| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

   

GFF Insider

Καθημερινά Σχόλια για ζητήματα οικονομίας - χρηματιστηρίου & Όχι μόνο....

 

 
 

09/04/21

 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή €90,8 εκατ. στους μετόχους σε μετοχές Cenergy και μετρητά

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

 

Τη διανομή ποσού 90.867.433,65 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,2421571510 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ενέκριναν ομόφωνα οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στη σημερινή τους έκτακτη γενική συνέλευση.

 

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το ποσό αυτό θα χορηγηθεί εν μέρει με τη μορφή τίτλων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά (και ειδικότερα με τη μορφή μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια Βρυξελλών και Αθηνών) και εν μέρει σε μετρητά.

 

Ειδικότερα, οι μέτοχοι θα λάβουν για κάθε μετοχή της εταιρείας που κατέχουν 0,1275100992 μετοχές Cenergy Holdings και 0,015 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4548/2018, οι μετοχές Cenergy Holdings αποτιμήθηκαν με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο της τιμής τους στα χρηματιστήρια, στα οποία διαπραγματεύονται, κατά το εξάμηνο που έληξε την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από τη γενική συνέλευση.

 

Οι μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν μόνο ακέραιο αριθμό μετοχών της εταιρείας Cenergy Holdings. Μέτοχοι στους οποίους αντιστοιχούν κλασματικά δικαιώματα θα λάβουν το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά.

 

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, ορίζονται, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της ως άνω διανομής η 15η/4/2021, ως ημερομηνία αποκοπής η 14η/4/2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 20ή/4/2021.

 

Υπογραφή Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της εταιρίας ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε. 100% θυγατρικής της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η εταιρία ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε, 100% θυγατρική της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., υπέγραψε στις 8.4.2021 δανειακή σύμβαση ύψους € 8,7 εκατ. με τη μορφή Ομολογιακού Δανείου για την χρηματοδότηση ανάπτυξης φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 15 MW στην Πτολεμαΐδα στην Περιφέρεια Κοζάνης. Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος της ευρύτερης συμφωνίας χρηματοδότησης για την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 230 MW στην ίδια περιοχή.

 

Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης, η Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και η Eurobank A.E. συμμετέχουν ως ομολογιούχοι, ενώ δικαίωμα συμμετοχής στην χρηματοδότηση έχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου των 230MW.

 

Η δομή της χρηματοδότησης με τη μορφή project finance χωρίς αναγωγή, επιβεβαιώνει την στόχευση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΔΕΗ με σκοπό την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος 1,5GW μέχρι το 2023.  Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε.

 

 

Ελλάκτωρ: Πληροφορίες για την εκχώρηση δικαιωμάτων ψήφου ενόψει της ΕΓΣ

 

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (η "Εταιρεία") ενημερώνει για τις πρόσθετες γνωστοποιήσεις, που της κοινοποιήθηκαν στις 02.04.2021, 06.04.2021 και 08.04.2021 (συμπληρωματικά προς την αρχική από 30.03.2021 γνωστοποίηση) από μετόχους της (GREENHILL INVESTMENTS LIMITED, PEMANOARO LIMITED), και υπόχρεα πρόσωπα (AKRON TRADE AND TRANPORT S.A., ICEBERG CAPITAL LIMITED, Δημήτριος Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης καθώς και DEVAN HOLDING INTERNATIONAL, ZEMBAR INVESTMENTS LIMITED, FALKER INVESTMENTS LIMITED, Αναστάσιος & Δημήτριος Καλλιτσάντσης), σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων ψήφου, βάσει των διατάξεων του ν. 3556/2007 (άρθρα 9 και 10 (η)) και ενόψει της διεξαγωγής την 02.04.2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και τυχόν επαναληπτικής ή και μετ’ αναβολή αυτής, και συγκεκριμένα: 

 

Α. Η GREENHILL INVESTMENTS LIMITED μέτοχος της Εταιρείας (η οποία ελέγχεται από την ICEBERG CAPITAL LIMITED, η οποία ελέγχεται μαζί με την AKRON TRADE AND TRANPORT S.A., από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη, οι οποίοι δρουν συντονισμένα) στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, θα εκπροσωπηθεί, σύμφωνα με το από 30.03.2021 πληρεξούσιό της, για το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και τα οποία είναι 42.980.666, δηλαδή ποσοστό 20,0589% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, από τους κ.κ. Ιάκωβο Βενιέρη, Αλέξανδρο Εξάρχου και Ιωάννη Κατσούδα, οι οποίοι θα ψηφίσουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά συνέπεια, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της GREENHILL INVESTMENTS LIMITED κατέρχεται του ορίου του 5%. 

 

Β. Η PEMANOARO LIMITED μέτοχος της Εταιρείας, (η οποία και ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, οι οποίοι δρουν συντονισμένα) και ελέγχεται μέσω της Falker Investments Limited από: (i) την Argonio Enterprises Limited που ελέγχεται από την Devan Holding International Limited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, και (ii) τις Kobasore Investments Limited, Erarta Ventures Limited & Otornalio Ventures Limited που ελέγχονται από την Zembar Investment Limited, της οποίας μοναδικός μέτοχος είναι ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, θα εκπροσωπηθεί, σύμφωνα με το από 30.03.2021 πληρεξούσιό της, για το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και τα οποία είναι 11.835.210, δηλαδή ποσοστό 5,5235% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, από τους κ.κ. Ιάκωβο Βενιέρη, Αλέξανδρο Εξάρχου και Ιωάννη Κατσούδα, οι οποίοι θα ψηφίσουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά συνέπεια, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της PEMANOARO LIMITED κατέρχεται του ορίου του 5%. 

 

Γ. Τα φυσικά πρόσωπα, κ.κ. Ιάκωβος Βενιέρης, Αλέξανδρος Εξάρχου και Ιωάννης Κατσούδας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και να ψηφίσουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, σύμφωνα με τα σχετικά πληρεξούσια, ως πληρεξούσιοι των παραπάνω μετόχων, συγκεντρώνουν 54.815.876 δικαιώματα ψήφου και ποσοστό 25,5824% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

 

Η ανωτέρω εξουσιοδότηση παύει να ισχύει την 02.04.2021 μετά το πέρας της Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τυχόν επαναληπτικής ή και μετ’ αναβολή αυτής. 

 

Η εν λόγω ανακοίνωση περιέχει πιστή μεταφορά των στοιχείων που κοινοποίησαν στην Εταιρεία τα υπόχρεα πρόσωπα με τις από 02.04.2021, 06.04.2021 και 08.04.2021 γνωστοποιήσεις τους, συμπληρωματικά προς την αρχική από 30.03.2021 γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 3556/2007 ως ισχύει.

 

Σαράντης: Αύξηση πωλήσεων 6,3% το 2020

Σε 393,38 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη το 2020 από 370,07 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένες κατά 6,3%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και σε ολόκληρη την γεωγραφική του περιοχή, η ανάπτυξη του Ομίλου τροφοδοτείται από κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και σχετίζονται με την προσωπική υγιεινή, την υγεία και την οικιακή φροντίδα, η οποία υποστηρίζεται επιπρόσθετα από την ικανότητα του Ομίλου να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης και διαφορετικές δυναμικές στα κανάλια πωλήσεων σε κάθε χώρα. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα, παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη κατά 7,8% κατά το 2020 σε σύγκριση με πέρυσι και διαμορφώθηκαν σε 136,05 εκατ. ευρώ από 126,21 εκατ. ευρώ το 2019. Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 65,41% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 5,52% στα 257,33 εκατ. ευρώ το 2020 από 243,86 εκατ. ευρώ το 2019.  
  
Η κερδοφορία του Ομίλου το 2020 αυξήθηκε κυρίως λόγω βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους και ιδιαιτέρως λόγω χαμηλότερων εξόδων διαφήμισης και προώθησης, παρότι μέρος των εξόδων αυτών, που ήταν περιορισμένο στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενεργοποιήθηκε ξανά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 14,52% στα 62,70 εκατ. ευρώ κατά το 2020 από 54,75 εκατ. ευρώ το 2019 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 15,94% στο 2020 από 14,79% το περυσινό έτος. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 50,06 εκατ. ευρώ κατά το 2020 από 43,84 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 14,19% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 12,73% από 11,85% πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα 47,43 εκατ. ευρώ το 2020 από 45,46 εκατ. ευρώ το περυσινό έτος, αυξημένα κατά 4,34%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 12,06% από 12,28% το 2019. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 38,73 εκατ. ευρώ κατά το 2020 από 38,01 εκατ. ευρώ το 2019 αυξημένα κατά 1,89%, και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε σε 9,84% από 10,27% το 2019. 

Σημειώνεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου του 2020 και σε συνέχεια της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ολοκληρώθηκε η εξαγορά των πολωνικών προϊόντων προσωπικής φροντίδας LUKSJA, ενισχύοντας την παρουσία του Ομίλου στην πολωνική αγορά προϊόντων προσωπικής φροντίδας. Σε συνέχεια της επέκτασης του εργοστασίου παραγωγής του Ομίλου στα Οινόφυτα, που αφορά στην αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την απορρόφηση της παραγωγής των προϊόντων προσωπικής φροντίδας Indulona. 
 
Επιπλέον, η νέα επένδυση που ξεκίνησε το 2020 στην Polipak και βρίσκεται υπό ανάπτυξη θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας. Το νέο εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση.  

Κατά την διάρκεια του 2020, ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2019 ποσού 11,2 εκατ. ευρώ (0,16701 ευρώ ανά μετοχή). Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 2020 συνεχίζει να παραμένει σε χαμηλό επίπεδο (καθαρός δανεισμός προς EBITDA στα 0,17x) και ανέρχεται σε 10,91 εκατ. ευρώ. 
 

08/04/21

 

Ρεκόρ επενδύσεων το 2020 για τον ΑΔΜΗΕ

 

Ρεκόρ επενδύσεων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σημείωσε πέρυσι ο ΑΔΜΗΕ ο οποίος έκλεισε το 2020 με λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους 202,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,7% σε σχέση με το 2019.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, οι επενδύσεις ανήλθαν στα 456,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 83% σε ετήσια βάση. Στις επενδύσεις του 2020 έχουν συνεισφέρει κυρίως η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου (158,6 εκατ. ευρώ), η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (113,9 εκατ. ευρώ), οι φάσεις Β΄ και Γ΄ Κυκλάδων (68,6 εκατ. ευρώ), καθώς και η επέκταση του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο (31 εκατ. ευρώ).

 

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ το 2020 ανήλθαν σε 286,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14,8% έναντι 249,8 εκατ. ευρώ το 2019. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 84,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,6% έναντι 105,6 εκατ. το 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 81,1 εκατ. ευρώ, έναντι 78,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση 3,1%.

 

Ο ΑΔΜΗΕ θα διανείμει το 2021 μέρισμα ίσο με το 50% των καθαρών κερδών του, δηλαδή 42,07 εκατ. ευρώ. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διένειμε τον Μάιο 2020 το μέγιστο προμέρισμα που προβλέπεται από την νομοθεσία για την οικονομική χρήση του 2020. Η Διοίκηση θα προτείνει την διανομή του εναπομείναντος ποσού το οποίο ανέρχεται σε ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή καθώς και τη διανομή προμερίσματος 0,085 ευρώ ανά μετοχή το 2021, ώστε η συνολική προτεινόμενη καταβολή προς τους μετόχους να ανέλθει στα 0,103 ευρώ ανά μετοχή το τρέχον έτος.

 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2020:

 

«Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική και την οικονομική ευρωστία του και το 2020, παρά τις αντιξοότητες που επέφερε η πανδημική κρίση. Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 456 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 82% σε σύγκριση με το 2019 το οποίο ήταν επίσης έτος-ρεκόρ. Ο ΑΔΜΗΕ επιταχύνει σημαντικά το επενδυτικό πλάνο του προκειμένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και να εκπληρώσει τον ρόλο του ως φορέα πράσινης ανάπτυξης».

 

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ιωάννης Καράμπελας, δήλωσε: «Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συνεχίζει με την ίδια συνέπεια την πορεία της, που συνοψίζεται στην συμμόρφωση με τον νέο νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, την ανθεκτικότητα της μετοχής μας παρά τις προκλήσεις που έφερε στο Χρηματιστήριο η πανδημία του κορονοϊού το 2020 και στην συνέχιση της ανταποδοτικής μερισματικής πολιτικής που ανταμείβει τους μετόχους μας.

 

Οι προσπάθειες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αποσκοπούν στην αρωγή τού έργου της συγγενούς εταιρείας για την θωράκιση τής ενεργειακής ασφάλειας στην χώρα μας και την ενίσχυση τής ανταγωνιστικότητας τής αγοράς ενέργειας.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών τονίζει τέλος την περιβαλλοντική διάσταση τού έργου τού Ομίλου ΑΔΜΗΕ, με τα οφέλη που θα φέρει η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και η αύξηση τής διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μας».

 

 

Αύξηση τζίρου για την ΕΥΔΑΠ το 2020- Ενισχυμένο μέρισμα στους μετόχους Ζημίες λόγω προβλέψεων προς το δημόσιο

 

Στα 330,3 εκατ. ευρώ αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ το 2020, από 323,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία εμφανίζει ζημιές ύψους 66,1 εκατ. ευρώ λόγω προβλέψεων προς το δημόσιο. Παράλληλα, προχωρά σε χρηματική διανομή στους μετόχους (μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου), ύψους 50 εκατ. ευρώ ή περίπου 0,47 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι πέρυσι η εταιρία είχε μοιράσει 40,47 εκατ. ευρώ ή περίπου 0,38 ευρώ ανά μετοχή.


Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της:

 

«Το 2020 ήταν μια χρονιά ισχυρών προκλήσεων, που ποτέ δεν είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020. «Στη διάρκειά του, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επέβαλε ο COVID-19, διασφαλίζοντας την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας, παραμένοντας ταυτόχρονα προσηλωμένοι στην αποστολή μας για αδιάλειπτη υδροδότηση κάθε νοικοκυριού.  Παράλληλα, το 2020 βάλαμε τις βάσεις για να είμαστε πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο που κλείνει οριστικά τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, διασφαλίζει εργαλεία και νέες δυνατότητες για την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών από την Εταιρεία, και εγγυάται για τους καταναλωτές άριστης ποιότητας νερό, σε χαμηλή τιμή. Αυτός ο συνδυασμός μαζί με το εν εξελίξει μεγάλο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, που υλοποιείται ήδη στην ΕΥΔΑΠ, δημιουργεί τις εγγυήσεις για τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και την επίτευξή των αντίστοιχων αποτελεσμάτων».

 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 330,3 εκατ. ευρώ από 323,7 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% (+6,6 εκατ. ευρώ). Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε στα 399,7 εκατ. κυβικά μέτρα από 392,3 εκατ. κυβικά μέτρα το 2019 (+1,9%).

 

Η χρήση του 2020 χαρακτηρίστηκε από δύο σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις:

 

Πρώτον, από την πρόβλεψη για το επιπλέον τίμημα του αδιύλιστου νερού της περιόδου 2013 έως 2020, στο πλαίσιο των προχωρημένων συζητήσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας.

 

Δεύτερον, από τη μεταβολή των απαιτήσεων πελατών της Εταιρείας, που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην πανδημία COVID-19 και οδήγησε στην ανάγκη σχηματισμού επιπρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 11,4 εκατ. € (2,6 εκατ. € το 2019). 

 

Στο πλαίσιο της τακτοποίησης του επιπλέον τιμήματος αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2013 έως 2020 και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, καθώς και τις μελέτες και γνωμοδοτήσεις των τεχνικών και νομικών  συμβούλων, η Εταιρεία, προχώρησε στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2013-2020, ύψους € 157,5 εκατ., η οποία επιβαρύνει εφάπαξ τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.  Σημειώνεται ότι, ισχυρή παραμένει η ταμειακή θέση της Εταιρείας, με 462 εκ. ευρώ ταμειακά και ταμειακά ισοδύναμα.

