασιών, καθώς και άλλες ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες για την εκπλήρωση του στρατηγικού σχεδίου, της αποστολής και του οράματος του ECHA.

Επιπλέον, η INTRASOFT θα παρέχει καινοτόμες συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό τον ευέλικτο μετασχηματισμό του ECHA προς μια Agile μεθοδολογία, με στόχο ολοκληρωμένες διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού (DevOps) στο σύνολο του οργανισμού.

Ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International σχολίασε: «Η νέα αυτή επιτυχία σηματοδοτεί την αρχή της συνεργασίας μας με τον ECHA μέσα από ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο. Με κάθε νέο έργο η INTRASOFT επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στο software development ανάμεσα στους προμηθευτές ΙΤ των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων.  Ανυπομονούμε να ξεκινήσει η συνεργασία μας με τον πρωτοπόρο οργανισμό ECHA».

 

Οι εκτιμήσεις της Citi για την πορεία των βασικών δεικτών μέχρι το τέλος του 2020…..

Παρά τις παγκόσμιες ανησυχίες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας κατ΄ επέκταση των παγκόσμιων χρηματιστηρίων. Αρκετά θετική εμφανίζεται η Citi για την πορεία των αγορών μέχρι το τέλος του 2020, δηλαδή για τους επόμενους περίπου 15 μήνες. Είναι χαρακτηριστικό, πως οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας εκτιμούνε πως στο τέλος του 2020, ο S&P 500 θα βρίσκεται σε 11% υψηλότερα επίπεδα από τις τρέχουσες τιμές.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες αγορές και όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Ακόμη και στο Λονδίνο και παρά τα όσα συμβαίνουνε με το BREXIT, η εκτίμηση είναι πως στο τέλος του 2020, ο FTSE 100 θα βρίσκεται 9%. Όσον αφορά τις αναδυόμενες αγορές, η εκτίμηση είναι πως ο MSCI EM στο τέλος του 2020 θα είναι 1.080 μονάδες, δηλαδή 7% υψηλότερα.

 

02/10/19

 

ETEEurobank: Οι τράπεζες με τις περισσότερες θετικές αναθεωρήσεις στην Ευρώπη ….. Alpha Bank – Πειραιώς τις περισσότερες αρνητικές ….

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Deutsche Bank σε ανάλυση της με τίτλο Consensus Tracker, ανάλυση στην οποία συγκεντρώνονται οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις (Factset), τις οποίες οι αναλυτές της γερμανικής τράπεζας συγκρίνουνε με τις δικές τις εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τα μεγέθη των ισολογισμών των ευρωπαϊκών τραπεζών. Και όπως λοιπόν αναφέρει η ανάλυση της DB, η Deutsche Bank, η Εθνική Τράπεζα και η Εurobank, μαζί με τις Standard Chartered, BBVA και Τράπεζα της Ιρλανδίας, έχουν δει τις πιο θετικές προσαρμογές σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2020 τον τελευταίο μήνα. Την ίδια στιγμή τις μεγαλύτερες αρνητικές αναθεωρήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2020, έχουν δει, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, οι Commerzbank, Τράπεζα ΠειραιώςAlpha Bank, Bankia και Clydesdale Bank (CYBG).

 

Στο τελικό στάδιο η συγχώνευση «Σελόντα» - «Νηρεύς»

Με «βαρέλι δίχως πάτο» μοιάζουν οι δανειακές ανάγκες της «Σελόντα», καθιστώντας την ολοκλήρωση της συγχώνευσής της με τη «Νηρεύς» υπό τη σκέπη του ομίλου «Ανδρομέδα», κάτι παραπάνω από επιτακτική και επείγουσα. Τα βάρη που κουβαλούσε η εταιρεία έχουν επιδεινωθεί σημαντικά λόγω και της συνέχισης της κατάρρευσης των τιμών στην τσιπούρα και το λαβράκι, με συνέπεια από τις αρχές του χρόνου να έχει λάβει δύο νέα δάνεια, ως κεφάλαιο κίνησης, συνολικού ύψους 19,2 εκατ. ευρώ.

Όπως σχολιάζει η Καθημερινή, ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, η «Σελόντα» άντλησε τους πρώτους μήνες του 2019 δάνειο 11,4 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και βασικές μετόχους της, ενώ τους πρώτους μήνες του β΄ εξαμήνου έλαβε νέα χρηματοδότηση ύψους 7,8 εκατ. ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ελεγκτές της «Σελόντα» (Grant Thornton) επισημαίνουν ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας και του ομίλου υπερβαίνουν τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία κατά 10,4 εκατ. και 7,4 εκατ. ευρώ αντιστοίχως και συνεπώς «η εταιρεία στο βραχυπρόθεσμο διάστημα αναμένεται να έχει σημαντικές ταμειακές εκροές και ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας». Πάντως, στην έκθεση αναφέρεται ότι η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας δρομολογείται κανονικά, βρίσκεται στο τελικό στάδιο και στην παρούσα φάση δεν υφίστανται περιορισμοί στην επίτευξή των όρων που έχουν τεθεί.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της «Σελόντα» διαμορφώθηκε σε 73,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, υποχωρώντας κατά 7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Η μείωση της αξίας των πωλήσεων των ιχθύων προέρχεται κυρίως από την πτώση των τιμών πωλήσεων (μείωση 7,5% της μεσοσταθμικής τιμής πώλησης ολόκληρων ιχθύων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018). Οι πωλούμενες ποσότητες τσιπούρας μειώθηκαν κατά 28% και οι τιμές κατά 3%, ενώ στο λαβράκι ενισχύθηκε ο όγκος πωλήσεων κατά 18%, οι τιμές όμως υποχώρησαν κατά 12,2%. Οι ζημίες του ομίλου διευρύνθηκαν σε 12,3 εκατ. ευρώ από 6,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Αρνητική ήταν η επίδραση της μείωσης των τιμών και στα εξαμηνιαία αποτελέσματα της «Νηρεύς». Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 96,8 εκατ. ευρώ έναντι 98,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών κατά 7,7%, ενώ η «Νηρεύς» πούλησε 9,3% μεγαλύτερη ποσότητα ψαριών. Ζημιογόνο ήταν το πρώτο εξάμηνο και για τη «Νηρεύς». Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ο όμιλος εμφάνισε ζημίες 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα μετά φόρων ήταν ζημίες 15 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

 

01/10/19

 

«Πράσινο φως» στην προαιρετική πρόταση της SAZKA Group για τον ΟΠΑΠ

«Είμαστε ικανοποιημένοι που μπορούμε να ξεκινήσουμε την προαιρετική δημόσια πρότασή μας για τον ΟΠΑΠ, σε συνέχεια της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», επισημαίνει σε δήλωσή του ο κ. Karel Komarek, Πρόεδρος του SAZKA Group.

«Η πρότασή μας, η οποία πιστεύουμε ότι είναι ελκυστική για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης μας στην ελληνική οικονομία. Η πρότασή μας, η οποία πραγματοποιείται σε μετρητά και για την οποία έχουν δεσμευθεί κεφάλαια άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, προσφέρει στους μετόχους του ΟΠΑΠ έναν μηχανισμό για να αποκομίσουν κέρδη από την αξία που έχει ήδη δημιουργηθεί».

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας «SAZKA Group a.s.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑE».

 

Attica Group: Πωλήσεις άνω των 164 εκατ.ευρώ και κέρδη 15,5 εκατ.ευρώ το Α' εξάμηνο 2019

Eνοποιημένες πωλήσεις 164,01 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 131,68 εκατ. από το α΄ εξάμηνο του 2018 παρουσίασε η Attica Group, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15,50 εκατ. ευρώ, έναντι 12,29 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018. 

Επισημαίνεται ότι η Attica Group ενοποιεί την ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. («HSW») για ολόκληρο το α΄ εξάμηνο 2019, ενώ στις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου του 2018 ενοποιήθηκε για περίοδο ενός μήνα (1.6.2018-30.6.2018).

Η αύξηση του κύκλου εργασιών του ομίλου αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω της ενοποίησης της HSW καθώς και λόγω της συνεχιζόμενης, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2018, ανόδου της τιμής των καυσίμων (μέση αύξηση 11%).

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο.

Στις 30 Ιουνίου 2019, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 44,17 εκατ. ευρώ, έναντι 59,42 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

Τα ενσώματα πάγια του ομίλου ανήλθαν σε 682,15 εκατ. ευρώ, έναντι 690,36 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Ο όμιλος στις 30.6.2019 είχε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 266,76 εκατ. ευρώ, έναντι 274,50 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018 και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 81,44 εκατ. έναντι 71,58 εκατ. στις 31.12.2018, το μεγαλύτερο μέρος εκ των οποίων αποπληρώθηκε από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 409,65 εκατ. ευρώ από 409,18 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018.

Μεταφορικό έργο

Το μεταφορικό έργο του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος ενοποιεί την HSW για ολόκληρο το α΄ εξάμηνο 2019, ενώ στις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2018 την ενοποίησε για περίοδο ενός μήνα (1.6.2018-30.6.2018), ανήλθε σε 2,5 εκατ. επιβάτες (αύξηση 23,7% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2018), 341 χιλ. Ι.Χ. οχήματα (αύξηση 22,3%) και 192 χιλ. φορτηγά οχήματα (αύξηση 14,2%).

Στις γραμμές της Αδριατικής καθώς και στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων, τα πλοία της Attica Group λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ Α.Ε..

Στις 15.5.2019 η Attica Group ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του φορτηγού πλοίου Anglia Seaways από την εταιρεία DFDS, έναντι συνολικού τιμήματος 12.050.000 ευρώ τοις μετρητοίς. 

Το πλοίο έχει ολικό μήκος 142,5 μέτρα, υπηρεσιακή ταχύτητα 17,5 κόμβων, είναι έτους κατασκευής 2000, έχει μεταφορική ικανότητα 1.680 μέτρων φόρτωσης ή 120 ασυνόδευτων φορτηγών οχημάτων, με δυνατότητα μεταφοράς ειδικών φορτίων. Η παραλαβή του πλοίου έγινε στις 3 Ιουλίου του 2019. Το πλοίο μετονομάστηκε σε Blue Carrier 1 και δρομολογήθηκε στις γραμμές που δραστηριοποιείται ο όμιλος, στην Ελληνική Ακτοπλοΐα.

 

Η απόδοση του 10ετούς κυμάνθηκε από το 1,34% έως το 1,37%

Έντονες διακυμάνσεις καταγράφηκαν τη Δευτέρα η δευτερογενής αγορά ομολόγων.

Η απόδοση του 10ετούς κυμάνθηκε από το 1,34% έως το 1,37%.

Η τάση πάντως που φαίνεται να διαμορφώνεται στις αποδόσεις είναι ανοδική (με υποχώρηση των τιμών). Άλλωστε, πτωτικά κινούνται όλες σχεδόν οι αγορές ομολόγων της ευρωζώνης.

