| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

   

Online Trading

Καθημερινά Σχόλια σχετικά με την πορεία του Χ.Α., αλλά και των αγορών συνολικά

 

21/03/21

 
 

Τράπεζα Πειραιώς: Πού οδηγεί το σχέδιο Sunrise

Έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από 100 χρόνια ιστορικής διαδρομής κατά την οποία δραστηριοποιήθηκε στηρίζοντας την ελληνική οικονομία, η Τράπεζα Πειραιώς, ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα τη διαδικασία που θα την οδηγήσει στη νέα εποχή, με οδηγό την «Ανατολή Ηλίου», το σχέδιο «Sunrise». Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, «από θέση ισχύος και με έναν πλήρως εξυγιασμένο ισολογισμό, γυρνάμε σελίδα σε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Τράπεζας Πειραιώς. Η αναμενόμενη υποστήριξη των μετόχων μας στην προγραμματισμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αποτελεί απόδειξη για το μέλλον που διαγράφεται για την Τράπεζα Πειραιώς και τις ελκυστικές αποδόσεις που θα μπορέσει να προσφέρει η τράπεζά μας τα επόμενα χρόνια».

Η Τράπεζα Πειραιώς με βάση το σχέδιο Sunrise αποσκοπεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω στο 3%, σε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και σε ρευστότητα ικανή να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τόσο για να ξεπεράσουν τις συνέπειες της πανδημίας όσο και να προχωρήσουν στην ανάπτυξη τους.

Ο σχεδιασμός άλλωστε της τράπεζας για εξυγίανση και ενίσχυση του ισολογισμού έχει ως στόχο να τής επιτρέψει να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση της οικονομίας, όπως τόνισε ο κ. Μεγάλου, κατά την παρουσίαση του Sunrise.

Το 2020, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν και όσα ειπώθηκαν στους οικονομικούς αναλυτές, η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε παρά τη δύσκολη περίοδο, λόγω της πανδημίας, να προχωρήσει σε νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 6,3 δισ. ευρώ, σε νέες εισροές καταθέσεων 5,1 δισ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ διατήρησε την ανθεκτικότητα των βασικών της οργανικών εσόδων.

Σχέδιο «Ανατολή Ηλίου» - Επιτάχυνση μείωσης NPEs οδηγεί την Τράπεζα Πειραιώς στην επόμενη ημέρα

Για την υλοποίηση του σχεδίου Sunrise, η τράπεζα υλοποιεί μια σειρά από στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης με σωρευτικό όφελος περίπου 2,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 1 δισ. ευρώ από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πέραν της αύξησης, επιπρόσθετες ενέργειες με συνολική θετική επίπτωση στα κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ, είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινωθεί, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κέρδη ύψους 0,4 δισ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων που διέθετε η Τράπεζα καθώς και συνολικά κέρδη 0,6 δισ. ευρώ από δύο κινήσεις που έγιναν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Πειραιώς: την πώληση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών στην Euronet Worldwide, διατηρώντας μακροπρόθεσμης αποκλειστικής συνεργασίας πωλήσεων και διανομής, καθώς και την συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων δανείων.

Το σχέδιο «Sunrise», σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν και ταυτόχρονα έγιναν γνωστά σε οικονομικούς αναλυτές στην παρουσίαση της περασμένης εβδομάδας περιλαμβάνει τρεις πυλώνες:

- Την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισης NPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων NPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί). Κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε ήδη αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Ηρακλής» της νέας τιτλοποίησης NPEs με κωδική ονομασία "Sunrise 1" ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ.

- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, μέσω δημόσιας προσφοράς με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 2,6 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας δυνητική έκδοση υβριδικών τίτλων ΑT1 μέχρι ποσού περίπου 0,6 δισ. ευρώ. Για την αύξηση κεφαλαίου, θα ζητηθεί η έγκριση από τους μετόχους σε γενική συνέλευση που έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου.

- Ένα αναλυτικό πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων, μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της τράπεζας.

Από τα 22,5 δισ. ευρώ στα 1 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, η υλοποίηση των στρατηγικών πυλώνων των δράσεων του Sunrise θα επιτρέψει στον όμιλο Πειραιώς την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων με βασικότερο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) στους επόμενους 12 μήνες και χαμηλότερα από 3% μεσοπρόθεσμα, με διαρκή διαχείριση των NPEs μέσω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών, ενσωματώνοντας τυχόν εισροές σχετιζόμενες με το COVID-19. Ειδικότερα, τα NPEs της τράπεζας αναμένεται να μειωθούν από 22,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020, σε περίπου 3,6 δισ. ευρώ στους επόμενους 12 μήνες και σε περίπου 1 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Επίσης, το σχέδιο θα οδηγήσει το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο υψηλότερο από 16%, ακολούθως της βελτιωμένης οργανικής παραγωγής κεφαλαίου και της έκδοσης χρεογράφων σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους MREL της τράπεζας, ενώ το δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%, αναδεικνύοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας μετά τη μείωση των NPEs.

Για την ιστορία αναφέρεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς συμπληρώνει 106 χρόνια διαδρομής καθώς ιδρύθηκε το 1916. Το 1963 η τράπεζα εντάσσεται στον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας και το 1975 περνά υπό κρατικό έλεγχο ως θυγατρική της Εμπορικής για να ιδιωτικοποιηθεί το 1991. Στη δεκαετία 2000 - 2010 η τράπεζα προχώρησε στην εξαγορά και συγχώνευση περισσότερων από 12 τραπεζικών δικτύων στην Ελλάδα, ελληνικών και ξένων, αποκτώντας έτσι το μεγαλύτερο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Μαζί με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στο εξωτερικό που έγιναν την ίδια δεκαετία στο πλαίσιο της τότε επέκτασης των τραπεζών στην ΝΑ Ευρώπη η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε περισσότερες από 20 συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων στη διάρκεια μέχρι το 2015.

 

20/03/21

 

 

Σε νέο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για το ομόλογο βιωσιμότητας προσανατολίζεται η ΔΕΗ

 

Σε εκ νέου άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για το ομόλογο βιωσιμότητας που εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα η ΔΕΗ προσανατολίζεται η επιχείρηση ύστερα από την υψηλή ζήτηση που εκδηλώθηκε από ξένους κυρίως επενδυτές.

 

Όπως διευκρίνιζαν πηγές της ΔΕΗ, δεν θα εκδοθεί νέο ομόλογο αλλά θα ανοίξει και πάλι το βιβλίο για το προηγούμενο ενώ οι οριστικές αποφάσεις για την κίνηση θα ληφθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εφόσον προχωρήσει η διαδικασία, το βιβλίο θα ανοίξει για την άντληση επιπλέον 100 εκατ. ευρώ.

 

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, οι προσφορές που εκδηλώθηκαν ξεπέρασαν τα 3 δισεκ. (δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 6 φορές) και η επιχείρηση άντλησε 650 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,875%.

 

Τα αιτήματα για επανέκδοση προέρχονται κυρίως από επενδυτές του εξωτερικού που ήθελαν να συμμετάσχουν με μεγαλύτερα ποσά στην έκδοση. Η ρήτρα βιωσιμότητας που περιλαμβάνεται στους όρους της έκδοσης προβλέπει ότι η ΔΕΗ δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40 % το 2022 σε σχέση με το 2019 και, αν δεν το καταφέρει, να καταβάλει αυξημένους τόκους στους στους επενδυτές.

 

19/03/21

 
 

 

Μπαράζ θετικών εκθέσεων από διεθνείς οίκους για την ελληνική οικονομία

 

Μπαράζ θετικών εκθέσεων για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας από τους οίκους, αλλά και για τα ελληνικά ομόλογα, επιφύλασσαν οι πολύ θετικές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος, όπως η ανθεκτικότητα που παρουσίασε το ΑΕΠ το 2020, η δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων προς το ΔΝΤ και η επιτυχής έκδοση του νέου 30ετούς ομολόγου. Με νέες εκθέσεις τους οι Citigroup, DZ Bank και Oxford Economics δίνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μεσομακροπρόθεσμο διάστημα, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες της Ευρωζώνης, βρίσκονται εν μέσω ενός νέου και πιο σφοδρού κύματος της πανδημίας.

 

Όπως αναφέρει η Ελευθερία Κούρταλη στο capital.gr, η Citigroup προχώρησε σε σημαντική αναδρομική αναθεώρηση των προβλέψεών της για το ελληνικό ΑΕΠ, βλέποντας σωρευτική αύξηση πάνω από 10% το 2021-2022. Συγκεκριμένα, «ανέβασε» τις προβλέψεις για την ανάπτυξη φέτος στο 5,5%, από 3,1% πριν, ενώ για το 2022 την τοποθετεί στο 5,7%. Οπως επισημαίνει, τα στοιχεία για το ΑΕΠ του τέταρτου τριμήνου αποτέλεσαν ευχάριστη έκπληξη, υποδηλώνοντας ότι η πτώση το 2020 ήταν μικρότερη από το αναμενόμενο. Παράλληλα, το πρόγραμμα PEPP της ΕΚΤ έχει συμπιέσει το κόστος χρηματοδότησης, ενώ η Ελλάδα θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους δικαιούχους των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. «Αναμένουμε ότι τα ποσοστά απορρόφησης θα είναι υψηλά, δίνοντας σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη που ξεκινάει ήδη από το 2021 και θα διαρκέσει έως το 2025», όπως πρόσθεσε. Η Citi εκτιμά επίσης πως από το β΄ εξάμηνο του έτους οι οίκοι αξιολόγησης θα αρχίσουν να προχωρούν σε αναβαθμίσεις της Ελλάδας, ενώ τα ελληνικά spreads θα μειωθούν περαιτέρω και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου θα υποχωρήσει στο 0,59% φέτος (από 0,95% χθες).

 

Από την πλευρά της η DZ Bank παρατηρεί πως, παρά την κρίση της πανδημίας και τα υψηλά επίπεδα χρέους, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με το παρελθόν. Οπως τονίζει, η χώρα επωφελείται πολύ από τις αγορές ομολόγων της ΕΚΤ, οι οποίες έχουν μειώσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης και έχουν βελτιώσει την πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές. Παράλληλα, αναφέρει, η Ελλάδα κατάφερε να προχωρήσει σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ, θα επωφεληθεί περισσότερο από άλλες χώρες από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ εξέδωσε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο 30ετές ομόλογο μετά το 2007. Αν και εκτιμά πως η ανάκαμψη φέτος θα είναι μέτρια και θα κινηθεί στο 2,5%, όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο γρήγορα θα αναβιώσει ο τουρισμός. Το 2022 πάντως θα είναι ξεκάθαρα ένα πολύ καλύτερο έτος, με την ανάπτυξη να κινείται στο 5,7%, ενώ το 2023 θα σηματοδοτήσει την πλήρη επιστροφή στα προ πανδημίας επίπεδα. Οσον αφορά τα ελληνικά ομόλογα, εκτιμά πως το spread έναντι των ιταλικών ομολόγων είναι ελκυστικό και θα προσελκύσει όλο και περισσότερους επενδυτές, ενώ σε ορίζοντα τριών μηνών τα ελληνικά ομόλογα θα υπεραποδώσουν, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα πρέπει να ανησυχεί ούτε στο ελάχιστο για υποβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης.

 

Θεαματική ανάπτυξη της τάξεως του 10% «βλέπει» για την Ελλάδα η Oxford Economics το 2022. Αν και εμφανίζεται πιο επιφυλακτική για φέτος, εκτιμώντας πως το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,1%, τονίζει ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που θα εισρεύσουν αργότερα μέσα στο έτος θα δώσουν σημαντική αναπτυξιακή ώθηση, η οποία θα καταγραφεί κυρίως το επόμενο έτος. Πάντως, όπως σημειώνει, αν και το τρέχον τρίμηνο η ύφεση είναι βέβαιη, η ανάκαμψη θα ξεκινήσει στο β΄ τρίμηνο και, όσον αφορά το σύνολο του έτους, τα πάντα για την οικονομία και τον τουρισμό θα κριθούν από την πορεία των εμβολιασμών, η οποία προς το παρόν παραμένει αργή.

 

 

Eurobank: Οι τρεις κινήσεις για κερδοφορία και άντληση κεφαλαίων

 

Παράλληλο γύρισμα στην κερδοφορία και στην ενίσχυση κεφαλαίων προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της Eurobank για το 2021. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί παρά τις αρνητικές πιέσεις που θα δεχθεί η τράπεζα (και όλος ο κλάδος) από το κόστος των τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων και το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων λόγω πανδημίας.

 

Όπως αναφέρει το capital.gr, ως αντιστάθμισμα, η Eurobank θα ενισχύσει την κερδοφορία κατά 10%, σε σχέση με το 2020, στις τραπεζοασφάλειες, στις δραστηριότητες δικτύου, τις πιστωτικές κάρτες και τα έσοδα από ενοίκια. Στην πραγματικότητα κεφαλαιοποιεί μία μεγάλη επένδυση σε ένα χαρτοφυλάκιο 6.000 ακινήτων αξίας 2,1 δισ. που προήλθαν από τη Grivalia. Οι επενδύσεις την τελευταία διετία ανήλθαν σε 500 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό τους και το πρόγραμμα αξιοποίησης συνεχίζεται. Ήδη, από την ενοικίαση μόνο 200 ακινήτων αξίας 1,2 δισ. ευρώ έλαβε μισθώματα συνολικής αξίας 91 εκατ. ευρώ το 2020.

 

Ταυτόχρονα, περιμένει άνοδο κατά 4% στην κερδοφορία από τις θυγατρικές της στο εξωτερικό, οι οποίες συνέβαλαν θετικά στα αποτελέσματα του 2020. Από τις θυγατρικές της σε Βουλγαρία, Κύπρο, Σερβία και Λουξεμβούργο πριμοδοτήθηκε το 2020 με καθαρά κέρδη 24,9 εκατ. ευρώ. Το 2021 αναμένεται η συμβολή τους μεγαλύτερη κυρίως λόγω της δυναμικής των αγορών αυτών, από την ευρωπαϊκή προοπτική αλλά και από το μεγάλο μέγεθος στήριξης που δέχθηκαν λόγω πανδημίας. Έτσι, η ύφεση το 2020 ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη, ενώ η ανάπτυξη το 2021 εκτιμάται ισχυρότερη κυρίως λόγω διαρθρωτικών κονδυλίων και των επενδύσεων σε υποδομές, τεχνολογία, τουρισμό, ενέργεια και στη στρατηγική απόφαση για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

 

Οι παραπάνω δύο πυλώνες θα αντισταθμίσουν τις όποιες απώλειες από το κόστος των τιτλοποιήσεων και τον περιορισμού του επιτοκιακού περιθωρίου λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Ήδη, η Eurobank ανακοίνωσε ότι εντός του έτους θα δρομολογήσει νέα τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους 3,3 δισ. ευρώ μέσω του Ηρακλή 2, κατεβάζοντας τον δείκτη καθυστερήσεων σε μονοψήφιο ποσοστό, ύστερα και από την πρώτη τιτλοποίηση του προγράμματος Ηρακλή (Cairo ύψους 7,5 δισ. ευρώ). Επίσης, τα χαμηλά επιτόκια που οφείλονται κατά κύριο λόγο από τα προγράμματα ρευστότητας της ΕΚΤ και της στήριξης από την ΕΕ λόγω της πανδημίας. Η περίοδος των χαμηλών επιτοκίων πρόκειται να διαρκέσει ενδεχομένως και πέρα του 2023, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη και μέλη της ΕΚΤ, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν επιθυμεί να διακόψει τις ενέσεις ρευστότητας μέχρι να εμφανιστούν δείγματα για πληθωριστικές πιέσεις που θα οδηγήσουν τον δείκτη τιμών καταναλωτή γύρω στο όριο του 2%.

 

Παρ’ όλα αυτά, η Eurobank πρόκειται να χορηγήσει εντός του 2021 περίπου 4 δισ. ευρώ, όσο περίπου το 2020. Τα δάνεια αυτά θα κατευθυνθούν στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή στη χρηματοδότηση κυρίως επιχειρήσεων, επενδυτικών σχεδίων και σε στεγαστικά δάνεια.

 

Παράλληλα με την οργανική κερδοφορία, η Eurobank θα προχωρήσει σε κινήσεις άντλησης κεφαλαίων μέσω της έκδοσης ομολογιακού δανείου 1 δισ. ευρώ, με την πρώτη συναλλαγή (500 εκατ. ευρώ) να πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Σύμφωνα με την παρουσίαση της Eurobank στους επενδυτές, αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις θα πραγματοποιηθούν το 2022 και το 2023.

 

Διευκρινίζεται ότι οι εκδόσεις αυτές ομολόγων δεν είναι κεφαλαιακή ενίσχυση. Είναι έκδοση senior ομολόγων στα πλαίσια υποχρεώσεων του MREL. Δηλαδή ενός πλαισίου του SRB όπου εντός της επόμενης πενταετίας το άθροισμα των κεφαλαίων και επιλεγμένων υποχρεώσεων (με τα. senior) πρέπει να φτάσει ένα συγκεκριμένο ύψος του σταθμισμένου  ενεργητικού.

 

18/03/21

 

 

ΕΚΤ: Εύσημα στον "Ηρακλή" αλλά χρειάζεται και "κακή τράπεζα"

 

Ο "Ηρακλής" βοήθησε σημαντικά στη μείωση των "κόκκινων" δανείων, αλλά η βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων παραμένει ακόμα ζητούμενο και αυτό θα πρέπει να το λύσουν οι ίδιες οι τράπεζες εσωτερικά χωρίς να περιμένουν εξωγενή βοήθεια, δηλαδή είτε από το ρυθμό ανάπτυξης ή με κρατική στήριξη.

 

Όπως αναφέρει ο Λεωνίδα Στεργίου στο capital.gr, αυτό υπογράμμισε το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM) Εlizabeth McCaul σε συνέδριο στην Αθήνα, προσθέτοντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουν τόσο η λύση της "κακής τράπεζας” όσο και ο νέος πτωχευτικός νόμος.

 

Αναφερόμενη στη λύση της λεγόμενης "κακής τράπεζας" υποστήριξε ότι συστημικά εργαλεία για την επίλυση του προβλήματος των NPLs όπως οι Εταιρείες Διαχείρισης Ενεργητικού, θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος ενός ευρύτερου συνεκτικού σχεδίου για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η δημιουργία ενός Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εταιρειών Διαχείρισης Ενεργητικού το οποίο θα απαρτίζεται από Εθνικές Εταιρείες αποτελεί μία λύση που εξετάζουμε. Πρόσβαση στις εταιρείες αυτές θα γίνεται μόνον από τις τράπεζες που διαθέτουν βιώσιμα επιχειρησιακά σχέδια. Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε, είναι αδιαμφισβήτητο ότι στην παρούσα φάση θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτερα στην αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων επιδιώκοντας μία Ευρωπαϊκή Λύση.

 

Για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα που ψήφισε η ελληνική κυβέρνηση ανέφερε ότι αποτελεί σημαντικό βήμα καθώς καθιστά πιο εύκολη την αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους βοηθώντας έτσι στην μείωση των NPLs. Η υιοθέτηση αποτελεσματικών διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως είπε αποτελούν σημαντικό βήμα στην δημιουργία μίας κουλτούρας συνέπειας μεταξύ των δανειοληπτών, στην μείωση των κόκκινων δανείων αλλά και στην διευκόλυνση της πρόσβασης των δανειοληπτών στον τραπεζικό δανεισμό.

 

Έδωσε τα εύσημα στον στον "Ηρακλή" για τη συμβολή του στη σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων και στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι ευπρόσδεκτη από την ΕΚΤ η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να παρατείνει τη διάρκεια του "Ηρακλή" έως το 2022. Επίσης υπογράμμισε ότι στην μείωση των κόκκινων δανείων θα συμβάλλει και η αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα και τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εταιρειών Διαχείρισης Ενεργητικού (πανευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών κακών τραπεζών)

 

Η ίδια προέβλεψε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) θα αυξηθούν σε ολόκληρη την ευρωζώνη εξαιτίας της πανδημίας, όχι όμως τόσο όσο προέβλεπε αρχικώς ο SSM.

 

Όπως ανέφερε η ίδια, οι Ελληνικές Τράπεζες έχουν πραγματοποιήσει αξιοσημείωτη πρόοδο στην αντιμετώπιση της "βαρείας κληρονομιάς των κόκκινων δανείων. Η Ελλάδα είχε έναν από τους υψηλότερους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων μετά την κρίση. Ωστόσο το ποσοστό τους μειώνεται σταθερά, από τότε που ξεκίνησε η ΕΚΤ να έχει την εποπτεία του πιστωτικού συστήματος με αποτέλεσμα από 40% που ήταν το 2015 να υποχωρήσει σε περίπου 28% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2020.

 

Απέδωσε την επιτυχία αυτή στον μεγάλο όγκο των NPLs που διέθεσαν οι τράπεζες στην αγορά μέσω του Συστήματος Παροχής Κρατικής Εγγύησης, γνωστό ως ΗΡΑΚΛΗΣ. Παράλληλα η θετική αυτή εξέλιξη συνδέεται και με τη συγκράτηση του ρυθμού δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων χάρις στα μορατόρια που επιβλήθηκαν.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Εurobank και Αlpha Bank ) τις οποίες εποπτεύει η ΕΚΤ, διαθέτουν περίπου το 95% του συνολικού ενεργητικού του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα, έχουν ήδη συμμετάσχει στον ΗΡΑΚΛΗ, είτε έχουν υποβάλλει αίτημα ένταξης τους στο σχήμα. Έτσι μόνο στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του οι ελληνικές τράπεζες κατόρθωσαν να μειώσουν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια τους κατά περίπου 40%, παρά τις καθυστερήσεις που έχει προκαλέσει η κρίση της πανδημίας. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις αυτές τράπεζες προχώρησαν το 2020 σε πωλήσεις κόκκινων δανείων ύψους 11 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει μία ετήσια αύξηση των πωλήσεων κατά 30%. Ετσι, το συνολικό τους απόθεμα μειώθηκε σημαντικά από τα 73 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2019 στα 60 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2020.

 

Ταυτόχρονα, όπως υπογράμμισε η κ. ΜcCaul συστημικές λύσεις όπως ο ΗΡΑΚΛΗΣ συνετέλεσαν στο ν' αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος η δευτερογενής αγορά των Μη Εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα. Παράλληλα με το σχέδιο ΗΡΑΚΛΗΣ οι ελληνικές τράπεζες μειώνοντας τα κόκκινα δάνεια κατόρθωσαν να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση, με αποτέλεσμα να είναι πλέον πιο ελκυστικές στους ξένους επενδυτές. Παράλληλα διευρύνονται οι ορίζοντες χρηματοδότησης τους από τις αγορές. Με δεδομένη την επιτυχία του σχεδίου η ΕΚΤ καλωσορίζει την πρωτοβουλία να παρατείνει τη διάρκεια του ΗΡΑΚΛΗ έως το 2022.

 

Όπως είπε, η επιτυχία του σχεδίου ΗΡΑΚΛΗΣ απελευθερώνει τους Ισολογισμούς των τραπεζών από το βάρος που συσσώρευσε σε αυτούς η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση και ενισχύει την πεποίθηση μου ότι οι συστημικές λύσεις για την διαχείριση των ΝPLs - είτε αυτές υποστηρίζονται από το κράτος προκειμένου να διευκολυνθούν οι τιτλοποιήσεις είτε λειτουργούν αυτόνομα στην αγορά - μπορεί να αποτελέσουν αρωγούς, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν την ανάγκη για μία αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου από τις ίδιες τις τράπεζες.

 

 

Citi: Αρχίζει ο χορός των αναβαθμίσεων της Ελλάδας από του οίκους – Στο 5,5% η ανάπτυξη φέτος

 

Σε σημαντική ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών της για την ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος προχωρά η Citigroup στο πλαίσιο της νέας της έκθεσης  για τις παγκόσμιες προοπτικές. Όπως επισημαίνει, βλέπει ανάπτυξη της τάξης του 5,5% φέτος από 3,1% που ήταν η πρόβλεψή της τον προηγούμενο μήνα, μετά την θετική έκπληξη από τα στοιχεία για το ΑΕΠ του 2020 (ανέμενε ύφεση 9,2%) η οποία και θα προσφέρει ένα θετικό αποτέλεσμα μεταφοράς στο νέο έτος. Ισχυρή θα συνεχίσει να είναι η ανάπτυξη και το 2022 σύμφωνα με την αμερικάνικη τράπεζα η οποία την τοποθετεί στο 5,7%. Παράλληλα, εκτιμά πως στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης και σημαντική βελτίωση των ελληνικών spreads.

 

Όπως αναφέρει η Ελευθερία Κούρταλη στο capital.gr:

 

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει η Citi, τα δεδομένα για το ΑΕΠ του τετάρτου τριμήνου  εξέπληξαν σημαντικά, υποδηλώνοντας ότι η πτώση του ΑΕΠ το 2020 ήταν μικρότερη από το αναμενόμενο (-8% έναντι -10% που ανέμεναν σε μέσο όρο οι αναλυτές διεθνώς και -9,2% η Citi). Οι καθαρές εξαγωγές αφαίρεσαν 5,6% από το ΑΕΠ το 2020, έναντι των προσδοκιών της για -8%, ενώ η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε κατά "μόνο" 2,7% (έναντι 6% στην Ευρωζώνη). Έτσι, η Citi αναθεωρεί σημαντικά τις προβλέψεις της για το ελληνικό ΑΕΠ, με σωρευτική αύξηση πάνω από 10% για το 2021-2022. Το 2023 τοποθετεί την ανάπτυξη στο 2,6%, το 2024 στο 3,1% και το 2025 στο 3,3%

 

Η υποστήριξη πολιτικής ήταν και θα συνεχίσει να είναι πολύ άφθονη, όπως σημειώνει. Το δημοσιονομικό ισοζύγιο έχει μετατοπιστεί από πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ σε έλλειμμα περίπου 11% το 2020, πολύ μεγαλύτερο από ό, τι είχε αρχικά προβλέψει η αμερικάνικη τράπεζα. Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΤ έχουν συμπιέσει το κόστος χρηματοδότησης και συνέβαλαν στη χαλάρωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών. Παράλληλα, η Ελλάδα θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους δικαιούχους των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως προσθέτει, και αναμένουμε ότι τα ποσοστά απορρόφησης θα είναι υψηλά, δίνοντας σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη που ξεκινά ήδη από το 2021 και θα διαρκέσει έως το 2025.

 

Σε ότι αφορά τα ελληνικά ομόλογα,  οι πρόσφατες ανακοινώσεις της ΕΚΤ για αύξηση του ρυθμού αγορών υπό το PEPP αναμένεται να προσφέρουν σημαντική στήριξη, ενώ εκτιμά πως οι αγορές της μπορεί ακόμα και να παρεκκλίνουν από το capital key. Στο β’ εξάμηνο του έτους, όπως εκτιμά, θα αρχίσουν οι οίκοι αξιολόγησης να προχωρούν σε αναβαθμίσεις κάποιων χωρών. 

 

Αυτό αφορά την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, όπως επισημαίνει, οδηγώντας σε σημαντική συρρίκνωση των spreads. Συγκεκριμένα εκτιμά πως στο β’ εξάμηνο το spreads των ελληνικών ομολόγων έναντι των ιταλικών θα συρρικνωθεί στις 5 μονάδες βάσης μόλις. Οι αποδόσεις του ελληνικού 10ετούς θα κινηθούν στο 0,59% φέτος, ενώ το 2022 στο 0,91%. Τα επόμενα τρία χρόνια, το 2023-2025, θα κινηθούν κοντά στο 1% (1,05-1,25%), όπως εκτιμά η αμερικάνικη τράπεζα.

 

17/03/21

 

Βακάκης: Placement για το 3,5% της Jumbo

 

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Bloomberg, σε placement για 4,8 εκατ. μετοχές ή του 3,5% της Jumbo προχωρά ο Απ. Βακάκης μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας Tanocerian Maritime. 

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg, η Tanocerian Maritime, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο της Jumbo, ελέγχει στην παρούσα φάση το 23,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με το ποσοστό του να υποχωρεί λίγο κάτω του 20% μετά τη συναλλαγή. 

 

Η συναλλαγή θα διενεργηθεί μέσω της Citi

 

Σημειώνεται ότι ο κ. Βακάκης είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση το 2017, πωλώντας το 3,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

 

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 30ετές ομόλογο

 

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 30ετους ομολόγου.

 

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στις 160 μονάδες βάσης +το Mid Swap και ο τίτλος θα έχει ωρίμανση τον Ιανουάριο του 2052.

 

Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε χθες εντολή στις τράπεζες BNP Paribas, Goldman Sachs Europe, HSBC, JP Morgan και Εθνική να προχωρήσουν στην κοινοπρατική έκδοση του ομολόγου.

 

Μετά από 16 χρόνια το ελληνικό Δημόσιο βγαίνει στις αγορές με 30ετή ομόλογα καθώς το κλίμα -μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την προηγούμενη εβδομάδα, να επιταχύνει τις αγορές ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά- είναι ιδιαίτερα θετικό.

 

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη έξοδος στις αγορές του ελληνικού δημοσίου ήταν στα τέλη Ιανουαρίου, οπότε και εκδόθηκε 10ετές με τις προσφορές να υπερβαίνουν τελικά τα 29 δισ. ευρώ και το δημόσιο να αντλεί 3,5 δισ.ευρώ.

 

Υπενθυμίζεται ότι εντός του Μαρτίου η χώρα έχει συμφωνήσει να αποπληρώσει μέρος των δανείων που έχει λάβει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και συγκεκριμένα 3,3 δισ. ευρώ. Το δανειακό πρόγραμμα του Δημοσίου προέβλεπε για εφέτος την άντληση από την αγορά 8 έως 12 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να καλυφθεί άνετα με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς μετά την επέκταση του προγράμματος πανδημίας PEPP η Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι μπορεί να αγοράσει από την αγορά ομόλογα ονομαστικής αξίας 16 δισ. ευρώ επιπλέον των 19 δισ. ευρώ που έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιο της.

 

Standard and Poor’s: Επιβεβαίωση της αξιολόγησης AA+/Α-1+ για ΗΠΑ – Σταθερό το outlook

 

Σε επιβεβαίωση της αξιολόγησης AA+/Α-1+ για τις ΗΠΑ προέβη ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s, αφήνοντας παράλληλα αμετάβλητη την προοπτική της (stable). Η βαθμολόγηση αντικατοπτρίζει τα ισχυρά χαρακτηριστικά της οικονομίας της χώρας, η οποία χαρακτηρίζεται «ανθεκτική», «ισχυρά διαφοροποιημένη» και «ευέλικτη σε ό,τι αφορά τα εργαλεία νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής».

Στα μείον, όπως αναφέρει η Standard and Poor’s, είναι η υπερβολική επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών, με το χρέος το 2020 να φτάνει το 107% και το έλλειμμα το 18%, ως αποτέλεσμα, βέβαια, της προσπάθειας άμβλυνσης των επιπτώσεων που επέφερε η πανδημική κρίση του κορωνοϊού.

Τα μάκρο

Ειδικότερα, αναμένεται ταχεία οικονομική ανάκαμψη, με το χρέος, κάποια στιγμή, να σταθεροποιείται στα επίπεδα του 107%.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό +6,5% το 2021, 3,5% το 2022 και 2% τη χρονική περίοδο 2023 – 2024.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2021 θα συνεχίσει να είναι ένα από τα υψηλότερα του κόσμου, με 68.700 δολάρια ανά Αμερικανό πολίτη, ενώ σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού, η οποία αναπόφευκτα θα επηρεάσει την τροχιά που θα διαγραφεί στο εξής το ΑΕΠ.

Η ανεργία που έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2020 (14%) θα μειωθεί στο 6% το 2021.
Σύμφωνα με τη Fed, ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να ξεφύγει τα επόμενα δύο χρόνια πέρα από τρέχοντα επίπεδα, ήτοι 2%.
Το έλλειμμα το 2020 έφτασε στο 18% – κυρίως λόγω των κολοσσιαίων δημοσιονομικών πακέτων που δόθηκαν για την άμβλυνση των συνεπειών της πανδημικής κρίσης (2,5 τρισεκ. δολ. τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020, 900 εκατ. δολ. ενδιαμέσως και 1,9 τρισεκ. δολ. το 2021).

Σύμφωνα με τη Standard & Poor’s, τα ισχυρότερα έσοδα που θα έχει το κράτος θα μειώσουν το έλλειμμα στο 13%-14% το 2021 και στο 7% το 2022.

 

16/03/21

 

 

Η ΔΕΗ για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

«Η συμμόρφωση με το δίκαιο περί ανταγωνισμού έχει μεγάλη σημασία για τη ΔΕΗ και είναι σε πλήρη αρμονία με την στρατηγική της. Η έναρξη της διαδικασίας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας. Η ΔΕΗ δεσμεύεται πλήρως να συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διευκρίνιση όλων των ανοιχτών ζητημάτων και παραμένει προσηλωμένη στον επιχειρησιακό της μετασχηματισμό, που ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2019».

 

Τις επισημάνσεις αυτές κάνει η επιχείρηση σε ανακοίνωση με αφορμή την έναρξη διερεύνησης των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στο παρελθόν στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Παράγοντες της αγοράς ενέργειας σημείωναν σχετικά ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα απέχει παρασάγγας από το πλαίσιο με το οποίο λειτουργούσε την περίοδο στην οποία αναφέρεται η έρευνα καθώς στο μεταξύ έχει εφαρμοστεί το μοντέλο- στόχος (target model) της ΕΕ ενώ έχει ξεκινήσει η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων που θα ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια, ζήτημα στο οποίο αναφέρεται εξάλλου και η ανακοίνωση της Κομισιόν.

 

ING: Οι εμβολιασμοί θα κρίνουν την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2021 - Μακριά ακόμη η ανοσία της αγέλης

 

Πηγή: Ελευθερία Κούρταλη – capital.gr

 

Η υψηλότερη εξάρτηση από τον τουρισμό καθιστά τον ταχύτερο εμβολιασμό κρίσιμο για την Ελλάδα ενόψει της θερινής περιόδου, σημειώνει η ING σε νέα έκθεσή της όπου τοποθετεί την ανάπτυξη φέτος στο 3% και στο 4,2% το 2022. Παράλληλα τονίζει ότι τα αποτελεσματικά συστήματα προστασίας των θέσεων εργασίας θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα εισοδήματα και την κατανάλωση, η οποία αναμένεται να ανακάμψει φέτος κατά 2,5% (ιδιωτική κατανάλωση) από 4,7% πτώση το 2020. 

Η πορεία του ΑΕΠ ξεπέρασε τις προσδοκίες το 2020

 

Όπως σημειώνει η ING, ο αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 στην ελληνική οικονομία αποδεικνύεται μικρότερος από το αναμενόμενο, με μέση συρρίκνωση του ΑΕΠ 8,2% το 2020. Εάν δεν υπήρχε η υψηλότερη εξάρτηση από τις τουριστικές δραστηριότητες και ο μικρότερος ρόλος που έπαιξε ο ανθεκτικός μεταποιητικός τομέας στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας στην οικονομία, η Ελλάδα θα είχε υψηλότερες επιδόσεις από χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Όπως παρατηρεί, η Ελλάδα επλήγη από την πανδημία με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά τα προκαταρκτικά στοιχεία δίνουν μία εικόνα η οποία προκάλεσε έκπληξη.

 

Στην πραγματικότητα, η προσωρινή εκτίμηση του ΑΕΠ του δ΄ τριμήνου του 2020 που ανακοίνωσε πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ, δείχνει μια ανοδική αναθεώρηση της ανάκαμψης του γ’ τριμήνου (τώρα στο 3,1% σε βάση τριμήνου) και, το πιο σημαντικό, μια επέκταση 2,7% στο δ΄ τρίμηνο.

 

Το τελευταίο αποτέλεσε έκπληξη, καθώς μια τέτοια ισχυρή ανάκαμψη συνέβη σε μία περίοδο που η Ελλάδα μπήκε σε αυστηρό lockdown, σημειώνει η ING. Εξετάζοντας τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, φαίνεται ότι αυτό σχετίζεται με αύξηση 32% στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε τριμηνιαία βάση, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε. Σε αυτό το πλαίσιο η ING εκτιμά πως στη συνέχεια και αυτά τα στοιχεία αναμένεται να αναθεωρηθούν.  