 

Για το έτος 2020, η σχηματισθείσα πρόβλεψη ανέρχεται σε ποσό  Ευρώ 22,2 εκατ. περίπου που περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων. Για τα έτη 2013 έως 2019 σχηματίστηκε πρόβλεψη συνολικού ποσού Ευρώ 135,3 εκατ. περίπου που περιλαμβάνεται  στο κονδύλι Λοιπά Έξοδα.

 

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω δύο μεταβολών συνετέλεσε στη μείωση των κερδών προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας κατά -164,8 εκατ. € (-153%), τα οποία και διαμορφώθηκαν στα  -57,1 εκατ. € από 107,7 εκατ. € το 2019. Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο -17,3% από 33,3% το 2019.

 

Σημειώνεται ότι χωρίς τις δύο επιμέρους αυτές προβλέψεις για το αδιύλιστο νερό, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) θα είχαν διαμορφωθεί σε 100,4 εκατ. € έναντι 107,6 εκατ. € το 2019, σημειώνοντας πτώση -7,3 εκατ. € (-6,7%).

 

Επιπρόσθετα, χωρίς την πρόβλεψη απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων λόγω COVID-19, αλλά και χωρίς τις δύο επιπρόσθετες προβλέψεις για το αδιύλιστο νερό στην περίοδο 2013-2020, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων, Συνολικών Αποσβέσεων και Απομείωσης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (Adjusted EBITDA-Ι) θα είχαν διαμορφωθεί στα 111,8 εκατ. € από 110,3 εκατ. € το 2019, αυξημένα κατά 1,5 εκατ. € (+1,4%).

 

Σημειώνεται επίσης ότι, το συνολικό λειτουργικό κόστος (δηλαδή το άθροισμα του Κόστους Πωληθέντων, των Εξόδων Λειτουργίας Διοίκησης, των Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης και της Απομείωσης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων)  της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 13% ή +33,4 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 288,6 εκατ. ευρώ από 255,1 εκατ. ευρώ το 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους πωληθέντων κατά +20,2 εκατ. ευρώ (+12,6%) και της πρόβλεψης απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά ευρώ 8,8 εκατ. (+336%) λόγω της μεταβολής των απαιτήσεων πελατών της εταιρείας που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην πανδημία COVID-19.

 

Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων* προ αποσβέσεων κατά 35,4 εκατ. ευρώ, η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 6,6 εκατ. ευρώ, η μείωση των λοιπών λειτουργικών εσόδων κατά 0,4 εκατ. ευρώ (υποχώρηση των εσόδων από καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών και περιορισμός των εσόδων από προηγούμενες χρήσεις) καθώς και η αύξηση των λοιπών εξόδων κατά 135,5 εκατ. ευρώ οδήγησαν στη μείωση των κερδών (δηλ. ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)* της Εταιρείας κατά -164,8 εκατ. ευρώ (-153%), τα οποία και διαμορφώθηκαν στα -57 εκατ. ευρώ από 107,7 εκατ. ευρώ το 2019. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο -17,3% από 33,3% το 2019.

 

Ομοίως και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)* της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά -162,7 εκατ. ευρώ (-231%) και διαμορφώθηκαν σε ζημίες στα -92,2 εκατ. ευρώ από 70,6 εκατ. ευρώ το 2019. Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο -27,9% από 21,8% το 2019.

 

Τα κέρδη (Ζημιές) προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα -80,4 εκατ. ευρώ από 84,0 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά -196% ή -164,5 εκατ. ευρώ.

 

Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας υποχώρησαν κατά -214% και διαμορφώθηκαν στα -66,1 εκατ. ευρώ από 58,1 εκατ. ευρώ το 2019. Το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο -20% από 17,9% το 2019.

 

Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον όμιλο αυξήθηκαν από 78,3 εκατ. ευρώ το 2019 σε 93,2 εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη/ζημιές προ φόρων μειώθηκαν κατά -164,5 εκατ. €, ενώ οι προσαρμογές μη ταμιακών στοιχείων αυξήθηκαν κατά 168 εκατ. €. Επίσης οι προσαρμογές λειτουργικών λογαριασμών μειώθηκαν κατά -9,5 εκατ. € που υπερκαλύφθηκαν από τη σημαντική μεταβολή κατά +20,2 εκατ. που παρουσιάστηκε στους καταβεβλημένους φόρους (-12,1 εκατ. € το 2020 έναντι -32,3 εκατ. € το 2019).   

 

Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητάς της για την περίοδο 2021-2040.  Η πρόταση συμφωνίας είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που κλείνει οριστικά τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες του παρελθόντος και διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας στο μέλλον.   Περιλαμβάνει επίσης, ρύθμιση θεσμικών θεμάτων όπως αναδιοργάνωση της Εταιρείας σε θέματα λειτουργίας και ανθρώπινου δυναμικού, τη δυνατότητα συμμετοχής της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ και τη δυνατότητα ανάκτησης του επιπλέον κόστους του 2013-2020, χωρίς την επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή.  Διασφαλίζει δε, μία τιμή αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2021-2040 που μεσοσταθμισμένα θα είναι περίπου 35% χαμηλότερη από την τιμή της περιόδου 2013-2020.

 

Αναφορικά με τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα, η ελληνική κοινωνία και κατά συνέπεια και η ΕΥΔΑΠ λόγω της πανδημίας του COVID-19, η Εταιρεία επέδειξε ανθεκτικότητα και ανταποκρίθηκε άμεσα στις διαμορφούμενες συνθήκες προχωρώντας σε εφαρμογή επιχειρησιακών πλάνων σε όλες τις λειτουργίες της, με γνώμονα την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, την δημόσια υγεία, αλλά και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της.

 

Πρόθεση της Διοίκησης της Εταιρίας είναι η διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη εις νέον ή/και επιστροφή κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους συνολικά 50 εκ. Ευρώ.  Η κατανομή θα διαμορφωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  Με βάση την τιμή κλεισίματος στις 31/12/2020, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε 6,8 %.

 

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 2020 είναι αναρτημένα στην εταιρική ιστοσελίδα www.eydap.gr

 

* Εναλλακτικός δείκτης μέτρησης απόδοσης.

 

 

Σύμβαση 6,5 εκατ. ευρώ ΑΔΜΗΕ με ΟΤΕ- Intrasoft για πληροφοριακό σύστημα

 

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προχωρά στην προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήματος συνολικού προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιήσει η ένωση εταιρειών INTRASOFT International – OTE A.E. σηματοδοτώντας την ψηφιοποίηση των εταιρικών διαδικασιών του Διαχειριστή.

 

Η σύμβαση ανάθεσης υπεγράφη στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μάνο Μανουσάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της INTRASOFT International κ. Αλέξανδρο Μάνο και τον ICT Director Ομίλου ΟΤΕ κ. Λυκούργο Αντωνόπουλο, παρουσία του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΜΗΕ κ. Ιάσονα Ρουσόπουλου, του Γενικού Διευθυντή Enterprise Solutions Business Unit της INTRASOFT International κ. Χρήστου Κοντέλλη και του Private Sector Business Leader Ομίλου ΟΤΕ κ. Δημήτρη Νικολακόπουλου.

 

Η INTRASOFT, σε συνεργασία με τον εταίρο της ΟΤΕ, θα αναπτύξει το νέο Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα του ΑΔΜΗΕ με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των διαδικασιών στους τομείς της Διαχείρισης και Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP – Enterprise Resource Planning), της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM – Human Resource Management), της Διαχείρισης Παγίων (EAM – Enterprise Asset Management), του Προγραμματισμού και της Εκτέλεσης Τεχνικών Εργασιών (WFM – Workforce Management) καθώς και της Διαχείρισης Έργων (PS – Project System). Η υλοποίηση του νέου συστήματος θα βασιστεί σε διεθνώς διαπιστευμένες τεχνολογίες και λύσεις και αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες τόσο του ΑΔΜΗΕ όσο και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.

 

Ο κ. Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, δήλωσε: «Με το έργο που συμβασιοποιούμε σήμερα με την INTRASOFT και τον ΟΤΕ, η Εταιρεία κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών της λειτουργιών. Μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήματος της SAP, τα δεδομένα της Εταιρείας προστατεύονται και αξιοποιούνται με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση του κινητού και ακίνητου πλούτου του Διαχειριστή με τη συνδρομή state-of-the-art συστημάτων».

 

Ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International δήλωσε σχετικά: «Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε την υλοποίηση του σπουδαίου αυτού έργου. Η εκτεταμένη εμπειρία μας στο κομμάτι του energy ERP και στην ανάπτυξη συστημάτων Πληροφορικής αποτελούν εχέγγυο επιτυχίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ, ενός φορέα που αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην αγορά της Ενέργειας. Η συμμετοχή σε αυτό το σημαντικό εγχείρημα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και επιτυχία για την INTRASOFT».

 

Ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, ICT Director Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Η συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ στο πολύ μεγάλο αυτό έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ, επιβεβαιώνει τη θέση μας στην αγορά ως αξιόπιστου συνεργάτη, με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων. Πιστοί στη δέσμευσή μας, με την τεχνολογία να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό, που θέλει να μεταβεί στη νέα ψηφιακή εποχή»

 

07/04/21

 
 

Jumbo: Αντοχές στις πωλήσεις του ομίλου και το Μάρτιο και το πρώτο τρίμηνο

Οι πωλήσεις του Ομίλου, τον Μάρτιο 2021, κατέγραψαν αύξηση κατά περίπου +24% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι οι συνολικές απώλειες τζίρου, για το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς εκτιμώνται στο -11%, από -19% κατά το πρώτο δίμηνο 2021.

Φέτος, τον Μάρτιο του 2021, σχεδόν το σύνολο των καταστημάτων στην Ελλάδα, παρέμειναν κλειστά.

• Κατά συνέπεια, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν μείωση κατά -31% περίπου σε σχέση με τον περσινό Μάρτιο όπου τα καταστήματα είχαν λειτουργήσει έως τα μέσα Μαρτίου 2020.

• Κύπρος: Τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν κατά συνέπεια οι πωλήσεις να είναι υπερδιπλάσιες, σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020.

• Βουλγαρία: Λειτούργησαν κανονικά όλα τα καταστήματα Jumbo για το μεγαλύτερο μέρος του μήνα. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά +47% περίπου κατά τον Μάρτιο 2021.

• Ρουμανία: Λειτούργησαν και τα 14 καταστήματα Jumbo στη χώρα, σημειώνοντας διπλάσιες πωλήσεις σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020.

 

06/04/21

 

Εννέα σχήματα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τον ΔΕΔΔΗΕ

 

Εννέα υποψήφιοι επενδυτές πέρασαν στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την πώληση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε απόψε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ.

 

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ, στην δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας - με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν στην Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος -  περνούν οι:

 

- ADRIAN Infrastructure Funds

- BCI -  British Columbia Investment Management Corporation

- BLACKROCK - BlackRock Alternatives Management, L.L.C

- CVC Capital Partners - Advisers Company, S.a.r.l.

- F2i - Fondi Italiani per le Infrastructure SGR S.p.A

- First Sentier Investors EDIF III GP S.a.r.l.

- KKR -  Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

- MACQUARIE Group Limited

- OHA -  Oak Hill Advisors LLP

 

Στη δεύτερη φάση, οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένο έλεγχο (due diligence) και θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ.

 

ΔΕΗ: Οριστικό τέλος για τις λιγνιτικές μονάδες Καρδιάς και Αμυνταίου

 

Την οριστική απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, Καρδιάς Ι-ΙΙ και Αμυνταίου Ι-ΙΙ, συνολικής ισχύος 1200 MW, αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ύστερα από σχετικό αίτημα της ΔΕΗ στο πλαίσιο του προγράμματος απολιγινιτοποίησης.

 

Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνει το Green Tank μειώνεται η συνολική λιγνιτική ισχύ της χώρας κατά 27% καθώς η ΡΑΕ με την απόφαση 217/2021 που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ χθες, 5 Απριλίου 2021, αφαίρεσε αυτές τις μονάδες από την ενιαία άδεια παραγωγής της ΔΕΗ.

 

Σημειώνεται ότι οι δύο μονάδες της Καρδιάς σταμάτησαν να λειτουργούν τον Ιούνιο του 2019 όταν εξαντλήθηκαν οι 17.500 ώρες λειτουργίας που δικαιούνταν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ οι 17.500 ώρες του ΑΗΣ Αμυνταίου εξαντλήθηκαν τον Νοέμβριο του 2018, ωστόσο ο σταθμός συνέχισε να λειτουργεί ως τις 2 Μαΐου 2020.

 

«Οι επίσημες αποσύρσεις των τεσσάρων μονάδων Αμυνταίου και Καρδιάς είναι οι πρώτες μετά από αυτές της Πτολεμαΐδας III και IV το 2016 και οι πρώτες μετά την απόφαση για πλήρη απεξάρτηση της Ελλάδας από τον λιγνίτη ως το 2028 που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό τον Σεπτέμβριο του 2019», αναφέρει το Green Tank. Πρόκειται για τέσσερις από τις πιο ρυπογόνες μονάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η λειτουργία των οποίων επιβάρυνε τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον για δεκαετίες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μεταξύ 2012 και 2019 Καρδιά Ι και ΙΙ εξέπεμπαν κατά μέσο όρο σχεδόν 15 φορές παραπάνω από τα νέα ευρωπαϊκά όρια εκπομπών για τη σκόνη. Την ίδια περίοδο ο ΑΗΣ Αμυνταίου υπερέβαινε τα αντίστοιχα όρια εκπομπών διοξειδίου του θείου περισσότερο από 6 φορές. Από την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών το 2005 ως το 2019, ο ΑΗΣ Καρδιάς (μαζί με τις μονάδες III και IV) εξέπεμψε στην ατμόσφαιρα σχεδόν 123 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα, ενώ η αντίστοιχη επιβάρυνση από τον ΑΗΣ Αμυνταίου ήταν σχεδόν 60 εκατομμύρια τόνοι.

 

Ανάγκη στήριξης λιγνιτικών περιοχών ι

 

«Η επίσημη απόσυρση των τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων του Αμυνταίου και της Καρδιάς υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ουσιαστική στήριξη των λιγνιτικών περιοχών της χώρας οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της ραγδαίας απολιγνιτοποίησης. Η Ελλάδα έχει κάθε δυνατότητα να μεταβεί από τον λιγνίτη στην καθαρή ενέργεια με κοινωνικά δίκαιο τρόπο χωρίς τη «μεσολάβηση» του ορυκτού αερίου ως καυσίμου μετάβασης. Η κατασκευή νέων μονάδων ορυκτού αερίου αντίκειται τόσο στον πανευρωπαϊκό στόχο για κλιματική ουδετερότητα όσο και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Το «κλείδωμα» για δεκαετίες στη λανθασμένη επιλογή του ορυκτού αερίου θα στερήσει από τη χώρα πόρους και ευκαιρίες για πραγματική στροφή προς ένα βιώσιμο μέλλον», δήλωσε ο Νίκος Μάντζαρης, αναλυτής πολιτικής στο Green Tank.

 

 

Ανατροπές στο real estate φέρνει το… «μικρό Ελληνικό»

 

Πολλαπλά οφέλη (και) για την κτηματαγορά της Αττικής αναμένεται να προκύψουν από το φιλόδοξο σχέδιο μεταφοράς εννέα υπουργείων από το κέντρο της πρωτεύουσας στις εγκαταστάσεις της πρώην ΠΥΡΚΑΛ στην περιοχή του Υμηττού. Το project, προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ εκτιμάται πως μπορεί να αποτελέσει «game changer» λόγω των σημαντικών αλλαγών και της αναπτυξιακής πνοής που θα φέρει στο real estate του λεκανοπεδίου. Το κυβερνητικό επιτελείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο έργο και ήδη κάποιοι μιλούν για ένα «μικρό Ελληνικό» που μπορεί να προσδώσει άλλη δυναμική στις περιοχές που θα «αγγίξει».

 

Πέρα από τις θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα που θα δημιουργηθούν στη φάση κατασκευής και αναμόρφωσης της έκτασης των 157 στρεμμάτων στον Δήμο Υμηττού, η ανέγερση κυβερνητικού πάρκου (ministry park) ευρωπαϊκών προδιαγραφών και ο «πνεύμονας πρασίνου» των 80 στρεμμάτων προβλέπεται να οδηγήσουν σε αύξηση της ζήτησης για οικιστικά ακίνητα, τόσο προς μίσθωση όσο και προς πώληση στην ευρύτερη περιοχή. Είναι λογικό κάποιοι εργαζόμενοι να θελήσουν να μετακομίσουν κοντά στον χώρο εργασίας τους.

