| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

   

GFF Insider

Καθημερινή ειδησεογράφία σε ζητήματα οικονομίας - χρηματιστηρίου & Όχι μόνο....

 

 
 

19/08/22

 

 

 

Alpha Αστικά Ακίνητα: Τη διανομή μεικτού μερίσματος 3,42 ευρώ προτείνει το Δ.Σ. στη Γ.Σ.

 

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 47.880.000 ευρώ, ήτοι 3,42 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) εισηγείται προς την τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Αστικά Ακίνητα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, τροποποιώντας την αρχική εισήγησή του.

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

 

Σύμφωνα με την πρόταση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

 

- Ημερομηνία αποκοπής: Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

- Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date): Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

- Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος: Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

 

Τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ανωτέρω θα δοθούν με νεότερες ανακοινώσεις της εταιρείας.

 

18/08/22

 

 

Βγάζει... «Rafale» τον Σεπτέμβριο η Εθνική

 

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να βγάλει η Εθνική στην αγορά το project Rafale, την πώληση δηλαδή χαρτοφυλακίου με ανακτηθέντα ακίνητα, αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της ελάφρυνσης του ισολογισμού της από στοιχεία ενεργητικού, που δεν αποδίδουν εισόδημα.

Όπως γράφει ο Χρήστος Κίτσιος στο euro2day.gr:

 

Η περίμετρος του χαρτοφυλακίου έχει οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με πηγές της αγοράς και αφορά σε ακίνητα, που απέκτησε η τράπεζα μέσω πλειστηριασμών, οι φάκελοι των οποίων έχουν τακτοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση τακτοποίησης. Θα περιλαμβάνει κυρίως κατοικίες (διαμερίσματα και μονοκατοικίες) σε όλη τη χώρα και δευτερευόντως επαγγελματικά ακίνητα.

 

Ο αριθμός και η ποιότητα των επαγγελματικών ακινήτων θα καθορίσει και την τελική αξία του χαρτοφυλακίου.

 

Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους. Χρέη χρηματοοικονομικού συμβούλου ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Deloitte, η οποία είχε και χρέη τεχνικού συμβούλου κατά την προεργασία του χαρτοφυλακίου.

 

Η Εθνική διαθέτει το μικρότερο χαρτοφυλάκιο ανακτηθέντων ακινήτων, σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, με αποτέλεσμα να μην έχει προχωρήσει, ως τώρα, στην πώληση μεγάλου χαρτοφυλακίου. Η τράπεζα διενεργεί επιλεκτικές πωλήσεις κάθε χρονιά, ενώ το 2017 η Διεύθυνση Περιουσίας προχώρησε σε δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, με κλειστές προσφορές για την πώληση 131 ακινήτων σε όλη τη χώρα.

 

Επιπρόσθετα, η Εθνική δεν περιλαμβάνει στην στρατηγική της την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση και διαφοροποίηση εσόδων. Ως εκ τούτου, δεν προγραμματίζει κίνηση αντίστοιχη των Πειραιώς και Alpha Bank για πώληση/συνεκμετάλλευση χαρτοφυλακίου ανακτηθέντων ακινήτων.

 

Πηγή: euro2day.gr

 

17/08/22

 

 

Motor Oil: Οι λεπτομέρειες για το deal με την Ελλάκτωρ

 

Παρήλθε η δεκαήμερη προθεσμία που είχε τεθεί για την ενάσκηση του δικαιώματος των μετόχων για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, αναφορικά με τη συμφωνία με την Ελλάκτωρ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως ανακοίνωσε η Motor Oil.

 

Παράλληλα, δόθηκαν οι λεπτομέρειες για τη σύσταση της νέας ανώνυμης εταιρείας, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα συμμετέχουν η MORE με 75% και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. με 25%.

 

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του μήνα είχε εγκριθεί από το ΔΣ της εταιρείας το deal με την Ελλάκτωρ.

 

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο:

 

«Σε συνέχεια της ανακοίνωσης προς το ΓΕΜΗ με αριθμό 2678557/5.8.2022, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι παρήλθε άπρακτος η κατ’ άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 παρεχόμενη δεκαήμερος προθεσμία, για την ενάσκηση από μετόχους της Εταιρείας του δικαιώματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, προκειμένου η συνδεδεμένη και κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.(MORE):

 

αα. προβεί από κοινού με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ). Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα συμμετάσχει σε ποσοστό 25% στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ μέσω εισφοράς σε είδος ποσοστού ανερχόμενου κατά προσέγγιση σε 14% (το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) της συμμετοχής της στην εταιρεία που θα συσταθεί με διάσπαση δι’ απόσχισης κλάδου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και σύσταση μίας νέας ανώνυμης εταιρίας 100% θυγατρικής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΕ),  ενώ η MORE θα καλύψει με την καταβολή μετρητών ποσού ανερχόμενου κατά προσέγγιση σε τριακόσια τριάντα εκατομμύρια (330.000.000) ευρώ τη συμμετοχή της σε ποσοστό 75% του μετοχικού κεφαλαίου. Το ακριβές ποσό των κατά προσέγγιση τριακοσίων τριάντα εκατομμυρίων (330.000.000) ευρώ θα οριστικοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 

Ακολούθως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ θα λάβει τραπεζικό δάνειο κατά προσέγγιση ποσού τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (350.000.000) ευρώ.

 

ββ. να συναινέσει και λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αγοράσει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή μετοχές της  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΕ που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το ποσοστό της υπολειπόμενης συμμετοχής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΕ έναντι του τιμήματος των κατά προσέγγιση εξακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων  (680.000.000)ευρώ. Το ακριβές ποσό των κατά προσέγγιση εξακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (680.000.000) ευρώ θα οριστικοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 

γγ. να συναινέσει και λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να συγχωνευθεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΕ, μέσω της απορρόφησής της από την τελευταία.

 

δδ. να καταρτίσει με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ την Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών.

 

εε. να καταρτίσει με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ την Συμφωνία Μετόχων.

 

Η χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την πραγματοποίηση της συναλλαγής ισχύει για έξι (6) μήνες.

 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την εξέλιξη των ανωτέρω περιγραφόμενων συναλλαγών».

 

16/08/22

 

 

Alpha Bank: Πώλησε σπονδυλωτά το 90% της Nexi Πληρωμών Ελλάς 

 

«Σπονδυλωτή» αποδείχθηκε η συναλλαγή μεταβίβασης από την Alpha Bank στον ιταλικό όμιλο Nexi του κλάδου αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών (POS) της τράπεζας, με αποτέλεσμα στο τέλος Ιουλίου η εγχώρια τράπεζα να κατέχει πλέον περίπου το 10% της Nexi Πληρωμών Ελλάς Α.Ε.

 

Όπως αναφέρει ο Χ. Κίτσιος στο euro2day.gr, η Nexi Πληρωμών Ελλάς ΑΕ, αποτελεί την εταιρεία, στην οποία η Alpha Βank εισέφερε τον κλάδο αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών. Η διάσπαση και εισφορά είχε εγκριθεί από την έκτακτη γενική συνέλευση της Alpha Βank, η οποία συγκλήθηκε στις 14 Ιουνίου. Ο κλάδος αποτιμήθηκε από την KPMG στα 306,8 εκατ. ευρώ. 

 

Η εισφορά ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου και η Alpha διατήρησε το 100% της εταιρείας Alpha Πληρωμών, η οποία μετονομάστηκε σε NEXI Πληρωμών Ελλάς (Nexi Payments Greece).

 

Εν συνεχεία, η Alpha Βank πώλησε στις 30 Ιουνίου το 51% της Nexi Πληρωµών Ελλάς στην Nexi S.P.A., έναντι τιµήµατος  156,9 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, Alpha και Nexi συμφώνησαν, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας, ο ιταλικός όμιλος να αγοράσει επιπρόσθετο 39,01% της Nexi Πληρωμών Ελλάς, υπό την προϋπόθεση λήψης των σχετικών εγκρίσεων. 

 

Το τελευταίο σκέλος της παραπάνω συμφωνίας υλοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου, με τη μεταβίβαση από την Alpha στον ιταλικό όμιλο του 39,01% της Nexi Πληρωμών Ελλάς. Η συμφωνία προβλέπει δικαίωμα της Alpha να επαναγοράσει, κατά την τέταρτη επέτειο από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μέρος του ποσοστού της Nexi Πληρωμών. 

 

Βάσει της παραπάνω συμφωνίας, η Alpha Banκ είχε ταξινομήσει στις 30/6 το 39,01% ως κατεχόμενο προς πώληση περιουσιακό στοιχείο. Κατά την ίδια ημερομηνία, η τράπεζα ενέγραψε κέρδος 300,9 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του τιμήματος πώλησης του 51% της Nexi Πληρωμών, της αποτίμησης του εναπομείναντος 49% και της αποενοποίησης, λόγω της συμφωνίας πώλησης πρόσθετου 39,01%. 

 

Η Alpha δεν αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις τίμημα μεταβίβασης για το 39,01%. Με δεδομένο, όμως, ότι οι δύο συναλλαγές είναι χρονικά πολύ κοντά θεωρείται πιθανό να έχει μεταβιβασθεί στην ίδια αποτίμηση. Όπως προαναφέρθηκε, η Alpha έγραψε στο β' τρίμηνο κέρδος αποτίμησης μαζί με το κεφαλαιακό κέρδος από τη μεταβίβαση του 51%.  Επομένως, η μεταβίβαση του 39% είναι ενδεχομένως κεφαλαιακά ουδέτερη. 

 

Μεταξύ των δύο μεταβιβάσεων, πάντως, μεσολάβησε στις 5 και 18 Ιουλίου αύξηση κεφαλαίου της Nexi Πληρωμών, στην οποία η Alpha Bank συμμετείχε, καταβάλλοντας το ποσό των 2,45 εκατ. ευρώ. 

 

Πλέον, η Nexi κατέχει περίπου το 90% της Nexi Πληρωμών Ελλάς, ενώ η Alpha ως μέτοχος μειοψηφίας έχει δικαίωμα veto, για ορισμένα ζητήματα (reserved matters). Επίσης, υφίσταται περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης 10 ετών για τυχόν μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας. Τέλος, η σύμβαση μετόχων προβλέπει, μεταξύ άλλων, δικαίωμα πρώτης προσφοράς αμφοτέρων των μετόχων Alpha Βank και Nexi, δικαίωμα συμμετοχικής μεταβίβασης μετοχών (tag-along right) της Alpha Βank, μηχανισμούς αποχώρησης (δικαίωμα προαίρεσης αγοράς και δικαίωμα προαίρεσης πώλησης) τόσο για την Alpha Bank όσο και για τη Nexi, σε συγκεκριμένες περιστάσεις όπως η ουσιώδης παραβίαση της Σύμβασης Μετόχων.

 

Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, την καταβολή στην Alpha πρόσθετου τιμήματος, υπό την αίρεση επίτευξης συγκεκριμένου στόχου αύξηση των εσόδων της Nexi Πληρωμών ως το 2025. Ως εκ τούτου, η τράπεζα εμφανίζει την 30η Ιουνίου στις απαιτήσεις σε αναπόσβεστο κόστος το ποσό των 11,29 εκατ. ευρώ. 

 

12/08/22

 

 

Στρατηγική συμφωνία Cepal Hellas και Resolute Asset Management

 

H Cepal Hellas και ο όμιλος Resolute Asset Management ανακοινώσαν τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους στην ελληνική αγορά διαχείρισης ακινήτων. 

 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η κοινοπραξία, με την επωνυμία Resolute Kaican Greece Α.Ε. ("RKG"), θα εδραιώσει την ηγετική θέση των δύο εταιριών στην ελληνική αγορά διαχείρισης ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 
Η RKG θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία για ένα ευρύ φάσμα πελατών όπως τράπεζες, διαχειριστές απαιτήσεων, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και θεσμικούς επενδυτές, εταιρίες και οργανισμούς του ελληνικού δημοσίου. Επιπλέον, η κοινοπραξία θα παρέχει υπηρεσίες σε υφιστάμενους πελάτες της Resolute στην Ελλάδα, όπως τράπεζες και επενδυτές και σε ακίνητα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιo που διαχειρίζεται η Cepal Hellas συνολικού ύψους 28 δισ.ευρώ.
 
Η RKG θα αξιοποιήσει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της Resolute στην αγορά ακινήτων, την πρωτοποριακή τεχνολογία που παρέχει η θυγατρική της Resolute, Recognyte, αλλά και την υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονική πλατφόρμα και εμπειρία της Cepal στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ). Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην κοινοπραξία θα έχει η REInvest Greece, εταιρία διαχείρισης ακινήτων που διαθέτει υπερσύγχρονες τεχνολογίες και δυνατότητες, η πλειοψηφία των μετοχών της οποίας θα μεταφερθεί από την Resolute στην RKG.

 

11/08/22

 

 

Τρ. Πειραιώς: Στο 9,377% το ποσοστό της Helikon Long Short Equity Fund 

 

Στο 9,377% ανέρχεται πλέον το ποσοστό της Helikon Long Short Equity Fund στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007 και κατόπιν της ληφθείσας την 10.08.2022 σχετικής γνωστοποίησης της Helikon Investments Limited λόγω γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου, ότι η τελευταία κατέχει έμμεσα από 05.08.2022, μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV:

 

54.373.407 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι 4,348% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και 29.607.188 (ήτοι 2,368% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και 33.271.381 (ήτοι 2,661% επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, με ημερομηνίες λήξης την 04.02.2025 και την 04.11.2024 αντίστοιχα.

 

Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η Helikon Investments Limited και προέρχονται από κοινές μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap) ανέρχονται συνολικά σε 117.251.976 ή σε ποσοστό 9,377% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

 

Coca Cola HBC: Αύξηση συγκρίσιμων καθαρών κερδών 34,5% το α΄ εξάμηνο - «Δίψα» για επενδύσεις

 

Σημαντική αύξηση στον όγκο πωλήσεων, τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο χρήσης, που έληξε την 1η Ιουλίου, η Coca - Cola HBC, επιμένοντας στον δρόμο των στρατηγικών επενδύσεων. 

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της:

 

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19,4% σε οργανική βάση και κατά 29,6% σε δημοσιευμένη βάση.

 

Εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η αύξηση των  καθαρών εσόδων από πωλήσεις διαμορφώθηκε σε 25,2% σε οργανική βάση, ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 12,1%.

 

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 14,0% σε οργανική βάση, επωφελούμενα από την τιμολογιακή πολιτική και τις στοχευμένες ενέργειες για τη βελτίωση του μείγματος, περαιτέρω ενισχυμένα από την ανάκαμψη της εκτός σπιτιού κατανάλωσης.

 

Η ευρείας βάσης δυναμική ανάπτυξης του όγκου πωλήσεων διατηρείται, εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στις στρατηγικές μας προτεραιότητες.

 

Η ενσωμάτωση της Αιγύπτου εξελίσσεται καλά, προσθέτοντας 7 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση των καθαρών εσόδων σε δημοσιευμένη βάση.

 

Σημειώθηκαν περαιτέρω αυξήσεις του μεριδίου αγοράς σε αξία και όγκο πωλήσεων στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά και στα ανθρακούχα αναψυκτικά. 

 

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη σε οργανική βάση αυξήθηκαν κατά 23,0%, με τα περιθώρια κέρδους να αυξάνονται κατά 30 μονάδες βάσης σε οργανική βάση, φτάνοντας στο 11%, επωφελούμενα από την τιμολογιακή πολιτική, το βελτιωμένο μείγμα και την αποτελεσματική  διαχείριση του κόστους. 

 

Η ποιοτική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις αποτέλεσε τη βάση για την υποκείμενη διεύρυνση των κερδών.

 

Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό επί των καθαρών εσόδων από πωλήσεις βελτιώθηκαν, χάρη στη λειτουργική μόχλευση και στις ενέργειες εξοικονόμησης κόστους.

 

Οι δαπάνες μάρκετινγκ, εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αυξήθηκαν κατά 9%.

 

Συνεχιζόμενες επενδύσεις στις στρατηγικές προτεραιότητες για κερδοφόρα ανάπτυξη

 

Η συνεπής πραγματοποίηση επενδύσεων σε σχέση με τα ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες, είχε ως αποτέλεσμα συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις με αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 18,7%, εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

 

Η εξαγορά της επιχείρησης ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες Three Cents, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο, ενισχύει τις δυνατότητες της εταιρείας σε σχέση με τη διάθεση premium προϊόντων στην κατηγορία. Οι όγκοι πωλήσεων καφέ αυξήθηκαν κατά 56%, με αυξανόμενη συμβολή της κατανάλωσης εκτός σπιτιού.

 

Η Coca Cola HBC προχωρά σε ταχεία ψηφιοποίηση.  Η ιδιόκτητη Β2Β Πλατφόρμα Πελατών αριθμεί πλέον περισσότερους από 200 χιλιάδες πελάτες. 

 

Βελτιωμένες ταμειακές ροές και διατήρηση ισχυρού ισολογισμού

 

Σημειώθηκε αύξηση των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή κατά 33,9%, ενώ και οι καθαρές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά €55,4 εκατ., σε ποσό €332,9 εκατ.

 

Ο ισχυρός ισολογισμός και η ρευστότητα διατηρούνται μετά και την πληρωμή του μερίσματος ποσού €0,71 ευρώ ανά μετοχή τον Αύγουστο.

 

Βασικά στοιχεία ανά αγορά

 

Σημειώνεται ισχυρή δυναμική στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες αγορές. Οι αναδυόμενες αγορές επηρεάστηκαν από τις μειώσεις στη Ρωσία.

 

Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19,1% σε οργανική βάση, με καλά ισορροπημένη διεύρυνση του όγκου πωλήσεων και των εσόδων ανά κιβώτιο. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 26,5% σε οργανική βάση, ενώ τα περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν κατά 60 μονάδες βάσης.

 

Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 33,6% σε οργανική βάση, κυρίως χάρη στη σημαντική αύξηση των μεριδίων αγοράς. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 63,8% σε οργανική βάση, ενώ τα περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν κατά 120 μονάδες βάσης.

 

Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14,2% σε οργανική βάση, χάρη στη δυναμική των αγορών, εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,5% σε οργανική βάση, ενώ τα περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν κατά 20 μονάδες βάσης.

 

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

 

«Πετύχαμε ισχυρή απόδοση στο πρώτο εξάμηνο, καθώς συνεχίσαμε να υλοποιούμε την στρατηγική ανάπτυξής μας με προσήλωση και πειθαρχία, πραγματοποιώντας πρόοδο στις δεσμεύσεις μας για βιωσιμότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας για την εξαιρετική συμβολή τους σε καθημερινή βάση. Είμαι επίσης ιδιαίτερα ευγνώμων για την ισχυρή συνεργασία μας με πελάτες και προμηθευτές εν μέσω αυτής της ευμετάβλητης περιόδου.

 

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των προϊόντων 24ωρης/7ήμερης κατανάλωσης, οι δυνατότητες διαχείρισης της αύξησης των καθαρών εσόδων και η άριστη υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξής μας επέτρεψαν να επωφεληθούμε πλήρως από την ανάκαμψη μετά την πανδημία σε όλες τις αγορές μας και να συνεχίσουμε να κερδίζουμε σημαντικό μερίδιο αγοράς. Είμαι ικανοποιημένος που επιτύχαμε ισχυρή οργανική αύξηση, με ισορροπημένη συμβολή από τον όγκο πωλήσεων και τα εσόδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο. Η τιμολογιακή πολιτική, το μείγμα και οι ενέργειες βελτιστοποίησης του κόστους μάς βοήθησαν να αντισταθμίσουμε τις αυξήσεις του κόστους πρώτων υλών, εξασφαλίζοντας την επιτυχή μετατροπή της αύξησης των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε κέρδη και ρευστότητα.

 

Οι συνεπείς επενδύσεις μας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών σε ευκαιρίες υψηλής απόδοσης, στις ικανότητες τις οποίες έχουμε θέσει ως προτεραιότητα καθώς και στη δυναμικότητά μας, οδηγούν στην ανάπτυξη σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις στοχευμένες επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη.

 

Είμαστε πεποισμένοι ότι η στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, το ισχυρό χαρτοφυλάκιό μας καθώς και οι ικανότητες των ανθρώπων μας, θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία ακόμα και εν μέσω μιας περιόδου μακροοικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Επαναφέρουμε τις εκτιμήσεις για το 2022 και αναμένουμε τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη να διαμορφωθούν στο εύρος των €740 με 820 εκατ.»

 

 

 

Α’ Εξάμηνο

 

 

2022

2021

% Μεταβολή σε δημοσιευμένη βάση

% Μεταβολή σε οργανική βάση1

Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια)

1.330,2

1.126,7

18,1%

4,7%

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις (€ εκατ.)

4.209,9

3.247,9

29,6%

19,4%

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο (€)

3,16

2,88

9,8%

14,0%

Λειτουργικά κέρδη (€ εκατ.)

275,7

350,1

-21,3%

 

Συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη1 (€ εκατ.)

462,5

350,3

32,0%

23,0%

Λειτουργικό περιθώριο κέρδους (%)

6,5

10,8

-420bps

 

Συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους1 (%)

11,0

10,8

20bps

30bps

Καθαρά κέρδη2 (€ εκατ.)

152,9

233,1

-34,4%

 

Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη1,2 (€ εκατ.)

316,9

235,6

34,5%

 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€ εκατ.)

0,418

0,639

-34,6%

 

Συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή1 (€ εκατ.)

0,865

0,646

33,9%

 

Καθαρές ταμειακές ροές1 (€ εκατ.)

332,9

277,5

20,0%

 

 

Επιχειρηματικές προοπτικές

 

«Έχοντας πάντα υπόψη τους μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους, έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο χαρτοφυλάκιό μας, στις δυνατότητές μας ως προς την στρατηγική διανομής στην αγορά, στην εμπορική στρατηγική μας με επίκεντρο τον πελάτη, στη δυναμική των διάφορων αγορών μας και, πάνω από όλα, στις ικανότητες των ανθρώπων μας. Δίνουμε προτεραιότητα στις επενδύσεις στις διάφορες περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να ενισχύσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη» σημειώνει η εταιρεία.

 

Οι στόχοι της έχουν ως εξής: 

 

Το 2022 αναμένουμε να επιτύχουμε οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε επίπεδο Ομίλου.

 

Οι αγορές μας, εκτός της Ρωσίας και της Ουκρανίας, συνεχίζουν να εμφανίζουν ισχυρή δυναμική. Εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αναμένουμε διψήφια οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις.

 

Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε συνεχή πληθωρισμό και πλέον αναμένουμε αύξηση του κόστους πωληθέντων ανά κιβώτιο στο μέσο επίπεδο του εύρους 15-20% για το 2022.

 

Θα παραμείνουμε εστιασμένοι στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Επίσης, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ευκαιρίες ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου, των αγορών μας, των ικανοτήτων μας, των ανθρώπων μας και των δεσμεύσεών μας για βιωσιμότητα. Για την επίτευξη των ευκαιριών ανάπτυξης στις αγορές μας, αναμένεται να αυξήσουμε τις δαπάνες μάρκετινγκ στο δεύτερο εξάμηνο.

 

Στο εξής, η παρουσία μας στη Ρωσία θα είναι σημαντικά πιο περιορισμένη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και εστιασμένη σε υπάρχοντα τοπικά σήματα. Αναμένουμε ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητά μας, θα είναι άμεσα οικονομικά αυτάρκης.

 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω παραγόντων, αναμένουμε τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη να διαμορφωθούν στο εύρος των €740 με 820 εκατ. για το 2022, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης από την πλήρη ενοποίηση της Multon από τις 11 Αυγούστου.

 

 

 

Μega φωτοβολταϊκό 550 MW στην Πτολεμαΐδα από τη ΔΕΗ

 

Ένα μεγάλο βήμα για τον «πράσινο» μετασχηματισμό της πραγματοποίησε ο όμιλος ΔΕΗ,  με την προκήρυξη από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες (ΔΕΗΑΝ) του διαγωνισμού για φωτοβολταϊκό ισχύος 550 MW.

 

Πιο συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά την εξεύρεση αναδόχου για τη μελέτη, προμήθεια (πλην των φωτοβολταϊκών πλαισίων), μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 550 MW στο Ορυχείο της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και τα έργα σύνδεσης αυτού με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

Πρόκειται για ένα από τα εμβληματικά projects όχι μόνο για την απολιγνιτοποίηση στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και για τη δυναμική στροφή της ΔΕΗ προς τις ΑΠΕ, καθώς η ολοκλήρωσή του συνιστά ορόσημο για το επιχειρηματικό σχέδιο που προβλέπει ραγδαία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια. Το έργο έχει προϋπολογισμό 216 εκατ. ευρώ και έως τις 30 Σεπτεμβρίου -οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών- αναμένεται να δώσουν το «παρών» οι μεγάλοι του κατασκευαστικού κλάδου.

 

Ο χρόνος κατασκευής και ετοιμότητας για ηλέκτριση του σταθμού προβλέπεται στους 22 μήνες, ενώ η συνολική διάρκεια της σύμβασης έως την οριστική παραλαβή της είναι οι 48 μήνες. Ο διαγωνισμός για το megaφωτοβολταϊκό της Πτολεμαΐδας ακολουθεί την προκήρυξη του διαγωνισμού για άλλους τέσσερις σταθμούς ισχύος 94 MW στη Δυτική Μακεδονία στις αρ[1]χές του καλοκαιριού, αλλά και τη συμφωνία για την εξαγορά του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Volterra, συνολικής ισχύος 112 MW. Βήματα δηλαδή που σηματοδοτούν την επιτάχυνση του βηματισμού του ομίλου της ΔΕΗ για την ενίσχυση της παρουσίας του στις ΑΠΕ.

 

Όπως επισήμανε πρόσφατα η διοίκηση της εισηγμένης, την περίοδο αυτή βρίσκονται υπό κατασκευή μονάδες ΑΠΕ συνο[1]λικής ισχύος 355 MW, εκ των οποίων τα 290 MW θα τεθούν σε λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους, υπερδιπλασιάζοντας την εγκατεστημένη ισχύ του ομίλου που ανέρχεται σήμερα στα 250 MW.

 

Η ΔΕΗ διαθέτει μια «δεξαμενή» έργων ΑΠΕ υψηλής ωριμότητας, καθώς 4 GW βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης, έργα ισχύος 2,2 GW έχουν εξασφαλίσει όρους σύνδεσης και περίπου 1,8 GW περιβαλλοντικούς όρους. Το επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕ[1]ΗΑΝ προβλέπει η εγκατεστημένη ισχύς των έργων ΑΠΕ που αναπτύσσει να ξεπεράσει εντός του 2022 τα 500 MW, να φτάσει το 1,5 GW μέχρι το 2023 και να διαμορφωθεί στα επίπεδα των 5 GW σε βάθος πενταετίας. Στο χαρτοφυλάκιο των πιο ώριμων έργων ΑΠΕ της ΔΕΗ περιλαμβάνονται φωτοβολταϊκά 251 MW στην Πτολεμαΐδα, 299 MW στο Αμύνταιο, 88 MW στη Φλώρινα, 95 MW στη Μεγαλόπολη, 400 MW σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, 200 MW αιολικά και 200 MW μονάδων αποθήκευσης.

 

Σύμφωνα με πηγές της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αναμένονται κι άλλες κινήσεις στην αγορά των υπεράκτιων αιολικών -με την ανακοίνωση των σχεδίων για σύμπραξη στον εν λόγω κλάδο με ξένο στρατηγικό εταίρο το αμέσως επόμενο διάστημα-, αλλά και στα Βαλκάνια, πιθανότατα έως το τέλος του έτους.

 

10/08/22

 

 

Mytilineos: Γιατί είναι κρίσιμη για την οικονομία η μονάδα της Αλουμίνιον

 

Πηγή: Αθηνά Καλαϊτζόγλου – euro2day.gr

 

Ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας της Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ) θα επηρέαζε όχι μόνον τη δυνατότητα επανεκκίνησης της παραγωγικής μηχανής της, αλλά θα έθετε σε κίνδυνο το μέλλον ενός από τους πλέον αποδοτικούς και στρατηγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας.

 

Για την αποφυγή των εξελίξεων αυτών η Mytilineos ζητά να συμπεριληφθεί η ΑτΕ στις σημαντικές βιομηχανίες που προβλέπεται να τροφοδοτούνται κατά προτεραιότητα με φυσικό αέριο, σε περίπτωση ενεργειακού συναγερμού και απειλής του ομαλού εφοδιασμού της χώρας με το συγκεκριμένο καύσιμο. Η τροφοδοσία ορισμένων σημαντικών εγχώριων βιομηχανιών στο ακραίο αυτό σενάριο προβλέπεται στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης που έχει καταρτίσει η ΡΑΕ και το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό η Mytilineos ανέπτυξε μια σειρά επιχειρημάτων προκειμένου να στηρίξει το αίτημα της για τη σταθερή και αδιάλειπτη λειτουργία της ΑτΕ.

 

Όπως αναφέρει, η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της μεταλλουργίας, με τη μεγαλύτερη καθετοποιημένη εγκατάσταση παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρώπη, παράγοντας 860.000 τόνους αλουμίνας και 190.000 τόνους αλουμινίου σε ετήσια βάση. Η ΑτΕ ήδη εξαντλεί όλες τις δυνατότητες χρήσης καυσίμου υποκατάστασης, συντονιζόμενη πλήρως με την εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου. Άλλη δυνατότητα μείωσης δεν υπάρχει, τονίζεται, χωρίς τον κίνδυνο επιζήμιων επιπτώσεων στην παραγωγική διαδικασία και τις συνδεόμενες αλυσίδες αξίας.

 

Η ημερήσια κατανάλωση της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας που παράγει τη θερμική ενέργεια για την παραγωγή αλουμίνας ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 MWh την ημέρα, κατανάλωση που χαρακτηρίζεται ανελαστική. Για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμίνου η ΑτΕ καταναλώνει περίπου 2,9 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος. Για τους λόγους αυτούς εκτιμάται ότι μια ενδεχόμενη διαταραχή στην τροφοδοσία του εργοστασίου με φυσικό αέριο θα οδηγούσε σε ανεπανόρθωτες ζημίες στις εγκαταστάσεις του, συνεπώς κρίνεται ως απαγορευτική τόσο για τεχνικούς όσο και για οικονομικούς λόγους.

 

Για μια σειρά τεχνικών ζητημάτων που αναλύονται διεξοδικά η διακοπή της παραγωγής αλουμινίου δεν μπορεί να ξεπεράσει τις δύο ώρες, διαφορετικά προκαλείται ανεπανόρθωτη ζημία στον εξοπλισμό της μονάδας, για την αποκατάσταση του οποίου ο χρόνος που θα απαιτηθεί είναι συνάρτηση της διακοπής της παραγωγικής μηχανής.

Η Mytilineos εκτιμά ότι για κάθε έτος διακοπής τα διαφυγόντα κέρδη ανέρχονται σε 650 εκατ. ευρώ με βάση τα δεδομένα του 2022, στα οποία προστίθενται περί τα 500 εκατ. ευρώ που αφορούν στα έξοδα του προσωπικού και άλλες σταθερές δαπάνες. Εκτός όμως από αυτά, επισημαίνεται ότι υπάρχουν και σημαντικά εμπορικά εμπόδια που καθιστούν δύσκολη την επανεκκίνηση ενός εργοστασίου αλουμινίου μετά από διακοπή λειτουργίας.

 

Το αλουμίνιο πωλείται μέσω μακροχρόνιων εμπορικών συμβάσεων, όταν αυτές δεν μπορούν να τηρηθούν ο συμβαλλόμενος καταναλωτής θα στραφεί αναγκαστικά σε κάποια άλλη πηγή, άρα θα χαθεί. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να τεθεί σε αβεβαιότητα η επανεκκίνηση από τον παραγωγό της λειτουργίας του εργοστασίου και μάλιστα σε πλήρη ισχύ.

 

Συν τοις άλλοις, η μαζική εγκατάσταση εργοστασίων αλουμινίου σε τρίτες χώρες και η συνεπαγόμενη αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής που βασίζεται σε συχνά αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη θέση των ευρωπαίων παραγωγών. Η ιστορία αποδεικνύει, υπογραμμίζει η Mytilineos, ότι όταν διακόπτεται η λειτουργία ενός εργοστασίου αλουμινίου δύσκολα ξεκινά εκ νέου. Κατά την τελευταία 15ετία η Ευρώπη έχει χάσει το 35% της παραγωγικής ικανότητας της σε αλουμίνιο.

 

Η διακοπή λειτουργίας της ΑτΕ θα συνιστούσε πλήγμα και για την ελληνική οικονομία, καθώς η εταιρία παράγει πρωτόχυτο αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ημιτελών και τελικών προϊόντων σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες όσο και από μικρές βιοτεχνίες που δραστηριοποιούνται στον οικοδομικό τομέα.

 

Η ελληνική βιομηχανία αλουμινίου, εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ που παραθέτει η Mytilineos, συνεισφέρει συνολικά 367 εκατ. ευρώ σε όρους προστιθέμενης αξίας. Μία ενδεχόμενη μείωση της εγχώριας παραγωγής θα οδηγούσε, καταλήγει η εταιρία, σε αύξηση των εισαγωγών από τη Ρωσία, η οποία καλύπτει ήδη το 35% της αλουμίνας και το 15-20% του αλουμινίου που εισάγει η Ευρώπη.

 

Για όλους αυτούς τους λόγους η Mytilineos ζητά να ενταχθεί η ΑτΕ σε καθεστώς προτεραιοποίησης εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

 

 

 

Motor Oil: Στις 8/9 η ΕΓΣ για την απόκτηση του 75% του κλάδου ΑΠΕ της Ελλάκτωρ

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Motor Oil θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την έγκριση της συναλλαγής για την απόκτηση από την εταιρεία του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Ελλάκτωρ από την 100% θυγατρική με την επωνυμία Motor Oil Renewable Energy. 

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση:

 

Μετά την από 08.08.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ αριθμός 2, ΤΚ 105 64, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση (α) συναλλαγής μεταξύ της "MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και της εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για την απόκτηση του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. από την 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία "MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και (β) υπογραφής του σχετικού σχεδίου Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας και του σχεδίου Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ "MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στα αρχεία του φορέα "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.” (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: Σάββατο 03 Σεπτεμβρίου 2022) που προηγείται της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω των συμμετεχόντων και νεγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 στο ως άνω Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α’ αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος). Η ημερομηνία καταγραφής της κατά τα άνω Επαναληπτικής Συνέλευσης είναι το Σάββατο 03 Σεπτεμβρίου 2022. 

 

09/08/22

 
 

 

Η Coca - Cola HBC εξαγοράζει την Three Cents, έναντι 45 εκατ. ευρώ

 

Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η θυγατρική της, CC Beverages Holdings II BV, κατέληξε σε δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της ESM Effervescent Sodas Management Limited (Three Cents) από την SICC Holding Limited, θυγατρική κατά 100% της IDEAL Holdings. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε προσαρμογές, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

 

Σε δική της ανακοίνωση η IDEAL Holdings αναφέρει σχετικά: Η εταιρεία IDEAL Holdings Α.Ε. (η "Εταιρεία") ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση της κατά 100% Κυπριακής θυγατρικής της, S.I.C.C. Holding Limited (η "SICC"), ότι υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία της τελευταίας, με την CC Beverages Holdings II B.V. (η "CCBHC"), εταιρεία του ομίλου της Coca-Cola HBC AG, για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ESM Effervescent Sodas Management Limited ("Three Cents"). Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε προσαρμογές, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και κανονιστικές εγκρίσεις, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους. Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση, όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

 

08/08/22

 

 

Τράπεζες: Αύξησαν τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 5,8 δισ. ευρώ

 

Αξιοσημείωτη πιστωτική επέκταση, για πρώτη φορά από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, εμφάνισαν στο α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης οι εγχώριες συστημικές τράπεζες, επιτυγχάνοντας να αυξήσουν την εν Ελλάδι «πίτα» των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 5,8 δισ. ευρώ.

 

Όπως γράφει ο Χρήστο Κίτσιος στο euro2day.gr, κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού της χρονιάς, Alpha, Πειραιώς, Εθνική και Eurobank προχώρησαν σε εκταμιεύσεις νέων δανείων 16,9 δισ. ευρώ. Το ίδιο διάστημα, είχαν αποπληρωμές 11,8 δισ. ευρώ. Πέτυχαν, επομένως, καθαρή πιστωτική επέκταση 5,1 δισ. ευρώ, που προήλθε σχεδόν στο σύνολό του από εταιρικές χορηγήσεις. Στο παραπάνω ποσό προστίθενται περίπου 650 εκατ. ευρώ από ταξινόμηση σε «ενήμερα» ρυθμισμένων δανείων και την αύξηση του υπολοίπου χορηγήσεων δανείων σε ξένο νόμισμα (σ.σ. κυρίως δολαριακά).

 

Πρόκειται για εντυπωσιακή επίδοση, αν συνυπολογισθεί ότι, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, υπήρξαν μόλις δύο μεγάλοι λογαριασμοί χορηγήσεων. Ο ένας αφορούσε σε δάνειο περίπου 600 εκατ. ευρώ, που έλαβε η Macquarie, για να χρηματοδοτήσει μέρος του τιμήματος εξαγοράς του ΔΕΔΔΗΕ και ο άλλος σε αναχρηματοδότηση δανείων της Fraport Greece, με πρωταγωνιστή και στις δυο περιπτώσεις την Alpha.

 

Το δάνειο στη Macquarie χορηγήθηκε από την Alpha και ενδέχεται να αντικατασταθεί από κοινοπρακτικό δάνειο με τη συμμετοχή και των υπολοίπων συστημικών τραπεζών.

 

Κατά τη διάρκεια του β' τριμήνου, η Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια Ελλάδος προχώρησε σε έκδοση νέου ομολογιακού δανείου, για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού του 2017 (968,4 εκατ. ευρώ). Alpha, Eurobank και Εθνική χορήγησαν περίπου 200 εκατ. ευρώ έκαστη στη Fraport Greece, ενώ Alpha και Πειραιώς επέκτειναν τη χορηγική τους δράση και στη θυγατρική της Fraport, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Αττάλειας.

 

Τον τίτλο του πρωταθλητή στην άτυπη «κούρσα» διατήρησε στο εξάμηνο η Alpha Bank, εμφανίζοντας στην Ελλάδα πιστωτική επέκταση 1,7 δισ. ευρώ και αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,8 δισ. ευρώ. Περιλαμβανομένων και των κοινοπραττηθέντων δανείων, που διανεμήθηκαν στις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες από την Alpha (Fraport 600 εκατ.), η προσαρμοσμένη καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ.

 

Η Πειραιώς κάλυψε, κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, την μικρή υστέρηση του πρώτου και έκλεισε στο εξάμηνο με καθαρές χορηγήσεις ( νέες εκταμιεύσεις 4,4 δισ. ευρώ μείον αποπληρωμές 3,2 δισ. ευρώ) ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Η «πίτα» των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 1,45 δισ. ευρώ, μετά από αποθεραπείες δανείων και επίδραση συναλλαγματικών διαφορών.

 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα της Εθνικής, η οποία χάρη σε καθαρή πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ στο β' τρίμηνο, έκλεισε το εξάμηνο με αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,3 δισ. ευρώ. Σε ετήσια βάση, εμφανίζει αύξηση της «πίτας» των εξυπηρετούμενων κατά 2,3 δισ. ευρώ.

 

Η Eurobank προχώρησε στις υψηλότερες εκταμιεύσεις νέων δανείων (5,2 δισ. ευρώ), κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, είχε, όμως, και τις υψηλότερες αποπληρωμές (4,3 δισ. ευρώ). Αν συνυπολογιστούν τα ρυθμισμένα δάνεια που ταξινομήθηκαν ως ενήμερα και η επίδραση από συναλλαγματικές διαφορές, η τράπεζα αύξησε το εν Ελλάδι υπόλοιπο των εξυπηρετούμενων δανείων της κατά 1,2 δισ. ευρώ στο εξάμηνο.

 

Η Eurobank έχει κάνει το πιο δυνατό ξεκίνημα στο τρέχον τρίτο τρίμηνο καθώς χορηγεί ενδιάμεση χρηματοδότηση της τάξης των 650 εκατ. ευρώ στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το εγχείρημα πρόωρης αποπληρωμής του ευρωομολόγου. Επιπρόσθετα, φημολογείται ότι θα χρηματοδοτήσει με 350 εκατ. ευρώ τη μικτή εταιρεία Motor Oil- ΕΛΛΑΚΤΩΡ, για να προχωρήσει στην εξαγορά του 86% της νέα Άνεμος.