Η παγίωση της τάσης αυτής είναι πιθανόν να επηρεάσει την σχεδιαζόμενη από το Υπουργείο Οικονομικών νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή παλαιών ομολόγων που έχουν απομείνει από το PSI. Υπενθυμίζεται πάντως ότι το κουπόνι του 10ετούς ομολόγου που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο είχε διαμορφωθεί στο 3,9%.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) περιορισμένο και σημερα το επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς καταγράφηκαν συναλλαγές 8 εκατ.ευρώ τα οποία στο σύνλο τους αφορούσαν σε εντολές πώλησης. Η μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα καταγράφηκε στο 15ετές ομόλογο με 6 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διατηρήθηκε στο 1,35% απο 1,34% που έκλεισε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με απόδοση -0,57% να διαμορφωθεί στο 1,92% απο 1,91%

Στην αγορά συναλλάγματος, πτωτικά κινείται σήμερα το ευρώ φθάνοντας τα 1,0904 δολ. απο τα 1,0937 που ανοιξε η αγορά. Η αναπτυξιακή υπεροχή των ΗΠΑ και η ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις ευνοούν το δολάριο. Στην Ευρωζώνη ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης υποχώρησε το Σεπτέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο (101,7) από το Φεβρουάριο του 2015, καταδεικνύοντας σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Από την άλλη πλευρά στις ΗΠΑ η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο λιγότερο (0,1%) από το αναμενόμενο (0,3%, Ιούλιος: 0,5%).

Στη διατραπεζική αγορά, τα επιτόκια στις περισσότερες περιόδους δεν σημείωσαν αξιόλογη μεταβολή. Έτσι, το επιτόκιο στη διάρκεια του ενός έτους κυμαινόταν στο -0,352%. Στο εξάμηνο διαμορφώθηκε στο -0,431%, στο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο -0,455% και, τέλος, στον μήνα το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο -0,462%.

Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 1,0889 δολ.

 

30/09/19

 

Τι λέει η Creta Farm για το νέο ΔΣ ….

Με ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει τα ακόλουθα: 

Επί των δημοσιεύματων που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο διαδίκτυο με θέμα το «νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας», η Εταιρεία διασαφηνίζει ότι το ισχύον και νόμιμο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αυτό που βρίσκεται δημοσία αναρτημένο στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της υπηρεσίας ΓΕ.ΜΗ. και οιοσδήποτε μπορεί να το επιβεβαιώσει ανά πάσα στιγμή. Τέλος, η Εταιρεία επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της, επισημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη περί του αντιθέτου πληροφορία δημοσιοποιείται, συνιστά σκόπιμη προσπάθεια παραπληροφόρησης του κοινού.  

Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. - Αύξηση 53,2% των εσόδων και σημαντική κερδοφορία στο Α’ εξάμηνο του 2019

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει τη σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο του 2019 τα οποία ανήλθαν σε €2.568 χιλ. έναντι ζημιών €306 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Αύξηση επίσης της τάξεως του 53,2% παρουσίασαν και τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου και ανήλθαν σε €3.938 χιλ. έναντι €2.571 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2018. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) δεκαπλασιάσθηκαν εντός του Α’ εξαμήνου του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 και ανήλθαν σε €4.366 χιλ. από €423 χιλ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (adjusted EBITDA) υπερδιπλασιάσθηκαν και ανήλθαν σε €835 χιλ. έναντι €377 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2018. Την 30η Ιουνίου 2019, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιελάμβανε 50 εμπορικά ακίνητα (κυρίως γραφεία και καταστήματα), υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 113 χιλ. τ.μ., με εύλογη αξία €163.564 χιλ. έναντι €113.251 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2018. Η Εταιρεία κατά το A’ εξάμηνο του 2019 επένδυσε κεφάλαια ύψους €18,7 εκατ. για την αγορά 4 επενδυτικών ακινήτων και εξαγόρασε 4 εταιρείες με ισάριθμα ιδιόκτητα ακίνητα εύλογης αξίας €29,6 εκατ., τα οποία συνολικά συνέβαλαν στην αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου και στην δημιουργία σημαντικών υπεραξιών. Εντός του Α’ εξαμήνου του 2019 ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών του ακινήτων σε εύλογες αξίες ύψους €3.570 χιλ. έναντι κερδών €112 χιλ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. H Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2019 ανήλθε σε €85.099 χιλ. ή €1,055 ανά μετοχή.

 

Tα commodities που έκλεψαν τις εντυπώσεις….

Στο τέλος φτάνει σήμερα το 3ο τρίμηνο του 2019. Και τις εντυπώσεις έκλεψε το ασήμι, με την τιμή του να απογειώνεται 15% το διάστημα Ιουλίου- Σεπτεμβρίου. Κέρδη 11% καταγράφει στην ίδια περίοδο η πλατίνα, ενώ ο χρυσός έχει ενισχυθεί περίπου 6,5%, αλλά παρουσιάζει άνοδο 17% από τις αρχές του 2019, οδεύοντας έτσι προς τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη από το 2010, όταν ξέσπασε η κρίση χρέους στην ζώνη του ευρώ. 

Η έντονη απήχηση των πολύτιμων μετάλλων αποτυπώνεται και στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), που συνδέονται με τις τιμές τους ή στις μετοχές μεγάλων παραγωγών μετάλλων. Κέρδη σε διψήφιο ποσοστό εξασφάλισαν το SPDR Gold Trust και το iShares Silver Trust.

Να σημειωθεί ότι η πολύ καλή επίδοση του τριμήνου έρχεται παρά τις πιέσεις, που ασκήθηκαν στις τιμές τον Σεπτέμβριο. Η τιμή του χρυσού κοντά στα 1.500 δολάρια η ουγκιά, είναι περίπου 3% χαμηλότερα από τα υψηλά έξι ετών στα οποία είχε σκαρφαλώσει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

 

29/09/19

 

Επενδύσεις 20 εκατ. σε ακίνητα από Βιοχάλκο

Στη δημιουργία υπεραξιών στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ακινήτων του έχει εστιάσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ο όμιλος Βιοχάλκο, ενόψει της σύστασης της νέας εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Noval AΕΕΑΠ, κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός του τέταρτου τριμήνου του έτους, με δεδομένο άλλωστε ότι η σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εξασφαλιστεί από τον προηγούμενο Νοέμβριο.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος έχει ήδη δρομολογήσει τις επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των δύο υφιστάμενων εμπορικών κέντρων που διαχειρίζεται, δηλαδή το River West στον άξονα της Λ. Κηφισού και το Mare West στην Κόρινθο.

Ειδικότερα, έχοντας ως στόχο την αύξηση των εσόδων από μισθώματα, αλλά και της επισκεψιμότητας, δρομολογούνται επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 20 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα ξεκίνησε η κατασκευή ενός κτιρίου 23.000 τ.μ. (περιλαμβανομένων των υπογείων), το οποίο θα περιλαμβάνει κυρίως εμπορικά καταστήματα σε οικόπεδο όμορο του River West. Το εν λόγω οικόπεδο έχει αποκτηθεί μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης. Πρόκειται για επένδυση ύψους 18,5 εκατ. ευρώ, που έχει αναλάβει να κατασκευάσει η «Ακτωρ» του ομίλου Ελλάκτωρ. Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Προόδου 1-3, όπισθεν ακριβώς του River West. Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια η ζήτηση για μίσθωση καταστημάτων εντός εμπορικών κέντρων παραμένει σταθερά υψηλή και η πληρότητα του κέντρου ανέρχεται πλέον σε 100%, ήταν δεδομένη η ανάγκη για την επέκτασή του.

Αντίστοιχα, στο Mare West της Κορίνθου, κατασκευάζεται ένα αθλητικό - ψυχαγωγικό πάρκο 7.000 τ.μ., το οποίο θα πλαισιώσει το υφιστάμενο εμπορικό κέντρο, ενισχύοντας την απήχησή του, καθώς θα εμπλουτιστούν οι σημερινές εμπορικές χρήσεις και με συμπληρωματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου εξαμήνου, αμφότερα τα ακίνητα ξεπέρασαν τις προσδοκίες, αναφορικά με τις επιδόσεις τους. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, το 2018, το εμπορικό κέντρο River West κατέγραψε αύξηση εσόδων από μισθώματα κατά 6,5%, ενώ η επισκεψιμότητα ενισχύθηκε κατά 10%, τη στιγμή που το ποσοστό πληρότητας είναι 100%.

Παράλληλα, το εμπορικό πάρκο Mare West της Κορίνθου πέτυχε αύξηση εσόδων και επισκεψιμότητας κατά 5% και 10%, αντίστοιχα.

Σημαντική εξέλιξη κρίνεται και η πρόσφατη εξασφάλιση της περιβαλλοντικής πιστοποίησης LEED του συγκροτήματος γραφείων που ολοκλήρωσε η Βιοχάλκο στην οδό Αποστολοπούλου 24-26 στο Χαλάνδρι. Πρόκειται για το κτίριο με την επωνυμία «The Butterfly», το οποίο είναι κατά 100% μισθωμένο.

Η λήψη της εν λόγω πιστοποίησης είναι σημαντική, καθώς εξασφαλίζει τον υψηλό βαθμό ελκυστικότητας του ακινήτου σε πιθανούς νέους μισθωτές, ή επενδυτές, επιτρέποντας παράλληλα και ένα υψηλότερο μίσθωμα, συγκριτικά με ένα συμβατικό ακίνητο, λόγω των χαμηλότερων λειτουργικών δαπανών που προσφέρει. Ανάλογη πιστοποίηση θα λάβει και το υπό κατασκευήν συγκρότημα γραφείων The Orbit, που αναπτύσσεται στη Λ. Κηφισίας, στο ύψος της Λ. Πανόρμου, για το οποίο υφίσταται συμφωνία μίσθωσης από την Taxibeat.

Οπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο όμιλος Βιοχάλκο, κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών του τομέα ανάπτυξης ακινήτων ανήλθε σε 4,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 10,5%. Η αύξηση οφείλεται στις νέες μισθώσεις που υπεγράφησαν, όπως επίσης και σε αναπροσαρμογές ενοικίων προς τα πάνω. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων κι αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,88 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29% έναντι των 2,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

 

27/09/19

 

ΕΥΔΑΠ: Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας στο 6μηνο

Αύξηση Κερδών προ Φόρων κατά 32,5% σε 34,5 εκατ. ευρώ έναντι 26,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018

Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 39,9% σε 25,1 εκατ. ευρώ έναντι 17,9 εκατ. ευρώ  το πρώτο εξάμηνο του 2018

Αύξηση EBITDA* κατά 21,5% σε 44,6 εκατ. ευρώ έναντι 36,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018

Μείωση Λειτουργικών Εξόδων προ Αποσβέσεων (OPEX)* κατά 8% σε 107,7 εκατ. ευρώ από 117,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, η ΕΥΔΑΠ συνέχισε την εύρωστη πορεία της, εμφανίζοντας αυξημένη κερδοφορία, παρά τη μικρή μείωση του κύκλου εργασιών.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 παρουσίασε μείωση -1,1% και διαμορφώθηκε στα 151,7 εκατ. ευρώ από 153,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Η ταυτόχρονη όμως μείωση των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων* κατά 9,8 εκατ. ευρώ (-8%), που διαμορφώθηκαν στα 107,7 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της υποχώρησης των σχηματισμένων προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις, αύξησε το μικτό περιθώριο κέρδους κατά 9,5 εκατ. ευρώ (+15,6%), ήτοι 70,7 εκατ. ευρώ από 61,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας εμφάνισαν σημαντική βελτίωση. Συγκεκριμένα, τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)* της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 21,5% ή +7,9 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 44,6 εκατ. ευρώ από 36,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ το EBITDA margin* διαμορφώθηκε στο 29% από 24%.