 

Αύξηση αναμένεται να παρουσιάσει και η ζήτηση για γραφειακούς χώρους. Πολλές εταιρείες που στρατηγικά είχαν επιλέξει να εγκατασταθούν κοντά στα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες του Δημοσίου που συναλλάσσονται καθημερινά, εκτιμάται πως θα προβούν σταδιακά στην αναζήτηση νέων γραφειακών χώρων στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού καθώς και στις αρχές της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και Λεωφόρου Ηλιουπόλεως. Παράλληλα, θα υπάρξει ανάγκη για νέα εμπορικά καταστήματα όσο και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, κ.ά.) που θα στοχεύσουν στην καθημερινή εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του ministry park αλλά και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

 

«Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ευρωπαϊκών πόλεων, όπως η περιοχή Barnsbury στον Δήμο Islington του Λονδίνου, όπου η εγκατάσταση μεγάλων εταιρειών με ταυτόχρονες παρεμβάσεις ανάπλασης, άλλαξαν τις αξίες των ακινήτων και γενικότερα το status της ευρύτερης περιοχής διότι απευθύνονταν πλέον σε τελείως διαφορετικό από άποψης οικονομικής ευχέρειας κοινό», σημειώνει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας.

 

Η μεγάλη πρόκληση

 

Από τη σχεδιαζόμενη μετεγκατάσταση των εννέα υπουργείων δημιουργείται και μια μοναδική ευκαιρία για την πρωτεύουσα, η οποία προκύπτει από την αξιοποίηση των δεκάδων ακινήτων που θα «απελευθερωθούν». Παράγοντες της αγοράς χαρακτηρίζουν μεγάλη πρόκληση το είδος και τον τρόπο εκμετάλλευσης του κτιριακού αποθέματος που θα μείνει «ορφανό», επισημαίνοντας πως η κατάλληλη αξιοποίησή τους – παράλληλα με την ολοκλήρωση των υποδομών και των αναπλάσεων που απαιτούνται – μπορεί να συμβάλλει στη μετεξέλιξη του ιστορικού κέντρου της Αθήνας σε τουριστικό προορισμό διεθνών προδιαγραφών (πολλά κτίρια μπορούν να μετατραπούν σε ξενοδοχεία). Οπως ακριβώς συμβαίνει με όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις.

 

«Πώς ακριβώς θα γίνει η διαχείριση των ακινήτων του Δημοσίου που βρίσκονται στο κέντρο; Θα προσχωρήσουν στο χαρτοφυλάκιο του ΕΤΑΔ ή και του ΤΑΙΠΕΔ με στόχο π.χ. τη μακροχρόνια μίσθωση για την δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας;», αναρωτιούνται παράγοντες του real estate.

 

Η κυβέρνηση πάντως φαίνεται πως κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, με κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος να δηλώνει πως τα κτίρια που θα μείνουν «ορφανά» θα αλλάξουν χρήση, ώστε να δημιουργηθεί ένα δυναμική στην πόλη, «ανοίγοντας το κέντρο στον κόσμο που θέλει να ζήσει εκεί, με ρητή πρόβλεψη για μεικτές χρήσεις κατοικίας, εμπορίου και τουρισμού».

 

Πηγή: Τα Νέα, Το Βήμα Online

 

 

ΕΥΔΑΠ: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για την Ψυττάλεια

 

Στην τελική φάση μπαίνει ο διαγωνισμός για τη διαχείριση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) της Ψυττάλειας, προϋπολογισμού 261,4 εκατ. ευρώ. Μετά από δικαστικές εμπλοκές, που οδήγησαν σε τρεις παρατάσεις της υφιστάμενης σύμβασης, η οποία αρχικά έληγε στις 31 Μαρτίου 2019, ο διαγωνισμός βαίνει προς το τέλος.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε ότι και οι τρεις προσφορές που είχαν υποβληθεί στο διαγωνισμό για τη «Συντήρηση και Λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ψυττάλειας» πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και της οικείας διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές.

 

Η κατάταξη που μέχρι στιγμής έχει προκύψει από την αξιολόγηση των τριών τεχνικών προσφορών είναι η εξής:

 

·     ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΑΒΑΞ – ΕΡΓΟΤΕΜ: βαθμολογία 109,93

·     INTRAKAT– SUEZINTERNATIONAL– ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: βαθμολογία 108,0

·     ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: βαθμολογία 106,0

 

Μετά την απόφαση του ΔΣ, αναμένεται το συντομότερο δυνατόν να ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές ώστε να επιλεγεί η κοινοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείριση του έργου.

 

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΕΥΔΑΠ προχώρησε και σε νεότερη παράταση της υφιστάμενης σύμβασης, με την κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-ΑΒΑΞ, διάρκειας ως ένα έτος, καθώς η προηγούμενη έληγε στις 31 Μαρτίου 2021. Η ολοκλήρωση πάντως της διαδικασίας εξαρτάται και από τις προθέσεις των συμμετεχόντων να συνεχίσουν τις δικαστικές διαμάχες, δεδομένου ότι, και σε αυτή τη φάση, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα προσφυγής.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ, η συμμετοχή στον διαγωνισμό κρίνεται ικανοποιητική, καθώς κατατέθηκαν τρεις προσφορές για την ανάληψη της λειτουργίας και συντήρησης από συμπράξεις εγχώριων και διεθνών εταιρειών κύρους.

 

Η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΚΕΛ Ψυττάλειας, ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη αφορά και την εκτέλεση εργασιών και λειτουργικών ρυθμίσεων για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εγκατάστασης, εξασφαλίζει το μέγιστο δυνατό όφελος για τους πολίτες και το περιβάλλον. Μέρος των ενεργειακών αναγκών του Κέντρου καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγονται εκεί.

 

02/04/21

 

 

Η απόφαση των Jumbo για το άνοιγμα καταστημάτων από τη Δευτέρα – Δεν ανοίγουνε τα ΙΚΕΑ

 

Κλείστα θα είναι από Δευτέρα τα καταστήματα ΙΚΕΑ σε όλη τη χώρα καθώς η εταιρεία αποφάσισε πως είναι ασύμφορο να ανοίξει τα καταστήματά της εφόσον ισχύει ο κανόνας 1 πελάτης ανά 25 τμ με ανώτατο όριο πελατών τα 20 άτομα. Τι θα κάνουν τα jumbo.

 

Κανονικά θα λειτουργήσει το καταστήματα στον Πειραιά (πρόκειται για μικρό ΙΚΕΑ) και τα έξι pickup points που διαθέτει η εταιρεία στην Ελλάδα.

 

Σύμφωνα με τους νέους περιορισμούς λοιπόν σε ένα κατάστημα όπως το ΙΚΕΑ στο εμπορικό πάρκο του αεροδρομίου στο Ελ. Βενιζέλος ή στον Κηφισό τα οποία το καθένα είναι πάνω από 20.000 τ.μ. είναι προφανές ασύμφορο να επιτρέπεται να μπαίνουν μέσα το πολύ έως 20 άτομα.

 

Ειδικά όταν υπάρχει και πλαφόν στην παραμονή στα καταστήματα έως 3 ώρες, τη στιγμή που λόγω της μεγάλης έκτασης του ΙΚΕΑ οι καταναλωτές περνούσαν πολύ πάνω από 1 ώρα μέσα στο κατάστημα.

 

Jumbo

 

Η εταιρεία Jumbo έκανε γνωστό ότι θα ανοίξει τα καταστήματά της εκτός από το κατάστημα των Σπάτων και του Avenue. 

 

Το ραντεβού ισχύει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μόνο για 1 άτομο. Αφού κλείσετε το ραντεβού σας, θα λάβετε άμεσα email επιβεβαίωσης και 2 ώρες πριν το ραντεβού σας θα λάβετε email & sms υπενθύμισης του ραντεβού. Αν κλείσετε το ραντεβού σας σε λιγότερο από 2 ώρες θα λάβετε άμεσα email & sms επιβεβαίωσης.

 

Λόγω του περιορισμού των 20 ατόμων στις περιοχές που είναι στο «βαθύ κόκκινο» , τα ραντεβού εντός του καταστήματος ΔΕΝ μπορούν να ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

 

Ωράριο λειτουργίας :

Δευτέρα έως Σάββατο: 08.00-20.30

 

Μετά βέβαια τις χτεσινοβραδινές ανακοινώσεις του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας δεν θα ανοίξουν τα καταστήματα Jumbo σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη.

 

Μουστάκας

 

Και τα καταστήματα Μουστάκας θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα. Όποιος επιθυμεί μπορεί να κλείσει το ραντεβού του από σήμερα για την επόμενη εβδομάδα έτσι ώστε να μπορέσουν με την μέθοδο του click inside να ψωνίσουν από το κατάστημα με φυσική παρουσία.

 

Στην απόφαση να ανοίξει τα καταστήματα της, εκτός βεβαίως από τα καταστήματα που βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα προχώρησε η αλυσίδα Κωτσόβολος, παρά το γεγονός ότι επιβάρυνση σημαντικά το κόστος λειτουργίας της το όριο των 20 ατόμων και το διπλό σύστημα, δηλαδή να πρέπει να εξυπηρετηθούν πελάτες εντός και εκτός καταστήματος.

 

01/04/21

 

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η υποβρύχια ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου

 

Ο ομιλος Prysmian και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσαν την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβρύχιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Πελοποννήσου. Πρόκειται για ένα έργο που καταρρίπτει πολλαπλά ρεκόρ λόγω του μήκους και του βάθους της διασύνδεσης, καθώς και της καινοτόμου τεχνολογίας που αξιοποιήθηκε για την κατασκευή του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος.

 

Ως ανάδοχος του ανατολικού κυκλώματος της διασύνδεσης από το 2018, ενός έργου με προϋπολογισμό 125 εκατ. ευρώ, η Prysmian σχεδίασε, προμήθευσε και εγκατέστησε το καινοτόμο τριπολικό καλώδιο 150 kV και μήκους 135 χλμ., με μόνωση XLPE και διπλό, συνθετικό οπλισμό, το οποίο ποντίστηκε για πρώτη φορά σε μέγιστο βάθος 1.000 μέτρων. Η διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει τους επόμενους μήνες, αίροντας για πρώτη φορά την «ενεργειακή απομόνωση» του μεγαλύτερου ελληνικού νησιού.

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Η διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα υπήρξε μία μακροχρόνια προσδοκία των Ελλήνων και τώρα υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ. Η Prysmian αποτελεί έμπιστο εταίρο του Διαχειριστή, με τη συμμετοχή της σε εμβληματικά έργα όπως η διασύνδεση των Κυκλάδων και η διασύνδεση Κρήτης - Αττικής. Η τεχνολογία συνθετικών ινών υψηλής αντοχής -που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε αυτό το έργο- εξασφαλίζει μικρότερο βάρος και βελτιωμένη μηχανική συμπεριφορά, καθιστώντας την ιδανική για τα μεγάλα βάθη των ελληνικών θαλασσών. Παράλληλα, προετοιμάζει το έδαφος για ακόμη πιο αξιόπιστες και ανθεκτικές υποβρύχιες διασυνδέσεις στον απαιτητικό - τεχνικά - χώρο του Αιγαίου».

 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Έργων της Prysmian, Hakan Ozmen, σχολίασε: «Αυτό το έργο επιβεβαιώνει την αδιαμφισβήτητη ηγεσία της Prysmian στη βιομηχανία κατασκευής καλωδιακών συστημάτων, ως ένας αφοσιωμένος εταίρος στην εκτέλεση σύνθετων έργων με το κλειδί στο χέρι. Οι δυνατότητές μας αναγνωρίστηκαν και στον πρόσφατο διαγωνισμό “Έργο της Χρονιάς 2020”, στον οποίο η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής διακρίθηκε ως το “έργο των ρεκόρ”. Μας τιμά η σταθερή εμπιστοσύνη του ΑΔΜΗΕ στην τεχνογνωσία μας και νιώθουμε υπερήφανοι που είμαστε κομβικός εταίρος του Διαχειριστή σε ένα τόσο στρατηγικό έργο, που συνδέει για πρώτη φορά την Κρήτη με το χερσαίο Σύστημα Μεταφοράς».

 

31/03/21

 
 

ΟΠΑΠ – Στα 0,45 ευρώ το μέρισμα … Αμετάβλητα τα καθαρά κέρδη με τη βοήθεια και έκτακτων και μειωμένου φόρου..

 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν στα €1.129,8εκ. μειωμένα κατά 30,3% σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €230,9εκ., μειωμένα κατά 48,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα του καθολικού απαγορευτικού (lockdown) από τις 7 Νοεμβρίου και των κατά τόπους lockdowns από τα μέσα Οκτωβρίου με τα καταστήματά μας να παραμένουν κλειστά για σχεδόν τα 2/3 του τριμήνου. · Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε το 2020 κατά 32,3% και διαμορφώθηκε σε €421,2εκ. (FY 2019: €622,1εκ.). Το δ’ τρίμηνο 2020 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €83,0εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €165,6εκ.) μειωμένο κατά 49,9% σε ετήσια βάση εξαιτίας της μείωσης των εσόδων και της δυσανάλογης εισφορά επί του GGR της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ» ώστε να πληροί το ελάχιστο συμβατικό όριο των €50εκ. · Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2020 μειώθηκαν κατά 36,9% στα €260,3εκ. (FY 2019: €412,6εκ.), ή μείωση 32,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €52,7εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €107,6εκ.) μειωμένα κατά 51,0% ή μείωση 43,0% σε επαναλαμβανόμενη βάση. · Λειτουργικά έξοδα χρήσης 2020 στα €267,7εκ. μειωμένα κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι ή μείωση 9,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια και την επίδραση της πλήρους ενοποίησης της Kaizen Gaming από το Δεκέμβριο του 2020. Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €85,2εκ. αυξημένα κατά 13,7% σε ετήσια βάση, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση μειώθηκαν κατά 6,0%, αντανακλώντας τις σημαντικές ενέργειες εξοικονόμησης κόστους. · Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν στα €205,3εκ. αυξημένα κατά 1,5% (FY 2019: €202,4εκ.) ή μειωμένα κατά 51,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Στο δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €132,1εκ. (δ’ τρίμηνο 2019: €61,8εκ.), ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν μείωση 74,3%. Το δ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά κατά €142,7εκ. λόγω της αναγνώρισης εσόδου που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας του 36,75% ποσοστού συμμετοχής στην Kaizen Gaming για τις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες. · Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €529,4εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA στο 2.0x (2.3x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων). · Υψηλή συνεισφορά των διαδικτυακών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming από το Δεκέμβριο του 2020. · Άμεση ανταπόκριση με πλήρες πακέτο υποστηρικτικών μέτρων για το δίκτυό μας. · Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 17 Ιουνίου για μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2020 στα €0,45. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 13 Ιουλίου 2021

 

 

Motor Oil: Απόκτηση χαρτοφυλακίου 12 αιολικών πάρκων

 

Την κατ΄ αρχήν συμφωνία για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 11 εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW ανακοίνωσε σήμερα η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

 

Τα εν λόγω αιολικά πάρκα, τα περισσότερα εκ των οποίων ευρίσκονται στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο έξι υπό εξαγορά εταιρειών, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση.

 

Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται σε ευρώ 123,5 εκατ. και θα πραγματοποιηθεί μέσω της TEFORTO HOLDINGS LIMITED η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι οι υπό εξαγορά εταιρείες διαθέτουν, εκτός από τα 12 αιολικά πάρκα, χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW.

