Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

   

GFF Insider

Καθημερινά Σχόλια για ζητήματα οικονομία - χρηματιστηρίου & Όχι μόνο....

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 
24/04/18

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμα ύψους 197.000 ευρώ

Πρόστιμα ύψους 197.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ στην εταιρεία «Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας Α.Ε.» για παράβαση του άρθρου 8, παρ. 1, του νόμου 3606/2007, καθώς η εν λόγω εταιρία παρείχε την κύρια επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

-Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 46.000 ευρώ σε τρία αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της Eurobank. Συγκεκριμένα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους: 17.500 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Venus Fund SPC, 17.500 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Barclays Bank SA και 11.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Marianna Capital Markets LLP.

-Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Kadora Investments SA, λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της Εθνικής τράπεζας.

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 15.000 ευρώ στην τράπεζα ALPHA BANK, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, και 16 της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6 του ν.3606/2007, όπως αυτό εξειδικεύεται με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 της υπ' αρ. 1/452/01.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου 6.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, ως καθολικής διαδόχου της Γενικής Τράπεζας, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου σε τέσσερις εταιρίες για παράβαση των διατάξεων άρθρου 10 του ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου, λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση των διοικητικών τους συμβουλίων. Συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρεία Elinoil, πρόστιμο 4.000 ευρώ στην εταιρεία Medicon Hellas, πρόστιμο 3.000 ευρώ στην εταιρεία Αγροτικός Οίκος Σπύρου και πρόστιμο 3.000 ευρώ στην εταιρεία Quality& Relliability.

-Την επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ στον Βασίλειο Φουρλή, υπό την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Fourlis, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002.

-Την επιβολή προστίμων 1.000 ευρώ στην εταιρεία Τεχνικές Εκδόσεις και1.000 ευρώ στον Ευάγγελο Γαλανάκο του Χρόνη, υπό την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ , της εταιρίας, για παράβαση της διάταξης της παρ.12 του άρθρου 76 του N.1969/1991, λόγω μη παροχής στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς..

Επίσης το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «Attica Bank. ΑΤΕ» για τη δημόσια προσφορά μέχρι 659.902.228 νέων κοινών άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή, που θα εκδοθούν με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 197.970.668,40 ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σημειώνεται ότι, πριν την υλοποίηση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα έχει προηγηθεί συνένωση και μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split), βάσει απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εκδότριας.

-Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας «CORAL A.E.» για τη δημόσια προσφορά και για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έως 90.000 νέων, κοινών, ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστης και συνολικού ποσού έως 90 εκατ. ευρώ.

-Την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας Τζιρακιάν για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών 254.000 νέων, κοινών, ανώνυμων μετοχών οι οποίες προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ πιστωτών.

 

Οι νέες τιμές στόχου της Citi για τις ελληνικές τράπεζες

Υψηλότερες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, πλην της μετοχής της Εθνικής, θέτει η Citi σε έκθεσή της για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με τη γενική σύσταση να είναι ουδέτερη. Ειδικότερα, οι αναλυτές της Citi διατηρούν σύσταση αγοράς για τον τίτλο της Alpha Bank, με σημαντική αύξηση της τιμής στόχου στα 2,68 από 2,16 ευρώ. Επίσης, οι αναλυτές της Citi διατηρούν σύσταση Neutral (ουδέτερη) για τις υπόλοιπες 3 μετοχές.Συγκεκριμένα, για την Τράπεζα Πειραιώς, θέτει νέο στόχο τα 3,99 από 3,10 ευρώ, για τη Eurobank αυξάνει την τιμή στόχου στα 1,17 από 0,80 ευρώ, με τη  Citi να μειώνει οριακά την τιμή στόχου στα 0,32 από 0,33 ευρώ.

 

Αισιοδοξία Αθανασίου για την επένδυση στο Ελληνικό: Μάλλον του χρόνου θα δείχνουμε εικόνες εργασιών

Την αισιοδοξία του ότι μέχρι το 2019 θα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της  Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο του ΣΕΒ.

 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development  αναφέρθηκε στο ιστορικό της επένδυσης στο Ελληνικό, θυμίζοντας ότι το αεροδρόμιο έκλεισε το 2001, ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε το 2011 και το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο, ύψους 8 δισ. ευρώ δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2018.

 

Στα «μαθήματα» που όπως είπε εξήχθησαν από το project περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ανάγκη για διαφάνεια, φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, συνεργασία με τις κρατικές αρχές, τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και ισχυρή πολιτική βούληση σε όλο το φάσμα.

 

«Παλαιότερα δείχναμε εικόνες εγκατάλειψης του χώρου. Μάλλον του χρόνου θα δείχνουμε εικόνες εργασιών στο Ελληνικό», σημείωσε ο κ. Αθανασίου κατά την διάρκεια της ομιλίας του για τα διδάγματα από την αποκρατικοποίηση του Ελληνικού.

«Πολύ βασικό δίδαγμα είναι η πελατοκεντρικότητα. Να ακούς το τι θέλει ο άλλος. Eτσι γλυτώνεις χρόνο και δεν βρίσκεσαι προ εκπλήξεων», τόνισε ο επικεφαλής της Lamda Development.

 

Μιλώντας για τις προϋποθέσεις υλοποίησης τόσο μεγάλων έργων όσο το Ελληνικό ο κ. Αθανασίου υπογράμμισε πως πέρα από την πολιτική βούληση χρειάζεται ένας κεντρικός συντονισμός και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

 
23/04/18

Ο ΟΛΘ μετατρέπεται σε πύλη εξαγωγών στην Ευρώπη

Ξεκάθαρο στόχο την προσέλκυση τακτικών γραμμών μεγάλων διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει θέσει ο νέος βασικός μέτοχος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΘ). Θα διεκδικήσει, με αυτόν τον τρόπο, μερίδιό τους από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη προς την Ασία και όχι μόνον εξαγωγών, όπως ακριβώς ο Πειραιάς κερδίζει τα εισαγόμενα από εκεί στην Ευρώπη φορτία.

Με βασικό πλεονέκτημα την εγγύτητα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, ακόμα και συγκριτικά με τον Πειραιά, και μοχλό επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ, που η κοινοπραξία South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) η οποία απέκτησε το 67% της εισηγμένης δηλώνει έτοιμη να δρομολογήσει άμεσα, το λιμάνι της συμπρωτεύουσας μπορεί και επιδιώκει με αξιώσεις να ανέβει πολλές κατηγορίες παγκοσμίως. Ποιες ναυτιλιακές θα στηρίξουν το στοίχημα αυτό; Οι πρώτες πληροφορίες, που θέλουν τις Maersk, Cosco και CMA να επανακάμπτουν δριμύτερες με δρομολόγια στον ΟΛΘ, ίσως δίνουν την απάντηση.

Ο Μπόρις Βέντζελ, διευθύνων σύμβουλος της Terminal Link, ενός εκ των τριών εταίρων της κοινοπραξίας SEGT, και αναπληρωτής πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΛΘ ήταν ξεκάθαρος: «Στην Terminal Link, εκτός από τη γαλλική CMA CGM, συμμετέχει και η China Merchant Port International, που είναι η έκτη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο και μεγάλος ανταγωνιστής της Cosco. Πρέπει να γίνουμε λιμάνι που θα μπορεί να υποδέχεται πλοία με μεγάλο βύθισμα. Είναι λιμάνι εξαγωγικό και είμαστε πολύ χαρούμενοι, καθώς ως Terminal Link δεν είχαμε μέχρι τώρα παρουσία στην περιοχή». Πίσω από αυτές τις λέξεις κρύβεται η στρατηγική τοποθέτηση των νέων αφεντικών του ΟΛΘ και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Σωτήρη Θεοφάνη: τα δύο λιμάνια, Πειραιάς και Θεσσαλονίκη, αναφέρονται σε διαφορετικές αγορές. Ο μεν Πειραιάς στην ενδοχώρα της Αττικής και καλύπτει τον μισό πληθυσμό της Ελλάδας, ενώ λειτουργεί ως λιμάνι μεταφόρτωσης και κεντρικό λιμάνι της Μεσογείου. Η δε Θεσσαλονίκη έχει κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό. Είναι το μεγάλο εξαγωγικό λιμάνι της χώρας. «Τα δύο λιμάνια στην πράξη δεν είναι ανταγωνιστικά», δηλώνει ο νέος επικεφαλής της εταιρείας. Η εκ των ων ουκ άνευ ανάπτυξη των υποδομών του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και η ενίσχυση του ρόλου της ως κορυφαίου λιμενικού κέντρου στη Βορειοανατολική Μεσόγειο ενισχύουν τον ρόλο του λιμανιού και στο πλαίσιο της γεωστρατηγικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - Ενας Δρόμος (OBOR), που προωθεί η Κίνα, καθώς η ανάπτυξή του θα εξασφαλίσει πολύ ευνοϊκή προσβασιμότητα στις αγορές της Βαλκανικής.

Ολα αυτά φαντάζουν ίσως πολύ φιλόδοξα για μια εταιρεία που οι τζίροι της κυμαίνονται, μέχρι τώρα, στα επίπεδα των 50 εκατ. ευρώ ετησίως και ο μηχανολογικός της εξοπλισμός συγκρινόμενος με άλλα σύγχρονα λιμάνια μοιάζει μουσειακός.

Αλλά δεν είναι αυτό που αγόρασε με 232 εκατ. ευρώ η κοινοπραξία South Europe Gateway Thessaloniki. Αγόρασε πρόσβαση σε ένα από τα κομβικά μεσογειακά λιμάνια από το οποίο φιλοδοξεί να εξάγει τα προϊόντα και τις πρώτες ύλες ολόκληρων των Βαλκανίων και, γιατί όχι, και μέρους της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Η ανάληψη της διαχείρισης και λειτουργίας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης από κοινοπραξία με διεθνή παρουσία και δικτύωση στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών, αλλά και στον τομέα της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, που της εξασφαλίζει η συμμετοχή της Terminal Link, μπορεί να δώσει στο λιμάνι τη σημασία και το ειδικό βάρος που από άποψη θέσης τού ανήκει. Για να γίνει αυτό δυνατό πρέπει από τη μια να υλοποιηθούν οι επενδύσεις που δίνουν τη δυνατότητα στο λιμάνι να «δεχθεί» μεγάλα πλοία, αφετέρου δε να ολοκληρωθούν η οδική και η σιδηροδρομική σύνδεση. Για το μεν πρώτο, ο νέος επενδυτής εμφανίζεται έτοιμος να προχωρήσει άμεσα και ζήτησε διά δηλώσεων των εκπροσώπων του αυτή την εβδομάδα την ταχύτερη δυνατή αδειοδότηση των έργων που έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει. Τα έργα επέκτασης του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων αφορούν την κατασκευή ενός κρηπιδώματος μήκους 440 μέτρων, με βάθος 16,5 μέτρα. Κατά δήλωση του επενδυτή θα επιχειρηθεί να ξεκινήσει ακόμα και φέτος. Το έργο αυτό θα επιτρέψει, σύμφωνα με τους επενδυτές, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης να δεχθεί μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που μπορούν να μεταφέρουν έως και 14.000 εμπορευματοκιβώτια της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης γενικότερα.

Χωρίς αυτή την απαραίτητη υποδομή, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στα ανταγωνιστικά σε αυτό λιμάνια της Βορειοανατολικής Μεσογείου, της Αδριατικής και της Μαύρης Θάλασσας, που το έχουν αφήσει πίσω στην κούρσα των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια.

«Κλειδί» η σύνδεση με τις βαλκανικές χώρες

Εξίσου σημαντικό για το δίκτυο το οποίο θα επιχειρήσει να οικοδομήσει ο ΟΛΘ στην ευρύτερη περιφέρεια, ως διεθνής λιμενική πύλη, είναι η ανάπτυξη στρατηγικής παρουσίας, συνεργασιών και συμπληρωματικών επενδύσεων στις γειτονικές βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Σερβία, Ρουμανία). Αυτές αποτελούν τη φυσική ενδοχώρα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Οι συνεργασίες και οι συμπληρωματικές αυτές επενδύσεις έχουν να κάνουν με υποδομές σιδηροδρομικών κέντρων – κέντρων διανομής που «θα μεταφέρουν την πόρτα του λιμανιού» στις χώρες αυτές ενισχύοντας την αγορά διαμετακομιστικών υπηρεσιών και την περιφερειακή θέση του ΟΛΘ. Ομως δουλειά πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα και αυτή ο ΟΛΘ αναμένει να την κάνει το Δημόσιο: τη βελτίωση της οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα.

Το στοίχημα τόσο για τους επενδυτές όσο και για την προοπτική του λιμανιού είναι πόσο γρήγορα αφενός θα υπερβεί το λιμάνι κάποια πιεστικά λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα, όπως η μη λειτουργία της τρίτης βάρδιας, και τα οποία μοιραία λειτουργούν αρνητικά στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής θέσης του, αφετέρου δε πόσο γρήγορα θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες, και συμβατικά υποχρεωτικές, επενδύσεις που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση και οι οποίες θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί πριν από αρκετά χρόνια.

Το ΤΑΙΠΕΔ υπολογίζει πως η συνολική αξία της συμφωνίας για την πώληση του 67% του ΟΛΘ στην SEGT ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει το εφάπαξ τίμημα των 231,92 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις 180 εκατ., τα αναμενόμενα έσοδα του Δημοσίου από τη σύμβαση παραχώρησης που εκτιμώνται στα 170 εκατ., και τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και τις εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2051.

Συμβολή στην οικονομία

Για την επίδραση της ιδιωτικοποίησης στην ελληνική οικονομία το ΙΟΒΕ υπολογίζει την εν δυνάμει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6 δισ. ευρώ στο σύνολο της επόμενης δεκαετίας. Η αυξημένη δραστηριότητα στον λιμένα αναμένεται να επιδράσει θετικά και στη δραστηριότητα συνδεδεμένων κλάδων, όπως είναι οι χερσαίες μεταφορές και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες αποθήκευσης και εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα. O κύκλος εργασιών του ΟΛΘ για τη χρήση 2016 ανήλθε σε 48.061.529,27 ευρώ έναντι 50.881.604,79 ευρώ της χρήσης 2015, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκε στα 27.955.755,84 ευρώ έναντι 21.167.063,71 του αντίστοιχου εξαμήνου του 2016.

Η χερσαία λιμενική ζώνη του ΟΛΘ Α.Ε. καλύπτει έκταση περίπου 1.550.000 τ.μ. και εκτείνεται σε μήκος περίπου 3.500 μέτρων. Διαθέτει 6.200 μέτρα κρηπιδωμάτων με ωφέλιμο βάθος έως 12 μέτρα, 6 προβλήτες, κτίρια διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, αποθήκες, υπόστεγα, ειδικό εξοπλισμό και λοιπές εγκαταστάσεις.

Εντός του 2018 διαγωνισμοί για Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα

Στην αξιοποίηση των Οργανισμών Λιμένων Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας προχωρεί εντός του έτους, και με αυτή τη σειρά το ΤΑΙΠΕΔ. Αν και έχει ανακοινωθεί πως δεν θα υπάρξουν συνολικές ή επιμέρους παραχωρήσεις, η πραγματικότητα είναι πως ακόμα δεν έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις, αλλά αυτές θα εξαρτηθούν από τις εισηγήσεις των συμβούλων του Ταμείου.

Στις αρχές Μαΐου αναμένεται να οριστικοποιηθεί η επιλογή νομικού, τεχνικοοικονομικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία παραχώρησης, και έτσι τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο αναμένεται εκτός απροόπτου η πρώτη προκήρυξη. Με τον όρο συνολική παραχώρηση λιμενικών δραστηριοτήτων εννοείται πως οι οργανισμοί λιμένων μπορεί να παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, αλλά να δομηθούν υποκείμενες εταιρικές οντότητες διαχείρισης του 100% των δραστηριοτήτων των λιμανιών, οι οποίες και να παραχωρηθούν σε ιδιώτες. Αντιστοίχως, οι επιμέρους παραχωρήσεις θα αφορούν είτε την κρουαζιέρα, είτε τις εμπορικές δραστηριότητες, είτε μαρίνες.

Τα δέκα αυτά λιμάνια που έχει στο χαρτοφυλάκιό του το ΤΑΙΠΕΔ είναι τα Ηγουμενίτσας, Αλεξανδρούπολης, Λαυρίου, Καβάλας, Πατρών, Κέρκυρας, Ελευσίνας, Ραφήνας, Ηρακλείου και Βόλου, ανώνυμες εταιρείες όλες, οι μετοχές των οποίων μεταφέρθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ το 2012.

Ειδικά όσον αφορά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, φαίνεται πως υπάρχει κατ’ αρχήν συναίνεση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών του Δημοσίου, ώστε να είναι το πρώτο που θα παραχωρηθεί από αυτά. Για το συγκεκριμένο λιμάνι εκδηλώνεται τα τελευταία έτη σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο από εγχώρια όσο και ξένα επενδυτικά σχήματα. Ενδιαφέρον που εντείνεται καθώς προχωρούν σημαντικά ενεργειακά και σιδηροδρομικά projects με επίκεντρο την Αλεξανδρούπολη.

Εκτός από την Αλεξανδρούπολη, ελκυστικό λιμάνι, με βάση και τις εισηγήσεις που έχουν κάνει προηγούμενοι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ, θεωρείται η Ηγουμενίτσα, στην οποία καταλήγει η Εγνατία Οδός. Τόσο για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας όσο και για της Κέρκυρας έχουν εξεταστεί διάφορα σενάρια, ένα από τα οποία περιλαμβάνει την παραχώρηση μόνον του λιμένα κρουαζιέρας και των μαρίνων. Η αξιοποίηση των τριών αυτών λιμανιών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσδοκίας του ΤΑΙΠΕΔ ότι μαζί με την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ και της Εγνατίας θα ενισχυθεί σημαντικά η οικονομική δραστηριότητα της Βορείου Ελλάδας.

Για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, για παράδειγμα, εκδηλώνεται κάποιο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες RO-RO (μεταφοράς φορτηγών, κλπ) και ξηρού φορτίου. Επίσης, στην Ηγουμενίτσα, όπως και στην Κέρκυρα, εξετάζεται η παραχώρηση δραστηριότητας που συνδέεται με τα τουριστικά σκάφη, δηλαδή της μαρίνας. Ειδικότερα επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη μαρίνας στην Ηγουμενίτσα, αλλά και για την παραχώρηση άλλων δύο τουριστικών μαρίνων στα Σύβοτα και την Πλαταριά Θεσπρωτίας διατυπώθηκε επισήμως στο ελληνικό Δημόσιο προ ενάμισι έτους. Κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ, όμως, όπως και της τοπικής κοινωνίας, αποτελεί η Ηγουμενίτσα, όπου έχει γίνει μεν η χωροθέτηση μαρίνας, πλην όμως δεν έχει κατασκευαστεί. Ετσι πιθανό μοντέλο αξιοποίησης θα περιλάβει την υποχρέωση του επενδυτή να την αναπτύξει, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Παράλληλα, ο ίδιος όμιλος φέρεται να συζητεί επικουρικά και την κατασκευή και ανάπτυξη, με σύμβαση παραχώρησης, των δύο μαρίνων στα Σύβοτα και την Πλαταριά. Πρόκειται για αλιευτικά καταφύγια των οποίων σχεδιάζεται η μετατροπή σε τουριστικούς λιμένες.

Το επιχειρηματικό σχέδιο και οι προοπτικές των τριών αυτών μαρινών εδράζεται στην αυξημένη κίνηση μεγάλων σκαφών αναψυχής στο Ιόνιο, τα όποια για την ώρα μπορούν να ελλιμενιστούν σε δύο κυρίως μαρίνες, στην Κέρκυρα και τη Λευκάδα, εξηγούν παράγοντες του κλάδου.

Πηγή: Καθημερινή

 

Με κέρδη έκλεισε η Ευρώπη. Άνοδος 0,25%, 0,48% και 0,40% για τον DAX, CAC 40 και τον FTSE 100. Με κέρδη 0,64% και 0,38% η Ιταλία και η Ισπανία. Στο +0,59% έκλεισε ο Stoxx50.

 

 

Μυτιληναίος: Το πρώτο υβριδικό έργο παραγωγής ενέργειας εκτός δικτύου στην Αφρική

Την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της θυγατρικής της METKA Power West Africa και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Νιγηρίας για την πρώτη φάση του προγράμματος Energizing Education ανακοίνωσε η Μυτιληναίος.

Η τεχνολογία και η καινοτομία «συναντούν» την εκπαίδευση και στην περίπτωση της Νιγηρίας, «φωτίζουν» πανεπιστήμια. Η Μυτιληναίος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση είναι περήφανη που μπορεί και προσφέρει λύσεις σε χώρες και ιδρύματα με σημαντικές ενεργειακές ανάγκες, γι' αυτό και βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της θυγατρικής της METKA Power West Africa και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Νιγηρίας για την πρώτη φάση του προγράμματος Energizing Education.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ενέργειας, Έργων και Οικισμού και υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό Ηλεκτροδότησης Αγροτικών Περιοχών (REA), με στόχο την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας σε μια σειρά ομοσπονδιακών πανεπιστημίων και πανεπιστημιακών νοσοκομείων σε όλη τη Νιγηρία.

Η METKA West Africa υπέγραψε συμφωνία για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC) σε τέσσερα πανεπιστήμια, η οποία συμπεριλαμβάνει τις μονάδες παραγωγής ενέργειας, τον οδικό φωτισμό και τα εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης. Το αποτέλεσμα θα βοηθήσει πολλούς φοιτητές να έχουν μια ποιοτική ακαδημαϊκή ζωή και ευκαιρίες για το μέλλον.

Και τα τέσσερα πανεπιστήμια θα τροφοδοτούνται από υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές, με ενσωματωμένες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και εφεδρική λειτουργία παραγωγής με καύσιμο ντίζελ.

Με τον τρόπο αυτό, τα πανεπιστήμια θα απολαμβάνουν αξιόπιστη παροχή ενέργειας με απόλυτη αυτονομία από το δίκτυο. Συνολικά, θα εγκατασταθούν 7,5MW υβριδικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας εκτός δικτύου, που θα ενσωματώνουν τη βραβευμένη τεχνολογία EXERON, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στον σχεδιασμό μικροδικτύων.

Η Damilola Ogunbiyi, Διευθύνουσα Σύμβουλος του REA, δήλωσε: «Τα οφέλη του Προγράμματος Energizing Education είναι ανεκτίμητα, καθώς η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που προάγει τη μάθηση, μέσω της πρόσβασης σε αξιόπιστη ηλεκτροδότηση, εκπαιδευτικά κέντρα και οδικό φωτισμό, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εξαίρετων αποφοίτων, επιδρώντας κατ' επέκταση θετικά σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Προσβλέπουμε στην υλοποίηση αυτού του στόχου μέσω της στρατηγικής μας συνεργασίας με την METKA Power West Africa».

Ο Βαγγέλης Καμάρης, Διευθύνων Σύμβουλος της METKA Power West Africa, δήλωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που είμαστε σε θέση να στηρίζουμε την πρωτοβουλία Energizing Education του REA και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε συνεχή υποστήριξη για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Νιγηρίας και του λαού της».

Το πρώτο υβριδικό/εκτός δικτύου έργο στην Αφρική αποτελεί ένα έργο ορόσημο για τη MYTILINEOS, το οποίο επιβεβαιώνει τη στρατηγική επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα παροχής ενέργειας σε περιοχές εκτός δικτύου με τη χρήση υβριδικών συστημάτων, αξιοποιώντας παράλληλα την εδραιωμένη παρουσία μας στην περιοχή.

 
21/04/18

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε στο ΒΒ+ την κυπριακή οικονομία

Μόλις ένα σκαλί πριν από την επενδυτική βαθμίδα βρίσκεται πλέον η Κύπρος. Σύμφωνα με το ΡΙΚ ο οίκος Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κύπρου σε ξένο νόμισμα κατά μία βαθμίδα, από ΒΒ σε BB+.

Αιτιολογώντας την αξιολόγησή του ο οίκος Fitch αναφέρει ότι η ευελιξία της εξωτερικής χρηματοδότησης της Κύπρου βελτιώθηκε σημαντικά, αφότου η χώρα έφυγε από το πρόγραμμα μακρο-οικονομικών προσαρμογών, τον Μάρτιο του 2016.

Η κυπριακή κυβέρνηση, προσθέτει, αξιοποίησε τις διεθνείς αγορές τον Ιούνιο του 2017 και οι εξωτερικές πληρωμές τόκων προβλέπεται να μειωθούν στο 6,6% των εσόδων ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τα έτη 2018-2019 από 16,2% κατά μέσο όρο το 2011 - 2012.

Η Κύπρος, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης, προσελκύει μεγάλες ξένες άμεσες επενδύσεις στους τομείς των κατασκευών, του τουρισμού, της ενέργειας και της εκπαίδευσης.

Τα ταμειακά αποθέματα ανέρχονταν σε 1,12 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2017, καλύπτοντας τις αναμενόμενες ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης για το 2018.

 
20/04/18

Παναγιωτάκης: Διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στις μονάδες που θα πουληθούν

Διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στις μονάδες της ΔΕΗ που θα πουληθούν, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διεθύνοντα σύμβουλο, Μανόλη Παναγιωτάκη.

 

Ο νόμος (για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ) στην τελική του διατύπωση επιβάλλεται να είναι απολύτως σαφής χωρίς κανένα περιθώριο παρερμηνείας ως προς τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων της ΔΕΗ που θα μεταφερθούν στις μονάδες αυτές, τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης προσθέτοντας ότι αυτό προβλέπεται στο σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

 

Ειδικότερα, σε συνέντευξη στην «Αυγή» ο κ. Παναγιωτάκης τονίζει για το θέμα τα εξής:

 

«Όπως έχουμε κατ' επανάληψη δεσμευθεί και όπως είναι αυτονόητο, τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων της ΔΕΗ οι οποίοι θα μεταφερθούν στις υπό απόσχιση μονάδες - εταιρείες που θα διατεθούν στους ιδιώτες επενδυτές, θα διατηρηθούν στο ακέραιο, όπως θα έχουν διαμορφωθεί ως προσωπικό της ΔΕΗ κατά την ημερομηνία της απόσχισης.

 

Αυτό άλλωστε προβλέπει το κατατεθέν σχέδιο νόμου στο 'Αρθρο 4, παράγραφος 1.

 

Σε κάθε περίπτωση ο νόμος στην τελική του διατύπωση επιβάλλεται να είναι απολύτως σαφής χωρίς κανένα περιθώριο παρερμηνείας στο ζήτημα αυτό».

 

Flexopack: Άνοδος κερδών 42,31% το 2017

Ποσοστιαία αύξηση κατά 42,31% κατέγραψαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) της Flexopack, το 2017, τα οποία ανήλθαν στα 7,383 εκατ. ευρώ έναντι 5,188 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα του ομίλου και της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2016, έχουν συνοπτικά, ως ακολούθως:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 81,523 εκατ. ευρώ έναντι 70,251 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός στα 70,284 εκατ. ευρώ έναντι 67,416 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 16,05% και 4,25%, αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε επίπεδο ομίλου στα 14,386 εκατ. ευρώ έναντι 11,371 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,51% και σε εταιρικό επίπεδο στα 14,144 εκατ. ευρώ έναντι 11,651 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 21,40%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον όμιλο στα 10,374 εκατ. ευρώ έναντι 7,603 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 36,45% και για την εταιρεία στα 10,327 εκατ. ευρώ έναντι 8,175 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,32%.

Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον όμιλο στα 7,389 εκατ. ευρώ έναντι 5,179 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42,67% και για την εταιρεία στα 7,299 εκατ. ευρώ έναντι 5,736 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,25%.

 

Οι νέες επενδύσεις 2 εκατ. ευρώ της Eurolife σε έργα υποδομής

 

Έμφαση στην ελληνική οικογένεια και την επιχειρηματικότητα δίνει η Eurolife ασφαλιστική, η οποία τα τελευταία χρόνια της κρίσης κατάφερε να αυξήσει τα οικονομικά της μεγέθη και τον αριθμό των εργαζομένων της προβαίνοντας παράλληλα σε επενδύσεις ύψους 5,8 εκατ. ευρώ.

 

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Πρόεδρος της Eurolife ERB, Αλέξανδρος Σαρηγεωργίου, τόνισε πως για το 2018 “τρέχουν” επενδύσεις 2 εκατ ευρώ σε έργα υποδομής για δίκτυα και πελάτες, σε νέες μεθοδολογίες, καινούρια προϊόντα, καθώς επίσης και στη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου. Υπενθύμισε δε πως τη τη χρονιά που μας πέρασε ο όμιλος προέβη στην πρόσληψη 40 εργαζομένων ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 325.

 

“Εδώ και δυόμιση χρόνια που έχει αλλάξει το μετοχικό μας σχήμα, έχουμε αναγνωρίσει ότι η δουλειά μας είναι και επείγουσα και μεγάλη. Επενδύουμε πολύ στον μεταψηφιακό μετασχηματισμό και είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της αγοράς” δήλωσε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας παράλληλα ότι μέσα στην επόμενη διετία θα δούμε αυξημένη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο.

 

Παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2017, ο κ. Σαρηγεωργίου έκανε λόγο για την  πιο κερδοφόρα ασφαλιστική εταιρεία του κλάδου, η οποία κατέγραψε τζίρο 483 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 81 εκατ. ευρώ από 106 εκατ. ευρώ το 2016, με ίδια κεφάλαια ύψους 651 εκατ από 400 εκατ το 2016.

 

Το 2017 ο όμιλος κατείχε μερίδιο αγοράς 12,2%, 21,3% στις ασφάλειες Ζωής και 3,3% στις Γενικές ασφάλειες, περιλαμβάνοντας στο χαρτοφυλάκιό του πάνω από 420.000 πελάτες σε Ελλάδα και 120.000 στη Ρουμανία. Οι αποζημιώσεις που κλήθηκε να καταβάλει άγγιξαν τα 237 εκατ. Ευρώ, ενώ οι φόροι διαμορφώθηκαν σε 72,3εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διεύρυνση του πελατολογίου, με τον κ. Σαρηγεωργίου να επισημαίνει πως το τελευταίο οχτάμηνο συνήφθησαν πάνω από 60 συνεργασίες με ομίλους και οργανισμούς ύψους 5 εκατ ευρώ.

 

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Πωλήσεων, Νίκο Δελέδα, το στοιχείο που διαφοροποιεί τη Eurolife ERB από τον ανταγωνισμό είναι το ότι η διοίκησή της δεν προσανατολίζεται  μόνο στην υγεία και το αυτοκίνητο, αλλά  καλύπτει σφαιρικά τις ανάγκες του καταναλωτή. “ Στην αποταμίευση και τη σύνταξη είμαστε ο πρωταγωνιστής και η εταιρεία με την πληρέστερη προϊοντική γκάμα, αφού διαθέτουμε 10 διαφορετικά προγράμματα. Σταδιακά αυξάνουμε το μερίδιο αγοράς στην υγεία, ενώ γίνεται μια καινούρια προσπάθεια για το κομμάτι των ομαδικών ασφαλίσεων για τις επιχειρήσεις, όπως επίσης και για το πρόγραμμα ασφάλισης POS”.

 

Ο κ. Δελέδας πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να εκπαιδευτεί η αγορά προς αυτή την κατεύθυνση, διότι ο Έλληνας δεν είχε εμπεδώσει ακόμη την αξία της ασφάλειας.

 

Τέλος, όπως επισημάνθηκε το γεγονός ότι η Eurolife πλέον ανήκει στη fair fax της δίνει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε τεχνογνωσία την οποία χρησιμοποιεί σε πιλοτικά projects.  Για το 2018 και το 2019 προβλέπεται αύξηση των μεγεθών, ενώ έμφαση θα δοθεί στην προσέλκυση νέων στελεχών, κυρίως millennials, τα οποία θα στελεχώσουν το τμήμα τεχνολογίας.

 
19/04/18

Στρατηγικού χαρακτήρα συμφωνία, που εντάσσει τον ΔΕΣΦΑ στην ομάδα των ισχυρών της Ευρώπης

«Επιτύχαμε μια στρατηγικού χαρακτήρα συμφωνία, που εντάσσει τον ΔΕΣΦΑ στην ομάδα των ισχυρών της Ευρώπης, προασπίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα και ενισχύοντας τα δικαιώματα του Δημοσίου. Τελικά, γίνεται διαφορετικά», επισημαίνει σε δήλωσή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης του ΔΕΣΦΑ.

Ο κ.Σταθάκης τονίζει αναλυτικά τα εξής:

«Σήμερα ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ. Η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου είχε ολοκληρώσει την ιδιωτικοποίηση με πλειοδότη την αζέρικη εταιρεία Socar και τίμημα 400 εκατ. ευρώ. Όταν ακυρώθηκε η συγκεκριμένη συμφωνία, και λόγω των προβλημάτων συμβατότητας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η σημερινή κυβέρνηση κατηγορήθηκε ως αντι-επενδυτική, ιδεοληπτική και ανίκανη. Σήμερα, 18 μήνες μετά:

Το τίμημα έφτασε τα 535 εκατ. ευρώ.

Συμμετείχαν δύο αξιόπιστα ευρωπαϊκά κονσόρτιουμ εταιρειών και προκρίθηκε τελικά μια κοινοπραξία με σημαντικές στρατηγικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η Σύμβαση Μετόχων διασφαλίζει ισχυρά δικαιώματα στο Δημόσιο, που παραμένει κάτοχος του 34%, όπως τον ορισμό της θέσης του Προέδρου της εταιρείας».

Πηγές του υπουργείου προχώρησαν εξάλλου σε σύγκριση της συμφωνίας μετόχων που επιτεύχθηκε τώρα με την αντίστοιχη που είχε συναφθεί με την Socar κατά την προηγούμενη προσπάθεια αποκρατικοποίησης του ΔΕΣΦΑ, επισημαίνοντας τα εξής:

Προστίθενται δύο ακόμα μέλη στο ΔΣ, τα οποία θα ορίζονται από κοινού από τον επενδυτή και το δημόσιο. Ως αποτέλεσμα το σύνολο των μελών αυξάνεται από 9 σε 11, με τον επενδυτή να ορίζει 6 από τα 11, ενώ προηγουμένως όριζε 6 από τα 9 (αναλογία αντίστοιχη του μετοχικού μεριδίου 66% που ελέγχει).

Προστίθεται, επίσης, ένα ανεξάρτητο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου, με αποτέλεσμα τα μέλη της να αυξάνονται σε 4 από 3 (δύο μέλη ορίζονται από τον Επενδυτή, ένα μέλος ορίζεται από το Δημόσιο). Ενισχύεται, έτσι, η αποτελεσματικότητα λειτουργίας της, καθώς πλέον δεν έχουν απαραίτητα πλειοψηφία τα μέλη που ορίζει ο Επενδυτής. Το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή Διορισμών και Αποδοχών (4μελης), που δεν προβλεπόταν καν στην προηγούμενη

Όσο το δημόσιο κατέχει άνω του 20% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, θα έχει τη δυνατότητα να ορίζει τον πρόεδρο του ΔΣ. Βάσει της προηγούμενης Σύμβασης μπορούσε απλά να ορίζει ένα εκτελεστικό μέλος, χωρίς προκαθορισμένες αρμοδιότητες. Επιπλέον, ακόμα και όταν το μερίδιο υποχωρήσει κάτω από το 20%, όσο παραμένει άνω του 10%, το δημόσιο θα ορίζει τον αντιπρόεδρο.

Παρέχεται η δυνατότητα να απαρτίζεται το ΔΣ μόνο από μη εκτελεστικά μέλη, ενισχύοντας τον εποπτικό του ρόλο σύμφωνα με τις σύγχρονες μορφές εταιρικής διακυβέρνησης.