Ομοίως, αύξηση 46,7% παρουσιάστηκε και στα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)* τα οποία διαμορφώθηκαν στα 25,6 εκατ. ευρώ  από 17,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018. Το EBIT margin* διαμορφώθηκε στο 17% από 11% το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα Κέρδη προ Φόρων της ΕΥΔΑΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, διαμορφωμένα στα 34,5 εκατ. ευρώ από 26,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 32,5%.

Τα Κέρδη Μετά από Φόρους ανήλθαν στα 25,1 εκατ. ευρώ από 17,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 39,9%. Το Καθαρό Περιθώριο Κέρδους διαμορφώθηκε  στο 17% από 12% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

 Οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (FCFF)*  διαμορφώθηκαν στα 46,4 εκατ. ευρώ από 47,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2018.

Η ΕΥΔΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα και μία από της μεγαλύτερες στην Ευρώπη, επενδύει διαρκώς στην αναπτυξιακή στρατηγική και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της, υιοθετεί τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης διατηρώντας υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών.

 

 

Space: Αύξηση πωλήσεων και κερδών το πρώτο εξάμηνο

Mε αύξηση ύψους 7,56% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas ανήλθε σε € 29,7 εκ. για το Α’ εξάμηνο του 2019, έναντι € 27,6 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 8,0 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019 έναντι € 8,2 εκ. το 2018, ενώ το EBITDA κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2018 και έκλεισε σε € 3,2 εκ. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν και ανήλθαν σε € 1.261 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2019 έναντι € 1.141 χιλ. το 2018. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων για τη Space Hellas, παρουσίασαν αύξηση 22,7% και ανήλθαν σε € 783 χιλ. έναντι € 638 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Η συνέχιση του υψηλού τζίρου του ομίλου και το Α’ εξάμηνο του 2019 και ιδιαίτερα στο δεύτερο τρίμηνο, επηρέασε τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε € -6.329 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 που ήταν € -3.860 χιλ. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες τόσο για τη λειτουργία, όσο και για τις επενδυτικές δραστηριότητες του ομίλου, καλύφθηκαν από την αύξηση του δανεισμού (χρηματοδοτικές ροές € 3.016 χιλ.) και από τα ταμειακά διαθέσιμα.

Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του ομίλου, συνεχίζει να είναι πρωταρχικός στόχος και επιτυγχάνεται τόσο από την αύξηση της κερδοφορίας, όσο και από την πρόσβαση σε, κατά κύρια βάση, μακροπρόθεσμα κεφάλαια.

Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 28,5 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019, έναντι € 25,9 εκ. το 2018, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,7 εκ. έναντι € 2,4 εκ. την ίδια περίοδο του 2018. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το Α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε € 1,15 εκ. έναντι € 1,2 εκ. το 2018, και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε € 802 χιλ. έναντι € 855 χιλ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης αναφερόμενος στην πορεία του Ομίλου, δήλωσε: «Το 2ο εξάμηνο του 2019 αναμένουμε αύξηση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2018, η οποία θα οδηγήσει σε νέο ιστορικό υψηλό έτους. Η υπογραφή σημαντικών συμβάσεων εντός του 2019 και η έναρξη υλοποίησης μεγάλων έργων τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, δημιουργεί αυξημένες προοπτικές εσόδων και για τα επόμενα έτη.

Για το λόγο αυτό η εταιρία εντός του 2019, συνεχίζει να επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνογνωσία με στόχο την άρτια ολοκλήρωση αυτών των έργων, αλλά και για να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις τεχνολογικές ανάγκες μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, σε συνεργασία με όλους τους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους που ηγούνται στο χώρο του ICT.»

 

 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Άνοδος τζίρου 9% το Α' εξάμηνo … Αλλά και ζημίες…

 

Βελτίωση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ Χαλυβουργικά Προϊόντα», κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο οποίος ανήλθε στα 58,1 εκατ. ευρώ έναντι 53,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 9%.

 

Αναλυτικότερα, το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 5,7 εκατ. ευρώ ή 9,8% επί των πωλήσεων έναντι 6,1 εκατ. ευρώ ή 11,4% επί των πωλήσεων, το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ, πρώτο το εξάμηνο του 2018. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,3 εκατ. ευρώ πέρυσι.

 

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών σημείωσε εξίσου άνοδο 9% και διαμορφώθηκε στα 57,4 εκατ. ευρώ έναντι 52,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε στα 5,3 εκατ. ευρώ ή 9,3% επί των πωλήσεων έναντι 5,7 εκατ. ευρώ ή 10,8% επί των πωλήσεων, το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε ζημιές 0,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

 

 

Forthnet: Στα 133,5 εκατ. ευρώ ο τζίρος Α' εξαμήνου

 

Στα 133,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της Forthnet, το πρώτο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,5%, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018, κυρίως λόγω της μείωσης της συνδρομητικής βάσης στη λιανική.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τα έσοδα από εταιρικούς πελάτες παρέμειναν σταθερά, ενώ η μείωση στα λοιπά έσοδα, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στην περυσινή περίοδο περιλαμβάνονταν και τα έσοδα θυγατρικής που πωλήθηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 2018. Το EBITDA του πρώτου εξαμήνου του 2019 διαμορφώθηκε στα 17,8 εκατ. ευρώ έναντι 17,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός, στις 30 Ιουνίου του 2019 ανήλθε στα 256,3 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένου του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

 

Στο τέλος του Ιουνίου του 2019, οι συνολικές συνδρομές ήταν 899 χιλιάδες, τα μοναδικά νοικοκυριά 656 χιλιάδες, ενώ οι ενεργοί συνδρομητές LLU έκλεισαν στις 537 χιλιάδες. Η συνδρομητική βάση Pay TV έκλεισε στους 459 χιλιάδες, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητών λιανικής και χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο.

 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Forthnet Πάνος Παπαδόπουλος, δήλωσε: «Στο πρώτο εξάμηνο του 2019, διατηρήσαμε το επίπεδο του EBITDA στα περυσινά επίπεδα και καταγράψαμε αύξηση του περιθωρίου EBITDA ως ποσοστού επί των πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της εταιρείας μας σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την υπερφορολόγηση της αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης και τον αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τις πολυεθνικές εταιρείες που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες.

 

Παράλληλα, προχωράμε με εντατικούς ρυθμούς προς το στόχο μας να προσφέρουμε στις αρχές του 2020 και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (μέσω μοντέλου MVNO), παρέχοντας συνολική κάλυψη των αναγκών της ελληνικής οικογένειας για ψυχαγωγία και επικοινωνία.
 

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώσαμε τη στρατηγική μας τοποθέτηση στις μεταδόσεις αποκλειστικού αθλητικού περιεχομένου, καθώς επεκτείναμε, μέχρι και το 2023, τη συνεργασία μας με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ, την EuroLeague».

 

 

Βιοχάλκο: Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 6μηνου …

Από αρκετά μέτρια ως κακά χαρακτηρίζονται τα αποτελέσματα της Βιοχάλκο, παρά την μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη στο 6μηνο είναι σημαντικά μειωμένα, σχεδόν μηδενικά έναντι 38εκ ευρώ το περσινό Ά εξάμηνο….

 

26/09/19

 

Ευρωπαϊκή Πίστη: Κέρδη 16,1 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο

Στο ποσό των 16,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο 2019 τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη της ασφαλιστικής εταιρείας "Ευρωπαϊκή Πίστη" έναντι των 8,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. 

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής εταιρείας κατέγραψαν αύξηση 102,6% και ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ έναντι 7,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Το αποτέλεσμα ασφαλιστικών εργασιών διαμορφώθηκε σε 26,6 εκατ. ευρώ έναντι των 16,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018, σημειώνοντας αύξηση 58,3%.

Τα κέρδη ασφαλίσεων στον κλάδο αυτοκινήτων ανήλθαν στα 9,0 εκατ. ευρώ από τα 4,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 91,5%, επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων και την μείωση των αποζημιώσεων.

Τα κέρδη ασφαλίσεων στον κλάδο ζωής ανήλθαν στα 11,1 εκατ. ευρώ από τα 6,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 82,0%, κυρίως λόγω της αύξησης της παραγωγής ασφαλίστρων και του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων.

Τα κέρδη ασφαλίσεων των λοιπών γενικών κλάδων ανήλθαν στα 6,5 εκατ. ευρώ από τα 5,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2%, κυρίως λόγω της μείωσης των πληρωθεισών αποζημιώσεων.
Τα συνολικά έσοδα του ομίλου σημείωσαν αύξηση 10,1% και ανήλθαν σε 108,2 εκατ. ευρώ έναντι 98,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, θετικά επηρεασμένα από την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών του ομίλου.

Η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 102,2 εκατ. ευρώ από τα 92,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 10,2%.

Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 31,3% ανερχόμενα σε 31,5 εκατ. ευρώ από 24 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018. Αύξηση ύψους 1,8% σημειώθηκε επίσης στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου αυτοκινήτων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 49,7 εκατ. ευρώ έναντι 48,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Επιπλέον, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των λοιπών γενικών κλάδων παρουσιάζονται αυξημένα κατά 5,5% ανερχόμενα σε 21,0 εκατ. ευρώ από τα 19,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018. Ενισχυμένα κατά 9,3% ήταν τα έσοδα των θυγατρικών εταιριών του ομίλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αποτέλεσμα της ανάπτυξης νέων εργασιών.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατέγραψε άνοδο ύψους 14,5% ανερχόμενο σε 132,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από 115,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018.

 

«Ναι» με αστερίσκους στο master plan του ΟΛΠ

Στην έγκριση του συνόλου του έργων του master plan του ΟΛΠ,  πλην δύο νέων έργων που προτάθηκαν τον Αύγουστο του 2019, και αφορούν στην επέκταση των container και car terminals προχώρησε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), κατά τη διάρκεια μιας μαραθώνιας συνεδρίασης.

Να σημειωθεί πως η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 9.30 το πρωί και μετά από μία τετράωρη διακοπή επαναλήφθηκε από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ.