 

Τα μέτρα στήριξης της εργασίας θα συνεχίσουν να βοηθούν το εισόδημα

 

Πάντως, όπως επισημαίνει η ING, η συνδυασμένη επίδραση των σχεδίων στήριξης των θέσεων εργασίας και η προσωρινή απαγόρευση των απολύσεων, κατάφεραν να περιορίσουν τον αντίκτυπο στην απασχόληση. Συγκρίνοντας τον Νοέμβριο με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία του Ιανουαρίου, παρατηρεί ότι η συρρίκνωση στην απασχόληση περιορίστηκε στο -0,9%. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο δεν υπήρξε σημαντική αύξηση στους εργαζόμενους που παρέμειναν σε εργασιακή αδράνεια και το ποσοστό ανεργίας κινήθηκε σχετικά σταθεροποιητικά (στο 16,2% το Νοέμβριο). Η άρση των μέτρων στήριξης θα χρειαστεί συνεπώς λεπτούς χειρισμούς, και πιθανότατα θα ξεκινήσει μόνο όταν τελειώσει η φάση έκτακτης ανάγκης της πανδημίας.

 

Καθώς κυριαρχούν οι νέες πιο μεταδοτικές μεταλλάξεις, αυτό δυστυχώς δεν φαίνεται να αναμένεται να συμβεί σύντομα. Βραχυπρόθεσμα, τα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τη σχετικά υποστηρικτική εικόνα του πληθωρισμού. Η συνεχιζόμενη ώθηση του πληθωρισμού λόγω των εμπορευμάτων πιθανότατα θα μετριαστεί με τη συνέχιση της πτωτικής πίεσης στον τομέα του τουρισμού, του οποίου το βάρος στον δείκτη είναι υψηλότερο στην Ελλάδα από ό,τι στο σύνολο της ευρωζώνης.

 

Καθοριστική η ταχύτητα του εμβολιασμού 

 

Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, ο ρυθμός της οικονομικής ανάκαμψης του 2021 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα των εμβολιασμών, η οποία θα θέσει τα όρια για την επανέναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου, τονίζει η ING. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στην Ελλάδα έχει εμβολιαστεί πλήρως (δύο δόσεις) το 3,6% του πληθυσμού και μερικώς (μία δόση) ένα 7,2% του πληθυσμού, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί καλή επίδοση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

Ωστόσο, όπως τονίζεται, η ανοσία της αγέλης βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά, καθώς η χώρα δεν μπορεί να ξεφύγει από τις ελλείψεις εφοδιασμού εμβολίων που πλήττουν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη και υποθέτοντας μια σημαντική επιτάχυνση του εμβολιασμού κατά το β’ τρίμηνο, η Ελλάδα θα αναγκαστεί να άρει σταδιακά τα μέτρα κοινωνικής απόστασης τους επόμενους μήνες ενώ ορισμένα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ και το καλοκαίρι για να προστατεύσουν τη ζωτική τουριστική περίοδο.

 

Θετικές οι προοπτικές του β’ εξαμήνου

 

Το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα έχει έναν ακόμη ενισχυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνει η ING, και αυτός δεν είναι άλλος από την εισροή των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ελλάδα αναμένεται να επωφεληθεί τόσο από τις επιχορηγήσεις (περίπου 17,8 δισ. ευρώ, με πιθανές πτωτικές προσαρμογές λόγω του ισχυρότερου από το αναμενόμενο αποτέλεσμα του ΑΕΠ του 2020) όσο και από το μέρος των δανείων του Ταμείου (περίπου 12,6 δισ. ευρώ).

 

Η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε ότι θέλει να μεγιστοποιήσει τη χρήση επιχορηγήσεων, χρησιμοποιώντας το μέρος των δανείων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Εάν ζητηθεί η επιλογή προχρηματοδότησης του 13% τόσο για τις επιχορηγήσεις όσο και για τα δάνεια, περίπου 3,7 δισ. ευρώ θα εισρεύσουν στη χώρα από την Ε.Ε.

 

Aegean: Αυτοπεριορισμός στο μέρισμα για τη χρήση 2021

 

Τη δέσμευση, έναντι των ομολογιούχων δανειστών της, ότι δεν θα προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου ή σε καταβολή μερίσματος, για το οικονομικό έτος 2021, προτίθεται να αναλάβει η Aegean Airlines (Αεροπορία Αιγαίου), ως αντιστάθμισμα των αιτούμενων τροποποιήσεων στους όρους του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ).

 

Όπως αναφέρει ο Χρήστος Κίτσιος στo euro2day.gr, όπως είναι γνωστό, στις 24 Μαρτίου πρόκειται να συνέλθει σε έκτακτη γενική συνέλευση το σώμα των κατόχων ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) της Aegean, ύψους 200 εκατ. ευρώ. Οι ομολογιούχοι θα κληθούν να εξετάσουν και πιθανώς να εγκρίνουν τις προτεινόμενες από το Δ.Σ. της Aegean τροποποιήσεις όρων της δανειακής σύμβασης.

 

Πρόκειται για απαραίτητες τροποποιήσεις, σύμφωνα με την εταιρεία, ώστε να προχωρήσει η αύξηση κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ και να καταστεί αποτελεσματική η υλοποίηση της συμφωνίας κρατικής ενίσχυσης ως 120 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, θα εκδοθούν warrants, τα οποία θα αποδοθούν δωρεάν στην Ελληνική Δημοκρατία, παρέχοντας το δικαίωμα απόκτησης κοινών μετοχών, που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,50% του μετοχικού της κεφαλαίου.

 

Για να διευκολυνθεί η ΑΜΚ, κατά τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ, η Aegean ζητά από τους ομολογιούχους να αποδεχθούν τη  διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης των «υπερβαλλόντων εσόδων». Των καθαρών, δηλαδή, εσόδων από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, που δεν χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες χρήσεις ή για την οριστική αποπληρωμή/προπληρωμή οποιασδήποτε επιτρεπόμενης δανειακής υποχρέωσης.

 

Η τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να μην δεσμευτεί υπέρ των ομολογιούχων μέρος των κεφαλαίων, που θα προέλθουν από την ΑΜΚ και την συνεπακόλουθη κρατική ενίσχυση. Τα κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 180 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ και την κρατική ενίσχυση θα καλύψουν τις ανάγκες της Aegean σε κεφάλαιο κίνησης, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, εξαιτίας της πανδημίας.

 

Επιπρόσθετα, η Aegean θα ζητήσει από τους ομολογιούχους να διευρύνουν τη δυνατότητα της μητρικής, αλλά και των υπόλοιπων εταιρειών του ομίλου, να λαμβάνουν νέο δανεισμό για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, όχι μόνο με τη μορφή σύμβασης πίστωσης ή σε συνδυασμό με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, αλλά και με άλλου είδους συμβάσεις. Τέλος, προτείνεται να προστεθεί η δυνατότητα λήψης νέου δανεισμού για αναχρηματοδότηση οιασδήποτε δανειακής υποχρέωσης και όχι μόνο για αυτές που υφίσταντο κατά το χρόνο έκδοσης του ΚΟΔ.

 

Αλλαγές στα covenants του ΚΟΔ

 

Πέραν, όμως, των τροποποιήσεων που διευκολύνουν την αύξηση κεφαλαίου και την επακόλουθη λήψη της κρατικής ενίσχυσης, η Aegean εισηγείται στο σώμα των ομολογιούχων και αλλαγές στους χρηματοοικονομικούς δείκτες της σύμβασης, ώστε να διασφαλισθεί, όπως η ίδια αναφέρει, η ομαλή λειτουργία και εξυπηρέτηση του ΚΟΔ, χωρίς να παραβιάζονται οι όροι του προγράμματος και χωρίς η θέση των ομολογιούχων να καθίσταται δυσμενέστερη.

 

Ειδικότερα, προτείνεται η μη εφαρμογή της οικονομικής υποχρέωσης, για τα έτη 2020 και 2021. Αυτό συνεπάγεται ότι η εταιρεία για τις δύο χρήσεις δεν είναι υποχρεωμένη να τηρεί τους εξής χρηματοοικονομικούς δείκτες (covenants):

EBITDA/καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα >2,5x

 

καθαρός δανεισμός/EBITDA <5x

 

Υπενθυμίζεται ότι οι υψηλές ζημιές από τα συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου, οι αδύναμες λειτουργικές επιδόσεις και η σύναψη πρόσθετου δανεισμού, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, οδήγησαν το 2020 σε δραστική μείωση των EBITDA, αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και του καθαρού δανεισμού. Κατάσταση που συνεχίζεται, λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις και τους πρώτους μήνες του 2021. 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο να αναπροσαρμοστεί το διάστημα, κατά το οποίο υπολογίζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες (financial covenants), με ημερομηνία αναφοράς από 30.06.2022 και μέχρι τη λήξη του ΚΟΔ.

 

Αυτοπεριορισμός για μέρισμα/επιστροφή κεφαλαίου για τη χρήση 2021

 

Ως αντιστάθμισμα, η Aegean δεσμεύεται να βάλει στον ενεχυριασμένο υπέρ των ομολογιούχων λογαριασμό το ποσό των 10,8 εκατ. ευρώ, ως την 30η Απριλίου και μέχρι την 30.09.2021 να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αντλώντας κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ.

 

Παράλληλα, προτείνεται στους ομολογιούχους η παράταση έως την 30.09.2021 της προθεσμίας υποβολής του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2020. Ως αντιστάθμισμα, η Aegean θα αναλάβει την υποχρέωση να μην προτείνει στους μετόχους επιστροφή κεφαλαίου ή/και καταβολή μερίσματος για το οικονομικό έτος 2021.

 

Πρόκειται για αυτοπεριορισμό της Aegean, μετά και τη συζήτηση που άνοιξε για το αν θα έπρεπε να έχει θέσει ο νομοθέτης περιοριστικές ρήτρες, ως προς τη διάθεση μερίσματος ή bonuses σε στελέχη, για εταιρείες που θα κάνουν χρήση της δυνατότητας λήψης κρατικής ενίσχυσης.

 

Πέραν του αιτούμενου moratorium, ως προς την τήρηση των παραπάνω δεικτών, η Aegean εισηγείται στους ομολογιούχους την αντικατάσταση του παρονομαστή στο δείκτη «EBITDA/ Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα» από τον όρο «Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι». Πρόκειται για απάλυνση του χρηματοοικονομικού δείκτη, που κρίνεται όμως λογική, καθώς η Aegean, όπως και οι περισσότεροι αερομεταφορείς, που είχαν συμβόλαια αντιστάθμισης, είδαν τα χρηματοοικονομικά τους έξοδα να εκτινάσσονται από τη «βουτιά» στις τιμές πετρελαίου.

 

Για κεφάλαιο κίνησης 27,5 εκατ. ευρώ του ΚΟΔ

 

Επιπρόσθετα, προτείνεται η αλλαγή χρήσης για τα 27,5 εκατ. ευρώ (σ.σ. το 14% των καθαρών εσόδων της έκδοσης), προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης, μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς.

 

Υπενθυμίζεται ότι τα εν λόγω κεφάλαια προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν μέρος της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, έργο το οποίο, στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης των κεφαλαιουχικών δαπανών, προσωρινά έχει αναβληθεί.

 

15/03/21

 

Γ. Ζαββός: Επίσημο αίτημα στην ΕΕ για την παράταση του προγράμματος «Ηρακλής»

 

Επίσημο αίτημα της Ελληνικής κυβέρνησης για την παράταση του προγράμματος «Ηρακλής», υπέβαλε την Παρασκευή 12 Μαρτίου, ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαικής Επιτροπής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στη δραστική μείωση του ποσού των μη εξυπηρετούμενων δανείων που επιβαρύνουν τους ισολογισμούς των συστημικών τραπεζών.

 

Σχολιάζοντας τη σημασία της επέκτασης του προγράμματος, ο κ. Ζαββός ανέφερε πως «η κυβέρνηση, ενεργώντας με σχέδιο και σε χρόνους ρεκόρ, μετά την επιτυχία του προγράμματος “ Ηρακλής” στον πρώτο ήδη χρόνο της λειτουργίας του, επιδιώκει τώρα την άμεση παράτασή του. Έτσι ώστε οι ελληνικές τράπεζες να μειώσουν μέσα στους επόμενους μήνες τα “ κόκκινα” δάνεια σε μονοψήφια ποσοστά. Με τον “ Ηρακλή ΙΙ” το τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα και μπορεί να προσβλέπει με αισιοδοξία στη επόμενη μέρα της πανδημίας. Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες για την κομβική συνάντηση με τους σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα πρέπει να κατευθύνουν αποτελεσματικά στην πραγματική οικονομία. Γιατί οι τράπεζες απαλλάσσονται από τον βραχνά των “ κόκκινων” δανείων και θα μπορούν να επιτελέσουν αποτελεσματικά τον ρόλο τους, που δεν είναι άλλος από τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, συντελώντας έτσι στον διπλό μετασχηματισμό τόσο της βάσης του παραγωγικού ιστού όσο και του τραπεζικού συστήματος».

 

Εν τω μεταξύ την προηγούμενη ημέρα, μιλώντας στη Βουλή στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ο κ. Ζαββός τόνισε τις κύριες πτυχές της μεταρρύθμισης του τραπεζικού συστήματος. Είπε χαρακτηριστικά ότι «η κυβερνητική στρατηγική για το τραπεζικό σύστημα βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους, μεταρρυθμιστικούς άξονες».

 

Οι τρεις πυλώνες αφορούν:

 

«Πρώτον, την πλήρη και επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος “ Ηρακλής” για τη δραστική μείωση των “ κόκκινων” δανείων. Μέχρι σήμερα, μειώνουμε τα “ κόκκινα” δάνεια με επιτυχή συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με χαρτοφυλάκια που ανέρχονται σε 32 δισ. ευρώ και αυτό μόνο στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του προγράμματος. Αυτό έγινε κυρίως με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο.

 

Δεύτερον, την παράταση του προγράμματος “ Ηρακλής”, δηλαδή ο “ Ηρακλής ΙΙ”, ο οποίος σηματοδοτεί μια ποιοτικά και λειτουργικά διαφορετική φάση στο τραπεζικό σύστημα. Πρόκειται για τις ίδιες τις τράπεζες που μας ζητούν και καλωσορίζουν τον “ Ηρακλή ΙΙ” όσο και οι Ευρωπαίοι εταίροι, όπως αναφέρεται και στην 9η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, καθώς και οι διεθνείς επενδυτές. Αυτό είναι κορυφαίας σημασίας γεγονός, γιατί ακριβώς αυτήν τη χρονιά, αλλά και σίγουρα μέσα στο 2022, όλες οι συστημικές τράπεζες θα έχουν επιτύχει έναν μονοψήφιο αριθμό “ κόκκινων” δανείων. Πρόκειται για ένα κρίσιμο επίτευγμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες απαλλάσσονται από το δυσβάσταχτο άγος των προβληματικών δανείων, ενισχύουν την κεφαλαιακή τους βάση και μπορούν με απελευθερωμένους πόρους να προσφέρουν ρευστότητα που θα κατευθυνθεί στην πραγματική οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες, στους πολίτες, στα νοικοκυριά. Έτσι, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πια θωρακισμένο κεφαλαιακά και καθίσταται ανταγωνιστικό».

 

Τρίτον, την εισαγωγή του νομοσχεδίου με το οποίο μεταρρυθμίζεται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. «Προσαρμόζουμε το ΤΧΣ σε μια νέα εποχή για το τραπεζικό σύστημα. Αναμορφώνουμε το ΤΧΣ ως όργανο κεντρικής σημασίας, ώστε να ενισχύσουμε την ικανότητα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, στα οποία συμμετέχει το Ταμείο, να υπερβούν τις παθογένειες του παρελθόντος και να αναπτύξουν πια με εμπιστοσύνη τα επιχειρησιακά τους σχέδια. Στόχος μας είναι να γίνει αυτό με την προσέλκυση των επενδυτών στις ελληνικές τράπεζες και με την εισροή νέων κεφαλαίων. Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η σταδιακή απεμπλοκή του Δημοσίου από τον τραπεζικό τομέα. Γι’ αυτό σηματοδοτούμε με σαφήνεια τους όρους της πολιτικής μας, όρους που δείχνουν εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος».

 

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός «η κυβέρνηση μεταρρυθμίζει το τραπεζικό σύστημα σε μια κρίσιμη συγκυρία, γιατί χρειαζόμαστε επειγόντως ένα εύρωστο τραπεζικό σύστημα, ευέλικτο και ικανό να διοχετεύει αποτελεσματικά στην πραγματική οικονομία τους τεράστιους πόρους που θα εισρεύσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που αρχίζει να φαίνεται πια η έξοδος από την πανδημία και οι μηχανές της παγκόσμιας οικονομίας ξαναζεσταίνονται για την επόμενη μέρα. Είναι αυτό ακριβώς το μεγάλο μας στοίχημα». Και «σήμερα η χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση από τότε που εντάχθηκε στην ΕΟΚ, πρόκληση κομβικού μετασχηματισμού του παραγωγικού της δυναμικού, γιατί μας χρειάζονται διαφορετικές βέλτιστες κλίμακες, καθώς και αναμόρφωση και μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος».

 

Όπως επεσήμανε ο κ. Ζαββός, μετά από σαράντα χρόνια αλλάζουν και πάλι οι κανόνες του παιχνιδιού και μας δίνεται ξανά, - πιθανόν για τελευταία φορά - η ευκαιρία να κλείσουμε την ψαλίδα, δηλαδή το χάσμα βορρά και νότου, και να πλησιάσουμε τους μέσους ευρωπαϊκούς όρους. «Είναι το κρίσιμο ραντεβού της δεκαετίας. Η απόδοσή μας θα είναι μετρήσιμη. Ο μετασχηματισμός της οικονομίας μας είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια να έχει επιστρέψει το μεγαλύτερο μέρος των νέων που έφυγαν από αυτή τη χώρα, αναζητώντας εργασίες και ευκαιρίες στο εξωτερικό. Πρέπει και μπορούμε να αναστρέψουμε το brain drain».

 

Η μεταρρύθμιση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

 

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για το ΤΧΣ, ο κ. Ζαββός είπε ότι δίνεται τεράστια και σημαντική ευελιξία στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να αναπτύξει την πολιτική αποεπένδυσής του. Διευκρίνισε ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών στις οποίες θα μπορεί να συμμετέχει το ΤΧΣ, δεν είναι ανακεφαλαιοποιήσεις, δηλαδή αναπλήρωση του ελλείποντος εποπτικού κεφαλαίου για σκοπούς εξυγίανσης, όπως συνέβη στο παρελθόν, αλλά δυνατότητα των τραπεζών να προσφεύγουν με όρους της αγοράς στις κεφαλαιαγορές για άντληση των αναγκαίων κεφαλαίων.

 

Ο κ. Ζαββός πρόσθεσε ότι με το νομοσχέδιο ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση του ΤΧΣ, καθιστώντας βασικό όργανο του Ταμείου με το τεκμήριο αρμοδιότητας το Γενικό Συμβούλιο, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή παραμένει το όργανο που κάνει την καθημερινή διαχείριση και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου.

 

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ποια είναι τα επόμενα βήματα των μεταρρυθμίσεων του ΤΧΣ, ο κ. Ζαββός επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να φέρει μια σειρά τροποποιήσεων στον ίδιο νόμο σε ένα δεύτερο στάδιο, οι οποίες θα οδηγούν στον εξορθολογισμό, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, των διατάξεων σχετικά με τα προσόντα των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών. Στην επόμενη φάση, η Κυβέρνηση θα εξετάσει επίσης το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από εδώ και μπρος. «Σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρξουν οπωσδήποτε παράμετροι, οι οποίες θα ληφθούν υπ’ όψιν, όπως η διασφάλιση των πόρων του Ταμείου που έχουν τοποθετηθεί στις τράπεζες, η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του, καθώς και η στρατηγική εξόδου του από τις τράπεζες. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν υπό προϋποθέσεις κράτους δικαίου, στα πλαίσια του ελληνικού Συντάγματος και της ενωσιακής νομοθεσίας», κατέληξε ο κ. Ζαββός.

 

Πορεία του προγράμματος «Ηρακλής»

 

- Μέχρι σήμερα στον «Ηρακλή», έχουν ενταχθεί και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες με συνολική ακαθάριστη αξία τιτλοποιήσεων που ανέρχεται σε 31,3 δισ. ευρώ, χωρίς επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο.

 

- Η αδιαμφισβήτητη αυτή επιτυχία του «Ηρακλή», ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες της πανδημίας COVID-19, αναγνωρίστηκε διεθνώς αλλά και από την πρόσφατη 9η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλωσόρισε την παράταση του. Την παράταση ζήτησε επισήμως η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και υπήρξε και η σχετική δέσμευση του Υπουργού Οικονομικών στο Eurogroup του περασμένου Νοεμβρίου.

 

- Το λεγόμενο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» αποσκοπεί στην επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» κατά 18 μήνες (Απρίλιος 2021 - Οκτώβριος 2022), και στη μείωση των υπολειπομένων «κόκκινων» δανείων της τάξεως των 32 δισ. ευρώ. Με αυτό τον τρόπο ήδη από την παρούσα χρονιά - και με βεβαιότητα το 2022 - και οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες θα έχουν επιτύχει μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων απαλλασσόμενες από τον βραχνά που τις εμποδίζει να χορηγήσουν ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

 

- Μέσω του προγράμματος «Ηρακλής ΙΙ», παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Κράτους, της τάξεως των 12 δισ. ευρώ, στις υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ομολογίες των τιτλοποιήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

- Ήδη η Eurobank ανακοίνωσε στις 10.03.2021 την πρόθεση της να εντάξει νέα τιτλοποίηση ύψους 3,3 δισ. ευρώ στον «Ηρακλή ΙΙ», που θα την οδηγήσει σε μονοψήφιο ποσοστό «κόκκινων» δανείων στο τέλος του 2021.

 

- Η Ελληνική κυβέρνηση αναμένει την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο επίσημο αίτημα παράτασης το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και έπειτα θα φέρει άμεσα στη Βουλή τον εφαρμοστικό νόμο.

 

13/03/21

 
 

Alpha Bank: Στις 2 Απριλίου η Γ.Σ. για το hive-down

 

Στον απόηχο της δεσμευτικής συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy και της επιτυχούς, δεύτερης μέσα σε 12 μήνες, έκδοσης ομολόγου Tier2, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank ενέκρινε την Παρασκευή τη δημοσίευση της πρόσκλησης για την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2ας Απριλίου, με αντικείμενο τον εταιρικό μετασχηματισμό (hive down) της.

 

Λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική θα πραγματοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ δίνεται στους Μετόχους η δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως.

 

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank δρομολογεί τον εταιρικό της μετασχηματισμό, με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και μεταβίβασή του σε νέα 100% θυγατρική της εταιρεία («Νέα Alpha Bank»).

 

Σύμφωνα με πηγές από την τράπεζα, ο εταιρικός μετασχηματισμός υλοποιείται σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο που ανακοίνωσε η Alpha Bank και δρομολογήθηκε χωρίς καθυστερήσεις, παρά την δυσμενή συγκυρία.

 

Αποτελεί, δε, την αφετηρία για την παροχή καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους Πελάτες, την ακόμη πιο ενεργή στήριξη των Επιχειρήσεων και της ελληνικής Οικονομίας και τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους.

 

Με την ολοκλήρωση της Απόσχισης, που αναμένεται εντός του δεύτερου τριμήνου του 2021, η Νέα Alpha Bank θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της Alpha Bank.

 

Η Νέα Alpha Bank θα διατηρήσει την επωνυμία «Άλφα Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «Alpha Bank», συνεχίζοντας τη δραστηριότητά της στο Δίκτυο Καταστημάτων και στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί σήμερα η Alpha Bank.

 

Ο παραπάνω εταιρικός μετασχηματισμός δεν επηρεάζει, καθ οιονδήποτε τρόπο, τις σχέσεις των πελατών με την Τράπεζα.

 

Συγκεκριμένα, η τραπεζική σχέση των πελατών της Τράπεζας, με τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή, θα μεταβιβαστεί αυτομάτως εκ του νόμου στη Νέα Alpha Bank.

 

Η εξυπηρέτησή των πελατών της Τράπεζας θα συνεχιστεί κανονικά από το Δίκτυο Καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα καθώς και από τα ψηφιακά Δίκτυα (myAlpha Web, myAlpha Mobile), χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από μέρους τους.

 

Όσον αφορά στη Διασπώμενη, αυτή θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατηρώντας δραστηριότητες και στοιχεία περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) που δεν αφορούν τον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας.

 

12/03/21

 
 

Ελλάκτωρ: Εκτακτη Γενική Συνέλευση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 120 εκατ. ευρώ

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνεδριάσει την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 11.00, καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Κατά την Ε.Γ.Σ. θα προταθεί, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των  €120,5 εκατ.  

Τα κεφάλαια, τα οποία θα αντληθούν από την προτεινόμενη Αύξηση, θα διατεθούν προκειμένου να καλύψουν επενδύσεις ύψους περίπου €20,5 εκατ. για τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς της Ενέργειας καθώς και €100 εκατ. περίπου, για τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. 

Από τα ανωτέρω ποσά θα αφαιρεθούν αναλογικά τα έξοδα της έκδοσης των Νέων Μετοχών και το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ θα διατεθεί με στόχο να καλύψει υποχρεώσεις από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αλλά και τις υποχρεώσεις της στην ελληνική αγορά, €45 εκατ. και €55 εκατ. αντίστοιχα. 

Ο κ. Αρης Ξενόφος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και CEO του Ομίλου, δήλωσε σχετικά με την προτεινόμενη αύξηση: «Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα επανατοποθετήσει στρατηγικά τον Όμιλο τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές, όπου δραστηριοποιούμαστε, αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά πλέον τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, και θέτοντας στέρεες και υγιείς βάσεις για τη δυναμική συμμετοχή μας στην προβλεπόμενη θετική πορεία του κλάδου». Και προσθέτει: «Η παρουσία της  δυνατής μετοχικής βάσης του Ομίλου δεν μπορεί παρά να αποτελεί εχέγγυο για μια πετυχημένη αύξηση».

Σημειώνεται ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα της Κατασκευής του Ομίλου ανήλθε στις 30.09.2020 σε €1,6 δισ. Κατά το 2020 υπεγράφησαν συμβάσεις αξίας €671 εκατ., ενώ έχουν εξασφαλισθεί νέα έργα ύψους €203 εκατ., οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται να υπογραφούν (σύνολο ανεκτέλεστου €1,8 δισ.). Επιπλέον, αναμένεται αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για επιτάχυνση της υλοποίησης έργων, αλλά και ως συνέπεια των μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 στις οικονομίες των χωρών που δραστηριοποιείται στρατηγικά η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σε έργα Υποδομών που αφορούν στην δραστηριότητά της. 

Η στρατηγική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη δραστηριοποίηση του κλάδου κατασκευής στο εξωτερικό εστιάζει στη Ρουμανία, που έχει σημαντικές ανάγκες σε έργα υποδομών. Η έμφαση στην ανάπτυξη του κλάδου στη Ρουμανία δίνει τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης της συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας που κατέχει ο Όμιλος στη χώρα αυτή. Επιπρόσθετα, ακολουθεί πολύ επιλεκτική προσέγγιση ως προς τη διεκδίκηση συμβάσεων στο Κατάρ, στοχεύοντας σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Facility Management. Στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται απεμπλοκή του τομέα κατασκευής από τις υπόλοιπες αγορές του εξωτερικού. 

Στόχος της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο. 

 

Γ. Στάσσης: Πρωτοφανής η συμμετοχή ξένων επενδυτών στην έκδοση ομολόγων της ΔΕΗ

 

Ως ψήφος εμπιστοσύνης προς το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ αλλά και συνολικά στην ελληνική οικονομία ερμηνεύεται η επιτυχία της έκδοσης ομολογιακού δανείου της ΔΕΗ, που έκλεισε χθες με υπερκάλυψη κατά 6 φορές και επιτόκιο κάτω από 4%.

 

Όπως επισημαίνει με δηλώσεις του προς το ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, η επιτυχία πέρα από την υπερκάλυψη και το επίπεδο του επιτοκίου, έγκειται κυρίως στο πρωτοφανές και υψηλό ποσοστό συμμετοχής ξένων επενδυτών που κυμάνθηκε στο 70% ενώ επιπρόσθετα το 50% της έκδοσης καλύφθηκε από υψηλού κύρους και διεθνούς εμβέλειας επενδυτές.

 

Η έκδοση αποτελείται από ομόλογα βιωσιμότητας, η απόδοση των οποίων συνδέεται και με την επίτευξη συγκεκριμένου περιβαλλοντικού στόχου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της έκδοσης η ΔΕΗ δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% το 2022 σε σχέση με το 2019 και, αν δεν το καταφέρει, να καταβάλει αυξημένους τόκους στους στους επενδυτές.

 

Υπενθυμίζεται ότι το business plan της ΔΕΗ προβλέπει ήδη τη μείωση των εκπομπών κατά 62% στην περίοδο 2019 - 2023 (από 19,7 εκατ. τόνους σε 7,5 εκατ.), η οποία θα επιτευχθεί κατά κύριο λόγο με την απόσυρση του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων εκτός από την Πτολεμαίδα 5 η οποία προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το 2022 (και θα μετατραπεί σε πιο "πράσινη" τεχνολογία το 2028).

 

Η έκδοση της ΔΕΗ με αρχικό στόχο 500 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές άνω των 6 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι υπερκαλύφθηκε κατά 6 φορές, κυρίως από ξένους επενδυτές. Η ΔΕΗ αποφάσισε να αντλήσει 650 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 3,875%, χρήματα που θα διατεθούν για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων, επενδύσεις και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

 

Σημειώνεται ότι η έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές πραγματοποιήθηκε δύο χρόνια μετά την προειδοποίηση του ορκωτού ελεγκτή (Ernst & Young, τον Απρίλιο του 2019) για κίνδυνο βιωσιμότητας της εταιρείας. Η προηγούμενη έξοδος έγινε το 2014, οπότε αντλήθηκαν 700 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 5 ετών με επιτόκιο 5,5%.

 

 

Η νέα μεγάλη επένδυση 300 εκατ. ευρώ της Motor Oil Hellas

 

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε η Motor Oil Hellas για το νέο Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους 200 εκατ. ευρώ, τα κεφάλαια που θα αντληθούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (137 εκατ. ευρώ) θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας.

 

Όπως γράφει ο Χάρης Φλουδόπουλος στο capital.gr, η συγκεκριμένη επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 310 εκατ. ευρώ θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και κηροζίνης και υδρογόνου.

 

Η αύξηση της παραγωγής λευκών "καθαρών" προϊόντων αλλά από αναβάθμιση της μονάδας που παράγει νάφθα, με μικρότερο περιθώριο. Έτσι η ΜΟΗ αναμένεται να επωφεληθεί από την εκάστοτε διαφορά τιμής μεταξύ της νάφθας και των "λευκών" προϊόντων.

 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2017 η παραγωγή του συγκροτήματος νάφθας έφτανε τις 467 χιλιάδες μετρικούς τόνους.  Αντίστοιχα, η νέα επένδυση αναμένεται να έχει παραγωγική δυναμικότητα περίπου 1 εκατ. μετρικούς τόνους καθαρών προϊόντων.

 

Η διαφορά στο premium μεταξύ νάφθας και βενζίνης φτάνει τα 200 δολάρια, που σημαίνει ότι η νέα επένδυση θα προσθέσει μεικτό περιθώριο της τάξης των 200 εκατ. δολάρια, εφόσον αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της νέας επένδυσης.

 

Το νέο εργοστασιακό συγκρότημα αναμορφωτής νάφθας σε βενζίνη κατασκευάζεται από την ιταλική εταιρεία Technip, με ημερομηνία παράδοσης του έργου την 3η Ιανουαρίου 2022.

 

Η επένδυση βρίσκεται ήδη στη φάση της κατασκευής και έχουν ήδη δαπανηθεί 120 εκατ. ευρώ (10 εκατ. το 2019 και 110 εκατ. το 2020). Εκτός από τα 137 εκατ. ευρώ του ΚΟΔ, το υπόλοιπο μέρος της επένδυσης προβλέπεται να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια ή και πρόσθετο δανεισμό της εταιρείας.

 

Το ΚΟΔ

 

Το Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρείας, σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο που ανακοινώθηκε θα έχει συνολικό ύψος 200 εκατ. ευρώ και διάρκεια 7 ετών. Θα εκδοθούν 200 χιλιάδες άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1000 ευρώ. Οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού δηλαδή σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές με χρήση της υπηρεσίας ΗΒΙΠ του ΧΑ.

 

Tο επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (διαδικασία "Η.ΒΙ.Π.").

 

Η ανακοίνωση του εύρους της απόδοσης θα γίνει στις 16 Μαρτίου, ενώ η έναρξη της δημόσιας προσφοράς θα γίνει από τις 17 έως τις 19 Μαρτίου, όταν και θα ανακοινωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, η τελική απόδοση και το επιτόκιο.

 

Η έναρξη της διπαραγμάτευσης των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑ αναμένεται για τις 25 Μαρτιου 2021.

 

Το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank σε τρεις πυλώνες

 

Σε επιτάχυνση του τραπεζικού μετασχηματισμού, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Galaxy (τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 10,8 δισ. ευρώ) και την κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 1 δισ. (με δύο εκδόσεις ομολόγων σε 12 μήνες) προχωρά η διοίκηση της Alpha Bank.

 

Η αγορά περιμένει τη διοίκηση της Alpha Bank να περιγράψει τα επόμενα βήματα, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δ’ τριμήνου 2020 και της χρήσης 2020, στις 23 Μαρτίου.

 

Όπως γράφει ο Λεωνίδας Στεργίου στο capital.gr, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα μετασχηματισμού της τράπεζας, ο οποίος, πέραν από την αποαναγνώριση των κόκκινων δανείων μέσω του Galaxy, στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.

 

Ο πρώτος αφορά στην πελατοκεντρική προσέγγιση, με τον επανασχεδιασμό της παροχής νέων προϊόντων και ταχύτερων υπηρεσιών.

 

Ο δεύτερος περιλαμβάνει μία δέσμη δράσεων με στόχο την ευελιξία (agile) του ομίλου, με περαιτέρω εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

 

Ο τρίτος περιλαμβάνει το προσωπικό. Η Alpha Bank έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο για την αξιοποίηση του ταλέντου μέσα από τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας αξιολόγησης και κοινής στοχοθέτησης για όλη την τράπεζα.

 

Οι τρεις πυλώνες εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού που επεκτείνεται και εκτός συνόρων, με την ενίσχυση των θυγατρικών στο εξωτερικό και την ένταξή τους κάτω από τη νέα οργανωτική δομή, η οποία ανέδειξε υπεραξίες γύρω στα 800 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ορκωτών ελεγκτών.

 

Ψηφιακός μετασχηματισμός

 

Στο επίκεντρο του σχεδίου μετασχηματισμού παραμένει η στρατηγική για τη συνεχή ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Σύμφωνα με στοιχεία για το 2020, άνω του 92% των εγχρήματων συναλλαγών της Alpha Bank πραγματοποιήθηκαν μέσα από τα ηλεκτρονικά της δίκτυα, ενώ πάνω από 300.000 νέοι συνδρομητές εγγράφησαν στο ebanking.

 

Το mobile banking της Alpha Bank (MyAlpha Mobile), το οποίο κυριαρχεί σήμερα στις συναλλαγές στην αγορά, σημείωσε ετήσια αύξηση στη χρήση του κατά 62% το 2020.

 

Με την ίδια ταχύτητα αναπτύσσεται το νέο μοντέλο τραπεζικής, το λεγόμενο remote banking, ή MyAlpha Ραντεβού, για την Alpha Bank.

 

Σύμφωνα με στοιχεία, υποβλήθηκαν περισσότερα από 100.000 αιτήματα από τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν ξεκίνησε η υπηρεσία, μέχρι σήμερα. Το 71% των αιτημάτων αφορούσε σε ραντεβού σε κατάστημα, το 24% σε τηλεφωνική επικοινωνία και το 5% μέσω βιντεοκλήσεις.

 

Εντυπωσιακό στοιχείο για την τάση που επικρατεί στην αγορά σε αυτό το πεδίο είναι ότι μόνο η Alpha Bank ανταποκρίνεται σε περισσότερα από 1.000 αιτήματα για ραντεβού ημερησίως. Οι αιτήσεις για ραντεβού αφορούν όλες τις τραπεζικές υπηρεσίες, από ενημέρωση για προϊόντα, μέχρι αιτήματα για ρυθμίσεις και διευκολύνσεις.

 

Τα ψηφιακά πορτοφόλια κερδίζουν και αυτά έδαφος. H Alpha Bank έχει περισσότερους από 160.000 πελάτες, οι οποίοι έχουν συνδέσει τις κάρτες τους με τα ψηφιακά πορτοφόλια που παρέχει η Alpha Bank, το ApplePay, το my Alpha Wallet και το Garmin Pay.