Με την προηγούμενη Σύμβαση Μετόχων η αυξημένη πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση, που απαιτείται για σημαντικά θέματα (μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου, αλλαγή σκοπού εταιρείας, λύση της εταιρείας κλπ), περιοριζόταν στις ελάχιστες προβλέψεις του Νόμου (απαρτία και θετική ψήφος 66%). Με τη νέα Σύμβαση τα ποσοστά αυτά αυξάνονται στο 75%, δηλαδή αρκεί το 25% για να μπλοκαριστούν οι εν λόγω σημαντικές αποφάσεις. Κατά συνέπεια ακόμα και αν μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό του Δημοσίου (από 34% μετά την πώληση) δεν θα χαθεί η δυνατότητα αυτή.

Με τη νέα Σύμβαση το Ελληνικό Δημόσιο αποκτά δικαιώματα αρνησικυρίας για θέματα που αφορούν στη συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ σε έργα εκτός Ελλάδας και σε διακρατικά ή διεθνή έργα, μέρη των οποίων περιλαμβάνουν την Ελλάδα. Τα δικαιώματα ασκούνται τόσο σε επίπεδο ΔΣ όσο και σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η μη έκθεση του ΔΕΣΦΑ σε επισφαλείς επενδύσεις, διαφυλάσσεται το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και υπάρχει πρόνοια για αντιμετώπιση ζητημάτων γεωπολιτικού χαρακτήρα.

Ο επενδυτής δεν θα έχει δικαίωμα να αναλάβει επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα ανταγωνιστικές του ΔΕΣΦΑ. Η περίοδος κάλυψης της ρήτρας περιορίζεται σε 2 από 3 έτη (που προέβλεπε η προηγούμενη Σύμβαση), πλην όμως ισχύει για οποιαδήποτε εταιρεία συνδέεται με εταιρεία που συνδέεται με τον επενδυτή και όχι μόνο με τις άμεσα συνδεδεμένες με τον Επενδυτή.

Με τη νέα Σύμβαση Μετόχων διασφαλίζεται η υλοποίηση του προγράμματος επενδύσεων του ΔΕΣΦΑ, ύψος 330 εκατ. ευρώ, με την παρουσία διαχειριστή που πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές του νέου διαγωνισμού (να είναι Ευρωπαίος και πλήρως διαχωρισμένος από δραστηριότητες προμήθειας και παραγωγής). Κατά την πρώτη διετία ο επενδυτής δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις μετοχές μονομερώς (απαιτείται συναίνεση του Δημοσίου), ενώ στη συνέχεια, εφόσον αποφασίσει να πουλήσει θα πρέπει είτε να έχει ήδη ολοκληρώσει το πρόγραμμα επενδύσεων, είτε να διατηρήσει τουλάχιστον τον από κοινού έλεγχο του ΔΕΣΦΑ, είτε ο νέος αγοραστής να πληροί τα ίδια αυστηρά κριτήρια.

Επίσης με τη νέα Σύμβαση εξασφαλίζεται ότι οι περιορισμοί μεταπώλησης δεν αφορούν μόνο στο 66% του ΔΕΣΦΑ αλλά και στην πώληση μετοχών του εταιρικού οχήματος του Επενδυτή, προκειμένου να μην είναι δυνατή η παράκαμψη των περιορισμών μεταπώλησης.

Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσεται η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της ΕΕ, η ύπαρξη τεχνογνωσίας μεταξύ των μετόχων του ΔΕΣΦΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού καθώς και η υπεραξία του ΔΕΣΦΑ σε σχέση με τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 

Θα καταφέρει το 6 στα 6 το Χ.Α. σήμερα … Μέχρι στιγμής πάντως το καταφέρνει…

 

Σε μια πιο ήρεμη συνεδρίαση την Πέμπτη, νέα κέρδη καταγράφονται την Πέμπτη στο Χ.Α., με το ΓΔ να βρίσκεται στο +0,51%  και το ερώτημα να είναι αν θα καταφέρει το 6 στα 6. Είτε έτσι είτε αλλιώς όμως και παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει σε αρκετά μέτωπα, η αγορά δείχνει μια εντυπωσιακή δυναμική, με προοπτικές για ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Και το κλειδί για να συμβεί αυτό είναι η παραμονή ΓΔ υψηλότερα των 825 – 830 μονάδων κάτι το οποίο επιτυγχάνεται κατά τις τελευταίες ημέρες και το οποίο είναι κάτι το οποίο μας κάνει αισιόδοξους για τη συνέχεια, παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει.  

 

 

 

Μυτιληναίος: Εντυπωσιακός και σήμερα

 

Άλλη μια εξαιρετικά καλή συνεδρίαση έχει σήμερα και μέχρι στιγμής η μετοχή της Μυτιληναίος, με τα βλέμματα να στρέφονται στις ισχυρές αντιστάσεις στα επίπεδα των 10,75 – 10,80 ευρώ. Αυτή τη στιγμή η μετοχή βρίσκεται στα επίπεδα των 10,60 ευρώ (+3,73%), με υψηλό ημέρας τα 10,76 ευρώ. Και όπως αναφέραμε και παραπάνω, πλέον ο μεγάλος στόχος είναι η διάσπαση των αρκετά ισχυρών αντιστάσεων στα επίπεδα των 10,75 – 10,80 ευρώ, η διάσπαση των οποίων μπορεί να βάλει τη μετοχή σε ένα νέο ανοδικό trend.

 

 

Ξεκινούν οι επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ 

Ξεκινούν σήμερα οι επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου στην Βουλή, που θα επιτρέπει την πώληση μονάδων και λιγνιτωρυχείων της επιχείρησης μέσα στο επόμενο 6μηνο σε ιδιώτες.

Οι μονάδες βρίσκονται στη Μεγαλόπολη και τη Φλώρινα και πρόκειται να μεταβιβαστούν μετά από διαγωνισμό που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο.

Η κυβέρνηση έρχεται για πρώτη φορά σε ανοιχτή ρήξη με συνδικαλιστές που την υποστήριξαν για να εκλεγεί, ώστε να ακυρώσει το σχέδιο της πώλησης της μικρής ΔΕΗ που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Πηγές του υπουργείου ενέργειας θεωρούν ότι δε θα υπάρξουν επιπτώσεις με διακοπές ρεύματος από τις απεργίες, καθώς μέρος των συνδικαλιστών ελέγχεται και δε θα ωθήσει την κατάσταση στα άκρα ώστε να επηρεαστεί το κοινωνικό σύνολο.

Από τη μικρή ΔΕΗ η κυβέρνηση ξεπουλά τη μισή ΔΕΗ, δηλώνει η αντιπολίτευση και μιλά για χρήματα που θα προκύψουν που δε θα μπουν στα ταμεία της ΔΕΗ, αλλά στη μαύρη τρύπα των δημοσίων οικονομικών.

 
18/04/18

Παραμένει μεγάλος στόχος για το Χ.Α. η παραμονή υψηλότερα των 825 – 830 μονάδων…

Μια σταθεροποιητική συνεδρίαση έχει μέχρι στιγμής το Χ.Α., με το ΓΔ να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο -0,08%, στις 836,39 μονάδες, με τζίρο 18εκ ευρώ. Και φυσικά αν υπάρχει ένας στόχος για το Χ.Α. (όπως σημειώνεται και σε επιμέρους σχόλια του GFF), αυτό είναι μια παραμονή του δείκτη υψηλότερα των 825 – 830 μονάδων. Μια παραμονή η οποία είναι ικανή να βάλει την αγορά σε ένα νέο ανοδικό trend.     

Μυτιληναίος: Συνεχίζεται η καλή εικόνα …. 

Καλή εικόνα και την Τετάρτη για τη μετοχή της Μυτιληναίος, με τη μετοχή να βρίσκεται στις 12:52 στο +1,41%, στα 10,08 ευρώ.  Και πλέον με τη διαγραμματική εικόνα να έχει γίνει και πάλι πλήρως θετική, ο στόχος είναι οι αντιστάσεις στα 10,20 – 10,25 ευρώ. Διάσπαση και αυτών μπορεί να οδηγήσει τη μετοχή στις επόμενες ισχυρές αντιστάσεις στα 10,80 – 10,90 ευρώ.

Τράπεζες: Έτοιμες να μειώσουν και άλλο τις short θέσεις;

Και τι κυκλοφορεί στα χρηματιστηριακά πηγαδάκια. Ότι οι short επενδυτές είναι όλο και πιο αγχωμένοι, με εκτιμήσεις ότι αν δουν το θετικό κλίμα να διατηρείται, θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε περαιτέρω κλείσιμο των θέσεων τους.  

 
17/04/18
 

"NAI" από την Κομισιόν για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, με την Κομισιόν να δίνει το "πράσινο φως" στα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα για "τη διασφάλιση της δίκαιης πρόσβασης στην παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση λιγνίτη για τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ".

Βάσει των προτεινόμενων μέτρων, η ΔΕΗ θα προκηρύξει διαγωνισμό για την εκχώρηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων έως τον Μάιο του 2018.

Αναλυτικά, η Κομισιόν αναφέρει τα εξής:

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε νομικά δεσμευτικά, βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, τα μέτρα που υπέβαλε η Ελλάδα προκειμένου να εξασφαλίσει τη δίκαιη πρόσβαση στην παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση λιγνίτη για τους ανταγωνιστές της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), της κατεστημένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μέτρα είναι επίσης σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.

Στην απόφαση του Μαρτίου 2008, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τους κανόνες ανταγωνισμού παρέχοντας στην κρατικής ιδιοκτησίας κατεστημένη επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρισμού, τη ΔΕΗ, δικαιώματα προνομιακής πρόσβασης σε λιγνίτη, και κάλεσε την Ελλάδα να προτείνει μέτρα για τη διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της συγκεκριμένης παράβασης. Λόγω ενστάσεων τόσο στο Γενικό Δικαστήριο όσο και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι σήμερα.

Η Επιτροπή κατέληξε σήμερα στο συμπέρασμα ότι η τροποποιημένη τελική εκδοχή των διορθωτικών μέτρων που υπέβαλε η Ελλάδα στις 19 Ιανουαρίου 2018 αντιμετωπίζει πλήρως την παράβαση που διαπίστωσε η Επιτροπή στην απόφασή της του 2008, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ελλάδας και τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά.

Τα διορθωτικά μέτρα αποσκοπούν στην εξάλειψη των προνομίων που έχουν δημιουργηθεί από τα ειδικά δικαιώματα πρόσβασης που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, ορίζουν ότι η ΔΕΗ θα προβεί σε αποεπένδυση όσον αφορά τις μονάδες της Μελίτης (συμπεριλαμβανομένης της αδειοδοτημένης μονάδας Μελίτη 2) και τις μονάδες Μεγαλόπολη 3 και 4 που τροφοδοτούνται με λιγνίτη. Η αποεπένδυση θα περιλαμβάνει επίσης τους αναγκαίους εργαζομένους και τα αντίστοιχα ορυχεία λιγνίτη.

Η δοκιμή αγοράς που πραγματοποίησε η Επιτροπή έδειξε ότι τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα αποτελούν ικανοποιητικό τρόπο αντιμετώπισης των αντιρρήσεων της Επιτροπής. Τα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να εκχωρηθούν θα επιτρέψουν στους αγοραστές να ανταγωνίζονται άμεσα και πιο αποτελεσματικά στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Προκειμένου να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά, οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση σε δυναμικότητα βασικού φορτίου, που στην Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον λιγνίτη, ιδίως κατά τις περιόδους εκτός αιχμής. Η αυξημένη πρόσβαση σε δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση λιγνίτη θα βοηθήσει να ενισχυθεί η ανταγωνιστική πίεση στην ελληνική αγορά χονδρικής και να αντιμετωπιστούν οι διαρκείς στρεβλώσεις προς όφελος της ΔΕΗ.

Ταυτόχρονα, με την εκποίηση υφιστάμενης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και την αποφυγή του περαιτέρω ανοίγματος και εκμετάλλευσης νέων λιγνιτωρυχείων, τα διορθωτικά μέτρα λαμβάνουν επίσης υπόψη την περιβαλλοντική πολιτική της Ελλάδας και τους στόχους της ΕΕ για το 2020 σχετικά με τη μείωση των εκπομπών CO2.

Βάσει των προτεινόμενων μέτρων, η ΔΕΗ θα προκηρύξει διαγωνισμό για την εκχώρηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων έως τον Μάιο του 2018.

Το Ιστορικό

Στην απόφασή της με ημερομηνία 5 Μαρτίου 2008, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα παρέβη τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ (άρθρα 106 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "ΣΛΕΕ"), δεδομένου ότι χορήγησε και διατήρησε υπέρ της ΔΕΗ προνομιακά δικαιώματα για την εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα. Αυτό οδήγησε σε μια κατάσταση ανισότητας ευκαιριών μεταξύ των οικονομικών φορέων όσον αφορά την πρόσβαση σε πρωτογενή καύσιμα (λιγνίτη) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έδωσε στη ΔΕΗ τη δυνατότητα να διατηρήσει ή να ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του αποκλεισμού ή της παρεμπόδισης της εισόδου ανταγωνιστών στην αγορά.

Η απόφαση του 2008 όριζε ότι η Ελλάδα έπρεπε να προσδιορίσει συγκεκριμένα μέτρα για τη διόρθωση των αντίθετων προς τον ανταγωνισμό συνεπειών της παραβάσεως. Στη συνέχεια, η Ελλάδα υπέβαλε μια σειρά μέτρων τα οποία σκόπευε να λάβει προκειμένου να διασφαλίσει την πρόσβαση των ανταγωνιστών της ΔΕΗ σε λιγνίτη και σε ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο τον λιγνίτη στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τα εν λόγω μέτρα απέκτησαν δεσμευτικό χαρακτήρα με απόφαση της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2009 αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί.

Η ΔΕΗ άσκησε έφεση κατά των αποφάσεων της Επιτροπής του 2008 και του 2009. Τον Σεπτέμβριο του 2012, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε τις αποφάσεις αυτές, αναστέλλοντας την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων από την Ελλάδα. Η Επιτροπή άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου. Τον Ιούλιο του 2014, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναίρεσε τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου και ανέπεμψε τις υποθέσεις στο Γενικό Δικαστήριο για μια σειρά προβαλλόμενων λόγων για τους οποίους δεν είχε ληφθεί απόφαση. Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2016, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε αμφότερες τις αποφάσεις (βλ. ΔΕΗ κατά Επιτροπής T-169/08 RENVκαι ΔΕΗ κατά Επιτροπής T-421/09 RENV), καθιστώντας τις αποφάσεις της Επιτροπής τελεσίδικες και δεσμευτικές.

Η βάση για τη σημερινή απόφαση έχει ήδη καθοριστεί στην απόφαση του 2008. Προέβλεπε τη δυνατότητα να αναθεωρηθούν τα διορθωτικά μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα, σε περίπτωση που η Ελλάδα θα άλλαζε την πολιτική της για την εκμετάλλευση του λιγνίτη με σκοπό τη λήψη υπόψη των περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ όσον αφορά τις εκπομπές CO2. Με τη σημερινή απόφαση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αναθεωρημένα μέτρα που υπέβαλε η Ελλάδα στις 19 Ιανουαρίου 2018 είναι κατάλληλα για την επίλυση των προβλημάτων ανταγωνισμού στο πλαίσιο των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην αγορά και των περιβαλλοντικών στόχων.

Η εκποίηση ενός μέρους της δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιγνίτη της ΔΕΗ έχει επίσης συμπεριληφθεί στο Συμπληρωματικό Μνημόνιο Συμφωνίας που εγκρίθηκε και υπεγράφη από την Ελλάδα και την Επιτροπή, η οποία ενεργούσε εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), ως μέρος μιας γενικότερης προσπάθειας να εισαχθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός σε διάφορους στρατηγικούς τομείς στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας".

 

Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο από τη Euroxx Χρηματιστηριακή και την Πειραιώς Asset Management

 

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που θέλουν να τοποθετηθούν στην Ελλάδα και να επωφεληθούν από την πορεία των εισήγμενων στο Χρηματιστήριο εταιρειών απευθύνεται το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο που εκδίδει η Euroxx Χρηματιστηριακή με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.

 

Η Euroxx Χρηματιστηριακή, η μεγαλύτερη ιδιωτική μη τραπεζική εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα (Α.Ε.Π.Ε.Υ), στο πλαίσιο της διεύρυνσης των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό, προχωρά στη διάθεση του νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund, με τη συνεργασία της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Πρόκειται για μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο με ελληνικό προσανατολισμό, που επενδύει κυρίως σε ομολογίες ή και μετοχές ή και σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς, που εκδίδονται από εκδότες με καταστατική έδρα στην Ελλάδα.

 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιθυμούν να τοποθετηθούν στην Ελλάδα και να επωφεληθούν από την πορεία εταιρειών εισηγμένων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και των τίτλων σταθερού εισοδήματος και μέσων χρηματαγοράς της εγχώριας αγοράς.

 

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. απευθύνθηκε για τη σύσταση του νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της στη διαχείριση ΟΣΕΚΑ.

 

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι εταιρεία διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων διευρυμένου σκοπού και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα. Διαχειρίζεται Αμοιβαία Κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ) και παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης θεσμικών και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων.

 

Καθήκοντα Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί η Τράπεζα Πειραιώς.

 

Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) του ΟΣΕΚΑ Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund και το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται στην ιστοσελίδα της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. www.euroxx.gr και στο δίκτυο διανομής της.

 

Σημειώνεται ότι η  απόκτηση και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ υπόκεινται στους εκάστοτε ισχύοντες περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

 

 

«Μαύρη τρύπα» 27 εκατ. στην κατάσταση του εξοπλισμού αποκάλυψε η νέα διοίκηση του ΟΛΘ

Μαύρη τρύπα 27 εκατ. ευρώ, που αφορά στην κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του ΟΛΘ, αποκάλυψε ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Σωτήρης Θεοφάνης.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν διαφορές στα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Περιμένουμε από τους ορκωτούς ελεγκτές ποια θα είναι η εικόνα και εκεί».

Ουσιαστικά, η κοινοπραξία που εξαγόρασε προ δύο εβδομάδων το 66% του ΟΛΘ, έθεσε θέμα διαφορών στην εικόνα που έλαβε από τα δεδομένα της διαγωνιστικής διαδικασίας, σε σχέση με αυτά που παρέλαβε.

Ερωτήθηκε σχετικά από την «Κ», για το κατά πόσο προτίθεται να κάνει χρήση τυχόν αποζημιωτικών δικαιωμάτων που έχει, σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης, ο επενδυτής, απάντησε: «Ουδέν σχόλιο, προσωρινά».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της DIΕP, Αλεξάντερ Μελενθιν, για το ίδιο θέμα, ανέφερε ότι πράγματι τα δεδομένα της επένδυσης έχουν αλλάξει, σε σχέση με αυτά που είχε στη διάθεσή του, αλλά υπογράμμισε ότι παραμένει ευτυχής με την τοποθέτησή του στην Ελλάδα, εκτιμώντας, παράλληλα, ότι η νέα διοίκηση θα καταφέρει να πετύχει αποτελέσματα που θα ικανοποιήσουν τους μέτοχους.

Αυτά προέκυψαν, μεταξύ άλλων σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε το νέο μάνατζμεντ του ΟΛΘ στον χώρο του λιμανιού της συμπρωτεύουσας.

Επίσης,  ανακοίνωσε ο νέος πρόεδρος του ΟΛΘ πως τρεις μεγάλες, διεθνείς ναυτιλιακές =εταιρείες που είχαν διακόψει την παροχή υπηρεσιών με δικά τους καράβια (dedicated seeder leader services), επανακάμπτουν  με δικά τους πλοία και υπηρεσίες, εντός των επόμενων εβδομάδων.

Πληροφορίες της αγοράς που συγκέντρωσε η «Κ», θέλουν οι τρεις αυτές εταιρείες να είναι οι MAERCK., COSCO και CMA-CGM.

 

ΕΛΠΕ: Ανακοίνωση για την πώληση της ΔΕΣΦΑ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης ποσοστού 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., οι πωλητές ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ προχώρησαν στις 16 Απριλίου 2018, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας, στην αποσφράγιση των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών που υπεβλήθησαν από τα παρακάτω δύο επενδυτικά σχήματα: 1) Την Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., και 2) Την Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD). Σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας, ζητήθηκε από την κοινοπραξία Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., η οποία υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, η υποβολή περαιτέρω βελτιωμένης οικονομικής πρότασης, οι οποία θα αξιολογηθεί από τους πωλητές.

 
16/04/18
 

Εξαιρετική συνεδρίαση στο Χ.Α. μέχρι στιγμής. Με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες και καλό τζίρο

Μια εξαιρετική συνεδρίαση έχει μέχρι στιγμής το Χ.Α., με το κλίμα να είναι θετικό από το ξεκίνημα της ημέρας, το τζίρο να είναι αρκετά ικανοποιητικός (21εκ ευρώ στις 12:23) και τις τράπεζες, με φόντο τις πληροφορίες ότι περνάνε επιτυχώς τα stress tests, να πρωταγωνιστούν, με άνοδο 4,84%.  Και κάπως έτσι ο ΓΔ βρίσκεται στο +1,17%, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι η μετοχή της Coca Cola χάνει τα κέρδη που είχε καταγράφει στο κλείσιμο της συνεδρίαση της Παρασκευής και βρίσκεται στα 28,90 ευρώ, -5% (αυτό έχει επίπτωση περίπου 0,50% στο ΓΔ).

Να κερδίσει απόσταση από τις 800 – 810 μονάδες …

Και συνεχίζοντας με τα της σημερινής συνεδρίασης και σε σχέση με τα όσα γράφουμε στο GFF εδώ και πολύ καιρό. Το μεγάλο στοίχημα για το Χ.Α. είναι να αφήσει πίσω, όσο περισσότερο μπορεί, τα πολύ σημαντικά τεχνικά επίπεδα των 800 – 810 μονάδων (αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα επίπεδα των 820,45 μονάδων, +1,23%. Και επαναλαμβάνουμε ότι πάντα μέχρι στιγμής, η σημερινή άνοδος γίνεται με καλό τζίρο 23εκ ευρώ.

 

 

 

 

«Σορτάκηδες»: Και τώρα;  

 

Και με φόντο τη σημερινή συνεδρίαση και τη μεγάλη άνοδο των τραπεζικών μετοχών, με φόντο τα σενάρια της επιτυχούς διαδικασίας των stress tests, ένα είναι σίγουρο το μεγάλο ερώτημα που υπάρχει στους επενδυτές που έχουν σορτάρει τις τραπεζικές μετοχές. Και τώρα τι κάνουμε; Και όπως έχει επισημανθεί στο Χ.Α. πριν από λίγο καιρό. Οι ξένοι τα προηγούμενα χρόνια την πάτησαν με τις long θέσεις στις τράπεζες. Δεν ξέρουμε μήπως αυτήν την φορά την πατήσουν με τις short θέσεις.  

 
14/04/18
 

ΓΔ: 4 εβδομάδες στα όρια των κρίσιμων στηρίξεων

Έχοντας προειδοποιήσει ως GFF από τις αντιστάσεις στα επίπεδα των 900 μονάδων (στα τέλη Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου) και έχοντας μιλήσει από τότε για τη σημασία των αντιστάσεων στα επίπεδα των 800 – 810 και 780 μονάδων, θα πρέπει να κρατήσουμε ότι ο ΓΔ του Χ.Α., επί της ουσίας τις τελευταίες 4 εβδομάδες κινείται στα όρια αυτών των επιπέδων. Και υπάρχει μεγάλη ανάγκη να μη χαθούν αυτές οι στηρίξεις, αφού όπως έχει τονιστεί, σε αυτήν την περίπτωση θα μιλήσουμε για ουσιαστική επιδείνωση της διαγραμματικής εικόνας της αγοράς.

 

 
13/04/18

Γνωστός ο στόχος για το Χ.Α….

 

Με νέα κέρδη και μέτριο τζίρο κινείται το Χ.Α.  το πρωί της Παρασκευής, με το ΓΔ να βρίσκεται αυτή τη στιγμή (12:23) στο +0,88% και τις τράπεζες να πρωταγωνιστούν και πάλι, αφού πρώτα ο τραπεζικός δείκτης είχε καταφέρει την Πέμπτη να επιστρέψει υψηλότερα των 820 – 830 μονάδων (αυτή τη στιγμή είναι στις 860,35 μονάδες, +3,56%). Και όσον αφορά το ΓΔ, ο μεγάλος στόχος για το Χ.Α. είναι να «βάλει πλάτη» τα κρίσιμα επίπεδα των 800 – 810 μονάδων. Και όπως συνεχώς γράφουμε, με βάση αυτήν την παραμονή η αγορά είναι ικανή να κάνει την έκπληξη και να κινηθεί προς αισθητά υψηλότερα.  

 

 

 

Τιτάνας: Προσπαθεί για περαιτέρω βελτίωση

 

Με οριακά κέρδη κινείται το πρωί της Παρασκευής η μετοχή του Τιτάνα (21,05 ευρώ, +0,24%), με τη διαγραμματική εικόνα να συνεχίζει (δειλά – δειλά) να βελτιώνεται. Και αν υπάρχει ένας μεγάλος στόχος σε αυτή τη χρονική στιγμή, αυτός είναι η μετοχή να κινηθεί προς τις αντιστάσεις στα επίπεδα των 22,10 – 22,49 ευρώ, όπου υπάρχει σειρά ισχυρών αντιστάσεων και θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση.  

 

 

Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται σήμερα στις ασιατικές αγορές 

Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται στις ασιατικές αγορές, αλλά εκτιμάται ότι θα κλείσουν την εβδομάδα με κέρδη περίπου 7%, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ποσοστό εβδομαδιαίων κερδών από τον περασμένο Ιούλιο.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 23 σεντς ή 0,3% στα 66,84 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του πετρελαίου διεθνούς προέλευσης τύπου Brent, καταγράφηκαν στα 71,77 δολάρια μειωμένες κατά 25 σεντς ή 0,3%.

Προς αναβολή η αποσφράγιση των βελτιωμένων προσφορών για τον ΔΕΣΦΑ

Ορατό είναι το ενδεχόμενο να μην αποσφραγιστούν από το ΤΑΙΠΕΔ σήμερα οι βελτιωμένες οικονομικές προσφορές που έχουν υποβληθεί από δύο επενδυτικά σχήματα για την απόκτηση ποσοστού 66% του ΔΕΣΦΑ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ταμείο αποκρατικοποιήσεων έχει ζητήσει διευκρινίσεις από τους δύο υποψήφιους οι οποίες ωστόσο δεν είναι σίγουρο ότι θα δοθούν εντός της ημέρας. 

Στην περίπτωση αυτή, κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι βελτιωμένες προσφορές αναμένεται να αποσφραγιστούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Τότε, θα ανακοινωθεί και ο προτιμητέος επενδυτής από τον οποίο το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και νέα βελτιωμένη προσφορά. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις κυβερνητικών στελεχών, το τίμημα για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ δεν αποκλείεται να υπερβεί τα 450 εκατομμύρια ευρώ καθώς οι πρώτες οικονομικές προσφορές που υπέβαλαν οι δύο υποψήφιοι κυμάνθηκαν μεταξύ 400 και 450 εκατ. ευρώ.

Και τα δύο επενδυτικά σχήματα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, αποτελούνται από ευρωπαϊκές εταιρείες με το πρώτο να απαρτίζεται από ιταλικές, ισπανικές και βελγικές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν και στον αγωγό ΤΑΠ και το δεύτερο από επιχειρήσεις από τη Ρουμανία και την Ισπανία ενώ συμμετοχή με ποσοστό της τάξεως του 28% έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη.

 
12/04/18

 

Ο Ευστάθιος Τσοτσορός αναλαμβάνει και τα καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στα ΕΛΠΕ

 

Ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ Ευστάθιος Τσοτσορός αναλαμβάνει και τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου, στη θέση του Γρήγορη Στεργιούλη, σύμφωνα με την πρόταση των συναρμόδιων υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έγινε γνωστή σήμερα.

 

Η εξέλιξη συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με την επικείμενη πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο βασικών μετόχων, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου και της Paneuropean του ομίλου Λάτση.

 

Σύμφωνα με την επιστολή των δύο υπουργών στο ΔΣ της εταιρείας, διορίζονται εκ μέρους του τα εξής μέλη: Ευστάθιος Τσοτσορός,

 

Γεώργιος Αλεξόπουλος, Ιωάννης Ψυχογυιός, Γεώργιος Γρηγορίου, Δημήτριος Κοντοφάκας, Βασίλειος Κουνέλης και Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος.

 

Με την ίδια επιστολή εκφράζεται η επιθυμία ο Ευστάθιος Τσοτσορός να εκλεγεί ως πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

 

Το Δ.Σ. της εταιρείας έχει συγκληθεί για την ερχόμενη Τρίτη 17 Απριλίου προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα.


 

 

AEGEAN: 12% αύξηση στη συνολική επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2018 

 

Αύξηση 12% σημείωσε η επιβατική κίνηση της AEGEAN και της Olympic Air το πρώτο τρίμηνο του 2018, φτάνοντας τους 2,4 εκ. επιβάτες.

 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία μετέφερε 1,1 εκ. επιβάτες στο δίκτυο εσωτερικού, με αύξηση 9% και 1,3 εκ. επιβάτες στο δίκτυο εξωτερικού, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 16%. Βελτίωση παρουσίασε και η μέση πληρότητα, η οποία ανήλθε σε 81,2% από 76,8% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

 

Στην κύρια βάση της Αθήνας, η συνολική αύξηση της επιβατικής κίνησης ήταν 13%, έναντι 8% του αεροδρομίου συνολικά. Η εταιρεία, με την υποστήριξη και την επέκταση του αριθμού των προορισμών και τον χειμώνα, την χαμηλή περίοδο, πέτυχε αύξηση 18% στην κίνηση εξωτερικού αλλά και 9% αύξηση επιβατών στο δίκτυο εσωτερικού.

 

"Η AEGEAN επενδύει συστηματικά στο δίκτυό της και κατά τους χειμερινούς μήνες, στοχεύοντας στην απαραίτητη για όλους διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, και μάλιστα όχι μόνο από την Αθήνα. Μετά την εμπειρία έξι και πλέον ετών χειμερινής δραστηριότητας με απευθείας πτήσεις εξωτερικού από την Καλαμάτα σε συνεργασία με την Costa Navarino, η νέα σημαντική προσπάθεια έγινε από την Κρήτη και συγκεκριμένα από το Ηράκλειο. Με την συμφωνία και συνεργασία εξειδικευμένων tour operators που διαμόρφωσαν και διέθεσαν το προϊόν, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο διάστημα Νοεμβρίου-Απριλίου, πτήσεις για προορισμούς σε Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και Γαλλία. Για πρώτη προσπάθεια οι πληρότητες ήταν ικανοποιητικές, φυσικά με ειδικούς χαμηλούς ναύλους, και η δραστηριότητα θα επαναληφθεί και την χειμερινή περίοδο 2018-2019" αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

 

Σχολιάζοντας την αύξηση της επιβατικής κίνησης, ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean με δήλωσή του ζητά άμεση προσαρμογή και εφαρμογή σε πολιτικές που θα βοηθήσουν τον αεροπορικό κλάδο, "τουλάχιστον σε "εξυπνότερη" εποχικά διαφοροποιημένη βάση", επαναφέροντας αιτήματα όπως η μείωση του ΦΠΑ, του τέλους διανυκτέρευσης, αλλά και των τελών των αεροδρομίων.

 

"Η μεγαλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού όλων εμάς στον τουρισμό και  το χειμώνα, είναι κρίσιμη για την εταιρεία αλλά και για τη χώρα. Απαιτεί όμως δημιουργικότητα, νέες συνεργασίες, επιχειρηματικό ρίσκο και συχνά αρχικό κόστος, για να προσεγγίσουμε σταδιακά την επιτυχία χωρών όπως η Πορτογαλία σε χειμερινή τουριστική δραστηριότητα. Εμείς, κάθε χρόνο προσπαθούμε όσο μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, γιατί ξέρουμε ότι μόνο έτσι θα συνεχίζουν να γίνονται επενδύσεις σε νέες ποιοτικές τουριστικές μονάδες, σε απαραίτητες υποδομές και φυσικά σε σύγχρονα  καινούργια αεροπλάνα" τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος και καταλήγει: "Απαιτούνται όμως και οι κατάλληλες προσαρμογές στις πολιτικές: Ο ΦΠΑ επιβατικών μεταφορών εσωτερικού του 24%, τριπλάσιος πλέον από το μέσο όρο της Νότιας Ευρώπης, το νέο τέλος διανυκτέρευσης στη διαμονή και η καθολική απουσία  χαμηλότερων τελών στα αεροδρόμια, ειδικά για την χειμερινή περίοδο, κινδυνεύουν να ακυρώσουν αυτές τις προσπάθειες. Η άμεση προσαρμογή και εφαρμογή τους, τουλάχιστον σε «εξυπνότερη», εποχικά διαφοροποιημένη βάση, είναι απαραίτητη".

 

Νέα μείωση κατά 1,9 δισ. στο όριο παροχής ELA

 

Όπως ανακοινώθηκε νέα μείωση στο όριο χρήσης του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας ELA για τις ελληνικές τράπεζες κατά 1,9 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Το «ταβάνι» στη χρήση του ELA μειώνεται περαιτέρω, στα 14,7 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΤτΕ, «στις 11 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 14,7δις ευρώ έως και την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,9 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές». 

 

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται στις ασιατικές αγορές 

 

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται σήμερα στις ασιατικές αγορές, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες των επενδυτών για την κλιμάκωση της έντασης στην Συρία.

Οι τιμές του πετρελαίου διεθνούς προέλευσης τύπου Brent, καταγράφηκαν στα 72,25 δολάρια το βαρέλι, αυξημένες κατά 19 σεντς ή 0,3%, από το χθεσινό κλείσιμο.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου καταγράφηκαν στα 67,010 δολάρια το βαρέλι, αυξημένες κατά 28 σεντς ή 0,4%.

 
11/04/18

 

Βελτιωμένες προσφορές για τον έλεγχο του ΔΕΣΦΑ, κατέθεσαν στο ΤΑΙΠΕΔ οι δύο κοινοπραξίες

 

Κατατέθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με πληροφορίες, βελτιωμένες οικονομικές προσφορές από τις δύο κοινοπραξίες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τον έλεγχο του ΔΕΣΦΑ. 

 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι προσφορές, προκειμένου να επιλεγεί ο επενδυτής που θα αποκτήσει το 66% της εταιρίας, θα ανοίξουν, κατά πάσα πιθανότητα, στη συνεδρίαση του ΤΑΙΠΕΔ την προσεχή Παρασκευή 13 Απριλίου 2018.

 

Πάντως, επισημαίνεται ότι δεν αποκλείεται το ΤΑΙΠΕΔ να ζητήσει από τον πρώτο πλειοδότη να καταθέσει και νέα βελτιωμένη προσφορά.

 

Υπενθυμίζεται ότι, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ανακοινώσει ότι το τίμημα μέχρι στιγμής ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ με τις πληροφορίες να το ανεβάζουν κοντά στα 460 - 480 εκατ. ευρώ.

 

Τέλος, σημειώνεται ότι στο πρώτο σχήμα συμμετέχουν οι τρεις βασικοί μέτοχοι του αγωγού TAP, δηλαδή η ιταλική Snam, η βελγική Fluxys, και η ισπανική Enagas ενώ η δεύτερη προσφορά έχει γίνει από την ισπανική Reganosa, μαζί με τη ρουμανική Transgaz, και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη (EBRD).

