| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 
 
 

 

Τιμές - Στόχοι Ελληνικών Μετοχών

 

  CITI GS BOFA MS JPM DB UBS CS WOOD
ΑΛΦΑ  0.95 1.45 1.70 1.10  2.00   0.73    1.00
ΕΤΕ 2.10 1.53 3.50 3.10  1.90 2.30  1.71     2.10
ΕΥΡΩΒ 0.80 0.53 1.15 0.90 0.70  0.80  0.92   0.70
ΠΕΙΡ 1.40 0.95  1.40 2.00 2.00  2.70 1.44    1.90
ΕΕΕ    27.45   23.00      ?
ΟΠΑΠ               10.60
 
11.60
 
 ΟΤΕ 20.00   13.40 12.50
 
? 11.70
 
12.90
 
?   15.30
 TITC           22.90
 
     25.00
ΜΠΕΛΑ  13,50   20.50          17.00  ?
ΜΟΗ 18.50 13.00  17.00       22.00 22.00 25.64
ΕΛΠΕ 5.30 4.89        4.50 8.50   10.15 
ΜΥΤΙΛ 21.50               21.00
ΔΕΗ                  
EXAE                 5.40 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ                  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ                 12.80
ΤΕΝΕΡΓ                  18.00
ΛΑΜΔΑ                  
ΑΡΑΙΓ 6,50               10.80
ΦΡΛΚ                 6.74
ΣΑΡ                 9.40
ΟΛΠ                 24,00
  NBG SEC EFG SEC PIRAEUS SEC ALPHA FIN OPTIMA
(πρώην IBG)
EUROXX HSBC  BETA AXIA
ΑΛΦΑ  1.30 1.32 2.13  1.60 0.88 2.48  2.57  
ΕΤΕ 3.23  3.20 3.24 3.10  1.45  3.30    
ΕΥΡΩΒ  0.85  1.10  1.00 1.00 0.88 0.75    
ΠΕΙΡ  1.50 1.91 2.07 1.40 1.25  4.40    
ΕΕΕ   28.60  23.00   30.00        
ΟΠΑΠ 14.20 13.80 12.70  11.60 16.00 14.50      
ΟΤΕ 15.30 15.00 14.40   16.00 16.10 16.50   12.10  
TITC 17.20  20.00  20.70   15.80 21.80  27.00    
ΜΠΕΛΑ  19.00  17.10 21.50  18.40 15.60  19.60 17.00 16.50   
ΜΟΗ 17.90  15.70 26.50 19.75 18.00 21.40      
ΕΛΠΕ 7.10   7.20    8.24 7.00   9.50    
ΜΥΤΙΛ 19.90 18.70 19.50  15.23 13.20 14.00  13.50    
ΔΕΗ    11.60    8.60 13.60 5.50  11.50    15,10 
ΑΔΜΗΕ   3.30 3.30 3.08          
EXAE  5.00  5.00 5.50   5.75   5.10   6.10   
ΕΛΛΑΚΤΩΡ   2.00     2.60 3.30        
ΓΕΚΤΕΡΝΑ   6.70   11.50  8.60         10.90
ΤΕΝΕΡΓ 14.70 16.50  10.00  14.70   16.50  8.00    15.10
ΛΑΜΔΑ    9.70  9.20 10.90   11.00      14.20
ΑΡΑΙΓ 6.05 6.30 7.40       8.50      
ΦΡΛΚ  5.85  5.30 6.80  4.85 4.50  6.60  7.10 7.57  
ΣΑΡ 10.05 9.20     7.50   7.10     
ΕΥΔΑΠ 8.30  5.40     8.30        
ΙΝΛΟΤ    1.19     0.52        
ΑΝΕΜΟΣ 1.35          1.80      
ΚΡΙ               3.70  
ΟΤΟΕΛ           10.00      
ΠΛΑΙΣ   5.20       4.20      
ΕΛΧΑ           2.80      
ΟΛΠ 25.20                
ΠΑΠ       2.89        

 

 

Επεξήγηση Συμβόλων: OP: OutPerform, UP: UnderPerform, OW: OverWeight, EW: EqualWeight, N: Neutral, ACC: Accumulate, H: Hold, R: Reduce, S: Sell