 

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 

H BriQ Properties ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει αύξηση 77% των επενδύσεων της. Η συνολική αξία των ακινήτων αποτιμήθηκε σε € 106 εκ. στη χρήση 2020

 

Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία» και ο «Όμιλος») ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις για τη χρήση 2020, τα έσοδα από ενοίκια του Ομίλου ανήλθαν σε € 3.681 χιλ. έναντι € 2.928 χιλ. της περσινής χρήσης σημειώνοντας αύξηση 25,7%. H αύξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση των εσόδων από νέες επενδύσεις σε ακίνητα. Κατά τη χρήση 2020 ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση όλων των μεγεθών του, ειδικότερα: • Την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι επενδύσεις του Ομίλου περιελάμβαναν 28 επενδυτικά ακίνητα, εκ των οποίων δύο ανήκουν σε θυγατρικές εταιρείες, συνολικής αξίας € 106.001 χιλ. έναντι 22 ακίνητων αξίας € 59.793 χιλ. την 31.12.2019, καταγράφοντας αύξηση 77,3%. • Στη διάρκεια του 2020 η Εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις € 41.242 χιλ. και συγκεκριμένα απέκτησε 4 νέα ακίνητα έναντι € 10.033 χιλ. και άλλα δύο ακίνητα μέσω εξαγοράς θυγατρικών εταιρειών έναντι € 27.425 χιλ. ενώ υλοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες € 3.784 χιλ. που κυρίως αφορούν υπό-ανέγερση κτίριο αποθηκών και διανομής επιφάνειας 20.764 τ.μ. στον Ασπρόπυργο. • Τα κέρδη του Ομίλου από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε € 416 χιλ. έναντι € 4.032 χιλ. για τη χρήση 2019. • Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 21,5% και ανήλθαν σε € 2.249 χιλ. για τη χρήση 2020 έναντι € 1.851 χιλ. της χρήσης 2019. • Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 12,5% σε € 1.742 χιλ. για τη χρήση 2020 έναντι € 1.549 χιλ. για τη χρήση 2019. • Τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.654 χιλ. για τη χρήση 2020 έναντι € 1.351 χιλ. της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 22,4%. • Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 26,1% και ανήλθαν σε € 2.249 χιλ. έναντι € 1.783 χιλ. για τη χρήση 2019. • Το Σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας (Ν.Α.V.) την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε € 84.016 χιλ., το οποίο αντιστοιχεί σε € 2,36 ανά μετοχή. Η συνολική μείωση των εσόδων του Ομίλου το 2020 από ενοίκια λόγω της πανδημίας Covid-19 ανήλθε σε € 954 χιλ., ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 20% επί των αναμενόμενων εσόδων.

 

 

 

Motor Oil: Απόκτηση χαρτοφυλακίου 12 αιολικών πάρκων

Την κατ΄ αρχήν συμφωνία για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 11 εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW ανακοίνωσε σήμερα η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Τα εν λόγω αιολικά πάρκα, τα περισσότερα εκ των οποίων ευρίσκονται στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο έξι υπό εξαγορά εταιρειών, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση.

Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται σε ευρώ 123,5 εκατ. και θα πραγματοποιηθεί μέσω της TEFORTO HOLDINGS LIMITED η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι οι υπό εξαγορά εταιρείες διαθέτουν, εκτός από τα 12 αιολικά πάρκα, χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 

ΡΑΕ: Μεγάλο ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκδηλώθηκε και στην τελευταία ανταγωνιστική διαδικασία που προκήρυξε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Όπως ανακοίνωσε η Αρχή, στο πλαίσιο του διαγωνισμού υποβλήθηκαν αιτήσεις για 128 έργα συνολικής ισχύος 1.092 MW. Η τρέχουσα διαδικασία είναι κοινή για αιολικά και φωτοβολταϊκά, καθώς αφορά μονάδες ισχύος, αντίστοιχα, έως 50 και έως 20 μεγαβάτ.

«Λόγω της εκδήλωσης μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος και της συμμετοχής στην κοινή ανταγωνιστική διαδικασία, μεγάλου, τόσο σε πλήθος όσο και σε ισχύ, ώριμων έργων, ξεπεράστηκε κατά πολύ το ελάχιστο επίπεδο ανταγωνισμού 100% που τέθηκε στην προκήρυξη της αρχής. Ως εκ τούτου αναμένεται με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της τρέχουσας κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας που θα οδηγήσει αφενός στην άμεση υλοποίηση 350MW ώριμων έργων ΑΠΕ, αφετέρου στην μείωση των τιμών - λόγω του υψηλού ανταγωνισμού - προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας», αναφέρει η ΡΑΕ.

 

30/03/21

 

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.: Aύξηση κατά 36% των εσόδων από μισθώματα καθώς και σημαντική αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά €101 εκατ. για το 2020

 

Η Trastor A.E.E.A.Π. ανακοινώνειτην αύξηση κατά 36% των εσόδων του Ομίλου από μισθώματα τα οποία ανήλθαν σε €13,1 εκατ. έναντι €9,6 εκατ., για την χρήση 2019. Τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας μείωσαν τα έσοδα του Ομίλου κατά €1,1 εκατ., ήτοι 8% των ετησίων συμβασιοποιημένων εσόδων από μισθώματα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε €7,7 εκατ. έναντι €3,9 εκατ. για την χρήση 2019 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 97%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε €3,1 εκατ. έναντι κερδών €13,8 εκατ. για την χρήση 2019. Μη λαμβάνοντας υπόψη την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, τα καθαρά αναπροσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν κατά το 2020 σε €2,0 εκατ. έναντι ζημιών €72 χιλ. της περσινής χρήσης. Την 31 η Δεκεμβρίου 2020, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αυξήθηκε κατά €100,9 εκατ. το οποίο και ανήλθε σε €301,6 εκατ. έναντι €200,7 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019, με την απόκτηση 9 νέων επενδυτικών ακίνητων μέσα στη χρήση του 2020. Ο Όμιλος διαθέτει την 31η Δεκεμβρίου 2020 συνολικά 65 υψηλής ποιότητας και απόδοσης επενδυτικά ακίνητα συνολικής επιφάνειας 209,6 χιλ. τ.μ., έναντι συνολικής επιφάνειας 130,3 χιλ. τ.μ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2019. Στις 30 Ιουνίου 2020, πιστοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ύψους €37,2 εκατ. εκ των οποίων ποσό €22,3 εκατ. καλύφθηκε με καταβολή μετρητών και ποσό €14,9 εκατ. με συμψηφισμό εκδοθέντος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου την 31 η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν σε €17,6 εκατ. έναντι €13,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. H Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31 η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε €159,1 εκατ. ή €1,056 ανά μετοχή.

 

Ρύθμιση για τη μεταφορά του καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι

 

Νομοθετική ρύθμιση που αφορά στη μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, η οποία κρίθηκε απαραίτητη μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ που ακύρωνε υπουργικές αποφάσεις και προεγκριτικές διαδικασίες για την εν λόγω επένδυση.

 

Όπως αναφέρει το capital.gr, ειδικότερα, με το άρθρο 369 του ν. 4512/2018 (Α΄5), προστίθεται άρθρο 369Α το οποίο ορίζει την κατ’ εξαίρεση μεταφορά υφιστάμενης επιχείρησης καζίνο.

 

Στο πλαίσιο αυτό, "επιτρέπεται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η μεταφορά επιχείρησης καζίνο, η οποία λειτουργεί τουλάχιστον επί δεκαετία και έχει αδειοδοτηθεί με οποιοδήποτε καθεστώς για συγκεκριμένη θέση ή περιοχή, είτε ως αυτοτελής δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, είτε μαζί με υπηρεσίες ξενοδοχείου, εστίασης, μαρίνας, αναψυχής ή άλλες, σε άλλη θέση από εκείνη για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια καζίνο και σε κάθε περίπτωση εντός της ίδιας περιφέρειας".

 

Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ είχε αποδεχθεί τις προσφυγές επί αποφάσεων των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Ανάπτυξης για την τουριστική επένδυση που περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι.

 

Αιτήσεις ακυρώσεως

 

Οι αιτήσεις ακυρώσεως είχαν κατατεθεί από το Καζίνο Λουτρακίου, τον Δήμο Χαλανδρίου, μεμονωμένους Δημοτικούς Συμβούλους, τοπικούς Συλλόγους και ιδιώτες του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου και στρέφονταν  κατά μίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπ. Οικονομικών και Ανάπτυξης αλλά κυρίως κατά της Προέγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της επένδυσης από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ το 2019, διαδικασία που εκείνη την περίοδο ήταν υποχρεωτική αλλά στη συνέχεια καταργήθηκε με τον τελευταίο επενδυτικό Νόμο.

 

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, τον Σεπτέμβριο του 2020 ενέκρινε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της επένδυσης και με την απόφασή του καθορίζει τις χρήσεις γης, συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων Ξενοδοχείου και Καζίνο. Στο πλαίσιο του χωρικού σχεδίου, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε επίσης και κυκλοφοριακή μελέτη τόσο για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για τους τρόπους αντιμετώπισης των υφιστάμενων κυκλοφοριακών προβλημάτων, με δαπάνες των επενδυτών.

 

Η επένδυση, ύψους 200 εκ. ευρώ, από την εταιρεία ΕΚΠΑ ΑΕ (συμφερόντων Κόκκαλη και Λασκαρίδη και της ΕΤΑΔ) αφορά στη δημιουργία τουριστικού συγκροτήματος στο Μαρούσι, όπου θα μετεγκατασταθεί και το Καζίνο Πάρνηθας και περιλαμβάνει ξενοδοχείο πολυτελείας, αίθουσες εκδηλώσεων, εστίαση, υπόγεια πάρκινγκ και 30 στρέμματα πράσινο, κήπους και κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα θα δημιουργήσει 1.000 νέες θέσεις εργασίας που θα προστεθούν στις περίπου 1.000 που έχει σήμερα το Καζίνο της Πάρνηθας.

 

29/03/21

 

Αύξηση Κεφαλαίων από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO) παρουσίασε η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. στη χρήση του 2020.

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (ο «Όμιλος») ανακοινώνει ότι σε σχέση με το αντίστοιχο οικονομικό έτος του 2019, και ακολουθώντας τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, παρουσίασε αύξηση των Κεφαλαίων από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO) κατά + 7,47%, παρά την περιορισμένη μείωση των εσόδων από μισθώματα (- 1,91%), λόγω των επιβαλλομένων μέτρων για μείωση ενοικίων, ως μέτρο στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία SARS COVID 19. Την 31.12.2020 στον Όμιλο ανήκαν συνολικά 32 ακίνητα - κυρίως καταστήματα και γραφεία - επιφάνειας 43.273,65τμ. μειωμένα κατά 2 ακίνητα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (οικονομικό έτος 2019: 34 ακίνητα - 43.715,91 τμ.). Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά την τρέχουσα χρήση, σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου έτους, είναι η ακόλουθη: 1. Τα λογιστικοποιημένα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €8,16 εκ. έναντι €8,32εκ. (μείωση 1,91%), συμπεριλαμβανομένων των συμβατικά συμφωνημένων ετήσιων αναπροσαρμογών, καθώς και της υποχρεωτικής επιβαλλόμενης μείωσης κατά 40% μικρού μέρους των μισθωμάτων (βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων), ως ένα από τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων. 2. Οι ζημιές από αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων σε εύλογη αξία των ακινήτων ανήλθαν σε €0,82 εκ. έναντι κερδών €0,66 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 3. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €5,83 εκ. έναντι €7,73 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, επηρεασμένα αντιστοίχως: α) από την μείωση κερδών από την πώληση ακίνητων (οικονομικό έτος 2020: € 20 χιλ., οικονομικό έτος 2019: € 550 χιλ.) και β) από την ύπαρξη ζημιών από αναπροσαρμογή των εύλογων αξιών των ακίνητων, σε αντίθεση με την ύπαρξη κερδών την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο (€ 0,66 εκ). 4. Κατ’ επέκταση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €5,48εκ. έναντι €7,34εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. 5. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €5,37 εκ. έναντι €6,90 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. 6. Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων ανήλθε σε €107 χιλ. έναντι €441 χιλ., σημαντικά μειωμένος λόγω της κατάργησης του κατώτατου συντελεστή (0,75%) του φόρου επενδύσεων. Βασικοί Δείκτες • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις (LTV): 28,64% (οικονομικό έτος 2019: 29,57%) • Προσαρμοσμένο EBITDA: €6.771.398 (οικονομικό έτος 2019: €7.177.087) • Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): €6.644.408 (οικονομικό έτος 2019: €6.183.483) • Γενική Ρευστότητα: 4,46 (οικονομικό έτος 2019: 3,76). • Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): €7,42 (οικονομικό έτος 2019: €7,27) • Κέρδη ανά μετοχή (EPS): €0,51 (οικονομικό έτος 2019: €0,66) Η χρηματοοικονομική έκθεση για το οικονομικό έτος του 2020 που έληξε την 31.12.2020 παρατίθεται στην ιστοσελίδα www.ici-reic.com

 

EXAE - Καθαρά κέρδη μετά από φόρους EUR3,9 εκ. .. 0,07 ευρώ το μέρισμα και 0,07 ευρώ η επιστροφή κεφαλαίου

Ο κύκλος εργασιών του έτους 2020 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε EUR30,74 εκ., έναντι EUR33,37 εκ της αντίστοιχης χρήσης του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 7,9%. Το 53% σχεδόν του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ποσοστό 19% αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται με γνώμονα το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς ενώ το 28% από υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος στους συμμετέχοντες στην ελληνική κεφαλαιαγορά και σε άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που είναι αδειοδοτημένοι να λειτουργούν αγορές.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 2020 ανήλθε σε EUR21,2 εκ έναντι EUR18,9 εκ το 2019, αυξημένο κατά 12,2%. Σημειώνεται ότι η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την λειτουργική αναδιοργάνωση, την αμοιβή συμβούλων για τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης καθώς και από το κόστος συντήρησης τεχνολογικών υποδομών που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2020 διαμορφώθηκαν σε EUR8,34 εκ., μειωμένα κατά 37% σε σχέση με τα EUR13,24 εκ. του 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 2020 διαμορφώθηκαν στα EUR4,13 εκ. έναντι EUR9,15 εκ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 54,9%.

Για το 2020, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα EUR3,87 εκ. έναντι EUR6,08 εκ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 36,4%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,061 έναντι EUR0,097 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πρόταση μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου

Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για το 2020 και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος EUR0,07 ανά μετοχή. Επίσης, το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους EUR0,07 ανά μετοχή.

Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος έχουν ανακοινωθεί στο από 05.02.2021 δημοσιευθέν οικονομικό ημερολόγιο, ενώ οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα προσδιοριστούν μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Σχολιασμός Δραστηριοτήτων

Το 2020 σημαδεύτηκε από μια πρωτόγνωρη παγκόσμια υγειονομική κρίση που κλόνισε βαθιά όλες τις οικονομίες, με τον αναπόφευκτο κλυδωνισμό των χρηματιστηριακών αγορών. Το κλίμα αβεβαιότητας και η αδυναμία αποτίμησης των επιπτώσεων της πανδημίας είχαν καταλυτική επίδραση σε όλο τον παγκόσμιο χάρτη.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, ο Όμιλος δεν έπαψε να δρομολογεί αναπτυξιακές δράσεις, λειτουργώντας απρόσκοπτα με υψηλά ποσοστά τηλεργασίας (88%), για όλη την περίοδο μέχρι τον Δεκέμβριο. Πολλές από τις δράσεις που ολοκληρώθηκαν την χρονιά που πέρασε είναι αποτέλεσμα αυτών των νέων συνθηκών που διαμόρφωσε η Covid -19 καθώς λειτούργησε μεταξύ άλλων ως επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αδιαμφισβήτητη επιτυχία αποτελεί η αντίδραση του ομίλου στις ανάγκες της πανδημίας με την ταχύτατη ανάπτυξη και διάθεση το πρώτο εξάμηνο του 2020 της πλατφόρμας AXIA e-Shareholders Meeting, μέσω της οποίας οι εταιρείες μπορούν να διεξάγουν τις Γενικές τους Συνελεύσεις από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας την ευκολία πρόσβασης και ταυτοποίησης των συμμετεχόντων και καταγραφής της ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα. Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα της γρήγορης κατανόησης των αναγκών του οικοσυστήματος και των ανακλαστικών του Ομίλου στις προκλήσεις που το νέο περιβάλλον έχει διαμορφώσει.