 

Μεγάλη πτώση στο επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων (στο 0,79% από 1,05%)

Μεγάλη υποχώρηση κατέγραψε το επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου στη σημερινή δημοπρασία που διενέργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους(ΟΔΔΧΗ).

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,79%, από 1,05% στην προηγούμενη έκδοση της 5η Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, μέσω της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων ο ΟΔΔΗΧ αναζητούσε 625 εκατ. ευρώ. Τελικά έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,755 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,81 φορές, όταν τον Μάρτιο είχαν υποβληθεί προσφορές ύψους 1, 55 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,56 φορές.

 

Με ελεγχόμενες απώλειες Χ.Α. και Ευρώπη, με φόντο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Συρία…

Με φόντο και τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της Συρίας και το σκηνικό έντασης μεταξύ ΗΠΑ – Ρωσίας (φυσικά σε σχέση και με όλα τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουνε, όπως ο εμπορικός πόλεμος), μια ελεγχόμενη πτώση καταγράφεται σήμερα στην Ευρώπη, με τις απώλειες κατά τα τελευταία λεπτά να μειώνονται (ο DAX στο -0,22%). Ελεγχόμενες απώλειες καταγράφονται και στο Χ.Α., με το ΓΔ να βρίσκεται στις 12:35 στο -0,80%, με χαμηλό πάντως τζίρο (11,5εκ ευρώ), κάτι το οποίο προς στιγμήν δεν δείχνει ορμή. Στους επιμέρους δείκτες, με απώλειες 0,90% ο FTSE 25 και πτώση 1,47% οι τράπεζες, θυμίζοντας πως η αγορά έρχεται από ένα 3 στα 3 και οι τράπεζες από ένα 4 στα 4.

Θυμίζουμε πως διαγραμματικά κλειδί για την πορεία της αγοράς είναι η παραμονή του ΓΔ υψηλότερα των 800 – 810 μονάδων (αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 804 μονάδες), αλλά και να μη χαθούν οι στηρίξεις του FTSE 25 στα επίπεδα των 2.070 – 2.080 μονάδων (τρέχουσα τιμή 2.080,71 μονάδες, -0,91%).

 

Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων ποσού 625 εκατ. ευρώ

Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων ποσού 625 εκατ. ευρώ θα διενεργήσει σήμερα Τετάρτη 11 Απριλίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ενώ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει διάθεση και σε φυσικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, ο ΟΔΔΗΧ γνωστοποίησε τα εξής:

Την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατ. ευρώ, λήξης 13 Ιουλίου 2018. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.

 
10/04/18
 

Εξαιρετική συνεδρίαση στο Χ.Α., με σχετική μάλιστα αύξηση τζίρου

Μια εξαιρετική συνεδρίαση έχει μέχρι στιγμή το Χ.Α., στην πρώτη συνεδρίαση μετά το Πάσχα και με το θετικό κλίμα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας να συνεχίζεται. Μάλιστα η αγορά καταφέρνει κατά τη διάρκεια της ημέρας να απορροφάει τις ενδοσυνεδριακές πιέσεις. Και κάπως έτσι ο ΓΔ στις 12:35 βρίσκεται στο +1,58% (στις 813,66 μονάδες), με τζίρο 21,5εκ ευρώ, ο οποίος για τα δεδομένα της εποχής είναι ικανοποιητικός. Και σε άμεση σχέση με τα επιμέρους σχόλια του GFF, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την αγορά είναι να μείνει ο ΓΔ υψηλότερα των 800 – 810 μονάδων.

Για το 4 στα 4 πάνε οι τράπεζες

Και πάντα μέχρι στιγμής, αν κάποιος κλέβει και πάλι τις εντυπώσεις στο Χ.Α., αυτές είναι οι τραπεζικές μετοχές, με τον τραπεζικό δείκτη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο +2,65%. Και κάπως έτσι, οι τράπεζες πηγαίνουνε για το 4 στα 4, ενώ αν η συνεδρίαση τελείωνε τώρα, από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και σήμερα (δηλαδή 4 συνεδριάσεις), ο τραπεζικός δείκτης θα κατάγραφε κέρδη 10,5%.

 

Στην Hellenic Healthcare το ΙΑΣΩ General

Ολοκληρώθηκε στις 5 τρέχοντος η συμφωνία μεταβίβασης των μετοχών της ΙΑΣΩ GENERAL στην HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L. σε υλοποίηση της από 5.11.2017 συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως ανακοινώθηκε, μεταβιβάστηκε το 97,2% των μετοχών που κατείχε η εταιρεία έναντι τιμήματος 19.446.000 ? που καταβλήθηκε για να  χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού.

Οι μετοχές που κατείχε η ΙΑΣΩ GENERAL σε θυγατρικές εταιρείες του ομίλου ΙΑΣΩ, σημαντικότερη εκ των οποίων ήταν η συμμετοχή στο ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (72,31%),  αποκτήθηκαν, νωρίτερα, από την ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ. 

Με αφορμή αυτό το γεγονός ο πρόεδρος του Ομίλου ΙΑΣΩ   Δρ.  Γ. Σταματίου δήλωσε «η συμφωνία αυτή υλοποιεί μια στρατηγική απόφαση του Ομίλου μας, η οποία βελτιώνει την χρηματοοικονομική εικόνα του και ειδικά το επίπεδο δανεισμού του. Με την κίνηση αυτή επαναπροσδιορίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου και καταδεικνύεται ότι βασικός πυρήνας της είναι η Μαιευτική και η Γυναικολογία. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη μέρα μας βρίσκει περισσότερο ενισχυμένους για να αντιμετωπίσουμε  τις επερχόμενες  εξελίξεις στον κλάδο, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο.»

 
09/04/18
 

 

Με κέρδη αλλά και κοντά στο χαμηλό ημέρας έκλεισε η Ευρώπη. Οριακή άνοδος 0,18%, 0,10% και 0,17% για DAX, CAC 40 και o FTSE 100 αντίστοιχα. Άνοδος 0,56% και 0,64% σε Ιταλία και Ισπανία. Στο +0,40% έκλεισε ο Stoxx50.

 
06/04/18

Με φόντο τις ανησυχίες για τον εμπορικό πόλεμο, με πολύ μεγάλες απώλειες και ουσιαστικά στο χαμηλό ημέρας έκλεισε η Wall Street. Πτώση 2,34%, 2,21% και 2,28% για Dow, S&P 500 και Nasdaq...  

S&P 500

 

 

Υδρογονάνθρακες: Μέσω αύξησης κεφαλαίου θα συμμετάσχει το δημόσιο στη holding των ΕΛΠΕ

Η συμφωνία των μετόχων των ΕΛΠΕ -όμιλος Λάτση και ΤΑΙΠΕΔ- για την από κοινού πώληση πλειοψηφικού πακέτου και του management της εταιρείας μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού ολοκληρώθηκε χωρίς εκπλήξεις. Θα πωληθεί το 50,1% της εταιρείας εκ των οποίων 30,1% θα διαθέσει ο όμιλος Λάτση και 20% το ΤΑΙΠΕΔ. Και οι δύο μέτοχοι αν ο διαγωνισμός πετύχει θα μετέχουν στα ΕΛΠΕ με ποσοστό 15% έκαστος.
 

Το ενδιαφέρον τώρα μετατοπίζεται στους όρους που θα θέσει το ΤΑΙΠΕΔ στο διαγωνισμό για τον υποψήφιο επενδυτή γιατί από εκεί θα εξαρτηθεί ο αριθμός και η ποιότητα των προσφορών.

Σε ότι αφορά στη συμμετοχή των παλαιών μετόχων στο ΔΣ, αυτή θα αποφασιστεί από τον νέο ιδιοκτήτη, βάσει των ποσοστών τους. Σχετικά με τα δικαιώματα βέτο του δημοσίου, αυτά θα περιοριστούν στην αλλαγή έδρας της εταιρείας.

Για κομμάτι των παραχωρήσεων σε έρευνες υδρογονανθράκων θα δημιουργηθεί μια holding εταιρεία και κάτω από αυτήν θα περάσουν όλα τα ποσοστά των ΕΛΠΕ στις κοινοπραξίες που έχουν ήδη συσταθεί. Υπενθυμίζεται πως  τα ΕΛΠΕ μετέχουν σε κοινοπραξία με την Edison και την Total  στις έρευνες του «οικοπέδου 2» στην Κέρκυρα, μαζί με την  Edison είναι στον Πατραϊκό Κόλπο, έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης για τις περιοχές  «Άρτα-Πρέβεζα» και  «Βορειοδυτική Πελοπόννησο», ενώ μαζί με ExxonMobil και Total συμμετείχαν στους διεθνείς διαγωνισμούς για την παραχώρηση των δικαιωμάτων στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Όπως γράφει και το Βήμα και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, στη holding εταιρεία τα ΕΛΠΕ θα συμμετέχουν με 75% και το ελληνικό δημόσιο μέσω αύξησης κεφαλαίου θα αποκτήσει το 25%. Σε συνδυασμό με το 15% που θα ελέγχει το ΤΑΙΠΕΔ στα ΕΛΠΕ, συνολικά η συμμετοχή του δημοσίου στη holding εταιρεία θα ανέλθει σε 36,25%. Η αύξηση κεφαλαίου με τα σημερινά δεδομένα δεν θα ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια όμως αν οι έρευνες καρποφορήσουν και οι κοινοπραξίες περάσουν στη φάση των εξορύξεων τότε τα ποσά για να διατηρηθεί αυτό το 25% θα είναι τεράστια. ΤΑΙΠΕΔ και όμιλος Λάτση στο ΔΣ της holding των υδρογονανθράκων θα μετέχουν με την αναλογία του 1/3.

 

Ολοκληρώθηκε η πώληση του Ιασώ General στον όμιλο που ελέγχει και το Metropolitan

Ολοκληρώθηκε το deal για την πώληση του Ιασώ General στον όμιλο που ελεγχει και το Metropolitan.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η «HELLENIC HEALTHCARE S.A.R.L.», εταιρία που ελέγχεται από τον διεθνή διαχειριστή κεφαλαίων CVC CAPITAL PARTNERS, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της εταιρίας «ΙΑΣΏ GENERAL Α.Ε.» από την «Ιασώ Α.Ε.», πραγματοποιώντας ένα ακόμα βήμα στην υλοποίηση του σχεδίου της για ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελληνική αγορά υπηρεσιών υγείας.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς η Hellenic Healthcare εντάσσει στο δίκτυό της, μετά το METROPOLITAN HOSPITAL, και το ΙΑΣΩ GENERAL, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υγειονομικής μέριμνας της Αττικής δημιουργώντας έναν Όμιλο Υγειονομικών Μονάδων που καλύπτει τους κατοίκους όλης της πρωτεύουσας».

 
05/04/18

Κέρδη στο Χ.Α., με στοίχημα να κρατήσουνε μέχρι το τέλος…

Με σημαντικά κέρδη 1,50% κινείται το Χ.Α. αυτή τη στιγμή (11:29), με το κλίμα, με φόντο τη σημαντική άνοδο των διεθνών αγορών, να είναι θετικό από το ξεκίνημα της ημέρας (+1,62% στις 11:32, στις 794,12 μονάδες), με σχετικά ικανοποιητικό τζίρο 11,6εκ ευρώ και το μεγάλο ζητούμενο να είναι να κρατήσουνε τα κέρδη μέχρι το κλείσιμο. Τεχνικά και σε σχέση με τα επιμέρους σχόλια μας, το πρώτο ζητούμενο είναι η παραμονή υψηλότερα των 780 μονάδων (κάτι το οποίο τις τελευταίες ημέρες επιτυγχάνεται). Αν τώρα θέλουμε να ελπίζουμε για καλύτερες ημέρες. Πολύ μεγάλης σημασίας οι αντιστάσεις στα επίπεδα των 800 – 805 μονάδων.

Δειλά – δειλά αγοραστές και πάλι στα ελληνικά ομόλογα

Οι πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα έχουν αμβλυνθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες. Στους δεκαετείς τίτλους οι αποδόσεις έχουν υποχωρήσει στο 4,099%, έναντι 4,4% την προηγούμενη Πέμπτη.

Ειδικότερα, οι τελευταίες τιμές των ελληνικών ομολόγων είναι οι ακόλουθες:

 

Ομόλογο

Απόδοση %

Ελλάδα 1 μην.

1,150

Ελλάδα 3 μην.

1,150

Ελλάδα 6 μην.

1,180

Ελλάδα 2 ετ.

1,344

Ελλάδα 5 ετ.

3,183

Ελλάδα 10 ετ.

4,026

Ελλάδα 15 ετ.

4,425

Ελλάδα 20 ετ.

4,578

Ελλάδα 25 ετ.

4,713

 

Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης για το ομόλογο της Γεκτερνα

Πρώτη ημέρα σήμερα διαπραγμάτευσης για το ομόλογο της Γεκτερνα, το οποίο βρίσκεται στη 1 ώρα διαπραγμάτευσης στο 100,5 (+0,50%), με 662 ομολογίες να έχουνε αλλάξει χέρια.  

 
04/04/18

Η ΙΚΤΙΝΟΣ εξαγόρασε τη Latirus για 14 εκατ. ευρώ

Στα χέρια της ΙΚΤΙΝΟΣ περνά το 100% της κυπριακής εταιρείας Latirus, καθώς απέκτησε το υπόλοιπο ποσοστό 79,656% που κατείχε η εταιρία Dolphin CI Thirteen, έναντι τιμήματος ύψους 12.600.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, η Latirus κατέχει το ποσοστό 97,60% της εταιρίας Ικτίνος Τεχνική & Τουριστική ΑΕ, η οποία θα αναπτύξει την σύνθετη τουριστική εγκατάσταση στην θέση Όρμος Φανερωμένης της Κοινότητας Σκοπής του Δήμου Σητείας, σε έκταση 2.800 στρεμμάτων περίπου, που θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, κέντρο θαλασσοθεραπείας, συνεδριακό κέντρο, γήπεδο γκολφ, μαρίνα τουριστικών σκαφών και δυο οικιστικές περιοχές, όπου θα ανεγερθούν εξοχικές κατοικίες (μεζονέτες).

Η Ικτίνος Τεχνική & Τουριστική ΑΕ θα αναπτύξει άμεσα τα έργα υποδομής της οικιστικής περιοχής (ΠΕΡΠΟ) στον Όρμο Φανερωμένης (δρόμους, δίκτυα, κτλ), προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ανέγερση εξοχικών κατοικιών και κοινόχρηστών λειτουργιών. Ταυτόχρονα, θα δημιουργήσει τις υποδομές (καταφύγιο τουριστικών σκαφών, λεκάνη αθλοπαιδιών, προσάμμωση ακτής), για την ανέγερση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος με συνεδριακό κέντρο 200 ατόμων και κέντρο θαλασσοθεραπείας 100 ατόμων.

«Πρόκειται για ένα έργο ζωής στο οποίο, ως οικογένεια, έχουμε επενδύσει χρόνο και χρήμα τα τελευταία 12 χρόνια. Από τη στιγμή που διαπιστώσαμε ότι η άλλη πλευρά ήταν διατεθειμένη να το πουλήσει σε τιμή που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική του αξία, κρίναμε ότι έπρεπε να το πάρουμε μόνοι μας για να μη πάει χαμένη η δουλειά που έχουμε καταβάλει» τονίζει στο fortunegreece.com η Αντιπρόεδρος της ΙΚΤΙΝΟΣ, Τζούλη Χαϊδά.

Η ίδια εκτιμά ότι η εν λόγω κίνηση θα επηρεάσει θετικά την πορεία της μετοχής στο Χρηματιστήριο, καθώς, όπως επισημαίνει πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που, στο μεγαλύτερο μέρος της ,χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια.

Για το ξενοδοχειακό συγκρότημα, θα αναζητηθεί μεγάλη επενδυτική τουριστική-ξενοδοχειακή αλυσίδα, προκειμένου να το αναπτύξει και το εκμεταλλευτεί με ή χωρίς τη συμμετοχή της Ικτίνος Ελλάς.

«Βρισκόμαστε σε συζητήσεις και έχουμε δεχτεί αρκετές προτάσεις τις οποίες και αξιολογούμε, τόσο για την τουριστική μονάδα , αλλά και για μια ιδιωτική κατασκευή στην οποία ενδεχομένως να προχωρήσουμε μόνοι μας είτε με κάποιο fund» λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει πως ο στόχος είναι να έχει ληφθεί η τελική απόφαση μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

Η εισηγμένη αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα αμέσως μετά το Πάσχα, όπου ο τζίρος θα είναι αυξημένος πάνω από 45%. Κίνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μεξικό παραμένουν δυνατές αγορές, ενώ νέες χώρες αναμένεται να προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο των πελατών.

Τέλος ο στόχος που έχει τεθεί είναι μέσα στην επόμενη πενταετία να προστεθούν άλλα τρία λατομεία. Ήδη η διοίκηση βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση σχετικής άδειας στην περιοχή της Πελοποννήσου, για την οποία περιμένει εδώ και πέντε μήνες, και ευελπιστεί ότι το θέμα θα έχει λήξει μέσα στο 2018.

 

Τράπεζα Πειραιώς: Πούλησε 33 ακίνητα έναντι 3,8 εκατ. ευρώ μέσω δημοπρασίας

Την πώληση 33 ακινήτων της μέσω της τέταρτης ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας του properties4sale.gr έναντι συνολικού τιμήματος 3,8 εκατ. ευρώ, ολοκλήρωση η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την Πειραιώς Real Estate.

Όπως ανακοινώθηκε, στη δημοπρασία περισσότερα από 460 φυσικά και νομικά πρόσωπα εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής μέσω του πρωτοποριακού ιστότοπου που λειτουργεί ο Όμιλος για την πώληση ιδιόκτητων ακινήτων του.

Ενδιαφερόμενοι τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό (Κίνα, Γερμανία, Καναδά, Σερβία, Ηνωμένο Βασίλειο) υπέβαλαν προσφορές, σε ορισμένες περιπτώσεις και για περισσότερα από ένα ακίνητα.

H δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Μαρτίου και αφορούσε 49 ακίνητα, για 13 εκ των οποίων υποβλήθηκαν προσφορές στη διαδικασία της «Άμεσης Αγοράς». 


Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν 68 προσφορές στην τιμή που δόθηκε στην «Άμεση Αγορά» ενώ για τα υπόλοιπα 24 ακίνητα, υποβλήθηκαν 206 προσφορές.

Συνολικά εγκρίθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς η πώληση 33 ακινήτων με τίμημα ύψους 3,8 εκατ. ευρώ. με ποσοστό πωλήσεων σταθερά αυξανόμενο σε σχέση με τις προηγούμενες δημοπρασίες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην πρώτη δημοπρασία πουλήθηκε το 50% των ακίνητών που είχαν προβληθεί, ενώ στην τελευταία το 67%.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γιώργος Κορμάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate, «η σταθερή επιτυχία όλων των δημοπρασιών επιβεβαιώνει τις επιλογές της Τράπεζας Πειραιώς για την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου των ιδιόκτητων ακινήτων της. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες ακινήτων αποτελούν μια αναγνωρισμένη διεθνώς διαδικασία, με πολλαπλά οφέλη ειδικά για την εγχώρια αγορά καθώς ενισχύουν τη συναλλακτική δραστηριότητα και συμβάλλουν στην διαφάνεια της αγοράς και στην διαμόρφωση ανταγωνιστικών τιμών. Η Τράπεζα επωφελείται επίσης από την απελευθέρωση της ρευστότητας που μπορεί να διοχετευθεί στην χρηματοδότηση της οικονομίας».

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την αγορά του ακινήτου με δανειοδότηση από την Τράπεζα.

Στην πρόσφατη δημοπρασία διενεργήθηκαν πρόσθετα open days, πέρα των προγραμματισμένων, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος και συνολικά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 285 επισκέψεις ενδιαφερομένων αγοραστών.

Η επόμενη δημοπρασία του properties4sale.gr έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2018, ενώ η ανάρτηση των νέων ακινήτων θα ξεκινήσει άμεσα.

 

ΕΛΠΕ: MOU για την πώληση του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η Εταιρεία), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 20 Μαρτίου 2018 ανακοίνωσης της, καθώς και της ενημερωτικής επιστολής που έλαβε από τους βασικούς μετόχους της, PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A (POIH) και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., το ΤΑΙΠΕΔ και η ΡΟΙΗ υπέγραψαν στις 3 Απριλίου 2018 Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για την από κοινού πώληση ποσοστού τουλάχιστον 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι εκ του προαναφερθέντος ελάχιστου προς πώληση ποσοστού, 20% αντιστοιχεί σε συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 30,1% σε συμμετοχή της ΡΟΙΗ στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Αναφέρεται επίσης ότι η σχετική πρόσκληση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους επενδυτές πρόκειται να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.com).

 

 

Ολοκληρώθηκε η πώληση των θυγατρικών της Eurobank στη Ρουμανία

Ολοκληρώθηκε η πώληση των θυγατρικών της Eurobank στη Ρουμανία με τίμημα 301 εκατ. ευρώ.

Οπως ανακοινώθηκε από την τράπεζα ο Ομιλος Eurobank και η BT ολοκλήρωσαν στις 3 Απριλίου 2018 όλες τις εναπομείνασες ενέργειες και εκπλήρωσαν όλους τους προαπαιτούμενους όρους για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στην ΒΤ των μετοχών που κατείχε ο Όμιλος Eurobank στις Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing IFN S.A.

Προ της ολοκλήρωσης, η ΒΤ έλαβε τις σχετικές κανονιστικές εγκρίσεις για την απόκτηση και από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας και από την Ρουμανική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής μετά τη διανομή ειδικού μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου ανέρχεται σε 301 εκατομμύρια Ευρώ και αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο 0.80xP/BV1. Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά θετική για την Eurobank αυξάνοντας περίπου κατά 25 μονάδες βάσης (ca. 25bps) το δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 ratio), καθώς και ρευστότητα.

Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας συναλλαγής, η Eurobank εκπληρώνει έγκαιρα τη δέσμευση της έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση της παρουσίας της στο εξωτερικό. Μετά την αποχώρηση από τη Ρουμανία, η Eurobank θα διατηρήσει σημαντική παρουσία σε Κύπρο και Βουλγαρία, καθώς και παρουσία σε Σερβία και Λουξεμβούργο. Επίσης, με την ανωτέρω συναλλαγή η Eurobank ολοκληρώνει κατ’ ουσίαν το σχέδιο αναδιάρθρωσής της.

Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, σχολίασε:

«Με την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης από την Bancpost και τις συνδεδεμένες της εταιρείες, η Eurobank εκπληρώνει την τελευταία εκκρεμούσα υποχρέωση αποεπένδυσης υπό το σχέδιο αναδιάρθρωσης της, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με μια συναλλαγή κεφαλαιακά θετική.

Θεωρώ πως αυτή η συναλλαγή με έναν αξιόπιστο εταίρο όπως η Banca Transilvania είναι προς το συμφέρον των πελατών, καταθετών και υπαλλήλων της Bancpost. Εφεξής, η Eurobank θα επικεντρωθεί στο να αναπτύξει περαιτέρω τις βασικές αγορές της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μας στις Ρουμανικές θυγατρικές μας για τη στενή και γόνιμη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τους εκπροσώπους της BT για αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα».

Οι τράπεζες Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. και HSBC Bank Plc ενήργησαν ως Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι της Eurobank σε σχέση με τη συναλλαγή, και τα γραφεία Shearman & Sterling LLP και Schoenherr si Asociatii SCA παρείχαν νομικές συμβουλές.

 

Spotify: Με κέρδη 13% στην πρώτη συνεδρίαση

Αν και σε σημαντική απόσταση από το υψηλό ημέρας (169 δολάρια), το οποίο καταγράφηκε ακριβώς με το ξεκίνημα της ημέρας, με σημαντικά κέρδη 13% έκλεισε η μετοχή της Spotify στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της στο αμερικανικό χρηματιστήριο (στα 149,01 δολάρια).

H εταιρεία που εξειδικεύεται στο music streaming service διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange) με το σύμβολο SPOT.

 
03/04/18

Πρόγραμμα αγοράς έως 30 εκατ. ιδίων μετοχών από τον ΟΤΕ

 

Την πρόθεσή του να προχωρήσει  στην αγορά έως 30.000.000 ιδίων μετοχών, κατά τη χρονική περίοδο από 4/4/2018 έως και 31/1/2019 σε εύρος τιμών από 1 (κατώτατη τιμή αγοράς) έως 30 (ανώτατη τιμή αγοράς) ανά μετοχή ανακοίνωσε ο ΟΤΕ.

 

Το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται σε 95 εκ., συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων.

 

Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο.

 

Ο ΟΤΕ  ανέθεσε στην Χρηματοοικονομική Εταιρεία Morgan Stanley & Co International Plc ως Κύριο Ανάδοχο, την διαχείριση κατά την κρίση της, του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών κατά την ως άνω περίοδο.

 

Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

 

Ο ΟΤΕ κατέχει σήμερα 1.343.110 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

 
 

Κατασχέθηκε το εργοστάσιο της AΛΚΟ στον Ασπρόπυργο

Σε κατάσχεση του εργοστασίου της εισηγμένης βιομηχανίας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς. Όπως ενημέρωσε η ΑΛΚΟ, την 2/4 /2018 κοινοποιήθηκε στην εταιρεία έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας δυνάμει της οποίας επεβλήθη κατάσχεση της Τραπέζης Πειραιώς επί του εργοστασιακού ακινήτου της εταιρείας ευρισκομένου εις την θέση Κύριλλο Ασπροπύργου δια επιτασσόμενο ποσό 3.000.000 ευρώ  έναντι οφειλής ύψους 13.518.071,90 ευρώ. Όπως επισημαίνει, κατά της ενέργειας αυτής εξουσιοδοτήθηκαν οι νομικοί συνεργάτες της εταιρείας δια την άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο και ήδη έχει ασκηθεί ανακοπή.

 Επίσης, σε ανάλογη κίνηση κατάσχεσης άλλου ακινήτου της ΑΛΚΟ προχώρησε και η Alpha Bank. Ειδικότερα, την 1/3/2018 κοινοποιήθηκε στην εταιρεία έκθεση αναγκαστικής

κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας δυνάμει της οποίας επεβλήθη κατάσχεση της Τραπέζης ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ επί του επενδυτικού ακινήτου της εταιρείας ευρισκομένου επί της οδού Πλατάνων δια επιτασσόμενο ποσό 300.000 ευρώ  έναντι απαιτήσεως 712.019,12 ευρώ.

Και σε αυτή την περίπτωση έχει ασκηθεί ανακοπή.

Στην ενημέρωσή της προς τις χρηματιστηριακές αρχές, η ΑΛΚΟ αναφέρει πως το διοικητικό συμβούλιο αφού ήρθε σε επαφή με την πλειοψηφία των μετόχων της εταιρείας έλαβε την διαβεβαίωση ότι «πέραν των νομικών ενεργειών υποστήριξης της εταιρείας θα μετέλθουν όλων των δυνατών ενεργειών πέραν των δικαστικών δια την επίλυση των προβλημάτων και την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας».  

 
 

ΜΙG: Έχουμε γίνει αποδέκτες επενδυτικών προτάσεων

Την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος "για την εξαγορά, τη μεταβίβαση ή τη στρατηγική συνεργασία στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται", επιβεβαίωσε με επιστολή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς o εισηγμένος όμιλος συμμετοχών MIG, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν "έχει προκύψει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανακοινώσιμη κατά το νόμο πρόταση ή συμφωνία".

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην σχετική επιστολή της προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές Αρχές, "κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με δημοσιεύματα του τύπου η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρία») ανακοινώνει σε συνέχεια της από 29/3/2018 Ανακοίνωσης της ότι έχει γίνει επανειλημμένα, όπως άλλωστε και κατά τα προηγούμενα έτη, αποδέκτης διερευνητικών εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την εξαγορά, τη μεταβίβαση ή τη στρατηγική συνεργασία στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται στα πλαίσια των οποίων υπογράφονται οι συνήθεις συμφωνίες εμπιστευτικότητας, χωρίς όμως να έχει προκύψει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανακοινώσιμη κατά το νόμο πρόταση ή συμφωνία. Κατά συνέπειαν τα αναφερόμενα σε τιμές δημοσιεύματα στερούνται βάσεως και αποτελούν απλές υποθέσεις των συντακτών τους".

Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, "η Εταιρία επαναλαμβάνει ότι σύμφωνα με την πολιτική της δεν προτίθεται να προβαίνει σε σχολιασμό των ποικίλων πληροφοριών που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Η Εταιρία θα προβαίνει πάραυτα σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν γεγονότα ή καταστάσεις που εύλογα αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρία καλεί εκ νέου το επενδυτικό κοινό να βασίζει τις επενδυτικές του επιλογές μόνον σε επίσημες Ανακοινώσεις ή Δελτία Τύπου της Εταιρίας".

 

Πλαίσιο: Αύξηση κερδών 9,5% το 2017

Αυξημένες πωλήσεις αλλά και κέρδη εμφάνισε η Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ, κατά το 2017

Οι πωλήσεις  ανήλθαν στα 286 εκατ. ευρώ, από 283 εκατ. ευρώ, το 2016, βελτιωμένες κατά 1%, αποκλειστικά λόγω των επιδόσεων του 2ου εξαμήνου (ποσοστό αύξησης 5%), ενώ τα καθαρά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 9,5%.

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε τα εξής οικονομικά αποτελέσματα:

Αύξηση του μικτού κέρδους στα 62,1 εκατ. ευρώ από 60,5 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 2,8%, μετά από ενίσχυση του περιθωρίου μικτού κέρδους.

Ενίσχυση του EBITDA κατά 5,9%, στα 10,7 εκατ. ευρώ από 10,1 εκατ. ευρώ, παρά την αρνητική διαφοροποίηση των λοιπών εσόδων κατά περίπου 2,5 εκατ.

Ανάκαμψη των κερδών προ φόρων σε διψήφιο ποσοστό στα 7,3 εκατ. ευρώ και ανάλογη πορεία των κερδών μετά τη φορολογία στα 4,9 εκατ. ευρώ.

Ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές στα 12 εκατ. ευρώ, λόγω λελογισμένης αύξησης των αποθεμάτων και ορθολογικής διαχείρισης των προμηθευτών.

Ταμειακά διαθέσιμα που προσεγγίζουν τα 50 εκατ. ευρώ, πλέον του μισού της χρηματιστηριακής αξίας του ομίλου. Μείωση του δανεισμού και καθαρή ρευστότητα στα 37 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση μετά και την περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων στα 90,3 εκατ. ευρώ.

Λογιστική αξία περίπου 1:1 με τη χρηματιστηριακή και βελτιωμένο προτεινόμενο μέρισμα στα 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Πλαισίου Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε: «Το 2017 υπήρξε μία ιδιαίτερα θετική χρονιά για τον όμιλο, καθώς σημειώθηκε ουσιαστική μεγέθυνση σε όλα τα βασικά οικονομικά μας μεγέθη, σε μία περίοδο που, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε στάσιμη και η καταναλωτική διάθεση στο λιανικό εμπόριο εύθραυστη. Οδηγός για την καθολική αυτή βελτίωση υπήρξε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το δεύτερο εξάμηνο, κατά το οποίο είδαμε τον κύκλο εργασιών μας να ανακάμπτει κατά 5%. Μας ικανοποιεί ακόμα περισσότερο ότι παραπάνω επιδόσεις στο δεύτερο εξάμηνο επιτεύχθηκαν, χωρίς καμία αρνητική επίπτωση στα περιθώρια απόδοσής μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν και στο σύνολο του έτους η καθαρή κερδοφορία μας βελτιώθηκε σχεδόν 10%, η αύξησή της στο δεύτερο μισό της χρονιάς είναι διπλάσια. Αν, μάλιστα, δεν ληφθούν υπόψη οι αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 2017 σε σχέση με το 2016, η βελτίωση του EBITDA θα ξεπερνούσε το 37%. Εξίσου θετική υπήρξε η πορεία στον ισολογισμό: Μειώσαμε το συνολικό μας δανεισμό και, μάλιστα, σχεδόν μηδενίζοντας τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μας προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Αυξήσαμε τα διαθέσιμά μας κατά 7 εκατ. ευρώ και κρατήσαμε σταθερές τις απαιτήσεις μας. Είμαστε δε ενθουσιασμένοι που, τελικά, δημιουργήσαμε νέες λειτουργικές ταμειακές ροές που αγγίζουν τα 12 εκατ. ευρώ και οδήγησαν την καθαρή (απαλλαγμένη από το δανεισμό) ρευστότητά μας στα 37 εκατ. ευρώ».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Γεράρδος, σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Σε μία αγορά που φαίνεται να ανακάμπτει το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης, η Πλαίσιο πετυχαίνει να αυξήσει πωλήσεις, μερίδια αγοράς και κερδοφορία».

 
02/04/18

Frigoglass: Πώληση θυγατρικής εταιρίας έναντι 12,5 εκατ. δολλαρίων

Στη σύναψη συμφωνίας πώλησης του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας Frigoglass Jebel Ali FZE που δραστηριοποιείται στον κλάδο της συσκευασίας υαλουργικών προϊόντων, στην ATG Investments Limited, προχώρησε η Frigoglass.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 12,5 εκατ. δολάρια Η.Π.Α., προσαρμοζόμενο ανάλογα με τις δανειακές υποχρεώσεις (debt-free basis) της Frigoglass Jebel Ali FZE. Θα καταβληθούν 5 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενώ τα υπολειπόμενα 7.5 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. θα καταβληθούν σε 4 δόσεις εντός των επομένων 4 ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

Το ύψος των ανωτέρω καταβολών υπόκειται σε προσαρμογές σχετικές με τα επίπεδα του κεφαλαίου κίνησης της υπό εξαγοράς εταιρίας και άλλες συνήθεις για τις συναλλαγές αυτού του είδους προσαρμογές.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε ορισμένους όρους και προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και τη λήψη συγκατάθεσης από τους δανειστές των δανείων με εξασφάλιση πρώτης και δεύτερης τάξης και των κατόχων ομολογιών με εξασφάλιση πρώτης τάξης, καθώς και των σχετικών εγκρίσεων από την τοπική επιτροπή ανταγωνισμού και άλλων αρμόδιων αρχών. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2018.

Τα έσοδα από την πώληση, μετά την αφαίρεση των αμοιβών και άλλων εξόδων που σχετίζονται με τη συναλλαγή, αναμένεται να διατεθούν προς αποπληρωμή του δανεισμού με εξασφάλιση πρώτης τάξης.

Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Frigoglass και θα επιτρέψει στην εταιρεία να επικεντρωθεί στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης και στις υψηλής ανάπτυξης δραστηριότητες Υαλουργίας στη Νιγηρία. 

Με 17,5% η Farallon στην Euromedica

H εταιρεία Farallon Capital Management ελέγχει έμμεσα το 17,5243% της εταιρείας παροχής υπηρεσιών υγείας Euromedica, εκτός από το γεγονός ότι έχει αποκτήσει και δάνεια άνω των 200 εκατ. ευρώ του εισηγμένου ομίλου.

Ειδικότερα, η εταιρεία FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, με την από 28/03/2018 επιστολή της μας ενημέρωσε ότι στις 27/03/2018, λόγω απόκτησης  από την εταιρεία HEALTHCARE INVESTORS ΙΙΙ (GREECE), LLC, 2.050.000 μετοχών μετά ψήφου της EUROMEDICA Α.Ε., το έμμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της στην εταιρία μας ανήλθε από το 8,311% στο 17,5243%.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία  FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC προέβη  σε γνωστοποίηση βάσει των διατάξεων του Άρθρου 10 του ν. 3556/2007 υπό την ιδιότητά της ως «Διαχειριστής» των εταιρειών HEALTHCARE INVESTORS (GREECE), LLC και HEALTHCARE INVESTORS ΙΙΙ (GREECE), LLC λόγω της οποίας ιδιότητας ασκεί κυρίαρχη επιρροή και έλεγχο στις εν λόγω εταιρείες.