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2021
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
30/09/2021  EUROXX ΑΡΑΙΓ 8,50 OW 6,60 OW
14/09/2021 OPTIMA ΜΠΕΛΑ 15,60 B 19,50 B
14/09/2021 CITI ΜΥΤΙΛ 21,50 B    
02/09/2021 NBG ΦΡΛΚ 5,85 OP 5,75 OP
01/09/2021 EFG ΟΠΑΠ 13,80 Β    
04/08/2021 EFG TITC 20,00 B 19,60 B
28/07/2021 NBG ΜΥΤΙΛ 19,90 OP 19,80 OP
23/07/2021 WOOD ΜΥΤΙΛ 21,00 B 17,30 B
21/07/2021 EFG ΑΛΦΑ 1,32 B 1,58 B
19/07/2021 OPTIMA ΟΠΑΠ 16,00 B 14,60 B
05/07/2021 OPTIMA ΜΟΗ 18,00 Β ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ  
02/07/2021 BOFA ΑΛΦΑ 1,45 B 0,90 N
02/07/2021 BOFA ΕΤΕ 3,50 B 2,50 B
02/07/2021 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,15 B 1,00 B
02/07/2021 BOFA ΠΕΙΡ 1,40 Ν   N
22/06/2021 OPTIMA ΜΠΕΛΑ 19,50 B 18,40 B
17/06/2021 NBG SEC ΤΕΝΕΡΓ 14,70 OP 15,10 OP
28/05/2021 NBG SEC ΕΛΠΕ 7,10 N 6,50 N
26/05/2021 EFG ΑΡΑΙΓ 6,30 B    
26/05/2021 NBG SEC ΠΕΙΡ 1,50 N 1,20 N
25/05/2021 NBG SEC ΑΛΦΑ 1,30 OP 1,10 OP
19/05/2021 EFG ΠΕΙΡ 1,91 H Υπό Αναθεώρηση  
14/05/2021 EFG ΔΕΗ 11,60 B 10,00 B
11/05/2021 EUROXX ΤΕΝΕΡΓ 16,50 OW 15,80 OW
11/05/2021 WOOD ΤΕΝΕΡΓ 18,00 B 17,60 B
06/05/2021 NBG SEC ΜΥΤΙΛ 19.80 OP 15,80 OP
29/04/2021 EFG ΤΙΤC 19,60 Β 17,60 Β
23/04/2021 NBG SEC ΜΟΗ 17,90 OP 15,90 OP
21/04/2021 EFG ΜΠΕΛΑ 17,10 H 16,10 H
19/04/2021 NBG SEC ΜΠΕΛΑ 19,80 OP 19,80 OP
16/04/2021 EFG ΑΛΦΑ 1,58 Β 1,25 Β
15/04/2021 ALPHA FIN ΜΥΤΙΛ 20,12 B 15,23 B
14/04/2021 NBG SEC ΑΡΑΙΓ 6,05 Ν 5,30 Ν
09/04/2021 EFG ΕΤΕ 3,23 B 2,73 B
01/04/2021 ALPHA FIN ΕΤΕ 3,24 B 2,70 B
01/04/2021 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 1,00 B 0,77 B
01/04/2021 NBG SEC ΕΧΑΕ 4,70 OP 4,60 OP
26/03/2021 NBG SEC ΦΡΛΚ 5,35 OP 5,15 OP
26/03/2021 WOOD ΤΕΝΕΡΓ 17,60 B 14,80 B
22/03/2021 EFG ΜΥΤΙΛ 18,70 Β 14,20 Β
18/03/2021 BOFA ΟΠΑΠ 20,50 Β
18/03/2021 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,00 Β
18/03/2021 EUROXX ΕΛΧΑ 2,80 OW 2,70 OW
12/03/2021 PIRAEUS SEC ΜΥΤΙΛ 19,50 OP 14,00 OP
11/03/2021 NBG SEC ΕΥΡΩΒ 0,85 OP 0,80 OP
01/03/2021 CITI ΠΕΙΡ 1,40 N    
01/03/2021 CITI ΕΥΡΩΒ 0,50 N    
01/03/2021 CITI ETE 2,10 N    
24/02/2021 OPTIMA EEEK 30,00 N ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ  
24/02/2021 HSBC ΕΥΡΩΒ 0,75 Β    
16/02/2021 AXIA ΓΕΚΤΕΡΝΑ 10,90 Β 8,80 Β
15/02/2021 OPTIMA ΔΕΗ 13,60 Β Υπό Αναθεώρηση  
15/02/2021 ALPHA FIN ΜΠΕΛΑ 18,40 Β 19,60 Β
11/02/2021 OPTIMA ΦΡΛΚ 4,50 Β 4,10 Ν
04/02/2021 OPTIMA OTE 16,10 B 15,40 B
03/02/2021 EUROXX ΕΤΕ 1,45 OW 1,55 OW
03/02/2021 EUROXX ΕΥΡΩΒ 3,40 OW 2,50 OW
03/02/2021 EUROXX ΑΛΦΑ 0,88 OW 0,75 OW
03/02/2021 EUROXX ΠΕΙΡ 1,25 OW 0,90 OW
02/02/2021 BOFA ΕΥΡΩΒ 0,85 Β 0,52 Β
02/02/2021 BOFA ΠΕΙΡ 0,85 UP 1,28 UP
02/02/2021 BOFA ΕΤΕ 2,50 Β 1.26 UP
02/02/2021 BOFA ΑΛΦΑ 0,90 Ν 0,94 Β
01/02/2021 EUROXX ΟΤΕ 16,50 OW 16,00 OW
29/01/2021 AXIA ΔΕΗ 15,10 Β 7,30 Β
26/01/2021 OPTIMA ΠΕΙΡ 1,40 Β Υπό Αναθεώρηση  
26/01/2021 OPTIMA ΕΤΕ 3,10 Β Υπό Αναθεώρηση  
26/01/2021 OPTIMA ΕΥΡΩΒ 1,00 Β Υπό Αναθεώρηση  
26/01/2021 OPTIMA ΑΛΦΑ 1,60 Β Υπό Αναθεώρηση  
15/01/2021 EUROXX ΟΠΑΠ 14,60 OW 11.60 OW

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2020

Ημερομηνία
Αλλαγής

Οίκος

Μετοχή

Νέα Τιμή
Στόχος

Νέα
Σύσταση

Προηγ. Τιμή
Στόχος

Προηγ.
Σύσταση

18/12/2020

EFG

ΠΕΙΡ

1,24

Ν

1,47

Ν

18/12/2020

EFG

ΕΤΕ

2,73

Β

1,92

Β

18/12/2020

EFG

ΑΛΦΑ

1,25

Β

0,88

Β

17/12/2020

EFG

ΔΕΗ

10,00

Β

Έναρξη Κάλυψης

 

14/12/2020

ALPHA FIN

ΠΕΙΡ

1,60

Η

1,95

Η

14/12/2020

ALPHA FIN

ΕΤΕ

2,70

Β

2,24

Β

14/12/2020

ALPHA FIN

ΕΥΡΩΒ

0,77

Β

0,65

Β

10/12/2020

ALPHA FIN

ΔΕΗ

8,60

Β

6,00

Β

07/12/2020

EFG

ΕΧΑΕ

5,00

B

4,60

B

02/12/2020

AXIA

ΤΕΝΕΡΓ

15,40

Β

12,10

Β

02/12/2020

ALPHA FIN

ΜΥΤΙΛ

15,23

Β

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

02/12/2020

NBG SEC

ΕΧΑΕ

4,30

OP

4,65

OP

01/12/2020

NBG SEC

ΕΧΑΕ

4,70

OP

6,70

OP

30/11/2020

NBG SEC

ΟΠΑΠ

13,50

OP

10,90

OP

25/11/2020

EFG

TITC

16,80

B

14,80

H

17/11/2020

 

ΕΕΕ

25,50

Η

23,90

Η

16/11/2020

PIRAEUS

ΑΔΜΗΕ

3,30

OP

Έναρξη Κάλυψης

 

13/11/2020

GS

ΠΕΙΡ

0,95

N

1,10

N

13/11/2020

GS

ΕΤΕ

1,53

N

1,94

N

13/11/2020

GS

ΕΥΡΩΒ

0,53

N

0,63

N

13/11/2020

GS

ΑΛΦΑ

0,95

B

1,34

B

09/11/2020

EFG

ΜΥΤΙΛ

13,00

Β

   

04/11/2020

EFG

ΟΠΑΠ

10,10

B

9,80

B

27/10/2020

EUROXX

ΟΠΑΠ

11,60

OW

14,00

OW

07/10/2020

OPTIMA

ΕΛΠΕ

7,00

Β

10,50

Β

07/10/2020

ALPHA FIN

ΠΑΠ

2,89

OP

2,03

OP

05/10/2020

ALPHA FIN

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

8,60

OP

8,50

H

01/10/2020

GS

ΕΕΕ

27,45

Β

25,60

Ν

29/09/2020

EFG

ΑΔΜΗΕ

3,30

Β

Έναρξη Κάλυψης

 

28/09/2020

EUROXX

ΤΕΝΕΡΓ

15,80

OW

12,00

OW

17/09/2020

NBG SEC

 ΟΠΑΠ

10,90

OP

13,40

OP

15/09/2020

WOOD

ΤΕΝΕΡΓ

14,60

Β

9,20

Β

14/09/2020

NBG SEC

ΠΕΙΡ

1,80

OP

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

14/09/2020

NBG SEC

ΕΥΡΩΒ

0,80

OP

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

14/09/2020

NBG SEC

ΑΛΦΑ

1,10

OP

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

10/09/2020

ALPHA FIN

ΔΕΗ

6,00

Β

4,60

Β

09/09/2020

EFG

ΟΠΑΠ

9,80

Β

10,70

Β

08/09/2020

EFG

ΠΕΙΡ

1,47

Η

1,52

Η

08/09/2020

EFG

ΕΤΕ

1,92

Β

1,85

Β

08/09/2020

EFG

ΑΛΦΑ

0,88

Β

0,86

Η

05/08/2020

NBG SEC

ΟΤΕ

17,80

OP

16,00

OP

23/07/2020

OPTIMA

ΜΠΕΛΑ

16,00

Ν

22,50

Β

23/07/2020

ALPHA FIN

ΟΠΑΠ

11,60

Β

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

21/07/2020

EUROXX

ΔΕΗ

5,50

OW

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

10/07/2020

EUROXX

ΑΡΑΙΓ

6,60

OW

11,20

OW

07/07/2020

EUROXX

ΛΑΜΔΑ

11,00

OW

12,60

OW

02/07/2020

EFG

ΜΟΗ

17,10

B

 