Ταυτόχρονα, ολοκληρώθηκαν δράσεις που αφορούν στην μετεξέλιξη του Ομίλου, όπως η λειτουργική ενσωμάτωση της σημαντικής οργανωτικής αλλαγής που έγινε στις αρχές του 2020, η επικαιροποίηση της στρατηγικής του Ομίλου και η διαμόρφωση νέων πηγών εσόδων στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Επιπλέον, μετά την τελική διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας με το Χρηματιστήριο του Κουβέιτ (Boursa Kuwait) με την υπογραφή της σύμβασης-πλαισίου (Services Agreement), ξεκίνησε η υλοποίηση της συνεργασίας μας, η οποία αναμένεται να διαρκέσει 5 χρόνια και να αποφέρει αξιόλογα έσοδα.

Στην κατεύθυνση της εξωστρεφούς αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και των υποδομών του ομίλου παραδόθηκαν την χρονιά αυτή οι απαραίτητες υποδομές που συνέβαλαν στην έναρξη λειτουργίας του Χρηματιστηρίου ενέργειας.

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, ολοκληρώθηκε στις αρχές του έτους η κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του πλήρους φακέλου της αίτησης αδειοδότησης της ATHΕΧCSD κατά τον Κανονισμό CSDR και το ν.4569/2018, η οποία και εγκρίθηκε πρόσφατα με έναρξη ισχύος από 12 Απριλίου 2021. Στο νέο περιβάλλον η ATHEXCSD έχει την ευκαιρία να αναπτύξει πρόσθετες υπηρεσίες.

Την χρονιά που πέρασε αναθεωρήθηκε η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών και επικαιροποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της. Οι σημειωθείσες αλλαγές στη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής επέφεραν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες συμμετοχές με σημαντικό απόσταγμα εμπειρίας τόσο από τον τραπεζικό, τον ευρύτερα θεσμικό χώρο καθώς και από τον κλάδο της διαχείρισης κεφαλαίων (asset management).

Μια ακόμα υπηρεσία που ξεκίνησε επιτυχώς το δεύτερο εξάμηνο αφορά στη δυνατότητα εισφοράς μετοχών για την ανταλλαγή τους με μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η υπηρεσία αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες της αγοράς αλλά και τους μικροεπενδυτές καθώς απλοποιεί την συγκέντρωση επενδύσεων και τη μεταφορά τους υπό ενεργή διαχείριση από θεσμικούς φορείς.

Σημαντική για την ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν, τόσο η αναγνώριση του αναπτυξιακού της ρόλου στις προτάσεις της Έκθεσης Πισσαρίδη, όσο και η αποτύπωση συγκεκριμένων προτάσεων και κινήτρων όπως αυτές καταγράφηκαν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Ειδικότερα για τα κίνητρα (α) υποστήριξης των εκδοτριών και (β) υποστήριξης των εγχώριων επενδυτών που προτείνονται στην έκθεση αυτή, ο Όμιλος κινητοποιώντας και άλλους φορείς του οικοσυστήματος, ανέθεσε στον ΙΟΒΕ την εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προτάσεων.

Τα παραπάνω, μαζί με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Εταιρική Διακυβέρνηση θα συντελέσουν καταλυτικά στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου που η εγχώρια κεφαλαιαγορά μπορεί να διαδραματίσει στη χρηματοδότηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Η διοίκηση του ομίλου την χρονιά που πέρασε έκανε σημαντικά βήματα τόσο για την υποστήριξη της εδραίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης στο επίπεδο της αγοράς, με την υποστήριξη της δυναμικής ενεργοποίησης του ΕΣΕΔ μαζί με τους υπόλοιπους φορείς του οικοσυστήματος, όσο και με την προσπάθεια πρότυπης εφαρμογής των κανόνων σε εταιρικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού για το σύνολο της χρηματιστηριακής αγοράς ξεκίνησε, σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ, το νέο πρόγραμμα ATHEX Innovation. Το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει τον εντοπισμό εταιρειών και ερευνητικών ομάδων με ενδιαφέρουσες ψηφιακές λύσεις που έχουν εφαρμογή στον χώρο της κεφαλαιαγοράς. Μέσω του προγράμματος θα είναι εφικτή και η ανάθεση της υλοποίησης δράσεων που καλύπτουν τις ανάγκες του οικοσυστήματος της Κεφαλαιαγοράς σε ικανές ομάδες με διεπιστημονική κατάρτιση, απελευθερώνοντας σχετικούς πόρους του Ομίλου και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία.

Η πολύπλευρη δραστηριότητα κατά την χρονιά που πέρασε αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς σε περιόδους κρίσεων αλλά και της ικανότητάς του Ομίλου να μετεξελίσσεται, φέρνοντας εις πέρας σημαντικά έργα και πρωταγωνιστώντας στις προσπάθειες ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς έχοντας ταυτόχρονα ουσιαστική παρουσία στη διεθνή σκηνή.

Φέτος, με την συμπλήρωση των 145 ετών λειτουργίας της Χρηματιστηριακής αγοράς στην Ελλάδα, συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι προσπάθειες με γνώμονα την υποστήριξη των σταθερών αρχών της κεφαλαιαγοράς, την συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος λειτουργίας της και την διεθνή αναγνώριση των δεξιοτήτων του συνόλου των συντελεστών της.

 

Γκουτέρες : Προειδοποιεί για κρίση χρέους εξαιτίας της COVID-19

 

Ο κόσμος αντιμετωπίζει έντονα ζητήματα βιωσιμότητας του χρέους εξαιτίας της κρίσης του νέου κορωνοϊού, τα οποία δεν έχουν κατανοηθεί ή αντιμετωπιστεί κατάλληλα, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τον οποίο επικαλούνται σήμερα οι Financial Times.

 

«Η απάντηση στην COVID-19 και στις οικονομικές πτυχές (της κρίσης) είναι κατακερματισμένη και οι γεωπολιτικοί διαχωρισμοί δεν βοηθούν», δήλωσε ο Γκουτέρες στους FT.

 

Χώρες όπως η Βραζιλία και η Νότια Αφρική έχουν δανειστεί σε μεγάλο βαθμό από εσωτερικούς δανειστές παρά από ξένους επενδυτές με επιτόκια πολύ πιο υψηλά από αυτά που είναι διαθέσιμα σε πλούσιες χώρες, καθιστώντας τους κινδύνους λιγότερο ορατούς από προηγούμενες κρίσεις χρέους αναδυόμενων αγορών, σύμφωνα με τον Γκουτέρες.

«Δανείζονται ουσιαστικά από την εσωτερική αγορά, αλλά η διάρκεια μέχρι την ωρίμανση μειώνεται», σημείωσε ο Γκουτέρες στις δηλώσεις που έκανε στους FT.

 

«Αυτό είναι μια πολύ κακή ένδειξη», υπογράμμισε.

 

Πηγή: ΑΠΕ

 

Η Εθνική Ασφαλιστική αλλάζει ιδιοκτήτη

 

H Εθνική Ασφαλιστική αλλάζει χέρια και περνάει από τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην εταιρία επενδύσεων CVC Capital Partners (CVC). Η υπογραφή της σχετικής δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 90.01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC Capital Partners' Fund VII ανακοινώθηκε επισήμως.

 

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 90.01% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ασφαλιστικές ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» («Εθνική Ασφαλιστική») στο CVC Capital Partners' Fund VII. Το ονομαστικό τίμημα για τη συναλλαγή αντιστοιχεί σε 505 εκατ. ευρώ για το 100% της εταιρείας. Μέρος του τιμήματος, μέχρι και 120 εκατ. ευρώ, συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026. Η συμφωνία περιλαμβάνει 15ετή συμφωνία πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.

 

Η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 60 μονάδες βάσης στο Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων της 31.12.2020. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων ρυθμιστικών αρχών και αρχών ανταγωνισμού καθώς και την έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΤΕ. Η έγκριση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δόθηκε βάσει των όρων του Πλαισίου Συνεργασίας.

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής φέρνει την ΕΤΕ, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση των δεσμεύσεων που ανέλαβε στα πλαίσια του σχεδίου αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη λήψη κρατικής βοήθειας για την ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ το 2012. 

 

Η CVC Capital Partners ("CVC") είναι μια εταιρεία επενδύσεων με γραφεία σε Ευρώπη, Ασία και Η.Π.Α. Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται είναι επενδυμένα σε πάνω από 90 επιχειρήσεις παγκοσμίως και απασχολεί πάνω από 450 χιλ. εργαζομένους. Τα CVC Funds έχουν σημαντική εμπειρία επενδύσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει πάνω από 750 εκατ. ευρώ στη χώρα από το 2017.

 

Η ιστορία της εταιρίας

 

1891 
Η Εθνική Ασφαλιστική ξεκινάει τη πορεία της στο χρόνο από το κτήριο της Εθνικής Τράπεζας, επί της Αιολικής Οδού. Το ιδρυτικό καταστατικό της Εθνικής Ασφαλιστικής υπογράφουν ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Καλλιγάς και προσωπικότητες της τραπεζικής και οικονομικής ζωής της χώρας, όπως ο Γεώργιος Αθηνογένης και ο Στέφανος Στρέιτ. Σκοπός, «η αναδοχή παντός είδους ασφαλειών και αντασφαλειών». Διάρκεια «Απεριόριστος»...

 

1894
Η εταιρία βρίσκεται ήδη στην πρώτη ιδιόκτητη έδρα της, την πρώην οικία Rossels στην οδό Κοραή 4. Με τον Ελευθέριο Βενιζέλο πελάτη της από το 1895, η Εθνική Ασφαλιστική πρωτοπορεί από την γέννησή της, διαφημίζοντας τις ασφαλίσεις ζωής στις εφημερίδες της εποχής.

 

1910 - 1922
Το 1910 το ελληνικό κράτος για πρώτη φορά, όπως αναφέρεται στο ιστορικό στην ιστοσελίδα της Εθνικής Ασφαλιστικής, ρυθμίζει νομοθετικά την ιδιωτική ασφάλιση με δύο νόμους που συντάσσονται από επιφανή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι και το 1922, το κρίσιμο έτος της Μικρασιατικής Καταστροφής, παρά τις δυσμενείς συνθήκες τα ασφάλιστρα της Εταιρίας παρουσιάζουν αύξηση κατά 50%. Στην μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917, η Εθνική θα καλύψει άμεσα ζημίες δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων δραχμών, ενώ το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες που της αναλογεί είναι σχεδόν το ισόποσο του μετοχικού της κεφαλαίου. Το 1922 το υποκατάστημα της εταιρίας στην Σμύρνη θα καταβάλει πάνω από οκτώ εκατομμύρια δραχμές στους ασφαλισμένους πρωταγωνιστές της τραγωδίας της Μικρασιατικής Καταστροφής.

 

1923-1940
Η Εθνική Ασφαλιστική στη διάρκεια του Μεσοπολέμου διαθέτει μεγάλη οικονομική ευρωστία και καθοδηγεί τις εξελίξεις. Προχωρεί στην ανέγερση του Μεγάρου της οδού Κοραή, «την ζώσαν διαφήμισιν αυτής», και προετοιμάζεται για τον εορτασμό της πεντηκονταετίας της το 1941. Το 1940 η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προοιωνίζεται την απαρχή μιας θλιβερής για την Ελλάδα πενταετίας: «Η εταιρία ημών, συνεπής προς τας παραδόσεις αυτής, ουδόλως υστέρησε εις την εκπλήρωσιν τού προς την πατρίδα καθήκοντος, συμβάλλουσα δια γενναίας εισφοράς εις ενίσχυσιν του εθνικού αγώνος».

 

1941-1945
Ο εορτασμός των 50 χρόνων, όχι μόνο δεν στάθηκε δυνατός λόγω Κατοχής, αλλά στις 6 Μαΐου του 1941, οι Γερμανοί θα επιτάξουν το νεόκτιστο κτήριο της οδού Κοραή και η Kommandatur θα μετατρέψει τα υπόγειά του σε φυλακές. Στην κορυφή του Μεγάρου ανεμίζει πλέον ο αγκυλωτός σταυρός. Το καλοκαίρι του 1942, ο Λυκούργος Κανάρης οργανώνει συσσίτιο για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εξασφαλίζει έτσι μία μερίδα όσπρια την ημέρα για 120 στόματα και παράλληλα η Εθνική Ασφαλιστική βοηθάει, με όσα μέσα διαθέτει, στην επιβίωση των εξαθλιωμένων από την πείνα κατοίκων της πρωτεύουσας. Η επίταξη του κτηρίου συνεχίζεται και μετά την απελευθέρωση, αυτήν την φορά από το αρχηγείο του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου - ΕΑΜ, στη συνέχεια από τις αγγλικές στρατιωτικές δυνάμεις και κατόπιν από τις Ηλεκτρικές Εταιρίες. Η εταιρία, που από το 1941 είχε μεταφερθεί στο επί της Σοφοκλέους 6 Μέγαρο της Εθνικής Τράπεζας, δεν επέστρεψε ποτέ στην Κοραή.

 

1950 - 1969
Στις αρχές της δεκαετίας του '50 η ανοδική πορεία των εργασιών αντανακλά τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της εταιρίας, παρά την επιδείνωση της διεθνούς και κατά συνέπεια ελληνικής οικονομίας. Τα επόμενα χρόνια οι κλάδοι πυρός, ζωής και μεταφορών θα παρουσιάσουν εξαιρετικά αποτελέσματα, σε αντίθεση με τους κλάδους ατυχημάτων και γεωργικών ασφαλίσεων, που πλήττονται από την ίδρυση του ΙΚΑ και του ΟΓΑ. Το 1963 με πρόεδρο τον Δημήτριο Χέλμη, Αντιπρόεδρο τον Γεώργιο Πεσμαζόγλου και γενικό διευθυντή τον Εμμανουήλ Χατζηανδρέου, η Εθνική Ασφαλιστική αποκτά ξανά ιδιόκτητο καλλιμάρμαρο μέγαρο στις αρχές της Καραγεώργη Σερβίας, σχεδιασμένο από τον διεθνή Έλληνα αρχιτέκτονα Ιάσονα Ρίζο. Το 1964 θα ιδρύσει την Ανώνυμο Ελληνική Εταιρία Ασφαλίσεως Πλοίων & Αεροσκαφών με κεφάλαιο 500.000 λίρες Αγγλίας. Το 1966, λόγω της σύνδεσης της χώρας με την ΕΟΚ, το Διοικητικό της Συμβούλιο «εγκαίρως επρογραμμάτισε την κατά το δυνατόν καθολικήν μηχανοργάνωσιν των υπηρεσιών αυτής».

 

1978 - 1997
Το 1978 σηματοδοτείται από την είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ. Η Εθνική Ασφαλιστική, υπέρμαχος της ευρωπαϊκής ιδέας, υπερδιπλασιάζει τα ασφάλιστρά της στους γενικούς κλάδους και επιτυγχάνει αύξηση παραγωγής 15,2% στον κλάδο ζωής. Το δίκτυο της Εταιρίας αποτελείται από 46 υποκαταστήματα και 317 πρακτορεία. Το 1991, στην εκατοστή επέτειο από την ίδρυσή της, η Εθνική Ασφαλιστική παρουσιάζει 26% αύξηση εσόδων και 91,06% αύξηση των καθαρών κερδών. Η δυναμική της εταιρίας αυξάνεται συνεχώς και κορυφώνεται το 1997 με την ολοκλήρωση της συγχώνευσής της με τις ΑΣΤΗΡ, ΕΤΕΒΑ και ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ, που την τοποθετεί στην ηγετική θέση της ασφαλιστικής αγοράς με 1.500.000 εκατομμύριο πελάτες.

 

2001-2010
Στην επέτειο των εκατόν δέκα χρόνων από την ίδρυση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ξεκινούν οι εκσκαφές στο οικόπεδο της λεωφόρου Συγγρού, προκειμένου να ανεγερθεί το νέο κτηριακό συγκρότημα που θα στεγάσει το σύνολο των λειτουργιών της. Ο στόχος της διοίκησης Καρατζά για στιβαρή παρουσία, θέα στην Ακρόπολη και διαμόρφωση μικροκλίματος, υλοποιείται από τον βραβευμένο αρχιτέκτονα Mario Botta. Tα εγκαίνια πραγματοποιούνται στις 14 Ιουνίου του 2006 και η Εθνική Ασφαλιστική γιορτάζει πανηγυρικά τα 115 της χρόνια.