 

Πηγή: euro2day.gr

 

06/08/22

 

Lamda Development: Εξαγορά του εκπτωτικού χωριού McArthurGlen στα Σπάτα

 

Την εξαγορά του εκπτωτικού χωριού McArthurGlen Designer Outlet Athens στα Σπάτα με περισσότερα από 100 καταστήματα, καφέ και εστιατόρια, ανακοίνωσε η Lamda Development, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση της στο retail και δημιουργώντας συνέργειες προς όφελος των επισκεπτών και των συνεργαζόμενων με την εταιρεία επιχειρήσεων.

 

Ειδικότερα σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Lamda Development, η κατά 100% θυγατρική της, LOV SMSA, εξαγόρασε το 100% της εταιρείας McArthurGlen Hellas Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ιδιοκτήτριας του εκπτωτικού χωριού McArthurGlen Designer Outlet Athens στα Σπάτα του νομού Αττικής, από την εταιρεία MGE Hellenic Investments Sàrl.

 

Η αξία του McArthurGlen Designer Outlet Athens ανέρχεται σε περίπου 109 εκατ.ευρώ (Gross Asset Value), όπως προκύπτει από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή CBRE Axies την 31.12.2021.

 

Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε περίπου 40 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένης της αποπληρωμής προϋφιστάμενων δανείων που είχαν χορηγηθεί από τους προηγούμενους εταίρους της εταιρείας.

 

Πληρότητα 95% τον Ιούλιο - Περισσότερα από 100 καταστήματα

 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το McArthurGlen Designer Outlet Athens είναι το κορυφαίο εκπτωτικό χωριό της Ελλάδας με συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 21.200 τμ. και περισσότερα από 100 καταστήματα, καφέ και εστιατόρια. Η πληρότητα την 30.06.2022 ήταν περίπου 95% ενώ η συνολική επισκεψιμότητα σε συνθήκες πλήρους και ανεμπόδιστης λειτουργίας (το 2019, προ της πανδημίας) ήταν περίπου 4,2 εκατ. επισκέπτες ετησίως. Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της εταιρείας που στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αλλά και του χαρτοφυλακίου των Εμπορικών Κέντρων.

 

Σχολιάζοντας την εν λόγω συναλλαγή, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά: «Η συγκεκριμένη εξαγορά αποτελεί σημαντική στρατηγική κίνηση καθώς με την απόκτηση του McArthurGlen Designer Outlet Athens, το οποίο πρωταγωνιστεί στον κλάδο των εκπτωτικών κέντρων, ενισχύουμε περαιτέρω την ηγετική μας θέση στο Retail, δημιουργώντας πολύ σημαντικές συνέργειες προς όφελος των επισκεπτών και των συνεργαζόμενων με την εταιρεία επιχειρήσεων».

 

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος (Co-CEO) του ομίλου McArthurGlen, Joan Jove, δήλωσε σχετικά: «Από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου μας στην Αθήνα το 2011, είμαστε υπερήφανοι που σε συνεργασία με την εταίρο μας Bluehouse Capital το έχουμε καταστήσει τον πρώτο πανελλαδικά Designer Outlet προορισμό αγορών. Η McArthurGlen είναι βέβαιη ότι το κέντρο θα εξακολουθήσει να ευημερεί υπό την ιδιοκτησία της Lamda, και ότι οι επισκέπτες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν μια αξέχαστη αγοραστική εμπειρία στην Αθήνα. Η εμπιστοσύνη μας στη δυναμική του εκπτωτικού τομέα στην Ευρώπη διατηρείται και θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε τη δραστηριότητά μας στις εννέα χώρες, στις οποίες λειτουργούμε».

 

Ο διευθυντής της εταιρείας Bluehouse Capital, Βίκτωρ Πιζάντε, δήλωσε σχετικά: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση μας προς τους συναδέλφους μας στη McArthurGlen για την επί μια δεκαετία επιτυχημένη συνεργασία. Είμαστε βέβαιοι ότι το Athens Designer Outlet θα συνεχίσει την ισχυρή λειτουργική του απόδοση υπό την ιδιοκτησία της Lamda».

 

05/08/22

 

 

ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection: State Grid, funds και Έλληνες επενδυτές στην ουρά για το 20%

 

Αυξημένο αναμένεται το επενδυτικό ενδιαφέρον για την απόκτηση του 20% της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ που τρέχει και χρηματοδοτεί το μεγάλο έργο ύψους 1 δις. ευρώ της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική.

 

Όπως γράφει ο Χ. Κολώνας στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, η «ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection» συστήθηκε το 2018 από τον Έλληνα Διαχειριστή με μετοχικό κεφάλαιο 200 εκ. ευρώ και έχει αναλάβει να ολοκληρώσει το έργο το 2024. Ο πήχης που βάζει η μητρική εταιρεία στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φανερώνει πως πρόκειται για έναν διαγωνισμό για γερά πορτοφόλια.

 

Οι πληροφορίες θέλουν να είναι δεδομένο το ενδιαφέρον των Κινέζων της State Grid, οι οποίοι το 2019 το είχαν εκδηλώσει και γραπτώς κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Αθήνα κυβερνητικής αντιπροσωπείας της μακρινής χώρας. Πέραν της State Grid που είναι μέτοχος του 24% του ΑΔΜΗΕ, παράγοντες της αγοράς μιλούν για ενδιαφέρον και από μεγάλα funds που τοποθετούνται σε έργα υποδομών καθώς και από ελληνικές ενεργειακές εταιρείες.

 

Ο πήχης

 

Ο διαγωνισμός με την πρώτη φάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος να λήγει στις 28 Σεπτεμβρίου δεν έχει περιορισμούς ως προς τη δραστηριότητα που πρέπει να ασκεί ένας επενδυτής αλλά, όπως προαναφέρθηκε, βάζει ψηλά τον πήχη ως προς τα οικονομικά κριτήρια που πρέπει να πληροί. Γεγονός που δείχνει ότι ο ΑΔΜΗΕ αναζητά σοβαρό και αξιόπιστο επενδυτή, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι θέτει ως προϋπόθεση συμμετοχής για τις νομικές οντότητες να διαθέτουν ετήσια ίδια κεφάλαια για τις τρεις τελευταίες ετήσιες χρήσεις τουλάχιστον 750 εκ. ευρώ. Αλλά κι αν μία εταιρεία δεν έχει συμπληρώσει τα τρία χρόνια της δραστηριότητας της ζητά το προαναφερόμενο μέγεθος να αντιστοιχεί στο μέσο μετοχικό κεφάλαιο της αλλά και πάλι να έχει συμπληρώσει τον ένα χρόνο λειτουργίας.

 

«Εάν πρόκειται για εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ή αμοιβαίο κεφάλαιο ή διαχειριστή κεφαλαίων», αναφέρεται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, «το άθροισμα των ενεργών και μη επενδυμένων/μη δεσμευμένων κεφαλαίων για την τελευταία χρήση ισούται ή υπερβαίνει τα 750 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (ή ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με την περίπτωση) ή την έκθεση του ελεγκτή ή σχετική πιστοποίηση που επαληθεύεται από εκθέσεις ελεγκτών ή σχετική πιστοποίηση που επαληθεύεται από ελεγκτή που έχει εκδοθεί εντός 30 ημερών πριν από την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

 

Η χρηματοδότηση του έργου

 

Σύμφωνα με το κείμενο του διαγωνισμού η «ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection» έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική. Τα 200 εκ. ευρώ είναι τα ίδια κεφάλαια, τα 400 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020, τα 200 εκ. ευρώ από ομολογιακό δάνειο που έχει συνάψει με τη Eurobank και άλλα 200 εκ. ευρώ από την ΕΤΕπ.

 

Ο ΑΔΜΗΕ δεν αποκλείει να απαιτηθεί και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

Mediobanca: Νέες τιμές στόχοι για Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank

 

Η ιταλική Μediobanca παραμένει ουδέτερη συνολικά για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, αλλά εξηγεί ότι υπό πιο φυσιολογικές μάκρο συνθήκες τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου θα είχαν προκαλέσει μια ισχυρή επαναξιολόγηση των μετοχών των ελληνικών τραπεζών. Η ίδια, αν και έχει υπάρξει ιδιαίτερα επικριτική για τις προοπτικές των εγχώριων τραπεζών στο παρελθόν, αναγνωρίζει τη βελτίωση της κερδοφορίας και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης, με τους δείκτες μη εξυπηρετούμενης έκθεσης (NPEs) να έχουν ήδη κινηθεί χαμηλότερα του 10%, βοηθούμενη από μια σταθερή δανειακή ανάπτυξη.

 

Όπως γράφει ο Γιώργος Σαββάκης στο euro2day.gr:

 

«Παρά τη χαμηλή μακροοικονομική ορατότητα, αυξάνουμε τους στόχους των τιμών για όλες τις τράπεζες που ακολουθούμε και προτείνουμε για την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς τιμές στόχους 3,80 ευρώ (από 3,70 ευρώ προγενέστερα), 1,10 ευρώ (από 1 ευρώ προγενέστερα) και 1,20 ευρώ (από 1,10 ευρώ προγενέστερα), αντίστοιχα», εξηγεί η επενδυτική τράπεζα.

 

Γιατί δεν συστήνει ακόμη αγορές - Οι αποτιμήσεις των τραπεζών

 

«Απέχουμε από μια πιο θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς τα θεμελιώδη τους πρέπει να συνδυαστούν με το σημερινό επιδεινωμένο κόσμο: πόλεμος, αυξανόμενη απειλή για το φυσικό αέριο, αύξηση του πληθωρισμού, γεωπολιτικές εντάσεις και διολίσθηση του ΑΕΠ της ΕΕ σε μια πιθανή ύφεση, κατά την άποψή μας», εξηγεί η Mediobanca.

 

Η Ελλάδα είναι λιγότερο εξαρτημένη από τη Ρωσία στο φυσικό αέριο αλλά οι αναλυτές πιστεύουν ότι μια μακροοικονομική επιβράδυνση στην Ευρώπη θα πλήξει και την Ελλάδα. «Βλέπουμε συνεπώς πληθώρα βραχυπρόθεσμων απειλών, γεγονός που υποδεικνύει να παραμείνουμε επιφυλακτικοί και να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για αγορές στις Ελληνικές τράπεζες», επισημαίνει.

 

«Αυτό επιβεβαιώνεται από το μεγάλο discount σε σχέση με τις τράπεζες της ΕΕ, με την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha bank να είναι διαπραγματεύσιμες με 0,2 φορές και 0,37 φορές την ενσώματη λογιστική αξία (P/TE), αντίστοιχα, για 7%-9% δείκτη αποδοτικότητας RoTE το 2023, ενώ βλέπουμε την ΕΤΕ να είναι διαπραγματεύσιμη με 0,47 φορές P/TE για 8% RoTE το 2023 (ή 10% αν προσαρμοστεί το πλεονάζον κεφάλαιο πάνω από το 12%)», επισημαίνει ο Nigro.

 

 

Νέες αυξημένες εκτιμήσεις των κερδών ανά μετοχή

 

Οι εγχώριες τράπεζες ανακοίνωσαν σταθερά αποτελέσματα το β' τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) να υπερβαίνουν τις προσδοκίες, με τα κόστη και τις προβλέψεις (CoR) υπό έλεγχο, χωρίς να παρουσιάζουν σημάδια επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού.

 

Η Mediobanca επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις της για το 2022-24 κυρίως για να αποτυπώσει την καλύτερη από την αναμενόμενη εξέλιξη των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), υποστηριζόμενη από την ισχυρότερη αύξηση των δανείων στο εξάμηνο. Αυξάνει κατά μέσο όρο τα NII του 2022-24 κατά 11%, 5%, 3% στις Πειραιώς, ΕΤΕ και Alpha, αντίστοιχα, οδηγώντας σε αναβαθμίσεις στα EPS σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό για την Alpha και την ΕΤΕ και διψήφια αναβάθμιση EPS για την Πειραιώς.

 

Οι ελληνικές τράπεζες είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένες σε υψηλότερα επιτόκια, ωστόσο αυτό περιορίζεται μέχρι τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια να γίνουν θετικά λόγω της παρουσίας κατώτατων ορίων στα αρνητικά επιτόκια. Τέλος, αυξάνει οριακά το κόστος, το οποίο υπεραντισταθμίζεται από τα υψηλότερα κέρδη συναλλαγών. Μετά την αναβάθμιση των EPS, η Mediobanca βλέπει το δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων RoTE 2023-24 στο 7%-8% για την Alpha και την ΕΤΕ, ενώ στο 9% για την Πειραιώς.

 

Πηγή: Γ. Σαββάκης – euro2day.gr

 

04/08/22

 

 

Αυξήθηκαν τα έσοδα της Παπουτσάνης στο α΄ εξάμηνο …. Σταθερά τα κέρδη

 

Στο ίδιο επίπεδο (2,5 εκατ. ευρώ) με το εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους της Παπουτσάνης στο εξάμηνο, ενώ σημαντική ήταν η αύξηση των εξαγωγών και του κύκλου εργασιών κατά την ίδια περίοδο.

 

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 33,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 39%, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν 9% στα 3,3 εκατ. ευρώ και τα EBITDA αυξήθηκαν 22% στα 4,9 εκατ. ευρώ.

 

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε σχετικά:

 

"Κατά το Α’ Εξάμηνο του 2022, η Παπουτσάνης παρέμεινε εστιασμένη στο επιχειρηματικό της πλάνο με στόχο την ισχυρή, βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεχή ενίσχυση του κύκλου εργασιών με παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας της, καθώς και στη βελτιστοποίηση της παραγωγής με γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής. Συνεχίζουμε να προσαρμοζόμαστε συνεχώς στα νέα δεδομένα, υλοποιώντας μία στρατηγική ανάπτυξης σε τέσσερεις διακριτούς πυλώνες, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό μας σε νέες κατηγορίες και αγορές, ενισχύοντας τις μακροχρόνιες σχέσεις και συνεργασίες με στρατηγικούς πελάτες και προμηθευτές και συνεχίζοντας τις επενδύσεις σε εξοπλισμό, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό. Παρά τις προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον και τις γεωπολιτικές εντάσεις, παραμένουμε αισιόδοξοι και για το σύνολο του έτους".

 

Επισκόπηση αποτελεσμάτων

 

Κατά το Α’ Εξάμηνο του 2022, η Παπουτσάνης σημείωσε ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών της κατά 39% που ανήλθε σε 33,6 εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

 

Η σημαντική αυτή αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 αποδίδεται στη επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στις υψηλές επιδόσεις των βιομηχανικών πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών στο εξωτερικό και των παραγωγών για τρίτους, σε συνδυασμό με αυξήσεις στις τιμές πώλησης (κυρίως των δύο τελευταίων κατηγοριών) προκειμένου να μετακυλιστεί κατά το δυνατόν η αύξηση του κόστους.  Σε αυτό το πλαίσιο, συγκρίνοντας το εξάμηνο του 2022 με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 η αύξηση των πωλήσεων κατά 39% αποδίδεται κατά 22% σε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε σχέση με το 2021 και κατά 17% σε αύξηση των τιμών.

 

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 22,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 66% του συνολικού κύκλου εργασιών και καταγράφοντας αύξηση ύψους 54% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Το μικτό κέρδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά τη τρέχουσα περίοδο και ανήλθε σε 9,8 εκατ. ευρώ έναντι 8,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22%. Αντίθετα, το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε 29,3% έναντι 33,2% το Α’ Εξάμηνο του 2021, επηρεαζόμενο κυρίως από την σημαντικότατη αύξηση του ενεργειακού κόστους (ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο).  Κατά το Α’ Εξάμηνο του έτους το επιπλέον κόστος ενέργειας για την εταιρία ήταν περίπου 1,0 εκατ. ευρώ το οποίο μεταφράζεται σε επιβάρυνση του μικτού περιθωρίου κατά σχεδόν τρεις ποσοστιαίες μονάδες (3%) σε σχέση με πέρυσι.   

 

Τα κέρδη  προ φόρων ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,0 το Α’ Εξάμηνο του 2021. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του εξαμήνου έχουν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενη ζημία ύψους 384 χιλ. ευρώ, όπως αυτή προέκυψε μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης σχετικά με τη διακοπή της συνεργασίας με την εταιρεία Ελγέκα Α.Ε., η οποία μέχρι το τέλος του 2020 διένεμε τα επώνυμα προϊόντα της Παπουτσάνης στις μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου.

 

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ και κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2021

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών, μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,9 εκατ. έναντι κερδών 4,0 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2021 αυξημένα κατά 22%. 

 

Το 15% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 20% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά έναντι 8% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, το 44% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 21% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

 

Αξίζει να σημειωθεί κατά το Α’ Εξάμηνο του 2022 οι τιμές των πρώτων υλών/υλικών συσκευασίας, μεταφορικών και ενέργειας συνέχισαν την ανοδική τους πορεία που ήδη είχε ξεκινήσει από το Β’ Εξάμηνο του 2021, ενώ παραμένουν και οι δυσκολίες εξασφάλισης αναγκαίων ποσοτήτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες υλικών.  Παράλληλα ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, επιτείνει τις πιέσεις σε κάποιες από τις πρώτες ύλες που παράγονται εκεί και κυρίως στο ενεργειακό κόστος ενώ βέβαια αυξάνεται συνεχώς και η αβεβαιότητα όσον αφορά τη γενικότερη εξέλιξη της οικονομίας. Ήδη, οι πρωτοφανείς πληθωριστικές πιέσεις σε όλα τα αγαθά σε συνδυασμό με τις συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων στις οποίες προχωρούν οι κεντρικές τράπεζες επηρεάζουν σημαντικά την κατανάλωση διεθνώς.

 

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

 

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει μείωση κατά 8% εξαιτίας της σημαντικά πτωτικής πορείας της συνολικής αγοράς του λιανεμπορίου και κυρίως της αγοράς αντισηπτικών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελληνική αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, οι κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης σημείωσαν συνολική πτώση σε αξία της τάξεως του 8,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στην κατηγορία των αντισηπτικών προϊόντων (-33,9%). Εξαιρώντας το αντισηπτικό, η αξία πωλήσεων των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης παρουσιάζει αύξηση κατά 8%, "τρέχοντας" γρηγορότερα από την αγορά και συνεπώς κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο.

 

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 236% σε σχέση με το 2021. Η συγκεκριμένη κατηγορία την αντίστοιχη περσυνή περίοδο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω της επίδρασης της πανδημίας ενώ φέτος οι σχετικές πωλήσεις ενισχύονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Αύξηση πωλήσεων κατά 15% σε σχέση με το 2021.

Η αύξηση προήλθε από τη σημαντική ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες για την παραγωγή προϊόντων τους και τη συνεχή ανάπτυξη της ποικιλίας των κατηγοριών προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης.

 

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Σημειώθηκε αύξηση κατά 86% το Α’ Εξάμηνο του 2022 στη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στη διεθνή εδραίωση της Παπουτσάνης στον κλάδο, στη διεύρυνση του πελατολογίου καθώς και στη συνεχή ενίσχυση των προσφερόμενων προϊόντων. Για την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών, η νέα μονάδα παραγωγής σαπωνόμαζας, που έχει τεθεί σε λειτουργία από το Β’ Εξάμηνο του 2021, έχει ήδη πετύχει διπλασιασμό της παραγωγικής δυνατότητας της Παπουτσάνης, ενώ με τη διάθεση συνθετικών σαπωνομαζών, προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η Παπουτσάνης προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις στη συγκεκριμένη αγορά.

 

Επιχειρηματική προοπτική

 

Παρά το ρευστό περιβάλλον, η Παπουτσάνης παραμένει εστιασμένη στο στόχο της για ισχυρή, βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεχή ενίσχυση του κύκλου εργασιών της με παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας της.  Προς αυτή την κατεύθυνση για το Β’ Εξάμηνο του έτους:

 

• Οι εκτιμήσεις για την πορεία των ξενοδοχειακών προϊόντων είναι ιδιαίτερα θετικές και αναμένεται ενισχυμένος κύκλος εργασιών σε σχέση με αυτόν του 2019.

 

• Στην αγορά των επωνύμων προϊόντων, που παρουσιάζει κάμψη ήδη από το πρώτο εξάμηνο, στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης των προϊόντων της Παπουτσάνης στην προτίμηση του καταναλωτή κερδίζοντας μερίδιο και η είσοδος της εταιρείας σε νέες κατηγορίες.

 

• Στις κατηγορίες παραγωγών τρίτων και σαπουνόμαζας στόχος παραμένει η διατήρηση και διεύρυνση του πελατολογίου και των συνεργασιών καθώς η εταιρεία συνεχώς βελτιώνει την παραγωγικότητα και μειώνει το παραγωγικό κόστος

 

• Για κάποιες κατηγορίες προϊόντων έχουν ήδη δρομολογηθεί επιπλέον αυξήσεις τιμών που για το δεύτερο εξάμηνο οδηγούν συνολικά σε επιπλέον μέση αύξηση 4% – 5%

 

Με βάση τα παραπάνω και παρά τις διάφορες δυσκολίες που ήδη αναλύθηκαν εκτιμάται ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο την αναπτυξιακή της πορεία με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω σημαντική επιδείνωση κυρίως στο μέτωπο της ενεργειακής επάρκειας.

 

 

Lamda Development: Αρχικό ενδιαφέρον για το McArthurGlen στα Σπάτα

 

Ανοιχτό «δίαυλο» συζητήσεων για την εξαγορά του εκπτωτικού εμπορικού κέντρου Mcarthurglen στα Σπάτα διατηρεί η Lamda Development. Ωστόσο, πηγές της εισηγμένης εταιρείας ανέφεραν χθες στην Καθημερινή ότι θα πρέπει να καλυφθεί ακόμα σημαντικό έδαφος, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Το βέβαιο είναι ότι η Lamda εξακολουθεί να βρίσκεται σε ενεργές διαπραγματεύσεις για το ακίνητο των 25.000 τ.μ., το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το 2011.

 

Όπως γράφει το Money Review, το ακίνητο ανήκει κατά 50% στον όμιλο της Mcarthur Glen και κατά 50% σε ένα από τα επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Bluehouse Capital και μάλιστα, βάσει σχετικών όρων, θα έπρεπε να έχει ήδη πουλήσει το ποσοστό του πριν από την έλευση της πανδημίας. Σημειωτέον ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Lamda Development επιχειρεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο ακίνητο, καθώς πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι είχε γίνει άλλη μια προσφορά την περίοδο 2017-2018, όταν δηλαδή είχε συσταθεί η θυγατρική Lamda Malls, η οποία είχε ως στρατηγικό στόχο την ενοποίηση του συνόλου των εμπορικών κέντρων της Lamda Development, αλλά και την πραγματοποίηση εξαγορών υφιστάμενων εμπορικών ακινήτων, με απώτερο στόχο την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Σήμερα, μετά την αποεπένδυση της Varde Partners από τη Lamda Malls, αντί ποσού 109 εκατ. ευρώ, η Lamda Development κινείται στην αγορά για την ενίσχυση της απήχηση της εν λόγω εταιρείας, καθώς σχεδιάζει τη δημόσια εγγραφή των μετοχών της κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023. Μάλιστα, σε δεύτερη φάση, στη Lamda Malls θα εισφερθούν και τα δύο νέα εμπορικά κέντρα, που θα αναπτύξει ο όμιλος στο ακίνητο του Ελληνικού. Μαζί με τα ακίνητα αυτά, η δυνητική αξία των ακινήτων της εταιρείας θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου, η Lamda Development, ως κάτοχος του 100% των μετοχών της Lamda Malls, είναι σε θέση να εγγράψει σημαντικά έσοδα από τη δημόσια εγγραφή της εταιρείας στο Χ.Α., ρευστότητα που θα χρηματοδοτήσει την επένδυση στο Ελληνικό.

 

 

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων στο 7μηνο

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

 

Η διατάραξη της παγκόσμιας τροφοδοτικής αλυσίδας με βίαιο τρόπο ανέτρεψε ισορροπίες ετών προκαλώντας σοβαρή κρίση στο λιανεμπόριο η οποία συνεχίζεται.

 

Υπό αυτές τις συνθήκες οι λιανικές πωλήσεις δεν μπορούν να συντηρήσουν τα μεγέθη των προ πανδημίας ετών και δεν ευνοούν φιλόδοξες επιχειρηματικές στοχεύσεις.

 

Ο Όμιλος JUMBO, από την πρώτη μέρα που εκδηλώθηκε η κρίση της παράλογης ακρίβειας στις μεταφορές και τις πρώτες ύλες αλλά και του ξέφρενου πληθωρισμού εντός και εκτός συνόρων, ξεκίνησε τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού οχυρού για την άμυνα του καταναλωτή.

 

Από την πρώτη μέρα, ο Όμιλος JUMBΟ αρνήθηκε να υποκύψει στον πειρασμό μιας γενικευμένης και οριζόντιας αύξησης των τιμών.

 

Αποκλείστηκαν από το προϊοντικό φάσμα των καταστημάτων JUMBO,  όλα εκείνα τα προϊόντα στα οποία η σχέση τιμής-ποιότητας κατέληγε σε βάρος του καταναλωτή.

 

Το Οχυρό του καταναλωτή JUMBO, σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ανθίσταται στις πληθωριστικές πιέσεις και αποφέρει συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα.

 

Οι πωλήσεις για τον μήνα Ιούλιο 2022, σε αντίθεση με την γενικότερη εικόνα της αγοράς, παρουσίασαν αύξηση +3% περίπου.

 

Συνολικά,

 

οι πωλήσεις για τον Όμιλο κατά το πρώτο επτάμηνο του έτους (Ιανουάριος- Ιούλιος 2022), καταγράφονται αυξημένες κατά +11% περίπου.

 

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων:

 

Ελλάδα: Για τον Ιούλιο του 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν ανεπαίσθητη μείωση κατά -0,5% περίπου σε σχέση με τον Ιούλιο του  2021, λόγω το ότι η τελευταία μέρα του μήνα φέτος ήταν Κυριακή όπου τα καταστήματα ήταν κλειστά. Σε συγκρίσιμη βάση οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 1,5% περίπου σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021.   

 

Συνολικά για το επτάμηνο του 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +17% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό επτάμηνο.

 

Κύπρος: Οι πωλήσεις κατά τον Ιούλιο του 2022 αυξήθηκαν κατά +21% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα συνεχίζοντας τη δυναμική τους πορεία.

 

Συνολικά οι πωλήσεις, στην Κύπρο, για το επτάμηνο του 2022 είναι αυξημένες κατά +24% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό επτάμηνο.

 

Βουλγαρία: Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά  +4% περίπου τον Ιούλιο του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.  

 

Κατά συνέπεια οι πωλήσεις των καταστημάτων, στη Βουλγαρία, για το επτάμηνο του 2022 να είναι αυξημένες κατά +0,6% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό επτάμηνο.

 

Ρουμανία: Οι πωλήσεις του δικτύου σημείωσαν αύξηση κατά +3% περίπου τον Ιούλιο  του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

 

Συνολικά οι πωλήσεις, στη Ρουμανία, για το επτάμηνο του 2022 είναι μειωμένες κατά -5% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό επτάμηνο.

 

Χωρίς αμφιβολία, οι μεγάλες προκλήσεις για την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Οικονομία παραμένουν. Το λιανεμπόριο δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση.

 

Το μεταφορικό κόστος δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης για την Ευρώπη.

 

Η σταθερή ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ επιβαρύνει το κόστος προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Οι  γεωπολιτικές συνθήκες μαζί με την ενεργειακή ανασφάλεια συντηρούν παράλογα επίπεδα τιμών και πληθωριστικές προσδοκίες.

 

Για τον Όμιλο JUMBO το όφελος του καταναλωτή αποτελεί προτεραιότητα. Οι αριθμοί και τα μεγέθη αποδεικνύουν την ορθότητα αυτής της στρατηγικής.

 

03/08/22

 

 

Πειραιώς: Στα 614 εκατ. τα καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο - Στο 9,1% υποχώρησε ο δείκτης NPE

 

Καθαρά κέρδη της τάξης των 614 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς στο α' εξάμηνο του 2022, με τα κέρδη ανά μετοχή για την ίδια περίοδο να διαμορφώνονται στα 0,47 ευρώ.

 

Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε στο 9,1% (στα 3,4 δισ. ευρώ) από 24,6% την ίδια περίοδο πέρσι, ενώ οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, στα 56,1 δισ. ευρώ.

 

Ειδικότερα,

 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €591 εκατ. το 1 ο 6μηνο 2022, μειωμένα κατά 23% ετησίως, λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €306 εκατ. το 2 ο 3μηνο 2022, αυξημένα κατά 7% σε τριμηνιαία βάση, ωθούμενα από την παραγωγή δανείων και τα έσοδα από ομόλογα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε €512 εκατ. το 1 ο 6μηνο 2022, αυξημένα κατά 3% ετησίως, και σε €266 εκατ. το 2 ο 3μηνο 2022, αυξημένα κατά 8% τριμηνιαίως, με συμβολή της επέκτασης του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και των υψηλότερων αποδόσεων του χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος.

 

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το 1 ο 6μηνο 2022 ανήλθαν σε €237 εκατ., αυξημένα κατά 22% ετησίως. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το 2ο 3μηνο 2022 ανήλθαν σε €124 εκατ., +8% τριμηνιαίως, και +11% ετησίως. Βασικοί συντελεστές της αύξησης ήταν οι νέες εκταμιεύσεις δανείων, τα έσοδα από κίνηση κεφαλαίων, οι προμήθειες συναλλάγματος, και τα έσοδα από πιστωτικές κάρτες, ενώ τα έσοδα από μισθώματα συνέβαλαν επίσης θετικά και αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,6% το 2 ο 3μηνο 2022.

 

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 1 ο 6μηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €408 εκατ., μειωμένα κατά 4% ετησίως, ενώ κατά το 2ο 3μηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €209 εκατ., μειωμένα κατά 2% ετησίως. Αντίστοιχα, οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού το 2ο 3μηνο 2022 μειώθηκαν 2% ετησίως στα €95 εκατ., καθώς σε αυτές αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Στις 30 Ιουνίου 2022 το προσωπικό του Ομίλου ανερχόταν σε 9.206 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 8.839 απασχολούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 954 ετησίως. Επιπλέον, τα γενικά και διοικητικά έξοδα το 2ο 3μηνο 2022 παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση, στα €90 εκατ, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 49% το 2 ο 3μηνο 2022 έναντι 47% πριν ένα χρόνο, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από NPEs. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

 

Τα εξομαλυμένα έσοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €479 εκατ. το 1 ο 6μηνο 2022, από €562 εκατ. το 1 ο 6μηνο 2021, λόγω της δραστικής εξυγίανσης NPE το 2021 και 2022. Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με τον εξορθολογισμό του κόστους απομείωσης των δανείων.

 

Το 2 ο 3μηνο 2022 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €46 εκατ., σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο 3μηνο, λόγω της μεγάλης μείωσης των NPE το 2021, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης νέων εισροών σε ΝPE. Απομειώσεις ύψους €117 εκατ. το 2 ο 3μηνο 2022 σχετίζονται με όλες τις εναπομένουσες προβλέψεις αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο ΝPΕ Sunrise 3, το χαρτοφυλάκιο Solar, καθώς και με άλλες προσαρμογές. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο για ακόμα ένα τρίμηνο, στις 52μ.β. κατά το 2 ο 3μηνο 2022, από 73μ.β. ένα χρόνο πριν.

 

Το προ φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδη €93 εκατ. το 2 ο 3μηνο 2022 και κέρδη €635 εκατ. το 1 ο 6μηνο 2022. Το προ φόρων αποτέλεσμα σε εξομαλυμένη βάση διαμορφώθηκε σε κέρδη €119 εκατ. το 2 ο 3μηνο 2022 και κέρδη €306 εκατ. το 1ο 6μηνο 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή, εξομαλυμένα για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, αυξήθηκαν σε €0,21 το 1ο 6μηνο 2022, σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με €0,10 το 1 ο 6μηνο 2021. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος €92 εκατ. το 2 ο 3μηνο 2022 και κέρδος €614 εκατ. το 1ο 6μηνο 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,47 το 1ο 6μηνο 2022.

 

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, στα €56,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2022, αυξημένες κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 2% σε τριμηνιαία βάση. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται ετησίως και διαμορφώθηκε στις 6μ.β. έναντι 8μ.β. το 2 ο 3μηνο 2021, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το 1 ο 3μηνο 2022.

 

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παρέμεινε στα €14,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2022, αμετάβλητη σε σχέση με το τέλος Μαρτίου 2022. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 205%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 63% στο τέλος Ιουνίου 2022.

 

Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών αυξήθηκαν στα €36,9 δισ. έναντι €36,6 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2021, λόγω της σημαντικής μείωσης ΝPE που πραγματοποιήθηκε το 2021 και το 2022. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά €1,5 δισ. το 1ο 6μηνο 2022, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο των €1,2 δισ. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε €35,4 δισ. στις 30 Ιουνίου 2022, ενώ οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €4,4 δισ. το 1 ο 6μηνο 2022, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις). Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών του Ιουνίου 2022 περιλαμβάνει €6,1 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων NPE που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2.

 

Το απόθεμα των NPE μειώθηκε στα €3,4 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2022, -€1,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με έναν χρόνο πριν (€9 δισ.). Ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 9,1% από 12,6% στο προηγούμενο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερος από 24,6% τον Ιούνιο του 2021, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS), καθώς και των συναλλαγών NPE εκτός «Ηρακλή», οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2021 και το πρώτο εξάμηνο του 2022, αλλά και της οργανικής μείωσης NPE.

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου 2022 διαμορφώθηκε στο 9,5%, ενώ σε επίπεδο pro-forma ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 10,2%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,8% (pro-forma στο 16,7%), υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

 

O κ. Μεγάλου ανέφερε:

 

«Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική της στις αρχές του 2022, με το ΑΕΠ να ενισχύεται κατά 7,0% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω των καταναλωτικών δαπανών και των επενδύσεων. O πλήρης αντίκτυπος του υψηλότερου πληθωρισμού αναμένεται να αποτυπωθεί αργότερα εντός της χρονιάς, μέσω του υψηλότερου κόστους για τις επιχειρήσεις και της μείωσης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, και η χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του προγράμματος EU Next Generation, η επαναφορά του τουρισμού στα προ της υγειονομικής κρίσης επίπεδα και η αναμενόμενη αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης το 2022, αλλά και για αρκετά χρόνια στο μέλλον. Για τον Όμιλο Πειραιώς Financial Holdings, το 2022 είναι έτος κατά το οποίο τίθενται τα θεμέλια για βιώσιμη κερδοφορία, μέσω της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025. Ο Όμιλος σημείωσε σημαντική πρόοδο σε όλους τους πυλώνες του επιχειρηματικού σχεδίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 9% από 13% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, με συμβολή των δύο τελευταίων τιτλοποιήσεων NPE του προγράμματος «Ηρακλής», συνολικού ύψους €0,9 δισ., ενώ η επιτυχής παρακολούθηση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας είχε ως αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα οργανικής δημιουργίας NPE, €0,6 δισ. ευρώ. Η εμπορική δύναμη της Πειραιώς αποκαλύπτεται τώρα που η εξυγίανση του ισολογισμού μέσω του σχεδίου Sunrise ολοκληρώθηκε. Το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου διευρύνθηκε κατά €1,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, ξεπερνώντας ήδη τον στόχο μας για ολόκληρο το έτος. O Όμιλος παρήγαγε καθαρά έσοδα από προμήθειες σε επίπεδα ρεκόρ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, με ικανοποιητική απόδοση σε όλες τις γραμμές. Η λειτουργική αποτελεσματικότητα βελτιώνεται διαρκώς σύμφωνα με τους στόχους μας και βρισκόμαστε σε τροχιά υλοποίησης μείωσης κόστους περίπου 25% στην 4ετή περίοδο του επιχειρηματικού μας σχεδίου, παρά τα πληθωριστικά εμπόδια. Τα εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,21 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, όταν ο ετήσιος στόχος ήταν €0,05. Συνολικά, η υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου για το πρώτο εξάμηνο 2022 ήταν στιβαρή, ξεπερνώντας τους στόχους στις βασικές λειτουργικές γραμμές. Επιπλέον, το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 2022, αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στον τραπεζικό τομέα συμπεριλαμβανομένης της Πειραιώς. Παράλληλα, η Πειραιώς επιδιώκει τη δημιουργία πρόσθετης αξίας από το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της ύψους €800 εκατ, βασιζόμενη σε συνέργειες επιχειρηματικών τομέων με αξιοσημείωτο περιθώριο ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναβαθμίζουμε τους στόχους μας στα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για το έτος 2022. Συγκεκριμένα, στοχεύουμε πλέον σε δείκτη NPE 8%, αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων άνω των €2 δισ., δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded CET1 11% και κέρδη ανά μετοχή €0,35. Το δεύτερο εξάμηνο του 2022, στον Όμιλο Πειραιώς εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειες μας για την δημιουργία αξίας και βελτιστοποίησης όλων των βασικών λειτουργικών γραμμών, με στόχο την ενδυνάμωση του ισολογισμού, την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας μας και την προετοιμασία να ανταπεξέλθουμε σε κάθε πιθανό δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο στο εγγύς μέλλον.»

 

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος

 

 

Ελλάκτωρ: Στις 25 Αυγούστου η ΕΓΣ για τη μεταβίβαση του 75% του κλάδου ΑΠΕ

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί στις 25 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση της συναλλαγής για την μεταβίβαση από την εταιρεία του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς την "MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε."

 

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 25 Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1. Έγκριση της συναλλαγής για την μεταβίβαση από την Εταιρεία του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς την εταιρεία με την επωνυμία "MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.".

 

2. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου (είδος, σύνθεση, αριθμός, ιδιότητα μελών και θητεία), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 44449/2017 , όπως ισχύει. 

 

3. Διάφορες Ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 05.09.2022, και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της Εταιρείας και γενικά του κοινού προς αποφυγή μόλυνσης των παρευρισκομένων λόγω του μεγάλου αριθμού συγκέντρωσης προσώπων, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, αποφάσισε κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 120 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 ως ισχύει και τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης..

 

02/08/22

 

 

Eλλάκτωρ: Το Δ.Σ. ενέκρινε την συμφωνία με τη Motor Oil

 

Την έγκριση της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και τη σύμβαση μετόχων με την Motor Oil Renewable Energy( ΜORE) αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Ελλάκτωρ.

 

Σύμφωνα με την συμβάση, προβλέπονται τα ακόλουθα: Η Ελλάκτωρ θα προβεί σε διάσπαση δι’ απόσχισης κλάδου μέσω σύστασης νέας εταιρείας, (εφεξής «SpinCo»), οι μετοχές της οποίας θα ανήκουν κατά 100% στην εταιρεία.

 

Παραλλήλως, η MORE και η εταιρεία θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, (εφεξής «HoldCo»), στην οποία η εταιρεία θα συμμετέχει με ποσοστό 25% και η MORE με ποσοστό 75%.

 

H MORE θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με μετρητά. Η εταιρεία θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo, με εισφορά σε είδος κατά προσέγγιση 14% (το ακριβές ποσοστό θα καθορισθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) των μετοχών της στη SpinCo.

 

Παράλληλα, η Ελλάκτωρ θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo λαμβάνοντας τίμημα σε μετρητά.

 

Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθορισθεί σε 794,5 εκατ.ευρώ. Λαμβανομένων υπόψη, αφενός του καθαρού δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2021 και αφετέρου λοιπών προσαρμογών, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value ανήλθε σε 994,1 εκατ.ευρώ.

 

Τι προβλέπει η σύμβαση αγοραπωλησίας

 

Η σύμβαση αγοραπωλησίας περιλαμβάνει συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές εγγυοδοτικές δηλώσεις με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις αποζημίωσης του Αγοραστή, όπως αυτές περιγράφονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών, που θα προβλέπει όλες τις επιμέρους συμβάσεις και εταιρικές πράξεις που θα λάβουν χώρα για την υλοποίηση της Συναλλαγής.