B

02/07/2020

EFG

TITC

14,80

B

19,10

H

24/06/2020

ΦΡΛΚ

OPTIMA

4,10

N

4,20

B

27/05/2020

NBG

ΕΧΑΕ

4,90

OP

4,80

OP

22/05/2020

AXIA

ΠΕΙΡ

2,00

Β

3,50

Β

22/05/2020

AXIA

ΕΤΕ

1,90

Β

3,80

Β

22/05/2020

AXIA

ΕΥΡΩΒ

0,90

Β

1,20

Β

22/05/2020

AXIA

ΑΛΦΑ

1,30

Β

2,50

Β

22/05/2020

NBG

ΟΤΕ

16,00

OP

14,00

N

21/05/2020

ALPHA FIN

ΑΔΜΗΕ

3,08

Β

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

18/05/2020

OPTIMA

ΦΡΛΚ

4,20

Β

8,00

Β

13/05/2020

OPTIMA

ΕΕΕ

26,00

Β

35,00

Β

12/05/2020

ALPHA FIN

ΜΠΕΛΑ

19,60

OP

25,40

OP

12/05/2020

EFG

ΤΕΝΕΡΓ

10,50

Β

8,40

Β

05/05/2020

Wood

ΕΥΡΩΒ

0,70

Β

1,20

Β

05/05/2020

Wood

ΕΤΕ

2,10

Β

3,50

Β

05/05/2020

Wood

ΠΕΙΡ

1,90

Η

3,20

Η

05/05/2020

Wood

ΑΛΦΑ

1,00

Η

2,35

Η

30/04/2020

Optima

ΟΠΑΠ

10,80

Β

11,00

Β

29/04/2020

EFG

ΠΕΙΡ

1,52

Η

3,35

Η

29/04/2020

EFG

ΕΤΕ

1,85

Β

3,55

Β

29/04/2020

EFG

ΑΛΦΑ

0,86

Η

2,30

Β

28/04/2020

EUROXX

ΤΕΝΕΡΓ

12,00

OW

9,20

OW

28/04/2020

EFG

ΜΥΤΙΛ

10,20

Β

12,60

Β

27/04/2020

BofA

ΠΕΙΡ

1,28

UP

3,08

UP

27/04/2020

BofA

ΕΤΕ

1,26

UP

3,16

UP

27/04/2020

BofA

ΕΥΡΩΒ

0,52

B

1,09

B

27/04/2020

BofA

ΑΛΦΑ

0,94

B

2,10

N

16/04/2020

JPM

ΠΕΙΡ

1,80

N

4,20

OW

16/04/2020

JPM

ΕΤΕ

1,90

OW

3,80

OW

16/04/2020

JPM

ΕΥΡΩΒ

0,70

OW

1,00

N

16/04/2020

JPM

ΑΛΦΑ

1,10

OW

2,50

OW

14/04/2020

OPTIMA

ΣΑΡ

7,50

Ν

Υπό Αναθεώρηση

 

09/04/2020

HSBC

ΜΠΕΛΑ

17,00

Η

20,00

Β

09/04/2020

HSBC

ΟΠΑΠ

8,00

Η

12,00

Β

09/04/2020

GS

ΕΥΡΩΒ

0,72

N

0,69

N

09/04/2020

GS

ΠΕΙΡ

1,15

N

1,31

N

09/04/2020

GS

ΕΤΕ

1,91

N

2,22

N

09/04/2020

GS

ΑΛΦΑ

1,37

B

1,34

B

07/04/2020

EFG

ΕΧΑΕ

4,60

Β

5,40

Η

06/04/2020

ALPHA FIN

ΕΥΡΩΒ

0,65

B

1,03

H

06/04/2020

ALPHA FIN

ΠΕΙΡ

1,95

H

3,58

H

06/04/2020

ALPHA FIN

ΕΤΕ

2,24

B

3,90

B

06/04/2020

GS

ΜΟΗ

14,00

N

19,00

S

31/03/2020

GS

ΕΥΡΩΒ

0,69

Ν

0,80

Ν

31/03/2020

GS

ΠΕΙΡ

1,34

Ν

1,68

Ν

31/03/2020

GS

ΕΤΕ

2,22

Ν

2,52

Ν

31/03/2020

GS

ΑΛΦΑ

1,34

B

2,07

B

31/03/2020

ALPHA FIN

ΔΕΗ

4,60

Β

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

30/03/2020

OPTIMA

ΕΧΑΕ

3,85

Β

5,50

Β

27/03/2020

EFG SEC

ΟΠΑΠ

10,70

Β

13,00

Β

04/03/2020

OPTIMA

ΟΤΕ

15,40

B

16,40

B

03/03/2020

EFG SEC

ΟΤΕ

14,80

Β

13,60

Η

26/02/2020

OPTIMA

ΕΕΕ

35,00

B

33,00

N

19/02/2020

CITI

ΟΤΕ

20,00

Β

 15?

 

13/02/2020

OPTIMA

ΟΤΕ

16,40

B

16,20

B

12/02/2020

ALPHA FIN

ΕΤΕ

3,90

OP

3,30

OP

12/02/2020

ALPHA FIN

ΠΕΙΡ

3,58

Ν

3,35

Ν

11/02/2020

JPM

ΕΥΡΩΒ

1,00

Ν

1,30

OW

11/02/2020

JPM

ΕΤΕ

3,80

OW

3,90

OW

11/02/2020

JPM

ΠΕΙΡ

4,20

OW

2,40

UW

11/02/2020

JPM

ΑΛΦΑ

2,50

OW

1,50

UW

05/02/2020

GS

ΕΤΕ

2,60

N

2.68

 N

05/02/2020

GS

ΕΥΡΩΒ

0,82

N

0.94

N

05/02/2020

GS

ΑΛΦΑ

2,13

BUY

2.38

BUY

05/02/2020

GS

ΠΕΙΡ

1,85

 S

2,72

 N

29/01/2020

EUROXX

ΕΧΑΕ

5,10

EW

4,40

EW

14/01/2020

EUROXX

ΟΤΟΕΛ

10,00

OW

8,07

OW

13/01/2020

JPM

ΠΕΙΡ

2,40

 UW

3,04

 UW

 13/01/2020

JPM

ΑΛΦΑ

1,50

 UW

1,87

 UW

13/01/2020

JPM

ΕΥΡΩΒ

1,30

OW

0,90

OW

 13/01/2020

JPM

ΕΤΕ

3,90

 OW

 2,96

OW

10/01/2020

EFG SEC

ΛΑΜΔΑ

11,15

BUY

8,40

BUY

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2019

Ημερομηνία
Αλλαγής

Οίκος

Μετοχή

Νέα Τιμή
Στόχος

Νέα
Σύσταση

Προηγ. Τιμή
Στόχος

Προηγ.
Σύσταση

             
             