Όπως τονίστηκε για τα έργα που αφορούν στην επέκταση των container και car terminals η ΕΣΑΛ, κατόπιν αιτήματος των τοπικών φορέων, αποφάσισε να δοθεί χρόνος για την διατύπωση απόψεων και να επανέλθει εντός δεκαημέρου για την λήψη οριστικής απόφασης.

Να σημειωθεί ότι δήμαρχοι και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής ζήτησαν την αναβολή της συνεδρίασης για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να μελετήσουν το νέο σχέδιο και να καταθέσουν κείμενο με τις δικές τους προτάσεις.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο master plan δεν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση όπως ορίζεται από τη σύμβαση παραχώρησης.

Από την πλευρά τους στελέχη της διοίκησης του ΟΛΠ τόνισαν ότι δεν υπάρχει υποχρέωση να τεθεί το σχέδιο σε διαβούλευση καθώς πρόκειται για τροποποιημένο επί του αρχικού σχεδίου ανάπτυξης και όχι για νέο, κάτι που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των φορέων, οι οποίοι ανέφεραν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει νέες επενδύσεις και ότι πρόκειται για νέο και όχι για τροποποιημένο.

 

25/09/19

 

 

Eurobank: H πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην πρωτοβουλία της J.P. Morgan για το blockchain

 

Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που υπέγραψε συμφωνία συμμετοχής στη διεθνή πρωτοβουλία της J.P. Morgan, Interbank Information Network (IIN®), που χρησιμοποιούν τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να ανταλλάσσουν, με ασφάλεια, πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με διασυνοριακές συναλλαγές για την αντιμετώπιση προβλημάτων, κόστους και κινδύνων.

 

Συμμετέχοντας ήδη σε παγκόσμια τεχνολογικά οικοσυστήματα όπως το Trade Club Alliance και το We.Trade – το καινοτόμο παγκόσμιο blockchain οικοσύστημα για συναλλαγές διεθνούς εμπορίου – η Eurobank, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με τη J.P. Morgan για να ενταχθεί στο IIN®.

 

«Στη J.P. Morgan συνεχίζουμε να διερευνούμε ενεργά πώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών μας και το IIN® είναι ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία blockchain για να επιτρέψουμε την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δύο τραπεζών στην αλυσίδα πληρωμών, με τρόπο ασφαλή και επιτρεπτό.

 

Είμαστε ευχαριστημένοι που η Eurobank συνδέθηκε στο IIN® και, καθώς περισσότερες τράπεζες θα εντάσσονται στο δίκτυο, οι πελάτες μας θα επωφελούνται από ταχύτερες διαδικασίες πληρωμής και μικρότερα λειτουργικά κόστη» δήλωσε ο κ. Jon Lloyd, Head of Financial Institutions Group Sales Europe for Treasury Services στη J. P. Morgan.

 

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά εντασσόμαστε στο παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο της J.P. Morgan, IIN®. Αυτή η κίνηση είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη στρατηγική μας να συνδεόμαστε και να υποστηρίζουμε όλα τα πρωτοποριακά ψηφιακά οικοσυστήματα που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας και ενισχύουν την αξιοπιστία της Τράπεζας.

 

Για εμάς, η ένταξη της Eurobank στο IIN® είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη συμμετοχή μας σε μία πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι κατ’ ουσία συμμετοχή σε μια παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα τραπεζών, με στόχο τη συν-δημιουργία και την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων καινοτόμων ψηφιακών λύσεων για τους πελάτες μας και τους οργανισμούς μας».

 

Το IIN®, που αρχικά ξεκίνησε πιλοτικά το 2017, στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με τις πληρωμές, ελαχιστοποιώντας τις τριβές στη διαδικασία πληρωμών διεθνώς, καθιστώντας δυνατό οι πληρωμές να φθάνουν στους δικαιούχους ταχύτερα και με λιγότερα βήματα.

 

Κρι-Κρι: Ιδού η τεχνολογική επανάσταση στη βιομηχανία τροφίμων

Τις πόρτες της σε νέους επιστήμονες, επαγγελματίες και φοιτητές ανοίγει για πρώτη φορά η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, διοργανώνοντας το 1ο Open Day στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στις Σέρρες.

Έχοντας ως θέμα την τεχνολογική επανάσταση στον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων, η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 και απευθύνεται σε Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Αυτοματιστές και Ψυκτικούς.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με αναγνωρισμένα στελέχη της αγοράς εργασίας, να ενημερωθούν για τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις στον χώρο της βιομηχανίας, ενώ έγκριτοι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας θα μοιραστούν σημαντικές γνώσεις μαζί τους. Παράλληλα, θα τους δοθεί η δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους διευθυντές των Μονάδων Παραγωγής, Τεχνικής και HR της Κρι Κρι και να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, όσοι έχουν λάβει μέρος στην ημερίδα θα μπορούν να συμπληρώσουν μία φόρμα αξιολόγησης των γνώσεων τους, ενώ όλοι θα λάβουν σχετική πιστοποίηση.

O Παύλος Μαυρίδης, HR Manager της γαλακτοβιομηχανίας Κρι Κρι, δήλωσε σχετικά με το 1ο Open Day: «Όλοι εμείς στην Κρι Κρι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φέτος για  πρώτη χρονιά ανοίγουμε τις πόρτες μας για να υποδεχθούμε στην οικογένεια μας νέους που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές τους γνώσεις. Η συνεισφορά στην εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του οράματος της εταιρείας μας και δεσμευόμαστε ότι θα πραγματοποιήσουμε στο μέλλον και άλλες αντίστοιχες δράσεις».
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως τις 11/10 στο ειδικά διαμορφωμένο site της Κρι Κρι: https://careers.krikri.gr/

 

 

AXIA: Επενδυτική ευκαιρία η μετοχή της Alpha Bank

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της Axia Research, η Alpha Bank αποτελεί μία άκρως ελκυστική επιλογή για τους επενδυτές σε σχέση με το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, με την ομάδα ανάλυσης της Axia να δίνει τιμή στόχο τα2,15 ευρώ (δηλαδή περιθώρια ανόδου περίπου 26%).

 

Όπως αναφέρουνε οι αναλυτές του οίκου, το κεφαλαιακό επίπεδο του ομίλου (μαξιλάρι 1,9 δισ. ευρώ σε σχέση με τις εποπτικές απαιτήσεις) σε συνδυασμό με τη δυνατότητα έκδοσης τίτλων Tier II ύψους 0,8 δισ. ευρώ τα επόμενα τρίμηνα και το γεγονός ότι η νέα διοίκηση εργάζεται σε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο (που θα παρουσιαστεί το δ' τρίμηνο του 2019 και πιθανώς τον Νοέμβριο), θέτουν την Alpha Bank σε μια μοναδική θέση να βελτιώσει σημαντικά τον ισολογισμό της με τρόπο φιλικό προς τους μετόχους.

 

Όπως σημειώνει η AXIA, στο βασικό σενάριο, η Alpha Bank θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τιτλοποίηση ύψους 11δις ευρώ το 2020, η οποία θα μειώσει τον δείκτη NPE του ομίλου σε 10,9% το 2021 (από 48,1% το β' τρίμηνο του 1919) με κόστος 1,5 δισ. ευρώ στα ενσώματα ίδια κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένης της κερδοφορίας του ομίλου).

 

Σύμφωνα πάντα με την ανάλυση της AXIA, σε περίπτωση ενδεχόμενης υιοθέτησης του σχεδίου της Τράπεζας της Ελλάδος για τα κόκκινα δάνεια, η Alpha Bank θα μπορούσε να φέρει τον δείκτη NPE στο 5,8% μειώνοντας παράλληλα την αναλογία των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων ( DTC) με τα κεφάλαια CET1 στο 32% (το χαμηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών). Και όπως σημειώνει η Axia, τα κεφάλαια του ομίλου το 2021, μετά την έκδοση Tier II τίτλων, θα διαμορφωθούν περίπου στο στα επίπεδα του SREP (ελάχιστος συνολικός δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας) για το 2019 του 13,75%.

 

Όπως σημειώνεται στην ανάλυση, το 2020 θα είναι το έτος κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος της (ορατής) εκτέλεσης του επιχειρηματικού σχεδίου της Alpha (δηλαδή της μείωσης των NPEs). Μετά την παρουσίαση του σχεδίου τον Νοέμβριο, οι επενδυτές θα έχουν μια σαφέστερη εικόνα για το τι σχεδιάζει η διοίκηση της τράπεζας για το επόμενο έτος, πώς θα επιτύχει τους προτεινόμενους στόχους και με ποιο κόστος. Η βελτιωμένη ορατότητα μετά την ανακοίνωση του νέου σχεδίου θα οδηγήσει σε re-rating των αποτιμήσεων της μετοχής της τράπεζας. Όπως εκτιμάτε, η τράπεζα θα μπορέσει να επιτύχει εξοικονόμηση κόστους κατά περίπου 3% ετησίως (τουλάχιστον), οδηγώντας τον δείκτη βασικού κόστους / έσοδα του 2021 στο 47,9% (από 52,5% το 2017). Τέλος, η μείωση των NPEs θα οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος κινδύνου, το οποίο εκτιμάται σε 129μ.β για τα δάνεια το 2021, οδηγώντας σε καθαρά κέρδη 409 εκατ. ευρώ και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 6,6%.

 

24/09/19

 

 

275εκ ευρώ ζημίες το πρώτο εξάμηνο και σχεδόν μηδενικό EBITDA για τη ΔΕΗ ...

 

 

ΟΠΑΠ: Ανακοίνωση για την άδεια του διαδυκτιακού

Η ΟΠΑΠ ΑΕ ενημερώνει ότι έλαβε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακύρωσης κατά της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και ακυρώνεται η υπ' αρ. 105/2/16.05.2014 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία ρυθμίστηκε η παροχή διαδικτυακού στοιχηματισμού προκαθορισμένης απόδοσης από την ΟΠΑΠ ΑΕ.

Η απόφαση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με σειρά προηγούμενων ενεργειών εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η επίσημη ενημέρωση που παρασχέθηκε σε όλους τους υποψήφιους επενδυτές κατά τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΟΠΑΠ ΑΕ, σε σχέση με την άδεια και το νόμιμο δικαίωμα της εταιρείας να προσφέρει διαδικτυακό στοίχημα προκαθορισμένης απόδοσης μέχρι το 2020.

Παρόλο που η συνεισφορά του διαδικτυακού στοιχηματισμού είναι περιορισμένη και σε κάθε περίπτωση μικρότερη του 1% ως προς τα συνολικά έσοδα (GGR) του Ομίλου ΟΠΑΠ, μετά από αυτή την απόφαση, η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων είναι η ΕΕΕΠ, προκειμένου να αναληφθούν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες. Η εταιρεία επίσης αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο θα επιδιώξει την προστασία των συμφερόντων της με κάθε νόμιμο μέσο.