 

Η HoldCo, με την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία. Μετά την παροχή της έγκρισης και από τους Μετόχους της Εταιρείας και πριν την σύσταση, n Εταιρεία θα συνάψει σύμβαση μετόχων με την MORE αναφορικά με την HoldCo.

 

Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 25.08.2022 καθώς και όλων των λοιπών κατά νόμον απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

 

Alpha Bank: Στα 117,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους το β΄ τρίμηνο

 

Στα 117,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους κατά το β΄ τρίμηνο του 2022 της Alpha Bank, ανεβάζοντας έτσι τα συγκεκριμένα κέρδη για το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς στα 242,7 εκατ. ευρώ. 

 

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 73 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένων:

 

α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους 6 εκατ. ευρώ,

β) των ζημιών απομείωσης ύψους 3 εκατ. ευρώ,

γ) την επίπτωση των συναλλαγών ΜΕΑ 214 εκατ. ευρώ,

δ) των εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες και άλλες συναλλαγές 217 εκατ. ευρώ και ε) φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω, ύψους 49 εκατ. ευρώ. 

 

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 6,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 302,7 εκατ. ευρώ, επωφελούμενο από την αύξηση των χορηγήσεων και των εσόδων χρεογράφων.

 

Τα καθαρά Έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 100,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,7% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η ενισχυμένη επίδοση του α’ τριμήνου οφειλόταν σε έσοδα που προέκυψαν από τη συμμετοχή της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων.

 

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 244,7 εκατ. ευρώ, αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 5,4% λόγω έκτακτων εξόδων («Εξαιρούμενων Κονδυλίων»). Επιπλέον εξοικονόμηση κόστους έχει ήδη εξασφαλισθεί για το τρίμηνο από συναλλαγές ύψους 18 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να λογιστικοποιηθεί με την ολοκλήρωσή τους.

 

To Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 173,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης στο Καθαρό Έσοδο Τόκων.

 

Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 94 μονάδες βάσης, λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους 75 εκατ. ευρώ καθώς και των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων 14 εκατ. ευρώ, ενώ, για το εξάμηνο, ανήλθε σε 75 μονάδες βάσης, σε συμφωνία με τον στόχο που είχε τεθεί για το έτος. Επιπλέον, η επίπτωση από απομειώσεις που σχετίζονται με συναλλαγές ανήλθε σε 189 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το 2022. Οι καθαρές ροές ΜΕΑ παρέμειναν αμετάβλητες το β’ τρίμηνο.

 

Συνεχής επέκταση του χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων με ρυθμό υψηλότερο από την αγορά (+ €0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση) και με νέες εκταμιεύσεις προς Επιχειρήσεις

 

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €1,9 δισ. το β’ τρίμηνο, κυρίως στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των υποδομών. Σημειώνεται ότι η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων περιλαμβάνει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €5,5 δισ. των συναλλαγών ΜΕΑ «Galaxy» και «Cosmos».

 

Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών «Galaxy» και «Cosmos») ενισχύθηκε περαιτέρω, κατά 3% σε τριμηνιαία βάση ή €0,9 δισ., και διαμορφώθηκε σε €30,6 δισ., ως αποτέλεσμα σημαντικής αύξησης των νέων εκταμιεύσεων προς Eπιχειρήσεις και αποπληρωμών στο χαρτοφυλάκιο δανείων Ιδιωτών.

 

Η εγχώρια καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ., με μεγάλες εκταμιεύσεις Επιχειρηματικών κυρίως δανείων. Ως αποτέλεσμα, το α’ εξάμηνο, η Τράπεζα επέτυχε ήδη το 73% του συνολικού της στόχου για καθαρή πιστωτική επέκταση για το 2022.

 

Αύξηση καταθέσεων κατά €1,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση κυρίως από Επιχειρήσεις

 

Μετά από τη μειωμένη εποχική επίδοση του α΄ τριμήνου 2022, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €1,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €48,5 δισ. λόγω εισροών καταθέσεων πρώτης ζήτησης από Επιχειρήσεις και νοικοκυριά, συμβάλλοντας στην χρηματοδότηση της επέκτασης του χαρτοφυλακίου δανείων.

 

Ισχυρή ρευστότητα και χρηματοδοτικό προφίλ

 

Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρέμεινε σε €13 δισ. σε τριμηνιαία βάση, κάνοντας πλήρη χρήση του Προγράμματος Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ).
 

Επωφελούμενο από τους ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα το β’ τρίμηνο 2022 (-3 μονάδες βάσης).

 

Eπίτευξη μονοψήφιου δείκτη ΜΕΑ 8,2%. Οι καθαρές ροές ΜΕΑ παρέμειναν αμετάβλητες

 

Σε οργανικό επίπεδο, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, καθώς οι υψηλότερες εισροές αντισταθμίστηκαν από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές. Στο τέλος Ιουνίου 2022, τα μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν σε €3,2 δισ. από €4,9 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αναταξινόμησης της περιμέτρου των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ που σχετίζονται με τις συναλλαγές «Hermes», «Solar», «Leasing» και «Light», στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση» ύψους €1,6 δισ. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό 8,2%.

 

O Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου μειώθηκε σε 40%, λόγω της αναταξινόμησης της περιμέτρου των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση»

 

Ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης της περιμέτρου των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου μειώθηκε σε 40%. Ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 77%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 135%.

 

Tα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα Ομίλου ύψους €3,2 δισ. στο τέλος του β’ τριμήνου 2022, αποτελούνται κυρίως από ΜΕΑ Ιδιωτών (86% του συνόλου), με εξασφαλίσεις (78% του συνόλου), ενώ περίπου τα μισά (48% ή €1,6 δισ.) αφορούν σε ανοίγματα με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση.

 

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 16%

 

Στο τέλος Ιουνίου 2022, η Κεφαλαιακή βάση ανήλθε σε €5,4 δισ., ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) ανήλθε σε 15,1%, αυξημένος κατά 10 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, η αύξηση προέκυψε από τη θετική επίπτωση κατά 26 μονάδες βάσης από συναλλαγές και κατά 22 μονάδες βάσης από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αρνητική επίπτωση κατά 3 μονάδες βάσης από το χαμηλότερο αποθεματικό των ομολόγων, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία και καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI), την αρνητική επίπτωση κατά 9 μονάδες βάσης από την εφαρμογή της απόσβεσης των φορολογικών απαιτήσεων, καθώς και -12 μονάδες βάσης από την αύξηση των Σταθμισμένων για τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού, ενώ αρνητική ήταν η επίπτωση κατά 11 μονάδες βάσης από λοιπά εποπτικά στοιχεία.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), που εκτιμάται ότι θα προκύψει από τις συναλλαγές, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) του Ομίλου διαμορφώνεται σε 16%.

 

Ο αντίστοιχος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ανήλθε τον Ιούνιο 2022 σε 13,9% ή σε 14,7%, λαμβανομένης υπόψη της προαναφερθείσας θετικής επίπτωσης των RWAs.

 

 

Ελλάκτωρ: Προχωρά σε εξαγορά του ακριβού ομολόγου του 2019 - Στόχος ο μηδενισμός των δανείων

 

Σε επιθετική αγορά του ακριβού ομολόγου του 2019 προχωρά ο όμιλος Ελλάκτωρ στο πλαίσιο των κινήσεων για την πλήρη επαναφορά του στην κορυφή του κατασκευαστικού κλάδου.

Όπως έγινε γνωστό, χθες το απόγευμα, απηύθυνε πρόσκληση για την εξαγορά του ομολόγου του 2019. Η περίοδος αποδοχής προς τους ομολογιούχους 
θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2022
.

 

Όπως γράφει ο Νίκος Καραγιάννης στην Ημερησία, πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση, καθώς η διοίκηση του ομίλου είχε βάλει ψηλά στην ατζέντα της την αποπληρωμή του. Να σημειωθεί πως το ομόλογο αυτό στοιχίζει κάθε χρόνο στην Ελλάκτωρ 45 εκατ. ευρώ μόνο για τοκοχρεολύσια και βέβαια το ποσό που αντιστοιχεί στην αποπληρωμή κεφαλαίου.

Το ομόλογο, ύψους 670 εκατ. ευρώ, είχε εκδοθεί το 2019 με επιτόκιο που άγγιζε το 6,4% και ημερομηνία λήξης το 2024. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί τότε η διαδικασία 
είχαν ενεχυριαστεί η μητρική Ελλάκτωρ, η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και η ΗΛΕΚΤΩΡ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τα χρήματα για την εξαγορά του ομολόγου 
θα καλυφθούν από τη συμφωνία με τη Motor Oil
. Για να θυμίσουμε, η συμφωνία περιλαμβάνει τη σύσταση μιας νέας νέας εταιρείας ΑΠΕ, με τη Motor Oil να διαθέτει το 75% των μετοχών και το 25% η Ελλάκτωρ. Από αυτή τη συμφωνία ο όμιλος Ελλάκτωρ θα λάβει το ποσό των 750 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτει τις ανάγκες αποπληρωμής του ομολόγου του 2019.

 

Οι έξι κινήσεις που άλλαξαν την πορεία του ομίλου Ελλάκτωρ

 

Από τις αρχές του 2021 ο όμιλος Ελλάκτωρ έχει αλλάξει πορεία με έξι στρατηγικές κινήσεις που τον φέρνουν και πάλι στο προσκήνιο του κατασκευαστικού κλάδου.

Η πρώτη έγινε τον Ιανουάριο του 2021 με την είσοδο των Ολλανδών στη διοίκηση του ομίλου. Η κίνηση αυτή τότε είχε προκαλέσει αίσθηση. Η δεύτερη κίνηση ήταν η άμεση χρηματοδότηση από τη Reggeborgh του ομίλου με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ήταν το πρώτο σημάδι της σημασίας που δίνουν οι επενδυτές του ομίλου για την πλήρη επαναφορά του.

Η τρίτη κίνηση, που είναι ίσως και η πιο σημαντική, ήταν η 
αλλαγή του μοντέλου διεκδίκησης έργων. Αυτό, σύμφωνα με πηγές με γνώση του ομίλου, οδήγησε το βαρύ χαρτί του, δηλαδή τις κατασκευές, σε οργανικά σχεδόν μηδέν ζημιές και το ανεκτέλεστο κοντά στα 3 δισ. ευρώ.

Φέτος μόνο η ΑΚΤΩΡ και η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις έχουν αναδειχθεί ανάδοχοι σε πολύ μεγάλα έργα, όπως τα δύο τμήματα του ΒΟΑΚ (Χερσόνησος-Νεάπολη και Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος), η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης (με ΤΕΡΝΑ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ), ο άξονας Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη (με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ) και άλλα μεσαίου μεγέθους έργα, όπως το έργο που ολοκληρώνει τον κάθετο άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο στην Εγνατία Οδό.

Η επόμενη στρατηγική κίνηση ήταν η 
εξαγορά του ποσοστού των Μπάκων-Καϋμενάκη (που όπως αποδείχθηκε ήταν μια win-win κίνηση) και η είσοδος της Motor Oil. Αυτή η αλλαγή στο μετοχικό καθεστώς του ομίλου άνοιξε και την πόρτα για την οικονομική εξυγίανση του ομίλου.

Η πέμπτη κίνηση ήταν η προαιρετική δημόσια προσφορά που έφτασε το ποσοστό της Reggeborgh στο 46,1% και την έκανε απόλυτη δύναμη στον ομιλικό κόσμο της Ελλάκτωρ. Η έκτη κίνηση είναι αυτή που περιγράφηκε παραπάνω και αφορά την πρόσκληση προς του ομολογιούχους για την αγορά του πανάκριβου ομολόγου του 2019.

Όπως σημειώνουν στελέχη του κατασκευαστικού κλάδου, αυτή η τελευταία κίνηση δεν είναι μόνο απόρροια της δυναμικής παρουσίας των Ολλανδών και της εμπιστοσύνης που δείχνουν στις δυνατότητες της χώρας και του κατασκευαστικού κλάδου.

Είναι μια κίνηση που 
αλλάζει συνολικά το προφίλ του ομίλου Ελλάκτωρ, ο οποίος «καθαρίζει» από ό,τι δανειακό βάρος έχει, εξυγιαίνεται και μπορεί απρόσκοπτα να κινηθεί πιο επιθετικά στον τομέα των κατασκευών. Επιπλέον, ο στόχος είναι να είναι ο μοναδικός όμιλος με μηδέν δάνεια. Αν γυρίσουμε τον χρόνο μόλις πριν από3 χρόνια και δούμε την τότε εικόνα, μιλάμε για ένα εντυπωσιακό comeback
.

Επιπλέον, η κίνηση αυτή βελτιώνει και το χρηματοδοτικό προφίλ της Ελλάκτωρ, επιτρέποντας έτσι απρόσκοπτη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

 

Γ. Εμίρης (Alpha Bank): "Eχέγγυο για τη μελλοντική ανάπτυξη της ναυτιλίας η υπερκάλυψη του ομολόγου της CPLP"

 

Η Αlpha Bank, ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς για την εισαγωγή των ομολογιών της εταιρείας CPLP, συνέβαλε καθοριστικά στην υπερκάλυψη, κατά 3,6 φορές, της έκδοσης ομολόγων της CPLP Shipping Holdings PLC στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Η στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής επιχειρηματικότητας αποτελεί προτεραιότητα για την Alpha Bank, όπως καταδεικνύουν, τόσο η ενίσχυση του επιχειρηματικού δανειακού χαρτοφυλακίου της, επαναφέροντας την Τράπεζα στην πρώτη θέση των επιχειρηματικών χορηγήσεων, όσο και ο πρωταγωνιστικός της ρόλος σε όλες τις πρόσφατες εκδόσεις ομολόγων που προσέγγισαν στη διετία τα 2 δισ. ευρώ

 

Η έκδοση χαρακτηρίστηκε από σημαντική επιτυχία με συμμετοχή περισσότερων από 7.200 επενδυτών, συγκεντρώνοντας συνολική έγκυρη ζήτηση ύψους Ευρώ 359,6 εκατ., υπερκαλύπτοντας, με αυτό τον τρόπο, το ποσό έκδοσης κατά 3,6 φορές, ενώ η όλη διαδικασία υποστηρίχθηκε ενεργά και αποτελεσματικά από την Alpha Bank.

 

Το "παρών" στην έναρξη της διαπραγμάτευσης των ομολογιών της CPLP Shipping Holdings PLC στο Χ.Α., με εγγυήτρια την Capital Product Partners έδωσε ο Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank, κ. Γιάννης Εμίρης, ο οποίος δήλωσε σχετικά:

 

"Η Alpha Bank, η Τράπεζα που πρωτοστάτησε στο άνοιγμα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις της χώρας μας, συνεχίζει  ενεργά να υποστηρίζει την ποντοπόρο ελληνική ναυτιλία στην άντληση χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της. Όπως και τον Νοέμβριο του 2021, είμαστε υπερήφανοι που, σε μία καθόλα απαιτητική συγκυρία για τις διεθνείς αγορές, ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, καταφέραμε να διαδραματίσουμε κρίσιμο ρόλο και στην υπερκάλυψη της δεύτερης κατά σειρά έκδοσης ομολογιών της CPLP, η οποία αποτελεί άλλο ένα εχέγγυο για τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου. Η δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας, όπως πιστοποιεί και η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού, είναι αδιαμφισβήτητη, και εμείς, στην Alpha Bank, θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό του κλάδου, υποστηρίζοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές του".

 

Η Alpha Bank οδηγός των εξελίξεων στις ναυτιλιακές εκδόσεις ομολόγων

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά έκδοση ομολόγου από τη CPLP Shipping Holdings PLC, καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχη έκδοση τον Νοέμβριο του 2021, με υπερκάλυψη του αρχικού ποσού κατά 5,34 φορές.

 

Κοινό σημείο των δύο εκδόσεων, είναι η συμμετοχή της Alpha Bank ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, γεγονός που αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του ευρύτερου πρωταγωνιστικού ρόλου που διαδραματίζει το τελευταίο διάστημα η Τράπεζα στις εκδόσεις ομολόγων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών.

 
 

01/08/22

 

 

ΕΡΓΟΣΕ: Όλες οι κοινοπραξίες (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΑΒΑΞ – ALSTOM, ΑΚΤΩΡ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) πέρασαν στη φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου

 

Στην πρόσληψη τεχνικών συμβούλων για τη συνέχιση της διαδικασίας των έξι έργων του Ανταγωνιστικού Διαλόγου προχωρά η ΕΡΓΟΣΕ, η οποία γνωστοποίησε παράλληλα ότι όλοι οι προεπιλεγέντες της πρώτης διαγωνιστικής φάσης, πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την συμμετοχή τους στον Διάλογο.

 

Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ ξεκίνησε η ανοικτή διαδικασία επιλογής 6 τεχνικών συμβούλων για τα έργα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, καθώς και 1 τεχνικού συμβούλου για τις υφιστάμενες και νέες εργολαβίες  που δημοπρατούνται με τη διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού.Remaining Time-0:00

 

Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή τα πρακτικά των έξι έργων του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σύμφωνα με τα οποία όλοι οι προεπιλεγέντες της πρώτης διαγωνιστικής φάσης, πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την συμμετοχή τους στον Διάλογο. Πρόκειται για τις κοινοπραξίες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΑΒΑΞ – ALSTOM, ΑΚΤΩΡ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

 

Τα έργα αυτά αφορούν – κυρίως – τη σύνδεση των λιμένων της Πάτρας, ύψους 477 εκατ., του Λαυρίου, ύψους 391 εκατ., της Ραφήνας, ύψους 309 εκατ. και του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, ύψους 53,5 εκατ., με το σιδηροδρομικό δίκτυο, την κατασκευή της νέας γραμμής Θεσσαλονίκη – Τοξότες, ύψους 1,68 δις. και την αναβάθμιση της σύνδεσης της Αλεξανδρούπολης με το Ορμένιο, ύψους 1,07 δις.

 

Το αντικείμενο των τεχνικών συμβούλων 

 

Το αντικείμενο των τεχνικών συμβούλων περιλαμβάνει την υποστήριξη της ΕΡΓΟΣΕ κατά την επίβλεψη των κατασκευών, την υποστήριξη και υποβοήθηση στον έλεγχο και την σύνταξη των μελετών, ώστε να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι της εταιρείας, ως προς τον χρόνο κατασκευής, το κόστος, την ποιότητα και την ασφάλεια των εργασιών.
 

Οι υπηρεσίες των τεχνικών συμβούλων που θα ενισχύσουν την ικανότητα υλοποίησης των έργων, περιλαμβάνουν:

 

-Παρακολούθηση του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΡΓΟΣΕ,

-Έλεγχο μελετών και ερευνών του Αναδόχου του έργου,

-Έλεγχο συμμόρφωσης μελετών και κατασκευών με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές,

-Έλεγχο εφαρμογής του σχεδιασμού της μελέτης,

-Έλεγχο προμηθευτών και ενσωματούμενων υλικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και τις προδιαγραφές,

-Υποβοήθηση στην επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου,

-Παρακολούθηση της χρονικής προόδου, της ποιότητας και του κόστους του έργου,

-Διαχείριση του κόστους του έργου.

-Υποβοήθηση της ΕΡΓΟΣΕ στην ολοκλήρωση του έργου εντός χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού.

 

29/07/22

 

 

Eurobank: Συνολικά καθαρά κέρδη 941 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2022

 

Συνολικά καθαρά κέρδη 941 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Eurobank, έναντι 190 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021 και περιλαμβάνουν τα κέρδη από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (project «Triangle»).

 

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 933 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 760 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2022.

 

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank ανέφερε: «Είμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχει ένα αίσθημα ανησυχίας για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι φόβοι για την επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων έχουν αυξηθεί, ενώ συνεχίζεται η αναταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι αυξήσεις των επιτοκίων ενδέχεται να περιορίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης, οδηγώντας βασικές οικονομίες σε ύφεση, με πιθανό αντίκτυπο στην ποιότητα του ενεργητικού για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Σε αυτό το περιβάλλον, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν καλύτερες. Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται στο 4% ή υψηλότερα για το 2022, ως αποτέλεσμα κυρίως της τουριστικής σεζόν που διαμορφώνεται σε επίπεδα ρεκόρ, της χαμηλότερης ανεργίας και των ισχυρών επενδυτικών ροών.

 

Τα αποτελέσματα της Eurobank για το 1ο εξάμηνο του 2022 επιβεβαιώνουν το επιχειρηματικό μας μοντέλο και τις δυνατότητες της τράπεζας μετά την εξυγίανση του ισολογισμού της. Συγκεκριμένα, ξεπεράσαμε όλους τους στόχους μας σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, τα βασικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 72% και η λογιστική αξία ανά μετοχή ενισχύθηκε κατά 18 σεντς το εξάμηνο, στα 1,60 ευρώ, μέσω της οργανικής κερδοφορίας, των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών και των εσόδων από την πώληση του κλάδου συναλλαγών καρτών. Οι διεθνείς δραστηριότητες συνεχίζουν τις θετικές επιδόσεις τους, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 40% των καθαρών κερδών σε σχέση με πέρυσι. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις μας επιτρέπουν να αναθεωρήσουμε ανοδικά τους στόχους μας για το 2022, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων η οποία θα υπερβεί τον αρχικό στόχο του 10%.

 

Καθώς η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης μετά την πανδημία, εστιάζουμε όλες τις προσπάθειές μας στη χρηματοδότησή της και τη στήριξη των πελατών μας, νοικοκυριών και κυρίως των επιχειρήσεων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, εκταμιεύσαμε περισσότερα από 5 δισ. ευρώ σε νέα δάνεια, με νέες συμφωνίες για μεγάλα έργα υποδομής και ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ συνεχίζουμε να έχουμε κυρίαρχη θέση σχεδόν σε κάθε τομέα της τραπεζικής ιδιωτών.

 

Παρά το γεγονός ότι η επόμενη χρονιά μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολη, έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό franchise ικανό να ανταπεξέλθει στις εξωτερικές προκλήσεις και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και πελάτες μας».

 

Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2022

Σύμφωνα με την ανακοίνωση σημειώθηκε:

– Αύξηση οργανικών λειτουργικών κερδών κατά 71,7% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021

– Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή 1,60 ευρώ αυξημένα κατά 0,18 ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2022

– Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 17,0%1, αυξημένος κατά 140 μ.β. σε ετήσια βάση – Δείκτης FL CET1 14,0%1, αυξημένος κατά 190 μ.β. έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021

– Καθαρά κέρδη διεθνών δραστηριοτήτων 102 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 38,8% σε ετήσια βάση

– Δείκτης NPEs 5,9%

– Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 71,5%

– Συνολικά NPEs μετά από προβλέψεις στα 0,7 δισ. ευρώ

– Προβλέψεις προς δάνεια 64 μονάδες βάσης

– Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις 75,0%

– Αναθεώρηση προς τα πάνω του Επιχειρησιακού Πλάνου για το 2022: Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ~11%

 

 

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Έμφαση στην Καινοτομία και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

H Coca-Cola Τρία Έψιλονμε 53 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα στη χώρα επενδύει σταθερά στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με τέσσερεις εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σχηματάρι, το Ηράκλειο Κρήτης, το Αίγιο και την Αταλάντη παράγει και διαθέτει στην αγορά ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων που προσφέρει επιλογές που αναπτύσσουν τους πελάτες της.

 

Η  καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της και το αποτέλεσμα αυτής αντικατοπτρίζεται σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της. Στην επαφή με τους πελάτες, στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Αυτοί είναι και οι λόγοι που την αναδεικνύουν σταθερά εδώ και 5 συνεχόμενα χρόνια ως την Κορυφαία Εταιρεία ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου Τροφίμων & Ποτών και για 8η χρονιά ανάμεσα στις πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες της χώρας, σύμφωνα με τη λίστα Most Admired Companiesπου καταρτίζει το περιοδικό Fortune.

 

Προσήλωση στην ανάπτυξη της αγοράς & του κλάδου

 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον αναπτύσσεται με άξονα ένα total beverage χαρτοφυλάκιο προϊόντων, που καλύπτει τις προτιμήσεις των καταναλωτών 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό προϋποθέτει συνεχή προσήλωση στην καινοτομία, όχι μόνο για την ανάπτυξη προϊόντων αλλά και για την ευρύτερη εξέλιξη των πελατών της και της αγοράς.

 

Το 24/7 χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα, ευρύτερα και πιο ευέλικτα στον κλάδο και εξελίσσεται συνεχώς με νέα προϊόντα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προσθήκη του φυσικού μεταλλικού νερού Lurisia. Ένα premium ιταλικό νερό, που ήρθε για να προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές στους πελάτες της στον χώρο της εστίασης.

 

Παράλληλα, η εταιρεία καινοτομεί και αξιοποιεί σημαντικά δεδομένα και εργαλεία που της επιτρέπουν να δημιουργεί νέες κοινές ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πελάτες της. Μέσα από σημαντικά insights, και πρωτοποριακά μοντέλα προσφέρει στοχευμένες προτάσεις και λύσεις στους πελάτες της, που καλύπτουν τις ανάγκες τους και δημιουργούν προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα,  το 2021 παρουσίασε τη μεγαλύτερη και πιο περιεκτική έρευνα για τη νέα εποχή του κλάδου HoReCa, εστιάζοντας στις βασικές τάσεις και εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου, με στόχο την  ανάπτυξη των πελατών της εταιρείας αλλά  και του κλάδου ευρύτερα.

 

Η έρευνα αυτή αποτελεί την πρώτη από τις δράσεις που σχεδίασε και υλοποίησε  η ομάδα HoReCa Pod, μια νέα εξειδικευμένη ομάδα της Coca-Cola Τρία Έψιλον, που δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του κλάδου. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη, μικρή και ευέλικτη ομάδα στελεχών από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, που με νέα εργαλεία, πρωτοποριακές μεθόδους εργασίας και τεχνολογικές καινοτομίες, συνεργάζεται με τους πελάτες, τους συνεργάτες και την αγορά για να δημιουργήσουν μαζί το μέλλον του κλάδου HoReCa.

 

Βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία στην εφοδιαστική αλυσίδα

 

Η εφοδιαστική αλυσίδα παίζει κεντρικό ρόλο στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Με στόχο μια αειφόρο εφοδιαστική αλυσίδα, η εταιρεία αναπτύσσεται, μειώνοντας συνεχώς το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Επενδύει σταθερά σε καινοτόμες λύσεις και συνέργειες  που θα μειώσουν ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και θα την φέρουν πιο κοντά στο όραμά της για μία κλιματικά ουδέτερη εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι το 2040. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η επένδυση ύψους €4 εκατομμυρίων ευρώ για την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™. Η  νέα συσκευασία μειώνει τη χρήση πλαστικού κατά 540 τόνους ετησίως, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα».

 

Η στρατηγική της για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, περιλαμβάνει τη μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την πορεία προς μια κυκλική προσέγγιση στις συσκευασίες, με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, αυξάνοντας τη χρήση rPET, επιλογές χωρίς συσκευασία, καθώς και καταργώντας τα πλαστικά στη δευτερογενή συσκευασία.

 

Ταυτόχρονα, η ψηφιοποιήση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η ενίσχυση της τεχνογνωσίας των ανθρώπων της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Η εταιρεία, υιοθετεί τεχνολογικές λύσεις και αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την συνεχή εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

28/07/22

 

 

Mytilineos: Στο +116% στα κέρδη α' εξαμήνου, στα 166εκ ….

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

 

Αύξηση της τάξης του 116% στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, που ανήλθαν σε €166 εκατ. έναντι €77 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021, κατέγραψε η Mytlineos στο α' εξάμηνο του 2022.

 

Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,221, αυξημένα κατά 116% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

 

Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών, που ανήλθε σε €2.154 εκατ., σημείωσε αύξηση 117% σε σύγκριση με τα €994 εκατ. του α' εξαμήνου του 2021.

 

Στο 88% διαμορφώθηκε η αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλθαν σε €293 εκατ., έναντι €156 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

 

Ο καθαρός δανεισμός της Mytilineos διαμορφώθηκε στα €945 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA*) να υποχωρεί χαμηλότερα από 2,0x στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022, σε μία περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €280εκατ., καταγράφοντας νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ισχυρή ανάπτυξη της MYTILINEOS και προσφέροντας παράλληλα πολύτιμη στήριξη στην ελληνική οικονομία.

 

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

 

"Καλούμαστε σήμερα σε όλη την Ευρώπη, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, να αντιμετωπίσουμε μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, τις ευρύτερες επιπτώσεις της παρατεταμένης πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, καθώς και τη συνεχιζόμενη πανδημία, συνθήκες που συνοδεύονται από τις εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις που έχουν καταγραφεί από τη δεκαετία του 1970, με τις συνέπειες να είναι ήδη ορατές σε κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας.

 

Η MYTILINEOS αναγνώρισε έγκαιρα τις παραπάνω προκλήσεις και έλαβε κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος και την ασφάλεια εφοδιασμού. Έτσι, κατορθώνει όχι μόνο να παραμένει αλώβητη, αλλά και να καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις, ενώ παράλληλα επιταχύνει την υλοποίηση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος στην ιστορία της.

 

Οι οικονομικές επιδόσεις στο Α’ εξάμηνο του 2022 επιβεβαιώνουν για μία ακόμα φορά την ικανότητα της MYTILINEOS να ανταποκρίνεται έγκαιρα και με επιτυχία, ακόμα και απέναντι στο πιο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον.

 

Στα επόμενα τρίμηνα, παρά το αβέβαιο περιβάλλον λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, με νέες επενδύσεις, όπως η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 826MW, η αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου και σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ που σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται σταθερά η διεθνής δραστηριότητα στην ενέργεια και στα μέταλλα.

 

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η ολοκλήρωση μιας σειράς σημαντικών συμφωνιών για την πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων από το global portfolio του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, με την κερδοφορία να οδηγείται σε νέα επίπεδα, πολύ υψηλότερα των προηγούμενων ετών.

 

Τέλος, οι θετικές οικονομικές ροές επιτρέπουν την πραγματοποίηση όλων αυτών των επενδύσεων και την αύξηση του κύκλου εργασιών με απόλυτο έλεγχο στους βασικούς δείκτες μόχλευσης".

 

Πιο αναλυτικά, με βάση την εταιρική ανακοίνωση:

 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Ποσά σε εκ €

Α' Εξαμ. 2022

Α' Εξαμ. 2021

Δ %

Β' Εξαμ. 2021

Δ %

Κύκλος Εργασιών

2.154

994

117%

1.670

29%

EBITDA

293

156

88%

203

44%

Καθαρά Κέρδη

166

77

116%

85

97%

Κέρδη ανά μετοχή*

1,221

0,566

116%

0,627

95%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(μ.βάσης)

 

Δ(μ.βάσης)

EBITDA

13,6%

15,6%

-203

12,2%

145

Καθαρά Κέρδη

7,7%

7,8%

-4

5,1%

268

 

*Προσαρμοσμένα στο σταθμισμένο Μ.Ο. των κοινών μετοχών

 

Σε σύγκριση με το A’ Εξάμηνο του 2021 σε ενοποιημένη βάση:

 

O κύκλος εργασιών υπερδιπλασιάστηκε σε €2.154 εκατ. έναντι €994 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 117%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 88% στα €293 εκατ. έναντι €156 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις τόσο του Τομέα Μεταλλουργίας, όσο και του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου.

 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις επιδόσεις των συγκεκριμένων Τομέων που έχουν την υψηλότερη συνεισφορά στα Οικονομικά Αποτελέσματα της MYTILINEOS τα τελευταία χρόνια, ο Τομέας της Μεταλλουργίας επωφελείται από τις αυξημένες τιμές πώλησης αλουμινίου και τα ιστορικά υψηλά premia, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής. Αντίστοιχα, ο Τομέας της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου ευνοείται από το γεγονός ότι η MYTILINEOS λειτουργεί τον πιο αποδοτικό στόλο θερμικών μονάδων στην Ελλάδα, με ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου, σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών Φ.Α. και ηλεκτρικής ενέργειας με εντεινόμενη διεθνή δραστηριότητα, η οποία θα καταστεί όλο και πιο σημαντική τα επόμενα τρίμηνα.

 

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €166 εκατ., αυξημένα κατά 116% σε σύγκριση με τα €77 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2021, ξεπερνώντας τα επίπεδα του συνόλου του έτους για το 2021 (€162 εκατ.)

 

Είναι εμφανές ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2022 διαμορφώνονται υψηλότερα των προβλέψεων της Διοίκησης στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου του 2021. Παράλληλα, οι τάσεις που καταγράφονται προϊδεάζουν για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις στο σύνολο του έτους, λαμβάνοντας υπόψη πάντα το ρευστό οικονομικό περιβάλλον αλλά και τη σταδιακή ωρίμανση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Units).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου

Ποσά σε εκ €

Α' Εξαμ. 2022

Α' Εξαμ. 2021

Δ %

Β' Εξαμ. 2021

Δ%

Κύκλος Εργασιών

1.293

387

234%

874

48%

EBITDA

125

48

159%

99

26%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(μ.βάσης)

 

Δ(μ.βάσης)

EBITDA

9,6%

12,5%

-281

11,3%

-168

 

Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς – Α’ Εξάμηνο

 

Παραγωγή ανά τύπο Μονάδας [GWh]

Α' Εξαμ. 2022

Α' Εξαμ. 2021

A' Εξαμ. 2022
% Μίγματος

A' Εξαμ. 2021
% Μίγματος

Λιγνίτης

2.467

2.773

10%

11%

Φυσικό Αέριο

9.197

9.034

36%

37%

Υδροηλεκτρικά

2.159

2.794

8%

11%

ΑΠΕ1

8.994

7.751

35%

32%

Καθαρές Εισαγωγές

2.780

2.188

11%

9%

Λοιπά

10

8

0%

0%

Σύνολο

25.609

24.548

100%

100%

 

1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Παραγωγή MYTILINEOS (GWhs)

Α' Εξαμ. 2022

Α' Εξαμ. 2021

Δ%

Θερμικές Μονάδες

2.430

2.134

14%

ΑΠΕ

262

256

2%

Σύνολο

2.692

2.391

13%

 

Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών €1.293 εκατ. που αντιστοιχεί σε 60,0% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά +234% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν στα €125 εκατ. αυξημένα κατά 159% έναντι €48 εκατ. του Α’ Εξαμήνου του 2021.

 

Το νέο ρεκόρ κερδοφορίας οφείλεται πρώτιστα στον υψηλό βαθμό απόδοσης των μονάδων, αλλά και στη δυνατότητα της MYTILINEOS, λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου, για προμήθεια φυσικού αερίου σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές από ένα ευρύ και διαφοροποιημένο δίκτυο προμήθειας τόσο μέσω φορτίων LNG, όσο και μέσω αερίου από αγωγούς, διασφαλίζοντας έτσι επαρκείς ποσότητες για τις δραστηριότητές της, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα υψηλών τιμών ενέργειας.

 

Ανοδικά κινήθηκε η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το Α’ εξάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, επωφελούμενη από την ισχυρή ανάκαμψη του Α’ τρίμηνου του 2022, λόγω της επανέναρξης της οικονομίας στην μετά covid-19 εποχή. Στο Β’ τρίμηνο του 2022, η ζήτηση παρουσίασε μικρή κάμψη.

 

Αναφορικά με το ενεργειακό μίγμα της ελληνικής αγοράς, το φυσικό αέριο διατηρείται ως το βασικό καύσιμο παραγωγής, με τη συμμετοχή των ΑΠΕ να καταγράφεται διαρκώς αυξανόμενη και με το ποσοστό συνεισφοράς τους στο ενεργειακό μείγμα να διαμορφώνεται στο 35%, για το Α’ εξάμηνο του 2022.

 

Με επίκεντρο την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, η τιμή του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκε σε πρωτοφανή επίπεδα, ενώ οι ανησυχίες για επάρκεια προμήθειας αερίου στην Ευρώπη, διατήρησαν την τιμή σε πολύ υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές CO2 που παραμένουν κοντά στα ιστορικά υψηλά, οδήγησαν τη μέση ημερήσια τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας (DAM) για το Α’ εξάμηνο του 2022 στα 237€/MWh, αυξημένη κατά 284% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

 

Σε αυτό το περιβάλλον ενεργειακής αστάθειας, η MYTILINEOS με τις σημαντικές επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει, αξιοποιεί πλήρως τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, επωφελούμενη τόσο από τον υψηλό βαθμό απόδοσης και διαθεσιμότητας των μονάδων της, όσο και από τη δυνατότητά της για προμήθεια φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές, λόγω του ανεπτυγμένου δικτύου προμηθευτών και του μεγέθους του χαρτοφυλακίου της (23% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά). Η συνολική παραγωγή από τις θερμικές μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε ~2,4TWh αυξημένη κατά 14% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2021, ενώ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ, η συνολική παραγωγή από τις μονάδες της Εταιρείας έφτασε τις ~2,7 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10,5% της συνολικής ζήτησης.

 

Αναφορικά με τη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia διατηρεί την πρωτοπορία ανάμεσα στους ανεξάρτητους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με το μερίδιο αγοράς της να διαμορφώνεται σε 8,2% στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022. Επιπλέον, η πελατειακή της βάση διαμορφώνεται πλέον σε 345.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η MYTILINEΟS, με πολυετή εμπειρία στις αγορές εμπορευμάτων, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις προκλήσεις, προσάρμοσε την εμπορική της πολιτική, τόσο για την προστασία των καταναλωτών-πελατών της, όσο και για τη διαφύλαξη της κερδοφορία της.

 

Κομβικής σημασίας είναι η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής CCGT H-Class, υψηλής απόδοσης με καύσιμο το φυσικό αέριο, η οποία έχει εισέλθει στο τελευταίο στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας και αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα. Η νέα μονάδα, η οποία διαθέτει τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης στην ελληνική αγορά θα είναι ο πιο φθηνός και αποδοτικός χρήστης φυσικού αερίουτης χώρας, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του στόλου θερμικών μονάδων της MYTILINEOS - του πιο αποδοτικού στην ελληνική αγορά - συνεισφέροντας σημαντικά στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ένδειας του καύσιμου.

 

Η MYTILINEOS, προσηλωμένη στο στόχο της για περαιτέρω ανάπτυξη στο χώρο των ΑΠΕ, ενισχύει σταθερά το δυναμικό της που σήμερα ανέρχεται στα ~211 MW, ενώ ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου Αιολικού Πάρκου ισχύος 43,2 MW, που προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ´ τρίμηνο του 2022. Επιπλέον, η MYTILINEOS προχωρά στην κατασκευή 135 MW Φ/Β (που αποκτήθηκαν το 2021 από την ΕΓΝΑΤΙΑ), αξιοποιώντας πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF) με την προοπτική να έχουν τεθεί σε λειτουργία ήδη από το Α’ εξάμηνο του 2023. Ταυτόχρονα, επιταχύνεται η ωρίμανση του υπόλοιπου ελληνικού χαρτοφυλακίου (~0,64GW ανεμογεννητριών και ~1,35GW Φ/Β).

 

Με την εμπορική λειτουργία της νέας μονάδας, θα διπλασιαστεί η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων συνδυασμένου κύκλου (CCGT) της Εταιρείας, ενώ συμπεριλαμβανομένου του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και των ΑΠΕ, η συνολικής ισχύς του χαρτοφυλακίου παραγωγής ενέργειας θα ξεπεράσει τα 2,3GW.

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ανταγωνιστικότητα του χαρτοφυλακίου ηλεκτρισμού – Φ.Α. δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα για μεγάλη διείσδυση στις γειτονικές αγορές.

 

Τομέας Μεταλλουργίας

Ποσά σε εκ €

Α' Εξαμ. 2022

Α' Εξαμ. 2021

Δ %

Β' Εξαμ. 2021

Δ%

Κύκλος Εργασιών

458

305

50%

363

26%

EBITDA

137

77

79%

83

66%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(μ.βάσης)

 

Δ(μ.βάσης)

EBITDA

30,0%

25,2%

483

22,8%

722

 

Συνολικοί όγκοι παραγωγής (χιλ. τν.)