 

2021
Η Εθνική Ασφαλιστική έχει μερίδιο αγοράς 16% (για το έτος 2020), 676 εργαζόμενους, 13 διοικητικά υποκαταστήματα, 1.648 ασφαλιστικούς πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας σε 132 γραφεία παραγωγής εταιρικού δικτύου σε όλη τη χώρα και 1.299 ανεξάρτητους πράκτορες και μεσίτες, πάνω από 1.000.000 πελάτες.

 

Οι νέοι ιδιοκτήτες 
 

Η CVC Capital Partners ("CVC") είναι μια εταιρεία επενδύσεων με γραφεία σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ. Ιδρύθηκε το 1981. Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται είναι επενδυμένα σε πάνω από 90 επιχειρήσεις παγκοσμίως και απασχολεί πάνω από 450 χιλ. εργαζομένους. Τα CVC Funds, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, έχουν σημαντική εμπειρία επενδύσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει πάνω από 750 εκατ. ευρώ στη χώρα από το 2017.

 

26/03/21

 

 

ΓΕΚ Τέρνα: Στο 27,1643% αυξήθηκε το ποσοστό του Γεώργιου Περιστέρη

 

Αύξηση πραγματοποιήθηκε στα δικαιώματα ψήφου του μετόχου Γεώργιου Περιστέρη σύμφωνα με σχετικά ανακοίνωση της ΓΕΚ Τέρνα. Όπως αναφέρεται. τα δικαιώματα ψήφου του ξεπέρασα το 25% και διαμορφώθηκαν στο ποσοστο  27,1643%. 

 

Αναλυτικά: 

 

Σύμφωνα με το Ν.  3556/2007, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε γνωστοποίηση από τον μέτοχο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ότι στις 23/3/2021 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία και ανήλθαν του 25% και συγκεκριμένα:

 

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων  ψήφου  κατά  την  προηγούμενη  γνωστοποίηση συναλλαγής: Άμεσα 16.576.307 μετοχές και δικαιώματα  ψήφου, ήτοι  ποσοστό 16,0276 % του μετοχικού κεφαλαίου και Έμμεσα 4.017.857 μετοχές και δικαιώματα  ψήφου, ήτοι  ποσοστό 3,8849 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

Αριθμός  μετοχών  και  ισάριθμων  δικαιωμάτων  ψήφου  μετά  την  τελευταία  συναλλαγή:

 

Άμεσα 16.576.307 μετοχές και δικαιώματα  ψήφου, ήτοι  ποσοστό 16,0276 % του μετοχικού κεφαλαίου και Έμμεσα 11.517.857 μετοχές και δικαιώματα  ψήφου, ήτοι  ποσοστό 11,1366 % του μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός 28.094.164 μετοχές και δικαιώματα  ψήφου,  ήτοι  ποσοστό 27,1643 %  επί  του  συνόλου  των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 103.423.291. 

 

Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ δήλωσε ότι η γνωστοποίηση αφορά την απόκτηση από τα ελεγχόμενα νομικά πρόσωπα PERGE LTD και SNAKOS SERVICES LTD ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 7,2518%.

 

Ελληνικό: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του μεγαλύτερου έργου ανάπλασης στην Ελλάδα

 

Ένα από τα βασικότερα και πιο κρίσιμα θέματα που αφορούν τις συμβατικές υποχρεώσεις και οδηγούν στην υπογραφή για την μεταβίβαση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΕ στην Lamda Development, ολοκληρώθηκε, καθώς κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με ευρύτατη πλειοψηφία, η Σύμβαση Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά. 

 

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου του Ελληνικού (https://thehellinikon.com/), η ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΕ, πρόκειται για το νόμο που αποδίδει στην Lamda Development, μέσω της απόκτησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ, όταν αυτή συμβεί, την πλήρη κυριότητα του 30% της έκτασης (περίπου 1.800 στρέμματα) του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και της παράκτιας ζώνης, εξαιρουμένων του αιγιαλού και της παραλίας, καθώς και το δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπόλοιπης έκτασης για 99 χρόνια, εξαιρουμένων των κοινόχρηστων και των κοινωφελών χώρων. 

 

Με βάση την Σύμβαση Διανομής η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ αποκτά:
 

-    δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε έκταση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της επιφάνειας του πρώην Αεροδρομίου και σε έκταση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της επιφάνειας της παράκτιας ζώνης, εξαιρουμένων του αιγιαλού και της παραλίας και 
-δικαίωμα επιφανείας στην υπόλοιπη έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου εξαιρουμένων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. 

 

Με τη Σύμβαση η Εταιρεία εξασφαλίζει, πέραν όλων των οικιστικών αναπτύξεων, δικαίωμα πλήρους κυριότητας στις εξής προγραμματιζόμενες αναπτύξεις:
 

-Στο εμπορικό κέντρο επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης,
-Στο ψηλό κτίριο μεικτής χρήσης (ξενοδοχείο και γραφεία) επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης,
-Στο ψηλό κτίριο γραφείων επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης,
-Στο ένα ξενοδοχείο στην περιοχή του παρακτίου μετώπου. 

 

Στις οικιστικές αναπτύξεις, στις οποίες η εταιρεία θα έχει επίσης δικαίωμα πλήρους κυριότητας, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
 

-Το ψηλό κτίριο κατοικιών στην περιοχή της μαρίνας (ύψους 200μ.),
-Οι υπόλοιπες κατοικίες στο παράκτιο μέτωπο και 
-Όλα τα οικιστικά κτήρια περιμετρικά του πάρκου.

 

Μέσω του δικαιώματος επιφάνειας αξιοποιούνται στο μέγιστο οι δυνατότητες που προσφέρει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και ουσιαστικά επιτυγχάνεται η απόκτηση για 99 έτη του δικαιώματος πλήρους αξιοποίησης και εκμετάλλευσης όλων των υπολοίπων αναπτύξεων του μητροπολιτικού πόλου, οι οποίες στη συνέχεια θα επιστρέψουν στο ελληνικό Δημόσιο. Στις αναπτύξεις με δικαίωμα επιφανείας περιλαμβάνονται: 
 

-    η περιοχή στην οποία προγραμματίζεται να αναπτυχθεί το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με χρήσεις ξενοδοχείου, καζίνο, συνεδριακών και εκθεσιακών χώρων 
-    το ξενοδοχείο και οι εμπορικές αναπτύξεις στην μαρίνα του Αγ. Κοσμά, 
-    όλες οι ψυχαγωγικές αναπτύξεις εντός του πάρκου.  


Παράλληλα, η σύμβαση καταγράφει με λεπτομέρεια όλες τις ιδιαιτερότητες του μητροπολιτικού πόλου (όπως πχ οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, διατηρητέα και διατηρούμενα κτήρια κά), οριοθετώντας συγχρόνως με απόλυτη ακρίβεια όλους τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Πατώντας δε με απόλυτη ακρίβεια στα βήματα που έχουν προηγηθεί, ήτοι στο ΠΔ έγκρισης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και τις ΚΥΑ εφαρμογής του, ταυτίζει πλήρως το πολεοδομικό με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

 

Επιπρόσθετα, το ΦΕΚ της κυρωθείσας σύμβασης και του ειδικού διαγράμματος που την ακολουθεί, θα καταχωρηθεί στα Κτηματολογικά Γραφεία Γλυφάδας και Παλαιού Φαλήρου. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια δικαίου και πλήρης διαφάνεια και δημοσιότητα για όλους τους μελλοντικούς αγοραστές. 

 

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό υλικό, το έργο του Ελληνικού είναι το όραμα της Ελλάδας του αύριο. Αποτελεί το μεγαλύτερο επενδυτικό στοίχημα της χώρας μας, το σημαντικότερο όχημα ανάπτυξης -ειδικά αυτή τη δύσκολη για την οικονομία της χώρας περίοδο- με την προσδοκία και προοπτική να αποτελέσει πολύ σύντομα ένα παγκόσμιο πόλο οικονομικής, επενδυτικής, πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας με πολλαπλά οφέλη για όλους. 
 

Το έργο του Ελληνικού, το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης στην Ευρώπη αποτελεί το σύμβολο μετάβασης της χώρας στις ανάγκες και στις προτεραιότητες της επόμενης μέρας, επισημαίνεται. 

 

25/03/21

 
 

 

Ελλάκτωρ Αγωγές από Greenhill Investments Limited κατά της διοίκησης

 

Αγωγή για απιστία κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ελλάκτωρ και των μελών του δ.σ. της θυγατρικής Άκτωρ Παραχωρήσεις, για την υπαναχώρηση συμμετοχής στον επικείμενο διαγωνισμό για την Εγνατία Οδό, προτίθεται να καταθέσει η Greenhill Investments Limited. Όπως τουλάχιστον αναφέρει το Capital.gr, μετά την επιβεβαίωση απόσυρσης του σχήματος Roadis – Άκτωρ Παραχωρήσεις από τον εν λόγω διαγωνισμό παραχώρησης έργου που εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 1,5 δισ. ευρώ, η πλευρά των μετόχων εφοπλιστών Δ. Μπάκου – Γ. Καϋμενάκη, που ελέγχει άνω του 25% του ομίλου Ελλάκτωρ, προτίθεται να κινηθεί νομικά ενάντια στη διοίκησή του, την οποία ήδη έχει αμφισβητήσει ζητώντας είτε την αντικατάστασή της (έχει τεθεί ως θέμα στην επικείμενη έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων), είτε να συμπληρωθεί με ακόμη 6 μέλη (όπως ζήτησε με δημόσια καταχώρηση).

 

24/03/21

 

Βουλή: Κυρώθηκε με ευρεία πλειοψηφία η σύμβαση για τη διανομή του ακινήτου του Ελληνικού 

 

Στο Εθνικό Τυπογραφείο οδεύει προς δημοσίευση, η σύμβαση για τη διανομή του ακινήτου του Ελληνικού, μετά την κύρωσή της από την ολομέλεια της Βουλής. Η σύμβαση έγινε δεκτή επί της αρχής με ευρεία πλειοψηφία, αφού ψηφίστηκε από βουλευτές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής. Κατά της κύρωσης της σύμβασης τάχθηκαν ΚΚΕ και ΜέΡΑ25. Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας, που ζήτησε το ΚΚΕ επί της αρχής του νομοσχεδίου έχει ως εξής: Επί 297 ψηφισάντων, «υπέρ» της κύρωσης τάχθηκαν 264 βουλευτές και «κατά» 33 βουλευτές.

 

Σε παρέμβασή του, ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας είπε ότι η θετική στάση επί της αρχής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΚΙΝΑΛ, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της κυβερνητικής πολιτικής. «Το παρόν σχέδιο νόμου συνιστά ένα σημαντικό, ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση της επένδυσης, μιας εμβληματικής επένδυσης για τη χώρα, την κοινωνία και την οικονομία». Επίσης, ο υφυπουργός Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος ευχήθηκε, η διαπαραταξιακή πλειοψηφία να αποτελέσει δείγμα συγκρότησης μιας συλλογικής ωριμότητας του πολιτικού συστήματος. «Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από την επενδυτική και οικονομική δραστηριότητα. Να αντιληφθούμε ότι η Ελλάδα πρέπει να δείξει ένα σαφές στίγμα, ότι μετατρέπεται σε μι χώρα, φιλική προς τις επενδύσεις. Η έναρξη των εργασιών για την αξιοποίηση του Ελληνικού, θα αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα, ότι το νομοσχέδιο αίρει και τα τελευταία εμπόδια που υπήρχαν» είπε ο κ. Βεσυρόπουλος.

 

Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Πέτη Πέρκα είπε ότι η συζήτηση ήταν παραγωγική ωστόσο ήταν δυσάρεστη η μη αποδοχή από κυβερνητικούς βουλευτές του έργου που έχει γίνει επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για το Ελληνικό. Ανέφερε η κυβέρνηση 24 σημεία δράσης της τους 20 μήνες που κυβερνά, όταν μόνο οι αναβλητικές αιρέσεις που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαν πολλαπλάσιες ενέργειες, ενώ στα 24 σημεία περιέλαβε την έναρξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνο, η οποία έγινε τον Φεβρουάριο του 2019. Από πότε νομίζετε ότι είστε κυβέρνηση;» αναρωτήθηκε η κα Πέρκα. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είναι θετική η νομοτεχνική βελτίωση της κυβέρνησης για την περίφραξη, και επανέλαβε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση τάσσεται υπέρ της αρχής, «γιατί αυτό το νομοσχέδιο είναι αναβλητική αίρεση. Αν πεις στην αναβλητική αίρεση να μη πληρωθεί, σημαίνει να μη γίνει η επένδυση. Δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε υπέρ της επένδυσης, όσες φέικ φωτογραφίες να φέρει ο κ. Γεωργιάδης, για τον απλούστατο λόγο ότι την τροποποιήσαμε την κάναμε πολύ φιλικότερη προς τους κατοίκους, προς το δημόσιο συμφέρον, έχει ασφάλεια δικαίου. Δουλέψαμε πάρα πολύ και κάναμε κάτι που μπορεί να σταθεί» είπε η κα Πέρκα.

 

Ο αγορητής του Κινήματος Αλλαγής Α. Λοβέρδος, αναφέρθηκε στη σημασία του θετικού μηνύματος που στέλνει η πλειοψηφία που καταγράφεται στην ψήφιση της σύμβασης, ο αγορητής του ΚΚΕ Χρ. Κατσώτης μίλησε για την «κοινή αγωνία» ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για το ποιος έκανε τα περισσότερα για να ενσωματωθούν οι επιθυμίες των επενδυτών, ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Β. Βιλιάρδος επανέφερε το ερώτημά του εάν ο Όμιλος Λάτση θα δώσει την προκαταβολή των 300 εκατ. ευρώ που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του 2021, και τέλος, ο αγορητής του ΜέΡΑ25 είπε ότι η κυβέρνηση απέσυρε την ρύθμισή της για τις περιφράξεις στο Ελληνικό, «στο παρά πέντε» της ένστασης αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το κόμμα του.

 

23/03/21

 

Στα 370,6 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις του Ομίλου Fourlis το 2020

Πωλήσεις 370,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος Fourlis το 2020 έναντι 466,3 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένες κατά 20,5%. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις το 2020 έφτασαν τα 60,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 33,8 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένες κατά 78%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), το 2020 ανήλθαν σε 43,1 εκατ. ευρώ έναντι 66,6 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ), το 2020 ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 35,8 εκατ. ευρώ το 2019. Οι ζημίες προ φόρων, το 2020 ανήλθαν σε 11 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 19,5 εκατ. ευρώ το 2019, συμπεριλαμβανομένων ζημιών 6,6 εκατ. ευρώ από απομείωση αξίας ακινήτων και θυγατρικών. Οι ζημίες μετά φόρων για το 2020 ήταν 8,7 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Fourlis κατά την 31/12/2020 ήταν 105,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 106,2 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2019.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 243,6 εκατ. ευρώ το 2020, μειωμένες κατά 19,4% σε σχέση με το 2019 (302,3 εκατ. ευρώ). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το 2020 μειώθηκαν κατά 24,9%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 9,6% συγκρινόμενες με το 2019.

Το EBITDA το 2020 ανήλθε σε 30,3 εκατ. ευρώ έναντι 39,7 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) το 2020 ήταν 16,9 εκατ. ευρώ έναντι 26,3 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι λειτουργούν συνολικά 9 καταστήματα ΙΚΕΑ, έξι από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και δύο στη Βουλγαρία. Επίσης λειτουργούν 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, δύο στη Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις της ΙΚΕΑ (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό και στις τρεις χώρες, ιδιαίτερα κατά τους μήνες εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Το πρώτο μεσαίου μεγέθους κατάστημα ΙΚΕΑ 8.000 τ.μ. περίπου, ξεκίνησε τη λειτουργία του στο 3ο τρίμηνο του 2020 στη Βάρνα της Βουλγαρίας, ενώ το πρώτο μικρού μεγέθους κατάστημα ΙΚΕΑ επιφάνειας 1.850 τ.μ. στον Πειραιά, ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του τρέχοντος έτους. Τα αποτελέσματα γι’ αυτό το νέο τύπο καταστημάτων ΙΚΕΑ ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, για το διάστημα που έμεινε ανοικτό, πριν την νέα απαγόρευση λειτουργίας στην Ελλάδα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το 2020 ανήλθαν στα 127,0 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 22,6% σε σχέση με το 2019 (164,1 εκατ. ευρώ). Στην Ελλάδα οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 19,2%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική μείωση 26,6%. Η δραστηριότητα λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών, παρουσίασε EBITDA 14,3 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 28,2 εκατ. ευρώ το 2019. Οι ζημίες προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ), ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ το 2020, έναντι κερδών προ τόκων και φόρων 11,2 εκατ. ευρώ το 2019. Οι ζημίες προ φόρων το 2020 ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ.