ΒΙΟΤΕΡ: Υπέβαλε αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης

Yπεβλήθη από την κατασκευαστική εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ στις 30/03/2018, αίτηση επικύρωσης Συμφωνίας εξυγίανσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, βάσει του Ν. 3588 / 2007, σε συνεννόηση με τις βασικές πιστώτριες Τράπεζες, η οποία προβλέπει την οριστική ρύθμιση των τραπεζικών δανείων της εταιρείας.

Στην συμφωνία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις πλήρους αποπληρωμής οφειλών στο Ελληνικό Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τους εργαζομένους.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, με τη συμφωνία εξυγίανσης, διευθετείται το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και, υπό προϋποθέσεις εντός της επόμενης 7ετίας, δύναται η εταιρεία να είναι με μηδενικές τραπεζικές υποχρεώσεις. Με τη συμφωνία επιδιώκεται η πλήρης  εξυγίανση της χρηματοοικονομικής θέσης και η υγιής ανάπτυξη της εταιρείας.

 
30/03/18

Νέες πολύ μεγάλες απώλειες για το Bitcoin, στα 6.918 δολάρια, -7,21%. Στο -65% πλέον οι απώλειες από τα υψηλά των 19.891 δολαρίων

 

 

ΕΥΔΑΠ: Αύξηση κερδών το 2017 – Μέρισμα 0,20 ευρώ (προ φόρου 15%)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας στο Χ.Α., στα 327,3 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ το 2017 από 328,8 εκατ. ευρώ το 2016 παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 1,5 εκατ. ευρώ (-0,5%).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας της εταιρείας για τη χρήση του 2017, επηρεάστηκαν αρνητικά από το γεγονός ότι τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων, αυξήθηκαν κατά 3,7 εκατ. ευρώ (1,6%), λόγω της αναγνώρισης σε αυτή τη χρήση, 11,8 εκατ. ευρώ ως επιπρόσθετου κόστους προϋπηρεσίας για τη μελλοντική εφάπαξ αποζημίωση των εργαζομένων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Χωρίς τη συγκεκριμένη εφάπαξ αναγνώριση, τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων θα είχαν σημειώσει μείωση κατά 8 εκατ. ευρώ (-3,3%).

Συνεπώς, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της ΕΥΔΑΠ μειώθηκαν κατά 2,6 εκατ. ευρώ (-3%) και διαμορφώθηκαν στα 84,7 εκατ. ευρώ από 87,3 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ με βάση την λειτουργία της εταιρείας, το EBITDA θα ήταν αυξημένο κατά 9,2 εκατ. ευρώ (+10,5%).

Ομοίως και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων(EBIT) της εταιρείας, τα οποία παρουσίασαν μείωση κατά 2 εκατ. ευρώ (-4,1%) διαμορφωμένα στα 47,9 εκατ. ευρώ από 49,9 εκατ. ευρώ το 2016, θα παρουσίαζαν αύξηση κατά 9,8 εκατ. ευρώ (19,5%).

Τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ αυξήθηκαν κατά 25,2 εκατ. ευρώ (+60,9%) και διαμορφώθηκαν στα 66,5 εκατ. ευρώ από 41,3 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά 19,4 εκατ. ευρώ (+80,7%) από 24,1 εκατ. ευρώ σε 43,5 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές λειτουργικές ταμιακές εισροές για τον όμιλο αυξήθηκαν από 52,4 εκατ. ευρώ το 2016 σε 68,3 εκατ. ευρώ το 2017. Τέλος, οι ελεύθερες ταμιακές ροές της επιχείρησης (Free Cash Flows to the Firm) για τον όμιλο, διαμορφώθηκαν στα 64,5 εκατ. ευρώ από 52 εκατ. ευρώ το 2016.

Η ΕΥΔΑΠ, συνεπής πάντα προς τους μετόχους της, με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ, ετήσια διανομή μερίσματος, θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 21,3 εκατ. ευρώ (0,20 ευρώ ανά μετοχή μεικτό) αυξημένο κατά 81,8%, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

 

ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ: Υπερκάλυψη δημόσιας προσφοράς ομολόγου … Στο 3,95% η τελική απόδοση

Υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά του επταετούς ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Διατέθηκαν συνολικά 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 120.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 249,2 εκατ. ευρώ.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,95% και η τιμή διάθεσης  των ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η ALPHA BANK ΑΕ, η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank Ergasias AE ήταν συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και την εισαγωγή των  ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Σταθάκης: Οι προσφορές για το 66% του ΔΕΣΦΑ υπερβαίνουν τα 400 εκατ. ευρώ

Το προσφερόμενο τίμημα για το 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ υπερβαίνει τα 400 εκατ. ευρώ, που είχαν προκύψει κατά τον προηγούμενο διαγωνισμό, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης μετά το άνοιγμα των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών από το ΤΑΙΠΕΔ.

«Οι προσφορές που υποβλήθηκαν κινούνται μεταξύ των ορίων που έθεσαν οι δύο ανεξάρτητοι αξιολογητές», επισήμανε ο κ. Σταθάκης. 

«Στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος βελτιωμένων προσφορών που θα ολοκληρωθεί εντός λίγων εβδομάδων» πρόσθεσε ο υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι το 66% του ΔΕΣΦΑ διεκδικούν οι:

• Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.

• Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD).

Πωλητές είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια (35%) και το ΤΑΙΠΕΔ (31%).

 
29/03/18

Με τέτοιο τζίρο αντίδραση δεν υπάρχει

 

Με μικρά κέρδη (0,30% περίπου) κινείται το πρωί της Πέμπτης το Χ.Α., σε μια ήρεμη συνεδρίαση, όπως και στις διεθνείς αγορές, οι οποίες καταγράφουν μικρά κέρδη (επίσης με χαμηλές συναλλαγές) και ενόψει της αυριανής αλλά και της αργίας της Δευτέρας  (λόγω καθολικού Πάσχα – κλειστό και το Χ.Α.). Έτσι λοιπόν και στις 11:17 ο ΓΔ βρίσκεται στις 792,39 μονάδες (+0,20%), με πολύ χαμηλό τζίρο 4,4εκ ευρώ. Και κακά τα ψέματα, με τόσο χαμηλό τζίρο, η πολυπόθητη επιστροφή του ΓΔ υψηλότερα των 800 μονάδων (εξαιρετικά κρίσιμα επίπεδα) δε μπορεί να επιτευχθεί.

 

 

 

Εθνική Τράπεζα: Αρνητική πάντα η διαγραμματική εικόνα

 

Περιμένοντας την πολυπόθητη ισχυρή αντίδραση στο Χ.Α. και τις τραπεζικές μετοχές, το πρώτο μέλημα γενικά στην αγορά, όπως και στη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας είναι να αποφευχθούν τα χειρότερα. Και αυτό στην περίπτωση της ΕΤΕ έχει να κάνει με την παραμονή της μετοχής, τουλάχιστον υψηλότερα των 0,25 - 0,252 ευρώ (απώλεια αυτών των στηρίξεων μπορεί να βάλει τη μετοχή σε μεγάλες περιπέτειες). Από την άλλη πλευρά, αν υπάρχει ένα ζητούμενο αυτό είναι να επιστρέψει η μετοχή υψηλότερα των 0,272 – 0,274 ευρώ, ένα πρώτο βήμα για μια μικρή βελτίωση.

 

 

 

Αναβάθμιση του ΟΤΕ από την S&P

 

Όπως ανακοινώθηκε, σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε ΒΒ από ΒΒ- προχώρησε η Standard and Poor's, θέτοντας μάλιστα θετικό outlook.  Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της S&P η αναβάθμιση αντανακλά τη συνεχιζόμενη βελτίωση στη λειτουργική απόδοση και τα οικονομικά του ΟΤΕ, σε συνδυασμό με την εκτίμηση της S&P ότι οι δεσμοί μεταξύ ΟΤΕ και Deutsche Telekom ενισχύονται. 

Επίσης, η αποπληρωμή του ομολόγου που έληξε το Φεβρουάριο και οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις του οργανισμού βελτιώνουν την ικανότητα του ΟΤΕ  να αντέξει σε σενάριο πιέσεων στην ελληνική οικονομία.

Το θετικό outlook αντανακλά την πιθανότητα περαιτέρω αναβάθμισης κατά μια βαθμίδα στους επόμενους 12 μήνες, σε ενδεχόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας ή βελτίωσης της εικόνας της S&P για το country risk.  

 
28/03/18
 

Lamda Development: Σε ανοδική πορεία τα εμπορικά κέντρα

Η λειτουργική κερδοφορία (ebitda) των τριών εμπορικών κέντρων, The Mall Athens, Mediterranean Cosmos, Golden Hall που  διαχειρίζεται η Lamda Development κινήθηκε ανοδικά το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 19,3% σε σχέση με το 2016 και ανήλθε σε 51,2 εκατ. κυρίως λόγω της εξαγοράς του υπόλοιπου ποσοστού 50% του εμπορικού κέντρου The Mall Athens.

Χωρίς την πραγματοποιηθήσα εξαγορά, η αύξηση θα ήταν 3,2%. Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε 41,4 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 22,5% σε σχέση με το 2016.

Σε ενοποιημένο επίπεδο σχηματίστηκαν ζημιές 48,3 εκατ. έναντι ζημιών 3,2 εκατ. το 2016, που οφείλονται κυρίως στη ζημία από την πώληση του οικοπέδου στη Σερβία και στις μεταβολές στις αποτιμήσεις των οικοπέδων, καθώς και στην αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου. Η αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου οφείλεται στην αύξηση των αποτιμήσεων των εμπορικών κέντρων καθώς και στη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, η οποία σχετιζόταν με το χαρτοφυλάκιο οικοπέδων.

Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων αγγίζει το 99% με έντονο να παραμένει το ενδιαφέρον από νέους εμπόρους. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε μικρή μείωση 1,1% σε σύγκριση με το 2016 ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων το 2017 παρέμεινε αμετάβλητη σε σύγκριση με το 2016. Ο συνδυασμός του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος αλλά και της αποχώρησης εμπόρου λιανικής με σημαντική έκθεση καταστημάτων στα εμπορικά  κέντρα επηρέασαν μόνο παροδικά όπως αποτυπώνεται σε κάποιους εμπορικούς δείκτες, αναφέρει η Lamda Development.

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου το 2017 κατά 1,5 εκατ. ευρώ.

Η  Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value, NAV) ανήλθε σε 395,1εκατ. (5,08 ευρώ ανά μετοχή) από 403,7εκατ. την 31/12/2016.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ("Net Loan to Value") ανήλθε σε 42,5%, Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2017, η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 1.866.007 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,34% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,87 ανά μετοχή.

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά:

«Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, η Εταιρεία κατάγραψε νέο ρεκόρ λειτουργικής  κερδοφορίας. Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της Εταιρείας για ισχυροποίηση της θέσης της στον χώρο του retail real estate, το 2017 η εταιρία απέκτησε την πλήρη κυριότητα του The Mall Athens και προχώρησε σε στρατηγική συμφωνία  με τη διεθνούς κύρους αμερικανική εταιρία Värde Partners, δημιουργώντας το πρώτο επενδυτικό σχήμα που επικεντρώνεται σε τοποθετήσεις ακινήτων  του οργανωμένου λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα. Για το 2018, έχουμε ως στόχο την ουσιαστική πρόοδο στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού, το οποίο θα αναδείξει την Αθήνα σε έναν παγκόσμιας ακτινοβολίας επενδυτικό, τουριστικό, ψυχαγωγικό και πολιτιστικό προορισμό, δημιουργώντας το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο στον κόσμο και δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΤΟΥΣ (και μέχρι τη δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων)

Κατά το α' τρίμηνο 2017, ιδρύθηκε η εταιρεία LAMDA MALLS Α.Ε. με εισφορά των θυγατρικών εταιριών στις οποίες ανήκουν τα εμπορικά κέντρα "Golden Hall" και "Mediterranean Cosmos". Η LAMDA Development στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της για ισχυροποίηση της θέσης της στον χώρο του retail real estate, υπέγραψε στις 03/04/2017 στρατηγική συμφωνία με τη Värde Partners για την είσοδο της Värde στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας καθώς και για νέες εξαγορές/επενδύσεις από τη LAMDA MALLS A.E. στο κλάδο του retail real estate. Την 01/06/2017 η Värde κατέβαλε το ποσό των €61,3 εκ. για την απόκτηση ποσοστού 31,7% της LAMDA MALLS Α.Ε.

Η εταιρεία προχώρησε στην αγορά του 50% της εταιρείας LAMDA OLYMPIA VILLAGE (LOV) (ιδιοκτήτριας του "The Mall Athens") από την IRERE PROPERTY INVESTMENTS LUXEMBOURG. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε την 17/07/2017 με την καταβολή του ποσού των €85 εκ. καθιστώντας τη LAMDA Development μέτοχο κατά 100% του εμπορικού κέντρου The Mall Athens. Από το γ' τρίμηνο 2017 η εταιρεία LAMDA OLYMPIA VILLAGE (LOV) ενοποιείται πλήρως συνεισφέροντας σημαντικά στη λειτουργική κερδοφορία και καθαρή αξία του ενεργητικού (NAV) της εταιρείας.

Κατά το δ' τρίμηνο 2017 ολοκληρώθηκε η πώληση ακινήτου στη Σερβία (Kalemegdan) αντί τιμήματος €25 εκατ. Η πώληση αυτή, όπως και προηγούμενες πωλήσεις οικοπέδων στα Βαλκάνια, αποτελεί υλοποίηση της υφιστάμενης στρατηγικής της εταιρείας σύμφωνα με την οποία η LAMDA Development επικεντρώνει τις δραστηριότητες της στην Ελληνική αγορά, με έμφαση στη περαιτέρω ανάπτυξη της στο τομέα των εμπορικών κέντρων και γενικά ακινήτων οργανωμένου λιανικού εμπορίου, όπως και στο πολύ σημαντικό έργο της ανάπλασης του Ελληνικού. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής σημειώνεται και η πώληση του κτιρίου γραφείων KRONOS το α' τρίμηνο 2018.

Κατά το α' τρίμηνο του 2018 εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, κατόπιν σχετικής θετικής γνωμοδοτήσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η έκδοση του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος, συνεπάγεται την επιτυχή ολοκλήρωση ενός εκ των κυριότερων συμβατικά προβλεπόμενων προαπαιτούμενων, η ολοκλήρωση των οποίων θα επιτρέψει τη μεταβίβαση των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» και θα σηματοδοτήσει την έναρξη υλοποίησης του έργου.

Όμιλος Νηρεύς: Στα 206,7 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2017

Αύξηση κατά 5,6% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Νηρεύς, το 2017, οι οποίες ανήλθαν στα 206,7 εκατ. ευρώ έναντι 195,8 εκατ. ευρώ, το 2016. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων δράσεων στις χώρες όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται.

Οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 5,6% και αντιστοιχούν στο 90,6% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου. Η εξαγωγική δραστηριότητα ενισχύθηκε, το 2017, κατά 7,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 4,6%, έναντι του 2016 και ανήλθε στα 163,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το ιστορικά υψηλότερο επίπεδο πωλήσεων ψαριών επιτεύχθηκε, λόγω της σημαντικής αύξησης των ποσοτήτων πώλησης, οι οποίες έφτασαν σε ισοδύναμο πρώτης ύλης ψαριών, στους 34,6 χιλ. τόνους έναντι 31,9 χιλ. τόνους, το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,6%».

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε στα 30,1 εκατ. ευρώ από 27,3 εκατ. ευρώ, το 2016, αύξηση κατά 10,3%. Η αύξηση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης και στη μείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών, τα οποία υπερκάλυψαν την αρνητική επίδραση της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης».

Το EBITDA, μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία, ανήλθε στα 42,2 εκατ. ευρώ έναντι 22,4 εκατ. ευρώ, το 2016, κυρίως, λόγω αυξημένων αποθεμάτων, στις 31/12/2017, καθώς η εξέλιξη της ανάπτυξης της βιομάζας ψαριών, κατά τη διάρκεια της χρήσης, σημείωσε σημαντική βελτίωση, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 35 χιλ. τόνων.

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του 2017 ανήλθαν σε κέρδη 23,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση έναντι των κερδών του 2016, ύψους 7,9 εκατ. ευρώ ή αύξηση κατά 196,6%. Τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα της χρήσης ανήλθαν σε κέρδη 23,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,9 εκατ. ευρώ, το 2016 ή αύξηση κατά 113,9%.

Σημαντική ήταν η αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών, το 2017, οι οποίες ανήλθαν στα 20,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα 4,8 εκατ. ευρώ, το 2016.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν στα 10,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ, το 2016, συνεχίζοντας το επενδυτικό πλάνο που αφορά στη συγκέντρωση και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων, καθώς και στις προγραμματισμένες επενδύσεις μείωσης του κόστους.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του ομίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα 161,3 εκατ. ευρώ έναντι 171,6 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2016, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 10,3 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα 146,2 εκατ. ευρώ έναντι 154,7 εκατ. ευρώ, το 2016.

To 2017, έγινε μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου και καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου οι τόκοι των δανείων. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 88.205.043,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 294.016.812 μετοχές με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ εκάστη. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στα 156,1 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2017.

 

 

Μυτιληναίος: Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και μέρισμα 0,32 ευρώ…

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση της εταιρείας Μυτιληναίος και υπό το νέο σχήμα μετά την 3 συγχώνευση το προηγούμενη καλοκαίρι, καταγράφηκε ισχυρή άνοδο των αποτελεσμάτων της υπερβαίνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

Ειδικότερα και σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά 22,5%, λόγω της εξαιρετικής επίδοσης του Τομέα Μεταλλουργίας, της υψηλής επίδοσης του Τομέα της Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, αλλά και της συνεισφοράς του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €306,0 εκατ. έναντι €222,4 εκατ. το 2016, αύξηση 37,6% που αποδίδεται πρώτιστα στην ιστορικά υψηλή επίδοση του Τομέα Μεταλλουργίας.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ενισχύθηκαν 352,4% και διαμορφώθηκαν σε €154,6 εκατ. έναντι €34,2 εκατ. το 2016 Η σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών ανά μετοχή (+270,2%) και το προτεινόμενο μέρισμα αντανακλά σε σημαντικό βαθμό τα οφέλη από τον εταιρικό μετασχηματισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και σηματοδότησε τη δημιουργία μιας νέας ενιαίας εταιρικής οντότητας, που επωφελείται από σημαντικές επιχειρηματικές συνέργειες και ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Πέραν των ήδη γνωστών one-off items των αποτελεσμάτων Εννεάμηνου, σημειώνεται η απορριπτική απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. επί της προσφυγής της Αλουμίνιο της Ελλάδος που αφορούσε την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2007-2008.

Συνέπεια της απορριπτικής αυτής απόφασης, τα αποτελέσματα του 2017 έχουν επιβαρυνθεί κατά €17,4 εκατ. σε επίπεδο EBITDA και €22,1 εκατ. σε επίπεδο κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος

“ O εταιρικός μετασχηματισμός αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα στη μετεξέλιξη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε μια ισχυρή διεθνή εταιρεία, θέτοντας τις κατάλληλες οργανωτικές δομές και επιτυγχάνοντας σημαντικές λειτουργικές και οικονομικές συνέργειες. Η αύξηση της κερδοφορίας το 2017, η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής δομής και οι προοπτικές υψηλών χρηματοροών και των τριών Τομέων Επιχειρησιακής Δραστηριότητας της Εταιρείας, ανοίγουν το δρόμο για το επόμενο βήμα εξέλιξης.

Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα στοχευμένων επενδύσεων σε έργα με υψηλούς βαθμούς απόδοσης, η Εταιρεία αποσκοπεί αφενός στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς της σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου στην αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας, ωθώντας σε υψηλότερα επίπεδα τα οικονομικά της μεγέθη προς όφελος των εργαζομένων, των μετόχων αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας.

Μερισματική Απόδοση

Συνέπεια της αυξημένης κερδοφορίας και της ισχυροποίησης του ισολογισμού μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό αποτελεί και η έναρξη πληρωμής μερισμάτων προς τους μετόχους σε διατηρήσιμη βάση.

Συγκεκριμένα για τη χρήση του 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος €0,32 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 3,50% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής την 31/12/2017.

Τιτάν: Μείωση των καθαρών κερδών στα 42,7εκ ευρώ  (μέρισμα 0,05 και επιστροφή 0,50 ευρώ) 

Το 2017 τα αποτελέσματα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρά μεγέθη, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συνέχιση της δυναμικής πορείας της αγοράς στις ΗΠΑ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός και ανήλθε σε €1.505,8 εκ., καταγράφοντας οριακή κάμψη 0,2 % σε σύγκριση με το 2016, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €273,4 εκ. εμφανίζοντας κάμψη 1,9%. Τα έκτακτα γεγονότα (το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα και ο τυφώνας Ίρμα στη Φλόριντα) μείωσαν τα λειτουργικά κέρδη κατά €17 εκ. έναντι έκτακτων κονδυλίων ύψους €6,7 εκ. που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2016. Επιπλέον, η σημαντική υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας στα τέλη του 2016 και η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τη διάρκεια του 2017, επηρέασαν αρνητικά τα φετινά αποτελέσματα. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα ήταν υψηλότερος κατά €148 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, θα ήταν υψηλότερα κατά €18 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €42,7 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €127,4 εκ. το 2016. Σημειώνεται ότι στα κέρδη του 2016 είχαν συμπεριληφθεί €90 εκ. από την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημιές παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ. Το 4ο τρίμηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €361,3 εκ. καταγράφοντας κάμψη 6,1% και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €58,9εκ., χαμηλότερα κατά 19,9% έναντι του συγκριτικά δυνατού 4 ου τριμήνου 2016. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €9,6 εκ. Η υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας και η εξασθένηση του δολαρίου εκτός από τα ετήσια αποτελέσματα, επηρέασαν αρνητικά και τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου 2018, τη διανομή μερίσματος €0,05 ανά μετοχή καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου €0,50 ανά μετοχή. Τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία.

 

 
27/03/18

 

Σαράντης: Στα 28,63εκ ευρώ τα καθαρά κέρδη, αυξημένα κατά 16,78%

Το 2017 υπήρξε μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο, παρουσιάζοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές του. Έχοντας δημιουργήσει ένα ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο προσανατολισμένο στις κατηγορίες των προϊόντων και την ικανοποίηση του καταναλωτή, ο Όμιλος είναι σε θέση να δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα, την ταχύτητα, το κόστος και την άψογη εμπορική εκτέλεση σε όλα τα κανάλια διανομής του. Ταυτόχρονα, το συνεχώς αυξανόμενο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, που διευρύνεται ολοένα και περισσότερο με εξαγορές αναγνωρισμένων εμπορικών σημάτων, και η κατάλληλη επικοινωνιακή και εμπορική τοποθέτηση, παρέχουν στον Όμιλο τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ανταποκριθεί σε έναν πολύ απαιτητικό καταναλωτικό περιβάλλον. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά την χρήση του 2017 ανήλθαν σε € 343,16 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 329,02 εκ. ευρώ την περυσινή χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,30%. Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 2,02% στα €122,18 εκ., απόδοση καλύτερη συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου. Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 64,4% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 5,60% στα €220,97 εκ. από €209,26 εκ. το περυσινό έτος. Η δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση κόστους, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε σε σημαντική διψήφια αύξηση κερδών ανά μετοχή και βελτίωση όλων των περιθωρίων κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Συγκεκριμένα:

 

· Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 10,42% στα €39,66 εκ. από €35,92 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 11,56% από 10,92% το 2016.

· Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €34,51 εκ. από €31,52 εκ. πέρυσι, αυξημένα κατά 9,47% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 10,06% από 9,58% την περυσινή χρήση.

· Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 20,22% στα €34,67 εκ. από €28,84 εκ. και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 10,10% από 8,76% το 2016.

· Τα Καθαρά Κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 16,78% σε €28,63 εκ. από €24,52 εκ., και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 8,34% από 7,45% την περυσινή χρήση. Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο μέσω του οποίου προσδοκεί περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία πρόσθετης αξία στους μετόχους του. Κατά την διάρκεια του 2017, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2016 ποσού 6 εκ. ευρώ (0,1750 ευρώ ανά μετοχή). Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 2017 ανέρχεται σε -€ 16,20 (δηλ. θετική καθαρή ταμειακή θέση) εκ. από - €7,05 εκ. στο τέλος του 2016.

 

Το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις συνέχισε να βελτιώνεται και διαμορφώθηκε στο 26,30% στο τέλος του 2017 συγκριτικά με 26,97% στο τέλος του 2016, αντικατοπτρίζοντας την αυστηρή πιστωτική πολιτική του Ομίλου καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων. Τα αποτελέσματα του 2017 του Ομίλου χαρακτηρίστηκαν από σημαντική πρόοδο καθώς η βαθιά γνώση της αγοράς, των σύγχρονων καταναλωτικών τάσεων και αναγκών και τα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα, που υποστηρίζονται από ένα αποτελεσματικό πλάνο υποστήριξης και επικοινωνίας, συντελούν στην ισχυροποίηση της παρουσίας του Ομίλου στα κανάλια διανομής του. Ταυτόχρονα, η ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων και η αξιοποίηση πρωτοβουλιών εξοικονόμησης κόστους, συντελούν στην βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου και τροφοδοτούν την περαιτέρω ανάπτυξή του. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου για το 2018 επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην γεωγραφική επέκταση, στην αύξηση οικονομιών κλίμακας, στην βελτίωση του κόστους, στην εξεύρεση εξαγορών ικανών να προσφέρουν πρόσθετη αξία και στην επανεπένδυση πίσω από δραστηριότητες υψηλών αποδόσεων. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή ως κορυφαία τοπική πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών, ο Όμιλος κατόρθωσε να χτίσει μια δυνατή βάση για το μέλλον και να θέσει τα θεμέλια για την περαιτέρω δυναμική πορεία του. Σε κάθε μία από τις αγορές του, ο Όμιλος είναι σωστά τοποθετημένος με προγραμματισμένα νέα προιοντικά λανσαρίσματα και έτοιμος να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του πίσω από την εμπορική στρατηγική, την αποδοτικότητα της παραγωγής και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων, αυξημένα περιθώρια κέρδους και επιπλέον ελεύθερες ταμειακές ροές. Συνεπής με ετήσιο πρόγραμμά της, η διοίκηση του Ομίλου θα δημοσιεύσει τις εκτιμήσεις της για το οικονομικό έτος 2018 την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 κατά τη διάρκεια της ετήσιας παρουσίασης του Ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος ύψους 0,28 ευρώ ανά μετοχή.

Στα 23εκ ευρώ τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών το 2017

Βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων 2017 ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ: ▪ Καθαρά κέρδη 23 εκατ. Ευρώ

▪ Καταβολή προμερίσματος μετά από απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα αργότερα εντός του έτους

Βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων 2017 ΑΔΜΗΕ ΑΕ:

 

▪ Καθαρά κέρδη 61,7 εκατ. Ευρώ, υψηλότερα του αναμενόμενου

▪ Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 172 εκατ. Ευρώ, + 13,1%

▪ Επενδυτικές δαπάνες 70,1 εκατ. Ευρώ, Επιτάχυνση των επενδύσεων, Ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, έργο προϋπολογισμού 247 εκατ. Ευρώ

▪ Δημοσίευση απόφασης ΡΑΕ για το Επιτρεπόμενο Έσοδο για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2018-2021

 

Προοπτικές Κεντρικό στοιχείο στον σχεδιασμό της ΑΔΜΗΕ ΑΕ είναι η υλοποίηση επενδύσεων ύψους 1 δις. Ευρώ περίπου έως το 2021. Η Διοίκηση του Διαχειριστή σε στενή συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τον στρατηγικό επενδυτή State Grid Corporation of China παραμένει προσηλωμένη στην επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος όπως αποτυπώνεται στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η επιτάχυνση μεγάλων έργων αντανακλάται ήδη στην ταχύτατη ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, την απόφαση του ΔΣ για επίσπευση κατά δυο χρόνια (2020 αντί 2022) της Γ’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων και την ενσωμάτωση του νέου κύματος διασυνδέσεων των νησιών. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι το επιτυχημένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που λαμβάνει χώρα κατά το Α’ τρίμηνο του 2018 θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 8,5 εκατ. Ευρώ σε ετήσια βάση από το 2019 κι εφεξής. 3 Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, τα καθαρά κέρδη το 2021 (δηλαδή στο τέλος της τρέχουσας Ρυθμιστικής Περιόδου) θα διαμορφωθούν στα 85 εκατ. Ευρώ περίπου και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) θα διαμορφωθούν στα 220 εκατ. Ευρώ κατά την ίδια περίοδο. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ κατέχει το 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και η συμμετοχή της λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

 

ΟΠΑΠ: Αύξηση του κύκλου εργασιών και μειωμένα κέρδη (λόγω φόρων) στα 126εκ ευρώ. Στα 0,40 ευρώ το συνολικό μέρισμα

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, τα παρακάτω ήταν τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων.

 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 4,1% στα €1.455,5εκ. (FY 2016: €1.397,6εκ). Το GGR δ’ τριμήνου 2017 αυξήθηκε κατά 2,5% στα €409,7εκ (Q4 2016: €399,6εκ), απόρροια της σημαντικής αύξησης των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού και την αυξανόμενης συνεισφοράς των VLTs.

 

· Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) χρήσης 2017 στα €306,5εκ (FY 2016: €307,5εκ) και EBITDA δ’ τριμήνου 2017 στα €82,9εκ (Q4 2016: €83,7εκ). Τα προσαρμοσμένα για έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα σχετιζόμενα με την εγκατάσταση νέων συστημάτων πληροφορικής EBITDA δ’ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε €90,0εκ, αυξημένα κατά 7,5% σε ετήσια βάση.

 

· Καθαρά κέρδη χρήσης 2017 στα €126,2εκ (FY 2016: €170,2εκ) μειωμένα κατά 25,9% σε σχέση με πέρυσι & καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου 2017 στα €17,2εκ σημειώνοντας πτώση κατά 68,8% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου 2017 ανήλθαν σε €40,0εκ.

 

· Ισχυρή ταμειακή θέση, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται σε €436,2εκ.

 

· Εγκατάσταση περισσοτέρων από 4.700 VLTs μέσα στο δ’ τρίμηνο, φτάνοντας συνολικά τα 10.007 στο τέλος του 2017. Παράλληλα ο αριθμός των SSBTs υπερδιπλασιάστηκε μέσα στο δ’ τρίμηνο φτάνοντας περίπου τις 1.400 μηχανές.

 

· Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των συστημάτων πληροφορικής συνεχίζεται ικανοποιητικά, με το λανσάρισμα της ιντερνετικής πλατφόρμας αθλητικού στοιχηματισμού να αναμένεται πριν το Παγκόσμιο Κύπελο.

 

· Υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή €0,30, που λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους €0,10 οδηγεί σε συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή ύψους

 

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, κου Damian Cope για τα οικονομικά αποτελέσματα δ’ τριμήνου και χρήσης 2017:

 

«Το 2017 ήταν μια απαιτητική χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στον ΟΠΑΠ. Ξεκινώντας με τη νέα σύμβαση συνεργασίας που υπογράψαμε με τους πράκτορές μας στο πρώτο τρίμηνο του έτους, καταφέραμε να υλοποιήσουμε με επιτυχία μια σειρά νέων πρωτοβουλιών. Αυτές αποτελούν ισχυρή βάση για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων οφελών και θα διασφαλίσουν την επίτευξη του Οράματος 2020 της εταιρείας. Οι ισχυρές επιδόσεις μας στο τέταρτο τρίμηνο προσφέρουν σοβαρές ενδείξεις και στηρίζουν τις προσδοκίες για επιστροφή σε ουσιαστική ενίσχυση των εσόδων τόσο για το 2018 όσο και μετά από αυτό. Σε συνέχεια των τάσεων του τρίτου τριμήνου, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στα στοιχηματικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των Virtual παιχνιδιών και των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs), ενώ η συνεισφορά των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) είχε σταθερά ανοδική πορεία. Παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης μας, τις επενδύσεις στο δίκτυό μας και τη συνεπή παροχή μιας παικτικής εμπειρίας διασκέδασης. Το 2017 ενισχύσαμε επίσης τη δέσμευσή μας προς την κοινωνία, τόσο στον τομέα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, όσο και μέσω του βραβευμένου προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ. Το 2018 συνεχίζουμε την υλοποίηση σημαντικών έργων στους τομείς της τεχνολογίας και των προϊόντων -και ιδιαίτερα την ανάπτυξη του δικτύου των VLTs και των SSBTs. Παράλληλα, θα παρουσιάσουμε τις νέες στοιχηματικές μας πλατφόρμες για τα πρακτορεία μας και το διαδίκτυο. Μαζί με τους πελάτες μας μετράμε αντίστροφα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της Ρωσίας, την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση για το 2018. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της ομάδας του ΟΠΑΠ, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας, για τη σκληρή δουλειά και τη συμβολή τους στην επίτευξη των αποτελεσμάτων μας το 2017.»

 

 

Μικρή αύξηση των καταθέσεων το Φεβρουάριο

Μικρή αύξηση εμφάνισαν οι καταθέσεις νοικοκοκυριών και επιχειρήσεων το Φεβρουάριο φθάνοντας τα 124,9 δισ. ευρώ από 124,7 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, με αποτέλεσμα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής να διαμορφωθεί σε 5,6% από 4,9% τον προηγούμενο μήνα.

 

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος οι καταθέσεις των επιχειρήσεων εμφάνισαν μείωση κατά 447 εκατ. ευρώ έναντι μείωσης κατά 341 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους διαμορφώθηκε σε 9,8% από 11,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 609 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 814 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 162 εκατ. ευρώ, το Φεβρουάριο του 2018, έναντι αύξησης κατά 473 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

 

Αντιθέτως αύξηση κατά 505 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Φεβρουάριο του 2018, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 1,060 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 4,8% από 3,6% τον προηγούμενο μήνα.

 

Στο σκέλος των χορηγήσεων o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -1% από -0,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 443 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 825 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

 

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Φεβρουάριο του 2018, ήταν αρνητική κατά 233 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 549 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 0,2% από 0,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ήταν μηδενικός από 0,4% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 276 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 450 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε 2,6% από 2,9% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 43 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 99 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

 

Αρνητική κατά 173 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Φεβρουάριο του 2018, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 243 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,4% από -2,3% τον προηγούμενο μήνα.

 

Οι στόχοι της σημερινής ημέρας για Χ.Α. και Ευρώπη…

Άνοδος καταγράφεται το πρωί της Τρίτης το Χ.Α., με την αγορά πάντως να μην πείθει και σήμερα (πάντα μέχρι στιγμής),  με αρκετά μέτριο προς χαμηλό τζίρο και το ΓΔ να βρίσκεται στο +0,89% σε σχετική απόσταση από το υψηλό ημέρας (+1,30%).  Και σε σχέση με τα επιμέρους σχόλια του GFF, ο μεγάλος στόχος για το ΓΔ κατά τις επόμενες ημέρες είναι η επιστροφή υψηλότερα των 800 μονάδων, επίπεδα μεγάλης τεχνικής σημασίας.