 

 

Σκληρό παζάρι ΜIG με Farallon, Oak Hill για το κόστος των νέων δανείων

 

Κοντά στην ολοκλήρωση των συζητήσεων για την αναχρηματοδότηση δανεισμού της τάξης των 230 εκατομμυρίων ευρώ συν επιπλέον χρηματοδότηση έως και 70 εκατομμυρίων, φέρονται να βρίσκονται η Marfin Investment Group (MIG) και η κοινοπραξία των επενδυτικών κεφαλαίων Farallon Capital Europe και Oak Hill Advisors, τα οποία λειτουργούν από κοινού, συμμετέχοντας με 66,6% και 33,3% αντίστοιχα στο χρηματοδοτικό σχήμα. Όπως γράφει ο Ηλίας Μπέλλος στην Καθημερινή, πλην όμως εκκρεμεί ακόμα η οριστικοποίηση του κόστους της νέας αυτής χρηματοδότησης της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες από πηγές σε άμεση επαφή με τις σχετικές συζητήσεις, θα είναι κατά πολύ υψηλότερο από το τρέχον. Και επιπλέον, θα αφορά μεγαλύτερο ποσό από αυτό που εξυπηρετεί τώρα η MIG. Κάτι τέτοιο θα ασκήσει σημαντικότατες πιέσεις τόσο στη ρευστότητα όσο βέβαια και στην κερδοφορία της MIG, αφού ισοδυναμεί με σημαντική περαιτέρω μόχλευση του ισολογισμού της. Πόσο υψηλότερο; Από 5% για το ομολογιακό υπολοίπου 142 εκατομμυρίων της Fortress και 4% για τα 86 εκατομμύρια του ομολογιακού της Πειραιώς, στο 11%. Και τα δύο ομολογιακά ωριμάζουν το επόμενο διάστημα (Οκτώβριο) αν και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές προβλέπονται χρονικά περιθώρια μερικών εβδομάδων για την αποπληρωμή τους. Επιτόκιο αναντίρρητα δυσθεώρητο για οιαδήποτε περίπτωση και ειδικά για την MIG, και μάλιστα σε μια περίοδο που οι αποδόσεις των δεκαετών κρατικών ομολόγων έχουν αποκλιμακωθεί κάτω του 1,5%.

 

Είναι ακριβώς αυτό το υψηλότατο κόστος δανεισμού που «άνοιξε το παράθυρο» στην EMMA Capital, συμφερόντων του γνωστού και από τη συμμετοχή του στον ΟΠΑΠ Jiri Smejc, να επαναφέρει τις τελευταίες ημέρες την πρότασή της για εξαγορά της  Vivartia προσφέροντας μετρητά που μπορούν να αποπληρώσουν τα ωριμάζοντα ομολογιακά και αναλαμβάνοντας να εγγυηθεί αυτή τον δανεισμό της σε μια μη δεσμευτική προσφορά που αποτιμά τη Vivartia στα επίπεδα των 600 εκατομμυρίων, δηλώνοντας παράλληλα ανοικτή στην αρχιτεκτονική της συμφωνίας, προκειμένου να ικανοποιήσει όλους τους εμπλεκομένους.

 

Η Τράπεζα Πειραιώς, που είναι η βασική μέτοχος της MIG με ποσοστό 28,49%, και θεωρείται από την αγορά πως ελέγχει έστω και εμμέσως τη διοίκησή της, υλοποιεί συγκεκριμένο σχέδιο επίτευξης συμφωνηθέντων με τον SSM στόχων απομόχλευσης του ισολογισμού της, ενόψει μάλιστα και των επερχόμενων νέων stress tests.

 

Στόχος της λοιπόν είναι η μείωση της έκθεσής της στην MIG (η MIG αποπλήρωσε νωρίτερα φέτος και δάνεια 200 εκατ. ευρώ της Πειραιώς, από το τίμημα που έλαβε για το πλειοψηφικό πακέτο του Υγεία, ενώ προχωράει τώρα και σε πώληση της Singular). Πηγές με γνώση των προτεραιοτήτων της σημειώνουν στην «Κ» πως η διαπραγμάτευση μεταξύ της MIG και της κοινοπραξίας Farallon και Oak Hill αφορά αυτούς και όχι την Πειραιώς, που έχει ξεκάθαρους στόχους για το 2019. Είναι όμως έτσι; Καθώς υπάρχει στενότητα χρόνου επειδή ωριμάζουν τα ομολογιακά και πρέπει να αποπληρωθούν, τα περιθώρια ελιγμών της διοίκησης της MIG εμφανίζονται περιορισμένα. Εξάλλου κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως η διαπραγμάτευση ξεκίνησε από 14% που αξίωναν οι διαχειριστές των επενδυτικών κεφαλαίων αρχικά. Ομως το 11% ή και χαμηλότερο παραμένει ένα υψηλό επιτόκιο που θα προσθέσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στις ετήσιες δαπάνες για εξυπηρέτηση των τόκων του χρέους της εισηγμένης. «Αυτό οδηγεί τον ισολογισμό της MIG σε ατραπούς», σχολιάζουν χαρακτηριστικά τραπεζικές πηγές. Πόσο μάλλον που η χρηματοδότηση η οποία συζητείται θα είναι υψηλότερη αυτής που θα εξοφληθεί, καθώς δεν θα αφορά μόνον τα δύο ομόλογα που λήγουν αλλά και αγορά ποσοστού των μετοχών της Πειραιώς στη Vivartia (legacy καταγγελθέντων δανείων του IRF).

 

Στην Πειραιώς διατυπώνεται μεν αισιοδοξία πως θα υπάρξει περαιτέρω απομόχλευση (από την είσπραξη των 86 εκατ.) και ρευστότητα (από την πώληση των μετοχών), αλλά ορισμένοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και για την τράπεζα. Ισχυρίζονται πως το νέο δάνειο που θα δώσουν Farallon και Oak Hill θα λάβει seniority (και εξασφαλίσεις μετοχές των Vivartia και Attica Group) έναντι του υπολοίπου δανεισμού της τράπεζας προς την MIG και τις συμμετοχές της, κάτι που θα οδηγήσει νομοτελειακά την τράπεζα στην ανάγκη να λάβει επιπλέον σημαντικές προβλέψεις. «Ομως αυτό θα γίνει το 2020 και όχι τώρα», προσθέτουν αυτές οι πηγές, συμπληρώνοντας πως «ενδεχομένως τότε αυτό να έχει λιγότερη σημασία από ό,τι σήμερα, δεδομένων των βελτιούμενων συνθηκών στην οικονομία αν το συναξιολογήσει κάποιος με την εκτιμώμενη ευρύτερη βελτίωση του ισολογισμού της τράπεζας σε ένα χρόνο από σήμερα». Τι θα γίνει όμως με την MIG που σε κάθε περίπτωση θα έχει αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες για τόκους; «Το 11% είναι τοξικό», λένε χαρακτηριστικά κύκλοι της αγοράς, προσθέτοντας πως τοξικό είναι και ένα 10% ή 9% με δεδομένη τη μόχλευση της MIG». Στην MIG κάποιοι ευελπιστούν πως η πρόοδος στο επιχειρησιακό κομμάτι θα της παράσχει τον απαραίτητο χώρο λειτουργικών κερδών για την εξυπηρέτηση του σημαντικότατα αυξημένου κόστους του διευρυμένου δανεισμού της. Λένε επίσης πως θα φανούν οι συνέργειες από την αναδιοργάνωση των εργοστασίων της ΔΕΛΤΑ αλλά και άλλες κινήσεις περιορισμού του κόστους της, ενώ θα ωφεληθεί και από την ορθολογικότερη τοποθέτηση του βραχίονα της εστίασης σε περιοχές με ισχυρή τουριστική κίνηση.

 

Πηγή: Καθημερινή

 

23/09/19

 

 

Prodea Investments: Κέρδη 112,9 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2019

 

'Οπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της ....

 

Αύξηση κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη της Prodea Investments το α΄ εξάμηνο του 20189. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, o κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 30,9% και ανήλθε σε 79,5 εκατ. ευρώ έναντι 60,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα, της απομείωσης των αποθεμάτων και της αρνητικής υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά θυγατρικών (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν από €51,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018 σε €54,0 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2019 (αύξηση 4,8%). Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε €73,9 εκατ. έναντι κέρδους €29,7 για το α’ εξάμηνο του 2018. Ως αποτέλεσμα τα κέρδη περιόδου του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε €112,9 εκατ. (έναντι κερδών €64,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018) καταγράφοντας αύξηση 74,3%.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2019 ανήλθε σε €1.314,3 εκατ. ή €5,14 ανά μετοχή έναντι €1.286,6 εκατ. και €5,04 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Την 30η Ιουνίου 2019 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 373 εμπορικά ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.317 χιλ. τ.μ. Τριακόσια είκοσι εννέα (329) ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Επίσης, είκοσι έξι (26) βρίσκονται στην Κύπρο, δεκατέσσερα (14) ακίνητα στην Ιταλία, δύο στη Βουλγαρία και δύο στη Ρουμανία. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2019 (συμπ. ξενοδοχειακών μονάδων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων και κατοικιών και οικοπέδων προς ανάπτυξη κατοικιών προς πώληση) ανερχόταν €2.174 εκατ. (31.12.2018: 349 εμπορικά ακίνητα εύλογης αξίας €1.779 εκατ.).

Σημειώνεται ότι η Εθνική Πανγαία με την από 11.09.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε τη μεταβολή της επωνυμίας της σε "Prodea Real Estate Investment Company" με διακριτικό τίτλο "Prodea Investments" και η σχετική μεταβολή τελεί υπό έγκριση.

 

Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

Την ευκαιρία να έχουν μια πλήρη εικόνα του επενδυτικού χάρτη της χώρας, είχαν σημερα θεσμικοί επενδυτές διεθνών επενδυτικών ομίλων και εκπροσώπους επιχειρηματικών ομίλων στη διάρκεια Συνάντησης Στρογγυλής Τραπέζης του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

Όπως αναφερεται σε ανακοινωση των διοργανωτών υπουργοί και υφυπουργοί από αρμόδια υπουργεία της Κυβέρνησης συναντήθηκαν την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, με σημαντικά ονόματα από διεθνείς και ιδιώτες επενδυτές στη Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης για 'Αμεσες Διεθνείς Επενδύσεις (Foreign DirectInvestments Roundtable), που διοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. 

Μεγάλη έμφαση δόθηκε από εκπροσώπους της κυβέρνησης στο νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο όπως και στο Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο, με το οποίο στοχεύει η κυβέρνηση να αρθούν όλα τα εμπόδια για επενδύσεις-ορόσημο για τη χώρα, όπως αυτή του Ελληνικού.
 
«Ευκολότερες, απλούστερες διαδικασίες, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, διαφάνεια και άμεση απόδοση της δικαιοσύνης», ήταν το βασικό μήνυμα που εξέπεμψαν τα μέλη της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την προσέλκυση των ξένων επενδύσεων, ενώ τονίστηκε πως πρόκειται για μια κυβέρνηση με «ισχυρή αυτοδυναμία, με ανθρώπους υπέρ των μεταρρυθμίσεων, που έχουν συγκεκριμένο σχέδιο σε στέρεες βάσεις», οπως αναφερουν οι διοργανωτές.
 