19/12/2019

EFG SEC

ΠΕΙΡ

3,35

H

3,20

H

19/12/2019

EFG SEC

ΕΤΕ

3,55

BUY

3,30

BUY

19/12/2019

EFG SEC

ΑΛΦΑ

2,30

BUY

2,20

BUY

03/12/2019

NBG SEC

ΟΠΑΠ

13,40

OP

11,66

OP

17/12/2019

EFG SEC

OTE

13,60

Η

13,00

Η

17/12/2019

EFG SEC

ΟΠΑΠ

13,00

 BUY

11,80

BUY

17/12/2019

EFG SEC

ΜΠΕΛΑ

20,30

 BUY

19,60

 BUY

17/12/2019

EFG SEC

ΦΡΛΚ

6,40

BUY

6,10

BUY

03/12/2019

BOFA

ΠΕΙΡ

3,08

UP

3,04

UP

03/12/2019

BOFA

ΕΤΕ

3,16

UP

3,04

UP

03/12/2019

BOFA

ΕΥΡΩΒ

1,09

BUY

1,12

BUY

03/12/2019

BOFA

ΑΛΦΑ

2,10

Ν

2,04

Ν

02/12/2019

AXIA

ΔΕΗ

7,30

BUY

1,90

Ν

18/11/2019

HSBC

ΠΕΙΡ

4,40

OW

3,10

Η

18/11/2019

HSBC

ΕΤΕ

3,30

OW

2,80

Η

18/11/2019

HSBC

ΕΥΡΩΒ

1,04

OW

0,94

Η

18/11/2019

HSBC

ΑΛΦΑ

2,48

OW

2,50

OW

15/11/2019

EUROXX

ΠΕΙΡ

3,60

OW

3,30

OW

15/11/2019

EUROXX

ΕΥΡΩΒ

1,30

OW

1,10

OW

15/11/2019

EUROXX

ΕΤΕ

3,80

OW

3,00

OW

15/11/2019

EUROXX

ΑΛΦΑ

2,47

OW

2,00

OW

14/11/2019

 OPTIMA

ΕΧΑΕ

5,50

BUY

5,80

BUY

13/11/2019

EUROXX

ΛΑΜΔΑ

12,60

OW

Έναρξη Κάλυψης

 

08/11/2019

EUROXX

ΕΛΧΑ

2,70

OW

2,40

OW

04/11/2019

MS

ΕΥΡΩΒ

0,90

EW

1,00

OW

04/11/2019

MS

ΠΕΙΡ

2,00

UW

1,30

UW

04/11/2019

MS

ΑΛΦΑ

1,70

EW

1,20

UW

31/10/2019

 OPTIMA

ΜΠΕΛΑ

22.50

BUY

20.00

ΑCC

31/10/2019

BOFA

ΕΥΡΩΒ

1,12

OP

1,19

N

31/10/2019

BOFA

ΕΤΕ

3,04

UP

2,89

N

31/10/2019

BOFA

ΑΛΦΑ

2,04

N

1,25

N

15/10/2019

 OPTIMA

ΟΤΕ

16,20

BUY

13,00

BUY

15/10/2019

 OPTIMA

 ΕΥΔΑΠ

8,30

ACC

6,30

ACC

23/09/2019

IBG

ΦΡΛΚ

8,00

BUY

6,20

BUY

19/09/2019

JPM

ΠΕΙΡ

2,40

UW

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

19/09/2019

JPM

ΑΛΦΑ

1,50

N

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

19/09/2019

JPM

ΕΥΡΩΒ

1,30

OW

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

19/09/2019

JPM

ΕΤΕ

3,90

OW

ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ

 

17/09/2019

EFG

ΜΥΤΙΛ

14,40

BUY

13,40

BUY

17/09/2019

PIRAEUS SEC

TITC

20,50

Ν

20,00

Ν

17/09/2019

PIRAEUS SEC

ΦΡΛΚ

6,80

OP

6,50

OP

17/09/2019

PIRAEUS SEC

ΜΠΕΛΑ

20,00

OP

18,20

OP

17/09/2019

PIRAEUS SEC

ΟΠΑΠ

13,00

OP

10,50

OP

17/09/2019

PIRAEUS SEC

ΑΛΦΑ

2,00

 OP

1,70

OP

17/09/2019

PIRAEUS SEC

ΕΥΡΩΒ

1,00

N

0,74

N

17/09/2019

PIRAEUS SEC

ETE

2,80

N

1,60

 N

16/09/2019

EFG

ΠΕΙΡ

3,20

Η

2,90

Η

16/09/2019

EFG

ΕΤΕ

3,30

BUY

3,00

BUY

16/09/2019

EFG

ΑΛΦΑ

2,20

BUY

2,30

BUY

13/09/2019

IBG

ΠΕΙΡ

3,00

Ν

1,47

Ν

13/09/2019

IBG

ΕΥΡΩΒ

1,03

BUY

0,76

BUY

13/09/2019

IBG

ΕΤΕ

3,06

BUY

2,04

BUY

13/09/2019

IBG

ΑΛΦΑ

1,95

BUY

1,52

BUY

13/09/2019

 IBG

ΕΛΠΕ

10,50

BUY

10,30

BUY

13/09/2019

EFG

ΟΠΑΠ

11,80

BUY

11,70

BUY

12/09/2019

 IBG

ΕΕΕ

33,00

ACC

33,00

N

10/09/2019

 IBG

ΑΡΑΙΓ

9,00

 N

 9,00

ACC

10/09/2019

UBS

ΜΟΗ

25,00

BUY

25,00

N

05/09/2019

EUROXX

 ΟΤΕ

16,00

 OW

13,50

OW

29/08/2019

HSBC

ΠΕΙΡ

3,10

H

3,00

H

27/08/2019

HSBC

ΜΠΕΛΑ

20,00

BUY

18,00

BUY

27/08/2019

HSBC

ΟΠΑΠ

12,00

BUY

11,00

BUY

12/08/2019

EFG

ΤΕΝΕΡΓ

8,40

BUY

8,00

BUY

07/08/2019

IBG

ΙΝΛΟΤ

0,52

Ν

0,49

Ν

06/08/2019

EFG

ΕΧΑΕ

5,40

H

4,80

H

23/07/2019

ALPHA FIN

ΜΠΕΛΑ

25,40

OP

20,10

OP

17/07/2019

IBG

ΜΠΕΛΑ

20,00

BUY

18,20

BUY

08/07/2019

ALPHA FIN

ΠΕΙΡ

3,30

Ν

1,56

Ν

08/07/2019

ALPHA FIN

ΕΥΡΩΒ

1,03

Ν

0,84

Ν

08/07/2019

ALPHA FIN

ΕΤΕ

3,35

OP

2.35

N

05/07/2019

EFG

ΠΕΙΡ

2,90

Η

1,60

Η

05/07/2019

EFG

ΕΤΕ

3,00

BUY

2,50

BUY

05/07/2019

EFG

ΑΛΦΑ

2,30

BUY

1,90

BUY

03/07/2019

ΑΧΙΑ

ΕΥΡΩΒ

 1,15

Ν

 Restricted

 