Α' Εξαμ. 2022

Α' Εξαμ. 2021

Δ%

Αλουμίνα

423,5

427,4

-1%

Πρωτόχυτο Αλουμίνιο

92,5

90,4

2%

Ανακυκλωμένο Αλουμίνιο

27,8

25,3

10%

Σύνολο Παραγωγής Αλουμινίου

120,3

115,7

4%

 

Τιμές Αλουμινίου & Αλουμίνας ($/t)

Α' Εξαμ. 2022

Α' Εξαμ. 2021

Δ%

3Μ LME

3.081

2.256

37%

Δείκτης Τιμής Αλουμίνας (API)

396

288

38%

 

Ο Τομέας Μεταλλουργίας το A’ εξάμηνο 2022 κατέγραψε κύκλο εργασιών €458 εκατ., που αντιστοιχεί σε 21,3% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €305 εκατ. στο A’ εξάμηνο του 2021. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €137 εκατ., έναντι €77 εκατ. για το Α’ εξάμηνο του προηγούμενο έτους, μία αύξηση της τάξης του 79%. Η αύξηση αυτή, μεταξύ άλλων, οφείλεται τόσο στη διατήρηση των υψηλών τιμών Premia αλουμινίου, κυρίως στην Ευρώπη, όσο και στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη MYTILINEOS αναφορικά με τον έλεγχο του κόστους και την εξασφάλιση σταδιακά υψηλότερων τιμών αλουμινίου (LME) το επόμενο διάστημα.

 

Η μέση τιμή του μετάλλου (LME 3Μ) στο Α΄ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε στα 3.081 $/τόνο από 2.256 $/τόνο το Α΄ εξάμηνο του 2021 σημειώνοντας άνοδο 37%. Κατά τη διάρκεια του A’ τριμήνου, καταγράφηκαν και νέα ιστορικά υψηλά για την τιμή του αλουμινίου, στα επίπεδα των 4.000 $/τόνο, καθώς η γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία προκάλεσε απότομη άνοδο του ενεργειακού κόστους, ενώ υπήρξε και ανησυχία για τη διαθεσιμότητα του μετάλλου. Στο Β΄ Τρίμηνο του 2022, ακολούθησε αποκλιμάκωση της τιμής του αλουμινίου, η οποία επανήλθε στα επίπεδα των 2.500 $/τόνο, κυρίως λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, των προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων (κυρίως από την FED) και της συνακόλουθης ενίσχυσης του δολαρίου ΗΠΑ. Τα premia του αλουμινίου παρόλα αυτά διατηρήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.

 

Την περίοδο που διανύουμε, το αυξανόμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών LME έχουν συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους των περισσότερων παραγωγών αλουμινίου, ενώ έχουν οδηγήσει σε ζημιογόνο λειτουργία πολλούς παραγωγούς στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ (περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής, εκτός Κίνας, εκτιμάται ότι είναι επί του παρόντος οικονομικά ασύμφορη), ενώ παράλληλα ευνοήθηκε η μερική υποκατάσταση του πρωτόχυτου μετάλλου, από δευτερόχυτο. Εάν οι τιμές της ενέργειας διατηρηθούν στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα και υποθέτοντας τη σημερινή τιμή LME, είναι αναμενόμενο να οδηγηθούμε σε πρόσθετες περικοπές της παραγωγής αλουμινίου, έως ότου το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης θα προκαλούσε μία νέα αύξηση των τιμών του μετάλλου.

 

Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τιμές των premia της κολόνας αλουμινίου σημείωσαν άνοδο 120% στο Α΄ εξάμηνο του 2022 στα 1,475$/τόνο από 670$/τόνο την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της μειωμένης ευρωπαϊκής παραγωγής, ως αποτέλεσμα του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαίοι παραγωγοί έχουν έρθει αντιμέτωποι με μία πρωτόγνωρη κρίση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αναγκάζοντάς τους να περιορίσουν ή και να σταματήσουν τελείως την παραγωγή σε κάποιες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου σήμερα, περισσότερο από 1 εκατ. τόνοι της ευρωπαϊκής παραγωγής αλουμινίου έχουν περικοπεί, ενώ επιπλέον 800 χιλ. τόνοι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

 

Η MYTILINEOS έχει λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτραγια την αντιμετώπιση των διαφόρων παραμέτρων κόστους και ιδιαίτερα του ενεργειακού κόστους, το οποίο έχει εξασφαλιστεί σε επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης, ενώ εκμεταλλευόμενη τις υψηλές χρηματιστηριακές τιμές LME και την ενίσχυση του Δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ αλλά και την ευελιξία χρήσης εναλλακτικού καυσίμου για την παραγωγή αλουμίνας έχει κατοχυρώσεισταθερά αυξημένη κερδοφορία για το επόμενο διάστημα.

 

Ο δείκτης API της Αλουμίνας ακολούθησε την τάση των τιμών του Αλουμινίου, σημειώνοντας αύξηση κατά 38% στο Α΄ εξάμηνο του 2022 στα 396 $/τόνο, έχοντας ανέλθει έως τα επίπεδα των 500 $/τόνο κατά μέσο όρο το Μάρτιο του 2022. Στην άνοδο των τιμών συνέβαλαν εκτός από το ιδιαίτερα αυξημένο ενεργειακό κόστος στην παραγωγική διαδικασία και η μειωμένη παραγωγή τόσο από την Κίνα όσο και από την Ουκρανία (από το εργοστάσιο Nikolaev συμφερόντων Rusal).

 

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

Ποσά σε εκ €

Α' Εξαμ. 2022

Α' Εξαμ. 2021

Δ %

Β' Εξαμ. 2021

Δ %

Κύκλος Εργασιών

229

118

95%

247

-8%

EBITDA

21

7

184%

14

52%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(μ.βάσης)

 

Δ(μ.βάσης)

EBITDA

9,1%

6,3%

287

5,8%

335

 

Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, στο Α΄ εξάμηνο του 2022 κατέγραψε κύκλο εργασιών€229 εκατ. (που αντιστοιχεί σε 10,7% του συνολικού κύκλου εργασιών), αυξημένος κατά 95% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ το EBITDA ανήλθε σε €21 εκατ., έναντι €7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας ισχυρή αύξηση κατά 184%.

 

Η αποδοτικότητα της πλατφόρμας BOT (Build Operate & Transfer) αποτέλεσε το βασικό οδηγό των αποτελεσμάτων για το Α’ Εξάμηνο του 2022, αλλά και αναπτυξιακό μοχλό για την αύξηση της κερδοφορίας τα επόμενα εξάμηνα. Πιο συγκεκριμένα, εντός του Α’ εξαμήνου ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την πώληση δύο έργων συνολικής ισχύος 100MW στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ εξασφάλισε σημαντικές συμβάσεις πώλησης ενέργειας για έργα 100MW & 588MWp, σε Ηνωμένο Βασίλειο και Χιλή αντίστοιχα.

 

Η συνολική ισχύς του BOT χαρτοφυλακίου φτάνει τα 6,2 GW, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, με τα 123MW εξ αυτών να βρίσκονται σε λειτουργία, 665 MW να είναι σε φάση κατασκευής ενώ συνολικά τα έργα που θεωρούνται ώριμα πλέον ξεπερνάνε τα 2,5 GW. Εντός του Β’ Eξαμήνου του 2022, αναμένεται να ολοκληρωθούν σημαντικές συμφωνίες για πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος που ξεπερνά τα 450 MW από το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο με συνέπεια την αύξηση της κερδοφορίας σε νέα επίπεδα, πολύ υψηλότερα των προηγούμενων ετών.

 

To νέο ενεργειακό περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και τη ζήτηση για πράσινα έργα να ενισχύεται περαιτέρω στο πλαίσιο και της πολιτικής του REPowerEU, ανοίγει νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τον Τομέα τόσο για την ανάπτυξη έργων, όσο και την κατοχύρωση υψηλότερων αποτιμήσεων για μονάδες ΑΠΕ, ειδικά όσων βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης.

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, το Ουζμπεκιστάν και η Χιλή, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα €290 εκατ., ενώ επιπλέον €161 εκατ. βρίσκονται σε φάση τελικής διαπραγμάτευσης.

 

Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

Ποσά σε εκ €

Α' Εξαμ. 2022

Α' Εξαμ. 2021

Δ %

Β' Εξαμ. 2021

Δ %

Κύκλος Εργασιών

173

185

-6%

186

-7%

EBITDA

17

25

-33%

9

88%

Περιθώρια (%)

 

 

Δ(μ.βάσης)

 

Δ(μ.βάσης)

EBITDA

9,6%

13,4%

-383

4,7%

490

 

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Α’ Eξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε €173 εκατ. που αντιστοιχεί στο 8% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε €17 εκατ. έναντι €25 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Η αναμενόμενα χαμηλότερη απόδοση του Τομέα, οφείλεται στα αυξημένα κοστολόγια, αλλά και στο χρονισμό εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων. Με τις σημαντικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και με την πρόοδο των εργασιών στα ήδη υπογεγραμμένα έργα, οι επιδόσεις του Τομέα αναμένεται να ενισχυθούν στα επόμενα τρίμηνα.

 

Ο Τομέας, διαθέτοντας την αναγνώριση της αγοράς ως ένας κορυφαίος κατασκευής Turn-Key έργων και με το ισχυρό ιστορικό στην ανάπτυξη ενεργειακών έργων, εντός του Α’ εξαμήνου του 2022, ήρθε σε συμφωνία για την εκτέλεση δύο σημαντικών συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, ήρθε σε συμφωνία για τη "Μελέτη, Προμήθεια & Κατασκευή" τριών σταθμών παραγωγής ενέργειας ανοιχτού κύκλου (OCGT), στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ως μέλος κοινοπραξίας ανέλαβε την κατασκευή μιας μονάδας 560MW συνδυασμένου κύκλου στην Πολωνία, το οποίο αποτελεί και το πρώτο έργο της Εταιρείας σε αυτή την αγορά.

 

Στον τομέα των περιβαλλοντικών λύσεων, αναγνωρίζονται μεγάλες προοπτικές, ιδιαίτερα για έργα ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, όπως το "Protos Energy Recovery Facility” που κατασκευάζει ήδη η Εταιρεία, στην Αγγλία. Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις για την ανάληψη παρόμοιων έργων, με μερικά εξ αυτών να θεωρούνται ως ώριμα και αναμένεται να ενισχύσουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Τομέα τους επόμενους μήνες.

 

Στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα €1,2 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο ανέρχεται στα €2,6 δισ., εκ των οποίων το 41% αφορά σε έργα στην Ελλάδα, δραστηριότητα η οποία αναμένεται να σημειώσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο στον τομέα των κατασκευών όσο και των παραχωρήσεων.

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει ευκαιρίες τόσο για έργα που συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη όσο και έργα υποδομών. Ο Τομέας, διαθέτοντας την τεχνογνωσία που απαιτείται για έργα υψηλών απαιτήσεων, στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση των σημαντικών προοπτικών που ανοίγονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

 

Προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους

 

Στο τέλος του Α’ εξαμήνου το οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό, ευμετάβλητο και γεμάτο αβεβαιότητες, ωστόσο η MYTILINEOS έχει ήδη θέσει ισχυρές βάσεις για την επίτευξη ιστορικά υψηλών οικονομικών επιδόσεων το 2022 καθώς:

 

Έχει κατοχυρώσει υψηλή κερδοφορία για τον Τομέα Μεταλλουργίας, μέσω των κατάλληλων ενεργειών αντιστάθμισης κινδύνων τόσο σχετικά με τις διακυμάνσεις των τιμών του μετάλλου, όσο και με τη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, ο Τομέας ευνοείται από τις υψηλές τιμές Premia λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας μετάλλου στην ευρωπαϊκή αγορά και την ισχυροποίηση του Δολαρίου έναντι του Ευρώ.

 

Έχει προβεί ήδη σε σειρά ενεργειών για την προάσπιση της ασφάλειας εφοδιασμού που αφορά σε όλες τις παραγωγικές της δραστηριότητες. Παράλληλα, διαθέτει σταθερά πρόσβαση σε ανταγωνιστικές και ευέλικτες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου αγωγού μέσω απευθείας συμβολαίων με μεγάλους διεθνείς παραγωγούς και προμηθευτές, ενώ ιδιαίτερα αναφορικά με την προμήθεια LNG, η MYTILINEOS πλεονεκτεί σημαντικά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας της και του ανεπτυγμένου δικτύου προμηθευτών.

 

Επωφελείται από την υψηλή αποδοτικότητα των μονάδων της ηλεκτροπαραγωγής που αναδεικνύεται ως η σημαντικότερη παράμετρος αναφορικά με την κερδοφορία των μονάδων σε ένα περιβάλλον επίμονα υψηλών τιμών ενέργειας.

 

Η σταδιακή ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων, με προεξέχουσα την νέα μονάδα υψηλής απόδοσης 826 MW, θα αποτελέσει καταλύτη για την άμεση ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στον τομέα ενέργειας στα επίπεδα του 20%.

 

Έχει δρομολογήσει τη διάθεση ώριμων έργων συνολικής ισχύος >450MW από το διεθνές χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας.

 

 

Titan: Αύξηση 26% στον κύκλο εργασιών το α' εξάμηνο

 

Κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 26% κατέγραψε το α' εξάμηνο του 2022 η Titan Cement International, με τα EBITDA για την ίδια περίοδο να διαμορφώνονται στα 139,1 εκατ. ευρώ.

 

Ισχυρές, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, ήταν οι επιδόσεις του ομίλου το β' τρίμηνο, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 29% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2021 και με ανάκαμψη της κερδοφορίας.

 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT)του β΄τριμήνου ήταν ανώτερα από τα αντίστοιχα του 2021, με τη βελτίωση της κερδοφορίας να αποδίδεται στην αύξηση τιμών που κάλυψαν τις σωρευτικές αυξήσεις του κόστους.

 

Τα έσοδα από πωλήσεις στο εξάμηνο ξεπέρασαν το €1 δισ. (€1.035,5 εκ.), καθώς από τα τέλη του 2021 εφαρμόστηκαν σημαντικές αναπροσαρμογές τιμών.

 

Το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ ενίσχυσε την αύξηση του κύκλου εργασιών.

 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του β’ τριμήνου 2022 ανήλθαν σε €92,7 εκ., αυξημένα κατά 7% σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2021, ενώ για το α’ εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε €139,1 εκ., 2,5% χαμηλότερα από το α’ εξάμηνο 2021.

 

Το ΔΛΠ 29 για υπερπληθωριστικές οικονομίες εφαρμόστηκε στην Τουρκία, αυξάνοντας τα μη-χρηματικά στοιχεία (non-monetary items). Το κέρδος από την υπεραξία επιχειρήσεως (goodwill) που προέκυψε αντισταθμίστηκε με ισόποση πρόβλεψη απομείωσης.

 

Η εταιρεία προχώρησε σε ολοκλήρωση εφαρμογής συστημάτων ψηφιακών λύσεων βελτιστοποίησης (RTO) σε όλη τη γραμμή παραγωγής τσιμέντου και στα δύο εργοστάσια της Αμερικής, οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγή, χαμηλότερο κόστος, βελτίωση της ποιότητα των προϊόντων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

 

Πέτυχε επίσης σημαντική μείωση των ειδικών εκπομπών CO2 κατά 5,6% το α’ εξάμηνο 2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

 

Η ανθεκτικότητα της ζήτησης στις αγορές που δραστηριοποιείται η Titan επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία για το υπόλοιπο του έτους, παρά τις αβεβαιότητες και τη μεταβλητότητα που διέπουν τις αγορές, αναφέρει η εταιρεία.

 

Intralot: Απόκτηση μετοχών της Intralot US Securities BV από μετόχους μειοψηφίας

 

Η Intralot ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απόκτησης από την καθ' ολοκληρίαν θυγατρική της στην Ολλανδία Intralot Global Holdings BV (IGH) 33.227.256 κοινών μετοχών (ή 33,23%) της Intralot US Securities BV από τους σημερινούς κατόχους στην τιμή των 3,65 ανά μετοχή (ήτοι συνολικά έναντι 121.279.484,40 ευρώ).

 

Η Intralot US Securities BV κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της Intralot, Inc. που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας της Georgia των ΗΠΑ.

 

Οι υπόλοιπες 1.043.424 μετοχές (ή 1,04%) της Intralot US Securities BV, οι οποίες δεν ανήκουν ακόμα στην IGH, θα εξαγορασθούν από την IGH στην ίδια τιμή ανά μετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις συμπαρασύρσεως ("drag-along") της συμφωνίας κοινοπραξίας που ισχύει από τις 3 Αυγούστου 2021, μέσα στις επόμενες ημέρες, με αποτέλεσμα το 100% των μετοχών της Intralot, Inc. να ελέγχεται από τον όμιλο Intralot.

 

Τα κεφάλαια για την συναλλαγή αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης της εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών Intralot, η οποία ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ενημερωτικού δελτίου το οποίο δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουνίου 2022.

 

Mytilineos: Άνοιγμα στη Σαουδική Αραβία

 

Η Mytilineos απέκτησε εφαλτήριο δραστηριοποίησης και στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας μέσω των Μνημονίων Συναντίληψης/Συνεργασίας (MoU) που υπέγραψε χθες με τους ομίλους Ajlan & Bros Holding Group, Al Bawani Group και Desert Technologies. Οι σχετικές συμφωνίες -που αποτελούν ακόμα ένα βήμα για την αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή- υπεγράφησαν στο πλαίσιο του Ελληνο-Σαουδαραβικού Επενδυτικού Φόρουμ.

 

Η Ajlan & Bros Holding Group Company είναι ένας από τους πλέον ισχυρούς επιχειρηματικούς και επενδυτικούς ομίλους της Μέσης Ανατολής, με διεθνή δραστηριότητα στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, των εξορύξεων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της βιομηχανίας. Η Al Bawani είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενος επιχειρηματικός και επενδυτικός όμιλος με ιδιαίτερα μεγάλη δραστηριότητα κυρίως στον τομέα των υποδομών (EPC), ενώ η Desert Technologies είναι εταιρεία που εξειδικεύεται σε έργα φωτοβολταϊκών πάρκων και στις υποδομές ηλεκτροκίνησης.

 

‘Όπως σχολιάζει και η Ναυτεμπορική, η Mytilineos μέσω των συμφωνιών διερευνά τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασίας με τις εταιρείες σε διάφορους τομείς, όπως έργων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, projects φυσικού αερίου, έργα υδρογόνου & απανθρακοποίησης, projects ΑΠΕ, βιώσιμων λύσεων ενέργειας & αποθήκευσης, έργα απορριμμάτων & αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας, καθώς και τις προοπτικές πιθανής συνεργασίας στο πεδίο της μεταλλουργίας (Αλουμίνα & Αλουμίνιο). Ειδικά με την Desert Technologies, η εταιρεία διερευνά τις προοπτικές συνεργασίας στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για τον κλάδο των ΑΠΕ και συγκεκριμένα για φωτοβολταϊκά πάρκα, υβριδικά συστήματα, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

 

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ισχυρή διεθνή παρουσία στις αγορές και των πέντε ηπείρων, σε περισσότερες από 30 χώρες, μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) και του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η συνολική δυναμικότητα του διεθνούς χαρτοφυλακίου του Τομέα RSD είναι της τάξεως των 2.326 MW, εκ των οποίων: 123 MW σε λειτουργία, 665 MW υπό κατασκευή, 1.538 MW έτοιμα για κατασκευή (Ready To Build - RTB) ή με εκτιμώμενο RTB μέσα στους επόμενους 6 μήνες.

 

Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει επίσης μία σειρά έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου 3,7 GW.

 

Αποτελέσματα εξαμήνου

 

Σήμερα η Mytilineos ανακοινώνει αποτελέσματα εξαμήνου και σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών τα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα επίπεδα των 263 εκατ. ευρώ. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, με βάση την κατεύθυνση που δόθηκε από πλευράς διοίκησης για τη φετινή χρήση, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου και τις ανακοινώσεις της εισηγμένης, τα οικονομικά μεγέθη να διαμορφω[1]θούν σε υψηλότερα επίπεδα. Κάτι που σημαίνει ότι οι χρηματιστηριακές εταιρείες θα κληθούν να αναπροσαρμόσουν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους, δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα re-rating της μετοχής.

 

Ο κύκλος εργασιών του εξαμήνου αναμένεται να κινηθεί κατά μέσο όρο στα 2,075 δισ. με τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη στα 136 εκατ. ευρώ. Η μικρότερη εκτίμηση για τον τζίρο είναι στο 1,936 δισ. ευρώ και η υψηλότερη στο 2,15 δισ. ευρώ. Η μικρότερη εκτίμηση για τα κέρδη EBITDA είναι στα 256 εκατ. ευρώ και η μεγαλύτερη στα 267 εκατ. ευρώ, ενώ για τα καθαρά κέρδη η χαμη[1]λότερη στα 133 εκατ. ευρώ και η μεγαλύτερη στα 140 εκατ. ευρώ.

 

Σε ό,τι αφορά την περίοδο Απριλίου- Ιουνίου, η μέση εκτίμηση για τον τζίρο είναι στο 1,033 δισ. ευρώ με χαμηλότερη τα 894 εκατ. ευρώ και υψηλότερη στο 1,103 δισ. ευρώ. Για τα EBITDA η μέση εκτίμηση είναι στα 133 εκατ. ευρώ, με τη χαμηλότερη στα 126 εκατ. ευρώ και την υψηλότερη στα 137 εκατ. ευρώ, ενώ για τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη η μέση εκτίμηση είναι στα 69 εκατ. ευρώ, με τη χα[1]μηλότερη εκτίμηση στα 66 εκατ. ευρώ και την υψηλότερη στα 73 εκατ. ευρώ.

 

27/07/22

 

 

ΟΠΑΠ: Στα 13,79 ευρώ η τιμή διάθεση των νέων μετοχών από επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021

 

H Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος εταιρικής χρήσης 2021, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της:

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 9 Ιουνίου 2022 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2021 (δηλαδή από 20.07.2022 έως και 26.07.2022), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

 

2. Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 20.07.2022 έως και 26.07.2022, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 13,79 ευρώ.

 

Ideal Holdings: Συζητά με Coca-Cola HBC για Three Cents

 

Σε στάδιο συζητήσεων με εταιρεία του ομίλου της Coca-Cola HBC για την πώληση της 100% συμμετοχής της στην ESM Effervescent Sodas Management Limited (Three Cents) βρίσκεται η Ideal Holdings, όπως ενημερώνει με σχετική επιστολή της το Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Συγκεκριμένα η εταιρεία αναφέρει : «Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δημοσίευμα του Τύπου, με τίτλο «Φήμες για ντηλ μεταξύ Ιντεάλ και 3Ε (Coca cola) σχετικά με την εταιρία παραγωγής premium αναψυκτικών Three cents!», ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας βρίσκεται σε στάδιο συζητήσεων με εταιρεία του ομίλου της Coca-Cola HBC για την πώληση της 100% συμμετοχής της στην ESM Effervescent Sodas Management Limited (Three Cents)». 

 

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, όπως διευκρινίζει «δεν έχει υπογραφεί καμία οριστική και δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των μερών, για την πώληση αυτή». 

 

«Εφόσον οι συζητήσεις τελεσφορήσουν και υπογραφεί συμφωνία μεταξύ των μερών, η εταιρεία θα δημοσιεύσει άμεσα σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την οποία θα ενημερώνει με σαφήνεια, τους μετόχους της και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό, για την όποια συναλλαγή», σημειώνεται σχετικά.

 

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία premium mixers & tonics, Three Cents Artisanal Beverages, με έδρα την Ελλάδα, ιδρύθηκε στα τέλη του 2014. Τα προϊόντα της εταιρείας Three Cents εξάγονται σε περισσότερες από 34 χώρες και το 2022 αναμένεται οι πωλήσεις στο εξωτερικό να υπερβούν τις πωλήσεις στην Ελλάδα. Το 2021 η εταιρεία παρουσίασε πωλήσεις 7,7 εκατ. ευρώ και EBITDA 1,5 εκατ. ευρώ. 

 

26/07/22

 

 

Πρόταση επενδυτικής συμμετοχής ΑΔΜΗΕ στον EuroAsia Interconnector

 

Ο ΑΔΜΗΕ κατέθεσε επίσημη πρόταση για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιήσει ο φορέας υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου-Ισραήλ EuroAsia Interconnector, ανέφερε σε συνέντευξή του στο newshub.gr ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Μάνος Μανουσάκης, με αφορμή την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του Σταθμού Μετατροπής που κατασκευάζεται στη Δαμάστα Ηρακλείου, στο πλαίσιο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής. 

 

Ο κ. Μανουσάκης επεσήμανε ότι «η πρόταση του ΑΔΜΗΕ να γίνει μέτοχος της εταιρείας EuroAsia Interconnector κυοφορούνταν ήδη από το προηγούμενο διάστημα» και τόνισε ότι «με βάση την πρόταση αυτή, ο ΑΔΜΗΕ θα αποκτήσει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου, και θα έχει τον έλεγχο της υλοποίησης του έργου». Η νέα, στρατηγικής σημασίας διεθνής διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου-Ισραήλ θα ξεκινάει επίσης από τη Δαμάστα.

 

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ σημειώνει ακόμη, μεταξύ άλλων, ότι:

 

- Η χώρα μας, μπορεί να γίνει το σημείο εισόδου εναλλακτικών και πράσινων πηγών ενέργειας από τη Μέση Ανατολή και τη βόρεια Αφρική για ολόκληρη την Ευρώπη, μειώνοντας την εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

- Η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Grid Telecom έχει εντάξει στον άμεσο σχεδιασμό της την κατασκευή καλωδιακού σταθμού προσαιγιάλωσης στην Κρήτη που θα λειτουργεί ως σημείο υποδοχής διεθνών υποθαλάσσιων συστημάτων που αναπτύσσονται στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδέοντας την Ελλάδα με πολλαπλούς προορισμούς προς την Ευρώπη, Αφρική και Ασία. Ήδη εχει υπογραφεί συμφωνία με την Telecom Egypt, για τη διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου μέσω διακλάδωσης υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών που ποντίζεται αυτή την περίοδο στη Μεσόγειο, με σημείο προσαιγιάλωσης την Κρήτη.

-Η διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος ανάμεσα στα Χανιά και την Πελοπόννησο καλύπτει περίπου το 1/3 του φορτίου που χρειάζεται η Κρήτη κατά τους χειμερινούς μήνες Είμαστε αισιόδοξοι ότι μέσα στο 2024 θα μπορέσουμε να ηλεκτρίσουμε τη διασύνδεση ανάμεσα στην Αττική και την Κρήτη. Με την ολοκλήρωση του έργου, το σύνολο του φορτίου της Κρήτης -και ακόμη παραπάνω- θα καλύπτεται πλέον από αυτές τις δύο διασυνδέσεις. Η Κρήτη θα γίνει ενεργειακά ασφαλής καθώς θα λαμβάνει ενέργεια από την ηπειρωτική χώρα. Όμως επειδή αναμένεται σημαντική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί, είναι πιθανό να δούμε την Κρήτη να εξάγει πράσινη ενέργεια και να συνδράμει ενεργειακά την ηπειρωτική Ελλάδα, βοηθώντας στο πρασίνισμα του ενεργειακού μείγματος της χώρας. 

 

 

Intralot: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ - Άντληση 129,2 εκατ. ευρώ

 

Την πλήρη κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της, mε δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με άντληση συνολικά 129,2 εκατ. ευρώ, γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό η Intralot

 

H αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και μ που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 21.06.2022, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 23.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την έκδοση 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.

 

Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ακολούθως:

 

• Ποσοστό 37,82% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης, με την καταβολή συνολικού ποσού €48.877.742,02 που αντιστοιχεί σε 84.271.969 Νέες Μετοχές.

• Ποσοστό 54,84% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω κατανομής Νέων Μετοχών στην "CQ Holding Company, INC.” που η "Standard General L.P.” ελέγχει με την καταβολή συνολικού ποσού €70.866.047,20 που αντιστοιχεί σε 122.182.840 Νέες Μετοχές.

• Ποσοστό 7,34% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής, με την καταβολή συνολικού ποσού €9.480.335,48 που αντιστοιχεί σε 16.345.406 Νέες Μετοχές.

 

Δεδομένου ότι ο αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση εγγραφής από ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής υπερέβη τον αριθμό των Νέων Μετοχών που έμειναν αδιάθετες κατόπιν ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και της κατανομής στην Standard General, οι ως άνω 16.345.406 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές κατ’ αναλογία του αριθμού Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής.

 

Ως αποτέλεσμα, δεν απέμειναν αδιάθετες Νέες Μετοχές προς διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνεπεία των ανωτέρω και της από 25.07.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €129.224.124,70. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξήντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€66.840.064,50) με την έκδοση 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ποσού εξήντα δύο εκατομμύριων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (€62.384.060,20) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". 2 Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων μιας χιλιάδων εκατό ευρώ (€111.401.100), διαιρούμενο σε τριακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (371.337.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η κάθε μία. Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot κ. Σωκράτης Κόκκαλης δήλωσε: "Η πλήρης κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελεί σημαντικό ορόσημο του στρατηγικού μας σχεδίου για τη δημιουργία αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και την ενίσχυση της παρουσίας μας στις ανεπτυγμένες αγορές. Χαιρετίζω την είσοδο της Standard General ως νέο στρατηγικό επενδυτή που στηρίζει το όραμά μας καθώς και τους συμμετέχοντες μετόχους για τη στήριξή τους και όλα τα στελέχη της εταιρείας για την προσήλωση και τις προσπάθειές τους προς το σκοπό αυτό." Ο Managing Partner της Standard General κ. Soo Kim δήλωσε: "Η Intralot έχει αναπτύξει δοκιμασμένες τεχνολογικές λύσεις και έχει αποκτήσει ηγετική θέση στο χώρο των τεχνολογιών Λοταρίας και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία στη Βόρειο Αμερική τα τελευταία 20 χρόνια. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την εταιρεία να επιταχύνει τις τεχνολογικές της επενδύσεις και την καινοτομία και να ανταποκριθεί στις πλούσιες ευκαιρίες σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον."

 

23/07/22

 

 

Τράπεζα Πειραιώς: Υποχώρησε στο 9% ο δείκτης κόκκινων δανείων της

 

Επιτάχυνση του σχεδίου μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς, με μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 9%, επιτεύχθηκε ήδη από το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ ενθαρρυντικές είναι για τον όμιλο οι διαφαινόμενες τάσεις του α΄ εξαμήνου ως προς την επίτευξη των στόχων νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό του επιχειρηματικού πλάνου 2022-2025.

 

Αυτό επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου κατά την ομιλία του στη γενική συνέλευση των μετόχων, σημειώνοντας ότι «η επιτυχής υλοποίηση του σχεδιασμού μας θα επιτρέψει τη δυνητική διανομή μερίσματος στους μετόχους μας, σε συνάρτηση με την επίτευξη των στόχων μας, τις συνθήκες αγοράς και τις εποπτικές απαιτήσεις». Σε σχετική ερώτηση μετόχου, ο CEO του ομίλου διευκρίνισε ότι «αυτό θα γίνει ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας και σε συνεννόηση με τους επόπτες. Με βάση τον σχεδιασμό προβλέπεται για την οικονομική χρήση του 2023, δηλαδή το 2024, ή ενδεχομένως την επόμενη χρονιά». «Είμαστε ευαίσθητοι στο θέμα αυτό», σημείωσε ο κ. Μεγάλου, και «θα το κάνουμε με βάση την κερδοφορία μας». Την προοπτική αυτή εξυπηρετεί η διαγραφή μέσω συμψηφισμού ζημιών από παρελθούσες χρήσεις ύψους 14,5 δισ. ευρώ, που προτάθηκε στη γενική συνέλευση.

 

Οπως σημείωσε ο κ. Μεγάλου, στις θετικές ενδείξεις του α΄ εξαμήνου συγκαταλέγονται:

 

• Η πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ που επιτεύχθηκε και αναδεικνύει ότι ο ετήσιος στόχος πιστωτικής ενίσχυσης 1,2 δισ. ευρώ για το 2022 θα ξεπεραστεί.

 

• Οι προμήθειες συνεχίζουν να αυξάνονται σε τριμηνιαία βάση, συμβάλλοντας ώστε να διαφοροποιηθούν και να ενισχυθούν οι πηγές εσόδων της τράπεζας, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

 

• Τα έσοδα από τόκους αναμένεται να ευνοηθούν σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, όπως διαμορφώνεται μετά τη χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ. Το εκτιμώμενο όφελος από την άνοδο των επιτοκίων στα έσοδα από τόκους για το 2023 αναμένεται να είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ.

 

Ο πρόεδρος του ομίλου Γιώργος Χαντζηνικολάου αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που η διοίκηση ανέλαβε την προηγούμενη οικονομική χρήση και οι οποίες όπως είπε «διασφάλισαν το μέλλον της τράπεζας». Ειδικά, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση Additional Tier 1 εξασφάλισαν τα κεφάλαια που χρειαζόταν η τράπεζα ώστε να προχωρήσει σε σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με μια σειρά από τιτλοποιήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής», αλλά και άλλες επιμέρους συναλλαγές. Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα βελτίωσε τον ισολογισμό της μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 45% στο 12,5% στο τέλος του 2021 και κάτω από 10% στη συνέχεια. Επιπρόσθετα, η τράπεζα υλοποίησε πρόσθετες οργανικές ενέργειες με συνολική θετική επίπτωση στα κεφάλαιά της ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

 

Η τράπεζα διατηρεί τον στόχο να αυξήσει την απόδοση επί των μέσων ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και να φθάσει το 12% το 2025. Προς την κατεύθυνση αυτή εστιάζει στην ενίσχυση των πηγών κερδοφορίας και στη διερεύνηση των νέων εμπορικών και στρατηγικών πρωτοβουλιών. Ο όμιλος εντείνει την εφαρμογή τους, συγκεκριμένα, με ενίσχυση στις τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες και τη διαχείριση ακινήτων. Επιπλέον προχώρησε σε κοινοπραξία στρατηγικού χαρακτήρα με την εταιρεία Natech για την ανάπτυξη ανεξάρτητης καινοτόμου ψηφιακής τράπεζας προς πελάτες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά για την παροχή χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Η νέα πλατφόρμα, όπως υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου, «θα συνδυάζει κορυφαία τεχνολογική και τραπεζική τεχνογνωσία και θα ξεκινήσει από τον κλάδο λιανικής, μειώνοντας σημαντικά κόστος και χρόνο εξυπηρέτησης, και η αξιοποίηση της προσφοράς αυτών των προϊόντων αναμένεται να αποφέρει επιπρόσθετα έσοδα».

 

Η εξαγορά της Iolcus Investments αποτελεί αφετηρία στην εφαρμογή της στρατηγικής της τράπεζας για την κατάκτηση πρωταγωνιστικής θέσης στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων πελατών στην Ελλάδα, ενώ η συμφωνία για την απορρόφηση του ομίλου Euromedica από την Ημιθέα, που ελέγχει το Ερρίκος Ντυνάν, στοχεύει «στη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους υγείας στην Ελλάδα, πλήρως καθετοποιημένου, με παρουσία στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια περίθαλψη και ευρεία κάλυψη της χώρας». Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σημείωσε ο κ. Μεγάλου, αναμένεται να δημιουργηθούν εκτενείς συνέργειες και να επιτευχθούν σημαντικές υπεραξίες που θα καρπωθεί η τράπεζα.

 

22/07/22

 

 

Alpha Bank: Δεσμευτική συμφωνία για πώληση δανείων στη Hoist

 

Δεσμευτική συμφωνία με την Hoist Finance αναφορικά με το Project Light, ανακοίνωσε η Alpha Bank. Η συμφωνία αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου ύψους 0,4 δισ. ευρώ και συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 0,2 δισ. ευρώ με ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2021. Το τίμημα της συναλλαγής έχει συμφωνηθεί στα 34 εκατ. ευρώ. 

 

Η συναλλαγή συμβάλλει στην εξυγίανση του ισολογισμού της Alpha Bank, μειώνοντας τον Δείκτη ΜΕΑ κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου 2022.

 

 

Συγχωνεύονται Euromedica – Ερρίκος Ντυνάν

 

Την καταρχήν συμφωνία για την απορρόφηση του Ομίλου EUROMEDICA, ανακοίνωσε η εταιρεία Ημιθέα ΑΕ, ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, με στόχο τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους υγείας στην Ελλάδα.

 

Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης, η «Ημιθέα» θα διαθέτει έναν πλήρως καθετοποιημένο όμιλο με παρουσία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, και σε Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, με ευρεία γεωγραφική κάλυψη της ελληνικής επικράτειας.

 

Μεγάλο δίκτυο σε όλη την επικράτεια

 

Το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν θα πλαισιωθεί από 7 Γενικές και Μαιευτικές Κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδο, Κοζάνη, από ένα ευρύτατο δίκτυο 23 Διαγνωστικών Κέντρων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λάρισα, Πιερία, Αλεξανδρούπολη), καθώς και από ένα Κέντρο Αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη.

 

Ο νέος όμιλος υγείας θα απασχολεί πάνω από 2.700 εργαζομένους, ενώ θα διαθέτει περισσότερες από 1000 κλίνες δευτεροβάθμιας φροντίδας πανελληνίως, έχοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετεί πάνω από 120.000 περιστατικά το χρόνο. Στην πρωτοβάθμια περίθαλψη το δίκτυο του ομίλου, στην ωρίμανσή του, θα μπορεί να εξυπηρετεί πάνω από 1.000.000 επισκέψεις ετησίως μέσα από ένα πλέγμα 3.500 συνεργαζόμενων ιατρών σε όλη την Ελλάδα.

 

Η διαδικασία απορρόφησης θα ξεκινήσει σύντομα και η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού και τη λήψη των προβλεπόμενων στο νόμο εταιρικών εγκρίσεων.

 

21/07/22

 

 

Lamda Development: Πολύ θετική η πορεία των εμπορικών κέντρων το Α΄τρίμηνο του 2022 – Σε πλήρη εξέλιξη το project του ελληνικού

 

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εταιρεία, τη δυνατότητα να μετακυλίσει το αυξημένο κόστος κατασκευής και ενέργειας στους επενδυτές/αγοραστές των ακινήτων που θα αναπτυχθούν στο Ελληνικό διαθέτει η Lamda Development, καθώς δεν έχει συμβασιοποιημένες, τελικές τιμές πώλησης για τη μεγάλη πλειονότητα των έργων και αναπτύξεων που δρομολογούνται στην έκταση του πρώην αεροδρομίου. Αντίστοιχα, στα υφιστάμενα εμπορικά κέντρα σημειώνεται ότι η εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την κάλυψη των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα ώστε η επιβάρυνση να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη τόσο για τον όμιλο όσο και για τους μισθωτές των ακινήτων. Παράλληλα σχεδιάζεται η εντατικοποίηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης, ώστε να μειωθεί το μελλοντικό ενεργειακό κόστος του ομίλου μέσω του περιορισμού της εξάρτησης από τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας.

 

Εν τω μεταξύ, κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο η Lamda Development εμφάνισε ζημία 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 6,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ωστόσο, εξαιρώντας τα έξοδα για το έργο του Ελληνικού (8,5 εκατ. ευρώ) και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 8,3 εκατ. ευρώ, τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά αποτελέσματα, έπειτα από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδη 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 0,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σημειώνεται πάντως ότι κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο καταγράφηκε και θετική επίπτωση 16 εκατ. ευρώ από την επανεκτίμηση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου (εξαιρώντας εκείνα που θα αναπτυχθούν στο Ελληνικό). Ειδικότερα, η αξία των εμπορικών κέντρων ανήλθε σε 889 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 2% ή σχεδόν 17 εκατ. ευρώ έναντι της αξίας τους στο τέλος του 2021.

 

Ενα βασικό συμπέρασμα από την πορεία των εμπορικών κέντρων κατά τους πρώτους μήνες του 2022 είναι η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη κατά 31% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019. Ωστόσο, ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων κατέγραψε πτώση κατά 18% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2019. Κατά την εταιρεία, η σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 είναι άνευ ουσίας εξαιτίας των περιορισμών που ίσχυαν πέρυσι λόγω της υγειονομικής κρίσης.

 

Σε κάθε περίπτωση, τα λειτουργικά κέρδη του The Mall Athens, του Golden Hall και του Mediterranean Cosmos (Θεσσαλονίκη) ανήλθαν σε 15,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 59% έναντι του 2021. Η μεγαλύτερη αύξηση με 81% σε 4,6 εκατ. ευρώ σημειώθηκε στο Golden Hall, ενώ άνοδο κατά 57% σημείωσαν και τα λειτουργικά κέρδη του The Mall Athens, σε 6,5 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Συνολικά, τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου της Lamda ανήλθαν σε 13,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 42% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021.