Στον τομέα του Τουρισμού, μέλος της κυβέρνησης επεσήμανε πως στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα του τουρισμού, ενώ παράλληλα ανέφερε πως δρομολογείται ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την επόμενη δεκαετία, ώστε οι επενδυτές να γνωρίζουν ακριβώς τις προτεραιότητες για τη χώρα. Έμφαση θα δοθεί επίσης στο θέμα της αειφόρου ανάπτυξης.
 
Η μείωση στη χρήση του λιγνίτη στο ενεργειακό «μείγμα» της χώρας, με παράλληλη αύξηση από το 18% στο 25% των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έως το 2030, αποτελεί κεντρικό στόχο της κυβέρνησης στον τομέα της Ενέργειας. Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα δοθεί έμφαση στη χρήση φυσικού αερίου, την ώρα που δρομολογούνται πέραν της Αλεξανδρούπολης και άλλοι σταθμοί προορισμού και αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Μέλος της κυβέρνησης εξήγησε στους επενδυτές το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των Δικτύων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
 
Η κυβέρνηση πρόκειται να εστιάσει στις συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για μεγάλα έργα, ενώ επιθυμεί η Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα να γίνει αρωγός στην ανάπτυξη της χώρας.
 
Στέλεχος της κυβέρνησης , αναφερουν οι διοργανωτες, εκτίμησε ότι θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος 1,2 δισ. ευρώ το 2020, προκειμένου το 60% - 70% να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Η κυβέρνηση, όπως είπε, δίνει μεγάλη έμφαση στην ελάφρυνση των φόρων ως κίνητρο για επιχειρήσεις και επενδυτές, καθώς εκτιμά ότι αυτό θα οδηγήσει τη χώρα σε έναν «ενάρετο κύκλο».
 
Στον τομέα της Ναυτιλίας, μέλος της κυβέρνησης ανέφερε πως στις επόμενες 15 μέρες θα κατατεθεί σχέδιο για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 10 περιφερειακών λιμένων της χώρας.
 
Οι επενδυτές άκουσαν από εκπροσώπους της κυβέρνησης πως το σχέδιο για αδειοδότηση από ιδιώτες, που συμπεριλαμβάνεται στο Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο, θα απλοποιήσει τις διαδικασίες για τις ξένες επενδύσεις. Επίσης, επισημάνθηκε ότι η κυβέρνηση στοχεύει να ολοκληρώσει το Κτηματολόγιο τα επόμενα 4 χρόνια και να παρέχονται «ψηφιακοί χάρτες» για τους επενδυτές σε ό,τι αφορά τη χρήση γης.
 
«Η ψηφιοποίηση με στόχο την απλούστευση των αδειών» αποτελεί άλλωστε έναν από τους κεντρικούς στόχους της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την προσέλκυση των επενδύσεων «αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας του κράτους», όπως είπε χαρακτηριστικά μέλος της κυβέρνησης.
 
Ένας ακόμα στόχος είναι η επιστροφή νέων επιστημόνων στη χώρα, προκειμένου να αντιστραφεί το brain drain σε brain gain μέσω της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. Ήδη δρομολογούνται Κέντρα Καινοτομίας για τη στέγαση και τη διευκόλυνση νεοφυών επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 
Εκπρόσωποι του ξένου διπλωματικού σώματος, μέσω των παρεμβάσεων τους, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ταχύτητα με την οποία η κυβέρνηση στις 75 πρώτες μέρες της διακυβέρνησης έχει ήδη ξεκινήσει να άρει τα εμπόδια, διευκολύνοντας την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τη δρομολόγηση νέων ιδιωτικοποιήσεων.
 
Μέλη της κυβέρνησης δέχθηκαν ερωτήσεις από Έλληνες και ξένους επενδυτές που εστίασαν στον τομέα του τουρισμού, την αγορά ακινήτων, τα δίκτυα μεταφορών, καθώς επίσης και στα κριτήρια ποιότητας στην προσέλκυση επενδύσεων. Κοινή έκκληση των επενδυτών ήταν η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
 
Η Συνάντηση αυτή αποτέλεσε τον προπομπό της συζήτησης για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, που θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στις  3 - 5 Μαρτίου.

Κ. Φραγκογιάννης: Το 2021 θα σηματοδοτήσει τη χρονιά που η Ελλάδα θα καθιερωθεί ως χώρα επένδυσης 

Την πεποίθηση πως «το 2021 θα σηματοδοτήσει όχι μόνο τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, αλλά και τη χρονιά που η Ελλάδα θα καθιερωθεί ως χώρα επένδυσης στη συνείδηση της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας», εξέφρασε ο υφυπουργός Εξωτερικών για την οικονομική διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης. 

Κατά την εισήγησή του στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με θέμα την ανάπτυξη παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στο «πολιτικό και οικονομικό μομέντουμ που έχει η ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει την εικόνα της χώρας και να προάγει μια εξωστρεφή επιχειρηματική κουλτούρα».

Συνοψίζοντας το ρόλο που θα αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών μέσω της Οικονομικής Διπλωματίας για να αναδείξει αυτή την αλλαγή, όπως αναφέρεται, ο κ. Φραγκογιάννης σημείωσε ότι «ο επενδυτής επιλέγει μια χώρα που υπάρχει πολιτική σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ειρήνη και συνοχή, μια χώρα που οι θεσμοί λειτουργούν».

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Φραγκογιάννης επισήμανε: «δουλεύουμε ήδη σε 3 κατευθύνσεις που όλες μαζί συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε εξωστρέφεια: 


1. Την ενοποίηση όλων των φορέων για την οικονομική διπλωματία κάτω από τη στέγη του υπουργείου Εξωτερικών. 
2. Την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα μέσω συγκροτημένων, εστιασμένων προσπαθειών σε συγκεκριμένους χώρους και χώρες. 
3. Η προσπάθεια υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνοποίησή τους, αλλά και η προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στη χώρα θα υποστηριχθεί από αυτό που ονομάζουμε "Repositioning Greece".


 Δηλαδή τη θετική εικόνα της σύγχρονης ελληνικής πρότασης που στηρίζει και στηρίζεται από κάθε άξονα της δημόσιας και ιδιωτικής υπόστασης, ώστε η αντίληψη των Ελλήνων, των επενδυτών, της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και γενικότερα της διεθνούς κοινής γνώμης, να είναι θετική απέναντι στη χώρα και τους ανθρώπους της, όχι μόνο ως τουριστικός προορισμός, αλλά και τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας».

 

ΕΛΠΕ: Ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης ομολόγου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντολή στις τράπεζες Credit Suisse και Goldman Sachs International ως κύριους ανάδοχους και στις Alpha Bank, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς ως Joint Bookrunners, έδωσαν τα ΕΛΠΕ για την διοργάνωση συναντήσεων με επενδύτες στην Ευρώπη, οι οποίες θα ξεκινήσουν την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, με στόχο την έκδοση 5ετούς ομολόγου.

 

Ειδικότερα, η εταιρεία στην ανακοίνωση της αναφέρει τα ακόλουθα:

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρία της, HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC (ο «Εκδότης»), ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση ομολογιών (οι «Νέες Ομολογίες»), με την εγγύηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη (α) για την εξαγορά των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο 2021 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα, (β) για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών του και (γ) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση του Εκδότη, τιμολόγησή τους. Οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International ορίστηκαν ως Global Coordinators, ενώ οι Citigroup Global Markets Limited, Eurobank Ergasias S.A., Nomura International plc, Alpha Bank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Συνδιοργανωτές (joint bookrunners) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών.

 

22/09/19

 

O οίκος αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε την προοπτική της κυπριακής οικονομίας

O οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε την προοπτική της κυπριακής οικονομίας από σταθερή σε θετική, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Ba2 (δύο βαθμίδες κάτω από την επενδυτική κατηγορία) επικαλούμενος τη μείωση του κινδύνου έκθεσης της οικονομίας λόγω της συνεχιζόμενης βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού στον τραπεζικό τομέα και τη βελτίωση της δημοσιονομικής ευρωστίας πέραν των προηγούμενων προσδοκιών.

O Moody’s είναι ο μόνος από τους τέσσερις αναγνωρισμένους οίκους που διατηρούν την αξιολόγηση του κυπριακού αξιόχρεου κάτω από την επενδυτική κατηγορία.

Όπως εξηγεί ο οίκος, «ο κυριότερος λόγος της θετικής προοπτικής είναι ότι η έκθεση της Κύπρου σε γεγονότα που σχετίζονται με τον τραπεζικό τομέα συνεχίζει να μειώνεται».

«Οι δράσεις πολιτικής από την κυβέρνηση και οι δράσεις των τραπεζών είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε επιπλέον μεγάλη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τους επόμενους 18 μήνες», αναφέρει ο Μοοdy’s, υπενθυμίζοντας πως το ποσοστό των ΜΕΧ υποχώρησε στο 30,6% των συνολικών δανείων τον Μάρτιο του 2019 από την κορύφωσή τους στο 49,8% τον Μάιο του 2016.

Παράλληλα, επικαλούμενος δύο λόγους, ο οίκος αναμένει ότι το ποσοστό αυτό θα συνεχίσει να υποχωρεί και ίσως μειωθεί στο μισό τον επόμενο ένα με ενάμισι χρόνο.

Πρώτο, το κυβερνητικό σχέδιο ΕΣΤΙΑ η εφαρμογή του οποίου άρχισε στις 2 Σεπτεμβρίου, το οποίο στοχεύει να επιλύσει την πιο δύσκολη κατηγορία των ΜΕΧ, που αφορούν τα κόκκινα δάνεια με εξασφάλιση κύρια κατοικία.

Το ΕΣΤΙΑ αναμένεται να υποβοηθήσει την επανέναρξη των αποπληρωμών μη εξυπηρετούμενων δανείων €1,1 δισεκατομμυρίου, που διατηρούν κυρίως δύο τράπεζες, που αξιολογούνται τον οίκο (Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική)», αναφέρει, προσθέτοντας ότι αυτά τα δάνεια αντιστοιχούσαν τον Μάρτιο του 2019 στο 11% των συνολικών ΜΕΧ στον τραπεζικό τομέα.

Επιπρόσθετα, σημειώνει πως αναμένει ότι οι τράπεζες θα ολοκληρώσουν επιπλέον μεγάλες πωλήσεις δανείων την επόμενη περίοδο.

Επικαλούμενος το νέο νόμο για τις τιτλοποιήσεις, που υποβοηθηθεί την πακετοποίηση και μεταφορά προβληματικών δανείων εκτός τραπεζικού συστήματος, τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τις πωλήσεις δανείων και τις τελευταίες τροποποιήσεις στο νόμο για τις εκποιήσεις, ο οίκος ωστόσο εκτιμά ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τις εκποιήσεις που ενέκρινε η Βουλή και βρίσκονται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, θα εμποδίσουν κάπως την όλη διαδικασία.