03/07/2019

ΑΧΙΑ

 ΠΕΙΡ

3,00

Ν

 2,51

 BUY

03/07/2019

ΑΧΙΑ

ΕΤΕ

2,90

 BUY

2,34

BUY

03/07/2019

ΑΧΙΑ

ΑΛΦΑ

Restricted

 

2,00

BUY

03/07/2019

IBG

ΕΧΑΕ

5,80

BUY

4,70

Ν

01/07/2019

EFG

ΟΤΕ

13,00

H

13,00

BUY

01/07/2019

DB

ΠΕΙΡ

2,70

H

1,50

H

01/07/2019

DB

ΑΛΦΑ

2,00

BUY

1,90

BUY

28/06/2019

EUROXX

ΤΕΝΕΡΓ

9,20

OW

7,20

OW

28/06/2019

EFG

ΣΑΡ

9,10

H

9,10

BUY

27/06/2019

IBG

ΟΠΑΠ

16,00

BUY

12,00

BUY

18/06/2019

HSBC

ΠΕΙΡ

3,00

Η

1,91

BUY

18/06/2019

HSBC

ΕΥΡΩΒ

0,94

Η

0,80

BUY

18/06/2019

HSBC

ΕΤΕ

2,80

Η

2,29

BUY

18/06/2019

HSBC

ΑΛΦΑ

2,47

BUY

1,93

BUY

13/06/2019

EUROXX

ΕΤΕ

3,00

OW

1,90

OW

13/06/2019

EUROXX

ΠΕΙΡ

3,30

OW

1,00

UW

13/06/2019

EUROXX

ΕΥΡΩΒ

1,10

OW

0,82

OW

13/06/2019

EUROXX

ΑΛΦΑ

2,00

OW

1,10

OW

07/06/2019

NBG SEC

ΦΡΛΚ

5,68

 Ν

5,20

Ν

07/06/2019

NBG SEC

ΕΧΑΕ

4,58

Ν

4,30

Ν

07/06/2019

NBG SEC

ΣΑΡ

8,41

Ν

8,00

Ν

07/06/2019

NBG SEC

ΟΛΠ

27,30

 OP

26,00

OP

07/06/2019

NBG SEC

ΑΡΑΙΓ

11,10

 OP

10,70

OP

07/06/2019

NBG SEC

ΕΥΔΑΠ

7,25

Ν

7,00

 Ν

07/06/2019

NBG SEC

ΤΕΝΕΡΓ

8,41

 OP

7,80

 OP

07/06/2019

NBG SEC

ΠΕΙΡ

1,70

 Ν

1,60

Ν

07/06/2019

NBG SEC

ΜΥΤΙΛ

11,90

OP

10,00

 OP

07/06/2019

NBG SEC

ΤΙΤΚ

24,10

OP

22,50

OP

07/06/2019

NBG SEC

ΜΠΕΛΑ

17,49

OP

16,49

OP

07/06/2019

NBG SEC

ΜΟΗ

27,80

OP

27,10

 OP

07/06/2019

NBG SEC

ΑΛΦΑ

1,80

 OP

1,75

 OP

07/06/2019

NBG SEC

ΕΛΠΕ

10,60

 OP

9,90

 OP

07/06/2019

NBG SEC

ΟΠΑΠ

11,66

OP

11,17

 OP

07/06/2019

NBG SEC

ΕΥΡΩΒ

0,90

 OP

0,85

 OP

07/06/2019

NBG SEC

ΟΤΕ

14,00

Ν

13,50

Ν

04/06/2019

ALPHA FIN

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

7,80

OP

Έναρξη Κάλυψης

 

03/06/2019

ALPHA FIN

ΕΧΑΕ

5,50

OP

4,40

Ν

21/05/2019

IBG

ΤΙΤΚ

18,50

Ν

19,00

R

16/05/2019

ALPHA FIN

ΑΔΜΗΕ

2,70

OP

Έναρξη Κάλυψης

 

14/05/2019

HSBC

ΕΥΡΩΒ

0,80

BUY

0,79

BUY

14/05/2019

HSBC

ΠΕΙΡ

1,91

BUY

1,14

BUY

14/05/2019

HSBC

ΕΤΕ

2,29

BUY

2,40

BUY

14/05/2019

HSBC

ΑΛΦΑ

1,93

BUY

1,95

BUY

10/05/2019

MS

ΕΥΡΩΒ

1,00

OW

1,00

EW

10/05/2019

MS

ΕΤΕ

3,10

OW

3,10

EW

10/05/2019

MS

ΠΕΙΡ

1,30

UW

1,30

EW

10/05/2019

MS

ΑΛΦΑ

1,20

UW

1,20

EW

08/05/2019

IBG

ΕΕΕ

33,00

Ν

30,50

Ν

08/05/2019

IBG

ΑΡΑΙΓ

9,00

ACC

8,50

N

06/05/2019

ALPHA FIN

ΤΕΝΕΡΓ

9,50

OW

Εκ Νέου Κάλυψη

 