 

Οσον αφορά την πορεία του έργου του Ελληνικού, τον Μάιο εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για το νέο κτίριο μετεγκατάστασης συλλόγων ΑμεΑ και ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες.

 

Αντίστοιχα, τον Ιούνιο εκδόθηκε η προέγκριση για το υψηλό κτίριο Riviera Tower, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, η οποία αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του έτους, βάσει του σχετικού χρονοδιαγράμματος. Αντίστοιχα, το Vouliagmenis Mall έχει ήδη συγκεντρώσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ενοικιαστές, που ξεπερνάει το 80% της μικρής εκμισθώσιμης επιφάνειας, και εντός του 2023 αναμένεται να έχουν υπογραφεί προσύμφωνα για το 65% της επιφάνειας των 85.500 τ.μ.

 

Autohellas: Στρατηγική Συνεργασία με Fourlis – Με 12% στην Trades Estates

 

Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και η AUTOHELLAS ΑΤEΕ από κοινού ανακοινώνουν την υπογραφή συμφωνητικού για την πώληση μετοχών της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ στην AUTOHELLAS ATEE. Ταυτόχρονα, η AUTOHELLAS ΑΤEΕ αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, με εισφορά σε είδος. Συγκεκριμένα η συμφωνία έχει ως εξής: 

 

H TRADE LOGISTICS ABEE, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Fourlis, θα πωλήσει στην AUTOHELLAS ATEE 7.035.000 μετοχές της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ έναντι €15.000.226,65. 

 

Ταυτόχρονα η AUTOHELLAS ATEE αποκτά το δικαίωμα να συμμετάσχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, με εισφορά σε είδος ακινήτου της έως τις 31.12.2022. Σε περίπτωση εξασκήσεως του δικαιώματος από την AUTOHELLAS ATEE, η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με έκδοση νέων μετοχών, έτσι ώστε το συνολικό ποσό της αύξησης (ονομαστικό και υπέρ το άρτιο) να είναι περίπου 8.000.000 Ευρώ. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί αποκλειστικά από την AUTOHELLAS ΑΤΕΕ, κατόπιν λήψης της απαιτούμενης από το νόμο έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέσω εισφοράς σε είδος ακινήτου, και συγκεκριμένα οικοπέδου 45.408,04 τμ εντός Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή Βαμβακιάς του Δήμου Ελευσίνας μετά του επ’ αυτού συγκροτήματος επαγγελματικών κτηρίων και εμπορικών αποθηκών επί του οποίου η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ θα αναπτύξει σύγχρονο κέντρο Logistics. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών η AUTOHELLAS ΑΤEΕ θα κατέχει το 12,0% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, ενώ το υπόλοιπο θα ανήκει στο Όμιλο Fourlis μέσω των θυγατρικών του.

 

Επιπρόσθετα, η AUTOHELLAS ΑΤΕΕ, βάσει της συμφωνίας, θα έχει δικαίωμα προτίμησης να αναπτύξει στις εγκαταστάσεις της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, σε από κοινού συνεργασία, προγράμματα «mobility» (π.χ. Rent-a-Car, car-sharing, van-sharing, car-charging) Η συμφωνία αποτελεί στρατηγικής σημασίας επιλογή εκ μέρους και των δύο μερών. 

 

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Fourlis A.E. Συμμετοχών κ. Βασίλειος Φουρλής δήλωσε: «Η συμμετοχή της AUTOHELLAS είναι στρατηγικής σημασίας για την TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, ιδιαίτερα εν όψει της επικείμενης δημόσιας προσφοράς της τελευταίας και της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επιπλέον, μέσω της τεχνογνωσίας της AUTOHELLAS σε διαφόρους τομείς, θα δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία στα εμπορικά πάρκα που η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ κατέχει ή θα κατέχει στο χαρτοφυλάκιό της. 

 

Τέλος, το ακίνητο που δυνητικά θα εισφέρει η AUTOHELLAS, θα ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, που σήμερα πλησιάζει τα €300 εκ.» Παράλληλα o Διευθύνων Σύμβουλος της AUTOHELLAS κ. Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε: «Επενδύουμε σε μια εταιρεία με εξαιρετική ιστορία, εξειδίκευση και δυναμική στην ανάπτυξη ακινήτων. Παράλληλα όμως μπορούμε να αναπτύξουμε σημαντικές συνέργειες σε δραστηριότητες που με τη σταδιακή μετάβαση σε νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα στην ηλεκτροκίνηση, θα μπορούν να δώσουν καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες στους κοινούς πελάτες, αλλά και επιπλέον κατευθύνσεις ανάπτυξης στις δυο εταιρείες.»

 

20/07/22

 

ΕΛΠΕ: Συμφωνία με την ExxonMobil για τις έρευνες Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης

 

Η ExxonMobil απέκτησε την πλειοψηφία των δικαιωμάτων έρευνας υδρογονανθράκων στις περιοχές Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης, ύστερα από την αποχώρηση της γαλλικής ΤotalEnergies, όπως γνωστοποίησαν σήμερα τα Ελληνικά Πετρέλαια στο Χρηματιστήριο.

 

Υπενθυμίζεται ότι στις ερευνητικές Κοινοπραξίες στις δύο περιοχές μετείχαν αρχικά οι ExxonMobil και ΤotalEnergies με ποσοστό από 40% και τα Ελληνικά Πετρέλαια με το υπόλοιπο 20%. 

 

Μετά την αποχώρηση της γαλλικής εταιρείας και τη συμφωνία ExxonMobil - ΕΛΠΕ που γνωστοποιήθηκε σήμερα, τα μερίδια διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 70 % για την ExxonMobil, η οποία θα αναλάβει και τα καθήκοντα του Εντολοδόχου που κατείχε η ΤotalEnergies και 30 % για τα ΕΛΠΕ, μέσω των θυγατρικών που έχει συστήσει για τις έρευνες στις δύο περιοχές.

 

Στις περιοχές έρευνας εκκρεμεί η πραγματοποίηση σεισμικών ερευνών που θα δώσουν μια πρώτη εικόνα για την ύπαρξη υδρογονανθράκων. Πρόκειται για περιοχές έκτασης 20,058.4 τετρ.χλμ (Δυτικά της Κρήτης) και 19,868.37 τετρ.χλμ (Νοτιοδυτικά της Κρήτης). Και στις δύο περιοχές είχε γίνει μια πρώτη σειρά σεισμικών ερευνών το 2012.

 

19/07/22

 

 

CPLP Shipping Holdings: Στο 4,40-4,90% το εύρος απόδοσης των ομολογιών

 

Στο 4,40% με 4,90% ορίστηκε το εύρος απόδοσης των ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ που θα εκδώσει η CPLP Shipping Holdings PLC, μέλος του ομίλου Capital Maritime, συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη.

 

Η δημόσια προσφορά αρχίζει αύριο, Τετάρτη 20 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 22 Ιουλίου.

 

Οι ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη, θα έχουν συνολική διάρκεια επτά ετών, δίνοντας στο ευρύ επενδυτικό κοινό, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, τη δυνατότητα συμμετοχής στο αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα της CPLP.

 

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο της εκδότριας και του ΧΑ, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

 

18/07/22

 

 

Έκθεση ΤΧΣ: Η συνθετική τιτλοποίηση ως βασικό εργαλείο για τον πιστωτικό κίνδυνο

 

Το δεύτερο HFSF Bulletin με θέμα την συνθετική τιτλοποίηση ως βασικού εργαλείου για τη διαχείριση του κεφαλαίου και του πιστωτικού κινδύνου των ελληνικών τραπεζών, εξέδωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ένωση Prime Collateralised Securities (https://pcsmarket.org).

 

Η συγκεκριμένη ανάλυση (μπορείτε να τη διαβάσετε αναλυτικά στα Σχετικά Αρχεία στο τέλος του παρόντος δημοσιεύματος) περιγράφει τις βασικές δομές, τις κύριες πρακτικές και τα οφέλη για τις τράπεζες αλλά και γενικότερα για την ελληνική οικονομία που απορρέουν από τη χρήση της συνθετικής τιτλοποίησης ενήμερων δανείων. Η συμπερίληψη της συνθετικής τιτλοποίησης στο πλαίσιο «Απλότητα, Διαφάνεια και Τυποποίηση» (STS) παρέχει πρόσθετο όφελος στις τράπεζες λόγω των χαμηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει του Εποπτικού Κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

 

Η συνθετική τιτλοποίηση είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει στις τράπεζες, μεταξύ άλλων, να μειώσουν την έκθεσή τους σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς ή/και γεωγραφικές περιοχές μεταφέροντας τον κίνδυνό τους σε εξωτερικούς επενδυτές, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος προστατεύοντάς το από κραδασμούς που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που τιτλοποιήθηκαν συνθετικά.

 

Τα σημαντικότερα οφέλη για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την οικονομία συνολικά είναι:

 

(α) η απελευθέρωση υφιστάμενων κεφαλαίων (μείωση απαιτήσεων σε κεφαλαιακή επάρκεια) για τις Τράπεζες και συνεπώς η αύξηση της δανειοδοτικής τους ικανότητας προς την πραγματική οικονομία, 

 

(β) οι εισροές κεφαλαίων από περισσότερο διαφοροποιημένη βάση ξένων επενδυτών

 

(γ) η άμβλυνση/αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου και ειδικότερα του κινδύνου συγκέντρωσης και κατά συνέπεια η υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.

 

Η συνθετική τιτλοποιήση (synthetic securitization) αποτελεί βασικό εργαλείο τον τραπεζών για τη διαχείριση των κεφαλαίων τους και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου του ενεργητικού τους σε συνεχή βάση.

 

17/07/22

 

Digital Eurobank Factory: Το Ψηφιακό Εργοστάσιο που μετατρέπει την καινοτομία σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες

 

Με οδηγούς την ισχυρή διατμηματική συνεργασία και τις πρωτοποριακές μεθόδους ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, το ψηφιακό Εργοστάσιο της Eurobank (Digital Factory) δουλεύει με τις «μηχανές στο φουλ» με στόχο τη γρήγορη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών «κομμένων και ραμμένων» στις ανάγκες των πελατών, ιδιωτών και επιχειρήσεων.

 

«Το βασικό «μυστικό» της επιτυχίας του ψηφιακού εργοστασίου έγκειται στην άμεση συνεργασία όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων σε πρώτο χρόνο, μέσω της μεθοδολογίας "agile" στα πρότυπα μεγάλων Οργανισμών του εξωτερικού» τονίζει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ η κα Όλγα Χαραλαμπίδη, επικεφαλής των ψηφιακών καναλιών από τον χώρο Digital Banking της Τράπεζας.

 

Όπως μας εξηγεί, το Digital Factory αποτελείται από περίπου 150 στελέχη διαφορετικών δεξιοτήτων, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει σφαιρικά, σε όλα τα επίπεδα, το ψηφιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού. Οι διατμηματικές ομάδες εργασίας που δημιουργούνται με συμμετοχή των Digital Channels, Product Management, Marketing, User Experience και φυσικά της Πληροφορικής, παράγουν πρωτοποριακά αποτελέσματα, όπως φαίνεται και στη μεγάλη σύντμηση του μέσου χρόνου παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Σύμφωνα με την κα Χαραλαμπίδη, και το ίδιο το Digital Factory είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος μηχανισμός. Αξίζει να σημειωθεί πως από μια ομάδα που ξεκίνησε το 2016, σήμερα λειτουργούν ήδη 13 ομάδες agile στο πλαίσιο του Digital Factory. Στις ομάδες αυτές εντάσσονται και συνεργάζονται κάθε φορά ανάλογα με το κάθε project, και άλλα στελέχη από τον Όμιλο, σε μια ανοικτή διαδικασία που έχει στόχο να προάγει τη συνεργασία και την ομαδικότητα για την ανάπτυξη συνεργειών και βέλτιστων πρακτικών. Είναι χαρακτηριστικό πως μέσω του Ψηφιακού Εργοστασίου, οι απαιτούμενοι χρόνοι υλοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών μειώθηκαν σε οκτώ (8) εβδομάδες από 30 (!), που απαιτούσε ο προηγούμενος μέσος χρόνος υλοποίησης.

 

   Από την ιδέα στον πελάτη μέσω... Agile.

 

   Τι είναι όμως οι πρακτικές της μεθοδολογίας Agile που βρίσκονται στην καρδιά του Ψηφιακού Εργοστασίου; 

 

O τεχνικός όρος «agile», (ευέλικτος, ευέλικτη μεθοδολογία) δεν μπορεί να αποδοθεί επακριβώς και πλήρως με μια λέξη  στα ελληνικά. Όπως μας εξηγεί ο Σπύρος Μπεθάνης, επικεφαλής Omnichannel Customer Experience Platforms στο Digital Factory από την πλευρά του ΙΤ, αφορά, με απλά λόγια, σε μία σύγχρονη μεθοδολογία εργασίας που βασίζεται σε συνεργασίες επιτρέποντας σε ομάδες από ξεχωριστούς χώρους μιας επιχείρησης να εργάζονται από κοινού, αποφασίζοντας έτσι γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς την γραφειοκρατία που βρίσκει κάποιος σε περισσότερο κλασικές δομές ιεραρχίας. «Στόχος είναι να προάγουμε την καινοτομία στην υλοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών μετασχηματισμού της λειτουργίας της Τράπεζας με τη συνεργασία πολλών διαφορετικών μονάδων του Οργανισμού που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, σε κοινό χρόνο, με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα για όλους» σημειώνει ο κ. Σπ. Μπεθάνης.

 

Όπως τονίζουν τα δύο στελέχη που ηγούνται του ψηφιακού εργοστασίου, σήμερα, οι τράπεζες κρίνονται από την ταχύτητα ανάπτυξης ενός προϊόντος, που απαντά με ολιστική προσέγγιση στις ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών, διαθέτοντας με απλό και λειτουργικό και ασφαλή τρόπο υπηρεσίες και προϊόντα από όλα τα κανάλια εξυπηρέτησης. Διαρκής στόχος είναι η αξιοποίηση όλων των ψηφιακών μέσων αλλά, κυρίως, η παροχή προσωποποιημένων λύσεων και προτάσεων σε κάθε πελάτη. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα με την υψηλή τεχνολογική ετοιμότητα. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι στο επίκεντρο της φιλοσοφίας Phygital που υιοθετεί η Eurobank, επιδιώκοντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό της τεχνολογίας με το ταλέντο, την εμπειρία και την τεχνογνωσία των ανθρώπων της Τράπεζας.

 

«Εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται ως μια ενωμένη ομάδα, παρά τις διαφορετικές ειδικότητες από τις οποίες προέρχεται, το άλλο «μυστικό της επιτυχίας του ψηφιακού εργοστασίου της Eurobank είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί αλλά και η κουλτούρα για συνεχή εξέλιξη που έχει υιοθετήσει», όπως τονίζει ο κ. Μπεθάνης. «Οι επενδύσεις του Ομίλου σε αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών μόνο κατά την τελευταία τριετία ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ και συνεχίζονται με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική» τονίζει η κα Όλγα Χαραλαμπίδη και υπογραμμίζει πως «είναι το ανθρώπινο ταλέντο εκείνο που θα αντιληφθεί την κατεύθυνση της αγοράς στο μέλλον, θα οραματιστεί και θα σχεδιάσει, μελετώντας και αξιολογώντας τις σύγχρονες τάσεις».

 

Ο πελάτης δείχνει που πάει η αγορά - Tailor - made λύσεις 24/7

 

Η φωνή του πελάτη, ιδιώτη ή επιχειρηματία, αναφέρουν τα στελέχη της Eurobank, είναι καθοριστική στην παραγωγική διαδικασία των νέων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και στην αναβάθμιση υφισταμένων κυρίως, μέσω του feedback που δίνει από πολλαπλά κανάλια: 

 

   *Ηλεκτρονικά, μέσω των ερωτηματολογίων της τράπεζας αλλά και των κοινωνικών δικτύων.

   *Τηλεφωνικά, μέσω phone - banking.

 

Ή Μέσω του φυσικού δικτύου τραπεζικών καταστημάτων όπου ο πελάτης έρχεται σε απευθείας επικοινωνία με το τραπεζικό. 

 

«Τα πάντα λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται με προσοχή από τους ανθρώπους του ψηφιακού εργοστασίου, με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων, και εντάσσονται στο πλάνο υλοποίησης ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας (ή αναβάθμιση υπάρχοντος). Μάλιστα, αρκετές φορές, πολλά από τα προϊόντα κυκλοφορούν σε πιλοτική φάση για έναν επιλεγμένο αριθμό πελατών, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα βελτίωσης ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους», αναφέρει η κα Χαραλαμπίδη.

 

Ήδη σήμερα, πολλά από τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν από το digital factory μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα, όπως το άνοιγμα του πρώτου λογαριασμού του πελάτη (έναρξη σχέσης), η αίτηση έκδοσης πιστωτικής κάρτας ή η αίτηση χορήγησης δανείου. Το ίδιο ισχύει για τραπεζοασφαλιστικά και επενδυτικά για ιδιώτες καθώς και εφαρμογές εξ' αποστάσεως πωλήσεων για επιχειρήσεις. 

 

Όπως μας εξηγεί ο κ. Μπεθάνης, στα άμεσα σχέδια του Digital Factory είναι η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των customer journeys που σήμερα προσφέρονται στο φυσικό δίκτυο, με στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό των ψηφιακών υπηρεσιών (π.χ. αίτηση έκδοσης και χρεωστικών καρτών), αλλά και τις ψηφιακές πωλήσεις: Διάθεση ακόμα περισσότερων προϊόντων, μέσω των ψηφιακών καναλιών για Ιδιώτες καθώς και εφαρμογές εξ' αποστάσεως πωλήσεων για επιχειρήσεις (π.χ. ψηφιακή θυρίδα).

 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παράμετρος της προσωποποίησης. Πρόκειται για μια παγκόσμια τάση και αφορά στην παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και προϊόντων. Στόχος είναι το financial wellbeing μέσω της ανάπτυξης εξατομικευμένων αναφορών και προτάσεων για κάθε ιδιώτη χρήστη των ψηφιακών καναλιών καθώς και σε εξειδικευμένες ψηφιακές λύσεις για Οικοσυστήματα, κυρίως στο πεδίο του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 

15/07/22

 

 

CPLP Shipping: Προχωρά σε έκδοση ομολογιακού δανείου έως 100 εκατ. ευρώ

 

Σε έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου επταετούς διάρκειας ύψους έως 100.000.000 ευρώ, προχωρά η CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC. Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου πραγματοποιείται με την εγγύηση της CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P. («CPLP»).

 

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» (η «Εκδότρια»), μέλος του Ομίλου Capital Product Partners L.P. μετά την έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 14 Ιουλίου 2022, προχωρά σε έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου («ΚΟΔ»), ύψους έως 100 εκατ. ευρώ και επταετούς διάρκειας, μέσω δημόσιας προσφοράς προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς έχει οριστεί την 20η Ιουλίου με καταληκτική ημερομηνία την 22η Ιουλίου 2022.

 

Η έκδοση του ΚΟΔ πραγματοποιείται με την εγγύηση της CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P. (η «Εγγυήτρια»). Ο στόλος υψηλών προδιαγραφών της CPLP αριθμεί σε 19 πλοία και με την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος ύψους 597,5 εκατ. δολαρίων μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Μαΐου 2023, ο στόλος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 23 πλοία αποτελούμενος από 7 πλοία τελευταίας γενιάς μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) και 1 πλοίο ξηρού φορτίου.

 

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου της Εγγυήτριας έχει στόχο τη συνεχή ανανέωση και ενίσχυση του στόλου του, καθώς και την καθιέρωσή του στη διεθνή αγορά θαλάσσιας μεταφοράς LNG, μία αγορά υψηλής ανάπτυξης με θετικά μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη, καθώς το υγροποιημένο φυσικό αέριο αναμένεται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση του πλανήτη σε καθαρές μηδενικές εκπομπές (net zero) και στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Τα πλοία τελευταίας γενιάς LNG του Ομίλου της Capital Product Partners LP διανέμουν υγροποιημένο φυσικό αέριο μεταξύ 26 χωρών σε όλο τον κόσμο.

 

Ο στόχος

 

Η Εγγυήτρια μετρά 15 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο χρηματιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης. Ο Ομιλος της Εγγυήτριας διαθέτει έως και $2,1 δισ., δολάρια σε συμβολαιοποιημένα έσοδα και εναπομείναντα χρόνο χρονοναυλώσεων μέχρι και 10,1 έτη.

 

Στόχος της έκδοσης του ΚΟΔ, από την Εκδότρια, είναι να εκδοθούν έως εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες, άυλες και κοινές ομολογίες με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα €1.000. Οι ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, θα έχουν συνολική διάρκεια επτά ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μέρους ή συνόλου του ΚΟΔ, μετά την παρέλευση του 2ου έτους και στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού.

 

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα παρέχει στον Ομιλο της Capital Product Partners L.P. τη δυνατότητα να συνεχίσει να επενδύει στη στρατηγική μετάβασή της στην πράσινη ναυτιλία, ενισχύοντας τον στόλο της και αυξάνοντας δυναμικά το αποτύπωμά της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

 

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση, ο CEO της Capital Product Partners L.P, Jerry Καλογηράτος, ανέφερε: «Η CPLP βρίσκεται σε μία δυναμική ρότα επενδύσεων σε στόλο τελευταίας γενιάς και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο για τη μεταφορά LNG, όσο και σε πλοία containers. Προχωράμε σε εκ νέου έκδοση ομολογιών στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και ενισχύουμε το αναπτυξιακό επενδυτικό μας πρόγραμμα για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου μας, παράλληλα συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης».

 

Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 14.07.2022 ενημερωτικό δελτίο. Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Ανάδοχος είναι η Optima bank και σύμβουλοι έκδοσης η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

 

14/07/22

 

 

Deutsche Telekom: Πουλάει το 51% των τηλεπικοινωνιακών πύργων

 

Η γερμανική Deutsche Telekom θα προχωρήσει στην πώληση ποσοστού 51% των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της σε τηλεπικοινωνιακούς πύργους σε μία κοινοπραξία της καναδικής Brookfield αλλά και στον όμιλο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων DigitalBridge, όπως ανέφερε χθες σε ένα δημοσίευμά της η καθημερινή οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη ανώνυμες επιχειρηματικές πηγές.

 

Η Brookfield Asset Management Inc. είναι μία καναδική πολυεθνική εταιρία και μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Η DigitalBridge είναι μία παγκόσμια εταιρία επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές. Η εταιρία επενδύει και διαχειρίζεται πύργους κινητής τηλεφωνίας, κέντρα διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων, δίκτυα οπτικών ινών αλλά και υποδομές τεχνολογιών αιχμής.

 

 

ΤΑΙΠΕΔ: Πώς θα χτιστούν τα έσοδα από την Αττική Οδό

 

Οι οδικές παραχωρήσεις δεν αποτελούν μόνο εμβληματικά πρότζεκτς, αλλά και πολύτιμα assets για τον κουμπαρά του ΤΑΙΠΕΔ. Η νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού έχει εξελιχθεί σε μάχη γιγάντων που αναμένεται να βάλει στα ταμεία πάνω από 2,5 δισ. ευρώ. Η ενεργοποίηση της 35ετούς παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, με αρχικό τίμημα 1,49 δισ. ευρώ, θα ολοκληρώσει έναν από τους μακροβιότερους διαγωνισμούς του ταμείου, με τις εκκρεμότητες όμως να παραμένουν. Οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, κλιμακούμενες από τις συνέπειες της νέας ενεργειακής κρίσης, φέρνουν εναλλακτικά σενάρια και καθυστερήσεις.

 

Όπως γράφει η Όλγα Κλώντζα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, ο διαγωνισμός για τη νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού, προχωρά με 8 ισχυρές, όπως αναμενόταν, συμμετοχές και γρήγορους ρυθμούς, με στόχο οι δεσμευτικές προσφορές να κατατεθούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, που έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιουλίου 2022, πρόκειται εγκριθεί το πλαίσιο που θα διέπει τη διαδικασία υποβολής δεσμευτικών οικονομικών προσφορών (Request for Binding Offers), ενώ θα εγκριθεί και η πρόσβαση των προεπιλεγέντων επενδυτών στο VirtualDataRoom(VDR).

 

Υπό διαμόρφωση το παζλ των εσόδων

 

Βάσει του προγραμματισμού, το αργότερο ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, θα γίνει η ανάρτηση του αρχικού σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης, το οποίο και αναμένουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, ώστε να διαμορφώσουν τις προσφορές τους. Η άνοδος των επιτοκίων στην αγορά έχει φέρει ένα διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον, που δεν αφήνει ανεπηρέαστο κανέναν πρότζεκτ. Βεβαίως η Αττική Οδός είναι ένα από τα πιο ελκυστικά περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως σε διαδικασία αξιοποίησης και ο πιο κερδοφόρος παραχωρημένος αυτοκινητόδρομος της χώρας.

 

Με τη συνολική αξία της νέας παραχώρησης να εκτιμάται τουλάχιστον στα 2,4 δισ. ευρώ, εξετάζεται, αυτή την περίοδο, το καλύτερο μίγμα μεταξύ αρχικού τιμήματος και ετήσιας συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα της παραχώρησης. Το πιθανότερο επί του παρόντος είναι να ζητηθεί αυξημένο ποσοστό ετήσιας συμμετοχής, περιορίζοντας το αρχικό τίμημα, προκειμένου οι συμμετέχοντες να  δώσουν υψηλές και στέρεες προσφορές.

 

Μεταξύ άλλων δε, εξετάζεται κι ένα μοντέλο διαφορετικών χρεώσεων διοδίων, το οποίο θα στηρίζεται στις ώρες αιχμής, δηλαδή υψηλότερη χρέωση τις ώρες του κυκλοφοριακού φόρτου και χαμηλότερη τις υπόλοιπες. Εκτιμάται, εξάλλου, ότι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό θα αυξάνει καθώς θα προχωρούν τα απαραίτητα έργα επεκτάσεων που ήδη δρομολογεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με πρώτη την επέκταση της λεωφόρου Κύμης.

 

«Τρέξαμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την Αττική Οδό και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο εμβληματικό έργο και σε όρους επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά και στη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, κ. Δημήτρης Πολίτης, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους.

 

Για το 2023 το κλείσιμο της Εγνατίας Οδού

 

Όσον αφορά στην παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, που είναι το μεγαλύτερο εν αναμονή κλείσιμο για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, οι εκκρεμότητες μπαίνουν μεν σε σειρά η μία μετά την άλλη, όμως το ορόσημο του 2022 μοιάζει ανέφικτο να πιαστεί. Σε αυτό συντελεί το γεγονός ότι πρέπει να προχωρήσουν βαριές εκκρεμότητες σε τρία μέτωπα, που περιλαμβάνουν το ελληνικό Δημόσιο, τον παραχωρησιούχο, τις τράπεζες.

 

Ουσιαστικά, για να ανέβει το τελευταίο σκαλί πριν την υπογραφή, που είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι χρηματοδοτικές και κατασκευαστικές συμφωνίες ώστε να κατατεθούν μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού. Αυτό δεν είναι απλό. Από τη μια, το Δημόσιο θα πρέπει να προχωρήσει με την αδειοδότηση των σηράγγων και τη λειτουργία και των τελευταίων σταθμών διοδίων.

 

Ο παραχωρησιούχος, από την πλευρά του, θα πρέπει να ολοκληρώσει, μέσα στη σημερινή συγκυρία που δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις, τις χρηματοδοτικές του συμφωνίες με τις τράπεζες, αλλά και τις συμφωνίες με υπεργολάβους για το κατασκευαστικό σκέλος. Επίσης, θα πρέπει να αποτυπωθεί λεπτομερώς από την Εγνατία Οδό Α.Ε. τι παραλαμβάνει το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ –EgisProjects. Ο σημερινός λειτουργός θα πρέπει να παραδώσει τον αυτοκινητόδρομο σε μια τέτοια δομή που θα μπορεί να λειτουργεί, πράγμα που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα απαιτηθεί λοιπόν, ο νεοεισερχόμενος λειτουργός να γνωρίζει από το σημείο μηδέν πού βρίσκεται και πώς λειτουργεί το κάθε τι.

 

Είναι λοιπόν τέτοιος ο όγκος, αλλά κυρίως η ουσία των εκκρεμοτήτων που απομένουν, που είναι δύσκολη έως αδύνατη η ολοκλήρωσή τους ως το τέλος του 2022, όπως είχε αρχικά ορισθεί. Η σκυτάλη για το κλείσιμο της συναλλαγής περνά λοιπόν στο 2023.

 

13/07/22

 

 

 

ΔΕΗ: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 3/8 – Σε εύρος 2,48-17 ευρώ η αγορά ιδίων μετοχών

 

Η έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίησή του, αναμένεται μεταξύ άλλων να απασχολήσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ στις 3 Αυγούστου 2022, την σύγκληση της οποίας αποφάσισε χθες 12 Ιουλίου του Δ.Σ. της εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο ΟΤ είχε γράψει ότι προωθείται πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών σε ποσοστό έως 10%.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 3 Αυγούστου 2022,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00’ μ. και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, «σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID–19»

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1. Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίησή του.
 

2. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.
 

3. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Αυγούστου 2022 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση

 

Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προς έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, τη θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας (το «Πρόγραμμα Επαναγοράς»).

 

Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Προγράμματος Επαναγοράς έχουν ως εξής:

 

Ανώτατος Αριθμός Μετοχών: υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της ΔΕΗ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατ’ ανώτατο όριο, μετά την αφαίρεση των 1.856.000 ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ήτοι μέχρι και 36.344.000 μετοχές (οι «Ίδιες Μετοχές»).

 

Διάρκεια του Προγράμματος Επαναγοράς: μέχρι και 24 μήνες από την επομένη της έγκρισής του από την γενική συνέλευση των μετόχων. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Επαναγοράς θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της ΔΕΗ.

 

Εύρος τιμής κτήσης Ιδίων Μετοχών: μεταξύ €2,48, κατ΄ ελάχιστον η οποία ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, και €17, κατά το μέγιστο, ανά Ίδια Μετοχή. Χρηματοδότηση του Προγράμματος Επαναγοράς: αποκλειστικά μέσω ελεύθερων ταμειακών ροών και λοιπών διαθεσίμων της ΔΕΗ, εξαιρουμένων ρητά των κεφαλαίων τα οποία (α) αντλήθηκαν μέσω της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, ή/και (β) απαιτείται να διατεθούν σε συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με τις οικείες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία.

 

Τέλος, προτείνεται το Πρόγραμμα Επαναγοράς να θεσπιστεί προς επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. να εγκρίνει τη θέσπιση του Προγράμματος Επαναγοράς και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

 

 

Ψήφος εμπιστοσύνης από την EBRD στο «πράσινο ομόλογο» της Lamda Development

 

Στην επιτυχή έκδοση του πράσινου ομολόγου της Lamda Development ύψους 230 εκατ. ευρώ, συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), επενδύοντας το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της EBRD.

 

Το 2019, η τράπεζα επένδυσε 22,7 εκατ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Lamda προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη του Ελληνικού. Υπενθυμίζεται ότι η συνολική ζήτηση από το επενδυτικό κοινό διαμορφώθηκε σε επίπεδα ρεκόρ 718,5 εκατ. ευρώ επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,12 φορές, ενώ αξιοσημείωτη ήταν, παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες αγοράς, η μεγάλη συμμετοχή με πάνω από 14.000 αιτήσεις από ιδιώτες επενδυτές, καθώς και η συμμετοχή της EBRD.

 

Ο Vlaho Kojakovic, επικεφαλής Ακίνητης Περιουσίας και Τουρισμού της EBRD, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συμβάλουμε στην πορεία της Lamda προς τη μετάβασή σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα και στην υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου εστιασμένου στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα στο κλίμα, μέσω ενός προσαρμοσμένου εργαλείου στις κεφαλαιαγορές. Το Ελληνικό είναι ένα εμβληματικό έργο για τη μετάβαση του (κατασκευαστικού) κλάδου σε μία υψηλών προδιαγραφών, έξυπνη και βιώσιμη περιοχή κτιρίων και υποδομών, η οποία προσφέρει ένα ευέλικτο μείγμα χρήσης γης και έχει σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή».

 

Ο Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη συμμετοχή της EBRD στο πρώτο μας πράσινο ομόλογο που είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο. Αυτή η συναλλαγή εδραιώνει περαιτέρω τη σχέση μας με την EBRD, την οποία θεωρούμε ισχυρό εταίρο στο ταξίδι μας να καταστήσουμε το Ελληνικό ως ένα έργο σημείο αναφοράς για τη βιωσιμότητα και την έξυπνη διαβίωση. Η μεγάλη ανταπόκριση των επενδυτών σε αυτό το ομόλογο αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης στη δέσμευσή μας να παρέχουμε σε όλη την κοινωνία, με υπεύθυνο τρόπο, τα υψηλότερα πρότυπα ζωής σε ένα αστικό περιβάλλον».

 

Έμφαση στη διαρκή ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία και τους πολίτες

 

Στην έμφαση της διαρκής ενδυνάμωσης της σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία και τους πολίτες, που αποτελεί κεντρικό σημείο του οράματος του Ελληνικού, αναφέρθηκε ο Οδυσσέας Αθανασίου και από το βήμα της γενικής συνέλευσης της εταιρίας. «Η ενθάρρυνση από τους πολίτες και η ανταπόκριση τους, είναι συνεχής, είναι μοναδική και αυτό ακριβώς αποτελεί για εμάς πηγή έμπνευσης», είπε μεταξύ ο CEO της εταιρείας Οδυσσέας Αθανασίου, που διατηρεί και ο ίδιος ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με το κοινό μέσω και των social media από όπου ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις στο Ελληνικό ενώ αντίστοιχα αντλεί πληροφόρηση και αφουγκράζεται διαθέσεις της κοινής γνώμης.

 

Στο πλαίσιο της έμφασης που δίνεται στην εικόνα που έχει το κοινό για το Ελληνικό από την Lamda πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στοχευμένη έρευνα σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Από την έρευνα που είχε ως στόχο «να μετρηθεί» η εικόνα της μεγάλης ανάπτυξης του Ελληνικού στην κοινωνία, προέκυψε ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης, έχει γνώση και θετική γνώμη για το έργο, ενημερώνεται για τις εξελίξεις και ανταποκρίνεται θετικά και άμεσα στις προσκλήσεις της Lamda, όπως στο να επισκεφτεί το Experience Park, να ενημερωθεί για το έργο μέσα από το Experience Centre, αλλά και να κολυμπήσει στη νέα ανακαινισμένη παραλία του Αγίου Κοσμά.

 

ELTON: Αύξηση τζίρου 37% το Α’ εξάμηνο 2022

 

Στο ποσό των 97 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Διεθνούς Εμπορίου ELTON το πρώτο εξάμηνο του έτους παρουσιάζοντας άνοδο 37% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο της περυσινής χρήσης. 

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αυτές οι θετικές επιδόσεις αφορούν σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, εκτός της Ουκρανίας, λόγω των δυσμενών συνθηκών.

 

Ωστόσο, σημειώνεται ότι με την ελεγχόμενη επανεκκίνηση των λειτουργιών που έλαβε χώρα στα μέσα Απριλίου, η ουκρανική θυγατρική σημείωσε προοδευτική ενεργοποίηση των πωλήσεων, επιτυγχάνοντας να ανακτήσει για το πρώτο εξάμηνο 2022 το 66% του αντίστοιχου μεγέθους της περυσινής συγκριτικής περιόδου. 

 

12/07/22

 

AEGEAN και Ελληνικά Πετρέλαια βάζουν την Ελλάδα στον χάρτη των πράσινων αερομεταφορών

 

Στον χάρτη των πράσινων αερομεταφορών βάζει την Ελλάδα η στρατηγική συμφωνία AEGEAN-Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) για τη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων SAF.

 

Ειδικότερα, ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, μέσω της θυγατρικής του ΕΚΟ, ανέλαβε να εξασφαλίσει την προμήθεια SAF στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" με την AEGEAN να χρησιμοποιεί SAF σε πτήσεις της που αναχωρούν από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας την πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία και μια από τις λίγες στην Ευρώπη, που πραγματοποιεί πτήσεις σε τακτική βάση με βιώσιμα καύσιμα.

 

Την παραπάνω συμφωνία παρουσίασαν σήμερα ο πρόεδρος της AEGEAN Ευτύχιος Βασιλάκης και ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, στους αρμόδιους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και υποδομών & Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, σε κοινή συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

 

Με τη συμφωνία αυτή, οι δυο οργανισμοί ανοίγουν τον δρόμο για την έγκαιρη προσαρμογή της χώρας μας στους στόχους της επικείμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για υποχρεωτική χρήση SAF 2% το 2025 σε όλες τις πτήσεις από τα αεροδρόμια της ΕΕ και θέτουν τα θεμέλια για να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις που θα συμπεριλάβουν τη χώρα στον χάρτη των βιώσιμων αερομεταφορών.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, AEGEAN και ΕΛΠΕ επισήμαναν την ανάγκη ένταξης των SAF στον εθνικό ενεργειακό και κλιματικό σχεδιασμό και κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης και της χρήσης τους στην Ελλάδα, ενόψει και των επικείμενων ευρωπαϊκών δεσμεύσεων με αφετηρία το 2025 και εφεξής.

 

Το κόστος αναλαμβάνουν οι δυο εταιρείες ενώ στα σχέδια είναι να μπορεί να εφοδιάζονται με καύσιμα SAF και οι πτήσεις που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Αθήνας.

 

Στήριξη της κυβέρνησης - Συγκρότηση διυπουργικής επιτροπής

 

Την πρωτοβουλία των δυο εταιρειών χαιρέτησαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκας και Μεταφορών & Υποδομών Κ.Καραμανλής. Μάλιστα συμφωνήθηκε η συγκρότηση διυπουργικής επιτροπής στην οποία θα μετέχουν οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και Οικονομικών με αντικείμενο την περαιτέρω διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τις προτάσεις της χώρας για:

 

- τους υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκούς κανονισμούς γύρω από τα πράσινα αεροπορικά καύσιμα

- την εφοδιαστική αλυσίδα για τα πράσινα καύσιμα και τις εγκαταστάσεις αεροδρομίων, και

- οι ευκαιρίες για την παραγωγή πράσινων αεροπορικών καυσίμων εντός της Ελλάδας.

 

Τι είναι τα βιώσιμα καύσιμα και από τι παράγονται

 

Τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF ) αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες απανθρακοποίησης των αερομεταφορών καθώς παράγονται από βιώσιμες πρώτες ύλες, όπως βιομάζα, χρησιμοποιημένα έλαια, ζωικά λίπη. Συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών περίπου 80% σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, η τεχνολογία τους είναι άμεσα διαθέσιμη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από σήμερα με τα υπάρχοντα αεροσκάφη. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, SAF παράγονται κυρίως σε μονάδες στη Γερμανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία κ.α. -αλλά όχι στην Ελλάδα- με τη συνολική ποσότητα SAF που παράγεται να υπολογίζεται σε <1% σε σχέση με τη συνολική ζήτηση σε αεροπορικά καύσιμα και την τιμή διάθεσης τους να είναι 2 έως 4 φορές υψηλότερη της τιμής του συμβατικού αεροπορικού καυσίμου.

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τους στόχους τής ΕΕ, η συνολική ποσότητα SAF δεν προβλέπεται να ξεπεράσει ποσοστό 8-10% έως το 2030. Γι' αυτό σήμερα στην Ευρώπη SAF έχουν αρχίσει να διατίθεται σε τακτική βάση μόλις σε 7 αεροδρόμια (Φρανκφούρτη, Παρίσι CDG, Άμστερνταμ, Ελσίνκι, Στοκχόλμη, Αμβούργο, Μόναχο) με την Ελλάδα να είναι η 8η χώρα. Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα η πρώτη πτήση με μείγμα βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων πραγματοποιήθηκε από την AEGEAN τον Ιούλιο του 2021 κατά την πτήση παραλαβής ενός ακόμη αεροσκάφους τύπου Α321neo από το Αμβούργο.