Παράλληλα όμως με το ΓΔ και το ελληνικό χρηματιστήριο και σε σχέση με τα όσα επισημαίνονται και στη στήλη «Κυνηγός» σήμερα, υπάρχει ένας μεγάλος στόχος και για την Ευρώπη και τον DAX. Αυτός ο στόχος είναι ο βασικός γερμανικός δείκτης να βρεθεί υψηλότερα των 12.000 και φυσικά να σταθεροποιηθεί τις επόμενες ημέρες υψηλότερα αυτών των επιπέδων. Και τουλάχιστον προς στιγμήν και μετά από νευρικότητα κοντά στα τρέχοντα επίπεδα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται οριακά υψηλότερα αυτών των επιπέδων (στις 12.031,46 μονάδες, +2,08%).

 

Αρχίζουν σήμερα οι εγγραφές για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (στο 3,85% με 4,4% η απόδοση)

 

Αρχίζουν σήμερα Τρίτη 27 Μαρτίου και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 29 Μαρτίου οι εγγραφές για την ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

 

Η έκδοση είναι επταετής και στόχος της εταιρείας είναι η άντληση έως 120 εκατ. ευρώ από το επενδυτικό κοινό.
 

Το εύρος απόδοσης ορίστηκε μεταξύ 3,85%-4,40%. Θα εκδοθούν έως 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ. Ο προσδιορισμός της απόδοσης, της τιμής και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους.

 

Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση  στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Τα νέα κεφάλαια που θα αντληθούν από το ομολογιακό δάνειο, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την αναχρηματοδότηση δανεισμού.

 

Συγκεκριμένα, «ποσό €64.642.734 θα διατεθεί άμεσα (εντός δύο μηνών από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων) για τη μερική προπληρωμή του από 01.12.2017 τραπεζικού ομολογιακού δανείου κεφαλαίου, ύψους €193.947.597».

 

Από το υπόλοιπο ποσό, «το μισό θα χρησιμοποιηθεί εντός τριετίας από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων (2018-2020) για την άμεση ή έμμεση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη του θα μετατραπεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) συμμετοχή σε έργα που πραγματοποιούνται μέσω συμβάσεων ΣΔΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης, οι οποίες κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου δεν είναι συμβασιοποιημένες και για τη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλάιου της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ, στην οποία η Εκδότρια συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 51,02% και έμμεσα με ποσοστό 48,98%».

 

Το άλλο μισό θα χρησιμοποιηθεί για «την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης τραπεζικού δανεισμού (διευκρινίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της Εταιρείας)».

 

Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ακολουθεί την επιτυχημένη έκδοση του πρώτου στην Ελλάδα «πράσινου» ομολόγου, που πραγματοποίησε το περασμένο καλοκαίρι η θυγατρική του oμίλου, ΤΕΡΝA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., συγκεντρώνοντας 60 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο της έκδοσης, διαμορφώθηκε στο 3,85%.

 

 

Τις νέες της δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας παρουσίασε η Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ

 

Τις νέες πρωτοβουλίες του προγράμματος «Δομές Ευθύνης» παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, η Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εταιρικής υπευθυνότητας το οποίο η ΠΑΝΓΑΙΑ «υπηρετεί» από το 2016 με σημαντικές δράσεις προς την κοινωνία. Όπως ανακοίνωσε, ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΝΓΑΙΑ, κ. Αριστοτέλης Καρυτινός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση της δεύτερης και ακόμα πιο φιλόδοξης φάσης του προγράμματος «Δομές Ευθύνης» αναλαμβάνοντας:

 

- Την επισκευή και αναβάθμιση του κτηρίου που στεγάζει τα εργαστήρια Χημείας και Βιολογίας του Γυμνασίου και Λυκείου Σύμης και τμήμα του προαύλιου χώρου του κτηριακού συγκροτήματος. Το κτήριο και ο προαύλιος χώρος αυτού, υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν το νησί. Ο Δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας ευχαρίστησε για την συμβολή της Πανγαία στην αποκατάσταση των ζημιών και εξέφρασε πόσο σημαντική είναι η συμβολή της στα ακριτικά νησιά της Ελλάδας.

- Την ενίσχυση των δομών των Παιδικών Χωριών SOS στη Βάρη. Η ΠΑΝΓΑΙΑ θα βοηθήσει στην αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών του χωριού στη Βάρη, που στεγάζει 72 παιδιά σε 12 ομάδες - οικογένειες. Ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, κ. Γιώργος Πρωτόπαπας τόνισε την σημαντικότητα της ευαισθητοποίησης και στήριξης της Πανγαία στο έργο των Παιδικών Χωριών SOS και της προσφοράς στα παιδιά που τόσο έχουν ανάγκη.

- Τα έργα συντήρησης στον κεντρικό ξενώνα του Συλλόγου γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Η Φλόγα». Ο σύλλογος λειτουργεί 3 ξενώνες στην Αθήνα και φιλοξενεί σε αυτούς 52 οικογένειες με παιδιά που βρίσκονται σε θεραπεία. Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Η Φλόγα», κ. Μαρία Τριφωνίδου δήλωσε πως είναι μεγάλη τιμή η ένταξη του Συλλόγου στην οικογένεια της Πανγαία και ευχαρίστησε για «την ουσιαστική, αλλά και ταυτόχρονα διακριτική παρουσία στο δύσκολο έργο του Συλλόγου».

- Την κτηριακή αναβάθμιση των χώρων της Υποδιεύθυνσης Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για το εργαστήριο από το οποίο περνούν και εξιχνιάζονται οι σημαντικότερες εγκληματολογικές υποθέσεις της χώρας. Η υποστράτηγος Δρ. Πηνελόπη Μηνιάτη, Διευθυντής Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σε δηλώσεις της ανέφερε πως η συγκεκριμένη Διεύθυνση είναι μια διαπιστευμένη δομή με ένα ευρύ φάσμα δράσεων που αγγίζουν την κοινωνία και ευχαρίστησε την Πανγαία για την τόσο σημαντική συνδρομή της.

- Την κτηριακή αναβάθμιση του Γηροκομείου Αθηνάς & Λαζάρου Ρίζου στην Καστοριά. Το μοναδικό ίδρυμα του είδους του, στη συγκεκριμένη περιφέρεια. H κ. Βασιλική Παράσχου, υπεύθυνη του Γηροκομείου Καστοριάς, ευχαρίστησε την Πανγαία για το ανέλπιστο, όπως το χαρακτήρισε, δώρο προς το Γηροκομείο σε μια απομακρυσμένη περιοχή, όπως είναι η Καστοριά.

 

Σημαντικές, τέλος, είναι οι παρεμβάσεις της Εθνικής ΠΑΝΓΑΙΑ και στον αθλητισμό (σ.σ. αναφέρονται σε άλλο τηλεγράφημα που μεταδόθηκε από το ΑΠΕ-ΜΠΕ νωρίτερα σήμερα)

 

Ο κ. Καρυτινός ανέλυσε τη φιλοσοφία και τις δράσεις του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας, σημειώνοντας πως: «οι αριθμοί δεν αρκούν αν δεν έχουν μια κοινωνική ανταπόδοση. Γι? αυτό, συστηματικά, υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, εστιάζοντας κυρίως σε υποδομές που σχετίζονται με το αντικείμενό μας, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας για το κοινό καλό».

 

Παράλληλα συμπλήρωσε: «Δεν θεωρούμε αυτή την «κοινωνική επιστροφή» όπως την αποκαλούμε, ως υποχρέωση, αλλά ως αυτονόητη ανάγκη  που πηγάζει μέσα από τη φιλοσοφία της εταιρικής μας διακυβέρνησης, αλλά και τις θεμελιώδεις αξίες που μοιραζόμαστε οι άνθρωποι της ΠΑΝΓΑΙΑ. Την αρχή της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, που συμβάλει στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.  Υπηρετούμε τους εταιρικούς μας στόχους επιτυγχάνοντας θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Δεν επενδύουμε μόνο στο real estate. Επενδύουμε και στην κοινωνία».

 

«Η εταιρεία, μέσω των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας, περνάει μέρος από τα κέρδη της ως κοινωνικό μέρισμα εκεί που υπάρχει ανάγκη» δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΝΓΑΙΑ, κ. Χρήστος Πρωτόπαπας, σημειώνοντας πως «πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει με την ίδια προσήλωση».

 

Στην εκδήλωση παρευρέθη και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, ο οποίος συνεχάρη την Εθνική Πανγαία για το σημαντικό έργο της, το οποίο «επικεντρώνει σε περιπτώσεις που υπάρχει πραγματική ανάγκη», και ευχήθηκε τη συνέχιση των δράσεων με την ίδια αποτελεσματικότητα. Τόνισε δε ότι οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου χώρου που γίνονται αποδέκτες αυτών των δράσεων πρέπει να το κάνουν με απόλυτη διαφάνεια στη χρήση των πόρων. Από την πλευρά της, η Μαρία Ηλιοπούλου, Αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων για το Παιδί εξέφρασε τη μεγάλη της ικανοποίηση για την ολοκλήρωση του έργου, διότι δημιουργήθηκε ένας χώρος βασισμένος σε όλες τις επιστημονικές προδιαγραφές για παιδιά με αναπηρία.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από το 2016 που ξεκίνησε η πρώτη φάση των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας η ΠΑΝΓΑΙΑ ανέλαβε και ολοκλήρωσε:

 

- την κτηριακή και λειτουργική αναβάθμιση του Κοινοτικού Καταστήματος της Ειδομένης μετά την ολική καταστροφή που υπέστη στο ξέσπασμα της προσφυγικής κρίσης

- την  κτηριακή αναβάθμιση, καθώς και την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού του Ειδικού Νηπιαγωγείου του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Νικοπόλεως.

- την αγορά και εξοπλισμό κινητής ιατρικής μονάδας, για την ενίσχυση του έργου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα,

- την κάλυψη μέρους των άμεσων πρώτων αναγκών για την εγκατάσταση και διαμονή των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου

- την ανανέωση τον εκσυγχρονισμό και την αγορά εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Επαγγελματικό Λύκειο Σιδηροκάστρου.

- την ενίσχυση των υποδομών λειτουργίας του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Καλλιθέας για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.

- την υποστήριξη του επί πέντε χρόνια πρωταθλητή ιστιοπλοΐας ΑμεΑ Στράτο Αχλάτη (δράση που συνεχίζεται και στην επόμενη φάση του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας).

- την υποστήριξη του Olympus Marathon (δράση που συνεχίζεται και στην επόμενη φάση του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας).

 
26/03/18

 

EXAE: Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €3,1 εκ. (0,05 + 0,15 ευρώ το μέρισμα και η επιστροφή)

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €3,1 εκ. σημείωσε το 2017 η Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX), ενώ η διοίκηση αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος €0,05 ανά μετοχή. Επίσης, αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,15 ανά μετοχή. Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες, μόλις αυτές αποφασιστούν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €3,1 εκ. έναντι €1,4 εκ. το 2016. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2017, μετά από φόρους και ζημιές αποτίμησης χρεογράφων, υπολογίζονται σε €0,042, έναντι €0,033 το 2016.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €27,4 εκ. το 2017 έναντι €26,7 εκ. το 2016, αυξημένος κατά 2,6%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα €26,3 εκ. έναντι €25,6 εκ., αυξημένα κατά 2,9%.

Παρά τη μικρή μείωση της αξίας συναλλαγών στη χρηματιστηριακή αγορά κατά το 2017 σε σχέση  με το 2016, η συγκρατημένη αύξηση των ενοποιημένων εσόδων του Ομίλου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από εταιρικές πράξεις σε συνδυασμό με την αύξηση της κεφαλαιοποίησης στην αγορά αξιών. Συγκεκριμένα, το 2017 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €58,8 εκ. έναντι €60,5 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 2,8%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 22% συγκρινόμενη με το 2016 (€50,2 δις έναντι €41,3 δις).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 2017 στις 802,4 μονάδες, αυξημένος κατά 25% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος του 2016 (643,6 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 29,3% το 2017 από 36,5% το 2016, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 72,7 εκ. μετοχές έναντι 96,4 εκ. μετοχές.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 24% (78,7 χιλ. έναντι 63,5 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αυξήθηκαν κατά 16% λόγω της μεταβολής των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 2,9% έναντι του 2016 (€16,3 εκ. έναντι €15,8 εκ.). Αντίστοιχα, το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε αύξηση 4,4% σε σχέση με το 2016 (€18,4 εκ. έναντι €17,6 εκ.). Tα αποτελέσματα 2016 επιβαρύνθηκαν, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, με πρόβλεψη υποτίμησης χρεογράφων ύψους €2,2 εκ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το 2017 ανήλθαν σε €5,1 εκ. έναντι €3,4 εκ. το 2016.

Σε προσαρμοσμένο επίπεδο, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν οριακά κατά 0,6% και διαμορφώθηκαν σε €8,55 εκ. το 2017 έναντι €8,60 εκ. το 2016.

 

Γεκτερνα: Στο 3,85% με4,40% το εύρος της απόδοσης του ομολόγου, με τις εγγραφές να ξεκινάνε την Τρίτη (μέχρι 120εκ ευρώ – 7ετές ομόλογο)

 

Όλο το ενημερωτικό της εταιρείας...

 

Το Μάϊο το χρονοδιάγραμμα του επενδυτικού προγράμματος από τη νέα διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ 

 

Αρχές Μαΐου 2018, αναμένεται να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα του επενδυτικού της προγράμματος, με έμφαση την επέκταση του 6ου προβλήτα, η νέα διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ, όπως τόνισε ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σωτήρης Θεοφάνης, στη διάρκεια της τελετής παράδοσης - παραλαβής της εταιρείας.

 

Αρχές Μαΐου 2018, αναμένεται να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα του επενδυτικού της προγράμματος, με έμφαση την επέκταση του 6ου προβλήτα, η νέα διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ, όπως τόνισε ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σωτήρης Θεοφάνης, στη διάρκεια της τελετής παράδοσης - παραλαβής της εταιρείας.

 

Ο ίδιος, τόνισε, ότι οι προτεραιότητες του νέου διοικητικού συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ αφορούν τα εξής: άμεση και δραστική βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας, κάτι που προϋποθέτει προμήθειες εξοπλισμού και ανασχεδιασμό των εργασιών, μεταφορά της εμπειρίας που διαθέτει ο τεχνικός εταίρος εκ των τριών επενδυτών (σ.σ. η Terminal Link) και γρηγορότερη έναρξη των υποχρεωτικών επενδύσεων.

 

Στόχος της νέας διοίκησης είναι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της επιχειρηματικής κοινότητας και του ελληνικού δημοσίου, επισήμανε ο κ. Θεοφάνης και πρόσθεσε: "η ανάληψη των νέων καθηκόντων αποτελεί προσωπικό στοίχημα για εμένα, αφού σχεδόν 16 χρόνια επιστρέφω στην εταιρεία, την οποία είχα υπηρετήσει την περίοδο 1999- 2002 και με επιτυχία εισήχθη τότε στο Χρηματιστήριο". Απαντώντας σε σχετική ερώτηση επισήμανε ότι το προσωπικό στον ΟΛΘ ΑΕ θα επαναξιολογηθεί "με νηφάλιο τρόπο" και επισήμανε ότι όπου υπάρχουν κενά θα καλυφθούν.

 

Στο μεταξύ, ικανοποιημένος με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασία, δήλωσε ο CEO της Terminal Link και αναπληρωτής πρόεδρος του ΟΛΘ, Boris Wenzel, λέγοντας χαρακτηριστικά: "τελικά είμαστε εδώ, κάτι που πολλοί πίστεψαν ή ήλπισαν ότι δε θα συνέβαινε. Ευχαριστώ το ΤΑΙΠΕΔ για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και δηλώνω ικανοποιημένος γιατί παραλάβαμε μία εταιρεία σε καλή κατάσταση, χωρίς χρέη και με υψηλή ρευστότητα. Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες είναι μεγάλες, αναφορικά με την αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται από το λιμάνι, προβαίνοντας στη συντήρηση του εξοπλισμού".

 

Από την πλευρά του ο απερχόμενος πρόεδρος της ΟΛΘ ΑΕ, Κωνσταντίνος Μέλλιος, ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα διοίκηση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα κάνει το μέγιστο δυνατό για το λιμάνι, αλλά και την πόλη και δήλωσε "ανακουφισμένος" για την θετική έκβαση της διαδικασίας. Παράλληλα, εξήρε το ρόλο των εργαζομένων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι "εκτιμώ ότι το ανθρώπινο δυναμικό της ΟΛΘ ΑΕ θα σταθεί δίπλα και στη νέα διοίκηση". Επίσης, ο απερχόμενος διευθύνοντας σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Δημήτρης Μακρής, κατά τη σύντομη τοποθέτησή του εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα υπάρξουν θετικές συνέπειες για την απασχόληση και την οικονομία στην πόλη

 

Υπογραμμίζεται, ότι κατά την σύντομη τελετή παράδοσης - παραλαβής ο κ. Θεοφάνης παρουσίασε και τους δύο νέους και σημαντικούς συνεργάτες του, στο έργο αναβάθμισης του ΟΛΘ, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, Rui Pinto και τον γενικό διευθυντή Επιχειρησιακών Μονάδων και διευθυντή του ΣΕΜΠΟ, Marc Riondel.

 

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ συγκροτήθηκε σε σώμα την Παρασκευή 23 Μαρτίου, μετά την καταβολή του τιμήματος των 231,926 εκατ. ευρώ και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd. Η SEGT Ltd αποτελείται από την "Deutsche Invest Equity Partners GmbH" (47%), την "Terminal Link SAS" (33%) και τη "Belterra Investments Ltd" (20%).

 

Νέα συμφωνία €100 εκατ. ΕΤΕπ - Τράπεζας Πειραιώς

Τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει ως στόχο η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 100 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη στήριξη νέων επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής θα καταστεί διαθέσιμη χρηματοδότηση ειδικά για νέες επενδύσεις μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης που θα πραγματοποιηθούν από μικρούς καταναλωτές ενέργειας σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τεχνική και χρηματοοικονομική τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί μέσα από προγράμματα επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε άλλες χώρες θα αξιοποιηθεί επίσης για τη στήριξη νέων τέτοιων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Η συμφωνία αυτή είναι η πρώτη πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος PF4EE και η μεγαλύτερη που έχει αναληφθεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη.

Ο κ. Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δήλωσε σχετικά: «Οι νέες επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μειώνουν το ενεργειακό κόστος, περιορίζουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίζει ενεργά τις επενδύσεις που φέρνουν ριζικές αλλαγές στην Ελλάδα και είμαστε ευτυχείς που εγκαινιάζουμε εδώ τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία χρηματοδότησης επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος Ιδιωτικής Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Απόδοση (PF4EE).

Το μέγεθος αυτής της πρωτοβουλίας αποδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες μείωσης του ενεργειακού κόστους που υπάρχουν στη χώρα. Η πρωτοβουλία αυτή θα επωφεληθεί από τη γνώση των τοπικών συνθηκών και την επαγγελματική πείρα που διαθέτουν οι συνάδελφοι της Τράπεζας Πειραιώς».


Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα, έχει επιδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την υποστήριξη της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, χρηματοδοτώντας ένα μεγάλο αριθμό έργων που προστατεύουν το περιβάλλον, στηρίζουν την Ελληνική κοινωνία και προσφέρουν σημαντική οικονομική ανταποδοτικότητα.

Επεκτείνοντας την επιτυχημένη συνεργασία μας με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έχουμε προχωρήσει στη σύναψη μίας νέας συμφωνίας, συνολικού ποσού 100 εκατ. ευρώ, με σκοπό την χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω του προγράμματος Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE).

Η συμφωνία αυτή, η μοναδική στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος σε όλη την Ευρώπη, επιβεβαιώνει τη σταθερή μας θέση στην υποστήριξη της "πράσινης επιχειρηματικότητας" και διευρύνει τις δυνατότητές μας για την υποστήριξη επενδύσεων στον τομέα αυτό».
 

Τι προβλέπει η συμφωνία


Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψαν συμφωνία ύψους 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Ιδιωτικής Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Απόδοση (PF4EE).

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σήμερα σε όλη την Ευρώπη με σκοπό να αυξήσει τη διαθεσιμότητα δανειακής χρηματοδότησης για επιλέξιμες επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

Το δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε υπάρχοντα κτίρια, φωτισμούς εξωτερικών χώρων και αντλιοστάσια νερού σε όλη την Ελλάδα.

Το PF4EE συνδυάζει τρία στοιχεία


Το πρώτο είναι ένα δάνειο της ΕΤΕπ για τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης από την Τράπεζα Πειραιώς.

Το δεύτερο συνίσταται στην παροχή μερικής προστασίας έναντι κινδύνων για τα δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς.

Το τρίτο είναι η μεταφορά τεχνικής και χρηματοοικονομικής τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί μέσα από παρόμοια προγράμματα σε άλλες χώρες, χάρη στην οποία θα διευρυνθούν οι δυνατότητες της Τράπεζας Πειραιώς για χρηματοδότηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Miguel Arias Cañete, αρμόδιος για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια, δήλωσε: «Το χρηματοδοτικό μέσο PF4EE, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα LIFE, θα προσφέρει νέα χρηματοδότηση για ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στη βιωσιμότητά τους».

Η προστασία κατά των κινδύνων θα καλύψει το 80% των δυνητικών ζημιών από αυτά τα δάνεια, μέχρι ενός ανώτατου συμφωνηθέντος ποσού. Κατά την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος η Τράπεζα Πειραιώς θα επωφεληθεί επίσης από την τεχνική και χρηματοοικονομική εμπειρογνωσία της ΕΤΕπ, για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και για την ενίσχυση των ικανοτήτων της.

Η νέα συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς είναι η όγδοη σύμπραξη με ευρωπαϊκή τράπεζα για τη στήριξη επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μέσω του PF4EE. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

Το 2017 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορήγησε περισσότερα από 4,1 δισ. ευρώ για νέες επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης ανά την υφήλιο.

 

Deal της METKA EGN με την Lightsource BP

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε ανακοίνωση της εταιρείας στο χρηματιστήριο, στην πώληση τεσσάρων λειτουργικών φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 18 MW, στην Lightsource BP, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, προχώρησε η ΜΕΤΚΑ, θυγατρική της Μυτιληναίος.

 

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Μυτιληναίος συνεχίζει να αναζητά και να δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες και να διευρύνει τις δραστηριότητές της στον ελπιδοφόρο και γεμάτο προοπτικές τομέα των έργων ηλιακής ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος προ διμήνου, στην ενημερωτική συνάντηση με τους αναλυτές, είχε αναγγείλει ότι η εταιρεία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο τομέα.

 

Τα τέσσερα αυτά φωτοβολταϊκά έργα αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από τη METKA EGN εντός της ορισμένης για την 31 Μαρτίου 2017 προθεσμίας, και στη συνέχεια έλαβαν πιστοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος 1.2 Renewable Obligation Certificate (ROC).

 

Σημειώνεται ότι η θυγατρική της Μυτιληναίος καταδεικνύει ότι η επιδίωξη της αριστείας και της υψηλής τεχνολογικής καινοτομίας, αποτελούν βασικά στοιχεία των δραστηριοτήτων της. Η νεοσύστατη ομάδα ανάπτυξης έργων, με επικεφαλής τον Fabio Spucches, είχε την ευθύνη της ανάπτυξης και της οργάνωσης των έργων, ενώ οι συμβάσεις μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC) "με το κλειδί στο χέρι" υλοποιήθηκαν από τον τομέα εκτέλεσης έργων της METKA EGN, με έδρα το Λονδίνο. 

 

Η κατασκευή χρηματοδοτήθηκε από τη METKA EGN, ενώ η τελική χρηματοδότηση των έργων πραγματοποιήθηκε από την Lightsource BP, μετά την ολοκλήρωσή τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της METKA EGN, Νίκος Παπαπέτρου, δήλωσε: "Η συγκεκριμένη επιτυχημένη συναλλαγή αποτελεί σπουδαίο παράδειγμα του ολοκληρωμένου φάσματος των ικανοτήτων μας στην ανάπτυξη και την εκτέλεση έργων, με έμφαση στα υψηλού επιπέδου έργα επενδυτικού χαρακτήρα. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την πραγματοποίηση αυτής της συναλλαγής με την Lightsource BP, που αποτελεί σημαντικό συνεργάτη μας. Η σειρά έργων που αναπτύσσουμε διεθνώς συνεχίζει να εμπλουτίζεται και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τον συγκεκριμένο εξελισσόμενο τομέα των δραστηριοτήτων μας".

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Lightsource BP, Nick Boyle, δήλωσε: "Αισθανόμαστε ικανοποίηση για την προσθήκη τεσσάρων λειτουργικών φωτοβολταϊκών έργων στο ταχέως αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιό μας. Οι ομάδες στελεχών μας που ασχολούνται με τη στρατηγική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και τη λειτουργία και συντήρηση θα φροντίσουν για τη βέλτιστη απόδοση των συγκεκριμένων έργων. Η συναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει την ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική μας στην αγορά. Ανυπομονούμε να προχωρήσουμε σε περισσότερες συναλλαγές με ιδιοκτήτες μονάδων ηλιακής ενέργειας, όπως η METKA EGN, στο Ηνωμένο Βασίλειο.”

 

Μέτρα για τις οφειλές περίπου 120.000 πελατών της ΔΕΗ

 

Σε περίπου δύο με τρεις μήνες, η ΔΕΗ και η κοινοπραξία Fina City Corporation θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες σε θέση να εφαρμόσουν πιλοτικά μέτρα αντιμετώπισης ληξιπρόθεσμων οφειλώνπερίπου 120.000 πελατών της.

 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τρεις θα είναι οι κατηγορίες οφειλετών. Η πρώτη θα αφορά ενεργούς πελάτες με χρέη ανεξαρτήτως ύψους, η δεύτερη τελικούς πελάτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 2.000 ευρώ και η τρίτη της ίδιας με την προηγούμενη κατηγορία που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς άνω των 2.000 ευρώ.

 

Τα στάδια θα είναι δύο: Η εξωδικαστική αναζήτηση είσπραξης και η δικαστική διεκδίκηση. Κατά το πρώτο, το χρονικό περιθώριο διεκπεραίωσης θα είναι το πολύ δύο μηνών. Δηλαδή η κοινοπραξία θα πρέπει στο διάστημα αυτό να έχει επικοινωνήσει και να διαπραγματευτεί με τον οφειλέτη με σκοπό να υπαχθεί σε διακανονισμό του χρέους. Η μορφή του θα έχει να κάνει με το προφίλ του πελάτη. Οι ρυθμίσεις θα είναι α λα καρτ. Ο αριθμός των δόσεων θα ποικίλλει, χωρίς να ξεπερνά, λένε οι πληροφορίες, τις 36, ενώ μπορεί να περιέχει και τις τμηματικές καταβολές. Σε αυτό το στάδιο θα χρησιμοποιούνται και οι απλές επιστολές ειδοποίησης ή και οι εξώδικες προσκλήσεις.

 

Το δεύτερο στάδιο στην περίπτωση μη ανταπόκρισης ή αθέτησης των ρυθμίσεων θα επιστρατεύεται η διακοπή ηλεκτροδότησης και η δικαστική διεκδίκηση των οφειλών. Το ενδιαφέρον είναι πως η κοινοπραξία των εταιρειών θα δώσει έμφαση στον εντοπισμό οφειλετών των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν μεταβληθεί χωρίς να έχει ενημερωθεί σχετικά η ΔΕΗ αλλά και σε εκείνους που ενώ είναι χρήστες της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του ακινήτου δεν έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά τους.

 

Στη Fina City Corporation συμμετέχουν οι εταιρείες Qualco UK (επικεφαλής του σχήματος, με εμπειρία στη διαχείριση-είσπραξη οφειλών), IBM Hellas, Deutsche Bank London, Estia Business Group, Deloitte Business Solutions, KPMG, Κάπα Research και η Δικηγορική Εταιρεία Ανδρικόπουλος.

 
25/03/18

 

Πιτσιόρλας: Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο

Η προοπτική της εξόδου της χώρας από το πρόγραμμα διάσωσης τον Αύγουστο του 2018 ενισχύει το επενδυτικό ενδιαφέρον, με το Ελληνικό, το Αφάντου, τον Αστέρα Βουλιαγμένης και την Κασσιώπη στην Κέρκυρα, να δείχνουν τη μεγάλη αλλαγή, σε σχέση με το παρελθόν, που έχει συντελεστεί τα τρία τελευταία χρόνια ως προς τη διαχείριση των μεγάλων επενδύσεων.

Αυτό υπογραμμίζει ο υφυπουργός οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και προσθέτει:

«Καθιερώσαμε και ακολουθήσαμε διαδικασίες που εξασφαλίζουν την καλύτερη προσαρμογή των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στα δεδομένα της ελληνικής νομοθεσίας και διαμορφώσαμε συνθήκες πραγματικής ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές, περιορίζοντας στο απολύτως αναγκαίο τις όποιες αποκλίσεις και μηδενίζοντας τις πολιτικές παρεμβάσεις ?προς όφελος? τάχα των επενδυτών που αποτελούσαν διαχρονικά τη ρίζα όλων των προβλημάτων και των καθυστερήσεων».

Ο υφυπουργός σημειώνει ότι με σκοπό να βελτιωθεί, περαιτέρω, το επιχειρηματικό κλίμα θα δοθεί έμφαση σε πέντε άξονες, με σημαντικότερο αυτόν του συντονισμού των υπηρεσιών ενώ εκτιμά ότι «η συγκρότηση κεντρικού συντονιστικού οργάνου υπό την προεδρία του ίδιου του Πρωθυπουργού θα συμβάλλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση».

Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο ίδιος, τα μέχρι σήμερα έσοδα του προγράμματος «Χρυσή Βίζα» πλησιάζουν το 1,5 δισ. ευρώ και άμεσα θα κατατεθούν από το Υπουργείο στη Βουλή βελτιώσεις του προγράμματος με την εισαγωγή νέων προϊόντων στον τομέα των χρηματοοικονομικών επενδύσεων.

Όμως, έρχονται δυναμικά στο προσκήνιο των επενδύσεων και άλλοι τομείς, όπως η αναγέννηση της ναυπηγοεπισκευής, και -γιατί όχι;- της κατασκευής πλοίων στην Ελλάδα, αλλά και της φαρμακευτικής κάνναβης που όπως αναφέρει ο κ. Πιτσιόρλας «αυτό που με βεβαιότητα μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και ότι εξαρτάται από εμάς να το αξιοποιήσουμε».

Αναφορικά με την ώσμωση μεταξύ Αριστεράς, Σοσιαλδημοκρατίας, Πρασίνων κ.ο.κ., ο Στ. Πιτσιόρλας επισημαίνει: «και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ και η ονομαζόμενη κεντροαριστερά πριν πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα των μεταξύ μας σχέσεων οφείλουμε να κάνουμε μια σοβαρή ανάλυση των αποτελεσμάτων πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες». Επιπλέον, «τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα, οι δυνάμεις που έλκουν την καταγωγή τους στα ιστορικά ρεύματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς οφείλουν να βρουν τρόπους διαλόγου και συνεργασίας για τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής», προτείνει.

Για όσα συμβαίνουν στα ελληνικά γήπεδα ο υφυπουργός Οικονομίας δηλώνει, τέλος, ότι «η σημερινή κυβέρνηση οφείλει να κάνει τη διαφορά και να δώσει ριζική λύση».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλα στην Εύη Παπαδοσηφάκη και τον Νίκο Παπαδημητρίου για το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:

Ερ.: Έχετε εκφράσει, κύριε Πιτσιόρλα, τη βεβαιότητα ότι το 2018 θα υπάρξει μεγάλο κύμα επενδύσεων στη χώρα. Η δυναμική των διεθνών γεωπολιτικών ανακατατάξεων πιστεύετε ότι λειτουργεί ενθαρρυντικά για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα μας στην ενέργεια, στις μεταφορές, στην αγροτική παραγωγή, στη μεταποίηση, στον τουρισμό, στις νέες τεχνολογίες και σε ποιους άξονες θα προχωρήσετε σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος ώστε να αυξηθεί αυτή η δυναμική;

Απ.: Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο και ήδη η πορεία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων είναι θετική μετά από χρόνια. Η προοπτική της εξόδου της χώρας από το πρόγραμμα διάσωσης τον Αύγουστο του 2018 ενισχύει αυτή τη δυναμική. Πρέπει λοιπόν να οργανώσουμε την αξιοποίηση και τη μετατροπή της σε συγκεκριμένες αποφάσεις.

Αυτά που πρέπει άμεσα να κάνουμε, κατά την άποψή μου,  είναι τα εξής:

- Να οργανώσουμε την κωδικοποίηση και τη σωστή προβολή όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και είναι πολλά αυτά που έχουν γίνει στα χρόνια της κρίσης

- Να επιταχύνουμε την υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων διότι αυτό στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα

- Να γίνουν συγκεκριμένα βήματα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας

- Να τρέξει η αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων και

- Να λύσουμε ένα κεντρικό και μόνιμο πρόβλημα συντονισμού όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία προσέλκυσης και υλοποίησης των επενδύσεων. Πιστεύω ότι η συγκρότηση κεντρικού συντονιστικού οργάνου υπό την προεδρία του ίδιου του Πρωθυπουργού θα συμβάλλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Ερ.: Στις αρμοδιότητές σας εντάσσονται εκτός από τις μεγάλες επενδύσεις και τα θέματα εξαγωγών και το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα». Οι επενδυτές που συναντάτε τι σας ζητούν;

Απ.: Τα μέχρι σήμερα έσοδα του προγράμματος «Χρυσή Βίζα» πλησιάζουν το 1,5 δισ. ευρώ και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά θετική απόδοση για το χρόνο που τρέχει το πρόγραμμα. Ήδη όμως έχουμε ετοιμάσει και πρόκειται άμεσα να καταθέσουμε στη Βουλή βελτιώσεις του προγράμματος με την εισαγωγή νέων προϊόντων στον τομέα των χρηματοοικονομικών επενδύσεων και πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγάλη ώθηση.

Ερ.: Οι εξελίξεις σχετικά με δύο κρίσιμα θέματα (αρχαιολογία, δασικό) που άπτονται της επένδυσης στο Ελληνικό εκτιμάτε ότι μπορεί να «ξεμπλοκάρει» κι άλλες μεγάλες τουριστικές επενδύσεις όπως ας πούμε η ανάπλαση της έκτασης στην Αφάντου; Η εκτίμησή σας ότι μέχρι το φθινόπωρο αναμένεται να έχει προχωρήσει το θέμα του Ελληνικού, διατηρείται η ίδια;

Απ.: Σχετικά με το Ελληνικό, το κρίσιμο ζήτημα ήταν η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος πολεοδόμησης της περιοχής. Από τη στιγμή που αυτό έχει εκδοθεί, έχουμε πια εισέλθει στη φάση υλοποίησης του έργου. Εκκρεμούν ορισμένα ζητήματα που θα ρυθμιστούν με ΚΥΑ μέχρι τον Σεπτέμβριο και βεβαίως ο διαγωνισμός για την άδεια του καζίνο, οι διαδικασίες για τον οποίο έχουν ήδη εκκινήσει. Ως προς την επένδυση της Αφάντου, αυτή την περίοδο, διενεργούνται δοκιμαστικές τομές στην έκταση με τη συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού, της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων και του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής.