24/04/2019

CITI

ΠΕΙΡ

1,84

Ν

1,84

Ν

24/04/2019

CITI

ΕΥΡΩΒ

0,85

Β

0,95

Ν

24/04/2019

CITI

ΕΤΕ

2,22

Ν

1,08

Ν

24/04/2019

CITI

ΑΛΦΑ

1,76

Β

1,87

Ν

23/04/2019

ALPHA FIN

ΟΠΑΠ

12,00

OP

10,30

N

16/04/2019

IBG

ΕΛΠΕ

10,30

BUY

9,00

BUY

14/04/2019

UBS

ΠΕΙΡ

1,44

S

0,48

S

14/04/2019

UBS

ΕΤΕ

1,71

N

1,41

N

14/04/2019

UBS

ΕΥΡΩΒ

0,92

BUY

0,78

BUY

14/04/2019

UBS

ΑΛΦΑ

1,62

BUY

1,27

N

12/04/2019

ALPHA FIN

ΜΥΤΙΛ

14,50

OP

14,10

OP

12/04/2019

WOOD

ΠΕΙΡ

2,30

BUY

1,80

BUY

12/04/2019

WOOD

ΕΤΕ

2,60

BUY

2,20

BUY

08/04/2019

ALPHA FIN

ΠΕΙΡ

1,56

Ν

0,89

Ν

08/04/2019

ALPHA FIN

ΕΤΕ

2,35

Ν

1,63

Ν

08/04/2019

ALPHA FIN

ΕΥΡΩΒ

0,84

Ν

0,73

Ν

08/04/2019

NBG SEC

ΟΠΑΠ

11,17

OP

10,20

OP

27/03/2019

IBG

ΙΝΛΟΤ

0,49

N

0,60

R

26/03/2019

IBG

ΠΕΙΡ

1,47

Ν

4,81

Ν

26/03/2019

IBG

ΕΤΕ

2,04

BUY

3,90

BUY

21/03/2019

EUROXX

ΟΠΑΠ

11,70

OW

10,80

OW

20/03/2019

IBG

ΑΛΦΑ

1,52

BUY

2,36

BUY

20/03/2019

HSBC

ΜΟΗ

24,00

H

30,00

BUY

19/03/2019

IBG

EEE

30,50

ACC

29,00

N

19/03/2019

DB

ΠΕΙΡ

1,50

Η

0,70

Η

19/03/2019

DB

ΕΤΕ

2,10

BUY

1,40

BUY

19/03/2019

DB

ΑΛΦΑ

1,90

BUY

1,50

BUY

18/03/2019

IBG

ΕΥΡΩΒ

0,76

BUY

1,22

BUY

18/03/2019

NBG SEC

ΠΕΙΡ

 1,80

 N

3,20

N

18/03/2019

NBG SEC

 ΕΥΡΩΒ

 0,85

 OP

0,75

 OP

18/03/2019

NBG SEC

ΑΛΦΑ

2,00

 OP

2,40

OP

13/03/2019

IBG

ΜΠΕΛΑ

18,20

BUY

18,50

BUY

07/03/2019

IBG

ΜΠΕΛΑ

18,50

BUY

13,70

Ν

 05/03/2019

 EFG

 ΠΕΙΡ

1,60

 Η

2,50

Η

05/03/2019

EFG

ΕΤΕ

2,50

BUY

3,20

BUY

05/03/2019

EFG

ΑΛΦΑ

1,90

BUY

2,20

BUY

04/03/2019

IBG

ΟΤΕ

13,00

BUY

11,80

ACC

28/02/2019

GS

ΟΤΕ

13,40

BUY

13,60

BUY

26/02/2019

PIRAEUS SEC

ΕΤΕ

1,6

N

2,20

N

26/02/2019

PIRAEUS SEC

ΕΥΡΩΒ

0,74

N

0,78

N

26/02/2019

PIRAEUS SEC

ΑΛΦΑ

1,70

OP

1,90

OP

26/02/2019

PIRAEUS SEC

ΤΙΤΚ

20,00

Ν

19,80

Ν

26/02/2019

PIRAEUS SEC

ΟΠΑΠ

10,50

OP

10,80

OP

25/02/2019

ΑΦΑΙΝ

ΟΤΕ

13,80

OP

14,30

OP

20/02/2019

JPM

ΟΤΕ

11,70

OW

12,00

OW

20/02/2019

HSBC

ΠΕΙΡ

1,14

ΒUY

3,20

ΒUY

20/02/2019

HSBC

ΕΤΕ

2,40

ΒUY

2,90

ΒUY

20/02/2019

HSBC

ΕΥΡΩΒ

0,79

ΒUY

1,25

ΒUY

20/02/2019

HSBC

ΑΛΦΑ

1,95

ΒUY

2,43

ΒUY

11/02/2019

EUROXX

ΦΡΛΚ

6,60

OW

7,00

OW

11/02/2019

IBG

ΦΡΛΚ

6,20

ΒUY

6,50

ACC

11/02/2019

UBS

ΠΕΙΡ

0,48

S

Εκ Νέου Κάλυψη

 

11/02/2019

UBS

ΕΤΕ

1,15

Ν

Εκ Νέου Κάλυψη

 

11/02/2019

UBS

ΕΥΡΩΒ

0,78

ΒUY

0,55

N

11/02/2019

UBS

ΑΛΦΑ

1,27

ΒUY

1,43

N

07/02/2019

ALPHA FIN

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

2,60

OP

Εκ Νέου Κάλυψη

 

07/02/2019

EUROXX

ΜΥΤΙΛ

13,40

OW

12,40

OW

04/02/2019

HSBC

ΤΕΝΕΡΓ

8,00

OW

Έναρξη Κάλυψης

 

29/01/2019

CITI

ETE

1,08

N

2,09

N

29/01/2019

CITI

ΠΕΙΡ

0,76

N

2,57

N

28/01/2019

ALPHA FIN

ΠΕΙΡ

0,89

Ν

2,50

Ν

28/01/2019

ALPHA FIN

ΕΤΕ

1,63

Ν

2,55

Ν

28/01/2019

ALPHA FIN

ΕΥΡΩΒ

0,73

Ν

0,90

Ν

21/01/2019

EUROXX

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

2,90

OW

2,00

OW

11/01/2019

ΙΒG

ΟΠΑΠ

12,00

ΒUY

12,50

ΒUY

11/01/2019

DB

ΠΕΙΡ

0,70

Η

2,16

Η

11/01/2019

DB

ΕΤΕ

1,40

ΒUY

2,70

ΒUY

11/01/2019

DB

ΑΛΦΑ

1,50

ΒUY

2,00

ΒUY

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2018

Ημερομηνία
Αλλαγής

Οίκος

Μετοχή

Νέα Τιμή
Στόχος

Νέα
Σύσταση

Προηγ. Τιμή
Στόχος

Προηγ.
Σύσταση

             

19/12/2018

IBG

ΑΡΑΙΓ

8,50

ACC

9,90

ACC

18/12/2018

IBG

ΙΝΛΟΤ

0,60

Ν

0,66

Ν

10/10/2018

HSBC

ΑΡΑΙΓ

10,50

ΒUY

10,00

ΒUY

06/12/2018

ALPHA FIN

ΜΠΕΛΑ

20,10

OP

Εκ Νέου Κάλυψη

 