 

Ειδικά στο Apple Pay, από τον Απρίλιο του 2020, όταν ξεκίνησε η υπηρεσία, οι χρήστες του έχουν ξεπεράσει τους 120.000, πραγματοποιώντας σε μηνιαία βάση περισσότερες από 500.000 συναλλαγές.

 

Κόκκινα, Ηρακλής και "bad bank”

 

Όπως δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, η τράπεζα προχώρησε αμέσως μετά τη συμφωνία για τη Συναλλαγή Galaxy στην έκδοση ομολόγου Tier 2, ύψους 500 εκατ. έναν, έναν χρόνο μετά την αρχική μας έκδοση αντίστοιχου ομολόγου, ενισχύοντας περαιτέρω τα κεφάλαιά και διαμορφώνοντας τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας πρακτικά στο 17%, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της Τράπεζας να επιταχύνει τις πρωτοβουλίες της για τη διαχείριση του εναπομείναντος αποθέματος κόκκινων δανείων.

 

Πηγές από το υπ. Οικονομικών σημειώνουν ότι ενδιαφέρον για τον Ηρακλή 2, δηλαδή για τον δεύτερο κύκλο τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων, έχει εκδηλωθεί και από την Alpha Bank.

 

Σε σχετική ερώτηση του Bloomberg, ο κ. Ψάλτης σημείωσε ότι ενώ το πρόγραμμα Ηρακλής είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας των τραπεζικών ισολογισμών, η ιδέα της "bad bank", σύμφωνα με την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, "θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να παράσχει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στοχεύοντας σε δάνεια με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με τελικό στόχο την αντιμετώπιση όλου του εύρους των προβληματικών δανείων".

 

ΔΕΗ: Άντληση 650 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,875%

Με σημαντική υπερκάλυψη και επιτόκιο κάτω από 4 % έκλεισε σήμερα η έκδοση ομολογιών από τη ΔΕΗ, η οποία θα αντλήσει 650 εκατ. ευρώ έναντι αρχικού στόχου 500 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε επίσημα απόψε στο Χρηματιστήριο την επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης διεθνούς προσφοράς ομολογιών με ρήτρα αειφορίας ύψους ποσού 650 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 3,875% και λήξη το 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες η προσφορά ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ που σημαίνει ότι ο στόχος των 500 εκατ. υπερκαλύφθηκε κατά 6 φορές. Ενώ το 70 % της έκδοσης καλύφθηκε από ξένους επενδυτές.  

Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στην Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί την 18η Μαρτίου 2021, με την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.               

 

11/03/21

 

Ευρωζώνη: Σημαντική μείωση των αποδόσεων των ομολόγων μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ

Οι αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης μειώθηκαν σημαντικά μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι θα αυξήσει σημαντικά τον ρυθμό αγορών ομολόγων στο επόμενο τρίμηνο.

Η απόδοση των γερμανικών 10ετών ομολόγων, που αποτελούν τον δείκτη αναφοράς για την Ευρωζώνη, συνέχισε τη μείωσή της και στις 14.55 (ώρα Ελλάδας) κατέγραφε πτώση 4 μονάδων βάσης στο -0,36%.

Η απόδοση των 10ετών ιταλικών ομολόγων - που είναι από τα πλέον επωφελούμενα από τις αγορές ομολόγων της ΕΚΤ - υποχώρησαν 7 μονάδες βάσης στο 0,62% που είναι το χαμηλότερο επίπεδο δύο εβδομάδων.

Το ευρώ έχασε μέρος των κερδών που είχε νωρίτερα σήμερα, υποχωρώντας έως τα 1,1942 δολάρια από 1,1957 πριν.

 

«Μπλόκαρε» τη γενική συνέλευση της Folli Follie o Δ. Κουτσολιούτσος

 

Στην 22α Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η εξ αναβολής έκτακτη γενική συνέλευση της Folli Follie με αντικείμενο την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης, είναι πλέον στραμμένα τα βλέμματα. Χθες δεν πραγματοποιήθηκε η διαδικασία που είχε προγραμματιστεί, διότι δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία, η οποία περιορίστηκε στο 16,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κι αυτό επειδή ούτε ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος ούτε η Fosun, που ελέγχουν περίπου το 35% και το 16,3% της Folli Follie, αντίστοιχα, έδωσαν το «παρών». Η στάση αυτή των βασικών μετόχων και δη του Δ. Κουτσολιούτσου, που έχει προφυλακιστεί, εκτιμάται ότι θα επαναληφθεί και στη γενική συνέλευση της μεθεπόμενης Δευτέρας. Με τα δεδομένα αυτά, και για να παρακαμφθεί η τακτική που είναι γνωστή ως μετοχική κωλυσιεργία, η Folli Follie αναμένεται να προχωρήσει στην τοποθέτηση ειδικού εντολοδόχου, που υποκαθιστά τον μέτοχο που αρνείται να συναινέσει.

 

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, για να περάσει στην «επόμενη ημέρα» η Folli Follie, απαιτείται να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία εξυγίανσης των άρθρων 99 και 106δ του πτωχευτικού κώδικα, αφότου κυρωθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και εγκριθεί από τη γενική συνέλευση μετόχων της εταιρείας. Στο μεσοδιάστημα, δηλαδή ωσότου η Δικαιοσύνη εκδώσει την απόφασή της, η εταιρεία συνεχίζει τη δραστηριότητά της, η οποία, λόγω της πανδημικής κρίσης, περιορίζεται στη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματός της. 

 

Η επόμενη μέρα

 

Οπως ανέφερε χθες, στο περιθώριο της αναβληθείσας γενικής συνέλευσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Folli Follie Γιώργος Σάμιος, οι επιδόσεις των e-shops της εταιρείας είναι πολύ καλές – σε αυτά έχουν προστεθεί νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως τα κοσμήματα και τα καλλυντικά Heaven on Earth. Ανέφερε ακόμη ότι η νέα Folli Follie προσελκύει ανθηρό ενδιαφέρον «παικτών» του λιανεμπορίου με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την πανελλαδική ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας. Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, εξάλλου, προβλέπει τη δημιουργία 14 καταστημάτων έως το 2023 με το σήμα Collective, ενώ στον τομέα των καλλυντικών σχεδιάζεται, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση νέων σημείων πώλησης σε περιοχές με αυξημένη εμπορική και τουριστική κίνηση.

 

Οσον αφορά τη συνεργασία με τη Nike, η οποία ολοκληρώνεται, η Folli Follie θέτει ως στόχο την ανάκτηση ποσοστού 35% έως 40% του κύκλου εργασιών που εμφάνιζαν τα καταστήματα της αμερικανικής εταιρείας αθλητικών ειδών. Σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης, σταδιακά, έως το 2023, τα καταστήματα με το εμπορικό σήμα Nike (17 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, 12 στη Βουλγαρία και 10 στη Ρουμανία) θα αντικατασταθούν με νέα που θα πωλούν μία (monobrand) ή πολλαπλές επωνυμίες.

 

Η Folli Follie εξασφάλισε πρόσφατα «ανάσα» ρευστότητας μέσω της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, ύψους 13 εκατ. ευρώ, από το επενδυτικό fund Arena Investors. Οπως αναφέρθηκε χθες, τα κεφάλαια αξιοποιήθηκαν για την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας, τη χρηματοδότηση απόκτησης εμπορευμάτων και την υλοποίηση επενδύσεων σε νέα καταστήματα. Τμήμα της ενδιάμεσης χρηματοδότησης έχει διατηρηθεί και ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών.

 

Motor Oil: Προς έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 200εκ ευρώ – Το χρονοδιάγραμμα

 

Σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ προχωρά η Motor Oil, με τη σχετική διαδικασία να εκκινεί στις 17 Μαρτίου 2021.

 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το δάνειο, διάρκειας επτά ετών, διαιρείται σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ (εφεξής οι «Ομολογίες»).

 

Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Η αγορά-στόχος

 

Η δυνητική αγορά-στόχος των Ομολογιών περιλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στον ν. 4514/2018. Οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

 

Σημειώνεται δε πως , αν το κοινό ομολογιακό δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 170.000.000, θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών.

 

Το χρονοδιάγραμμα

 

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

 

 

10/03/21

 

Ελληνικό: Στη Βουλή το νομοσχέδιο που ξεκλειδώνει την επένδυση

Kατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα το σχέδιο νόμου για τη διανομή των δικαιωμάτων κυριότητας επί της έκτασης του ακινήτου στο Ελληνικό, που επί της ουσίας ξεκλειδώνει την επένδυση. Η κύρωση του νόμου που θα καθορίσει την κυριότητα επί εκτάσεων του ακινήτου αποτελεί την προτελευταία εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής που θα οδηγήσει στη μεταβίβαση της Ελληνικό ΑΕ στη Lamda Development. Τελευταία εκκρεμότητα είναι η έγκριση της συμφωνίας παραχώρησης της άδειας καζίνο στην κοινοπραξία MGE-ΓΕΚ Τέρνα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, «ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην προσπάθεια προώθησης της επένδυσης στο Ελληνικό έγινε σήμερα, με την κατάθεση στη Βουλή, από το υπουργείο Οικονομικών, του Σχεδίου Κυρωτικού Νόμου επί της Σύμβασης Διανομής - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας και του Ειδικού Διαγράμματος Διανομής. Στο ίδιο νομοθέτημα περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες διατάξεις για τη διαδικασία εισφοράς εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ προς την Ελληνικό ΑΕ, καθώς επίσης και η πρόβλεψη της δυνατότητας διενέργειας πρόδρομων εργασιών στο ακίνητο από τον φορέα της επένδυσης, πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ, χωρίς καμία επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου, με στόχο την επιτάχυνση των βημάτων υλοποίησης του έργου».

 

 

Στη Μαριάνα Λάτση μέρος των μετοχών των Ολλανδών της Γεκτερνα..

 

Σύμφωνα με πληροφορίες στη Μαριάνα Λάτση φαίνεται να καταλήγει μεγάλο μέρος των μετοχών των ολλανδών της Reggeborgh. Μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήδη 9εκ μετοχές έχουνε αλλάξει χέρια έξω-χρηματιστηριακά, στις τρέχουσες τιμές. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στην ημέρα..

 

Οι τράπεζες κέρδισαν τη μάχη, αλλά όχι ακόμα τον πόλεμο

Σε 10πλάσιο επίπεδο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο θα παραμείνουν τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύματος τιτλοποιήσεων που επιτεύχθηκε μέσω του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής».

Όπως γράφει η Ευγενία Τζώρτζη στην Καθημερινή, το ύψος των κόκκινων δανείων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, μετά τις τιτλοποιήσεις ύψους 31 δισ. ευρώ που εντάχθηκαν στον «Ηρακλή», θα μειωθεί στα 35 δισ. ευρώ και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) θα περιοριστεί στο 25% έναντι 36% που ήταν στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου. 
Θα παραμείνει ωστόσο σε δυσθεώρητα επίπεδα έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που είναι μόλις 2,8%. Στα υπόλοιπα των 35 δισ. ευρώ των κόκκινων δανείων δεν περιλαμβάνονται αυτά που θα αφήσει πίσω της η πανδημία και τα οποία υπολογίζονται από 5 έως 10 δισ. ευρώ, ανάλογα με τις εκτιμήσεις, δημιουργώντας ένα πιεστικό πλαίσιο για τις τράπεζες, που έχουν δεσμευτεί να περιορίσουν τα NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό. Οι τιτλοποιήσεις που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στον «Ηρακλή» είναι:

• Το χαρτοφυλάκιο Cairo, αξίας 7,5 δισ. ευρώ, της Εurobank.

• Το Galaxy, αξίας 10,8 δισ. ευρώ, της Alpha Bank.

• Τα Phoenix και Vega, συνολικής αξίας 6,9 δισ. ευρώ, της Τράπεζας Πειραιώς.

• Το Frontier, αξίας 6,1 δισ. ευρώ, της Εθνικής Τράπεζας.

Για τη μείωση των NPEs κατά 31 δισ. ευρώ από τον περασμένο Ιούνιο έως και τον Ιούνιο του 2021, οπότε και θα ολοκληρωθεί και η τιτλοποίηση Frontier της Εθνικής Τράπεζας, το Δημόσιο έχει δώσει εγγυήσεις αξίας 11,9 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα έχει εγγυηθεί 2,4 δισ. ευρώ για τη Eurobank, 3,8 δισ. ευρώ για την Alpha Bank, 2,4 δισ. ευρώ για την Πειραιώς και άλλα 3,3 δισ. ευρώ για την Εθνική. Για την εξασφάλιση της κρατικής εγγύησης οι τράπεζες πληρώνουν κάθε χρόνο στο Δημόσιο προμήθεια που υπολογίζεται με βάση το ασφάλιστρο κινδύνου της χώρας (CDs) και το οποίο, λόγω της απομάκρυνσης του κινδύνου χρεοκοπίας, έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά και συγκεκριμένα κάτω από το 1%. Ετσι, οι τράπεζες έβγαλαν από τους ισολογισμούς τους κόκκινα δάνεια 31,9 δισ. ευρώ, από τα οποία κράτησαν, με τη μορφή ομολόγων, το σχετικά «καλό» κομμάτι, δηλαδή 11,9 δισ. ευρώ –όσα εγγυήθηκε το Δημόσιο– και μεταβίβασαν σε funds το μεγαλύτερο τμήμα των δανείων που είναι μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Υπενθυμίζεται ότι η δομή των τιτλοποιήσεων περιλαμβάνει:

• Τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes), δηλαδή το τμήμα των κόκκινων δανείων που έχει μεγαλύτερες πιθανότητες είσπραξης ενός μέρους της οφειλής. Το τμήμα αυτό εγγυάται το Δημόσιο, και οι τράπεζες, αντί των δανείων αυτών, κρατούν στον ισολογισμό τους το ομόλογο που εκδίδουν, εισπράττοντας κουπόνι.

• Τα ομόλογα μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes), δηλαδή το τμήμα των κόκκινων δανείων που έχουν μικρότερες πιθανότητες ανάκτησης και μέσω των τιτλοποιήσεων είναι αυτό που οι τράπεζες διαθέτουν σε επενδυτές. 

• Τα ομόλογα χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes), δηλαδή το τμήμα των κόκκινων δανείων που έχουν σχεδόν μηδαμινή πιθανότητα ανάκτησης. Για τα δάνεια αυτά οι τράπεζες έχουν πάρει προβλέψεις έως και 100% και γι’ αυτό τα μεταβιβάζουν ουσιαστικά άνευ τιμήματος είτε στους επενδυτές είτε σε μετόχους τους. 

Οι τιτλοποιήσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του «Ηρακλή» επέφεραν κεφαλαιακές ζημίες ύψους 6 δισ. ευρώ, καθώς, με δεδομένο ότι τα δάνεια που μεταβιβάστηκαν ήταν βαθιά κόκκινα, η αξία τους, κυρίως των ομολόγων μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας, δεν ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τιτλοποίηση Cairo της Eurobank, συνολικής αξίας 7,5 δισ. ευρώ, το mezzanine τμήμα ήταν 1,4 δισ. ευρώ και η αποτίμησή του διαμορφώθηκε στα 71 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στην τιτλοποίηση Galaxy της Alpha Bank, συνολικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ, το mezzanine τμήμα ήταν 750 εκατ. και η αποτίμησή του διαμορφώθηκε στα 43 εκατ. ευρώ. Στις τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega, συνολικής αξίας 6,9 δισ. ευρώ, της Τράπεζας Πειραιώς, το mezzanine ήταν 400 εκατ. ευρώ και η αποτίμηση εκτιμάται κάτω από 40 εκατ. ευρώ. Στην τιτλοποίηση της Εθνικής Τράπεζας, αξίας 6,1 δισ. ευρώ, η οποία «τρέχει» αυτή την περίοδο, το mezzanine τμήμα διαμορφώνεται στα 450 εκατ. ευρώ και η αποτίμησή του θα αποτυπωθεί στις προσφορές που θα κατατεθούν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.

Σημαντικό όφελος προήλθε από τις πωλήσεις πλειοψηφικού πακέτου των εταιρειών διαχείρισης που τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, και συγκεκριμένα η Eurobank, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, είχαν συστήσει. Στο πλαίσιο των μοντέλων carve out που υλοποίησαν, δηλαδή της απόσχισης της μονάδας διαχείρισης κόκκινων δανείων σε μια νέα εταιρεία, την οποία μεταβίβασαν σε ποσοστό 80% σε ξένους επενδυτές, η Τράπεζα Πειραιώς εισέπραξε τίμημα 296 εκατ. ευρώ για τη μεταβίβαση της μονάδας RBU στον σουηδικό όμιλο Intrum, η Eurobank 211 εκατ. ευρώ για τη μεταβίβαση της FPS –μετονομάστηκε σε doValue– στον ιταλικό όμιλο doValue και η Alpha Bank 214 δισ. ευρώ για την Cepal, που μεταβιβάστηκε στην Davidson Kempner. Εξίσου σημαντικό είναι το όφελος από τη μεταφορά περίπου 3.000 τραπεζοϋπαλλήλων στις εταιρείες διαχείρισης.

 

09/03/21

 

Τι σημαίνει η αλλαγή του νόμου του ΤΧΣ για τους μετόχους των τραπεζών

 

Ο νέος νόμος για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που πρόκειται να ψηφιστεί από τη Βουλή την προσεχή Πέμπτη αποτελεί το πρώτο μέρος αλλαγών για το ρόλο και το σκοπό του Ταμείου και εντάσσεται στη μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης που αφορά σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας μέχρι τον Ιούλιο, όπως αποκάλυψε το "Κ” το περασμένο Σάββατο.

 

Όπως γράφει ο Λεωνίδας Στεργίου στο capital.gr, το "σπάσιμο” του θεσμικού πλαισίου για το ΤΧΣ σε δύο μέρη κρίθηκε επιβεβλημένο προκειμένου να περάσουν από τη Βουλή οι αναγκαίες αλλαγές για να ξεκινήσει η αποεπένδυση από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Το κομμάτι αυτό κρίθηκε αρκετά ευαίσθητο καθώς η αποεπένδυση θα πρέπει να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία των τραπεζών όσο το δυνατόν προς όφελος των φορολογουμένων-μετόχων, ύστερα από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις 45 δισ. ευρώ.

 

Σε δεύτερη φάση και μέχρι τον Ιούνιο με Ιούλιο το αργότερο, αναμένεται να έχουν σχηματοποιηθεί οι αλλαγές σχετικά με το μέλλον του ΤΧΣ, οι προτεινόμενες αλλαγές για το νόμο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τη δευτερογενή αγορά ακινήτων, κά.

 

Στο πρώτο μέρος των αλλαγών του νόμου για το ΤΧΣ προβλέπονται οι εξής δομικές αλλαγές:

 

1. Στρατηγική αποεπένδυσης του ΤΧΣ. Το Ταμείο, αντί να λειτουργεί ως μηχανισμός κρατικής ενίσχυσης, θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως να ήταν ένας ιδιώτης επενδυτής, που διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορεί την περιουσία του και να μπορεί να ενεργήσει όχι ως μηχανισμός κρατικής ενίσχυσης, αλλά ως ένας ανεξάρτητος φορέας που αξιολογεί τις επενδυτικές ευκαιρίες και ενεργεί ισότιμα με τους άλλους μετόχους προς όφελος της επένδυσής του. Θα μπορεί να συμμετέχει στις αυξήσεις από κοινού με τους ιδιώτες επενδυτές και η συμμετοχή του αυτή θα πρέπει κυρίως να έχει πραγματική οικονομική σημασία και να πραγματοποιείται ακριβώς με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις με τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, εφαρμόζοντας το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνεται ευελιξία στη στρατηγική από-επένδυσης, όπως είναι για παράδειγμα μέσω πώλησης των μετοχών σε στρατηγικούς επενδυτές,  πώλησης δικαιωμάτων προαίρεσης και ό,τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ένας ιδιώτης μέτοχος -και μάλιστα μεγαλομέτοχος ενός οργανισμού. Προϋπόθεση είναι οι αποφάσεις του Ταμείου να λαμβάνονται κατόπιν Έκθεσης από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Το σημείο αυτό "απεμπλέκει” τις αποφάσεις και τις στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει το ΤΧΣ από τη στρατηγική της κάθε τράπεζας. Δηλαδή μπορεί να επηρεάζει ως μεγάλος μέτοχος, αλλά μπορεί να δρα και ανεξάρτητα, καθορίζοντας τις εξελίξεις.

 

2. Νέες μετοχές. Στο εξής, όσες μετοχές εκδίδονται θα είναι κοινές, όχι προνομιούχες και δεν θα έχουν ειδικά δικαιώματα. Ωστόσο, οι παλιές θα εξακολουθούν να έχουν τα ειδικά δικαιώματα, χωρίς καμία αλλαγή, όπως είναι το βέτο σε ειδικά θέματα και δικαίωμα σύγκλησης γενικής συνέλευσης. Τι σημαίνει αυτό; Ο μέτοχος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, όπου συμμετέχει το ΤΧΣ, δηλαδή και ο Έλληνας φορολογούμενος, δεν θα παίζει πλέον διασωστικό ρόλο για τις τράπεζες, εκδίδοντας προνομιούχες μετοχές και ενισχύοντας κεφαλαιακά τις τράπεζες.

 

3. Κατάργηση προνομιακής κατάταξης του ελληνικού δημοσίου σε περίπτωση εκκαθάρισης. Η υπάρχουσα μέχρι τώρα διάταξη ήταν ρύθμιση που είχε απομείνει από το 2010, όταν για το Ταμείο προβλεπόταν ότι θα παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση με τη μορφή των προνομιούχων μετοχών. Από το 2011 η διάταξη αυτή άλλαξε και η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας γίνεται πλέον με κοινές μετοχές. Επομένως, αυτές οι κοινές μετοχές θα έχουν την κατάταξη που προβλέπει ο Κανονισμός 575/2013. Είναι απλώς θέμα συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, ο οποίος ζητήθηκε και από την ΕΚΤ.

 

4. Ευθύνη των μελών του ΤΧΣ. Σκοπός του νέου νόμου είναι να αρθούν σημαντικά εμπόδια που δυσκόλευαν το Ταμείο να επιτελέσει την κύρια αποστολή του, που δεν είναι άλλη κυρίως από την από-επένδυση. Η ρύθμιση προβλέπει ό,τι ισχύει ήδη για όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και η οποία κρίθηκε πρόσφατα από το 5ο Τμήμα του Αρείου Πάγου ως συνταγματική.

 

5. Διαφάνεια, λογοδοσία και εταιρική διακυβέρνηση του ΤΧΣ. Ενισχύεται η ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων από τα όργανα του Τ.Χ.Σ. Οι διατάξεις που τροποποιούνται κάνουν σαφής διάκριση αρμοδιοτήτων και ρόλων των οργάνων του και ειδικότερα των δύο οργάνων διοίκησης του Ταμείου, δηλαδή της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου. Πλέον, βασικό όργανο της διοίκησης με τεκμήριο αρμοδιότητας, είναι το Γενικό Συμβούλιο, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή παραμένει το όργανο που κάνει την καθημερινή διαχείριση – διοίκηση και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου.

Εαρινή Στρατηγική

 

Στην Εαρινή Στρατηγική του Υπ. Οικονομικών και της κυβέρνησης εντάσσονται κανονιστικά πλαίσια που αφορούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, την κεφαλαιαγορά και την κτηματαγορά που προωθείται κυρίως από το νεοσύστατο Συμβούλιο Ρευστότητας, το οποίο συνεδριάζει κάθε Τρίτη στο Υπ. Οικονομικών και στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος, των εταιρειών διαχείρισης και της Αναπτυξιακής Τράπεζας

 

Σε πρώτη φάση, ο Μάρτιος είναι επιβαρυμένος με την πρώτη αλλαγή του νόμου του ΤΧΣ, καθώς θα έρθει μία ακόμα προς το καλοκαίρι, η οποία θα αφορά κυρίως το μέλλον του μετά την τυπική λήξη του στα τέλη Δεκεμβρίου 2022. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος ρόλος, μετά την ολοκλήρωση της επίτευξης αξίας και αποεπένδυσης (υφιστάμενο νομοσχέδιο) θα είναι ο υποστηρικτικός ρόλος του τραπεζικού συστήματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση του ρόλου των τραπεζών που είναι η χορήγηση δανείων. Στο τελευταίο θα υπάρξει ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και ενσωμάτωση κριτηρίων σχετικά με το "ποιος είναι ο πελάτης μου” και "με τι κριτήρια δανείζω”, δηλαδή με βάση τα κριτήρια του προϋπολογισμού της ΕΕ (πράσινη ανάπτυξη, κοινωνικό αποτύπωμα, διακυβέρνηση). Για το σκοπό αυτό, στα σχέδια του οικονομικού επιτελείου είναι η συνέχιση σε δεύτερο επίπεδο της συγκεκριμένης διαβούλευσης με την Ε.Ε. και η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για εξειδικευμένους μάνατζερ που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν το νέο ρόλο του ΤΧΣ.

 

Επίσης, το Μάρτιο πρόκειται να έρθει η νομοθεσία για την επέκταση του Ηρακλή (Ηρακλής 2) με βελτιώσεις σε ό,τι αφορά στην παρακολούθηση της αγοράς τιτλοποιήσεων (ποσοστά ανάκτησης, επιχειρησιακά σχέδια τραπεζών, αποτελεσματικότητα εταιρειών διαχείρισης, φερεγγυότητα και αξιοπιστία δανειοληπτών), δηλαδή με δημιουργία του Central Credit Registry) και οι υπόλοιπες ΚΥΑ για την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού και τη σύσταση ιδιωτικού οργανισμού πώλησης και επαναμίσθωσης. Τέλος, ο Μάρτιος είναι και ο μήνας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των τραπεζών (δ’ τρίμηνο 2020 και χρήση 2020) όταν η αγορά αναμένει από τις διοικήσεις τα επόμενα πλάνα τους. Το equity story των τραπεζών θα βοηθήσει και το ΤΧΣ στη στρατηγική αποεπένδυσης με υψηλότερες τιμές.

 

Στη συνέχεια και εντός τετραμήνου αναμένονται σειρά θεσμικών αλλαγών, μεταξύ των οποίων το δεύτερο μέρος για το ΤΧΣ, τις προτάσεις για την αλλαγή του νόμου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τη δευτερογενή αγορά ακινήτων, την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών και την υποχρεωτική ενσωμάτωση κριτηρίων και στοχοθεσία για τις χρηματοδοτήσεις (σε ποιον δανείζω και γιατί), κά.

 

Υφεση 9,5% σε ετήσια βάση το α΄ τρίμηνο αναμένει η Εθνική

Συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 9,5% σε ετήσια βάση προβλέπει η Εθνική για το πρώτο τρίμηνο φέτος, ενώ για τα υπόλοιπα 3 τρίμηνα του έτους εκτιμά ετήσιο ρυθμό υψηλότερο του 10%, με τον μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο 4,7% για το σύνολο του 2021.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Τράπεζας (επικεφαλής οικονομολόγος Νίκος Μαγγίνας), με  αφορμή τα στοιχεία του ΑΕΠ του τετάρτου τριμήνου της ΕΛΣΤΑΤ της περασμένης Παρασκευής, δημοσίευσε ανάλυση για τους καταλύτες της ανάκαμψης το 2021. Οι καταλύτες αυτοί είναι οι εξής:

1. Η δημοσιονομική ώθηση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το 2020 τα δημοσιονομικά μέτρα περιόρισαν την ύφεση κατά 6% του ΑΕΠ τουλάχιστον. Με άλλα λόγια, η ύφεση θα ήταν 14% τουλάχιστον χωρίς τα μέτρα. Η συνολική αμοιβή της εργασίας μειώθηκε μόνο κατά 0,8% ετησίως, η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης συγκρατήθηκε στο -4,7%, ενώ αυξήθηκε και η αποταμίευση. Ιδιαίτερα κρίσιμος αποδείχθηκε ο ρόλος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Υπολογίζεται ότι από τα 5,5 δισ. ευρώ το 2020, η επιστρεπτέα θα φτάσει στα 9 δισ. ευρώ φέτος. Συνολικά, τα δημοσιονομικά μέτρα το 2021 υπολογίζεται να δώσουν ώθηση στο ΑΕΠ 1,4%.

2. Η ενεργοποίηση της αδρανούς ζήτησης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της τράπεζας, πάνω από τα 2/3 της αύξησης (κατά 10,6 δισ. ευρώ) των εταιρικών καταθέσεων το 2020 οφείλονται στην επιτάχυνση του τραπεζικού δανεισμού και στις επιστρεπτέες προκαταβολές. Εκτιμάται ότι σχεδόν 6 δισ. ευρώ από τον δανεισμό αυτό του 2020 μπορούν να μετατραπούν σε νέα οικονομική δραστηριότητα, συνεισφέροντας πάνω από 1,5 ποσοστιαία μονάδα στην αύξηση του ΑΕΠ. Η αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών κατά 10 δισ. ευρώ μπορεί να συμβάλει σε περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ, όταν η αβεβαιότητα αρθεί.

3. Ο τουρισμός. Αναμένεται αύξηση των εσόδων κατά 80% ετησίως ή κατά 3,4 δισ. ευρώ έναντι του 2020, συνεισφέροντας κατά πάνω από 1,8 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ. Η παραδοχή είναι ότι το 70% του πληθυσμού της Ε.Ε. θα έχει εμβολιαστεί ώς το τέλος Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το ενδεχόμενο τριψήφιας αύξησης δεν είναι αμελητέο, ωστόσο οι ενδείξεις θα καθυστερήσουν να φανούν.

 

Bitcoin: Εσπασε ξανά το φράγμα του 1 τρισ. δολαρίων

 

Η αξία του Bitcoin ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια την Τρίτη, καθώς η τιμή του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο κατέγραψε νέα αύξηση, σύμφωνα με το CoinDesk.

 

Ειδικότερα, η αξία του έφτασε ακόμη και στις 54.029,85 δολάρια, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο.

 

Όπως σχολιάζει και η Ημερησία, αυτή είναι η δεύτερη φορά που η αξία του Bitcoin ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια, μετά τις 19 Φεβρουαρίου.

 

Αν και δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό των 58.332,36 δολαρίων, το Bitcoin συνεχίζει να σημειώνει μεγάλο ράλι με τα κέρδη του φέτους να υπερβαίνουν το 80% και το 570% σε σχέση με τον τελευταίο χρόνο.

 

Αυτό αποδίδεται σε μία σειρά παργόντων, όπως η συμμετοχή μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών και ορισμένες αξιοσημείωτες αγορές από εταιρείες κολοσσούς, όπως οι Tesla, Square και Microstrategy.

 

Την Κυριακή, η κινεζική εφαρμογή Meitu προχώρησε στην αγορά όχι μόνο bitcoin, αλλά και Ether,  η αξία του οποίου επίσης αυξήθηκε κατά 7% στα 1.836,73 δολάρια.

 

Την ίδια στιγμή, μεγάλες εταιρείες ανακοινώνουν αγορές στο χώρο κρυπτογράφησης, όπως η PayPal που θα εξαγοράσει την εταιρεία ασφάλειας κρυπτονομισμάτων Curv.

 

Εκτός των υποστηρικτών του που το χαρακτηρίζουν «ψηφιακό χρυσό», που προσφέρει ένα  «ασφαλές καταφύγιο» στη δύσκολη αυτή περίοδο, υπάρχουν πάντα και οι φωνές εκείνες που μιλούν για μία «φούσκα» που κινδυνεύει να σκάσει ανά πάσα στιγμή με ανυπολόγιστες συνέπειες.

 

08/03/21

 

Στην έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ προχωρά η ΔΕΗ

Την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ.

Πρόκειται για ομολογίες χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2026, τα έσοδα από τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Ανακοινώθηκε, επίσης, ότι η ΔΕΗ σκοπεύει να εισάγει τις ομολογίες στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά, ή σε άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το βιβλίο προσφορών θα μείνει ανοιχτό μέχρι την Πέμπτη ενώ το roadshow της προσφοράς θα ξεκινήσει σήμερα.

Η έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές θεωρείται ορόσημο για την πορεία της εταιρείας μετά την κρίση. Είναι ενδεικτικό ότι πριν δύο χρόνια (Απρίλιος του 2019) ο ορκωτός ελεγκτής της ΔΕΗ (Ernst & Young,) προειδοποίησε επισήμως για κίνδυνο βιωσιμότητας της εταιρείας η οποία σήμερα απευθύνεται στους επενδυτές για δανειακά κεφάλαια.

Η προηγούμενη έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές έγινε το 2014, από την οποία αντλήθηκαν 700 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 5 ετών αντλήθηκαν με επιτόκιο 5,5%.

 

 

A - quant: Έρχεται μεγαλύτερη διόρθωση;

 

Τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν σημάδια έντονης νευρικότητας και προβληματισμού. Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων έχει προβληματίσει τις αγορές και ήδη λαμβάνει χώρα σημαντική μεταφορά κεφαλαίων από επενδύσεις σε τεχνολογικές εταιρείες σε επενδύσεις σε εταιρείες που ασχολούνται με  εμπορεύματα, τράπεζες και εταιρίες που θα ωφεληθούν από το άνοιγμα της οικονομίας στη μετά Covid  εποχή. Αν και η ρευστότητα εξακολουθεί να είναι υψηλή στο σύστημα , ίσως περνάμε σε μία περίοδο ανερχόμενου πληθωρισμού που έχουμε να δούμε πολύ καιρό και εν τέλει θα επηρεάσει αρνητικά και τη ρευστότητα στις αγορές. Αυτό ίσως να προεξοφληθεί τις επόμενες εβδομάδες με μεγαλύτερη πτώση σε συγκεκριμένες μετοχές , σε αντίθεση με τις μετοχές που θα ωφεληθούν από την επιστροφή στην κανονικότητα και την αναμενόμενη ή/και πραγματική αύξηση του πληθωρισμού.

 

Ο Jerome Powell, πρόεδρος της ομοσπονδιακής τράπεζας (FED) των ΗΠΑ, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη την περασμένη Πέμπτη, τόνισε πως η πορεία της αμερικανικής οικονομίας βαδίζει καλά αν και ακόμα υπάρχει πολύς δρόμος ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι σε ανεργία και πληθωρισμό. Είπε επίσης πως τα επιτόκια της FED δε θα ανέβουν αν ο πληθωρισμός δεν υπερβεί το 2% και επειδή αυτό μάλλον θέλει αρκετό καιρό για να συμβεί, θα υπάρξει μια σχετικά μακρά περίοδος χαμηλών επιτοκίων. Προς επιβεβαίωση αυτού, υπογραμμίστηκε επίσης πως το φαινόμενο των υψηλών αποδόσεων των κρατικών ομολόγων (το αμερικανικό δεκαετές κινείται κοντά στα υψηλά ενός έτους, λίγο πιο κάτω από το 1.60%) δε θα επηρεάσει τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ. 

 

Το δολάριο φυσικά ενισχύθηκε και συνέχισε να ενισχύεται και την Παρασκευή αφού τα νέα από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ ήταν εντυπωσιακά: 379 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας μέσα στον Φεβρουάριο ενόσω οι προσδοκίες ήταν για 182 χιλιάδες, με την ανεργία να περιορίζεται κι άλλο, στο 6.2%. Στο μπαράζ των θετικών ειδήσεων, προστέθηκε και το Σάββατο η αναμενόμενη έγκριση από τη Γερουσία του πακέτου βοήθειας της αμερικανικής οικονομίας, ύψους 1.9 τρις δολαρίων. Η άνοδος και στους δείκτες μετοχών την Παρασκευή επέτρεψε τον περιορισμό των απωλειών και σε πολλές περιπτώσεις έκανε το πρόσημο της εβδομάδας θετικό. Το πετρέλαιο συνέχιζε να καλπάζει ενώ ο χρυσός συνέχισε με ισχυρές απώλειες. Τέλος, το Bitcoin ανέκαμψε και πάλι πάνω από τα $50,000, σκορπίζοντας νέα χαμόγελα αισιοδοξίας στους επενδυτές των κρυπτονομισμάτων.

Η τρέχουσα εβδομάδα κυριαρχείται από την ανακοίνωση των επιτοκίων και της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Τα μεν επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα στο 0% ενώ αναμένεται η αντίδραση της ΕΚΤ, πιθανόν με αγορά ομολόγων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα θέματα πληθωρισμού και αυξημένων αποδόσεων των ομολόγων.