 

Ο υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Κώστας Καραμανλής αφού συνεχάρη τις δυο εταιρείες για την κοινή προσπάθεια τους σε μια περίοδο έντονης διεθνούς ενεργειακής κρίσης, επισήμανε, πως οι πράσινες μεταφορές αποτελούν κεντρικό στόχο τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν όμως και κεντρικό στόχο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

 

«Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο κρίσιμη σημασία έχουνε οι πράσινες μεταφορές, ειδικά όταν μιλάμε και για αεροπορικές μεταφορικές. Η πρωτοβουλία αυτή βάζει τη χώρα μας στη διεθνή πρωτοπορία κι εντάσσεται ακριβώς σε μία λογική η οποία πιστεύουμε και εμείς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι πρέπει να προχωράμε. Να ενώσουμε δυνάμεις λοιπόν μαζί, ο ιδιωτικός τομέας μαζί με τη συνεργασία των δύο συναρμόδιων υπουργείων, έτσι ώστε να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε» προσέθεσε, διαβεβαιώνοντας «από την πλευρά μας, ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κι εγώ θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να συμβάλουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου».

 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κώστας Σκρέκας συνεχάρη και αυτός τις δυο εταιρείες επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση των αιτιών της κλιματικής αλλαγής αποτελεί μεγάλη πρόκληση για όλους μας. «Η κυβέρνησή μας έχει δείξει ότι μπορεί να είναι πρωτοπόρα, καθώς η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, παγκοσμίως. Η συνεργασία των δυο μεγάλων εταιρειών, των ΕΛΠΕ και της AEGEAN, αποδεικνύει ότι και ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και στην πράσινη μετάβασή» προσέθεσε.

 

«Η AEGEAN χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες βιώσιμων καυσίμων και αυτός είναι ένας παράγοντας για τον οποίο η κυβέρνηση στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Ήδη στις μέρες μας ολοκληρώνεται η συζήτηση στην Ευρώπη για τα αεροπορικά καύσιμα, αλλά εμείς πρωτοπορούμε καθώς η σημερινή πρωτοβουλία προηγείται ακόμα και αυτής της ευρωπαϊκής οδηγίας που αναμένεται» είπε ο υπουργός Κ. Σκρέκας.

 

O Ευτύχιος Βασιλάκης, πρόεδρος της AEGEAN δήλωσε: «Στην AEGEAN εργαζόμαστε συστηματικά τα τελευταία χρόνια για περισσότερο πράσινες και περιβαλλοντικά βιώσιμες μεταφορές, τόσο μέσα από το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου μας όσο και μέσα από την εφαρμογή βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων, όπως είναι η διευρυμένη χρήση βιώσιμων καυσίμων στις πτήσεις μας. Η συνεργασία μας με τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη χρήση μείγματος SAF σε πτήσεις μας από τη βάση της Θεσσαλονίκης, παρά τη δυσμενή συγκυρία και τις επιπτώσεις στο κόστος των καυσίμων, υλοποιεί τη δέσμευσή μας για συνεχή αύξηση του οικονομικού μας αποτυπώματος ενόσω το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα θα μικραίνει. Ενώ είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα θα μπορέσουμε να εφοδιάζουμε με καύσιμα που εμπεριέχουν SAF και τις πτήσεις μας που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Καθώς οι τεχνολογικές λύσεις που θα μηδενίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις αεροπορικές μεταφορές δεν είναι ακόμη εφαρμόσιμες σε μεγάλη κλίμακα, πρέπει να αναζητήσουμε πρακτικές λύσεις και μέσα από τη συνεργασία να διαμορφώσουμε όλοι μαζί τις κατάλληλες πολιτικές που θα επιταχύνουν την εφαρμογή τους».

 

Τέλος, από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ανδρέας Σιάμισιης, σημείωσε: «Ως πρωτοπόρος Όμιλος που καινοτομεί και βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων, επενδύουμε διαρκώς στη σύγχρονη τεχνολογία και αναζητούμε καινοτόμες λύσεις για την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων περιορισμένου, ή και μηδενικού αποτυπώματος. Σήμερα, μαζί με την AEGEAN, κάνουμε ένα πρώτο, αλλά σημαντικό βήμα και για τη χώρα μας, ώστε να διασφαλίσουμε περιβαλλοντικά βιώσιμες αερομεταφορές και είμαι βέβαιος, μετά τη σημερινή συνάντηση με τους συναρμόδιους υπουργούς, ότι και η Πολιτεία θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Η χρήση SAF αποτελεί μια εφικτή και αποτελεσματική λύση για την βραχυπρόθεσμη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις στον κινητήρα, ή σημαντικές αλλαγές στην υποδομή των αεροδρομίων. Όμως, το κόστος του νέου αυτού καυσίμου είναι τέσσερις φορές πιο υψηλό και η διεθνής παραγωγή πολύ μικρή. Η ένταξη των SAF στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, μπορεί να προσφέρει το αναγκαίο υποστηρικτικό και θεσμικό πλαίσιο και να δώσει επιπλέον κίνητρα για τις σημαντικές επενδύσεις που θα απαιτηθούν για τη παραγωγή τους σε ευρεία κλίμακα».

 

11/07/22

 

 

Τράπεζα Πειραιώς: Αίτηση ένταξης στο "Ηρακλής ΙΙ" του Sunrise III, λογιστικής αξίας €506 εκατ.

 

Κατατέθηκε σήμερα, Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 στο υπουργείο Οικονομικών η τρίτη αίτηση από την Τράπεζα Πειραιώς για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων "Ηρακλής II".

 

Η αίτηση αφορά την τιτλοποίηση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς με την κωδική ονομασία "Sunrise III”, συνολικής λογιστικής αξίας 506 εκατ. ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξίας 200 εκατ. ευρώ.

 

Μετά την υποβολή της σημερινής αίτησης από την Τράπεζα Πειραιώς, ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα "Ηρακλής ΙΙ" φθάνει τις έξι.

 

 

Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου: Προσφορές 1,93 δισ. ευρώ – Στο 3,67% η απόδοση

 

Στα 1,934 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 3,87 φορές και την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,67%. 

 

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΔΗΧ προχώρησε στην επανέκδοση μέσω δημοπρασίας ελληνικών τίτλων 1,75%, λήξεως 18 Ιουνίου 2032, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. 

 

 

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022.

 

10/07/22

 

 

Συνέντευξη πρ. ΟΛΠ Yu Zenggang: Η Ελλάδα παραμένει το πιο ενεργητικό κέντρο της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας 

 

Για την οικονομική και στρατηγική θέση του λιμανιού του Πειραιά που από περιφερειακός λιμένας έχει μετατραπεί σε σημαντικό διεθνή κόμβο σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας, μιλά στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του ΟΛΠ, κ. Yu Zenggang.

 

«Δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε το μεγάλης κλίμακας επενδυτικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων σε αυτό τυχόν τροποποιήσεων που κρίνονται απαραίτητες, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη Σύμβαση Παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο», αναφέρει ο ίδιος. Μέρος του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί η επέκταση του Σταθμού Κρουαζιέρας «και έχει μεγάλη σημασία για το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και για τον ελληνικό τουρισμό και την ελληνική οικονομία συνολικά» όπως επισημαίνει ο ίδιος προσθέτοντας πως «στόχος του είναι να μετατρέψει το λιμάνι του Πειραιά σε προορισμό homeport στον χάρτη της διεθνούς κρουαζιέρας».

 

Προσθέτει ότι από το 2016, όταν «η COSCO SHIPPING άρχισε να ελέγχει και να λειτουργεί το λιμάνι του Πειραιά, η εταιρεία έχει προσφέρει στην τοπική κοινωνία περισσότερες από 3.000 άμεσες θέσεις εργασίας και πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας σε συναφείς υπηρεσίες, συνεισφέροντας 1,4 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, φόρους, δασμούς και κοινωνικές εισφορές».

 

Ο κ. Yu Zenggang μιλάει επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για το «όραμα της εταιρείας για ένα Πράσινο Λιμάνι του Πειραιά» σημειώνοντας πως «κατά τη διάρκεια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης των Ποσειδωνίων, ο Λιμένας έλαβε τρεις πιστοποιήσεις ISO για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Ενεργειακή Διαχείριση, σηματοδοτώντας την αριστεία και τη δέσμευσή μας στη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων, την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής».

 

Εν κατακλείδι αναφέρεται στο μήνυμα που εισέπραξε από τα φετινά Ποσειδώνια, ότι «ότι η Ελλάδα παραμένει το πιο ενεργητικό κέντρο της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας και παράγοντας ανάπτυξης. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα καίρια ζητήματα του σήμερα, όπως η ενεργειακή μετάβαση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, είναι ιδιαίτερα υψηλή με πλήθος σχετικών πρωτοβουλιών σε εξέλιξη».

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Yu Zenggang στον Πάρη Τσιριγώτη για το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

 

Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα. Πόσα κρουαζιερόπλοια αναμένεται να προσεγγίσουν το 2022 το λιμάνι του Πειραιά και πότε αναμένεται να είναι έτοιμη η κατασκευή των υποδομών και η επέκταση του νέου προβλήτα για τα κρουαζιερόπλοια στο νότιο τμήμα;

 

Το 2022 αναμένονται 750 κρουαζιερόπλοια, το 66% των οποίων έχουν το λιμάνι του Πειραιά ως homeport, ενώ έχουν προγραμματιστεί αφίξεις και νέων εταιρειών. Η επέκταση του Σταθμού Κρουαζιέρας αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού επενδυτικού σχεδίου του ΟΛΠ και έχει μεγάλη σημασία για το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και για τον ελληνικό τουρισμό και την ελληνική οικονομία συνολικά. Στόχος του είναι να μετατρέψει το λιμάνι του Πειραιά σε προορισμό homeport στον χάρτη της διεθνούς κρουαζιέρας, από όπου μεγάλα κρουαζιερόπλοια μπορούν να ξεκινήσουν αλλά και να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους και όχι μόνο να το χρησιμοποιήσουν ως ενδιάμεσο σταθμό. Το να είναι homeport αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων τόσο για την τοπική όσο και για την εθνική οικονομία, δεδομένου ότι τα πλοία περνούν περισσότερο χρόνο στη χώρα και αυξάνουν την κατανάλωση υπηρεσιών και προϊόντων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας κρουαζιέρας, του πλοίου, του πληρώματος, των επιβατών κ.λπ.

 

Παρά τα προφανή οφέλη, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, οι κατασκευαστικές εργασίες της Επέκτασης του Σταθμού Κρουαζιέρας έχουν διακοπεί προσωρινά, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις εγκρίσεις της Ελληνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων για το πρώην Master Plan του Λιμένος Πειραιώς, επηρεάζοντας τις εργασίες επέκτασης. Από την πλευρά μας, σεβόμαστε σε κάθε περίπτωση τις αποφάσεις των σχετικών αρμόδιων αρχών και συνεργαζόμαστε στενά με τις ελληνικές αρχές για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε το μεγάλης κλίμακας επενδυτικό μας σχέδιο στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων σε αυτό τυχόν τροποποιήσεων που κρίνονται απαραίτητες, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη Σύμβαση Παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι προοπτικές ανάπτυξης του αμοιβαία επωφελούς και περιβαλλοντικά βιώσιμου σχεδίου επέκτασης κρουαζιέρας του ΟΛΠ θα υπερισχύσουν και οι εργασίες θα ξεκινήσουν και πάλι ώστε η τοπική και εθνική οικονομία ως βασικοί αποδέκτες οφελών από την κρουαζιέρα να λάβουν τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόδοση από αυτή.

 

Έχει το λιμάνι του Πειραιά διαμορφώσει συνεργασίες/συνέργειες με άλλα λιμάνια ως κόμβος μεταφόρτωσης;

Ως κόμβος logistics και σημαντικός κόμβος μεταφόρτωσης, η συνεργασία μεταξύ λιμένων και η ενοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού είναι ουσιαστικής σημασίας για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μόχλευση συνεργειών και ευκαιριών ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, το λιμάνι του Πειραιά έχει δημιουργήσει αρκετές θαλάσσιες συνδέσεις, ειδικά με άλλα λιμάνια της Μεσογείου, της Αδριατικής και του Εύξεινου Πόντου και αναζητά σταθερά τρόπους εξασφάλισης οριζόντιων συνεργασιών.

 

Υπάρχει ένα νέο σχέδιο για την επέκταση του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. Λόγω της αύξησης του αριθμού των εμπορευματοκιβωτίων κάθε χρόνο, υπάρχει ενδιαφέρον από τη διοίκηση του Λιμένα για τον σχεδιασμό του τέταρτου προβλήτα;

 

Κατά την τελευταία δεκαετία επιτεύχθηκε αξιοσημείωτη ανάπτυξη βάσει σαφούς στρατηγικού σχεδίου και φιλόδοξων στόχων που καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε. Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, το άλλοτε περιφερειακό λιμάνι μετατράπηκε σε σημαντικό διεθνή κόμβο σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε ο ρόλος της χώρας στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, τον τουρισμό και το εμπόριο. Σήμερα, το Λιμάνι του Πειραιά είναι ένα από τα κορυφαία λιμάνια της Μεσογείου και ένα από τα πέντε κορυφαία λιμάνια της Ευρώπης. Επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο από την 93η θέση το 2010, ο λιμένας συγκαταλέγεται στους 30 κορυφαίους λιμένες του κόσμου, με σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία και βιομηχανία.

 

Η ΟΛΠ Α.Ε. έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας και είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού. Επιπλέον, από το 2016, όταν η COSCO SHIPPING άρχισε να ελέγχει και να λειτουργεί το Λιμάνι του Πειραιά, η εταιρεία έχει προσφέρει στην τοπική κοινωνία περισσότερες από 3.000 άμεσες θέσεις εργασίας και πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας σε συναφείς υπηρεσίες, συνεισφέροντας 1,4 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, φόρους, δασμούς και κοινωνικές εισφορές. Η ΟΛΠ Α.Ε. σκοπεύει όχι μόνο να διατηρήσει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, αλλά και να δημιουργήσει περαιτέρω ανάπτυξη, αξιοποιώντας πλήρως τη δυναμική του Λιμένα ως κόμβος διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων.

 

Μετά από 10 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και έχοντας ανεβάσει το λιμάνι του Πειραιά από την 93η στην 26η θέση παγκοσμίως, η τρέχουσα ετήσια χωρητικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων είναι 7,2 εκατομμύρια TEU. Το 2019, διακινήθηκαν περισσότερα από 5,65 TEU (εμπορευματοκιβώτια).

 

Σύμφωνα με το Επενδυτικό μας Σχέδιο έχουμε ολοκληρώσει την αναβάθμιση του Προβλήτα Ι και έχουμε προχωρήσει στην αγορά νέου εξοπλισμού με τον οποίο θα αυξηθεί περαιτέρω η συνολική χωρητικότητα του Λιμένα.

 

Επιπλέον, ενδιαφερόμαστε πάντα να πετύχουμε τη βέλτιστη λειτουργία του σταθμού διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και ταυτόχρονα μελετάμε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα μεγιστοποιήσουμε το ποσοστό απόδοσης. Για τον λόγο αυτό, ανανεώσαμε τον εξοπλισμό με νέους γερανούς post-panamax και διαρκώς βελτιώνουμε τη διαχείριση του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων ώστε να γίνεται όλο και πιο αποδοτικός.

 

Στόχος μας παραμένει η επιδίωξη σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης στο λιμάνι του Πειραιά και η εξασφάλιση μέγιστων δυνατοτήτων ώστε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο.

 

Πότε μπορεί το λιμάνι του Πειραιά να είναι δυνητικά έτοιμο να παρέχει ηλεκτροκίνηση και ηλεκτρική φόρτιση στα πλοία κρουαζιέρας, ακτοπλοΐας και του εμπορικού λιμένα; Ποιο σχέδιο εφαρμόζει επί του παρόντος ο ΟΛΠ για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ έως το 2030;

 

Το λιμάνι του Πειραιά αγκαλιάζει νέες και καθαρότερες πηγές ενέργειας και έχει γίνει το ίδιο παραγωγός ενέργειας μέσω της εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου εντός του λιμανιού, ήδη από το 2016, παράγοντας σήμερα 430 KWp πράσινης ενέργειας μέσω ηλιακών πάνελ. Η ηλεκτροκίνηση και οι ηλεκτρικές εφαρμογές φόρτισης σχεδιάζονται επίσης για το εγγύς μέλλον, τόσο για τις ανάγκες του ίδιου του Λιμένα όσο και για χρήση τους από τρίτους. Υιοθετούμε τη φιλοδοξία της Ευρώπης να αποτελέσει την πρώτη περιοχή μηδενικών εκπομπών παγκοσμίως έως το 2050 και να αναλάβει στρατηγικό ρόλο στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Από τη μεριά μας δεσμευόμαστε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και στηρίζουμε τα πλοία στις προσπάθειές τους να μειώσουν στο ελάχιστο τις εκπομπές διοξειδίου. Ειδικότερα, η ΟΛΠ Α.Ε. έχει ήδη καταρτίσει έναν οδικό χάρτη μείωσης των ρύπων έως το 2030, ο οποίος περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις και πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών, επενδύσεις σε υποδομές καθαρής ενέργειας, χρήση νέων τεχνολογιών εντός του σύγχρονου ψηφιοποιημένου περιβάλλοντος, συνεχή παρακολούθηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος και διασφάλιση της πλήρους ευθυγράμμισης όλων των έργων και των λειτουργιών του Λιμένα με τους διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και πρότυπα. Πολλές διακρίσεις, πιστοποιήσεις και βραβεία σηματοδοτούν την πρόοδό μας προς αυτή την κατεύθυνση, όπως το '' ECO PORT '' PERS από τον κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό. Επιπλέον, ο Λιμένας συμμετέχει ενεργά σε μια σειρά ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών έργων και πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν το όραμα της εταιρείας για ένα Πράσινο Λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, ο Λιμένας περιλαμβάνεται στον δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών και είναι μία από τις «Βιώσιμες Εταιρείες στην Ελλάδα το 2022».

 

Πρόσφατα, ο ΟΛΠ πέτυχε διπλή πιστοποίηση για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην ποιότητα, την περιβαλλοντική διαχείριση και τη διαχείριση ενέργειας στο Λιμάνι του Πειραιά. Τι σημαίνει αυτό για τις προσπάθειες του λιμένα για μείωση των εκπομπών;

 

Πράγματι, πρόσφατα, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης των Ποσειδωνίων, ο Λιμένας έλαβε τρεις πιστοποιήσεις ISO για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Ενεργειακή Διαχείριση, σηματοδοτώντας την αριστεία και τη δέσμευσή μας στη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων, την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τέτοιες πιστοποιήσεις έχουν μεγάλη αξία, ανταμείβουν τις συνεχείς προσπάθειές μας και μας φέρνουν ολοένα και πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου μας για τον Πράσινο Λιμένα Πειραιά. Η ανάπτυξη στο Λιμάνι του Πειραιά με όρους μέριμνας και προστασίας του περιβάλλοντος είναι κεντρικής σημασίας για τη στρατηγική μας και αποτελεί προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον.

 

Ποιο είναι το πιο σημαντικό μήνυμα από την έκθεση των Ποσειδωνίων;

 

Και φέτος ο ΟΛΠ, ως το μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι με ηγετικό ρόλο στην περιοχή της Μεσογείου, συμμετείχε στα Ποσειδώνια καθώς θέλαμε να τιμήσουμε αυτήν την εμβληματική διεθνή έκθεση, που αποτελεί σημείο συνάντησης για την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα. Ταυτόχρονα, τα Ποσειδώνια αποτελούν μια εξαιρετική πλατφόρμα ανταλλαγής και ανάδειξης των ισχυρών επιτευγμάτων της ΟΛΠ Α.Ε. για το λιμάνι του Πειραιά ως κόμβο ενιαίας διεθνούς εξυπηρέτησης για όλες τις λιμενικές υπηρεσίες, παρέχοντας αποδεδειγμένη αριστεία σε όλους τους τομείς.

 

Το πιο σημαντικό μήνυμα από την έκθεση και τις συνομιλίες που είχα την ευκαιρία να έχω τόσο με εκπροσώπους του κλάδου όσο και με υψηλόβαθμους επισκέπτες, είναι ότι η Ελλάδα παραμένει το πιο ενεργητικό κέντρο της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας και παράγοντας ανάπτυξης. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα καίρια ζητήματα του σήμερα, όπως η ενεργειακή μετάβαση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, είναι ιδιαίτερα υψηλή με πλήθος σχετικών πρωτοβουλιών σε εξέλιξη. Το γεγονός αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία και σιγουριά ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε συλλογικά τις προκλήσεις της βιομηχανίας που έχουμε μπροστά μας και να λειτουργήσουμε ως πρότυπο για τη διεθνή ναυτιλιακή.

 

08/07/22

 

 

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων το α΄ εξάμηνο

 

Με διψήφια αύξηση πωλήσεων έκλεισε το α΄ εξάμηνο για την Jumbo σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, όταν σημειωτέον τα φυσικά καταστήματα είχαν μείνει κλειστά μέχρι τις αρχές Απριλίου και είχαν λειτουργήσει μόνο για δύο εβδομάδες τον Ιανουάριο. Πάντως, τον Ιούνιο οι πωλήσεις της Jumbo στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιείται περίπου το 57% του συνολικού τζίρου του ομίλου, είχαν αρνητικό πρόσημο για δεύτερο συνεχή μήνα. Η διοίκηση, πάντως, εμφανίζεται ικανοποιημένη με τις επιδόσεις, επισημαίνοντας ότι η επιλογή της να αφήσει εκτός των ραφιών της υπερτιμολογημένα προϊόντα απέδωσε. Ωστόσο, διατυπώνει αβεβαιότητα για το επενδυτικό πρόγραμμα του 2024, λόγω της ρευστής κατάστασης που επικρατεί, ενώ κατά τη συνήθη απαισιόδοξη oπτική του κ. Βακάκη, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «καμία από τις παραμέτρους δεν παρουσιάζει βελτίωση αλλά αντιθέτως έχουν τάση περαιτέρω αρρυθμίας οδηγώντας το σύστημα στα απόλυτα όριά του».

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα ανακοίνωσε η εισηγμένη, οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου κατά το α΄ εξάμηνο του 2022 καταγράφουν αύξηση 12,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο όμιλος είχε κλείσει το α΄ εξάμηνο με συνολικό κύκλο εργασιών 313,78 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις είναι αυξημένες, αναφέρει η Jumbo, «παρά την εισοδηματική αναστάτωση που προκαλούν η πληθωριστική έκρηξη και οι γεωπολιτικές συνθήκες, η ενεργειακή ανασφάλεια και το παράλογα ακριβό κόστος μεταφορών».

 

Στην Ελλάδα, ειδικότερα, οι πωλήσεις στο εξάμηνο ενισχύθηκαν κατά 21% σε σύγκριση με πέρυσι. Τον Ιούνιο ωστόσο υποχώρησαν κατά 1,4%, ενώ υποχώρηση της τάξης του 9% κατέγραψαν και τον Μάιο του 2022 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021.

 

Στην Κύπρο οι πωλήσεις αυξήθηκαν στο εξάμηνο κατά 25% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ σημαντικά ενισχύθηκαν και τον Ιούνιο καταγράφοντας αύξηση 14%.

 

Οι πωλήσεις του δικτύου της Jumbo στη Βουλγαρία ήταν οριακά μειωμένες το α΄ εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2021 (κατά 0,3%), ενώ τον Ιούνιο σημείωσαν μικρή αύξηση 1,5%.

 

Μείωση 7% κατέγραψαν οι πωλήσεις της Jumbo στη Ρουμανία το α΄ εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ενώ τον Ιούνιο οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 4% περίπου.

 

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις της Jumbo σε νέα καταστήματα φέτος προβλέπεται ένα νέο υπερκατάστημα, πριν από τα Χριστούγεννα, στο Σίμπιου της Ρουμανίας, ενώ τον Μάρτιο ξεκίνησε να λειτουργεί νέο κατάστημα του ομίλου στη Μυτιλήνη. Για το 2023 έχει μετατεθεί το άνοιγμα ενός καταστήματος στην Κύπρο, δύο ακόμη καταστημάτων στη Ρουμανία, καθώς και η έναρξη του ηλεκτρονικού καταστήματος της Jumbo στη Ρουμανία.

 

«Οσον αφορά το 2024, η αβεβαιότητα είναι τέτοια που κινήσεις οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα γίνονταν σήμερα έχουν προς το παρόν ετεροχρονισθεί λόγω της ανεξέλεγκτης αύξησης του κόστους και των πιθανολογούμενων παρενεργειών που αυτό μπορεί να έχει στην ανταγωνιστικότητα κάθε μελλοντικής μας επενδυτικής επιλογής», καταλήγει η ανακοίνωση της Jumbo.

 

 

MYTILINEOS: Φωτοβολταϊκό πάρκο με σύμβαση πώλησης ενέργειας στην Αυστραλία

 

Σε ειδική τελετή, παρουσία της Υπουργού  Επικοινωνιών της Αυστραλίας, Michelle Rowland, η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) ανακοίνωσε την έναρξη της κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου Wyalong στην Νέα Νότια Ουαλία. Το έργο, μόλις ολοκληρωθεί, θα έχει συνολική ισχύ 75 MW και θα παρέχει καθαρή ενέργεια που θα προέρχεται από τον ήλιο. Ειδικότερα, το φωτοβολταϊκό πάρκο Wyalong θα παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτεί περίπου 27.000 νοικοκυριά στην Αυστραλία.

 

Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελετής, ο κ. Ian Kirkham, Γενικός Διευθυντής  EPC & Διευθυντής της Περιοχής της Ωκεανίας, δήλωσε ότι η MYTILINEOS είναι υπερήφανη που συμβάλλει στον τομέα της καθαρής ενέργειας της Αυστραλίας, επενδύοντας πάνω από $500 εκατ. στην ανάπτυξη και την κατασκευή ηλιακών πάρκων στη χώρα: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πορεία που ακολουθεί η Αυστραλία προς την ενεργειακή μετάβαση μακριά από την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και δεσμευόμαστε να εδραιώσουμε περαιτέρω τη στρατηγική μας παρουσία στη χώρα».

 

Το φωτοβολταϊκό πάρκο Wyalong έχει ήδη εξασφαλίσει μακροχρόνια Σύμβαση Πώλησης Ενέργειας (PPA) με τον εδραιωμένο εταίρο NBN Co, μια δημόσια επιχείρηση της Αυστραλίας, η οποία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του εθνικού δικτύου ευρυζωνικότητας της χώρας. 
 

Με αυτό το PPA η NBN Co. θα στηρίξει περαιτέρω τους στόχους αειφορίας της.

 

Πρόκειται για την πρώτη σχετική σύμβαση για την εταιρεία, στο πλαίσιο της δέσμευσής της να αγοράσει 100% ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έως τον Δεκέμβριο του 2025. Καθώς η MYTILINEOS προσπαθεί πάντα να επιστρέφει αξία στις τοπικές  κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται, 150 ειδικευμένοι εργαζόμενοι θα προσληφθούν στο έργο.

 

Η κατασκευή θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες και μετά θα ξεκινήσει η επίσημη λειτουργία του. 

 

Το χαρτοφυλάκιο στην Αυστραλία

 

«Η MYTILINEOS είναι στρατηγικά τοποθετημένη τόσο στην Αυστραλία, όσο και παγκοσμίως, προκειμένου να αναπτύξει υπεύθυνα και με ασφάλεια έργα  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», σημειώνεται στην ανακοίνωση του ομίλου.

 

Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS στην Αυστραλία σε διάφορα στάδια ανάπτυξης υπερβαίνει τα 750 MW:

 

118 MW σε λειτουργία

262 MW υπό κατασκευή

113 MW είναι έτοιμα για κατασκευή (RTB) ή αναμένεται να είναι έτοιμα εντός των 
επόμενων 6 μηνών

260 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξη.

 

 

ΔΕΗ και Motor Oil συνεργάζονται για παραγωγή πράσινου υδρογόνου 

 

Την υπογραφή συμφωνίας για σύσταση νέας εταιρείας παραγωγής πράσινου υδρογόνου, με την επωνυμία Hellenic Hydrogen A.E. και μετοχική σύνθεση Motor Oil – 51%, ΔΕΗ – 49%, ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες.

 

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η υλοποίηση της συμφωνίας καθώς και η ίδρυση της νέας εταιρείας τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές προς τις οποίες θα υποβληθεί το σχετικό αίτημα.

 

Πρόκειται για το επόμενο βήμα μετά την ανακοίνωση της 13ης Ιανουαρίου 2022 για την πρόθεση δημιουργίας, από τις Motor Oil και ΔΕΗ, κοινοπραξίας με στόχο την ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης πράσινου υδρογόνου στη χώρα.

 

Στόχος, η διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα (Net Zero).

 

Η Συμφωνία

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης τον Ιανουάριο του 2022, η Motor Oil και η ΔΕΗ προχωρούν με γνώμονα την από κοινού διαμόρφωση της «ενεργειακής λύσης του μέλλοντος».

 

Η δημιουργία της κοινής επιχείρησης μπαίνει πλέον σε τροχιά ολοκλήρωσης με την υπογραφή «Συμφωνίας Μετόχων», η οποία αποσκοπεί στη σύσταση της Hellenic Hydrogen Α.Ε., στην οποία η Motor Oil θα αποκτήσει 51% του μετοχικού κεφαλαίου και η ΔΕΗ 49% αυτού.

 

Η Hellenic Hydrogen

 

H νέα εταιρεία θα έχει σκοπό την ανάπτυξη έργων παραγωγής πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με μεγάλους και έμπειρους συμβουλευτικούς οίκους, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη δυναμικότητα των μετόχων της στην αναπτυσσόμενη πλατφόρμα παραγωγής και διάθεσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

 

Παράλληλα, η νέα εταιρία θα επιδιώξει να αναπτύξει τέτοια έργα σε εκείνες τις τοποθεσίες, όπου θα ελαχιστοποιείται το κόστος παραγωγής και θα εξυπηρετούνται περισσότεροι ενδιαφερόμενοι αγοραστές, καθώς και να εξασφαλίσει χρηματοδοτική ενίσχυση μέσω διαφόρων διαθέσιμων εργαλείων, ώστε το παραγόμενο πράσινο υδρογόνο να είναι οικονομικά προσιτό κατά το μέγιστο δυνατό.

 

Με την πρωτοβουλία αυτή, δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εγχώρια ενεργειακή αγορά ενώνουν τις δυνάμεις τους, για να προωθήσουν τη μετάβαση της Ελλάδας σε ένα καθαρό περιβάλλον, μηδενικών εκπομπών άνθρακα, μέσω της ανάπτυξης έργων παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου που θα προέρχεται κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υλοποιώντας σήμερα μια ενεργειακή λύση του μέλλοντος.

 

 

Lamda Development: Ισχυρή ζήτηση για το «πράσινο» 7ετές ομόλογο

 

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια, βιώσιμα κτήρια και συστήματα που δημιουργούν μια «έξυπνη» ενεργειακή πόλη στο Ελληνικό, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης που είναι σε πλήρη εξέλιξη στην Ευρώπη.

 

Ισχυρή ζήτηση για το 7ετές «πράσινο» ομόλογο της Lamda, με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν κατά τουλάχιστον δύο φορές την έκδοση, που στόχευε να συγκεντρώσει 230 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lamda Development ολοκληρώνεται σήμερα (Παρασκευή) με το εύρος του επιτοκίου να έχει οριστεί μεταξύ 4,7% και 5,2%.

 

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια, βιώσιμα κτήρια και συστήματα που δημιουργούν μια «έξυπνη» ενεργειακή πόλη στο Ελληνικό, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης που είναι σε πλήρη εξέλιξη στην Ευρώπη.

 

Ειδικοτερα, θα διατεθούν σε:

 

(i) Βιώσιμα κτίρια και βιώσιμοι αστικοί εξωτερικοί χώροι. Οι συγκεκριμένες αφορούν την ανάπτυξη και κατασκευή νέων κτιρίων ή την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων του Ομίλου (ήτοι εμπορικά κέντρα και μαρίνες ή/και υφιστάμενα κτίρια εντός του Μητροπολιτικού Πόλου), τα οποία έχουν ή θα αποκτήσουν διεθνείς πιστοποιήσεις βιωσιμότητας ή θα βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα, μειώνοντας τη ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας ή/και την προσαρμογή τους σε συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών εξωτερικών χώρων που θα διασφαλίζουν τους φυσικούς πόρους και θα συμβάλλουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τα κριτήρια του πλαισίου πράσινου ομολόγου. Για τις επενδύσεις αυτής της κατηγορίας θα διατεθεί ποσό ύψους από 85 εκατ. ευρώ έως 110 εκατ. ευρώ των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων του ΚΟΔ, μέχρι το τέλος του έτους 2025.

 

(ii) Πράσινη ενέργεια. Οι επενδύσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας αφορούν στην αδειοδότηση, απόκτηση (όπως ενδεικτικά αγορά οικοπέδου, εξαγορά εταιρίας κ.λπ.), κατασκευή, ανάπτυξη και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και εγκαταστάσεων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή/και παραγωγής υδρογόνου και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας (εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύεται ενέργεια από ΑΠΕ ή υδρογόνο και επιστρέφεται αργότερα), για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Έργου του Ελληνικού, αλλά και των υπολοίπων ακινήτων του Ομίλου (εμπορικά κέντρα, μαρίνες). Για τις επενδύσεις αυτής της κατηγορίας θα διατεθεί ποσό ύψους από 65 εκατ. ευρώ έως 85 εκατ. ευρώ των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων του μέχρι το τέλος του έτους 2025.

 

(iii) Έξυπνη πόλη. Οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν την απόκτηση, κατασκευή, ανάπτυξη και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων στο έργο του Ελληνικού με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και τη βιώσιμη χρήση και προστασία των υδατικών πόρων. Οι επενδύσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μερικώς από τα κεφάλαια του ΚΟΔ, ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν έξυπνα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας, υδάτινων πόρων, πρόληψης και ελέγχου ρύπανσης, βιώσιμων μεταφορών ή/και συστήματα που εξυπηρετούν σκοπούς κυκλικής οικονομίας.

 

Για τις επενδύσεις αυτής της κατηγορίας θα διατεθεί ποσό, ύψους από 45 εκατ. ευρώ έως 60 εκατ. ευρώ των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων του ΚΟΔ, μέχρι το τέλος του έτους 2025.

 

07/07/22

 

 

Mytilineos: Σύμβαση για μεταφορά ενέργειας μεταξύ Ελλάδας – Βουλγαρίας

 

Σύμβαση με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) υπέγραψε η Mytilineos μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES BU). Η σύμβαση αφορά την πλήρη κατασκευή της νέας διασυνδετικής εναέριας Γραμμής Μεταφοράς «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ – MARITSA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)», απλού κυκλώματος υπερβαρέος τύπου (τρίδυμος αγωγός ανά φάση) καθώς και τη διάθεση όλων των απαιτούμενων υλικών (χάλυβα, αγωγών, μονωτήρων, εξαρτημάτων) για την έντεχνη κατασκευή της. 

 

Η εν λόγω γραμμή είναι μέρος της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης  Ελλάδας – Βουλγαρίας που αποτελεί σημαντικό έργο πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και αναμένεται να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα στις αρχές του 2023.

 

Συγκεκριμένα, η Mytilineos θα υλοποιήσει την κατασκευή του τμήματος της νέας διασυνδετικής γραμμής (Ν. Σάντα – Maritsa) που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια με συνολικό μήκος 30 km. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ογδόντα πέντε (85) νέων πύργων σειράς επτά «7». 

 

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή των οδών προσπέλασης για τις ανάγκες του έργου, η πλήρης κατασκευή των ογδόντα πέντε (85) νέων πύργων, η πλήρης εγκατάσταση Αγωγού Φάσεως τύπου ACSR Cardinal, Χαλύβδινου Αγωγού Προστασίας (SW) και Αγωγού Προστασίας OPGW, σε όλο το μήκος της γραμμής με τα όλα τα ανάλογα εξαρτήματα. Επίσης θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του διηλεκτρικού καλωδίου εντός του ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ, ο τερματισμός του στο υπάρχον ODF και οι μετρήσεις οπτικών ινών και αντίστασης εδάφους θεμελίωσης πύργων.

 

Το έργο αυτό θα ενισχύσει το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς στην περιοχή και αναφορικά με τη χώρα μας, θα επιδράσει θετικά στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα επιτρέψει την ασφαλή διείσδυση νέων έργων ΑΠΕ στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία.

 

Ο Κώστας Χωρινός, Διευθυντής Power, LNG/GAS, Industrial, T&D του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Mytilineos, δήλωσε μετά την υπογραφή της σύμβασης: «Αναλαμβάνουμε ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο, κεφαλαιοποιώντας την μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία του αναβαθμισμένου Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Mytilineos. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε εκ νέου με τον ΑΔΜΗΕ, έχοντας ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να αποδώσουμε έργα με απόλυτη επιτυχία και συνέπεια».        

 

«Η Mytilineos, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις για αποτελεσματική διανομή και μεταφορά ενέργειας, επιδεικνύει ένα επιτυχημένο portfolio αντίστοιχων έργων. Η τεχνογνωσία της στη μελέτη και κατασκευή γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης και μάλιστα αντίστοιχων γραμμών μεταφοράς 400kV απλού κυκλώματος υπερβαρέoς τύπου (όπως η Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΚΥΤ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι & ΙΙ ), αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας για την υλοποίηση διασυνδετικών έργων ασφαλούς διακίνησης των αυξανομένων ροών ισχύος, συμβάλλοντας έτσι στη ραγδαία ανάπτυξη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης και της Τουρκίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

Η σχετική σύμβαση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός 9 μηνών, συμπληρωματικά των 18 μηνών της περιόδου εγγύησης και η συμβατική αξία για τη Mytilineos ανέρχεται σε 9.974.793,70 ευρώ.

 

 

ΔΕΗ-ΕΛΙΝΟΪΛ: Ξεκίνησε η εγκατάσταση των 100 σημείων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων  

 

Ξεκίνησε η υλοποίηση του πλάνου ΔΕΗ – ΕΛΙΝΟΪΛ, στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας (MοU) που είχαν υπογράψει πριν έναν χρόνο, για την εγκατάσταση φορτιστών σε σημεία του δικτύου πρατηρίων της ΕΛΙΝΟΪΛ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για  φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) και διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ, κ. Γιάννης Αληγιζάκης, «μόλις ξεκινήσαμε από το κέντρο της Τήνου την εγκατάσταση φορτιστή, έχουμε επίσης στη Μύκονο, στις Σποράδες και στις Κυκλάδες». Όπως επεσήμανε ο ίδιος, «θέλαμε να κινηθούμε πιο γρήγορα, αλλά για να βάλουμε ένα φορτιστή πρέπει να αλλάξει η άδεια, σαν να αφορά παροχή ρεύματος για όλη την επιχείρηση». Το επόμενο διάστημα αναμένεται η εγκατάσταση φορτιστών να κινηθεί γρηγορότερα, με προτεραιότητα στα νησιά. Πρόκειται για ένα project προϋπολογισμού περίπου 3,5 εκατ. ευρώ.


Παράλληλα, ο κ. Αλιγιζάκης, αναφέρθηκε στο σύστημα εισορών – εκροών, το οποίο είχε σχεδιαστεί πριν από 13 χρόνια αλλά ακόμη δεν λειτουργεί. Προβλέπει την εγκατάσταση ενός   συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών κι εκροών καυσίμων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με τον κ. Αληγιζάκη, το πρόβλημα έγκειται στα  λογισμικά που έχουν εγκατασταθεί στα πρατήρια, τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα, με συνέπεια η ΑΑΔΕ να μην μπορεί να επεξεργαστεί σωστά τα  στοιχεία. Όπως τόνισε ο ίδιος ένα σύστημα εισορών – εκροών δεν θα λύσει το ζήτημα της παραβατικότητας, αλλά θα το περιορίσει.


Για να λυθεί ο… γόρδιος δεσμός, ο ΣΕΕΠΕ χρηματοδότησε μια μελέτη που θα υποδεικνύει πως μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα με τα υφιστάμενα  λογισμικά, την οποία προσφάτως παρέδωσε  στην ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με αυτή, το σύστημα θα πρέπει έως το 2024 να έχει λειτουργήσει. Όσον αφορά στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο ΣΕΕΠΕ προτείνει περαιτέρω έκτακτα μέτρα για το επόμενο τρίμηνο της τουριστικής περιόδου.