Με αφορμή λοιπόν το Ελληνικό, την Αφάντου, τον Αστέρα Βουλιαγμένης και την Κασσιώπη στην Κέρκυρα, πρέπει να υπογραμμίσω τη μεγάλη αλλαγή, σε σχέση με το παρελθόν, που έχει συντελεστεί τα τρία τελευταία χρόνια ως προς τη διαχείριση των μεγάλων επενδύσεων. Καθιερώσαμε και ακολουθήσαμε διαδικασίες που εξασφαλίζουν την καλύτερη προσαρμογή των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στα δεδομένα της ελληνικής νομοθεσίας και διαμορφώσαμε συνθήκες πραγματικής ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές, περιορίζοντας στο απολύτως αναγκαίο τις όποιες αποκλίσεις και μηδενίζοντας τις πολιτικές παρεμβάσεις «προς όφελος» τάχα των επενδυτών που αποτελούσαν διαχρονικά τη ρίζα όλων των προβλημάτων και των καθυστερήσεων.

Ερ.: Για το θέμα των ναυπηγείων, εκτιμάτε ότι ο στόχος της κυβέρνησης για αναβίωση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα θα καρποφορήσει σύντομα; Ποιες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και θα πρέπει να αναμένουμε σύντομα εξελίξεις, όπως έχετε πει, και για το Νεώριο Σύρου;

Απ.: Για το Νεώριο πρόκειται άμεσα να κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο προς επικύρωση η συμφωνία μεταξύ επενδυτών, εταιρείας και πιστωτών που προβλέπει η διαδικασία εξυγίανσης. Επομένως, μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται η επαναλειτουργία του Ναυπηγείου και με πολύ θετικές προοπτικές.

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά μετά από αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Μέσα σε ένα έτος θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για την επίλυση αρχικά του τεράστιου προβλήματος των παράνομων κρατικών ενισχύσεων και για την αξιοποίηση υπό το νέο καθεστώς των πολύ σημαντικών υποδομών των ναυπηγείων.

Την ίδια στιγμή, προωθείται το επενδυτικό πρόγραμμα της COSCO στον ΟΛΠ και μετά τις ρυθμίσεις που υπήρξαν αναβιώνει η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα. Στη βάση όλων αυτών, οι δυνατότητες αναγέννησης της ναυπηγοεπισκευής, και -γιατί όχι;- της κατασκευής πλοίων στην Ελλάδα, είναι πολλές. Πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα που πιστεύω ότι μπορούμε να το κερδίσουμε και θα το κερδίσουμε.

Ερ.: Μια άλλη παρέμβαση της κυβέρνησης που τονώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ο νόμος για τη φαρμακευτική κάνναβη. Από τις επαφές σας με επιχειρηματικά σχήματα προκύπτει ότι το φθινόπωρο θα δούμε να εγκαθίστανται οι πρώτες επενδύσεις;

Απ.: Ένα τολμηρό βήμα της κυβέρνησης που ανοίγει μεγάλες προοπτικές. Αυτό που με βεβαιότητα μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και ότι εξαρτάται από εμάς να το αξιοποιήσουμε. Θέλω δε, να αναφέρω δημόσια θετικές πρωτοβουλίες τόσο αυτοδιοικητικών αρχών, όσο και παραγόντων της επιχειρηματικής κοινότητας των αγροτών που σε ορισμένες περιοχές, όπως η Ξάνθη, η Ημαθία, η Κοζάνη και οι Σέρρες, πρωτοπορούν στον τομέα αξιοποίησης αυτού του ενδιαφέροντος.

Ερ.: Τα μέτρα προστατευτισμού που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στον επεκτατισμό της Κίνας βρίσκουν την Ελλάδα στην απέναντι πλευρά; Τον Απρίλιο θα συνεδριάσει στο Πεκίνο η μικτή διοικητική επιτροπή με στόχο να ανοίξει περαιτέρω η Κινεζική αγορά ποια είναι η ατζέντα της χώρας μας για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου;

Απ.: Οι σπασμωδικές τάσεις αναδίπλωσης σε προστατευτικές πρακτικές που παρατηρούνται σήμερα στις μεγάλες οικονομίες της Δύσης είναι το αποτέλεσμα της χωρίς καμία ρύθμιση, βίαιης απελευθέρωσης των αγορών στη δεκαετία του ?90. Μια νέα παγκόσμια ρύθμιση των όρων του ανταγωνισμού ήταν και είναι αναγκαία. Όμως μια τέτοια ρύθμιση πρέπει να προκύψει μέσα από σύνθετες διαδικασίες διαλόγου και εξισορρόπησης συμφερόντων. Και όχι με λογικές «εμπορικών πολέμων».

Η Ελλάδα παρακολουθεί με προσοχή τη διαδικασία διαμόρφωσης ενός νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τον έλεγχο των επενδύσεων, υπερασπίζεται όμως την ιδέα ότι αυτός ο νέος κανονισμός πρέπει να διέπεται από συμφωνημένες αρχές και να λαμβάνει υπόψιν τα συμφέροντα όχι μόνο των ισχυρών ευρωπαϊκών οικονομιών, αλλά όλων των χωρών της Ένωσης.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την Κίνα, θέλω να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά ότι η ανάπτυξη των ελληνο-κινεζικών σχέσεων γίνεται στη βάση του κοινού συμφέροντος και προωθείται με μεγάλη προσοχή και από τις δύο πλευρές. Τον Νοέμβριο, στην πρώτη μεγάλη διεθνή έκθεση που διοργανώνεται στη Σανγκάη, η Ελλάδα θα είναι τιμώμενη χώρα. Αυτό δείχνει το επίπεδο των σχέσεων αλλά και τη δυνατότητα που παρουσιάζεται για την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα. Όμως για να μπορέσουμε να ανοιχτούμε σε μια τόσο μεγάλη αγορά, πρέπει να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα που σχετίζονται συνολικά με την εξωστρέφεια που πρέπει να αποκτήσει η ελληνική οικονομία.

Σε μία περίπου εβδομάδα, με πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης πραγματοποιείται μια μεγάλη σύσκεψη με όλους τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς για την προετοιμασία της ελληνικής συμμετοχής σε αυτή τη μεγάλη έκθεση της Σανγκάης.

Ερ.: Έχετε επισημάνει τη σημασία των ΣΔΙΤ. Ποιες πρωτοβουλίες προωθείτε προς αυτή την κατεύθυνση;

Απ.: Και ως προς τα έργα ΣΔΙΤ υπάρχει ένα θέμα συνολικής κουλτούρας που πρέπει να καλλιεργηθεί. Βήματα γίνονται και ήδη υλοποιούνται με επιτυχία έργα ΣΔΙΤ. Πρέπει να σημειώσω εδώ ότι στην πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στα έργα ΣΔΙΤ που υλοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τις παραδοσιακές συμβάσεις παραχώρησης για τις οποίες επισημαίνονται σοβαρά προβλήματα. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι στη θέση που βρίσκεται η Ελλάδα, η αξιοποίηση του εργαλείου που ονομάζεται ΣΔΙΤ μπορεί να εξασφαλίσει τον τρόπο χρηματοδότησης έργων υποδομών που αλλιώς δεν θα γίνουν.

Ερ.: Στα αμιγώς πολιτικά, μία εβδομάδα πριν, έγινε το ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής, όπου οι κορυφαίοι του είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αλλά και για το «από εδώ και πέρα». Ταυτοχρόνως, πραγματοποιήθηκε το Προοδευτικό Φόρουμ με τη συμμετοχή πολιτικών από τρεις πολιτικές ομάδες (Σοσιαλδημοκρατία-Πράσινοι-Αριστερά). Ποια μπορεί να είναι η προοπτική αυτών των συζητήσεων;

Απ.: Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, τη στάση της απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την πίεση που δέχεται από τη στρατηγική της ΝΔ. Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι οτι και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ και η ονομαζόμενη κεντροαριστερά πριν πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα των μεταξύ μας σχέσεων οφείλουμε να κάνουμε μια σοβαρή ανάλυση των αποτελεσμάτων πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και να προσπαθήσουμε να δούμε σωστά τις τάσεις που προκύπτουν από αυτά τα αποτελέσματα.

Εγώ, μιλώντας λίγο απόλυτα, θεωρώ ότι τα μεγάλα πολιτικοϊδεολογικά ρεύματα της μεταπολιτευτικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν μείζονα κρίση ταυτότητας, καθώς και τον κίνδυνο να υπερκεραστούν από δυνάμεις που δεν θα συγκλίνουν προς το κέντρο αλλά θα αποκλίνουν προς τα άκρα του πολιτικού φάσματος.

Στη βάση αυτής της εκτίμησης, θεωρώ ότι τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα, οι δυνάμεις που έλκουν την καταγωγή τους στα ιστορικά ρεύματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς οφείλουν να βρουν τρόπους διαλόγου και συνεργασίας για τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής.

Στην απέναντι όχθη, η ευρωπαϊκή και ελληνική Δεξιά περνάει μια πολύ δύσκολη φάση αντιμετώπισης του κινδύνου υπερκερασμού της από τα ακροδεξιά, εθνικιστικά και ρατσιστικά ρεύματα που εκ των πραγμάτων την μετατοπίζουν προς αυτές τις κατευθύνσεις.

Αυτό τον κίνδυνο δεν πρέπει κανείς να τον υποτιμήσει. Και η σωστή εκτίμηση του κινδύνου συνεπάγεται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Ερ.: Η ενασχόληση της Βουλής και των κομμάτων με υποθέσεις διαφθοράς συμβάλλει στην οικοδόμηση κλίματος συναίνεσης για την «επόμενη μέρα», μετά τα μνημόνια, κύριε υπουργέ;

Απ.: Τα μεγάλα ζητήματα διαφθοράς είναι συνδεδεμένα με τις αιτίες της κρίσης. Η διαλεύκανσή τους δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης. Είναι μια κρίσιμη παράμετρος της όλης προσπάθειας υπέρβασης της κρίσης. Και το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αποκαλυφθούν ευθύνες προσώπων. Το ζητούμενο είναι η αλλαγή των δομών που παράγουν τα φαινόμενα διαφθοράς. 

Ερ.: Ποια η θέση σας στα όσα είδαμε να εκτυλίσσονται τις προάλλες στα ελληνικά γήπεδα;

Απ.: Για μια ακόμα φορά τραβήχτηκε η κουρτίνα που σκεπάζει ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Στο παρελθόν και άλλες κυβερνήσεις προσπάθησαν να το λύσουν χωρίς όμως επιτυχία. Η σημερινή οφείλει να κάνει τη διαφορά και να δώσει ριζική λύση.

 
24/03/18

Τη ολοκλήρωση της μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων δανείων λιανικής ανακοίνωσε η Alpha Bank

 

Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων λιανικής ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank.

 

Σε συνέχεια της από 13.3.2018 σχετικής ανακοίνωσης, αναφέρει η Alpha Bank, ολοκληρώθηκε σήμερα η μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων λιανικής συνολικού υπολοίπου 3,7 δισ. ευρώ με ημερομηνία αναφοράς την 30.6.2017 προς την Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A., μέλος του επενδυτικού ομίλου B2Holding

 
23/03/18

Χ.Α.: Νέες μεγάλες απώλειες ….. Τουλάχιστο να μη χαθούν (οριστικά) οι ισχυρές στηρίξεις των 780 μονάδων….

 

Νέες σημαντικές απώλειες 1,23% καταγράφονται στο Χ.Α., με το ΓΔ στις 777,82 μονάδες και με μεγάλο τζίρο λόγω και του πακέτου του ΟΛΘ που έχει περάσει.  Και σε σχέση με τα επιμέρους σχόλια του GFF και με τη διαγραμματική εικόνα της αγοράς να έχει βαραίνει, αν υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο για το ΓΔ είναι να επιστρέψει άμεσα ο ΓΔ υψηλότερα των 780 μονάδων, τελευταίες πραγματικά πολύ ισχυρές στηρίξεις (μακροπρόθεσμες – από το εβδομαδιαίο διάγραμμα), με τις οποίες συνδέεται η μακροπρόθεσμη τάση της αγοράς.

 

 

 

DAX: Μεγάλες απώλειες τώρα (μεγαλώνει η ανησυχία)

 

Νέες μεγάλες απώλειες καταγράφονται στις αγορές και κυρίως τον DAX (11.876,30 μονάδες, -1,84%) και αυτό που κυρίως φοβίζει είναι η οριστική απώλεια των στηρίξεων στα επίπεδα των 12.000 – 12.050 μονάδων. Και όπως σημειώνεται σε επιμέρους σχόλια του GFF, οριστική απώλεια αυτών των στηρίξεων θα στείλει την αγορά αισθητά χαμηλότερα, τουλάχιστον κατά 1.000 μονάδες και μέχρι τις στηρίξεις στις 11.000 μονάδες (με ότι αυτό σημαίνει για τις αγορές συνολικά).  

 

 
22/03/18
 

Βιοχάλκο: Σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών 

 

Οι αυξημένοι όγκοι πωλήσεων, τα μέτρα περιορισμού του κόστους και οι ανοδικές τιμές των μετάλλων συνέβαλαν στην ενίσχυση των μεγεθών του ομίλου Viohalco το 2017.

 

Οπως αναφέρει ο όμιλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.721 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 19% έναντι 3.119 εκατ. ευρώ το 2016. Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 302,5 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 70,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 231,7 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 56,8 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το 2016.

 

Τα ενοποιημένα κέρδη της χρήσης μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 83,8 εκατ. ευρώ (2016: ζημιές 7 εκατ. ευρώ), δηλαδή 27 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τα κέρδη προ φόρων, λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 73,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 6,4 εκατ. ευρώ το 2016.

 

Οι όγκοι πωλήσεων και η κερδοφορία αυξήθηκαν στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού (ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ), ενώ το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών οδήγησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικής θέσης των εταιριών τους. Ο δε κλάδος χάλυβα (ΣΙΔΕΝΟΡ) κατέγραψε σημαντική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεών του και σημαντική αύξηση των εξαγωγών του, καθώς οι στρατηγικές επενδύσεις, όπως οι επενδύσεις στο έλαστρο της Dojran Steel, οδήγησαν σε λειτουργικές βελτιώσεις και αυξημένη παραγωγή σε όλο τον κλάδο.

 

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, η Σωληνουργεία Κορίνθου ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη σύμβαση που είχε αναλάβει ποτέ, για την προμήθεια σωλήνων για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP), ενώ υπέγραψε σύμβαση με την Baltic Connector και την Elering για την παραγωγή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού Balticconnector. Όσον αφορά στον κλάδο καλωδίων, παράτις καθυστερήσεις των έργων και τους χαμηλούς όγκους πωλήσεων στις βασικές αγορές καλωδίων, η κερδοφορία του κλάδου παρέμεινε σταθερή έναντι του 2016.

 

 Τέλος, στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων, η επισκεψιμότητα στο εμπορικό κέντρο River West-IKEA έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ οι επιδόσεις του ξενοδοχείου «Wyndham Grand Athens» ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες, συντελώντας σημαντικά στην αύξηση των εσόδων του κλάδου από μισθώματα.

 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος ανήλθαν σε 122,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές αποσβέσεις της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 135 εκατ. ευρώ.

 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 110 εκατ. ευρώ, λόγω των υψηλότερων εμπορικών υποχρεώσεων και βραχυπρόθεσμων δανείων.

 

Ο δανεισμός των εταιριών της Viohalco ανήλθε σε 1.696 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 90% έχει χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες (ή τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό) και ποσοστό 10% έχει χορηγηθεί από διεθνείς τράπεζες και υπερεθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 

 

Cenergy: Αύξηση τζίρου 10% το 2017 … Αλλά και ζημίες

Στο ποσό των 758 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Cenergy Holdings το 2017, αυξημένος κατά 10%, έναντι 692 εκατ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω των αυξημένων όγκων πωλήσεων.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (α-EBITDA) μειώθηκαν σε 57,3 εκατ. ευρώ έναντι 59,7 εκατ. ευρώ το 2016.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σημαντική βελτίωση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους στις λειτουργικές επιδόσεις της εταιρίας, καθώς το α-EBITDA για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 34,6 εκατ. ευρώ έναντι 22,7 εκατ. ευρώ για το α' εξάμηνο του 2017.

Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (α-EBIT) 35,1 εκατ. ευρώ έναντι 39,5 εκατ. ευρώ το 2016.
Ενοποιημένες ζημιές προ φόρου εισοδήματος ύψους 10,6 εκατ. ευρώ έναντι ενοποιημένων κερδών προ φόρου εισοδήματος 2,8 εκατ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω έκτακτης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 8,9 εκατ. ευρώ. Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρου εισοδήματος εξαιρουμένης της  έκτακτης πρόβλεψης  ανέρχονται σε 1,7 εκατ. ευρώ.

Οι ζημιές χρήσης ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 3,8 εκατ. ευρώ το 2016, ως επακόλουθο του πιστωτικού φόρου εισοδήματος ύψους 5,8 εκατ. ευρώ για τη χρήση, σε σύγκριση με τη σημαντική επιβάρυνση φόρου εισοδήματος ύψους 6,5 εκατ. ευρώ που καταγράφηκε το 2016.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 19,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 24,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016.
Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 379 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017, καταγράφοντας ελαφρά άνοδο (1%) σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2017 εκτελέστηκαν αρκετά σημαντικά έργα. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η παραγωγή σωλήνων για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP), το μεγαλύτερο έργο που έχει ανατεθεί ποτέ στη Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων ΑΕ.

Η Ελληνικά Καλώδια ΑΕ και η Fulgor ΑΕ συνέχισαν την εκτέλεση σημαντικών καλωδιακών διασυνδέσεων για λογαριασμό της Tennet και της Energinet στην Βόρεια Ευρώπη, ενώ εντός του 2017 ξεκίνησε η εκτέλεση νέων έργων, όπως το έργο «Καφηρέας» στην Ελλάδα για λογαριασμό της Enel.

Η Ελληνικά Καλώδια συμμετείχε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2018, κατασκευάζοντας τμήμα του έργου που αφορά τις διασυνδέσεις των νησιών Σύρος-Τήνος, Σύρος-Πάρος και Σύρος-Μύκονος.
Το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της Cenergy Holdings ανέρχεται σε 480 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά νέα έργα που ανατέθηκαν τους τελευταίους μήνες ενώ εκκρεμούν ακόμα πολλοί άλλοι διαγωνισμοί και αναμένεται να ανατεθούν περισσότερα νέα έργα κατά τη διάρκεια του 2018.

 

Νέες συμβάσεις 1,3 δισ. ευρώ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Νέα έργα ύψους 1,3 δισ. ευρώ πρόκειται να προσθέσει τους προσεχείς μήνες στο υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, που ανέρχεται σε 1,8 δισ. ευρώ, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με αποτέλεσμα να ισχυροποιεί σημαντικά τη θέση του στο εγχώριο κατασκευαστικό κι επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προς υπογραφή συμβάσεων είναι το έργο για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι (Ηράκλειο) της Κρήτης. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιήσει ο ελληνικός όμιλος σε συνεργασία με την ινδική GMR, του οποίου η διαδικασία συμβασιοποίησης οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, με αποτέλεσμα να εκφράζεται η αισιοδοξία ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του καλοκαιριού.

 

Όπως σημειώνει και η Καθημερινή, σε χθεσινό ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας, με αφορμή την κατάθεση ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου της τάξεως των 120 εκατ. ευρώ, επισημαίνεται ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν (κατ’ ελάχιστον 90 εκατ. ευρώ), θα κατευθυνθούν για την ενίσχυση των μακροχρόνιων και επαναλαμβανόμενων εσόδων της εταιρείας, είτε σε ιδιόκτητα έργα είτε σε έργα με συμβάσεις παραχώρησης (όπως αυτή στο Καστέλλι) και ΣΔΙΤ (όπως για την κατασκευή και διαχείριση μονάδας απορριμμάτων στην Πελοπόννησο). Παράλληλα, μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν, θα χρησιμοποιηθεί και για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του ομίλου. Οσον αφορά τον χρόνο για την υλοποίηση της έκδοσης του ομολόγου, σημειώνεται ότι αυτός θα εξαρτηθεί από το πότε θα εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο και τις συνθήκες στην αγορά. Υπάρχει όμως η αισιοδοξία ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο να γίνει ακόμα και πριν από το Πάσχα.

 

Στα παραπάνω έργα, προβλέπεται η άμεση προσθήκη του νότιου τμήματος (Λαμία - Ξυνιάδα) του αυτοκινητόδρομου Ε65, που εξασφάλισε κοινοτική χρηματοδότηση πριν από μερικές εβδομάδες και είναι προϋπολογισμού της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ. Το έργο αναμένεται να επανεκκινήσει (έχει ήδη κατασκευαστεί μέρος του) τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα βρεθούν κοινοτικά κονδύλια και για τη χρηματοδότηση του βόρειου τμήματος, δηλαδή του τμήματος από τα Τρίκαλα μέχρι την Εγνατία, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό θα ολοκληρωθεί ο Ε65, καθώς στο τέλος του 2017 ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση το ενδιάμεσο τμήμα από την Ξυνιάδα (Λαμία) μέχρι τα Τρίκαλα, μήκους 80 χιλιομέτρων. Η πιο πρόσφατη υπογεγραμμένη σύμβαση αφορούσε στην ανάληψη έργου 164 εκατ. ευρώ, για τη δεύτερη φάση κατασκευής της πολυτελούς επένδυσης στη μαρίνα της Αγίας Νάπας στην Κύπρο, που περιλαμβάνει οικιστικές, εμπορικές και πολιτιστικές χρήσεις.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει επενδύσει κεφάλαια 2 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και σήμερα απασχολεί 5.000 εργαζομένους σε 16 χώρες. Σημειωτέον, δε, ότι το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έπεται ανάλογης κι επιτυχημένης έκδοσης που πραγματοποίησε η θυγατρική ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή το περασμένο καλοκαίρι. Η εταιρεία εξέδωσε το πρώτο «πράσινο» ομόλογο στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας κεφάλαια 60 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το ευρύ επενδυτικό της πρόγραμμα, καθώς λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) συνολικής ισχύος της τάξης του 1,2 GW.

 

 

Σημαντικές απώλειες καταγράφονται το πρωί της Πέμπτης στη μετοχή της Μυτιληναίος, με τη μετοχή να βρίσκεται στις 12:48 στα 9,19 ευρώ (-3,57%, με χαμηλό ημέρας τα 9,12 ευρώ). Φυσικά και ο βασικός λόγος είναι η είδηση ότι οι εισαγγελικές αρχές έπειτα από έρευνες που υπήρξαν σύντομες, διότι η υπόθεση είναι πολύ παλιά και κινδυνεύει με παραγραφή, άσκησαν ποινικές διώξεις κατά του κ. Νέζη αλλά και του προέδρου του ομίλου Μυτιληναίου, επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου, για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων, με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου 1608 του 1950.

 

Το έμβασμα το οποίο εντοπίστηκε στην εταιρεία Νέζη από εταιρεία συμφερόντων του Ευάγγελου Μυτιληναίου, κατά τις εισαγγελικές αρχές, αφορούσε σε ανάθεση έργου της ΔΕΗ στο Λαύριο για λογαριασμό της εταιρείας ΜΕΤΚΑ του ομίλου Μυτιληναίου.

 

Η υπόθεση ανάγεται στο 2003 και καταγγελίες είχε κάνει ο τότε πρόεδρος της ΔΕΗ Γιάννης Παλαιοκρασσάς. Πάντως, η υπόθεση έχει κριθεί στο παρελθόν τρεις φορές. Η πρώτη φορά ήταν με δικαστική απόφαση που δικαίωνε την εταιρεία, η δεύτερη με απαλλακτικό βούλευμα, ενώ ο κ. Νέζης που είχε αντιμετωπίσει κατηγορία για απιστία σε βαθμό πλημμελήματος είχε απαλλαγεί δικαστικά ελλείψει δόλου.

 
21/03/18

Μεγάλες πιέσεις στη μετοχή της Μυτιληναίος. Ποινική δίωξη κατά Νέζη, Μυτιληναίου για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων

Σημαντική πίεση καταγράφεται το πρωί στη μετοχή της Μυτιληναίος (9,25 ευρώ, -2,94%, με χαμηλό ημέρας τα 9,16 ευρώ), με φόντο και την είδηση πως οι εισαγγελικές αρχές έπειτα από έρευνες που υπήρξαν σύντομες, διότι η υπόθεση είναι πολύ παλιά και κινδυνεύει με παραγραφή, άσκησαν ποινικές διώξεις κατά του κ. Νέζη αλλά και του προέδρου του ομίλου Μυτιληναίου, επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου, για δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων, με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου 1608 του 1950.

Το έμβασμα το οποίο εντοπίστηκε στην εταιρεία Νέζη από εταιρεία συμφερόντων του Ευάγγελου Μυτιληναίου, κατά τις εισαγγελικές αρχές, αφορούσε σε ανάθεση έργου της ΔΕΗ στο Λαύριο για λογαριασμό της εταιρείας ΜΕΤΚΑ του ομίλου Μυτιληναίου.

Η υπόθεση ανάγεται στο 2003 και καταγγελίες είχε κάνει ο τότε πρόεδρος της ΔΕΗ Γιάννης Παλαιοκρασσάς. Πάντως, η υπόθεση έχει κριθεί στο παρελθόν τρεις φορές. Η πρώτη φορά ήταν με δικαστική απόφαση που δικαίωνε την εταιρεία, η δεύτερη με απαλλακτικό βούλευμα, ενώ ο κ. Νέζης που είχε αντιμετωπίσει κατηγορία για απιστία σε βαθμό πλημμελήματος είχε απαλλαγεί δικαστικά ελλείψει δόλου

 

Grivalia: Πιστωτική γραμμή ποσού €75 εκ.

Η GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει ότι συμφώνησε με τον Όμιλο Eurobank Ergasias μία πιστωτική γραμμή ύψους 75 εκ. ευρώ. Η πιστωτική γραμμή θα έχει τη μορφή ενός κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 75 εκ. ευρώ το οποίο θα εκταμιεύεται σταδιακά. Το δάνειο θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από την Τράπεζα Εurobank Ergasias Α.Ε. και από την τράπεζα Eurobank Private Bank Luxembourg και θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση επιλεγμένων παρελθουσών επενδύσεων καθώς και τη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων.

 

Αγωνία και ανάγκη άμεσης αντίδρασης στον τραπεζικό δείκτη

Όπως και αναμενόταν μετά το τελευταίο 6 στα 6 του Χ.Α.. αυξημένη μεταβλητότητα καταγράφεται το πρωί της Τετάρτης στις τραπεζικές μετοχές (στο +0,74% ο δείκτης στις 11:47) με ανάγκη όπως σημειώνεται σε επιμέρους σχόλια του GFF να αντιδράσει και να επιστρέψει άμεσα ο τραπεζικός δείκτης υψηλότερα των 820 – 825 μονάδων. Και αυτό γιατί όπως σημειώνεται και στη στήλη «Κυνηγός», υπάρχει κίνδυνος άμεσης πτώσης ακόμη και 9 με 10% κατά τις επόμενες ημέρες.

Τράπεζα Πειραιώς: Να μείνει τουλάχιστον υψηλότερα των 2,94 – 2,95 ευρώ….

Στο επίκεντρο των πιέσεων, σε κόντρα μάλιστα και με τις υπόλοιπες τράπεζες, είναι και πάλι την Τετάρτη η μετοχή της Πειραιώς, με απώλειες 2,70% στις 11:51, στα 2,874 ευρώ. Και αυτό που χρειάζεται είναι μια άμεση αντίδραση και να μείνει η μετοχή τουλάχιστον υψηλότερα των 2,94 – 2,95 ευρώ. Με τη διαγραμματική εικόνα να έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ, αδυναμία να επιτευχθεί αυτή η παραμονή, θα στείλει τη μετοχή στα επίπεδα των 2,72 – 2,73 ευρώ (επόμενες πολύ ισχυρές στηρίξεις).

 

Απώλειες για τη μετοχή της Motor Oil (18,80 ευρώ, -2,69%) λόγω της εκποίησης που έγινε (750.000 μετοχές στα 18,57 μέση τιμή).

 
20/03/18

Διευθετείται η εκκρεμότητα μεταξύ της ΔΕΗ και της Αλουμίνιον της Ελλάδος (24εκ ευρώ οι έξτρα προβλέψεις για την Μυτιληναίος)

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την περασμένη εβδομάδα (στις 13 Μαρτίου 2018) την προσφυγή της Αλουμίνιον της Ελλάδος, με την οποία η τελευταία ζήτησε την ακύρωση της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2011, σχετικά με την χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στην Αλουμίνιον της Ελλάδος, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008.
Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ προσθέτοντας ότι κατόπιν τούτου η ΑτΕ (Όμιλος Μυτιληναίου πλέον) υποχρεούται στην οριστική καταβολή στη ΔΕΗ του ποσού των Euro 24,4 εκατ. (κεφάλαιο Euro 17,4 εκατ.  πλέον των νομίμων τόκων και χαρτοσήμου τόκων 3,6%), πράγμα για το οποίο έχει ήδη υπάρξει σχετική συμφωνία διευθέτησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ανακοίνωση της Μυτιληναίος 

 Απορριπτική ήταν για τη MYTILINEOS η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας κατά απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσε στην τιμολόγηση από τη ΔΕΗ της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλουμίνιον της Ελλάδος την περίοδο 2007-2008, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 
Το ποσό που χαρακτηρίστηκε ως κρατική ενίσχυση ανέρχεται σε 17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων. 
Η εταιρεία, συνεπεία της παραπάνω απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου θα επιβαρύνει ισόποσα τα αποτελέσματα των ατομικών & ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση  2017, προτιθέμενη, ωστόσο, να εξαντλήσει τις δυνατότητες που της παρέχει η ενωσιακή νομοθεσία για την τελική αναίρεση της εν λόγω απόφασης.
Σημειώνεται ότι το εν λόγω ποσό έχει ήδη καταβληθεί στη ΔΕΗ και σε περίπτωση αναίρεσης της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου θα ωφελήσει ισόποσα τα αποτελέσματα και τις χρηματοροές σε επόμενη χρήση.

 

Paperpack:Στα 1,383εκ τα κέρδη … Στα 0,16 ευρώ το μέρισμα

Συνεχίζει την ανοδική κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017. Πιο συγκεκριμένα:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε αύξηση κατά 2,92%  και ανήλθε σε 15.692  χιλ.€  έναντι 15.247 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  2.761 χιλ.€ έναντι 2.632 χιλ.€  της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 4,90%.

Tα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν αύξηση 4,40% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.016 χιλ.€ έναντι 1.931 χιλ.€.

Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 1.383 χιλ.€ έναντι 1.353 χιλ.€, παρουσιάζοντας αύξηση 2,22%.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 1.324 χιλ. € έναντι 1.713 χιλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 3.238 χιλ.€.

Η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού της εξοπλισμού ύψους 3,5 εκ. Ευρώ περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω επένδυσης ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 01/01 – 31/12/2017.

Τέλος,  το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ετήσια έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος ποσού 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

 

 

Το πλέον κρίσιμο σε αυτή τη χρονικό στιγμή να επιστρέψει ο τραπεζικός δείκτης υψηλότερα σημαντικών επιπέδων…

 

Με την αγορά το πρωί και κατά την πρώτη ώρα να φθάνει μέχρι και -1,3% και να δοκιμάζονται οι γνωστές πολύ ισχυρές στηρίξεις του ΓΔ  στα επίπεδα των 790 – 800 μονάδων (σημερινό χαμηλό ημέρας οι 796,86 μονάδες), αυτή τη στιγμή (12:48) βρίσκεται στα επίπεδα των 806,24 μονάδων (-0,10%), προσπαθώντας να ισορροπήσει. Κυρίως τα βλέμματα είναι στραμμένα στον τραπεζικό δείκτη, η διαγραμματική εικόνα του οποίου συνεχίζει να επιβαρύνεται, αν και οι απώλειες από το χαμηλό το πρωί έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα επίπεδα των 816,52 μονάδων (-0,34%), με χαμηλό ημέρας τις 795,76 μονάδες. Και με τη διαγραμματική εικόνα του τραπεζικού δείκτη να έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ (σε σχέση και με τα επιμέρους σχόλια του GFF), το πιο σημαντικό είναι να επιστρέψει ο δείκτη υψηλότερα των 820 – 825 μονάδων.

 

 

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στα 13,8 εκ. ευρώ ο τζίρος 

Στα 13,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ, το 2017, έναντι 12,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το αποτέλεσμα μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε σε ζημίες 3  εκατ. ευρώ, κυρίως, λόγω πωλήσεως θυγατρικής εταιρείας στο εξωτερικό, έναντι ζημιών ποσού 5,4  εκατ. ευρώ, το έτος 2016.

Paperpack: Επενδυτικό πλάνο 7,5 εκ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πενταετές πλάνο επενδύσεων της Paperpack, συνολικού ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις αφορούν το σύνολο των παραγωγικών τμημάτων της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, καθώς και την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου, με κύριο στόχο τη δυνατότητα διεθνούς ανάπτυξης.

Οι επενδύσεις οδήγησαν παράλληλα στη δημιουργία 62 νέων θέσεων εργασίας, αυξάνοντας το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας στα 161 άτομα.

 
19/03/18

 

Γεκτερνα: Έκδοση ομολόγου ύψους 90εκ ευρώ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 16.03.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το ν.3156/2003 και τον Κ.Ν.2190/1920, ποσού ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ (ευρώ 90.000.000) κατ' ελάχιστον και έως εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (ευρώ 120.000.000), τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.

 

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Attica Bank

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ενέκρινε το Δ.Σ. της Attica Bank, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, των οργανωτικών μεταβολών και της συνεχούς προσαρμογής των δομών και της επιχειρησιακής της λειτουργίας στα νέα δεδομένα της αγοράς και στις μεταβολές του θεσμικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει το σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας που απασχολείται στην Τράπεζα τα τελευταία τουλάχιστον τρία έτη.

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης της εθελουσίας εξόδου τα κριτήρια είναι η ηλικία και τα έτη υπηρεσίας του εργαζόμενου στην Τράπεζα.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους έως 45 ετών να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε μακροχρόνια άδεια 2 ετών, με επιλογή στο τέλος της περιόδου είτε να επιστρέψουν στην τράπεζα είτε να αποχωρήσουν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες παροχές που αφορούν σε νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

 

Μιζέριας συνέχεια στο Χ.Α., στο δρόμο προς τις ισχυρές στηρίξεις στις 790  - 800 μονάδες….

Μέχρι στιγμής (13:04), μια από τα ίδια σήμερα στο Χ.Α., με το κλίμα να είναι επιφυλακτικό από το ξεκίνημα της ημέρας και την αγορά σιγά – σιγά και με το γνωστό πολύ χαμηλό τζίρο των τελευταίων εβδομάδων (9,4εκ ευρώ στις 13:09) να διολισθαίνει και να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις 808,23 μονάδες (-0,70%). Και με τη διαγραμματική εικόνα του τραπεζικού δείκτη να έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ, την ώρα που δοκιμάζονται πολύ ισχυρές στηρίξεις στην περίπτωση του FTSE 25 (διαβάστε αναλυτικό σχόλιο στη στήλη Κυνηγός), όλα δείχνουν ότι πάμε για δοκιμασία των πολύ ισχυρών στηρίξεων του ΓΔ στα επίπεδα των 790 – 800 μονάδων, με τις οποίες συνδέεται η μακροπρόθεσμη τάση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.  