 

EURUSD (Ευρώ – Δολάριο ΗΠΑ)

Ισχυρά πτωτική η εβδομάδα για το EURUSD που άνοιξε στο 1.2070 και έκλεισε στο 1.1910 αφού το δολάριο ενισχύθηκε εντυπωσιακά μετά τις δηλώσεις Powell και τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Διασπάστηκαν με χαρακτηριστική ευκολία οι στηρίξεις στο 1.20 και στο 1.1950 και η ισοτιμία έφτασε στα επίπεδα τιμών του περασμένου Νοεμβρίου. Εκτός από το δολάριο και την ενίσχυση που παρουσιάζει τις τελευταίες εβδομάδες, αναμένεται η ανακοίνωση των επιτοκίων και της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ την Πέμπτη, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει υψηλή μεταβλητότητα και να δώσει νέο τόνο στην τάση της ισοτιμίας. Σε περίπτωση συνέχιση της καθοδικής τάσης, η επόμενη σημαντική στήριξη είναι αρκετά μακριά, κοντά στο 1.16

 

GBPUSD (Βρετανική Στερλίνα – Δολάριο ΗΠΑ)

Διορθωτικά κινήθηκε το GBPUSD, για δεύτερη συνεχή εβδομάδα, ανοίγοντας στο 1.3931 και κλείνοντας στο 1.3832, παγιώνοντας έτσι τιμές αρκετά κάτω από το 1.40. Η βρετανική οικονομία αρχίζει την σταδιακή άρση του lockdown από την τρέχουσα εβδομάδα και τα οικονομικά νέα από το Ηνωμένο Βασίλειο την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν αρνητικά, ωστόσο η μεγάλη δύναμη του δολαρίου, παρέσυρε την ισοτιμία σε πτωτική κίνηση. Τα φώτα πέφτουν στην ομιλία του Andrew Bailey από την Τράπεζα της Αγγλίας τη Δευτέρα αλλά αν το δολάριο συνεχίσει να ενισχύεται, δεν αποκλείεται να δούμε ακόμα χαμηλότερες τιμές για το GBPUSD, προς το 1.3760 και προς το 1.3565 που είναι οι επόμενες σημαντικές στηρίξεις.

 

USDJPY (Δολάριο ΗΠΑ – Ιαπωνικό Γιεν)

Συνεχίστηκε η άνοδος για το USDJPY και μάλιστα με εντυπωσιακότερο τρόπο. Η ισοτιμία άνοιξε στο 106.48 και έκλεισε στο 108.38, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία ποσοστιαία άνοδο από την περασμένη άνοιξη. Τα επιτόκια των ομολόγων των ΗΠΑ που συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, επιδρούν καταλυτικά στην ισοτιμία, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τα θετικά νέα της Ιαπωνίας (η ανεργία ανακοινώθηκε στο 2.9% και η καταναλωτική εμπιστοσύνη ανέβηκε στο 33.8 τον Φεβρουάριο από 29.6). Με ανοδικές τις πέντε από τις τελευταίες έξι εβδομάδες, το USDJPY ίσως εμφανίσει σημάδια κορεσμού και υπεραγορασμένων συνθηκών αλλά δεν αποκλείεται να συνεχιστεί η άνοδος, αφού πλέον είναι ρεαλιστικά ορατή στους αγοραστές, η τιμή ορόσημο του 110.


EURJPY (Ευρώ – Ιαπωνικό Γιεν)

Ανοδικά συνέχισε για τέταρτη κατά σειρά εβδομάδα το EURJPY, το οποίο άνοιξε στο 128.54 και έκλεισε στο 129.09. Φαίνεται πως η μεγαλύτερη μερίδα των επενδυτών απομακρύνεται από το νόμισμα της Ιαπωνίας και έτσι η ισοτιμία κινείται ανοδικά, χωρίς το ευρώ να είναι ιδιαιτέρως ισχυρό. Υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί και πάλι να δούμε προσπάθειες ανάκτησης του 130.

 

EURGBP (Ευρώ – Βρετανική Στερλίνα)

Επανήλθε στην καθοδική του πορεία το EURGBP την προηγούμενη εβδομάδα, ανοίγοντας στο 0.8658 και κλείνοντας στο 0.8610. Η ισοτιμία επανήλθε στη γνωστή πτωτική της τάση, η οποία ξεκίνησε από τα τέλη του περασμένου έτους και την περιοχή τιμών του 0.92 και πλέον ο ξεκάθαρος στόχος των πωλητών είναι η περιοχή του 0.85.

 

USDCAD (Δολάρια ΗΠΑ – Δολάριο Καναδά)

Καθοδική η περασμένη εβδομάδα για το USDCAD, το οποίο άνοιξε στο 1.2727 και έκλεισε στο 1.2656. Το δολάριο ΗΠΑ μπορεί να εμφανίστηκε ενισχυμένο αλλά η μεγάλη άνοδος του πετρελαίου που αποτελεί βασικό εξαγώγιμο προϊόν του Καναδά, ενίσχυσε το νόμισμά του, ωθώντας την ισοτιμία χαμηλότερα. Οι τιμές του πετρελαίου δείχνουν να καλπάζουν και να υπερκερνούν όλους τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ισοτιμία και με αυτά τα δεδομένα, οι πωλητές βλέπουν με καλό μάτι, τιμές για το USDCAD κοντά στο 1.25.

 

USDCHF (Δολάριο ΗΠΑ – Ελβετικό Φράγκο)

Πολύ ισχυρά ανοδική η προηγούμενη εβδομάδα για το USDCHF που άνοιξε στο 0.9085 και έκλεισε στο 0.9308, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σε επίπεδο εβδομάδας, εδώ και ένα έτος περίπου. Το ισχυρό δολάριο δρα καταλυτικά στην ανοδική πορεία της ισοτιμίας, δίνοντάς της μια ορμή που μπορεί να τη φέρει στην περιοχή του 0.95, αν φυσικά οι συνθήκες παραμείνουν ίδιες.

 

AUDUSD (Δολάριο Αυστραλίας – Δολάριο ΗΠΑ)

Πτωτικά συνέχισε το AUDUSD την εβδομάδα που μας πέρασε, ανοίγοντας στο 0.7709 και κλείνοντας στο 0.7680. Η ισοτιμία επηρεάζεται σαφώς από την ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ αλλά νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα, φαίνεται να αντιδρά αφού τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από την Κίνα (εισαγωγές/εξαγωγές/εμπορικό ισοζύγιο) ήταν πολύ καλύτερα του αναμενομένου. Φυσικά αυτό θα είναι παροδικό αν το αμερικανικό νόμισμα συνεχίσει να ενισχύεται, με τις επόμενες στηρίξεις να βρίσκονται στο 0.7620 και στο 0.7560. 

 

SP500

Κατάφερε και γύρισε θετικός στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ο αμερικανικός δείκτης SP500, κλείνοντας στις 3,840 μονάδες, με κέρδη 0.80% περίπου. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης ο δείκτης ήταν σε έντονα αρνητικό έδαφος αλλά οι δηλώσεις του Powell και η ανακοίνωση της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, προκάλεσαν την ανοδική του αντίδραση. Ανακόπηκε έτσι η διορθωτική πορεία του δείκτη που είχε προκαλέσει ανησυχίες αλλά αυτό δε σημαίνει πως η διόρθωση απεφεύχθη οριστικά.

 

Νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα τα futures του SP500 κινούνται ελαφρώς πτωτικά, αγνοώντας μάλλόν την απόφαση της Γερουσίας του Σαββάτου που ενέκρινε το νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας στις ΗΠΑ αλλά μια καθαρή διάσπαση των 3,860 μονάδων θα επαναφέρει τον δείκτη σε τροχιά ανόδου. Αντίθετα, κάτω από τις 3,720 μονάδες, οι προβληματισμοί για μεγάλη διόρθωση θα επανέλθουν στο προσκήνιο.

 

DAX30

Ανοδικά κινήθηκε ο γερμανικός δείκτης DAX30 την εβδομάδα που μας πέρασε, κλείνοντας στις 14,042 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1.80% περίπου. Υπάρχει μια ταλάντωση του δείκτη γύρω από τις 14,000 μονάδες εδώ και κάποιους μήνες και φαίνεται πως οι επενδυτές αναζητούν τα απαραίτητα "καύσιμα" ώστε να υπάρξει περαιτέρω άνοδος. Κάτω από τις 13,850 μονάδες αρχίζουν οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί ενώ τυχόν παγίωση πάνω από τις 14,000 μονάδες δίνει τόνο αισιοδοξίας.

 

FTSE100

Ισχυρά ανοδική η προηγούμενη εβδομάδα για τον βρετανικό δείκτη FTSE100 που έκλεισε στις 6,684 μονάδες, με κέρδη που προσέγγισαν το 3.50%. Η σταδιακή άρση του lockdown που ξεκινάει αυτήν την εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργεί αισιοδοξία στους κόλπους των επενδυτών για επαναφορά της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά και ίσως φέρει τον δείκτη ακόμα υψηλότερα. Η επόμενη αντίσταση είναι κοντά στις 6,750 μονάδες ενώ προς τα κάτω, η στήριξη είναι στις 6,430 μονάδες.

 

Χρυσός

Συνέχισε έντονα πτωτικά ο χρυσός για ακόμη μία εβδομάδα, κλείνοντας στα $1,698, με απώλειες που άγγιξαν το 2%. Οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων δίνουν εναλλακτική ασφαλών επιλογών στους επενδυτές και ώθησαν τον χρυσό κάτω από τα $1,700, για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούνιο. Με ισχυρό δολάριο (στο οποίο αποτιμάται ο χρυσός) μάλλον θα δούμε χαμηλότερες τιμές με τα βλέμματα να πέφτουν στην πολύ ισχυρή στήριξη των 1,671 που αποτελούν και χαμηλά ενός έτους περίπου. 

 

Πετρέλαιο

Εντυπωσιακά ανοδική η περασμένη εβδομάδα για το πετρέλαιο με τα futures του επομένου μήνα να κλείνουν στα $66.23, σημειώνοντας άνοδο πάνω από 7.50%. Η απόφαση του ΟΠΕΚ την περασμένη Πέμπτη να μην αυξηθεί η παραγωγή τον Απρίλιο, πυροδότησε το ράλι στις τιμές του πετρελαίου, το οποίο συνεχίστηκε και την Παρασκευή με τα θετικά νέα για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Σε όλα αυτά, ήρθε να προστεθεί και η πυραυλική επίθεση στις εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έστω κι αν αναχαιτίστηκε, δημιουργεί ανησυχίες γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις είναι ίσως οι πιο καλά φυλασσόμενες στον κόσμο. Η τιμή του πετρελαίου ενισχύεται κι άλλο και δε θα προκαλέσουν έκπληξη τιμές ακόμα και στα $70 αρκετά σύντομα.

 

Bitcoin

Αντέδρασε ανοδικά το Bitcoin μετά τη μεγάλη διόρθωση που είχε προηγηθεί, κλείνοντας στα $50,067, με κέρδη που ξεπέρασαν το 12.5%. Τα θετικά νέα επανήλθαν για τα κρυπτονομίσματα αφού η MicroStrategy (μεγάλη εταιρεία επιχειρηματικής ευφυϊας και λογισμικού) ανακοίνωσε πως αυξάνει τις θέσεις της σε Bitcoin. Εν μέσω θετικού κλίματος, το Bitcoin κατάφερε να υπερβεί και πάλι το ορόσημο των $50,000 αλλά η μεταβλητότητα συνεχίζει να παραμένει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Πάνω από τα $52,650 αναμένεται να επιταχυνθεί η άνοδος ώστε να δοκιμαστούν και πάλι τα υψηλά όλων των εποχών, στα $57,493. 

 

Πηγή: www.a-quant.com

 

 

Το βαρέλι του πετρελαίου Brent ξεπέρασε το φράγμα των 70 δολ., για 1η φορά από τον Μάιο του 2019

 

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ ξεπέρασε σήμερα το φράγμα των 70 δολαρίων, για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2019, μετά την επίθεση στις εγκαταστάσεις της γιγαντιαίας σαουδαραβικής εταιρείας ARAMCO χθες Κυριακή, με φόντο την προσδοκία της αύξησης της ζήτησης όταν υπάρξει επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας.

 

Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 2,11%, στα 70,89 δολάρια.

 

Εδώ και αρκετές εβδομάδες η τιμή του Μπρεντ ήταν ανοδική.

 

Πριν από έναν μήνα, ξεπέρασε τα 60 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από έναν χρόνο, εξαιτίας της προσδοκίας για την αύξηση της ζήτησης λόγω της αναθέρμανσης της δραστηριότητας της παγκόσμιας οικονομίας.

Χθες Κυριακή θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου έπεσαν στην πόλη Νταχράν, σε περιοχή όπου ζουν χιλιάδες υπάλληλοι της ARAMCO και μέλη των οικογενειών τους, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειας.

 

06/03/21

 

Οι εβδομαδιαίες αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ και του FTSE 25

 
FTSE 25    
Μετοχή Κλείσιμο 26/02/2021 Εβδομαδιαία απόδοση 26/02-05/03/21
ΒΙΟ 4,300 11,40%
TITC 14,580 4,14%
ΕΕΕ 27,000 4,01%
ΟΤΕ 12,750 0,08%
ΑΡΑΙΓ 5,550 5,92%
ΤΕΝΕΡΓ 12,400 2,48%
ΑΔΜΗΕ 2,450 3,38%
ΣΑΡ 8,850 -4,63%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,350 -2,81%
ΦΡΛΚ 4,065 0,62%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 8,990 5,76%
ΜΥΤΙΛ 12,940 1,49%
ΛΑΜΔΑ 6,650 -3,06%
ΑΛΦΑ 0,950 15,15%
ΜΠΕΛΑ 14,590 7,12%
ΕΤΕ 2,330 10,95%
ΠΕΙΡ 0,782 1,69%
ΕΥΡΩΒ 0,655 12,74%
ΕΛΠΕ 5,720 2,69%
ΕΥΔΑΠ 6,700 0,30%
ΕΧΑΕ 3,790 2,85%
ΟΠΑΠ 11,420 2,51%
ΜΟΗ 12,200 7,21%
ΔΕΗ 9,075 1,97%
ΟΛΠ 19,360 -0,10%
     
ΓΔ 825,02 4,12%
FTSE 25 1.983,83 4,82%
Τραπεζικός Δείκτης 525,38 12,20%
Πηγή: www.greekfinanceforum.com    
 

Μετοχή

Κλείσιμο 26/02/21

Εβδομαδιαία απόδοση 26/02-05/03/21

ΒΙΟ

4,300

11,40%

CENER

2,040

3,87%

TITC

14,580

4,14%

ΕΕΕ

27,000

4,01%

ΟΤΕ

12,750

0,08%

ΑΡΑΙΓ

5,550

5,92%

ΤΕΝΕΡΓ

12,400

2,48%

ΕΝΤΕΡ

2,660

3,10%

ΠΑΠ

2,240

0,00%

ΙΝΤΕΡΚΟ

6,250

1,63%

ΑΔΜΗΕ

2,450

3,38%

ΠΛΑΘ

4,120

6,32%

ΜΠΡΙΚ

1,995

-0,25%

ΣΑΡ

8,850

-4,63%

ΚΕΚΡ

3,210

4,56%

ΑΒΑΞ

0,635

4,61%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

1,350

-1,11%

ΟΛΥΜΠ

1,428

-1,11%

ΦΡΛΚ

4,065

0,62%

ΚΑΜΠ

1,150

-0,86%

ΛΟΥΛΗ

2,620

7,38%

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

8,990

5,76%

ΙΑΤΡ

1,545

4,39%

ΛΥΚ

1,405

10,63%

ΜΙΓ

0,031

-2,80%

ΜΥΤΙΛ

12,940

1,49%

ΛΑΜΔΑ

6,650

-3,06%

ΦΛΕΞΟ

8,500

-0,58%

ΙΝΤΚΑ

0,890

9,20%

ΕΥΠΙΚ

4,960

-0,60%

ΑΛΦΑ

0,950

15,15%

ΑΤΤ

0,217

8,90%

ΜΠΕΛΑ

14,590

7,12%

ΕΤΕ

2,330

10,95%

ΠΕΙΡ

0,782

1,69%

ΑΛΜΥ

1,240

1,64%

ΕΥΡΩΒ

0,655

12,74%

ΕΛΠΕ

5,720

2,69%

ΚΟΥΕΣ

11,000

-0,45%

ΠΛΑΙΣ

3,700

0,00%

ΠΛΑΚΡ

16,500

4,10%

ΟΤΟΕΛ

6,360

6,35%

ΠΕΤΡΟ

5,550

0,91%

ΕΥΔΑΠ

6,700

0,30%

ΙΚΤΙΝ

0,670

-1,47%

ΙΑΣΩ

1,325

-3,99%

ΕΛΤΟΝ

1,405

6,44%

ΕΧΑΕ

3,790

2,85%

ΣΠΕΙΣ

5,680

6,37%

ΑΣΚΟ

2,150

1,90%

ΟΠΑΠ

11,420

2,51%

ΜΟΗ

12,200

7,21%

ΟΛΘ

26,300

1,54%

ΕΥΑΠΣ

4,220

0,72%

ΙΝΚΑΤ

1,395

6,49%

ΔΕΗ

9,075

1,97%

ΣΕΝΤΡ

0,220

1,38%

ΟΛΠ

19,360

-0,10%

ΚΡΙ

7,260

-0,27%

ΠΡΟΦ

4,855

-1,02%

 

 

 

ΓΔ

825,02

4,12%

FTSE 25

1.983,83

4,82%

Τραπεζικός Δείκτης

525,38

12,20%

                Πηγή: www.greekfinanceforum.com

 

 

 

Συμμετοχή του ΤΧΣ στην ΑΜΚ της Πειραιώς

 

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών έως του ποσοστού που διαθέτει ήδη. Η συγκεκριμένη κίνηση γίνεται ενόψει της ΑΜΚ που προγραμματίζει η Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία το ΤΧΣ ελέγχει ήδη το 61,3% και στόχο έχει να λειτουργήσει ως εγγυητής για την προσέλκυση και ιδιωτικών κεφαλαίων.  

 

Η αύξηση δρομολογείται για τον Απρίλιο και το ύψος της υπολογίζεται από 800 εκατ. έως και 1,1 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας, προκειμένου να καλύψει τη ζημία που θα προκληθεί από τις νέες τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει υλοποιήσει δύο τιτλοποιήσεις συνολικής αξίας 6,9 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του «Ηρακλή» και μετά την ολοκλήρωσή τους, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπολογίζεται ότι θα φθάσει το 36%. Για την περαιτέρω μείωσή του σχεδιάζει νέες τιτλοποιήσεις έως και 13 δισ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται ότι θα ενταχθούν στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλή», που πρόκειται να επεκταθεί για άλλους 18 μήνες και συγκεκριμένα έως και τον Οκτώβριο του 2022.

 

Ο νέος νόμος θα δίνει τη δυνατότητα στο ΤΧΣ: 

 

• Να ασκεί μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν. 

• Να εγγράφεται μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του σε διάθεση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποιούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων κεφαλαίου με περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης.

 

• Σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο μετέχει ή ομιλικής αναδιάρθρωσης, να συμμετέχει μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από τη μητρική εταιρεία ή και το πιστωτικό ίδρυμα που συνεχίζει τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου. 

• Να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες κατανομές αδιάθετων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας που προκύπτουν από αύξηση κεφαλαίου ή εκδόσεις άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, εφόσον προβλέπονται τέτοιες.

 

Η συμμετοχή του ΤΧΣ θα πραγματοποιείται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που θα λαμβάνεται έπειτα από έκθεση δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι οποίοι θα επιβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή του Ταμείου στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία ή βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του Ταμείου στο κεφάλαιο της τράπεζας ή των προοπτικών αποεπένδυσης από αυτή. Το Ταμείο θα λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και τις προοπτικές του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας. Η συμμετοχή στην ΑΜΚ θα γίνεται σε τιμή κτήσης όχι υψηλότερη και υπό όρους όχι επαχθέστερους απ’ ό,τι ισχύει για τους υπόλοιπους μετόχους της τράπεζας. 

 

Αναγκαίος όρος, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, είναι οι αυξήσεις να πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή ιδιωτών οι οποίοι θα συμμετέχουν υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, με το ίδιο επίπεδο κινδύνου και οφελών. Με δεδομένο ότι η πλήρης αποκρατικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς και η αποεπένδυση του Ταμείου μπορεί να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο από τη συμμετοχή του στην επικείμενη ΑΜΚ, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η τιμή διάθεσης ή η τιμή κτήσης μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή. Η τιμή διάθεσης των μετοχών από το Ταμείο και η ελάχιστη τιμή κάλυψης από τους ιδιώτες ορίζονται από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, έχοντας λάβει υπόψη εκθέσεις αποτίμησης από δύο ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. 

 

05/03/21

 

Μπαίνει δυνατά στο μετρό Αθήνας ο Μυτιληναίος!

 Η συμφωνία Μυτιληναίου – Ιωάννου για από κοινού κάθοδο στον διαγωνισμό της Εγνατίας οδού, όπου οι δεσμευτικές προσφορές θα κατατεθούν την 1η Απριλίου μετεξελίσσεται σε θεσμική συμμαχία μεταξύ των δυο εργοληπτικών και όχι μόνο ομίλων προκριμένου να αντιμετωπισθεί η επέκταση του διπόλου Ελλάκτωρ – ΓΕΚ όπου κουμάντο κάνουν οι Ολλανδοί!

 

Όπως γράφει το Radar.gr, υπό αυτή την έννοια Μυτιληναίος και Αβαξ φέρονται να έχουν έρθει σε συμφωνία προκειμένου η εταιρία του πρώτου να αναλάβει υπεργολαβικά να εκτελέσει μέρος των εργασιών του Μετρό της Αθήνας και ειδικότερα της γραμμικά 4 ο προϋπολογισμός της οποίας θα ξεπεράσει το 1,8 δις. ευρώ!

 

Η σχέση – συμμαχία των δύο ομίλων μπορεί αυστηρά να γίνει μόνο υπό τη μορφή της υπεργολαβίας καθώς βάσει της προκήρυξης του διαγωνισμού απαγορεύεται η αλλαγή της σύνθεσης της κοινοπραξίας που αναδείχθηκε μειοδότης και οριστικός ανάδοχος του έργου.

 

 

Αντλησε 500 εκατ. με επιτόκιο 5,5% η Alpha Bank

 

Στο 5,5% διαμορφώθηκε το επιτόκιο για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) της Alpha Bank, μέσω της οποίας η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ. 

 

H ζήτηση που εκδηλώθηκε κάλυψε περίπου δύο φορές το ποσό της έκδοσης και σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, «συγκέντρωσε το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού επενδυτών», με τη συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 75%, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και την Ασία. Μαζί με το αντίστοιχο ομόλογο που εκδόθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2020, σε πολύ καλύτερες συνθήκες αγοράς και με κουπόνι 4,25%, η Alpha ενίσχυσε τα κεφάλαιά της με 1 δισ. ευρώ μέσα ένα χρόνο, με μέσο κόστος 4,875%.  

 

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε εν μέσω δυσκολότερων συνθηκών, καθώς από την αρχή του έτους σημειώνεται άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων στις αγορές, λόγω αυξανόμενων πληθωριστικών προσδοκιών. Αντίστοιχα, οι διεθνείς επενδυτές γίνονται ολοένα και πιο επιλεκτικοί στις τοποθετήσεις τους στα ομόλογα. Ετσι, το τελευταίο διάστημα, οι εκδόσεις μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών δεν ξεπερνούν συνήθως το 1 δισ. ευρώ και η κάλυψή τους κυμαίνεται έως δύο φορές το ύψος της έκδοσης. Αυτή η προϊούσα αβεβαιότητα καθιστά την άντληση κεφαλαίων ολοένα και πιο δύσκολη υπόθεση.

 

Το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης της Alpha Bank έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης μεταξύ 5 και 5,25 ετών και είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – EuroMTF Market. 

 

Το βιβλίο προσφορών προσείλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να καλύπτει περίπου τις δύο φορές το ποσό της έκδοσης. Οι Barclays, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan και Nomura ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και η Citi ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης. Η έκδοση του Tier II πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας και έρχεται μόλις 10 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy, τη μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

 

Σε αυτό το περιβάλλον αυξανόμενης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές, η Alpha Bank κατάφερε να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων στο όνομά της και να εκδώσει επιτυχώς το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης (subordinated) που προσμετρείται στα εποπτικά της κεφάλαια. 

 

Η έκδοση αυτή αποτελεί τη δεύτερη επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Τier II μέσα σε μόλις ένα έτος για την Alpha Bank, και:

 

1. Επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την έμπρακτη δέσμευση της διοίκησης ως προς την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου, όπως αυτό παρουσιάστηκε στους επενδυτές τον Νοέμβριο του 2019.

 

2. Βελτιώνει την κεφαλαιακή της σύνθεση, εναρμονίζοντας τον ισολογισμό της στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών.

 

3. Ενισχύει περαιτέρω τα κεφάλαιά της κατά 500 εκατ. ευρώ ή κατά 125 μονάδες βάσης κεφαλαίου.

 

4. Φέρνει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας –μετά το Galaxy– στο 16,8%, από τους υψηλότερους μεταξύ των ελληνικών τραπεζών (με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2020).

 

5. Διατηρεί την ισχυρή δυναμική της για περαιτέρω μείωση των NPEs κάτω από 10%. 

 

04/03/21

 

Δημόσιες εγγραφές : Νέο ρεκόρ στο τέταρτο τρίμηνο

 

Παρά την αβεβαιότητα που χαρακτήρισε το 2020, η δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών αποδείχθηκε ανθεκτική στις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, υποστηριζόμενη από τα χαμηλά επιτόκια και τις επεκτατικές νομισματικές πολιτικές. Ο αριθμός των δημοσίων εγγραφών συνέχισε να αυξάνεται, φθάνοντας τις 1.363 παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση κατά 19%, ενώ τα κεφάλαια που αντλήθηκαν παρουσιάστηκαν αυξημένα κατά 29% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αγγίζοντας τα $268 δισ. Η ισχυρή αυτή επίδοση των δημόσιων εγγραφών δείχνει ότι οι διεθνείς χρηματαγορές εξακολουθούν να αποτελούν για τις επιχειρήσεις, μία πλατφόρμα πρόσβασης σε δημόσια κεφάλαια.

 

Ο κλάδος της τεχνολογίας διατήρησε το προβάδισμά του ως προς τον αριθμό των συναλλαγών, αλλά και τα κεφάλαια, ολοκληρώνοντας το έτος με 324 δημόσιες εγγραφές και $89,1 δισ. αντίστοιχα. Ο κλάδος της βιομηχανίας ακολούθησε στη δεύτερη θέση, με 243 συμφωνίες και $31,4 δισ. και, στη συνέχεια, ο κλάδος της υγείας με 235 δημόσιες εγγραφές και έσοδα $50,4 δισ. Αυτά τα ευρήματα περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση της ΕΥ, EY Global IPO Trends: Q4 2020.

 

Η αγορά δημοσίων εγγραφών της αμερικανικής ηπείρου προσαρμόστηκε στις συνθήκες του 2020

 

H δυναμική των δημοσίων εγγραφών στην αμερικανική ήπειρο παρέμεινε θετική το τέταρτο τρίμηνο του 2020, ολοκληρώνοντας το έτος με 282 δημόσιες εγγραφές που συγκέντρωσαν $97,9 δισ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 30% και του 78% αντίστοιχα, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ο κλάδος της υγείας παρέμεινε σταθερός, με το 40% των συνολικών συναλλαγών παγκοσμίως να ολοκληρώνονται στην περιοχή, με 114 δημόσιες εγγραφές που συγκέντρωσαν $27,9 δισ., κατά τη διάρκεια του 2020. Ο κλάδος της τεχνολογίας ακολούθησε με 77 δημόσιες εγγραφές, που συγκέντρωσαν $40,4 δισ., ενώ ακολουθεί η βιομηχανία, με 19 δημόσιες εγγραφές και $8 δισ. για το 2020.

 

Οι αγορές της περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού παρέμειναν σταθερά ισχυρές, παρά την πανδημία του COVID-19

 

Παρά τη δύσκολη χρονιά, η δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών το 2020 στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ξεπέρασε τις επιδόσεις του 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 20% (822) ως προς τον αριθμό των συναλλαγών, και κατά 45% ($136,2 δισ.) ως προς τα έσοδα. Στην πραγματικότητα, η περιοχή κατέγραψε τα υψηλότερα έσοδα από το 2010. Η βιομηχανία κατέγραψε τις ισχυρότερες επιδόσεις, με 181 δημόσιες εγγραφές που μεταφράζονται σε έσοδα της τάξεως των $20,8 δισ., ακολουθούμενη από τον κλάδο της τεχνολογίας, με 180 δημόσιες εγγραφές και $38,7 δισ. δολάρια σε έσοδα, και τον κλάδο των πρώτων υλών, με 95 δημόσιες εγγραφές και $7,4 δισ.

 

Οι υποψήφιες για δημόσια εγγραφή εταιρείες στην περιοχή της EMEIA, εκμεταλλεύτηκαν το ανοιχτό παράθυρο ευκαιριών

 

Η περιοχή της EMEIA ανέπτυξε δυναμική το τέταρτο τρίμηνο του 2020, παρά το ισχυρό δεύτερο κύμα της πανδημίας του COVID-19. Στη διάρκεια του έτους, στην περιοχή της EMEIA ολοκληρώθηκαν 259 δημόσιες εγγραφές που συγκέντρωσαν $33,9 δισ. σε έσοδα, καταγράφοντας αύξηση κατά 7% και μείωση 43%, αντίστοιχα.

 

Στην Ευρώπη, η αγορά συνέχισε να ενισχύεται, με τον συνολικό αριθμό των συναλλαγών να αυξάνεται κατά 23% και τα έσοδα κατά 9%, σε ετήσια βάση. 

 

Οι προοπτικές του πρώτου τριμήνου του 2021: οι αγορές αναμένεται να διατηρήσουν τη δυναμική τους

 

Όσο η διαθεσιμότητα των εμβολίων ενισχύει την αισιοδοξία, και οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τα υψηλά επίπεδα ρευστότητας, οι παγκόσμιες αγορές δημοσίων εγγραφών θα παραμείνουν υγιείς και, πιθανότατα, θα διατηρήσουν τη δυναμική τους για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Από γεωπολιτική άποψη, η συμφωνία για το Brexit ευνοεί τη θετική ψυχολογία της αγοράς δημοσίων εγγραφών, καθώς οι επιμέρους συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζουν να διαμορφώνονται. Ενώ το παράθυρο ευκαιριών παραμένει ανοιχτό, οι υποψήφιες για δημόσιες εγγραφές εταιρείες θα πρέπει να επαγρυπνούν για ενδεχόμενες ρυθμιστικές αλλαγές, μια πιθανή διόρθωση της αγοράς που θα προκύψει από αύξηση στη μεταβλητότητα των τιμών, καθώς και τον ρυθμό της παγκόσμιας ανάκαμψης από την πανδημία του COVID-19.

 

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η πρωτοφανής οικονομική αβεβαιότητα που δημιούργησε η εξάπλωση της πανδημίας ανέκοψε, όπως ήταν αναμενόμενο, τη θετική δυναμική που είχε δημιουργηθεί για τις δημόσιες εγγραφές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Ωστόσο, οι αγορές δημοσίων εγγραφών, στο σύνολό τους, αποδείχθηκαν ανθεκτικές και προσαρμοστικές, σημειώνοντας ισχυρή ανάκαμψη της δραστηριότητάς τους κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, με αποτέλεσμα, οι δημόσιες εγγραφές να ενισχυθούν τελικά το 2020, σε σχέση με το 2019. Εφόσον ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 προχωρήσει απρόσκοπτα, και οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες στηρίξουν επαρκώς την επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας, το 2021 μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύ ισχυρό έτος για τις δημόσιες εγγραφές. Για την Ελλάδα, στη φάση που αναζητούνται πηγές χρηματοδότησης για την ανάκαμψη, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη και να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιριών».

 

Δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών τέταρτου τριμήνου 2020

 

 

Μήνας

Αριθμός δημοσίων εγγραφών

Έσοδα (σε δισ. δολ.)

Οκτώβριος 2018

142

$20,3

Νοέμβριος 2018

              101

$4,3

Δεκέμβριος 2018

123

$29,9

Τέταρτο τρίμηνο 2018

366

$54,5

Οκτώβριος 2019

126

$15,8

Νοέμβριος 2019

              115

$28,3

Δεκέμβριος 2019

137

$48,7

Τέταρτο τρίμηνο 2019

378

$92,8

Οκτώβριος 2020

187

$37,4

Νοέμβριος 2020

94

$22,0

Δεκέμβριος 2020

209

$42,0

Τέταρτο τρίμηνο 2020

490

$101,4

Πηγή: Dealogic, EY

 

Παγκόσμιες δημόσιες εγγραφές ανά κλάδο | Ιανουάριος 2020-Δεκέμβριος 2020

 

Κλάδοι

Αριθμός δημοσίων εγγραφών

% επί του συνόλου των δημοσίων εγγραφών

Έσοδα (σε δισ. δολ.)

% επί του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων

Καταναλωτικά προϊόντα

90

6,6%

11,2

4,2%

Βασικά καταναλωτικά προϊόντα

83

6,1%

12,5

4,7%

Ενέργεια

65

4,8%

11,6

4,3%

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

44

3,2%

15,9

5,9%

Υγεία

235

17,2%

50,4

18,8%

Βιομηχανία

243

17,8%

31,4

11,7%

Πρώτες ύλες

122

9,0%

8,7

3,3%

Μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας

23

1,7%

4,9

1,8%

Real estate

77

5,6%

19,1

7,1%

Λιανεμπόριο

45

3,3%

12,1

4,5%

Τεχνολογία

324

23,8%

89,1

33,3%

Τηλεπικοινωνίες

12

0,9%

1,1

0,4%

Παγκόσμιο σύνολο

1.363

100,0%

268,0

100,0%

 

Πηγή: Dealogic, EY

Κάποια μεγέθη πιθανόν να μην αθροίζουν στο 100%, λόγω στρογγυλοποίησης.

 

Οι τέσσερις προσφορές για το Frontier της Εθνικής Τράπεζας

 

Υποβλήθηκαν οι μη δεσμευτικές προσφορές από τέσσερα επενδυτικά σχήματα διεθνών επενδυτών που μπήκαν στη μάχη για τη διεκδίκηση της αγοράς τιτλοποιημένων κόκκινων δανείων ύψους 6,1 δισ. ευρώ (Frontier) από την Εθνική Τράπεζα, όπως αναμενόταν και είχε δημοσιεύσει το Capital.gr προχθές. Πρόκειται για τα σχήματα DoValue-Bain-Fortress, DK (Davidson Kempner)-Cepal, Intrum, και Pimco-Quant. 

 

Όπως αναφέρει το capital.gr, τo μεγάλο ενδιαφέρον από μεγάλα επενδυτικά ονόματα οφείλεται κυρίως σε τρεις λόγους:

 

Πρώτον, η Εθνική Τράπεζα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τρεις συστημικές τράπεζες, προχώρησαν σε carve-out, δηλαδή σε πώληση (μεταφορά) του τμήματος διαχείρισης κόκκινων δανείων σε επενδυτή, μαζί με το προσωπικό. Στην περίπτωση της Εθνικής, ο προτιμητέος επενδυτής θα αγοράσει το χαρτοφυλάκιο των δανείων και στη συνέχεια θα πρέπει να αναθέσει τη διαχείριση σε εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης. Συνεπώς το κάθε σχήμα που διαθέτει επενδυτή και διαχειριστή πετυχαίνει μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος και αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, η επενδυτική Pimco υπέβαλε προσφορά με την Quant. Το διεθνές επενδυτικό κεφάλαιο DK (που αγόρασε τα κόκκινα δάνεια 10,8 δισ. ευρώ της Alpha Bank) κατέβηκε με τη Cepal (πρώην εταιρεία διαχείρισης δανείων της Alpha την οποία εξαγόρασε κατά πλειοψηφία η DK). H σουηδική Intrum δραστηριοποιείται τόσο ως επενδυτής και ως διαχειριστής, με πιο πρόσφατες τις συναλλαγές τιτλοποίησης κόκκινων δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, Phoenix και Vega (συνολικά 7 δισ. ευρώ). Οι DoValue, Bain και Fortress διαθέτουν επίσης όλο επενδυτικό και διαχειριστικό κομμάτι. Ήδη, τη DoValue την είδαμε στην τιτλοποίηση της Eurobank (με το σχήμα Cairo των 7,5 δισ. ευρώ - την πρώτη που άνοιξε το πρόγραμμα Ηρακλής) και τη Bain σε πρόσφατη και μικρότερη τιτλοποίηση δανείων της ΕΤΕ (δάνεια Danube-ρουμανικού ρίσκου ποσού 0,2 δισ.). Επίσης, DoValue και Bain συνεργάστηκαν σε προηγούμενη τιτλοποίηση δανείων της Εθνικής (Ιούνιος 2020) ύψους 1,6 δισ. (αγοραστής ήταν η Bain και servicer η DoValue. Ακόμη, με όλες τις παραπάνω, η ΕΤΕ έχει συνεργαστεί σε διάφορες τιτλοποιήσεις και acquisitions από το 2018.