Γενικότερα, το πρώτο πεντάμηνο του έτους οι βενζίνες σημείωσαν άνοδο κατά 17,7% και το diesel κατά 13,5%, ενώ τον Μάιο και  τον Ιούνιο καταγράφηκε μείωση της εσωτερικής κατανάλωσης.  Σε σχέση με το κόστος, ο κλάδος θεωρεί ότι η    απευθείας έκπτωση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης αποδίδει.  Παράλληλα, προτείνει τουλάχιστον για τους θερινούς μήνες μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά. «Για παράδειγμα, θα βελτίωνε την εικόνα π.χ. στην Πάτμο που έχει ΦΠΑ 24% να πάει στο 17% που έχει η Κως», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αληγιζάκης. Επίσης, όπως εκτιμά ο ίδιος, οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και τους   επόμενους μήνες με το πετρέλαιο να αναμένεται να φθάνει έως και τα 120 δολάρια το βαρέλι.

 

Δημιουργείται στη χώρα μια νέα γενιά επενδυτικών έργων, διαπίστωσε στο συνέδριο του Economist η γενική οικονομική διευθύντρια του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πηνελόπη Λαζαρίδου

 

Μια νέα γενιά επενδυτικών έργων δημιουργείται στη χώρα, με τις κατασκευές, την ενέργεια και τις υποδομές, να είναι οι πιο υποσχόμενοι τομείς, σημείωσε η Πηνελόπη Λαζαρίδου, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου και γενική οικονομική διευθύντρια του ομίλου, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μιλώντας στην 26η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση.

 

Η κ. Λαζαρίδου έδωσε ιδιαίτερη σημασία στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στην αποθήκευση καθαρής ενέργειας, τόσο για να εξασφαλιστεί η προσδοκώμενη αυτάρκεια, όπως είπε, όσο και για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον με ικανοποιητικές τιμές για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλλά και για να καταστεί η χώρα μας ενεργειακός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή.

 

Ακόμη, αναφέρθηκε σε έργα που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου, όπως το project της Αμφιλοχίας και το αεροδρόμιο στο Καστέλι ενώ σημείωσε ότι υποδομές δεν είναι μόνον οι δρόμοι, αλλά και τα έργα που καθιστούν φιλικό για το περιβάλλον ένα μεγάλο επενδυτικό έργο.

 

06/07/22

 

 

ΑΔΜΗΕ: Εντονο το ενδιαφέρον του να επενδύσει σε Βαλκάνια και ΝΑ Μεσόγειο

 

Τη σημασία της ενίσχυσης των διεθνών διασυνδέσεων και την ιστορική ευκαιρία της χώρας να μετατραπεί σε έναν στρατηγικό ενεργειακό κόμβο, ανέδειξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, κατά τη σημερινή του τοποθέτηση στο 26ο συνέδριο του Economist.

 

Ο κ. Μανουσάκης επεσήμανε ότι «χρειαζόμαστε πιο πυκνά δίκτυα προκειμένου να πετύχουμε την ενεργειακή μετάβαση και την ασφάλεια εφοδιασμού στην κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε» και τόνισε ότι «ο Διαχειριστής ενδιαφέρεται να συμμετάσχει και με επενδύσεις στα νέα έργα διεθνών διασυνδέσεων που δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου». 

 

Κρίσιμος ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ για την πράσινη μετάβαση

 

«Βρισκόμαστε αναμφίβολα σε μία κρίσιμη περίοδο. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να χάσουμε τον κεντρικό στόχο, όπως επιτάσσει η επιδείνωση της κλιματικής κρίσης την οποία ζούμε τα τελευταία χρόνια, που δεν είναι άλλος από την πράσινη μετάβαση», ανέφερε. Επεσήμανε δε, ότι «ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ για την προώθηση αυτού του στόχου είναι κρίσιμος, καθώς τα δίκτυα είναι αυτά τα οποία θα μπορούν να μεταφέρουν ενέργεια από διεσπαρμένες πηγές στο Σύστημα και συνεπώς είναι σαφές ότι οι υποδομές αυτές θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν».

 

Οσον αφορά τη συμβολή του ΑΔΜΗΕ «σε ό,τι αφορά τις εγχώριες διασυνδέσεις, είναι γνωστή τα τελευταία χρόνια. Στο μέτωπο αυτό, οι πιο βασικές εξελίξεις της φετινής χρόνιάς είναι η κατασκευαστική πρόοδος της 'μεγάλης' διασύνδεσης Κρήτης- Αττικής και η ολοκλήρωση των διαγωνισμών για τη διασύνδεση των Νοτίων Κυκλάδων το αμέσως επόμενο διάστημα», τόνισε ο κ. Μανουσάκης.

 

Ενδιαφέρον για συμμετοχή στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις της ΝΑ Μεσογείου

 

«Είναι σαφές ότι η κρίση τιμών του φυσικού αερίου που τείνει να μετατραπεί σε κρίση εφοδιασμού καυσίμου, κάνει επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Αυτό είναι μία ευκαιρία για την Ελλάδα, η οποία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, το επόμενο διάστημα έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου», δήλωσε ο κ. Μανουσάκης και πρόσθεσε ότι ο ΑΔΜΗΕ συνδράμει ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι τον Οκτώβριο του 2021 «συνάψαμε σύμβαση με την οποία παρέχουμε την τεχνογνωσία μας στο έργο της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με φορέα υλοποίησης τον Euroasia Interconnector, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα ολοκληρώνουμε το due diligence και θα καταθέσουμε πρόταση για συμμετοχή μας ως επενδυτής στο έργο αυτό».  

 

«Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, υπάρχει επίσης ισχυρότατη πολιτική βούληση, όπως εκφράστηκε και από την υπογραφή του MoU τον περασμένο Οκτώβριο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο, για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών. Είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με τον ομόλογο Διαχειριστή της Αιγύπτου για την τεχνική και χρηματοοικονομική ωρίμανση του έργου, η οποία όπως έχει αποφασιστεί, θα βασιστεί στην υπάρχουσα πρόταση του έργου GREGY του Ομίλου Κοπελούζου. Στην τελευταία επίσκεψη που είχαμε στο Κάιρο συμφωνήσαμε με τον Διαχειριστή της Αιγύπτου, ότι η βέλτιστη λύση για τη χρηματοδότηση των μελετών του έργου, είναι η ένταξή τους στο REPowerEU ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν».  

 

Οπως έκανε γνωστό ο κ. Μανουσάκης, «ο ΑΔΜΗΕ ενδιαφέρεται επίσης να συμμετέχει επενδυτικά και σε αυτό το έργο και βρίσκεται ήδη στα αρχικά στάδια της διαδικασίας due diligence, σε συνεννόηση με τον Όμιλο Κοπελούζου και τον αντίστοιχο Διαχειριστή της Αιγύπτου, ο οποίος επίσης έχει εκφράσει ενδιαφέρον για επενδυτική συμμετοχή του».  

 

Ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων και στα Βαλκάνια

 

Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ακόμη πιο πυκνά και ισχυρά δίκτυα στα Βαλκάνια, σύμφωνα με τον κ. Μανουσάκη.

 

«Για τον λόγο αυτό ο ΑΔΜΗΕ ενδιαφέρεται έντονα να επενδύσει στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Διαχειριστής έχει ξεκινήσει ήδη την κατασκευή της δεύτερης διασύνδεσης με τη Βουλγαρία, μελετάει από κοινού με τον Διαχειριστή της Ιταλίας τον υπερδιπλασιασμό της διασύνδεσης ανάμεσα στις δύο χώρες, εξετάζει επίσης υπερδιπλασιασμό της χωρητικότητας της υφιστάμενης διασύνδεσης Ελλάδας-Αλβανίας, ενώ εκφράζει το ενδιαφέρον του να επενδύσει και στη Βόρεια Μακεδονία».

 

ΑΜΠΕ

 

 

Η επόμενη μέρα για την Intrakat & Η είσοδος των εφοπλιστών

 

"H είσοδος των εφοπλιστών Μπάκου – Καϋμενάκη – Εξάρχου στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ με όπλο την ρευστότητα θα επιτρέψει στον κατασκευαστικό Όμιλο να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο επιχειρηματικό πλάνο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα τόσο στις κατασκευές όσο και στην ενέργεια και να "ξεκλειδώσει" υπεραξίες".

 

Αυτό υποστηρίζουν πηγές, ότι είναι η βασική κατεύθυνση και στόχευση για την επόμενη μέρα, των νέων μετόχων της ΙΝΤΡΑΚΑΤ οι οποίοι χτες μέσω του χρηματιστηρίου απέκτησαν το 31,7% της εταιρείας στην τιμή των 2,95 ευρώ ανά μετοχή  έναντι 70,1 εκατ. ευρώ.

 

Η συναλλαγή έγινε μέσω της Winex Investments Limited, εταιρεία συμφερόντων των κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, ενώ συμφωνήθηκε η Intracom Holding να διατηρήσει στην INTRAKAT ποσοστό συμμετοχής 5,09%.

 

Πηγές προσκείμενες στον Όμιλο αναφέρουν ότι η Intrakom Holdings περιορίζει τη συμμετοχή της αλλά δεν αποχωρεί. Θα είναι παθητικός μεν επενδυτής, με σημαντικό ωστόσο ποσοστό, θα παρακολουθεί την πορεία της εταιρείας και θα προσβλέπει σε υπεραξίες ως holding εταιρεία.

 

Δεν θα συμμετέχει στη διοίκηση, θα είναι κριτική όπου απαιτείται, αφού θέλει να δει την εταιρεία που δημιούργησε στο χώρο των κατασκευών να μεγαλώνει και να προοδεύει, εστιάζοντας όμως η ίδια, σε άλλες δραστηριότητες".

 

Χτες έγινε εξωχρηματιστηριακά και η μεταβίβαση μετοχών στους εφοπλιστές Κώστας Αγγέλου της Benelux Overseas και Ηλία Γκότση της Eurotankers, με τον πρώτο να αποκτά 13,6% και τον δεύτερο το 15,7% του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT στην τιμή των 2,95 ευρώ ανά μετοχή ήτοι το 29,3% της εταιρείας.

 

Τα ποσοστά αυτά αποκτήθηκαν από τους Δημήτρη Θεοδωρίδη (κατείχε το 12,13%), τους Λουκά Λαζαράκη και Δήμο Στασινόπουλο (10,10%) και Πέτρο Σουρέτη (6,20%), οι οποίοι και αποχωρούν πλήρως από το μετοχικό κεφάλαιο της INTRAKAT.

 

Ως εκ τούτου οι νέοι βασικοί μέτοχοι κατέχουν το 61% του κατασκευαστικού Ομίλου.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες στις 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του κατασκευαστικού Ομίλου με θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. 

 

Την θέση του διευθύνοντος συμβούλου θα αναλάβει ο Α. Εξάρχου. 

 

Ο ρόλος του Δ. Κούτρα

 

Αδιευκρίνιστο παραμένει στην παρούσα φάση το τι μέλλει γενέσθαι με το ποσοστό του μέχρι τώρα Αντιπροέδρου της ΙΝΤΡΑΚΑΤ Δημήτριο Κούτρα (συμμετέχει με 8,13%), με κάποιες πηγές να υποστηρίζουν ότι αυτό αναμένεται να ξεκαθαριστεί μέσα στις επόμενες ώρες. 

 

Ο Δημήτριος Κούτρας ένα από τα παλαιότερα και πλέον έμπειρα στελέχη με μακρόχρονη πορεία στον κατασκευαστικό κλάδο (υπήρξε διευθυντής έργων και εν συνεχεία Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην ΑΚΤΩΡ από το 1978 μέχρι το 2018), από τον Ιανουάριο του 2019 οπότε και απέκτησε ποσοστό 20% της ΙNTRAKAT έναντι 8 εκατ ευρώ, κατάφερε να "αλλάξει κατηγορία" τον κατασκευαστικό Όμιλο, αυξάνοντας από 300 εκατ. σε 1,1 δισ. το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου. 

 

"Δεν δρούμε συντονισμένα"

 

Διαψεύδονται από τις εμπλεκόμενες πλευρές ότι οι δύο εφοπλιστικές πλευρές Μπάκος - Καϋμένάκης και Αγγέλου - Γκότσης δρουν συντονισμένα (καθώς σε μία τέτοια περίπτωση θα απαιτούσε την υποβολή δημόσιας πρότασης). 

 

"Δεν είναι κάποιο fund, αλλά εφοπλιστές με παρουσία στην επιχειρηματική σκηνή της χώρας", αναφέρουν σχετικές πηγές στο capital. 

 

Mάλιστα όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές "οι κ.κ. Αγγέλου και Γκότσης ήθελαν να κάνουν κάποια σημαντική επένδυση στην Ελλάδα. Θεώρησαν ότι η μεταβολή των μετοχικών ισορροπιών στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ αποτελεί την ιδανική ευκαιρία. Στο πλαίσιο αυτό προσέγγισαν τους κ.κ Μπάκο - Καϋμενάκη, και τους άλλους βασικούς μετόχους της Intrakom Holdings προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει ενδιαφέρον να πουλήσουν τις μετοχές τους, εφόσον αποχωρήσει η Intrakom Holdings. 

 

Έγιναν διμερείς συζητήσεις με τους υποψήφιους πωλητές και τους αγοραστές, και κατέληξαν σε αντίστοιχες συμφωνίες με αυτές που έκανε η Winex με την Intrakom Holdings, αφού προφανώς η συμμετοχή αυτών αλλά και η πώληση από τη μεριά των πωλητών επηρεαζόταν άμεσα από την έκβαση των συζητήσεων μεταξύ Intrakom Holdings και Winex". 

 

"Οι νεοεισερχόμενοι μέτοχοι είναι σημαντικά και αυτοδύναμα επιχειρηματικά μεγέθη που προφανώς προσδοκούν σημαντικές αποδόσεις εκμεταλλευόμενοι αυτό που θεωρούν μία ευνοϊκή επενδυτικά συγκυρία", τονίζουν χαρακτηριστικά. 

 

Η INTRAKAT στους πέντε ισχυρούς του κλάδου

 

Μία από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου η INTRAKAT έχει καταφέρει να φτάσει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της στο 1,1 δισ. ευρώ, ενώ συμμετέχει σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, έχοντας προεπιλεγεί σε συνολικά 12 έργα, προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ περίπου.

 

Στο χαρτοφυλάκιο έργων της περιλαμβάνεται η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής στα Σεπόλια, η διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς, η μελέτη – κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Χρυσοχούς στην Κύπρο καθώς η επιλογή της σε κοινοπραξία με τη γαλλική εταιρεία Bouygues που επιλέχθηκε από την Lamda Development ως σύμβουλος με τη μορφή του Early Contractor Involvement (ECI) για την ανέγερση του Πύργου Κατοικιών στη Μαρίνα Ελληνικού (Riviera Tower).

 

Στο επόμενο διάστημα αναμένει την υπογραφή συμβάσεων για τα έργα του σιδηροδρομικού σταθμού Αθηνών προϋπολογισμού 33,9 εκατ. ευρώ, των εργολαβιών του ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή δικτύων διανομής ύψους 155 εκατ. ευρώ και και της επέκτασης της Λεωφ. Κύμης ύψους 350 εκατ. ευρώ μαζί με τις εταιρείες  ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ.

 

Επίσης η Intrakat είναι προσωρινός ανάδοχος στον οδικό άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, ύψους 252 εκατ. ευρώ μαζί με την Άκτωρ Παραχωρήσεις και στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη, προϋπολογισμού 192,5 εκατ. ευρώ μαζί με τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

 

Στον τομέα της ενέργειας η Intrakat διαθέτει 100 MW αιολικών αδειοδοτημένα, 100 MW με οριστικούς όρους σύνδεσης και 500MW τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η περιβαλλοντική αδειοδότηση και σε αναμονή για τους όρους σύνδεσης βρίσκονται 350ΜW φωτοβολταϊκά.

 

Μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, θα έχει "ωριμάσει" ένα "πράσινο" χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 1 GW μέχρι το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ έχει λάβει άδειες για μονάδες αποθήκευσης συνολικής ισχύος 500 MW.

 

Πηγή: capital.gr

 

 

Τρ. Πειραιώς: Σύναψη συμφωνιών για τρεις συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων

 

Στη σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για τρεις συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων στεγαστικών δανείων, δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και άλλα δάνεια (από κοινού οι "Συναλλαγές") προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.

 

Στο πλαίσιο των Συναλλαγών, η Τράπεζα Πειραιώς θα αποκτήσει ασφάλιστρο προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών με τη μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης. Τα υποκείμενα δανειακά χαρτοφυλάκια συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €2,7δισ. θα παραμείνουν στον ισολογισμό της Τράπεζας.

 

Οι Συναλλαγές εντάσσονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Τράπεζας, όπως ανακοινώθηκε στις 6 Απριλίου 2022 και υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, ενώ η ολοκλήρωσή τους αναμένεται εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

 

Ως αποτέλεσμα των Συναλλαγών, η Τράπεζα αναμένεται να μειώσει το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό της κατά περίπου €1,1δισ., με αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της κατά περίπου 50 μονάδες βάσης μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές (significant risk transfer), σε ευθυγράμμιση με τις ανακοινώσεις της στις 12 Μαΐου 2022.

 

05/07/22

 

 

Intrakat: Εκλεισε το deal, σε Μπάκο - Καϋμενάκη - Εξάρχου το 31,7% έναντι 70,19 εκατ. ευρώ

 

Την επιτυχή ολοκλήρωση των συζητήσεών της με επενδυτές ολοκληρωσε η Intracom Holdings, μέτοχος της Intrakat κατά ποσοστό 23,54% και ελέγχουσα συνολικά, δια της θυγατρικής της εταιρείας Intracom Technologies, ποσοστό 36,79% του συνόλου των μετοχών της Intrakat.

 

Κατόπιν τούτου, συμφωνήθηκε όπως η Intracom Holdings, διατηρούσα στην Ιntrakat ποσοστό συμμετοχής 5,09%, προβεί στις 05/07/2022, μαζί με την Intracom Technologies, στην πώληση του συνόλου των υπόλοιπων μετοχών τους της Intrakat (23.795.107 μετοχές, ποσοστό 31,70%), έναντι τιμής πώλησης €2,95, ανά μετοχή και συνολικού τιμήματος €70.195.565,65, στην αγοράστρια Winex Investments Limited, εταιρεία συμφερόντων των κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου.

 

04/07/22

 

 

Βιώσιμα κτίρια, ΑΠΕ και smart city στο Ελληνικό: Τα σχέδια της Lamda Development μετά το πράσινο ομόλογο

 

Στην ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων εμπορικών κέντρων και άλλων ακινήτων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της αλλά και των σχεδιαζόμενων κτιρίων στο Ελληνικό θα κατευθυνθούν σχεδόν τα μισά κεφάλαια που θα αντλήσει η Lamda Development από το «πράσινο» ομόλογο ύψους έως 230 εκατ. ευρώ. 

 

Μ’ αυτό τον τρόπο, εξηγούν παράγοντες της αγοράς, η εταιρεία θα διασφαλίσει την εναρμόνιση της με τους κοινοτικούς και εθνικούς στόχους για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει σε πιστοποίηση των ακινήτων της σε θέματα αειφορίας. Πρόκειται για κίνηση κομβικής σημασίας ενόψει και της αξιοποίησης των εμπορικών κέντρων, μέσω της Lamda Malls, αναφέρουν οι ίδιες πηγές σημειώνοντας πως οι διεθνείς πιστοποιήσεις όπως οι LEED και BREEAM θεωρούνται πλέον προαπαιτούμενα για τους επενδυτές ακινήτων. 

 

Εξάλλου, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση χρημάτων για τα ακίνητα της Lamda Development. Σε αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσει και η αγορά έργων ΑΠΕ που σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει από το πράσινο ομόλογο η εταιρεία. 

 

Ο τρίτος πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου αφορά στην ανάπτυξη «έξυπνων εφαρμογών» στο Ελληνικό. Όπως έχει δηλώσει ο CEO της Lamda, Οδυσσέας Αθανασίου στόχος είναι η δημιουργία μιας Έξυπνης Πόλης στην περιοχή του Ελληνικού προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

 

«Το Ελληνικό θα είναι η πρώτη έξυπνη πόλη στην Ελλάδα με εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών και με καινοτομίες που ξεκινούν από τον σχεδιασμό. Θα είναι πλήρως εξοπλισμένο, σε όλη την έκτασή του, με αισθητήρες και συστήματα ελέγχου που θα αναλύουν δεδομένα και θα ελέγχουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα», είχε πει ο κ. Αθανασίου κατά την ανακοίνωση της επιλογής της Deloitte ως συμβούλου για τις smart city υπηρεσίες. 

 

Πώς θα διατεθούν τα κεφάλαια 

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, για τις επενδύσεις της κατηγορίας “πράσινα κτίρια” θα διατεθεί ποσό ύψους από 85 εκατ. έως 110 εκατ. ευρώ των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων, μέχρι το τέλος του έτους 2025. 

 

Οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν την ανάπτυξη και κατασκευή νέων κτιρίων ή την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων του ομίλου. Δηλαδή, τα κεφάλαια μπορούν να κατευθυνθούν τόσο στα εμπορικά κέντρα της εταιρείας όσο και στα νέα κτίρια που αυτή θα αναπτύξει στο Ελληνικό. 

 

Με τις εργασίες που θα χρηματοδοτηθούν τα κτίρια τα οποία έχουν ή θα αποκτήσουν διεθνείς πιστοποιήσεις βιωσιμότητας ή θα βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα, μειώνοντας τη ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας ή/και την προσαρμογή τους σε συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών εξωτερικών χώρων που θα διασφαλίζουν τους φυσικούς πόρους και θα συμβάλλουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τα κριτήρια του Πλαισίου Πράσινου Ομολόγου. 

 

Οι επενδύσεις σε βιώσιμα κτίρια και βιώσιμους αστικούς εξωτερικούς χώρους, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μερικώς από τα κεφάλαια του πράσινου ομολόγου, ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν επενδύσεις σε κτίρια, που θα λάβουν τις διεθνείς πιστοποιήσεις βιωσιμότητας LEED «Silver» ή παραπάνω, BREEAM «Very Good» ή παραπάνω, εφαρμογή οικονομικά βέλτιστων μεμονωμένων ή δέσμης μέτρων ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων που βελτιώνουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα, όπως η προσθήκη μόνωσης σε υφιστάμενα στοιχεία του κελύφους των κτιρίων, η εγκατάσταση, αντικατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC) και θέρμανσης νερού, με τεχνολογίες υψηλής απόδοσης και η εγκατάσταση και αντικατάσταση ενεργειακά αποδοτικών πηγών φωτισμού, η εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

 

Πράσινη ενέργεια 

 

Κεφάλαια της τάξης των 65 εκατ. με 85 εκατ. ευρώ από το ομόλογο αφορούν στην αδειοδότηση, απόκτηση (όπως ενδεικτικά αγορά οικοπέδου, εξαγορά εταιρίας κ.λπ.), κατασκευή, ανάπτυξη και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής και εγκαταστάσεων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή/και παραγωγής υδρογόνου και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας (εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύεται ενέργεια από ΑΠΕ ή υδρογόνο και επιστρέφεται αργότερα), για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Έργου του Ελληνικού αλλά και των υπολοίπων ακινήτων του ομίλου (εμπορικά κέντρα, μαρίνες κ.α.). Οι επιλέξιμες ΑΠΕ θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά την ηλιακή, την αιολική, τη γεωθερμική και  την υδροηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές. 

 

Έξυπνες πόλεις 

 

Τέλος, κεφάλαια ύψους από 45 εκατ. έως 60 εκατ. ευρώ των καθαρών αντληθέντων θα διατεθούν μέχρι το τέλος του έτους 2025 για επενδύσεις που αφορούν την απόκτηση, κατασκευή, ανάπτυξη και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων στο Ελληνικό με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και τη βιώσιμη χρήση και προστασία των υδατικών πόρων. 

 

Οι επενδύσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μερικώς από τα κεφάλαια του ομολόγου, ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν έξυπνα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας, υδάτινων πόρων, πρόληψης και ελέγχου ρύπανσης, βιώσιμων μεταφορών ή/και συστήματα που εξυπηρετούν σκοπούς κυκλικής οικονομίας.

 

ΕΛΠΕ: Συνεργασία με την RWE για υπεράκτια αιολικά πάρκα

 

Συνεργασία με στόχο την από κοινού διερεύνηση ευκαιριών ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα ανακοίνωσαν η RWE και ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μέσω των αντίστοιχων θυγατρικών τους RWE Renewables GmbH και ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες ΑΕ.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «οι όροι συνεργασίας της κατά 50-50 κοινοπραξίας υπογράφηκαν πρόσφατα από τις δύο εταιρείες με στόχο τη συνεργασία τους στην ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες».

 

Όπως σημειώνεται, η συνεργασία αυτή «καθίσταται ακόμα πιο σημαντική αν ληφθεί υπόψη ο στόχος της Ελλάδας να θέσει σε λειτουργία 2 Gigawatt (GW) υπεράκτιας αιολικής ισχύος μέχρι το 2030, τόσο με έργα σταθερής έδρασης, όσο και με πλωτά αιολικά».

 

«Πυλώνας για το Στρατηγικό Πρόγραμμα των ΕΛΠΕ»

 

«Η συνεργασία με την RWE Renewables, παγκόσμιο ηγέτη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, είναι ένας σημαντικός πυλώνας στην υλοποίηση του στρατηγικού προγράμματος ‘’Όραμα 2025’’, για τον ενεργειακό μετασχηματισμό του Ομίλου», δήλωσε ο Γιώργος Αλεξόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες.

 

«Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου του Ομίλου για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ισχύος 2 GW, μέχρι το 2030. Πιστεύουμε πως η χώρα μας έχει μια μεγάλη ευκαιρία να αναπτύξει τον κλάδο της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και, ως ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σκοπεύουμε, με εταίρο την RWE, να ηγηθούμε της προσπάθειας αυτής», πρόσθεσε.

 

«Εξαιρετικό το αιολικό δυναμικό της Ελλάδας»

 

Από την πλευρά του Sven Utermöhlen, Διευθύνων Σύμβουλος Wind Offshore της RWE Renewables, υπογράμμισε ότι «το εξαιρετικό αιολικό δυναμικό της χώρας, σε συνδυασμό με την εκτενή ακτογραμμή της, παρουσιάζουν τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη υπεράκτιων πάρκων».

 

«Είμαστε σίγουροι πως η υπεράκτια αιολική ενέργεια θα αποτελέσει κομβικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας. Η  συμπληρωματικότητα της σύμπραξή μας με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι το κλειδί για τη δημιουργία αξίας που επιταχύνει την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες», πρόσθεσε. «Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με εξαιρετική τεχνογνωσία αλλά και μακρά ιστορία στην Ελλάδα, μοιράζονται τη φιλοδοξία μας να προωθήσουμε την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Σε συνδυασμό με τα πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας της RWE στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία υπεράκτιων αιολικών έργων, είμαστε σε θέση να παρέχουμε ανταγωνιστική πράσινη ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα, στην ελληνική κοινωνία.»

 

«Δεσμευόμαστε να παίζουμε ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση»

 

«Η RWE έχει ήδη παρουσία και στην Ελλάδα και η υπεράκτια αιολική ενέργεια διευρύνει, ακόμα περισσότερο, το ήδη υπάρχον ηλιακό αποτύπωμά μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παίζουμε σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας και είμαστε, επίσης, ενθουσιασμένοι που συνάπτουμε αυτή τη συνεργασία με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών», είπε από την πλευρά του ο Κώστας Παπαμαντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος της RWE Hellas.

 

Συμπληρωματικές δεξιότητες

 

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «η σύμπραξη των δύο εταιρειών, RWE και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προσθέτει αξία λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτει η κάθε μία στον κλάδο της και, μαζί, θα κάνουν δυνατή τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα».

 

Η RWE είναι παγκόσμιος ηγέτης στις ΑΠΕ και είναι σε θέση να συνεισφέρει την τεχνική και εμπορική εξειδίκευση που έχει αποκτήσει από την ανάπτυξη και λειτουργία 18 υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε πέντε χώρες, ενώ θα προχωρήσει αποφασιστικά με την υπεράκτια αιολική ενέργεια και στην Ελλάδα. Μέχρι το 2030, η RWE σκοπεύει να αναπτύξει την υπεράκτια αιολική ισχύ της, από τα υφιστάμενα 3 GW, στα 8 GW (η ισχύς αντιπροσωπεύει μόνο το μερίδιο της RWE). Επιπλέον, η RWE στοχεύει να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στα πλωτά αιολικά πάρκα και να κατέχει 1 GW ισχύος, είτε σε λειτουργία, είτε υπό κατασκευή, μέχρι το 2030. Η RWE ήδη συμμετέχει και έχει αναπτύξει τεχνογνωσία σε πολλαπλά πλωτά έργα στην Νορβηγία, στην Ισπανία και στις ΗΠΑ, που το καθένα βασίζεται σε διαφορετικές ιδέες. Το πιο προηγμένο έργο είναι το TetraSpar Demonstrator, που της ανατέθηκε στα ανοιχτά της Νορβηγίας το 2021.

 

Ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με βάση της την Αθήνα και με παρουσία σε έξι χώρες, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαθέτουν βαθιά γνώση της ελληνικής και περιφερειακής αγοράς ενέργειας, ισχυρούς δεσμούς με φορείς του κλάδου ενέργειας και είναι σε θέση να παρέχουν ισχυρό management  και εξειδίκευση. Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει ήδη σε λειτουργία αυτή τη στιγμή περίπου 300 MW, συμπεριλαμβανομένων και των 204 MW του Φωτοβολταϊκού Πάρκου Κοζάνης, του μεγαλύτερου πάρκου με φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψεως στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει μια σειρά φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων που θα ξεπερνούν τα 2 GW.

 

01/07/22

 

 

ΑΔΜΗΕ: Κίνδυνος καθυστέρησης των έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

 

Για κίνδυνο καθυστέρησης έργων ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προειδοποίησαν σήμερα εκπρόσωποι του ΑΔΜΗΕ με αφορμή την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που καθορίζει τα έσοδα του Διαχειριστή σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα που ο ίδιος διεκδικεί.

 

Σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, τονίστηκε ότι εφόσον δεν αλλάξει η απόφαση της ΡΑΕ ο ΑΔΜΗΕ θα προχωρήσει σε αναθεώρηση του εγκεκριμένου δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του Συστήματος (το νέο πρόγραμμα ωστόσο θα πρέπει επίσης να εγκριθεί από τη ΡΑΕ).

 

Η ΡΑΕ ενέκρινε ποσοστό απόδοσης κεφαλαίων (WACC) 6,1 % επί της περιουσιακής βάσης του ΑΔΜΗΕ για το 2022 έναντι 8,16 % που είναι το τελευταίο αίτημα του Διαχειριστή. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ιάσωνα Ρουσόπουλο η απόφαση αυτή θα επηρεάσει τη δυνατότητα του ΑΔΜΗΕ να αναπτύξει το σύστημα στο χρόνο και με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί με την ΡΑΕ και την Πολιτεία, ενώ μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για είσοδο άλλων ενδιαφερόμενων επενδυτών ιδίως σε έργα διεθνών διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

 

"Δεν θα αφήσουμε το Σύστημα χωρίς τις απαραίτητες επενδύσεις. Θα δούμε ποιες είναι οι απαραίτητες επενδύσεις με γνώμονα την ασφάλεια και ορθή λειτουργία του συστήματος, υπό τον περιορισμό των μειωμένων ταμειακών ροών", ανέφερε.

 

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, Ελένη Ζαρίκου επανέλαβε την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, δεδομένου ότι το Σύστημα Μεταφοράς αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί ενώ εξυπηρετεί πλέον εκτός από τους καταναλωτές και την σύνδεση νέων μονάδων ΑΠΕ, τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κ.α.

 

Ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει εξάλλου ότι επενδύσεις όπως οι διασυνδέσεις των νησιών και η σύνδεση νέων μονάδων ΑΠΕ ωφελούν τους καταναλωτές καθώς μειώνουν το κόστος παραγωγής ρεύματος.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

Ideal Holdings: Δημόσια πρόταση για τo 100% της Byte

 

Την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Byte ανακοίνωσε η Ideal Holdings.

 

Ειδικότερα, η Ideal Holdings ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 1.7.2022 ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Byte και υποβάλλοντας στα παραπάνω πρόσωπα το σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου.  Το προσφερόμενο αντάλλαγμα  αφορά ποσό ύψους 2,10 σε μετρητά για κάθε μετοχή πλέον 0,397590 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές του προτείνοντος (σύνολο 3,495 ευρώ).

 

Αρχικά η Byte με ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις των βασικών μετόχων για την πώληση των μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν της σημερινής ενημέρωσής μας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την υποβολή Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης από την IDEAL HOLDINGS Α.Ε. για την αγορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι θα ενεργήσει σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία». Στη συνέχεια, με νέα ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε την υποβολή προαιρετική δημόσιας πρότασης από την Ideal και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

 

Στην οικονομική χρήση του 2021 η Byte είχε παρουσιάσει ρεκόρ καθαρών κερδών, καθώς είχαν διαμορφωθεί σε 3,12 εκατ. ευρώ με άνοδο 86,36% σε σύγκριση με το 2020, ενώ στο ποσό των 39,785 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της έναντι 31,669 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας αύξηση 25,9%.

 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΧΑ μέτοχοι της Byte είναι οι Σπύρος Βυζάντιος (27,89%), Νικολίτσα Βυζαντίου (15,06%), Alpha Bank (13,03%), Χρήστος Βυζάντιος (6,3%), Μαρίου Βυζαντίου (6,32%) και Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.(5,52%).

 

Η ανακοίνωση της Ideal Holdings

 

1 Σύμφωνα με τα άρθρα 6, 10 παρ. 2 και 16 του Ν. 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «Νόμος»), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «IDEAL HOLDINGS A.E.», και τον διακριτικό τίτλο «IDEAL HOLDINGS», η οποία ιδρύθηκε το 1972, με έδρα στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Κρέοντος 25, Τ.Κ. 10442 και καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 000279401000, (ο «Προτείνων»), ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») προς όλους τους κατόχους (οι «Μέτοχοι») κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη (οι «Μετοχές»), της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε.» εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό 83424302000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων Αττικής, Καλλιρόης 98 & Τριβόλη ΤΚ 11741, (η «Εταιρεία» ή «ΒΥΤΕ»).

 

2 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή ορίζεται ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €4.744.802,70, διαιρούμενο σε 15.816.009 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).

 

3 Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, βάσει του άρθρου 2 (ε) του Νόμου είναι όλα τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον Προτείνοντα κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, ήτοι οι εταιρείες S.I.C.C.
 

HOLDING LTD, ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., THREE CENTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., ESM EFFERVESCENT MANAGEMENT SODAS LTD, ADACOM LIMITED, i-DOCS ENTERPRISE SOFTWARE LTD, THREE CENTS LTD, ADACOM SYSTEMS LTD, IDEAL ELECTRONICS BG LTD, ADACOM CYBER SECURITY CY LTD και NETBULL LTD (από κοινού τα «Συντονισμένα Πρόσωπα»). Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα (κατά την έννοια του άρθρου 2, περίπτωση (ε) του Νόμου) αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση.

 

4 Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 1.7.2022 («Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας στα παραπάνω πρόσωπα το σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου («Πληροφοριακό Δελτίο»), σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

 

5 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτε ο Προτείνων ούτε τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

 

6 Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 15.816.009 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»), εφόσον του έχει προσφερθεί ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών και έχουν πληρωθεί οι Αιρέσεις, όπως αμφότερα αναλύονται κατωτέρω.

 

7 Ο Προτείνων προσφέρει, ως αντάλλαγμα, συνδυασμό κινητών αξιών και μετρητών. Ειδικότερα, ο Προτείνων προσφέρει για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ποσό ύψους €2,10 σε μετρητά πλέον 0,397590 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές του Προτείνοντος, (συνολικά το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»), οι οποίες θα εκδοθούν δυνάμει αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό έως €2.515.317,20, με την έκδοση έως 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και τιμή διάθεσης €4,15 η κάθε μία, στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης στο καταστατικό του Προτείνοντος, δεν θα υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων του Προτείνοντος, καθώς ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος Μετοχών υπέρ των Μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση βάσει της σχέσης ανταλλαγής 0,397590 νέα μετοχή του Προτείνοντος προς μία Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, η («Σχέση Ανταλλαγής»).

 

Σημειώνεται ότι το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 5 του Νόμου, σε συνδυασμό με άρθρο 8 παρ. (β) του Νόμου, κάτι που προκύπτει ως ακολούθως.

 

(Α) Για σκοπούς υπολογισμού του δίκαιου και εύλογου ανταλλάγματος, η αξία του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης ισούται με το άθροισμα μεταξύ: (i) ποσού που ισούται με το 0,397590 της εύλογης αξίας της μετοχής του Προτείνοντα που παρέχεται ως αντάλλαγμα και (ii) του ποσού ύψους €2,10.

 

(Β) Όπως προβλέπει το άρθρο 9 παρ. 5 (β) του Νόμου, για την εύλογη αξία της μετοχής του Προτείνοντα που παρέχεται ως αντάλλαγμα, λαμβάνεται υπόψη η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) αυτής κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, όπου εν προκειμένω η ΜΣΧΤ της μετοχής της IDEAL HOLDINGS κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της 1.7.2022, είναι €3,50959.

 

(Γ) Επομένως, για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 9 παρ. 5, το 0,397590 της εύλογης αξίας της μετοχής του Προτείνοντα που δίδεται ως αντάλλαγμα, λαμβανομένης υπόψη της ΜΣΧΤ της μετοχής της IDEAL HOLDINGS, ισούται με €1,40 ανά μετοχή, επομένως το ποσό αυτό αθροιζόμενο με το ποσό των €2,10 που δίδεται ως αντάλλαγμα σε μετρητά, ισούται με ποσό €3,495 ανά Μετοχή της Εταιρείας, (το «Ισοδύναμο Αντάλλαγμα σε Μετρητά»).

 

Το ποσό αυτό κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης υπερβαίνει:

 

– κατά 9,14% το δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 4, καθώς αφενός μεν η ΜΣΧΤ της Εταιρείας κατά τους κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της Δημόσιας Πρότασης είναι €3,20243, αφετέρου δε ούτε ο Προτείνων, ούτε κάποιο από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

 

– κατά 9,22% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία που προηγείτο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €3,20.

 

(Δ) Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης για την Εταιρεία βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς δεν συντρέχει καμία από τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις, ήτοι:

 

α) δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση επί των Μετοχών που έλαβε χώρα εντός του χρονικού διαστήματος 18 μηνών που προηγείται της Ημερομηνίας Δημόσιας Πρότασης,

 

β) επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε περισσότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς και οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των κινητών αξιών της Εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρόταση,

 

γ) Το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του Νόμου, υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

 

Ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων οι οποίοι θα αποδεχθούν εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι») την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, όπως προβλέπονται στο Παράρτημα της Απόφασης 18 «Τιμοκατάλογος Χρεώσεων» (συνεδρίαση 311/22.02.2021), του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα οποία κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, ανά εντολή μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης, ανά εντολή μεταβίβασης.

 

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

 

8 Ο Προτείνων δεν θα προβαίνει σε αποκτήσεις πρόσθετων Μετοχών μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

 

9 Ο ελάχιστος αριθμός μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση, ανέρχεται σε 11.071.206 Μετοχές, (ο «Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών»), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η νόμιμη και έγκυρη προσφορά του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών αποτελεί, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του Νόμου, προϋπόθεση για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

 

10 Η Δημόσια Πρόταση, υπόκειται στις ακόλουθες αιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου: α) την έκδοση των νέων μετοχών του Προτείνοντος, οι οποίες θα προσφερθούν στους Αποδεχόμενους Μετόχους ως μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και β) την έγκριση εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στο
 

Χ.Α (οι «Αιρέσεις»).

 

11 Η περίοδος αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση (η «Περίοδος Αποδοχής»), θα ξεκινήσει και θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως αυτό θα έχει εγκριθεί από την E.K.