Ο δεύτερος λόγος της αλλαγής της προοπτικής σε θετική αφορά τη βελτίωση της δημοσιονομικής ευρωστίας πέραν των προσδοκιών.

«Τα μεγέθη του κυπριακού χρέους βελτιώνονται με ταχύτερο ρυθμό απ’ ότι εκτιμάτο προηγουμένως», αναφέρει ο οίκος, προσθέτοντας πως ο αντίκτυπος της εξυγίανσης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στο δημόσιο χρέος ήταν λιγότερο έντονος, αυξάνοντας τελικά το δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο 102,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση του οίκου που ανέβαζε τον δείκτη χρέους στο 107%.

Έκτοτε, σημειώνει ο Moody’s, η κυβέρνηση επέστρεψε στην τήρηση υψηλών πρωτογενών και δημοσιονομικών πλεονασμάτων και αναμένουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί.

Μάλιστα, ο οίκος προβλέπει πως ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 97% φέτος, λόγω των σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων και τη συνέχιση του χαμηλού κόστους χρηματοδότησης. Όπως εκτιμά ο Moody’s, το χρέος αναμένεται να μειώνεται κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες ετησίως και να φτάσει στο 75% στο τέλος του 2023.

«Θεωρούμε επίσης ότι η ανθεκτικότητα του κυβερνητικού ισολογισμού έχει βελτιωθεί», προσθέτει ο Moody’s και εξηγεί πως ενώ η Κύπρος αντιμετωπίζει πιέσεις στις δαπάνες από την υγεία, τους μισθούς στον δημόσιο τομέα και το ΕΣΤΙΑ «πιστεύουμε ότι το βάρος του χρέους θα συνεχίσει να υποχωρεί, αν και με βραδύτερο ρυθμό, ακόμη και αν αυτές οι πιέσεις αυξήσουν τα επίπεδα των κρατικών δαπανών».

Αναφορικά με τη διατήρηση της αξιολόγησης στο Ba2, o οίκος σημειώνει ότι οι παράγοντες που υποστηρίζουν την επαναβεβαίωση στη συγκεκριμένη βαθμίδα αφορούν την μικρή αλλά πλούσια οικονομία, τις βελτιώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην οικονομική ανθεκτικότητα, αλλά και τις επιδόσεις της κυβέρνησης να υπερβαίνει τις δημοσιονομικές προβλέψεις στον απόηχο της τραπεζικής κρίσης του 2013.

Σημειώνει δε πως εκτιμά ότι η ισχυρή αναπτυξιακή τάση και τα πρωτογενή πλεονάσματα που δημιουργούσαν θετικές τάσεις σε σχέση με το χρέος, οι οποίες επικρατούσαν πριν την εξυγίανση της ΣΚΤ «αναμένουμε ότι θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια».

Ωστόσο, τονίζει πως «η Κύπρος αντιμετωπίζει πιστωτικές προκλήσεις, που προκύπτουν από τη μικρή και σχετικά μη διαφοροποιημένη οικονομία, καθώς επίσης από τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους και του χρέους των εταιρειών και των νοικοκυριών».

«Επιπλέον οι αυξανόμενες επίσης στις κρατικές δαπάνες έχουν την προοπτική να επιβαρύνουν τις δημοσιονομικές προοπτικές», αναφέρει και επισημαίνει η Κύπρος διαθέτει πιο αδύναμους θεσμούς σε σύγκριση άλλες χώρες της ΕΕ καθώς και ένα μεγάλο χρηματοπιστωτικό τομέα, που επιβαρύνεται με τον δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ΜΕΧ στην ΕΕ.

Ο Moody’s σημειώνει ότι η αξιολόγηση θα μπορούσε να αναβαθμιστεί αν ο δείκτης των ΜΕΧ υποχωρήσει σημαντικά κάτω του 20%, που θα καταδείξει την ενδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος και τη μείωση του ρίσκου για το κράτος και αν υπάρξει περισσότερη καθαρή εικόνα ότι το χρέος θα υποχωρήσει σταθερά κάτω του 90% στα επόμενα ένα με δύο χρόνια συνοδευόμενο και από τη βελτίωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα.

Τέλος, επισημαίνει πως αν και ενδεχόμενη υποβάθμιση της αξιολόγησης είναι ως έχουν τα πράγματα απίθανη λόγω και της θετικής προοπτικής, αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν το πιστωτικό προφίλ της Κύπρου καταστεί πιο αδύναμο σε περίπτωση πολιτικών αποφάσεων για την ανάπτυξη και τα δημόσια οικονομικά που να ανατρέπουν την υποστηρικτική γενική τάση του χρέους, ενώ πιέσεις για υποβάθμιση θα μπορούσαν να προκύψουν αν υπάρξει αποτυχία της μείωσης του αποθέματος των ΜΕΧ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

21/09/19

 
 

Creta Farms: Μικρή παράταση στους «μνηστήρες» για τις προσφορές

Παράταση έως την ερχόμενη Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου πήρε, σύμφωνα με πληροφορίες, η προθεσμία για την κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών από ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχει ξεκινήσει για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην Creta Farms. 

Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, το αρχικό χρονοδιάγραμμα, με βάση τα όσα είχε κάνει γνωστά η εταιρεία, προέβλεπε ότι οι μη δεσμευτικές προσφορές θα έπρεπε να κατατεθούν μέχρι χθες, 20 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφέρει η «Ν», όσοι εμφάνισαν καταρχήν ενδιαφέρον φέρονται να ζήτησαν ολιγοήμερη παράταση της διαδικασίας.

Εκτιμάται ότι το αίτημα για παράταση έγινε με γνώμονα την επικείμενη γενική συνέλευση των μετόχων της αλλαντοβιομηχανίας τη Δευτέρα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην εταιρεία, καθώς και το τι στάση θα κρατήσουν οι τράπεζες.

Συναίνεση

Όσον αφορά το κεφάλαιο της νέας ενεχυρίασης μετοχών και κατ' επέκταση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας, «ο βασικός μέτοχος Εμμανουήλ Δομαζάκις απέστειλε στους Πιστωτές απαντητική επιστολή η οποία τελεί υπό την έγκριση των Επιτροπών των Τραπεζών. Επί του παρόντος, υπάρχει προφορική συναίνεση και αναμένεται η επίσημη απάντηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι περαιτέρω εξελίξεις».

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο ειδικός έλεγχος που διενεργείται από την Deloitte Business Solutions A.E. βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και κατόπιν της ολοκλήρωσής του θα εκτιμηθούν τυχόν επιπτώσεις των πορισμάτων ευρημάτων επί των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την οικονομική χρήση του 2018 και προηγούμενων ετών.

Στο μεταξύ, τις επιστολές του Εμμ. Δομαζάκι που επιχειρεί (κατά δήλωση του Κ. Δομαζάκη) να παραπλανήσει τους μετόχους έθεσε υπ' όψιν της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του χρηματιστηρίου και των Ελεγκτικών Εταιρειών, ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων τελευταίος σε σχετική ανακοίνωση, «ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκις κάνοντας κατάχρηση της θέσης του ως Διευθύνοντος Συμβούλου διαδίδει ψευδείς και ανακριβείς πληροφορίες»

 

20/09/19

 
 

Φθηνή ρευστότητα έως 10 δισ. για τις ελληνικές τράπεζες

Ετοιμες να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που παρέχει το ευρωσύστημα, αντλώντας έως και 10 δισ. ευρώ φθηνής ρευστότητας για τα επόμενα τρία χρόνια, είναι οι ελληνικές τράπεζες. Το νέο πρόγραμμα χορήγησης φθηνού χρήματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γνωστό ως TLTRO III, έκανε χθες πρεμιέρα και, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση από τις ευρωπαϊκές τράπεζες κατά την πρώτη ημέρα ενεργοποίησης του προγράμματος υπήρξε υποτονική, οι ελληνικές τράπεζες δηλώνουν έτοιμες να συμμετάσχουν τους προσεχείς μήνες, αξιοποιώντας τα εργαλεία της ΕΚΤ προς όφελος της οικονομίας, για τη χρηματοδότηση μεγάλων, αλλά και μικρότερων επενδυτικών σχεδίων, που φαίνεται να επανεκκινούν.

Όπως γράφει η Καθημερινή, η ρευστότητα που «παρκάρουν» σήμερα οι ελληνικές τράπεζες στην ΕΚΤ φθάνει τα 6 δισ. ευρώ και στο πλαίσιο του νέου προγράμματος στόχος είναι το ποσό αυτό να αυξηθεί και να «πέσει» στην οικονομία, εφόσον υπάρξει ζήτηση για υγιή δάνεια. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του TLTRO η ΕΚΤ χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια προς τις τράπεζες με χαμηλό επιτόκιο, προκειμένου να αυξήσουν τη χορήγηση δανείων προς τις επιχειρήσεις. Το επιτόκιο που βαρύνει αυτά τα δάνεια είναι σήμερα αρνητικό και συγκεκριμένα διαμορφώνεται στο -0,5%, γεγονός που σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα «πληρώνει» ουσιαστικά τις τράπεζες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την οικονομία.

«Η διαθέσιμη ρευστότητα είναι υπέρ το δέον άνετη», σημειώνει αρμόδιο τραπεζικό στέλεχος, με αποτέλεσμα σήμερα «οι τράπεζες να μην έχουν καν ανάγκη τις καταθέσεις του Δημοσίου». Δεν είναι τυχαίο ότι το προηγούμενο πρόγραμμα, ουσιαστικά, μόνο μία τράπεζα κατάφερε να το απορροφήσει, σαφής ένδειξη και του ελλείμματος στις επενδύσεις που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια. Αν και το ύψος των ενεχύρων που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δεν είναι ανεξάντλητο –συγκεκριμένα εκτιμάται κοντά στα 15 δισ. ευρώ–, στην παρούσα φάση το ποσό αυτό θεωρείται ότι είναι επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες της οικονομίας που συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τη χαμηλή ζήτηση για δάνεια, τουλάχιστον από την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο των επόμενων κινήσεων που σχεδιάζουν οι τράπεζες είναι η αποπληρωμή των δανείων που έχουν λάβει μέσα από το προηγούμενο πρόγραμμα, μέρος των οποίων είναι στα «αζήτητα» αφού δεν έγινε δυνατό να απορροφηθούν. Ετσι αναμένεται να μηδενίσουν το κοντέρ και να συμμετάσχουν στο νέο TLTRO, με αυξημένα μάλιστα ποσά, στον βαθμό που στον σχεδιασμό τους είναι να υποκαταστήσουν και μέρος της ρευστότητας που αντλούν από τη διατραπεζική, το ύψους της οποίας υπολογίζεται στα 22 δισ. ευρώ και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Το όφελος των 50 μονάδων βάσης που προκύπτει από τη μείωση του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων στο - 0,50% δημιουργεί ένα επιπλέον κίνητρο για τις τράπεζες, καθώς μεταφράζεται σε όφελος 5 εκατ. για κάθε 1 δισ. ευρώ ετησίως τον χρόνο. Ετσι, υπό την προϋπόθεση ότι ο δανεισμός από το ευρωσύστημα στο πλαίσιο του νέου προγράμματος μπορεί να αυξηθεί στα 10 δισ. ευρώ, το όφελος μπορεί να φτάσει τα 50 εκατ. ετησίως, δηλαδή στα 150 εκατ. ευρώ στα τρία χρόνια, που είναι η διάρκεια του νέου TLTRO.