 

Δεύτερον, πάνω από το μισό κομμάτι της τιτλοποίησης των 6,1 δισ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζα αποτελείται από δάνεια υψηλής αξιολόγησης (senior note) και καλύπτονται κατά 100% από εγγύηση του Δημοσίου (3,31 δισ.).

 

Τρίτον, το Frontier των 6,1 δισ. ευρώ αποτελείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από στεγαστικά δάνεια και σχεδόν όλα τα δάνεια έχουν εξασφάλιση ακινήτου.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους αναλυτές, το Frontier τιτλοποιεί το 60% των σημερινών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αυτά που τείνουν να κοκκινήσουν), συνολικής λογιστικής αξίας 6,1 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 77% των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, δηλαδή χορηγήσεων με εξασφάλιση ακινήτου. Σημειώνεται ότι σχεδόν το 90% των δανείων έχουν εξασφάλιση κάποιο ακίνητο. Η πώληση των δανείων αυτών θα μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των χορηγήσεων κάτω του 15%. Η όποια ζημιά από την πώληση των δανείων (διαφορά λογιστικής αξίας και τρέχουσας τιμής) έχει προβλεφθεί ήδη να απορροφηθεί από την κερδοφορία της τράπεζας.

 

Από τα 6,1 δισ. ευρώ, το 77% είναι στεγαστικά δάνεια, το 5% καταναλωτικά και το 18% επιχειρηματικά προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για 190.000 δάνεια από 80.000 δανειολήπτες. Έτσι, το γεγονός ότι άνω της μισής τιτλοποίησης καλύπτεται από εγγύηση του Δημοσίου (με μηδενική στάθμιση κινδύνου στα κεφάλαιά της) και το ότι το 90% των δανείων έχουν εξασφάλιση ακίνητο, θεωρείται ότι η επίπτωση στα κεφάλαια και την κερδοφορία θα είναι περιορισμένη. Αντίθετα, η ελάφρυνση από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η απελευθέρωση κεφαλαίων για ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας θα είναι μεγαλύτερη.

 

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα θα έχει πουλήσει το 60% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων στο 15% των συνολικών χορηγήσεων.

 

Λόγω των χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου και της υψηλής κεφαλαιοποίησης της Εθνικής Τράπεζας, αποφασίστηκε να μην προχωρήσει η τράπεζα επίσης σε hive-down (διάσπαση τραπεζικής δραστηριότητας και εισφορά σε νέα τράπεζα που θα είναι 100% θυγατρική εταιρείας συμμετοχών). Οι επιπτώσεις από την πώληση του Frontier υπολογίστηκαν μικρές, σε σχέση με τα κεφάλαια της τράπεζας και τη λειτουργική κερδοφορία της.

 

03/03/21

 

Μνημόνιο συναντίληψης Intercontinental (ΙΝΤΕΡΚΟ) - Glaxo για την απόκτηση σημαντικού επιχειρηματικού ακινήτου

 

Την υπογραφή μνημονίου συναντίληψης για αγορά ακινήτου από την Glaxosmithkline επί της λεωφόρου Κηφισίας και την επαναμίσθωση μέρους του στην προηγούμενη ιδιοκτήτρια, έναντι ποσού 12,05 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Intercontinental International.

 

Συγκεκριμένα, στη σχετική εταιρική της ανακοίνωση, αναφέρει:

 

"Η Intercontinental International, σε συνέχεια συμμετοχής της σε κλειστή ιδιωτική διαγωνιστική διαδικασία όσον αφορά στην απόκτηση της κυριότητας ακινήτου, (κτηρίου γραφείων, ανωδομής 3.180,32 τμ) επί της λεωφόρου Κηφισίας 266 στο Χαλάνδρι και την επαναμίσθωση μέρους αυτού στον τωρινό ιδιοκτήτη, την GLAXOSMITHKLINE, ενημερώνει τους Μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν διαπραγματεύσεων με το νυν ιδιοκτήτη όσον αφορά στους επιμέρους όρους της Συναλλαγής, υπέγραψε μνημόνιο συναντίληψης σχετικά με το πλαίσιο και τον άμεσο χρονισμό της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής με συνολικό τίμημα 12.050.000,00 Ευρώ.

 

Η ICI είναι ικανοποιημένη  με την πορεία των διαπραγματεύσεων και ενδιαφέρεται να προχωρήσει άμεσα στην εκτέλεση των συμβάσεων που σχετίζονται με την εν λόγω συναλλαγή. Η εταιρεία θα ενημερώσει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό, με νεότερη ανακοίνωσή της, για τη σκοπούμενη ευόδωση της Συναλλαγής". 

 

Capital Economics: Τεράστιο το κόστος της καθυστέρησης των εμβολίων για τις τουριστικές χώρες 

 

Ο αργός ρυθμός διάθεσης των εμβολίων στην Ευρώπη πιθανότατα θα καθυστερήσει τη χαλάρωση των περιορισμών και σημαίνει ότι το ισχυρότερο "μέρος" της ανάκαμψης της οικονομίας χάρη στους εμβολιασμούς θα καθυστερήσει προς το τρίτο τρίμηνο του 2021, όπως σημειώνει η Capital Economics. Σε αυτό το πλαίσιο, το προγραμματισμένο πανευρωπαϊκό διαβατήριο εμβολιασμού θα προσφέρει ένα σημαντικό "σωσίβιο" για τις τουριστικές χώρες και μπορεί να περιορίσει τις ζημιές στις θερινές περιόδους.

 

Όπως αναφέρει η Ελευθερία Κούρταλη στο capital.gr, όπως επισημαίνει η Capital Economics, έχει χυθεί πολύ μελάνι σχετικά με την αργή διάθεση των  εμβολίων στην ΕΕ και τις πιέσεις που υπάρχουν για μία συντονισμένη προσέγγιση σε αυτό το μέτωπο. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Όλαφ Σολτζ, ίσως συνόψισε καλύτερα τη διάθεση των εμβολίων στην ήπειρο περιγράφοντας, σύμφωνα με αναφορές, τη στρατηγική εμβολιασμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ένα πολύ άσχημο σόου (μία λιγότερο... ωμή μετάφραση του "total sh*t-show” που το χαρακτήρισε). ¨Έως σήμερα, οι δόσεις ανά άτομο στην ΕΕ είναι σήμερα περίπου το ένα τέταρτο αυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Εν μέσω αυτής της ζοφερής κατάστασης, υπάρχουν μερικά ενθαρρυντικά σημάδια ότι έχουμε αφήσει ωστόσο πίσω μας τα χειρότερα, ιδιαίτερα όσον αφορά την παροχή εμβολίων, επισημαίνει ο οίκος. Οι εργοστασιακές αναβαθμίσεις που προκάλεσαν την επιβράδυνση των παραδόσεων της Pfizer νωρίτερα αυτό το έτος έχουν ολοκληρωθεί, και η Κομισιόν εξασφάλισε περισσότερες προμήθειες από αυτό το εμβόλιο καθώς και το εμβόλιο της Moderna. Εν τω μεταξύ, το εμβόλιο μίας δόσης από την Janssen / J & J πρόκειται να εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στα μέσα Μαρτίου και θα μπορούσαν να ακολουθήσουν άλλα εμβόλια το τρίτο τρίμηνο. Ακόμη και να υπάρξουν περαιτέρω ζητήματα παραγωγής, θα πρέπει άνετα να υπάρχουν αρκετές δόσεις για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για τον εμβολιασμό του 70% των ενηλίκων έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

 

Εν τω μεταξύ, προσθέτει η Capital Economics, η πρόσφατη απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης που επιτρέπει τώρα τη χορήγηση του εμβολίου AstraZeneca σε ηλικιωμένους φαίνεται να υιοθετείται και αλλού. Αυτό μπορεί να μειώσει τη διστακτικότητα που υπήρξε μέχρι στιγμής και να εξασφαλίσει τη χρήση των διαθέσιμων προμηθειών. Τέλος, το γεγονός ότι η άνοιξη έχει ξεκινήσει και οι ζεστές θερμοκρασίες είναι πολύ πιο κοντά πλέον, μπορεί να "αγοράσει" χρόνο στις αρχές να προετοιμαστούν για το καλοκαίρι, όταν οι προμήθειες θα είναι πιο άφθονες.

 

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για το πότε θα αρθούν οι περιορισμοί; Είναι δύσκολο να είναι κανείς βέβαιος αυτή τη στιγμή, απαντά ο οίκος, ιδιαίτερα δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις σε κάθε χώρα είναι πιθανό να προχωρήσουν με διαφορετικές ταχύτητες.

 

Επιπλέον, παρά τη σχετικά αργή πρόοδο, το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιθανότατα θα αρχίσουν να χαλαρώνουν τους περιορισμούς όταν ο καιρός είναι πιο ζεστός μπορεί να τους επιτρέψει να προχωρήσουν πιο γρήγορα από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, η αργή διάθεση των εμβολίων έχει σίγουρα αυτή τη στιγμή καθυστερήσει τα πράγματα κατά ένα μήνα ήδη.

 

Ενώ το βασικό σενάριο της Capital Economics είναι ότι οι πιο οικονομικά επιβλαβείς περιορισμοί θα αρθούν τον Μάιο και τον Ιούνιο, φαίνεται τώρα πιο πιθανό ότι οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ για το μεγαλύτερο μέρος του β’ τριμήνου, ωθώντας το καλύτερο "κομμάτι" της ανάκαμψης της οικονομία που αναμένεται να δοθεί λόγω των εμβολίων και μετά τη χαλάρωση των lockdowns, στο τρίτο τρίμηνο του έτους, που είναι και το πιο κρίσιμο για τον τουρισμό στις περισσότερες χώρες.

 

Οι ανησυχίες σχετικά με την έλευση πιο μεταδοτικών ή / και ανθεκτικών στα εμβόλια μεταλλάξεων λόγω του τουρισμού σημαίνουν ότι η άρση των περιορισμών στην εγχώρια δραστηριότητα θα υπερισχύσει των διεθνών ταξιδιωτικών περιορισμών, κάτι που είναι ιδιαίτερα άσχημο για τις περισσότερες οικονομίες που εξαρτώνται από τον τουρισμό.  

 

Έτσι, ενώ η εξάπλωση των νέων μεταλλάξεων είναι μια μεγάλη αβεβαιότητα, η είδηση ότι η Κομισιόν ελπίζει ότι θα έχει θεσπίσει διαβατήριο εμβολίων σε επίπεδο ΕΕ έως το καλοκαίρι δημιουργεί ελπίδες ότι η βασική τουριστική περίοδος δεν θα χαθεί τελείως.

 

Citi: Iσχυρό trade για το άνοιγμα της οικονομίας ο ΟΤΕ – Strong Buy

 

Επαναλαμβάνει τη σύσταση "buy" για τη μετοχή του ΟΤΕ η Citigroup, σημειώνοντας πως βλέπει ράλι της τάξης του 58% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό και ισχυρή μερισματική απόδοση. Ο ΟΤΕ παραμένει ένα ασφαλές trade για το reopening της οικονομίας, δεδομένου του σταθερού ισολογισμού του, με τις επιδόσεις του να παραμένουν ελκυστικές, ενώ το περιθώριο για αναβαθμίσεις της κερδοφορίας είναι υψηλό εάν και όταν χαλαρώσουν τα lockdowns, όπως τονίζει. Η Citi δίνει τιμή-στόχο τα 20 ευρώ και αναμένει μερισματική απόδοση της τάξης του 5,4%, κάτι που θα προσφέρει αποδόσεις άνω του 63% στους επενδυτές. Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη της στρατηγικής μείωσης κόστους το 2021, η αμερικάνικη τράπεζα βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου για τους στόχους που τέθηκαν για το 2021. 

 

Όπως αναφέρει η Ελευθερία Κούρταλη στο capital.gr …

 

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει η Citi, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου και του έτους 2020 του ΟΤΕ, τα έσοδα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα σημείωσαν βελτίωση, ενώ οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI)  παρέμειναν ισχυροί. Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία σημείωσε αρνητικά περιθώρια στο δ’ τρίμηνο (εν μέρει λόγω του εφάπαξ κόστους και των προσαρμογών). Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) του ΟΤΕ ύψους 656 εκατ. ευρώ κινήθηκαν άνετα πάνω από τον στόχο των 615 εκατ. ευρώ. Οι FCF ύψους 413 εκατ. ευρώ, ήταν επίσης πολύ πάνω από τον στόχο των 350 εκατ. ευρώ. Για το 2021, ο ΟΤΕ προβλέπει προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές στα 575 εκατ. ευρώ και ελεύθερες ταμειακές ροές στα 480 εκατ. ευρώ. Με βάση τις FCF, ο ΟΤΕ αυξάνει τις διανομές προς τους μετόχους κατά 20%, με το μέρισμα ανά μετοχή να αυξάνεται κατά 24% στα 0,68 ευρώ και ένα buyback μετοχών ύψους 167 εκατ. ευρώ.

 

Τα οικονομικά του ΟΤΕ δεν έχουν επηρεαστεί τόσο όσο στο β’ τρίμηνο του 2020 και κατά το πρώτο lockdown, επισημαίνει η Citi. Οι πρόσφατες προσαρμογές τιμών στην κατηγορία του prepaid φαίνεται ότι έπαιξαν ρόλο. To MSR μειώθηκε κατά 2,5% έναντι -8,1% στο γ’ τρίμηνο, με την τάση ex-roaming λιανικής στο -1%. Η Citi αναμένει ένα παρόμοιο (αν όχι ελαφρώς ασθενέστερο) αποτέλεσμα στο α’ τρίμηνο του 2021, δεδομένης της επέκτασης του lockdown, αλλά εκτιμά πως μια απότομη ανάκαμψη θα ακολουθήσει από το β’ τρίμηνο και μετά. 

 

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να σημειώνει πολύ ισχυρά λειτουργικά μεγέθη στην Ελλάδα. Τα έσοδα λιανικής έχουν γίνει θετικά παρά τις μακροχρόνιες αντιξοότητες (που επηρεάζουν ιδιαίτερα το B2B σε τομείς όπως η φιλοξενία) και όπως και με τον κλάδο της κινητής, η Citi εκτιμά ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης κατά το άνοιγμα της οικονομίας.

 

Ο ΟΤΕ αναμένεται να αντιμετωπίσει υψηλότερους φόρους το 2021, κατά 80 εκατ. ευρώ, καθώς το 2020 επωφελήθηκε από εκπτώσεις φόρου από την πώληση της Albanian Mobile Communications (AMC) το 2019. Όμως το 2022, ο ΟΤΕ θα έχει περίπου 100 εκατ. ευρώ χαμηλότερους φόρους (από την πώληση της σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία). Η διοίκηση αναγνωρίζει ότι καθώς οι στόχοι για τις ελεύθερες ταμειακές ροές έχουν ξεπεραστεί τα προηγούμενα χρόνια, ο ΟΤΕ μπορεί να έχει δυνατότητα πρόσθετων αποδόσεων για να "διορθώσει" την οποία "υπο-διανομή" έχει γίνει (οι διανομές καταβλήθηκαν με βάση τους αρχικούς στόχους).

 

02/03/21

 

 

Η Πειραιώς και η Intrum υπογράφουν δεσμευτική συμφωνία αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Vega

 

Ο Όμιλος Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προχωρά η υλοποίηση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων που φέρει την επωνυμία “Vega”, η οποία περιλαμβάνει κυρίως δάνεια σε οριστική καθυστέρηση με εξασφαλίσεις επί οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων (εφεξής “Vega” ή η ‘’Συναλλαγή’’). Το χαρτοφυλάκιο Vega αποτελείται από τρία οχήματα ειδικού σκοπού, με τις ονομασίες Vega I NPL Finance DAC, Vega II NPL Finance DAC & Vega III NPL Finance DAC, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €4,9 δισ. Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (‘’Πειραιώς’’) και η Intrum AB (publ) (‘’Intrum’’) υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για την πώληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) της τιτλοποίησης Vega. Εντός του Φεβρουαρίου 2021, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση υπαγωγής των τιτλοποιήσεων Vega στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων ‘’Ηρακλής’’ βάσει του Ν. 4649/2019. Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους περίπου €1,4 δισ. Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την προσδοκόμενη εύλογη αγοραία αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας αντιστοιχεί στο 31% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Ως pro forma αποτέλεσμα των συναλλαγών Vega και Phoenix (για τη συναλλαγή Phoenix έχει ήδη υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία), ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς θα μειωθεί στο 36% περίπου από 47%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις θα ενισχυθεί περίπου στο 47% από το 45% που ευρίσκονταν με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020. Η αναμενόμενη αρνητική κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 1,9 ποσοστιαίες μονάδες επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής 2 επάρκειας τον Σεπτέμβριο 2020, συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση στο αποτέλεσμα και την ελάφρυνση στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό. Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Πειραιώς Financial Holdings εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Vega, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εν λόγω ομολογιών σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

 

Υπό την προϋπόθεση λήψης των προαναφερθεισών εγκρίσεων, τα δάνεια που βρίσκονται εντός της περιμέτρου της τιτλοποίησης Vega αναμένεται να απο-αναγνωρισθούν από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Πειραιώς Financial Holdings εντός του 1ου εξαμήνου 2021. Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς δήλωσε: «Ανακοινώνουμε σήμερα τη συμφωνία για το Vega, τη δεύτερη μεγάλη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς, μετά την πρόσφατη συμφωνία για την τιτλοποίηση Phoenix. Η προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εντείνεται, χάρη στη συστηματική υλοποίηση των δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης που δημοσιοποιήσαμε στις 23 Νοεμβρίου 2020.» Η UBS Europe SE, η J.P.Morgan και η Alantra CPAI Limited ενεργoύν ως διοργανωτές και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή. Οι δικηγορικές εταιρείες Milbank και DV Law-Your Legal Partners ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή. Η Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP και η δικηγορική εταιρεία Karantzas & Partners ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι των διοργανωτών.

 

Στην τελική ευθεία η πώληση κόκκινων δανείων 6,1δις από την Εθνική Τράπεζα

 

Την περίοδο αποδοχής μη δεσμευτικών προσφορών από διεθνείς επενδυτές ολοκληρώνει αυτές τις μέρες η Εθνική Τράπεζα, για την πώληση κόκκινων δανείων ύψους 6,1 δισ. ευρώ του σχεδίου με την κωδική ονομασία Frontier. Η πώληση γίνεται μέσω τιτλοποίησης δανείων του 60% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Εθνικής Τράπεζας, προχωρώντας σε σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων στο 15% των συνολικών χορηγήσεων. Μάλιστα, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι δάνεια με εξασφάλιση και υψηλής αξιολόγησης, με αποτέλεσμα, σχεδόν το μισό πρόγραμμα τιτλοποίησης να καλύπτεται από εγγύηση του Δημοσίου κατά 100%.

 

Όπως γράφει το capital.gr, στα τέλη Ιανουαρίου, η Εθνική Τράπεζα κατέθεσε την αίτηση για την υπαγωγή της τιτλοποίησης στο πρόγραμμα Ηρακλής, ενώ την περασμένη εβδομάδα ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μετά την πιστοληπτική αξιολόγηση των δανείων και την έγκριση της αίτησης για εγγύηση 3,31 δισ. ευρώ για τα δάνεια υψηλής εξασφάλισης (senior), η Εθνική Τράπεζα ολοκληρώνει την περίοδο μη δεσμευτικών προσφορών από επενδυτές, πιθανότητα μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι δεσμευτικές προσφορές από όπου θα προκύψουν οι προτιμητέοι επενδυτές ή ο προτιμητέος επενδυτής. Η μεταβίβαση των δανείων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος τριμήνου. Στη συνέχεια, ο επενδυτής ή οι επενδυτές που θα αγοράσουν τα δάνεια αυτά θα πρέπει να αναθέσουν τη διαχείρισή τους σε μια εταιρεία διαχείρισης δανείων.

 

Η ανάθεση σε εταιρεία διαχείρισης αποτελεί μία από τις διαφορές της τιτλοποίησης της Εθνικής Τράπεζας, σε σχέση με εκείνες των Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank. Οι τελευταίες τρεις συνδυάστηκαν με τραπεζικό μετασχηματισμό (hive-down) για την ανάδειξη υπεραξιών, αποτελεσματικότερο επιχειρηματικό μοντέλο και προστασία των κεφαλαίων τους. Επίσης, συνοδεύτηκαν από το λεγόμενο carve-out, δηλαδή την πώληση του τμήματος ή της θυγατρικής που είχαν για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων σε άλλο fund (μαζί με προσωπικό και τα δάνεια).

 

Η Εθνική Τράπεζα δεν διαθέτει δική της εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, επομένως, ο επενδυτής, δηλαδή ο αγοραστής του Frontier θα αναθέσει με τη σειρά του τη διαχείριση σε άλλη ή άλλες εξειδικευμένες εταιρείες. Υπό αυτή την έννοια, η τιτλοποίηση της Εθνικής Τράπεζας πρόκειται να ενισχύσει άμεσα το βάθος της δευτερογενούς αγοράς τιτλοποιημένων δανείων που σήμερα ανέρχεται σε περίπου 100 δισ. Οι εταιρείες διαχείρισης εκτιμούν ότι ύστερα από την Εθνική και μέχρι το τέλος του έτους, το βάθος της αγοράς θα αγγίζει τα 110 δισ. ευρώ.

 

Σε ό,τι αφορά το hive-down, η Εθνική Τράπεζα επέλεξε να μην προχωρήσει στη διαδικασία διάσπασης της τραπεζικής δραστηριότητας, τη δημιουργία νέας τράπεζας και την ένταξή της ως θυγατρική σε μια νέα εταιρεία συμμετοχών. Όπως εξηγούν τραπεζικές πηγές, αναλυτές και επενδυτές που παρακολούθησαν την πρόσφατη παρουσίαση της τράπεζας, ο βασικός λόγος είναι η ποιότητα του χαρτοφυλακίου που τιτλοποιείται, σε συνδυασμό με την υψηλή κεφαλαιοποίηση της τράπεζας.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους αναλυτές, το Frontier τιτλοποιεί το 60% των σημερινών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αυτά που τείνουν να κοκκινίσουν), συνολικής λογιστικής αξίας 6,1 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 77% των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, δηλαδή χορηγήσεων με εξασφάλιση ακινήτου. Σημειώνεται ότι σχεδόν το 90% των δανείων έχουν εξασφάλιση κάποιο ακίνητο. Η πώληση των δανείων αυτών θα μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των χορηγήσεων κάτω του 15%. Η όποια ζημιά από την πώληση των δανείων (διαφορά λογιστικής αξίας και τρέχουσας τιμής) έχει προβλεφθεί ήδη να απορροφηθεί από την κερδοφορία της τράπεζας.

 

Από τα 6,1 δισ. ευρώ, το 77% είναι στεγαστικά δάνεια, το 5% καταναλωτικά και το 18% επιχειρηματικά προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για 190.000 δάνεια από 80.000 δανειολήπτες. Έτσι, το γεγονός ότι άνω της μισής τιτλοποίησης καλύπτεται από εγγύηση του Δημοσίου (με μηδενική στάθμιση κινδύνου στα κεφάλαιά της) και το ότι το 90% των δανείων έχουν εξασφάλιση ακίνητο, θεωρείται ότι η επίπτωση στα κεφάλαια και την κερδοφορία θα είναι περιορισμένη. Αντίθετα, η ελάφρυνση από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η απελευθέρωση κεφαλαίων για ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας θα είναι μεγαλύτερη.

 

Υπενθυμίζεται ότι πρώτη ξεκίνησε το πρόγραμμα τιτλοποιήσεων Ηρακλής η Eurobank με 7,5 δισ. ευρώ και ακολούθησαν Τράπεζα Πειραιώς (7 δισ. ευρώ) και Alpha Bank (10,8 δισ.). Οι συναλλαγές των τιτλοποιήσεων από Eurobank και Alpha Bank ολοκληρώθηκαν. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ολοκληρώσει τη συναλλαγή του πρώτου μέρους των 1,9 δισ. ευρώ και αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση της συναλλαγής για το δεύτερο τμήμα των 5 δισ. (σχέδιο Vega).

 

Σύμφωνα με πηγές του οικονομικού επιτελείου, η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε δύο ακόμη τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων των 7 δισ. ευρώ έκαστη (μία εντός του 2021 και η δεύτερη εντός του 2022), ενώ η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον της για επίσης 7 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα Ηρακλής 2. Αντίστοιχο, ενδιαφέρον έχει εκφραστεί από Alpha Bank και Eurobank.

 

 

Μυστήριο με τη θαλαμηγό του Κουτσολιούτσου

 

Από τον περασμένο Δεκέμβριο έχει βρεθεί αγοραστής για τη θαλαμηγό Phalarope (περισσότερα για την ετυμολογία της ονομασίας παρακάτω), ιδιοκτησίας εταιρίας συμφερόντων Δημήτρη Κουτσολιούτσου (την μαλτέζικη Phalarope LTD).

Όπως γράφει το Money Review, ο Κουτσολιούτσος έχει σύμφωνα με άριστα ενημερωμένες πηγές, υπογράψει χαρτιά στην Folli Follie για να πουληθεί υπέρ της Folli Follie έναντι χρεών του προς την εταιρεία (1,8 εκατ. ευρώ που είχε πάρει από το ταμείο έναντι μερισμάτων).

 

Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, Έλληνας του εξωτερικού, έχει με τη σειρά του υπογράψει ΜOU προκειμένου να αποκτήσει το σκάφος καταβάλλοντας τα χρήματα απευθείας στο ταμείο της Folli Follie. Κι ενώ τα λεφτά βρίσκονται πάνω στο τραπέζι (πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό πλησιάζει τα 2 εκατ. ευρώ) η διοίκηση της (ακόμα) εισηγμένης επί τρεις μήνες καθυστερεί μυστηριωδώς να τα εισπράξει. Εν τω μεταξύ βεβαίως χρεώνεται με τα έξοδα φύλαξης και ελλιμενισμού ενώ το σκάφος απαξιώνεται χωρίς ηλεκτρικό και χωρίς συντήρηση στη Μαρίνα Ζέας. Θα μας πει κάποιος τι συμβαίνει ή είναι μυστικό;

 

Για την ιστορία η θαλαμηγός του Κουτσολιούτσου Phalarope είναι ιταλικό σκαρί που ναυπηγήθηκε το 2005 από τον όμιλο Maiora μήκους 38 μέτρων. Και μιας και περί της θαλαμηγού αυτής ο λόγος, αξίζει ίσως να αναφερθεί πως ο Φαλαρόποδας (γνωστός στα λατινικά ως Phalarope από όπου και το όνομα του σκάφους) , θεωρείται από τους ορνιθολόγους ως το πιο χαζό πουλί του πλανήτη. Και αυτό διότι ενώ το καλοκαίρι ζει στη Βρετανία όταν έρχεται η εποχή να ξεχειμωνιάσει αντί να αποδημήσει προς την νοτιανατολική Ευρώπη, την Αφρική ή την Αραβική Θάλασσα, όπως πολλά άλλα συγγενή αποδημητικά είδη της Ευρώπης, ταξιδεύει προς τον Καναδά και από εκεί στην Καραϊβική και μετά στην νότια Αμερική διανύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα περισσότερα… Ίσως για αυτό και η πώλησή του να χρειάζεται τόσο υπομονή.

 

01/03/21

 

Η ΕΚΤ αγόρασε λιγότερα ομόλογα από την αγορά την προηγούμενη εβδομάδα

 

Την ίδια ώρα που ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιταχύνει το ρυθμό με τον οποίο αγοράζει ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά, τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα στη Φρανκφούρτη αποδεικνύουν ότι έπραξε ακριβώς το αντίθετο.

Τα απολογιστικά στοιχεία για την εβδομάδα που τελείωσε την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου δείχνουν ότι η ΕΚΤ επιβράδυνε τις αγορές ομολόγων από την αγορά, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό εξηγεί και την μεγάλη άνοδο στις αποδόσεις τους το παραπάνω διάστημα. Πιο συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα οι αγορές ομολόγων από την ΕΚΤ περιορίστηκαν στα 13,7 δισ. ευρώ ενώ κατά μέσο όρο η Κεντρική Τράπεζα όλο το προηγούμενο διάστημα απορροφούσε από την αγορά ομόλογα αξίας 23,9 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο την εβδομάδα.

Η ΕΚΤ απέδωσε το «φρενάρισμα» αυτό σε τεχνικούς λόγους. Μάλιστα η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης τόσο σύντομα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας με παρέμβαση του στο πρακτορείο Reuters ζήτησε από την ΕΚΤ να επιταχύνει τις αγορές ομολόγων υπογραμμίζοντας ότι η άνοδος στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων που παρατηρείται τελευταίως δεν αντανακλά τα θεμελιώδη δεδομένα της οικονομίας.

Παρά ταύτα στην εγχώρια αγορά σήμερα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου παρέμεινε πάνω από το 1%, εμφανίζοντας ωστόσο σημάδια υποχώρησης.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 50 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 34 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 1,04% έναντι -0,33% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,37%

Στην αγορά συναλλάγματος υποχωρεί το ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στα 1,2054 δολ. από 1,2074 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,2053 δολ.

 

Κεφάλαια 3,7δις φέρνει ο Μάρτιος σε 7 εισηγμένες

 

Μπαράζ εκδόσεων ομολογιακών δανείων και αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων με μετρητά φέρνει ο χρηματιστηριακός Μάρτιος. Τουλάχιστον 7 εισηγμένες (ΔΕΗ, Mytilineos, Motor Oil, Αlpha Bank, Πειραιώς Financial Holdings, Aegean Airlines και Ελλάκτωρ), με συνολική κεφαλαιοποίηση που φθάνει τα 8 δισ. ευρώ, ετοιμάζονται μέσα στον Μάρτιο να ζητήσουν από εγχώρια και ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια κεφάλαια ύψους 3,7 δισ. ευρώ, είτε μέσω της έκδοσης εταιρικών ομολόγων είτε μέσω της αύξησης ιδίων κεφαλαίων με την καταβολή μετρητών.

 

Όπως γράφει ο Ανέστης Ντόκας στην Ναυτεμπορική, η Motor Oil την περασμένη Παρασκευή έγινε η πρώτη εταιρεία από την υψηλή κεφαλαιοποίηση που προχωρά μέσα στον Μάρτιο στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 200.000.000 ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 170.000.000 ευρώ, απευθυνόμενη στους εγχώριους επενδυτές. Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ομολογιακού δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών του στο επενδυτικό κοινό θα διαμορφωθεί κατόπιν λήψης της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αναφέρει η εισηγμένη εταιρεία. 

Στις 23 Φεβρουαρίου, εξάλλου, το συμβούλιο της Motor Oil είχε εγκρίνει τις επαναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το εννεάμηνο του 2020.

 

 H Πειραιώς Holdings, που αποτελεί και το μεγάλο αίνιγμα της περιόδου, θα ανακοινώσει τους όρους και το ύψος της αύξησης μετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο έχει αρχικά εκτιμηθεί σε 1 δισ. ευρώ, προκειμένου να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση της εκ νέου ιδιωτικοποίησής της. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που θα ζητηθεί την επόμενη περίοδο από την αγορά και η προσοχή της αγοράς είναι στραμμένη πάνω της.

 

H δεύτερη αύξηση κεφαλαίου αυτής περιόδου είναι εκείνη της Aegean Airlines, η οποία θα είναι τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ. Εδώ το μεγάλο ερωτηματικό είναι επίσης οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

 

Η Alpha Bank  προετοιμάζεται πυρετωδώς για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους 500-600 εκατ. ευρώ. Δεν θα είναι η μόνη, καθώς όλες οι τράπεζες θα εκδώσουν ομόλογα μέσα στη χρονιά, αλλά θα είναι η πρώτη μέσα στον Μάρτιο και αναλόγως των συνθηκών στις αγορές.

 

Τον κατάλληλο χρόνο αναζητά και η ΔΕΗ για το λεγόμενο «πράσινο ομόλογο» των 500 εκατ. ευρώ, που θα είναι τύπου SLB (Sustainability-Linked Bond). Το συγκεκριμένο ομόλογο θα περιλαμβάνει «ρήτρα αειφορίας», μέσω της οποίας η ΔΕΗ θα δεσμεύεται για συγκεκριμένη μείωση εκπομπών CO2 ανά έτος. Η επιχείρηση δεν έχει δώσει χρονοδιάγραμμα, αλλά καλά πληροφορημένες πηγές λένε πως η έκδοση είναι θέμα χρόνου, ενδεχομένως και ημερών.

 

Η εταιρεία Mytilineos συγκαταλέγεται επίσης ανάμεσα στις μεγάλες εισηγμένες που εκπονούν σχέδιο για άντληση έως 1 δισ. ευρώ μέσω μιας ή δύο ομολογιακών εκδόσεων το επόμενο διάστημα, χωρίς πάντως ακόμη να υπάρχει ειλημμένη απόφαση και σαφές χρονοδιάγραμμα.

 

Ερωτηματικό παραμένει ο χρόνος κατά τον οποίο θα προταθεί από τη νέα διοίκηση και θα «τρέξει» η μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ, η οποία αναμένεται να είναι τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ, και αν ακόμη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα συνδυαστεί με παράλληλη ομολογιακή έκδοση προς αναχρηματοδότηση του μεγάλου ομολογιακού δανείου των 670 εκατ. ευρώ που λήγει το 2024.

 

Χαμηλά επιτόκια

 

Ο χρόνος που επελέγη από τις παραπάνω εισηγμένες για να αντλήσουν κεφάλαια ύψους 3,7 δισ. ευρώ από εγχώριους και ξένους επενδυτές δεν είναι τυχαίος. Τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν χαμηλά και οι παραπάνω επιχειρήσεις προστρέχουν για να ενισχύσουν τις γραμμές πίστωσης, με σκοπό να υλοποιήσουν τα επενδυτικά σχέδια της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα στην οποία έχουμε εισέλθει.

 

Εν μέσω πλεονάζουσας ρευστότητας που υπάρχει διεθνώς, αφού η πανδημία έχει φρενάρει την παγκόσμια ανάπτυξη και τα funds αναζητούν συμφέρουσες τοποθετήσεις, οι περιπτώσεις αυτών των εισηγμένων αποτελούν κλασικές περιπτώσεις εταιρειών που μελλοντικά θα προσφέρουν σημαντικό premium στις αποδόσεις. Οι ελληνικές εταιρείες στρέφονται στον δανεισμό μέσω ομολογιακών εκδόσεων, καθώς κερδίζουν χαμηλά επιτόκια, ενώ ταυτόχρονα αναδιαρθρώνουν τον δανεισμό τους, μειώνουν τα έξοδα τόκων και βελτιστοποιούν το προφίλ χρέους τους.

 

Για τις επιχειρήσεις οι εκδόσεις ομολόγων είναι ένα πραγματικά καλό, θετικό νέο και μάλιστα σε μία χρονική στιγμή που φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία σταδιακά θα ξεφύγει από τη μέγγενη της πανδημίας και θα αρχίσει να αποκτά πιο γρήγορο βηματισμό.

 

Επίσης οι εκδόσεις εταιρικών ομολόγων είναι καλό νέο για τους καταθέτες, αφού στρέφονται στα ομολογιακά δάνεια γιατί λαμβάνουν καλύτερα επιτόκια από τις καταθέσεις που ως γνωστόν παραμένουν αρνητικές τα τελευταία χρόνια.

 

Πρακτικά λοιπόν οι ομολογιακές εκδόσεις αποτελούν θετική εξέλιξη για τις επιχειρήσεις, γιατί αντλούν ρευστότητα με χαμηλό κόστος. Βέβαια, το δυστύχημα είναι ότι σε μία ρηχή αγορά όπως η Ελλάδα είναι λίγες οι καλές εταιρείες που μπορούν να απευθυνθούν σε θεσμικά χαρτοφυλάκια.

 

A-Quant: Η διόρθωση συνεχίστηκε αλλά το νέο πακέτο είναι εδώ

 

Το Σάββατο τελικά, πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, το νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας ως ανακούφιση της οικονομίας από τον κορωνοϊό, ύψους 1.9 τρισ. δολαρίων.

 

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Nancy Pelosi δήλωσε πως "τώρα το λόγο έχει η Γερουσία η οποία εύχομαι να αναλάβει ταχεία δράση γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο".

 

Μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγορών σε αυτήν την εξέλιξη. Μέσα στην εβδομάδα πάντως, ο επικεφαλής της FED Jerome Powell, δήλωνε πως η οικονομία απέχει πολύ από τους προκαθορισμένους στόχους.