 

 Τεράστιο αγκάθι για την πώληση μονάδων της ΔΕΗ οι ανείσπρακτοι λογαριασμοί

Τεράστιο αγκάθι για την πώληση μονάδων της ΔΕΗ και του 17% σε ιδιώτες, αποτελεί το βάρος των ανείσπρακτων λογαριασμών, που ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από την γενική διεύθυνση ανταγωνισμού, το νομοσχέδιο για τις λιγνιτικές μονάδες καθυστερεί, καθώς προσπαθούν να βρουν συμβατή λύση διότι γνωρίζουν, τόσο από την ΕΕ, όσο και από την κυβέρνηση, τη μαύρη τρύπα, ότι αδυνατούν να τα πάρουν από τους καταναλωτές αλλά επίσης ότι δεν μπορεί να τα καλύψει και το ελληνικό δημόσιο. 

Κάτω από αυτή την εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα ακόμα και με διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε χρόνο εξπρές, για να εισπραχθούν περισσότερα χρήματα από τους κακοπληρωτές. 

Στο παρελθόν, ο πρώην υπουργός ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, είχε δώσει οδηγία στη ΔΕΗ να μην κόβει το ρεύμα για οφειλές έως 1.000 ευρώ. 
 

Moody’s: Credit Positive η πώληση κόκκινων δανείων της Alpha Bank

Όπως αναφέρει η Moody’s σε ανάλυση της, θετική πιστωτικά (credit positive) αξιολογείται η πώληση από την Alpha Bank του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων στην B2Holding.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αναλυτές της Moody’s, με αυτήν την κίνηση η Alpha Bank μειώνει την έκθεση στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ και βοηθά την τράπεζα να πιάσει τους στόχους στο συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές, η τράπεζα περιμένει η συναλλαγή να έχει θετικό αντίκτυπο στα εποπτικά κεφάλαια και τη ρευστότητα και επίσης υπάρχει η προοπτική να κερδίσει προμήθειες από τη συμμετοχή μειοψηφίας (43%) στην CEPAL που θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο.

Σύμφωνα με τους αν αναλυτές της Moody’s, η συναλλαγή, σημειώνει ο οίκος, ήταν μεγαλύτερη αυτού του είδους στην Ελλάδα και σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες κινήσεις άλλων τραπεζών προμηνύει μεγαλύτερες πωλήσεις NPEs στο μέλλον για να μειωθεί το μεγάλο απόθεμα προβληματικών δανείων.

Η Alpha Bank αναμένει να ολοκληρωθεί η συναλλαγή το πρώτο τετράμηνο του 2018. Από τα 3,7 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων και μη ασφαλισμένων δανείων λιανικής που πωλήθηκαν στην B2Holding, τα 2 δισ. ευρώ αφορούν το κεφάλαιο αλλά μόνο τα 900 εκατ. ευρώ είναι στον ισολογισμό της τράπεζας. Τα υπόλοιπα είχαν ήδη διαγραφεί. Αν και η τιμή ήταν γύρω στο 4,5% από το συνολικό ποσό που θα εισπραχθεί (90 εκατ. ευρώ) η Alpha Βank αναμένει η συναλλαγή να επηρεάσει θετικά την κεφαλαιακή βάση καθώς τα 900 εκατ. ευρώ που είχαν μείνει στον ισολογισμό καλύπτονταν ήδη με μεγάλες προβλέψεις.

Η εξυπηρέτηση αυτών των NPEs θα παραμείνει στην σχετιζόμενη με την Alpha Βank CEPAL, τον πρώτο διαχειριστή που πήρε άδεια στη χώρα. Γι’ αυτό η τράπεζα δυνητικά θα ωφεληθεί από τυχόν ανακτήσεις μέσω προμηθειών που θα πληρωθούν από την B2Holding στη CEPAL. Η συμφωνία θα βοηθήσει επίσης να πιαστεί ο στόχος μείωσης των NPEs κατά 5,8 δισ. ευρώ μέσω ρευστοποιήσεων και πωλήσεων ως το Δεκέμβριο του 2019, σε αντιστοιχία με τις δεσμεύσεις στον SSM.

;Oπως όλες οι ελληνικές τράπεζες η Alpha Bank παλεύει να αντιμετωπίσει τα κόκκινα δάνεια σημειώνει η Moody’s, με τους αναλυτές της να τονίζουνε με νόημα πως η τράπεζα έχει περίπου 26,8δις ευρώ (Σεπτέμβριος 2017), που αντιστοιχούσαν στο υψηλό 53,7% του συνόλου των χορηγήσεων. Ωστόσο ο σχηματισμός/ροή νέων NPEs μετά τις διαγραφές ήταν αρνητικός μετά το Δεκέμβριο του 2016, μειώνοντας το απόθεμα.

Ο οίκος αναμένει αυτή η τάση να συνεχιστεί το 2018, ενώ εκτιμά ότι ο pro forma ο δείκτης NPEs είναι περίπου στο 52,7% (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2017) αν ληφθεί υπόψη η συγκεκριμένη συναλλαγή.

 
17/03/18

 

Εκατό εκατομμύρια ευρώ στοχεύει να εισπράξει φέτος η ΔΕΗ από χρέη

Ένα πoσό περί τα 100 εκ. ευρώ μπορεί να εισπράξει φέτος η ΔΕΗ, από χρέη που ανέρχονται συνολικά στα 3 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με την ανάλυση οφειλών, τα χρέη από απλήρωτους λογαριασμούς προς την ΔΕΗ παραμένουν στα 1,6 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογιστούν τα χρέη των τελικών πελατών -όσων δηλαδή έχουν μετακινηθεί σε άλλο πάροχο ή έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση του ακινήτου τους για διάφορους λόγους- τα οποία φτάνουν στα 700 εκατ. ευρώ. Σε αυτά δε, έχουν προστεθεί και τα 500 εκατ. ευρώ των χρεών που βρίσκονται στη φάση του διακανονισμού, που πολλές φορές οι πελάτες της, αδυνατούν να αποπληρώσουν 

Η εταιρεία συμβούλων Qualco, στην οποία έχει αναθέσει η επιχείρηση τη διαχείριση των ανείσπρακτων λογαριασμών, της έχει παραδώσει τις προτάσεις για το πώς θα κλείσουν οι μεγάλες ζημιές. Αναμένεται η έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίησή του σχεδίου.

Σύμφωνα με τι προτάσεις, υπάρχει και η άμεση τηλεφωνική ειδοποίηση των οφειλετών, καθώς και η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που ορίζουν οι έως τώρα κανόνες.

 
16/03/18

Ενδιαφέρον της ΔΕΗ για εξηλεκτρισμό της ναυτιλίας

Το ενδιαφέρον της ΔΕΗ για δραστηριοποίηση στην κατεύθυνση εξηλεκτρισμού της ναυτιλίας εξέφρασε ο κ. Λάζαρος Σταθάκης, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της επιχείρησης, τονίζοντας ότι η λύση αυτή υπερτερεί έναντι της χρήσης φυσικού αερίου στα πλοία.

Το ενδιαφέρον της ΔΕΗ για δραστηριοποίηση στην κατεύθυνση εξηλεκτρισμού της ναυτιλίας εξέφρασε ο κ. Λάζαρος Σταθάκης, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της επιχείρησης, τονίζοντας ότι η λύση αυτή υπερτερεί έναντι της χρήσης φυσικού αερίου στα πλοία.Το ενδιαφέρον της ΔΕΗ για δραστηριοποίηση στην κατεύθυνση εξηλεκτρισμού της ναυτιλίας εξέφρασε ο κ. Λάζαρος Σταθάκης, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της επιχείρησης, τονίζοντας ότι η λύση αυτή υπερτερεί έναντι της χρήσης φυσικού αερίου στα πλοία.

"Η ηλεκτροδότηση της ναυτιλίας αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση, η οποία θα μειώσει δραστικά την επί τόπου εκπομπή ρύπων. Ολοένα και περισσότερα σκάφη κινούνται, μερικώς ή πλήρως, με ηλεκτρική ενέργεια, λόγω της μείωσης του κόστους των στηλών ιόντων λιθίου που προωθείται από την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών, τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή είναι αμφίβολο εάν οι εφαρμογές του Φυσικού Αερίου στη ναυτιλία μπορεί να έχουν την ίδια περιβαλλοντική και οικονομική αποτελεσματικότητα", ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Σταθάκης, μιλώντας σε πρώτο για μηδενικές εκπομπές ρύπων στις θαλάσσιες μεταφορές που διοργανώθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Elemed.

"Πέρα από τα αναμφισβήτητα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, πρόσθεσε, ο εξηλεκτρισμός της ναυτιλίας θα επιφέρει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στα Λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές και δίκτυα, και θα ενισχύσει τις καθαρές μεταφορές, τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και τις λύσεις ανταπόκρισης στη ζήτηση"

Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη τα πεδία στα οποία ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί η ΔΕΗ είναι:

- Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξηλεκτρισμού της ναυτιλίας, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες.
- Η συμμετοχή στη λύση του προβλήματος, η ανάπτυξη και η εφαρμογή, μαζί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κοινών δραστηριοτήτων ηλεκτροδότησης-μεταφορών, βάσει του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου.

- Η προώθηση, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς και άλλες εταιρείες, καινοτόμων και πιλοτικών εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων σε σχέση με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τον εξηλεκτρισμό της ναυτιλίας, χρησιμοποιώντας χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρέχει η ΕΕ και τα επενδυτικά κεφάλαια.

 

Μιζέριας συνέχεια στο Χ.Α., με ανάγκη άμεσης αντίδρασης στις τράπεζες

Με νέες ελεγχόμενες απώλειες κινείται το πρωί της Παρασκευής το Χ.Α., με το ΓΔ στις 813,42 μονάδες (-0,51%), με το γνωστό μέτριο προς χαμηλό τζίρο (10,3εκ ευρώ) και τις τράπεζες για 4η συνεχόμενη συνεδρίαση (-0,47%) να είναι ο αδύναμος κρίκος. Σε κάθε περίπτωση αυτό που χρειάζεται είναι μια άμεση αντίδραση, ειδικά στην περίπτωση των τραπεζών όπου η διαγραμματική εικόνα αρχίζει να βαραίνει επικίνδυνα.

ΕΧΑΕ: Δοκιμάζονται και πάλι οι ισχυρές στηρίξεις στα 4,80  - 4,85 ευρώ…

Με τη μετοχή να συνεχίζει να αδυνατεί να αντιδράσει, τα βλέμματα στην περίπτωση της ΕΧΑΕ είναι στραμμένα στις πολύ ισχυρές στηρίξεις στα επίπεδα των 4,80 – 4,85 ευρώ. Στηρίξεις η απώλεια των οποίων θα μπορούσε να στείλει τη μετοχή αισθητά χαμηλότερα.

 
15/03/18

Aegean Ailrines: Αύξηση 11% στον κύκλο εργασιών. Κέρδη μετά από φόρους +87%. Μέρισμα 0,55 ευρώ ανά μετοχή

Η AEGEAN ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2017, σημειώνοντας αύξηση 11% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε E1.127,6 εκ. Η δυναμική στις πτήσεις εξωτερικού οδήγησε τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) να φτάσει τα E120εκ, 56% υψηλότερα από το 2016. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων έφτασαν τα E85,8 εκ., σημειώνοντας αύξηση 66%, ενώ και τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 87% και ανήλθαν σε E60,4 εκ.

Η συνολική κίνηση ανήλθε σε 13,2 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6%. Το  δίκτυο εξωτερικού οδήγησε και πάλι την ανάπτυξη της εταιρείας, καταγράφοντας  άνοδο 9%, φτάνοντας τους 7,3 εκ. επιβάτες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά την εξαγορά της Olympic Air το 2013, η αθροιστική κίνηση εξωτερικού των δύο εταιρειών ήταν μόλις 4,3 εκ.

Αντίστοιχα, στο δίκτυο εσωτερικού η αύξηση της επιβατικής κίνησης ανήλθε σε 3% με 5,9 εκ. επιβάτες, παρά την αύξηση της δραστηριοποίησης ανταγωνιστικών εταιρειών. Η λειτουργία διασύνδεσης του κόμβου της Αθήνας για επισκέπτες προς μικρά και μεγάλα νησιά, όσο και οι χαμηλότεροι ναύλοι,  υποστήριξαν τη ζήτηση.

Η αύξηση των επιβατών και του αποτελέσματος, παρά το σταθερό αριθμό πτήσεων,  προήλθε κυρίως από τη βελτίωση στη διαχείριση του δικτύου, με τη μέση πληρότητα να φτάνει στο 83,2%, παρά την έντονη εποχικότητα της ζήτησης,  από 77,4% το προηγούμενο έτος.

Οι καθαρές λειτουργικές ροές διπλασιάστηκαν σε E120 εκ. από E59,7 εκ. το 2016, ενώ τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε E307,4 εκ.[1]  την 31.12.2017. Σημειώνεται ότι κατά το 2017 ολοκληρώθηκε η τμηματική καταβολή του τιμήματος εξαγοράς της Olympic Air.

Η βελτίωση της ζήτησης προς την Ελλάδα αλλά και της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, υπερκάλυψαν και τη σημαντική απώλεια των επιδοτήσεων για τις άγονες γραμμές,  τα ποσά των οποίων ελαχιστοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο του 2016.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, ανέφερε σχετικά:

«Το 2017,  η  αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών μας σε συνδυασμό με τη ζήτηση προς την χώρα συνέβαλαν, ώστε να βελτιώσουμε την κίνηση εξωτερικού και την  κερδοφορία μας. Είναι τιμή για την προσπάθεια των ανθρώπων μας, αλλά και κεφάλαιο για την εξέλιξη της εταιρείας ότι έρευνες που διεξάγονται μεταξύ άλλων από τη Skytrax, το Condé Nast Traveler, καθώς και την Airlineratings.com, μας κατατάσσουν πλέον μεταξύ των καλύτερων εταιρειών παγκοσμίως.

Η επίτευξη πληρότητας στο επίπεδο του 83%, δεδομένης της εποχικότητας της ζήτησης της Ελλάδας και στο πλαίσιο αυξανόμενου ανταγωνισμού, αποδεικνύουν την  ωρίμανση της οργάνωσης μας στη διαχείριση δικτύου και ναύλων. 

Το 2018 ξεκίνησε θετικά, με αυξημένες πληρότητες και αυξημένα δρομολόγια που στηρίζουμε και το χειμώνα. Η απασχόληση όμως του στόλου τον χειμώνα παραμένει χαμηλή. H επέκταση της τουριστικής περιόδου με κατάλληλες πολιτικές και προϊόντα, αλλά και η ανάκαμψη της καταναλωτικής δύναμης των Ελλήνων είναι απαραίτητα στοιχεία για την άμβλυνση των ζημιών κατά την περίοδο των χειμερινών μηνών.

Προγραμματίζουμε την έναρξη 18 νέων προορισμών,  προσθήκη 700 χιλ. επιπλέον θέσεων,  αλλά και περαιτέρω σημαντική επένδυση σε προϊόντα και υπηρεσίες».

Για τη χρήση του 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην προσεχή Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος E0,55 ανά μετοχή.

Αποτελέσματα Ομίλου

Σε E εκατ.

2016

2017

%

Έσοδα

1.020,3

1.127,6

11%

EBITDAR[2]

206,9

257,3

24%

EBITDA[3]

76,8

119,8

56%

Κέρδη προ φόρων

51,6

85,8

66%

Κέρδη μετά από φόρους

32,2

60,4

87%

Επιβατική Κίνηση 

(σε χιλιάδες)

2016

2017

%

Εσωτερικού

5.725

5.903

3%

Εξωτερικού

6.738

7.314

9%

Σύνολο

12.463

13.217

6%

Συντελεστής πληρότητας[4]

77,4%

83,2%

5.8

Επιβάτες ανά πτήση

111

121

10%

AEGEAN

H  AEGEAN και η Olympic Air μετέφεραν 13,2 εκατομμύρια επιβάτες το 2017. Το πρόγραμμα δρομολογίων το 2018 καλύπτει ένα δίκτυο 153 προορισμών, 122 εξωτερικού και 31 εσωτερικού σε 44 χώρες. Η AEGEAN είναι μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της STAR ALLIANCE. Η Εταιρεία βραβεύτηκε για έβδομη συνεχή χρονιά και όγδοη φορά τα τελευταία 9 χρόνια, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη για το 2017, από τα  Skytrax World Airline Awards.

Οι οικονομικές καταστάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.aegeanair.com


[1] Συμπεριλαμβάνονται δεσμευμένες καταθέσεις (¤7,0 εκ.) και επενδύσεις σε ομόλογα (¤6,9 εκ.)

[2] EBITDAR: Earnings before interest, tax, depreciation, amortization & lease payments: λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μισθώσεων αεροσκαφών.

[3] Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

[4] Σύνολο χιλιομετρικών επιβατών προγραμματισμένων πτήσεων προς χιλιομετρικές θέσεις

 

Attica Bank: Κέρδη το 2017

Με κέρδη έκλεισε την χρήση του 2017 η Attica Bank, επιβεβαιώνοντας έτσι την πορεία αναστροφής των προηγούμενων ζημιογόνων περιόδων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τα πρώτα αποτελέσματα των κινήσεων εξυγίανσης, που ακολουθεί η τράπεζα από τον Σεπτέμβριο του 2016.

Ταυτόχρονα, η τράπεζα μείωσε δραστικά τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε 37% από 55,4% το 2017 και τον δείκτη κάλυψής τους σε 40% από 49,9% το 2016, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δις ευρώ.

Σημαντικά στοιχεία, επίσης, αποτελούν η αύξηση των εσόδων προμηθειών κατά 27,1%, η μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 17,1% και η μείωση κατά 14,7 εκατ. ευρώ των αμοιβών και εξόδων προσωπικού.

Τέλος, η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 198 εκατ. ευρώ θα παράσχει τη δυνατότητα στην Attica Bank, να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές των 100,2 εκατ. ευρώ και να διατηρήσει τον δείκτη φερεγγυότητάς της στα σημερινά υψηλά του επίπεδα.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Κέρδη προ φόρων 1,1 εκατ. ευρώ. Κέρδη μετά από φόρους 0,4 εκατ. ευρώ

- Ίδια Κεφάλαια 632,7 εκατ. ευρώ

- Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 17,1% σε σχέση με την συγκριτική περίοδο

- Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) 15%

- Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) 1 37%

 

- Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) 40%

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 20,5 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του έκτακτου κέρδους των 70 εκατ. ευρώ από την μεταβίβαση των μη εξυπηρετούμενων δανείων), έναντι 12,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα δηλαδή κατά 65,6% σε ετήσια βάση.

- Το μετά από φόρους αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 49,8 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης.

- Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 1,04 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 46,3 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

-Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 632,7 εκατ. ευρώ

- Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

- Σε ό,τι αφορά τη χρήση που έληξε την 31.12.2017, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 73,5 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις απομείωσης λοιπών στοιχείων του ενεργητικού σε 14,9 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων του Ομίλου σε 88,4 εκατ. ευρώ.

Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 52,5 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από ποσό 40 εκατ. ευρώ από τις προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις και ποσό 12,5 εκατ. ευρώ για προβλέψεις απομείωσης λοιπών στοιχείων του ενεργητικού.

Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 474,7 εκατ. ευρώ, μετά και τη διαγραφή των προβλέψεων απομείωσης ύψους 806,2 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ, το οποίο μεταβιβάσθηκε και αποαναγνωρίστηκε τον Αύγουστο του 2017.

- Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανέρχεται σε 37% (2016:55,4%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 40% (2016: 49,9,%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

- Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού είναι μειωμένα κατά 14,7 εκατ. ευρώ περίπου και διαμορφώθηκαν σε 38,5 εκατ. ευρώ περίπου (2016: 53,2 εκατ. ευρώ), παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξης του 20,6%, αφού αφαιρεθεί το μη επαναλαμβανόμενο κόστος εθελουσίας εξόδου που έλαβε χώρα τη χρήση 2016 ύψους 4,75 εκατ. ευρώ.

- Τα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά 17,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

- Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 20,5 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2016, ήτοι αύξηση 27,1% ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 10,6 εκατ. ευρώ (2016: 10,9 εκατ. ευρώ).

Η μείωση των καθαρών εσόδων από προμήθειες οφείλεται σε έξοδα που σχετίζονται με τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στις εμπορικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (POS, Visa κλπ) τα οφέλη των οποίων αναμένεται να καρπωθεί ο Όμιλος, κυρίως σε μελλοντικές περιόδους.

- Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,92 δισ. ευρώ περίπου αυξημένες κατά 1,7% σε σχέση με την 31.12.2016. Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας ανήλθε κατά την 31.12.2017 σε 915 εκατ. μειωμένος κατά 100 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ.

 Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ την 31.12.2017, έναντι 2,8 δισ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση του 2016, αντικατοπτρίζοντας την ακολουθούμενη με συνέπεια στρατηγική απομόχλευσης και εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

 - Αναφορικά με την επίπτωση του ΔΠΧΑ 9, η Τράπεζα θα κάνει χρήση των μεταβατικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2395. Το ποσό που θα επιβαρύνει τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου την 1.1.2018 και με δεδομένο ότι η σχετική άσκηση βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας, έχει εκτιμηθεί από 80 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ.

Η δήλωση της διοίκησης

Για την αποδοτικότητα των εργασιών και την οικονομική θέση της Attica Bank για το 2017, η Διοίκηση της Τράπεζας αναφέρει τα ακόλουθα :

 «Κατά την κλειόμενη χρήση 2017 ο Όμιλος επανήλθε στην κερδοφορία η οποία αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση από το Σεπτέμβριο του 2016. Παράλληλα ενισχύθηκε περαιτέρω ο Ισολογισμός του Ομίλου με το σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη θωράκισή του.

 Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του έτους 2017 της Attica Bank αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των κινήσεων εσωτερικής αναδιοργάνωσης, σε συνάρτηση με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την εφαρμογή αρχών σύγχρονου Management, οι οποίες σηματοδοτούν ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της Τράπεζας.

Οι προοπτικές αυτές ενδυναμώνονται περαιτέρω με δεδομένη τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας όπως άλλωστε προκύπτει και από τη βελτίωση μιας σειράς βασικών μακροοικονομικών και δημοσιονομικών δεικτών.

 Εντός του οικονομικού περιβάλλοντος αυτού και κατά το έτος 2017 η Τράπεζα ακολούθησε το στρατηγικό της σχεδιασμό συνεχίζοντας τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές που άρχισαν να εφαρμόζονται εντός του 2016, βελτιώνοντας τη δομή των μεγεθών της.

Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) παραμένει σε υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 15%.

 Ο Όμιλος της Attica Bank, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων τον Αύγουστο του 2017, συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής του βάσης και στο πλαίσιο αυτό η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 198 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση πραγματοποιείται ώστε να αποπληρωθούν οι προνομιούχες μετοχές ύψους 100,2 εκατ. ευρώ και να ενισχυθεί με το υπόλοιπο ποσό ακόμη περισσότερο η φερεγγυότητά της έτσι ώστε να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις και να ανταποκριθεί με συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τελικό σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας της και τη δημιουργία εκ νέου εσωτερικού κεφαλαίου προς ενίσχυση και της θέσης των μετόχων της.»

 

 

Χ.Α.: Τουλάχιστον να μην χαθεί η επαφή με τις 825 μονάδες…

 

Νέες απώλειες καταγράφονται την Πέμπτη στο Χ.Α., απώλειες οι οποίες αν και είναι ελεγχόμενες, δεν παύει η συμπεριφορά του Χ.Α. να προβληματίζει. Και αν υπάρχει ένα ζητούμενο αυτό είναι να μη χαθεί η επαφή με τις 825 μονάδες, αφού τότε το ενδιαφέρον θα στραφεί και πάλι στις ισχυρές στηρίξεις στις 790  - 800 μονάδες. Τώρα αν επιτευχθεί η επιστροφή υψηλότερα των 825 μονάδων, τα χαμόγελα δειλά – δειλά θα μπορούσαν να επιστρέψουν και πάλι, όπως είχε συμβεί πριν λίγο καιρό μετά την τριήμερη άνοδο.  

 

 

 

ΟΠΑΠ: Σημαντικό να μείνει υψηλότερα των 8,85 – 8,90 ευρώ

 

Απώλειες καταγράφονται το πρωί της Πέμπτης στο χρηματιστήριο, απώλειες καταγράφονται και στη μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία βρίσκεται στα επίπεδα των 9,94 ευρώ, -1%, με μεγάλο ζητούμενο για το επόμενο χρονικό διάστημα, η μετοχή να μείνει υψηλότερα των 8,85 – 8,90 ευρώ, στηρίξεις μεγάλης σημασίας, στις οποίες ανάμεσα σε άλλα υπάρχει και ο ΑΚΜΟ 200 ημερών.

 

 

Από 1η Απριλίου σε ισχύ οι νέοι κανόνες της ΕΚΤ για τα «κόκκινα δάνεια»

«Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι μη δεσμευτικές προσδοκίες και θα λειτουργήσουν μόνο ως βάση για τον κατά περίπτωση διάλογο με τις τράπεζες», τονίζει η ΕΚΤ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αντιμετώπιση των νέων «κόκκινων» δανείων, θα τεθούν σε ισχύ την 1η Απριλίου, όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ελπίζοντας να αμβλύνει τις ανησυχίες αναφορικά με την αρχική της πρόταση, η ΕΚΤ αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως οι κατευθυντήριες γραμμές είναι μη δεσμευτικές προσδοκίες και πως θα λειτουργήσουν μόνο ως βάση για τον κατά περίπτωση διάλογο με τις τράπεζες ως προς το πώς κάνουν προβλέψεις για τα «κόκκινα» δάνεια.

«Το αποτέλεσμα του διαλόγου αυτού θα ενσωματωθεί, για πρώτη φορά, στο SREP του 2021», τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, οι τράπεζες θα έχουν δυο χρόνια προκειμένου να κάνουν πλήρεις προ βλέψεις για τα «κόκκινα» μη εξασφαλισμένα δάνεια, ενώ για την περίπτωση των εξασφαλισμένων δανείων, η προθεσμία είναι επτά χρόνια.

 
14/03/18

Attica Bank: Στα 80 με 100εκ ευρώ η επίπτωση από το IFRS 9

 

Με το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (ΔΠΧΑ 9), το οποίο εφαρμόζεται από 01.01.2018 για τα πιστωτικά ιδρύματα, η Attica Bank ακολουθώντας τις πρόνοιες του εν λόγω προτύπου πραγματοποιεί τις αναγκαίες προσαρμογές που αφορούν τη μέθοδο απομειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η Τράπεζα ήδη έχει ολοκληρώσει την κατηγοριοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού, τη διαδικασία απομείωσης και τη δημιουργία μοντέλων υπολογισμού της ζημίας από πιστωτικό κίνδυνο σε συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο. Η επιβάρυνση των Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, πριν από τη θετική επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας, κατά την 1.1.2018 εκτιμάται από 80 έως 100 εκατ. ευρώ και η επίδραση στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, με βάση τα στοιχεία της 30.09.2017 και μετά τη θετική επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας επί της ανωτέρω επιβάρυνσης (εκτίμηση 20 έως 24 εκατ. ευρώ), ανέρχεται από 0,3 έως 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Η προαναφερθείσα επίδραση του ΔΠΧΑ 9 είναι προκαταρκτική, καθώς το συνολικό αποτέλεσμα της μετάβασης από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9 και η προσαρμογή των πολιτικών, των μεθοδολογιών και των μηχανογραφικών εφαρμογών είναι στο στάδιο της τελικής εφαρμογής. Η τελική επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 ενδέχεται να διαφέρει σε σχέση με το ανωτέρω αποτέλεσμα επί του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς οι νέες λογιστικές πολιτικές και σημαντικές εκτιμήσεις, ενδέχεται να υποστούν περαιτέρω βελτιώσεις μέχρι την στιγμή που η Τράπεζα θα εκδώσει τις Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου έτους πλήρους εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 (διαχειριστική χρήση 2018).

 

 

ΓΔ: Πρώτο μέλημα σε αυτή τη φάση να μη χαθεί η στήριξη στις 825 μονάδες …

Απώλειες καταγράφει το πρωί της Τετάρτης το ελληνικό χρηματιστήριο, με μια μίζερη εικόνα από το ξεκίνημα της ημέρας και με το ζητούμενο (τουλάχιστον με την εικόνα που έχει μέχρι στιγμής η αγορά) να είναι να αποφευχθούν τα χειρότερα και μια πτώση που θα λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Φυσικά αν μπορεί να έλθει μια αντίδραση και επιστροφή του δείκτη σε θετικό πρόσημο αυτό θα ήταν ότι καλύτερο. Με την αγορά λοιπόν στις 12:19 να βρίσκεται στο -0,58% (στις 824,45 μονάδες, βρέθηκε και -1% ο ΓΔ), το πρώτο και μεγάλο ζητούμενο είναι να μη χαθούν οριστικά οι στηρίξεις στις 825 μονάδων. Και αυτό γιατί απώλεια τους θα μπορούσε να στείλει το δείκτη μέχρι τα πρόσφατα χαμηλά και πολύ ισχυρές στηρίξεις των 790 – 800 μονάδων.

 

 

Εθνική Πανγαία: Απόκτηση ακινήτου στο Μοναστηράκι

Την απόκτηση ενός εμπορικού ακινήτου που βρίσκεται στο εμπορικό και ιστορικό τρίγωνο του κέντρου των Αθηνών, πλησίον της Πλατείας Μοναστηρακίου, ανακοίνωσε η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το τίμημα για την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου ανήλθε σε 5,7 εκατ. ευρώ.

Η Πανγαία θα προβεί σε πλήρη αποκατάσταση του ακινήτου με το εκτιμώμενο κόστος της επιπλέον επένδυσης να ανέρχεται σε 1,3 εκατ. ευρώ (συνολικό ύψος επένδυσης 7 εκατ. ευρώ)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αριστοτέλης Καρυτινός, δήλωσε: «πρόκειται για ένα εξαιρετικό ακίνητο το οποίο η Πανγαία θα αναδείξει σε ένα από τα ομορφότερα ακίνητα της Ερμού και του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της Αθήνας. Το μέγεθος του ακινήτου είναι τέτοιο που επιτρέπει συνδυασμό μεικτών χρήσεων και αναμένεται σημαντικό ενδιαφέρον για τη μίσθωσή του».

 

Moody's: Θετικές οι προοπτικές του κυπριακού τραπεζικού συστήματος

Θετικές είναι οι προοπτικές του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, εκτιμά ο οίκος αξιολόγησης Moody's, ο οποίος προβλέπει μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική και Συνεργατισμό από 45% τον Σεπτέμβρη σε 35 έως 38% μέχρι το τέλος του χρόνου.

«Οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας θα βοηθήσουν τους δανειολήπτες να αποπληρώσουν τα δάνεια τους, θα αυξήσουν την αξία περιουσιακών στοιχείων και θα στηρίξουν νέες δανειοδοτήσεις» σημειώνει ο οίκος Moody's.

Επίσης, προβλέπει για το τρέχον έτος καθαρά κέρδη για το σύνολο του τραπεζικού τομέα μεταξύ 50 και 100 εκατ. ευρώ.

 
13/03/18

Εντυπωσιακός τζίρος στην αγορά ομολόγων

Χωρίς οι αποδόσεις των τίτλων δεν σημείωσαν θεαματική αποκλιμάκωση ωστόσο ο τζίρος για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια έφτασε "μια ανάσα" πριν από τα 100 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος ΗΔΑΤ, ο όγκος των συναλλαγών έφθασε τα 96 εκατ. Ευρώ. Η απόδοση του νέου 10ετούς ομολόγου λήξεως 30-01-2028 διαμορφώθηκε στο 4,12% από 4,18% που ήταν χθες με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου με απόδοση 0,62% να διαμορφωθεί στο 3,50% από 3,56% που έκλεισε χθες.

Καθαρά κέρδη 10 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Fourlis το 2017

Ενοποιημένες πωλήσεις 434,1 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε  το 2017 ο όμιλος Fourlis έναντι πωλήσεων 428,1 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένες κατά 1,4%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  41,8 εκατ. έναντι 38,4 εκατ. το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 8,8%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε  14,5 εκατ. έναντι κερδών 7,7 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 88,9%.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ. αυξημένα κατά 67% σε σχέση με το 2016 ( 6 εκατ.)

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 291,3 εκατ. το 2017 στο ίδιο επίπεδο με το 2016 (291,3 εκατ.). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το 2017 μειώθηκαν κατά 4,5%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 9,8%. Το EBITDA ανήλθε στα  31 εκατ. έναντι 29,1 εκατ. το 2016. 

Επίσης τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 13,8 εκατ. έναντι κερδών  7 εκατ. το 2016.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 7 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και δυο στην Βουλγαρία (Βάρνα και Μπουργκάς). Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (Intersport), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με το 2017, στα 142,7 εκατ. έναντι 136,5 εκατ. το 2016.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA 11,9 εκατ. κινούμενη στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2016 ( 11,9 εκατ.). Επίσης παρουσίασε κέρδη προ φόρων  1,9 εκατ. έναντι κερδών 2,3 εκατ. το 2016.

Ο όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 127 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 29 στη Ρουμανία, 23 στην Τουρκία, 7 στη Βουλγαρία και 4 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete's Foot στην Ελλάδα και 2 στην Τουρκία.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στη Ελλάδα παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη και παράλληλα παραμένει στρατηγικός στόχος για τον όμιλο η ανάπτυξη του e-commerce και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται η Intersport, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Fourlis.

 

Άνευρη συνεδρίαση, με μέτριο τζίρο και ελεγχόμενα προβλήματα

Αν και ξεκίνησε ελαφρώς ανοδικά, με ελεγχόμενες απώλειες κινείται το Χ.Α. στις 13:00, με το γνωστό μέτριο τζίρο (16,4εκ ευρώ) και την αγορά (Επιμέρους δείκτες) εβρισκόμενη στις πρώτες ισχυρές αντιστάσεις (όπως σημειώνεται σε επιμέρους σχόλια και κυρίως στη στήλη Κυνηγός) να αντιμετωπίζει προβλήματα. Φυσικά αυτά είναι ελεγχόμενα μέχρι στιγμής και γενικά θα περιμένουμε μέχρι το τέλος της ημέρας να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα, μετά το τελευταίο 3 στα 3 του Χ.Α.

 

2017: Με δεκανίκια η πρώτη αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας από το 2005

Παρά την πτώση του Δεκεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε, το 2017 αποτέλεσε το πρώτο πλήρες έτος ανόδου της οικοδομικής δραστηριότητας σε σχέση με πριν 12 χρόνια και το 2005, όταν και είχε καταγραφεί κάτι ανάλογο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ, το 2017, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 13.847 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.856,2 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 12.669,8 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Σε σχέση με το 2016 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,7% στην επιφάνεια και κατά 20,1% στον όγκο. Οσον αφορά δε την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, αυτή κατέγραψε άνοδο κατά 8,7% στον αριθμό των αδειών, κατά 18,2% στην επιφάνεια και κατά 19,4% στον όγκο. Την τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι ανάλογο ήταν το 2005, δηλαδή πριν από 12 χρόνια, όταν είχε παρατηρηθεί αύξηση κατά 17,5% στον αριθμό των αδειών, κατά 40,3% στην επιφάνεια και κατά 33,4% στον όγκο.

 

Εξαγορά του 80% της εταιρείας Ναυσικά, μισθώτριας των Αστεριών Γλυφάδας, από την Grivalia Hospitality

Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε στους μετόχους της την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 80% της Ναυσικά ΑΕ από την Grivalia Hospitality SA που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, σε εκτέλεση του από 20.02.2017 σχετικού προσυμφώνου και της από 31.07.2017 τροποποίησης αυτού.