 

12 Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, η Τράπεζα Eurobank A.E. έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα χρηματικά διαθέσιμα για την καταβολή του μέρους του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος που αφορά μετρητά και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Εντούτοις, η Τράπεζα Eurobank A.E. δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, για την εκτέλεση των χρηματικών ή των λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

 

13 Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, η Αlpha Τράπεζα Α.Ε. έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων έχει λάβει όλα τα πρόσφορα μέτρα που είναι δυνατόν να ληφθούν σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, κατά το χρόνο της βεβαίωσης, προκειμένου να μπορέσει να εκδώσει και παραδώσει τις Μετοχές που αποτελούν μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος προς τους Μετόχους που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση.

 

Εντούτοις, η Αlpha Τράπεζα Α.Ε. δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παράδοσης, των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

 

14 Εάν, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

 

(α) θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς και θα εξαγοράσει έναντι του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος είτε εναλλακτικά του Ισοδύναμου Ανταλλάγματος σε Μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, ή δεν την αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), και

 

(β) θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους, κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Ισοδύναμο Αντάλλαγμα σε Μετρητά είτε εναλλακτικά έναντι του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, κατ’ επιλογή του Μετόχου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., (το «Δικαίωμα Εξόδου»).

 

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την ΕΚ αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

 

15 Η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με καταστατική έδρα στην Αθήνα επί της οδού Όθωνος 8, 10557, είναι καταχωρημένη στο ΓΕ.ΜΗ. με αριθμό 154558160000 και ως πιστωτικό ίδρυμα έχει άδεια να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα Α, στοιχεία 6 και 7 του Νόμου 4514/2018.

 

 

Motor Oil: Συμφωνία για την πώληση του 50% του Alpha

 

Σε συμφωνία με την Primos Media, θυγατρική επενδυτικής εταιρείας με έδρα Λουξεμβούργο, για τη μεταβίβαση μετοχών της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση, προχώρησε η Motor Oil.

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στις θυγατρικές, η άμεση και έμμεση συμμετοχή τους στην εταιρεία διαμορφώνεται στο 50%.

 

Η ανακοίνωση της εταιρείας

 

H ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική της κυπριακή εταιρεία ΜΕDIAMAX HOLDINGS LIMITED, σύναψε με την εταιρεία PRIMOS MEDIA S.a.r.l. (έδρα Λουξεμβούργο – θυγατρική επενδυτικής εταιρείας) ιδιωτικό συμφωνητικό με ημερομηνία 29 Ιουνίου 2022.

Με το εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό συμφωνήθηκε η πώληση και μεταβίβαση από την ΜΕDIAMAX HOLDINGS LIMITED στην PRIMOS MEDIA S.a.r.l.:

 

• 3.955.780 μετοχών ή ποσοστού 50% του μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας ΝEVINE HOLDINGS LIMITED, ιδιοκτήτριας ποσοστού 50,00001% της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Μετά την εν λόγω μεταβίβαση η συμμετοχή εκάστης εκ των ΜΕDIAMAX HOLDINGS LIMITED και PRIMOS MEDIA S.a.r.l. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΝEVINE HOLDINGS LIMITED διαμορφώνεται σε 50%.

 

• 8.571.382 μετοχών ή ποσοστού 100% της κυπριακής εταιρείας ΜARTIKORIO LIMITED ιδιοκτήτριας ποσοστού 24,99999% της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

 

Το συνολικό τίμημα των ανωτέρω συναλλαγών συμφωνήθηκε σε 41.497.425 ευρώ.

 

Το τίμημα των 41.497.425 ευρώ καταβλήθηκε ολοσχερώς στην ΜEDIAMAX HOLDINGS LIMITED και η ως άνω πώληση και μεταβίβαση των μετοχών της ΝEVINE HOLDINGS LIMITED και της ΜΑRTIKORIO LIMITED ολοκληρώθηκε.

 

Κατόπιν των παραπάνω, η άμεση και έμμεση συμμετοχή εκάστης εκ των MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED και PRIMOS MEDIA S.a.r.l. στο μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. διαμορφώνεται σε 50%.

 

30/06/22

 

 

Intracom: Επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές για την Intrakat

 

H Intracom επιβεβαίωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές για ενδεχόμενη συναλλαγή που αφορά τη συμμετοχή της εταιρείας στην Intrakat, χωρίς να υπάρχει συμφωνία μέχρι σήμερα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

 

Προς τούτο η εταιρεία, προς προστασία του επενδυτικού κοινού, αλλά σε ανταπόκριση της εμπιστοσύνης που το ευρύ κοινό δείχνει σ΄αυτήν, τηρούσα τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις, διαβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι όταν συντρέχει γεγονός, η δημοσιοποίηση του οποίου αναμένεται εύλογα να επηρεάσει την αγορά των μετοχών της, προβαίνει η ίδια υπεύθυνα στη δημοσιοποίησή του, αναφέρει η εισηγμένη μετά από σχετική επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Υπενθυμίζεται ότι όπως ανέφερε χθες το Capital.gr υπάρχουν το τελευταίο διάστημα επαφές και συζητήσεις μεταξύ των Δ. Μπάκου και Ι. Καϋμενάκη με τον Σωκράτη Κόκκαλη με στόχο την είσοδο των εφοπλιστών στην Intrakat.

 

 

Γ. Περιστέρης: Χωρίς ενίσχυση των ΑΠΕ δεν θα μειωθεί το κόστος ενέργειας

 

Tην ανάγκη να συνειδητοποιήσουν όλοι την άμεση σχέση της ενίσχυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με τη μείωση του ενεργειακού κόστους επεσήμανε χθες, σε ενημέρωση δημοσιογράφων, ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης.

 

Τόνισε ότι όσο περισσότερες ΑΠΕ καταφέρουμε να συνδέσουμε, τόσο μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας θα εξασφαλίσουμε. Επισήμανε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα όσοι θέλουν να επενδύσουν στις ΑΠΕ, καθώς είναι χρονοβόρες οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και περιορισμένος ο ηλεκτρικός χώρος. Και τόνισε ότι το νομοσχέδιο που ψηφίζεται δεν παρεμβαίνει στο μείζον θέμα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

 

Η Ελλάδα εξακολουθεί να τηρεί αντιφατική στάση

 

Στην ανάγκη απεξάρτησης της Ελλάδας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα που πυροδοτούν την ενεργειακή και οικονομική κρίση, αλλά και εντείνουν την κλιματική και περιβαλλοντική καταστροφή, με άμεση στροφή προς τη φθηνή, ανεξάντλητη, εγχώρια καθαρή ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές, αναφέρθηκαν διεξοδικά ο ΕΣΗΑΠΕ και η ΕΛΕΤΑΕΝ.

 

Οι εκπρόσωποι του ΕΣΗΑΠΕ και της ΕΛΕΤΑΕΝ έκαναν ειδική μνεία στο γεγονός ότι ακόμα και τώρα που έχει αποδειχθεί με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο διεθνώς ότι οι ΑΠΕ είναι η μόνη λύση για οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια, η Ελλάδα εξακολουθεί να τηρεί αντιφατική στάση, αυξάνοντας τα εμπόδια για την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

 

Μάλιστα σημείωσαν ότι ενώ η Ευρώπη δείχνει να συνειδητοποιεί το λάθος που έκανε ως προς την υστέρηση ανάπτυξης των ΑΠΕ και να υιοθετεί στρατηγικές επιτάχυνσης της διείσδυσης της καθαρής ενέργειας, με τεράστια Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης όπως το REPowerEU, στην Ελλάδα η συζήτηση, ακόμα και σήμερα, μοιάζει να επικεντρώνεται στο πώς θα περιοριστούν χωροταξικά οι ΑΠΕ.

 

Σχεδόν κάθε μήνα εμφανίζονται σκόρπιες και εν πολλοίς αλληλοσυγκρουόμενες μελέτες ή και αποφάσεις, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τυφλούς δογματικούς οριζόντιους αποκλεισμούς περιοχών, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, με νέες εκτεταμένες ζώνες αποκλεισμού, χωρίς συγκεκριμένη εξέταση και στάθμιση των πολλαπλών θετικών επιδράσεων των ΑΠΕ στο κλίμα, την ενεργειακή ασφάλεια και το περιβάλλον, με ασαφείς προτάσεις για πλήρη εκδίωξη των ΑΠΕ από «ψηλά βουνά και μικρά νησιά», προτάσεις χωρίς θεσμικό περιεχόμενο και χωρίς καμία διαβούλευση.

 

ΕΣΗΑΠΕ και ΕΛΕΤΑΕΝ υπερθεμάτισαν για την κρισιμότητα της χρονικής περιόδου που διανύουμε, υπογραμμίζοντας πως αυτή η αμφιλεγόμενη στάση της Ελλάδας και οι καθυστερήσεις στην ανάληψη δράσεων για την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν είναι χωρίς συνέπειες: το κόστος του ρεύματος δεν μειώνεται και η ανάπτυξη επιβραδύνεται.

 

Οι ΑΠΕ μειώνουν το ενεργειακό κόστος

 

Μάλιστα παρουσίασαν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία:

 

760 εκατ. ευρώ από τους πόρους που διοχετεύθηκαν για επιδότηση των λογαριασμών των καταναλωτών το τελευταίο διάστημα, προήλθαν από τη φθηνή ενέργεια που παρήγαγαν τα αιολικά πάρκα.

 

Με βάση ανάλογα απολογιστικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2022, τεκμηρίωσαν ότι οι ήδη αυξημένες τιμές της μεγαβατώρας ηλεκτρικού ρεύματος στην ημερήσια αγορά θα ήταν κατά σχεδόν 40 ευρώ ακριβότερες αν στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας δεν συμμετείχαν κατά περίπου 30% οι ΑΠΕ, οι οποίες περιορίζουν τη συμμετοχή των συμβατικών μονάδων με καύσιμο το πανάκριβο φυσικό αέριο, μειώνοντας έτσι τη χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρισμού στη χώρα μας.

 

«Η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει δυναμικά μπροστά, προς τις ΑΠΕ, προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της εθνικής οικονομίας, ή αν θα συνεχίσει με βήμα σημειωτόν ή και οπισθοχώρησης. Η χώρα μας έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αναπτύξει ένα εγχώριο χαρτοφυλάκιο καθαρής ενέργειας που θα εξασφαλίζει φθηνό ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και θα προσφέρει πολύτιμα έσοδα στα δημόσια ταμεία για κοινωνικές πολιτικές και βελτίωση της ποιότητας ζωής, δημιουργώντας ένα πλεόνασμα καθαρής ενέργειας που θα μπορούμε να εξάγουμε στις γειτονικές χώρες.

 

Αυτό που μας λείπει διαχρονικά είναι η πολιτική βούληση και η συστράτευση προς μία εθνική προσπάθεια ενεργειακής αυτονομίας με οφέλη για όλους», τόνισαν οι εκπρόσωποι των δυο φορέων.

 

Ειδικά για την αιολική ενέργεια απαιτείται ένα ριζοσπαστικό σχέδιο, ένα Σχέδιο Δράσης «REPowerGR», που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 άξονες πολιτικής:

 

1. Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός

 

Το ΕΣΕΚ πρέπει να επικαιροποιηθεί άμεσα, ενσωματώνοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αύξηση των στόχων Α.Π.Ε. τόσο για το 2025 όσο και για το 2030.

 

Πρέπει όμως να αποκτήσει και ένα αποτελεσματικό μηχανισμό διακυβέρνησης που θα διασφαλίζει ότι όλα τα άλλα σχέδια -χωροταξικά, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες κλπ.- θα υπηρετούν τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους και δεν θα τους υπονομεύουν.

 

2. Ηλεκτρικό δίκτυο

 

Το φιλόδοξο σχέδιο διεθνών και εγχώριων διασυνδέσεων πρέπει να επιταχυνθεί, να ολοκληρωθεί και να εμπλουτισθεί. Στρατηγικός στόχος πρέπει να είναι η Ελλάδα να καταστεί την επόμενη δεκαετία καθαρός εξαγωγός πράσινης ενέργειας.

 

Για τη βέλτιστη επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ, θα πρέπει οι Διαχειριστές να χορηγούν νέες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας του κάθε σταθμού, με σκοπό οι χορηγούμενες και οι εν ισχύ Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης ανά τεχνολογία να συνάδουν με το μίγμα τεχνολογιών που θα προβλέπει για το 2030 το νέο ΕΣΕΚ.

 

3. Αδειοδότηση και χωροταξία

 

Το αδειοδοτικό πλαίσιο πρέπει να ενσωματώσει πλήρως και στην ουσία τους -και όχι μόνο στο γράμμα - τις προβλέψεις του REPowerEU.

 

Ειδικά απαιτείται ριζική απλοποίηση της διαδικασίας τροποποίησης των υφιστάμενων περιβαλλοντικών αδειών, η οποία έχει επιβαρυνθεί εξαιρετικά κατά τα τελευταία δύο έτη.

 

Το βασικό εργαλείο για την εξέταση ενός συγκεκριμένου έργου Α.Π.Ε. είναι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Τα δεδομένα άλλων, πιο γενικών μελετών, όπως είναι οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), πρέπει να αξιοποιούνται και να λαμβάνονται υπόψη από τις ΜΠΕ, αλλά αυτές οι γενικές μελέτες (όπως οι ΕΠΜ) δεν μπορεί να ορίζουν τεράστιες ζώνες a-priori αποκλεισμών.

 

4. Διαγωνισμοί και συμμετοχή στην αγορά

 

Απαιτείται η άμεση προκήρυξη του επόμενου διαγωνισμού για νέα έργα Α.Π.Ε. και η διαμόρφωση ενός λεπτομερούς προγράμματος των επόμενων διαγωνισμών μέχρι και το 2025.

 

Το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς, και ειδικά της ενδοημερήσιας αγοράς, πρέπει να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει στην πράξη με επαρκή ρευστότητα, ώστε να μπορέσουν οι Α.Π.Ε. να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην αγορά με πλήρεις ευθύνες.

 

5. Το επόμενο μεγάλο βήμα: Θαλάσσια αιολικά πάρκα και αποθήκευση

 

Η Ελλάδα πρέπει να μην διαψεύσει τις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει στην αγορά της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας. Πρόκειται για μια ευκαιρία με μεγάλα οφέλη σε πολλά επίπεδα: αναπτυξιακά, οικονομικά, ενεργειακά, εθνικά.

 

Ακρογωνιαίος λίθος της πράσινης μετάβασης είναι η Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Η ταχύρρυθμη και αποτελεσματική προώθησή της στην πράξη, ιδιαίτερα με επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και εγχώριας προστιθέμενης αξίας, διασφαλίζει την απεξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα.

 

29/06/22

 

 

 

Γ.Στάσσης: Νέα τιμολογιακή πολιτική ΔΕΗ και μέτρα για ενεργειακή επάρκεια

 

Σε επανασχεδιασμό της τιμολογιακής της πολιτικής από την αρχή προχωρά η ΔΕΗ, ενόψει της εφαρμογής από 1ης Ιουλίου του νέου συστήματος λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και την καθιέρωση μίας, ενιαίας τιμής ανά κιλοβατώρα.

 

"Καλούμαστε να ορίσουμε μία τιμή, θα εφαρμόσουμε το νόμο και θα ανακοινώνουμε τις ταρίφες μας πριν την εφαρμογή τους", ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης απαντώντας σε ερωτήσεις στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων και πρόσθεσε ότι με το σκεπτικό αυτό δεν τίθεται θέμα εκπτώσεων όπως αυτές που εφαρμόζονταν ως τώρα.

 

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, το σύνολο των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει ως τις 10 Ιουλίου να ανακοινώσουν τα τιμολόγια ρεύματος που θα ισχύσουν από την 1η Αυγούστου.

 

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ επεσήμανε ότι το νέο σύστημα επιτρέπει στη ΔΕΗ να έχει κανονική κερδοφορία στην παραγωγή και βοηθά επίσης στην εμπορία, με τη διαφορά ότι η ΔΕΗ θα συνδράμει πλέον όλους τους καταναλωτές (αφού το οικονομικό πλεόνασμα της παραγωγής θα μεταφέρεται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης) και όχι μόνο τους πελάτες της (τώρα το πλεόνασμα της παραγωγής επιδοτεί τις εκπτώσεις προς τους πελάτες της επιχείρησης).

 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ επανέλαβε ότι τα αυξημένα κέρδη από την δραστηριότητα της ηλεκτροπαραγωγής το 2021 χρηματοδότησαν τη μείωση των τιμολογίων λιανικής με τις εκπτώσεις που εφαρμόστηκαν (οι συνολικές επιδοτήσεις προς τους πελάτες έφθασαν στα 800 εκατ. ευρώ). Αναφερόμενος στην έκτακτη εισφορά που εκτιμάται σε 200 εκατ. ευρώ, σημείωσε ότι θα έχει μεν επίπτωση στα τελικά αποτελέσματα (όχι στην λειτουργική κερδοφορία) αλλά γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί η διαφορά από άλλες πηγές. Πρόσθεσε επίσης ότι τα χρήματα από την έκτακτη εισφορά θα διατεθούν για επιδοτήσεις προς τους καταναλωτές και με αυτήν την έννοια θα βελτιώσει την εισπραξιμότητα.

 

Σε σχέση με το ενδεχόμενο διακοπής της ροής ρωσικού φυσικού αερίου ο κ. Στάσσης επεσήμανε ότι η επιχείρηση έχει κάνει προετοιμασία εξασφαλίζοντας αποθέματα λιγνίτη και εναλλακτικά καύσιμα, και περιορίζοντας τη χρήση των υδροηλεκτρικών ώστε να υπάρχουν αποθέματα νερών. Τόνισε ωστόσο ότι σε περίπτωση διακοπής θα υπάρξει σημαντική αύξηση των τιμών και οι ευρωπαϊκές χώρες θα κληθούν να περιορίσουν την κατανάλωση.

 

Στο πλαίσιο της τοποθέτησης του στη γενική συνέλευση ο επικεφαλής της ΔΕΗ σημείωσε ακόμη τα εξής:

 

-Αν η ΔΕΗ δεν είχε κάνει βήματα εξυγίανσης και δεν είχε αντιμετωπίσει την πολύ δύσκολη κατάσταση το 2019 που έθετε εν αμφιβάλω την επιβίωση της, δεν θα μπορούσε να αντέξει την κρίση, να στηρίξει τους πελάτες της και να υλοποιήσει τις επενδύσεις που κάνει. Η ΔΕΗ σήμερα είναι ισχυρή και σε θέση να αντιμετωπίσει την κρίση.

 

-Ο επόμενος χειμώνας θα είναι καλύτερος από τον περυσινό. Περνάμε μια δύσκολη ενεργειακή κρίση, θα φτάσουμε στο τέλος με "γρατζουνιές" αλλά πιο ισχυροί.

 

-Η μετοχή της ΔΕΗ αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία. Σε ορίζοντα ενός μήνα θα προτείνουμε στην γενική συνέλευση των μετόχων πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.

 

-Μια αιτία για τις επιθέσεις που υφίσταται η επιχείρηση είναι το γεγονός ότι έχει πλέον ισχυρότερο αντίκτυπο στην αγορά.

 

-Η επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία εφέτος, παρά την κρίση θα διατηρηθεί στο επίπεδο του 2021, δηλαδή 872 εκατ. ευρώ.

 

Η γενική συνέλευση ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2021, θέμα για το οποίο ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο η επιχείρηση έχει δεσμευτεί για διανομή μερίσματος από τη χρήση του 2023 και μετά.

 

"Κλείνει ένας κύκλος αποκατάστασης της υγείας της επιχείρησης και ανοίγει νέος κύκλος ανάπτυξης με νέες προοπτικές. Συνεχίζουμε το αναπτυξιακό και επενδυτικό μας πλάνο που είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε από την κρίση", κατέληξε ο κ. Στάσσης.

 

Η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε σήμερα την επανεκλογή του κ. Στάσση ως διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ για την επόμενη τριετία, ως τον Αύγουστο του 2022. Εγκρίθηκε επίσης η εκλογή των κ.κ. Αλ. Φωτακίδη (επικεφαλής της CVC Capital Partners στην Ελλάδα) και Γρ. Δημητριάδη (επικεφαλής του υπερταμείου) στο ΔΣ της επιχείρησης.

 

 

Intralot: Την 1η Ιουλίου η αποκοπή του δικαιώματος για συμμετοχή στην ΑΜΚ

 

Tην περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και την ημερομηνία αποκοπής στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των €66,84 εκατ., ανακοίνωσε η Intralot

 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: 

 

Η εταιρία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (η «ΙΝΤΡΑΛΟΤ» ή η «Εταιρία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

 

Με βάση την από 21.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 23.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξήντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά (€66.840.064,50), με την έκδοση έως 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης πενήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€0,58) για κάθε μία Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας (η «Αύξηση»).

 

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας.

 

Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης, εφόσον το ποσό της κάλυψης ανέλθει σε τουλάχιστον εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€126.500.000).

Στην περίπτωση που το ποσό της κάλυψης είναι μικρότερο των εκατόν είκοσι έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€126.500.000), η Αύξηση θα ματαιωθεί εξολοκλήρου.

 

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε εκατόν έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες μία χιλιάδες εκατό Ευρώ (€111.401.100), διαιρούμενο σε τριακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (371.337.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία.

 

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε €129.224.124,70. Η συνολική διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, συνολικού ύψους (εφόσον η Αύξηση καλυφθεί πλήρως) εξήντα δύο εκατομμύριων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα Ευρώ και είκοσι λεπτών (€62.384.060,20) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Την 23.06.2022 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2892749, το πρακτικό της από 21.06.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με το οποίο αποφασίστηκε η Αύξηση και οι όροι αυτής και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

 

Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

 

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, είναι δεκαέξι (16) ημερολογιακές ημέρες.

 

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης

 

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 01.07.2022 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

 

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

 

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:

 

i. όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ΕΛ.Κ.Α.Τ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι την 04.07.2022, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και

 

ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

 

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στις Νέες Μετοχές με αναλογία 1,4999665907674 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας. Σύμφωνα με την από 21.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται από την 06.07.2022 έως και την 21.07.2022. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 18.07.2022. Η διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι η ακόλουθη:

 

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού Χ.Α. Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

 

Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι κάτοχοί τους θα πρέπει α) να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους, β) να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης, και γ) να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

 

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης. Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

 

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

 

Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν κλάσματα μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που ασκούνται θα στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής.

 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών (εξαιρουμένων ποσών που καταβλήθηκαν για αγορά δικαιωμάτων προτίμησης), αυτό θα επιστρέφεται ατόκως.

 

Διαδικασία άσκησης Δικαιώματος Προεγγραφής

 

Σύμφωνα με την από 21.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, έχουν δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά (α) την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης και β) την κατανομή Νέων Μετοχών σε οντότητες ή επενδυτικά κεφάλαια (funds) που η “Standard General L.P.” ελέγχει ή διαχειρίζεται, περιλαμβανομένης της “Standard General Master Fund II L.P.” (από κοινού “SG”) (οι «Αδιάθετες Μετοχές»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

 

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με το δικαίωμα προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους). Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. είναι η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

 

Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής, εφόσον ασκούν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης των οποίων είναι δικαιούχοι, δύνανται να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για την κάλυψη τυχόν Αδιάθετων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν.

 

Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο ασκών το Δικαίωμα Προεγγραφής τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής.

 

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής των δικαιούχων, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που τυχόν θα διατεθούν τελικώς στον ασκούντα το Δικαίωμα Προεγγραφής και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

 

Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των Συμμετεχόντων θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών, στην οποία θα προσδιορίζεται ο αριθμός των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

 

Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους του Δικαιώματος Προεγγραφής και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους. Σημειώνεται ειδικότερα ότι σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, και του συναφούς Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω συλλογικών Λογαριασμών Αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός θα εξασφαλίζει την διαβεβαίωση της πλήρους άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης του τελικού επενδυτή από τον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή. Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους.

 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής, οι τελευταίοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής σε σχέση με το σύνολο των Αδιάθετων Μετοχών μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους.

 

Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών, καθώς και στην περίπτωση της εξολοκλήρου ματαίωσης της Αύξησης λόγω μη επίτευξης κάλυψης κατά ποσό τουλάχιστον €126.500.000, θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

 

Διαδικασία Kάλυψης Αδιάθετων Μετοχών

 

Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης, την κατανομή Νέων Μετοχών στην SG σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές δύναται να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης εφόσον το ποσό της κάλυψης ανέλθει σε τουλάχιστον €126.500.000, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.

 

Υπαναχώρηση

 

Σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες που μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση των Νέων Μετοχών, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω) έως τη λήξη της δημόσιας προσφοράς των Νέων Μετοχών ή την έναρξη διαπραγμάτευσής τους, οποιοδήποτε συμβεί αργότερα, η Εταιρία υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

 

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με την παρ. 2α) του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, ως ισχύει, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή υπαναχώρησης μπορεί να παρατείνεται από την Εταιρία. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης θα αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

 

Moody’s Analytics: Πληθωρισμός, ΕΚΤ, ενέργεια και πανδημία, οδηγούν σε ύφεση την ευρωζώνη

 

Η ευρωζώνη εξακολουθούσε να καταπολεμά την απειλή από την COVID-19 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Ενώ ο κίνδυνος από την πανδημία έχει υποχωρήσει τουλάχιστον προς το παρόν, τα δύο μαζί δημιουργούν μια πολύ ζοφερή προοπτική για την ευρωζώνη, όπως επισημαίνει η Moody’s Analytics.

 

Όπως γράφει η Ελευθερία Κούρταλη στο capital.gr που παρουσιάζει την έκθεση. Στο βασικό σενάριο του οίκου, η ευρωζώνη θα καταφέρει να ξεφύγει από την ύφεση, αν και είναι πιθανό να βιώσει αρκετά δύσκολα τρίμηνα, αλλά η πιθανότητα ύφεσης έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. "Τώρα δίνουμε μια πιθανότητα 50% ότι η ευρωζώνη θα εισέλθει σε ύφεση τους επόμενους 12 μήνες. Δεν είναι εμφανείς μεγάλες ανισορροπίες, όπως φούσκες στην αγορά κατοικίας και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ευρωζώνη ενδέχεται να μην υποστεί σοβαρό πλήγμα στη δραστηριότητα και την απασχόληση. Ωστόσο, η ύφεση μπορεί να διαρκέσει αρκετά τρίμηνα", όπως εξηγεί.

 

Η ανάπτυξη στην Ευρώπη επιβραδύνθηκε σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Το αφήγημα στην αρχή της χρονιάς επικεντρώθηκε στο ότι η Omicron είναι προσωρινό "βαρίδι" στην ανάπτυξη με την προσδοκία ότι στη συνέχεια θα έδινε τη θέση της σε μια ευνοϊκή περίοδο δραστηριότητας την άνοιξη και το καλοκαίρι. Οι τιμές της ενέργειας αναμένονταν να μειωθούν και οι αλυσίδες εφοδιασμού να ομαλοποιηθούν, επιτρέποντας τη χαλάρωση των τιμών, δίνοντας έτσι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άφθονο χρόνο να προετοιμαστεί για μια σταδιακή αύξηση των επιτοκίων.

 

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου ανέτρεψε αυτό το αφήγημα και οδήγησε στην εμφάνιση πολύ σημαντικών γεωπολιτικών ανησυχιών που επηρέασαν σημαντικά τις οικονομικές προοπτικές. 

 

Τέσσερις μήνες μετά την εισβολή, χωρίς σημάδια αποχώρησης της Ρωσίας από την Ουκρανία και με τις διεθνείς κυρώσεις να πιέζουν τη ρωσική οικονομία, οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι αναμφισβήτητα ζοφερές, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Moody’s Analytics. Η ελπίδα ότι το καλοκαίρι θα επιτρέψει στους ευρωπαίους καταναλωτές να σταθούν ξανά στα πόδια τους έχει δώσει τη θέση της στις ανησυχίες σχετικά με τη πίεση από τις υψηλές τιμές ενέργειας και τροφίμων. Επίσης, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα η Ευρώπη να μην έχει στην πραγματικότητα αρκετό φυσικό αέριο για να τροφοδοτήσει τη βιομηχανία της και να θερμάνει τα κτίριά της τους επόμενους μήνες, και η ταχύτητα με την οποία η ΕΚΤ προσπαθεί να ομαλοποιήσει τη νομισματική πολιτική εγείρει το ερώτημα: Είναι η Ευρώπη στα πρόθυρα της επόμενης ύφεσης; Τέσσερις παράγοντες δείχνουν πως ο κίνδυνος είναι υψηλός: ο αυξανόμενος πληθωρισμός, η νομισματική πολιτική, το τοπίο της ενέργειας και η πανδημία που σε καμία περίπτωση δεν έχει τελειώσει.

 

Πληθωρισμός

 

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη βρίσκεται στο 8,1% και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Σε ιστορική προοπτική, ο πληθωρισμός την περίοδο 2001-2020 ήταν κατά μέσο όρο 1,7%, πράγμα που σημαίνει ότι ο πληθωρισμός είναι επί του παρόντος 6,4% πάνω από τον μέσο όρο. Αυτή η περίοδος είναι και η πιο ακραία στην ιστορία της νομισματικής ένωσης, όπως παρατηρεί η Moody’s Analytics. Αναλύοντας τον πληθωρισμό σε υποκατηγορίες, η άνοδος της ενεργειακής συνιστώσας ήταν αξιοσημείωτη και αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ του συνόλου. Η άνοδος της τιμής της ενέργειας που ξεκίνησε πέρυσι όχι μόνο συνεχίστηκε το 2022, αλλά επιδεινώθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τα επακόλουθα εμπάργκο και τις κυρώσεις του πετρελαίου που επιβλήθηκαν από διάφορες χώρες και τα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

 

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν επίσης τους τελευταίους μήνες, όπως σημειώνει ο οίκος. Δεδομένων των τρεχουσών τιμών των γεωργικών προϊόντων και του κύκλου παραγωγής, αυτή η συνιστώσα του πληθωρισμού είναι πιθανό να συμβάλει στην περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού, ενώ οι τιμές και άλλων αγαθών και υπηρεσιών αυξάνονται επίσης. Η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση συνεπάγεται σημαντικούς περαιτέρω ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, ιδίως από τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας. Ένα περαιτέρω σοκ στις τιμές της ενέργειας θα μπορούσε να είναι αρκετό για να οδηγήσει την ευρωζώνη σε ύφεση. 

 

ΕΚΤ

 

Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και οι ενέργειες άλλων κεντρικών τραπεζών όπως η Fed και η Τράπεζα της Αγγλίας, που προηγούνται και οι δύο από την άποψη της σύσφιξης, οδήγησαν την ΕΚΤ να εγκαταλείψει τη σταδιακή προσέγγισή της στη νομισματική σύσφιξη. Οι προσδοκίες πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ήταν για σταδιακές αυξήσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ, ξεκινώντας προς τα τέλη του 2023 ή πιθανώς ακόμη και το 2024. Πλέον η αύξηση των επιτοκίων στην ευρωζώνη τον Ιούλιο είναι βέβαιη, ενώ η πιθανότητα να αυξηθούν τα επιτόκια έως και 75 μονάδες βάσης σε μία μόνο συνεδρίαση αργότερα φέτος δείχνει πόσο έχει αλλάξει η στάση της ΕΚΤ.
 

Η ΕΚΤ αντιμετωπίζει μια δύσκολη πρόκληση, υπογραμμίζει η Moody’s. Έχοντας αφήσει το πρόβλημα του πληθωρισμού για τόσο καιρό, τώρα πρέπει να τρέξει για να καλύψει τη διαφορά με άλλες κεντρικές τράπεζες στον αγώνα για τον έλεγχό του. Δυστυχώς, την ίδια στιγμή διατρέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει την ευρωζώνη σε ύφεση. 

 

Ενεργειακή ασφάλεια

 

Η ιστορική εξάρτηση της ευρωζώνης από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας αποδεικνύεται σημαντική ευπάθεια. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής της προμήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Οι προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες και η Ευρώπη έπρεπε να στραφεί όλο και περισσότερο στο εισαγόμενο LNG για να αντισταθμίσει αυτή την απώλεια. Το τελευταίο της σχέδιο για το 2022 φιλοδοξεί να μειώσει την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο κατά τα δύο τρίτα φέτος, αφήνοντας το ρωσικό αέριο να αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της ετήσιας κατανάλωσης της ΕΕ.

 

Το σχέδιο της ΕΕ είναι φιλόδοξο, επισημαίνει ο οίκος, αλλά δεν προστατεύει την Ευρώπη από διαταραχές του εφοδιασμού. Με το φυσικό αέριο να ρέει μέσω του αγωγού Nord Stream στη Γερμανία με περίπου το 40% της χωρητικότητας, η προσοχή έχει στραφεί στην ικανότητα της ευρωζώνης να αντέξει την πλήρη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Το καλοκαίρι μπορεί να φαίνεται πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί από το χειμώνα, καθώς η ζήτηση φυσικού αερίου είναι εποχιακή. Ωστόσο, η διακοπή ακόμη και τους επόμενους δύο μήνες θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβολή δελτίου ενέργειας, προειδοποίει η Moody’s.

 

Η ΕΕ έχει θέσει στόχο 90% της πληρότητα αποθήκευσης έως την 1η Νοεμβρίου, ημερομηνία που αντιστοιχεί στη συνήθη ετήσια αιχμή της αποθήκευσης αερίου. Με τα αποθέματα να λειτουργούν στο 55% της χωρητικότητας, υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι ο στόχος είναι δύσκολος ακόμη και χωρίς διακοπή της προσφοράς τους επόμενους μήνες. Οι πιέσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας θα γίνουν αισθητές παγκοσμίως και ο αντίκτυπος θα μπορούσε να οδηγήσει τη γερμανική και άλλες οικονομίες της ευρωζώνης σε ύφεση.

 

Πανδημία – Πιθανό νέο lockdown τον χειμώνα

 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η COVID-19 είναι ακόμα μαζί μας, όπως σημειώνει η Moody’s. Οι περιορισμοί που έχουν αρθεί στην ευρωζώνη, τα κρούσματα έχουν μειωθεί και η κινητικότητα έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες. Οι Ευρωπαίοι άρχισαν να ταξιδεύουν περισσότερο, να κυκλοφορούν και έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στους χώρους εργασίας. Ενώ αυτή η μείωση των κρουσμάτων και η ανάκαμψη στην κινητικότητα είναι ενθαρρυντικές, τα κρούσματα έχουν αρχίσει και αυξάνονται έντονα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

 

Αν και ο οικονομικός αντίκτυπος μειώνεται με κάθε διαδοχικό κύμα της πανδημίας, υπάρχει η πιθανότητα ότι τους επόμενους μήνες μια πιο θανατηφόρα μετάλλαξη του ιού μπορεί να συμπέσει με την εξασθένηση της ανοσίας και να απαιτήσει μεγαλύτερη αυστηρότητα για την καταπολέμησή του. Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι προ των πυλών και οι χώρες της ευρωζώνης είναι πολύ απίθανο να οδηγηθούν σε lockdown κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά οι προοπτικές για τον ερχόμενο χειμώνα φαίνονται πιο αβέβαιες. Τα αυξανόμενα κρούσματα τους χειμερινούς μήνες θα χτυπήσουν την ανάπτυξη, ενώ μία πιο επικίνδυνη μετάλλαξη θα αυξήσει την πιθανότητα ύφεσης.

 

28/06/22

 

 

Γ. Περιστέρης: Επενδύσεις άνω των 6,5 δισ. από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και πάνω από 20.000 νέες θέσεις εργασίας

 

Επενδύσεις άνω των 6,5 δισ. ευρώ που θα δημιουργήσουν περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας προωθεί ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Οπως ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γ. Περιστέρης, κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, «η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλό μας, καθώς φέτος αποδίδουν σωρευτικά οι εργώδεις και πολύχρονες προσπάθειές μας σε διάφορα μέτωπα σχεδόν σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ο Όμιλός μας υλοποιεί ή συμμετέχει σε επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 6,5 δις. ευρώ, που θα δημιουργήσουν περισσότερες από 20.000 νέες και κυρίως ποιοτικές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα προσεχή χρόνια».

Συμπλήρωσε δε πως η εταιρεία φέτος προχωρά σε επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά θα διανεμηθούν περίπου 12,5 εκατ. ευρώ στους μετόχους της.

 

H ομιλία του κ. Γ. Περιστέρη

 

Και φέτος, δυστυχώς, το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να κινηθούμε είναι γεμάτο προκλήσεις, τις οποίες όλοι γνωρίζετε. Εκτιμούμε, ωστόσο, ότι οι στρατηγικές επιλογές και οι κινήσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια έχουν οπλίσει τον Όμιλό μας κατάλληλα ώστε να ανταπεξέλθουμε και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. 

 

Η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλό μας, καθώς φέτος αποδίδουν σωρευτικά οι εργώδεις και πολύχρονες προσπάθειές μας σε διάφορα μέτωπα σχεδόν σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ο Όμιλός μας υλοποιεί ή συμμετέχει σε επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 6,5 δις. ευρώ, που θα δημιουργήσουν περισσότερες από 20.000 νέες και κυρίως ποιοτικές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα προσεχή χρόνια. 

 

Μία σειρά από θετικές εξελίξεις, τις οποίες θα σας παρουσιάσω επιγραμματικά στη συνέχεια, μας γεμίζουν με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον. 

 

Ας ξεκινήσουμε από τον τομέα των παραχωρήσεων, όπου πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μία αλματώδης ανάπτυξη. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει σήμερα το μεγαλύτερο στην Ελλάδα χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, το οποίο μάλιστα μπορεί να σταθεί ως μέγεθος και σύνθεση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο πρόσφατα και εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία του το IRC Athens, η ολοκληρωμένη τουριστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη με καζίνο στο Ελληνικό που θα αναβαθμίσει τη θέση της Αθήνας και γενικότερα της χώρας μας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και φυσικά η Εγνατία Οδός, ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, οι συμμετοχές μας σε υπερσύγχρονους αυτοκινητόδρομους όπως η Νέα Οδός, η Κεντρική Οδός και η Ολυμπία Οδός, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης καθώς και άλλες παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ, όπως π.χ. σε λιμάνια, σε υποδομές ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και σε τομείς της ψηφιακής οικονομίας.

 

Η ηγετική μας θέση στον τομέα των παραχωρήσεων εξασφαλίζει στον Όμιλο σταθερά, μακροπρόθεσμα έσοδα που λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας απέναντι στις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου. Επίσης, κι αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό στην τρέχουσα συγκυρία, εξασφαλίζει ένα ισχυρό και ποιοτικό επιπλέον ανεκτέλεστο έργων στην κατασκευαστική μας εταιρεία, την ΤΕΡΝΑ, με όρους εξαιρετικά ικανοποιητικούς. Φυσικά δεν σταματάμε εδώ, καθώς επιδιώκουμε να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο την ηγετική μας θέση συμμετέχοντας σε πλήθος διαγωνισμών για νέες παραχωρήσεις σε καίριες μεταφορικές, ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

 

Στον τομέα των υποδομών, η ΤΕΡΝΑ αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή του ελληνικού τεχνικού κόσμου στην Ελλάδα και στις αγορές του εξωτερικού, με ένα απόλυτα επιτυχημένο ιστορικό έγκαιρης παράδοσης έργων υψηλών απαιτήσεων. Με ένα ποιοτικό ανεκτέλεστο άνω των 5 δις. ευρώ, ατενίζουμε με μεγάλη αισιοδοξία το μέλλον. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι πέρα από τα δημόσια κι ιδιωτικά έργα που αναλαμβάνουμε κι εκτελούμε με επιτυχία, εμείς επενδύουμε και δημιουργούμε επιπλέον ανεκτέλεστο. Οι δικές μας επενδύσεις σε καίριες υποδομές πριμοδοτούν την ΤΕΡΝΑ με ακόμα μεγαλύτερο τεχνικό αντικείμενο, προσφέροντάς μας ευελιξία κι επιπλέον δυνατότητες σε δύσκολες περιόδους, όπως η τρέχουσα. Καλούμαστε, βέβαια, αυτή την περίοδο να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και κατά συνέπεια του κατασκευαστικού κόστους, ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε στενά.

 

Χρειάζεται επαγρύπνηση και μία δυναμική παρακολούθηση και διαχείριση του θέματος εκ μέρους του υπουργείου Υποδομών ώστε τα τιμολόγια των εργασιών να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στην πραγματικότητα της αγοράς, προκειμένου να ολοκληρώνονται ομαλά τα έργα.