 

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά (έστω κι αν στο τέλος της εβδομάδας είχαν μια διόρθωση) και όπως είπε ο επικεφαλής της στρατηγικής συναλλάγματος των G10, Jeremy Stretch στο CIBC World Markets "η κίνηση του δολαρίου είναι συνάρτηση του τι συμβαίνει στην πλευρά των αποδόσεων των ομολόγων".

 

Έτσι λοιπόν, το δολάριο ενισχύθηκε σημαντικά προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων. Οι αγορές μετοχών συνέχισαν διορθωτικά για δεύτερη εβδομάδα, ο χρυσός κινήθηκε σημαντικά χαμηλότερα ενώ ανοδικά συνέχισε το πετρέλαιο. Εβδομάδα ισχυρής διόρθωσης και για το Bitcoin που βρέθηκε σημαντικά κάτω από τα $50,000.

 

Η τρέχουσα εβδομάδα έχει ξεκινήσει με ανοδικά futures στις περισσότερες αγορές μετοχών, ως απόηχο της συμφωνίας στις ΗΠΑ που είδαμε παραπάνω και περιέχει σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις και γεγονότα, όπως οι ομιλίες της Christine Lagarde και του Jerome Powell, δείκτες PMI για τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη και φυσικά η ανακοίνωση για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ την Παρασκευή (Non-Farm Payrolls - NFPs).

 

EURUSD (Ευρώ – Δολάριο ΗΠΑ)

 

Πτωτική η εβδομάδα για το EURUSD που άνοιξε στο 1.2113 και έκλεισε στο 1.2062. Αξίζει να σημειωθεί πως η ισοτιμία μέχρι την Παρασκευή ήταν σε ανοδική τροχιά άλλα σημείωσε σημαντική πτώση με την πτώση των αποδόσεων των ομολόγων στις ΗΠΑ, που ενίσχυσαν το δολάριο. Το νέο πακέτο 1.9 τρις δολαρίων στις ΗΠΑ ίσως εκληφθεί από τις αγορές ως τάση πληθωρισμού και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη νέα αποδυνάμωση του δολαρίου αλλά νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα το EURUSD δεν ενισχύεται σημαντικά. Αν η ισοτιμία καταφέρει να αντιδράσει ανοδικά, διασπώντας το 1.2170 τότε έχει αυξημένες πιθανότητες να κινηθεί υψηλότερα, ειδάλλως οι πιθανότητες γέρνουν προς το 1.20 που αποτελεί τιμή ορόσημο. Σημαντικές οι ανακοινώσεις και οι ομιλίες αυτήν την εβδομάδα, ίσως προκαλέσουν αυξημένη μεταβλητότητα.

 

GBPUSD (Βρετανική Στερλίνα – Δολάριο ΗΠΑ)

 

Διορθωτικά κινήθηκε το GBPUSD, μετά από ένα σερί πολλών ανοδικών εβδομάδων αφού άνοιξε στο 1.4011 και έκλεισε σημαντικά κάτω από το 1.40, στο 1.3920. Προφανώς η μεγάλη πρόοδος του Ηνωμένου Βασιλείου στους εμβολιασμούς, είχε ήδη αποτυπωθεί στην τιμή της ισοτιμίας και λόγω της έλλειψης νέων ειδήσεων, δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα καύσιμα ώστε η να κινηθεί υψηλότερα και έτσι η ενδυνάμωση του δολαρίου προς το τέλος της εβδομάδας, επέφερε το πτωτικό αποτέλεσμα. Με λίγες και πάλι ανακοινώσεις και νέα για τη βρετανική οικονομία, το GBPUSD αναμένεται να επηρεαστεί και πάλι από την πορεία των εμβολιασμών, το νέο πακέτο στήριξης των ΗΠΑ και φυσικά τις ανακοινώσεις για την αμερικανική αγορά εργασίας (NFPs) την Παρασκευή. Χρειάζεται εδραιωμένη επαναφορά πάνω από το 1.40 για να επιστρέψουν τα χαμόγελα στους αγοραστές ενώ κάτω από το 1.3880, η ισοτιμία αρχίζει να αποκτά χαρακτηριστικά βραχυπρόθεσμης πτωτικής τάσης.

 

USDJPY (Δολάριο ΗΠΑ – Ιαπωνικό Γιεν)

 

Άλλη μια εβδομάδα σημαντικής ανόδου πέρασε για το USDJPY, το οποίο άνοιξε στο 105.40 και έκλεισε στο 106.54. Οι αποδόσεις των ομολόγων στις ΗΠΑ παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την ανοδική κίνηση, η οποία όμως συνεχίστηκε και προς το τέλος της εβδομάδας, έστω κι αν η απόδοση του 10ετούς έπεσε από τα υψηλά του 1.61%, στην περιοχή του 1.40%. Προφανώς, αυτήν την εποχή και το ιαπωνικό νόμισμα είναι αδύναμο, ίσως λόγω της αυξημένης διάθεσης για ρίσκο στους επενδυτές. Αισιοδοξούν λοιπόν οι αγοραστές, κοιτάζοντας υψηλότερα προς το 107 και ίσως και προς το 108.

 

EURJPY (Ευρώ – Ιαπωνικό Γιεν)

 

Τρίτη κατά σειρά έντονα ανοδική εβδομάδα για το EURJPY. Η ισοτιμία άνοιξε στο 127.67 και έκλεισε στο 128.61 ενώ μεσοβδόμαδα βρέθηκε μια ανάσα από το 130. Αδύναμα αυτήν την περίοδο και τα δύο, ευρώ και γιεν και ίσως δούμε σταθεροποιητικές τάσεις. Δεν αποκλείονται διορθώσεις προς τη στήριξη του 127.50 όπως και δεν αποκλείεται να δούμε τιμές κοντά στο 130 και πάλι.

 

EURGBP (Ευρώ – Βρετανική Στερλίνα)

 

Ανοδική η περασμένη εβδομάδα για το EURGBP, μετά από τέσσερις κατά σειρά ανοδικές εβδομάδες. Η ισοτιμία άνοιξε στο 0.8643 και έκλεισε στο 0.8668, με αυξημένη μεταβλητότητα αφού το χαμηλό ήταν στο 0.8540 και το υψηλό στο 0.8730. Αν η στερλίνα επανέλθει στη γνωστή δυναμική των τελευταίων εβδομάδων, τότε μάλλον θα δούμε τιμές κοντά στο 0.85.

 

USDCAD (Δολάρια ΗΠΑ – Δολάριο Καναδά)

 

Έντονα ανοδικά αντέδρασε το USDCAD μετά από πολλές πτωτικές εβδομάδες, ανοίγοντας στο 1.2610 και κλείνοντας στο 1.2745. Το δυνατό δολάριο ΗΠΑ αντιστάθμισε και υπερνίκησε τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που πάντα ευνοούν το νόμισμα του Καναδά, αφού το πετρέλαιο είναι ίσως το βασικότερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας. Αν το αμερικανικό δολάριο συνεχίσει ανοδικά, μπορεί να δούμε την ισοτιμία να δοκιμάζει την ισχυρή αντίσταση του 1.2880 αλλά στην αντίθετη περίπτωση και ειδικότερα κάτω από το 1.2590, η ισοτιμία μάλλον επανέρχεται στη γνωστή πτωτική τάση των τελευταίων μηνών.

 

USDCHF (Δολάριο ΗΠΑ – Ελβετικό Φράγκο)

 

Ανοδική η εβδομάδα για το USDCHF το οποίο άνοιξε στο 0.8962, υπερέβη εύκολα την τιμή ορόσημο του 0.90 και έκλεισε στο 0.9085. Έντονα ανοδικές ήταν η περασμένη Τρίτη και Παρασκευή, με την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων. Επόμενοι στόχοι για τους αγοραστές της ισοτιμίας, το 0.9210 και το 0.93.

 

AUDUSD (Δολάριο Αυστραλίας – Δολάριο ΗΠΑ)

 

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση σε επίπεδο εβδομάδας από το περασμένο φθινόπωρο, είδαμε για το AUDUSD αφού το άνοιγμα ήταν στο 0.7869 και το κλείσιμο στο 0.7706. Η δύναμη του δολαρίου των ΗΠΑ σε σχέση με την πτώση πολλών εμπορευμάτων (κυρίως του χρυσού), πίεσαν την ισοτιμία έντονα καθοδικά. Η τρέχουσα εβδομάδα ξεκίνησε με αρνητικές ειδήσεις για το δολάριο Αυστραλίας αφού και τα μικτά εταιρικά κέρδη υποχώρησαν το τελευταίο τρίμηνο του 2020 κατά 6.6% και ο κινεζικός μεταποιητικός δείκτης Caixin PMI ήταν στο 50.9, κάτω του αναμενομένου. Πολλές οι ειδήσεις και οι ανακοινώσεις για την Αυστραλία αυτήν την εβδομάδα: τραπεζικά επιτόκια, ΑΕΠ και λιανικές πωλήσεις είναι κάποιες από αυτές. Το AUDUSD προς το παρόν αντιδρά ανοδικά και πάνω από το 0.7820 θα αποκτήσει νέα ανοδική δυναμική αλλά τυχόν επαναφορά κάτω από το 0.77, μάλλον θα εντείνει την πτώση.

 

SP500

 

Διορθωτικά συνέχισε ο αμερικανικός δείκτης SP500, κλείνοντας στις 3,808 μονάδες και έχοντας απώλειες 2.30% περίπου. Το ισχυρό δολάριο και οι αποδόσεις των ομολόγων στις ΗΠΑ ευνόησαν τη διόρθωση αλλά τα νέα από το πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας που είδαμε παραπάνω, ίσως αλλάξουν το κλίμα. Τα futures του δείκτη ήδη κινούνται ανοδικά και τυχόν ανοδική διάσπαση των 3,860 μονάδων, θα δώσει πνοή αισιοδοξίας. Αν πάντως ο δείκτης δεν καταφέρει να συνεχίσει να αντιδρά ανοδικά και ειδικότερα κάτω από τις 3,800 μονάδες, ίσως δούμε ανησυχητική διόρθωση στο εγγύς μέλλον.

 

DAX30

 

Πτωτικά κινήθηκε ο γερμανικός δείκτης DAX30 την εβδομάδα που μας πέρασε, κλείνοντας στις 13,796 μονάδες με απώλειες λίγο πάνω από 1%. Τα ύψη πάνω από τις 14,000 μονάδες φαίνεται πως ζάλισαν τους επενδυτές και κάτω από τις 13,635 μονάδες η διόρθωση ίσως ενταθεί περαιτέρω. Με δεδομένο όμως πως τα futures του δείκτη αντιδρούν ανοδικά, τυχόν προσέγγιση των 14,000 μονάδων θα είναι σημάδι ανόδου.

 

FTSE100

 

Πτωτική η προηγούμενη εβδομάδα για τον βρετανικό δείκτη FTSE100 που έκλεισε στις 6,462 μονάδες, έχοντας απώλειες κοντά στο 1.50%. Οι 6,300 μονάδες είναι η επόμενη ισχυρή στήριξη στις διορθωτικές διαθέσεις του δείκτη αλλά με δεδομένη την ανοδική αντίδραση των futures νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα, τυχόν προσέγγιση των 6,600 μονάδων θα είναι καλό σημάδι για τους αγοραστές.

 

Χρυσός

 

Σημαντικές απώλειες υπέστη ο χρυσός την εβδομάδα που μας πέρασε, κλείνοντας στα $1,733, περίπου 2.80% χαμηλότερα. Η ενδυνάμωση του δολαρίου σε συνδυασμό με τις υψηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, πίεσαν σημαντικά τον χρυσό σε επίπεδα τιμών που είχαμε να δούμε από το περασμένο καλοκαίρι. Σημαντική η στήριξη κοντά στα $1,714 και τυχόν διάσπασή της θα σημάνει νέες ισχυρές πιέσεις στο χρυσό αλλά τόσο απότομα χαμηλές τιμές ίσως αποτελούν ευκαιρία για κάποιους επενδυτές και έτσι δεν αποκλείονται ανοδικές αντιδράσεις προς τα $1,760 ή ακόμα και προς τα $1,800.

 

Πετρέλαιο

 

Συνέχισε ανοδικά το πετρέλαιο την περασμένη εβδομάδα, αφού τα futures του επομένου μήνα είχαν τιμή κλεισίματος στα $61.58 και κέρδη κοντά στο 4.50%. Η τάση παραμένει ξεκάθαρα ανοδική και η συνέχισή της οδηγεί το πετρέλαιο προς τα $65 αλλά πρέπει να προσεχθούν δύο πράγματα: η συμπεριφορά του δολαρίου (μην ξεχνάμε πως το πετρέλαιο αποτιμάται σε δολάρια ΗΠΑ) και η συνεδρίαση των χωρών – μελών του ΟΠΕΚ στις 4/3 και οι τυχόν αποφάσεις που μπορεί να ληφθούν εκεί σε σχέση με την παραγωγή.

 

Bitcoin

 

Πολύ σημαντική διόρθωση έλαβε χώρα για το Bitcoin την εβδομάδα που μας πέρασε. Το κλείσιμο εβδομάδας ήταν στα $45,241 και οι απώλειες υπερέβησαν το 21%. Προφανώς μετά από μια παύση του ράλι των θετικών ειδήσεων και ανακοινώσεων από πολλά και διάφορα στελέχη ή μη της αγοράς, πολλοί επενδυτές κρυπτονομισμάτων ρευστοποίησαν τα κέρδη τους. Υπάρχει πάντως μεγάλη συγκέντρωση αγοραστών Bitcoin κοντά στα $45,000 (430 χιλιάδες Bitcoins έχουν αγοραστεί κοντά σε αυτήν την τιμή) και έτσι αυτά τα επίπεδα δεν αποκλείεται να λειτουργήσουν ως ισχυρή στήριξη και να ωθήσουν το Bitcoin προς τα $50,000 και πάλι. Όπως έχουμε επαναλάβει πάντως, το Bitcoin δε θα βρει θέση ανάμεσα στα σημαντικά επενδυτικά προϊόντα των traders, όσο διατηρεί τόσο υψηλή μεταβλητότητα: κανένας δε θέλει χαμηλότερο Sharpe Ratio στο χαρτοφυλάκιό του.

 

Πηγή: www.a-quant.com

 

27/02/21

 

Στουρνάρας: Αδύνατη η διαγραφή χρέους από ΕΚΤ- Δεν το επιτρέπει το καταστατικό

 

Το δημόσιο χρέος που διακρατεί η ΕΚΤ και το οποίο απέκτησε από την αγορά κρατικών ομολόγων μέσω των πράξεων άσκησης νομισματικής πολιτικής δεν μπορεί να διαγραφεί, υποστηρίζει στην Καθημερινή ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

 

Όπως υποστηρίζει ο κ. Στουρνάρας, κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με νομισματική χρηματοδότηση, η οποία απαγορεύεται από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καταστατικό της ΕΚΤ. «Ακόμα και αν επιτρεπόταν η διαγραφή του χρέους που διακρατεί η ΕΚΤ, αυτό δεν θα έλυνε αυτομάτως το πρόβλημα, εφόσον δεν θεραπευτούν οι συνθήκες που οδηγούν σε υψηλό δημόσιο χρέος» προσθέτει.

 

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας, ο διοικητής της ΤτΕ εκτιμά ότι «έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την αλλαγή των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας, με στόχο να γίνουν πιο απλοί, κατανοητοί, μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί».

 

Ο κ. Στουρνάρας επισημαίνει ακόμα οι τράπεζες έχουν κάθε συμφέρον να προχωρούν, και πράγματι προχωρούν, σε ρύθμιση των χρεών των βιώσιμων επιχειρήσεων, και μάλιστα ενθαρρύνονται από τις εποπτικές αρχές να το κάνουν. Ωστόσο, στην περίπτωση των οριστικά μη βιώσιμων επιχζειρήσεων, αυτές θα πρέπει να αφεθούν να κλείσουν, υπογραμμίζει.

 

Τράπεζες: Το εμπόριο απορρόφησε το 25% των νέων χρηματοδοτήσεων

Στο ποσό-ρεκόρ για την τελευταία δεκαετία των 20,5 δισ. ευρώ ανήλθε η συνολική χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας το 2020. Ειδικότερα, τα 14 δισ. ευρώ προέρχονται από τα δανειακά προγράμματα των τραπεζών. Επίσης, αξιοποιώντας τα προγράμματα της πολιτείας, οι τράπεζες χρηματοδότησαν περισσότερες από 30.000 κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διοχετεύοντας προς αυτές 6,5 δισ. ευρώ από τα δύο εγγυοδοτικά προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, επιτυγχάνοντας επίδοση - ρεκόρ ως προς την απορροφητικότητα κεφαλαίων, που έφθασε το 95%. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργος Χαντζηνικολάου, μιλώντας την εβδομάδα που μας πέρασε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο κλάδος στον οποίο κατευθύνθηκαν οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις από το τραπεζικό σύστημα είναι το εμπόριο (κλάδος που δέχθηκε το σοβαρότερο πλήγμα από την επιδημιολογική κρίση), απορροφώντας το 25,5% της συνολικής χρηματοδότησης, ήτοι 5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ακολουθούν κι άλλοι κλάδοι όπως των μεταφορών (πλην ναυτιλίας) και αποθήκευσης με 1,7 δισ. ευρώ (το 8,5% του συνόλου των χρηματοδοτήσεων), των πετρελαιοειδών με 1,57 δισ. ευρώ (7,6%), της ναυτιλίας με 1,53 δισ. ευρώ (7,4%), των καταλυμάτων με 1,4 δισ. ευρώ (6,7%), της βιομηχανίας τροφίμων, ποτών και καπνού με 1,1 δισ. ευρώ (5,6 %), της ενέργειας με επίσης 1,1 δισ. ευρώ, των λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων με 862 εκατ. ευρώ (4,2%), των κατασκευών με 715 εκατ. ευρώ (3,4%) της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας με 629 εκατ. ευρώ (3%), των αγροτικών δραστηριοτήτων με 495 εκατ. ευρώ (2,4%), των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με 441 εκατ. ευρώ (2,1%).

Στη διάρκεια του 2020, όπως έχουν ανακοινώσει οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιακού τους μετασχηματισμού που ήταν ήδη σε εξέλιξη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα εξ' αποστάσεως εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων μέσω σειράς εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό κάθε τράπεζα πρόσθεσε νέες υπηρεσίες και έδωσε τη δυνατότητα διάθεσης και αίτησης για νέα προϊόντα που απευθύνονται στις επιχειρήσεις από εναλλακτικά δίκτυα, όπως από το internet και mobile banking, τα τηλεφωνικά κέντρα ακόμη και με τη χρήση βίντεο. Όπως επισημαίνεται από πλευράς τραπεζών, οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει επιχειρηματικές μονάδες με εκπαιδευμένα στελέχη για εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών-πελατών τους, κάθε μεγέθους, δίνοντας μεγάλη έμφαση εκτός από τις χρηματοδοτήσεις και στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αρμόδια τραπεζικά στελέχη που επικοινώνησε το ΑΠΕ - ΜΠΕ επισήμαναν ότι στις ιστοσελίδες των τραπεζών αναφέρονται εκτενώς τα χρηματοδοτικά προγράμματα που προσφέρονται στις επιχειρήσεις με έμφαση τις μικρομεσαίες καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας τους με τις τράπεζες.

Χρηματοδοτήσεις ρεκόρ και το 2021

Σύμφωνα με συγκλίνουσες τραπεζικές εκτιμήσεις, τις οποίες επιβεβαίωσε και ο κ. Χαντζηνικολάου, οι συνολικές χρηματοδοτήσεις του τραπεζικού συστήματος για το 2021 θα ανέλθουν στα ίδια υψηλά επίπεδα δεκαετίας και με βάση τους προγραμματισμούς των τραπεζών υπολογίζεται θα ξεπεράσουν τα 15 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή το τραπεζικό σύστημα είναι επίσης έτοιμο να συνεργαστεί με την πολιτεία για τη διοχέτευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης προς επενδυτικά έργα του ιδιωτικού τομέα. Σημειώνεται ότι μέσω της συμμετοχής των τραπεζών σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις εξασφαλίζεται η μόχλευση των πόρων του Ταμείου.

 

26/02/21

 

 

ΜLS : Νέα αθέτηση πληρωμών προς τους ομολογιούχους

 

Συνεχίζει η MLS να καθυστερεί τις πληρωμές των ομολόγων της προς τους μεριδιούχους ως απόρροια της μηδενικής ρευστότητας που διαθέτει.

 

Οπως ανακοίνωσε, δεν θα προβεί στην πληρωμή των κουπονιών ΜΛΣ02 30-11-2020 και 26-02-202). Πρόκειται για το ομόλογο ονομαστικής αξίας 6,7 εκατ, λήξεως 2024 με κουπόνι 4,3%. Σε αντίστοιχες αναστολές πληρωμών έχει προχωρήσει η εταιρεία και για τα άλλα δύο ομόλογά της ονομαστικής αξίας 4 και 6 εκατ. ευρώ.

 

Οπως αναφέρει στην ίδα ανακοίνωση, η εταιρεία θα έρθει σε διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων ΕUROXX προς επίτευξη συμφωνίας.

 

\Υπενθυμίζεται πως στο τέλος του μήνα η διοίκηση είχε δεσμευτεί πως θα δημοσιεύσει τις οικονομικές κατάστάσεις του 2019, αλλά όπως φαίνεται θα φανεί για άλλη μια φορά ανακόλουθη.

 

Α. Σιάμισιης- ΕΛΠΕ: Τέλος 2021 αρχές 2022 η επιστροφή στη νέα κανονικότητα

 

Ως μία χρονιά χωρίς προηγούμενο, κατά την οποία ωστόσο ο όμιλος κατάφερε να έχει θετικά αποτελέσματα, χαρακτήρισε το 2020 ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης κατά την καθιερωμένη παρουσίαση στους αναλυτές.

 

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς η έμφαση δόθηκε στη διαχείριση της κρίσης και ειδικότερα στην ασφάλεια και υγεία της αλυσίδας προμήθειας καθώς και στην αδιάλειπτη λειτουργία των διυλιστηρίων.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι , σύμφωνα με στοιχεία που ανέφερε ο κ. Σιάμισιης, μόνο η πτώση των περιθωρίων διύλισης αλλά και η χαμηλή ζήτηση, προκάλεσαν απώλειες συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ.

 

Ωστόσο ο όμιλος κατάφερε να ανταπεξέλθει, δίνοντας έμφαση στη συγκράτηση του κόστους αλλά και στην εκμετάλλευση ευκαιριών στην προμήθεια και την εμπορία.

 

Αναφερόμενος στην απόφαση για διανομή μερίσματος ύψους 10 σεντς ανά μετοχή, τόνισε ότι αποτελεί σήμα σταθερότητας και με την απόφαση αυτή η διοίκηση στέλνει μήνυμα προς τους μετόχους ότι η εταιρεία συνεχίζει να αποδίδει ακόμη και σε μια δύσκολη χρονιά όπως η περυσινή. Το 2021 και το 2022, πρόσθεσε, θα είναι καλύτερες χρονιές και θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ακόμη μεγαλύτερες διανομές.

 

Παράλληλα, παρά τα προβλήματα της περασμένης χρονιάς, ο όμιλος κατάφερε να προχωρήσει την ατζέντα του μετασχηματισμού, στην κατεύθυνση της πιο καθαρής ενέργειας και τους τελευταίους 16 μήνες διπλασίασε το portfolio των ΑΠΕ στο 1,3GW έργων σε λειτουργία, κατασκευή ή ανάπτυξη.

 

Ως προς την επίπτωση του ιού COVID, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την ενημέρωση, η ζήτηση πετρελαίου διεθνώς υποχώρησε 10%, κατά 10 εκ. βαρέλια την ημέρα, η τιμή του brent έφτασε να χάσει έως και 45 δολάρια το βαρέλι, τα περιθώρια διύλισης μειώθηκαν έως και 72% ενώ στην ελληνική αγορά καταγράφηκε μείωση 67% των αεροπορικών καυσίμων, 33% στο bunkering και 13% στα καύσιμα κίνησης.

 

Eurobank: Πόσα και πώς επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της

 

Αν μια μέρα επισκεφθείτε το ebanking ή το mobile banking μιας τράπεζας και μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό, να πάρετε δάνειο ή να ρυθμίσετε μια οφειλή online σε λίγα λεπτά, μόνο με τη χρήση των κωδικών του Taxis, σημαίνει ότι η τράπεζα έχει επενδύσει εκατομμύρια ευρώ στον ψηφιακό της μετασχηματισμό.

 

Όπως αναφέρει και το capital.gr, η Eurobank προβλέπει ακόμα 200 εκατ. ευρώ για το επιχειρησιακό της πλάνο στην ψηφιακή εποχή, το οποίο ανανεώνεται ανά τριετία. Το Capital.gr παρουσιάζει τους πέντε πυλώνες, οι οποίοι υποστηρίζουν το στρατηγικό σχέδιο "Eurobank of 2030”, όπου εντάσσεται και ο τραπεζικός μετασχηματισμός.

 

Οι πέντε αυτοί πυλώνες είναι:

 

1. Υποδομές. Πρόκειται να επενδυθούν σημαντικά κεφάλαια, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, στα θεμέλια της νέας ψηφιακής εποχής. Πρόκειται για επενδύσεις σε ασφάλεια, data centres, καθολική μετάβαση σε περιβάλλον cloud προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη διαθεσιμότητα όλων των υπηρεσιών, παντού και όλο το 24ωρο. Ταυτόχρονα, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και συμμόρφωση σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

 

2. Ψηφιακές πλατφόρμες για προϊόντα και υπηρεσίες. Πέραν από πληρωμές, ασφαλιστικά προϊόντα, επενδυτικές λύσεις, δάνεια, ψηφιακά πορτοφόλια, άμεσες πληρωμές/συναλλαγές κά, θα ενισχυθεί η νέα τάση που είναι γνωστή ως eKYC (eKnow Your Customer) που έχει μάλιστα θεσμοθετηθεί με νόμο και βρίσκεται σήμερα σε φάση υλοποίησης. Η ανάγκη αυτή, δηλαδή "Γνωρίζω τον Πελάτη μου”, χρειάστηκε νομοθετικό πλαίσιο διότι απαιτούσε αξιόπιστες δικλείδες ασφαλείας για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας αλλά και του εάν τα στοιχεία που παρουσιάζει ο πελάτης είναι πραγματικά. Έτσι, στο εξής, δεν θα χρειάζεται να ανεβάζεις μέσω ίντερνετ φωτογραφία της αστυνομικής ταυτότητας, το διαβατηρίου ή του εκκαθαριστικού της εφορίας. Μπαίνοντας στον προσωπικό λογαριασμό ebanking ή mobile banking με τους κωδικούς Taxis θα συλλέγονται αυτόματα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία για τις τράπεζες, δηλαδή το σύστημα θα συνδέεται με αστυνομία, εφορία, και άλλες υπηρεσίες. Αυτό θα ενισχύει την ασφάλεια και ταυτόχρονα μειώνει τη γραφειοκρατία. Υπενθυμίζεται ότι ισχύει η υποχρέωση οι πελάτες των τραπεζών να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, π.χ. 2ετία, ή να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία κατοικίας, να υποβάλουν αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων, βεβαιώσεις μισθοδοσίας, κλπ. Όλα αυτά θα τελειώσουν με το eKYC και δεν θα χρειαστεί να προσκομίσετε χαρτιά για ενημέρωση των στοιχείων σας σε περίπτωση ενός δανείου ή κατάθεσης ενός μεγάλου ποσού. Ή, απλά, για να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό. 

 

3. Big Data Analytics - AI. Πρόκειται για επενδύσεις στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται από τις πιο απλές μέχρι τις πιο περίπλοκες διαδικασίες, όπως στις ιατρικές διαγνώσεις και τις προβλέψεις - ακόμη και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η τεχνολογία αυτή εισέρχεται και στον τραπεζικό κλάδο με διττό στόχο. Πρώτον, να παρέχει σωστές προτάσεις για τυχόν προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρον τον κάθε πελάτη, ανάλογα με το προφίλ του. Δεύτερον, να προβλέπει εγκαίρως τυχόν κόκκινα δάνεια και ενδεχόμενες απάτες. Η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται στην "εκπαίδευση μηχανών” (machine learning), όπου αλγόριθμοι διδάσκονται από το παρελθόν, διορθώνονται από την πραγματικότητα του παρόντος και σταδιακά αποκτούν "εμπειρία” στην πρόβλεψη της επόμενης κίνησης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των κόκκινων δανείων, ο αλγόριθμος μπορεί να καταλάβει εγκαίρως ότι μία συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι συνδεδεμένη με μεγάλη πιθανότητα σε καθυστέρηση πληρωμών ύστερα από συγκεκριμένο διάστημα. Στην περίπτωση της απάτης θα είναι ένα βήμα μπροστά καθώς θα έχει μάθει όλες τις τεχνικές και μάλιστα ποιες κινήσεις προδίδουν εγκαίρως την επόμενη.

 

4. Customer Journey. Ο όρος αυτός ήρθε για να μείνει σε όλες τους κλάδους, όχι μόνο στον τραπεζικό. Στόχος είναι να επανασχεδιαστούν όλες οι διαδικασίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες όπως τα αντιλαμβάνεται ο πελάτης. Δηλαδή, επανασχεδιασμός μέσα από τα μάτια του πελάτη. Ένα παράδειγμα είναι το εξής: Υποθέτουμε ότι ένας δανειολήπτης κάνει αίτηση για στεγαστικό. Η αίτηση ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία και σε κάποιο σημείο, ένα τμήμα είναι υποχρεωμένο από το νόμο να κάνει μία επιπλέον έρευνα ή διασταύρωση. Τότε ζητά επιπλέον χαρτιά από τον πελάτη. Η καθυστέρηση αυξάνεται, το ίδιο η γραφειοκρατία, ενώ δοκιμάζεται και η υπομονή του πελάτη. Ειδικά σήμερα, και κυρίως οι νεότερης ηλικίας άτομα, που έχουν έχουν μάθει όλα να γίνονται γρήγορα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Η παράκαμψη της νομοθεσίας δεν είναι λύση. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να σχεδιαστεί η υπηρεσία αυτή (πχ αίτηση για στεγαστικό δάνεια και χορήγηση, έγκριση ή απόρριψη) όπως νομίζει ο πελάτης ότι γίνεται ή ότι θα πρέπει να γίνεται. Μέσα σε αυτό το κάδρο θα υπάρχουν όλες οι τεχνικές και οι νομικές λεπτομέρειες και οι υποχρεώσεις που δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούν τον πελάτη. Απώτερος σκοπός η μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και των απαραίτητων κινήσεων. Εδώ, η στοχοθεσία αφορά τη μείωση του χρόνου απόκρισης (onboarding time, time-to-yes, time-to-cash, κλπ). Όλα αυτά αντιστοιχούν σε αντίστοιχους δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας (ΚΡΙ)

 

5. Digital Channels - Omni Channels. Όπως μπορεί να προδίδει η λατινικής καταγωγής λέξη "omni”, ο στόχος του πυλώνα αυτού είναι να γίνουν διαθέσιμες στο "λαό” οι υπηρεσίες μιας τράπεζας, ακόμα και κάποιο μέρος του backoffice. Όπως συμβαίνει σήμερα στα media (over the top content, media integration κλπ), το ίδιο περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή, το tablet, το κινητό και μπορεί κάποιος να συνεχίζει να βλέπει την ίδια ταινία από τη smart tv. Έτσι, και στην τραπεζική της ψηφιακής εποχής, ένας πελάτης μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία από το τηλέφωνο (phone banking), να συνεχίζει στον υπολογιστή και να την ολοκληρώσει στο κινητό ή το φυσικό κατάστημα, χωρίς να χρειάζεται να εξηγεί στον υπάλληλο όλη την ιστορία από την αρχή. Ή να την ολοκληρώνει σε ένα κατάστημα λιανικής, το οποίο θα διαθέτει περιορισμένη και ασφαλή πρόσβαση σε ένα μικρό κομμάτι των συστημάτων της τράπεζας προκειμένου να προσφέρει άτοκες δόσεις στον πελάτη με καταναλωτικό που είχε πάρει από την τράπεζα. Με άλλα λόγια, καταστήματα ή άλλες επιχειρήσεις, μέσω API, δηλαδή κάτι σαν εφαρμογές που συνδέουν ένα σύστημα με ένα άλλο για μία συγκεκριμένη μόνο δουλειά και ανταλλαγή δεδομένων, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα της τράπεζας πχ για καταχώρηση πληρωμής ή για δάνειο αυτοκινήτου. Κι όταν λειτουργήσει το eKYC, μπορεί να εγκρίνεται κατευθείαν από την αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου.

 

Όλα αυτά για τη Eurobank αποτελούν στρατηγικό σχέδιο για την ψηφιακή αναβάθμιση και ψηφιακό μετασχηματισμό των θυγατρικών της στο εξωτερικό. Το πλάνο αυτό εξειδικεύεται με βάση το ειδικότερο σχέδιο για κάθε θυγατρική. Για παράδειγμα, η θυγατρική στο Λουξεμβούργο θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε συστήματα, υπηρεσίες και προϊόντα που έχουν σχέση με τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, αμοιβαίων κεφαλαίων, wealth management, private banking, κλπ.

 

Πηγή: capital.gr

 

25/02/21

 

Μεικτά μηνύματα από τις καταθέσεις τον Ιανουάριο

 

Μεικτή είναι η εικόνα που επικράτησε στις καταθέσεις του ιδιωτικόυ τομέα τον Ιανουάριο, οι οποίες εμφάνισαν μείωση. Επίσης, επιχειρήσεις και νοικοκυριά αποταμίευαν σταθερά ως τώρα «παρασυρμένοι» από την αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία.

 

Η τάση που αποτυπώνεται στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για τον Ιανουάριο του 2021 είναι πως τα νοικοκυριά συνεχίζουν την αποταμιευτική τους πορεία ενώ από την άλλη οι επιχειρήσεις φρενάρουν την τάση επηρεάζοντας τελικά την συνολική εικονα των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

 

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ , οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα για τον Ιανουάριο του 2021 ανήλθαν στα 161,9 δισ. ευρώ από 163, 016 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Έτσι η μείωση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα ανήλθε στα 1, 2 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο η αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα είχε αγγίξει τα 4,6 δισ. ευρώ.

 

Όσον αφορά τις καταθέσεις των νοικοκυριών, αυξήθηκαν κατά 655 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο μήνα του 2021, έναντι αύξησης κατά 3, 4 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 10,1% από 8,6% τον προηγούμενο μήνα.

 

Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων από την άλλη μειώθηκαν κατά 1,866 δισ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 1,2 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα , και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 39,0% από 39,9% τον προηγούμενο μήνα.

 

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΤτΕ «Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Ιανουάριος 2020»

 

Τον Ιανουάριο του 2021, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε σε 15,8% από 13,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 1.858 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.886 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

 

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε σε 9,6% από 9,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ

η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 1.961 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 5.109 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2020

 

Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

 

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

 

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιανουάριο του 2021, ήταν θετική κατά 2.415 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.324 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 76,7% από 65,5% τον προηγούμενο μήνα.

 

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

 

Τον Ιανουάριο του 2021, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 3,7% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 557 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.562 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

 

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

 

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιανουάριο του 2021, ήταν αρνητική κατά 305 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.649 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 9,6% από 9,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 10,4% από 10,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 12 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.218 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 0,9% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 293 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 431 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

 

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

 

Τον Ιανουάριο του 2021, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 2 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 62 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε σε 2,8% από 1,8% τον προηγούμενο μήνα.

 

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

 

Αρνητική κατά 254 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Ιανουάριο του 2021, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 148 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,5%.

 

Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

 

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

 

Μείωση κατά 750 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2021, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 458 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -40,1% από -34,6% τον προηγούμενο μήνα.

 

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

 

Μείωση κατά 1.211 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2021, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 4.651 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 15,2% από 14,4% τον προηγούμενο μήνα.

 

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

 

Μείωση κατά 1.866 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2021, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1.218 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 39,0% από 39,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 1.893 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1.861 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 27 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 643 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

 

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

 

Αύξηση κατά 655 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2021, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 3.433 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 10,1% από 8,6% τον προηγούμενο μήνα.

 

Moody's: Πιστωτικά θετική η συμφωνία Alpha Bank - DK

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της Moody’s, πιστωτικά θετική κρίνει τη συμφωνία της Alpha Bank με την Davidson Kempner Capital Management LP (DK), με το διεθνή οίκο να σημειώνει πως αυτή θα συμβάλει στη μείωση του ρίσκου στον ισολογισμό της ελληνικής τράπεζας και θα διευκολύνει την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Galaxy, με ορίζοντα το πρώτο εξάμηνο.