Νέα επένδυση ύψους 11 εκατ. ευρώ

Ο Όμιλος Fourlis συνεχίζει τις επενδύσεις σε ότι αφορά την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, του e-commerce και τη λειτουργία των logistics centers, προκειμένου η επιχειρησιακή και εμπορική του λειτουργία όχι μόνο να συνεχίζεται απρόσκοπτα, αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί στο ακίνητο του Ομίλου στα Οινόφυτα Βοιωτίας επένδυση 11 εκατ. ευρώ που αφορά υψηλής τεχνολογίας αυτοματοποιημένο εξοπλισμό για τη διακίνηση των προϊόντων αθλητικών ειδών, τόσο προς τα φυσικά καταστήματα, όσο και προς τους καταναλωτές των ηλεκτρονικών καταστημάτων (Eshop) της INTERSPORT και ATHLETE’S FOOT σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, και Κύπρο. Το σύστημα θα παρέχει μέγιστη ευελιξία ως προς την επεξεργασία άμεσης αναπλήρωσης αποθεμάτων και ηλεκτρονικών παραγγελιών. Η έναρξη λειτουργίας της νέας επένδυσης έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2022.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 136 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 53 καταστήματα στην Ελλάδα, 34 στη Ρουμανία, 17 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό στην Ελλάδα, ενώ το κανάλι ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι ήδη σε λειτουργία και στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

 

 

«Η Inspire Athens δεσμεύεται για το καζίνο στο Ελληνικό»

H δέσμευση της Μοhegan για το Integrated Casino Resort στο Ελληνικό παραμένει αναφέρει σε δήλωσή του ο James Gessner Jr., Πρόεδρος του Συμβουλίου της Φυλής Mohegan. Η δήλωση έγινε μετά την αποχώρηση του Μάριου Κοντομέρκου από τη διοίκηση της Mohegan.

Σύμφωνα με τον κ. Gessner, «Η Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) διατηρεί τη δέσμευσή της για το Inspire Athens, τη ναυαρχίδα του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στην Ευρώπη, και θα εξακολουθήσει να στηρίζει το έργο ανάπτυξης όπως προβλέπεται από το στρατηγικό της σχέδιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της MGE θα διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση της νέας ηγεσίας και την απρόσκοπτη εφαρμογή του εταιρικού σχεδίου σε συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία και τους συνεταίρους της MGE».

Σημειώνεται πως η Mohegan μετέχει με 70% στην κοινοπαραξία Inspire Αthens που μαζί με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (30%) έχει λάβει την άδεια για να δημιουργήσει συγκρότημα που θα αποτελείται από καζίνο, ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο και αθλητικό κέντρο στο Ελληνικό.

 

Τιτάνας: Επιστροφή κεφαλαίου 0,40 ευρώ ….. Μείωση κερδών λόγω Αιγύπτου …. Αύξηση του EBITDA

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

 

– Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και τα αποτελέσματα έτους 2020. · Σταθερός ενοποιημένος κύκλος εργασιών στα €1.607 εκ. · Αύξηση της κερδοφορίας (EBITDA) κατά 7,1% στα €286,2 εκ., τα υψηλότερα επίπεδα από το 2010. Οφέλη από την ανθεκτικότητα των αγορών και τα υψηλά επίπεδα πωλήσεων, τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών και το ευνοϊκό ενεργειακό κόστος. · Χαμηλότερα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας στα €1,5 εκ. (από €50,9 εκ. το 2019), ως αποτέλεσμα λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων ύψους €63,9 εκ. που σχετίζονται με την Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, απομειώθηκε πλήρως η λογιστική υπεραξία (goodwill) της Αιγύπτου ύψους €46,6 εκ. και αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €17,3εκ. Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά από φόρους ανέρχεται σε €65,4 εκ. · Ενίσχυση των ταμειακών ροών και μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά €155,2 εκ. στα €684,4 εκ. στις 31.12.20 · Φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030, σύμφωνα με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. · Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους €0,40 ανά μετοχή (€0,20 ανά μετοχή το προηγούμενο έτος). · Απόφαση για ακύρωση ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν 5% των δικαιωμάτων ψήφου το 2ο τρίμηνο 2021.

 

 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σημείωσε ισχυρές επιδόσεις το 2020, παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διατηρήθηκε σταθερός σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στα €1.607,0 εκ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν σημαντική αύξηση ύψους 7,1% και διαμορφώθηκαν στα €286,2 εκ., τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από το 2010. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στα €1,5 εκ. (από €50,9 εκ. το 2019), ως αποτέλεσμα σημαντικών λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων που αφορούν στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα την πλήρη απομείωση υπεραξίας (goodwill) ύψους €46,6 εκ. και τον αντιλογισμό αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους €17,3 εκ. της Titan Cement Egypt. Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά φόρων του έτους θα είχε ανέλθει σε €65,4εκ. Οι συνέπειες της πανδημίας ήταν σαφώς λιγότερο επιβαρυντικές για τον Όμιλο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Συνολικά, ο κατασκευαστικός κλάδος δεν υπέστη πλήγμα ανάλογο της οικονομικής ύφεσης, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαία στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Οι επιδόσεις του 2020 βασίστηκαν στην ανθεκτικότητα των πωλήσεων στις περισσότερες αγορές μας. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

 

Η ζήτηση δομικών υλικών στην Ελλάδα ανέκαμψε περαιτέρω. Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, η Τουρκία κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη των εγχώριων πωλήσεων και των εξαγωγών, ενώ η ζήτηση στη Βραζιλία βελτιώθηκε. Τα αποτελέσματα της Αιγύπτου απογοήτευσαν λόγω των δυσχερειών που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά. Η σταθερότητα των τιμών στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε ενισχύθηκε από την ανάκαμψη της ζήτησης. Το ιδιαίτερα ευνοϊκό ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με την επιτυχή διαχείριση των δαπανών, ενίσχυσαν την κερδοφορία. Η ενδυνάμωση του Ευρώ το 2020, κυρίως έναντι του αμερικανικού δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας, είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου κατά €13,2 εκ. Στον αντίποδα, τα καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας ήταν σημαντικά χαμηλότερα και διαμορφώθηκαν στα €52,7 εκ. (€10,9 εκ. χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2019). Στην πλειονότητα των αγορών μας οι εγχώριες πωλήσεις σημείωσαν θετικές τάσεις. Μετά την κάμψη της δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η κατασκευαστική δραστηριότητα ανέκαμψε μόλις χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των αγορών στις περιοχές δραστηριοποίησής μας. Το 2020 οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε 17,1 εκ. τόνους. Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε 5,4 εκ. μ 3 χάρη στις αυξημένες πωλήσεις στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βραζιλία. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 20 εκ.τόνους, κυρίως χάρη στην αύξηση που καταγράφηκε στην ελληνική αγορά. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών στην αμερικανική αγορά, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον κλάδο, παρέμειναν σταθερές σε υψηλά επίπεδα.

 

 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέο έργο στη Βουλγαρία

 

Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανακοινώνει την ανάληψη ενός ακόμα σημαντικού έργου υποδομής στη Βουλγαρία. 

 

Συγκεκριμένα, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την Κρατική Εταιρεία Σιδηροδρομικής Υποδομής της Βουλγαρίας (ΝRIC) για το έργο "Κατασκευή έργων υποδομής σιδηροδρομικής γραμμής και ηλεκτροκίνησης του τμήματος Petarch – Dragoman και μελέτη, κατασκευή και εποπτεία από τον μελετητή των έργων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών του τμήματος Voluiak – Dragoman". Το έργο περιλαμβάνει 20,9 χλμ σιδηροδρομικής υποδομής (χωματουργικά, γέφυρες, τεχνικά έργα, άνω διαβάσεις, στρώση γραμμής και κατασκευή 4 σταθμών) και πλήρους ηλεκτροκίνησης, καθώς και την μελέτη/κατασκευή 33 χλμ σηματοδότησης/τηλεπικοινωνιών.

 

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 48 μήνες, ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 154,7 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπενθυμίζεται, ότι η δυναμική παρουσία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη γειτονική χώρα επισφραγίζεται από την επιτυχημένη ανάληψη και ολοκλήρωση σειράς σημαντικών έργων υποδομής και οικοδομικών έργων, καθώς και επενδύσεων στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ο Όμιλος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία:

 

-Το έργο ανακατασκευής και ηλεκτροδότησης τμήματος σιδηροδρομικής γραμμής Dimitrovgrad – Svilengrad
-Το έργο ηλεκτροκίνησης και ανακαίνισης σιδηροδρομικής γραμμής Plovdiv - Svilengrad, τμήμα Kroumovo – Parvomai
-Την κατασκευή του εμπορικού κέντρου "ΙΚΕΑ" στη Σόφια
-Την κατασκευή του εμπορικού κι επιχειρηματικού κέντρου "Hermes Park" στη Σόφια
-Την ανάπτυξη του εμπορικού κι επιχειρηματικού κέντρου "Telus Tower" στη Σόφια
-Την ανάπτυξη του συγκροτήματος γραφείων, καταστημάτων και κατοικιών "3 tops" στη Σόφια
-Την ανάπτυξη του οικιστικού συγκροτήματος "Gerganitza Palace" στη Σόφια
-Την ανάπτυξη του συγκροτήματος κατοικιών με ξενοδοχειακή μονάδα "Borovets Euphoria Club".

Σημειώνεται ότι, με την ανάληψη του νέου έργου στη Βουλγαρία, το συνολικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων και των προς υπογραφή συμβάσεων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέρχεται σε περίπου 3 δισ. ευρώ

 

 

Η ΕΧΑΕ πούλησε μετοχές της Πειραιώς

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωση της:

 

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (εφεξής «η Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 19.03.2021 γνωστοποίησης συναλλαγής ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 («ο Κανονισμός») και τον ν.3556/2007, ότι η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προέβη την 18.03.2021 σε πώληση 668.265 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 500.136,44. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» είναι νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ανωτέρω Κανονισμού, με τον κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου του Πέτρου, Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

22/03/21

 

Folli Follie : Καταψήφισε το σχέδιο εξυγίανσης o Δ. Κουτσολιούτσος

 

Στη σημερινή επαναληπτική συνέλευση της Folli Follie εμφανίστηκε -σε αντίθεση με την πρώτη συνέλευση- ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος μέσω των δικηγόρων του ως κάτοχος περίπου του 35% της εταιρείας και καταψήφισε το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας. Το αίτημα επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης έχει συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και αναμένεται η απόφαση αλλά απαιτείται και η έγκριση του σχεδίου από τη γενική συνέλευση της Folli Follie. Υπενθυμίζεται ότι με την εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης το ποσοστό συμμετοχής της οικογένειας Κουτσολιούτσου στη Folli Follie θα περιοριστεί περίπου στο 3%. Σε ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος αναφέρει ότι καταψήφισε το σχέδιο εξυγίανσης γιατί θεωρεί ότι έχει στηριχθεί σε πλασματικά στοιχεία και υποστηρίζει πως θα οδηγήσει την εταιρεία στη χρεοκοπία και τους εργαζόμενους σε ανεργία.

 

Πλέον η διοίκηση της εταιρείας θα προχωρήσει στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για τον ορισμό ειδικού εντολοδόχου ο οποίος με απόφαση δικαστηρίου μπορεί να συγκαλέσει γενική συνέλευση και να ασκήσει τα δικαιώματα των «καταχρηστικά διαφωνούντων μετόχων».

 

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δ. Κουτσολιούτσου που μοιράστηκε μέσω των νομικών του εκπροσώπων

 

«Παραστάθηκα σήμερα 22.3.2021 δια των πληρεξουσίων δικηγόρων μου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της FOLLI FOLLIE ΑΕΒΤΕ προκειμένου να εκφέρω τη γνώμη μου, όπως μου ζητήθηκε, για τη Συμφωνία Εξυγίανσης που έχει υπογράψει η Διοίκηση της Εταιρείας με τους πιστωτές της. Δυστυχώς ήμουν αναγκασμένος να καταψηφίσω την πρόταση εξυγίανσης γιατί αυτή αφενός δεν πληροί τους όρους τους νόμου, και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή από το δικαστήριο, και αφετέρου γιατί το Επιχειρηματικό Σχέδιο που τη συνοδεύει είναι βασισμένο σε πλασματικά στοιχεία που ακόμη και αν ήθελαν υποτεθούν αληθινά, και πάλι η Εταιρεία οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην χρεοκοπία και όσοι εργαζόμενοι έχουν απομείνει στην ανεργία.

 

Ειδικότερα, η Συμφωνία Εξυγίανσης θα πρέπει να απορριφθεί αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο γιατί δεν την έχει αποδεχθεί το 40% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών, και ειδικότερα η Attica Bank που διατηρεί προσημείωση υποθήκης, αλλά και δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία καλούνται να επιτρέψουν τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας προς τους πιστωτές χωρίς να αναλαμβάνει κανείς την υποχρέωση να εξοφλήσει τις ρυθμισμένες οφειλές προς αυτά. Το ίδιο ισχύει για τους πρώην εργαζόμενους, των οποίων οι απαιτήσεις για δεδουλευμένα και αποζημιώσεις παραμένουν επίσης στην απογυμνωμένη από περιουσιακά στοιχεία παλιά Εταιρεία.

 

Μοναδικός κερδισμένος από τη Συμφωνία Εξυγίανσης είναι το επενδυτικό σχήμα -αγνώστων λοιπών στοιχείων- με το ευφάνταστο όνομα ARENA το οποίο παρείχε στην εταιρεία βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση 13.007.018,00 ευρώ με υπερπρονόμιο εξασφάλισης πάνω στα ακίνητα ΜΙΝΙΟΝ και Κορωπίου (αξίας κατά τη Διοίκηση της Εταιρείας 23.500.000,00 ευρώ). Στο Επιχειρηματικό Σχέδιο δεν προβλέπεται η αποπληρωμή της χρηματοδότησης αυτής, οπότε η απώλεια των ακινήτων είναι πλέον δεδομένη. Από τα χρήματα αυτά 7.750.000,00 ευρώ έχουν ήδη δοθεί για εξόφληση τιμολογίων πάσης φύσεως συμβούλων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία και το αντικείμενο της επιχείρησης.

 

Το αβάσιμο του Επιχειρηματικού Σχεδίου καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι το κατεχόμενο πακέτο μετοχών της DUFRY αναφέρεται στο ισοζύγιο της 30.9.2020 που επισυνάπτεται στην αίτηση επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης προς το δικαστήριο ως έχον αξία 99.995.501,28 ευρώ τη στιγμή που την ίδια ημέρα οι μετοχές αυτές διαπραγματεύονταν στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης προς 38.272.972,97 ευρώ (διαφορά 61.722.528,97 ευρώ). Στο ίδιο ισοζύγιο οι απαιτήσεις από πελάτες φέρονται να ανέρχονται σε 22.414.004,18 ευρώ ενώ για την ίδια ημέρα (30.9.2020) το Επιχειρηματικό Σχέδιο προσδιορίζει τις απαιτήσεις από πελάτες σε 37.537.405,30 ευρώ (διαφορά 15.123.401,12 ευρώ)!