Πρόσθετο όφελος για τις τράπεζες από την επεκτατική πολιτική της ΕΚΤ και τη μείωση του κόστους χρήματος θα προκύψει από την αποκλιμάκωση και των επιτοκίων καταθέσεων προς ιδιώτες, που σήμερα διαμορφώνονται στο 0,50% - 0,60% και αναμένεται έως τα τέλη του χρόνου να υποχωρήσουν περαιτέρω, ενώ ελεγχόμενη αναμένεται να είναι η πίεση από την ανατιμολόγηση των δανείων.

Πηγή: Καθημερινή

 

Την ιταλική Acque Minerali εξαγόρασε η Coca-Cola HBC

 

Στη δεύτερη εξαγορά εταιρείας για το 2019 προχώρησε ο όμιλος Coca-Cola HBC AG. To νέο απόκτημα του ομίλου είναι η ιταλική εταιρεία Acque Minerali (ή Lurisia), η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού και των αναψυκτικών. Η εξαγορά έγινε από τη θυγατρική του ομίλου στην Ιταλία, την Coca-Cola HBC Italia S.r.l. σε συνεργασία με την The Coca-Cola Company, με το τίμημα να ανέρχεται στα 88 εκατ. ευρώ.

 

Πωλητές είναι η εταιρεία συμμετοχών IDeA Taste of Italy, διαχειριστής της οποίας είναι η DeA Capital Alternative Funds SGR S.r.l., η οικογένεια Ινβερνίτσι και η εταιρεία Eataly Distribuzione S.r.l. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται στα τέλη του 2019, ενώ στο διοικητικό συμβούλιο θα παραμείνουν δύο από τα υφιστάμενα μέλη του, ο Πιέρο Μπανιάσκο, διευθύνων σύμβουλος της Acque Minerali και ο Αλεσάντρο Ινβερνίτσι.

 

Η Acque Minerali ιδρύθηκε το 1940 στην περιοχή Ροκαφόρτε Μοντοβί στη βορειοδυτική Ιταλία και είναι γνωστή κυρίως για τα προϊόντα νερού που παράγει και για τα μπουκάλια υψηλής αισθητικής που χρησιμοποιεί, σχεδιασμένα από το ιταλικό στούντιο αρχιτεκτονικής Sottsass Associati. Σημαντική είναι η δραστηριότητα της εταιρείας στην κατηγορία των αναψυκτικών που απευθύνονται σε ενήλικες, με τα προϊόντα της να είναι εμπνευσμένα από αυθεντικές ιταλικές συνταγές.

 

Η εξαγορά της Acque Minerali έρχεται να συμπληρώσει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του ομίλου στη γείτονα και θεωρείται ότι υπηρετεί τη στρατηγική για την κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Επίσης, μέσω αυτής της εξαγοράς η Coca-Cola HBC AG υλοποιεί τον στόχο της για ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

Στην Ιταλία, η Coca-Cola HBC έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της τα σήματα νερού Lilia και Sveva.

 

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο η Coca-Cola HBC AG εξαγόρασε τη σερβική εταιρεία αλμυρών και γλυκών σνακ Bambi έναντι 260 εκατ. ευρώ. Η Coca-Cola HBC AG έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2019 με τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 3,35 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Ο όγκος πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 1,09 εκατ. κιβώτια, ενισχυμένος κατά 2,2% σε σύγκριση με πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 10,1% το α΄ εξάμηνο του 2019, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους αναδιάρθρωσης του ομίλου και διαμορφώθηκαν σε 195,1 εκατ. ευρώ έναντι 216,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018.

 

19/09/19

 

 

JP Morgan – Ξεκίνησε κάλυψη των 4 ελληνικών τραπεζών …. Πρώτες επιλογές η ΕΤΕ και η Eurobank..

 

Όπως ανακοίνωσε, την κάλυψη των 4 ελληνικών τραπεζών ξεκίνησε η JP Morgan, με τους αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας να σχολιάζουν πως οι επενδυτές που θέλουν να ποντάρουν στην ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού κλάδου θα πρέπει να αγοράσουν Εθνική Τράπεζα και Eurobank.

 

Όπως με χαρακτηριστικό τρόπο σχολιάζει η JP Morgan, οι ελληνικές τράπεζες  βρίσκονται πλέον την αρχή ενός μακρύ αλλά και με... λακκούβες, δρόμου προς την πλήρη ανάκαμψή τους.

 

Αναφορικά με τις τιμές στόχου των τραπεζών είναι οι ακόλουθες:

 

Eurobank: 1,30 ευρώ (περιθώρια ανόδου περίπου 57%)

Εθνική Τράπεζα: 3,90 ευρώ (περιθώρια ανόδου περίπου 50%)

Alpha Bank: 1,50 ευρώ (χαμηλότερα περίπου 12% από τις τρέχουσες τιμές)

&

Τράπεζα Πειραιώς: 2,40 ευρώ (περίπου 25% χαμηλότερα από τις τρέχουσες τιμές).

 

 

Πλαστικά Θράκης: Μείωση της κερδοφορίας ….

 

Τα παρακάτω αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της …..

 

Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2019 και να επισημάνει τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους. Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου συνοψίζονται ως εξής: • Αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 3,6% και οριακή αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 0,4%, η οποία οφείλεται στον Κλάδο της Συσκευασίας. • Μειωμένη ζήτηση στον κλάδο των γεωσυνθετικών στην αγορά των Η.Π.Α. καθώς και στην αγορά του carpet backing λόγω της πτωτικής τάσης της αγοράς και της σημαντικής αύξησης του ανταγωνισμού από χώρες χαμηλού κόστους. • Η εν λόγω μείωση αντισταθμίζεται σε ένα βαθμό από την αύξηση του όγκου πωλήσεων των Ελληνικών θυγατρικών κυρίως στον κλάδο της Συσκευασίας αλλά και στον κλάδο των Tεχνικών Yφασμάτων. • Μείωση των Μικτών Κερδών κατά 2,3% και συμπίεση του περιθωρίου κέρδους η οποία οφείλεται στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων και ειδικότερα: ▪ Η αβεβαιότητα που δημιουργεί το BREXIT έχει ως απόρροια τη μείωση της ζήτησης για μια σειρά προϊόντων της θυγατρικής της Σκωτίας και κατ’ επέκταση στη συμπίεση των τιμών πώλησης. Η σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού από χώρες χαμηλού κόστους (Τουρκία, Σ. Αραβία) στην αγορά του carpet backing είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων και τη συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους. Τέλος, λόγω των συνθηκών της αγοράς στη Μ. Βρετανία, η μετακύλιση της αύξησης των τιμών των α’ υλών ως απόρροια της ισοτιμίας Ευρώ/ Λίρας Αγγλίας παρέμεινε εξαιρετικά δύσκολη. ▪ Η μείωση της ζήτησης των γεωσυνθετικών στην αγορά των Η.Π.Α συνεχίστηκε και στο α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης με επακόλουθο τη συμπίεση των τιμών πώλησης εν μέσω έντονου ανταγωνισμού. ▪ Η αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής στις Ελληνικές θυγατρικές του Ομίλου στον κλάδο της Συσκευασίας οδήγησε σε βελτίωση των περιθωρίων κέρδους η οποία αντιστάθμισε εν μέρει την απώλεια του περιθωρίου κέρδους στα Τεχνικά Υφάσματα. • Θετική η επίδραση από τις συναλλαγματικές διαφορές στα αποτελέσματα του Ομίλου, αν και μειωμένη σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018. Ειδικότερα τα βασικά μεγέθη του Ομίλου για το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.06.2019 ανήλθε σε 142,6 εκ. ευρώ σε σχέση με 141,6 εκ. στις 31.12.2018 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 91,0 εκ. σε σχέση με 78,3 εκ. ευρώ στις 31.12.2018. Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,64 σε σχέση με 0,55 στις 31.12.2018. Προοπτικές για το β’ Εξάμηνο της χρήσεως 2019 Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την τρέχουσα χρήση και την εποχικότητα των προϊόντων στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης, εκτιμά ότι τόσο ο Κύκλος Εργασιών όσο και τα Λειτουργικά Κέρδη του β’ εξαμήνου του 2019 θα είναι ελαφρώς βελτιωμένα έναντι των αντίστοιχων μεγεθών του β’ εξαμήνου του 2018. Είναι γεγονός ότι λόγω της διευρυμένης γεωγραφικά παρουσίας του Ομίλου κάθε σημαντικό διεθνές γεγονός, όπως η διατάραξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ χωρών και ειδικότερα το ενδεχόμενο της οριστικής αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας στην αγορά. Παρόλα αυτά η Διοίκηση του Ομίλου μέσω της ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης και της διασποράς του κινδύνου εκτιμά ότι είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει τις οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου ούτως ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και την επιδίωξη των στρατηγικών του. * Σημείωση Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ): Κατά την περιγραφή των εξελίξεων και επιδόσεων του Ομίλου, χρησιμοποιούνται δείκτες όπως το EBIT και το EBITDA. ΕΒΙΤ (Ο δείκτης κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες και φόρους): Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο του κύκλου εργασιών. EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις και φόρους): Ο δείκτης EBITDA επίσης εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις παγίων στοιχείων, αποσβέσεις επιχορηγήσεων και απομειώσεις και πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

Το Ocean Wood έκλεισε την Short θέση στην Alpha Bank … Την διατηρεί στην ΕΤΕ και Eurobank

Όπως ανακοινώθηκε, στο μηδενισμό της short της θέση στην Alpha Bank προχώρησε το Oceanwood, το οποίο διατήρησε τη short του θέση σε ΕΤΕ και Eurobank. Ειδικότερα, οι βασικές short θέσεις είναι οι ακόλουθες:

 

POSITION HOLDER

NAME OF THE ISSUER

ISIN

NET SHORT POSITION

POSITION DATE (yyyy/mm/dd)

Oceanwood Capital Management LTD

NATIONAL BANK OF GREECE SA

GRS003003027

2,01%

2019-09-16

Marshall Wace LLP

NATIONAL BANK OF GREECE SA

GRS003003027

0,59%

2019-09-13

Blackrock Investment Management UK Limited

ALPHA BANK SA

GRS015003007

1,01%

2019-08-29

Lansdowne Partners (UK) LLP

ALPHA BANK SA

GRS015003007

1,01%

2019-08-07

Lansdowne Partners (UK) LLP

PUBLIC POWER CORPORATION SA

GRS434003000

1,61%

2019-08-05

Lansdowne Partners (UK) LLP

PIRAEUS BANK S.A.