 

Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της Moody’s, τα NPEs της Alpha Bank θα περιοριστούν περίπου στο 24% από 43% τον Σεπτέμβριο του 2020 και επιπλέον θα μειώσει την έκθεσή της σε χορηγήσεις που είναι σε βαθιά καθυστέρηση (δάνεια για τα οποία έληξε η σύμβαση από τον δανειστή και έχει ήδη ειδοποιηθεί ο δανειολήπτης) στα 3,2 δισ. ευρώ από 9,1 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2020. Παράλληλά, θα υπάρξει μείωση των χορηγήσεων που τελούν υπό προστασία του νόμου Κατσέλη (τα οποία ο οίκος επισημαίνει ότι είναι τα πιο δύσκολα στην αντιμετώπιση), στα 800 εκατ. ευρώ από 3,2 δισ. ευρώ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

 

Οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης, μετά τη συμφωνία ο όμιλος εξελίσσεται σε έναν πιο υγιή όμιλο, με λιγότερο «κακό» ενεργητικό στον ισολογισμό, αν και παράλληλα τονίζεται πως η Αlpha Βank θα χρειαστεί περισσότερη δουλειά για να βελτιώσει την φερεγγυότητα της.

 

Τέλος, η Moody’s αναφέρει πως λόγω της πανδημίας, μια σημαντική οργανική μείωση των NPEs θα καθυστερήσει, κάνοντας απίθανο τον στόχο να φτάσει η τράπεζα σε μονοψήφιο δείκτη NPEs έως τα τέλη του 2022, αφού όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει η Moody’s, εξυπηρετούμενα δάνεια 4,2 δισ. ευρώ ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο σε moratoria, με πιθανότητες φυσικά ένα μεγάλο μέρος αυτών να κοκκινίσει.

 

 

Ως "συναλλαγή-ορόσημο" θεωρούν τα διεθνή MME τη συμφωνία με την Davidson Kempner

 

Με θετικά δημοσιεύματα υποδέχθηκαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy ύψους 10,8 δισ.ευρώ, στον απόηχο της δεσμευτικής συμφωνίας που υπέγραψε η Alpha Bank με την Davidson Kempner, βάσει της οποίας η αμερικάνικη επενδυτική εταιρεία αποκτά το 51% των τιτλοποιημένων ομολόγων μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου Galaxy και το 80% της Cepal Holdings.

 

Μεγάλα διεθνή πρακτορεία και μέσα ενημέρωσης, κάνουν λόγο για μία συναλλαγή-ορόσημο με πολλαπλά οφέλη για την Alpha Bank αλλά και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εν γένει.

 

Ειδικότερα οι Financial Times αναδεικνύουν τη σημασία της συμφωνίας που υπέγραψε η Alpha Bank με την Davidson Kempner υπό το πρίσμα της «απαλλαγής» των ελληνικών τραπεζών από την «τοξική συσσώρευση μη εξυπηρετούμενου δανεισμού» που προκάλεσε η μακροχρόνια ύφεση στην χώρα, ενώ αναφέρουν ότι η συναλλαγή εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Κρατικών Εγγυήσεων «Ηρακλής», «στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης για την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών, απομακρύνοντας κόκκινα δάνεια ύψους 30 δισ. ευρώ που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης». Παράλληλα, οι Financial Times φιλοξενούν δήλωση του CEO της Alpha Bank Βασίλη Ε. Ψάλτη: «Πρόκειται για μία συμφωνία - ορόσημο για την τράπεζά μας, η οποία προχωρά με αποφασιστικά βήματα προς την οριστική αντιμετώπιση της κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ύφεσης στη Ελλάδα», προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ο δείκτης ΜΕΔ της Τράπεζας θα μειωθεί περαιτέρω στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου δηλ. στο 5% με 6%, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. 

 

Το Reuters σε τηλεγράφημά του με τίτλο «τολμηρή κίνηση ελπίδας», αναφέρει ότι η συμφωνία «επιτρέπει στην Alpha Bank να ανακάμψει από τα κόκκινα δάνεια, έχοντας πραγματοποιήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση στην Ευρώπη». Επίσης, το πρακτορείο τονίζει ότι «η δραστική μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων που πλέον διαμορφώνεται στο 13%, αναμένεται να εξομαλύνει σε βάθος χρόνου το κόστος πιστωτικού κινδύνου, γεγονός που θα ενισχύσει την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της Alpha Bank» για να συμπληρώσει ότι οι μέτοχοι έχουν λόγους να επευφημούν, καθώς η απόδοση αυτή, «αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί στο 5%, ενώ σήμερα οι μετοχές της Alpha Bank αποτιμώνται στο 15% της ενσώματης λογιστικής αξίας, γεγονός που συνεπάγεται μία απόδοση της τάξης του 2%, υπό την προϋπόθεση κόστους κεφαλαίου στο 10%».

 

Σε δεύτερο τηλεγράφημά του, το Reuters υπογραμμίζει ότι η συναλλαγή Galaxy αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) με πιστοληπτική διαβάθμιση στην Ευρώπη (μετά τη συναλλαγή της ιταλικής τράπεζας Monte dei Paschi's Sienna, ύψους 24,1 δισ.ευρώ), ενώ σημειώνει ότι «τα συνολικά έσοδα για την Alpha Bank αντιστοιχούν στο 35% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης και του τιμήματος πώλησης των ομολόγων μεσαίας και χαμηλής διαβάθμισης».

 

Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg σχολιάζει σε θετικό τόνο την αποφασιστικότητα με την οποία η Alpha Bank προχωρά στην εξυγίανση του ισολογισμού της, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής για την πώληση των ΜΕΑ ύψους 10,8 δισ. ευρώ και του 80% της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Cepal Holdings. «Η Alpha Bank διαθέτει τα καλύτερα δυνατά εχέγγυα για την παροχή νέων χρηματοδοτήσεων, παρέχοντας την στήριξη που τόσο πολύ χρειάζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επλήγησαν από την πανδημία» σημειώνει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, κάνοντας και μία σύντομη ανασκόπηση του μακροχρόνιου προβλήματος των ΜΕΔ που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα.

 

Παράλληλα, σε σχετικό άρθρο που δημοσιεύει το EmergingMarketWatch, συνδρομητική υπηρεσία αναλύσεων που καλύπτει τις αναδυόμενες αγορές της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, εξαίρεται η σημασία του Project Galaxy ως η μεγαλύτερη τιτλοποίηση που έχει ολοκληρωθεί ποτέ στην Ελλάδα, ενώ σημειώνεται ότι η Alpha Bank δρομολογεί την έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500-600 εκατ. ευρώ. 

 

Τέλος, τα διεθνή οικονομικά σαιτ SeeNews, Fintech Futures και capital.com αξιολογούν θετικά τη συναλλαγή της Alpha Bank, τονίζοντας ότι αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση ΜΕΑ με πιστοληπτική διαβάθμιση στην Ευρώπη που εξυγιαίνει σημαντικά τον ισολογισμό της Alpha Bank, η οποία συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό κεφαλαιακό προφίλ και υπογραμμίζοντας τη μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) της Alpha Bank στην Ελλάδα σε 24% και 13% αντίστοιχα.

 

24/02/21

 
 

Άνω του 1% η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου

 

Ξεπέρασε το 1% η απόδοση του 10ετούς ομόλογου στη δευτερογενή αγορά. Η απόδοση του ελληνικού ομολόγου επέστρεψε στα επίπεδα του Ιουλίου 2020, ακολουθώντας την τάση που επικρατεί σε όλες, σχεδόν, τις αγορές κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης. Ωστόσο ο πιέσεις ήταν μεγαλύτερες σε χώρες με χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Έκθεση ενισχυμένης εποπτείας προειδοποιεί ότι τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την ανάσχεση του κύματος της πανδημίας σε συνδυασμό με τα δημοσιονομικά μέτρα για την ανακούφιση όσων πλήττονται που έχει λάβει η κυβέρνηση, εγκυμονούν σοβαρούς δημοσιονομικούς κινδύνους.

 

Η άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόσφατα η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αναφέρθηκε στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, υποστηρίζοντας «ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την προσφάτως σημειωθείσα αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων». Όπως εξήγησε η ίδια, το κόστος δανεισμού του Δημοσίου αλλά και γενικότερα τα επιτόκια της διατραπεζικής (swap) αποτελούν κρίσιμους «ιμάντες» για την μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Είναι ενδεικτικό ότι οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν δραστικά στη δευτερογενή αγορά μετά τις παραπάνω δηλώσεις.

 

Όσον αφορά στις αποδόσεις των υπολοίπων ομολόγων του 5ετούς αυξήθηκε στο 0,2% και του 15ετούς στο 1,3%.

 

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 208 εκατ. ευρώ εκ των οποίων μόνον τα 4 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 0,95% έναντι -0,28% του αντίστοιχου γερμανικού, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,13.

 

Πως και γιατί βρίσκει χρηματοδότηση η Mohegan για το Casino του ελληνικού

 

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η αμερικανική Mohegan που κέρδισε τον διαγωνισμό για το καζίνο του Ελληνικού, αντιμετώπισε τη χρονιά που πέρασε σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω της συγκυρίας που προέκυψε με τον κορωνοιό αλλά και το πιστωτικό γεγονός τον Απρίλιο 2020.

 

Όπως αναφέρει το radar.gr, προς επίλυση των προβλημάτων ρευστότητας η Mohegan προχώρησε πρόσφατα σε νέο δανεισμό ύψους 980 εκατ. ευρώ προς αναδιάρθρωση του υψηλού δανεισμού της που προσεγγίζει τα 1,8 δις.

 

Υπό αυτή την έννοια διερωτάται κανείς: μπορεί η Mohegan να «σηκώσει» από την πιάτσα, μέσω τραπεζικού δανεισμού το ποσόν των 1,1 δις. που απαιτείται συνολικά για την επένδυση στο Ελληνικό;

 

Η λογική απάντηση θα ήταν όχι! Η απάντηση δηλαδή που έχουν δώσει όλες ανεξαιρέτως οι ξένες τράπεζες. Ωστόσο στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά! Και όμως, παρά την συγκυρία, παρά την γνωστή χρηματοοικονομική κατάσταση της Mohegan και τον ιλιγγιώδη δανεισμό της, αλλά και την αναδιάρθωση του χρέους της με νέο δανεισμό 2 συστημικές τράπεζες προσφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν τους «Ινδιάνους» στο project του Καζίνο Ελληνικού!

 

Καλά πληροφορημένες πηγές υποστηρίζουν πως η διασφάλιση του δανεισμού για την Mohegan επιτεύχθηκε μετά την αλλαγή των δεδομένων για το καζίνο Πάρνηθας και την κάθοδο του στο Μαρούσι. Η εμπλοκή από το ΣτΕ διαμορφώνει άλλες προοπτικές για την επένδυση στο Ελληνικό και καθιστά το σχήμα Mohegan – ΓΕΚ Τέρνα ως κυρίαρχο.

 

Υπό αυτή την έννοια καθίσταται σαφές πως το μπλοκάρισμα του καζίνο Πάρνηθας και η μη κάθοδος του στο Μαρούσι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του αναδόχου του καζίνο στο Ελληνικό και του εξασφαλίζει εγχώρια χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα, την ώρα που οι ξένες τράπεζες έχουν γυρίσει την πλάτη!

 

23/02/21

 

Πάνω από 1,5 δισ. προσδοκά η ΔΕΗ από πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ

 

Εσοδα πάνω από 1,5 δισ. ευρώ αναμένει η ΔΕΗ από την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ με βάση την αποτίμηση της περιουσιακής βάσης της εταιρείας, που ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της Grant Thornton.

 

Όπως γράφει η Χρύσα Λιάγγου στην Καθημερινή, η περιουσιακή βάση του ΔΕΔΔΗΕ αποτιμήθηκε στα 2,95 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη αποτίμηση για το 49% ανέρχεται σε 1,445 δισ. ευρώ, ποσό που η ΔΕΗ εμφανίζεται να θέτει ως κατώφλι για το τίμημα που θα εισπράξει μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και στην οποία ανταποκρίθηκαν σε πρώτη φάση (μη δεσμευτική) 11 επενδυτικά σχήματα.

 

Η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των συμμετεχόντων και θα ανακοινώσει σε διάστημα περίπου ενός μήνα αυτούς που πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης και θα περάσουν στην επόμενη φάση των δεσμευτικών προσφορών. Οι επενδυτές που θα προκριθούν θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Virtual Data Room με τα οικονομικοτεχνικά στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ. Η μεταφορά των παγίων, ωστόσο, που σήμερα ανήκουν στη ΔΕΗ, δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από την ανάδειξη πλειοδότη και την υπογραφή συμφωνίας για την είσοδό του στο 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Αντιθέτως, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η μεταφορά των παγίων θα αποτελέσει δεσμευτικό όρο της συμφωνίας που η ΔΕΗ θα υπογράψει με τον επενδυτή που θα αναδείξει ο διαγωνισμός. Ο επενδυτής δηλαδή θα γνωρίζει από πριν τα ακριβή πάγια που θα μεταφερθούν στον ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ, μέσω της συμφωνίας μεταβίβασης του 49%, θα αναλάβει δέσμευση για τη μεταφορά της κυριότητάς τους σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η ολοκλήρωση της μεταφοράς των παγίων θα αποτελεί επίσης με όρο της συμφωνίας προαπαιτούμενο για την καταβολή του τιμήματος. 

 

Η ΔΕΗ επιδιώκει την καθυστέρηση της μεταφοράς των παγίων για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι οι επιπτώσεις στη ρευστότητα αφού η ΔΕΗ ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ΔΕΔΔΗΕ κάθε χρόνο και στην περίπτωση που τα μεταφέρει φέτος θα περιοριστεί μόνο στην είσπραξη μερίσματος την επόμενη χρονιά. Ο δεύτερος συνδέεται με την πιθανότητα αποτυχίας του διαγωνισμού και της δυνατότητας σε μια τέτοια εξέλιξη να παραμείνει το περιουσιακό στοιχείο του ΔΕΔΔΗΕ στην κυριότητά της, καθώς συμβάλλει στα EBITDA της ΔΕΗ με περίπου 300-400 εκατ. ευρώ ετησίως. 

 

Τα δίκτυα

 

Η ΔΕΗ δεν φαίνεται επίσης διατεθειμένη να απολέσει τον πλήρη έλεγχο των δικτύων. Εχει κάνει ξεκάθαρο μέσω των συμβούλων ιδιωτικοποίησης στους επενδυτές ότι θα δοθούν μόνο ισχυρά δικαιώματα μειοψηφίας. Για παράδειγμα, το μάνατζμεντ που και μετά την ιδιωτικοποίηση θα ασκεί η ΔΕΗ, θα δεσμεύεται για συγκεκριμένο μπίζνες πλαν και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ ο επενδυτής θα έχει δικαίωμα βέτο για έργα από κάποιο ύψος και πάνω.

 

Επιπλέον, οι δύο πλευρές (παλαιός και νέος μέτοχος) θα «κλειδώσουν» από πριν μια διαδικασία για την τοποθέτηση προσώπων σε κρίσιμες θέσεις της διοίκησης όταν κάποιος αποχωρήσει. Η διαδικασία αυτή θα εγγυάται ουσιαστικά στον επενδυτή ότι η αντικατάσταση θα γίνει με τεχνοκρατικά και όχι άλλους είδους κριτήρια, όπως για παράδειγμα κομματικά, δεδομένου ότι η ΔΕΗ ελέγχεται από το Δημόσιο.

 

Προς έκδοση ομολόγου 500 εκατ.

 

Θέμα ημερών είναι η έκδοση ομολόγου ύψους κοντά στα 500 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΗ, η οποία διερευνά από τον περασμένο Οκτώβριο την αγορά και φαίνεται ότι έχει καταλήξει με τις τράπεζες ότι ήρθε η στιγμή για να το επιχειρήσει. Πρόκειται για ομόλογο με ρήτρα αειφορίας, ένα Sustainability-Linked Bond (SLB), όπως ονομάζεται, δηλαδή ένα χρηματοδοτικό εργαλείο πιο σύνθετο από τα πράσινα ομόλογα, καθώς συνδέεται με τις μελλοντικές επιδόσεις του εκάστοτε εκδότη. Μέσω της έκδοσης αυτής, η ΔΕΗ θα δεσμεύεται έναντι των επενδυτών για τη μείωση εκπομπών CO2 ανά έτος. Με την έκδοση αυτή η ΔΕΗ ουσιαστικά χτίζει θέση για μελλοντική φθηνή πρόσβαση στις αγορές. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία πανευρωπαϊκά, ίσως και διεθνώς, με αξιολόγηση που δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα και προχωράει σε έκδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας ομολόγου. 

 

 

Alpha Bank: Τι σημαίνει για τους μετόχους η τιτλοποίηση μαμούθ

 

Η συμφωνία πώλησης τιτλοποιημένων δανείων ύψους 10,8 δισ. ευρώ από την Alpha Bank μειώνει σχεδόν κατά 50% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Τράπεζας και το 20% των συνολικών καταγγελθέντων δανείων του τραπεζικού τομέα. Ταυτόχρονα, προβλέπει κέρδη από την έγκαιρη προειδοποίηση και διαχείριση νέων κόκκινων δανείων από την πανδημία και διαχείριση χαρτοφυλακίων τρίτων. Αυτά επιτυγχάνονται από το μέγεθος της συμφωνίας και από τον τρόπο που οικοδομήθηκε η τιτλοποίηση αυτή, με την κωδική ονομασία Galaxy.

 

Όπως γράφει ο Λεωνίδας Στεργίου  στο capital.gr

 

Τα βασικά σημεία και οι δικλείδες ασφαλείας για Δημόσιο, μετόχους και δανειολήπτες είναι οι εξής:

 

Πρώτον, εξασφάλιση του senior τμήματος και διαχειρίσιμη επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες, λόγω μηδενικής στάθμισης κινδύνου στο senior σκέλος της τιτλοποίησης, όπως ισχύει στις τιτλοποιήσεις του Ηρακλή. Η επίπτωση του Project Galaxy στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Alpha Bank είναι 280 μονάδες βάσης περίπου, ενώ η εμπροσθοβαρής βελτίωση του ισολογισμού θα επιτρέψει στην Alpha Bank να εξομαλύνει σε βάθος χρόνου το κόστος πιστωτικού κινδύνου. Σύμφωνα με την Alpha Bank, αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσει σημαντικά κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας μετά τη συναλλαγή. Το κομμάτι της υψηλής διαβάθμισης (senior) ανέρχεται σε 3,8 δισ. ευρώ και καλύπτεται κατά 100% από την εγγύηση του Δημοσίου. Το ποσό των 3,8 δισ. αντιστοιχεί σχεδόν στο 30% της κρατικής εγγύησης του Ηρακλή και περίπου στο 38% της τιτλοποίησης Galaxy. Υπενθυμίζεται ότι το Project Galaxy είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση κόκκινων δανείων στην Ευρώπη και η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με δεύτερη εκείνη της Eurobank (με την ονομασία Cairo ύψους 7,5 δισ. ευρώ). 

 

Δεύτερον, αναμενόμενα κέρδη από την τιτλοποίηση μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) διαβάθμισης δανείων, αλλά και από τη συμμετοχή της Alpha Bank στη Νέα Cepal, μέσω του μηχανισμού earn-out και διατήρησης μειοψηφικού ποσοστού. Ο μηχανισμός earn-out προβλέπει ένα πρόσθετο τίμημα εξαρτώμενο από την επίτευξη στόχων. Η συμφωνία προβλέπει την πώληση από την Alpha Bank του 80% της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, Cepal Holdings Single Member S.A. ("Νέα CEPAL”) και την πώληση του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) ύψους 10,8 δισ. Η Alpha Bank θα συμμετέχει με 20% στη Νέα CEPAL). Η Alpha Bank, πριν την τελική συμφωνία, είχε προχωρήσει σε επιμέρους βήματα όπως την απόκτησης του πλήρους μετοχικού ελέγχου της Cepal τον Ιούλιο του 2020 (αυτή τώρα έγινε η Νέα Cepal με πλειοψηφικό μέτοχο τη Davidson Kempner). Σύμφωνα με την παρουσίαση της Alpha, ήταν η πρώτη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα, στην οποία μεταφέρθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τράπεζας (carve out).

 

Τρίτον, δεν υπάρχουν ανασταλτικές ρήτρες. Η ασφάλεια της συναλλαγής είναι εγγυημένη πριν την τελική ολοκλήρωσή της. Η σύμβαση διαχείρισης για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έχει διάρκεια 13 έτη, χωρίς δέσμευση ανανέωσης.

 

Τέταρτον, επιτάχυνση του τραπεζικού μετασχηματισμού. Η πώληση της Νέας Cepal είναι μέρος του λειτουργικού μετασχηματισμού και δίνει μακροχρόνια λύση στο θέμα των συσσωρευμένων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ). Σύμφωνα με την Alpha Bank, η Davidson Kempner αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη που θα χαράξει την πορεία της Νέας CEPAL, η οποία θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην ελληνική αγορά. Με περισσότερα από 1.000 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό, η Νέα Cepal θα συνεχίσει να καθοδηγείται από μία ισχυρή και έμπειρη διοικητική ομάδα, με τη στήριξη του μετόχου πλειοψηφίας και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του στην Ελλάδα.

 

Πέμπτον, διαχείριση παλαιών και νέων κόκκινων δανείων. Η Νέα Cepal θα έχει στην ευθύνη της τη διαχείριση απαιτήσεων για τα εναπομείναντα κόκκινα δάνεια και τυχόν νέα λόγω της πανδημίας με έναν μηχανισμό για την έγκαιρη και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση τυχόν νέων κόκκινων δανείων. Η Alpha Bank θα καταρτίσει με τη Nέα CEPAL πολυετή σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) λιανικής και επιχειρήσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα ύψους 8,9 δισ., καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ. Αυτή η σύμβαση διαχείρισης έχει διάρκεια 13 έτη, με δικαίωμα παράτασης. Επιπλέον, η Νέα CEPAL θα διαχειρίζεται και χαρτοφυλάκια τρίτων επενδυτών, ύψους 4,6 δισ.

 

Έκτον, εξυγίανση ισολογισμού. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα πέσει στο 13%, δηλαδή στα χαμηλότερα επίπεδα του τραπεζικού κλάδου, εξομαλύνοντας τον πιστωτικό κίνδυνο για την Τράπεζα σε βάθος χρόνου και επιτρέποντας να διαχειριστεί βιώσιμα στοιχεία του χαρτοφυλακίου (μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ρύθμιση και καταγγελθένα ή όπως ονομάζονται, σύμφωνα με τη νέα ορολογία της ΕΒΑ "Unlikely To Pay”-UTP). Ταυτόχρονα, στο business plan, η Alpha Bank δεσμεύεται να μειώσει, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε επίπεδα κάτω του 10% και των μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω του 5% μέχρι τέλος του 2022 (στοχοθεσία της Κομισιόν).

 

Η Alpha Bank, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει μειώσει τα ΜΕΑ κατά 65% έναντι αντίστοιχης μείωσης 45% κατά μέσο όρο από τις υπόλοιπες τράπεζες και ταυτόχρονα έχει μειώσει δραστικά τα καταγγελθέντα ΜΕΑ σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, κατά 71% έναντι 42% των ανταγωνιστών της. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας προχώρησε σε νέες εκταμιεύσεις ύψους 5,4 δισ. ευρώ, συνεχίζοντας να χρηματοδοτεί τον ιδιωτικό τομέα και να βοηθά ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στα κρατικά εγγυοδοτικά προγράμματα. Παράλληλα, μέσω ρυθμίσεων οφειλών και αναστολών δανείων στήριξε περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

 

22/02/21

 
 

 

Δεσμευτική Συμφωνία της Alpha Bank με την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy ύψους Ευρώ 10,8 δισ. και την πώληση 80% της Cepal Holdings

 

H Άλφα Τράπεζα A.Ε. (“Alpha Bank” ή “η Τράπεζα”) ανακοινώνει την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρείες, που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP (“Davidson Kempner”), αναφορικά με: (α) την πώληση του 80% της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, Cepal Holdings Single Member S.A. (“Νέα CEPAL”) και (β) την πώληση του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ ύψους Eυρώ 10,8 δισ1 . (Τιτλοποιήσεις “Galaxy” που μαζί με την πώληση της Νέας CEPAL συνιστούν τη “Συναλλαγή” ή το “Project Galaxy”). Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ε. Ψάλτης δήλωσε: «Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό εισερχόμαστε σε μία πολυετή συμφωνία για το Project Galaxy με τη διεθνώς αναγνωρισμένη αμερικάνικη επενδυτική εταιρεία, Davidson Kempner. Πρόκειται για μία συμφωνία – ορόσημο για την Τράπεζά μας, η οποία προχωρά με αποφασιστικά βήματα προς την οριστική αντιμετώπιση της κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ύφεσης στη Ελλάδα. Παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας, είμαστε υπερήφανοι που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την ιδιαίτερα σύνθετη συναλλαγή, μέσα σε μόλις οκτώ μήνες από την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών επενδυτών και εντός του κεφαλαιακού πλαισίου που είχαμε θέσει εξ αρχής. Η Alpha Bank προχωρά, πλέον, με απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση του τελευταίου μέρους της στρατηγικής της για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της και, παράλληλα, επιταχύνει την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της, βάζοντας ισχυρές βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη.»

Πληροφορίες για τη συναλλαγή Αποφασιστική βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού της Alpha Bank • Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο ισολογισμός της Alpha Bank θα μετασχηματιστεί ριζικά, μειώνοντας τους δείκτες ΜΕΑ και ΜΕΔ στην Ελλάδα στο 24% και 13% αντίστοιχα, από 43% και 29% τον Σεπτέμβριο του 2020. • Η επίπτωση του Project Galaxy στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Alpha Bank είναι εντός του αναμενόμενου πλαισίου, δηλαδή στις 280 μονάδες βάσης περίπου. • H εμπροσθοβαρής βελτίωση του ισολογισμού θα επιτρέψει στην Alpha Bank να εξομαλύνει σε βάθος χρόνου το κόστος πιστωτικού κινδύνου. Πώληση του 80% της Νέας CEPAL • Εταιρεία, υπό την διαχείριση της Davidson Kempner, θα αποκτήσει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Νέας CEPAL, ενώ η Alpha Bank θα κατέχει το υπόλοιπο 20%. Η Τράπεζα θα διατηρήσει συνήθη δικαιώματα διοίκησης στη Νέα CEPAL σύμφωνα με το ύψος της μειοψηφικής συμμετοχής της. • Η Alpha Bank θα καταρτίσει με τη Nέα CEPAL πολυετή σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση (η «Σύμβαση Διαχείρισης») των υφιστάμενων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) Λιανικής και Επιχειρήσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 8,9 δισ., καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ. Η Σύμβαση Διαχείρισης έχει διάρκεια 13 έτη, με δικαίωμα παράτασης. Επιπλέον, η Νέα CEPAL θα διαχειρίζεται τα ΜΕΑ ύψους Ευρώ 10,8 δισ. που περιλαμβάνονται στις Τιτλοποιήσεις Galaxy, καθώς και χαρτοφυλάκια τρίτων επενδυτών, ύψους Ευρώ 4,62 δισ. • Η αξία του 100% της Νέας Cepal αποτιμάται με βάση τη συμφωνία σε Ευρώ 267 εκατ. (το “Τίμημα”), ενώ υπό την αίρεση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων το Τίμημα για την Τράπεζα προσαυξάνεται έως του ποσού των Ευρώ 68 εκατ.. Στο Τίμημα περιλαμβάνεται ποσό ύψους έως Ευρώ 17 εκατ., καταβλητέο μόνον εφόσον η Συναλλαγή περιλαμβάνει μόχλευση. Η Alpha Bank, ως επικεφαλής κοινοπρακτικού σχήματος, έχει συμφωνήσει με την Davidson Kempner τους βασικούς όρους για τη χορήγηση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως Ευρώ 120 εκατ., η εκταμίευση της οποίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Davidson Kempner. • Ο κύριοι Αρτέμης Θεοδωρίδης και Θεόδωρος Αθανασόπουλος παραμένουν επικεφαλής της Νέας CEPAL, από τις θέσεις του Εκτελεστικού Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, αντίστοιχα.

Πώληση των ομολόγων τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του Galaxy: • Το 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας θα πωληθεί σε μία εταιρεία, την οποία διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner, έναντι τιμήματος που καταβάλλεται τοις μετρητοίς, ενώ η συνολική αξία του 100% των ομολογιών αυτών εκτιμάται σε Ευρώ 40 εκατ. Τα συνολικά έσοδα της Alpha Bank, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιών τιτλοποίησης υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και του τιμήματος πώλησης των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχούν στο 35% περίπου της συνολικής λογιστικής αξίας του μεταβιβασθέντος χαρτοφυλακίου. • Η Alpha Bank θα διατηρήσει το 5% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διατήρησης κινδύνου, και σκοπεύει να διανείμει το 44% των υπολειπόμενων ομολόγων στους μετόχους, με την προϋπόθεση λήψης των σχετικών κανονιστικών και εταιρικών εγκρίσεων. Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β’ τριμήνου του 2021 και υπόκειται στην προηγούμενη λήψη όλων των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και κρατικών εγκρίσεων. Η Deutsche Bank AG (“Deutsche Bank”) ενήργησε ως Κύριος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της Alpha Bank. Οι Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited (“Alantra”), Axia Ventures Group Ltd., Citigroup Global Markets Limited και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A., ενήργησαν ως Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι. Η Deutsche Bank and η Alantra ενήργησαν ως από κοινού Κύριοι Διαμεσολαβητές για την Τιτλοποίηση Galaxy. Η Allen & Overy LLP and η White & Case ενήργησαν ως σύμβουλοι για θέματα διεθνούς δικαίου και οι Zepos & Yannopoulos και PotamitisVekris ως νομικοί σύμβουλοι στην Ελλάδα.

 

 

Με το βλέμμα στις αποδόσεις των ομολόγων (A-Quant)

 

Το βασικό μήνυμα από τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες του πλανήτη, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB), είναι σχεδόν το ίδιο: ποσοτική χαλάρωση για όσο χρειαστεί ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του COVID-19 στην οικονομία.

 

Το αξιοσημείωτο γεγονός όμως των τελευταίων εβδομάδων είναι η μεγάλη αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων: το αμερικανικό δεκαετές ομόλογο έφτασε αισίως στο 1.39%, μια πολύ μεγάλη αύξηση αν θυμηθούμε πως στα τέλη του περασμένου έτους ήταν σταθερά κάτω από το 1%.

 

Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η τιμολόγηση (pricing) των βασικών assets διεθνώς βασίζεται άμεσα ή έμμεσα στην απόδοση των αμερικανικών ομολόγων και κυρίως του δεκαετούς treasury yield. Η άνοδος των αποδόσεων αυτών καθιστά όλα τα υπόλοιπα assets, όπως πχ τις μετοχές, πιο ακριβά και συνεπώς δημιουργεί μία τάση derisking.

 

Έτσι λοιπόν, μία τέτοια εξέλιξη αναμένεται να φοβίσει και να πιέσει τις αγορές , αλλά ταυτόχρονα θα ωφεληθούν οι αγορές των εμπορευμάτων και των συναφών με αυτά εταιρειών, κάτι που ήδη βλέπουμε στις αγορές τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται να ενταθεί.

 

Οι αγορές μετοχών σε ΗΠΑ και Ευρώπη είχαν μια μικρή διόρθωση με παράλληλη διόρθωση και για το δολάριο. Η στερλίνα ενισχύθηκε σημαντικά ενώ το ευρώ με τις γνωστές του αδυναμίες δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από το ασθενές δολάριο. Ο χρυσός συνέχισε την καθοδική του πορεία, το πετρέλαιο είχε σταθεροποιητικές τάσεις αλλά τεράστια άνοδο έχει σημειώσει ο χαλκός που κινείται ήδη σε υψηλά 10 ετών περίπου. Τέλος, το Bitcoin συνέχισε τη φρενήρη άνοδό του, καταρρίπτοντας αλλεπάλληλα ρεκόρ.

 

Η παρούσα εβδομάδα, εκτός των ομιλιών Powell και Lagarde, δεν περιέχει σημαντικές τακτικές οικονομικές ανακοινώσεις και έτσι το ενδιαφέρον των αγορών θα είναι και πάλι στραμμένο στην πανδημία και στην πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών.

 

EURUSD (Ευρώ – Δολάριο ΗΠΑ)

 

Σταθεροποιητικά κινήθηκε το EURUSD την περασμένη εβδομάδα, ανοίγοντας και κλείνοντας γύρω από την περιοχή τιμών του 1.2120. Το δολάριο είχε μια ελαφρά κάμψη αλλά το νόμισμα της Ευρώπης δεν μπόρεσε να επωφεληθεί αφού τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν ήταν μεν ελαφρώς ενθαρρυντικά αλλά ακόμα αντανακλούν τα προβλήματα στην οικονομία. Οι ομιλίες Lagarde (Δευτέρα) και Powell (Τετάρτη) μαζί με την ανακοίνωση του γερμανικού και αμερικανικού ΑΕΠ για το 4ο τρίμηνο του 2020 θα δώσουν ένα στίγμα την τρέχουσα εβδομάδα. Ας μην ξεχνάμε επίσης και τη Σύνοδο Κορυφής στην Ευρώπη την Πέμπτη και την Παρασκευή. Η ισοτιμία δείχνει μια δυσκολία να κινηθεί υψηλότερα, παρ’όλη την αδυναμία του δολαρίου και έτσι σε ενδεχόμενη πρόσκαιρη ενδυνάμωση του αμερικανικού νομίσματος, ίσως κινηθεί χαμηλότερα, ακόμα και στην περιοχή του 1.20.

 

GBPUSD (Βρετανική Στερλίνα – Δολάριο ΗΠΑ)

 

Ακόμα μια ανοδική εβδομάδα (την 6η κατά σειρά), είδαμε για το GBPUSD που κατάφερε να διασπάσει ανοδικά το 1.40 και να παραμείνει οριακά πάνω από αυτό στο κλείσιμο της εβδομάδας, έστω κι αν το άνοιγμα ήταν στο 1.3850. Οι αγορές αναμένουν την ομιλία του Boris Johnson αυτήν τη Δευτέρα και τον επικείμενο καταστατικό χάρτη χαλάρωσης του lockdown, αφού οι εμβολιασμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς και υπάρχει η αισιοδοξία πως όλος ο ενήλικας πληθυσμός θα έχει εμβολιαστεί μέχρι τον Ιούλιο. Η διάσπαση του ορόσημου του 1.40 καταδεικνύει την ανοδική δύναμη της ισοτιμίας και φυσικά είναι δυνατόν με αυτήν την ορμή να κινηθεί υψηλότερα αλλά σε τέτοιες μεγάλες ανόδους δεν αποκλείονται διορθώσεις σε περίπτωση κατοχύρωσης κερδών κάποιων αγοραστών.

 

USDJPY (Δολάριο ΗΠΑ – Ιαπωνικό Γιεν)

 

Σημαντική άνοδο για το USDJPY την περασμένη εβδομάδα, με άνοιγμα στο 104.92 και κλείσιμο στο 105.42 ενώ μέσα στην εβδομάδα είδαμε τιμές πάνω από το 106. Το επιτόκιο του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου καλπάζει αγγίζοντας το 1.39% σημειώνοντας άνοδο 20% περίπου στις τελευταίες δέκα ημέρες, ωθώντας την ισοτιμία ψηλότερα. Οι οικονομικές ανακοινώσεις της Ιαπωνίας για πληθωρισμό και PMI της περασμένης εβδομάδας είχαν μάλλον ουδέτερο αντίκτυπο στις αγορές και έτσι δεν αποκλείεται, η ανοδική τάση που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους για το USDJPY να συνεχιστεί και πάνω από το 106.

 

EURJPY (Ευρώ – Ιαπωνικό Γιεν)

 

Η περασμένη εβδομάδα μπορεί να χαρακτηριστεί ως η εβδομάδα διαφυγής του EURJPY από την περιοχή τιμών του 127. Η ισοτιμία άνοιξε στο 127.18 και έκλεισε στο 127.75 ενώ νωρίς την τρέχουσα εβδομάδα, ήδη κινείται πάνω από το 128. Αυτά τα επίπεδα τιμών είχαμε να τα δούμε από τα τέλη του 2018 και δεδομένη την καχεκτικότητα του ευρώ, φαίνεται πως οι επενδυτές απομακρύνονται από το γιεν. Ο επόμενος προφανής στόχος είναι το 130 αλλά φυσικά σε τέτοια πρωτοφανή υψηλά, πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος διορθώσεων από επενδυτές που κατοχυρώνουν κέρδη.

 

EURGBP (Ευρώ – Βρετανική Στερλίνα)

 

Συνέχισε καθοδικά το EURGBP για ακόμα μία εβδομάδα (4η κατά σειρά), ανοίγοντας στο 0.8742 και κλείνοντας στο 0.8650. Σημαντική κρίνεται η καθοδική διάσπαση της ισχυρής στήριξης του 0.8670 και με δεδομένη την μέχρι τώρα ισχύ της στερλίνας και την αδυναμία του ευρώ, η περιοχή τιμών του 0.85 φαντάζει ως ένας ρεαλιστικός στόχος.