 

Το μελανότερο ωστόσο σημείο της Συμφωνίας Εξυγίανσης έγκειται στο ότι δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση των πιστωτών, που θα καταστούν πλέον κάτοχοι του 90% της νέας εταιρείας που θα δημιουργηθεί με όλα τα περιουσιακά στοιχεία στο Λουξεμβούργο, ότι θα συνεχίσουν την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Έτσι μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα οδηγείται μετά την απογύμνωσή της από όλα τα περιουσιακά της στοιχεία στην πτώχευση και οι εργαζόμενοι στα σημεία πωλήσεων οδηγούνται και αυτοί στην ανεργία, με προκάλυμμα μια δήθεν εξυγίανση που δεν έχει οποιαδήποτε προοπτική και εχέγγυο επιτυχίας.

 

Για τους λόγους αυτούς και πολλούς άλλους που περιγράφω στην αναλυτική αιτιολόγηση της ψήφου μου που παρέδωσα σήμερα στον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης για να περιληφθεί στα Πρακτικά της (επισυνάπτεται), αρνούμαι να εγκρίνω το υπογραφέν Σχέδιο Εξυγίανσης και καλώ τη Διοίκηση της Εταιρείας να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις που να ανταποκρίνονται στο συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων, πιστωτών, εργαζομένων, μετόχων, Ελληνικού Δημοσίου αλλά και της εθνικής οικονομίας.

 

Τέλος, απευθύνω μια σειρά από εύλογα ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεως για μια εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία: Για παράδειγμα, τα πρόσωπα που άσκησαν τη διοίκηση της Εταιρείας τα τελευταία δύο χρόνια διαχειρίστηκαν ταμειακά διαθέσιμα συνολικού ύψους 253.370.000,00 ευρώ και δηλώνουν σήμερα ότι έχουν απομείνει στο ταμείο μόλις 820.000,00 ευρώ. Οικονομικές καταστάσεις έχουν να δημοσιευθούν από τη χρήση 2018. Πότε και ποιος θα λογοδοτήσει άραγε πού δαπανήθηκαν σε δυόμισι χρόνια 252.550.000,00 ευρώ;».

 

Mytilineos: Στον ορίζοντα της καινοτομίας η Protergia

H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS,της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας, με σταθερή προτεραιότητα την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, βρίσκεται κοντά στις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, επιλέγοντας στρατηγικά να συμμετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες που επεξεργάζονται νέες ενεργειακές υπηρεσίες.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, στον τελευταίο κύκλο της πρωτοβουλίας "HORIZON 2020", που αποτέλεσε το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία τα τελευταία επτά χρόνια, η εταιρεία συμμετέχει σε 4 νέα έργα:

OneNet: για τη δημιουργία μίας νέας γενιάς υπηρεσιών δικτύου, με δίκαιες, διαφανείς και ανοιχτές συνθήκες για τον τελικό καταναλωτή 

TwinERGY: για τη δημιουργία μίας ψηφιακής εργαλειοθήκης για τους καταναλωτές, μέσω ελκυστικών και εύκολων στη χρήση εφαρμογών

Beyond: για τη δημιουργία μιας πλατφόρμα διαχείρισης προηγμένης τεχνολογίας (AI) με σκοπό την παροχή καινοτόμων ενεργειακών υπηρεσιών στον κτηριακό τομέα

Accept: για τη δημιουργία μίας ψηφιακής εργαλειοθήκης για τις ενεργειακές κοινότητες 

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να μπορέσει η Εταιρεία να μεταφέρει την γνώση και την εμπειρία που αποκτά μέσα από την συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά έργα, στην προμήθεια καινοτόμων προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Συμπληρωματικά στα νέα έργα, η Protergia συμμετέχει ήδη και σε επιπλέον 3 projects στο πλαίσιο του "HORIZON 2020":

UtilitEE: που παρέχει ένα σύνολο οδηγιών αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς με γνώμονα τον τελικό καταναλωτή 

Holisder: για τη μείωση του ενεργειακού κόστους (~ 45%) των καταναλωτών και τη σταθεροποίηση των δικτύων ενέργειας

INTERRFACE: το οποίο έχει ως στόχο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση μίας διαλειτουργικής πανευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής υπηρεσιών δικτύου

Η δομή της συμμετοχής περιλαμβάνει κοινοπραξίες υψηλού επιπέδου, με τη συμβολή ανώτατων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εγνωσμένου κύρους, Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς, Χρηματιστηρίων Ενέργειας, εταιρειών έρευνας και πληροφορικής, αλλά και νέων και υποσχόμενων start-up επιχειρήσεων.

Τόσο το πρόγραμμα "HORIZON 2020" όσο και το νέο πρόγραμμα "Horizon Europe" της επόμενης επταετίας, στοχεύουν στην στρατηγική επένδυση σε νέες τεχνολογίες και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η εξάντληση ενεργειακών πόρων ή η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 

Profile: Εξαγορά του 100% της Euronext Centevo, στη Σκανδιναβία

 

Η Profile, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην εξαγορά του 100% της εταιρείας ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης επενδύσεων Euronext Centevo. Η συμφωνία υπεγράφη στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, μεταξύ του ομίλου Profile και της Euronext Nordics Holdings AS στις 19/03/2021 ως αποτέλεσμα της απόφασης του γνωστού ομίλου Euronext να αποεπενδύσει από τη συγκεκριμένη μη βασική τους δραστηριότητα.

 

Η Euronext Centevo δραστηριοποιείται στην αγορά από το 1991, εδρεύει στη Στοκχόλμη και αποτελείται από δύο μονάδες, μία στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και μία στο Όσλο της Νορβηγίας. Συνολικά, απασχολεί προσωπικό 45 ατόμων, που μοιράζεται στις δύο αυτές περιοχές. Με έσοδα που έφτασαν τα €5,5 εκατ. το 2020, η Centevo εξυπηρετεί τους μεγαλύτερους Asset και Fund Managers, καθώς και τράπεζες της ευρύτερης περιοχής, (Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φιλανδία), διαθέτοντας πελατολόγιο που αριθμεί περισσότερους από 65 διαφορετικούς οργανισμούς.  

Οι λύσεις της Centevo καλύπτουν τους τομείς του Asset Management, Fund Management, Trust Management, Family Office, ενώ διαθέτει και API connectivity με μεγάλες τοπικές τράπεζες, προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον όμιλο της Profile για τη διεύρυνση των προσφερόμενων λειτουργιών και καθετοποιημένων λύσεων. Πρόκειται για λύσεις που συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο του ομίλου, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες επέκτασης και cross selling, τόσο γεωγραφικά όσο και προϊοντικά.

 

Ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, CEO της Profile δήλωσε: “Πιστή στο όραμά της, η  Profile διευρύνει συνεχώς τη γκάμα των προσφερόμενων υπηρεσιών της, με πιο εξειδικευμένες λύσεις και κατακτά μια από τις κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη, σε ότι αφορά στον τομέα του χρηματοοικονομικού λογισμικού. Η αγορά της Σκανδιναβίας αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα, λόγω της μακράς παράδοσης και εξειδίκευσης στο χώρο των χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Από σήμερα, ενσωματώνουμε στον όμιλό μας μια ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου, με πιστό πελατολόγιο στην ευρύτερη περιοχή. Επ' ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Euronext για την συγκεκριμένη συναλλαγή, που σηματοδοτεί και την έναρξη μίας μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της Profile και της Euronext. Επίσης, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η συγκεκριμένη εξαγορά μας επιτρέπει, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο εταιρειών να εμπλουτίσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τις λύσεις μας, σκοπεύοντας να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου συστήματα στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης”.

 

Ο κ. Leif Arnold Thomas, CEO της Euronext Centevo δήλωσε: “Είμαστε σίγουροι ότι η Profile θα είναι ένας δυναμικός και ενεργός ιδιοκτήτης της Centevo για να προσφέρει τη καλύτερη δυνατή λύση στους πελάτες μας. Είναι εξίσου αφοσιωμένη στην επίτευξη της στρατηγικής της Centevo στη Σκανδιναβία αναγνωρίζοντας την αξία της τοπικής γνώσης και παρουσίας ως μοχλό ανάπτυξης σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Η Centevo θα είναι πλέον μέλος μιας μεγάλης Ευρωπαϊκής εταιρείας ανάπτυξης λύσεων για τον χρηματοοικονομικό τομέα που προσφέρουν καινοτομία, ευελιξία και διεθνή αναγωρισιμότητα με βάση διεθνή πρότυπα. Μέσω αυτής της συνεργασίας προσβλέπουμε σε μια σειρά από συνέργειες προς όφελος των πελατών μας. Οι Centevo και Euronext VPS θα εξακολουθήσουν να διατηρούν σχέση συνεργασίας ώστε να συνεχίσουν οι πελάτες να λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης.”

 

Η Profile, εταιρεία εισηγμένη στον Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2003, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής στο χρηματοοικονομικό και ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, με παρουσία σε 40 χώρες. H εταιρεία καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες των οργανισμών σε χρηματοοικονομικές (Financial Solutions) και επιχειρησιακές (Business Solutions) λύσεις λογισμικού τόσο μέσω των ιδίων συστημάτων που αναπτύσσει όσο και μέσω διεθνών συνεργασιών. Περαιτέρω, ο όμιλος επενδύει σε εξαγορές και συνεργασίες με στόχο την επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων. Διαδικτυακός τόπος: www.profilesw.com & www.profile.gr

 

 

 

Πλαστικά Θράκης: Oλοκλήρωση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την λήξη/ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο (πρόγραμμα) ενεκρίθη σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19ης Μαρτίου 2019, η οποία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την απόκτηση εκ μέρους  της Εταιρείας , μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών , και εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω αποφάσεως, κατ' ανώτατο όριο  4.373.713 κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 10% του συνόλου των τότε υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας, σε εύρος τιμών αγοράς μεταξύ ένα Ευρώ και 50 λεπτά (1,50 €) και τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50 €) ανά μετοχή.

 

Κατά την διάρκεια ισχύος του παραπάνω Προγράμματος και σε εκτέλεση-υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η Εταιρεία προέβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 καθώς και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, στην αγορά συνολικά 318.364 ιδίων κοινών μετά ψήφου , ονομαστικών μετοχών, με μέση τιμή κτήσεως 2,4373 Ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,728% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

19/03/21

 
 

Motor Oil Hellas: Υπερκάλυψη 5,1 φορές και απόδοση 1,9% στο ομόλογο

 

Σημαντική ζήτηση κατέγραψε το ομόλογο της Motor Oil Hellas το οποίο συγκέντρωσε προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί κατά 5,1 φορές. 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα ανήλθε σε 1019,31 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί κατά 5,1 φορές, γεγονός που καταδεικνύει ότι η εγχώρια αγορά ομολόγων μπορεί να σηκώσει κεφάλαια. 

 

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 1,9% και το επιτόκιο των ομολογιών σε 1,9% ετησίως. Συνολικά διατέθηκαν 200 χιλιάδες άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1000 ευρώ η κάθε μία με αποτέλεσμα να αντληθούν κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ.

 

Πάντα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι ομολογίες διατέθηκαν ως εξής: 147 χιλιάδες (73,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 53 χιλιάδες ομολογίες (26,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.

 

Αξίζει να αναφερθεί τέλος ότι από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν 137 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν μέρος της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας, 20 εκατ. θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στον κλάδο των ΑΠΕ, 39,4 εκατ. ευρώ θα καλύψουν ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και 3,6 εκατ. είναι οι δαπάνες της έκδοσης.

 

 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ο Γ. Περιστέρης αγοραστής του "πακέτου" για το 3,88%

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, είναι ο αγοραστής του πακέτου του 3,88% του ομίλου που "πέρασε" χθες μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην τιμή των 11,20 ευρώ ανά μετοχή. 

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το "νομικό πρόσωπο ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) το οποίο είναι συνδεδεμένο με το εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της Εταιρείας προέβη στις 18/3/2021 σε αγορά 4.017.857 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 44.999.998,40 ευρώ".

 

Υπενθυμίζεται ότι έχει αλλάξει χέρια ήδη το 7,6% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το οποίο απέκτησε εταιρεία συμφερόντων της Μ. Λάτση.

 

ΔΕΗ: Νέα γενιά προϊόντων φυσικού αερίου

Νέα προϊόντα φυσικού αερίου για σπίτια, πολυκατοικίες και επιχειρήσεις με έκπτωση έως 30% στις χρεώσεις ενέργειας και στο πάγιο, έως 31 Μαρτίου ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Αναλυτικά τα προγράμματα:

Για το σπίτι:

– με 30% έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας και στο πάγιο, 24μηνης διάρκειας

-με 25% έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας και στο πάγιο, 12μηνης διάρκειας

Για την πολυκατοικία

-με 25% έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας και στο πάγιο, 24μηνης διάρκειας

– με 20% έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας και στο πάγιο, 12μηνης διάρκειας

Για την επιχείρηση

με 20% έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας και στο πάγιο, 24μηνης διάρκειας

Παράλληλα, μέχρι 31 Μαρτίου όλοι οι πελάτες της ΔΕΗ και νέοι, μπορούν να έχουν μεγαλύτερο όφελος, με το βασικό οικιακό προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ myHome Enter, με έκπτωση 50 ευρώ στον πρώτο λογαριασμό.

Το ΔΕΗ myHome Enter προσφέρει επιπλέον ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας και χαμηλό πάγιο, ξεκάθαρη τιμολόγηση, χωρίς κρυφές χρεώσεις και χωρίς κλίμακες, χωρίς ρήτρες αναπροσαρμογής τιμής και CO2 και εκπτώσεις συνέπειας 5% και 2% έκπτωση με πάγια τραπεζική εντολή.

H ενεργοποίηση των νέων προϊόντων γίνεται μέσω της εφαρμογής e-bill, με δωρεάν κλήση στο 800 900 1000 ή σε ένα κατάστημα ΔΕΗ, με ηλεκτρονικό ραντεβού (appointment.dei.gr).

 

Ομιλος Viohalco : Λειτουργικά κέρδη 295 εκατ. το 2020

 

Παρά την πανδημία οι περισσότεροι επιχειρηματικοί κλάδοι της Viohalco έδειξαν ανθεκτικότητα με αποτέλεσμα ο ενοποιημένος ισολογισμός του 2020 να καταγράψει αναπροσαρμοσμένα ebitda 295 εκατ. ευρώ από 303 εκατ. το 2019, κέρδη προ φόρων 59 εκατ. (+85%) και καθαρά κέρδη 32,9 εκατ. από 16,7 εκατ. ευρώ το 2019.

 

Στην ενοποίηση περιλαμβάνεται ο τομέας του αλουμινίου και του χαλκού με την ElvalHalcor, ο τομέας των καλωδίων με τα Ελληνικά Καλώδια, ο τομέας των σωλήνων χάλυβα με τα Σωληνουργία Κορίνθου, ο τομέας του χάλυβα με τη Σιδενόρ και ο τομέας των ακινήτων με τη Noval.

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το 2020 ανήλθε σε 3.850 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 8,3% έναντι του προηγούμενου έτους. Ολοι οι κλάδοι ήταν κερδοφόροι πλην της Σιδενόρ. Η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

 

Την περσινή χρονιά υλοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους 285 εκατ. ευρώ. Ξεχωρίζει η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη λειτουργίας του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου tandem στο εργοστάσιο της Elval στα Οινόφυτα.

 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 92,3 εκατ. ευρώ (2019: 98,5 εκατ. ευρώ), κυρίως ως επακόλουθο των μειώσεων του spread των επιτοκίων που εφαρμόστηκαν σταδιακά σε όλες τις εταιρίες της Viohalco κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

 

Οι αποσβέσεις της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 132 εκατ. ευρώ (2019: 143 εκατ. ευρώ).

 

Το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 14% ή 125 εκ. ευρώ έναντι του 2019, ως απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των επιμέρους στοιχείων (πελάτες, πιστωτές και αποθέματα).

 

Ο καθαρός δανεισμός των εταιριών της Viohalco διαμορφώθηκε στα 1.529 εκατ. ευρώ (2019: 1.560 εκατ. ευρώ) πριν από την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16. Μετά την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.581 εκατ. ευρώ (2019: 1.613 εκατ. ευρώ).

 
 
 

Παλαιότερα Σχόλια

 

   

 © 2019 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....