06/12/2018

IBG

ΕΛΠΕ

9,00

ΒUY

8,40

ΑCC

05/12/2018

IBG

ΕΧΑΕ

4,20

Ν

4,80

Ν

03/12/2018

HSBC

ΑΡΑΙΓ

10,00

ΒUY

8,80

ΒUY

20/11/2018

UBS

ΕΥΡΩΒ

0,55

Ν

0,97

Ν

20/11/2018

UBS

ΑΛΦΑ

1,43

Ν

2,00

Ν

15/11/2018

PIRAEUS

ΜΠΕΛΑ

18,20

OP

18,00

OP

15/11/2018

IBG

OTE

11,80

ACC

12,70

ACC

15/11/2018

EUROXX

OTE

13,50

OW

15,30

OW

14/11/2018

HSBC

ΟΠΑΠ

10,00

ΒUY

11,00

Η

14/11/2018

HSBC

ΜΠΕΛΑ

17,00

ΒUY

19,00

ΒUY

12/11/2018

WOOD

ΠΕΙΡ

1,80

ΒUY

4,10

ΒUY

12/11/2018

WOOD

ΕΥΡΩΒ

1,00

ΒUY

1,40

ΒUY

12/11/2018

WOOD

ΕΤΕ

2,20

ΒUY

3,80

ΒUY

12/11/2018

WOOD

ΑΛΦΑ

1,90

ΒUY

2,70

ΒUY

07/11/2018

GS

ΜΟΗ

20,00

N

26,00

ΒUY

05/11/2018

BOFA

ΜΟΗ

17,00

SELL

20,90

N

30/10/2018

CITI

MOH

18,50

UP

23,20

BUY

26/10/2018

IBG

ΙΝΛΟΤ

0,66

Ν

1,20

ΒUY

24/10/2018

BETA

ΦΡΛΚ

7,57

OW

7,60

OW

22/10/2018

PIRAEUS

ΜΟΗ

23,45

ΟP

22,00

OP

17/10/2018

IBG

ΜΠΕΛΑ

13,70

N

12,70

N

16/10/2018

AXIA

ΠΕΙΡ

2,51

ΒUY

4,57

ΒUY

16/10/2018

AXIA

ΕΤΕ

2,34

ΒUY

3,57

ΒUY

16/10/2018

AXIA

ΕΥΡΩΒ

1,07

ΒUY

1,19

ΒUY

16/10/2018

AXIA

ΑΛΦΑ

2,00

ΒUY

2,60

ΒUY

09/10/2018

IBG

ΜΠΕΛΑ

12,70

ΒUY

17,00

Ν

03/10/2018

IBG

ΟΤΕ

12,70

ACC

13,50

ACC

26/09/2018

IBG

ΟΠΑΠ

12,50

ΒUY

11,50

ΒUY

24/09/2018

EFG SEC

MOH

25,00

ΒUY

21,80

ΒUY

24/09/2018

GS

ΠΕΙΡ

3,25

Ν

3,40

Ν

24/09/2018

GS

ΕΥΡΩΒ

1,03

Ν

1,04

Ν

24/09/2018

GS

ΕΤΕ

2,76

Ν

2,90

Ν

24/09/2018

GS

ΑΛΦΑ

2,45

ΒUY

2,50

ΒUY

24/09/2018

WOOD

MOH

25,64

ΒUY

23,78

ΒUY

20/09/2018

ALPHA FIN

ΕΥΡΩΒ

0,90

Ν

1,05

Ν

20/09/2018

ALPHA FIN

ΠΕΙΡ

2,50

Ν

3,50

Ν

20/09/2018

ALPHA FIN

ΕΤΕ

2.55

Ν

3,40

Ν

19/09/2018

PIRAEUS

ΕΥΡΩΒ

0,78

Ν

0,81

Ν

19/09/2018

PIRAEUS

ΕΤΕ

2,20

Ν

3,00

Ν

19/09/2018

PIRAEUS

ΑΛΦΑ

1,90

ΟP

2,29

ΟP

19/09/2018

PIRAEUS

ΜΠΕΛΑ

18,00

ΟP

17,00

OP

19/09/2018

PIRAEUS

ΦΡΛΚ

6,50

ΟP

6,00

OP

19/09/2018

PIRAEUS

EXAE

4,70

N

5,00

N

18/09/2018

 EFG

ΑΡΑΙΓ

9,80

 ΒUY

10,50

 ΒUY

 18/09/2018

 EFG

 ΕΛΠΕ

9,3

 ΒUY

7,20

 ΒUY

18/09/2018

EFG

ΠΕΙΡ

2,50

Η

3,80

Η

18/09/2018

EFG

ΑΛΦΑ

2,20

ΒUY

2,65

ΒUY

14/09/2018

IBG

MOH

23,20

ACC

21,50

ACC

14/09/2018

BOFA

ΕΥΡΩΒ

1,19

N

1,17

N

14/09/2018

BOFA

ΠΕΙΡ

2,00

UP

3,23

UP

14/09/2018

BOFA

ΕΤΕ

2,89

N

3,10

N

14/09/2018

BOFA

AΛΦΑ

1,25

UP

1,60

UP

11/09/2018

DB

ΕΥΡΩΒ

0,78

Η

0,95

Η

11/09/2018

DB

ΠΕΙΡ

2,16

Η

2,90

Η

11/09/2018

DB

ΕΤΕ

2,70

ΒUY

3,20

ΒUY

11/09/2018

DB

ΑΛΦΑ

2,00

ΒUY

2,50

ΒUY

10/09/2018

CITI

ΕΥΡΩΒ

0,95

ΒUY

1,17

ΒUY

10/09/2018

CITI

ΠΕΙΡ

2,57

Η

3,99

Η

10/09/2018

CITI

ΕΤΕ

2,09

Η

3,20

Η

10/09/2018

CITI

ΑΛΦΑ

1,87

ΒUY

2,68

ΒUY

04/09/2018

BOFA

MOH

20,90

N

20,10

N

31/08/2018

UBS

MOH

24,00

ΒUY

22,00

ΒUY

30/08/2018

WOOD

TITK

25,00

ΒUY

27,00

ΒUY

30/08/2018

HSBC

ΕΥΡΩΒ

1,25

ΒUY

1,02

Η

30/08/2018

HSBC

ΕΤΕ

0,29

Η

0,32

ΒUY

30/08/2018

HSBC

ΑΛΦΑ

2,43

ΒUY

2,70

ΒUY

30/08/2018

HSBC

ΠΕΙΡ

3,20

Η

3,40

ΒUY

08/08/2018

IBG

TITK

19,00

R

22,00

N

07/08/2018

IBG

ΙΝΛΟΤ

1,20

ΒUY

1,20

Ν

25/07/2018

IBG

EXAE

4,80

N

5,00

N

24/07/2018

JPM

OTE

14,10

OW

14,00

OW

18/07/2018

DB

ΠΕΙΡ

2,90

Η

Έναρξη κάλυψης

 

18/07/2018

DB

ΕΥΡΩΒ

0,95

Η

Έναρξη κάλυψης

 

18/07/2018

DB

ΕΤΕ

0,32

ΒUY

Έναρξη κάλυψης

 

18/07/2018

DB

ΑΛΦΑ

2,5

ΒUY

Έναρξη κάλυψης

 

13/07/2018

EUROXX

ΤΕΝΕΡΓ

7,20

OW

5,80

OW

09/07/18

BOFA

ETE

0.31

Ν

0.32

Ν

09/07/18

BOFA

ΕΥΡΩΒ

1,17

Ν

1,14

Ν

05/07/2018

AXIA

AΡΑΙΓ

10,00

ΒUY

Έναρξη κάλυψης

 