Η εταιρεία Ναυσικά ΑΕ έχει τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου των Αστεριών της Γλυφάδας, ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ, μέχρι τις 31.12.2081.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο ακίνητο κατά το παρελθόν λειτουργούσε το φημισμένο ξενοδοχείο «Αστέρια», το οποίο προβλέπεται να ανακατασκευαστεί πλήρως σε υπερπολυτελές αστικό θέρετρο υπό τη διαχείριση επιφανούς διεθνούς ξενοδοχειακής αλυσίδας. Εμπορικές δραστηριότητες και υπηρεσίες εστίασης θα εξακολουθήσουν να παρέχονται στο εν λόγω ακίνητο.

«Η Grivalia Hospitality, ο ξενοδοχειακός επενδυτικός βραχίονας της Grivalia Properties, έχει ξεκινήσει την επενδυτική της δραστηριότητα με στοχευμένες εξαγορές κυρίως στην Ελλάδα, με όραμα τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους της, τους συνεργάτες της και την κοινωνία εν γένει» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

 
12/03/18
 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στα 33,3εκ ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2017

Αύξηση κατά 21,5% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor για το σύνολο του 2017([1]και ανήλθε σε Ευρώ 1.863 εκατ. έναντι Ευρώ 1.534 εκατ. το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις (EBITDA) σε ετήσια βάση ανήλθαν σε Ευρώ 160,5 εκατ. έναντι Ευρώ 124,7 εκατ. την προηγούμενη χρονιά, βελτιωμένα κατά Ευρώ 35,8 εκατ. ή 29%, ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 102,0 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 68,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση, δηλαδή αυξημένα κατά Ευρώ 33,5 εκατ. ή 49%.  Τέλος τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, ανήλθαν το 2017 σε Ευρώ 63,9 εκατ, αυξημένα κατά 98%.

 

Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση του όγκου πωλήσεων και από τις ανοδικές τιμές των μετάλλων.  Παράλληλα η μείωση του βιομηχανικού κόστους, η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών οδήγησε στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της ElvalHalcor διεθνώς και συνετέλεσε στην αύξηση της κερδοφορίας.

 

Δημοσιευμένα

Ετησιοποιημένα

Ποσά  σε χιλ. Ευρώ

2017

2016

2017

2016

Πωλήσεις

1.150.369

842.699

1.863.320

1.534.127

Μεικτό Κέρδος

103.566

74.182

156.871

114.056

EBITDA

113.206

89.412

160.521

124.701

α-EBITDA

89.319

88.120

129.437

118.047

Λειτουργικό Αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

69.616

48.915

101.967

68.471

Κέρδη πριν από φόρους

50.674

33.346

63.924

32.282

Κέρδη μετά από φόρους

33.264

21.907

61.330

23.546

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας

33.549

21.978

-

-

Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,1188

0,0802

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλάδος Αλουμινίου

Κατά το 2017, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,2% και της αξίας κατά 13,8%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε Ευρώ 959 εκατ. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 53,8 εκατ. έναντι Ευρώ 33,3 εκατ. το προηγούμενο έτος.

 

Τον Δεκέμβριο 2017, ο κλάδος έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, υπέγραψε με την ΕΤΕπ σύμβαση δανείου ύψους Ευρώ 70 εκατ. 8ετούς διάρκειας για τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους Ευρώ 150 εκατ.

Αποκτήθηκαν νέες κτηριακές εγκαταστάσεις όμορες με το εργοστάσιο Οινοφύτων και βρίσκεται σε εξέλιξη η μετεγκατάσταση κάποιων μηχανημάτων.

Μια τρίτη γραμμή συνεχής χύτευσης ξεκίνησε τη λειτουργία της, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και της παραγωγής του εργοστασίου Οινοφύτων το 2017.

Στο 2017 η πλήρης λειτουργία της γραμμής παθητικοποίησης Globus έδωσε τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης των πωλήσεων στις αγορές της συσκευασίας τροφίμων και των πολυστρωματικών σωληνών.  

Ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις οι οποίες επιτρέπουν στην εταιρία να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά των πλακών αλουμινίου μεγάλου πάχους όπως αυτής της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα αλουμινίου έχει ως εξής:

 

Λήξη Χρήσης 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

2017

2016

Πωλήσεις

958.756

842.699

Μικτό Κέρδος

96.113

74.182

EBITDA

110.398

89.413

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

67.245

48.916

Κέρδη πριν από φόρους

53.844

33.347

 

Για τα επόμενα δύο έτη Ευρώ 150 εκατ. θα επενδυθούν σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υποδομές. Αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα σκοπεύει να αυξήσει αρχικά πάνω από 20% την παραγωγική δυναμικότητα στα  προϊόντα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor και ταυτόχρονα θέτει τη βάση, με επιπλέον επενδύσεις στο μέλλον να την υπερδιπλασιάσει. Η επένδυση αυτή επιτρέπει στην ElvalHalcor να ενισχύσει την παρούσα θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, και την περαιτέρω ενίσχυση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής. Στο πλαίσιο αυτού του επενδυτικού προγράμματος, ο κλάδος ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για την εγκατάσταση ενός νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου για το εργοστάσιο των Οινοφύτων.

Επιπλέον, ο τομέας Αλουμινίου μέσω τόσο του τμήματος τεχνολογίας όσο και σε συνεργασία με το Ελκεμε και τη UACJ Corp., στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογικά καινοτόμων προϊόντων και λύσεων.

Κλάδος Χαλκού

Κατά το 2017, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 15,4% έναντι της χρήσης 2016 και η αυξημένη εκμετάλλευση της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας οδήγησε στη βελτίωση του αποτελέσματος. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 10,1 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 1,0 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού συνέχισαν να αυξάνονται. Η επιβολή δασμών anti-dumping στην αγορά της Τουρκίας στο τέλος του έτους δεν επηρέασε την ανοδική πορεία των πωλήσεων.

Σαν αποτέλεσμα της αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης και της συνεχιζόμενης βελτίωσης της ποιότητας και της παρεχομένης υποστήριξης προς τους πελάτες από τη Sofia Med, τα προϊόντα έλασης χαλκού σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, κυρίως για βιομηχανική χρήση. Αντίθετα οι πωλήσεις προϊόντων έλασης χαλκού για στέγες μειώθηκαν, καθώς η ζήτηση για τα προϊόντα αυτά παραμένει χαμηλή, λόγω υποκατάστασης του χαλκού από άλλα υλικά. Η Εταιρία έχει στραφεί σε βιομηχανικά προϊόντα με υψηλότερη κερδοφορία, τα οποία πλέον αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της σε αντίθεση με το παρελθόν.

Στον τομέα της διέλασης κραμάτων χαλκού, η θυγατρική Fitco επικεντρώθηκε σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι οι σωλήνες ορειχάλκου, σχεδόν διπλασιάζοντας την παραγωγή και τις πωλήσεις σε αυτά, ενώ διατήρησε σταθερές τις ποσότητες στις ράβδους ορειχάλκου.

 

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα χαλκού έχει ως εξής:

 

 

Λήξη Χρήσης 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

2017

2016

Πωλήσεις

922.772

692.898

Μικτό Κέρδος

60.758

39.934

EBITDA

50.123

35.290

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

34.722

19.617

Κέρδη / (Ζημιές) πριν από φόρους

10.079

(965)

 

Αναφορικά με το 2018, καθώς οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να βελτιώνονται, αναμένεται θετική τάση στη ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, ο κλάδος χαλκού έχει ήδη επωφεληθεί από τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους, καθώς και από την στρατηγική μετατόπιση προς τα βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η υψηλή ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα έλασης αναμένεται να συνεχιστεί και η Sofia Med είναι σε θέση να επωφεληθεί με την αύξηση της εκμετάλλευσης της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας και των πωλήσεων.

Σε συνέχεια της υπογραφής του συμφωνητικού για την απόκτηση 50% της εταιρίας Nedzink B.V., με έδρα την Ολλανδία, και αφού ληφθεί η έγκριση των αρχών ανταγωνισμού, ο κλάδος θα συνεισφέρει Ευρώ 15 εκατ. προκειμένου να δημιουργηθεί κοινοπραξία με στόχο την ανάπτυξη του τιτανιούχου ψευδαργύρου. Μέρος αυτού του ποσού αφορά στις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής ψευδαργύρου, προσωρινά αδρανείς, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της Nedzink.

 


[1] Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως δημοσιεύονται, λόγω της λογιστικής αντιμετώπισης της συγχώνευσης και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης αυτής (IFRS 3, Συνενώσεις Επιχειρήσεων) περιλαμβάνουν τις πωλήσεις το αποτέλεσμα της Ελβάλ και των θυγατρικών της για όλο το έτος, της Χαλκόρ και της Fitco μόνο για τον 12ο μήνα, και της Sofia Med για τους μήνες 8ο – 12ο. Αντίστοιχα για την χρήση 2016, περιλαμβάνουν μόνο τα αποτελέσματα του Ομίλου Ελβάλ. Για την καλύτερη συγκρισιμότητα και απεικόνιση των μεγεθών του Ομίλου ElvalHalcor η Εταιρία έχει ετοιμάσει και παραθέτει οικονομικές καταστάσεις οι οποίες απεικονίζουν τα οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων ως αν η συγχώνευση είχε γίνει από 01/01/2016.

 

Καθαρά κέρδη 315 εκατ. ευρώ το 2107 για τον όμιλο της Motor Oil … Στα 1,30 ευρώ το συνολικό μέρισμα

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 315,1 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2017 ο όμιλος της Motor Oil έναντι 298,16 εκατ. ευρώ το 2016.

Η μητρική εταιρεία έκλεισε με κέρδη 295,6 εκατ (274,6 εκατ. το 2016) και η διοίκηση αποφάσισε να προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος 1,3 ευρώ ανά μετοχή (144 εκατ. ευρώ) για τη χρήση του 2017. Ηδη, έχει διανεμειθεί  προμέρισμα 0,30 ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη ebitda ενισχύθηκαν στα 619,4 εκατ ευρώ έναντι 602 εκατ. ευρώ το 2016. H ετήσια παραγωγή ανήλθε σε 14,9 εκατ. μετρικούς τόνους, αυξημένη κατά 5,59% σε σχέση με το 2016. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 7,84 δις. ευρώ έναντι 6,35 εκατ. ευρώ το 2016. Από τα 7,84 δις. ευρώ τα 4,13 δις, ευρώ προήλθαν από τα εξαγωγές (52,7%). Στο τέλος του 2017 ο δανεισμός της εταιρείας ήταν 994 εκατ. ευρώ και τα ρευστά διαθέσιμα 714 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός να μειώθηκε  στα 280 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία εντός του 2018 έχουν αποπληρωθεί δάνεια 103 εκατ. ευρώ περιορίζοντας περαιτέρω τη δανειακή έκθεση του ομίλου. Για το τρέχον έτος ο όμιλος θα δαπανήσει για επενδύσεις το ποσό των 70 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το προτεινόμενο συνολικό μέρισμα για το 2017 (έχει διανεμηθεί προμέρισμα 0,30 ευρώ) είναι 1,30 ευρώ έναντι 0,90 ευρώ το 2016, δηλαδή μια απόδοση του εναπομένοντας μερίσματος 4,4% (καθαρό μετά φόρου 15%) με βάση το κλείσιμο της Δευτέρας (19,24 ευρώ).

 

 

Με τα βλέμματα κα ιστον τζίρο, για το 3 στα 3 προσπαθεί το Χ.Α.

 

Με το δεξί έχει ξεκινήσει η ημέρα και η εβδομάδα στο Χ.Α., σε συνέχεια της καλής εικόνας της Πέμπτης και της Παρασκευής και με φόντο το εξαιρετικά καλό κλίμα στις διεθνείς αγορές. Έτσι και σχετικά αθόρυβα, το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται στις 12:54 στο +1,61%, με ένα εξαιρετικά καλό κλίμα και τζίρο 20εκ ευρώ, σχετικά χαμηλός (όπως και την Πέμπτη και την Παρασκευή), αν και θα πρέπει να σημειωθεί πως από 12 περίπου που έχει ξεκινήσει το Χ.Α. να ανεβάζει στροφές, ο τζίρος είναι αισθητά αυξημένος. Και αυτό το κρατάμε. Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο θα είναι η αγορά να κρατήσει τα κέρδη μέχρι το τέλος της ημέρας και φυσικά αν μπορεί να τα αυξήσει.

 

 

 

Τραπεζικός Δείκτης: Πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση  

 

Με σημαντικά κέρδη κινείται το πρωί της Δευτέρας ο τραπεζικός δείκτης (+2,33%, στις 899,97 μονάδες), με όλα τα βλέμματα (σε σχέση με τα επιμέρους σχόλια του GFF) να στρέφονται στις πολύ ισχυρές αντιστάσεις των 895 – 900 μονάδων. Και όπως έχει σημειωθεί, από την επιστροφή υψηλότερα αυτών των επιπέδων εξαρτάται όχι μόνο η πορεία των τραπεζικών μετοχών αλλά και γενικά η πορεία των τραπεζικών μετοχών.

 

 

Autohellas: Αύξηση 39% στην κερδοφορία μετά φόρων, με 31,6 εκατ. Ευρώ

 

Αυξημένο κύκλο εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο κατά 28,6% στα 340,6 εκατ. ευρώ έναντι 264,8 εκατ. ευρώ το 2016, εμφάνισε το 2017 η Autohellas.

 

Ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τις μισθώσεις αυτοκινήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό αυξήθηκε το 2017 κατά 17% και έφτασε τα €180 εκ. από €154 εκ. το 2016, επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων 10 ετών.

 

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η εταρεία, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκίνητων του στόλου μισθώσεων έφτασαν τα €39,4 εκ. αυξημένες κατά 23%. Με την επίδοση αυτή η συνολική δραστηριότητα μισθώσεων σε Ελλάδα και Εξωτερικό εξακολουθεί να συμβάλει κατά περισσότερο από 90% στην συνολική λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου.

 

Η εμπορία αυτοκινήτων συνέβαλε κατά €121,5 εκ. ευρώ στον κύκλο εργασιών, καθώς η αγορά παρουσιάζει σταδιακή ανάκαμψη από τα ιστορικά χαμηλά της. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών και το αποτέλεσμα της χρήσης δεν επηρεάσθηκαν από την «AOYTONTHΛ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ» (ΚΙΑ) και «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε.» (HYUNDAI), οι οποίες αποκτήθηκαν στις 22/12/2017 και ενοποιήθηκαν σε επίπεδο ισολογισμού κατά την 31/12/2017.

 

Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 14,3%, φθάνοντας τα €119,3 εκ., ενώ τα κέρδη προ χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) είχαν αύξηση 29,3%, φθάνοντας τα €54 εκ.

 

Τέλος, ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής δυναμικής των εργασιών του Ομίλου τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) αυξήθηκαν σημαντικά κατά 39,4% και ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση στα €31,6 εκ. από €22,7 εκ. το 2016.

 

O Όμιλος για να στηρίξει την οργανική του ανάπτυξη, αλλά και για να διατηρήσει και να ενισχύσει την ποιότητα των υπηρεσιών του στις 8 χώρες που λειτουργεί, προχώρησε σε καθαρή επένδυση €110 εκ. για την αγορά 11.000 αυτοκίνητων.

 

Από τα €110 εκ., τα €68 εκ. αφορούν σε επένδυση για επέκταση του στόλου, κυρίως λόγω της αύξησης των συμβάσεων μακροχρόνιας μίσθωσης με εταιρικούς πελάτες κατά 3.700 αυτοκίνητα. Με τη συνολική αυτή επένδυση, ο στόλος του Ομίλου σε 8 χώρες ξεπέρασε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τα 40.500 αυτοκίνητα, νέο ιστορικό υψηλό για την εταιρεία.

 

Ο κύκλος εργασιών από μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2017 κατά 15,8%, φθάνοντας τα €134,7 εκ. που εξακολουθούν να παράγουν το 70% της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Η δυναμική είναι ισομερώς κατανεμημένη τόσο στις βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις όσο και στις μακροχρόνιες εταιρικές συμβάσεις.

 

Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, η εταιρεία αξιοποίησε την εξαιρετική δυναμική του τουρισμού, αλλά και του ενισχυμένου δικτύου της εμπλουτίζοντας τον στόλο της με νέα μοντέλα και νέες κατηγορίες αυτοκίνητων, ενώ παράλληλα πέτυχε σημαντικά υψηλότερο δείκτη εποχικής απασχόλησης αυτοκίνητων και κύκλου εργασιών, χωρίς να χρειαστεί σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό αυτοκίνητων.

 

Παράλληλα, στις μακροχρόνιες λειτουργικές μισθώσεις που καλύπτονται με συμβάσεις διάρκειας 3-5 ετών, η εταιρεία σημείωσε την καλύτερή της επίδοση από την αρχή της κρίσης, αυξάνοντας το στόλο της κατά σχεδόν 3,000 αυτοκίνητα και προσθέτοντας εκατοντάδες νέες εταιρείες στο πελατολόγιο της.

 

Ισχυρός ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου στο εξωτερικό, με τον κύκλο εργασιών των μισθώσεων να φτάνει τα €45,1 εκ. καταγράφοντας άνοδο 18% και να προσφέρει το 27,5% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη δυναμική της αγοράς της Κύπρου, όπου σημειώθηκε σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις. Αντίστοιχα, σημαντική ανάπτυξη καταγράφεται και στην Κροατία, όπου ο Όμιλος άρχισε να δραστηριοποιείται το 2016 και είναι ήδη πρώτη σε κύκλο εργασιών από βραχυχρόνιες μισθώσεις ανάμεσα στις 7 πλέον χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου στο εξωτερικό.

 

Οι αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, σημειώνουν πλέον σημαντικό μέγεθος και ωριμότητα συνεισφοράς στην κερδοφορία του Ομίλου, ενώ οι αγορές της Σερβίας και του Μαυροβουνίου κινούνται επίσης σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

 
11/03/18
 

Παπαχριστοφόρου: Είσοδος ισχυρών ξένων θεσμικών επενδυτών στην Πανγαία

 

Αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική, αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων η είσοδος ισχυρών ξένων θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό σχήμα της Invel, που ως γνωστόν ελέγχει το 65% της «Πανγαία», της μεγαλύτερης εισηγμένης ελληνικής ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας. Πριν από λίγα 24ωρα ολοκληρώθηκε και τυπικά, με τη συγκατάθεση της ΕΤΕ, η αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της Invel Real Estate Partners που εξασφαλίζει πλέον την παρουσία στην Ελλάδα δύο πολύ σημαντικών ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.

 

Πρόκειται για το αμερικανικό Castlelake, μία παγκόσμια εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 15 δισ. δολαρίων και το βρετανικό equity fund Coller Capital που ειδικεύεται σε τοποθετήσεις στην δευτερογενή αγορά και αποτελεί (με έτος ίδρυσης το 1990) ένα από τα παλαιότερα θεσμικά επενδυτικά σχήματα του είδους και ασφαλώς ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη. H Castlelake ιδρύθηκε το 2005 και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε μία καινοτόμος πλατφόρμα επενδύσεων με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που ξεκινά από την αναδιάρθρωση προβληματικών εταιρειών και καταλήγει σε εκμετάλλευση μονάδων βαριάς βιομηχανίας και αεροπορικών υπηρεσιών μεταφορών. Σήμερα δραστηριοποιείται εκτός από την αμερικανική επικράτεια στον Καναδά, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, ενώ αναφέρεται στις εποπτικές αρχές ελέγχου τόσο των ΗΠΑ όσο και της Βρετανίας.

 

Η βρετανική Coller αντιστοίχως έχει σήμερα ισχυρή διεθνή παρουσία με γραφεία εκτός από το Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και το Χονγκ-Κόνγκ. Απασχολεί περισσότερα από 200 στελέχη και διαχειρίζεται κεφάλαια των μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών του πλανήτη. Αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα equity funds του είδους και υπάγεται στην εποπτική αρχή FCA(Financial Conduct Authority) του Λονδίνου.

 

Η είσοδος παικτών τέτοιου βεληνεκούς σε μία περίοδο που οι μεγάλες ξένες επενδύσεις αποτελούν ζητούμενο για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οκονομίας αποτελεί ασφαλώς θετική εξέλιξη που προδιαγράφει περαιτέρω ανάπτυξη της «Πανγαία» με ισχυρή προοπτική να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 

Σχολιάζοντας τη σημαντική αυτή τοποθέτηση σοβαρών ξένων θεσμικών στην ελληνική αγορά ακινήτων ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, ιδρυτικό στέλεχος και επικεφαλής της Invel, που αποτέλεσε και τον αρχιτέκτονα του πρόσφατου deal, μίλησε για ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία: «Η είσοδος τέτοιου επιπέδου blue chip investors, αποδεικνύει ότι η «Πανγαία» αποτελεί μία εξαιρετικά ελκυστική πλατφόρμα για ανάπτυξη στην κατάλληλη συγκυρία του οικονομικού κύκλου, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα για το προσεχές μέλλον και την αναγνώριση της Invel ως κορυφαίο διαχειριστή επενδύσεων με εξαιρετική θεσμική εμπειρία στην αγορά». «Η επισφράγιση της σχέσης με τέτοιας εμβέλειας νέους επενδυτές θα αποτελέσει αφετηρία και για πολλά άλλα ενδιαφέροντα νέα projects στη χώρα», τόνισε ο κ. Παπαχριστοφόρου.

 

Η αλλαγή στο μετοχικό σχήμα της Invel με την είσοδο των δύο μεγάλων θεσμικών επενδυτών, κατέστη δυνατή μετά την αποχώρηση ενός εκ των αρχικών εταίρων (limited partner) του Ισραηλινού επιχειρηματία Μπένυ Στάινμετζ, γεγονός που εξασφάλισε τη συγκατάθεση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία κατέχει μειοψηφικό μερίδιο περίπου 33% στη θυγατρική της «Πανγαία» και αναμένεται να παραδώσει το μάνατζμεντ στην Invel, στις αρχές του επόμενου έτους. Οι νέοι επενδυτές αποκτούν έμμεσο ποσοστό στην «Πανγαία» 49% και μαζί με την York Capital Management, η οποία ήταν ήδη μέλος της κοινοπραξίας που συστάθηκε για την αρχική εξαγορά το 2013, η Ιnvel κατέχει μερίδιο συμμετοχής 65% στην «Πανγαία».

 

Τα σχέδια μελλοντικής ανάπτυξης της «Πανγαία» που σήμερα αποτελεί την μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα με αξία χαρτοφυλακίου άνω του 1,5 δισ. και ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, περιλαμβάνουν πιθανότατα τη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η άντληση κεφαλαίων θα καταστεί πολύ πιο εύκολη με τη συμμετοχή στο επενδυτικό σχήμα των Castlelake και Coller. Αλλωστε, μετά την είσοδο της Invel στην «Πανγαία» το 2013, η αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας εκτινάχθηκε κατά 60%, ενώ οι επενδυτικές δραστηριότητες της επεκτάθηκαν και εκτός ελληνικού εδάφους, στην Ιταλία, την Κύπρο και τα Βαλκάνια.

 
10/03/18

Σε υψηλά 5 εβδομάδων έκλεισε την Παρασκευή η Wall Street

 

Νέες εισαγωγές εταιρειών στο Χρηματιστήριο μετά 4 έτη

Ολα δείχνουν ότι το 2018 θα επανέλθουν οι δημόσιες εγγραφές για την εισαγωγή νέων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά μία άγονη περίοδο τεσσάρων ετών –τελευταία εισαγωγή στις 11/4/2014 της ΕΛΤΕΧ Ανεμος– λόγω της πολυετούς ύφεσης που ήταν αποτρεπτική για τις επιχειρήσεις και του χαμηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή την περίοδο σε τραπεζικά και χρηματιστηριακά γραφεία είναι ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες των αναδόχων για την προετοιμασία των ενημερωτικών των εταιρειών Chipita που ελέγχεται μετοχικά από τον επιχειρηματία Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τη Sunlight που ελέγχεται μετοχικά από τον επιχειρηματία Πάνο Γερμανό.

Όπως γράφει η Καθημερινή, από πλευράς επιχειρήσεων δεν υπήρξαν επίσημες ανακοινώσεις. Ταυτόχρονα σχεδιάζεται μετά το καλοκαίρι και η είσοδος της εταιρείας R Energy 1 στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, που δραστηριοποιείται στο κλάδο των φωτοβολταϊκών πάρκων και ελέγχεται μετοχικά από τον Γεώργιο Ρόκα, γιο του Μελετίου Ρόκα, ενός εκ των δύο ιδρυτών της πρώην «Ρόκας ΑΒΕΕ» που μεταβιβάστηκε στην ισπανική Ibedrola τον Απρίλιο του 2007.

Εκτός των δημοσίων εγγραφών αναμένεται να υπάρξει επανεκκίνηση και στην αγορά εταιρικών ομολόγων που είχαν ανασταλεί από τον περασμένο Οκτώβριο μετά την κόντρα που είχε ξεσπάσει μεταξύ τραπεζικών κύκλων και των εποπτικών αρχών, καθώς αποταμιευτικά κεφάλαια κατευθύνθηκαν προς τις εκδόσεις των εταιρικών ομολόγων. Ασφαλείς πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι καταβάλλεται προσπάθεια να εισαχθούν μέχρι το Πάσχα στην εγχώρια πλατφόρμα ομολόγων οι εκδόσεις της εισηγμένης κατασκευαστικής εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα και της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών Coral.

Εχοντας επενδύσει περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης, κυρίως στους τομείς της καθαρής ενέργειας και των υποδομών, ο εισηγμένος όμιλος ΓΕΚ Τέρνα συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων. Κατέχει ηγετική θέση στους τομείς των υποδομών, της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, διαχείρισης ακινήτων.

Αποτελεί ταυτόχρονα έναν από τους πλέον εξωστρεφείς ελληνικούς ομίλους, καθώς έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε 16 χώρες (Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή), όπου απασχολεί συνολικά περισσότερους από 6.000 εργαζομένους.

Η Coral A.E. είναι η πρώην Shell Hellas A.E., εταιρεία που μετονομάστηκε τον Ιούλιο του 2010 μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της από τη Motor Oil Hellas. Η εταιρεία λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926. Με περίπου 700 πρατήρια που λειτουργούν σήμερα υπό το σήμα Shell, η εταιρεία έχει μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 20% και κατατάσσεται πρώτη στην ελληνική αγορά.

Εχουν προηγηθεί στην αγορά εταιρικών ομολόγων οι εκδόσεις των MLS, Housemarket (IKEA), ΟΠΑΠ, Sunlight, Μυτιληναίος και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Ολες οι εκδόσεις είχαν στεφθεί με επιτυχία καθώς τα επιτόκια των ομολογιακών εκδόσεων κυμαίνονταν μεταξύ 3%-5%, πολύ υψηλότερα από τις αποδόσεις των τραπεζικών καταθέσεων.

Παράλληλα, και οι εκδότριες εταιρείες είχαν την ευκαιρία να δανειστούν και να στηρίξουν την ανάπτυξή τους με επιτόκια αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με τα επιτόκια των τραπεζών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Κ», το μεγαλύτερο ποσό (616 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 63%) από το σύνολο των 977,567 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν το 2017 από την πλατφόρμα του Χ.Α., προέρχεται από την έκδοση εταιρικών ομολόγων.

 
09/03/18

Την υποβάθμιση 14 τουρκικών τραπεζών ανακοίνωσε η Moody's

Στην υποβάθμιση του αξιόχρεου 14 τουρκικών τραπεζών προχώρησε σήμερα, Παρασκευή, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's, ενώ επιβεβαίωσε το αξιόχρεο τριών άλλων τραπεζών. Οι προοπτικές 12 τραπεζών έγιναν σταθερές από αρνητικές και πέντε τραπεζών παρέμειναν αρνητικές.

Όπως αναφέρει ο Moody's σε ανακοίνωσή του, οι πιστοληπτικές αυτές αξιολογήσεις καθοδηγήθηκαν από:
 

Την εξασθενημένη δυνατότητα της τουρκικής κυβέρνησης να στηρίξει τις τράπεζες της χώρας, η οποία αντανακλάται στην προχθεσινή υποβάθμιση του αξιόχρεου των ομολόγων της σε Ba2 με σταθερές προοπτικές από Ba1 με αρνητικές προοπτικές,

Την υποβάθμιση από τον οίκο του μακροοικονομικού προφίλ της Τουρκίας σε αδύναμο+ από μέτριο- και

Την άποψή του ότι το λειτουργικό περιβάλλον στην Τουρκία θα γίνει πιο δύσκολο το 2018.

Η υποβάθμιση του αξιόχρεου των ομολόγων της τουρκικής κυβέρνησης καθοδηγήθηκε από την άποψη του Moody's για συνεχιζόμενη μείωση της θεσμικής ισχύος και τον αυξημένο κίνδυνο να υπάρξει ένα εξωτερικό σοκ.

 

Eurobank: Παραμένει στο ΔΣ η εκπρόσωπος του Δημοσίου

 

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ανακοινωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο (Δ.Σ.) κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Μαρτίου 2018, αφού διαπίστωσε ότι η Τράπεζα δεν υπάγεται πλέον στις διατάξεις του Ν.3723/2008 (για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας) και συνεπώς δεν υφίσταται το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να συμμετέχει, μέσω εκπροσώπου του, στο Δ.Σ. της Τράπεζας, αποφάσισε η κα Ανδρονίκη Μπούμη, η οποία είχε οριστεί εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. της Eurobank σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3723/2008, να παραμείνει στο Δ.Σ. της Τράπεζας και μετά την παύση της ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, οριζόμενη ως μη εκτελεστικό μέλος αυτού, μέχρι τη λήξη της θητείας του σημερινού Δ.Σ..

Ο ορισμός της κας Α. Μπούμη υπό τη νέα της ιδιότητα στο Δ.Σ. της Τράπεζας θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τον νόμο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, ενώ η αξιολόγησή της από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, είναι ήδη σε εξέλιξη από την ενσωμάτωσή της στο Δ.Σ. της Τράπεζας υπό την προηγούμενη ιδιότητά της, αυτήν της εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, ως εξής:

1. Νικόλαος Β. Καραμούζης, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος 

2. Φωκίων X. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Σταύρος Ε. Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5. Richard P. Boucher, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Stephen L. Johnson, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Bradley Paul L. Martin, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Jawaid A. Mirza, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. George E. Myhal, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Lucrezia Reichlin, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
11. Ανδρονίκη Ε. Μπούμη, μη εκτελεστικό μέλος
12. Γεώργιος Κ. Χρυσικός, μη εκτελεστικό μέλος
13. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν.3864/2010, μη εκτελεστικό μέλος

 

Επίθεση στον οίκο Moody’s χρησιμοποιώντας και την Ελλάδα εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

 

Επίθεση στον οίκο Moody’s χρησιμοποιώντας και την Ελλάδα εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μια μέρα μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Τουρκίας κατά μία βαθμίδα, από το Ba1 στο Ba2, στην κατηγορία «σκουπίδια»,

 

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά: «Πείτε μας με ποια λογική και με ποια κριτήρια μας υποβαθμίσατε. Οι γείτονές μας, οι Έλληνες έχουν βυθιστεί, είναι εξαντλημένοι. Με ποια σταθμά αναβαθμίσατε την οικονομία τους και υποβαθμίσατε εμάς».

 

Στο μεταξύ εκτός από το ξέσπασμα Ερντογάν κατά της Moody’s, πολλές εφημερίδες που πρόσκεινται φιλικά προς τον Πρόεδρο έγραφαν ότι «η έκθεση της Moody’s γράφτηκε στο σπίτι του Φετουλάχ Γκιουλέν». Γνωστός αρθρογράφος αναφέρει ότι είναι γνωστή η αγάπη του διεθνούς οίκου στον εχθρό του Ερντογάν.

 

*

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (0,22 ευρώ επιστροφή): ΕΓΣ στις 30/3 για επιστροφή μετρητών στους μετόχους

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα πραγματοποιηθεί στις 30.03.2018 με αντικείμενο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε." με την από 08.03.2018 απόφαση του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30.03.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10.04.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία επιστροφή κεφαλαίου η εισηγμένη σημειώνει τα εξής:

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 8/3/2018 απόφασή του συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30/3/2018 η οποία ως μόνη αρμοδία θα αποφασίσει επί της πρότασης επιστροφής ποσού 0,22 € ανά μετοχή στους Μετόχους, συνεπεία αύξησης και ισόποσης μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Στην περίπτωση κατά την οποία ληφθεί η σχετική απόφαση, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η  Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης των Σ.Μ.Ε επί δεικτών στους οποίους συμμετέχει η μετοχή της Εταιρείας μας. Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου θα είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία Σ.Α.Τ. της Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 (record date) και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής Κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018. Η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβληθεί μέσω Τραπέζης η οποία θα πιστώσει τους λογαριασμούς των Χειριστών. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η επιστροφή κεφαλαίου τελεί τόσο υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων όσο και εν συνεχεία των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών και η έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 του Κ.Ν.2190/20, δεν μπορεί να γίνει πριν την παρέλευση  τουλάχιστον 2 μηνών από την τελική εγκριτική απόφαση.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

 

Στα χέρια της ΔΕΗ η πρόταση της Qualco για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

 

Η δαμόκλειος σπάθη των ληξιπρόθεσμων οφειλών επικρέμαται πάνω από τα γκισέ της ΔΕΗ.  Η εταιρεία συμβούλων Qualco, στην οποία έχει αναθέσει η επιχείρηση τη διαχείριση των ανείσπρακτων λογαριασμών, της έχει παραδώσει τις προτάσεις για το πώς θα κλείσουν οι μεγάλες «τρύπες» που έχουν αφήσει οι «μπαταξήδες» στα ταμεία της. Αναμένεται η έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίησή τους.

 

Όπως γράφει το Βήμα, με σφιχτό πλέον τον «κορβανά», η ΔΕΗ πρέπει να κηρύξει άμεσα πόλεμο στους κακοπληρωτές. Άλλωστε, ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει να παρουσιαστεί έως τον Μάιο στους θεσμούς.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες Πέμπτη στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος και  διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανόλης Παναγιωτάκης, αν και το τελευταίο έτος τα φέσια έχουν μειωθεί κατά 100 εκατ. ευρώ, το ύψος των χρεών προς την επιχείρηση παραμένει στο 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Κι αυτά χωρίς να συνυπολογιστούν τα χρέη των τελικών πελατών _ όσον δηλαδή έχουν μετακινηθεί σε άλλο πάροχο ή έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση του ακινήτου τους για διάφορους λόγους _ τα οποία φτάνουν στα 700 εκατ. ευρώ. Αλλά ούτε και τα 500 εκατ. ευρώ των χρεών που βρίσκονται στη φάση του διακανονισμού. 

 

Η Qualco, μεταξύ άλλων, θα σχεδιάσει ολοκληρωμένο πλάνο διαχείρισης και παρακολούθησης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων (τμηματοποίηση χαρτοφυλακίων, διαμόρφωση στρατηγικών, εφαρμογή λύσεων διακανονισμού κλπ ). Όσον αφορά στη συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη των υπηρεσιών της, μερίδιο 11,7% (1.400.000 ευρώ) αφορά την εκπόνηση αναλυτικού πλάνου υλοποίησης υπηρεσιών, την ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης οφειλών και καθορισμό συστηματικών δράσεων διαχείρισής τους, τη μελέτη για εξέταση δυνατότητας χρηματοδότησης /τιτλοποίησης απαιτήσεων, το σχεδιασμό πλαισίου υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων καθώς και τις τυχόν αναγκαίες εξαμηνιαίες επικαιροποιήσεις των προαναφερθέντων παραδοτέων. Το υπόλοιπο 88,3% (10.600.000 ευρώ) αφορά σε αμοιβή του αναδόχου υπό την αυστηρή προϋπόθεση είσπραξης των οφειλόμενων ποσών (success fee).

 
 

Παλαιότερα Σχόλια

 

Plus500

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....