 

USDCAD (Δολάρια ΗΠΑ – Δολάριο Καναδά)

 

Ακόμα μια πτωτική εβδομάδα πέρασε για το USDCAD, με άνοιγμα στο 1.2683 και κλείσιμο στο 1.2617. Οι τιμές του πετρελαίου εμφάνισαν μια ελαφρά κάμψη αλλά αυτό δεν εμπόδισε την ισοτιμία να κινηθεί χαμηλότερα, κυρίως λόγω της αδυναμίας του αμερικανικού νομίσματος. Πλέον το USDCAD είναι πολύ κοντά στην πολυετή στήριξη του 1.2590 και ενώ αναμένονται σε αυτήν την περιοχή λογικές ανοδικές αντιδράσεις, τυχόν παγιωμένη διάσπασή της ανοίγει το δρόμο για το 1.25 ή για ακόμα χαμηλότερα.

 

USDCHF (Δολάριο ΗΠΑ – Ελβετικό Φράγκο)

 

Ανοδική η εβδομάδα για το USDCHF το οποίο άνοιξε στο 0.8912 και έκλεισε στο 0.8965, έστω κι αν το δολάριο αποδυναμώθηκε ελαφρώς. Πλέον το στοίχημα για τους αγοραστές είναι η τιμή ορόσημο του 0.90 γιατί με εξαίρεση την εβδομάδα στις αρχές Φεβρουαρίου, η ισοτιμία δεν μπορεί να πιάσει και να κατοχυρώσει αυτά τα επίπεδα.

 

AUDUSD (Δολάριο Αυστραλίας – Δολάριο ΗΠΑ)

 

Ισχυρά ανοδική εβδομάδα είδαμε για το AUDUSD που άνοιξε στο 0.7765 και έκλεισε στο 0.7869, καταρρίπτοντας την αντίσταση του 0.7820 που ήταν υψηλό τριών ετών περίπου. Εν αναμονή της απόφασης για τα επιτόκια στην Κίνα, η οικονομία της Αυστραλίας δείχνει αρκετά υγιής και η επαναφορά της Κίνας στην ενεργό δράση μετά τον πολυήμερο εορτασμό του νέου έτους δίνουν ώθηση ανόδου στην ισοτιμία. Είναι πολύ λογικό μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι αγοραστές να ονειρεύονται τα επίπεδα τιμών του 0.80 χωρίς αυτό να σημαίνει πως κάποιοι δε θα πουλήσουν για να αντλήσουν σημαντικά κέρδη, προκαλώντας πιθανές διορθώσεις.

 

SP500

 

Ελαφρώς διορθωτικά κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ο αμερικανικός δείκτης SP500, κλείνοντας στις 3,898 μονάδες, με απώλειες που προσέγγισαν το 1%. Το επιτόκιο του αμερικανικού δεκαετούς σημειώνει θεαματική άνοδο και έτσι μερίδα των επενδυτών στρέφεται προς τα εκεί έστω κι αν οι προσδοκίες του πακέτου στήριξης των 1.9 τρις δολαρίων θα έπρεπε να δημιουργεί μεγάλη ευφορία στις αγορές μετοχών. Δεν αποκλείεται αυτή η εικόνα να συνεχιστεί, εντείνοντας τη διόρθωση προς την περιοχή των 3,860 μονάδων αλλά μια δομημένη και στέρεη επαναφορά πάνω από τις 3,900 μονάδες θα επαναφέρει την αισιοδοξία στους αγοραστές, οι οποίοι θα κυνηγήσουν τα υψηλά των 3,960 μονάδων.

 

DAX30

 

Ελαφρώς πτωτικά κινήθηκε ο γερμανικός δείκτης DAX30 την εβδομάδα που μας πέρασε, κλείνοντας στις 13,953 μονάδες, εμφανίζοντας απώλειες της τάξης του 0.70% περίπου. Η γενικότερη εικόνα της αγοράς μετοχών παγκοσμίως σε συνάρτηση με τα επίπεδα τιμών ρεκόρ του δείκτη, προκάλεσαν αυτή τη διόρθωση που δεν αποκλείεται να ενταθεί προς την περιοχή των 13,800 μονάδων όσο ο δείκτης παραμένει κάτω από τις 14,000 μονάδες. Πάνω από τις 14,000 μονάδες, μάλλον θα επανέλθουν τα χαμόγελα και οι στόχοι για νέα ρεκόρ πάνω από τις 14,180 μονάδες.

 

FTSE100

 

Σταθεροποιητική η εβδομάδα για τον βρετανικό δείκτη FTSE100 που έκλεισε στις 6,560 μονάδες χωρίς να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ο δείκτης είχε καλύτερη παρουσία από τους υπολοίπους κύριους δείκτες μετοχών αφού η βρετανική οικονομία μπορεί να αναπνεύσει περισσότερο στο εγγύς μέλλον με γρήγορη άρση των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Μακροπρόθεσμος στόχος των αγοραστών είναι τα υψηλά ενός έτους πάνω από τις 6,900 μονάδες ενώ κάτω από τις 6,400 θα ενταθούν οι ανησυχίες.

 

Χρυσός

 

Ισχυρά πτωτικά κινήθηκε ο χρυσός την περασμένη εβδομάδα, κλείνοντας στα $1,783, έχοντας απώλειες 2.25% περίπου. Οι αγορές αρχίζουν και αποκτούν προφίλ ρίσκου, θεωρώντας πως η πανδημία δε θα μπορεί να καταβάλει για πολύ καιρό ακόμα τις οικονομίες και έτσι παρ΄όλη την αδυναμία του δολαρίου, ο χρυσός κινήθηκε χαμηλότερα, αγνοώντας ακόμα και την πιθανότητα υψηλού πληθωρισμού λόγω της επικείμενης ποσοτικής χαλάρωσης. Δεδομένο είναι όμως πως και η ισχυρή αντίσταση στα $1,765 άντεξε στο καθοδικό ράλι της προηγούμενης εβδομάδας και ενώ το προφίλ του χρυσού είναι καθαρά πτωτικό, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανοδικές αντιδράσεις. Κάτω από τα $1,765 η πτώση είναι πιθανό να επιταχυνθεί.

 

Πετρέλαιο

 

Μια παύση στο ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τα  futures του επομένου μήνα έκλεισαν στα $58.97, καταγράφοντας απώλειες 1.20% περίπου. Το πολύ κρύο και οι παγωμένες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Τέξας επέδρασαν αρνητικά στις τιμές του πετρελαίου. Η ζήτηση δεν έχει αυξηθεί σημαντικά αφού πολλές οικονομίες παραμένουν σε καθεστώς lockdown ενώ και οι περικοπές στην παραγωγή των μελών του ΟΠΕΚ οδεύουν προς το τέλος τους αλλά υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για το μέλλον και για τη λήξη της πανδημίας που μπορεί να επαναφέρει το πετρέλαιο στην ανοδική του πορεία, πάνω από τα $60 και με πιο μακροπρόθεσμο στόχο τα $65. Αντιθέτως, κάτω από τα $58.50 υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για συνέχιση της διορθωτικής κίνησης.

 

Bitcoin

 

Ακάθεκτο συνέχισε το Bitcoin για ακόμα μία εβδομάδα, κλείνοντας στα $57,493 με εβδομαδιαία κέρδη που ξεπέρασαν το 18%. Η τιμή ορόσημο των $50,000 ξεπεράστηκε άνετα και η κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε ήδη το 1 τρισ. δολάρια. Τα θετικά νέα για το Bitcoin και τα κρυπτονομίσμστα γενικότερα ολοένα και πυκνώνουν: εμφανίστηκε το Bitcoin ETF το οποίο συγκέντρωσε σε μία μόλις ημέρα 165 εκ. δολάρια, η Motley Fool μεγάλη επενδυτική εταιρεία ανακοίνωσε πως επένδυσε ένα σεβαστό ποσόν σε Bitcoin, ακόμα και ο Bill Gates που ενώ δήλωσε πως δεν είναι κάτοχος κρυπτονομισμάτων, είναι προς την κατεύθυνση της έρευνας για την ψηφιοποίηση του χρήματος. Ενώ όλοι βλέπαμε την τιμή στόχο των $100,000 ως κάτι ακραίο, με βάση την εικόνα του Bitcoin τελευταία, ίσως τελικά να είναι πιο εφικτό απ΄ότι αρχικά φάνταζε.

 

Πηγή: www.a-quant.com

 

Οι αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ και του FTSE 25 κατά την προηγούμενη εβδομάδα

Μετοχές ΓΔ

 

 

 

 

 

Μετοχή

Κλείσιμο 19/02/21

Εβδομαδιαία απόδοση 12-19/02/21

ΒΙΟ

3,695

8,68%

CENER

2,060

17,05%

TITC

14,200

-0,28%

ΕΕΕ

26,600

-1,59%

ΟΤΕ

12,310

0,49%

ΑΡΑΙΓ

4,440

5,34%

ΤΕΝΕΡΓ

12,300

-14,46%

ΕΝΤΕΡ

2,560

-5,19%

ΠΑΠ

2,220

-0,45%

ΙΝΤΕΡΚΟ

6,300

-0,79%

ΑΔΜΗΕ

2,430

0,83%

ΠΛΑΘ

4,065

-3,21%

ΜΠΡΙΚ

1,970

0,51%

ΣΑΡ

8,960

-0,67%

ΚΕΚΡ

2,980

-5,70%

ΑΒΑΞ

0,635

5,48%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

1,440

-6,12%

ΟΛΥΜΠ

1,380

-6,12%

ΦΡΛΚ

3,865

1,44%

ΚΑΜΠ

1,160

-0,43%

ΛΟΥΛΗ

2,500

-0,79%

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

7,700

-5,98%

ΙΑΤΡ

1,475

6,50%

ΛΥΚ

1,290

-0,39%

ΜΙΓ

0,032

0,31%

ΜΥΤΙΛ

12,800

3,39%

ΛΑΜΔΑ

6,510

2,52%

ΦΛΕΞΟ

9,000

0,00%

ΙΝΤΚΑ

0,825

7,98%

ΕΥΠΙΚ

5,000

0,00%

ΑΛΦΑ

0,769

-2,63%

ΑΤΤ

0,192

-3,62%

ΜΠΕΛΑ

13,350

1,14%

ΕΤΕ

2,019

-2,04%

ΠΕΙΡ

0,766

2,68%

ΑΛΜΥ

1,240

0,40%

ΕΥΡΩΒ

0,559

-0,64%

ΕΛΠΕ

5,450

2,25%

ΚΟΥΕΣ

11,000

4,76%

ΠΛΑΙΣ

3,680

3,66%

ΠΛΑΚΡ

16,800

7,01%

ΟΤΟΕΛ

6,140

2,85%

ΠΕΤΡΟ

5,550

0,91%

ΕΥΔΑΠ

6,610

-1,49%

ΙΚΤΙΝ

0,700

4,48%

ΙΑΣΩ

1,410

9,30%

ΕΛΤΟΝ

1,330

0,38%

ΕΧΑΕ

3,600

1,98%

ΣΠΕΙΣ

5,460

4,60%

ΑΣΚΟ

2,110

-0,94%

ΟΠΑΠ

10,450

-1,97%

ΜΟΗ

11,500

1,68%

ΟΛΘ

26,300

5,20%

ΕΥΑΠΣ

4,260

0,71%

ΙΝΚΑΤ

1,265

0,80%

ΔΕΗ

9,330

17,14%

ΣΕΝΤΡ

0,216

0,00%

ΟΛΠ

19,280

2,44%

ΚΡΙ

7,000

-1,41%

ΠΡΟΦ

5,110

2,92%

 

 

 

ΓΔ

781,420

0,69%

FTSE 25

1.852,780

0,25%

Τραπεζικός Δείκτης

447,620

-1,41%

                Πηγή: www.greekfinanceforum.com

 

 

 

FTSE 25

 

 

Μετοχή

Κλείσιμο 19/02/2021

Εβδομαδιαία απόδοση 12-19/02/21

ΒΙΟ

3,695

8,68%

TITC

14,200

-0,28%

ΕΕΕ

26,600

-1,59%

ΟΤΕ

12,310

0,49%

ΑΡΑΙΓ

4,440

5,34%

ΤΕΝΕΡΓ

12,300

-14,46%

ΑΔΜΗΕ

2,430

0,83%

ΣΑΡ

8,960

-0,67%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

1,440

0,70%

ΦΡΛΚ

3,865

1,44%

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

7,700

-5,98%

ΜΥΤΙΛ

12,800

3,39%

ΛΑΜΔΑ

6,510

2,52%

ΑΛΦΑ

0,769

-2,63%

ΜΠΕΛΑ

13,350

1,14%

ΕΤΕ

2,019

-2,04%

ΠΕΙΡ

0,766

2,68%

ΕΥΡΩΒ

0,559

-0,64%

ΕΛΠΕ

5,450

2,25%

ΕΥΔΑΠ

6,610

-1,49%

ΕΧΑΕ

3,600

1,98%

ΟΠΑΠ

10,450

-1,97%

ΜΟΗ

11,500

1,68%

ΔΕΗ

9,330

17,14%

ΟΛΠ

19,280

2,44%

 

 

 

ΓΔ

781,420

0,69%

FTSE 25

1.852,780

0,25%

Τραπεζικός Δείκτης

447,620

-1,41%

Πηγή: www.greekfinanceforum.com

 

21/02/21

 
 

Οι προειδοποιήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις παράνομες πλατφόρμες

 

Οι επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα, στις αγορές συναλλάγματος και σε ξένα χρηματιστήρια έχουν αρχίσει πλέον να γίνονται της μόδας και στην Ελλάδα, καθώς αποδίδουν σημαντικά κέρδη.

 

Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν καταγγελίες ότι επενδυτικές εταιρείες «φαντάσματα», οι οποίες διαφημίζονται χρησιμοποιώντας ακόμη και ισχυρά πρόσωπα της πολιτικής και οικονομικής ζωής (φυσικά εν αγνοία τους), έχουν εξαπατήσει πολίτες μέσω ιστοσελίδων που διαφημίζουν πλατφόρμες για Forex, κρυπτονομίσματα κ.ά.

 

Με τη μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο, έχει παρατηρηθεί αύξηση των περιπτώσεων επενδυτικής απάτης: μη αδειοδοτημένα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας μεθόδους επιθετικής διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ισχυριζόμενα ότι προέρχονται από αξιόπιστες εταιρίες και υποσχόμενα «ασφαλείς επενδύσεις», διαφημίζουν συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας κυρίως σε συνάλλαγμα (FOREX), πολύτιμα μέταλλα, πετρέλαιο, συμβόλαια επί διαφορών (CFDs) και κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin.

 

Πολλές φορές, κατευθύνουν τους ανυποψίαστους επενδυτές σε ιστοτόπους ή χρησιμοποιούν μαρτυρίες και υλικό που φαίνεται αληθινό, και δεν είναι εύκολο να διακρίνει κάποιος ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στοχεύουν ιδίως σε υποψήφιους επενδυτές που αναζητούν επενδύσεις μέσω διαδικτύου, μηχανών αναζήτησης ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Διαφημίζουν διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών οι οποίες δεν είναι αδειοδοτημένες, και υπόσχονται υψηλές αποδόσεις για να προσελκύσουν επενδυτές σε επενδύσεις οι οποίες - ενώ φαίνεται ότι προσφέρουν λογικές ή υψηλές αποδόσεις - στην πραγματικότητα μπορεί και να αφορούν σε παράνομη δραστηριότητα. Χρησιμοποιούν δε πολλές φορές εικόνες ειδών πολυτελείας ή διάσημα πρόσωπα ώστε να πείσουν για τις επενδύσεις αυτές.

 

Απαιτείται προσοχή, γιατί μπορεί η διαφήμιση να συνδέεται στη συνέχεια με έναν άλλο ιστότοπο, όπου καλείται κάποιος είτε να επενδύσει σε μία πλατφόρμα, αφού δώσει τα στοιχεία του, είτε να ανοίξει ειδικό λογαριασμό τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρία που διαφημίζεται.

 

Επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι παθόντες αναφέρουν ότι, αρχικά, οι επενδύσεις τους εμφάνιζαν σημαντικές αποδόσεις, με αποτέλεσμα να έχουν κίνητρο να θεωρήσουν την επένδυσή τους επιτυχή και να επενδύσουν περισσότερα χρήματα ή να συστήσουν σε φίλο ή μέλος της οικογένειάς τους να επενδύσει.

 

Ωστόσο, στη συνέχεια, όταν ζητούσαν να τους αποδοθούν τα κέρδη τους, με διάφορα προσχήματα η κατάθεση στον λογαριασμό τους καθυστερούσε υπερβολικά, και στο τέλος ο λογαριασμός τους στην πλατφόρμα απενεργοποιούνταν, με αποτέλεσμα την απώλεια των χρημάτων τους.

 

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές

 

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές όταν επενδύουν μέσω αυτών των παρόχων;

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι επενδυτές θα πρέπει:

 

1. Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν βλέπετε διαφημίσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.

2. Να είναι πάντοτε προσεκτικοί, εάν επικοινωνούν μαζί σας μέσω τηλεφωνικού αριθμού είτε άγνωστου είτε ακόμη και με πρόθεμα άλλης χώρας, και επιμένουν να πραγματοποιήσετε την προτεινόμενη επένδυση άμεσα. Για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό έχει διαπιστωθεί μία αύξηση τέτοιων τηλεφωνημάτων με πρόθεμα (+ 44..).

3. Να μην προβαίνουν άμεσα σε επένδυση, πριν διενεργήσουν πρώτα έλεγχο των στοιχείων της εκάστοτε εταιρείας.

Να ρωτούν πάντα όποιον τους καλεί, ή να αναζητούν στην ιστοσελίδα που τους έχουν παραπέμψει για επενδύσεις ή συναλλαγές, τα ακόλουθα στοιχεία:

 

- Ποια είναι η εταιρεία που τους καλεί ή διαφημίζεται; Ποια εταιρία διαχειρίζεται την πλατφόρμα που τους συστήνουν;

- Πού βρίσκεται η έδρα της εταιρείας;

- Η εταιρεία είναι αδειοδοτημένη; Εάν τους απαντούν ότι είναι αδειοδοτημένη ή αναγράφεται στην διαφήμιση ή στην ιστοσελίδα της ότι είναι αδειοδοτημένη, να διαβάζουν προσεκτικά ποια εποπτική αρχή έχει χορηγήσει την άδεια.

- Πριν προβούν σε οποιαδήποτε χορήγηση στοιχείων σας ή απόφαση για επένδυση, πάντα να κάνουν τη δική σας έρευνα σχετικά με το προϊόν και την εταιρεία μέσω της οποίας

σκέφτονται να επενδύσουν, και να βεβαιωθούν ότι έχουν λάβει τις παραπάνω βασικές πληροφορίες και ότι η εταιρία είναι αδειοδοτημένη από υπαρκτή αρμόδια εποπτική αρχή.

- Πριν προβούν σε οποιαδήποτε χορήγηση στοιχείων σας ή απόφαση για επένδυση, να ελέγχουν εάν η εταιρεία διαθέτει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της

Ελλάδος ή ευρωπαϊκό διαβατήριο.

- Να ανατρέχουν στη Λίστα Προειδοποιήσεων της Ε.Κ. για να ενημερωθούν για τυχόν διαδικτυακές απάτες.

- Να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες της αλλοδαπής εποπτικής αρχής (προερχόμενης είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τρίτη χώρα) από την οποία σας είπαν ότι έχει αδειοδοτηθεί η

εταιρία προκειμένου α) να επιβεβαιώσουν ότι είναι αδειοδοτημένη, και β) να ενημερωθούν αναφορικά με τις προειδοποιήσεις διαδικτυακής απάτης που έχουν αναρτηθεί.

- Μην προκαταβάλλουν κανένα χρηματικό ποσό πριν βεβαιωθούν πως έχουν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες και ελέγχους.

- Καμία πρόταση εμπορικής προώθησης δεν πρέπει να κάνει τους επενδυτές να ξεχάσετε ότι ποτέ δεν υπάρχει υψηλό κέρδος χωρίς υψηλό κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μέρους ή του συνόλου του επενδυόμενου κεφαλαίου.

 

Οι προειδοποιήσεις

 

Από το 2018 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιούσε το επενδυτικό κοινό για τις διαδικτυακές εταιρείες - πλατφόρμες οι οποίες δεν επιτρεπόταν να παρέχουν στην Ελλάδα επενδυτικές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και να κατέχουν χρήματα επενδυτών.

 

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τις εξής διαδικτυακές εταιρείες - πλατφόρμες και στις συγκεκριμένες ημερομηνίες:

 

- NORTHFINTECHFX Trading Services (www.northfintechfx.co)(30-12-2020)

- INVEST-MOMENT (https://invest-moment.com) (8-12-20)

- VITAFX (https://vitafx.com)(3 -12-2020)

- STOCKLUX («https:www.stocklux.co») (15-10-2020)

- TRADIXA («https://www.tradi-xa.com») (5-8-2020)

- BTSAVE («https://www.btsave.io») (3-8-2020)

- MAXITRADE («https://maxitrade.com») (30-3-2020)

- Stoxmarket.com (7 Φεβρουαρίου 2018)

- G8Markets» και Spot4Trade (22-1-2018)

- F1PRO MARKET» και CAC400(11-1-2018

 

Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων χωρίς άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την αντίστοιχη εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

 

20/02/21

 
 

 

Σε νέα επίπεδα- ρεκόρ ανήλθαν τα κρυπτονομίσματα bitcoin και ether

 

Σε επίπεδο-ρεκόρ ανήλθε σήμερα το bitcoin στη διαπραγμάτευσή του στην Ασία, παρατείνοντας το δίμηνο ράλι που οδήγησε χθες την κεφαλαιοποίησή του σε πάνω από το 1 τρισεκατ. δολάρια.

 

Το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο έφθασε στο επίπεδο ρεκόρ των 56.620 δολαρίων, καταγράφοντας κέρδη 18% σε εβδομαδιαία βάση. Από την αρχή του έτους η τιμή του έχει αυξηθεί πάνω από 92%. Τα κέρδη του bitcoin τροφοδοτούνται από τις ενδείξεις ότι κερδίζει την αποδοχή μεγάλων επενδυτών και εταιριών, όπως η Tesla, η Mastercard και η BNY Mellon.

 

Το ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα βάσει κεφαλαιοποίησης και ημερήσιου όγκου συναλλαγών, ανήλθε επίσης στο επίπεδο ρεκόρ των 2.040,62 δολαρίων, καταγράφοντας κέρδη περίπου 12% σε εβδομαδιαία βάση.

 

19/02/21

 

 

Γ. Στουρνάρας: 12,8 δισ. ευρώ επένδυσαν οι ελληνικές τράπεζες σε ομόλογα το 2020

Ποσό που αγγίζει τα 12,8 δισ. ευρώ τοποθέτησαν οι ελληνικές τράπεζες σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τη χρονιά που μας πέρασε σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα στη Βουλή ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Το Ελληνικό Δημόσιο το 2020 άντλησε από τις αγορές μέσω 5 εκδόσεων ομολόγων 12 δισ. ευρώ.

Συνεπώς τα στοιχεία που παρέθεσε σήμερα ο διοικητής της ΤτΕ δείχνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες υπερκάλυψαν με τις τοποθετήσεις τους σε ομόλογα του Δημοσίου τις τοποθετήσεις αυτές. Η πλεονάζουσα ρευστότητα αυτή των ελληνικών τραπεζών προήλθε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αποφάσισε να δέχεται κατ΄ εξαίρεση τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο στις πράξεις αναχρηματοδότησης των τραπεζών.

Όσον αφορά στις τρέχουσες εξελίξεις συνεχίστηκαν και σήμερα οι πιέσεις στη δευτερογενή αγορά ομολόγων με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να ξεπεράσει το 0,9%.

Η άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνική αγορά, καθώς την ίδια εικόνα εμφανίζουν οι μεγαλύτερες αγορές ομολόγων στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ανησυχεί τους αναλυτές, οι προσπαθούν να αποδώσουν τις εξελίξεις αυτές είτε στις απαισιόδοξες μακροοικονομικές προβλέψεις, είτε στην προσπάθεια των επενδυτών να πιέσουν τις κεντρικές τράπεζες προκειμένου να ρίξουν περισσότερο χρήμα στην αγορά.

Αισιόδοξοι οι κεντρικοί τραπεζίτες

Τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ έδειξαν πάντως ότι κεντρικοί τραπεζίτες ήταν μάλλον αισιόδοξοι με την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 248 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 135 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 0,91% από 0,81% έναντι -0,31% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,24% από 1,15%.

Στην αγορά συναλλάγματος ενισχύεται το ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στα 1,2126 από 1,2089 δολ. που άνοιξε η αγορά. Η άνοδος του δολαρίου συνδέεται κατά κύριο λόγο από ρευστοποιήσεις θέσεων επενδυτών οι οποίοι τοποθετούνται σε αγορές υψηλότερου κινδύνου.

Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,2139 δολ.

Πηγή: ΑΜΠΕ

 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Πρωτοφανείς ακραίες καιρικές συνθήκες στο Τέξας, ΗΠΑ – Οικονομικές επιπτώσεις από τη μη λειτουργία των αιολικών πάρκων

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:

 

Πρόσφατα, ο κυβερνήτης του Τέξας έθεσε και τις 254 κομητείες της πολιτείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρών καιρικών συνθηκών με επαπειλούμενες εκτεταμένες σοβαρές ζημιές, τραυματισμούς και απώλεια ζωών, λόγω παρατεταμένων πολικών θερμοκρασιών, ισχυρής χιονόπτωσης και παγωμένης βροχής. Το βαθύ ψύχος του πρωτοφανούς φαινομένου ανάγκασε σε κλείσιμο διυλιστήρια και πετρελαιοπηγές, έθεσε εκτός λειτουργίας βασικά τμήματα υποδομών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, και επέφερε διακοπές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια, εργοστάσια φυσικού αερίου και ανανεώσιμα, σε μεγάλα μέρη του Δυτικού και Κεντρικού Τέξας.

 

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαθέτει τρία αιολικά έργα στο Τέξας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 520MW. Και τα τρία έργα υπέστησαν περιορισμό λειτουργίας και δεν ήταν σε θέση να εισφέρουν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο κατά τη διάρκεια αυτής της χωρίς προηγούμενο κατάστασης, με πιθανό ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και εργάζεται επιμελώς για να μετριάσει τις οικονομικές συνέπειες, διασφαλίζοντας παράλληλα την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της. Το καιρικό φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Θα επανέλθουμε όταν διαθέτουμε σαφέστερη πληροφόρηση.

 

Ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό ανέρχεται σε 1.373 MW, ενώ διαθέτει, επίσης, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα. Επίσης, ο Όμιλος αναπτύσσει επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 1200 MW στην Ελλάδα, τα οποία θα είναι έτοιμα προς κατασκευή μέσα στην επόμενη περίοδο και θα επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου των 3.000 MW μέχρι το 2025.  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος προωθεί δύο (2) μεγάλα έργα αντλησιοταμίευσης, καθώς και σημαντικό αριθμό φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τον ανωτέρω στόχο.   

 

 

Έντονη αβεβαιότητα στην οικονομία λόγω πανδημίας

 

Τη μεγάλη αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνει στο εβδομαδιαίο δελτίο της, «7 Ημέρες Οικονομία», η Eurobank.

 

Οπως επισημαίνεται στο δελτίο, οι χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής αναδεικνύουν το στοιχείο αυτό της αβεβαιότητας, καθώς η εξάρτηση της χώρας από τις υπηρεσίες και ειδικά τον τουρισμό είναι μεγάλη.

 

«Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 είναι μια διαταραχή που συνοδεύεται από υψηλή αβεβαιότητα», σημειώνει το δελτίο. «Ναι μεν το τοπίο δεν είναι τόσο ομιχλώδες όσο ήταν πριν από περίπου ένα χρόνο, ωστόσο, ακόμα και σήμερα που έχει εφευρεθεί το εμβόλιο και παράγεται μαζικά, που έχει σημειωθεί πρόοδος στο πεδίο της φαρμακευτικής αγωγής, η εξέλιξη της πανδημίας δύναται να έχει διακυμάνσεις. Επί παραδείγματι, τι ένταση και τι διάρκεια θα έχει το 3ο κύμα; Τι ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θα έχει εμβολιαστεί μέχρι το καλοκαίρι; Ποια θα είναι η επίδραση των μεταλλάξεων του ιού στην εξέλιξη της πανδημίας; Οι διακυμάνσεις στο μέτωπο της COVID-19 επηρεάζουν έντονα μια οικονομία σαν την ελληνική που ένα σημαντικό τμήμα του δυναμικού της επικεντρώνεται στην παραγωγή – παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Είναι αυτονόητο ότι κλάδοι όπως ο τουρισμός, που προϋποθέτει τη μετακίνηση ταξιδιωτών από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά και τα συμπληρωματικά σε αυτόν προϊόντα και υπηρεσίες, παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία στην υγειονομική κρίση».

 

Όπως αναφέρει και η Καθημερινή, οι αναλυτές παραθέτουν τις προβλέψεις της Κομισιόν, όπως αναθεωρήθηκαν σταδιακά προς το χειρότερο από τον χειμώνα του 2019 έως τον χειμώνα του 2021 και σημειώνουν:

 

«Η αβεβαιότητα που συνοδεύει τη διαταραχή της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 αποτυπώνεται κυρίως στην εξέλιξη των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της οικονομίας το 2021. Από το αρχικό σενάριο για ανάκαμψη 7,9% το 2021, η τελευταία εκτίμηση τοποθετεί την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στο 3,5% και μεταθέτει την επιτάχυνση για το 2022 με ρυθμό της τάξης του 5,0%. Η πρόβλεψη για σχετικά ήπια ανάκαμψη το 2021 εξηγείται από τον 3ο γύρο των περιοριστικών μέτρων και από την εκτιμώμενη μερική ανάκτηση των τουριστικών εσόδων του 2019. Το 3ο lockdown που δύναται να χαρακτηριστεί ως η συνέχεια του 2ου με μεγαλύτερη ένταση, αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες στα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών του α΄ τριμήνου 2021 με αποτέλεσμα, η ετήσια ύφεση του α΄ τρίμηνου 2021 να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα».

 

18/02/21

 

Που οφείλεται η άνοδος των πετρελαϊκών τιμών και ποιες οι εκτιμήσεις για την πορεία τους

 

Στις αιτίες της απότομης ανόδου της τιμής του πετρελαίου καθώς και στο ερώτημα εάν μπορούν οι τιμές να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank.

 

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση της Alpha Bank, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent συνέχισε, στους πρώτους μήνες του 2021, την ανοδική της πορεία, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα, τον Φεβρουάριο, να κατορθώσει να ξεπεράσει τα 60 δολάρια ανά βαρέλι, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της πανδημίας, στις αρχές του περασμένου έτους. 

 

Συγκεκριμένα, η τιμή του αργού πετρελαίου άγγιξε μέχρι και τα 61,69 δολάρια ανά βαρέλι, με αποτέλεσμα να σημειώσει, από την αρχή του έτους αύξηση άνω του 18%, ενώ, από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, η άνοδος ξεπερνά το 60%. Παράλληλη πορεία ακολούθησε και η τιμή του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) που αποτελεί τιμή αναφοράς για τις ΗΠΑ, χωρίς, ωστόσο, να επιτύχει ανάλογη αύξηση. Ειδικότερα, η τιμή του αργού πετρελαίου WTI σημείωσε άνοδο μέχρι και το επίπεδο των 58,91 δολαρίων ανά βαρέλι, επιτυγχάνοντας υψηλό 12 μηνών 

 

Ο αιφνιδιασμός της εθελοντικής μείωσης της παραγωγής από τη Σαουδική Αραβία


Στην ανάλυση επισημαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία εξέπληξε την αγορά πετρελαίου, στις αρχές Ιανουαρίου 2021, όταν, μετά από σειρά έντονων διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία και άλλους παραγωγούς πετρελαίου, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει εθελοντικά, τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, την ημερήσια παραγωγή της κατά ένα εκατ. βαρέλια. Αντίθετα, η πλειονότητα των παραγωγών της διευρυμένης ομάδας παραγωγών πετρελαίου (OPEC+) αποφάσισε να διατηρήσει τα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής, με εξαίρεση την Ρωσία και το Καζακστάν που ανακοίνωσαν οριακή αύξηση της παραγωγή τους κατά 75.000 βαρέλια ημερησίως τόσο το Φεβρουάριο, όσο και τον Μάρτιο.

 

Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας, παρότι εστιάζει στην ανάγκη οικονομικής ανακούφισης των κρατών-μελών της ομάδας OPEC+ που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση, ενδεχομένως να υποδηλώνει την επιθυμία για επιστροφή στο ρόλο του βασικού παραγωγού για τον καθορισμό της τιμής, τον οποίο διατηρούσε στη δεκαετία του 1980. Σε αυτό το σενάριο, οι υπόλοιπες χώρες της ομάδας OPEC+ θα αυξάνουν ή θα διατηρούν σταθερούς τους ημερήσιους ρυθμούς παραγωγής πετρελαίου, ενώ η Σαουδική Αραβία θα μειώνει την παραγωγή της, προκειμένου να διατηρήσει ένα κατώτατο όριο στις τιμές του πετρελαίου, αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας. 


Η κίνηση της Σαουδικής Αραβίας για εθελοντική μείωση της παραγωγής της επέδρασε θετικά στην αγορά πετρελαίου, καθώς οι τιμές ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 12 μηνών.

 

Ποιοι άλλοι παράγοντες ώθησαν υψηλότερα τις τιμές;

 

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Alpha Bank, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η οποία άρχισε να καταγράφεται έντονα τις τελευταίες εβδομάδες, αποδίδεται, κυρίως, στις προσδοκίες για την παγκόσμια ζήτηση. Η αυξημένη πιθανότητα να εγκριθεί στις ΗΠΑ ένα δεύτερο δημοσιονομικό πακέτο ύψους 1,9 δισ. δολαρίων, με στόχο την οικονομική ανακούφιση των πληγέντων από την πανδημική κρίση και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην Κίνα (ΑΕΠ 2020: +2,3%), αύξησαν τις ελπίδες των συμμετεχόντων στις αγορές για υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης το 2021. 'Αλλωστε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον Ιανουάριο, αναθεώρησε την πρόβλεψη για το παγκόσμιο ΑΕΠ του 2021 σε 5,5%, από 5,2%. Παράλληλα, η επιβράδυνση του αριθμού των νέων κρουσμάτων της νόσου του κορονοϊού στην Κίνα μείωσε, μερικώς, τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο περιορισμού της ζήτησης πετρελαίου. 

 

Στην άνοδο των τιμών συνέβαλε, επίσης, το γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ σχεδιάζει να ενισχύσει τους περιορισμούς στο Ιράν για τη χρήση πυρηνικών όπλων και να μην άρει άμεσα τις ισχύουσες κυρώσεις.  Επιπρόσθετα, θετική είναι η επίδραση από την αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων. Παρότι η ζήτηση για καύσιμα από τις αεροπορικές εταιρείες έχει καταγράψει δραματική πτώση, καθώς οι περιορισμοί των ταξιδιών παραμένουν σε ισχύ, η ζήτηση έχει αυξηθεί σε άλλους τομείς, όπως του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου η αύξηση του όγκου συναλλαγών έχει προκαλέσει αύξηση της ζήτησης για μεταφορικά μέσα και, κατά συνέπεια, της ζήτησης καυσίμων.

 

Μπορούν οι τιμές να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα;
 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank, η αγορά πετρελαίου παραμένει εύθραυστη, καθώς τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου του κορνοϊού, με τις μεταδοτικές του μεταλλάξεις, επηρεάζουν, σε σημαντικό βαθμό, τη βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου. Οι προβλέψεις για την πορεία των τιμών του πετρελαίου αποτελούν συνάρτηση της ζήτησης, η οποία εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, από την πρόοδο των εμβολιασμών και τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών στις μεγάλες οικονομίες. Στην Ευρώπη, οι αυστηροί περιορισμοί στην κινητικότητα και η αργή διάθεση των εμβολίων κατά του κορονοϊού μεταθέτουν την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη και, κατά συνέπεια, την άνοδο της ζήτησης για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

 

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση Oil Market Report - February 2021 του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται ότι θα αυξηθεί κατά 5,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, το 2021 και θα ανέλθει στα 96,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, καλύπτοντας περίπου το 60% του όγκου που χάθηκε εξαιτίας της πανδημίας, το 2020. 

 

Ωστόσο, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, ενδεχομένως, να ωθή