28/06/2018

EUROXX

ΠΕΙΡ

3,90

OW

3,90

OW

28/06/2018

EUROXX

EΥΡΩΒ

1,20

OW

1,10

OW

28/06/2018

EUROXX

ETE

0,35

OW

0,40

OW

20/06/2018

CITI

MYTIΛ

11,50

ΒUY

9,50

Ν

11/06/2018

IBG

ΟΠΑΠ

11,50

ΒUY

13,30

ΒUY

11/06/2018

IBG

ΣΑΡ

15,00

Ν

14,50

Ν

11/06/2018

IBG

ΦΡΛΚ

6,50

ΑCC

7,00

BUY

07/06/2018

ALPHA FIN

ΠΕΙΡ

3,50

N

4,38

N

07/06/2018

ALPHA FIN

ΕΤΕ

0,34

N

0,40

N

07/06/2018

ALPHA FIN

ΕΥΡΩΒ

1,05

N

1,01

N

07/06/2018

WOOD

ΕΥΡΩΒ

1,40

ΒUY

1,20

N

07/06/2018

WOOD

ΕΤΕ

0,38

ΒUY

0,40

N

07/06/2018

WOOD

ΠΕΙΡ

4,10

ΒUY

3,30

N

06/06/2018

GS

ΑΛΦΑ

2,50

ΒUY

2,55

ΒUY

06/06/2018

GS

ΕΤΕ

0,29

N

0,30

N

06/06/2018

GS

ΕΥΡΩΒ

1,04

N

1,00

N

06/06/2018

GS

ΠΕΙΡ

3,40

N

3,55

N

30/05/2018

MS

ΕΥΡΩΒ

1,05

ΕW

0,90

ΕW

30/05/2018

MS

ΠΕΙΡ

2,95

ΕW

5,20

ΕW

30/05/2018

MS

ΕΤΕ

0,30

ΕW

0,40

ΕW

30/05/2018

MS

AΛΦΑ

2,10

ΕW

2,90

ΕW

22/05/2018

IBG

EXAE

5,00

N

5,20

N

18/05/2018

IBG

TITK

22,00

ACC

22,40

ACC

18/05/2018

CITI

ΠΕΙΡ

4,00

Ν

3,99

Ν

18/05/2018

CITI

ΕΥΡΩΒ

1,20

Ν

1,17

Ν

18/05/2018

CITI

ΕΤΕ

0,30

Ν

0,32

Ν

18/05/2018

CITI

AΛΦΑ

2,70

ΒUY

2,68

ΒUY

17/05/2018

EUROXX

ANEMOΣ

2,30

OW

1,80

OW

14/05/2018

ΑΧΙΑ

TENEΡΓ

6,50

ΒUY

5,40

ΒUY

07/05/2018

ΝΒG

TENEΡΓ

6,50

OW

5,40

OW

04/05/2018

GS

ΠΕΙΡ

3,55

N

3,10

N

04/05/2018

GS

ΕΥΡΩΒ

1,00

N

0,88

N

04/05/2018

GS

ETE

0,30

N

0,28

N

04/05/2018

GS

ΑΛΦΑ

2,55

ΒUY

2,36

ΒUY

30/04/2018

HSBC

ΕΤΕ

0,32

Η

0,38

ΒUY

30/04/2018

HSBC

ΠΕΙΡ

3,40

Η

4,00

ΒUY

30/04/2018

HSBC

ΕΥΡΩΒ

1,04

Η

1,00

ΒUY

24/04/2018

ΙΒG

ΟΠΑΠ

13,30

ΒUY

13,70

ΒUY

24/04/2018

CITI

ΠΕΙΡ

3,99

Η

3,10

Η

24/04/2018

CITI

ΕΥΡΩΒ

1,17

Η

0,80

Η

24/04/2018

CITI

ΕΤΕ

0,32

Η

0,33

Η

24/04/2018

CITI

AΛΦΑ

2,68

ΒUY

2,16

ΒUY

19/04/2018

BOFA

ΠΕΙΡ

3,23

UP

3,26

UP

19/04/2018

BOFA

ΕΤΕ

0,32

N

0,25

UP

19/04/2018

BOFA

ΕΥΡΩΒ

1,14

N

0,65

UP

19/04/2018

BOFA

ΑΛΦΑ

1,60

UP

1,36

UP

18/04/2018

ΕFG

ΜΥΤΙΛ

13,50

ΒUY

13,40

ΒUY

18/04/2018

ΕFG

ΑΡΑΙΓ

10,50

ΒUY

10,00

ΒUY

04/04/2018

HSBC

TITK

27,00

ΒUY

28,00

ΒUY

03/04/2018

HSBC

ΑΡΑΙΓ

11,25

ΒUY

11,00

ΒUY

28/03/2018

EFG

ΛΑΜΔΑ

8,30

ΒUY

Έναρξη κάλυψης

 

08/03/2018

GS

ΕΥΡΩΒ

0,88

Ν

0,85

Ν

08/03/2018

GS

ΑΛΦΑ

2,36

ΒUY

2,40

ΒUY

06/03/2018

IBG

ΜΠΕΛΑ

17,00

ΒUY

19,00

BUY

05/03/2018

JPM

ΟΤΕ

14,00

OW

11,80

OW

28/02/2018

WOOD

ΕΛΠΕ

10,15

BUY

7,55

BUY

28/02/2018

WOOD

MOH

22,80

BUY

24,14

BUY

28/02/2018

HSBC

ΦΦΓΚΡΠ

22,00

BUY

27,00

BUY

27/02/2018

EFG

OTE

14,10

BUY

14,30

BUY

26/02/2018

IBG

ΓΡΙΒ

10,00

ΑCC

Έναρξη κάλυψης

 

21/02/2018

HSBC

ΕΛΠΕ

10,00

BUY

7,70

Η

20/02/2018

IBG

ΑΡΑΙΓ

9,90

ΑCC

9,90

BUY

 16/02/2018

IBG

EEE

29,00

ACC

28,00

ACC

 16/02/2018

BOFA

ΕΥΡΩΒ

0,65

UP

0,58

UP

 16/02/2018

BOFA

ΠΕΙΡ

3,26

UP

2,31

UP

 16/02/2018

BOFA

ΕΤΕ

0,25

UP

0,21

UP

 16/02/2018

BOFA

AΛΦΑ

1,36

UP

1,30

UP

 16/02/2018

 EUROXX

 ΠΕΙΡ

4,90

 ΟW

 7,20

ΟW

16/02/2018

EUROXX

ETE

0.40

ΟW

0.42

ΟW

16/02/2018

EUROXX

AΛΦΑ

2,60

ΟW

2,86

OW

16/02/2018

WOOD

ΟΛΠ

24,00

BUY

Έναρξη κάλυψης

 

16/02/2018

WOOD

ΕΧΑΕ

5,40

Η

5,10

Η

13/02/2018

IBG

MΠΕΛΑ

19,00

BUY

17,80

BUY

12/02/2018

IBG

EΛΠΕ

8,40

ACC

8,.50

ACC

09/02/2018

IBG

ΠΕΙΡ

4,81

BUY

3,20

BUY

09/02/2018

IBG

ΕΥΡΩΒ

1,22

BUY

0,77

BUY

09/02/2018

IBG

ΕΤΕ

0,39

BUY

0,35

BUY

09/02/2018

IBG

AΛΦΑ

2,36

BUY

2,51

BUY

08/02/2018

IBG

EEE

28,80

N

28,80

ACC

06/02/2018

IBG

ΕΧΑΕ

5,20

Ν

4,70

Ν

02/02/2018

EUROXX

ΜΠΕΛΑ

21,00

OW

18,00

OW

01/02/2018

IBG

ΣΑΡ

14,50

Ν

12,80

ACC

31/01/2018

EUROXX

OTE

15,30

OW

13,00

OW

31/01/2018

IBG

OTE

13,50

BUY

12,40

ACC

29/01/2018

MS

OTE

15,00

ΟW

13,50

ΟW

26/01/2018

EUROXX

OTOEΛ

32,30

ΟW

Έναρξη κάλυψης

 

22/01/2018

ALPHA FIN

ΟΤΕ

14,30

ΟP

Εκ νέου κάλυψη

 

17/01/2018

UBS

ΕΥΡΩΒ

0,97

Ν

Εκ νέου κάλυψη

 

17/01/2018

UBS

AΛΦΑ

2,00

Ν

Εκ νέου κάλυψη

 

16/01/2018

IBG

MOH

21.50

ACC

21,90

BUY

10/01/2018

AXIA

ETE

0,36

BUY

0,50

BUY

10/01/2018

AXIA

AΛΦΑ

2,60

BUY

3,00

BUY

10/01/2018

AXIA

ΠΕΙΡ

4,59

BUY

6,20

BUY

10/01/2018

AXIA

ΕΥΡΩΒ

1,19

BUY

1,20

BUY